Medicínske podvody: Ako spolu súvisia očkovanie, autizmus a rakovina


Print Friendly, PDF & Email

Medicínske podvody: Ako spolu súvisia očkovanie, autizmus a rakovina

V roku 2010 dvaja virológovia pracujúci pre firmu Merck podali na súde žalobu na základe zákona o falšovaní údajov proti svojmu bývalému zamestnávateľovi.

Firmu obvinili, že klamala o efektívnosti svojej vakcíny proti mumpsu (ktorá je súčasťou trojvalentnej vakcíny MMR na osýpky, mumps a rubeolu).

Čo obsahovala žaloba vedcov proti firme Merck

Vedci Stephen Krahling a Joan Wlochowski popísali, ako boli svedkami z prvej ruky pri nesprávnom testovaní a falšovaní údajov, ktoré firma Merck potom použila na umelé zlepšenie výsledkov bezpečnosti svojej vakcíny.

Konkrétne previnenia farmaceutickej firmy sa týkali nasledovných oblastí:

 • Nesprávne testovacie techniky
 • Manipulácia testovacej metodológie
 • Ignorovanie neželaných výsledkov
 • Falšovanie údajov
 • Zlyhania v adekvátnom vyšetrení a hlásení vytrácajúcej sa účinnosti mumpsovej vakcíny

Ďalej tvrdili, že Merck:

 • klamlivo potvrdil, že každá vyrobená šarža vakcíny proti mumpsu je tak efektívna, ako to bolo uvedené na príbalových letákoch
 • klamlivo certifikoval správnosť žiadosti o udelenie licencie Úradu pre kontrolu liečiv (FDA)
 • klamlivo deklaroval dodržanie nákupných predpisov Úradu pre kontrolu chorôb (CDC)
 • Uviedol nepravdivé údaje na letákoch k vakcíne a podvodne tak k nej získal certifikáciu

Touto manipuláciou a falšovaním údajov bola firma schopná zabezpečiť si monopolné postavenie v predaji MMR vakcíny v USA ale aj v ostatných krajinách, ktoré ju od nej nakupovali.

Okrem žaloby podanej bývalými zamestnancami, bola podaná aj druhá žaloba organizáciou primárnej zdravotnej starostlivosti (Chatom Primary Care).

Súd následne dal zelenú pre pokračovanie v oboch súdnych sporoch.

Za povšimnutie stojí aj skutočnosť, že americké Ministerstvo spravodlivosti pôvodne prešetrilo možné zlyhania firmy Merck. K žalobe sa však odmietli pridať, pretože podľa vlastných slov nenašli na strane farmaceutickej firmy žiadne pochybenia.

Zruší falšovanie údajov imunitu firmy pred žalobami ohľadne vedľajších účinkov?

Na to, aby bola farmaceutická firma v USA chránená pred možnými žalobami v dôsledku negatívnych vedľajších účinkov, musí spĺňať určité predpoklady.

Prvým je, že vakcína musí byť licencovaná agentúrou FDA ako „čistá“ (bezpečná) a „potentná“ (účinná). Druhým predpokladom je, že Centrum pre kontrolu chorôb (CDC) ju musí odporučiť pre všeobecné použitie u detí.

Ak farmaceutická firma sfalšuje alebo zatají pred úradmi informácie o bezpečnosti vakcíny alebo jej účinnosti, bude stále platiť udelená imunita?

Pravdepodobne nie. A to by mohlo byť pre Merck veľký problém…

Iste, nejde o prvý prípad, keď bola spochybnená bezpečnosť vakcín. Dokonca aj u vakcín, ktoré dodržia všetky vládou predpísané procedúry.

A čo sa týka ich účinnosti, neustále počúvame o kolektívnej imunite. No v skutočnosti čas, po ktorý vakcína chráni pred ochorením, je pomerne krátky.

Faktom však ostáva, že imunita získaná z očkovania nefunguje rovnako, ako imunita získaná po prirodzenom prekonaní ochorenia.

Okrem toho, väčšina dospelej populácie nie je preočkovaná, takže v podstate je možné dospelých považovať za neočkovaných. Tieto dva fakty vážne narúšajú teóriu o 85 až 95 percentnej preočkovanosti potrebnej na dosiahnutie očkovaním získanej „kolektívnej imunity“.

Nasleduje zaujímavé video na tému kolektívnej imunity (v angličtine).

