Korčok zúrivo útočí na Fica, že nechce poslať našich vojakov na Ukrajinu. On by ich tam poslal bez zaváhania a vyvolal 3. svetovú vojnu! Korčok je pre Slovensko bezpečnostná hrozba, preto sa nikdy nesmie stať prezidentom!

Ukradnutá ženskosť: HPV vakcína od Mercku zničila dievčaťu vaječníky


Print Friendly, PDF & Email

Obrovské množstvo hrozných vedľajších účinkov bolo pripísaných vakcíne proti ľudským papiloma vírusom (HPV), Gardasil.

Najhoršie na tom je, že veľa z nich sa dali predvídať. Mnohé ďalšie neblahé dôsledky tejto vakcíny ešte len uvidíme v nasledujúcich rokoch.

V tomto článku sa dozviete prečo sa to mohlo a malo dopredu predpokladať.

V Britskom medicínskom žurnále bola nedávno publikovaná štúdia o 16 ročnom austrálskom dievčati, ktorej ženskosť bola ukradnutá očkovaním vakcínou Gardasil.

U dievčaťa sa dostavila kompletná menopauza, jej vaječníky sa nenávratne poškodili, bez šance v budúcnosti zažiť ženskosť alebo mať vlastné deti.

Uvedená štúdia poukazuje na to, ako Merck, výrobca uvedenej vakcíny, si mal byť vedomý možných nežiaducich účinkov na vaječníky a buď utajil výskum na to poukazujúci alebo ho vôbec nevykonal.

Mnohé nežiaduce následky Gardasilu bolo možné predpovedať pomerne jednoducho iba tým, že by sa vzali do úvahy známe vlastnosti dvoch látok obsiahnutých v tejto vakcíne.

Fakty na ktoré poukázala štúdia uverejnená v British Medical Journal (BMJ)

Štúdia priťahuje pozornosť predovšetkým na tieto tri body:

 • Dievča bolo dôkladne vyšetrené a testované. Neexistuje žiadne iné vysvetlenie pre jej stav okrem 3 dávok vakcíny Gardasil, ktoré dostala.
 • Smrť vaječníkov – predčasná menopauza – sa pripisuje ako dôsledok autoimunitnej reakcie
 • Výskumníkom sa od firmy Merck nepodarilo získať údaje z histológie vaječníkov myší zaočkovaných vakcínou Gardasil napriek tomu, že údajne tieto testy boli na myšiach vykonané a výsledky zverejnené.

Už uvedené tri skutočnosti vyvolávajú zimomriavky, no ako sa neskôr ukázalo, môže to byť ešte horšie. Nežiaduce účinky nielenže bolo možné testovať, ale aj predvídať!

Dve rizikové zložky vakcíny

Gardasil obsahuje dve prísady, o ktorých je známe, že vyvolávajú diskutované poškodenia. Sú nimi polysorbát 80 (obchodný názov tiež Tween 80 alebo Canarcel). Druhou látkou je L-histidín.

Polysorbát 80 minimálne v jednej štúdii dokázateľne poškodil ženské reprodukčné orgány.

Riziko L-histidínu (bežná aminokyselina) je o niečo menej výrazné, pretože problémom tuto je jeho absencia, avšak dôsledky môžu byť o to viac neblahé.

Nižšie vysvetlíme mechanizmus, ktorý vedie k jeho nedostatku po aplikácii predmetnej vakcíny.

Polysorbát 80

O Polysorbáte 80 je všeobecne známe, že spôsobuje poškodenie samičích reprodukčných orgánov u myší a neexistuje dôvod neveriť, že tomu nie je rovnako aj u ľudí.

Ako sa uvádza v článku „Oneskorené efekty vystavenia vyvíjajúceho sa plodu myší polysorbátu 80“:

„Aplikácia polysorbátu 80 zrýchlila dospievanie, predĺžila cyklus ruje a vyvolala permanenté vaginálne zmeny. Relatívna hmotnosť maternice a vaječníkov bola oproti kontrolnej skupine znížená.

