Skúsenosť pani Dariny s rakovinou: Oklamaná onkológmi, vyliečená prírodou


Print Friendly, PDF & Email

pribeh-o-rakovine

Kamarátka mi poslala link na Váš článok a keď som si ho prečítala rozhodla som sa Vám napísať môj osobný príbeh, možno pomôže mnohým iným ženám, ale aj mužom, ktorí Vašu stránku čítajú a preto je môj príspevok trošku dlhší.

Na základe mojej vlastnej skúsenosti by som chcela hneď na začiatku povedať, že je dôležité poopraviť heslo, alebo slogan, ktorý sa veľmi často používa v spojení s touto chorobou a to, že s „Rakovinou treba bojovať“.

Boj alebo pochopenie rakoviny?

Chcela by som tento výraz pozmeniť na výzvu, „Rakovinu treba pochopiť“. Až keď túto chorobu dokážeme pochopiť a prijať ju, môžeme ju vyliečiť .

Pokiaľ budeme s rakovinou bojovať, nikdy nad ňou nedokážeme zvíťaziť, pretože boj ju bude naďalej len posilňovať a stále jej bude v našej spoločnosti viacej a viacej.

Rakovina má preto tak veľmi veľa príčin vzniku a metaforicky povedané „veľa tvári“, pretože to nie je choroba nášho fyzického – ľudského tela, ale je to vlastne choroba ľudskej duše, ktorá keď sa zhmotní na fyzickej úrovni, tak sa prejaví ako ochorenie nášho tela.

Súčasný prístup nášho zdravotníckeho systému – teda vlastne modernej medicíny k liečeniu tejto choroby, je zameraný na liečenie jej dôsledkov – teda fyzicky viditeľných symptómov, a nie na zistenie príčin vzniku tohto ochorenia.

Medicína si neuvedomuje, že tým, že dokáže odstrániť fyzicky viditeľné symptómy, ktoré choroba vytvorila, však ani zďaleka chorého človeka nevyliečila.

Tak sa veľmi často stáva, že liečba minie svoj účinok a človek buď zomiera, alebo po určitom čase sa choroba opäť vráti späť, pretože sa neodstránila jej príčina.

Fyzické a duševné roviny ochorenia

Každé ochorenie má dve roviny liečenia a to fyzickú a duchovnú. Súčasná moderná medicína sa zameriava na liečenie fyzickej roviny chorôb a tú duchovnú rovinu, hoci nevedome, zatiaľ prehliada.

Aby sme dokázali odhaliť pôvodnú príčinu vzniku tejto choroby – rakoviny, v ľudskej duši, je potrebné, aby sa mohol vytvoriť veľmi blízky a dôverný vzťah medzi pacientom a lekárom.

Náš súčasný zdravotný systém však neumožňuje vytvoriť medzi pacientom a lekárom žiadny bližší a hlbší vzťah.

Nie je to však preto, že by to snáď lekári nechceli, alebo odmietali, ale je to preto, že na to nemajú čas.

Človek – pacient po oznámení, že má rakovinu je prirodzene ovládaný strachom a prepadá sa do zovretia úzkosti, ktorá mu potom bráni urobiť akékoľvek svoje slobodné rozhodnutie.

Potom sa väčšinou len riadi pokynmi, ktoré dostane od lekára a po oboznámení sa zo základnými rutinnými informáciami nastupuje do kolotoča, operácií, chemoterapie a ožarovania.

Pritom tento človek, práve v tejto chvíli potrebuje láskavý prístup, pochopenie a najmä potrebuje získať čas, aby dokázal hlboko vo svojom vnútri nájsť a pochopiť príčinu svojho ochorenia.

Moje prvé stretnutie s rakovinou – oklamaná onkológomi

Moje prvé stretnutie s lekárom – onkológom, tak isto ako u väčšiny ostaných pacientov, ma úplne vydesilo a vyvolalo aj u mňa veľkú úzkosť. Až tak, že som sa rozhodla, že na toto miesto viac nevkročím.

Keď som však doma videla strach mojich blízkych o mňa, tak som napokon súhlasila, s ďalšou návštevou iného onkologického zariadenia.

Navrhli mi spôsob operácie, kde sa pomocou ožiarenia označia lymfatické uzliny a potom pri operácii zoberú len tie, ktoré sú choré. A taktiež mi sľúbili, že mi pri operácii odstránia len samotný nádor.

Presne jeden mesiac od zistenia nádoru ma operovali.

Keď som sa však po niekoľko hodinovej operácii na izbe prebrala a zistila som, že mi pri operácii zobrali nie len lymfatické uzliny, ale aj celý prsník, moja prvá myšlienka bola, že ja takto predsa nechcem a nemôžem žiť a chcela som zomrieť, na čo som skolabovala.

Lekárom sa podarilo ma prinavrátiť späť k životu, ale bolesť, poníženie, nedôvera a najmä pocit bezmocnosti vo mne zostali.

Po prepustení z nemocnice, som odmietla navrhovanú liečbu ožarovaním a tiež aj liečbu chemoterapiou, pretože som už vnútorne vedela a veľmi jasne cítila, že potrebujem iný prístup a iný spôsob liečby.

Chcela som, aby ma lekár bral, nie ako pacienta, ako ďalšie číslo v štatistike, ale aby ma bral ako ľudskú bytosť, ktorá má aj svoju vôľu a poznanie a ktorej on chce s láskou pomôcť, pretože ľudský život je veľmi vzácny dar.

Lekári s ľudským prístupom, ktorí mi napokon pomohli

Takýto láskavý prístup, ktorý vo mne už nevyvolával žiadny stres, strach a úzkosť som našla práve u dvoch ľudí, ktorý mi pomohli a to u pani Mgr. Fehérovej a Dr. Solára.

Obaja svojím individuálnym prístupom ku každému človeku, dajú človeku práve tú možnosť, ktorú klasický lekár nemá, a to, že si môžu ku každému pacientovi vytvoriť bližší vzťah.

Preto mu môžu pomôcť nájsť príčinu vzniku jeho ochorenia alebo mu môžu poskytnúť práve ten toľko potrebný čas, aby človek sám dokázal nájsť v duši príčinu svojho ochorenia on sám.

Dr. Solár mi poskytol potrebnú pomoc v dvoch rovinách: vo fyzickej aj v duchovnej.

Vo fyzickej rovine práve pomocou akupunktúry zabezpečoval, aby cez meridiány prúdila v mojom tele energia a tak postupne odstraňoval nahromadenú energetickú nerovnováhu. Zároveň mi odporučil, aby som prestala jesť mäso, mlieko a mliečne výrobky, pretože zistil, (hoci neviem ako), že moje telo je na tieto potraviny alergické.

Ja som jeho radu okamžite poslúchla a vylúčila som z môjho jedálnička tieto potraviny a hneď sa mi veľmi výrazne uľavilo a cítila som sa fyzicky oveľa lepšie.

