Ochrana osobných údajov


Stránka www.badatel.net zobrazuje reklamy Google AdSense poskytované spoločnosťami tretej strany. Tieto spoločnosti môžu používať údaje (nikdy však meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo) o vašich návštevách týchto alebo iných webových stránok k poskytovaniu reklám na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú.

Spoločnosť Google (ako dodávateľ) používa na zobrazovanie reklám súbory cookie. Vďaka súboru cookie DART môže spoločnosť Google zobrazovať reklamy užívateľom na základe ich návštev na webových stránkach nachádzajúcich sa na internete.

Súbor cookie DART spoločnosti DoubleClick používa služba Google v reklamách zobrazovaných na webových stránkach účastníkov zobrazujúcich reklamy AdSense pre obsah. Keď užívateľ navštívi webovú stránku účastníka služby AdSense a zobrazí reklamu alebo na ňu klikne, môže byť do prehliadača tohto koncového užívateľa zaslaný súbor cookie.

Údaje nazhromaždené z týchto súborov cookie umožňujú účastníkom služby AdSense lepšie poskytovať a spravovať reklamy na svojich stránkach aj v rámci celého internetu.

Ak nechcete, aby o vás boli zhromažďované tieto dáta, môžete vo svojom prehliadači zakázať prijímanie súborov cookie alebo vypnúť JavaScript.

Viac informácií o tom, ako Google používa informácie získané z webových stránok a aplikácií pre svoje služby, na personalizáciu reklám a možnostiach kontrolovať o vás zozbierané informácie, nájdete tu:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Prevádzkovateľ, ktorý na svojich stránkach zobrazuje reklamu Google Adsense, nemá s týmto zberom dát nič spoločného. Za zber informácií nesie plnú zodpovednosť spoločnosť Google.

Kódy iných firiem (Facebook a podobne)

Stránka www.badatel.net môže obsahovať aj kódy iných firiem, napríklad stránky Facebook.com, ktoré analyzujú správanie sa návštevníka stránky pre reklamné účely.

Informácie získané týmto spôsobom stránka www.badatel.net neposkytuje žiadnym tretím osobám a sú určené výhradne pre interné potreby stránky s cieľom skvalitnenia našich produktov, obsahu stránky a poskytovaných služieb.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

A. Odoberanie článkov: Emailová adresa

Čitatelia našej stránky majú možnosť sa cez formulár prihlásiť na odoberanie článkov do svojej emailovej schránky. Na tento účel zhromažďujeme ich emailovú adresu. Tá je uložená v zabezpečenej databáze tretej strany, pomocou ktorej rozosielame emailové správy.

V prípade, že chce čitateľ ukončiť odoberanie článkov, môže tak urobiť dvoma spôsobmi:

  1. Kliknutím na odkaz „Zrušiť odoberanie“, ktorý sa nachádza na konci každého zaslaného emailu.
  2. Zaslať nám žiadosť o zrušenie odoberania uvedením emailovej adresy, ktorú použil pri prvotnej registrácii.

Žiadosť o zrušenie odoberania článkov je potrebné zaslať prostredníctvom nášho Kontaktného formulára.

Emailové adresy získané pre účely odoberania článkov neposkytujeme žiadnym tretím osobám, ani nevyužívame na žiadny iný účel než na zasielanie článkov na email.

B. Komentovanie článkov: Emailová adresa a meno

Čitatelia majú možnosť publikovať komentáre k jednotlivým článkom. V tomto prípade sa vyžaduje zadanie mena, emailovej adresy (pri komentári sa nezobrazuje) a samotného textu komentára. Osobné údaje získané pri komentovaní článkov sú uložené v zabezpečenej databáze našej stránky.

Ak z akéhokoľvek dôvodu čitateľ nechce, aby bol jeho komentár na našej stránke ďalej zobrazený, môže požiadať o jeho vymazanie. V takom prípade je potrebné uviesť emailovú adresu, ktorú použil pri prvotnom zadávaní komentára pre overenie, že je skutočne autorom daného komentára.

Žiadosť o vymazanie komentára je potrebné zaslať prostredníctvom nášho Kontaktného formulára.

Osobné údaje získané pri komentovaní článkov nevyužívame na žiadny iný účel, ani ich neposkytujeme žiadnym tretím osobám.

C. Predaj elektronických produktov: Emailová adresa, meno, priezvisko, adresa a bankový účet

Čitatelia majú možnosť si našej stránke zakúpiť elektronické produkty ako sú e-knihy a kalkulačky v Exceli. Pri predaji týchto produktov zhromažďujeme:

  1. pri platbe cez PayPal: meno, priezvisko a emailovú adresu
  2. pri platbe platobnou kartou: meno, priezvisko, emailovú adresu, poštovú adresu a bankový účet
  3. pri platbe na bankový účet: meno, priezvisko, emailovú adresu a bankový účet

Jednotliví sprostredkovatielia platieb môžu vyžadovať ešte ďalšie osobné údaje, tie však my neuchovávame a dokonca ich ani nevidíme.

Osobné údaje získané pri predaji produktov sú uložené v našich zabezpečených informačných systémoch a tiež v zabezpečených informačných systémoch sprostredkovateľov platieb (banka, platobný procesor alebo PayPal).

Ak zákazník nechce, aby sme jeho osobné údaje získané pri predaji našich produktov ďalej zhromažďovali, napríklad pre potreby reklamácie, zákazníckej podpory alebo pre opätovné zaslanie produktu v prípade náhodnej straty, má možnosť kedykoľvek požiadať o výmaz týchto údajov.

Žiadosť o vymazanie uvedených osobných údajov je potrebné zaslať prostredníctvom nášho Kontaktného formulára.

Výnimku na výmaz tvoria údaje uložené v platobných a bankových systémoch, ktoré nie je možné vymazať a ktoré sú pod kontrolou tretích strán (banka, platobný procesor alebo PayPal). Výnimka na výmaz sa týka aj tých údajov, ktoré musíme uchovávať pre potreby účtovníctva, a to podľa príslušných daňových, obchodných či iných zákonov.

Osobné údaje získané pri predaji produktov nevyužívame na žiadne iné účely, ani ich neposkytujeme žiadnym tretím osobám.