Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Efektívne a netoxické metódy boja s rakovinou


Print Friendly, PDF & Email

Liečba rakoviny: Efektívne a netoxické metódy boja (kompletný návod)

Účelom tohto článku bude čitateľom priblížiť a popísať spôsob liečby rakoviny, ktorý je alternatívny k dnešnému konvenčnému pomocou chemoterapie a rádioterapie využívanými súčasnými onkológmi. Slovo alternatívny nepoužívam veľmi rád, keďže to môže budiť dojem nejakej podradnosti, pričom v skutočnosti práve tuto popísaný spôsob je omnoho viac vedeckejší ako už spomínané rádio- a chemoterapie.

Preto by som chcel zdôrazniť, že tieto alternatívne metódy je možné použiť nie len ako doplnkové, ale aj ako hlavný samostatný spôsob liečby rakoviny s veľmi vysokou perspektívou jej úplného vyliečenia. To všetko dokonca bez vedľajších účinkov a poškodenia zdravia, ku ktorému bežne dochádza po aplikácii ožarovania alebo chemoterapie.

Poznatky, o ktorých sa tu dočítate, sú zhrnutím veľkého množstva alternatívnych pohľadov na liečbu rakoviny do kompaktného celku, vrátané väzieb a vzájomných súvislosti medzi nimi. Taktiež ich je možné aplikovať na liečbu takmer akéhokoľvek typu rakoviny (pľúc, pečene, kostí, žalúdka, prsníka, kože, krvi, pankreasu, obličiek, hrubého čreva, prostaty, atd.). Je tomu tak preto, lebo príčiny vzniku jej rôznych foriem sú v podstate rovnaké. Po splnení určitých predpokladov sa potom toto ochorenie zvykne rozvinúť v najoslabenejšom mieste tela.

Rakovina ako choroba je výsledkom dlhoročných premien v organizme, preto aj jej vyliečenie obyčajne trvá dlhšie v porovnaní napríklad s bežným nachladením. Počas rokov vedúcich k prepuknutiu rakoviny sa obyčajne v organizme zvyknú uskutočňovať rôzne metabolické zmeny a taktiež sa v ňom usadzujú rôzne nečistoty a toxíny ako výsledok vlastného metabolizmu tela, ale aj toxíny z prostredia, ktoré človeka obklopuje.

Sú to najčastejšie nečistoty v strave, vode, vzduchu ale aj napríklad v kozmetických preparátoch obsahujúcich rôzne nebezpečné chemické látky, ktoré sa používaním kozmetiky dostávajú do ľudského tela vstrebávaním cez kožu. Všetky spomenuté toxíny telo bežne vylučuje pomocou vlastných detoxifikačných mechanizmov akými sú pečeň, žlčník, vylučovanie stolicou, močom, potom a pľúcami.

V prípade, že množstvo toxínov presiahne vlastnú schopnosť tela ich vylučovať, tie sa začnú pomaly v tele hromadiť a výsledkom po dlhšej dobe môže byt práve rakovina, ale aj množstvo iných degeneratívnych chorôb akými sú napríklad cukrovka, rednutie kostí, kôrnatenie ciev, alzheimerova choroba a iné. V prípade každej z týchto chorôb a hlavne v prípade rakoviny by mal preto človek začať ako prvý krok svojej liečby procesom detoxifikácie organizmu.

Ďalšími krokmi by mali byť zmena stravovania, životného štýlu (športovanie, zlepšovanie fyzickej kondície) a napokon aj užívanie prírodných prípravkov podporujúcich potlačenie a následné úplné vyliečenie rakoviny. Týmto jednotlivým oblastiam sa budem postupne v uvedenom poradí aj venovať a podrobnejšie ich popisovať v nasledujúcich častiach tohto článku.

Časť 1: Detoxifikácia tela

A. Tráviaca sústava

Ľudské telo disponuje, ako už bolo vyššie spomenuté, viacerými orgánmi pomocou ktorých vylučuje z tela toxické látky. Jedným z najdôležitejších je práve tráviaca sústava počnúc žalúdkom, tenkým a hrubým črevom. V dôsledku zlej životosprávy sa v nich častokrát zvyknú usadzovať rôzne zbytky stravy, tie následne zahnívajú a produkujú ďalšie toxíny, ktoré sa následne vstrebávajú do krvi.

Prvým krokom by mala byt snaha o obnovenie čistoty prostredia čriev, úprava ich PH hodnoty, zlepšenie ich vnútornej výstelky umožňujúcej lepšie vstrebávanie výživných látok do krvi a osídlenie čriev prospešnými baktériami, ktoré jednak napomáhajú tráveniu, ale na druhej strane aj produkujú niektoré prospešné vitamíny, ako napríklad vitamíny triedy B. Tie si telo nevie samo vyrobiť a musí ich teda prijímať buď potravou alebo produkovať spomenutými tzv. priateľskými baktériami v črevách.

Z prostriedkov, ktoré by mali napomáhať dosiahnuť uvedené ciele patria nasledovne:

1. Sladkovodné riasy Chlorella (nazývaná aj ako Alga) alebo morská riasa Spirulina.

Tato riasa napomáha obnoveniu zdravého PH čriev, viaže na seba pomocou vlákniny toxické látky, prevažne ťažké kovy a vyvádza ich von z tela. Okrem toho samotná obsahuje veľké množstvo vitamínov, minerálnych látok a enzýmov. Ďalej napomáha úspešnému zasídleniu prospešných baktérii (laktobacilov).

Obe tieto riasy sa predávajú ako potravinové doplnky vo forme vysušenej a do formy tabliet zlisovanej štruktúry. Najlepšie je vyhľadať také, ktoré sú 100%, to znamená, že tableta obsahuje len riasu a žiadne stmeľovacie alebo protihrudkujúce prísady.

2. Probiotické kultúry (obsiahnuté v kvalitných jogurtoch, zakýsanom mlieku, prípadne v tabletách ako potravinový doplnok)

Jogurty a zakýsané mlieka sú síce prirodzenejším spôsobom, no na druhej strane niektorí ľudia môžu byt precitlivelí na laktózu (mliečny cukor) a taktiež mlieko zvykne zahlieňovať organizmus. Ďalším sporným bodom u mlieka je to, že v súčasnosti sa väčšina hospodárskych zvierat kŕmi geneticky modifikovanými plodinami, čo môže mať za následok rôzne alergény obsiahnuté v mlieku z takto vykrmovaných hospodárskych zvierat.

Preto by som odporúčal konzumovať jogurty a zakýsané mliečne výrobky hlavne z kozieho mlieka, najlepšie v bio (organickej) kvalite. Užívanie probiotických kultúr v tabletách, prípadne tobolkách ako potravinových doplnkov je taktiež možné a odporúčané. Na trhu je dostať v súčasnosti veľké množstvo týchto prípravkov, treba si vybrať tie kvalitnejšie, ktoré neobsahujú veľké množstvo ďalších prídavných nežiaducich látok ako rôzne farbivá, príchute, sladidlá a podobne.

3. Kombucha (kvasený čaj)

Kombucha je starobylý nápoj pochádzajúci z Číny, ktorý sa následne rozšíril do Ruska a odtiaľ následne do Európy a ostatného západného sveta. Jedna sa v podstate o obyčajný čaj (zelený, čierny alebo ovocný), do ktorého sa pridá cukor a následne sa zaleje probiotickou kultúrou obsahujúcej laktobacily a kvasinky.

Výsledný skvasený, resp. fermentovaný nápoj obsahuje veľké množstvo vitamínov (skupiny B, C), enzýmov a prospešných kyselín (pravotočivá kyselina mliečna, kyselina glukonová, glukoronová a mnoho iných). Kombucha ma veľmi silné detoxifikačné účinky, pri ktorých sa jej jednotlivé zložky viažu na toxíny v črevách, ale aj v iných častiach tela, ktoré sú následne odvádzané z tela von.

Ďalší jej efekt je probiotický, keďže obsahuje veľké množstvo prospešných baktérii, môže byť teda náhradou jogurtov a iných probiotických prípravkov popísaných vyššie. Ďalší jej pozitívny prínos je v posilňovaní imunitného systému. Práve kyselina glukonová sa v tele dokáže meniť na glukany, ktoré obrazne predstavujú potravu pre biele krvinky, číže hlavné imunitné zbrane tela v boji proti chorobám, vrátane rakoviny.

Kombucha je vynikajúcim prostriedkom aj proti veľkému množstvu iných chorôb, niektorí ľudoví liečitelia tvrdia, že je dobrá takmer na všetko.

4. Vláknina (prírodná alebo vo forme potravinových doplnkov)

Prírodná vláknina sa vyskytuje hlavne v zelenine a ovocí. Je to ich nestráviteľná časť, ktorá ale slúži k tomu, že na seba viaže a odvádza z tela von rôzne zbytky potravy a tým zabraňuje ich usadzovaniu v klkoch čriev, kde by mohli následne zahnívať a pôsobiť na organizmus toxicky. Zdrojom vlákniny je takmer všetka zelenina a ovocie. Plus sa dá dokúpiť vo forme potravinových doplnkov.

Preferovaná je ale radšej v prirodzenej forme, keďže so skonzumovanou zeleninou a ovocím sa do tela okrem vlákniny dostáva aj veľké množstvo potrebných vitamínov, minerálnych látok a enzýmov.

B. Pečeň a žlčník

Pečeň je z hľadiska svojej funkcie najdôležitejším detoxifikačným orgánom v tele. Ak nefunguje tak ako má, časom sa dôsledky prejavia na takmer všetkých ostatných orgánoch tela. Pri zahájení liečby rakoviny by sa preto pečeni mala venovať obzvlášť veľká pozornosť. Na stav pečene najviac vplýva spôsob stravovania a životný štýl (najmä príjem tuku v strave a alkohol), preto podrobnejšie sa tomuto budem venovať v časti vyhradenej pre stravu počas rakovinovej liečby.

Tuto spomeniem spôsoby a prostriedky ktorými je možné podporiť očistenie pečene od škodlivých látok. Samozrejme užívanie týchto látok musí byť sprevádzané zmenou stravy, inak by to cele nemalo veľký zmysel. Spolu s pečenou v tejto časti uvádzam aj žlčník, keďže tieto dva orgány sú vzájomne prepojené. Nečistoty z pečene odchádzajú totiž do žlčníka a odtiaľ v podobe žlče do čriev a odtiaľ stolicou von z tela. Na detoxifikáciu pečene a žlčníka sú vhodné tieto prípravky:

1. Potravinové doplnky určené na regeneráciu pečene na báze vitamínov (napr. Lipovitan)

Na trhu sa v súčasnosti nachádza veľké množstvo rôznych prípravkov pre regeneráciu pečene, hlavne u pečeni poškodenej alkoholom alebo žltačkou. Spoločnou črtou týchto potravinových doplnkov je to, že obsahujú vysoké množstvo vitamínov skupiny B, inositol, cholin, prípadne ďalšie vitamíny. Príkladom je napríklad známy Lipovitan.

2. Potravinové doplnky pre regeneráciu pečene na báze výťažkov liečivých rastlín (napr. Denoxinal alebo Liver B52)

Z domácich rastlín, ktoré podporujú regeneráciu pečeňových buniek, prípadne tvorbu a vylučovanie žlče, sú známe najmä: púpava, ostropestrec, lopúch, rešetliach, ďatelina, cesnak. Existuje aj veľké množstvo cudzokrajných rastlín, ktoré majú podobne účinky. Zo známych prípravkov na slovenskom trhu sú to napríklad Denoxinal, alebo Liver B52.

Môže existovať veľké množstvo ďalších prípravkov, treba sa na ne v lekárni opýtať a ako vždy, odporúčané je skontrolovať ich obsah nielen po stránke účinných látok ale aj prídavných farbív a ochucovadiel, ktoré sú nežiaduce.

3. Strava

Zo stravy najviac očisťovaniu pečene pomáhajú nasledovné veci:

– jablkový džús (najlepšie čerstvý, práve vylisovaný, resp. z odšťavovača). Ten obsahuje zložky napomáhajúce rozpúšťaniu a následnému vyplaveniu nečistôt z pečene a žlčníka

– tzv. Epsom soľ (sulfát magnézia). Tá umožňuje vstrebávanie magnézia do krvi s následným uvoľňovaním kŕčov v hladkej svalovine, čím sa väčšie kúsky odpadov uviaznutých medzi pečenou, žlčníkom a tenkým črevom môžu dať do pohybu a následne tieto cesty uvoľniť pre jednoduchšie vyplavovanie nečistôt z oboch týchto organov

– olivový olej. Ten ma podobné účinky ako sulfát magnézia v uvoľňovaní uviaznutých nečistôt

– samozrejme obmedzený príjem alkoholu a tukov v strave, ktoré vysokou mierou zaťažujú pečeň

C. Obličky

Prostredníctvom obličiek sa vylučuje veľké množstvo rôznych odpadových látok a udržiava sa pomocou nich optimálna hladina vody a PH v krvi. Z liekov najčastejšie odbúravaných pomocou obličiek, ktoré im aj najviac škodia patria hlavne lieky potlačujúce bolesť, napríklad aspirín (acylpyrín), fenacetin a acetominofen.

Týmto liekom by sa preto mal človek trpiaci rakovinou radšej vyhnúť. K prostriedkom vhodným na prečistenie obličiek patria hlavne petržlenový čaj, čerstvé zeleninové a ovocné šťavy (hlavne džús pripravený z červeného melóna), prípadne zeleninový šalát pozostávajúci z natenko pokrájanej kapusty, cibule, rozdrveného čerstvého cesnaku, petržlenu a na to pokvapkaného čerstvého citróna.

D. Pľúca

Samotné pľúca majú dosť silný vlastný očistný mechanizmus. Ak sa nezanášajú rôznymi cudzorodými latkami ako napríklad cigaretový dym, prach a iné nečistoty, dokážu sa pomerne účinne samoočisťovať. Tomuto očistnému procesu môžu občas brániť niektoré jedlá, napríklad mliečne produkty (okrem masla a šľahačky) vytvárajúce zahlieňovanie.

Človek, ktorý si chce vyčistiť pľúca, či už trpiaci rakovinou alebo nie, by sa mal teda vyvarovať fajčeniu, pobytu v prašnom prostredí a konzumovaniu väčšieho množstva mliečnych výrobkov. Medzi potraviny podporujúce odhlienenie pľúc patria prevažne cesnak, kajanské korenie, čerstvo pomleté čierne korenie a čerstvý zázvor.

E. Koža

Mnoho ľudí si neuvedomuje, že koža patrí tiež medzi dôležité očisťovacie orgány ľudského tela. Nečistoty sa dostávajú von z tela cez kožu hlavne v podobe potu, ale napríklad aj tzv. vypučením, respektíve prasknutím vyrážok na koži. Stav kože a pórov na nej môže teda významným spôsobom prispievať k schopnosti organizmu zbavovať sa cudzorodých látok. K podpore vylučovania škodlivín cez kožu prispievajú hlavne tieto aktivity:

– Športovanie

Pri vykonávaní fyzickej aktivity sa telo zahrieva a následne sa z neho prostredníctvom potu vyučujú škodliviny. U ľudí s rakovinou treba množstvo fyzickej aktivity prispôsobiť možnostiam, vždy ale platí, že aspoň nejaký pohyb je stále lepší ako žiadny pohyb. Pri pohybových aktivitách okrem iného dochádza aj k lepšiemu prekrveniu tkanív, čo znamená nielen lepšie prekysličovanie buniek, ale aj lepšie odvádzanie metabolických splodín von z nich.

– Sauna

Pri saunovaní sa z tela vylučuje zvýšené množstvo potu a súčasne sa pri ňom aj otvárajú zapchaté póry na koži umožňujúce lepšie odplavovanie v nej uviaznutých nečistôt. Saunovanie je možné praktizovať v prípade rakovinového ochorenia samozrejme iba v prípade, ak to zdravotný stav dovoľuje.

Čo sa týka detoxikácie pomocou koze by som sa chcel zastaviť pri jednom veľmi dôležitom bode, a to kozmetike. Kožou sa totiž nielen dostávajú škodliviny von z tela, ale môžu sa ňou naopak aj dostávať dnu do tela. V dnešnom svete sa tak deje hlavne prostredníctvom kozmetiky. V porovnaní s minulosťou dnes ľudia používajú mnohonásobne väčšie množstvo rôznych kozmetických prípravkov.

Väčšina z týchto prípravkov je síce dermatologicky testovaná, no takmer všetko toto testovanie sa zameriava len na krátkodobé následky, použitie len jedného prípravku súčasne (pričom väčšina ľudí používa kombinácie viacerých prípravkov naraz), prípadne sa študujú a testujú len akútne alergické reakcie.

Dlhodobé štúdie ohľadne zdravotnej nezávadnosti, či dlhodobých alergických reakcií sa pri kozmetike nevykonávajú. Výrobcovia týchto kozmetických prípravkov do nich pridávajú rôzne konzervačné látky a iné chemikálie, ktoré sa spolu s ostatnými zložkami daného prípravku (napríklad kožného krému, alebo pleťového mlieka) vstrebávajú do kože, kde sa potom môžu dlhodobo zoskupovať, prípadne hromadiť v priľahlých uzlinách lymfatického systému.

Napríklad pri patologickom rozbore rakovinových buniek nádorov prsníka sa zistilo, že obsahujú veľké množstvo práve konzervačných látok pridávaných do pleťových mliek. Z tohto hľadiska je preto veľmi dôležité nielen pre onkologických pacientov, ale aj pre zatiaľ zdravých ľudí výrazne obmedziť používanie kozmetiky na nevyhnutné minimum a tie kozmetické prípravky obsahujúce nežiaduce látky úplne prestať používať, alebo zameniť za iné, bezpečnejšie.

Tu by som ešte chcel zdôrazniť, že drahá kozmetika sa nerovná zdravšej kozmetike. Z vlastného prieskumu som totiž zistil, že práve ta drahá kozmetika, predávaná dokonca v obchodoch so zavadzajúcim menom ako “Nature Shop”(prírodný obchod) alebo podobné iné skresľujúce názvy, obsahovali oveľa väčšie množstvo týchto nebezpečných látok.

Pri nákupe kozmetiky sa preto netreba riadiť ich cenou, ale popisom zloženia na zadnej strane obalu danej kozmetiky. K nebezpečným látkam, ktorým sa treba za každú cenu vyhýbať patria hlavne:

1. konzervačné latky: všetky zlúčeniny končiace sa na –paraben (metylparaben, etylparaben, propylparaben, isopropylparaben, butylparaben, atd.)

2. isopropyl alkohol, známy aj pod názvami: propyl alkohol, propanol, isopropanol.

Ide o alkohol, ktorý umožňuje bežne sa vyskytujúcemu parazitovi (Fasciolopsis buscii) dokončiť v ľudskom tele svoj vývojový proces, potom sa usadiť v pečeni a svojou následnou aktivitou spôsobiť vývoj rakoviny. Tento parazit, bežne sa vyskytujúci v našom prostredí, má niekoľko vývojových štádií.

Za normálnych okolností sa dostane do tela človeka a následne sa vylúči von z tela a to ešte v štádiu, kedy nie je schopný spôsobiť žiadnu ujmu na zdraví a človek jeho prítomnosť v podstate ani nijako nezaregistruje. Problém nastáva, keď sa z danej kozmetiky do tela vstrebe isopropyl alkohol, ktorého prítomnosť umožňuje tomuto parazitovi dokončenie všetkých svojich vývojových štádií.

Ak sa to stane, potom ako už bolo spomenuté, sa tento parazit usadí v pečeni, začne produkovať vajíčka, ktoré sa ďalej rozširujú do ostatných orgánov celého tela. Tam sa následne môžu začať vytvárať cysty, ktoré majú schopnosť ďalej prerasť až do vzniku nádorov.

Časť  2: Správne stravovanie

Vraví sa, že to, čo človek konzumuje, tým sa aj stáva. Tento výrok je obzvlášť pravdivý pri pacientovi s rakovinou. Veľké množstvo štúdii potvrdzuje, že práve strava, konkrétne nevhodná strava, je najčastejšou príčinou vzniku rakoviny. Preto človek s týmto ochorením by mal popri ostatných faktoroch nevyhnutne zmeniť aj svoj postoj k strave.

