Prečo sa nebáť odmietnuť chemoterapiu: Títo ľudia to dokázali a vyhrali


Print Friendly, PDF & Email

Čo nastáva v momente keď vám zistia rakovinu? Šok, zdesenie, beznádej, strach z budúcnosti, neistota čo s vami bude. V tomto momente ste najzraniteľnejší.

Hľadáte pomoc kde sa dá a máte tendenciu primknúť sa na prvú autoritu, ktorá v tej chvíli podá pomocnú ruku. Tou autoritou bohužiaľ bývajú práve neľudskí, falošní a prospechárski onkológovia.

Drvivá väčšina z vás však vo svojom vnútri chemoterapiu či rádioterapiu nechce. Preto sa práve v týchto úvodných zraniteľných momentoch vyvíja na vás silný psychologický nátlak.

Je to ako s prvým rande. To, čo rozhodne sú prvé minúty a prvý dojem.

V prípade tak vážneho rozhodnutia ako je výber liečebnej metódy rakoviny, je veľkou chybou robiť unáhlené kroky. Táto chyba vás môže stáť život. Doslova.

Cieľom dnešného článku bude povzbudiť tých z vás, ktorí ste sa v podobnej situácii ocitli, či ocitnete. V situácii, kedy budete postavený pred ultimatívny výber – akceptovať či odmietnuť konvenčnú „liečbu“ chemo- či rádioterapiou?

Byť či nebyť?

Jednoznačne byť a tieto stredoveké mučiace terapie odmietnuť. Ale čo v prípade operácie?

V prípade navrhovanej operácie, tá závisí na tom, aký veľký nádor je, kde sa nachádza a či ohrozuje iné blízko sa vyskytujúce orgány. Operáciu je možné pripustiť v tých závažnejších prípadoch. Inak ani tá sa neodporúča.

Položme si otázku: Čo vás dokáže zbaviť strachu v čase tejto hroznej diagnózy?

Je to predovšetkým znalosť, že rakovina sa dá vo väčšine prípadoch ľahko vyliečiť použitím metabolickej (prírodnej, alternatívnej) medicíny.

Druhým faktorom, ktorý vás vie zbaviť strachu je vedomosť, že existuje veľa iných ľudí, ktorí sa týmto spôsobom vyliečili. Ináč povedané referencie.

Strach vyplýva z nevedomosti, neistoty, nejasnosti. Preto sa dnes zameriame na odstránenie práve týchto faktorov. Urobíme viac menej sumarizáciu toho, čo sme na našej stránke publikovali za posledných 6 rokov.

Ponúkneme vám zopár výrokov slávnych ľudí na adresu konvenčnej onkológie, ďalej príbehy ľudí, ktorí sa za pomoci alternatívnej medicíny vyliečili a zároveň navedieme na články obsahujúce všetko potrebné pre alternatívnu liečbu rakoviny.

Výroky slávnych na adresu konvenčnej onkológie

Ak by som sám ochorel na rakovinu, nikdy by som sa nenechal liečiť v konvenčnom onkologickom ústave. Len ten pacient má nádej na vyliečenie, ktorý sa takémuto ústavu vyhne.“

-Charles Mathe, citovaný aj v knihe „Vyléčení rakoviny“

V budúcnosti sa dočkáme medicínskej verzie Norimberského tribunálu. Zverstvá, ktoré sa dnes páchajú v mene ortodoxnej medicíny, potláčanie život zachraňujúcich vedeckých poznatkov, nespočetné straty na životoch, mrzačenie našich tiel a nadmerné utrpenie…nemôže takto pokračovať aj naďalej…napokon budú títo zločinci a ich politickí lokaji postavení pred súd.

-Dr. Bruce Halstead

Pozbieral som 57 extrémne zdokumentovaných takzvaných zázrakov na liečbu rakoviny …a všetky mali jedno spoločné. Úplne zbavovali pacienta hnevu či depresií. A od toho bodu sa nádory začínali zmenšovať.