 

Vakcína proti čiernemu kašľu – ďalšie zlyhanie

V roku 2010 vypukla v Kalifornii za posledných 50 rokov najväčšia epidémia čierneho kašľa. V tom istom čase bola započatá veľká kampaň na vyvolávanie strachu, financovaná farmaceutickým priemyslom, štátnymi úradmi a celoštátnymi médiami.

Zameriavala sa primárne na ľudí, ktorí sa rozhodli proti čiernemu kašľu neočkovať a dávala im vzniknutú epidémiu za vinu.

Avšak výskum publikovaný v roku 2012 ukázal úplne iný obraz ako ten, ktorý prezentovali verejnosti zástupcovia zdravotníckych orgánov a média.

Štúdia poukázala na to, že až 81% prípadov čierneho kašľa v Kalifornii z roku 2010 u ľudí mladších ako 18 rokov bolo plne zaočkovaných a 11% malo za sebou aspoň jedno očkovanie.

Len 8% prípadov sa vyskytlo u nezaočkovaných…

Autori štúdie uvádzajú:

Ide o prvú detailnú štúdiu epidémie čierneho kašľu v severnej Amerike u plne zaočkovanej populácie starších detí.

So začiatkom približne tri roky od predchádzajúcej dávky sa množstvo prípadov dramaticky zvyšovalo. To naznačuje, že acelulárna (nebunková) vakcína proti čiernemu kalu nie je dlhodobo účinná.

Ako vyplýva z uvedenej štúdie, vakcína na čierny kašeľ neposkytuje dlhodobú ochranu, ak vôbec nejakú poskytuje. Dokonca, ľudia zaočkovaní touto vakcínou sa stále môžu nakaziť a prenášať infekcie bez prepuknutia príznakov ochorenia.

Štúdia z roku 2013 nahlodala dieru do oficiálnej teórie kolektívnej imunity. Vakcína síce znížila vážnosť prejavov čierneho kašľa, avšak nijako neznížila mieru jeho prenosu.

Z uvedeného dôvodu očkovaní jedinci predstavujú pre spoločnosť oveľa väčšie riziko ako neočkovaní. Oni totiž môžu prenášať toto ochorenie bez toho, aby vedeli, že sú nakazení.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Centrum pre kontrolu chorôb nepriamo potvrdilo, že vakcíny môžu spúšťať autizmus

Investígatívna novinárka Sheryl Atkinsonová vykonala rozhovor s riaditeľom CDC pre bezpečnosť vakcín Dr. Frankom DeStefanom. Ten bol mimochodom aj spoluautorom štúdie o bezpečnosti MMR vakcíny.

Dr. DeStefano je zástancom stausu quo, že neexistuje príčinná súvislosť medzi vakcínami a autizmom.

Počas interview ho však reportérka primela priznať, že existuje možnosť spustenia autizmu prostredníctvom vakcín u niektorých detí.

Podľa neho je však problémom dopredu zistiť, u ktorých detí sa tak môže stať.

Štúdia sa zaoberá možnosťou, že autizmus a rakovina súvisia s prítomnosťou fetálnej DNA vo vakcínach

Napriek uisteniam úradov o zdravotnej nezávadnosti vakcín, priznanie doktora Thompsona sa udialo v tej istej dobe, ako bola publikovaná jedna zaujímavá štúdia.

Tá poukázala na silné korelácie medzi výskytom autizmu či rakoviny a aplikáciou vakcín, pri výrobe ktorých boli použité ľudské fetálne bunky kontaminované retrovírusmi.

To sa týka nasledovných vakcín:

 • MMR (osýpky, mumps, rubeola)
 • Varicela (ovčie kiahne)
 • Hepatitída A

Okrem toho, vakcíny vyrobené za pomoci fetálnych ľudských buniek sú spájané aj so zvýšeným výskytom leukémie a lymfómov.

Podľa autorov štúdie, vždy keď bola zavedená nová vakcína vyrobená touto technológiou, súčasne sa zvýšil aj výskyt autizmu. Sporná bunková kultúra je tiež známa pod názvom WI-38.

Prvý krát miera autizmu v USA poskočila v rokoch 1980 až 1981, keď boli schválené vakcíny Meruvax II. a MMR II. Obe boli vyrobené práve s použitím bunkovej kultúry WI-38.

