UNICEF a farmabiznis sa spolčili proti alternatívnej medicíne


Print Friendly, PDF & Email

Motto: „Pravda sa stáva zradou v ríši klamstiev.“

Internetové stránky zaoberajúce sa oboznamovaním verejnosti s pravdou o súčasnej medicíne a zdravotníctve sú čím ďalej, tým viac terčom útokov.

Nemyslíme teraz len našu stránku, ale aj mnohé iné slovenské stránky s alternatívnym prístupom, napríklad slobodavockovani.sk alebo v zahraničí stránky: mercola.com, naturalnews.com a podobne.

V predchádzajúcej vete som použil slovo „alternatívne“, no popravde by sa toto označenie hodilo skôr na mnohé „mainstreamové“ prúdy a média. Sú to totiž prevažne oni, ktorí často používajú pseudovedu a zavádzanie na presadzovanie vlastnej agendy.

Prekvapujúce na týchto útokoch je to, že sú vedené nielen zástupcami medicínskeho „establišmentu“, z ktorých mnohí zatajujú svoje väzby na rôzne farmaceutické firmy, ale aj medzinárodnými organizáciami, ako napríklad UNICEF.

Jednoducho, iba za oboznamovanie verejnosti s vedeckými dôkazmi publikovanými v prestížnych medicínskych denníkoch, vás označia za najväčšieho „antivakcinačného mienkotvorcu“. A vy pritom nerobíte nič iné, iba sa napríklad zasadzujete za bezpečnosť vakcín.

Neraz si alternatívne stránky vyslúžia nálepku „mediálneho podporovateľa domáceho eko-terorizmu“, ako tomu býva u článkov poukazujúcich na riziká geneticky modifikovaných plodín.

Čo vedie UNICEF k podobným obvineniam?

Nedávno bola publikovaná správa UNICEF (Detský fond OSN), v ktorej táto organizácia poukazuje na vzrastajúce povedomie obyvateľov strednej a východnej Európy v otázkach bezpečnosti vakcín a zároveň vymenúva najväčších aktivistov hnutia o očkovacom povedomí na internete.

V tomto zozname boli menované napríklad stránky Mercola.com, GreenMedInfo.com, Mothering.com či NaturalNews.com.

Úvodnú kapitolu správy začínajú citátom Marka Twaina:

„Klamstvo dokáže obletieť pol zemegule, pokým si pravda obuje topánky.“

Z toho je jasné, že UNICEF sa snaží vzbudiť dojem, že stránky obhajujúce bezpečnosť vakcín o situácii klamú a preto by mali byť ignorované. Ono by to aj bolo veselé, ak by to nebolo také vážne.

Takže si to zhrňme…

Máme tu medzinárodnú organizáciu, ktorá má vraj za úlohu chrániť zdravie a bezpečnosť detí.

Ale namiesto toho, aby sa zaoberali jednoduchým vedeckým faktom poukazujúcim na možné škodlivé následky vakcín, tak vstupujú do ešte hlbšieho partnerstva s gigantmi vyrábajúcimi vakcíny ako Merck či GlaxoSmithKline (GSK).

Míňajú vzácne zdroje a čas na vyhlásenia pre verejnosť s cieľom presvedčiť vás, aby ste ignorovali akúkoľvek vedu, ktorá spochybňuje zmysluplnosť kobercového bombardovania imunitného systému novorodencov a malých detí potenciálne škodlivými vakcínami.

Tajní posteľoví milenci UNICEFu

Ide o naozaj znepokojujúce fakty, pretože Merck bol v posledných rokoch objektom niekoľkých kriminálnych škandálov a hromadných žalôb.

Ak by sme mali vymenovať len zopár prípadov, tak medzi najznámejšie kauzy napríklad partí zavádzajúca reklamná kampaň na ich smrteľný „liek“ Vioxx, alebo klamanie o skutočnej efektivite vakcíny proti príušniciam (mumpsu).

Okrem toho sa podieľali na vedeckých podvodoch – žaloba bola podaná ich vlastnými vedcami, tiež zatajili kritické vedľajšie účinky lieku proti osteoporóze Fosamax.

Ešte väčším šokujúcim odhalením bolo, že v roku 2009 vypracovali takzvaný „list lekárov určených na zneškodnenie a diskreditáciu“.