-Dr. Bernie Siegel

Zistil som, že ľudia s rakovinou sú vystrašení. Avšak nebudú počúvať mňa ani vás. Chcú počúvať niekoho, kto študoval 10 rokov, nosí biely plášť a urobí naoko všetko preto, aby vás vyliečil. Jedna moja kolegyňa mala agresívnu formu Hodgkingovho lymfómu. Vysvetlil som jej čo má robiť.

Ona mi na to odpovedala: Ja sa nebudem takto stravovať a nekúpim si odšťavovač za 250 či 400 dolárov. Ona miluje pendrekové cukríky, vždy ich má na svojom stole… Ľudia majú radi lieky, pretože doktori im dovolia jesť čo chcú… Spozoroval som, že ľudia bez rakoviny prijímajú moje rady oveľa lepšie ako tí, čo ňou trpia.

Ako hovorím svojim priateľom: rakovina je to najlepšie, čo ma postretlo. Naviedlo ma to na tú správnu cestu tak po fyzickej ako aj duchovnej stránke.

-nemenovaný liečiteľ rakoviny prírodnou cestou (ktorý sám rakovinu prekonal)

Liečba rakoviny nebude nájdená pod mikroskopom. Máte ju na tanieri.

-Paul Stitt (biochemik)

Čo vlastne robím? Pacientom s rakovinou dávam jednoduchú prírodnú stravu. To je všetko. Vezmem chorých z nemocnice, keď je im povedané, že nemajú viac ako hodinu či dve života. Ak je im tvrdené, že umierajú a že to je vedecky potvrdená diagnóza. Vo väčšine prípadov dokážem pomôcť aj takýmto pacientom.

-Dr. Johanna Budwig, sedem krát nominovaná na Nobelovu cenu za prácu „Ľanový olej ako skutočná pomoc“

Po viac ako dvadsiatich rokoch…špecializovanej práce som zistil, že netoxické nitrilosidy, teda Leatrile alebo vitamín B17 sú omnoho lepšie ako akékoľvek iné známe prostriedky na liečbu alebo prevenciu rakoviny…

-Dr. Hans Nieper

Pre mňa ako chemika trénovaného na interpretáciu údajov je nepochopiteľné ako môže väčšina lekárov ignorovať jasné dôkazy o tom, že chemoterapia spôsobuje oveľa, oveľa viac škôd ako úžitku.

-Dr. Alan Nixon Ph.D,  bývalý prezident Americkej chemickej spoločnosti

Skúsenosti čitateľov s prírodnými terapiami liečby rakoviny

V tejto časti vám ponúkneme zopár príbehov našich čitateľov a ich skúsenosti s aplikovaním alternatívnych metód liečby rakoviny. Zoberte si prosím ich príbehy ako inšpiráciu. Ak sa aj vy rozhodnete pre takúto liečbu, vezte, že nie ste sami. Nie je dôvod aby to, čo fungovalo u iných, nefungovalo aj u vás!

Ľudia z týchto príbehov našli v sebe odvahu čeliť presile a nátlaku zo strany lekárov. Keď to dokázali oni, dokážete to aj vy!

Príbeh pána Kúdelu – rakovina prostaty a Breussova kúra

Pán Kúdela vo svojom príbehu podrobne popisuje vlastné skúsenosti s liečbou rakoviny prostaty.

Ku svojmu článku prikladá aj dve prepúšťacie správy a dokument vo Worde, kde dopodrobna popisuje diétu inšpirovanú knihou Rudolfa Breussa.

Príbeh pani Rút a jej rodiny

V tomto článku sa pani Rút zmieňuje o udalostiach, ktoré nasledovali po tom, ako jej manželovi bola diagnostikovaná rakovina žalúdka.

Popisuje zlé skúsenosti s konvenčnou onkológiou pri predošlom výskyte rakoviny v rodine a ako sa rozhodli tento krát zvoliť odlišný prístup. Ten sa im napokon aj vyplatil.