Tiež otestoval bylinky a čaje z byliniek, ktoré moje telo akceptovalo a užívaním, ktorých sa začali postupne vyplavovať z môjho tela nahromadené toxické látky a tým mohlo moje telo začať samo ozdravný proces na fyzickej rovine.

Počas troch rokov, ktoré uplynuli od zistenia zhubného nádoru, som zo začiatku každé dva týždne, neskoršie tri týždne až mesiac chodila na akupunktúru k Dr. Solárovi, ktorý na fyzickej úrovni akupunktúrou liečil dôsledky ochorenia, vzniknuté bloky a nerovnováhu.

Tú v mojom tele vytvorila nielen choroba, ale žiaľ najmä operácia, ktorú som podstúpila a ktorá vytvorila v mojom fyzickom tele oveľa väčšiu nerovnováhu, než samotné ochorenie.

Ja som sa po každom ošetrení cítila veľmi dobre, nič ma nebolelo, nevypadávali mi vlasy, nebolo mi zle, mohla som chodiť na slniečko a nebola som obmedzovaná žiadnymi negatívnymi dôsledkami, klasickej liečby ožarovaním, či chemoterapie.

Taktiež akupunktúra postupne odstránila aj všetky dôsledky operácie, veľmi rýchlo sa mi zahojila rana a vrátila sa mi plná pohyblivosť ruky.

Pochopenie príčiny ochorenia

Ja som tak získala dostatočný čas na to, aby som pochopila príčinu svojej choroby na duchovnej úrovni.

Teda vlastne, aby som pochopila, kde má moja duša problém a čo bolo vlastne príčinou vzniku môjho ochorenia a v neposlednom rade, túto príčinu aj vyliečiť.

Už po veľmi krátkom čase som pochopila, že som si túto chorobu vytvorila ja sama. Nemala žiadnu vonkajšiu príčinu, z podhľadu súčasnej modernej medicíny, na ktorú by som sa mohla vyhovoriť a na ktorú by som mohla preniesť zodpovednosť za jej vznik.

Zo strany obidvoch rodičov sme v rodine nemali žiadne onkologické ochorenie. Sama som matkou piatich detí a každé dieťa som dojčila minimálne 10 mesiacov, nikdy v živote som nefajčila, nepila alkohol, pravidelne som chodievala cvičiť aerobik alebo pilates.

Ookrem toho som sa snažila aj zdravo stravovať a nepohybovala som sa v priestoroch, kde sa fajčilo.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Avšak z pohľadu Vášho článku, ktorý som si dnes podrobne prečítala, som si uvedomila, že hoci som si predtým dlhé roky myslela, že som sa zdravo stravovala, začala som sa zdravo stravovať až potom, keď ochorenie u mňa prepuklo.

A predsa som to bola ja, kto túto chorobu vytvoril.

Boli to moje vlastné negatívne myšlienky, ktoré vytvárali v mojom tele toxické látky a tie postupne otravovali môj organizmus, až sa napokon na fyzickej úrovni prejavili tým, že sa zhmotnili ako rakovina.

Moje negatívne myšlienky žili z pocitu ukrivdenia, ktoré som nedokázala odpustiť a postupne prechádzali do myšlienok a pocitov na vrátenie tejto spôsobenej krivdy, teda vlastne na pomstu.

Tieto negatívne myšlienky krivdy, bezmocnosti, pomsty a neodpustenia sa nakoniec otočili proti mne samej. Musela som pochopiť a pripustiť si, že emócie sú energia, ktorá vibruje v tele, teda v podstate, že MY SME VLASTNE ENERGIA.

Naše myšlienky ovplyvňujú energiu v nás

Hnev je veľmi silná energia, ktorá vibruje na určitých stupňoch a frekvenciách.

Ak energiu hnevu nedokážeme vyjadriť a spracovať, vibruje stále na tom istom mieste až pokiaľ ju neuvoľníme a práve táto vibrácia spôsobuje rakovinu a rôzne iné závažné ochorenia.

Keď som prešla cestou pochopenia vzniku môjho ochorenia, musela som prijať to, čo som sama vytvorila a keď som túto skutočnosť po čase dokázala prijať, tak som sa rozhodla ísť aj cestou vyliečenia mojej duše.

Na túto duchovnú cestu hľadania príčin vzniku mojej choroby ma nasmerovali Mgr. Fehérová a Dr. Solár.

Mgr. Fehérová mi pomohla pomocou Reiki energie uvoľniť hnev, ktorý som nahromadila v mojom tele, ale nedokázala som si ho priznať a preto som ho nevedela spracovať ani uvoľniť.

Pani Fehérová sa so mnou dlhé hodiny rozprávala a pomohla mi tak uvedomiť si a najmä pomenovať moje pocity, ktoré som sama pred sebou v svojom tele skrývala.

Pomohla mi pochopiť a uvedomiť si, že cítim hnev. Ja som si odmietala priznať, že cítim tento pocit. Pani Fehérová mi pomohla môj pocit hnevu pomenovať a tak som bola schopná po prvý krát o ňom otvorene hovoriť a následne ho aj postupne uvoľniť.

Dr. Solár sa taktiež so mnou veľmi láskavo a otvorene rozprával a hneď na začiatku mojej liečby mi odporučil ako prvé prečítať si knihy Hľadanie mesta Bohov od ruského lekára Ernsta Muldaševa.

Boli to vôbec prvé knihy, ktoré som dokázala vziať do rúk po troch mesiacoch odo dňa, keď mi lekári oznámili výsledky vyšetrení a povedali mi, že mám v prsníku zhubný nádor.

Pri čítaní týchto kníh sa moja duša zobudila a hoci som ešte vedome nevedela čo bude nasledovať, podvedome som už cítila, že som sa rozhodla správne. Po týchto knihách nasledovali mnohé knihy od iných autorov, ktorí sa zaoberajú liečením chorôb duchovnou cestou.

Až sa mi dostala do rúk kniha od Brandon Bays Cesta, pri čítaní, ktorej som pochopila, že je potrebné, aby som prešla emocionálnou cestou poznania pocitov mojej duše.

Pri tomto procese som spoznala, že som si z pocitu bezmocnosti, hnevu, poníženia a odmietnutia, vytvorila pocit krivdy, nenávisti, neodpustenia a túžby po pomste.

Zrazu som pochopila, prečo sa mi tak ťažko v živote odpúšťali neprávosti a spôsobené krivdy a prečo som vždy musela vynaložiť tak veľmi veľa úsilia a námahy, aby som dokázala odpustiť.

Rozhodla som sa odpustiť, nie len ľuďom, ktorí mi ublížili, ale najmä som musela odpustiť sebe samej.

Proces hlbokého a úprimného odpustenia, najmä sebe, nie je vôbec jednoduchý a kým som ho dosiahla, tak prešli skoro dva roky.

Podarilo sa mi odpustiť ľuďom, ktorí mi ublížili a podarilo sa mi odpustiť aj samej sebe s pomocou LÁSKY, ktorú som opäť našla a ktorú som pozvala, aby sa vrátila späť do môjho života.