Bunky tvoriace výstelku maternice a cytologické zmeny maternice poukazovali na chronickú estrogénnu stimuláciu. Zaznamenali sa aj degeneratívne zmeny na vaječníkoch.“

Preto samozrejme neprekvapuje, ak došlo k strate vaječníkov u minimálne jedného dievčaťa po očkovaní vakcínou Gardasil. Dalo sa to očakávať…

Polysorbát 80 môže dokonca vyvolať aj anafylaktický šok. Štúdia uverejnená v Análoch Alergie, Astmy a Imunológie došla k tomuto záveru:

„Polysorbát 80 je často používanou látkou k zvýšeniu rozpustnosti, ktorá má tendenciu viesť k neimunitným anafylaktickým reakciám.“

Najobávanejšou vlastnosťou polysorbátu 80 je jeho schopnosť preniknúť mozgovou-krvnou bariérou a vziať so sebou do mozgu aj iné chemické substancie. Dokonca sa aj v liekoch na tento účel používa.

Lieky, ako napríklad loperamid alebo doxorubicin, sú obalené polysorbátom práve na tento účel – kvôli preniknutiu uvedených látok do mozgu.

Položme si teda otázku:

Čo všetko iné dokáže polysorbát so sebou do mozgu zavliecť?

V Gardasile sa nachádza aj hliník ako prídavná látka napriek tomu, že ide o známy neurotoxín.

Vpichutie hliníka do organizmu sprevádzajú silné neurologické poruchy ako reumatoidná artritída, autoimunitné ochorenie štítnej žľazy, zápalové ochorenia čriev, skleróza multiplex, cukrovka, autizmus.

Všetky tieto ochorenia môžu mať súvis s hliníkom vo vakcínach.

Dokáže polysorbát otvoriť mozgovo-krvnú bariéru práve pre hliník? Nikto to celkom presne nevie, pretože nikto to bližšie neskúmal. Avšak neexistuje legitímny dôvod sa domnievať, že tomu tak nie je.

Ak vezmeme do úvahy vysoké riziká, aké predstavuje polysorbát 80, potom by sa pri masových očkovaniach dievčat mal zvoliť prístup opatrnosti.

No a potom je tu ešte ten spomínaný L-histidín…

L-Histidín

L-histidín je prekurzorom histamínu, ktorý spúšťa zápalovú reakciu pri alergiách. O histamíne môžeme uvažovať v negatívnom svetle, no v skutočnosti je pre naše zdravie kľúčový.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Aj keď pri zápalových reakciách sa ho môže vyskytovať nadbytok, bez neho a bez ním vyvolávaných zápaloch by sme však nedokázali prežiť.

L-histidín je esenciálna aminokyselina, ktorá má aj niekoľko ďalších funkcií, ako napríklad:

 • Rast a obnova tkanív
 • Udržiavanie myelínových puzdier nervov
 • Produkcia červených a bielych krviniek
 • Produkcia histamínu, karnosínu a anserínu
 • Antioxidačná funkcia
 • Stimulácia tráviacich štiav
 • Sexuálne funkcie u žien (vzrušivosť)
 • Prenášač nervových vzruchov
 • Stimulácia produkcie pepsínu a kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku, nevyhnutných pre správne trávenie
 • Cirkadiálny (denný 24 hodinový) rytmus

Nízke hladiny L-histidínu sú spájané s reumatidnou artritídou. Je potrebný pre cheláciu medi, zinku, kobaltu a železa.

Tieto kovy sú totiž klasifikované ako „ťažké kovy“ a pri zvýšenom výskyte v nechelizovanej forme spôsobujú celú plejádu ťažkých ochorení.

Nadmerné množstvá uvedených ťažkých kovov môžu viesť k nasledujúcim prejavom a zdravotným ťažkostiam:

Všetky uvedené prejavy sú často uvádzané dievčatami po očkovaní vakcínou Gardasil.