Príbeh môjho otca a jeho boja s rakovinou

Čitateľ Róbert sa s nami podelil o svoj strastiplný príbeh liečby rakoviny hrubého čreva u svojho otca.

Popisuje v ňom zápas s veternými mlynmi tak na strane pacienta, ako aj na strane onkologického systému. Jeho otec svoj boj napokon bohužiaľ prehral.

Všetko vynaložené úsilie však nebolo márne. Pomerne obsiahly Róbertov príbeh dopodrobna odhaľuje úskalia a strasti, ktoré musia rodinní príslušníci pacientov veriacich vo falošnú autoritu onkológov často podstúpiť.

Rakovina pľúc, rakovina prsníka – skúsenosť

Príbeh o boji dvoch rozdielnych svetov a dvoch pacientoch. Jeden svoj boj prehral, druhý vyhral.

Zbohom vysoký krvný tlak

V čom bol medzi nimi rozdiel? Ten prvý sa bohužiaľ nechal nahovoriť klamstvami ríše zla. Napriek tomu, že videl plody toho lepšieho sveta, temné sily boli v jeho prípade silnejšie.

Cysta v prsníku – Čo nám telo napovedá?

Povzbudivá skúsenosť čitateľky, ktorá mala v čase diagnózy fibrómu jednu veľkú výhodu oproti väčšine iných pacientov – bola informovaná.

Tento príbeh je výbornou ukážkou toho, ako vás informácie vedia zbaviť strachu a dať vám opraty osudu späť do vlastných rúk.

Moja rakovina prostaty a ako som ju liečil

Podrobný popis ako čitateľ za pomoci alternatívneho prístupu liečil rakovinu prostatu pomocou MMS a čínskych byliniek. Dozviete sa aj veľa zaujímavých skutočností o jeho útrapách s lekármi.

Tí mu najprv zatajovali zlepšujúci sa stav choroby po aplikovaní prírodnej terapie.

Po následnom odmietnutí rádioterapie ho dokonca odmietali ďalej vyšetrovať. Nesporne ide o ďalší dôkaz bezcharakternosti onkologickej mafie.

Rakovina hrubého čreva a MMS

Ďalší povzbudivý príbeh úplného vyliečenia. Čitateľ popisuje protokol, ktorý nasadil u svojho otca na rakovinu hrubého čreva. K vyliečeniu došlo za neuveriteľne krátky čas – len jeden mesiac.

Nechápaví lekári vyliečenie neveriacky potvrdili. Ako sa ukazuje, alternatívna liečba rakoviny dokáže pri jej dôslednej aplikácii zaúčinkovať niekedy naozaj veľmi rýchlo!

Ako som sa vyliečila z hodgkinovho lymfómu – môj príbeh

Čitateľka uvádza pomerne obsiahly popis na viacero tém ako rakovina, lymfóm, HPV vírusy i žlčníkové kamene.

Okrem podrobného popisu vlastnej liečby ďalej poskytuje odkazy na zdroje, ktoré jej úsiliu ku zdraviu výrazne pomohli.

Osobná skúsenosť čitateľky Dariny s liečbou rakoviny

Čitateľka Darina sa vo svojom príbehu opisuje svoje pocity po tom, ako jej v nemocnici bez jej vedomia a súhlasu vyoperovali nielen zasiahnuté uzliny, ale aj samotný prsník.

O tomto neetickom prístupe a neinformovanosti pacientov, čo ich čaká, sa podrobnejšie zmieňuje aj čitateľka Ľubka v našom nedávnom článku.

Po svojej neblahej skúsenosti čitateľka Darina následne odmietla navrhovanú rádioterapiu a ďalšiu liečbu zamerala na duševné aspekty príčin rakoviny.

V článku sú uvedené aj kontakty na niekoľko lekárov zastávajúcich alternatívne pohľady, ktorí jej výrazne pomohli.