V nasledujúcich riadkoch budem v jednotlivých bodoch popisovať zložky potravy, ktoré by mal bezpodmienečne začať konzumovať a súčasne uvediem aj tie potraviny, alebo postupy prípravy jedál, ktorým by sa mal čo možno najviac vyhýbať. Na začiatok by som chcel uviesť niekoľko všeobecných odporúčaní:

1. Konzumovať potraviny čo možno najviac v surovom stave (okrem mäsa samozrejme). Nespracované potraviny totiž v sebe obsahujú veľké množstvo aktívnych vitamínov, minerálnych látok a enzýmov, ktoré sa tepelným spracovaním znehodnocujú. Napríklad vitamín C je háklivý na teplo.

Pri varení alebo pečení sa takto z potravín pomaly odbúrava a nakoniec aj z pôvodne výživnej potraviny sa môže stať nutrične bezhodnotne jedlo. Surové ovocie a zelenina obsahuje aj veľké množstvo enzýmov prospešných pre boj s rakovinou, no tie po tepelnej úprave sa môžu rovnako úplne znehodnotiť. Človek tak potom obrazne konzumuje mŕtve jedlo.

2. V žiadnom prípade nekonzumovať žiadne jedlá z mikrovlnnej rúry, či už ide o jedlá v mikrovlnnej rúre varené alebo len prihrievané. Mikrovlnnej rúry by sa mal každý človek, nie len ten trpiaci rakovinou, zbaviť. V mikrovlnnej rúre totiž nedochádza len k všeobecne proklamovanému ohrevu jedla prostredníctvom rozkmitávania molekúl vody v ňom obsiahnutom, ale dochádza tam aj k zmene chemickej štruktúry veľkého množstva ostatných molekúl.

Bolo dokonca dokázané, že v potravinách prihrievaných mikrovlnným žiarením sa vytvárajú dioxíny, ktoré patria medzi jedny z najtoxickejších látok pre ľudský organizmus a k tomu ešte s veľmi pomalou dobou ich odbúravania z tela. Pri pokusoch sa rovnako zistilo, že po konzumácii jedla z mikrovlnky sa chemické zloženie krvi daného človeka na prechodnú dobu čiastočne zmenilo a svojou štruktúrou pripomínalo zloženie krvi predrakovinových stavov.

Pri občasnom použití takto, v mikrovlnke pripravenom jedle, má ľudský organizmus schopnosť sa dostať na pôvodnú úroveň, no pri pravidelnom konzumovaní takto upravených jedál je vysoko pravdepodobné, že raz telo už nedokáže napraviť škody týmto napáchané a výsledok môže byť práve rozvoj rakovinového ochorenia.

Mnoho ľudí, ktorí si myslia, že sa správne stravujú, nepijú, nefajčia, športujú a teda že nemôžu dostať rakovinu, ak ju nanešťastie dostanú, sa potom čudujú, že ako je to možné. Oni si totiž neuvedomujú, že práve dlhodoby príjem toxínov z mikrovlnkovej stravy môže u nich po čase vyvolať rakovinové ochorenie.

Výrobcovia mikrovlnných rúr samozrejme takéto niečo nepripúšťajú a je to aj pochopiteľné, keďže sú na ich výrobe a predaji životne závislí. Títo výrobcovia zneužívajú ten fakt, že príčinná súvislosť medzi škodlivosťou mikrovlnných rúr a ochorením na rakovinu môže predstavovať aj odstup niekoľkých rokov, číže príliš dlhú dobu na to, aby sa dalo jednoznačne dokázať, že táto príčinná súvislosť tam existuje. Mnou tuto uvádzané fakty sa zakladajú na štúdiách a výskumoch nezávislých testovacích inštitúcii, vedcov a lekárov.

3. Rovnako ako je priamo škodlivá strava z mikrovlnnej rúry, takmer rovnako nezdravé sú aj jedlá upravované v klasickej plynovej alebo elektrickej rúre, prípadne vysmážané na oleji. Aj keď sú menej škodlivé ako tie z mikrovlnky, keďže neobsahujú dioxíny a ostatné škodlivé látky typicky vznikajuce pri mikrovlnnom ohreve, stále pri nich vznikajú určité škodliviny, hlavne pri činnostiach ako vyprážanie mäsa alebo uhľohydrátov (hranolky, strúhanka) na oleji.

Okrem toho takto vysoko tepelne upravené jedlá častokrát strácajú svoju nutričnú hodnotu. Človek tak potom prijíma proteíny (napr. mäso), ktoré sú telu ťažko stráviteľné, zeleninu, ktorá stratila väčšinu svojho výživného potenciálu a podobne. Mnoho alternatívnych lekárov preto odporúča pri rakovinovom ochorení predať mikrovlnnú rúru, plynovú a elektrickú rúru a namiesto toho si obstarať odšťavovač.

O odšťavovači ešte bude reč v nasledujúcich riadkoch. Ide totiž o jeden z najzákladnejších a najpotrebnejších domácich spotrebičov človeka trpiaceho rakovinovým ochorením.

Potraviny žiadúce:

1. Zelenina

Takmer všetky druhy zeleniny, no najmä: brokolica, karfiol, kapusta, červená repa (cvikla), mrkva, paradajky, paprika, hlávkový šalát, špenát, ovsené a jačmenné klíčky, zeler, cibuľa, cesnak, zázvor.

Posledné štúdie ukazujú, že hlavne hlávková zelenina ako brokolica a karfiol obsahujú veľké množstvo silných protirakovinových látok. Rovnako hodnotné sú aj mrkva obsahujúce beta-karotén alebo červená repa. Paradajky zas obsahujú lykopén, veľmi silný antioxidant. U paradajok je ale jedna výnimka, tie sa odporúča konzumovať tepelne upravené (vo forme napríklad kečupu, paradajkovej polievky, paradajkového pretlaku a podobne), keďže lykopén sa uvoľňuje vo významnej miere až po tepelnej úprave.

Rovnako je to s mrkvou, tu je možno konzumovať tak priamo surovú, v podobe surovej šťavy ale aj uvarenú napríklad v polievke. Všeobecne sa ďalej odporúča z týchto druhov zeleniny si robiť zeleninové šťavy (aj miešané, obsahujúce viacero druhov zeleniny naraz). Pri konzumovaní štiav je tá výhoda, že je možné naraz skonzumovať, respektíve vypiť šťavy z takého objemu zeleniny, ktorý by klasickým spôsobom kvôli veľkému objemu bolo ťažké zjesť.

2. Strukoviny

Aj keď strukoviny sa zaraďujú pod zeleninu, dovolil som si ich vyčleniť do samostatného odstavca. Ide tu hlavne o to, že pri protirakovinovej diéte by mal človek obmedziť príjem hlavne živočíšnych bielkovín (mäso, mliečne výrobky, zčasti vajíčka), keďže tie sú pre telo ťažko stráviteľné a bielkoviny štiepiace enzýmy produkované pankreasom sú v čase rakovinového ochorenia prednostne potrebné na odstraňovanie nádorových obalov, ktoré majú tiež bielkovinovú štruktúru.

Pri zvýšenom príjme živočíšnych bielkovín sa tak tieto enzýmy nedostávajú tam, kde sú najviac potrebné, ale sa spotrebovávajú na trávenie mäsa a iných bielkovín v tenkom čreve. Z toho dôvodu je potrebné príjem týchto bielkovín obmedziť a nahradiť ich rastlinnými.

No a práve strukoviny ako hrach, fazuľa alebo sója (geneticky nemodifikovaná a v obmedzenom množstve) sú výbornými náhradami, pričom navyše k tomu samé obsahujú niektoré látky, ktoré napomáhajú ich vlastnému tráveniu. Takto potom nezaťažujú, respektíve neoberajú telo o potrebné proteolitické enzýmy produkovane pankreasom.

Čo sa týka sóje, tak pri nej je ale potrebné byť opatrný. Sója totiž obsahuje látky podobné ženským pohlavným hormónom estrogénom, čo v prípade jej nadmernej konzumácie u rakovinového ochorenia môže spôsobovať problémy. Okrem toho sója má tendenciu nežiaduco ovplyvňovať činnosť štítnej žľazy. S jej konzumáciou treba byť preto obozretný, prípadne ju preventívne z jednálneho lístka úplne vylúčiť, keďže  nežiadúce účinky sóje niekedy prevyšujú jej pozitíva.

3. Ovocie

Ovocie rovnako ako zelenina obsahuje veľké množstvo vitamínov, minerálnych látok a enzýmov. Takmer všetko ovocie je doporučené konzumovať v surovom stave. Pri ovocí je ale taký malý problém – v porovnaní so zeleninou totiž obsahuje oveľa väčšie množstvo cukru.

No a práve pri rakovinových ochoreniach je žiadúce sa cukru vyhýbať, keďže rôznymi štúdiami bolo dokázané (dokonca za tento objav bola udelená Nobelova cena), že rakovinové bunky majú tzv. anaeróbny metabolizmus, to znamená, že namiesto oxidácie cukrov, ako je tomu pri zdravých bunkách, na získavanie energie používajú kvasenie cukrov.

Kvasenie je omnoho menej energeticky efektívny spôsob získavania energie v porovnaní s oxidáciou. Rakovinové bunky tak na výrobu dostatočného množstva energie pre svoju existenciu potrebujú omnoho väčšie množstvo cukrov. Jedným z princípov protirakovinovej liečby je teda obmedzenie prísunu cukrov (sacharidov) do tela.

Normálne bunky samozrejme tým, že majú efektívnejší metabolizmus, si vystačia aj s menším prísunom cukrov, no rakovinové bunky takéto “hladovanie” môže výrazne oslabiť, prípadne až zahubiť. Samozrejme, že telo si pri nedostatku cukrov v potrave ich samo vyrobí z tukových zásob, no takáto premena zvyčajne nestačí úplne pokryť ich celkový dopyt po cukroch, ktoré rakovinové bunky majú.

Obmedzením príjmu hlavne jednoduchých uhľohydrátov (rafinovaný cukor, biele pečivo, ale aj cukry v ovocí) je možné takto obrazne povedané spôsobiť rakovinovým bunkám hladovanie. Ale späť k ovociu. Na jednej strane obsahuje cukry, na strane druhej tiež obsahuje hodnotné nutričné látky.

Čo teda robiť? Odpoveďou je konzumovať ovocie, ale v obmedzenej miere. Hlavne sa zamerať na také ovocie, ktoré má hodnotné látky pre boj s rakovinou. Takým ovocím sú napríklad:

– jahody, čučoriedky, maliny, černice a iné “farebné” lesné plody. Obsahujú vysoké množstvo vitamínov a antioxidantov

– ananás, obsahujúci hodnotný, bielkoviny štiepiaci enzým bromelain (bielkoviny štiepiace enzýmy sú pri rakovinovom ochorení veľmi dôležité, keďže narúšajú nádorové obaly, ktorými sa nádory chránia pred imunitným systémom – o tom budem ešte neskôr písať v časti pre doplnky stravy)

– papaya, obsahujúca rovnako hodnotný bielkoviny štiepiaci enzým papain

– červený melón, obsahuje vitamíny, silný antioxidant, veľa vlákniny a vody, vhodnej na prečistenie čriev a obličiek

– ružové alebo tmavočervené hrozno, vrátané jadierok. Hrozno síce obsahuje až 20% cukrov, no taktiež hlavne v šupkách a vnútri jadierok disponuje ohromne silnými hroznovými antioxidantami. Preto občas s mierou je treba ho konzumovať spolu s jadierkami, ktoré sa v zuboch rozdrvia

Upozornenie: Čo sa týka všetkej rastlinnej potravy, teda tak ovocia, zeleniny ako aj strukovín, preferované sú v organickej, respektíve bio kvalite. To znamená, že pri ich pestovaní neboli používané žiadne umelé hnojivá, pesticídy ani herbicídy a taktiež, že sú pôvodné, prírodné a nie geneticky modifikovane.

Pri konzumácii príliš chemikáliami znečistených plodín totiž hrozí riziko, že tieto chemikálie môžu v tele človeka napáchať viac škody ako prospešné látky úžitku. Rovnako dôležité je konzumovať čerstvé, nenahnité plodiny, keďže aj pri miernom nahnití sa môžu na nich vyskytovať plesne a huby pre ľudský organizmus značne toxické.

4. Celozrnné pečivo (celozrnná pšenica, ovos, pohánka, jačmeň, raž)

Napriek tomu, že pečivo predstavuje uhľohydráty, v prípade celozrnného pečiva sú to prevažne zložité uhľohydráty, ktorých trávenie a transformácia na jednoduché uhľohydráty trvá dlhšiu dobu, preto nepredstavuje až také riziko ako biele pečivo. Okrem toho celozrnné pečivo obsahuje veľké množstvo užitočných minerálnych látok

5. Vajíčka na mäkko

Niektorí výživoví odborníci považujú vajíčka za takmer dokonalú potravu, obsahujúcu vyvážený pomer bielkovín, uhľohydrátov, vitamínov a minerálov. Treba ich ale konzumovať na mäkko, pretože vtedy sa v nich ešte zachovávajú určité veľmi prospešné enzýmy. Keďže vajíčka môžu byt pre niektorých ľudí ťažko stráviteľné, v prípade protirakovinovej stravy sa odporúča ich konzumácia, ale s mierou.

Jedno, maximálne 2 vajíčka na mäkko denne, alebo každý druhý deň by malo byt v poriadku. Ak ich niekto nemá rád, nemusí ich požívať, dajú sa nahradiť inými zložkami potravy, hlavne strukovinami obsahujúcimi rastlinné bielkoviny, prípadne doplnkami výživy s obsahom vitamínov, minerálov a enzýmov.

6. Orechy – vlašské, lieskové, kešu, brazílske, mandle (nesmažené)

Orechy všeobecne obsahujú veľké množstvo minerálnych látok a stopových prvkov (ako napríklad selén) málo sa vyskytujúcich v ostatnej potrave. Okrem toho obsahujú veľa tzv. dobrých olejov, omega 3,6 mastné kyseliny, bielkoviny a enzýmy a iné látky prospešné buď ako nutričné látky, prípadne látky s protirakovinovými účinkami.

Pri ich konzumácii je potrebné ich dôkladne rozhrýzť a rozžuvať v ústach – zjednoduší sa tým ich trávenie a následné vstrebávanie prospešných látok do krvi

7. Tekutiny

Preferovanými tekutinami na pitie by mala byt čistá voda (nie sóda), zeleninové šťavy, občasné ovocné šťavy, bylinkové čaje (neprisladzované)

8. Dostatočný, ale nie nadmerný príjem solí, ideálne chloridu draselného (KCL)

Telo si udržiava svoju vnútornú PH rovnováhu krvi vo veľmi úzkom rozpätí. Na udržiavanie tejto rovnováhy využíva kyseliny na jednej strane a zásady na strane druhej. Musí mať preto dostatočný počet substancií z obidvoch skupín, aby mohlo promptne reagovať na vznikajúce potreby. Na strane kyselín sú to prevažne kyselina chlorovodíková (HCL) produkovaná v žalúdku.

Na jej produkciu telo potrebuje hlavne dostatok chlóru (vodík je bežne dostupný z vody), no a chlór získava prevažne zo soli. Soľ môže byt chlorid sodný alebo chlorid draselný. Ideálne by bolo získavať ho z chloridu draselného, keďže zvyšný draslík je pre telo veľmi užitočný minerál.

Naopak, ak ho je telo nútené získavať z chloridu sodného (kuchynská soľ), potom mu ostáva sodík, ktorý je pre telo toxický a môže spôsobovať hlavne zvýšenie krvného tlaku ale okrem toho aj celý ďalší súbor rôznych akútnych či chronických ochorení. Soliť by sa preto malo prevažne chloridom draselným, problém ale je v tom, že ho nie je možné nikde dostať kúpiť.

Jediné čo sa dá zohnať je zmes chloridu sodného a draselného, čo nie je síce ideálne, ale stále lepšie ako klasická kuchynská soľ. Ďalším riešením je konzumácia potravín, ktoré prirodzene obsahujú chlór. Tým ale samozrejme nemyslím chlórovanú vodu, v ktorej sa nachádza čistý chlór ako plyn, ten je totiž v takejto podobe pre človeka toxický.

Chlór v potrave je vždy naviazaný na iný prvok, číže vo forme pre človeka netoxickej. Čo sa týka PH prostredia, tak okrem kyseliny chlorovodíkovej na strane kyselín sú tam ďalej oxid uhličitý (vydýchavaný a kontrolovaný pľúcami). Na strane zásad sú to hlavne vápnik a magnézium.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Ak telo nedisponuje dostatočným množstvom kyseliny chlorovodíkovej, začne ju nahrádzať metabolickými splodinami, čo pre organizmus v konečnom dôsledku pôsobí degradujúco s celou paletou možných chorôb od rakoviny, cukrovky až po eventuálnu slepotu. Na strane druhej ak nedisponuje dostatočným množstvom vápnika a horčíka na strane zásad, začne ich získavať z kostí, čo opäť môže viesť k rôznym chorobám, napríklad osteoporóze.

V hierarchii dôležitosti zabezpečovania životných funkcií je PH krvi na prvom mieste, jeho hoci aj krátkodobé narušenie by znamenalo okamžitú smrť, preto sa ľudské telo snaží toto PH zabezpečiť vždy prioritne, aj keby na to malo použiť síce nevhodné, no v danom čase jediné dostupné prostriedky (metabolické splodiny na jednej strane, alebo vápnik a horčík odbúravaný z kostí na strane druhej).

Je preto dôležité, aby telo v dlhodobom horizonte disponovalo tak zdravými kyselinami ako aj zdravými zásadami.

Potraviny nežiadúce:

1. Cukrovinky, sladkosti, zákusky, keksy, čokolády (okrem horkej 70% a viac) a podobne

Pre človeka trpiaceho rakovinou by tieto veci mali byť absolútne tabu. Obsahujú totiž veľké množstvo jednoduchých cukrov (ktoré rakovinové bunky majú rak rady), tukov, zaťažujú trávenie a zamorujú tráviaci systém, pečeň a žlčník

2. Mäso, mlieko, mliečne výrobky

Ako som sa už zmienil pri popise strukovín, mäso je pri protirakovinovej liečbe absolútne nežiadúce. Mäso, to je v podstate synonymum pre bielkoviny, no a živočíšne bielkoviny sú pravé tým, čo najviac oberá telo o nepostrádateľné a pre boj s rakovinou nevyhnutne proteolitické enzýmy (trypsín a chymotrypsín) produkované pankreasom.

Ak telo prestane produkovať dostatočné množstvo týchto enzýmov, alebo keď sa všetky spotrebujú na trávenie masa, potom ich nezostane v tele dosť na boj proti nádorom. Hlavnou funkciou týchto enzýmov totiž býva odstránenie nádorových obalov, ktorými sa nádory chránia pred imunitným systémom.

Takto “odhalené” nádory bez ochranného obalu sú potom ľahkým terčom pre imunitný systém, ktorý ich následne usmrtí a odstráni z tela. V prípade ak sa človek nevie zriecť mäsa úplne, tak aspoň ho treba výrazne obmedziť a uprednostniť tzv. biele mäso z kurčiat a rýb, pred červeným mäsom z hovädzieho a bravčového.

Čo sa týka mlieka, tak to rovnako ako mäso obsahuje vysoké množstvo živočíšnych bielkovín, hoc nie tak veľa ako mäso, no a k tomu mlieko zvykne zahlieňovať telo a tým mu brániť v eliminácii nečistôt, prípadne brániť efektívnej absorpcii živín z tenkého čreva do krvi. Propagovaný vápnik, ktorý mlieko obsahuje sa dá jednoducho nahradiť vápnikom prijímaným v zelenine, strukovinách, prípadne doplnkami výživy.

3. Alkohol

Veľmi dôležitým prvkom v liečbe je vystríhať sa konzumácii alkoholu. Ten totiž jednak značne zaťažuje pečeň, zvyšuje hladiny cukru v krvi, čo je ako už bolo popísané nežiaduce a látky na ktoré sa metabolizuje značne oslabujú telo a jeho celkovú schopnosť boja proti chorobám.

