Teraz budú najdôležitejšie eurovoľby v histórii. Určite choďte voliť a zabráňte progresívnym fašistom navoziť tu státisíce migrantov, zaviesť povinné očkovanie, zakázať autá na benzín, zdražiť energie a potraviny, zaviesť digitálnu totalitu, zatiahnuť nás do vojny a inak vám zničiť život!

Výstraha budúcim mamičkám: Prečo sa počas tehotenstva nesmiete očkovať


Print Friendly, PDF & Email

ockovanie-pocas-tehotenstva

Písal sa rok 1977, keď som zistila, že som tehotná. Inštinktívne som vedela, že musím byť opatrná a to najmä počas prvých dvoch trimestrov, keď sa väčšina orgánov plodu rozvíja veľmi rýchlym tempom.

V roku 1960 bolo veľa publicity o tom, ako deti umierali alebo sa rodili bez rúk či nôh v dôsledku toho, že ich matky užívali v prvom alebo druhom trimestri tehotenstva liek talidomid na rannú nevoľnosť.

Chcela som sa preto uistiť, že som urobila všetko, čo sa dalo, pre ochranu zdravia seba i svojho dieťaťa tak počas tehotenstva, ako aj po pôrode.

Matkám mojej generácie bolo prízvukované jesť výživné jedlá plné vitamínov a živín. No zo všetkého najviac bolo potrebné sa  vyhýbať všetkému, čo by mohlo poškodiť vyvíjajúci sa plod – napríklad alkohol, cigaretový dym, lieky, žiarenie, výrobky pre domácnosť, upratovanie a ďalšie toxické expozície.

Niektoré z nás sme si boli vedomé rizík vystavenia sa silnej anestézii  počas pôrodu. Preto sme sa zúčastňovali špeciálnych kurzov, ktoré nás mali pripraviť na pôrod bez použitia chemických liekov.

Tiež sa mnohé z nás rozhodli pre dojčenie napriek tomu, že nám v tej dobe bolo propagované kŕmenie z fľaše.

Dnes tehotné ženy čelia iným zložitým otázkam a rozhodnutiam o tom, ako udržať seba i svoje deti zdravé.

Medzi ne patrí napríklad to, či sa nechať v tehotenstve očkovať.

Úradníci verejného zdravia, pôrodníci i pediatri na očkovanie dnes veľmi naliehajú. Tvrdia, že očkovanie bude chrániť tehotné ženy a ich novorodencov pred nakazením sa chrípkou alebo čiernym kašľom.

Expozícia toxickým vakcínam a chybný predpoklad o ich bezpečnosti

Aj napriek tomu, že očkovanie proti chrípke sa u tehotných žien odporúča už od roku 1970, až donedávna ho podporovalo len veľmi málo pôrodníkov. Zmena nastala v roku 2006, kedy sa oficiálne začalo odporúčať očkovanie proti chrípke v 3. trimestri, bez ohľadu na to, či je žena zdravá alebo nie.

Následne, v roku 2011, sa k odporúčaným vakcínam pridala aj vakcína TDaP, obsahujúca zložky proti čiernemu kašľu, diftérii a tetanu.

Tieto nové odporúčania však idú proti dávnym pravidlám vyhýbania sa možnej toxicite, ktorá by mohla narušiť normálny vývoj plodu.

Namiesto toho sa dnes predpokladá, že očkovanie počas tehotenstva je bezpečné. Čo sa stalo s vedeckými dôkazmi poukazujúcimi na pravý opak?

Do očí bijúci nedostatok testov bezpečnosti

Pre zodpovedanie tejto otázky nemusíte chodiť ďaleko. Stačí sa zadívať do priložených letákov k spomínaným vakcínam.

Nájdete tam nasledovné:

Dôvod č.1

Farmaceutické firmy netestovali bezpečnosť a účinnosť chrípkovej alebo TDaP vakcíny na tehotných ženách predtým, než boli tieto vakcíny licencované.

Nie sú známe takmer žiadne údaje týkajúce sa zápalových alebo iných biologických reakcií uvedených vakcín, ktoré by mohli mať vplyv na tehotenstvo alebo aj plod samotný.