Príbeh 11 ročného chlapca s nádorom v hlave

Príbeh so šťastným koncom. Príbeh o malom chlapcovi, ktorému bol diagnostikovaný nádor na mozgu. Ako tomu zvyčajne býva, konvenčná „liečba“ nebola účinná.

Preto sa rodičia obrátili na alternatívnu terapiu pomocou MMS. Svoje rozhodnutie neoľutovali. Keď malo dôjsť k druhej operácii hlavy, nebolo už čo operovať.

Kiež by podobných šťastných koncov, ako je tento, bolo viacero…

Treba k tomu len dve veci, ktoré sme tu už viackrát spomenuli: nebáť sabyť informovaný.

Prestaňme veriť vo falošnú autoritu bielych plášťov, ktorým záleží viac na ich vreckách ako na životoch svojich pacientov!

Všetko potrebné k alternatívnej liečbe rakoviny

V tretej časti tohto článku vás, ako sme v úvode sľúbili, navedieme na články dopodrobna popisujúce alternatívne spôsoby liečby rakoviny. Všetky články môžete nájsť v kategórii Rakovina.

Na tomto mieste uvedieme tie najdôležitejšie z nich:

Efektívne a netoxické metódy boja s rakovinou

Ide o najobsiahlejší a zrejme najvyčerpávajúcejší (uf, to je ale dlhé slovo) článok o liečbe rakoviny, ktorý nájdete na slovenskom internete. Zameriava sa na takmer všetky aspekty liečby – stravu, doplnky, detoxikáciu, psychiku, cvičenia a podobne.

Prezradím vám jedno malé tajomstvo ohľadne miesta, kde bol tento článok napísaný. Bolo to v Lhase v Tibete. Tak zrejme bude mať aj nejakú špeciálnu duchovnú hodnotu, kto vie?

Niektorí neprajníci teraz možno povedia toto: Lhasa leží približne 3800 metrov nad morom a je tam málo kyslíka. Autor uvedeného článku ho možno napísal v delíriu pod vplyvom slabého okysličenia mozgu… Možno! 🙂

Rakovina – prvá pomoc: 10 dôležitých onkologických zásad

Tento článok nadväzuje na predošlý a udáva skrátené podanie najdôležitejších vecí pri alternatívnej liečbe rakoviny. Vo svojom závere uvádza takzvané onkologické desatoro, teda desať princípov alebo prikázaní, ktoré by mal každý onkologický pacient dodržiavať.

TERAPIA Vitamínu B17 pre liečbu rakoviny – Kompletný preklad

Na tomto mieste sa dozviete všetko potrebné o metóde liečby rakoviny pomocou vitamínu B17 (leatrile, amygdalin). Nájdete tam link na dokument vo Worde obsahujúci kompletný popis terapie.

Tiež sú tam uvedené linky na ďalšie užitočné zdroje týkajúce liečby rakoviny pomocou vitamínu B17.

MMS pre liečbu rakoviny: Návod na použitie a kde sa dá kúpiť

V súčasnosti sa liečba rakoviny pomocou MMS stala pomerne aktuálnou, ak nie priam módnym trendom. Avšak okolo nej panuje veľa nejasností a dohadov. Preto sme sa rozhodli zosumarizovať dostupné informácie a podať na túto metódu ucelený pohľad.

Snáď najdôležitejším aspektom prírodnej liečby rakoviny je strava. Tejto téme sme na stránke venovali dva špeciálne články, ktoré sú výňatkom z knihy Rakovina – prečo stále umierame bez poznania pravdy.

Uvedené dva články zaoberajúce sa stravou nájdete tuto:

Čo jesť počas rakoviny, časť 1 – Prevencia a Terapia B17

Čo jesť počas rakoviny, časť 2 – Protiplesňová diéta

Doteraz uvedené články sa zaoberajú rakovinou vo všeobecnosti. Ich princípy a odporúčania je vhodné uplatniť pri akomkoľvek type rakoviny.

