Špičkový vedec varuje svet: Ihneď zastavte očkovania proti Covid-19, inak vypustíme „nezvládnuteľné monštrum“


Print Friendly, PDF & Email

Špičkový vedec varuje svet: Ihneď zastavte očkovania proti Covid-19, inak vypustíme „nezvládnuteľné monštrum“

(Mike Adams, Natural News) – Špičkový vedec a odborník na vakcíny Geert Vanden Bossche, ktorý pracoval pre početné korporácie a organizácie na výrobu a distribúciu vakcín, napríklad pre GAVI, spúšťa poplach kvôli hromadnému očkovaniu obyvateľstva celého sveta vakcínami proti ochoreniu Covid-19.

Tieto vakcíny sú podľa neho „skvelým liekom“ a tvrdí, že na individuálnej úrovni naozaj fungujú, no sú „nesprávnou zbraňou“ pre použitie v globálnom meradle, keď sú prítomné vysoké tlaky infekčných patogénov.

Ako tweetol 3. marca:

„Som NESMIERNE znepokojený dopadom, ktorý budú mať súčasné vakcíny proti ochoreniu Covid-19 pri ich čoraz väčšom použití v hromadných očkovacích kampaniach, vykonávaných pod tlakom pandémie. Prečítajte si moje globálne VAROVANIE a vedecké dôkazy.“

K tomuto svojmu varovaniu pridáva nasledovný link: bit.ly/3q89hWZ

Obsahom dokumentu sú slajdy z prezentácie, vytvorenej Dr. Bosschem, nazvanej „Prečo by sa súčasné vakcíny proti ochoreniu Covid-19 nemali používať na hromadnú vakcináciu počas pandémie?“

Znalec prostredia vakcínového priemyslu, ktorý pracoval pre Nadáciu Billa a Melindy Gatesovcov

Skôr, ako prejdeme k prezentácii a jej významu, prizrime sa najprv narýchlo pracovným skúsenostiam Dr. Bosscheho. Dobrý opis sa dá nájsť na stránke Dryburgh.com, ktorá sa tomuto príbehu podrobne venovala:

„Geert Vanden Bossche, PhD., DVM, je odborník na výskum vakcín. Pri objavoch vakcín a tiež v predklinickom výskume pracoval s množstvom spoločností a organizácií, ako sú GSK, Novartis, Solvay Biologicals a Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov.

Dr. Vanden Bossche tiež v GAVI (Globálnej aliancii pre vakcíny a imunizáciu) koordinoval očkovací program proti ebole.

Má atestáciu z virológie a mikrobiológie, napísal vyše 30 publikácií a vynašiel patent na aplikáciu univerzálnych vakcín. V súčasnosti pracuje ako nezávislý konzultant vo vývoji vakcín.“

Povedané inak, sotva dokážete nájsť niekoho kvalifikovanejšieho a skúsenejšieho od toho, kto dôverne pozná prostredie vakcínového priemyslu.

Predovšetkým, Dr. Bossche je očividne provakcínový a nie je takzvaný „antivaxer“. Lenže aj pri svojom provakcinačnom postoji vidí nesmierne riziká a problémy hromadných očkovacích kampaní, aj za predpokladu, že vakcíny fungujú tak, ako majú.

Dr. Bossche varuje, že svet vytvára „nezvládnuteľné monštrum“ a mení vakcíny na „biologickú zbraň hromadného ničenia“

Toto je aktuálny citát Dr. Bosschea:

„Človek by dokázal vymyslieť len veľmi málo iných stratégií na dosiahnutie rovnakej miery účinnosti v zmene realtívne neškodného vírusu na biologickú zbraň hromadného ničenia.“

Ako vysvetľuje stránka Dryburgh.com:

Dr. Bossche je presvedčený, že vakcinológovia, klinickí lekári a vedci sa zameriavajú len na krátkodobé výsledky na individuálnej úrovni a nie na dôsledky na úrovni svetovej populácie, ktoré, podľa jeho presvedčenia, začnú byť čoskoro evidentné.

Evidentné vo forme zmeny „vcelku neškodného vírusu na nezvládnuteľné monštrum“.

Jeho obavy sa týkajú takzvaného ´imunitného úniku´. Tým, ktorí sa potrebujú s témou rýchlo oboznámiť, odporúčam prečítať si článok Jemmy Moranovej Mutujúce variácie a nebezpečenstvo lockdownov:

Brighteon.com/e86a8f0d-bae2-4c3c-926d-61c60c6e4c38

Pokračujme ale v čítaní stránky.

Bossche uvádza, že viaceré v súčasnosti sa objavujúce „oveľa infekčnejšie“ varianty vírusu SARS-CoV-2 sú už príkladmi „imunitného úniku“ od našej ´vrodenej imunity´.

Tie boli najpravdepodobnejšie vytvorené samotnými zásahmi vlády; takzvanými nefarmacutickými intervenciami (NPI) – t.j. lockdownami a látkovými rúškami. Neoficiálne, ale výstižnejšie tiež známymi ako nevedecké intervencie.

Je presvedčený, že:

 • Pokračujúce rozbiehanie hromadných očkovaní „s veľkou pravdepodobnosťou ešte viac zvyšuje ´adaptívny´ imunitný útek, keďže žiadna zo súčasných vakcín nezabráni replikácii / prenosu vírusových variantov“.
 • A tak, „čím viac tieto vakcíny používame na imunizáciu ľudí uprostred pandémie, tým infekčnejší sa vírus stane“.
 • A „s rastúcou infekčnosťou prichádza zvýšená pravdepodobnosť rezistencie vírusu voči vakcínam“.

Tvrdí, že jeho presvedčenia sú základné princípy, ktoré sa študenti učia v prvom semestri vakcinológie – „Profylaktická vakcína by sa nemala používať u populácií vystavených vysokoinfekčnému tlaku (čo je určite tento prípad, kedy v súčasnosti kolujú viaceré vysokoinfekčné varianty)“.

Uvádza, že k „úplnému úniku“ tento vysoko mutovateľný vírus „potrebuje len pridať do svojej oblasti viažucej receptor niekoľko ďalších mutácií“.

Pozrite si ako v tomto aktuálnom videu Del Bigtree z Highwire vysvetľuje katastrofické dôsledky celosvetového presadzovania vakcíny:

Brighteon.com/257797f0-06fa-4596-be69-af71bb3adc21

Bossche vysvetľuje, že vakcíny na individuálnej úrovni fungujú, no celkovo kvôli „imunitnému úniku“ vytvárajú nesmierne riziká

Ako zástanca vakcíny je Bossche presvedčený, že vakcíny na individuálnej úrovni naozaj fungujú a môžu vytvárať imunitu proti zamýšľanému patogénu.

Celkovo však masové očkovania u veľkých populácií počas pandémie vedú k javu známemu ako „imunitný únik“, čo znamená, že vírus vytvára varianty, ktoré sú imúnne voči dostupným vakcínam.

Toto uplatnenie prírodného výberu vírusom vedie k ešte nebezpečnejšiemu spektru vírusových kmeňov, unikajúcich z tiel hostiteľov a vracajúcich sa do „divočiny“, teraz však už nebezpečnejšie než patogén, ktorý mali vakcíny zastaviť.

Vo svojej prezentácii Bossche varuje, že vakcíny proti covidu „nedokážu zvládať replikáciu infekčnejších variantov Covidu a môžu dokonca poháňať imunitný únik“.

Vysvetľuje, že pre zastavenie cyklu mutácií a infekcií, ktorý poháňajú „tri rozličné vlny“ pandemického ochorenia, je rozhodujúca „vrodená imunita“.

Lenže vrodenej imunite – prirodzenej imunite prejavovanej ľuďmi bez vakcín – nevenujú vakcínami pobláznený zdravotnícky establišment a globálne politické inštitúcie, ktoré teraz presadzujú globálne hromadné očkovania, ani najmenšiu pozornosť.

Na nasledujúcom grafe je v spomínaných 3 vlnách zobrazený vývoj počtu úmrtí na 1000 obyvateľov počas španielskej chrípky v rokoch 1918-1919:

Analýza Dr. Bosscheho sa točí okolo roly NAC (asymptomatických nositeľov) v zmierňovaní šírenia infekčných vírusových kmeňov.

