Určite choďte voliť v eurovoľbách a pomôžte odstaviť vlastizradných progresívnych fašistov, ktorí už 6 mesiacov nerobia nič iné, len v Bruseli šíria lži a kydajú na Slovensko, aby nám zastavili eurofondy!

Moja rakovina prostaty a ako som ju liečil


Print Friendly, PDF & Email

Z deníku P.M.

V polovině května 2010 mi byla diagnostikována rakovina prostaty. Hodnota PSA 87 indikovala pokročilé stádium nemoci, ale všechna potřebná vyšetření  probíhala  na můj vkus velmi pomalu a byla uzavřena až počátkem července. Celou tu dobu jsem byl tímto zjištěním silně stresován zvláště proto, že lékaři mi celou dobu  neodpovídali na jakoukoliv otázku, zejména pak ohledně prognózy možného dalšího vývoje nemoci.

Závěrečný rezultát urologa který jsem vyslechl byl: je to velké, vyléčit se to nedá, jen udržovat za pomoci hormonální léčby, která by měla vést ke zmenšení nádoru, a prostřednictvím následné radioterapie. Její začátek urolog  promptně naplánoval na polovinu září.

V této, pro mne nesmírně těžké době, se jakoby zázrakem ozvali naši slovenští přátelé a když je moje žena informovala o mém zdravotním stavu, navrhli mi možnost léčby u jejich známého léčitele, který je m.j. držitelem vědecké hodnosti v oblasti technickych věd. A musím říci , že  tento člověk mi rozsvítil  světlo na konci černého tunelu a vrátil mne do života.

Okamžitě jsme přistoupili k léčbě pomocí MMS1 a MMS2. Tady musím konstatovat, že jak v ČR tak v SR i jinde ve světě zahájily farmaceutické loby proti těmto přípravkům nepřátelskou kampaň. Faktem však je, že jimi uváděné negativní důsledky se u mne nijak neprojevily i když jsem užíval těchto přípravků poměrně vysoké dávky. Zato dosažené výsledky jsou – jak to dále podrobněji rozvedu – vynikající.

Zahájili jsme tedy, a musím říci že společně s léčitelem, třítýdenní kůru podle receptury uvedené v příručce pro používání tohoto minerálního roztoku pod názvem: MMS-2000 pro rakoviny ve 4. stadiu a jiná onemocnění  bezprostředně ohrožující život. Říkám společně proto, že můj léčitel se každý den zajímal o průběh léčby, motivoval mne a posilovat moji rozhodnost a vytrvalost v tomto úsilí. A mnohokrát  jsem jeho podporu věru potřeboval.

Kůra není totiž nijak jednoduchá. V průběhu dne jsem v hodinových intervalech užíval 5 – 6 kapek MMS1 (chloritan sodný), aktivovaných 5 kapkami  10 % kyseliny citronové  na každou kapku MMS1. Mezi tím jsem ještě každé 2 hodiny bral 1 kapsli MMS 2 (chlornan vápenatý).

Vedle toho že oba přípravky opravdu nejsou žádnou delikatesou musíte také najít hranici toho, jaké dávky váš organismus snese. I když se uvádí, že je možné jít až na 8 nebo i 10 kapek já jsem se na ně nikdy nedostal. Jakmile totiž  pocítíte počínající nevolnost nebo nutkání na zvracení, musíte dávky snížit nebo úplně vysadit, dokud tento stav nepomine.

Pak je ale nutné ihned v kůře pokračovat. Já jsem musel někdy dávky 6 kapek snižovat kolem čtvrté odpoledne a kůru jsem obvykle končil v šest hodin večer. Během kůry není možné opustit byt, protože potřebujete mít neustále na dosah WC.

Ale po sedmé večer jsem byl již vždy zcela fit a s manželkou jsme pravidelně vyráželi na procházku. Další pozitivum kůry je, že poměrně rychle shodíte přebytečná kila, m.j. i díky poměrně přísné dietě.

Když jsem byl v polovině této kůry, prováděl urolog pravidelný 3 měsíční odběr krve na test PSA, který ukázal jeho jen nepatrné snížení. Po mém sdělení že provádím třítýdenní kůru k očistě těla od patogenů a že navrhovanou hormonální léčbu jsem ochoten zahájit až po jejím ukončení, s tímto mým požadavkem souhlasil.

Opakované testování PSA po ukončení kůry za 11 dnů však již potvrdilo snížení hodnoty PSA na 77. Tedy za 11 dnů o 10 jednotek. Podle vyjádření urologa to však bylo málo a trval na zahájení jím navrhované hormonální léčby a následné radioterapii.