A to len preto, lebo si títo lekári dovolili vyjadriť kritické názory na ich liek proti bolesti Vioxx. Teda ten istý liek, ktorý mal, predtým ako bol stiahnutý z trhu, na svedomí životy viac ako 60,000 ľudí.

O 2 roky neskôr, v roku 2011, firma Merck sa priznala ku kriminálnemu činu podvodnej propagácie a predaja ich smrtiaceho lieku.

Ale však áno, počúvajme UNICEF a dôverujme chlapíkom, ktorý sa neštítili zájsť až tak ďaleko ako bolo ohrozovanie života tých, ktorí spochybňovali bezpečnosť veľmi nebezpečného lieku.

No a potom tu ešte máme GSK, ktorého vedúca pozícia medzi korporatívnymi kriminálnikmi je ilustrovaná až priveľmi dobre.

Firme GSK bola dokázaná vina počas najväčšieho medicínskeho vyrovnania v histórii USA minulý rok s pokutou 3 miliardy amerických dolárov, o čom sme písali nedávno aj na našej stránke. K tomu pred pár mesiacmi čínske úrady obvinili túto firmu z podplácania a nelegálnych marketingových aktivít.

Čínska polícia tvrdí, že má dôkazy poukazujúce na to, že podplácanie tvorilo „hlavnú časť“ obchodného modelu GSK v Číne od roku 2007.

Hovorí sa, že lekári a vládni úradníci prijímali úplatky vo forme cestovného, hotovosti a sexuálnych služieb. Podľa niektorých správ, po zrátaní celkovej hodnoty suma úplatkov tvorila čiastku takmer 5 miliárd dolárov!

Na tieto nelegálne aktivity údajne používala firma sprostredkovateľské agentúry. Doteraz boli zadržaní štyria riadiaci pracovníci čínskej pobočky GSK za peňažné a sexuálne úplatkárstvo.

GSK taktiež strávilo vyše 10 rokov snahami o utajenie informácii o tom,  že vedeli o nebezpečnosti ich lieku na cukrovku Avandia, lebo to by nepriaznivo ovplyvnilo jeho predaj.

Takže, pokým sa UNICEF spolčuje so skutočnými kriminálnikmi a popritom sa naváža do stránok poskytujúcich pravdivé informácie, paradoxne tieto označuje za klamlivé.

UNICEF si však neuvedomuje jednu vec…

Zverejňovaním zoznamu „očkovacích mienkotvorcov“, teda tých, ktorí zasúvajú palice do kolies ich propagandistického povozu publikovaním štúdií – ktoré by oni najradšej navždy utajili –, a teda vám vlastne poskytujú takzvaný „Zoznam kto za koho kope“.

Možno by sme sa im vlastne mali za to poďakovať. Ako uvádza zástupca stránky Greenmedinfo.com:

Ich dokument budí zdanie, že ide o analytickú a opisnú správu. V skutočnosti je však jej podstata ohováračská a len veľmi slabo zakrýva agendu diskreditácie opozičných hlasov a názorov. Svojím postojom tak viac škodia, ako pomáhajú.

Celé je to o to viac prekvapujúcejšie, pretože stránky ako GreenMedInfo.com iba agregujú, rozširujú a poskytujú otvorený prístup k panelovo overenému výskumu o negatívnych vedľajších účinkoch očkovania. Prípadne poskytujú informácie o bezpečnostných obavách vakcín získaných priamo z Americkej národnej medicínskej knižnice a väčšina z nich bola publikovaná v rešpektovaných medicínskych denníkoch.

Zástancovia označovania geneticky modifikovaných potravín (GMO) sa dnes nazývajú podporovateľmi eko-terorizmu. Čo bude ďalej?

Nedávno publikovaný článok vo Forbes magazíne skutočne umocňuje všetky tieto útoky na reportérov zdravia a ich čitateľov. Hlavička ich článku znie: „Domáci eko-terorizmus má hlboké vrecká a mnohých vykonávateľov“ (Domestic Eco-Terrorism Has Deep Pockets. And Many Enablers).