Ako varuje, keď sa očkujú asymptomatickí nositelia, vedie to k nárastu infekčnosti vírusu u symptomatických nositeľov.

Stop Candida

Povedané inak, keď hromadne očkujete ľudí, ktorí nejavia symptómy, vytvárate celopopulačné tlaky vírusovej adaptácie, vedúce k zvýšenej virálnej patogenicite u nositeľov, ktorí symptómy majú.

Toto pandémiu veľmi zrýchľuje a vznikajú nebezpečenejšie kmene, ktoré sú čoraz infekčnejšie. Ako ďalej uvádza: „Z toho plynúce varianty imunitného úniku sú teraz voči vakcíne rezistentné.“

To robí vakcínu horšou než zbytočnou… v skutočnosti to urýchlilo vývoj superkmeňov a zároveň oslabilo následnú imunitnú reakciu, keď sa s novými kmeňmi stretnú ľudia, ktorí boli predtým zaočkovaní.

Zaočkovaní totiž získajú silnejšiu špecifickú imunitu proti pôvodnému očkovanému kmeňu, no zároveň im očkovanie zníži všeobecnú imunitu proti novým kmeňom.

Konkrétne, ako uvádza:

Zvýšené miery infekčnosti vedú u asymptomatických ľudí k zvýšeným mieram prechodnej séropozitivity; séropozitivita potláča vrodenú imunitu, pretože Ag-špecifické Ab vytláčajú vo viazaní ku CoV NAB a bránia tréningu vrodeného imunitného systému.

Inými slovami, vakcína potláča imunitný systém a zároveň vytvára smrtiace superkmene.

To vás núti položiť si otázku: Je toto všetko zámerné?

„Plne zaočkovaní“ ľudia sú chovateľmi „superkmeňov“ ešte smrtiacejších covidových patogénov

Dr. Bossche ďalej dokumentuje, že sa už objavujú dôležité znamenia, poukazujúce na katastrofický výsledok, ak budú masové očkovania pokračovať.

Na dvanástej strane svojej PDF prezentácie uvádza tieto „zvláštne pozorovania“ ohľadom súčasnej pandémie ochorenia Covid-19:

 • netypický priebeh, resp. vlny pandémie
 • objavenie sa niekoľkých oveľa infekčnejších kmeňov
 • vylučovanie vírusov (infekčnejších variantov) u plne zaočkovaných subjektov

To znamená, ako vysvetľuje, že vakcína zrýchľuje adaptívnu reakciu vírusu, ktorý vytvára nové kmene, ktoré sú oveľa infekčnejšie a potenicálne smrtiace… a že tieto „superkmene“ sa objavujú u „plne zaočkovaných subjektov“.

Tento bod sumarizuje vyhlásením:

Opatrenia hromadnej kontroly a hromadné očkovanie u asymptomatických nosičoch vírusu zrýchľujú VRODENÝ imunitný únik, zatiaľ čo hromadné očkovanie symptomatických nosičov vírusu zrýchľuje VRODENÝ a ADAPTÍVNY imunitný únik.

Jav „adaptívneho imunitného úniku“ znamená, že vakcíny vytvárajú na vírus prirodzené adaptačné tlaky, ktoré vedú k tvorbe superkmeňov a potom k šíreniu tými, ktorí už boli zaočkovaní.

Tí ľudia však proti tým novým kmeňom imúnni nie sú, preto sa novým supekmeňom nakazia aj zaočkovaní.

A pretože ich imunitné systémy nikdy nedostali príležitosť aktívne poraziť prvý kmeň, majú veľmi malú nádej na úspešný boj proti novému superkmeňu a mnohí títo ľudia zomrú. (To nie je záver Dr. Bosscheho, ale Mika Adamsa, no jeho práca tento záver naznačuje.)

Bosscheho varovanie:

„Najnaliehavejšou núdzovou zdravotnou situáciou medzinárodného rozsahu by sa teraz malo stať okamžité zrušenie všetkých hromadných vakcinačných kampaní proti ochoreniu Covid-19“.

Bossche adresoval WHO otvorený list, v ktorom varuje, že treba okamžite zastaviť kampaň hromadného očkovania, inak ľudstvo doplatí na vypustenie „nezvládnuteľného monštra“.

V nasledujúcej časti uvádzame preklad tohto otvoreného listu.

Otvorený list adresovaný WHO: Okamžite zastavte všetky hromadné očkovania proti Covid-19

Geert Vanden Bossche, DMV, PhD., nezávislý virológ a odborník na vakcíny, bývalý zamestnanec GAVI a nadácie Billa a Melindy Gatesovcov.

Všetkým úradom, vedcom a expertom celého sveta, tým, ktorých sa to týka: všetkým obyvateľom sveta.

Som všetko, len nie antivaxer. Ako vedec zvyčajne neoslovujem žiadnu podobnú platformu o zaujatie postoja v témach súvisiacich s vakcínami.

Ako zanietený virológ a odborník na vakcíny robím výnimku iba vtedy, keď zdravotnícke úrady umožňujú podávanie vakcín spôsobmi ohrozujúcimi verejné zdravie; zvyčajne vtedy, keď sa ignorujú vedecké dôkazy.

K šíreniu tohto naliehavého volania ma núti súčasná extrémne kritická situácia.

Keďže bezprecedentný rozsah ľudského zasahovania do pandémie Covid-19 prináša riziko, že povedie ku s ničím neporovnateľnej globálnej katastrofe, tak sa to hlasnejšie a dôraznejšie už ani vysloviť nedá.

Ako som uviedol, nie som proti vakcinácii. Naopak, môžem vás ubezpečiť, že každá zo súčasných vakcín bola navrhnutá, vyvinutá a vyrobená vynikajúcimi a kompetentnými vedcami. No tento druh profylaktických vakcín je úplne nevhodný, a dokonca vysoko nebezpečný, keď sa používa v hromadných očkovacích kampaniach počas vírusovej pandémie.

Vakcinológovia, vedci a klinickí lekári sú zaslepení krátkodobými pozitívnymi účinkami u jednotlivých pacientov, zrejme ich však netrápia katastrofálne dôsledky pre globálne zdravie.

Kým mi niekto nedokáže, že sa po vedeckej stránke mýlim, je ťažké pochopiť, ako súčasné ľudské intervencie zabránia kolujúcim variantom v tom, aby sa zmenili na divé monštrum.

Náhlivo dopisujem svoj vedecký rukopis, ktorého vydanie však, bohužiaľ, príde príliš neskoro, vzhľadom k stále narastajúcej hrozbe rýchleho šírenia vysokoinfekčných variantov. Preto som sa rozhodol zverejniť už teraz na LinkedIn súhrn svojich zistení a tiež svoje vyhlásenie na nedávnom Vakcínovom samite v Ohiu.

Minulý pondelok som poskytol medzinárodným zdravotníckym organizáciám, vrátane WHO, svoju analýzu súčasnej pandémie na základe vedecky podložených postrehov o imunitnej biológii ochorenia Covid-19.

Vzhľadom na mieru naliehavosti som ich nabádal, aby zvážili moje obavy a iniciovali diskusiu o škodlivých dôsledkoch ďalšieho ´vírusového imunitného úniku´. Pre tých, ktorí v tomto odbore nie sú odborníkmi, pripájam nižšie prístupnejšiu a pochopiteľnejšiu verziu vedeckého zdôvodnenia toho záludného javu.

Hoci niet času nazvyš, nedostal som zatiaľ žiadnu spätnú väzbu. Experti a politici mlčia, hoci očividne stále dychtia hovoriť o uvoľnení pravidiel na zabránenie šírenia infekcie a o „jarnej slobode“.

Moje vyhlásenia vychádzajú výhradne z vedeckých poznatkov. Poprieť by ich mala len veda.

Hoci človek môže len sotva vysloviť nejaké nesprávne vedecké tvrdenia bez kritiky svojich kolegov, zdá sa, že vedecká elita, ktorá mometálne radí našim svetovým lídrom, sa rozhodla radšej mlčať.