Musím říci, že tento výsledek byl pro mne zklamáním, protože jsem nerealisticky čekal úplné uzdravení. Znamenal pro mne však i jednoznačné potvrzení toho, že MMS proti nemoci efektivně působí a můj léčitel z něj měl radost. Já jsem ale již neměl sílu v kůře  pokračovat a proto jsme se s léčitelem dohodli, že přejdu na udržovací dávku 12 kapek MMS denně, kterou beru dodnes a kterou bude nutné brát až do konce života.

Dále jsem přistoupil k zahájení hormonální léčby 2 x denně jednou tabletou Androkuru. Léčitel mne však zapřísahal, ať v žádném případě nepřistupuji na ozařování, které by mi poškodilo imunitní systém, který my naopak posilujeme.

V té době jsem se také dozvěděl, že jeden lékař v ČR léčí úspěšně rakovinu za pomoci čínských potravinových doplňků. Navštívil jsem jej, on mne informoval že tato léčba je v 90 % úspěšná a předepsal mi dietu a 9 měsíční léčebnou kůru.

K jídlu 3 x denně pouze  hustou zeleninovou polévku a  k tomu řadu přírodních přípravků vycházejících ze staré čínské medicíny. Vysoké dávky čínského vápníku se vstřebatelností 95 %, Kordyceps, Cholikan, Chitosan, Maccu, Kanli a vápník na mozek.

Některé na potlačení rakoviny v různých stadiích, ale téměř všechny působící na posílení imunitního systému. K tomu domácí Maxicor. V různých kombinacích jsem je bral 3 x denně a jejich dávky mi lékař podle výsledků PSA postupně snižoval každé 3 měsíce vždy o  polovinu. Tuto kůru jsem zahájil v polovině července.

Podrobnější informaci o těchto čínských potravinových doplňcích lze najít na stránkách jejich dovozce do ČR www.tiens.cz. K tomu ještě poznámku – rozhodně nejde o nijak levnou léčbu.

Uplynulo léto a já jsem se počátkem září dostavil k urologovi na další kontrolní odběr krve. PSA se snížilo až na hodnotu 0,80. Výsledkem byl urolog překvapen, ale přesto trval na zahájení radioterapie. Překvapen jimi byl i lékař, který mi naordinoval čínské přípravky, protože jsem je bral jen asi 60 dní a dosažení prvních viditelných výsledků při této léčbě se udává po nejméně 100 dnech.

K mému dotazu, zda by i v tomto případě doporučoval radioterapii mi lékař navrhl, abych se nějak dohodl s urologem na jejím odložen. Poznamenal, že „doktoři„ dosahovaným výsledkům této léčby obvykle nevěří, ale že já radiotarapii již potřebovat nebudu.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Snížení hodnoty PSA z e 77 na 0,80 prakticky během dvou měsíců je však celkem lehce vysvětlitelné. Intenzivní kůrou MMS očištěný organizmus od všech patogenů dokázal za pomoci čínských potravinových doplňků sloužících k posílení imunitního systému mimořádně efektivně nemoci čelit.

Tento výsledek přispěl k mému konečnému rozhodnutí radioterapii odmítnout, což jsem učinil poté, co mne před zahájením simulování radioterapie lékaři odmítli seznámit s výsledky vyšetření na CT z června a dalšího ze září, které musely prokazatelně zachycovat vývoj nádoru.

Jak jsem si později jinde zjistil, došlo v tomto období k zmenšení nádoru zhruba na jednu třetinu. Poté následovalo přesvědčování v nemocnici, že ozařování je u mne nezbytné, že pokud jej nepodstoupím čeká mne později jeho důsledky a budou mnohem horší.

Urolog, kterému jsem měl předat zprávu z nemocnice o odmítnutí radioterapie mne poté odmítl přijmout s tím, že mám termín kontroly po ukončení ozařování a do té doby ode mne nic nepotřebuje. To už jsem byl zcela  přesvědčen o správnosti svého rozhodnutí.

Následující kontrolní odběry krve na test PSA prokazovaly další pokles jeho hodnot. Ke konci roku až na 0,51. Urolog se také uklidnil a výsledek už hodnotil jako výborný. Já jsem však z vyžádané kopie dokumentace zjistil, že od zjištění nemoci došlo k poměrně prudkému zvýšení  ICTP, což je nově používaný marker indikující stupeň degradace kostí rakovinou.  Jeho hodnota se zvýšila z 3,13 na 9,57. Přičemž za normální se považují hodnoty 2,10 – 5,00.