Bolesti duše sú silnejšie ako bolesti tela

V procese liečenia mojej duše som pochopila, že bolesť duše je neporovnateľne väčšia ako bolesť tela.

Bolesť duše sa nedá vyjadriť – je nekonečná. Bolesť tela pominie, ale bolesť duše zostáva. Preto je potrebné v procese liečenia túto bolesť prijať ako súčasť poznania a tak sa duša potom oslobodí.

Dostalo sa mi v tomto živote Božej milosti a požehnania a zažila som uzdravenie duše aj tela práve prostredníctvom Božej Lásky.

Aspoň trošku si myslím, že som sama na sebe pochopila silu, moc, láskavosť, nekonečnosť a neobmedzenosť energie Lásky, aj keď zo svojho ľudského hľadiska, je mi jasné, že to úplne nedokážem pochopiť a tiež je to veľmi ťažké vyjadriť slovami.

Sila lásky na liečbu

S určitosťou viem, že Láska je najmocnejšou energiou v celom vesmíre, pretože ju stvoril Boh a je to vlastne Boh sám.

LÁSKA je preto najväčšia sila v celom vesmíre a čo je veľmi, veľmi podstatné – LÁSKA JE TIEŽ ENERGIA. Láska je energia, ktorá rozširuje, otvára, odhaľuje, zdieľa a lieči, a preto Láska dokáže vyliečiť to, čo vytvorila energia Hnevu.

Práve prostredníctvom neobmedzenej a nekonečnej sily energie Lásky som dokázala v tomto živote odpustiť a zároveň pochopiť, že som si dané ochorenia sama vytvorila, svojím hnevom, svojou neschopnosťou odpúšťať a príliš veľkou túžbou po pomste.

Vojna a boj, ktorý v súčasnej modernej medicíne proti rakovine prebieha formou ožarovania, toxických liekov a iných drastických metód, túto chorobu nikdy nevylieči.

Jediná vec, ktorá dokáže túto chorobu vyliečiť, je LÁSKA.

Tiež som pri čítaní knihy Radikálne odpustenie od Colina Tippinga, postupne pochopila, že som nebola žiadnou náhodnou obeťou tohto ochorenia, pretože som si ho vytvorila ja sama.

Keď si uvedomíme, ale najmä pochopíme , že sme si sami niečo vytvorili, potom máme v sebe aj silu zmeniť to.

Pochopila som, že ma moja duša viedla a že s veľkou Láskou riadila všetky kroky môjho tela, mňa a všetkých ľudí okolo mňa, až kým som dokázala sama sebe všetko s bezpodmienečnou Láskou odpustiť a pochopiť, že úlohou môjho ochorenia bolo zoznámiť ma s princípmi hlbokého ODPUSTENIA, prostredníctvom neobmedzenej Lásky.

Pretože som predtým odpustenie v mojom živote nepochopila a nechápala, bola som stále menej a menej schopná odpúšťať. Preto na základe mojej osobnej skúsenosti hovorím, že ma vyliečila LÁSKA.

Tiež som si po dlhšom čase (vlastne po troch rokoch) hlbšie uvedomila, že moje uzdravenie z rakoviny bol Boží dar v tom zmysle, že hoci som vtedy ešte nechápala práve túto podstatu Božieho tvorenia.

Viedol ma Boh cestou tak, že som dokázala prijať sama Zodpovednosť za vznik svojho ochorenia a že som si dokázala s pomocou jeho bezpodmienečnej Lásky priznať skutočnosť, že som bola len ja sama zodpovedná za vznik mojej choroby a že som ju vytvorila svojimi vlastnými negatívnymi myšlienkami.

A práve táto skutočnosť, že som si to dokázala priznať – teda, že som si dokázala priznať svoju ZODPOVEDNOSŤ za jej vznik – potom umožnila energii bezpodmienečnej Božej Lásky, aby ma uzdravila prostredníctvom Odpustenia, ktoré uvoľňuje, rozpúšťa a lieči nahromadenú negatívnu energiu.

Každá choroba sa potom s pomocou energie Lásky premení na Poznanie, ktoré so sebou prináša tiež aj na zmenu životného postoja človeka k životu samotnému a až potom je človek vyliečený.

Som veľmi vďačná za Váš článok, pretože je v ňom zrhnuté všetko to, ako som ja na fyzickej rovine zmenila svoje stravovanie a som rada, že som pri ňom už zostala.

Tento spôsob môjho stravovania bol však onkologickými lekármi tvrdo odmietnutý a počas môjho pobytu v nemocnici lekármi aj úplne ignorovaný a tak mi môj manžel dva krát denne nosil do nemocnice čerstvú zeleninovú šťavu, zomleté ľanové semienka, čistú vodu a jahody prípadne maliny, černice alebo čučoriedky.

Želám Vám veľa trpezlivosti a úspechov vo Vašej práci.

čitateľka Darina

Poznámka redakcie

Článok bol pôvodne zverejnený ako komentár k článku Efektívne a netoxické metódy boja s rakovinou. Neskôr sme ho publikovali ako samostatný článok.

Pani Darine veľmi pekne ďakujeme, že sa s nami so svojimi skúsenosťami podelila a do budúcnosti jej želáme veľa pevného zdravia.

Liečba osteoporózy

Spracoval: Badatel.net, Autor: pani Darina

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. NADHERNY CLANOK ,DO BODKY SOM SA V NOM NASLA….ZELAM IBA VELA VELA LASKY TAM KDE JE LASKA JE AJ ZDRAVIE!!!!DR. SOLARA POZNAM POMOHOL AJ MOJEJ MAMINE A TERAZ AJ MOJMU KRSNATU JE TO UZASNY CLOVEK.

 2. Uzlíky Dychu

  Komu Čomu slúži Čo Kto je skúmané, Aký Aká je Rem funkcia, Ktorý Ktorá je Ram funkcia, toto všetko jestvuje vďaka základnej dobrote, nepodmieňujúc žiadne bytie, nepodmieňujúc potreby ktoré sú vďaka farbám dúhy maľovanej priestorom, priestorom spoločnej radosti základnej dobroty, možnosti jestvovať aj v konceptuálnej realite potreby aj za krajinou kde sa je len pozoruje, domov základnej dobroty dýchania čistého priestoru, to sú kúpele otvorenosti základnej dobroty, ta sa plní každé želanie bez výčitiek, ta sa jednota miluje s dualitou, ta sa dualita miluje s jednotou, správny náhľad je zrkadlo v ktorom môže každý skúmať radosti aj starosti, potreby ktoré tvoria, potreby ktoré sú.

  Každá radosť aj starosť je milenec je milenka, každý milenec či milenka má srdce, v každom srdci je srdiečko ktoré dýcha základnú dobrotu, pohľad do srdca vchádza dychom cez oči predstavy, dívajúc sa do zrkadla dýcham uzlíky bolesti aj slasti, dýcham zrkadlenie ani svetla ani tmy, v súcite sa zračí v mojom pociťovaní priestor základnej dobroty Vedomia.