Druhý prudký nárast nastal v roku 1988. Ten súvisel s nasledovnými faktormi:

 1. Zavedenie druhého preočkovania vakcínou MMR II.
 2. Vysoko účinná očkovacia kampaň, ktorá zvýšila preočkovanosť u osýpok z 50% na 82% medzi rokmi 1987 až 1989.
 3. Zavedenie vakcíny Poliovax v roku 1987.

V roku 1995 miera autizmu poskočila opäť po zavedení vakcíny Varivax proti ovčím kiahňam.

Autori štúdie vyvodili záver, že rastúce miery výskytu autizmu sú priamo výsledkom vakcín vyrobených za pomoci ľudských fetálnych buniek.

Očkovací fanatici napádajú každého, kto spochybňuje bezpečnosť vakcín

V súčasnosti sa objavuje stále viac ľudí od fachu, ktorí vystrkujú rožky a poukazujú na široko rozvetvenú korupciu v medicínskej vede – medzi výskumníkmi, výrobcami liekov a vládnych agentúr.

Mnohí upozorňujú na to, že tieto organizácie, neraz používajúce mafiánske praktiky pri obhajovaní statusu quo, nestoja nad zákonom.

Príkladom je Ronald Kavanagh, ktorý pracoval v rokoch 1998 až 2008 v Ústave pre schvaľovanie liekov americkej FDA (Agentúra pre kontrolu liekov a potravín).

V interview z roku 2012 vyzradil ako FDA obchádzala alebo ignorovala problémy s bezpečnosťou mnohých liekov schválených počas jeho pôsobenia v úrade. Tiež uviedol niekoľko príkladov, ako ho agentúra zastrašovala a vyhrážala sa mu.

Dospelo to až do štádia, že sa obával o vlastný život a životy svojich detí.

Mnohí majú pochybnosti o tom, že by sa vládna agentúra, farmaceutická firma alebo špeciálna záujmová skupina napojená na vládu a priemysel znížili k tak extrémnym úkonom. Avšak história a osudy mnohých žalovateľov a vyzradzačov hovoria iný príbeh.

Očkovací fanatici a farmaceutický priemysel dnes útočia na každého, kto narúša ich vakcínovú agendu.

Príkladom je napríklad komediant Rob Schneider, ktorý vystupoval v televíznom šote pre poisťovňu State Farm, kde obhajoval právo rodičov na informovaný súhlas s očkovaním ich detí. Po útokoch skupiny kybernetických šikanovateľov za jeho postoj pre možnosť voľby v očkovaní ho poisťovňa prepustila.

K jeho prepusteniu vydala nasledovné stanovisko:

Problémom nebol obsah samotného inzerátu. Problémom boli sociálne média zamerané na Schneiderov postoj. Jeho inzerát sa stal platformou pre diskusie nesúvisiace s produktmi a službami poskytované našou poisťovňou.

Naaranžovaná kampaň na sociálnych sieťach požadovala od poisťovne, aby uvedený televízny šot stiahli. Dokonca vytvorili video, v ktorom bola uvedená nasledovná výzva:

State Farm poskytuje zdravotné poistenie. A nič nezaistí verejné zdravie viac ako očkovanie. Je načase zastaviť anti-vakcinačné hnutie. S vašou pomocou dokážeme presadiť zmenu.

Na toto Schneider reagoval citátom Georga Washingtona:

Ak vám vezmú sloboda prejavu, potom budeme ako hlúpe ovce v tichosti odvedení na porážku.

Ako zástancovia očkovania považujú tých, ktorí obhajujú princíp voľby a informovaného súhlasu, za odporcov očkovania. Ďalej, že musí byť zúčtované so všetkými, ktorí spochybňujú jeho bezpečnosť.

To znie presne tak hrozivo, ako svojho času zoznam lekárov určených na zničenie a diskreditáciu. Ten vypracovala firma Merck v roku 2009 na tých lekárov, ktorí si dovolili kritizovať ich liek Vioxx.

Na podobných zoznamoch na zničenie sa dnes ocitajú nielen zdravotnícki pracovníci, ale aj zástupcovia verejnosti, ktorí nesúhlasia s myšlienkou, že všetci by mali byť povinne a bez otázok očkovaní.

Vážne odhalenie na slovenskej očkovacej scéne

O príklady by nebola núdza ani u nás na Slovensku.