Na stôl bolo položených dostatok vedeckých dôkazov. Tie však zostávajú tými, ktorí majú moc konať, nepovšimnuté.

Ako dlho môže človek ignorovať problém, keď je v súčasnosti množstvo dôkazov o tom, že teraz ohrozuje ľudstvo vírusový imunitný únik? Sotva môžeme povedať, že sme o tom nevedeli – alebo že sme neboli varovaní.

Týmto srdcervúcim listom dávam do stávky celú svoju reputáciu a dôveryhodnosť. Od vás, strážcov ľudstva, očakávam, že urobíte prinajmenšom to isté. Je to nanajvýš naliehavé. Otvorte diskusiu. Za každú cenu zvráťte tento vývoj!

K vydaniu globálneho varovania sa pripája Dr. Vernon Coleman: Vakcíny proti covidu môžu „vyhladiť ľudskú rasu“

Ku globálnemu varovaniu ľudstva sa pripája aj známy britský lekár, novinár a publicista Dr. Vernon Coleman.

Vo svojom kritickom videu prezrádza, ako by vakcína proti ochoreniu Covid-19 mohla „vyhladiť ľudskú rasu“:

Pozrieť si ho môžete vyššie (v angličtine), prípadne navštívte jeho webovú stránku VernonColeman.com.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Autor článku: Mike Adams, Zdroj: naturalnews.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Jednoduchá

  …prirodzene budovaná imunita je to najlepšie, čo môžeme pre ňu urobiť…..opäť sa mi potvrdzuje, ako sa má človek riadiť prír.teda Božími zákonmi- platí to vo všetkom, týka sa to teda aj v imunity…………………

  • Ander Kixa

   Prírodné teda božie zákony? Nerozumiem tejto synonymizácii.

   • To je jednoduché, pretože príroda je božstvo 😉 Všetko živé je božské. Vzišli sme z prírody, preto nám prírodné liečivá pomáhajú najviac.

    • Ander Kixa

     S tým pomstychtivým zákeeným a žiarlivým dedom v oblakoch to ale nemá nič spoliočné

     • Josef Pavelka

      Poznání o skutečnosti Boží existence je fakt, který poznali již v Athénách Sokrates, Platon a Aristoteles. Naplnění lidského života nelze bez hlubokého poznání a zlidštění docílit. Váš dědo je produktem totalitních medií, kterým se skutečný Bůh a svobodný člověk nehodí.

   • Táto prezvláštna, v základoch sa otriasajúca synonymizácia sa pravdepodobne zrodila v hlavách cirkvi.

    • Ander Kixa

     Otázka len je – ktorej.

     • Ja to vidím ako spoluprácu samozvaného, povýšeneckého, despotického „Boha“ Sionu, a krutého Ríma.
      …pred dvomi tisíckami rokov aj dvomi desaťročiami sa na našej planéte z ničoho nič objavil neznámy ČLOVEK, ktorý sa ľuďom predstavil ako Ježiš. Nikto ho nepoznal, lebo ho nikto nikdy predtým nevidel, nič o ňom nepočul – ani nemohol… však ani dodnes verejnosti nie je známe, z ktorej planéty na našu Zem tento nepovýšenecký, láskavý, nadmieru tolerantný Človek zostúpil (samozrejme na superrýchlom vzdušnom dopravnom prostriedku; vyspelá technika tu musela byť vždy, len nám „ovciam“ ju „mocní“ nedali poznať). Odkiaľ Ježiš prišiel, to nekonkretizoval ani on sám – na zvedavé otázky ľudí opakovane odpovedal iba všeobecne – „z neba som zostúpil“, „Otec ma poslal“… Matku nikdy nespomenul – no určite nie preto, že by bol býval neúctivý… On sa práveže vyznačoval presne opačnými vlastnosťami: On celé ľudstvo nadovšetko miloval, nikoho nikdy nepotrestal, všetkým vždy VŠETKO (ešte aj vrahovi na kríži) odpustil. Osídlencov Zeme nezväzoval žiadnym náboženstvom. Zrušil všetkých desatoro tzv. „božích“ prikázaní a nahradil ich jedným jediným odporúčaním: „Milujte sa navzájom.“
      Odhaľovanie pravdy, a tým aj pochovávanie dlhodobých výhodných lží však nehralo do karát ani Rimanom, ani Židom. Na zavraždení Ježiša a súčasne na pochovaní jeho nežiaducej pravdy sa podieľali spoločne: Rím – Pilát Pontský – aj pod tlakom židovského národa Ježiša odsúdil, a to na tú najkrutejšiu a najpotupnejšiu smrť, hoci nenašiel Pilát na tomto čestnom, bezúhonnom človeku žiadnu vinu. A potom, po odsúdení Ježiša – rečou biblie – „umyl si ruky“ (čiže zbavil sa viny).
      Muselo sa to stať, lebo „mocní“ tohto preklamaného sveta nezniesli svetlo. A tak urobili všetko preto, aby to rozhárajúce sa svetielko pravdy čo najskôr znova pohltila tma. „Rozdeľ a panuj“ bolo heslo železného Ríma. A skromný, čistý, bezúhonný Ježiš by bol samovyvoleným „mocným“ v ich krutom, sebeckom, megalománskom pláne nadmieru prekážal.
      Po pribití Ježiša a jeho Pravdy na kríž do troch dní „mocní“ tohto chorého sveta ľudstvu ponúkli náhradného židovského krista (tento človek zas, paradoxne, mal iba matku) a práve on lživo – v mene odstráneného pravého Ježiša – na 12 pilieroch (apoštoloch) postavili svoju cirkev so svojimi despotickými „desatoro“.
      Aj zo zmanipulovanej biblie je možné podľa postojov, skutkov a charakterov protagonistov vydedukovať, že:
      a) sionistický boh určite nie je Stvoriteľom a Otcom národov,
      b) židovský kúzelník kristus (objaviaci sa 3 dni po zabití Ježiša) – podľa jeho rečí aj skutkov – môže byť jedine Ježišom vopred predpovedaný falošný kristus, ale určite nie z mŕtvych povstalý Ježiš. Pravý Ježiš mal len svojich učeníkov (a nie apoštolov), zázraky nerobil, on nepotreboval piecť chlieb bez múky…
      Pravý Ježiš liečil DUŠEVNÚ slepotu, a to slovami Pravdy, a nie doslovnú slepotu pľuvancami a blatom.

      Podvod rovnako obludný ako Covid.
      …a tiež mu kvantum národov uverilo…

     • Emily – kreuješ tu Krista ako Andy Warhol Marilin Monroe.Normálna séria „agentov“ ty kokso!

      Vieš ako Trnavčania dávali Krista z kríža?!
      Trnavčania sa jedného dňa rozhodli, že Krista už treba sňať z kríža. A tak doniesli dva rebríky a poďho vyberať mu klince z dlaní. A vytiahli ich. Kristus sa prebral a zdesene zavrávoral – „Ku.va! Najprv nohy!!!“

      https://www.bluehorizonprints.com.au/wp-content/uploads/Andy-Warhol-Marilyn-Monroe-1.jpg

      https://i.pinimg.com/originals/a5/9d/5c/a59d5cff36c6214d8a0cfbfc0e3f30af.png

      https://i.pinimg.com/originals/66/d7/4e/66d74e407d0b99198e5c78a4a0a9ad04.png

      Inak najkrajšie – duchovné – stvárnenie Ježiša Krista som videl na vlastné oči – od kamaráta grafika, inak žiaka Albína Brunovského – nebudem ho menovať – v podstate jednoduchá perokresba relatívne malého formátu – ale v tom bolo všetko, a veru sme si pri rámovaní pri tom od úžasu viacerí aj poplakali. Ten, kto má skutočný dar od Boha to skrátka stvárnil tak, ako mal – nie v tej sprofanovanej póze „ako má vyzerať svätý“ podľa predstavy farára. Mne sa zase raz podarilo z kôry urobiť a „pozlátiť“ slnkom púšte kráčajúcu Madonnu s dieťaťom – daroval som ju veľmi pobožnému kamarátovi, ktorí ten predklon zrušil tak, že jej závesný šróbik s očkom vybral a zavŕtal rovno do hlavy – lebo keď niečo na stene visí – tak nie v predklone, čím ma neskutočne nasral. Ono to malo také gule, že som to ani ja, ani matka nechceli mať doma – bol to skrátka tvarový žiarič – proste to „revalo“. Ten kamarát to dal posvätiť známemu slovenskému kňazovi, ktorý nechápal, ako sa také niečo môže zrodiť v „blbej“ Petržalke. Tá kôra pochádzala z naplaveniny Dunaja, keď som sa na túre v Čunove v decembri prepadol pod ľad – musel som si aj vyprať od bahna, a ako „sovietsky“ človek som sa musel najprv vysušiť, aby ma zobrali do autobusu, a tak som sa túlal. Ono to v tej kôre jednoducho bolo. To sú „náhodné“ životné okolnosti, keď sa človeku podarí niečo naozaj výnimočné.