  Každá choroba je súzvuk potrieb taviť sa či plakať si, bolesť je počarovanie mocou ignorancie či bytia mimo základnú realitu dotykovania sa s vlastným telom skrz Prenikavé Vedomie Všimnutia Jemnosti Dychu skrz uzlík obrazu pozornosti.

 3. Dobrý den,

  nemůžete zde dát adresy lékařů ,kteří vám pomohli, aby se na ně mohlo nakontaktovat více lidí. Řeším stejný problém jako paní Daruina, ale bohužel ho řeším sama, protože zde v čechách nepoznám žádného takého lékaře, kteří se takovou léčbou zabývají .
  Děkuji předem

 4. Dobrý deň,

  posielam Vám kontakt na oboch lekárov, ktorí mi pomohli. MUDr.Gustáv Solár pôsobí v Bratislave v Centre akupunktúry, viacej si môžete pozrieť na stránke: http://www.akupunktura.sk,
  mobil: 0915 582602 a pani Mgr. Dária Fehérová pôsobí v Trnave, mobil: 0905 387230,viacej nájdete na jej stránke: http://www.astro-relax.sk . Verím, že u oboch lekárov nájdete pomoc, ktorú hľadáte, ale tiež je dôležité, aby ste sa nechali viesť svojou dušou, ona Vás sama povedie a privedie Vás k osobám, ktoré Vám pomôžu.
  S Láskou, Darina

  • Mila pani Darinka,
   mam rovnaky problem, aky ste riesili Vy. Umoznili by ste mi skontaktovat sa s Vami (osobne alebo telefonicky)?
   Vopred vdaka.
   Helena

  • Dobrý deň pani Darina,
   úplne s Vami súhlasím,čo sa týka duchovných príčin ochorenia ..a ..a ..a..
   ALE:
   ..nie je to tak,že Vám vlastne boli odstránené choré uzliny,čiže nejakú tú „ruku k dielu“ aj keď drsnú priložila aj klasická medicína ???

   Je veľkou zodpovednosťou odrádzať ľudí od tých drastických metód,lebo je mnoho ľudí,ktorým aj tie zachránili život.Ja sama som bola zatvrdnutá odporkyňa chemoterapie a pokúšala som sa rôznymi spôsobmi vyliečiť sama,ale ak človek nie je zrelý na duchovný posun..resp.nemá toľko času,tak mu alternatíva môže pomôcť do hrobu. Neustále sú podsúvané štatistiky,koľko ľudí zabije klasická liečba,ale myslíte si,že liečitelia si vedú záznami o pacientoch ??? Tí,ktorý to neprežili asi ťažko zavolajú,že liečba nezabrala..
   Nemyslím to zle,ale treba si rozmyslieť,kde je hranica vlastných schopností a nečakať na zázrak donekonečna a robiť na sebe pokusy,lebo napokon nemusí ostať čas na duchovný postup.
   Na záver odporúčam TCM /tradičnú čínsku medicínu/ ale takú na mieru,nie prípravky z netu 😉
   Prajem každému,nech odhalí príčiny svojho ochorenia a zvolí správnu liečbu.
   diana

   • Dobrý deň pani Diana,

    viete klasická medicína ide cestou „zabezpečenia sa – keby niečo „. Preto sú ich metódy také drastické. Strach pôsobí nielen na strane pacienta, ale aj na strane lekárov, pretože súčasné spoločenské podvedomie ľudí odmieta prevziať zodpovednosť za svoje vlastné ochorenia. Tým, že človek odmietne svoju zodpovednosť za ochorenie, odmieta zároveň aj svoju vlastnú silu na uzdravenie a potom všetku zodpovednosť prenáša na lekára. Týmto je, hoci nevedome, celou spoločnosťou vyvíjaný na lekárov veľký tlak.
    Chcem Vám ešte napísať, že keď prišli po operácii výsledky z histológie, tak boli negatívne. Zo zdravotného hľadiska, nebolo potrebné odrezať mi prsník, jeho tkanivá boli zdravé, stačilo vybrať len nádor. Viem , že počas operácie sa musel lekár rozhodnúť a pretože nemohol vidieť do jednotlivých buniek, rozhodol sa pod tlakom, ktorý naňho kladie spoločenské podvedomie, pre cestu “ zabezpečenia sa – keby niečo“.
    Veľmi dlho som sa s týmto stavom vyrovnávala. Trvalo mi to oveľa dlhšie, než som liečila svoje prvotné ochorenie. Po čase som pochopila, že všetko čo sa stalo malo svoju duchovnú príčinu a mala som prejsť aj touto cestou.
    Cesta každej ľudskej bytosti je iná. Toto je moja cesta. Netvrdím, že každý človek má prejsť rovnakou cestou ako ja, je to len jedna z možností. Myslím si však, že je dôležité, aby ľudia vedeli, že existuje aj iná možnosť, že existuje aj iná cesta, než tá , ktorá je im ponúkaná ako jediná správna.
    Darina

   • naspidovana-vevericka

    Tiež s Vami súhlasím p.Diana,
    sama som totiž zažila podobné niekolko-krát v blízkom kruhu rodiny ale aj okolia a zázraky sa stali vďaka chirurgom a až potom vďaka doplnkom výživy v prírodnej forme,ktorá telo „doťukla“ aby sa pozbieralo ako samo najlepšie vie. ( s kúskom žalúdka napríklad uz nikdy nebudete tip-top,ale určite neostane človek chudý a zúbožený na pohľad ako z koncentráku )
    Možno to bude znieť tvrdo ale p.Darinka vy tu vlastne hovoríte, že VŠETCI čo sa liečia inak ako duchovne, tak sa im rakovina vráti…Nie . Poznám,mnoho prípadov, kde vôbec netušia ,čo je to akupunktúra,čo je to reiky ,… iba sa modlia k bohu a sú 20 rokov „čistý“ , aj keď po chemo .
    Existuje užasná knižka o onkologických pacientoch na SR -ako sa k rakovine postaviť a ako ju „dať“ ale hlavná téma celej knihy je v prvomrade psychika a to , ako sa o telo po chemo staráme .Takze hoci chemo ublizi aj zdravym bunkam, verim,ze to sme MY SAMi , čo si telo „zreštartujeme “ ( a čím ) alebo aj nie, ak sa k rakovine postavíme rovno ako ku rozsudku SMRŤ.