Napríklad, na týchto záznamoch zo Slovenského vakcinologického kongresu konaného pred pár rokmi (začiatkom roku 2014) vo Vysokých Tarách je možné počuť nasledovné:

 • Ako finančne napádať antivakcinačné hnutia (1. nahrávka, čas: 50. až 51. minúta)
 • Ako „zničiť slovenský antivax“ (2. nahrávka, čas: 41. minúta 26. sekunda)

Myslím, že po vypočutí si uvedených nahrávok sa prebudia aj tí najviac neveriaci Tomášovia.

Zistia, v akej „slobodnej“ či „demokratickej“ spoločnosti to dnes žijeme a čoho všetkého sú očkovací fanatici schopní.

Zbohom vysoký krvný tlak

Zdroj: mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Ďakujeme za preloženie ďalšieho potrebného článku z webu Dr. Mercolu. Pán Dr. Mercola má veľa videí s pani Barbora Loe Fisher, ktorej syn je obeť očkovania.
  Lenže aj ja som neskoro zobudená, obeť očkovania.
  U nás odborníkom na očkovací biznis je pán Ing. Fillo z webu slobodavockovani.sk
  Roky počúvam videa od Dr. John Bergman – odhaľuje očkovací biznis. Teraz jeho videa na youtube sa mažú. Presúva ich na iný portál.

 2. Dobry den,
  moj syn mal v detstve cca 3 roky (v r.1990) tazku alergicku reakciu na povinne detske ockovanie (uz si nepamätam ale bola to trojkombinacia niecoho). Takmer zomrel.
  Potom sa nasiel vo Vademecum , ze na kazde ockovanie je pocitana aj umrtnost bolo tam 0,0004% – co bolo uz vtedy klamstvo.
  Fakt je, ze kazde ockovanie znasal tazko z naslednymi chorobami,

  Chcem upozornit ludi, ze ockovat by sa mali zdravi ludia (tym nepodporujem COVID). Je to riesenie ako sa branit – ak ma clovek aj mensiu virozu, nadchu akykolvek zdrav.problem ockovat sa nema. Ockovanie sa ma odlozit na dobu, v ktorej je osoba zdrava.
  Po vybrani antibiotik sa ma pockat aspon dva tyzdne a mozno aj dlhsie kym sa organizmus zregeneruje. Tak to bolo aj v r.1980 aj predtym. Preto nechapem ako si moze dovolit lekar (- ktory urcuje pravidla) tvrdit, ze ockovat mozno kadekoho a kadejak(pomaly aj na ulici) ci je zdravi alebo nezdravi a tym myslim aj deti – za ktorych su pravne zodpovedni rodicia.
  Ako to, ze na to lekari, ktori podporuju ockovanie na to zabudli.
  KDE JE MORALKA, ETIKA,SLUSNOST, ZODPOVEDNOST VOCI NARODU A KDE JE ICH PRISAHA.
  PUTINOVA VAKCINA SA RIADNE TESTUJE A NEVSTUPUJE DO DNA RNA RETAZCOV – CO ZNAMENA ZE NEPOSKODZUJE LUDSKU GENETIKU.
  PYTAM SA CHCETE DEGENEROVAT NARODY? ABY SA RODILI POSKODENE DETI A STALI SA ZAVISLI NA LIEKOCH A BOLI POSLUSNI AKO OPICE V KLIETKE?

  RAD BY SOM VIDEL TABULKY KOLKO JE CHORYCH A MRTVYCH NA CHRIPKU v rokoch 2018,2019,2020 po mesiacoch.

  V ISTEJ MALEJ DEDINE NA VYCHODE BOLO VYHLASENYCH 7 CHORYCH, ALE NIKTO NEVIE KTO TO BOL. LUDIA SA POZNAJU A NIE SU HLUPI.
  VIDIA ZE NIECO SO STATISTIKAMI NIE JE V PORIADKU.
  VSETCI SU v DEDINE ZDRAVI.

  DO VLADY BY MALI BYT LEN LUDIA S MORALKOU, ETIKOU, SLUSNOSTOU, KTORI MAJU v sebe sluzbu a ochranu narodov v krajine.(napr.p.Harabin)
  BYT POLITIKOM JE SLUZIT V MENE NAJVYSSIEHO DOBRA NARODA ….