Dôvod č.2

Úrady klasifikujú vakcíny proti chrípke a TDaP pre tehotenstvo do kategórie B alebo C. To znamená, že zodpovedajúce skúšky u ľudí neboli vykonané.

Ich bezpečnosť pre tehotné ženy nie je známa, nevie sa či vakcíny môžu spôsobiť poškodenie plodu alebo ovplyvniť reprodukčnú schopnosť ženy.

Výrobcovia vakcín proti chrípke a TDaP uvádzajú, že poznanie ich miery toxicity pre človeka a dostupné štúdie vplyvu na plodnosť sú nedostačujúce. Ďalej varujú, že tieto vakcíny musia byť podávané tehotným ženám len vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné.

Dôvod č.3

Vakcíny proti chrípky a čiernemu kašľu (TDaP) obsahujú zložky, ktoré neboli plne vyhodnotené.

Existuje potenciálne nebezpečenstvo genotoxicity alebo iných nepriaznivých účinkov na ľudský plod počas jeho vývoja v maternici. Tie môžu negatívne ovplyvniť jeho zdravotný stav po pôrode.

Medzi kontroverzné zložky uvedených vakcín patria hlavne prísady hliníka, ortuť (thimerosal), konzervačné látky a mnohé ďalšie bioaktívne a potenciálne toxické látky.

Dôvod č.4

Existujú vážne problémy so zastaranými skúšobnými postupmi na určovanie účinnosti a toxicity očkovacích látok proti čiernemu kašľu.

Niektorí vedci sa dovolávajú stanovenia limitov pre konkrétny toxín obsiahnutý vo vakcínach proti tomuto ochoreniu.

Dôvod č.5

Nie sú k dispozícii žiadne zverejnené štúdie, ktoré by sa zaoberali a dokumentovali zmeny na mozgu, v imunitnom systéme a chromozomálnej integrity tak tehotných žien, ako aj ich detí pred a po podaní týchto vakcín.

Dôvod č.6

Neboli vykonané žiadne porovnávacie štúdie sledujúce zdravotný stav žien, ktorým boli podané vakcíny a tých, ktorým vakcíny podané neboli.

Rovnako neexistujú porovnávacie štúdie zaoberajúce sa zdravím detí pri pôrode a počas prvého roka života.

Hodnotenia bezpečnosti a efektivity, ktoré boli urobené sú buď malého rozsahu, retrospektívne, porovnávajú očkované ženy k očkovaným ženám, boli uskutočnené samotným výrobcom alebo vládni úradníci použili nepublikované údaje.

Prírodná liečba osteoartritídy

Dôvod č.7

Úrady vydali povolenie na používanie TDaP vakcíny v jednorazovej dávke pre deti vo veku 10 až 11 rokov. Preto odporúčanie, aby lekári aplikovali toto očkovanie bez rozdielov každej žene, je v podstate navádzanie na jeho nezákonné použitie.

Dôvod č.8

Úrazy a usmrtenia po podaní vakcíny proti čiernemu kašľu patria medzi najčastejšie prípady riešenia kompenzácii na vakcinačných súdoch v USA. Podania na vakcíny proti chrípke nasledujú hneď druhé.

Dôvod č.9

V roku 2013 bola publikovaná zaujímavá štúdia. Tá zistila, že podľa amerického i európskeho centra pre kontrolu nežiaducich účinkov očkovania, je chrípková vakcína najčastejšou príčinou akútnej diseminovanej encefalomyelitídy (ADEM), teda zápalu mozgu v skupine ľudí nad 18 rokov veku.

Naproti tomu TDaP vakcína bola najčastejšou príčinou zápalov mozgu v skupine detí medzi narodením až 5 rokov veku.

Dôvod č.10

Keď dôjde k ujme na zdraví tehotnej ženy jednou z týchto dvoch vakcín, farmaceutické firmy v USA sú chránené pred možnými právnymi následkami.

Zatiaľ však nie je rozhodnuté, či rovnakú ochranu pred zákonom majú aj v prípadoch, keď dôjde k poškodeniu zdravia nenarodeného plodu.