    Takže dať si odstrániť nádor, je polovica cesty ku zdraviu, (ktoru ste si VY ulahčili ak ste čítali knihu Cesta ) ale môže to byť aj polovica cesty do hrobu,ak operáciu chirurg domrví.Moj otec umrel práve preto,lebo nebolo potrebne vyoperovat cely zaludok, ani sa to nerobi .Mali mu lekari cast nechat aby vedel fungovat dalej,Zaludok sa totiz vie „rozrásť “ späť do povodnej velkosti.Ďakujte chirurgovi,ze za vas urobil polovicu práce, pretoze moj otec tu moznost nemal-dat sa dokopy. Bez zaludka sa dokopy uz nikto nedá a žlč ktorá by sla do zalúdka mu vlastne znicila pecen a otrávila ho (zomrel na morfiu )

    PS: kazdý mame nejaku VIERU v niečo dobre, nikomu ju neberte .Chorým treba dávať NADEJ ,aj ked ju podla lekárov uz nemaju,nie ich upozornit ,že „ak nepojdu duchovne tak….“ , Hovoríme tu o živote a smrti ,kráčame po tenkom lade aj ked tu su to „len“ písmenká .Mozte tym niekomu zasadit do srdca beznadej alebo vecny strach „čo ak „.

 5. Prekrasny clanok Darina!

  Vo svojom prispevku ste zhrnuli podstatu kazdeho fyzickeho i psychickeho – nie len onkologickeho – ochorenia. Ak by som sa mal vyvarovat prilisnej ezoterike – s jasnym umyslom oslovit majoritu slovenskej populacie (ktora sa poklada za racionalne zmyslajucu, nie emocionalne citiacu) – dovolim si len jedno jednoduche tvrdenie – 100% vsetkych chorob ma emocionalny podklad. Nie fyzicky, nie psychicky. To uz su nasledne roviny, kde sa ochorenie prejavuje.

  Americka lekarska asociacia, ako najvacsia a navlpyvnejsia oficialna lekarska asociacia na svete, vo svojom tvrdeni poukazuje nato, ze 85% vsetkych ochoreni ma emocionalny zaklad. Ide o lekarov modernej, bielej, skolskej mediciny.

  Uvedenych 100% je moje osobne tvrdenie, ako akreditovaneho terapeuta metody CESTA a zakladatela prvej kliniky celostnej mediciny na Slovensku – MEDANTE.

  Som hrdy, ze mozem sirit ideu celostnej mediciny na Slovensku. Chodia k nam pacienti, ktorym sucasne s naturopatickou liecbou, ktoru na klinike poskytujeme, bezi aktivne chemo- a radioterapia. Mame takych, ktory s nou prave skoncili. A klaniame sa pred tymi, ktory ako prvu volbu volia celostny pristup k sebe ako unikatnej ludskej bytosti. Nepodlahnu vlastnym strachom, casto spustenym prave ordinujucim onkologom, ktory si vsak len robi svoju pracu. A ja mam presvedcenie, ze najlepsie ako vie s cistym umyslom – pomoct, liecit.

  Verim, ze majitel tohto vyborneho portalu – badatel.sk – vnima moj cisty umysel sirit ludom, nie len pribehy a navody, no i konkretne miesto, kde clovek vedomy si vlastnej zodpovednosti za svoj zivot, svoje zdravie, dostane kvalifikovane odpovede a komplexny celostny pristup od timu najlepsich odbornikov na Slovensku.

  Nasa komunikacia je priama a cista – http://www.medante.com

  S uctou,

  Michal Andrejco

 6. Pekný príbeh zo šťastným koncom ale je tu jedno ale Reiki sa tvári ako čistá božia energia pri zasvecovani ma reikista zapálene sviečky kríž aj sošku p.marie ale je to len divadlo z Bohom to nemá nič spoločne . Mal som s tým osobnú skúsenosť a viem o com hovorím . Je smutne ze veľa lekárkou ale aj masérou reiki využíva pre seba ale aj pre liečbu pacientov či klientov bez toho aby si zistili co reiki vskutocnosti je ak by bol záujem aj ja sa možem podeliť o môj životný príbeh ako som sa nechcel vzdať reiki ale aj iných okultných praktík lebo som bol hlboko presvedčený ze na tom nemôže byt nič zle [email protected]

 7. Starý Bodor

  Výborný článok… Bodor

 8. Reiki využíval aj samotný Ježiš a dnes to cirkev odmieta, pretože reiki sa môže liečiť každý.

 9. Marian Tkáč

  Pekný článok. Možno s ním súhlasiť, avšak jeho obsah neplatí pre každého. To, čo pani v ňom píše, ako zmenila svoj život a životosprávu, tak to robí veľmi málo ľudí a pres to všetko rakovinu nemajú.

 10. Matce objevili rakovinu tl. střeva v posl. stádiu a silně zvažovali, zda má vůbec cenu operovat. Už jí zrušili i chemot., že by to nepřežila. Nakonec operovali, byla jak věchýtek a ke všemu jí to střevo za měsíc prasklo. V tomto stavu 2. operace, v 80ti letech. Po 3 měs. jsem se dozvěděla, že bude žít max. 3 měsíce. Brala nějaké vitamíny a minerály z Německa, nic víc. Samé průjmy, málo co mohla pozřít. Duchovně nepopsaný list, nepřipadá v úvahu, že by se nad sebou jen zamyslela, zatvrzele odmítá cokoliv měnit. Dnes. po třech letech od operace, lítá po schodek, jak motorová myš, energie má víc, než já a žije si spokojeně, bez potíží, výsledky skvělé. Bez chemoterapie i bez duchovní proměny. A to měla metastáze.

  • Je ešte veľa vecí,ktoré ovplyvňujú našu životnú cestu.Mám problém s srdečnou aryt-
   miou.Už piatý rok ako 63 r. Rozbor z krvi ,všetko v norme,každé tri mesiace.U kardiológa gratulácia, všetko je v poriadku, len fibrilácia príde vtedy , keď ona chce.
   Rady ako nenamáhať sa,bez stresu. Potom kĺudne robte všetko ako predtým, to som
   aj robil. Pripojil som kyvadlo,feng-suej,geopatogenné zóny,vysvetenie,odvedenie duší
   z domu a pozemku do svetla.Medzi tým som sa dostal na kardiocentrum ,kde som
   prešiel kardioverziou/výboje do srdca ako pri oživovaní/,bez arytmie som vydržal tri dni.Potom mesiac s arytmiou.Strojček vraj pomáha, ale po 5-10 r. Je problém
   prejst´prevýšenie 15 m.Problémy mojej manželky ma doviedli k liečiteľskej rodine
   ktorá najprv pracuje s karmou. Ja som mohol začať až po pol roku keď nastala vhodná doba.To čo bolo karmické a dalo sa zobrať sa odstránilo a až teraz sa dá
   urobiť kontrola orgánov a liečenie.Určite chcete vedieť čo to stojí. Každý koĺko uzná
   za vhodné.Poznatky a rady : Ako je to len možné, neodkladajte návštevu u liečiteĺov
   zaoberajúcich sa karmickými problémami.Už veĺa deti má problémy a načo čakat´
   ked´ich bude ešte viac? Liečenie je potom rýchlejšie.Ale stáva sa,že sa karma nedá
   odstránitˇ,alebo treba čakatˇna vhodnú dobu,u každého je to iné. Moje poznatky-
   dozviete sa také veci o ktorých sa Vám ani ešte nesnívalo, z dávnej minulosti,rodinné vzťahy, ale dozviete sa len to, čo je možné povedať.Pre naše zdravotníctvo by bolo najlepšie a tým aj pre nás ,aby pri každej nemocnici alebo
   poliklinike bolo karmické oddelenie.
   Aby som dokončil moje problémy-prečistiť ľadviny,ľavá pracuje na25%, problém
   arytmie je v prenose impulzou do srdca ktoré začína v mozgu a to je už iný problém
   Z lekárského hladiska som nastavený ,aby nestupal tlak, tep nad 80,bral lieky a pod-
   ľa najnovšieho srdce vydrží aj tisíc rokov a denne stačí len 4,7 gramu minerálov,vi-
   tamínov aby sme boli zdravý. Tak odpúšťajme a rozdávajme lásku. MK.