  • Vážená pani Etika, a ešte lekár nás neinformuje, že existuje imunita Th1 a Th2, ktoré musia byť v harmónii. Napr. ak niekto trpí nejakým autoimunitným ochorením nesmie sa očkovať, lebo môže strašne ochorieť. Mne toto lekárka zatajila a stálo ma to polovicu života a strašne veľa peňazí.

  • Milý ocino, ja si myslím, že chemické očkovanie nemôže prospieť nikomu. Však tie choroby, proti ktorým sme boli zaočkovaní (osýpky, kiahne…) sme aj tak – hádam aj všetci – dostali. Očkovania spôsobujú hyperaktivitu, poruchy reči, narúšajú motoriku, koncentráciu…slovom (teda dvomi) – poškodzujú mozog. Telo si vytvára prirodzené protilátky len na prirodzené baktérie nachádzajúce sa v prírode, ale isto nie na umelé zo skúmaviek…a ak aj áno, tak za cenu poriadneho zníženia imunity, a nie naopak.
   A kde je morálka, etika, slušnosť, zodpovednosť…? Možno utopená vo vidine peňazí. A Hippokratova prísaha – tá je už iba minulosťou…

 3. Prestaňte vy svine testovať na nás podvod Covid 19 a ľudia budú zdraví-nemocní rovnako, ako predtým!

  Za ľudí Žaľudi chcú 20 tisíc testov denne! Otázka – kto to má zaplatiť a ako chcú odchytávať ľudí, ktorí sa odchytávať nechcú nechať, a ten prvý, ktorý sa odchytiť na testovanie nechce, je ten znrd Matovič, lebo sa bojí, že mu zavrú papulu v nejakej izolačke, alebo mu šupnú trubku do krku /“Hlboké hrdlo“ bol prvý známy pornofilm o orálnom sexe/ a skape!

  Tiež otázka – kto má tých 20-tisíc testov vykonávať – nájomné sily z Ukrajiny? Covidové akčné päťky! Momentálne riešia „najväčší proces s mafiou na Slovensku“ – s gangom v Seredi – fungoval bez problémov 20 rokov. Prečo sa to nevolá Slovenský gang? Pretože ten najväčší gang je táto sku.vená tandémová vláda na striedačku – socani-boľševici a liberáli-progresívci! Pokiaľ viem – na Slovensku je cca 160 tisíc držiteľov zbraní – naserte aj týchto!

 4. Kynol-fašizmus!
  “ Čeští kynologové začínají po vzoru Finů s výcvikem zvířat, aby odhalila nakaženého koronavirem. Oproti finským kynologům jsou však Češi stále na začátku. Projektu chybí vzorky lidí, jak pozitivních, tak negativních, podle kterých se psi orientují. Pokud by se nakonec výcvik osvědčil, metodika bude zdarma nabídnuta k širšímu využití.“
  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/psi-vycvik-koronavirus-nakazeni-vzorky.A200925_193509_domaci_mama?zdroj=top

  Pokiaľ viem – psy sú schopné vyčuchať u človeka rakovinu – stalo sa to viackrát, že psík – necvičený – svojím nepokojom upozornil svojho chovateľa na nejaký zdravotný problém. V tomto prípade ide o schopnosť psov vyčuchať exozómy – markery apoptózy-smrti buniek. V podstate nič nového pod slnkom – takto vedia dravce vyčuchať aj choré zviera – potenciálnu obeť.

  Otázka – prečo „covid“ a prečo nie tuberkulóza, rakovina a iné?! Toto budú akože nacistické psy v korona koncentráku?!

 5. VIDEO: Slovenskí udavači zavolali na muža bez rúška policajtov. Ten ich upozornil na protizákonnosť nariadenia, vyzval na chránenie Ústavy a nechal sa porúčať
  „Slovenskí udavači zavolali na muža bez rúška do bratislavského nákupného centra Aupark policajtov. Ten ich upozornil na protizákonnosť nariadenia a vyzval ich na chránenie Ústavy. Polícia sa vzhľadom na nulitnosť opatrenia nariadenia Hlavného hygienika SR na nič nezmohla a muža nechala na pokoji.“
  https://www.infovojna.sk/article/video-slovenski-udavaci-zavolali-na-muza-bez-ruska-policajtov-ten-ich-upozornil-na-protizakonnost-nariadenia-vyzval-na-chranenie-ustavy-a-nechal-sa-porucat