Protože urolog na tuto skutečnost nijak nereagoval, po poradě s léčitelem jsme přistoupili k další formě léčby – odkyselování organizmu a zabezpečování potřebného množství jódu v organizmu.

Odkyselování proto, že rakovina se může rozvíjet pouze v kyselém prostředí . Provádí  se pomocí 5 solí  smíchaných v následujících poměrech:

fosforečnan sodný                   1 díl

uhličitan draselný                     1 díl

uhličitan vápenatý                    10 dílů

hydrogenuhličitan draselný      8 dílů

uhličitan hořečnatý                  5 dílů

Směs se bere 3 x denně vrchovatá čajová lžička,  ale ne od 10 do 14 hod a ne po 22 hod.

Jód se bere ve formě Lugolova roztoku, který je možno si nechat namíchat v lékárně. Bere se nejlépe nalačno 6 -12 kapek. Já jsem toto množství navyšoval postupně a beru jej každé ráno v polévce.

Po doplnění léčby o tyto přípravky došlo k výraznému snížení hodnot ICTP . Počátkem března  jeho hodnota dosahovala 5,51, což se již blíží k normálu.

Dosavadní výsledky této léčby jsou velmi uspokojivé. Bohužel lze jen obtížně prokázat, která její složka má na tom jaký podíl. Nicméně údiv lékařů v nemocnici, že hormonální léčbou prostřednictvím Androkuru se podařilo dosáhnout tak dobrých výsledků, když mému poukazu na další užívané přípravky a formy léčby nepřikládali absolutně žádný význam napovídá tomu, že právě ony mají na dosažených výsledcích rozhodující význam.

Na průběhu léčby lze také jednoznačně prokázat synergii efektu absolvované 3 týdenní kůry MMS a 9 měsíční kůry čínských potravinových doplňků, které vedly k výraznému poklesu PSA v krátké době. Odkyselení organizmu pomocí 5 solí a užívání Lugolova roztoku pak jednoznačně přispělo k normalizaci ICTP a , po přechodném zpomalení poklesu hodnot PSA, k jejich dalšímu výraznému snížení až na současnou hodnotu 0.30.

Po posledním vyhodnocení dosažených výsledků lékařem již mohu na zkušební dobu 3 měsíců přestat brát čínské potravinové doplňky. Pokračovat však budu v udržovací dávce MMS, braní Lugolova roztoku a odkyselování organizmu. Nebudu přerušovat ani hormonální léčbu.

Poznámka Kampane:

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Podrobný zoznam doplnkov vhodných na rakovinu, odkysľovanie organizmu, ale i mnoho iných chorôb nájdete v článku Odporúčané doplnky stravy.

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. ĎAKUJEM, že ste 🙂

 2. Dobrý den,
  bylo by možné od vás získat kontakt na léčitele a lékaře,který v ČR léčí úspěšně rakovinu pomocí čínských přípravků. Byl mi diagnostikován nádor v prus a chci se s touto nemocí také poprat a nechci obsolvovat operaci ani ozáření protože vím co by pro organismu znamenalo. jsem teprve na začátku a tak nevím na koho se obrátit kdo by mi pomohl. Po přečtění vašeho článku jsem však zjistila že to jde, ale musí někdo pomoci. je to možné získat kontakty, Předem děkuji

 3. U MMS je výslednou liečivou zložkou ClO2, stabilizovaný ClO2 je lepší ako MMS, niesú naň také nepríjemné reakcie. To odvápnenie kostí mohla spôsobiť kyselina citrónová. Ja sa 3x do týždňa v primerane zriedenom kúpem a pijem ho. Na zvýšenie účinku užijem MSM. Tak ako rakovinové bunky, majú kyslý charakter aj vírusy, baktérie, parazity. Tie má asi 80% ľudí. ClO2 vyhľadá kyslú bunku,z ochrannej blany jej odtrhne 5 elektrónov, roztrhne ju a obsah sa vyleje. Črevnej mikroflóre ClO2 neublíži lebo je zásaditá. 2x do týždňa MSM + soda bikarbona.
  Som odkyslený, odčervený, pomáham imunitnému systému. Cítim sa o 15 rokov mladší, vyriešil som si rôzne zápaly, bolesti kľbov, škriabanie v očiach, zarastanie nechtov. Známa, matka s dcérou mali od detstva gynekologické problémy, už nemajú.