     • Maroš, nerýp už toľko… kristus sa vykreoval sám, robením všakovakých divov a zázrakov, ktorými razom odstavil dovtedy fungujúce prírodné zákony – vrátane zákona zachovania hmotnosti. Kúzelník jeden. Nemusel sa unúvať, však takých je tu dosť vždy. Aj náš Matovič-testovič si vzal z neho príklad – hneď po 1. testovaní na Slovensku mu od uzávierky testovania, t. j. od 22. hodiny nedele večera do pondelkových ranných správ pribudol počet vytretých o sedemciferné číslo. Takouto rýchlosťou (a ešte k tomu cez noc) mu nepristávajú možno ani pravidelné prírastky na Pavlínkinom účte.

      – predchvíľou mi nabehlo na monitor upozornenie – odosielam bádatelistom na pobavenie:

      http://www.hlavnydennik.sk/2021/03/30/bukovsky-rekonstrukcia-vlady-je-vlecka-hnoja-vykydnuta-pred-kazdy-dom-na-slovensku/

    • Drbnutý slováci, ešte nedošli nato, že biblia má dve vysvetlenia! Pre mozgovo mŕtve opice je to náboženstvo pohlavárov ktorích treba počúvať a nasledovať, nič nevyšetrovať, neskúmať, iba slepo veriť….A pre židomurarov Vatikanu je to kniha skrytej vedy a ASTRONÓMIE, kde sú veľké “ tajomstvá“ zabalené do mýtov a ČÍSIEL! Veď aj iné mytologie svera majú podozrivo tie isté čísla ako 12 nasledovníkov a 12 spasiteľov sveta, trojicu, a zimný a letný slnovrat v podobe narodenín v 25.december či o 6 mesiacov skôr, ako letný slnovrat v podobe Krstiteľa v Jordáne, ktorý je kópiou nebeskej rieky, tak ako Níl, Ganga a iné rieky! Katolícke veriace mozgovo mŕtve ovečky ani nečítajú bibliu, ale katechizmus a iné chujovské knihy pablbov! Ale aj v nich sú usté číselné delenia a symboly….Za 40 rokov stúdií som do hĺbky pochopil ako sú si podobné všetky tie “ sväté knihy“ v číslach, ktoré sa v nich opakujú! Napr.: 12 synov a domov zodiaku+ dcéra Dinah= Rozsudok, ako 13.dom zodiaku v Hadej Mezoamerike….Jakub ich má so 4 ženami,2 ako manželky a dve ako konkubíny= šľapky: 13×4=52, lunárny cyklus všetkých kalendarov sveta! Každých 52 rokov zakladali ohne že apokalypsa nebude, keď Plejady prefrčali nad pyramídou….Ale to vám zgerba nepovie, že 100. cyklus je smrteľný, lebo Plejády budú inde! A takých cyklov je 5 vo Veľkom Precesnom roku, ten Piaty je smrteľný! Jakub= Santiago v Španielčine, a má svätyňu v Santiago de Campo-stella, teda v tabore hviezd, čo je zodiak!!!

     • Apokalyptických 7♡7♡7….Zoradenýchb7 hviezd Orióna v tvare X, 7 hviezd Plejád a 7 hviezd Veľkeho voza….7°7’7″= 25, 627 oblúk.sekúnd ako 25,627 rokov vo veľkom lunárnom roku! Solárny má 25,920 rokov, ako 360° zodiaku x 72 rokov pre 1° oblúk.stupeň…No ani toto neodhaľuje skutočnú dĺžku nášho terajšieho Veľ.Precesného roku! Ten je Posvätnej hore Athos, 2033 m nad morom, pre rok 2033, ako Veľký Jubilejný rok 2.Príchodu Krista! A v 2032( Trojkopec a Dvojkríž), globalista naplánoval Novus Ordo Seclorum, teda NWO…
      Ale Kali-yuga, čo je Ohňový vek , ale aj Železný vek lebo nám dominuje železo, tento vek má aj 3.meno, a to je Satya-yuga či Sata-yuga, teda Satanov vek….A satan teraz vyvádza! V Indických Rig Vedách je spolu ako Sata-yuga/ Krita- yuga, teda Kristov 2.príchod pretne satanov vek, a príde Krita-yuga= Kristov Zlatý vek, preto majú svätyne sveta zlaté kopule na vrcholci! A Krita-yuga končí v roku 2025, preto WW3= Armagedon sa odkladá medzi USAtanom a Kresťanským Ruskom na neskoršie, zrejme 2025! Kde Rusko zotne USAtana do JEDNEJ HODINY!!!
      Viď you tube, AllatRA.tv Česko-Slovensko: v 37 minutovom videu- Klimatické katastrofy v histórii Zeme, Čo pred nami skrývajú? Prežije ľudstvo? Dátum konca Kali-yugi je v 5.minúte a 23.sekunde…..

   • Gójo, Boh stvoril nás, ale aj prírodu, dal jej rozmery= čísla a aj zákony, ako nám…Čomu nerozumieš? Biblia nie sú len slová lebo logos je aj číslo, logicky, pomimo slovo…Gójo, zrejme si predoktrínovaný katechizmom….

    • diakonisa Margaréta

     Keď si trochu znalý človek prečíta tieto vaše „zlátaniny“, má pocit, že ste nejaký narušený, možno ujdený z psychiatrie… Duševne chorý človek… Ak ste ešte schopný aspoň z časti uvažovať, kúpte si Bibliu, Roháčkov preklad a čítajte a kajajte sa vo vašej izbe, sám, pred živým Bohom, ktorý príde súdiť svet, teda aj vaše povýšené srdce… Verte mi, väčšiu hlúposť, ako to, čo píšete som nečítala. Odpusť vám Všemohúci Boh Jahve, Jehovah, El Ohim, Adonai, El Shadday, Hospodin mocností, Hospodin zástupov, Svätý Otec svetiel, Abba Otec náš! AMEN!

     • diakonisa Margaréta,
      citujem Vás: „…kajajte sa vo vašej izbe, sám, pred živým Bohom, ktorý príde súdiť svet…“
      Citujem slová Ježiša (biblia, Roháčkov preklad): „…keby niekto aj zhrešil, ja ho nesúdim, lebo neprišiel som súdiť svet, ale spasiť svet.“

      Margaréta, máte pocit, že slová Pravého Ježiša a Boha Sionu (resp. tie Vaše) sú vo vzájomnej zhode? Vy tam tú kontradiktorickosť nevidíte?
      A biblia je plná takýchto protirečení; je to zmútenina Pravdy so Lžou. Treba si ju najskôr dôsledne prečítať, až potom zvážiť, či je dôvod útočiť na čitateľov / komentátorov.