Pre konkrétne typy rakoviny sme publikovali články poukazujúce na niektoré špecifiká, na ktoré je dobré sa zamerať pri tom-ktorom type rakoviny. Tuto tú odkazy na uvedené články:

rakovina hrubého čreva, rakovina krčka maternice, rakovina prsníka, rakovina pečene, rakovina ústnej dutiny, rakovina žalúdka a tenkého čreva

Záver

Ak typ rakoviny, ktorý sa týka vás, alebo pre vás blízkej osoby nie je uvedený vyššie, v takom prípade uplatnite zásady spomenuté v ostatných článkoch.

Konvenčná onkológia zvykne rakovinu klasifikovať do možno sto rôznych poddruhov.

Čo si však neuvedomuje je to, že príčiny všetkých typov sú v princípe rovnaké. Preto namiesto sto rôznych druhov liečebných protokolov je možné použiť jeden a ten bude účinný sa všetky druhy rakoviny.

Aby však bolo jasné – neexistuje len jedna alternatívna terapia. Existuje ich veľké množstvo. Tie je potrebné vhodne skombinovať do jedného uceleného liečebného protokolu a ten potom vhodne použiť.

Dúfame, že sme vám týmto článkom priniesli užitočné informácie, ktoré teraz budete vedieť ľahko uplatniť v praxi. A nezabudnite – pre úspešnú liečbu rakoviny sú potrebné dve veci :

 1. Nebáť sa 
 2. Informovať sa

Potom rakovina ani konvenčná onkológia nemajú šancu!

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. dnes som nahodou narazil na diskusiu pod lampou o DNA, v 2. casti videa spominaju aj rakovinu, mna osobne zaujali enzymy ktore maju kontrolovat a opravovat poskodenu DNA, skusim postupne zistit o ake enzymy ide a ci si ich telo vyraba samo alebo ich nejak ziskava a z coho sa vlastne vyrabaju

  http://www.sme.sk/c/6639623/vecer-pod-lampou-co-vsetko-ukryva-nekonecne-dlha-dna.html

 2. Som príjemne prekvapený materiálom,ktorý ste sem dali,dáva to veľmi dobrú palebnú silu na začiatok ľuďom,ktorí veľmi rýchlo potrebujú množstvo informácií ohľadom liečby tejto ( medzi obyvateľstvom ) nezvládnutej choroby…

  • Áno, snažili sme sa poskytnúť čo možno najviac ucelené informácie. Väčšina z vecí, ktoré píšeme v tomto článku, už na stránke existovala aj predtým. Avšak ľudia s čerstvou diagnózou rakoviny, ktorí si len začínajú zisťovať informácie, by sa museli prelúskavať vyše 300 článkami.

   Takto môžu začať na tomto mieste a na všetky potrebné informácie ich navedieme. Ušetria tým kopec času a zároveň sa nestane, že by náhodou prehliadli tie najdôležitejšie veci.

 3. Zaujimalo by ma,ak je liecba ozaj tak jednoducha ,ako tu pisete,ako je mozne,ze ludia,ako su rozne celebrity,herci,modelky,sportovci,milionari…zomieraju na rakovinu.
  Ved oni predsa maju dost penazi na to,aby si zaplatili pobyt na klinike napr. v Mexiku,alebo v Madarsku Gersonovu terapiu a vyliecili sa.Ale zrejme to az take jednoduche nebude…vedel by mi to niekto vysvetlit?nie je jednoduche rozhodnut sa pre liecbu pri tejto diagnoze,hlavne ked vyliecenych je velmi malo

  • Tieto osobnosti sa zvyčajne neliečia alternatívne z jedného veľmi jednoduchého dôvodu. A to, že im nikto nepovie, že sa dá liečiť aj inak. Totiž ani ich milióny nie sú ničím v porovnaní s miliardami, o ktoré by farma biznis a konvenčná onkológia mohli prísť, ak by sa alternatívna liečba spopularizovala.