Uvedený článok, ktorý napísali Jay Byme a Henry I. Miller, obsahuje aj pasáž:

Za posledné roky [eko]teroristi sa pokúsili získať sympatie a ospravedlnenie pre svoje činy používaním dezinformačných kampaní, ktoré bezcharakterne ohovárajú bezpečnosť a užitočnosť geneticky modifikovaných potravín používaných v poľnohospodárstve.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Označovanie týchto potravín za Frankensteinové im síce pomáha získavať čítanosť, no jedná sa o čierny marketing. Ide o získavanie si popularity pre vlastné produkty, očierňovaním produktov svojej konkurencie. To môže niekedy viesť až ku kriminálnym činom.

…V tejto krajine existuje veľký, dobre etablovaný, vysoko profesionálny priemysel protestujúcich, motivovaný špeciálnymi záujmami, ktoré hľadia len na to, ako si naplniť vlastné vrecká.

Kampane proti genetickým modifikáciám sú otvorene financované a podporované veľkými výrobcami organických potravín, ako napríklad Gary Hirshberg, predseda predstavenstva firmy Stonyfield Organic, „podomovým predajcom“ alternatívnych doplnkov výživy a vitamínov Joe Mercolom, či Mike Adamsom – teda osobami, ktoré všetky profitujú zo zvyšujúcej sa spotrebiteľskej nedôvery voči produktom ich konkurencie.

Konečným cieľom je samozrejme predať viac predražených a nadhodnotených organických potravín.

Jedným z výsledkov týchto snáh o rozširovanie dezinformácií je vytváranie prostredia, ktoré extrémistov povzbudzuje k trestným činom. Sú nimi zvyčajne nasledovníci konšpiračných teoretikov, organických predajcov a zástancov „práva byť informovaný“ z Facebooku alebo Twitteru.

Preto by sme mali odsúdiť nielen samotných páchateľov trestných činov, ale aj tých, ktorí vytvárajú toto prostredie strachu a nenávistných rečí proti legálnemu, vysoko regulovanému, bezpečnému a spoločensky prínosnému výskumu a vývoju.

Prečo sa reportéri zdravia dostávajú na „Listiny pre zneškodnenie“?

Takže teraz, keď sa novinári označujú za umožňovateľov domáceho terorizmu iba preto, že šíria informácie z výskumov publikovaných v rešpektovaných časopisoch alebo robia interview so samotnými výskumníkmi, pozrime sa bližšie na tých, ktorí tak hlasno kričia.

Prvým autorom vyššie uvedeného článku je Jay Byrne, ktorého životopis identifikuje ako prezidenta v-Fluence Interactive Public Relations, Inc.

Prečo pán Byrne zabudol v intre o autorovi uviesť skutočnosť, že je tiež bývalým vedúcim pracovníkom Monsanta?

Jay Byrne vlastne riadil oddelenie firemnej komunikácie v Monsante v rokoch 1997 až 2001. Teda tento jeho článok nie je ničím iným ako firemnou komunikáciou, pretože sa javí, že nitky k jeho predchádzajúcemu zamestnávateľovi stále existujú /pretrvávajú.

Ako dobre pre Monsanto, že stále môžu zavolať svojmu bývalému komunikačnému riaditeľovi, aby napísal totálne jednostranný a zaujatý článok, ktorým vás varuje o vašej väzbe na eko-terorizmus v prípade, ak by ste sa rozhodli podporiť kampaň za označovanie geneticky modifikovaných potravín.

Späť v roku 2001 Jay Bryne urobil nasledovné vyhlásenie, ktoré je viac než výpovedné:

Predstavte si internet ako zbraň položenú na stole. Použijete ju buď vy alebo váš oponent. V každom prípade jeden z vás bude zabitý.

Byrnova firma v-Fluence Interactive Public Relations je len veľmi slabo zamaskovaná odnož veľkej biotechnológie. Podľa Bryneho sú

tradične pestované plodiny a poľnohospodárske praktiky pod útokom… Treba využiť pesticídy, GMO, hormóny, antibiotiká, chorobu šialených kráv a obavy súvisiace s rizikovými faktormi (na ľudské zdravie, životné prostredie a spotrebiteľskú voľbu).

Pokiaľ toto nie je vyjadrenie prevzaté z príručky biotechnologických firiem, tak potom neviem, čo ním je. Je jednoznačné, že nemá na zreteli vaše zdravie alebo bezpečnosť.