Tuto sa natíska otázka:

Ako sa tieto prejavy otravy ťažkými kovmi vzťahujú na L-histidín v Gardasile?

Ako sme už spomenuli, L-histidín je esenciálna, teda pre ľudský organizmus nevyhnutná aminokyselina.

Za normálnych okolností sa nachádza v tele. Všetky uvedené prejavy sa dotýkajú jeho nedostatku, ako je potom možné, že jeho vstreknutie do tela vakcínou povedie k jeho nedostatku?

Problémom je na prvý pohľad úplne nevinná vec. L-histmín sa bežne nachádza v tele rovnako, ako aj napríklad skvalén (typ oleja používaný v iných, hlavne chrípkových vakcínach).

Úlohou skvalénu vo vakcínach je vybudiť imunitnú reakciu. Ide o pomerne šialenú myšlienku. U zvierat sa napríklad tieto látky používajú na spustenie autoimunitných reakcií, aby tieto mohli byť následne skúmané pri nachádzaní potenciálnych liekov.

Preto je tak nebezpečný. Bežne sa nachádza v kĺboch a spojivových tkanivách.

Ak sa skvalén priamo vpichne do svalov, kde sa bežne nevyskytuje, telo proti nemu vytvorí protilátky a tie potom zaútočia aj na miesta jeho bežného výskytu.

Odtiaľ potom pramenia spomínané autoimunitné ochorenia ako reumatídna artritída. Rovnako je to aj s L-histidínom…

Po jeho priamom vstreknutí na miesta, kde sa za normálnych okolností nenachádza, telo proti nemu vytvorí protilátky, tie následne spôsobia jeho elimináciu a aj celkový nedostatok.

Zopár príkladov:

 • Bolesti kĺbov patria medzi časté sťažnosti dievčat zaočkovaných vakcínou Gardasil. Reumatídna artritída je spájaná s nízkou hladinou L-histidínu. Samozrejme, to môže nastať práve vtedy, ak imunitný systém považuje L-histidín za votrelca, ktorý bol do tela vpichutý. Artritídu bolo teda možné ako následok Gardasilu predvídať.
 • Priberanie na hmotnosti je ďalším častým prejavom nasledujúcim po očkovaní Gardasilom proti HPV. Rovno ani toto by nemalo byť pre nikoho prekvapujúce. Hypotalamus konvertuje L-histidín za účelom potláčania pocitov hladu. Ak autoimunitný prejav organizmu zničí L-histidín, potom nasledujú zvýšené pocity hladu a teda i priberanie na váhe.
 • Budeme v budúcnosti svedkami potratov a pôrodných defektov u dievčat ktoré mali to šťastie a neostali po očkovaní Gardasilom úplne sterilné? Je to dosť pravdepodobné, pretože histamín je tiež dôležitý pre vývoj embrya i orgánov.

Ako teda vidíte, bolo možné veľmi dobre predpokladať, že telesné funkcie závisiace na L-histidíne a látok, pre ktoré je prekurzorom, budú týmto očkovaním ovplyvnené.

Preto nás teraz ani neprekvaluje, že nežiaduce účinky Gardasilu zahŕňajú také veľké množstvo ochorení a dokonca i úmrtí, ako sa to spomína napríklad v tomto článku. Prekvapivé by naopak bolo, ak by Gardasil k týmto dôsledkom neviedol!

Prečo?

U Gardasilu sa jedná o prvú vakcínu, ktorá využíva L-histidín ako prídavnú látku.

Nežiaduce účinky polysorbátu 80 sú dobré známy, obzvlášť ak je do tela vpichnutý. Jeho schopnosť prekonať mozgovo-krvnú bariéru nie je novou informáciou. No napriek tomu bol do tejto vakcíny súčasne obsahujúcej aj neurotoxický hliník zakomponovaný.