4. Rôzne sladené nápoje typu Coca Cola, Sprite, Mirinda a podobne

Tieto nápoje obsahujú vysoké množstvo cukrov a častokrát aj rôznych prídavných látok ako farbivá, konzervačné látky a podobne, teda látky, ktoré zbytočne zaťažujú pečeň. Tieto nápoje rovnako môžu spôsobovať vyplavovanie dôležitých minerálov ako vápnik a magnézium a tým narúšať celkové vnútorné PH prostredie (krvi alebo medzi- a vnútrobunkového prostredia).

Tuto by som ešte chcel s výkričníkom zdôrazniť, že riešením nie je konzumácia ani tzv. light (ľahkých) nápojov, tie totiž obsahujú umelé sladidlá ako aspartám, čo je pre telo ešte oveľa horšie ako samotný cukor. Najčastejšie požívaným nápojom ľudí liečiacich sa na rakovinu by mala byt voda, zeleninové (pripadne občas aj ovocné) šťavy a bylinkové čaje.

5. Margaríny

Aj keď na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že margaríny, keďže sú rastlinného pôvodu, tak sú aj zdravšie, no v skutočnosti je to omyl. Margaríny sú síce vyrábané z rastlinných olejov, ale podliehajú procesu rafinácie, tiež nazývanom hydrogenizácia, pri ktorom sa mení ich chemická štruktúra vložením extra atómu vodíka.

Tým sa ale úplne zmení ich podstata a tak z pôvodne zdravého rastlinného oleja sa stane nezdravý, ba priam zdraviu škodlivý margarín. Bolo dokázané, že napriek tvrdeniam výrobcov margarínov o ich zdraviu prospešnosti, konzumovanie margarínov spôsobuje zvyšovanie zlého cholesterolu v krvi, kôrnatenie a upchávanie ciev, čo v konečnom dôsledku môže viesť až k infarktom a mozgovým mŕtviciam.

V tomto prípade je maslo, aj keď je živočíšneho pôvodu, oveľa zdravšie ako margarín. Maslo obsahuje niektoré v tukoch rozpustné vitamíny (A, D a E) a jeho užívanie v rozumnej miere ma viac pozitívnych ako negatívnych účinkov.

6. Ostané rafinované oleje

Ide o oleje, ktoré sa vyprodukovali procesom rafinácie. Prevažne sa na slovenskom trhu jedná o oleje z repky a sóje. Slnečnicové a olivové oleje lisované za studena sú odporúčané ako zdravšie.

7. Niektoré doplnkové potraviny alebo predmety denného použitia obsahujúce škodlivé látky

Do tejto kategórie by som zaradil hlavne chlórovanú alebo fluórovanú vodu z vodovodu. Obidva tieto chemické prvky vo svojej podobe, v akej sa nachádzajú vo vode, sú pre ľudské zdravie škodlivé. V prípade chlórovanej vody z vodovodu sa dá chlóru čiastočne zbaviť tak, že po napúšťaní vody do pohára alebo fľaše sa nechá niekoľko minúť, prípadne aj hodín odstáť. Počas tej doby zvyčajne chlór z vody vyprchá.

V prípade fluóru je to horšie, ten sa odstátím neodstráni a preto je potrebné takúto vodu radšej vôbec nepiť a nahradiť ju kupovanou minerálnou alebo stolovou vodou vo fľašiach. Fluór sa taktiež vyskytuje vo všetkých bežných zubných pastách (Colgate, Signal a podobne). Tento fluór v zubných pastách reaguje s amalgámom v zuboch, následkom čoho sa vytvárajú halogény, zdraviu škodlivé látky.

Treba preto sa snažiť zadovážiť si v obchodoch so zdravou výživou také zubné pasty, ktoré neobsahujú fluór. Aby nedošlo k nedorozumeniu: fluór je síce prospešný pre zdravý vývoj kostí a zubov. Jedna sa o prírodný fluór, tzv. fluorid vápenatý (CaF2). Do zubných pást sa ale pridáva fluorid sodný alebo aminfluorid, ktoré sú pre ľudský organizmus škodlivé.

Niektoré štúdie dokonca predpovedajú súvislosť medzi fluórom a hliníkom (napríklad z hliníkových príborov alebo hrncov), ktoré ak sa v ľudskom tele vyskytnú súčasne, tak vytvoria zlúčeniny ničiace nervové bunky s následným vypuknutím alzheimerovej choroby.

Čo sa týka stravy, tak hore uvedené odporúčania by mali predstavovať také nutné jadro užitočných informácii pre človeka liečiaceho sa na rakovinu. Je možné, že som na niektoré prospešné veci zabudol alebo ich prehliadol, preto rád privítam vaše pripomienky a rady.

Samozrejme aj ja sám neustále študujem a dozvedám sa nové skutočnosti, preto je vysoko pravdepodobné, že túto časť budem priebežne dopĺňať o ďalšie užitočné rady a informácie.

Časť 3: Potravinové doplnky

Takže po predošlých dvoch častiach venovaných detoxifikácii tela s následnou úpravou stravovania sa dostávam takpovediac k jadru protirakovinovej liečby. V tejto časti uvediem rôzne doplnky stravy, vitamínové preparáty a iné prírodné prípravky, ktoré by mali v konečnom dôsledku viesť k vyliečeniu rakovinového ochorenia.

Hlavným efektom týchto prípravkov je samotné odstraňovanie rakovinových buniek (tzv. priamy účinok), no zároveň pôjde o výrazné posilnenie samotného imunitného systému, ktorý predstavuje najsilnejšiu a doposiaľ neprekonanú zbraň proti rakovine.

Na prvý pohľad sa môže jednať o veľké množstvo rôznych prípravkov, ktoré môže človeka vyľakať. Preto som sa rozhodol, že obsah tohto oddielu rozdelím do dvoch častí – prvá časť bude obsahovať veci, ktoré sú pre úspešné vyliečenie rakoviny postačujúce a nevyhnutné. V druhej časti uvediem ďalšie doplnkové prípravky, ktoré si človek trpiaci rakovinou podľa vlastného uváženia môže zaobstarať či už jeden, dva alebo viacero z nich.

Závisí to samozrejme od štádia ochorenia, veku, a celkového zdravotného stavu človeka. Prvá časť bude obsahovať prostriedky postačujúce k úspešnému vyliečeniu aj toho posledného štádia rakoviny, preto bude logicky postačujúca aj pre akékoľvek nižšie štádium.

Nevyhnutné prípravky:

1. Kvalitný multivitamín (na slovenskom trhu je ním napríklad “Zelený Zdroj”)

Pri stave dnešných masovo produkovaných potravín bežne dostupných v obchodnej sieti je vysoko pravdepodobné, že aj pri najlepšom úsilí sa nepodarí človeku z nich získať všetky potrebné nutričné zložky, či už ide o vitamíny, minerálne látky, stopové prvky alebo enzýmy. Príčinou je fakt, že už vyše 100 rokov sa praktizuje tzv. intenzívne poľnohospodárstvo, ktoré z pôdy dlhodobo odčerpáva výživné látky.

Umelé prihnojovania väčšinou obsahujú len základné minerály potrebné pre rast plodín, no mnohé užitočné látky pre ľudské zdravie už nie. Preto je potrebné užívať kvalitný multivitamín pre doplnenie prípadného deficitu.

2. Bielkoviny štiepiace enzýmy

Ako som už v predchádzajúcich častiach viackrát naznačil, jednou z hlavných zbraní proti nádorom sú bielkoviny štiepiace enzýmy. Nádory sa zvyčajne zvyknú obaliť proteínovým obalom, ktorým sa chránia pred napadnutím imunitným systémom. Bielkoviny štiepiace enzýmy dokážu tieto obaly narušiť, ba priam rozpustiť a odhaliť tak nádor pre následný zásah imunitného systému.

Telo si produkuje tieto enzýmy v pankrease, no vekom, zhoršeným všeobecným zdravím, zlou životosprávou, nedostatkom určitých vitamínov alebo minerálov pre tvorbu týchto enzýmov, sa ich produkcia pankreasom môže znížiť, prípadne úplné zastaviť.

V prípade takto nedostatočnej produkcie sa potom nedostáva telu potrebné množstvo enzýmov, ktorými by bojovalo proti vznikajúcemu počiatočnému vývinu nádorov. Po čaše takto zaobalené nádory rastú až do štádia keď sú dostatočne veľké a spozorovateľné, číže v čase, kedy sa ľuďom zvyčajne diagnostikuje rakovina. Tieto enzýmy sa dajú dopĺňať rôznymi prípravkami:

a.) proteolitické enzýmy ako Trypsín a Chymotrypsín, obsahujú ich prípravky napríklad Wobenzym (dostať kúpiť na Slovensku) alebo lepší a silnejší Megazym Forte Plus

Tablety s týmito enzýmami je potrebné užívať na lačno, minimálne 15-20 minút pred jedlom a zapiť ich minimálne 2 až 3 dcl tekutín. V kyslom prostredí žalúdka sa totiž deaktivujú, preto je potrebné, aby po užití prešli rýchlo žalúdkom (prázdnym) do tenkého čreva, kde sa následne rozpustia a vstrebú do krvi.

b.) rastlinné bielkoviny štiepiace enzýmy ako Bromelain, Papain, Serapeptidaza

Výhodou týchto enzýmov je to, že nie sú citlivé na kyslé žalúdočné prostredie, preto je ich možné užívať aj s jedlom, no stále výhodnejšie je ich brať pred jedlom ako u predošlej skupiny, a to preto aby sa zbytočne nespotrebovali na trávenie jedla, ale prednostne na ničenie obalov nádorových buniek a následne na odstraňovanie metabolických zvyškov z nich, ktoré by mohli teoreticky spôsobovať zápaly.

c.) Trypsín a Chymotrypsín pre vnútrožilové použitie

Táto možnosť je určená prevažne lekárom (ktorí by boli ochotní to pacientom podávať), prípadne je možné si tieto prípravky zaobstarať a aplikovať pomocou buď známeho lekára alebo známou zdravotnou sestrou, to znamená ľuďmi, ktorí by to aplikovali pacientovi v domácom prostredí.

Problémom je, že tieto prípravky pre vnútrožilové použitie sa na Slovensku a v Čechách na nátlak určitých lobistických kruhov prestali pred pár rokmi vyrábať a zohnať ich je možné už len na Ukrajine alebo v Rusku, kde sa zatiaľ ešte stále vyrábajú. Mnohí onkologickí pacienti, liečiaci sa alternatívne, si ich nechávajú kupovať v lekárňach na Ukrajine a následne zasielať na Slovensko.

Trochu háklivou vecou u týchto prípravkoch je to, že sa musia skladovať v chladničke. Pri ich preprave v nechladenom prostredí hrozí ich znehodnotenie. Odporúčal by som preto si ich zadovážiť radšej osobne a prepravovať ich z Ukrajiny na Slovensko autom v prenosnej chladničke, čo môže byt trocha problematické, no zaručene bezpečnejšie ako ich kupovanie od neznámych sprostredkovateľov.

3. Vitamín B17 (leatrile, nitroside)

Tento vitamín na Slovensku nie je možné kúpiť ako samostatný vitamínový preparát, ale našťastie existujú jeho prírodné zdroje. Najväčší obsah vitamínu B17 majú horké marhuľové jadierka. Existujú aj sladké jadrá, tie ale neobsahujú dostatočné množstvo tohto vitamínu – pravé vitamín B17 dáva jadrám horkastú chuť.

Zaobstarať sa dajú jednoducho vylupovaním kostiek marhúľ, prípadne sa dajú kúpiť už hotové vylúpané jadierka. Na Slovensku zatiaľ nepoznám obchod, ktorý by ich predával, no existujú internetové obchody v Nemecku a v Anglicku, kde je možné si ich objednať a poštou zaslať na Slovensko.

Čo sa týka dávky ich užívania, tak pre onkologických pacientov sa odporúča denne zjesť od 30 do 50 jadierok na viackrát, teda napríklad 4x denne po 10 jadierok. Pre informáciu: 1 jadierko obsahuje približne 30 mg vitamínu B17. Niektoré zdroje alternatívnej medicíny uvádzajú, že ak by zdravý človek zjedol každý deň 8 jadierok, bolo by nemožné aby vôbec kedy v živote ochorel na rakovinou.

Stručný princíp fungovania vitamínu B17 je nasledovný: Molekula vitamínu B17 je tvorená štyrmi molekulami: dvoma molekulami glukózy, jednou molekulou kyanidu a jednou molekulou benzaldehydu. Kyanid aj benzaldehyd sú prudké jedy, ale zlúčené do molekuly vitamínu B17 sú neškodné.

Rakovinové bunky sa vyznačujú veľkou chuťou pre glukózu, ktorú anaeróbnym metabolizmom využívajú ako ich primárny zdroj energie. Rakovinové bunky sa ďalej vyznačujú tým, že obsahujú enzým beta-glukosidázu. Tento enzým použijú na uvoľnenie molekúl glukózy, ale pri tom zároveň sa uvoľnia aj molekuly kyanidu a benzaldehydu. Tie potom v kombinácii ako prudký jed usmrtia rakovinovú bunku.

Kombinácia kyanidu a benzaldehydu je 100x toxickejšia ako každá substancia osamote, preto je proti rakovinovej bunke tak účinne smrtiaca. Zdravé bunky tento enzým neobsahujú (prípadne len veľmi málo), na druhej strane ale obsahujú enzým rhodenázu za pomoci ktorej sa vitamín B17 metabolizuje na neškodné substancie.

Zhrnutie teda je, že ak sa vitamín B17 dostane do rakovinovej bunky, tak ju usmrtí, pre zdravú bunku je ale neškodný. Vitamín B17 je prítomný v rôznych potravinách ako pohánka, obiloviny a podobne, no v najväčších koncentráciách sa nachádza v jadrách a kôstkach jabĺk, hrušiek, marhúľ, sliviek, nektáriniek, broskýň, čerešní a ostatnom kôstkovom ovocí.

Najvyššia koncentrácia ako som už spomenul je práve v jadrách marhuľových kôstok. Je možné použiť aj syntetický vitamín B17 (ten je ale ťažko zohnať, hlavne na Slovensku). V prípade použitia syntetického je potrebné spolu s ním užívať aj zinok (pôsobí ako transmiter, resp. prenášač) a vitamín C. V prípade užitia prírodného B17 je dobre taktiež ho podporiť zinkom a C-kom, ale už nie v takej miere, keďže v jadrách kôstok sa spolu s vitamínom B17 obyčajne nachádza aj vitamín C a zinok.

4. Kombucha

Bližšie som kombuchu popísal v časti pre detoxifikáciu. Okrem silnej očisťovacej schopnosti má Kombucha aj výrazné schopnosti posilňovania imunity prostredníctvom kyseliny glukanovej a boja proti samotným rakovinovým bunkám pomocou pravotočivej kyseliny mliečnej. Pri patologických prieskumoch sa zistilo, že práve rakovinové bunky takmer vždy postrádajú práve pravotočivú kyselinu mliečnu.

Predpokladá sa preto, že jej dostatok v bunkách dokáže zabrániť ich zvrhnutiu sa na bunky rakovinové. Pomocou kombuchy a ďalšej prírodnej medicíny bol v 80.-tych rokoch dvadsiateho storočia z rakoviny úspešne vyliečený americký prezident Ronald Regan.

Jeho lekári sa na alternatívne metódy obrátili po tom, čo konvenčná liečba pomocou chemoterapie a ožarovania zlyhala. Následne po vyliečení žil Regan ďalších takmer 20 rokov a zomrel len nedávno vo veku vyše deväťdesiat rokov na úplne inú príčinu.

5. Silné antioxidačné prípravky

Ide hlavne o doplnky výživy obsahujúce extrakty z hroznových jadierok, grapefruitových jadierok alebo lykopén (extrakt z paradajok)

6. Beta glukany

Jedná sa o substancie, ktoré ohromnou mierou podporujú imunitný systém. Ich sila spočíva v tom, že predstavujú hlavnú “zložku stravy” bielych krviniek, ktoré sú najvýznamnejšími predstaviteľmi imunitného systému. Beta glukany obsahujú hlavne niektoré medicínske huby ako: Maitake, Shitake, Reishi a ABM (Agaricus Blazei Murill).

Prvé tri sú ázijského pôvodu, štvrtá je pôvodom z Brazílie. Zo slovenských húb ich obsahuje Hliva ustricová. Beta glukany sú v týchto hubách dosť pevne naviazané, pre ich uvoľnenie je potrebná dostatočná tepelná úprava. Sú k dispozícii aj extrakty, ktoré ich už priamo obsahujú, preto aj niektoré zdroje alternatívnej medicíny uprednostňujú užívanie týchto hotových extraktov pred samotnou konzumáciou húb.

Okrem húb sa beta glukany nachádzajú aj v kvasniciach, napríklad už spomínaná Kombucha obsahuje kyselinu glukonovú, ktorá sa v tele následne mení na beta glukany. Taktiež je možné kúpiť beta glukánové doplnky výživy na báze nie húb, ale kvasníc.

7. Inositol a Inositolhexaphosfat (IP6) – v lekárňach na Slovensku ich je možné dostať vo forme výživového doplnku pod názvom Inocell

Ide o substancie (kvázi vitamíny), ktoré podľa posledných výskumov výrazne podporujú apoptózu, číže samovraždu rakovinových buniek. Za apoptózu je v organizme zodpovedný tzv. gén p53, ktorý práve u rakovinových buniek najčastejšie zlyháva. Inositol a IP6 výraznou mierou podporujú sfunkčnenie tohto génu s následným úhynom nádorovej bunky.

8. Metóda slovenského lekára MUDr. Jurkoviča – blokovanie metabolizmu nádorov

Táto metóda je založená na blokácii metabolizmu nádorových buniek pomocou hormónov štítnej žľazy. Dr. Jurkovič objavil, že zvýšené energetické potreby si nádor zabezpečuje prostredníctvom hormónov štítnej žľazy. Metabolizmus nádorov je totiž niekedy až 100 násobne zrýchlený oproti normálnym bunkám.

Telo by za normálnych okolností nedovolilo žiadnemu tkanivu ani orgánu v tele okrem srdca a mozgu spotrebovávať tak veľké množstvo zdrojov. Nádorové tkanivo tento klasický bezpečnostný mechanizmus obchádza tým, že produkuje špecifické látky, ktoré následne stimulujú činnosť štítnej žľazy a tá následne produkuje zvýšené množstvo hormónov, ktoré umožňujú nádorovému tkanivu odoberať pre seba zvýšené množstvo energetických zdrojov.

Dr. Jurkovič pomocou thyreostatika Carbimazol (blokátora štítnej žľazy) zamedzí štítnej žľaze produkovať nadbytok hormónov, čím teda zabráni nádorovému tkanivu odčerpávať nadbytok zdrojov. Nádorové tkanivo takto bez potrebných látok pre svoj metabolizmus prestáva rásť, zmenšuje sa až nakoniec zaniká.

Okrem Carbimazolu MUDr. Jurkovič užíva ďalšie pomocné látky, hlavne Trypsín pomáhajúci narúšať nádorové obaly s následným rozkladaním zbytkov nádorov a ich vyplavovanie z tela a ďalej liek Imunoglobulin, pomocou ktorého stimuluje imunitný systém. Tuto by som chcel zdôrazniť, že táto metóda je veľmi účinná, MUDr. Jurkovič s ňou dosiahol úspešnosť takmer 80% u pacientov, ktorých predtým konvenční onkológovia už odpísali.

Zároveň by som chcel upozorniť na to, že aplikácia tejto metódy patrí do rúk lekára, keďže pri nej sa vyžadujú určité testy na celkový cholesterol v tele a TSH testy, konkrétne na T3 a T4. Ak by výsledky týchto testov boli nevyhovujúce, použitie uvedenej metódy by mohlo znamenať ohrozenie zdravia človeka, preto ako som už spomenul, jej aplikovanie by mal vykonávať iba lekár.

9. Pomleté ľanové jadierka a ľanový olej

Objaviteľom tejto metódy liečby rakoviny je nemecká biologička Johanna Budwig, ktorá v 50. a 60. rokoch minulého storočia týmto spôsobom úspešne vyliečila veľké množstvo ľudí trpiacich rakovinou, dokonca aj tých v neskorých štádiách.

O jej práci existuje aj kniha:

Kniha: Lněný olej - Účinná pomoc proti arterioskleróze, infarktu a rakoviněLněný olej – Účinná pomoc proti arterioskleróze, infarktu a rakovině

Počas svojho výskumu autorka zistila, že pre správnu funkciu činnosti všetkých buniek sú veľmi podstatné elektrické a nervové signály, ktoré si bunky predávaju navzájom tak medzi sebou, ako aj s nervovým systémom.