 6. konkrétne čísla o rúškach:
  Pod rúškou sa neilen ZNIŽUJE koncentrácia kyslíka z potrebných 21% až ku 16% (mozog ohrozujúca koncentrácia O2 začína na 18%) merané O2 sondou,
  ale ZVYŠUJE sa aj koncentrácia CO2, (z povolených 1500 ppm až NA 50 000 PPM) čo už je Už VÁŽNE ZDRAVIE OHROZUJÚCI koktail !!!!
  Deti v škole kolabujú , lebo nesmú zložiť za 8 hodín rúšku a nadýchnuť sa čerstvého vzduchu !!!!!

  https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/studenti-kolabuji-gymnazium-nemini-prihlizet-poslali-dopis-primo-ministrum-20200.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=8r9oc17TDuW-202009280658&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

  • Marnost nad marnost

   Dnes som vypocula jeden nazor. Prirodzena bilogicka detoxikacia ludskeho tela prebieha:
   – cez vylucovanie (mocom, stolicou), cez dychanie (vdychovat vlastne vypary je zivotu nebezbečne, ludia chori a srdce a s plucami, deti a vobec vsetci by nemali nosit ruska), cez kozu (potom, umele rukavice z PVC zanechavaju toxicke latky v tele a ako vieme PVC na rukach je jedovate.
   Na SVCS c CR – hovoril o tom byvali riaditel – lekar – jednej onkolog.kliniky v CR.
   Spytajte sa odbornikov – lekarov, ktori su stale ochotní hovorit pravdu.
   Onkologický pacient je v ohrozeni zivota, a ako ma nosit ruska, rukavice davat si cez kozu dezinfekciu alkoholom (co je pre ňho priamo jed do tela cez pokožku rúk).
   Co keby sme zasili ludom v politike nos alebo nejaky organ ktorym prirodzene telo detoxikuju – to bol nazor jednej pani v MHD, ktora ma problemy pre chorobu srdca nosit rusko. Lebo ona sa citi podobne – ohrozena na zivote nosenim ruska.

   Pani ktorí teraz rozhoduju si asi podla mna myslia ako vedu ludi ako ovce na bitunok sa preratali – ludia nie su hlupi.
   Ten kto druhemu jamu kope sam do nej spadne.

   Moc je nebezpecna ak je v rukach bezcitnych, sebeckych ludi, schopnych pre pocit moci a penazi zapredat vlastny narod a este sa pritom usmievat a tvrdit nam ze maju dobry umysel.
   Mozeme im len pomoct otvorit si srdce a pozriet na do vnutra seba co v sebe nosia. Musia sa zobudit zo sna, ktori vedie aj ich samych do temnoty.
   Toto je len jeden zivot ale pridu aj dalsie. Karma je zdarma.

 7. Definitiva
 8. A ešte keď spustia 5 G, bunky sa budú dusiť (uvoľňovať exozomy) a krivo nás obvinia, že máme Covid a násilne nás zaočkujú. Bohužiaľ takto je to naplánované. Depopulacia v plnom prúde a začať majú od dôchodcov, preto je testovanie v domovoch dôchodcov. Takto to naplánovali Rockefellerovci a ideme presne podľa ich scenára.

  • Jednu vetu som prekopírovala z tohto článku:
   Kytarista kapely Motorband Libor Matejčik prohlásil, že všechno je byznys farmaceutických firem a podplacených vlád.

  • Niečo som z toho článku prekopírovala:
   Falešné PCR testy, jedovaté vakcíny, mikromanagement, falešné statistiky, cílená desocializace společnosti, mortalita covidu na bodu mrazu, mediální covid-zvratky masmédií, šmírování, genocida, democida, cenzura, nepřípustná kritika, zotročení, zavádění nový elektronický kádrovací systém, monitoring styku s nakaženými, zavírání dětí do lágrů, odebírání dětí za odmítnutí testování, humus, hnus, globální prasárna par excellance! Alex Jones shrnuje Podvod-19, který popsal takto: „Covid-19 je 11. září na stereoidech“.

 9. Na web stránke http://www.infowars.cz je video s názvom:
  Rockefellerova nadácia priznala, že Covid-19 je celosvetová depopulačná zbraň. V tomto videu je všetko vysvetlené.

  • Počúvam toto video: Globalisti nás dôchodcov nazvali useless eaters = nepotrební jedáci. My máme prví odletieť do „nebíčka“.