  • Prirodne zakony ano

  • Nič ti nepomôže! Covid 19 je 2.koňom apokalypsi Globalistov po 11.septembri,2001…Koncom tohoto roka pricváľa Hladomor, ako 3.kôň Modrej lóže Západu….Číslo 4= smrť, a tá pricvála ako Depopulačná WW3= Armagedon v roku 2025, kedy končí Kali-yuga= Vek Ohňa a Očisty sveta ohňom a globálnymi zemetraseniami ori prepólovaní sa sveta, keď sa zruti magn.ochranne pole Zeme( teraz skoro Nula) a kozmické a slnečné žiarenie spáli Zem….Po zmene sveta príde Potopa, ako Plodová voda pred znovuzrodením sveta a novej civilizacie! 4 kone+5 kníh Mojžiša je antický Ennead, dve apokalypsi po sebe vo Veľkom Precesnom roku, 25,920 rokov – mínus 135= (2) 5,785 A.M. v Hebrejskom kalendári, čo je náš rok 2025, a sedí so spústou kalendárov sveta, ako aj pamiatok: napriklad bazilika Sv.Petra je 135 m vysoka od podlahy po vrchol kopule; 13 m široká a 216 m dlhá, všetko vyznamné čísla! Severne kráľovstvo bolo zajaté Nebuchadnezzarom v 721 pnl, a Južné( Judah) v 586 pnl, teda po 135 rokoch….atď….

  • Imunita z očkovania a prekonania je to isté.

   • Všetky anorganické očkovania v konečnom dôsledku imunitu narúšajú. Viaceré z nich spôsobujú rôzne alergické reakcie, vážne oslabenie organizmu, stratu imunity a neraz aj smrť.
    Žiadne pozitívum očkovaní ja nevidím. Vnímam ich ako postupne navrstvujúcu sa, dočasne spiacu sopku.

 2. Neustále sa tu bavíme o zdraví a stále v infantilnom režime – či vakcíny, či ivermektin – a pritom stále tu ide len a len o GENOCÍDU. Ja už seriem na všetky tie odborné názory ako bojovať s „pandémiou“, keď nie nejaký vírus, ale konkrétny človek ma plánuje – hoci aj neosobne – zabiť! Z jeho strany neosobné – z mojej strany výsostne osobné! Uvidíme, čo sa bude diať po 31. marci /to provokatívne ultimátum/.

  Ten sku.vy syn z Trnavy si verejne hrá „fľaškovú“ – „raz budem ja premiérom, raz budeš ty premiérom – raz si bol ty ministrom, potom budem zase ja ministrom“. Ha ha!

  Títo debili sa sami definujú ako zločinecký klan a tak aj dopadnú. Každý deň myslím na to, koľko ľudí nesmie zarobiť peniaze svojou prácou, ale dane a odvody platiť musia. Každý deň myslím na to, koľko sa budeme musieť zadĺžiť za po.ebané natlačené papieriky, aby tieto sociopatické ku.vy mohli nimi vyplatiť blbých parazitických policajtov, ktorými nás chcú držať za gule. Každý deň myslím na idiotov, ktorí sa chcú dať očkovať, aby sa mohli túlať po poloprázdnych uliciach a očumovať výklady zavretých obchodov. Každý deň myslím na to, kedy ľudia konečne nebudú mať čo žrať. Potom príde Deň zúčtovania. Zoznam je dlhý, ale nie až tak dlhý, aby sa táto zločinecká chamraď nezmestila do jedného kameňolomu.

  „VIDEO: Matovič chce ukončiť krízu výmenou premiérskej stoličky s Hegerom. Sulíková SaS je pripravená vrátiť sa do vlády“
  https://www.infovojna.sk/article/video-matovic-chce-ukoncit-krizu-vymenou-premierskej-stolicky-s-hegerom-sulikova-sas-je-pripravena-vratit-sa-do-vlady

  Dokument o strůjci podvodu, díky kterému se děti bohatých a slavných dostávaly na nejlepší univerzity v USA.
  https://www.freefilm.to/film/podmaznute-prijimacky

  Poznámka – mám zažitých 2 takýchto organizačných típkov – akurát za socíku nebolo toľko bohatých ocinkov idiotov – a vždy to bol nosatý, kto organizoval takéto prijímačky pre deti zazobancov. Vždy. „Sígri“. Je to schéma – kto naháňa peniaze – nemá čas na vzdelávanie svojich blbých detí. Ale chce, aby aj jeho deti mohli a naháňali peniaze. A preto máme bezchrbticových nekompetentných plagiátorských idiotov takéhoto rangu vo vláde.

  • Katarina Kostankova

   Maros,presne to iste si myslim aj ja???

   • Při pádu vrtulníku na Aljašce zemřel miliardář Petr Kellner. Havárii nepřežilo celkem pět lidí
    “ Petr Kellner byl podle magazínu Forbes nejbohatším Čechem. Skupina PPF nedávno koupila televizi Nova a spadají pod ní i další firmy – například Home Credit, Air Bank, Moneta nebo O2.

    Při sobotním pádu vrtulníku na Aljašce zemřel český miliardář a podnikatel Petr Kellner. Radiožurnálu informaci potvrdila mluvčí PPF Jitka Tkadlecová. Kellnera jako oběť identifikovala aljašská policie. Při havárii zahynulo celkem pět lidí.“
    https://www.infovojna.sk/article/pri-padu-vrtulniku-na-aljasce-zemrel-miliardar-petr-kellner-havarii-neprezilo-celkem-pet-lidi

    Poznámka – V.V.Pjakin v jednom zo svojich komentárov hovoril o tom, ako globalisti určujú, kto sa môže a má stať oligarchom v tej ktorej krajine. Že mu tzv. pozametajú pred nohami. O tom je aj Babiš a slovenskí oligarchovia. Ide o to, že oligarchovia požierajú strednú triedu a cez majetok oligarchov sa prelieva majetok krajiny do rúk nadnárodného riadenia. „Bohužiaľ“ – niektorí oligarchovia nechápu svoju VYMEDZENÚ ROLU, takže ak sa začnú domnievať, že oni sú tým svojbytným subjektom moci a nie sluhovia GP – padajú lietadlá, padajú vrtulníky. „Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch.“

    „Záchranáři byli k místu havárie přivolání v sobotu 22.00 místního času,“ – Twenty Tvoo = symbol-odkaz GP! Niekto zavolal presne! Až to bolo jasné!

    „jeho pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti,“ – zrejme prekročil hranicu kam až môže.

    • Čo je to tá skratka GP? Lebo sú na to viaceré vysvetlenia. Inak- všetci približne vieme, že ako to chodí v tom kapitalizme. A najmä imperializme. Ale kde Maroš berie tie presné informácie? A kde má na to čas? o nemusí doma pomáhať ? Žartujem

  • Nepoucitelni zomru a kto bude bojovat

  • Ten Heger,nie je to nejaka rodina tej dlhonosej co nedavno zomrela ?

 3. Ďakujeme za preloženie ďalšieho článku z môjho obľúbeného webe naturalnews.com
  Teraz na tomto webe nabehol napr. tento článkok:
  https://www.naturalnews.com/2021-03-28-mrna-vaccines-dont-provide-immunity-against-coronavirus.html
  Houston physician warns Pfizer and Moderna mRNA vaccines don’t provide immunity against coronavirus
  Lekár z Houstonu varuje Pfizer a Modernu, že mRNA vakcíny neposkytujú imunitu proti koronavírusu

 4. https://www.naturalnews.com/2021-03-28-ukrainian-servicewoman-dies-after-astrazeneca-coronavirus-vaccination.html
  Ukrainian military member dies TWO DAYS after getting the AstraZeneca coronavirus vaccine
  Členka Ukrajinskej armády zomiera 2 dni po prijatí AstraZeneca corona vírusovej vakcíny

 5. https://tadesco.org/category/zdravi/ockovani/
  Lidé, kteří si ve své nevědomosti nechají injekčně podat experimentální vakcínu, která urychluje vytváření vysoce nakažlivých super kmenů v jejich těle, jsou chodícími biologickými časovanými bombami a jsou hrozbou pro společnost.

  Globalisté to vědí a v souladu se svým cílem celosvětového masového vyhlazování dávají nejnebezpečnějším a nejnakažlivějším lidem „vakcínové pasy“, aby se mohli volně pohybovat po společnosti a šířit své superkmeny virů široko daleko. Opět je to všechno záměrné.

  V bezpečí jsou lidé, kteří mají vrozeně silný imunitní systém a již si vytvořili protilátky proti koronaviru bez lékařského zásahu. Toho lze snadno dosáhnout u většiny lidí užíváním vitaminu D, zinku, pomocí výživy, klidného spánku a vyhýbání se toxickým potravinám a lékům.