V prípade, ak dôjde k narušeniu týchto vzruchov a informácii, bunky potom bez príslušných inštrukcií môžu začať rásť nekontrolovane. Veľmi dôležitým faktorom pre správne fungovanie odovzdávania si informácii sú bunkové membrány a práve tie pre svoju správnu činnosť vyžadujú tzv. mastné nenasýtené omega 3,6 a 9 kyseliny.

Obsah týchto kyselín je najväčší práve v ľanových semenách a ľanovom oleji, ten ale musí byť lisovaný za studena a udržiavaný v chladničke. Záručná doba ľanového oleja býva len 6 mesiacov, pričom po otvorení je ho nutné spotrebovať do 2 mesiacov. Ľanové semená a olej z nich obsahujú okrem uvedených omega kyselín aj veľké množstvo ďalších minerálov, vitamínov a enzýmov. Existuje slogan, ktorý tvrdí, že ľanové jadierka sú zhmotnením energie slnka.

Návod pre užívanie ľanových semien:

Tie treba pomlieť v mlynčeku na mak, aby sa tak pre tráviaci systém sprístupnilo ich vnútro. Nepomleté by len prešli tráviacim traktom bez želaného účinku. Po pomletí a následnom styku s vlhkým prostredím majú ďalej možnosť až niekoľkokrát zväčšiť svoj objem a zachytávať rôzne nečistoty, preto sú taktiež ideálnym prostriedkom na prečisťovanie čriev.

Dávkovanie je rôzne, minimálne 3 polievkové lyžice pomletých semien denne (môže sa aj viac podľa potreby). Konzumovať sa môžu priamo, alebo primiešané do akejkoľvek inej potraviny.

Návod na užívanie ľanového oleja:

Ľanový olej sa nesmie piť priamo, spôsobil by totiž hnačku a len málo z neho by sa vstrebalo do krvi. Najideálnejším spôsobom ako zabezpečiť takmer dokonalú vstrebateľnosť ľanového oleja s následným doručením omega kyselín až k rakovinovým bunkám je rozmixovať asi 3 až 4 polievkové lyžice oleja s tvarohom, cottage cheesom, jogurtom, alebo ich vzájomnou zmesou.

Zmixovať sa to celé môže v obyčajnej porcelánovej alebo sklenenej miske (trvá to aj 5 minúť kým sa olej v tvarohu rozpustí) alebo v mixéri, čo je rýchlejšie. Po rozmixovaní je možné do toho tiež ďalej primiešať pomleté ľanové semienka. Vyrieši sa tým otázka do akého pokrmu ich pridať, ak má človek problémy konzumovať semiačka priamo.

Takto pripravený pokrm je možné potom skonzumovať. V časti pre stravu som odporučil, že mliečne výrobky by sa v prípade rakovinovej diéty nemali užívať. To stále platí, ale v tomto prípade ide o jedinú výnimku, keďže práve pomocou tvarohu a jogurtu je možné zabezpečiť najlepšiu vstrebateľnosť a využiteľnosť ľanového oleja.

Ide tu totiž o to, že tvaroh a jogurt obsahujú sírnaté bielkovinové štruktúry, na ktoré sa naviaže ľanový olej, čím sa zabezpečí jeho bezproblémové vstrebanie a distribúcia až k cieľovým rakovinovým bunkám.

Doporučené prípravky:

1. Frohlov dýchací trenažér

Jedna sa o nácvik spôsobu dýchania, pri ktorom sa niekoľko minúť denne simuluje prostredníctvom pretlakového a podtlakového pomalého dýchania nedostatok kyslíka. Telo na to následne reaguje zvýšením množstva červených krviniek v krvi, čo má za následok oveľa lepšie prekysličenie buniek.

Mnohí výskumníci tvrdia, že niektoré zdravé bunky sa zvrhli na rakovinové práve kvôli nedostatku kyslíka potrebného na zabezpečovanie svojich energetických potrieb. Rakovinové bunky totiž, ako už bolo spomenuté nespaľujú kyslík na získanie energie, ale namiesto toho neefektívne kvasia cukor.

Ak sa telu dostane zvýšené množstvo kyslíka, je takto možné, že aj rakovinová bunka bude následne zaplavená jeho dostatočným množstvom, čo je umožní sa opäť “prepnúť” späť na normálnu bunku. Ďalším pozitívnym efektom tohto typu dýchania je celkové zlepšenie činnosti vnútorných orgánov, vrátane pankreasu, pečene, tráviacej sústavy a mozgu, čiže orgánov, ktoré sa hlavne podieľajú na boji tela s rakovinou.

2. Šťava z Aloe Vera (100%)

Šťava z Aloe Vera obsahuje vyše 200 biologicky aktívnych látok, vrátane polysacharidu známeho pod názvom acetaman. Ide o polysacharid, ktorý podobne ako beta glukany výraznou mierou zvyšuje aktivitu imunitného systému, konkrétne bielych krviniek. Pri užívaní z obchodu kupovanej Aloe Vera je ale potrebné si dávať pozor na prídavné, hlavne konzervačné látky.

Z vlastnej skúsenosti viem, že takmer všetky, na Slovensku dostupne prípravky obsahujú benzoan sodný, ktorý v reakcii s vitamínom C vytvára nebezpečný a karcinogénny benzén. Preto pri užívaní tejto šťavy je potrebné aspoň pol hodiny pred a po požití neužívať súčasne žiadne iné vitamínové doplnky obsahujúce vitamín C.

3. Zvýšené množstvo vitamínu C

Niektoré štúdie dokázali, že obyčajným podávaním vysokých dávok vitamínu C (okolo 3 g denne) dokázali predlžiť život ľuďom s rakovinou až 6 násobné. Samotný vitamín C preto sám o sebe síce nemusí postačovať na vyliečenie rakoviny, môže ale hlavne predlžiť čas života a umožniť tak ostatným prípravkom dosť času na to, aby zaúčinkovali.

Existuje aj jedna alternatívna metóda založená na vnútrožilovom podávaní vitamínu C, ktorá zaznamenala ešte povzbudivejšie výsledky, dokonca v niekoľkých prípadoch aj úplné vyliečenie rakoviny. Problém ale je, že táto metóda nie je oficiálne schválená lekárskou komunitou a tak by sa asi sotva našiel lekár, ktorý by bol ochotný toto vnútrožilové aplikovanie pre človeka s rakovinou vykonať.

Na trhu dnes existuje veľké množstvo rôznych prípravkov s vitamínom C. Od obyčajných 100 mg tabliet čistého vitamínu až po rôzne preparáty s postupným uvoľňovaním. Ja osobne preferujem cmuľacie tablety obsahujúce 500 mg vitamínu C, bioflavonoidy a malé množstvo hroznového cukru. Tu si treba dávať pozor a nekupovať také, ktoré namiesto ovocného cukru obsahujú umelé sladidlá ako aspartám alebo acetulfám K.

Tie s predlženým účinkom vyzerajú sľubne, no okrem vitamínu C obsahujú aj veľké množstvo prídavných chemikálii, preto som k nim trocha skepticky. Čo sa týka dávkovania, tak odporúčal by som užívať približne 1 až 3 g denne. Určité množstvo vitamínu C sa pri tejto ucelenej liečbe totiž získava už aj z hore uvedeného multivitamínu a zo zeleniny a ovocia v strave. Stále si ale myslím, že je vhodné dodávať určité množstvo tohto vitamínu aj priamo v tabletách.

4. Niektoré minerálne a stopové prvky ako Selén, Zinok, Jód, Draslík

Uvedené prvky by už mali byť obsiahnuté v multivitamíne, ale niekedy je potrebné ich dodatočne navýšiť, keďže multivitamín ich nemusí obsahovať dostatočné množstvo. U zinku sa odporúča užívať okolo 50 až 100 mg denne, u Selénu je to od 50 ucg do 200 ucg (mikrogramov, 1 mg = 1000 mikrogramov).

Jód je vhodné dopĺňať z morských rias, je obsiahnutý v už spomínanej Spiruline (pri detoxifikácii tela) alebo v morskej riase pod názvom Kelp, ktorú je možné tiež bežne kúpiť v slovenských lekárňach, prípadne obchodoch so zdravou výživou.

Čo sa týka draslíka (kálium, potassium), tak u toho dnes prevláda v populácii všeobecný nedostatok. Denný príjem sa odporúča na 4 až 6 gramov (4000 až 6000 mg), pričom v súčasnosti ho priemerný človek v bežnej strave príjme len okolo 2 až 3 gramy. Pri dlhodobo zníženom príjme sa tak môže v organizme vybudovať jeho chronický nedostatok.

Príčinou tohto stavu je hlavne znížená kvalita pôdy v dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva, kedy sa objem draslíka v nej po desaťročia znižoval až na dnešnú nedostatočnú úroveň. No a práve draslík predstavuje jeden z najdôležitejších minerálov, ktorého nedostatok môže viesť k celej palete rôznych chorôb a v konečnom dôsledku po jeho dlhotrvajúcej zníženej úrovni v organizme aj k rakovine.

Draslík sa vyskytuje hlavne v ovocí, zelenine, strukovinách, orechoch a celozrnnom pečive. Z ovocia a zeleniny sa nachádza prevažné v brokolici, špenáte, banánoch, no najväčší obsah majú zemiaky. U všetkých týchto plodín platí, že za ideálnych okolností by mali byť pestované ekologicky, teda v bio kvalite.

Všeobecné zásady prípravy potravín obsahujúcich draslík sú také, že pri zelenine sa odporúča buď čerstvá alebo dusená v pare, pretože pri varení vo vode sa draslík zvykne do nej počas varenia vyplavovať. Zemiaky by sa rovnako mali uprednostňovať buď pečené, dusené, prípadne varené celé aj so šupkou, nie nakrájané na kocky, aby sa opäť zabránilo vyplavovaniu draslíka do vody.

Opekané na oleji, respektíve vo forme vyprážaných hranoliek sú nežiadúce. Pri konzumácii zemiakov nastáva trocha problém v tom, že tie súčasne obsahujú priveľké množstvo uhľohydrátov meniacich sa v tele na jednoduché cukry, čo v prípade človeka s rakovinou nie je príliš ideálne. Napriek tomu ich konzumácia v primeranom množstve sa odporúča.

Draslík je možné dopĺňať aj umelo prostredníctvom tabliet ako doplnok stravy. Tu ale opäť nastáva menší problém a to v tom, že na Slovensku je možné zohnať tablety s množstvom len 100 mg draslíka v jednej tablete, čo znamená, že človek by potreboval skonzumovať 20 až 30 tabliet denne.

Užívať denne takéto množstvo tabliet je dosť ťažko predstaviteľné tak z praktickej, ako aj finančnej stránky. Riešením je teda kombinácia stravy bohatej na draslík so súčasným jeho miernym dopĺňaním v podobe tabliet ako potravinových doplnkov.

5. Koloidné striebro, špecifikácia: 10 až 50 ppm (10 až 50 častíc striebra na milión molekúl vody), častice striebra o veľkosti 3 až 5 nm

Ide o deionizovaný vodný roztok, v ktorom sa nachádzajú mikročastice striebra. Jedna sa o to, že niektoré alternatívne teórie rakoviny tvrdia, že rakovinu spôsobujú vírusy, kvasnice, plesne, prípadne iné parazitické mikroorganizmy nachádzajúce sa v tele a produkujúce toxické látky, ktoré zakysľujú vnútorné prostredie buniek a následne pretvárajúce tieto pôvodne zdravé bunky na bunky rakovinové.

Ak by sa podarilo vyhubiť tieto parazitujúce mikroorganizmy, rakovinové bunky by sa spätne zmenili na normálne bunky. A práve koloidné striebro môže byť v tomto dobrým pomocníkom. Dokáže totiž preniknúť do väčšiny parazitujúcich organizmov a odblokovať v nich enzým, ktoré tieto organizmy používajú na metabolizmus kyslíka.

Bez kyslíka takto tieto parazity umierajú vo veľmi krátkom čase. Samozrejme na vyliečenie rakoviny telo potrebuje o nejaký ten čas viac, keďže mŕtve organizmy a toxíny musí postupne z tela vylúčiť a až potom môže telo prejsť k náprave poškodených tkanív.

6. Vápnik z koralových útesov (tzv. Coral Calcium) s obsahom Horčíka (Magnesium) a Vitamínu D

Jedna sa o najprirodzenejšiu a telu najlepšie vstrebateľnú formu vápnika. Prídavok horčíka a vitamínu D má slúžiť na podporu vstrebávania vápnika. Užívanie tohto prípravku vychádza z teórie liečby rakoviny na základe úpravy PH vnútorného prostredia človeka. Je dokázané, že rakovinovým bunkám sa obzvlášť darí v kyslom prostredí.

Toto kyslé vnútorné prostredie je zvyčajne dôsledkom zlej stravy, málo pohybu, alkoholu, fajčenia, užívania veľkého množstva rôznych liekov, nedostatku minerálov ako vápnik a horčík, pripadne usadzovaniu veľkého množstva vlastných metabolických splodín v dôsledku nedostatočnej činnosti obličiek, pečene alebo pľúc, číže orgánov, prostredníctvom ktorých sa tieto metabolické splodiny dostavajú von z tela.

Ak by sa človek správne detoxifikoval, začal sa vhodne stravovať a zmenil svoj životný štýl, postupom času by sa aj toto vnútorné prostredie odkyslilo a zamedzilo tak ďalšiemu rastu rakovinových buniek. To celé môže ale trvať dosť dlhú dobu, preto ak človek trpí vysokým štádiom rakovinového ochorenia a neostáva mu veľa času, potom je možné použiť práve tieto prípravky zložené z vápnika, magnézia a vitamínu D na pomerne rýchlu zmenu vnútorného prostredia na viac zásadité.

Ak sa to podarí dosiahnuť, potom rast rakovinových buniek sa výrazne spomalí, zastaví alebo môže dokonca prejsť do úbytku. Liečba rakoviny, ako si už čitateľ určite všimol, ak sa dočítal až potiaľ, je komplexný proces. Neexistuje teda jeden zázračný liek, jedna tabletka, po prehltnutí ktorej by sa zázračne vyliečil.

Ďalšie metódy (len stručne vymenované):

– aminokyselina Lysin
– džús zo zeleného jačmeňa
– AHCC
– džús NONI
– vitamín B15
– graviola
– paw paw
– ozónová a okysličovacia terapia
– DMSO a cesium chlorid
– insulin potentiation therapy
– iné

Poznámka

Podrobný zoznam doplnkov vhodných na rakovinu, ale aj rôzne iné choroby a obchody, kde ich je možné kúpiť nájdete v článku Odporúčané doplnky výživy.

Časť 4: Životný štýl a psychický stav

Samozrejme pre zdravý život nestačí sa len napchávať rôznymi vitamínovými a výživovými doplnkami, ale je potrebné pre to aj trocha “pohnúť kostrou”. V prípade ľudí s rakovinou to platí dvojnásobne. Odporúča sa preto, aby podľa vlastných schopností a možností, vykonávali aspoň pol hodinu denne nejaké cvičenia. Tými môžu byť jednoduchá prechádzka po čerstvom vzduchu, strečingové cvičenia doma, prípadne aj cvičenie jogy.

Jedna z teórii o rakovine tvrdí, že každá bunka tela dostáva príkazy od mozgu prostredníctvom nervových vzruchov. Ak sa tieto nejakým spôsobom narušia a bunka prestane dostávať inštrukcie z mozgu, môže sa stať, že sa potom začne správať nekontrolovane, obrazne povedané ”po svojom”, čo môže znamenať aj nekontrolované rakovinové bujnenie.

Takéto narušenie nervových impulzov môže nastať v dôsledku úrazu, pretrhnutia nervových vlákien, ale napríklad aj pritlačením nervu, kedy síce ten je stále funkčný, ale neprechádzajú cez neho potrebné signály. To najčastejšie môže nastať pri problémoch s chrbticou, kde krivo umiestnené stavce, jeden na druhý tlačiace môžu takto pricviknúť nervy vychádzajúce z miechy.

Pri rakovinovom ochorení sa preto odporúča cvičiť rôzne cviky na posilnenie chrbtového svalstva, jogu, prípadne navštíviť osteopatha, chiropraktika alebo všeobecného rehabilitačného lekára.

Nemenej dôležitým faktorom pre úspešné vyliečenie rakoviny, napriek tomu, že to uvádzam až v závere tohto článku, je aj psychický stav a pohoda človeka. Psychika totiž veľmi veľkou mierou ovplyvňuje množstvo vnútorných biologických procesov zahrajúc imunitný systém, trávenie a celkovú energetickú úroveň človeka.

Človek trpiaci rakovinou by preto v žiadnom prípade nemal prepadnúť strachu, depresii, úzkosti alebo iným negatívnym psychickým stavom. To by totiž mohlo výraznou mierou podkopávať ostané vynakladané úsilie o úspešné vyliečenie sa. Rakovina totiž nie je smrteľná choroba ako si mnohí ľudia myslia. Dnes je už táto choroba veľmi dobre preskúmaná a v prípade použitia správnych prostriedkov liečiteľná s vyše 95% úspešnosťou.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Veľmi ma teší, že sa objavil tento článok. Často krát si neuvedomujeme, že naše zdravie je jedine v našich rukách a že o seba sa máme starať obrazne povedané od narodenia. Vďaka všetkým, ktorí nám poskytujú informácie a zverejňujú ich a vďaka tomu, že sa k týmto informáciám môžeme dostať. Iste, je to veľmi zjednodušené tvrdenie no jediné, ktoré má logiku. Neexistuje žiadna zázračná tabletka, ani nikto zázračný kto nás spasí, je to vždy len na nás ako žijeme, čo vkladáme do úst. Chcem len vyjadriť nekonečnú vďaku za existenciu zdravého rozumu, ktorý používajú aj tvorcovia tohto článku. Pokiaľ máme zdravý rozum, ktorý sme dostali ako výnimočnú výbavu svojho tela nemali by sme ho prestať používať, ako svoje nohy na chôdzu (osobne sa stále vozím v aute, zdravý rozum hovorí choď pešo…), svoje ruky na manuálnu prácu, a svoj zdravý rozum. Ešte raz ďakujem.

  • priatelia, my pomahame vyliecit rakovinu a leukemiu za 30 dni. henry. http://www.cancercure-dalat.webs.com

   • Dobrý deň našla som Vaš článok mám taký problém moja mam má rakovinu pľúc vo IV.štádiu nechcem Však aby išla na chemo. Prosím Vás na koho sa môžem obrátiť o radu alternatívnou liečbou ? Mohli by ste mi poradiť nejakého lekára nejakú radu som zúfala neviem ako mám začať a kde informácií je veľa a pletie sa mi to potrebujem aby ma niekto usmernil. S pozdravom Michaela

 2. Dobrý deň,
  chcela by som Vám dať tip na protirakovinovú výživu : Aktívne proti rakovine Nový pohľad na výživu ( RNDr. Johannes F. Coy, Maren Franzová, Vyd. IKAR 2010 ). Študovala som chémiu, preto ma táto kniha tak zaujala. Je to to najlepšie, čo som o výžive doteraz čítala! ( Vysvetlenie chemických procesov metabolizmu rakovinových buniek. ) Táto kniha poriadne poopravila moje doterajšie názory na výživu. A to som takmer 15 rokov vegetariánka ! Ozajstným jedom pre organizmus sú sacharidy, resp. glukóza v nadbytočnom množstve. V skutočnosti konzumujeme oveľa viac sacharidov, než sú potreby nášho organizmu. Oplatí sa prečítať!

 3. Dobrý den Danielo,
  mne také kniha zaujala, co však říkáte tomu – vzhledem ke svému vegetariánství – že Johannes F. Coy při té kůře přímo doporučuje maso atd., prostě všechny živočišné bílkoviny?

