O nás


Milí čitatelia,

veľmi často sa nás pýtate, prečo je tu stránka Badatel.net a čo je jej úlohou.

Náš portál vznikol v roku 2007 za účelom sprostredkovania informácii slovenskému čitateľovi, aby mal prehľad o tradičných prírodných spôsoboch liečenia.

Zámerne nehovoríme o „alternatívnej medicíne“. Prírodné spôsoby liečby ľudstvo využíva už celé tisícročia, no chemické lieky sú vynálezom len posledných 100-200 rokov. Preto pojem „alternatívna medicína“ by sa skôr hodil dnešnej chemickej (alopatickej) medicíne a prívlastok „tradičná“ si viac zaslúži práve prírodná medicína.

Chceme, aby aj na Slovensku ľudia poznali prírodné prístupy, ktoré sa používajú v zahraničí (predovšetkým vo vyspelých krajinách), kde tradičná prírodná medicína je riadnou súčasťou štátom poskytovanej a zdravotnou poisťovňou hradenej medicíny.

Tak je tomu napríklad vo Francúzsku či Nemecku.

Našou ambíciou nie je hovoriť, že takáto alebo onaká metóda je tá jediná správna a najlepšia. Každý si musí urobiť obraz sám a vybrať to, čo je pre neho najvhodnejšie.

Takto to funguje v štandardných krajinách, kde má pacient právo voľby a takto by to malo fungovať aj u nás na Slovensku.