Otázkou teda je: Prečo?

Aký dôvod existuje pre výrobu vakcíny, ktorá preukázateľne spôsobuje také ohromné škody?

Pričom perverzné na tom je to, že väčšina týchto poškodení nebude zjavných po celé roky.

Dočkáme sa prudkého nárastu už aj tak vysokých mier neplodnosti? Budú tie ženy, ktorým sa podarí splodiť potomka trpieť vysokými mierami potratov a pôrodnými defektmi detí?

Koľké z nich budú trpieť autoimunitnými ochoreniami, ako napríklad reumatoidnou artritídou? Koľké z nich budú trpieť neurologickými defektmi ako Tourettov syndróm (nekontrolovateľné tiky), ktorý sužuje niekoľko dievčat v New Yorku?

Joel Lord nazýva Gardasil spolu s Cervarixom (ďalšia vakcína proti HPV) „Deditstvom hanby“. Dnes ešte len začíname vidieť neblahé dôsledky tohto očkovania.

U autoimunitných ochorení zvyčajne trvá nejaký čas, kým sa dostavia ich prejavy. Zvyčajne prejdú roky, kým sa z pubertálnych dievčat stanú ženy v reprodukčnom veku.

Koľké z nich nikdy nezažije sexuálnu intímnosť, pretože Gardasil zničil ich schopnosť dosahnuť vzrušenie?

Najjednoduchším z dôvodov prečo, sú samozrejme peniaze.

Merck a ich prisluhovači jednoducho kladú peniaze nad všetko ostatné, vrátane kvality života nespočetného množstva mladých žien.

Merck taktiež netrápi ani to, koľko z týchto dievčat postihne predčasná smrť.

Existujú aj ďalšie dôvody?

Podľa môjho názoru, nič nemôže byť viac zvrátené, ako vedomé ukrývanie a zatajovanie predvídateľného potenciálu výrobku jednoducho pre zisk a bohatstvo.

Existujú však aj názory, ktoré to vidia ako súčasť širšej konšpirácie. Aký je váš názor?

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Zdroj: gaia-health.com

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Nebolo dalej co testovat. Vsetky vakciny (hlavne tato HPV) su pre depopulaciu.
  Ci najdu sa aj zastancovia akejkolvek ockovacej produkcie ? 🙂

  – Očkování
  https://www.youtube.com/watch?v=xWUkTpqF3y8
  – MUDr Ludmila Eleková : DŮVODY PROTI OČKOVÁNÍ
  http://www.youtube.com/watch?v=gg1brPXSr78

  • k tym tvojim videjkam. ako moze lekar vypustit z huby, ze ked sa organizmus nebrani proti chorobe, nebude mat ani symptomi choroby. to je hroza. to uz z daleka ani nie je smiesne. to je naozaj nebezpecna vec, ked takyto lekar ma svoju prax. ako moze toto vypustit lekar z papule a este tvrdit co ostatny lekari vedia a nevedia.

 2. studia vykonana na jednej osobe? je to realita. jedna sa o neziaduci ucinok, ktory sa proste vyskytne. vzdy je to tragedia, ale na vec treba pozerat z globalneho aspektu. date si ibuprofen lebo vas boli hlava? viete ze riskujete Stevens-Johnsonov syndróm, ktoreho incidencia su 4 pripady z 10 milionov pacientov? keby sa pacienti maju orientovat podla tychto styroch pripadov tak nikto ibuprofen neuziva. viem, ze na tejto stranke nema vyznam hovorit hocico v prospech vakcin, ale neda mi to, pretoze tento pripade je este velmi cerstvy. vcera na detskom oddeleni zomrelo dievcatko na pneumokokovu meningitidu. vakcina za 20 eur by sposobila, ze jej rodicia by teraz mali uplne ine starosti… viac nemam chut k tomu pisat.

  • keby si netrepal… Ktorá pneumokoková vakcína je za 20 €??? Synflorix je za cca 38 € a Prevenar za 50 €, pričom potrebuješ 3 ks.