   Takže, keď dôjde na týchto ľudí, sú na tom úplne rovnako, ako ktokoľvek iný – buď si to zistia sami, alebo budú liečení „štandardne“.

   Existujú však aj príklady veľmi známych ľudí, ktorí sa liečili alternatívne. Napríklad Steve Jobs, zakladateľ a riaditeľ firmy Apple. Ten mal rakovinu pankreasu, jednu z najobávanejších rakovín. Tradične je pri nej prognóza pár mesiacov života.

   Steve Jobs sa liečil alternatívne. Nedávno síce zomrel, ale žil s touto diagnózou tuším 8 rokov. O dosť lepšie ako 3 mesiace v prípade, ak by sa zveril do rúk „odborníkom“.

   Takže sú príklady aj známych ľudí liečiacich sa alternatívnou medicínou. Len o nich v médiách z pochopiteľných dôvodov nie je príliš veľa počuť. Avšak kto hľadá, ten nájde…

   • Páči sa mi všetko čo tu píšete, avšak k Jobsovi treba dodať že mal vraj veľmi zriedkavú formu pankreatickej rakoviny, ktorá má výborné šance na liečenie.
    To prehlásil vo svojom geniálnom prejave (Nastavil som čas kedy o tom hovorí):
    http://youtu.be/UF8uR6Z6KLc?t=11m
    – Pre skeptikov je každá drobnosť možnou palebnou silou.

    Ja sa na rakovinu pozerám ako na budíček pre ľudí – buď postihnutých jedincov, alebo ich okolie. Iste sú aj prípady kedy vo „veľkom pláne“ ide o náhodu, avšak vo väčšine sa jedná o manifestáciu zlého zmyšľania, správania sa, životného štýlu, stravovania, hodnotového rebríčka.
    To čo píšem sa nevylučuje s biochemickými procesmi ktoré naša veda skúma, len sa na ne pozerá z dodatočného uhla pohľadu.

    Tým ktorí vedia po anglicky veľmi odporúčam Toma Campbella ktorý napísal knihu „My Big TOE (Theory Of Everything)“ alebo jeho videá z workshopu v Calgary na YouTube kde na základe vedeckých overených pokusov vysvetľuje našu realitu fundamentálne odlišne od mainstreamu a dáva možnosť pochopiť vedecké pokusy Deana Radina alebo PEAR Laboratórií (http://www.princeton.edu/~pear/), alebo placebo efekt.

    Myslím si že pochopenia vyšších princípov fungovania nášho sveta umožňuje nadhľad, ktorý sa neraz stráca s obrovským množstvom alternatívnych aj mainstreamových liečebných metód .. hlavne pre ľudí v strese vyvolanom krízovou existenčnou situáciou v ich živote.

  • Určite sa pamätáte na herca a režiséra Jozefa Adamoviča / nášho suseda / a manžela herečky Božidary Turzonovovej. Ten ochorel na začiatku 90- tych rokov na rakovinu hrubého čreva a lekári mu ju zistili až v poslednom štádiu. Nútili ho do operácie a aj tak mu dávali asi 6 mesiacov života. Adamovič však operáciu aj chemoterapiu odmietol a leičil sa sám na vlastnú päsť Gerssonovou kúrou, neskôr alkalickou stravou a kozím mliekom. Vyliečil sa a žil ešte 25 rokov. Nezomrel na rakovinu, ale na infarkt ako 75 ročný aktívny človek, keď učil na VŠ svojich študentov. Možno by žil dlhšie, ale po vyliečení sa nevzdal cigariet, tvrdého alkoholu a opekačiek so študentami. Aj tak je to obdivuhodné. Keď neveríte, informujte sa osobne u pani Turzonovovej alebo jej dcér.