 4. Dobrý deň,
  chcela by som aj ja vyjadriť svoj názor na tému rakovina a tento článok, nakoľko sa ma momentálne táto téma veľmi dotýka. Ešte pred troma mesiacmi bol môj život skvelý: skvelá rodina, skvelá práca, radovala som sa z každého dňa. Dnes sa moja takmer dospelá dcéra lieči na rakovinu. Zrútil sa mi život a to doslova. Áno má 90% šancu na úplne vyliečenie, ale pre mňa je o niečo ťažšie sa s tým všetkým vyrovnať. Prečo? No jednoducho preto, lebo som žila trochu inak ako ostatní. 15 rokov sa snažím o zdravý životný štýl a všetko čo k tomu patrí. Moje deti nepoznali čo sú to sladkosti ako cukríčky, keksíky, čokoladky, malinovky, sladené vody,čaje, zmrzlinky, sladké mliečne výrobky atď, nekupovala som udeniny ako salámy, klobásky, šunky (mäso jedine varené, dusené, pečené a to iba občas). Bola som zastancom toho, že cukor majú v ovocí a z času na čas babka upiekla nejaký koláčik. Snažila som sa aby sme každý deň mali dostatok ovocia a zeleniny, ráno vločky s orieškami, sušením ovocím, kokosom (nie musli z obchodu, ale doma robené), na obed zeleninu, strukoviny, ryby a občas mäso, večer musel byť okrem iného vždy nejaký zeleninový šalát. Naša strava bola fakt pestrá, jedli sme takmer všetko čo sa považuje v dnešnej dobe za zdravé. Dokonca mám záhradu, kde si niektorú zeleninu ( cesnak, cibuľu, šalát, reďkovky, rôzne bylinky) pestujem sama. Bežné choroby som neriešila paralenom a antibiotikami, ale bylinkovými čajíkmi, tekutinami a oddychom. Chodili sme veľmi veľa do prírody (takmer každý víkend). Každý deň sme na čerstvom vzduchu a nie doma pred počítačom. Proste všetko fungovalo, deti nebývali choré, cítili sa dobre, k lekárom sme takmer nechodili. Verila som na iné spôsoby liečby chorôb ako klasické. Dokonca, keď som občas stretla niekoho s rakovinou, tak som zapochybovala o tom, či by som si nechala telo zničiť chemoterapiou. A bola som presvedčená, že existuje aj iný spôsob liečby. A teraz? Keď mi oznámili dcérinu diagnózu, nedostala som na výber, či chemoterapia alebo alternatíva. A zrazu žiaden zastanca alternatívnych spôsobov mi nepovedal: kašli na chemoterapiu, je aj iný spôsob. Zrazu si nikto nechcel zobrať na zodpovednosť život mladého dievčaťa. Nenašiel sa nikto, kto by mi povedal prečo, kde sa stala chyba, a že je aj iná možnosť ako chemoterapia. Nikto. A preto ma články typu stravou proti rakovine alebo všelijaké zázračné prostriedky asi nepresvedčia. Keby niečo z toho fakt fungovalo, prečo sa nevyliečil z rakoviny napr. taký Steve Jobs a veľa iných bohatých ľudí? Myslím, že ak sa niekto vyliečil z rakoviny iným spôsobom ako chemoterapiou, tak ho nevyliečil žiadny zázračný liek, ani strava, ale viera a zásadná zmena myslenia. Veril, že to čo užíva alebo spôsob akým sa lieči ho vylieči. Podľa mňa to je jediná cesta – VIERA v niečo. Možno veľa ľudí sklamem alebo nahnevám svojím názorom, ale už to nemôžem čítať ako nám strava pomôže. Autorovi článku sa ospravedlňujem, že znevažujem čo tu píše, ale nemôžem inak.

  • Dobrý deň pani Jana. Máte moje sympatie a prajem vám aby sa vaša dcéra z choroby úspešne vyliečila. Rád by som k vášmu príspevku poznamenal zopár vecí. Je chvályhodné, že sa snažíte o zdravý životný štýl. Ten sám ale nemusí byť zárukou toho, že človek na rakovinu neochorie. Aj pri zdravom životnom štýle mnoho ľudí robí často chyby, ktoré si ani neuvedomuje. Napríklad pred 15 rokmi začala byť veľmi populárna sója. Propagovala sa ako zdravá náhrada za mäso, prípadne iné živočíšne zdroje bielkovín. Vtedy nikto nechyroval o nejakých jej odvrátených stránkach. A tak v rámci “zdravého životného štýlu” začne človek namiesto vyprážaných rezňov konzumovať sóju. Prípadne ešte nahradí kravské mlieko mliekom sójovým. Celé roky ten človek potom žije v domnení, ako zdravo sa stravuje.
   Po nejakej dobe však zrazu bác, dostaví sa rakovina štítnej žľazy, prípadne iných orgánov produkujúcich hormóny ako dôsledok pravidelnej konzumácie určitých látok, ktoré obsahuje práve sója. Prípadne človek vysadí cukor a začne užívať umele sladidlá. No a po rokoch zrazu nádor na mozgu. Z čoho to len môže byť? Pravdepodobne z aspartamu.
   O tom ale veľa ľudí mysliacich si, že vedú zdravý životný štýl ani len netuší. Ešte jeden posledný príklad – existuje tiež jedna teória rakoviny, ktorá hovorí, že rakovina je prejavom psychiky, konkrétne dlhodobo potláčaných psychických problémov (strach, žiarlivosť, nenávisť, hanblivosť, zlosť, túžba po pomste a podobne). Niekedy si človek ani nemusí uvedomovať, že má takýto problém. Jeho potláčanie však po rokoch sa cez projekciu mozgu premietnu v podobe nádorov v rôznych častiach tela. Jeho miesto závisí od toho, o aký psychický problém sa jedná. Ak je táto teória pravdivá, potom človek s nejakým psychickým problémom by mohol mať aj 100% dokonalú stravu a rakovina by sa aj napriek tomu dostavila.
   Nepoznám prípad vašej dcéry, ani o aký typ rakoviny sa u nej jedná, keďže ste sa nezmienila o detailoch. Chcel som len poukázať na to, že problematika “zdravej výživy” a “zdravej stravy” môže byť komplexnejšia, ako sa na prvý pohľad zdá. Dokonca aj veci, o ktorých si dnes myslíme, že sú zdravé a prospešné, sa môžu o pár rokov ukázať ako omyl. Výživa je dynamická oblasť, nové poznatky pribúdajú každým dňom. Ani my o sebe netvrdíme, že vieme všetko, no snažíme sa hľadať pravdu najlepšie ako vieme. Tento článok bol napísaný už dávnejšie, no podľa nášho názoru informácie, ktoré poskytuje sú stále aktuálne. Novšie veci, ktoré sa od tej doby objavili sú potom pokryté samostatnými článkami vydanými v dobe, kedy sme sa o daných skutočnostiach dozvedeli.
   Každý má nárok na vlastný názor. Ten náš je, že tento článok svojím obsahom a množstvom informácií poskytuje zrejme najobsiahlejší pohľad na metabolickú liečbu rakoviny, aký na Slovensku v súčasnosti nájdete. Je to kompilácia veľkého množstva rôznych zdrojov do uceleného a prehľadného formátu. Samozrejme vám odporúčam prečítať si aj ostatné články na danú tému obsahujúce ďalšie podstatné informácie o alternatívnej liečbe rakoviny.

   • Dobry den, obcas zabrousim na Vase stranky, clanky se mi libi a take se mne momentalne blizce tykaji. Mam totiz podobnou zkusenost jako Jana. Dlouha leta jsem vegetarianka, nejen z duvodu zdravotnich, ale hlavne z duvodu etickeho, podobne jako Jana se snazim o „zdravy“ zivotni styl a to opet nejen ze zdravotnich duvodu, ale take proto, ze mi proste ovoce a zelenina chutna. Drive jsem obcas „hresila“, mam rada sladke. To jsem razantne omezila kdyz jsme s manzelem zustali sami po odchodu deti z domu a kdyz se manzel zacal lecit na diabetes. No a co myslite? Pred rokem mi byla diagnostikovana rakovina prsu /nastesti v rannem stadiu/a to i kdyz muj zivot probihal bez zjevnych „rizikovych faktoru“. Az na psychiku a stres. Pred lety nam nenavratne tragicky odesel v 28 letech jeden ze tri synu. Temer ve stejnou dobu nam „vyletely z hnizda“ dalsi tri deti, dve z nich do vzdalene ciziny. Do toho manzelovy obcasne sice, ale tezke hypoglykemie a muj pocit, ze vsechny starosti lezi na mne. V psychice vidim jednu z hlavnich pricin vzniku me nemoci. Tuto „teorii“ ovsem popira vznik rakoviny u malych deti nebo jako v pripade Jany u jeji dcery, jejichz zivoty asi nebyly jeste poznamenany tezkou psychickou zatezi.
    Presto vsechno se snazim ridit alternativnimi postupy lecby teto choroby, i kdyz operaci jsem podstoupila a nasledne i ozarovani.
    Nyni se mi dostala do rukou kniha „Jak se zbavit parazitu“ od Gennadije Malachova a velice mne oslovila. Verim tomu, ze jedine dusledna ocista tela od toxinu a ruznych parazitu je spravnou cestou spolu se vsim co bylo uvedeno ve vasem clanku. Teorie vlivu parazitu na vznik nejen rakoviny, ale i rady dalsich vaznych nemoci osvetluje take to, proc rakovinu dostanou i docela male deti.

    • Dobry den Marie. Dakujem za vas prispevok. Ano, mate pravdu co sa tyka pricin rakoviny. Ja som tiez toho nazoru, ze nie je len jedna platna teoria rakoviny, pricom kazdy sa snazi prist na to, ktora z nich je ta spravna. Tych pricin a teorii moze byt spravnych aj viac. Takze u niekoho sa rakovina vyvinie ako dosledok psychiky, u ineho zo zlej zivotospravy, u dalsieho zasa z parazitov. Rakovina ani nie je jedna choroba, ale oznacenie pre subor chorob vyznacujucich sa istymi spolocnymi charakteristikami (rychly rast, novotvary a podobne).

  • Suhlasim s Vami, pani Jana.
   Je mi luto, cim si musi vasa dcera a vy musite prejst, ale na konci tunela je svetlo. Dufam, ze bude v poriadku a jedneho dna viest opet plnohodnotny zivot.
   To vsetko co pan badatel popisal, je velmi dobre ako prevencia a napomoc pri lieceni sa, ale ak uz ste raz chory, tak tak vam to nepomoze a chcem vydiet toho hrdinu, ktory odmietne chemoterapiu a bude sa liecit sodou bikarbonou, javorovym sirupom a ovocim a zeleninou..Niekedy ma az irituju clanky podobneho typu, ktore citaju aj potencionalne chori ludia, ktorych sa snazia touto cestou presvedcit, aby ignorovali moderne terapie, ktore v zavislosti od typu rakoviny, stupna, veku a inych aspektov, su zivot zachranujuce alebo aspon zivot predlzujuce a casto ponukaju rady, ktore ked nie su diskutovane s onkologom dohliadajucim na liecbu, si ju mozu sami podminovat. Nie vsetko sa da vseobecne aplikovat a hlavne nie na individualnych ludi, ktori su uz bohuzial chori.
   Pri niektorych typoch rakoviny je viac-menej predpokladatelne, co k nim asi prispelo (fajcenie, zla zivotosprava), pri inych vam na to nedokaze dat odpoved ani svetovy odbornik. V mojom pripade, doslova. A to plati hlavne o lymhome. Ani neviem preco, mozno tym, ze ste spomenuli mlady vek vasej dcery som si pomyslela, ze ma asi to a po posunuti stranky dolu nizsie sa mi to aj potvrdilo. Zhodou okolnosti je to ten isty typ rakoviny, z ktorej som v sucasnosti v remisii. Do nemocnice som prisla za 10 minut 12 a bec chemoterapie by som tu uz pravdepodobne nebola. Som rada, ze zijem v dobe, kedy mi bola umoznena liecba, ktora mi zachranila zivot. Vela som premyslala „preco, ako, kedy atd“ a prisla na to, ze strava ma byt v rovnovahe, viac ovocia a zeleniny, pohybu, menej stresovania, menej sa hnat za materialnymi vecami. Treba vyradit procesovane potraviny, junk food, nadbytocne sladkosti a umele napoje, to je zdraviu prospesne, nielen proti vzniku rakoviny, ale vsetkych civilizacnych chorob, ale uplne vyradovanie mlieka, alebo urcitych druhov mesa..aj vegetariani a vegani ochoreju na rakovinu, nemyslim si, ze tade vedie cesta. Mam priatelov, ktori fajcia, piju, nezdravo sa stravuju a zatial boli zdravsi, nez som bola ja, ktora som nerobila ani jedno ani druhe, ani tretie, bohuzial. Vsetko je relativne..Su silnejsi jedinci a su slabsi jedinci..Treba zdravo jest a mat dostatok pohybu, ako prevencia, to je vseobecne zname, ale v kazdom pripade sa na to nespoliehat ako na alternativnu liecbu.

   • Dovolím si len málo oponovať ja poznám dvoch ludí v mojom okolí ktorí odmietli chemoterapiu a vyliečili sa alternatívne a je ich omnoho viac. Ja len tolko. Je to na zvážení každého človeka čo spraví. Ja by som ju odmietla tiež.

   • Kat,
    musím reagovať na to, čo ste napísali. Mňa nik nepresvečí o tom, že akákoľvek tzv. rádio-, či chemo- „terapia“ by mala človeku pomôcť!!! Zdravý rozum mi hovorí, že to, čo dostávame do tela musí mať niekde odozvu. Ak by som do seba liala chemikálie, ktoré rozožierajú všetko, nemám šancu sa vyliečiť, ani zlepšiť svoj stav. Práve naopak!!! Videla som veľa dokumentov a prečítala článkov na túto tématiku a po zhliadnutí aj súdnych video záznamov, kde samotných lekárov, ktorí vyliečili pacientov chorých na rakovinu súdili iba z dôvodu, že ich liečili alternatívnym spôsobom, ktorý je spomínaný v článku!!??? Kde samotní pacienti vyliečení aj zo 4. štádia rakoviny stáli pred kamerami a sami seba prezentovali ako živé príklady toho, kde konvenční lekári to vzdali hneď od začiatku!? AKO je možné, že alternatívna medicína je v tomto úspešnejšia ako samotná konvenčná tzv. „terapia“?!! NIE, ja som ďalšia z tých, čo by konvenčnú medicínu odmietla, ak by som sa mala liečiť z rakoviny.

    • Teraz ma prosím neber ako zástancu chemoterapie ani ako odmietača „domácej“ liečby, len mi môžeš prosím osvetliť to tvrdenie že alternatívna liečba je úspešnejšia než konvenčná? To máš z prečítaných článkov na nete? Respektíve na základe čoho to tvrdíš? Ja, byť nezástanca oboch metód, iba rád čítajúci a poznávajúci tvor, by som sa celkom bál niečo takéto tvrdiť len tak ako sa hovorí z brucha…

     • Nic nie je ciernobiele, ale dovolujem si tvrdit ze alternativna liecba moze byt uspesnejsia ako konvencna chemoterapia ci ozarovanie. Nepoznam pripad cloveka s rakovinou 4. stupna, t.j. s metastazami do vzdialenych organov (ani osobne, ani z rozpravania druhych ludi, ani z internetu ani zo ziadnej literatury ci inych dostupnych zdrojov), ktory by sa vyliecil iba konvecnou liecbou. Tych ktorych som osobne poznal odisli na onen svet v priebehu jedneho az piatich rokov. Vsetci do jedneho podstupili „liecbu“ bud chemo alebo radio terapiou alebo oboje a neskusili ziadnu alternativnu liecbu, lebo sa pasivne poddali tomu, co im lekari naservirovali. Lekari dobre vedia ze pacientovi s rakovinou v takom pokrocilom stadiu pomoct nemozu a napriek tomu nasadzuju svoje zbrane hromadneho nicenia – ine k dispozicii nemaju a alternativne metody ich nezaujimaju, dokonca ani pacientov neinformuju o tom ze nejake existuju (cest vynimkam, ale takych je na svete mozno jedna tisicina z promile?)
      Neviem kolko ludi sa vyliecilo z rakoviny v takom pokrocilom stadiu alternativnymi metodami, ale viem jedno, ze tito ludia prezivaju podstatne dlhsie a s neporovnatelne lepsou kvalitou zivota ak skusia (niektori paralelne s konvencnymi terapiami) aj niektore prirodne metody. Preco napr. lekari nepodavaju svojim pacientom olej z ciernej rasce pred chemoterapiou ci ozarovanim? Tucty vedeckych studii z roznych kutov sveta jednoznacne dokazuju ze tento prirodny produkt zosilnuje protirakovinove ucinky chemoterapie a zaroven zmiernuje jej devastujuce vedlajsie ucinky. Takisto chrani zdrave bunky pred ozarovanim. Ako je to mozne ze ja ako laik to viem a lekari to nevedia alebo vediet nechcu?

  • Co sa tyka zdraveho stravovania a vyhybaniu sa skodlivych latok, nikdy clovek nebude vediet vsetko, stale sa je co nove ucit, napr. kolko ludi vie o tom fluore v zubnych pastach, o tom ze v standardnych deodorantoch a antiperspirantoch sa nachadza hlinik, ktory ked este aplikujete na podrazdenu pokozku po holeni, pomahate mu lepsie sa vstrebat, ze skoro vsetky klasicke sampony, mydla, sprchove gely atd. obsahuju skodlive latky napr. sodium laureth sulfate atd…ale niekedy je to aj uplne inak, nie stravou, ani skodlivymi latkami, mozno nie ani genetikou, ale ako je tiez jeden priklad uvedeny v biblii (Evanjelium Jána 9,2-3) 2 Jeho učeníci sa ho spýtali: „Rabbi, kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia -, že sa narodil slepý?“ 3 Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky.“

   Myslim, ze clovek vsetkemu nemusi rozumiet a vsetkemu ani nemoze rozumiet, ze tu nie sme od toho ani na to stvoreni, ale ze dolezite je uverit a priznat si, ze jednoducho toto vsetko co tu je nas ako ludi presahuje, ze clovek nemoze vsetko ustrazit, aj keby sa zavrel do jaskyne alebo na opusteny ostrov, ze jednoducho my nezvladneme poriadne ani tych 120 rokov zivota, ze clovek sa sam nezachrani ani od chorob, ze clovek je sam hriesny a slaby, ze je sam strateny…

   • No vidíte, a tento zabudnutý citát cenzúrou cisára Justiniána “ (Evanjelium Jána 9,2-3) 2 Jeho učeníci sa ho spýtali: „Rabbi, kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia -, že sa narodil slepý?“ 3 Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky.“ – jasne dokazuje reinkarnáciu, respektívne minimálne pre existenciu, čo katolícka cirkev vehementne popiera.

  • Rada by som vam alebo dalsim ludom ponukla liek, ktory som sama pred nedavnom pripravila podla originalneho receptu. Je cerstvy, bez chemickych prisad a caka na niekoho, kto by on prejavil zaujem. Pridavam link, z ktoreho sa dozviete viac.
   http://www.seniortip.cz/?module=article&id_article=2289
   http://www.youtube.com/watch?v=KmAMMFx8Gns

   Moja adresa: [email protected]

  • Marta Bobková

   Děkuji za Váš příspěvek, jste první člověk, s jehož názorem 100% souhlasím. Mohu to podložit vlastní zkušeností, prodělala jsem rakovinu a 2x recidivu. Vyléčila mě především víra v léčbu, změna myšlení a postoje k životu, to vše spojené s optimismem.
   Srdečně zdravím a přeji uzdravení – M.Bobková

  • Preco sa nevyliecil Steve Jobs a ini bohati ludia ? Lebo ti malokedy veria na alternativnu medicinu. Akonahle onemocneju ‚ zhrabnu‘ ich oficialne institucie, ‚ najlepsi a najdrahsi doktori na svete a tym sa oddaju bez rozmyslania . Okrem toho farmaceuticke spolocnosti su tak silne , ze drzia vacsinu zdravia vyspelych krajin v hrsti. Dlhe roky sa tieto tzv vyspele krajiny vysmievali cinskej , indickej ci inej medicine . Tieto sa len pomaly predieraju na povrch aj v tychto krajinach.
   Nechcem zhadzovat tzv . zapadnu medicinu. Uspela vela dopredu a vyskum nadalej pokracuje ale tak ako kazda liecebna modalita ma svoje obmedzenia a nie je liekom na vsetko, preto si myslim ze je dobre sa pozerat aj na ine modality bud ako doplnok alopatickej mediciny alebo ak stav dovoluje, tak skusit aj bez nej.
   Zdravie je to najvacsie bohatstvo co mame a ked nam slabne , treba robit vsetko skusit to napravit aj ked vieme , ze uspech moze byt len minimalny.