   • Pani Darinka,všetko OK,len pre tých čo majú rakovinu,aby sa rozhodovali o ich postupoch pri liečení úplne samé,tak ako im napovedala 1. intuícia ako to vyslovila Darinka po návšteve u onkológa,že nato miesto už viac nevkročím.

    Po veľkom tlaku domácich a často i doktorov väčšina chorých na rakovinu podľahne ako ovca a potom sa to s ňou vezie na bezvýchodiskovú úroveň,kde zvrátiť všetko späť je už skoro nemožné.

    Súhlasím aj s operáciou,to špecialisti robiť vedia,klobúk dole,ale nie za každú cenu rezať-metastazovať a amputovať organy.

    S liečebným postupom onkológov chemo-radioterapiou už absolútne nesúhlasím, keď počujem a vidím koľko mladých známych a susedov chorých na rakovinu do troch,piatich a výnimky do siedmych rokov museli žiaľ odísť k tým sedem a pol miliónom ročne na celom svete liečenými onkológmi chemo a a radioterapiou.

    Preto sa nedajte nikým zlomiť,veď o vašej chorobe a jej postupoch liečenia musíte sa rozhodnúť len vy samí a nikto iný to za vás by to nemal robiť.

    Na svete sú už vďaka Bohu dostupné a lacné prípravky,ktoré dokážu zastaviť a vyliečiť rakovinu samozrejme aj s rešpektovaním diety bez jedovatých cukrov prekysľujúcich celé telo s jedinou náhradou sladidlom ,,stevia,,s obmedzením jedál s bielej múky a vylúčením ťažkých mäsitých jedál bravčových pečených a nahradiť ich zväčšia rybami a a mliečných výrobkov okrem tvarohu,bielych jogurtov a acidiek.

    Prípravky,ktoré s istotou vyliečia MMS/CDS vyliečili vo svete z rakoviny už tisícky ľudí a tiež i známe prípravky Grape Seed, Kurkumín i kurkuma, konopa s dosatatočným obsahom THC i CBD a ďalšie napomáhajúce prípravky pri liečení rakoviny ako sú zelené čaje a prípravky z nich,chili prípravok,detoxikaciou spirulinou, a mnohé iné uvedené v článkoch vďaka Bádateľovi.net. preštudujte si ich všetky a pýtajte sa tých s mnohými skúsenosťami.

   • Marian, u Vas mi to pripada ako problem vyzivy alebo spracovania zivin. Nie som odbornik, mam len trochu skusenosti s mojou mamou a trochu informacii k tomu. Dajte si vysetrit homocystein, ci ho nemate prilis vysoky. Ak ano, zabera pripravok Karditabs od Finclubu. Dalej je zaujimavy pomer sodik-draslik, ci nejete napr. prilis slaneho. Zaujimavy je aj horcik. Mojej mame pomohol od fibrilacnej arytmie volakedy tento recept:
    Odvar na vyčistenie ciev (kúpele dlaní)
    Do 3/4 l studenej vody dáme 4 čajové lyžičky rasce, privedieme do varu a necháme 8 minút vrieť. Zatiaľ očistíme a roztlačíme 5 väčších strúčikov cesnaku. Po dovarení vody s rascou vypneme varič a pridáme cesnak. Necháme lúhovať 10 minút. Precedíme do misky, kde sa vojdú ruky a necháme trochu vychladnúť, aby sme sa nepopálili. V odvare máčame ruky 20 minút. Dôležité je, aby boli namočené celé dlane a prsty. Potom ruky osušíme a aspoň hodinu ich neoplachujeme, ani neumývame. Toto treba robiť 1x denne po dobu 10 dní. Najlepšie večer a neoplachovať ruky až do rána. Má to účinok na všetky cievy v tele. Po kúre sa zmiernia ťažkosti spôsobené sklerózou – bolesti nôh, srdcové ťažkosti a pod. Táto kúra sa môže zopakovať až po 5 rokoch. Je veľmi účinná a skôr ju telo neprijme.
    Podla mojej skusenosti, po prvy raz to zabralo vyborne. Dalsie razy, aj ked az po 5 rokoch, uz nebol ucinok vyrazny.

 11. Strach z onkologického ochorenia je niekde hlboko asi v každom z nás. A nie je sa ani čomu čudovať. Veď asi každý sa s rakovinou už stretol, buď priamo vo svojej rodine, prípadne medzi svojimi známymi. Navyše, až príliš často sa takéto ochorenia nekončia dobre.
  Farmaceutický priemysel

  Napriek tomu nás všeobecná medicínska propaganda neustále presviedča o vysokej úspešnosti konvenčných spôsobov liečenia rakoviny. Zrejme je to spôsobené úmyselným skresľovaním štatistických údajov, kde po 5-ročnom prežití pacienta od vzniku jeho ochorenia, je tento považovaný za uzdraveného. V skutočnosti ale úplne uzdravených pacientov je len niečo medzi 2-3 %.

  Finančné prostriedky plynúce každoročne farmaceutickým spoločnostiam za tzv. lieky na onkologické choroby sú gigantické. A keďže úmrtnosť na rakovinu napriek tomu stále stúpa, rôznymi mediálnymi kampaňami nám „vyťahujú“ z vreciek ďalšie peniaze – vraj na výskum ďalších podobných liekov.

  Ak však zoberieme do úvahy fakt, že farmaceutický priemysel je jeden z najziskovejších ak nie vôbec najziskovejší priemysel na svete, potom takto získané „finančné omrvinky“ zrejme nepovedú ku skutočnému objaveniu lieku proti rakovine. Najmä ak si pripustíme smutnú skutočnosť, že: chemoterapia je pre farmaceutické spoločnosti obrovský biznis!

  Veď len jedna jej dávka stojí okolo 2000 Eur a pacient musí nezriedka vybrať 20-30 dávok. Ak by si teda takúto liečbu musel hradiť sám, zaplatil by len za liečbu chemoterapiou cca 40.000 až 60.000 Eur. Ak by podstúpil k tomu ešte liečbu ožarovaním, náklady by stúpli o asi ďalšiu tretinu.
  Existujú teda aj iné spôsoby liečenia rakoviny?