Pamätáte si na Henry Millera?

Henry Miller, druhý autor uvedeného článku vo Forbes, bol hlavnou postavou nedávnej kampane proti zákonu za označovanie geneticky modifikovaných potravín v Kalifornii.

V televíznych spotoch a na letákoch sa vydával za profesora Standfordskej univerzity a vyzýval ľudí, aby tento nový zákon nepodporili.

V skutočnosti však vôbec nie je profesorom na Standforde. Je výskumným pracovníkom v Hooverovom inštitúte, konzervatívnom think-tanku, ktorý len náhodou má sídlo na Standfordskej univerzite.

Okrem toho sa táto univerzita riadi pravidlom, že počas volieb nepodporuje žiadnych  kandidátov politických strán a rovnako nikdy nedovoľuje politické filmovanie na akademickej pôde.

Televízny šot musel byť následne stiahnutý, keďže nesprávne reprezentoval to, kým Miller naozaj v skutočnosti je. Okrem toho tento človek dlhodobo propaguje také toxické chemikálie ako napríklad DDT, pracoval aj pre tabakový priemysel.

Vedecké mediálne centrum a jeho tienistá stránka

Ďalším zdrojom nie príliš vedeckých informácií je Vedecké mediálne centrum (SMC). Hlavné sídlo má vo Veľkej Británii s pobočkami aj v ostatných krajinách.

SMC o sebe tvrdí, že je „nezávislá tlačová agentúra, ktorá pomáha zabezpečovať prístup verejnosti k najlepším vedeckým dôkazom a poznatkom v čase, keď sa výsledky vedy dostávajú do médií“.

Ak sa však pozriete na ich finančné zdroje, nájdete tam mnoho „známych mien“. Priam to pripomína čítanie zoznamu „Kto je kto v biotechnologickej brandži“. Ide o multimiliardové firmy ako napríklad:

 • BASF
 • Bayer
 • CropLife (obchodovanie s pesticídmi a biotechnológiami)
 • Abbott Laboratories
 • Monsanto
 • Novartis
 • Syngenta
 • Astra Zeneca
 • Coca-Cola
 • Biochemická spoločnosť
 • Asociácia chemického priemyslu
 • GlaxoSmithKline

Táto organizácia sa hrdí tým, že je objektívna a bez predsudkov, pretože nedostáva od žiadnej firmy, spoločnosti alebo jednotlivca viac ako 5% z jej celkových príjmov.

Ako však môžete byť nezaujatý, keď tak veľa z vašich príjmov pochádza od firiem z jedného hospodárskeho odvetvia? Ich panel „expertov“ sa vyznačuje vysokým konfliktom záujmov a reprezentuje skôr záujmy priemyslu a nie nezávislé vedecké poznatky.

Prečo by akákoľvek firma platila za to, že nejaký nezávislý odborník sa bude vyjadrovať proti nej? V krátkosti: Vedecké mediálne centrum má len jednu agendu – zavádzať vás korporatívnou propagandou.

Napríklad v dokumente nazvanom „Riziká komunikácie: Návod pre vedcov“ ponúka užitočné tipy pre svojich „nezávislých“ expertov. V tomto dokumente je vysvetlené,  ako majú vedci odpovedať na otázky médií zľahčovaním problémov.

Ak sa novinár napríklad opýta „Má to nejaké riziká?“, vedec má primäť novinára, aby sa opýtal radšej na prínosy lakonickou odpoveďou „Prínosy prevažujú nad rizikami“.

Inou odporúčanou odpoveďou je napríklad: „Riziko je veľmi malé. Také malé, že verím v bezpečnosť daného produktu.“

Teda ako vidíte, nejde o príliš vedecký prístup…

To aj objasňuje dôvody, prečo sa táto organizácia s takou vervou pustila do nedávno publikovanej štúdie ukazujúcej nádory myší kŕmených geneticky modifikovanou kukuricou.

Išlo o prvú vedeckú štúdiu svojho druhu, v ktorej boli myši počas celého svojho života kŕmené geneticky modifikovanou potravou. Bola to veľká hanba pre odvetvie biotechnologického priemyslu.