  • Pozdravujem Vás, Janka,
   Keď som dostal rakovinu ja, prečítal som si veľmi veľa literatúry v niekoľkých jazykoch. Odbornej aj neodbornej. Tisícky strán za asi dva týždne (nie som lekár, šlo to pomaly). Na základe získaných informácii som sa rozhodol pre alternatívnu liečbu – Breussovu kúru. Existujú k nej aj úspešné klinické štúdie, ako ak kompletné preskúmanie znalcami v trestnom konaní s pozitívnym výsledkom.
   Čo dodať, zabrala aj u mňa, na 100%. Navyše, keby aj nezabrala, vždy by som ešte chemoterapiu „stihol“, takže malý risk kúru vyskúšať, a veľký zisk.
   Chemoterapia je veľké riziko, má malú štatistickú úspešnosť.
   Veľmi dobrá stránka, popisujúca všetky detaily je tu.
   Prajem skoré uzdravenie.

  • Máte pravdu. Aj je také ľahké liečiť rakovinu,tak dávno by sa používal tento postup.

   • Tento článok je tu na stránke už vyše 10 rokov. Kedy ste sa o ňom dozvedeli vy? Zrejme až teraz. A väčšina ľudí na Slovensku o ňom ešte nevie. Ono to trvá nejaký čas, kým sa informácie rozšíria. A keď s rozšíria a overia v praxi, tak sa bude používať tento postup, nebojte. Presne toho sa však boja onkológovia a ich sponzori farmaceutické firmy vyrábajúce chemoterapie.

 5. Ešte raz dobrý deň pán badatel. Ďakujem za odpoveď Vám aj pani Márií za príspevok. Určite aj Vy aj pani Mária máte v niečom pravdu. Aby som to upresnila, moja dcéra má Hodgkinov lymfóm (rakovina lymfatických uzlín). Myslím, že tak ako píšete, tých príčin a teórii vzniku rakoviny môže byť správnych aj viac alebo aj žiadna. Možno. A možno je to medzi nebom a zemou a nikdy sa na to nepríde. Chcem len, aby sa ľudia nespoliehali tak ako ja len na stravu ako záruku zdravia, ani na psychiku, ani na parazity (aj to by som vedela vyvrátiť). Aby sa nespoliehali len na alternatívne spôsoby liečby tak ako ja a potom boli sklamaní tak ako ja, že nie na každú rakovinu alternatíva funguje a pomôže. Mne neostáva nič iné, len veriť, že sa moja dcéra uzdraví,a že strava a iné prírodné potravinové doplnky sú pre ňu len ako podporný prostriedok na lepšie zvládnutie liečby chemoterapiou a radioterapiou. Pekný deň

  • Ildiko Takacsova

   Zdroj: Dr. Norman W. Walker:– Tlusté střevo bez zácpy
   Na temu: rakovina lymfatických uzlín (strana 12)
   Je-li tlusté střevo žzeny ucpáno, nebo je v jeho úseku korespondujícím s mléčnou zžlázou nápadné kvašsení, je více nezž pravděpodobné, žze lymfatické žzlázy v oblasti prsu vychytávají a skladují odpadové látky – pravděpodobně z tlustého střeva. Tím se mohou stát lymfatické uzliny hmatným varovným signálem. Znám případy, kdy se po střevních výplašsích hmatné uzliny ztratily. Poruchy lymfatických zžláz jsou důležzitými varovnými znameními zanedbaného tlustého střeva. ps: Ja by som odporucila precistenie creva, detoxikaciu organizmu, surovu zeleninu, vela pit vodu (nesladenu nebublinkovu), proti pliesnam – cesnak, oreganove korenie, vylucit kozmetiku (napr. dezodoranty proti poteniu), vela pohybu, spravit si dobru naladu (hudba)

 6. Poznámka administrárora stránky: Komentár čitateľky Dariny bol publikovaný ako samostatný článok. Prečítať si ho môžete tu: Osobná skúsenosť čitateľky Dariny s liečbou rakoviny

  • Dobrý večer paní Darina,

   máte můj velký obdiv .Popsala jsem svoje onemocnění s precizností a dospěla k tomu co vaše onemocnění způsobilo a také to že máte tak skvělé lékaře ,které vám pomohli.jsem totiž v situaci kdy mi diagnostikovali nádor v prsu a já odmítám operaci a potřebovala bych také takovou pomoc,kterou jste dostala vy. Můžete mi nějakým způsobem pomoci a poslat odkaz na lékaře. Jsem totiž z Moravy tak nevím zda by to pro mne nebylo daleko.Děkuji Dana

   • Dobrý večer pani Danuša,

    posielam Vám kontakt na oboch lekárov, ktorí mi pomohli. MUDr.Gustáv Solár pôsobí v Bratislave v Centre akupunktúry, viacej si môžete pozrieť na stránke: http://www.akupunktura.sk,
    mobil: 0915 582602 a pani Mgr. Dária Fehérová pôsobí v Trnave, mobil: 0905 387230,viacej nájdete na jej stránke: http://www.astro-relax.sk . Verím, že u oboch lekárov nájdete pomoc, ktorú hľadáte, ale tiež je dôležité, aby ste sa nechali viesť svojou dušou, ona Vás sama povedie a privedie Vás k osobám, ktoré Vám pomôžu.
    S Láskou, Darina

  • dobrý deň pani Darina.
   Určite to pre Vás bola ohromná skúsenosť,ktorá Vám rozšírila životný obzor ako to cítiť z Vášho článku.Blahoželám,že sa Vám podarilo prekonať toto utrpenie.ako ste sama napísali,priviedla Vás vaša choroba k množstvu kníh ktoré Vám rozšírili či už vedomosti alebo duchovné vnímanie.po prečítaní Vášho príspevku som mal nutkanie Vám napísať a odporučiť Vám knihu „Vo svetle pravdy“kde sa môžte dočítať podrobnejšie o veciach medzi nebom a zemou..a možno sa stane svetlom v lampe ktorou si na Vašej ceste k Láske-Pravde-Bohu svietite.bolo by škoda nepokračovať v duchovnom vzdelávaní.teraz keď už viete ako sa má správne stravovať telo aby bolo zdravé,nemali by ste zanedbávať ani dušu a dať jej duchovný chlieb aby mohla ďalej rásť.nakoľko kniha predávaná na pultoch je vydavateľom pozmenená a tým znehodnotená posielam Vám odkaz na stránku http://www.absolutnapravda.sk kde pod odkazom „vo svetle pravdy“je kniha v pôvodnom znení na stiahnutie vo Word formate.stánku týmto nechcem propagovať aj keď je tam veľa zaujímavého napísané.no úsilie autora stránky vynaložené pri skompletizovaní a preklade tohto diela do nášho rodného jazyka je obdivu a chvály-hodné.
   dúfam že bude Vašej duši tento chlieb chutiť.prajem Vám veľa zdravia,šťastia na Vašej ceste!
   s pozdravom Juraj

   • Dobrý deň pán Juraj,
    kúpila som si knihu, o ktorej píšete už pred rokom a pol. Teraz som si stiahla knihu “ Vo svetle pravdy“ na odporučenej stránke a som veľmi zvedavá v čom sú rozdielne.
    Ďakujem Vám za Vašu radu.
    S Láskou, Darina

 7. Dobrý deň. Nenapíšem, že som na toto vlákno natrafil náhodou, lebo dnes už viem, že náhody neexistujú. Bádateľ napísal naozaj kompaktný článok o danej problematike. Pravdou je, že životospráva tvorí len určité percento z plnohodnotného života. Preto tí, ktorí sa dostali do „vyšších levelov“ dnes už len s úsmevom spomínajú na časy, keď takmer všetku svoju energiu a čas venovali do štúdia o zdravej výžive, vege, vita a vyšších foriem „-riánstva“. Ich súčasnou prioritou, avšak úplne prirodzenou, je duchovno, k čomu určite smeruje aj autorka posledného príspevku. Niektorým ľuďom sa počas jedného života nedokážu oči otvoriť vôbec a preto sú v ďalšom živote nútení otvoriť si ich inou formou, častokrát „násilnou“ (choroba, zlá skúsenosť, tragédia atď.) Je to ďalšia skúška,u niektorých „zaberie“, u iných nie a proces sa opakuje. Je dobré, keď sa v našom okolí vyskytujú ľudia, pre ktorých DUCHOVNO, VIERA a LÁSKA vôbec nie sú cudzie pojmy a chápu ich správny význam. Prajem veľa LÁSKY podobne zmýšľajúcim ľuďom.

 8. Milá Darina,

  Ani neviete ako mi Váš článok pomohol. Napísali ste ho strašne krásne a naozaj z každého riadku je cítiť pokoru a lásku k vyššej energii- k Bohu. Pri čítaní Vašich riadkov som si veľmi hmatateľne uvedomila, že som na tom s odpúšťaním a zlosťou podobne. Je to naozaj tak, že aj začínajúce choroby v našom tele sa v stave lásky odpustenia rozpustia a zmiznú. Momentálne čítam veľmi peknú knihu od Neal Donald Walscha „Rozhovory s Bohom“, kde je vysvetlené, čo je alfa a omega Božej lásky.Je to láska a strach .Alfa ako láska a strach , zlosť a nenávisť ako omega. Teda dobrá energia lásky ako začiatok a zlá energia strachu, hnevu a nenávisti ako koniec. Teda začiatok -„láska“ a koniec „strach“. Tieto dve energie sú spúšťačom všetkého dobrého a zlého nielen v našom tele , ale aj v celom svete.
  Drahá Darinka, ste veľký Boží človek.Prajem Vám veľa Božej lásky a veľkosti ducha. Som presvedčená, že v tomto stave vášho ducha pomôžete nielen sebe ale aj množstvu ďalších ľudí.

  Monika

 9. Dobrý deň,

  chcem sa spýtať aký je Váš názor na užívanie chlorelly pri už prepuknutej rakovine. Lebo našla som článok na stráne Ambulancie klinickej výživy a oni to nazývajú iba ako marketingový ťah, dokonca uvádzajú, že Chlorella môže byť nebezpečná pri liečbe rakoviny, lebo obsahuje rastový faktor, ktorý napomáha deleniu rakovinových buniek. Prikladám link. Viete mi dať na to nejaký názor?
  http://www.akv.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=34

  • Ak lekári tvrdia, že chlorela môže byť pri rakovine nebezpečná, tak to je samozrejme nezmysel. Je zaujímavé, že ak sa väčšiny onkológov spýtate, čo má človek jest počas rakoviny, tak vám odpovedia „môžete jesť všetko, čo vám chutí“. A zrazu pri potravine ako chlorela, tak tá je zrazu nebezpečná. Svedčí to o ich dvojitých štandardoch a zjavnej schizofrénii.

 10. Dobrý deň,

  nakoľko sa už nepamätám, že odkiaľ mi zostala v pamäti informácia (buď som to niekde čítal, alebo len počul), že príliš veľa antioxidantov môže byť škodlivých, prípadne môže zapríčiniť nejaké bujnenie „krviniek“ v krvi. Naozaj sa už presne nepamätám, že o čo konkrétne sa jednalo ohľadne predávkovania sa antioxidantmi. Prosím vás o nejaké vysvetlenie, pokiaľ disponujete informáciami ohľadne tejto tematiky.

 11. tak tento clanok ma velmi obmedzene zdroje informacii. Co sa tyka neziaducich potravin tak maso urcite nie je neziaduca potravina, u jedla ide hlavne o roznorodost, preto treba z kazdeho rozka trosku. Dokonaca aj alkohol moze byt liek ak sa pije s mierou, najma cervene vino, pretoze obsahuje flavonoidy, ktore podla poslednych vyskumov posobia proti rakovinovym tumorom atd.
  takze treba sa riadit tym, ze vsetkeho vela skodi, jest a pit viackrat denne mensie porcie, vela pohybu a vyvarovat sa sprostym reciam. Zit pozitivne a rozdavat radost

  • ten flavonoid sa vola RESVERATROL a patri k najsilnejsim substanciam s antikarcinogennym ucinkom.Ja sa venujem hlavne prevencii pred rakovinou a najprv to tu chcem spomenut a az potom moj nazor na pricinu vzniku karcinozy (rakoviny).Zacnem od najslabsieho po najsilnejsi stupen ochrany buniek.4-Alicín a enzym alicináza (surovy cesnak vzdy a vsade, radsej smrdiet cesnakom, nez formaldehydom),3- Resveratrol (najdostupnejsia forma je cervene vino, ja mam resveratrol uz asi aj v ponozkach,potom v cibuľovitých rastlinách hlavne cibuli, cesnaku, póre),2-Lykopen – nenasytený karotenoid(najviac je ho v tepelne upravenych paradajkach,cize kecup a hlavne paradajkova stava).Lykopen ma totiz 45 uhlikovy retazec,je to obrovska molekula a ked zjete surovu paradajku, tak vase telo ju nedokaze z duziny vytiahnut a tak len cez vas prejde.Termickym spracovanim sa molekula lykopenu uvolni a ostane ako volna olejovita substancia, s ktorou si uz nas organizmus poradi.1-Isothiokyanáty a enzym myrosináza (bezkonkurencne najsilnejsia substancia a bezkonkurencne najviac jej mate v KYSLEJ KAPUSTE- doma robenej,nesterilizovanej).Nebudem popisovat ucinky tychto latok, to si lahko vygooglite sami.Maju jeden znak- su to silne antioxidanty, cim sa dostavame k pricine vzniku stiepenia jadier buniek,teda rakoviny.Este k prevencii patri bezpodmienecne pitie cistej vody z vodovodu (min 2 litre,najviac rano na prazdny zaludok)a este jeden podcenovany prvok-JOD (najlacnejsi variant je si vo Wien nehat v lekarni pripravit LUGOLOV ROZTOK-Lugolsche Lösung- a po kvapkach zvysovat denne davky na 10-15 kvapiek).Voda vo velkych mestach je bezzavadna ,idealna na uzivanie namiesto drahych farmaceutickych skodlivyn.Sam som robil analyzu pitnej vody v BA(Ruzinov a centrum),Wien(4.Bezirk,to je okolo Südbahnhof) a Wiener Neustadt.Teraz ten moj nazor na vznik.Kazdy z nas je pravidelne „napadany“ karcinomom, ale Leukocyty to vzdy zlikviduju a odpracu, dokial nam organizmus funguje spravne,teda v rovnovahe.Ak vsak dopustime, ze sa rovnovaha narusi dlhodobo,tak telo raz nebude vladar likvidovat narusene bunky a potom je zle.Jedinou vynimkou, kedy moze zlyhat aj uplne idealne fungujuci organizmus je gama ziarenie,cize radioaktivne ziarenie.To ma presvedcuje o mojom nazore, ze prvotnou pricinou vzniku narusenia buniek su volne utociace elektrony,ktore v danej oblasti nemaju co robit.Vysvetlim.Pri rozpade jadier tazkych izotopov (radioaktivita) sa pri jadrovych zmenach ovolnuje energia o sile 2 FOTONOV,ktora sa siri priestorom.Ak jej stojime s nasim organizmom v ceste, vnikne do nas a pri kontakne s orbitalom hociktorej moluly z nasej bunky sa z tych 2 Fotonov energie indukuje 1 elektron.Proste sa objavi v orbitaly a je to elektron, ktory tam silne narusi rovnovahu,ktory je tam neziaduci, ktory je tam navyse.Nastava destrukcia, narusenie bunky, zmena vlastnosti danej bunky.Lenze to neni jeden elektron, ale zo zdroja tej radioaktivity prichdzaju obrovske mnozstva tychto 2 fotonovyvh davok energie,z ktorych v nasom tele vznika nespocet neziaducich elektronov,cize dalsie a dalsie bunky su menene,destruovane,no a organizmus sa nedokaze ubranit.Mnoho buniek je volnymi elelktronmi znicenych totalne a mnoho je len narusenych,cim vznika ich funkcia a delenie pre nase telo neziaduce- rakovina.Toto sa stane zdravemu jedincovi, ktory je vystaveny radioaktivnemu ziareniu.Lenze taketo elektrony mozu vznikat aj v nasom tele bez radioaktivity.Uz casto spominane volne radikaly su nositelmi jedneho nespareneho (volneho) elektronu,ktory narobi rovnaku paseku, ako elektron vznikly zo ziarenia.Chcem pripomenut, ze elektron je hmotna castica, ktora podla podmienok volne vznika a volne zanika v elektromagnetickom vlneni.Nase telo samo o sebe produkuje elektromagneticke vlnenie.Mozog napriklad, srdce,pluca…Tu sa dostavame k psychickej pricine vzniku karcinozy.Strach,ziarlivost,zurivost,nenavist.Kazdy z tychto stavov zatazuje urcitu cast mozgu a to dlhodobo.Lenze ta cast mozgu je prepojena aj s dalsimi organmi.Vyberem ziarlivost.Ja ked som ziarlil, evidentne som citil nepokoj v oblasti zaludka alebo medzi zaludkom a mechurom,proste to triafalo niekde tam.Som presvedceny, ze pri silnej ziarlivosti zo vznikajucej energie z fotonov vznikaju volne nadbytocne elektrony rovnako ako pri oziareni a ten dalsi proces som uz popisal.Proste rovnovaha je narusena.Kratkodobo sa to casom napravi, ale dlhodobo???Vsetky vysie spominane substancie maju spolocny znak- silne antioxidacne vlastnosti.Odstranuju volne radikaly, ktore napadaju orbitaly molekul.Koniec.

 12. Dobrý článok, no prekvapila ma kritika mikrovlniek.

  „V mikrovlnnej rúre totiž nedochádza len k všeobecne proklamovanému ohrevu jedla prostredníctvom rozkmitávania molekúl vody v ňom obsiahnutom, ale dochádza tam aj k zmene chemickej štruktúry veľkého množstva ostatných molekúl.“

  Myslím si, že tento argument je smiešny, ak nie úplný blud. Je samozrejme pravda, že miktovlnné vlny menia chemickú štruktúru molekúl, no rovnako ich mení samotné teplo a teda aj varenie alebo pečenie. Pointa varenia je predsa práve v tej zmene chemickej štruktúry teplom 🙂 Bol by nejaký zdroj?

  Ďalšia vec je Vitamín C a v článku spomínaná nedostatočná akceptácia od lekárov. Je to z časti pravda, no nie je to o tom, že by neexistovali hodnoverné štúdie uznávaných vedeckých kapacít. Uvediem len jedno meno Linus Pauling, viac netreba. Je to skôr o tom, že dnešná medicína je o obrovskej záplave nových informácií a hlavne o farmaceutickom priemysle, kde sa točia orovské peniaze. Bežný praktický lekár sa nemá ako dostať k správnym informáciám. Nemá potrebné biochemické vzdelanie aby vedel posúdiť, že desaťročie stará štúdia je prelomovejšia ako to, čo im prezentujú farmaceutické koncerny na školeniach.

  • K tým mikrovlným rúram je možné si prečítať napríklad tento článok:
   http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2009020021
   Je tam podrobnejšie popísaný ich mechanizmus, na akom princípe pracujú a prečo je podstatný rozdiel medzi mikrovlnným a klasickým ohrevom jedla. V menovanom článku sú uvedené aj zdroje odkiaľ boli informácie čerpané.

   • Pardon, komentár nižšie, mal byť reakciou na tomto mieste. Inak vďaka za diskusiu a cenné námety v článku. O niektorých so netušil a informácie si rád preštudujem. Každopádne niektoré nepresnosti (napríklad tie mikrovlnky) z môjho pohľadu dosť znižujú inak dobrú informačnú úroveň. Prajem pevné zdravie.