  Přesto celý „vědecký“ průmysl odmítá přiznat, jakou roli hraje vrozená imunita. Vědci neuznávají protilátky, které jedinec sám vytvoří. Jako by nebyly vůbec k ničemu.

  Například nemůžete získat „protilátkový pas“, abyste prokázali, že jste patogen přemohli díky své vlastní vrozené imunitě.

  Moderní „věda“ – pokud si vůbec dovolíme ji takto nazývat – si přeje, abyste uvěřili, že nemáte vůbec žádný imunitní systém a že vaše tělo musí dostat vakcínu mRNA, aby fungovalo. Jedná se o obrovskou, nebezpečnou lež a opakují ji téměř všechny sdělovací prostředky, lékařské časopisy a lékařské „autority“ po celém světě (většina z nich samozřejmě pracuje pro Čínskou komunistickou stranu za účelem zničení západních národů).

  Lockdowny, karantény a nošení roušek by měly být povinné pro ty očkované!

  Právě očkovaní lidé jsou pro společnost nejnebezpečnější a s největší pravděpodobností nakazí ostatní super kmeny, které již vykazují naprostou odolnost vůči stávajícím vakcínám. Jinými slovy, vakcíny již jsou do značné míry zastaralé.

  Pouze vrozený lidský imunitní systém se dokáže vypořádat s rychlými mutacemi a porazit je během pár hodin. Toho není možné docílit tím, že budeme deset a více měsíců čekat na další přeočkování.

  Vakcinační průmysl bude navždy vyhledávat nové kmeny a mutace covidu stejným způsobem, jako se snaží najít antibiotika proti superbakteriím. Ale je zde mnohem větší nebezpečí. Celý svět nyní slouží vakcinačnímu průmyslu jako továrna na nové kmeny covidu.

  Fauci, Národní Institut Zdraví (americká vládní agentura, NIH) a Čínská komunistická strana potřebovali miliardy lidí, aby posloužily jako továrny na biologické zbraně. Účelem je urychlení vývoje konečné genocidní biologické zbraně.

  Ukazuje se, že Fauci, NIH a Čínská komunistická strana neuspěli ve vývoji smrtelné biologické zbraně, která by vyhladila lidstvo. Zbraň, kterou vyvinuli, SARS-COV2, má sloužit k tomu, aby miliardy lidí souhlasily s podáním vakcíny, která má přeměnit jejich vlastní těla na výrobny biologických zbraní tak, aby se mutace viru mohly vytvářet po celém světě.

  Takže centralizovaný vojenský systém výroby biologických zbraní se nyní „decentralizoval“ tím, že vypustil do světa celkem mírnou formu kmene a následně dodal vakcínu, která má urychlit vývoj mutací. V důsledku toho je každý člověk, který byl naočkován, chodící továrnou na biologickou zbraň, produkuje nové kmeny viru a roznáší je mezi ostatní lidi za pomoci očkovacích pasů.

  Vzhledem k tomu, že výletní lodě, sportovní stadiony, letecké společnosti, univerzity a další organizace nyní vyhlašují „přístup pouze očkovaným“, s tím, že pouze očkovaným bude umožněno obnovení běžných činností, vytvářejí podmínky pro šíření dalšího celosvětového smrtelného virového kmene. Nový kmen bude výsledkem náhodných mutací u očkované osoby, nikoli výsledkem promyšleného vývoje v genetické laboratoři.

  Skutečným lékařským účelem vakcíny je vyhladit méně smrtící kmeny a vytvořit virové adaptační tlaky, které urychlují rozvoj smrtelnějších kmenů.

  To vše bylo záměrné. Věděli, že v laboratoři nemohou navrhnout dokonalou zbraň, potřebovali, aby lidské bytosti fungovaly jako laboratorní pokusná zvířata. A přesně toho vakcína docílila.

  Očkovaní lidé jsou svému okolí nebezpeční

  Nyní si každý, kdo chce přežít smrtící „super-kmenovou“ vlnu, která právě teď mutuje v tělech očkovaných, musí uvědomit, že zůstat stranou od očkovaných lidí může být otázkou života a smrti.

  Právě očkovaní jsou nejnebezpečnější a mají proto největší přístup do společnosti. Ve svém sobectví a v nevědomosti pomáhají tito ochotní dobrovolníci provádět největší zločin proti lidskosti, jaký si lze představit: celosvětový mor poháněný decentralizovaným, zrychleným a adaptivním genetickým formováním, který probíhá v miliardách dobrovolníků sloužících jako mutační laboratoře.

  Rozsah tohoto globálního lékařského experimentu na živých lidských subjektech zahanbí celý nacistický režim.

  Až přijde další vlna úmrtí, média budou samozřejmě čím dál víc obviňovat neočkované, i když neočkovaným nebude umožněno nikam chodit. Jsou to očkovaní, kdo zabijí sebe i ostatní, proto říkám, že jsou součástí „kultu sebevražedné vakcíny“.

  Už se o tom mluví v médiích: super kmeny se již začaly objevovat a současné vakcíny budou pravděpodobně v tomto roce zcela zastaralé. Společnost Pfizer již oznámila svůj plán vydělávat na každoročních dávkách koronavirových vakcín, jelikož rozvoj mutací a kmenů podporuje nekonečný byznys. To vše záměrně urychlila původní vakcína.

  V dnešním díle Situation Update se dozvíte pozadí tohoto dění a kam to směřuje:

  Brighteon.com/ed06dd3e-5cf4-4001-b2e6-27b62bac359c

  Zdroj: https://www.naturalnews.com/2021-03-26-situation-update-mar-26-vaccinated-people-are-walking-biological-time-bombs.html

 6. https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/slovenska-doktorka-promluvila-jak-pozitivne-funguje-ivermektin/
  Slovenská doktorka promluvila, jak pozitivně funguje ivermektin

 7. doktor kalašnikov

  tento svetovy odbornik je byvaly zamestanec gatesovcov aich nadacie . ktora vyvraždila miliony ludi v afrike a indii mengeleovskymi pokusmi . Tento beštialny potkan a smrad ajeho zamestnanci nemaju pravo existovat je čas aby ich parom vzal do jedneho . treba učit ludi ako sa skutočne fyzicky a učinne ochranit pred touto korporatnou banksterskou mafiou ktora vlastni všetky kluče od atomovych kufrikov. tlači hovnom podložene peniaze vyvara ekonomicke krizi kradne a zabija cez všetky svetove vojny . v prom rade mali pred norimberskym tribunalom stat rotschielddovci aim podobne satanisticke familie ktore stoja za tym to svinstvom a genocidou

  • No vidíte, a keď už taký človek ako on varuje svet pred katastrofou, tak to už o niečom svedčí. Už to bolo zrejme asi aj na neho priveľa. Je iné povraždiť milióny a iné vyhladiť celý živočíšny druh (genocída).

   • Treba vedieť, že tak ako zmrdi infiltrujú našu stranu – aj ich strana je infiltrovaná „spiacimi“, takže to nie je len vec svedomia, pretože strach býva väčší, ale toto sú často „rozviedčici“, ktorí desiatky rokov pracovali tak, aby sa stali „ich súčasťou“. Preto som optimista, že v ich radoch máme SVOJICH ĽUDÍ!
    Bhužiaľ – existujú určité úrovne riadenia, takže existujú aj dvojití agenti, ktorých úlohou je pracovať pre obe strany „aby vojna mohla pokračovať čo najdlhšie“ – viď prezrádzané technológie a plány operácií druhej strane vo WW1 a WW2. Tiež ide o systém bŕzd a protiváh toho isté vlastníka oboch hráčov, oboch konceptov, ktoré stoja akoby proti sebe.

    Pravdivosť – kto je Kto, je len na duchovnej úrovni – nie ako kto fyzicky vyzerá, ku komu sa hlási, čo koná vo fyzickom svete.

    • Tu sa opäť musím dotknúť formátu Infovojna.sk!