  Pozrime sa na liečbu onkologických ochorení z tej druhej, nepropagovanej, ba často až verejnosti zatajovanej strany.

  Existujú postupy, ktorými môžeme dnes účinne bojovať proti rakovine. Paradoxom je, že hoci je takýto spôsob liečby efektívnejší a finančne oveľa výhodnejší, nie je po ňom u zdravotných poisťovní žiaden dopyt. Dokonca neexistuje ani jedna jediná zdravotná poisťovňa, ktorá by pacientovi preplatila takýto spôsob liečby.

  Preto je na mieste otázka či skutočne ide nášmu zdravotníctvu v prvom rade o naše vyliečenie, alebo je len dôsledne manipulované farmaceutickými spoločnosťami, pre ktoré je však rakovina len „výborný biznis“?!

  Klasickou liečbou konvenčnou medicínou pacientovi poisťovňa v plnej miere preplatí. Bohužiaľ, väčšinou ho to stojí život.
  V čom tzv. alternatívne liečby spočívajú ?

  Ide tu vždy o používanie čisto prírodných produktov, ktoré pacientovi zabezpečia bez akýchkoľvek vedľajších účinkov:

  Detoxikáciu organizmu aj odkyslenie
  Posilnenie imunitného systému
  Okysličovanie organizmu
  Úpravu pH organizmu
  Dodanie potrebných vitamínov a minerálnych látok. Sem spadá aj tzv. Megaskorbická liečba – liečba vysokými dávkami vitamínu C
  Dodanie prírodných látok spôsobujúcich apoptózu – smrť rakovinových buniek

  Nutnosťou pri tomto spôsobe liečby je aj dôkladná úprava stravy a úplné vylúčenie nevhodných potravín!

  Alternatívne postupy je vhodné vzájomne kombinovať a prepájať. Je však známych mnoho prípadov, kedy len jedným z nich (napríklad úpravou stravy) bolo dosiahnuté úplné vyzdravenie pacienta z rakoviny.

  Úplné vyliečenie znamená stav bez následnej recidívy, ako je to bežné pri liečení chemoterapiou, ktorá neodstraňuje príčiny choroby, ale len jej následky.
  A čo na to hovoria naši lekári?

  Aj keď úspešnosť v liečbe rakoviny alternatívnymi spôsobmi je mnohonásobne vyššia ako liečba konvenčným spôsobom, teda podľa farmaceutmi nadiktovaných liečebných protokolov, nie je zo strany lekárov snaha o ich uplatňovanie, či aspoň medializáciu. Naopak, je cielene šírená propaganda, že ide len o vedecky nepotvrdené fakty a šarlatánske spôsoby liečby.

  Onkológovia naďalej ordinujú pacientom prudko jedovatú chemoterapiu a smrtiace ožarovanie, pričom takto zabíjajú spolu s chorými aj zdravé bunky ich organizmu. Obidva tieto spôsoby totiž likvidujú všetky bunky, teda aj choré aj zdravé, ktoré im „prídu do cesty“ a tak nenávratne poškodzujú ľudský organizmus.

  Navyše neodstraňujú samotnú príčinu ochorenia, ale naopak, chorému človeku úplne zničia jeho imunitný systém, ktorý už potom vôbec nie je schopný s chorobou naďalej bojovať. Pritom dnes už každý študent medicíny vie, že na samom počiatku vzniku rakovinového ochorenia stojí práve neschopnosť imunitného systému identifikovať a zlikvidovať „zvrhnuté“ bunky, ktoré sa začali nekontrolovane deliť.

  Napriek tomu onkológovia pacientov presviedčajú o nutnosti okamžitého zahájenia tejto brutálnej liečby s tým, že inak sa choroba rapídne zhorší a potom už nebudú mať žiadnu šancu na uzdravenie. Zámerne ich zastrašujú a „tlačia do kúta“.

  Takýto pacient, ktorý navyše takmer určite nič nepočul o iných, alternatívnych spôsoboch liečby svojho ochorenia, zo strachu o svoj život podľahne a súhlasí s naordinovanou liečbou. Ak by však poznal pravdu, a mal dostatočné informácie o iných možnostiach liečby, s veľkou pravdepodobnosťou by sa rozhodoval ináč.

  Dnes už je mnohými prípadmi potvrdené, že často dokonca aj vôbec neliečená rakovina zabezpečila pacientovi dlhší a neporovnateľne kvalitnejší život ako rakovina liečená chemoterapiou. Lekári však vedome klamú chorých ľudí. Tvrdia, že takáto ich liečba má veľký úspech a že nádej na vyliečenie je vysoká.

  Podľa nich všetky tzv. alternatívne metódy liečenia, počnúc úpravou stravy cez orthomolekulárnu medicínu až po vitamínovú liečbu a používanie protirakovinových bylín, ako aj iných prírodných látok, ktoré s ďaleko vyššou účinnosťou ako chemoterapia a navyše bez vedľajších účinkov zabíjajú rakovinové bunky (apoptóza), sú len výmyslom, šarlatánstvom a zbytočne vyhodenými peniazmi.

  Podobnými informáciami nás dennodenne zahŕňajú aj mnohé médiá, ktoré sú za šírenie takýchto správ zrejme bohato odmeňované !
  Čo však hovoria výsledky zámerne nezverejňovaných výskumov?

  V skutočnosti už mnoho rokov trvajúce výskumy hovoria niečo úplne iné! Napríklad výskumy prevedené ešte v roku 2004, renomovanými odborníkmi z oblasti onkológie, rádioterapie a medicíny v austrálskom meste Sydney uvádzajú, že: “Celkový prínos liečebnej a adjuvantnej cytotoxickej chemoterapie na 5-ročnom prežití dospelých s rakovinou je 2,3% v Austrálii a 2,1% v USA.”

  Prečo ale potom naši onkológovia, ešte aj dnes – 8 rokov po zverejnení takejto správy o nej nič nevedia? Alebo vedia a zámerne nám tieto informácie zamlčujú?

  Nielen že pacientom nehovoria pravdu o ich skutočnej (čiže malej) šanci na úplné uzdravenie pri liečbe chemoterapiou, ale navyše ich neinformujú ani o iných možnostiach liečby a tak im nedávajú žiadnu možnosť vybrať si, ako sa budú liečiť.
  Vlastné skúsenosti

  Naopak. Ak pacient odmietne liečbu chemoterapiou, musí podpísať reverz – musí plne zobrať na seba všetky prípadné následky a zodpovednosť! V krátkom čase ho potom vyškrtnú so zoznamu pacientov a viac sa o jeho zdravotný stav nikto nezaujíma!

  Hovorím to z vlastnej skúsenosti. Presne takto sa totiž zachovali lekári aj k nám, pri liečbe našej teraz už 9-ročnej dcérky, ktorá nám ochorela na rakovinu (mozgový tumor) , keď sme odmietli liečbu chemoterapiou a ožarovaním.