 13. Čítal som to, no má to vážne logické nedostatky. Uvádzané „násilné trenie v molekulách vody“ je rovnaké pri akomkoľvek ohrievaní, resp. zvýšený pohyb atómov je dôsledkom – reakciou hmoty na príjem energie a zvýšenie teploty. Aj ohrev slnkom alebo sálaním tepla z krbu zvýši toto „trenie atómov“. Je pritom úplne jedno, akou formou bolo teplo dodané – uvádzané „trenie atómov“ prebieha rovnako. Jednoducho rýchlosť pohybu častíc je vyjadtením teploty kvapaliny. Nič viac, nič menej. Zmena štruktúry atómov v dôsledku rýchleho pohybu molekúl je preto demagógia rovnako ako nejaké „násilné“ zmeny polarity atómu. Problém je, že tieto skreslené informácie kolujú už dosť dlho http://www.vitalia.cz/clanky/bojite-se-mikrovlnky/
  Aby sme si rozumeli, mikrovlnku doma nemám, no keďže z fyzikálneho hľadiska presne chápem jej funkciu, nebojím sa jej a kľudne v nej ohrejem jedlo svojim deťom. Na podobné štúdie treba hľadieť kriticky.

  • Osobne som zástanca aj alternatívnej liečby, keď dáva logický zmysel a má podoprenú svoju podstatu, vedecky a živým príkladom vyliečenej osoby. Určite záleží aký typ rakoviny človeka postihne a ako vznikla, existujú reálne príčiny, ktoré stále teoretizujeme a v mnohých prípadoch si myslím pravdivo. Autor poskytol precíznu štruktúru liečby a prehľad možností, klobúk dole. Chcem len dodať, že pre každého človeka možno jestvuje práve tá kombinácia, ktorá „trafí klinček po hlavičke“. Možno to chce aj trochu šťastia natrafiť na informáciu či práve ten správny spôsob liečenia vyhovujúci pre danú chorobu tej ktorej osoby. Myslím si, že sa dá počítať pri liečbe aj s temperamentom človeka, ktorý predurčuje tomu, čo bude zaberať na chorobu či zdravotný problém. Tu zohráva úlohu aj psychika, s akými emočnými problémami sa človek potýka a ako vďaka svojej povahe s nimi nakladá, aký životný štýl vedie na základe toho a určite v liečbe zohráva úlohu aj dedičný faktor, zaberá ocinovi, zaberá synovi, veď dedí sa aj povaha :). Možno niekedy v budúcne pomôže aj obyčajná intuícia.

 14. Dobry den ja sa vas chcem opytat ja posilujem viac jem bielkovin aj sacharidy bol som na krv a mal som zvysene bielkoviny v krvy zapal mohlo to byť z toho mozem teraz jest vela repy aby som mal viac cervenenych krviniek DAKUJEM VAM ZA ODPOVED OPISTE

  • Ak pri posilovaní užívate aj rôzne tie bielkovinové preparáty na tvorbu svalovej hmoty, tak tie môžu byť príčinou. Tieto preparáty sú vyrábané z kravského mlieka, plus sú do nich pridávané rôzne ďalšie prísady a chemikálie.

   Samotné mlieko často obsahuje veľa hnisu. To potom vyvoláva reakciu imunitného systému v podobe zápalov. Odporúčal by som obmedziť tieto preparáty, zvýšiť príjem vitamínu C a enzýmov. To by malo pomôcť.

   • dobrý deň,
    ja som tiež skôr za alternatívnu metódu liečby, ale je to vo mne z tých všetkých informácií v úplnom rozpore, minulý rok mi otec umrel na rakovinu močového mechúra, a od tej doby mám v sebe strašný strach z tejto choroby, neviem ako ho potlačiť, poprosím o pomoc, keďže pred troma mesiacmi mi bola zistená na krčku maternice dysplázia – CINIII, som odvtedy nejak psychicky na tom horšie, pred dvoma týždňami mi bola robená konizácia, ale ani to neprebehlo celkom bez komplikácii /nakoľko som bola prechladnutá a interná doktorka ma pustila na zákrok , no a počas zákroku som sa im tam začala dusiť a kašľať/, priznám sa u mňa je to zo životosprávou ako na hojdačke, počas leta a pred letom ju dodržiavam ale akonáhle sa schladí mám tendenciu pred telkou večer mlsať, pohyb je o.k., chodím 4x do týždňa do fitka a do práce sa presúvam bicyklom./ v zime nie/ , napriek tomu je moja imunita od biopsie ktorú mi vykonali v septembri hrozná, neustále som chorá /zápal priedušiek/, konizáciu mi 2x preložili, preto už na tretí krát bola zo mňa interná doktorka už nešťastná, tak ma na zákrok pustila, ako mám imunitu ešte podporiť, v septembri, keď mi zistili tie zmeny na krčku maternice som prestala fajčiť /myslela som si , že zomriem, tak mi chýbala cigareta 1-vý mesiac/ – ja viem, aj to je svinstvo, ale už to hádam po troch mesiacoch vydržím. :-). Budem rada každej rade, ako sa zbaviť večného prechladnutia a ako zvýšiť moju imunitu a ako odbúrať hlavne ten strach z tejto choroby.

 15. Dobry den, rada by som reagovala na mail pani Janky. Som matkou dvoch malych deti. Doslova ficim na tejto stranke, aj ked som vdaka Bohu zdrava a aj moja rodina. Citam dost o strave a zdravom stravovani, mineraloch, odkysleni atd. Snazim sa podla toho stravovat a varit svojej rodine. Potom,ked citam clanky,ako vas, alebo pocuvam rozne pripady ludi, ktory aj napriek zdravej strave ochoreli, je mi z toho smutno. Vela ludi si mysli, ze sa zdravo stravuje. Ved jedia ovocie, zeleninu, malo masa, malo sladia, chodia casto na vzduch. Ale ako hovori badatel,problematika zdraveho stravovania a zdraveho zivotneho stylu je komplexna obalst. Nedavno som davno objavila velmi zaujimavu knihu – Zdravi diky odkysleni a vylucovani skodlivin, DR. Jentschura. O vylucoani toxinova z tela sa velmi nehovori, teda aspon pre mna to je nova oblast. Velmi zaujimava kniha. Urcite si ju precitajte.Drzim vam a vasej dcere palce.

 16. Zdravim
  Pred rokom a pol mi diagnostikovali rakovinu lymfatickych uzlin, kontretne burkittov lymfom (C83.7). Mam 20 rokov, som po chemoterapii (bol som lieceny podla protokolu GMALL 2002). Chcem sa opytat, ci sa z tejto choroby da uplne vyliecit, ake rizika mi v buducnosti hrozia, a ci si mam zaobstarat nejake doplnky vyzivy(napr. marhulove jadra-B17,zeleny zdroj…) na doliecenie, pripadne ako dlho sa to uziva. Liecba trvala takmer pol roka (stravena v nemocnici). Nalez – 5cm tumor v zalutku. Momentalne mam v zalutku bielu jazvu s ciastocnym zakrvacanim, krvny obraz je uplne v norme.Citim sa dobre(akoby som nikdy rakovinu nemal).
  Za poskytnutie akychkolvek informacii vopred dakujem

 17. Ahoj
  Prosim Vas mojemu ocovi zistili NHL -B MALT 3stadium nasadili mu liecbu ale teraz sa mu objavili nove nalezi na mozgu a plucach ako je mozne ze chemoterapia nezabera Mame obavu ci mu spravne urcili druh lymfomu alebo ci mu davaju spravnu liecbu Idu mu brat z mozgu vzorku ze co to vlastne je Mame cela rodina strach Prosim vas o Vas nazor vopred dakujem

  • Chemoterapia málokedy zaberá. Jej účinnosť je len 2 až 3 percentá. Dokáže síce v počiatkoch nádor zmenšiť, ale to je len dočasné.

   Neskôr sa rakovina zvykne vrátiť v ešte agresívnejšiej podobe. Potom už chemoterapia nezaberá. Preto je podľa nášho názoru lepšie sa chemoterapii vyhýbať úplne.

   • chcela by som reagovat nato co ste napisali moja dcera mala 5 cm nador v hrubom creve vyliecili ju v cambridge v uk s chemoterapiou po 3 mesiacoch mala kontrolu kde jej nic nenasli ani metastazu 4 cm velku na vajecniku po dalsich 3 mesiacoch jej ukoncili liecbu a teraz bude mat len kontroly kazde 3 mesiace chcete povedat ze chemoterapia nepomaha a ze sa jej to vrati

    • pani Bibiana, som rád, že sa vaša dcéra ma lepšie. Ja nič netvrdím, nie som veštica. Vyčkajte času a uvidíte, či sa choroba vráti alebo nie. V každom prípade Vašej dcére želám všetko dobre, aby sa choroba nevrátila.

     • PAN BADATEL DAKUJEM ZA VASU REAKCIU CHCELA BY SOM VAM NAPISAT ZE POCAS CHEMOTERAPII SOM DAVALA DCERKE ZRALOCIU CHRUPAVKU 4 RAZY NA DEN S KOMBINACIOU VITAMINU C 1000 PRED JEDLOM A PO JEDLE 4 RAZY HIMALAJSKY AJURVEDSKY CAJ SOM PRESVEDCENA ZE JEJ TO POMOHLO ZE NADOR ZMIZOL JA VERIM ZE CHEMOTERAPIA NEVYLIECI UPLNE LEN DOCASTNE TERAZ SOM SA SUSTREDILA NA DETOXIKACIU TELA ZACALO SOM PO 6 MESACNEJ LIECBE NA DVA TYZDNE SO ZELENYM JACMENOM HNED NATO JEJ BUDEM DAVAT CHLORELLU ABY SA HRUBE CREVO VICISTILO OD NECISTOTY A TAK ISTO JEJ DAVAM RANO A VECER CAJ S GRAVIOLY TO JE MOJA PREVENCIA ABY SA TO UZ NIKDY NEVRATILO A SAMOZREJME MA ZDRAVU VYZIVU A OVOCIE KAZDY DEN MYSLITE SI ZE JETO DOBRA KOMBINACIA NA PREVENCIU RAKOVINY VOPRED VAM VELMI DAKUJEM

     • dobry den mojej dcerke sa zial choroba vratila a to po 6 tyzdnoch ukoncenej chemoterapie mala dalsiu operaciu kde jej odobrali vajecnik momentalne ma druhu chemoterapiu agresivnejsiu kazdy tyzden a bolesti pri ktorych nezaberaju lieky ako su ketamine a silne opiaty citim sa bezradna a neviem ako jej mam pomost ked mozte velmi vas prosim poradte mi ako jej mozem pomost

    • Pani Bibiana najlepšie by bolo sa nakontaktovať na Roberta Younga http://www.phmiracleliving.com, ktorý ukázal cestu ako sa dá pomôcť ľuďom s rakovinou. S pozdravom Renata

 18. Nemecká doktorka sa volá Buchwig.

 19. Súhlasím,že rakovina je komplexnou chorobou a preto treba liečiť telo aj dušu. Keď sa však niekto pýta prečo ju dostanú aj malé deti, možno by bolo dobré pozrieť sa na očkovanie malých detí, aj preočkovania tých starších. Dcérina bývalá spolužiačka dostala v 18. rokoch lupus “ len tak,z ničoho nič“. Skúste stránky http://www.slobodavockovani.sk , otvorte svoju myseľ a začnite Úvodom do epidemiologie, Očkovanie a poruchy vývoja a imunity detí,Ilúzie očkovania a Zloženie vakcín. Ďakujem „bádateľovi“ za jeho prácu.

 20. Dobry den,

  velmi pekny clanok a hlavne motivacny, pretoze vzdy ked je aspon dajaka nadej, clovek najde v sebe novu silu aby sa nevzdal!
  Len by som sa chcel opytat ako vlastne zacat s alternativnou liecbou? Ake su zakladne kroky a postup, pretoze urcite nie je dobre „nahadzat“ do seba vsetko mozne a cakat na zazrak. Napriklad na inej internetovej stranke som sa docital, ze detoxikacia organizmu vylucuje aj niektore potrebne zlozky pre organizmus. A tu nemam jasno. Uzivat vsetko naraz alebo najprv organizmus poriadne detoxikovat a az potom zacat z uzivanim ostatnych doplnkov? Vsade sa docitam co vsetko pomaha a ako sa dobre stravovat atd., ale nikde nie je mozne najst nejaky konkretny postup, ako zacat pouzivat doplnky a preparaty. Snad iba strava je jasna, s tou treba zacat hned s vylucenim tej skodlivej. V jednom clanku sa docitam, ze po detoxikacii treba obnovit „system“ napr. kefirom atd. v inom clanku sa docitam ako su mliecne vyrobky „nebezpecne“ pri liecbe rakoviny (nemam na mysli konkretne tuto stranku). A ako laik som v rozpakoch, pretoze ak chcete niekomu pomoct musite mat jasny ciel, ktorym sa budete poberat a nie neustale menit vsetko mozne (moj pripad) a nakoniec vdaka tomu dosiahnut iba sklamanie. A dalej mi chyba nejaka casova informacia, ako dlho? Ake su skusenosti jednotlyvych ludi, po akom case pribliznom vidiet prve vysledky, po akom case sa dokazali zbavit rakoviny uplne. Samozrejme toto cele je ponimane ako zdravy zivotny styl, ale kazdy mi da asi za pravdu, ze nikto sa nechysta a ani nehodla uzivat vsetky hore uvedene doplnky niekolko rokov okrem zdravej stravy samozrejme. Je mi jasne, ze kazdy clovek na zemi je individualny, ale tak ako sa da urcit priemerny vek dozitia ludi, tak by sa mohli dat urcit casove pasma pre jednotlive kroky. Ono by to malo aj dost motivacny charakter, nech uz by bol ten cas akokolvek velky. Pretoze zmenit vsetky navyky z minuty na minutu a ktomu este stres zo smrti samotnej je pre pacienta, bez jasnych odpovedi „ako dlho?“, po psychickej stranke velmi narocny. A mozete sa dockat namiesto vdaky ineho „uznania“.
  Dalej ma zaujala tema o paradajkach a potrebe ich tepelneho spracovania, a odporucenia jest kecup ci paradajkovy pretlak, ale pokial viem pri vyrobe sa pouziva cukor, cize ako je to s konzumaciou kecupu alebo pretlaku?

  Prajem vsetkym vela stastia s ich problemami a vela stastnych dni v kruhu svojich blizkych. Za odpovede na moje otazky vopred dakujem.

  S pozdravom Martin

  • Každú liečbu, aj alternatívnu, vrátane detoxikácie je potrebné zavádzať postupne. Človek môže byť na niektoré látky alergický. Ak by sa začali užívať všetky naraz, nevedeli by ste potom, čo prípadnú reakciu spôsobilo.

   Postupné zavádzanie tiež umožňuje zistiť aké množstvá doplnkov sú tolerované. Napríklad pri MMS ale aj vitamíne B17 (marhuľových jadierkach) to inak ani nejde. Testovaním sa zistí, kde je individuálna dobre znášaná úroveň.

   A ako dlho užívať? Mnohí zdraví ľudia užívajú rôzne doplnky preventívne. Preto aj po vyliečení by bolo vhodné aspoň tie základné látky telu dodávať aj naďalej. Alebo zmeniť stravu tak, aby bývalý pacient všetky potrebné látky dostával z nej.

 21. Vladimír Müller

  V ústraní rôznych chemických a biologických metód liečby čaká na svoje zásadné objavenie i metóda fyzikálna s názvom magnetoterapia. Ľudstvo ju síce pozná už viac ako 2000 rokov, ale nakoľko nieje zaujímavá pre biznis, pretože človek si v podstate kupuje jeden výrobok na celý život je informačne potláčaná. Viete si predstaviť čo by to urobilo z farmaceutickým priemyslom keby sa objem konzumovaných liekov znížil o 80%? I toto magnetoterapia dokáže! A verím, že dokáže i viac, najmä v liečbe rôznych závažných ochorení ako je skleróza multiplex či rakovina. Práve v oblasti rakoviny vo svete prebieha zaujímavý výskum, kedy sa pomocou intenzívneho kladného magnetického poľa uzatvára pre nádory prísun živín čím sa zdegenerujú a usmrtia. Stačí si len na správne miesto nalepiť magnetoterapeutický magnet či pravidelne použiť pulzný prístroj so správnou frekvenciou. Možno práve takto bude vyzerať budúcnosť.

 22. Dobry den,
  Dakujem taktiez za vsetky informacie.
  Chcel by som sa spytat, ci by ste mi vedeli poradit najvhodnejsi sposob tepelnej upravy paradajok. Mikrovlnku uz nejaky cas vobec neriesim, no ako som sa tu docital, klasicka elektricka ci plynova rura tiez nie je vhodna. Tak ako potom ?
  Dakujem peken.

 23. Dobry den, chcem sa spytat, nema niekto skusenosti s uzivanim Yucca Golden?

 24. Dobrý deň.
  Máme veľmi dobré skúsenosti s Vašou stránkou-moja sestra sa vyliečila vďaka Vašej diéte z rakoviny. ĎAKUJEM. Teraz má syn cukrovku typu I. od 12. 3. 2013. Pichá si inzulín 3+1 /24 hod., ideme do remisie. Chcem sa spýtať, či existuje nejaká diéta pri liečbe cukrovky. Pred troma rokmi som čítala na internete, že je niečo také možné – že niektorí pacienti si prestali pichať inzulín, dokonca brať lieky. Ďakujem Martina

 25. Dobry den,
  mojmu ockovi diagnostikovali tumor mozgu (pravdepodobne ide o gliom III.st.).
  Operacia nie je mozna, lebo tumor je velky. Co by ste nam, prosim, odporucali z hladiska alternativnej liecby?
  Dakujem.
  Jana

 26. Ľubomír Drgáň

  V poslednom čase velmi sa snažim hladať všetky možnosti ,ako bojovať voči tumoru.
  Po dôkladnom zvážení som prišiel k záveru ,že podľa rôznych výskumov prve miesto by som venoval rastline z názvom Graviola ,Annona muricata .Ktorú som doniesol na náš trh za účelom ak je to pravda čo o nej píšu budem jeden šťastný človek ak pomôžem týmto mojim rozhodnutím ľudom čo bojujú s touto chorobou.
  Skúste si prečítať články k tomuto ovociu a popremýšľajte.
  Niektoré informácie sú aj na stránke
  http://www.koloid.sk

 27. Aký máte názor na podporu imunity prípravkom KOLOSTRUM. Nevedeli by ste mi poradiť nejakú knihu receptov z potravín ktoré ste opísali v článku?

 28. Ján Diňa - JMD Slovaka s.r.o.

  manželke pre 5 dňami diagnostikovali rakovinu pľúc. Pred pol rokom som spojil s vedcami z Indie a Nového Zélandu, ktorý vyrábajú výživové doplnky a špeciálne potraviny v prášku pre medicínske účely ako plná náhrada stravy. V tom čase som nemal ani predtuchu, že niečo bude záchranou pre moju manželku.
  Medzi výživovými doplnkami je aj produkt *META GLUTA ZS* ktorá obsahuje L-glutamín, čo je najsilnejšou zložkou imunitného systéme v tele a ako prvý je rakovinovými bunkami napádaný s cieľom oslabiť imunitný systém. Zvyšné minerály zinok a selén sú rovnako dôležité. Keďže rakovina sa živý cukrom zmenil som manželke okamžite stravu a doplnil som jej stravu o ďalšie dve produkty-Geria Gold a EVA CARE, ktoré neobsahujú cukor ale obsahujú proteíny, minerály, vitamíny a extrakty z exotických rastlín ktoré podporujú imunitný systém a dopĺňajú denné dávku. Manželka po 6 dňoch sa cíti oveľa lepšie, teploty sa stratili, únava sa vytratila a kašeľ výrazne ustúpil. Cukor sme nahradili prírodným sladidlom KALTAME bez obsahu cukru a aj aspartamu čím je vhodné aj pre diabetických pacientov a pacientov trpiacich fenylketonúriu.
  Všetky výrobky máme riadne registrované Úradom Verejného zdravotníctva SR a Ministerstvom Zdravotníctva SR. Som ozaj šťastný, že som tieto produkty dotiahol na Slovensko a aj do EU a môžem takto sprístupniť výživové doplnky trpiacim ľuďom. Tieto výživové doplnky *NELIEČIA* rakovinu ale výrazne podporujú imunitu organizmu ktorý bojuje s rakovinou a vedľajšími účinkami liekov a dopadom z chemoterapie či rádioterapie. AK máte záujem o viac informácií k produktom nájdete ich na v našom E-shope, kde je kontakt aj na mňa a podľa záujmu viem poskytnúť viac informácií a detailov vrátane analýz produktov.