 10. Jednoduchá

  Pre Jean – Vďaka p.Jean za výborné komentáre, videá a články! :-)….a tiež, do ,,žiadneho nebíčka sa nechystajte na príkaz iných ! :-), toto Vám tak ,,mierne“ ja odkazujem či prikazujem ? :-(…:-)…..kedy sa Vy sama – Váš organizmus, Vaše zdravie, Vaše vnútro – Vaše Ja rozhodne, vtedy pôjdete !!! :-)))…..tak ako každý jeden z nás ! ….p.Jean Vy ste jedna milá uvedomelá a zodpovedná osôbka, Vy veľmi dobre viete, čo máte robiť, a to aj bez príkazov ! :-)……držte sa ! .-)))…..
  Vďaka aj p.Definitívovi, p.Marošovi, p.ETIKE, P.Marnost nad martnost – teda všetkým za super infor. a komentáre, kiežby to dávali vo večer.správach, z ktor.len som počula tú hudbu zo správ, už som mala ,,husiu kožu“ ! :-(((…teraz nepočúvam, teraz čítam Vaše komentáre a ,,husia koža“ sa stratila !:-)))………..
  Pekný večer všetkým slobod.zmýšľajúcim ! -: )………………..

  • Milá pani Jednoduchá, ste veľmi milá. Bohužiaľ ja situáciu nevidím ružovo. Viem, ja som už len dôchodkyňa na „rozpade“ ale aj to čo čítam, vidím nie je ružové. Je obrovská neinformovanosť. Alex Jones na infowars.com a banned.video tvrdí, že ak toto sa nezastaví príde ku koncu existencie ľudského života na zemi. Ja už žijem len pomaly, v pokore.
   Bohužiaľ skoro každý sa dá podplatiť a nemyslí na následky.

 11. Jean – oficiálne som tu za paranoika ja, ale flintu do žita tu hádam hádžeš len ty! Ja verím v Božiu Prozreteľnosť a teda aj v invenciu ľudstva, ktoré keď chce – vyrieši akýkoľvek spoločenský problém – a teda aj vlastnú globálnu genocídu! Toto sa týka už každého! A to je chyba lávky celého zločinného projektu. Lokálne vojny a genocídy boli-sú iný level ako toto.

  Keďže mi z nejakého dôvodu ešte nenabehol v článku dole „o reštrikciách“ komentár s 2 linkami – zatiaľ len toto bez linku – ženská, ktorá flintu do žita nehádže!

  Článok – Právna analýza a výzva vláde SR za zastavenie neplatných korona opatrení /ako odstrániť koronafašizmus zatiaľ bez občianskej vojny – pozn./

  „JUDr. Adriana Krajníková vykonala právnu analýzu pod názvom: Žiadosť o zdržanie sa protiprávneho konania a výzva o zastavenie vydávania a výkonu nulitných právnych aktov, ktorú dňa 25.9.2020 adresovala predsedovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi. Predmet predkladanej veci sa týka Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, vydávaných na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky, č. 111, zo dňa 11.3.2020, podľa § 5 ods. 4 písm. h) Zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a podľa § 12 ods. 2 a/alebo § 48 ods. 4 cit. zákona, § 46 a 47 Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, niektoré podľa § 7, 20 a 25 Zák. č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva trpia viacerými ťažkými procesno-právnymi vadami, pre ktorý dôvod sú nulitné, ničotné, sú paaktami. Pre účely tohto podania je ako primárne podstatná vada nedostatku právneho základu Opatrení a nedostatku právomoci Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky konať.
  O d ô v o d n e n i e :
  Z predmetného uznesenia, označeného ako: UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 111 z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia Covid-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vyplýva, že …“
  „Vzhľadom ku skutočnosti, že Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydávanými podľa § 48 ods. 4 Zák. č. 355/2007 Z.z. sa neplní Uznesenie vlády č. 111, zo dňa 11.3.2020 na úseku ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, § 48 ods. 2 cit. zákona, § 6 ods. 1 Zák. č. 42/1994 Z.z., súčasne ktorý správny orgán tu nemá právomoc, žiadam a vyzývam Vás, ako je uvedené vyššie.
  S úctou JUDr. Adriana Krajníková
  Príloha: Súhrn dotknutých právnych predpisov a judikatúry