  Navyše nám v júni 2011 pri vyšetrení oznámili že dieťa mentálne retarduje a „predpovedali“, že do mesiaca sme v kritickom stave späť.

  Vďaka Bohu nestalo sa.

  Dnes naša Miška končí 2.triedu so samými jednotkami a keďže už vieme, ako skončila väčšina našich malých, chemoterapiou „liečených“ spolupacientov, sme presvedčení, že sme sa rozhodli správne.

  • Sú štúdie, ktoré potvrdzujú, že „úspešnosť v liečbe rakoviny alternatívnymi spôsobmi je mnohonásobne vyššia ako liečba konvenčným spôsobom“?
   Osobne mám takú skúsenosť, nie práve s onkologickým ochorením, že je dobré kombinovať konvenčnú medicínu a tzv. alternatívne metódy. Niekedy, keď lekárom spomeniem, že počúvame aj rady liečiteľky, chytajú sa za hlavu, že už mali mnoho prípadov, ktoré prišli v zdevastovanom stave od liečiteľov. Podľa mňa ide skôr o doplnkové a s konvenčnou medicínou navzájom sa doplňujúce metódy, nie o alternatívu. Onkologickí pacienti sú v okruhu mojich známych, poznám jeden úspešný prípad, keď doplnkovými metódami odstránili vedľajšie účinky chemoterapie a chorobu zlepšili natoľko, že lekári upustili od operácie a ďalšieho ožarovania. Poznám aj prípad, keď rodina podporovala pacientku stravou, dosiahli zlepšenie stavu, ale pacientka radšej poslúchla lekárov a to sa jej stalo v konečnom dôsledku osudným. Nejaká obsiahlejšia štatistika by však bola lepšia.

 12. Po dlhšom čase som sa vrátila na stránku a prečítala som si komentáre k môjmu príspevku.
  Dnes môžem povedať, že som veľmi VĎAČNÁ za cestu, po ktorej kráčam a na ktorú ma nasmerovala moja duša.
  Teraz viem, že som zdravá aj vďaka tomu, že som dokázala nájsť v sebe ODVAHU a odmietla som chemoterapiu, ožarovanie, hormonálnu liečbu a aj všetky ostatné liečby, o ktorých ma lekári presviedčali, že ich musím podstúpiť, aby som prežila.
  Od roku 2014 už nechodím na žiadne onkologické prehliadky, pretože ich absolvovanie a spôsob, ktorým sa vykonávajú, bol pre mňa veľmi stresujúci.
  Začala som veriť a dôverovať svojmu telu, že je zdravé. Naučila som sa sledovať signály, ktoré mi telo ukazuje a podľa toho si opakovane robím prečistenie vnútorných orgánov a detoxikáciu organizmu.
  Teraz viem, že som sa uzdravila z ochorenia, ktoré som si pred deviatimi rokmi privodila ja sama, práve spôsobom akým som žila, pretože som sa liečila LÁSKOU a ODPUSTENÍM. Našou podstatou je Láska a tým, že som sa k nej vrátila, ma Láska uzdravila.
  A Reiky, hoci sa pri tom robia rôzne zasvätenia, je v svojej podstate energia Lásky, ktorou môže človek liečiť sám seba, ak táto energia vyviera z jeho srdca v hlbokej viere, dôvere a pokore k Láske, k Bohu a k Životu ako takému.
  Liečila som sa intuitívne a najprv som nechápala aké procesy sa vo mne diali. Verila som a dôverovala svojej intuícii a mala som to požehnanie, že po operácii moji blízky pri mne stáli a podporovali každé moje rozhodnutie.
  Teraz už viem, že aj oni mali v tom čase v sebe veľa strachu, ako to celé dopadne, keď som všetko odmietla, ale nedávali mi svoj strach najavo, dali mi svoju dôveru a podporovali ma svojou hlbokou Láskou ku mne.
  Som im za ich podporu a Lásku veľmi vďačná, pretože ich Láska mi pomáhala kráčať na mojej ceste uzdravenia sa.
  V roku 2013 som začala liečiť hlboké neodpustenia a pocity vín, ktoré sa mi postupne v živote ukazovali, prostredníctvom regresných terapií.
  Počas nich začali prichádzať Posolstvá prostredníctvom, ktorých som liečila svoje bolesti, nepochopenia, zlyhania , nehodnosť, poníženia, krivdy, zradu, neodpustenia, či pocity vín, ale aj hnev, nenávisť, bezmocnosť, nemohúcnosť, bezradnosť, zatrpknutosť, smútok, strach, či zúfalstvo.
  Tieto poznania prichádzali ako Posolstvo od vyšších duchovných bytostí Lásky a Svetla, ktoré mi prinášali vysvetlenia o Vesmírnych zákonoch, o zákonitostiach fungovania nášho vnútorného – duchovného sveta a o zákonitostiach rôznorodosti života na Matke Zemi. Oni mi pomáhali pochopiť, porozumieť, prijať zodpovednosť, prijať samú seba a učili ma Odpúšťať sebe samej a všetkým ostatným a tak mi pomáhali začať chápať a pochopiť celý proces, ktorým som predtým prešla intuitívne.
  Teraz som všetky tieto Posolstvá zverejnila. S veľkou vďačnosťou som sa v Láske s nimi podelila so všetkými ľuďmi, ktorý sa rozhodnú otvoriť svoje srdce LÁSKE, aby ich Láska sprevádzala ich životom.
  Posolstvá nájdete na stránke: http://www.posolstvalasky.sk

 13. Dla mojho skromneho nazoru, je v clanku vela pravd, ale. Nemam skusenost, nie som onkologicky pacient, ale v mojej rodine som par ludi koli tejto pliage strarila. No chcela som povedat, ze:
  Lekar,nie ze nema cas,ale je len clovek a mozno preto, ze ma ako onkolog vela pacientov s touto chorobou, nechce pocuvat tie strasne pribehy, prave preto, ze je len clovek,ktory ma svoju psychiku,svoje zdravie,rodinu,deti. A ak pocuva vsetko to zle, premieta sa to do jeho zivota. Aj ked sa snazime nebrat si problemy z prace domov, neda sa to!Z akejkolvek prace. Kazdy lekar ma ine skusenosti s paciantami. Je to tak individualne, ze je nemozne od kohokolvek ocakavat svoju vlastnu predstavu. Ako clovek chrani sam seba.
  Dalej, podla mna velmi zalezi na tom,aky druh rakoviny a kedy je diagnostikovany
  Je velmi dolezite,ako clovek spolupracuje. Kazdy z nas je jedinecny a kazdy z nas sa k akemukolvek problemu staviame inak. Preto chapem rozhodnutia k alternativnej liecbe, alebo neliecbe
  A ohladom toho, ze niekto s chorobou bojuje. Ano, ale aj ten boj kazdy vnimame inak.

Pridajte komentár

*