     Lichner a Repčok sa zásadne vyhýbajú vysvetľovať procesy riadenia na Slovensku z nadnárodnej úrove – a nie je to len o chodení na klavír na ambasádu USA – sú tu aj iné vysoké záujmy iných subjektov nadnárodného riadenia. Bežný Slovák – „infovojnaveriaci“ – je tak neustále magorený riadiacou „subjektivitou“ týchto bábok a psychopatov, a nechápe, že Sulík, Krajniak, Kollár, pycho, Čaputová a ďalší – NEMÔŽU ODÍSŤ AKO VOJACI NADNÁRODNEJ MAFIE bez toho, aby splnili svoju agendu, svoje úlohy, pretože Z MAFIE SA ODÍSŤ NEDÁ!!!

     A teda – Lichtner, Repčok – prestaňte navádzať vašich poslucháčov na to – aby videli len vami masírovanú vrstvu celého problému – dnes 29.3.2021 špeciálne vo formáte „cap záhradníkom“ = ako sa daňový podvodník má stať ministrom financií, ale že ten podvodník – okrem toho, že sa nabalí – čo je ten jeho korupčnícky podiel-odmena – v prvom rade musí dokončiť AGENDU!!! Teda – zvýšiť dane, obmedziť súkromné vlastníctvo, zbankrotovať krajinu, zadĺžiť krajinu, zlikvidovať hotovosť, zaviesť nepodmienený príjem, podporiť čipovanie, atď, atď.! Dnes som mal chuť kopnúť Lichtnera aj Repčoka okrem tohoto aj za to, že volala jedna pani, ktorá dostala výhražné upozornenie, že sa ešte nesčítala a že jej hrozí 250 eurová pokuta – a títo chuji z Infovojny to vôbec nedementovali, nereagovali, že sa môže sčítať asistovane do konca októbra /vyzýval som ich to otvoriť/, nereagovali na blog Oskára Cvengroscha – ktorý som im poslal po polnoci – skrátka – Infovojna si robí svoju mediálnu politiku a ja ju už zaraďujem medzi médiá šíriace POLOPRAVDY, pretože Lichtner robí všetko preto, aby sa k ľuďom celá pravda nedostala, aby ľudia nevedeli uchopiť každý problém z pohľadu práve nadnárodného riadenia. Infovojna je pre mňa len ALTERNATÍVNY BULVÁR! A taký ja určite nepodporujem. Aj keď čerpám od nich niektoré nimi prevzaté témy, pretože mi tým šetria čas.

  • Maros a nie je Lichtner tiez dlhonosy?? Vyborny prispevok,ako obycajne,

 8. Denis Achberger

  https://youtu.be/PUwmA3Q0_OE

  Pozrite si toto video a pochopite ze depopulacia je viac nez nutna,

  • Je pravda, ze súčasná svetová populácia je bezprecedentne vysoká, no tvrdenie, že planéta nedokáže uživiť všetkých, je hoax. Bolo mnohými vedcami dokázané, že planéta by dokázala udržateľným spôsobom uživiť dokonca mnohonásobne vyššiu populáciu.

  • Uzasny nezmysel,asi si nikdy neletel lietadlom,ja som pobehal skoro cely svet, Namiesto zvysenia zivotnej urovne a vzdelania cim by sa populacia radikalne znizila,( priklad su Europske a ine krajiny)trovia a vrazdia cely svet ako komarov

 9. https://tadesco.org/otevreny-dopis-lekaru-vlade-a-parlamentu-cr-rozhodujme-pro-svobodu/
  Otevřený dopis lékařů VLÁDĚ A PARLAMENTU ČR! Rozhodujme pro SVOBODU!

  Hlavní body PETICE:
  1) Uklidnit obyvatelstvo a přestat je děsit
  2) Upustit od plošných restriktivních opatření
  3) Povinné roušky a respirátory jen tam, kde je to opravdu nutné
  4) Upustit od povinného testování osob BEZ PŘÍZNAKŮ a ponechat rozhodnuté na ošetřujícím lékaři
  5) Nedopustit zavedení povinné vakcíny
  6) Věnovat se práci na obnově zdevastovaného hospodářství

 10. Čo na nás elity sveta ďalej pripravujú:
  http://www.zvedavec.org/komentare/2021/03/8660-po-skonceni-covidu-19-prijde-nova-pandemie.htm
  Po skončení COVIDu-19 přijde nová pandemie
  Globalisté odkryli karty

  Jaký může být další scénář vývoje tzv. „pandemie“, o které nám během posledního roku dennodenně vypráví oficiální média? Blogerka Jekaterina Kovalenková, žijící v Itálii, pozorně prozkoumala anglojazyčnou část světové internetové sítě a vyštrachala tam několik zajímavých dokumentů objasňujících tuto záhadnou a znepokojující historii, která dělá starosti milionům lidí.

  A dále se Jekaterina dostává k nejdůležitějšímu bodu svého vyprávění – podařilo se jí objevit ještě jedno svědectví realizace zlověstného plánu, které bylo vydáno v březnu minulého roku a jedním ze spoluautorů se stal zaměstnanec téže Univerzity Johnse Hopkinse. Název této údajně vědecké publikace zní „Pandemie SPARS 2025-2028:futuristický scénář“ a v ní je, jak můžeme z titulu usoudit, popsán průběh a rozšíření nového viru, který bude rovněž respirační a bude se přenášet na člověka ze zvířat. Scénáristé předpokládají, že určitá část obyvatelstva odmítne věřit oficiálním médiím a bude tvrdě vzdorovat vládě při pokusu o omezení osobních práv a podle všeho se také boj s nesouhlasnými občany bude muset odehrávat velmi tvrdě a důsledně.

  • Uz som o tom tuna a inde pisal,bolo to publikovane 2017, John Hopkins University,ma to 89 stranok a bude to aktualne od 2025 do 2028,tiez uz maju na to „vaccinu“ V-max,atd.

 11. https://www.hlavnespravy.sk/ukoncite-velke-umieranie-zabezpecte-ivermectine-liecte-podla-protokolov-i-mask-a-math-pozerajte-na-vitamin-d-pise-mesik-v-liste-dezignovanemu-premierovi-hegerovi/2485216
  Ukončite veľké umieranie. Zabezpečte ivermectine, liečte podľa protokolov I-MASK a MATH+, pozerajte na vitamín D, píše Mesík v liste dezignovanému premiérovi Hegerovi

 12. Jednoduchá

  …otázka – Idete sa teda elektr.sčítať, či radšej zaplatíte pokutu ?….alebo sa sčítate ,,mimimálne“, teda vypíšete len kolonky, kt.uznáte za vhodné ? či ?….
  vopred ĎAKUJEM. …….

  • Ja – sa sčítam „minimálne“, a urobím to zámerne dva krát – 2 x slovenská národnosť, 2 x kresťan, a skúsim aj tretí – aby to zablokovalo prístup inej osoby. Dnes som hodil reč so susedou – netreba ani rodné číslo – stačí dátum narodenia. Susedia tiež úspešne odignorovali kolónky. Na pokutu som bol pripravený, avšak nemám chuť stráviť čas vypisovaním odporu a poťahovačkami. Možno ešte dnes.

   Ku.vy komplici zlodejov zámerne nechávajú otvorené dvierka – o tom je celé sčítanie. „Dokáž mi zlý úmysel!“

   • „Ešte dnes“ – myslené „paberkovať“ po polnoci, keď bude väčšina „spať od hladu po informáciách“ ako zarezaná.

  • Nescitam.. A budem ich trollovat.. Vsetky info maju. Je to spam. Mazem.. Spam nejem..

   • Človek mieni – Pánboh mení!

    Takže podľa času komentára viete, kedy som to so sčítaním dočasne vzdal – začal som o 23,00 a skončil cca o 02,30 – nasratý! Vystriedal som 2 PC – dôvod – na prvom mi zahlásila ich stránka, že mám verziu Firefox 53, čo je po F 42 a 44 najkomfortnejšia verzia, tak aby som si nerozhasil PC – išiel som na druhý záložný, a tam mi zahlásila stránka, že mám F 66, a že zase nepodporuje – až od Firefox 68 + – čo zasahuje do môjho vlastníctva, ale dobre – stiahol som najnovšiu F 87 – a nič! Zopakoval som inštaláciu – tá blbá stránka že mám F 66. Pracne som vyhladal stiahnuteľnú F 68 a prepísal – a nič. Zopakoval som – nič, znovu som stiahol aj zopakoval F 87 – a ani hovno! Pri pokuse stiahnuť aspoň formulár z jednej obecnej stránky – error 404! Ako u debilov!