  Na vedomie:
  JUDr. Zuzana Čaputová, prezidentka SR, Boris Kollár, predseda NR SR, Mgr. Štefan Holý, podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie, Ministri vlády SR, Predsedovia parlamentných politických strán, Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik SR, JUDr. Ivan Fiačan PhD., predseda Ústavného súdu SR, JUDr. Ján Šikuta, PhD., predseda Najvyššieho súdu SR JUDr. Ján Hrubala, predseda Špecializovaného trestného súdu, Predsedovia krajských súdov,JUDr. Viera Kováčiková, generálny prokurátor, v z. prvá námestníčka GP JUDr. Dušan Kováčik PhD., špeciálny prokurátor plk. JUDr. Ing. Peter Kovařík, dočasne poverený Prezident Policajného zboru gen. Ing. Milan Ivan, Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže JUDr. Tomáš Borec, predseda Slovenskej advokátskej komory JUDr. Ing. Miroslav Paller, prezident Slovenskej komory exekútorov JUDr. Miroslav Gregor, prezident Notárskej komory MUDr. Marian Kollár, prezident Slovenskej lekárskej komory a iní…“
  ————————————
  Rád by som si v súvislosti s nehádzaním flinty do žita na freefilm.to pozrel tento film – z obsahu je jasné prečo – ale nenabieha z archívu – nejaký problém v úložisku – odstránia to, tak hádam potom.

  The Deep Hlboko / Hluboko (2012)
  „Film o námorníkovi, ktorý zázračne prežil stroskotanie lode pri pobreží Islandu, inšpirovaný skutočnými udalosťami. V marci 1984 sa pri pobreží Islandu niekoľko kilometrov od pobrežia potopila rybárska loď s celou posádkou. Jeden jej člen však navzdory všetkým fyzikálnym zákonom prežil šesť hodín v Severnom ľadovom oceáne, bez pomoci priplával k brehu a prežil i cestu cez pusté lávové polia. Lekári podrobili Guliho množstvu testov, aby zistili, ako je také niečo možné…“

  • Materiál je zavesený na Infovojna.sk – dnes by tam mal byť aj rozhovor k veci s JUDr.Harabínom a JUDr.Krajníkovou.

 12. Vzhľadom na to, že diktátor Matovič sa bojí údajného sprisahania /ako kedysi Dzurinda údajnej „skupinky“/ a vyhlásením všeobecného núdzového stavu chce
  i) obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,“ = CENZÚRA!!! – zvážte spôsob komunikácie, nakoľko nemôžeme zostať 90 dní bez alternatívnych informácií, lebo sa zobudíme na áre v NWO s nejakou trubkou v krku.

  Neodporúčam reportáže do šuplíka a odosielanie newsletterov – načo kompromitovať svojich ľudí – vládni spy hackeri to budú mať napichnuté. Odporúčam len strohé označenie tém a zdrojové linky ku tomu. Detto komentáre – bez vlastných slov a tiež len zdieľanie zdrojov, ktoré cenzúra neodstavila.
  Namiesto komentárov navrhujem zaraďovať politické vtipy.

  Kto s čím zachádza – s tým aj schádza! Sic semper tyrannis! Mor ho!

 13. Jednoduchá

  Pre p.Jean- vidíte aj iní Vás tu podporujú, tak to nevzdávajte p.Jean! …držte sa !:-)….
  Pre p.Maroša – ten film, čo ste tu spomínal, som nevidela, určite je úžasný, už len podľa toho, aké to mal ten chlapík ťažké ! klobúk dolu, keďže to nebolo ,,scifi“ ale NAOZAJ ! :-)………ja zasa poznám len takú malú bájku, kt.hovorí o niečom podobnom- a síce- 2 muchy sa topili v mlieku . Jedna to za chvíľu vzdala a bolo po nej,. tá druhá sa trepala, ,,metala“ až sa to mlieko zmútilo, bolo ako smotana a milá mucha sa zachránila ! :-)…vytrvalosť, pevná vôľa a odhodlanie -nedať sa odradiť žiadnymi prekážkami dokážu skutočne veľmi veľa ! nie je to jednoduché, no ani nie nemožné ! :-)))………………………………toľko miesto večer.rozprávky :-), želám Vám obom aj ostat.slob.zmýšľaj.pekný večer ! :-)…………………..

Pridajte komentár

*