Urgencia pre očkovanie alebo Politika nadradená vede

Okrem samotnej absencie vedeckého dôkazu bezpečnosti predmetných vakcín, neexistuje ani žiadny hodnoverný dôkaz o epidemiologickom a biologickom mechanizme, ktorý by demonštroval ich efektivitu, či potrebnosť pre každú tehotnú ženu.

Zhon, s akým sa snažia priamo zaočkovať ženy a nepriamo aj ľudské plody už v maternici, je jasným príkladom toho, keď sa politika uprednostňuje pred vedou.

V súčasnosti sú v posledných fázach klinických skúšok dve nové vakcíny. Prvou je vakcína proti respiračnému vírusu (RSV) vyvinutá za pomoci genetických modifikácií. Druhou je vakcína proti streptokokovi skupiny B.

Existuje reálny predpoklad, že po konečnom schválení oboch vakcín, sa budú exkluzívne ponúkať práve tehotným ženám. Preto je nesmierne dôležité, aby nedochádzalo k ďalšiemu presadzovaniu týchto zlých zásad uprednostňovania politiky pred vedou.

Tehotné ženy by si preto mali veľmi dobre zvážiť široko publikované výhody a neznáme riziká očkovania počas tehotenstva predtým, než na toto očkovanie pristúpia.

O to viac je to dôležitejšie v situácii, keď existuje tak veľké množstvo dôkazov a varovných signálov poukazujúcich na skutočnosť, že vysoko zaočkovaná dospelá i detská populácia nie je príliš zdravá.

Týmito dôkazmi sú predovšetkým štatistiky detskej úmrtnosti, ktoré nemôžu byť i naďalej ignorované.

Materská a detská úmrtnosť vo vyspelých krajinách

Koľko mladých párov vo veku, keď môžu mať potomka vie, že tehotná žena má dnes počas tehotnosti a pôrodu dvakrát také riziko úmrtia aké bolo pred 30 rokmi?

Tehotné ženy dnes umierajú na ochorenia akými sú srdcové zlyhanie, vysoký krvný tlak, mozgová mŕtvica, krvné infekcie, cukrovka či krvné zrazeniny.

Napríklad USA dnes v rebríčku materskej úmrtnosti zaberajú 50. Miesto. To je horšie ako mnohé rozvojové krajiny v Ázii a na Strednom východe.

Rovnako šokujúce je zistenie, že USA má najvyššiu úmrtnosť detí počas prvého dňa po pôrode zo všetkých rozvinutých krajín. Miera predčasných pôrodov tam za posledných 30 rokov vzrástla o 36 percent. Šesť z 1000 detí sa nedožije svojich prvých narodenín.

Pôrodné defekty, chromozomálne poškodenia, predčasný pôrod, nízka pôrodná váha a syndróm náhleho úmrtia sú najčastejšími príčinami úmrtia novorodencov, pričom polovica z nich nastáva počas prvého roka života.

Prečo je zdravie v rozvinutých krajinách na poklese?

Predstavitelia štátnych zdravotníckych úradov nemajú odpovede na otázky, prečo materská úmrtnosť prudko stúpa. Nevedia, prečo tak veľa detí umiera hneď v prvý deň i v priebehu prvého roka po narodení.

Štátni úradníci tiež nevedia, prečo tak veľa detí majú poškodené mozgy a problémy s imunitným systémom.

Táto bezprecedentná a nevysvetlená epidémia chronických zdravotných problémov sa za posledných 30 rokov výrazne zhoršila.

Dnes má 1 zo 6 detí problémy s učením, 1 z 9 trpí astmou, 1 z 50 autizmom, u 1 zo 400 sa rozvinie cukrovka a milióny ďalších trpia rôznymi alergiami na jedlo, zápalmi tráviacej sústavy a ďalšími chronickými chorobami.

Rastúci trh pre vakcíny a lieky

Na zozname možných príčin tohto stavu však chýba jedna vec – nedostatočný prístup k liekom alebo vakcínam. Napríklad samotné USA, ktoré tvoria len zhruba 4,3% svetovej populácie, míňa až 40% z celosvetovo vynakladaných prostriedkov na zdravotníctvo.

V roku 1981 bolo 95 percent deťom nastupujúcich do materskej škôlky podávaných len niekoľko vakcín – zahŕňajúc čierny kašeľ a osýpky.