 4. Ja nechcem nikoho odhovarat od alternativnej liecby ,pretoze rozhodnutie ozaj nie je jednoduche.Ti,co viete anglicky ,precitajte si toto

  http://whatstheharm.net/alternativemedicine.html

  Myslim si,ze alternativna liecba ozaj nie je tak jednoducha,ako tu pisete.Preto si to treba poriadne rozmysliet,co je najlepsie riesenie…
  kolko ludi to skusilo a nepomohlo.Kazdy clovek je individualny a na kazdeho zaberie ina liecba.

 5. dobry den,

  velmi si vazim tuto stranku. otvorila mi oci. diagnostikovali mi nedavno nador na kozi. nejde o melanom daco ine. lekari mi povedali ze mam stastie a ze staci jeden zakrok a nador nebude. vraj je zatial ohraniceny ci co. ale vdaka vam som prisiel na to, ze sa da liecit aj inak nez rezanim, ved rezanie je proti prirode. uz tri tyzdne sa liecim len vasimi radami, ktore ste tu pisali. viete mi doporucit este nieco navyse? dakujem

 6. Co poviete na toto?

  http://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/287052-alternativna-liecba-ako-jedina-onkolog-ju-rozhodne-neodporuca/

  nieco asi pravdy na tom bude,ci tvrdite,ze alternativnou liecbou sa da jednoducho vyliecit?
  ako je teda mozne,ze su zeny,ktorym alternativna liecba nezabrala a potom uz bolo velmi neskoro?
  je to velka odvaha odmietnut ozarovanie ,alebo chemoterapiu a dat sa len na alternativnu liecbu.Alebo vie niekto toto tvrdenie vyvratit?

  • Pojmom alternatívna liečba sa označuje všetko, čo je iné ako to, čo používa konvenčná medicína. Alternatívna liečba rakoviny zahŕňa stovky rôznych metód. Bez konkrétneho poznania použitej metódy nie je možné hodnotiť jej adekvátnosť.

   Aj pitie lipového čaju je môžné nazvať alternatívnou liečbou. Keď to nebude účinné, je možné tvrdiť, že alternatívna liečba zlyhala? Samozrejme, že nie.

   To, že onkológ neodporúča alternatívnu liečbu je samozrejmé. Inak by išiel sám proti sebe. Čakať od onkológa odporúčanie pre alternatívnu liečbu je ako čakať od mäsiara odporúčanie pre vegetariánstvo…

   • Máte nejaké nové info o liečivých hubách /reishi, podkovičník / ? V TV dávali jedného českého hudobníka, 15 rokov po operácií bez chemo, zvláda rakovinu výrobkom z imela / v ČR vraj dostať kúpiť v lekárňach /. Bolo by dobré vytvoriť nejaký zoznam produktov, aj to, čo sa nemá spolu kombinovať.
    Neverím ľuďom, ktorí tvrdia, že vyskúšali všetko, lebo to nie je možné. Ešte menej verím ľuďom, ktorí tvrdia, že dodržujú správnu stravu, lebo keď ich človek pozná bližšie zistí, že všetko je inak.

 7. jana vanova

  Dobrý deň!
  Prosila by som o raadu , ako sa prírodnou cestou zbaviť žlčníkových kameňov.Skúšala som už všeličo. Jedine, čo mi ako tak pomáha, je jarná pečeňová očista-kúra, ale tá nerieši kamene v žlčníku, len vyplavuje zo žlčovodov. Ďakujem za radu. Nechcela by som operáciou prísť o žlčník.Nejde to aj inak?
  jana