 4. Dobrý deň,
  chcem Vás veľmi pekne poprosiť o kontakt na liečiteľa ktorý Vás liečil prosím poslať na môj email: [email protected].
  Otec má rakovinu prostaty a sme bezradní.
  Ďakujem Vám za pomoc.
  A.S.

 5. zdravim, mohli by ste mi prosim vas poslat kontakt na toho liecitela?
  ide o mojho dedka a je to surne
  dakujem.

 6. Dobry den, prosim velmi pekne poslite mi kontakt na toho liecitela na Slovensku. Ide o mojho priatela, ktory sa uz dlhe roky lieci bez evidentnych vysledkov a sme obidvaja z toho velmi nestastny. Moj e-mail: [email protected]. Velmi pekne dakujem.

 7. Prosim zaslite mi kontakt na toho liecitela, ide o mojho priatela, ktory sa uz dlhe roky lieci klasickou medicinou bez evidentneho vysledku. Sme z toho zufali. Moj e-mail: [email protected]. Velmi pekne dakujem

 8. Dobrý den , mohu Vás poprosit o adresu na toho léčitele. Mám problémy s prostatou. [email protected] . Díky

 9. Prosím Vás o zaslání kontaktu na lékaře v ČR, který léčí úspěšně rakovinu za pomoci čínských potravinových doplňků. Předem Vám moc děkuju [email protected]

 10. Dobry vecer chcela by som vas poprosiť tiez o kontakt na liečiteľa mame rovnaký problém ďakujem
  [email protected]

 11. Mária Šafáriková

  Dobrý deň mohla by som dostať kontakt na toho liečiteľa aj toho v SR
  ďakujem
  [email protected]

 12. Dobry vecer poprosim aj ja kontakt na liecitelov bojujeme s rovnakym problemom a PSA je dokonca este vyssie. Dakujem

 13. Dobrý deň, chcela by som Vás pekne poprosiť o kontakt na českého liečiteľa. Môj ocko užíva MMS a hľadáme všetko, čo by mu pomohlo. Ďakujem krásne.

 14. Dobrý deň. Môžem poprosiť o kontakt. Ďakujem

 15. Patrícia

  Chcem sa veľmi poďakovať pánovi Júliusovi, ktorý nezištne pomáha ľuďom, ktorí ho o to poprosia. Hlboko si cením takých ľudí, ktorí bez akéhokoľvek nároku na honorár, vedia venovať svoje vedomosti a čas ľuďom, ktorí sú nešťastní… Písala som vo februári a dnes sa môj ocko už usmieva. Je plný elánu a sily. Disciplína, odriekanie si istých slastí ( ktoré telo aj tak len zasiera:)) ho priviedli až sem:http://www.badatel.net/pribeh-pana-ivana-s-jeho-alternativnou-liecbou-rakoviny-prostaty/ Vybral si zdravý životný štýl, pretože má rád život.

 16. Dobrý deň.
  Prosím vás, pán Július, môžete mi napísať meno lekára, ktorý v ČR úspešne lieči rakovinu pomocou čínskych potravinových doplnkov. Veľmi vás prosím o tento kontakt, pretože som po operácii žalúdka, mám veľké stravovacie obmedzenia a k tomu onkologické ochorenie prsníkov, ktoré chcem zahájiť samouzdravením. Každá rada mi pomôže, hoci bude liečba drahá, nechcem postúpiť ďalšiu operáciu, ani chemoterapiu či radioterapiu.
  Prípadne uvítam vaše rady a skúsenosti na adresu [email protected]. Ďakujem krásne a prajem všetko dobre.

 17. Andrea Slezakova

  Dobry den,p. Julius
  velmi pekne Vas chcem poprosit o kontakt na liecitela v SR aj na kontakt na liecitela s cinskou medicinou. Moj ocko ma rovnaky problem ma nasadenu hormonalnu liecbu a caka ho radioterapia, ktorej by sme sa radi vyhli akosi neverim ze je to ta spravna cesta. Vsetci vzdy siahame po alternativnej medicine a verim ze touto cestou sa nam to podari. Este raz velmi pekne uz vopred dakujem za kontakt a prejavenu ochotu. S pozdravom Andrea
  [email protected]