    Pritom – ešte na prvom PC s F 53 – keď som odsúhlasil cookies – otvorila sa aj ponuka „Prístup pre obce“ – a dole na lište http://www.scitanie.sk – po kliknutí na okamih otvorilo stránku s formulárom aj s tým červeným prihlasovacím panelom a šup opäť na úvodnú stránku, že môj prehliadač nezobrazje správne! Ja im seriem na to, či správne – keď viem, že ma to na 2 sekundy pustilo, ale nejaký debil ma pustiť nechce! Ide o to, že som mal mesiac uložený link aj s prístupom k tomu červenému chlieviku a toto sa zmenilo na prihlásenie sa cez heslo – k čomu sa vôbec nedostanete cez oficiálne cesty – takže tí debili za pochodu prestavujú stránku!

    Otázka – ja som povinný mať kompatibilné technické zariadenie na splnenie si povinnosti, resp. elektroniku a pripojenie vôbec?! No nie! Podľa údajov je sčítaných 4.200.000 – ak vôbec nie sú mnohí zámerne duplicitne /z národnostných a cirkevných dôvodov – keď to údajne ide/, Takže 1.300.000 je nesčítaných a budú čakať na to asistované. No a znova – asistent príde akože ku mne – so svojím mobilom, keďže moju šunku ich debilná stránka nechce pustiť k sčítaniu?! To je logika tých IT debilov, ktorí nás núťia používať High elektroniku všade tam, kde vždy stačilo dobré kladivo! Dosť možné, že ich systém sa mi nemôže hrabať v Linuxe, takže sa im nepáči ten „Firefox“, ktorý by možno prešiel, keby som ho mal na Windovse! Ale tomu som rád! Takže buď mi požičia sused svoj notebook – ku.va dalšia komplikácia, alebo si počkám na vyhlásenie asistovaného „pôrodu“! Nech idú do riti!

 13. https://www.naturalnews.com/2021-03-29-miscarriages-skyrocket-six-weeks-covid-vaccines.html
  Miscarriages skyrocket 366% in six weeks due to Covid vaccines
  Potraty raketovo stúpli o 366 % v priebehu šiestich týždňov kvôli Covid vakcínam

 14. https://www.banned.video/watch?id=6061fd8367ebdb68c41f64e2
  EU Vaccine Death Counts Explode
  Voľný preklad:
  Úmrtia po vakcínach v EÚ narastajú

  According to the EU, roughly 4,000 people have been killed by the Covid vaccine rollout.
  Podľa EÚ, zhruba 4000 ľudí bolo zavraždených zavedením Covid vakcín

 15. K článku – filmová predikcia dnešných dní.
  https://ulozto.net/file/TZQiqJGB/invaze-thriller-sci-fi-horor-2007-cz-xvid-avi

 16. GP- T.J. Globálny prediktor? Ak je toto všetko pravda, alebo len 50%- tak hanba všetkým slušným ľuďom, že si to „nechají líbit“. A teda aj mne. Už viem, kto sa tak veľmi a prečo ponáhľa žiť na Marse. Len dokedy a či prežijú. 14.júl- výročie dobitia Bastilly. Ale víťazov zradili vlastní. Dali sa podplatiť tými bohatými. Ostáva len dúfať, že imunitný systém človeka má vo svojej fylogenéze a aj ontogenéze také -už vycvičené postupy-, že väčšina prežije. A dokonca u tých očkovaných prežijú mnohí tiež a budú čosi ako superľudia s obrovskou imunitou proti vírusom.

  • Teraz si dosť blízko! Ak je pravda, že našu DNA z „fylogenetického“ hľadiska konsenzuálne nadesignovalo údajne až 24 kozmických rás z rôznych dimenzií /kniha „Dve tretiny“/ – tak zásah do týchto ich autorkých práv bude mať za následok – Hnev „Bohov“!
   Takže je načim volanie o pomoc! Máme povinnosť volať o pomoc! Máme právo cítiť sa slabí v určitých situáciách. Máme právo požiadať o pomoc.

  • velmi snivas Anicka

 17. Jednoduchá

  …Vladko po umieraní nepoučiteľných buď sa iní poučia, alebo ich budú nasledovať…..
  …ďakujem za rady o sčítaní……..

 18. KOVIDBARÓN!

  JA varujem zem a vesmír-okamžite zabráňte množeniu ľudí aké bolo doteraz,inak vypustíte nezvládnuteľné monštrum,aj tak je kvalita ľudí stále bezozmeny-množí sa to,prežiera sa to,kradne to,vykorisťuje to,priživuje sa to,parazituje to,klame to,neakceptuje to rovnováhu,berie to viacej než dokáže a chce dávať,,,,neváhajte ani minútu a elita znič toto stádo!

 19. Je těžké odhadnout následky užívání preparátů označovaných jako vakcíny na Covid. Špičkový vědec však lže, když tvrdí, že na individuální úrovni jsou skvělým fungujícím lékem. Je známo, že nebrání přenosu nemoci, onemocnění, hospitalizaci, těžkému průběhu, ani smrti.

 20. Ale však oni chcú rapídne znížiť populáciu na zemi. A vrah Gates sa verejne chváli so striekačkou v ruke, že na zníženie populácie na zemi sú najlepšie vakcíny.

  • Zdravim. 68% vsech lidi jiz bylo vakcinovano. Maximalni delka života po vakcinaci jednou vakcínou je 10 let – rika lekar, ktery ji vymyslel. Vetsinou ma kazdy vice vakcin a tak se zkracuje doba života. Do prirodni mediciny delam 35 let a videl jsem video od Jesseho Ventury, bývalého guvernéra statu Minnessota, ktery jiz pred 14 lety zjistil, ze vlada pripravuje vyhlazeni lidi na 500 milionu. Toto vse, co se deje dnes jsem davno vedel a rikal to všude a vsem, ale nikdo neposlouchal a všichni si mysleli, ze jsem asi blazen. Tak ted to vidi a i pres to všechno, co se deje si spousta lidi stale mysli, ze vakciny jsou pro jejich spaseni. V prirodni medicine je takove pravidlo, ze co si telo nedokaze samo vyrobit, tak do neho nepatri. Navic je v nich mRNA, coz zmeni recipientovu DNA na uplne jiného tvora.
   https://celostnivzdelavani.cz/absolutne-neuveritelne

 21. Bibli nenapsal Buh Stvoritel, ale ti, co nas vyklonovali a to jsou Anunnaki.
  Nase duse jsme My a to je soucast Stvoritele. Telo je jen schránka pro ni a az tato schránka bude opotrebovana, tak se inkarnuje duse – My, do nove schránky. Tak jako Buh-Stvoritel, tak i my – jako duse jsme nesmrtelni. To je davno dokazany fakt, ale Bibli, kterou upravili Zidi hlasa pravy opak. Bible, jak ji dnes mame je zidovsky falsifikat. Buh si preje,abychom byli osviceni a ne abychom zili v bazni a nevedomosti, jak si preje Bible. Tady si něco prectete, a otevřete si to i Bibli online a porovnejte. Jestli toto všechno by rekl Otec svému diteti, tak to jiste ne.
  Otevri svou mysl. Vite, ze napriklad lidske DNA se da manipulovat, ale jen pouze ze 2%? Ostatni DNA se nazyva JUNK DNA, ktere se neda vůbec zmenit a dodnes „vedci“ nevi proc a na co toto DNA je. Ti, co jsou zasvedceni vedi, ze toto Junk DNA je BOZSKE DNA sam Stvoritel je v nem zakotven a tam je a proto i my jsme On.
  https://sites.google.com/site/novamisantropovacitarna/bible#skutky_apo%C5%A1tol%C5%AF_sedmn%C3%A1ct_osmn%C3%A1ct

 22. Na grafe v článku sa uvádza vakcinácia počas španielskej chrípky. Lenže proti vírusom sa,začalo ockovania/vakcinácia až v 30-tych rokoch 20. storočia. Ockovalo sa len proti následnej bakteriálne nákaze.

Pridajte komentár

*