 8. Neda sa mi nevyjadrit.. Som zena, mam 27r. a prekonala som rakovinu. Presla som si chemoterapiou aj radioterapiou. Bolo to velmi tazke a narocne obdobie. Vyliecena som 5 rokov. Mam dokonca uz aj zdraveho a krasneho synceka. Osobne poznam desiatky ludi, s ktorymi som bola pocas liecby v kontakte a vsetci cca. 30-40 ludi zvladli chemoterapiu a ziju. 2 mali uz take metastazy, ze chemo zial nezabrala. Za cele obdobie odkedy sa ma tato problematika tyka som osobne nikdy nestretla ani jedneho cloveka co mu bola diagnostikovana rakovina a vyliecil sa alternativnou liecbou. Ani len nepocula a dlho som sa este zdrziavala na roznych forach co sa tyka rakoviny, chodila na rozne pacientske stretnutia atd. Alternativnu liecbu by som brala skor ako podpornu liecbu .. to znamena chemo ci radio a k tomu rozne vitaminky, cajiky, stavicky, vhodna strava atd. Od tej doby co som bola takto chora chodim k dr. uz len v nevyhnutnych pripadoch.. Snazim sa zit zdravo.. neberiem vobec ATB. Ale treba si uvedomit ze rakovina nie je chripka a vit.C ju urcite nevyliecite.

 9. Absolutne tendencny a skodlivy clanok. Hlavne pre laicku verejnost. Existuju stovky druhov nadorov a liecebne postupy kazdeho z nich sa diametralne lisia. Aj chemoterapia moze byt paliativna (zivot predlzujuca) a kurativna (schopna uplne vyliecit). Neexistuje len 1 typ chemoterapie. Sam som prekonal rakovinu (mal som 3 chemoterapie). Pri mojej diagnoze je dokazana uspesnost liecby chemoterapiou az 98% !! Samozrejme, chemo nie je nic prijemne a zostali mi po nom trvale nasledky. S mojou diagnozou som by som bez chemoterapie prezil 1-2 roky.

  • Chce to uvědomit si příčinu rakoviny i všech nemocí – špatná imunita, otrava těla toxiny, špatná psychika. A to nikdy není možné vyléčit chemoterapií, která je vysoce toxická a naopak ničí a trvale poškozuje ledviny, játra, vlastně všechny orgány a zabíjí imunitu…Takže pacient sice přežije, ale vyléčený není! A po nějakém čase mu vyjdou opět špatně krevní testy, protože nikdy vyléčený nebyl a musí zas na chemo a kolečko se opakuje…jak dlouho, to záleží na odolnosti každého pacienta…

 10. MMS (Master Mineral Solution), t.j. chemický preparát, ktorý vznikne zmiešaním chloritanu sodného a kyseliny chlorovodíkovej (alebo citrónovej) je jednou z alternatívnych metód liečenia rôznych chorôb (prvý raz aplikovaný na maláriu). Žiadny lekár vám MMS ani len nespomenie a ak mu poviete, čo chcete užívať, tak vás doslova vydesí negatívnymi účinkami používania tohoto preparátu na ľudský organizmus. V USA je tuším jeho podávanie druhým osobám (napr. aj vlastným deťom) trestné. Ja som MMS užíval niekoľkokrát, ale len krátkodobo. Moja sestra užíva MMS pri zadravotných problémoch vždy a to aj dlhodobo.

 11. Mohol by tu napísat svoj príbeh onkologický pacient zo Slovenska, ktorý sa
  vyliečil alternatívou a jeho blízki boli toho svedkami? POznám vela onkoľudi, preco
  nepoznam nikoho takto vylieceneho, bohuzial poznam takych, co zomreli neskôr po pôste na šťavách. Máme v rodine prípad, skušali sme vysoké dávky kurkuminu, výsledok žltá koža, žlté obečenie, veľká ťažoba pri jedle. A mohla by som pokračovať.
  Myslím, že človek takto úspešne vyliečený by bol obrovskou motiváciou ostatným, Je tak strašne vela ludi chorých na rakovinu. Prečítala a vypočula som si veľké kvantum informácii o alternatívnej liečbe. Ďakujem

 12. Helena Cmurova

  Co se týče chemoterapie a jejích účinků:
  https://www.rakovina-komplexni-poradenstvi.cz/vznik-rakoviny
  Podotýkám, že jsou to data velké oficiální meta studie s přibližně 170 000 pacienty. Dalšího komentáře netřeba.

Pridajte komentár

*