 18. MMS uz svoju ulohu splnila, su tu novsie postupy, lepsie, ucinnejsie, s ovela mensimi vedlajsimi ucinkami. pripravok sa vola CDS2, da sa vyrabat doma rovnako jednoducho ako MMS. Cena je tiez velmi nizka, ak si najdete spravneho predajcu. viac info na facebook skupine „uzivame CDS“ , alebo v relacii na slobodnom vysielaci o CDS2: http://uloz.to/x5aNwurC/informacna-vojna-slobodny-vysielac-mms-cds2-cds-mp4 alebo prednaska o CDS2 na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8X9NZE6gYBk

 19. Dobrý deň,
  vďaka za tento Váš povzbudzujúci článok :-). Chcela by som Vás poprosiť o kontakt na toho liečiteľa, ktorý Vám pomáhal a radil počas liečby ( moj email: [email protected] ), máme v rodine podobný problém a je to veľmi súrne. Ďakujem a želám hlavne veľa zdravia.

 20. Dobrý den,
  prosím také moc moc o kontakt na léčitele Děkuji [email protected]

 21. Dobrý večer,
  prosím o zaslanie kontaktu na liečiteľa.
  Ďakujem
  [email protected]

 22. Dobrý den, mohu také poprosit o kontakty na léčitele? MMS máme objednané, ale netroufáme si sami na kombinaci a jeho užívání, popř. jiných čínských přípravků.
  Velice Vám děkuji.

  [email protected]

 23. Dobrý den, můžete mi prosím poslat na mail [email protected] zaslat kontakt na léčitele v čechách. Děkuji

 24. Dobrý den, ještě jednou moc prosím o kontakt na léčitele, který léčí rakovinu pomocí čínských preparátů. Bohužel dosud jsem z těchto stránek nedostala žádnou odpověď.
  Děkuji

 25. Tym testom presiel uz aj nas pacient, ktory opisal svoj pribeh tu :http://www.badatel.net/pribeh-pana-ivana-s-jeho-alternativnou-liecbou-rakoviny-prostaty/
  Vysledky testu koresponduju s urovnou zistenej hodnoty PSA.Zatial sa to javi ako vhodna metoda.

 26. Dobry den, prosim o kontakt na leciteleD.Dekuji [email protected]

 27. Pán Július poprosím kontakt na liečiteľ na SK a taktiež na liečiteľa v ČR s čínskymi produktami, Ďakujem

 28. Dobry den, tiez by som poprosila o kontakt na slovenskeho liecitela. Vopred dakujem
  ivu.polak@ gmail.com

 29. Dobrý večer,
  prosím o zaslanie kontaktu na liečiteľa.
  Ďakujem
  [email protected]

 30. Zlata Gondášová

  Dobrý deň prajem,
  veľmi pekne Vás prosím o zaslanie kontaktu na pána liečiteľa, ak sa dá na Slovensku, ak nie aj v Čechách. Ak pomohol toľkým ľuďom, už teraz verím, že pomôže aj manželovi s Ca prostaty. Veľmi pekne Vás prosím a prajem Vám veľa síl do ďalšej práce, ktorou dodávate nádej na uzdravenie .
  Vopred veľmi pekne ďakujem
  Prajem príjemný zvyšok dňa

  nešťastná manželka
  [email protected]

 31. stefan toth

  velmi pekne prosím o adresu slovenského liečiteľa mám krstného otca vo vysokom stádiu rakoviny prostaty diagnostikovaného na jar t.r. velmi dakujem

 32. stefan toth

  velmi prosím o zaslanie adresy resp. tel. čísla na pána liečiteľa na Slovensku máme v rodine pána vo vysokom št. rakoviny prostaty zisten ej na jar t.r.velmi dakujem

 33. Dobrý deň,veľmi pekne prosím o kontakt na liečiteľa na Slovensku. Manželovi bol v januári diagnostikovaný nádor prostaty, v júli podstúpil operáciu a teraz na kontrolnom vyšetrení mal zvýšené PSA, tak sa pátra odkiaľ. Veľmi pekne prosím o pomoc. Ďakujem

 34. Môj mail. [email protected]
  Ďakujem

 35. Dobrý deň. Aj ja by som vás poprosil o kontakt na toho slovenského a ceského liečiteľa.
  [email protected]
  Ďakujem.

 36. Dobry den, poprosila by som o kontakt na slovenskeho liecitela, dakujem velmi pekne.

  [email protected]

 37. Dobry den, poprosil by som o kontakt na slovenskeho rep.českeho liecitela, dakujem velmi pekne. Ondrej

 38. Uvedte sem Vasu mailovu adresu.

Pridajte komentár

*