 29. Rád by som k horeuvedeným metódam boja s rakovinou stručne popísal 1 metódu, ktorá zatiaľ nie je propagovaná verejne. Jedná sa o Obnovu bunkového jadra znižovaním Bunkovej teploty. Príčinou vzniku teploty je trenie.Takisto je to i s teplotou bunkového jadra. Čím rýchlejšie sa bunky pohybujú, tým majú vyššiu teplotu – a to zvýšenie priamo súvisí so zhoršením nášho zdravotného stavu. Dá sa povedať, že každej BT zodpovedá schopnosť prežitia určitých parazitov,, baktérií.. a tým pádom zdraviu či chorobe. Ide v praxi o to túto teplotu držať pod určitou hranicou. Objaviteľka tejto metódy, ktorá bola kedysi tiež onkol.pacientkou zistila, že pri znížení BT pod 9.2 sa otvorí v tele časť DNA a následne sa táto časť reťazca začne obnovovať. Pri pravidelnom ´schladzovaní´ BT sa obnovovanie DNA začne prejavovať i navonok – telo sa začne obnovovať – postupne až do svojej základnej podoby! De facto teda túto metódu ťažko nazvať liečením. Podstatné však je, že sa skutočne všetky poškodené orgány, cievy, kosti postupne opravujú, v tele sa vytvoria nové cievy – aby bolo účinnejšie chladenie. Telo (často po veľmi krátkej dobe) vylúči zo seba i väčšie kusy ťažkých kovov – v praxi to znamená, že vypadávajú plomby a zuby dorastajú. Je tomu tak i s kosťami, kde to pravdaže trvá dlhšie. Že sa v tomto prípade nejedná o placebo metódu (či následok silnej viery pacienta) dokazujú viaceré prípady pacientov, ktorí boli v kóme, alebo mali vážnejšie psychické choroby – autizmus.. Mám skúsenosť, že i mnohí ľudia so ´silnou´ vierou si po tejto informácii klepú ukazovákom na čelo. A keď dodám, že tie ´chladiče BT´ nestoja stovky €, ale len pár centov 🙂 No nepísal by som o niečom, s čím nemám osobnú skúsenosť. Na jej prednáške, ktorá je vždy spojená so ´schladzovaním BT´ som sa 1.x zúčastnil v máji 2013. Odvtedy metódu stále zdokonaľuje, nachádza nové a účinnejšie chladiče, ktoré obnovujú rýchlejšie. Máva prednášky vo viacerých mestách, no pravidelne každý štvrtok o 18-ej vo Oneness Centre na Farskej 40 v Nitre.

 30. Prosim Vas ludia, nepytajte sa tu dookola ci Vam po katastrofálnych zásahoch „svatej lekarskej vedy“ na znicene telo zaberie par jadier marhul, kolostrum, graviola, ci mms. Preboha precitajte si ten clanok viackrát a skuste ho pochopit! Tento clanok je na 99% dobrym navodom co robit… ale musite sa sami v tejto teme vzdelavat a ist do hlbky. Badatel Vam tu ukazuje spravnu cestu, vedomosti si prehlbujte v tomto smere… takto v tejto forme to zabera prakticky na vsetky choroby! Prirodna liecba je komplexna, ziaden zazracny prípravok sam o sebe nemoze zabrat! Bez zivych enzymov zo surovej stravy sa telo prakticky nevie samo vyliecit! Tak napr. MMS/CDS pomoze spalit / zoxidovat sajrajt, ale telo sa nasledne vylieci len dodanim zivych enzymov, mineralov a vitaminov (poskodene tkaniva sa musia na novo postavit, obnovit, pricom stavebnou latkou su mineraly, aminokyseliny ale „murarmi“ su prave tie velmi zabudane enzymy!). Z tohto pohladu je Raw/Surova strava (vitarianska) resp. Gersonova dieta pre uspesnu liecbu nevyhnutna! Pre USPESNU, RYCHLU A BEZBOLESTNU liecbu je nevyhnutne odstavovat a jest surovu stravu! Najma na litre valit cerstve zeleninove a trochu ovocne stavy a trochu surového jedla – hlavne listovej zeleniny. Najlepsie voditko pri tom je napr. Gersonova dieta vratane jej doplnkov ako je Lugolov roztok, B12, Q10 no a kavovych klystirov – ktore sa pri tejto liecbe daju povazovat za mnohonasobny urychlovac (akesi mega turbo!). Ked uz raz niekto vazne ochorie, mal by najlepsie navzdy vylucit vsetky zivocisne jedla (maximalne tak kvalitny domaci kefir) a tepelne upravene jedla zminimalizovat na max 10-20% obsahu jedalnicka. A nezabudat na kvalitne psychicke uvolnenie, psychicky relax a zbavenie sa akejkolvek stresovej zataze hoci aj na ukor radikalnej zmeny v zivote (hoci aj zmena bydliska, zamestnania, zivotneho partnera a pod.) pretoze prave rakovina sa najcastejsie spaja s dlhotrvajucou stresovou zatazou (hnev, frustracia, zalost, strach a pod.) – ktora ma povod vzdy v sociálnom okoli pacienta. Ono to nie je ziadna ezoterika, stres je velka zataz adrenalinom, kortizolom a pod. a tieto telo dokazu dlhodobo uplne znicit… precitajte si cosi od autorov ktori pisu v celkom populárnom style napr. Norman Walker, Edgar Howell, Kurt Tepperwein, Robert Young, Kristine Nolfi, Craig Sommers, Charlotte Gerson, Anrew Saul, Leonard Coldwell, Rudolf Breuss, Hana Bláhová, speciálne odporúčam webstránku Jaroslava Zajíčka (výborne zosúladil rozne liecebne postupy alternativy) a takto si viete urobit svoj prierez alternatívnou medicínou sami… a ked na to cas nemáte, tak sa zatial riadte týmto článkom, tým nic nepokazite.

 31. Lekar lieci,BOH uzdravuje.

 32. Vyborny clanok z mnohymi zaujimavymi informaciami, niekto si dal naozaj robotu. JA by som len dodala k tym vhodnym doplnkom AC11, ktory zabranuje sireniu rakoviny a pomaha pri chemoterapii vyrovnat sa s jej neziaducimi ucinkami. Tento specialny vytazok z Macacieho pazura (vilcacora) ma 8 USA patentov a mnoho lekarskych studii potvrdilo jeho protirakovinove ucinky. Je to jedina latka na svete opravujuca poskodene DNA. Podrobnosti a studie mozete pozriet tu http://www.energiabhip.sk/n/purple-caps

 33. Mna by naozaj zaujimalo toto:
  Pozna niekto aspon jeden pripad vyliecenia z rakoviny 4. stupna (metastazy do vzdialenych organov) iba konvencnou liecbou ci uz chemoterapiou alebo ozarovanim alebo inou terapiou ktoru ponuka oficialna medicina?
  Ani jeden z tych ktorych som osobne poznal, co sa uplne spolahli vylucne na „vydobytky“ oficialnej mediciny sa totiz nedozil viac ako 5 rokov po diagnoze.

 34. Ja mam poznatky od známych ze po chemoterapii im udržala imunitu len huba reishi respektive jej produkty..tiez odporucaju len firmi kt.su dlho na trhu a kt.treba uzivat dlhodobo nie mesiac ako si vels ludi myslí lebo take zázračné nic nieje co za mesiac zmeni nejaky stav..?

 35. Definitiva

  Všetka sója a kukurica na Americkom kontinente sa pestuje pomocou glyphosátov, tie sa kumulujú v pôde vraj až päť rokov a pravdepodobne budú kontaminované aj produkty z nich. Monsanto nedovolí publicitu. Glyphosát je karcinogén! Ak vyškrtnete zo supermarketu sójové a kukričné produkty, tak vylúčite desiatky % potravín z obehu.

  Glyphosát ľudia bežne používajú na záhradkách, čítajte zloženie a prestaňte blbnúť. Ak chcete zomrieť, tak to urobte, ale neotravujte život ostatným!

 36. A kde je liecba konopnymi vytazkami a vecami spojene s konopim ? Na SK je to zatial nelegalne si tento jednoduchy liek doma vyrabat a neda sa nikde oficialne kupit. Nieje to vseliek na vsetko. Dokaze si poradit i s niektorymi formami rakovin, koznymi i podkoznymi nadormi, psoriazou atd atd. Clankov je na internete vela i navodov na domacu vyrobu.

 37. Dobry clanok. Na uloz to najdi: Prirodni potraviny a lecby proti rakovine (sumar alternativ ktory napisal krestan, tiez link alternativnicesta.cz Moj nazor na zdravie ak mozem: Zdravie to nie je len strava ale je to subor alebo komplex pristupov k mojmu telu. Poznamka k clanku: Vitamin C sa da uzivat v megadavke , najppristupnejsia je liposomalna forma.
  Vam nemocnym prajem uzdravujucu vieru v najvacsieho lekara J.Krista a odvahu prevziat zodpovednost za svoj zivot a zdravie. Ak sa uchylite ku konzervativnej liecbe, hladajte pomoc v Cechach alebo v Rakusku, su na lepsej urovni.

 38. Ešte pre tých čo chcú vedieť prečo alternatívna liečba funguje. Treba si prečítať knihy od autrov, Candance B. Perth PhD, Bruce Lipton PhD. Alebo u nás je to Dr Ján Šula.

  • A pre extrémne túžiacich po poznaní si pozrite Dr Hamer – Germánska nová madicína. Na youtube je video so slovenskými titulkami. Ale treba si tie informácie overiť a pozrieť viac zdrojov. Možno potom príde vytrezvenie.

 39. Pri liečení rakoviny je potrebné zobrať do úvahy oveľa viac vecí ako len stravu alebo pohyb.
  Človek je v prvom rade duchovná bytosť, ktorá má dušu a žije v tele.
  To, že sa prejavý rakovina v tele, je už iba ovocie.
  Pri liečení rakoviny sa treba zameriať na minimálne nasledovné oblasti:

  1. Duch
  – Pochopenie skutočného zmyslu existencie človeka
  – Poznanie pravdy
  – Evanjelium
  – Pokánie
  – Prijatie evanjelia
  – Spasenie

  2. Duša
  – Neodpustenie
  – Menejcennosť
  – Zranenia
  – Stres
  – Spoločnosť/spoločenstvo s ľuďmi
  – Rodina (vzťahy)
  – Priatelia/nepriatelia (vzťahy)
  – Práca/škola (vzťahy)
  – Otázka chuti žiť alebo vzdať sa

  3. Telo
  – Stravovanie
  – Pohybová aktivita
  – Prostredie (práca/škola/doma/mesto/dedina)

  Je to minimum, ale je potrebné si s človekom prejsť aspoň tieto oblasti.
  Rozoberáte tu zbytočne komplikované veci, samozrejme je tu aj veľa užitočných rád, to nepopieram, lenže my ľudia, si zbytočne komplikujeme všetko a pri tom je to viac menej jednoduché. To sme my slováci.
  Samozrejme máme každý právo na svoj názor, nikomu nič nevnucujem, ani nič nechcem nikomu z vás vyvracať.
  Riešenie problému rakoviny u kohokoľvek, je pomerne náročné, u mnoho ľudí aj nákladné, ale pýtam sa prečo? Keď je to na druhej strane tak jednoduché, finančne lacné, rýchle a účinné na 100 percent?

  Každý kto má rakovinu, je viac menej ochotný urobiť čokoľvek a púšťa sa do častokrát ,,nebezpečných oblastí,, ktoré mu ponúkajú ten ,,ich,, najsprávnejší postup/proces alebo liečenie… Siahate po liečiteľoch, šamanoch, homeopatoch, chémiách, ezoterike, akupunktúre, reiki, meditáciám, východným učeniam, západným učeniam, severným učeniam, nosíte amulety, talizmany, náramky proti urieknutiam… ach, ten zoznam by mohol pokračovať…

  Keď ste naozaj v beznádejnej situácii, prečo sa neobrátite rovno k tomu kto vás stvoril?

  Určite som vám nejednému vzbúril krv v žilách, ale pravda je len jedna a vždy aj bola a aj bude, či tomu veríte, alebo nie, vôbec to nezmení fakt o tom, že je len jedna cesta, pravda a život.

  Ja viem komu som uveril, poznám ho. Vidím čo to robí v mojom živote a aj v živote iných ľudí. Nie som fanatik ani teoretik. Som skôr racionalista a pragmatik a neberiem hneď všetko čo mi kto ponúkne alebo povie.

  Prajem vám len to aby ste spoznali osobne aj vy toho ktorý vás stvoril. Až potom zažijete a uvidíte skutočne veci, (nevijímajúc uzdravenia) o ktorých ani len netušíte.
  Boh nie je náboženstvo. S Bohom sa dá reálne žiť každý deň.

  S úctou k vám všetkým

  [email protected]

 40. Ahojte, rakovina je liečiteľná do veľmi veľkej miery. Liečba potrebuje byť však podložená vaším poznaním, pochopením choroby a zmenou stravy.

  Či to dosiahnete rozhoduje Vaše osobné nastavenie, chuť žiť a pochopiť súvislosti choroby a aj uzdravenia.

  Vyliečenie rakoviny si ako prvé vyžaduje inventúru vzťahov, aby neostalo žiadne neodpustenie v našich životoch. Dobrá správa je že odpustenie neznamená zabudnutie, ale to, že nie ste zaseknutý v hneve resp. v iných deštrukčných emóciách, ktoré sú zničujúce pre vaše zdravie. Dokazujú to mnohé štúdie, ale to vidieť explicitne v ríši zvierat, kde dlhotrvajúci hnev má samodeštrukčný vplyv na kohokoľvek zdravie.

  Ak ste veriaci, tak zo skúsenosti z vlastného života viete, že Boh má život každého v rukách a pomáha Vám ak dosiahnuť resp upratať váš život ak ho o vedenie prosíte. Tiež viete, že nedostanete požehnanie ak konáte hriech a idete proti zákonom, ktore sú pre nevieriacich ukotvené v svedomí a pre veriacich aj viac čitateľné na papieri desatora ako ho uvádza katolícka cirkev.

  Ak ste neveriaci stačí vám informácia riešenie je vždy k dispozícii a to často rovno v jadre problému. Odpustením a pri pozitívnych vzťahoch sa vás mozog stáva katalyzátorom uzdravenia a aj akcelerátorom liečby. Rozhodne stojí za to mať poriadok v živote poriadok a prinesie to každému len dobro.

  Ďalej vyliečenie rakoviny okrem už spomenutého má aj druhý silný pilier a tým je otázka životosprávy tj. je potrebné blokovať rakovinu nízkym príjmom bielkovín (pod 5 % sa iniciácia, promócia a dokonca progresia rakoviny zastavuje a rakovinové bunky ubúdajú..pozrite si stranu 61 v čínskej štúdii od T.Colina Cambella) Najmä mlieko musí isť preč zo stravy. Ďalej si pozrite ktoré potraviny majú koľko bielkovín a ak potravina má mnoho bielkovín vyhnite sa jej .
  Tiež sa pri vyliečení nevyhnete odstráneniu sacharidov (lepšie povedané obilnínám a priemyselne vyrobeným cukrom lebo stačia vám aj sacharidy,kt. sú aj v zelenine o čom sa však nehovorí ..), Dôvodom odstránenia spomenutých priemyselných sacharidov zo svojho života je, že takmer všetky typy chlebov, pečiva (teda aj bezlepkových, špaldových a viaczrných a pod.
  sú vyrobené z moderných obilnin prekračujúcich mnohonásobne limity cukrov a lepku, s ktorými sa aj zdravý metabolizmus vien len veľmi ťažko vyrovnať (preto je toľko cukrovky, celiakie a iných problémov).
  V prípade rakoviny sacharidy musia ísť preč ak chcete zostať žiť. Stači vám max. cca 50mg / denne alebo tie zo zeleniny.
  Pozrite si knihu od MUDR. Perlumttera Pšeničný mozog kde sú stovky dôkazov, že sacharidy sú tichým zabijákom nielen pre cieliatikov.

  Ďalej sa oboznámte s kyselinou listovou, ktorá trvalo patrí do života každého. A to najmä vtedy ak chcete znížit homocystein, ktorý akceleruje nielen rakovinu.
  Možnou zbraňou okrem zásadotvornej vyživy je aj 1-3 dňový pôst, ktorý akcereluje napádanie patogénov a likviduje ich.

  Rakovina je problémom zchemizovaných potravín a nevhodnej stravy, šokujúcou pravdou je že ak máte stravu v poriadku (bielkoviny pod 5%, sacharidy ideálne preč), tak vám karcinogény neublížia.

  M.

  ps: Samozrejme o vyliečení rozhoduje aj vôľa Božia, ale Boh bez rozdiel u či máte alebo nemáte vieru chce aby ste žili a bol každý śťastný.
  Vaše uzdravenie preto dal najmä do vašich rúk a telo stvoril tak aby mohlo byť uzdravené ak mu na to vytvoríte podmienky.
  Ak ste vieriaci tak viete že to koľko tu sme súvisi s tým a preto, aby sme konali nezištne dobro pre iných, konali ho to tak aby to bolo v súlade s jeho zákonom,
  ktorý nam nedal preto aby nás obmedzoval ale naopak chránil (tak ako to slúžia zvodidlá na ceste) od pádu do priekopy a nešťastia.

 41. Dobrý deň. Mám rakovinu prsníka v 4. štádiu a kvôli niektorým ďalším závažným zdravotným problémom nemôžem ani navštíviť nemocnicu a podstúpiť oficiálnu liečbu (moje telo vždy reagovalo na lieky agresívne, či nijak). Obávam sa, že liečba chemoterapiou by ma skôr usmrtila. Avšak chcela by som sa pokúšať o túto alternatívnu metódu, no žiaľ mám nedostatok financií si všetky, či len väčšinu týchto produktov zaobstarať.. Mohli by ste mi dať nejakú radu, ktoré by pre mňa boli najvhodnejšie? A v akom poradí by som ich mala užívať?
  Ďakujem.

  • Napríklad zdarma sú taká kombucha, ak nerátame náklady na vrecúška zeleného čaju a cukor. Vitamíny C a D sú veľmi dôležité a relatívne lacné. Extrémne dôležitá je aj duševná pohoda – nepozerať v TV deprimujúce správy, ale len príjemné veci povzbudzujúce ducha (napríklad komédie). Počúvať príjemnú obľúbenú hudbu. Meditácie sú tiež zdarma. Vychádzky do prírody, hlavne do lesa alebo na miesta, kde je veľa stromov, sú tiež zdarma. Môžete skúsiť aj trocha ezoterické veci ako je grounding (dotýkanie sa zeme, trávy holými chodidlami) alebo objímanie stromov a čerpanie energie z nich. Niektorí sa nad tým môžu pousmiať, no je dokázané, že to má na zdravie ľudí pozitívny vplyv. Spomenuté veci zahŕňajú 95% všetkého, čo potrebujete a to môže bohate stačiť.

 42. Ľudový altrenatívny liečiteľ

  Drastická, ale najúčinnejšia liečba akejkoľvek RAKOVINY:
  90 dní pôst (Konzumovať len: Ovocie, zeleninu a orechy v čerstvom {surovom} stave bez tepelnej úpravy {denaturácie})
  42 dni absolútna hladovka (Piť len čistú odchlórovanú vodu {vodu z vodovodu treba nechať odstáť 24 hodín, aby sa zbavila chlóru}}
  90 dní pôst (Konzumovať len: Ovocie, zeleninu a orechy v čerstvom {surovom} stave bez tepelnej úpravy {denaturácie})
  +Psychycká pohoda (Prechádzky po lese {Nie po rúbanisku} a pozitívne myslenie {optimálne je nepozerať TV}.
  Človek, ktorý nemá prax v hladovaní a prísnych dietách, nech si vyhľadá niekoho, čo tieto veci už v minulosti praktikoval!

 43. Veľmi dobrý článok, ktorý môže naštartovať každého, koho prekvapí táto choroba. S plným zaujatím som si ho prečítal a ďakujem zaň.
  Ku odstavcu o koloidnom striebre by som len poznamenal že ppm (parts per milion) nie je počet častíc (to by bolo particles per milion), ale pomer váhy strieborných častíc k váhe destilovanej vody. Preto ZU Ostrava, kde sa necháva testovať koloidné striebro, výsledky udávajú v mg /liter a ppm je iné vyjadrenie toho istého.

Pridajte komentár

*