   A môžeš niečo bližšie k tomu prípadu? Je o tom niekde na webe článok?

   • Pneumo poznáš? Kukni cenu. Prípadnú debatu o serotipoch by sme si mohli odpustiť. Ohľadom nešťastia ktoreho svedkom bola moja kolegyna ako osetrujuci lekár sa vyjadrovať z objektívnych dôvodov nebudem. Ak sa ti ale jedna o nejake články o úmrtiach na pneumokokovu meningitidu cez google nájdeš čo potrebuješ. Čo sa tyka ceny… Je snáď úplne nezmyselne debatovať ci vhodná cena za život je 20, 50, alebo 150 eur.

  • Mozna by meli jine starosti (alergie, kozni ci jine chronicke onemocneni). Mozna by bylo dite zdrave a stastne. A mozna by i tak zemrelo na pneumokoka. Co je ovsem jiste, ze lekari nepouzili nejefektivnejsi a velmi levnou lecbu, kterou by to dite zachranili. To je na tom smutna. A propo, kdyz by se ta lecba aplikovala rutinne, nebylo by potreba vetsina vakcin, ta lecba je totiz vysoce univerzalni. To ale neni chyba lekaru, ale systemu

 3. By si sa divil ako studovany Mudr.ovia dokazu donekonecna obhajovat ockovanie a z takychto clankov si robia len srandu. Dokonca ta udaju na socialku ze ides vlastne dieta liecit alternativne a chces utiect z ruk farmakologickej mafie. Elekova je pre nich top ten srandistka roka. Vid ich reakcie na https://www.facebook.com/groups/admin.sisyfos/?fref=ts
  Nieje to vtip, takyto ludia naozaj existuju, pozor na nich,

 4. Inak tento článok má niekoľko chýb.

  L-histidín nie je iba v Gardasile. Je aj v niektorých iných vakcínach, napr. vo všetkých, kde sa ako zložka uvádza médium 199, ktoré L-histidín obsahuje. Napr. taká hexavakcína (Infanrix Hexa). Gardasil je rok výroby 2006, Infanrix Hexa 2000, možno o rok-dva skôr.

  S tým polysorbátom 80 (ktorý nepochybne nie je neškodný) to však tiež nie je také isté, lebo v tej štúdii na krysách bol polysorbát 80 podávaný injekčne do brucha (intraperitoneálne – i.p.), nie do svalu na ruke či stehne (intramuskulárne – i.m.). Hoci si myslím, že polysorbát 80 vo vakcínach je škodlivý, citovaná štúdia nie je dosť dobrým dôkazom škodlivosti tej dávky polysorbátu 80, čo je vo vakcíne, voči ženským pohlavným orgánom. Možno má naozaj taký efekt, ako v citovanej štúdii, možno nie, ťažko povedať. Každopádne i.m. podanie je niečo iné než i.p. podanie.

 5. Odkedy viem, čo je očkovanie zač, tak mi bolo hneď jasné, že HPV vakcíny sú zamerané na ničenie reprodukčných orgánov.