V roku 2012 počet vakcín podaných deťom do 3. roku života stúpol na jedenásť (mnohé z nich sa aplikujú vo viacerých dávkach).

V USA napríklad v súčasnosti vláda odporúča pediatrom podať 49 dávok 14 vakcín pred dosiahnutím 6 rokov veku dieťaťa. Z nich sa viac ako 20 podáva do prvého roku života.

Ďalších vyše 20 dávok vakcín je odporúčaných pre mládež a dospelých, vrátane každoročného očkovania proti chrípke až do konca života.

Pýtajte sa na vedu

Ak ste tehotná, tehotenstvo ešte len plánujete alebo ak už máte deti, buďte si vedomá toho, že sa dnes lekárom odporúča nahovárať rodičov pri preventívnych prehliadkach na očkovanie nielen detí, ale i rodičov.

A to obzvlášť keď ste tehotná.

V prípade, že vás gynekológ alebo pediater tlačia do očkovania počas tehotenstva, spýtajte sa ich na vedecké dôkazy o ich efektivite a bezpečnosti.

Ak nie ste presvedčená o tom, že výhody očkovania prevyšujú nad rizikami, no aj napriek tomu ste do neho nútená či inak zastrašovaná, nájdite si iného lekára. Najlepšie takého, ktorý bude vaše rozhodnutia rešpektovať.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Zdroj: mercola.com

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. MUDr. Michal Piják

  ŽE VRAJ DOKÁZANÉ: OČKOVANIE POČAS TEHOTENSTVA OHROZUJE MATKU AJ DIEŤA

  Nečudujem sa, že takéto články s bombastickými názvami, ktoré nie sú podložené žiadnymi citáciami sú dobrým sústom pre arogantných anti-antivakcinačnych blbečkov, ktorí takisto namiesto poskytnutia relevantných dôkazov v zmysle EBM reagujú zosmiešňovaním, trolovaním, ap.

  Napr. v článku sa ako fakt uvádza, že v r. 2013 bola publikovaná zaujímavá štúdia CDC, že chrípková vakcína je najčastejšou príčinou ADEM (choroby podobnej diseminovanej mozgovej skleróze -sclerosis multiplex), v skupine ľudí nad 18 rokov. Aká je skutočná realita si môžete nájsť v tomto článku:

  http://www.medscape.com/viewarticle/751103_3

  • Pan doktorko, ste chlap, vy nic neriskujete, kludne sa dajte napichat vsetkymi vakciny hned naraz, aby sa Vam ulavilo od tej vasej arogancie.

   • Sandra Novakova

    a Vy ste kto, ze takto hodnotite slova pana doktora? Anonymita z Vas vytiahla to na co by ste sa nezmohli v reálnom zivote. Utocne a hlupe poznamky… ach

    Poradim Vam, chodte radsej vystudovat medicinu a potom snad pochopite o com je cela antivakcinacna kampan ako vakciny funguju a aky dopadn budu mat pre buduce generacie.
    Potom Vas nazor bude relevantny.

 2. Pane doktore, a kolko Vam farma-firmy zaplatili za tuto loz? Odkedy su bezpecne latky typu formaldehyd, hlinik, ortut, alebo co take bunky z potratenych ludskych embrii? Prestante sa hrat na papagaja velkych koncernov a precitajte si tu prisahu, viete, liecit, pomahat….

 3. terezkaterka

  Prečo takéto fakta nečítajú zástancovia a obhajcovia očkovania. Nazývajú to konšpiráciami.

 4. terezkaterka

  Beeseh, Petrushka pekne ste to doktorkovi napísali. Nepotrebujeme ani čítať žiadne články. Vidíme, aké choré deti sa rodia. Asi už v každej škole sú psychológovia. Hyperaktívne deti, autistické deti ADHD deti. To tu kedysi nebolo. Takto postihnutých detí sa rodí čím ďalej viac. Tých prípadov u nás, čo deti ochoreli po očkovaní, alebo i zomreli je veľa. Len sa o tom až tak verejne nepíše. V Čechách vyšla knihe o týchto príbehoch. A že sú doktori odmeňovaní za predpisovanie takýchto škodlivých liekov od farmaceutických gigantov to tiež neni tajomstvo.

Pridajte komentár

*