 6. Netreba byť taký skepticky ohľadom vakcín, väčšinou sú výsledkom určitej epidemiologickej štúdie, ktorá je robená na veľkom súbore ľudí. Každá vakcína zo sebou prináša, ako každý iný liek vedľajšie účinky, ale netreba ju za to hneď zatracovať. Skôr by mali byť tieto účinky podnetom pre ďalšie skúmanie a zdokonaľovanie vakcín. Po internete ohľadom očkovania koluje veľa informácií a nie vždy sú objektívne podané, skôr sú dokonca pre lajka zavádzajúce.
  Aj táto štúdia, ktorá bola zverejnená, nieje podložená dlhodobým skúmaním na veľkom počte ľudí, ale je to takzvanou kazuistikou, ktorá opisuje jeden prípad (prípadne 3, ako je tomu v druhej štúdii) Tieto práce boli zverejnené dve:
  http://www.luontaisnetti.fi/hpv/3%20cases%20of%20Primary%20Ovarian%20Failure%20following%20HPVvaccination,%20Am%20J%20Reproductive%20Immunol%202013.pdf,
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Little+DT+et+al.+2012.
  Objektívne na ne zareagovali na portáli vaccine orb vo svojom sumarizačnom článku: http://www.vaccineorb.com/safety-brighton-collaboration-journal-club/fourth-brighton-collaboration-journal-club/, ktorý je treba si prečítať pre získanie správneho nadhľadu.
  Ďalšou štúdiou bola práca spojujúca autizmus a diabetes mellitus typ 1 s MMR vakcínou, ktorá už dávno bola vyvrátená a autor dokonca zatvorený z dôvodu nejakých pofidérnych záujmov, ktoré ho viedli k vytvoreniu tejto práce. Píše sa o tom v knihe Zvrátená veda od Bena Goldecra. Ďalšie štúdie, ktoré to vyvracajú, sa dajú nájsť na portáli PadMed (ktorý sumarizuje väčšinu článkov, ktoré boli odbornou verejnosťou napísané).
  Z týchto informácií vyplýva, že keď niečo v živote z princípu odmietame, treba si o tom naštudovať čo najviac informácií, dostať sa k podstate veci, nenechať svoju myseľ ubiehať do rôznych neexistujúcich konšpirácií a následne si zvážiť či robíme dobre.

  • Autor tej štúdie o MMR vakcíne a autizme nebol zatvorený, len očiernený médiami a vylúčený z lekárskej komory. Odvtedy však bol opäť rehabilitovaný a proti tým, ktorí ho očiernili sa vedú súdne konania.

   Nápodobne, odporúčame si veci naštudovať 🙂

  • Tak studujte, jste nekolik let pozadu a pravda o mmr a autismu se neda uz tak dobre skryvat. Samozrejme zdrojum verit nemusite. Ja osobne se ridim tim, ze prakticka zkusenost je nejdulezitejsi. A pokud existuji rodice, co maji autisticke dite, maji silne podezreni, ze dite onemocnelo po aplikaci vakciny a pokud navic i jen jedni rodice z tisicu co se soudi dostanou priznane odskodneni – a ze dostali, pak nevim, proc bych mel riskovat ohledne sveho potomka celozivotni chronicke problemy.

  • Chcem reagovať na toto:
   Z týchto informácií vyplýva, že keď niečo v živote z princípu odmietame, treba si o tom naštudovať čo najviac informácií, dostať sa k podstate veci, nenechať svoju myseľ ubiehať do rôznych neexistujúcich konšpirácií a následne si zvážiť či robíme dobre.“
   Ja to vidím inak, prečo by mal rodič dieťaťa študovať po internete alebo vo vedeckých knižniciach, a tiež po konšpiračných weboch či vakcína, ktorú majú pichnúť jeho dieťaťu je alebo níe je nebezpečná. Ako hlboko morálne klesli MUDR-ci, keď sa ľudia nemôžu na nich spoľahnúť, a musia sa brániť tým, že odmietnu nimi podávanú liečbu. Fuj. Je naprosto obludné, že tými chemickými zbraňami hromadného ničenia likvidujú nič netušiacich ľudí, ktorí si ešte naivne myslia, že cieľom lekára je pacienta vyliečiť. V tej naivnej dôverčivosti neprídu na to, aký kardinálny rozdiel je medzi liečiť a liečiť až do smrti a vyliečiť. Neberte to Johny ako útok na Vás osobne, len som sa chcela vyjadriť k predstave naštudovania laickou verejnosťou.

 7. Svoje deti treba chrániť správnou výchovou a nie vakcínami, čo im zničia život. NIKDY by som to nedala pichnúť svojej dcére.

Pridajte komentár

*