V ten istý deň, ako bola publikovaná štúdia, prišla z tohto mediálneho centra tlačová správa poukazujúca na „anomálie“ v štúdii aj napriek tomu, že jej autori sa podrobili štandardnej oponentúre a procesu panelovej previerky.

Skrátka, môžete sa staviť, že v prípade existencie škodlivej substancie zarábajúcej peniaze, súčasne existuje aj minimálne jedno zoskupenie vydávajúce sa nezávislú neziskovú organizáciu, ktorá rozširuje všetko možné, len nie nezávislé objektívne informácie.

Je načase poodtiahnuť oponu a pozrieť sa na to, kto ju poťahuje za nitky a kladivká…

Dúfam, že budete podporovať nielen túto stránku zdieľaním tu zverejňovaných informácií, ale aj mnohé iné alternatívne médiá publikujúce výsledky výskumov a dôkazy o tom, ako veľký biznis by bol najradšej, keby sa tieto fakty nikdy nedostali k vám.

Je zjavné, že mnohí z nás majú pomyselné terče na chrbtoch a útoky na nás sa rýchlo eskalujú. Teraz je čas stáť spoločne, vytvoriť jednotný front a ukázať im, že sa nedáme zastrašiť ich slabo zakrývanými hrozbami.

Prečo Monstanto v jednej krajine ľudí nenávidí a v inej nie?

Zaujímavým faktom je, že ak Monstanto nemá na výber, tak aj podporuje označovanie geneticky modifikovaných potravín.

Napríklad ich reklama vysielaná vo Veľkej Británii zdôrazňuje, ako firma veľmi podporuje povinné označovanie GMO potravín a dokonca nabáda Britov, aby takéto informácie vyhľadávali. Reklamný šot znie takto: „Mali by ste vedieť všetky fakty pred tým, ako sa rozhodnete  nakúpiť…“

Aký je potom rozdiel medzi Britmi a Američanmi, keď v USA sa firma zúrivo stavia proti takémuto označovaniu GMO potravín Ako si iste domyslíte aj sami, v prípade Británie to nie je ich úprimná viera v právo spotrebiteľa na informácie.

Ide o jednoduchú vypočítavosť a snahu čo najviac vyťažiť aj z pre nich nepriaznivej situácie. Jednoducho povedané – je to ich pokrytectvo.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Zdroj: Attacks on Health Reporters and Their Readers Are Escalating, Úvodné foto: ddees.com

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Pokial ide o mna, mate moju plnu doveru rovnako vy, ako osvietenci, akymi su Dr,. Mercola, Dr. Wright /Tahoma Clinic) a im podobni, ako aj prve lastovicky na Slovensku. Zial, tych je zatial velmi malo, aspon pokial siahaju moje informacie. Hovorim o naturalpatoch, resp. lekaroch lieciacih holistickou medicinou. Ja som takto „osvitena“ uz najmenej 10 rokov. Vdaka tomu v obchodoch nakupujem minimalne, niet produktu, ktory by som dala do kosika bez toho, aby som si neprecitala, co obsahuje (nastastie mi sluzia oci a na ich odporne mikro pismenka vidim). Vsetky potraviny kupujem z kvalitnych zdrojov – hydinu, maso, zeleninu z ekofariem, v bio obchodoch som pecena varena, namiesto cukru pouzivame steviu, xylitol, kvalitny med (samozrejme tiez z vidieckeho overeneho zdroja), co najviac eliminujeme produkty obsahujuce biely cukor, glukozovo-fruktozovy sirup, aspartam a ine umele sladidla, v obci, do ktorej sme sa prestahovali z Bratislavy, kupujeme domace vajicka, kozi syr a mlieko, kravske mlieko z miestneho mliekomatu na farme, robime si domace jogurty, domucu sunku, atd. atd. Je toho vela, vratane konzumacie vysokych davok vitaminu D (v lete zo slnka, v zime z vyzivoveho doplnku), celeho komplexu B-ecok, antioxidantov, cez pitie kvalitneho sypaneho zeleneho caju, nepouzivame chemikalie na cistenie domacnosti, na vela veci nam staci obycajna soda bicarbona, kyselana citronova ci borax. Toto vsetko aplikujeme na rodinach nasich deti a vnucat. Je toho naozaj vela, o com by som mohla napisat roman, ale tu na to uz nemam priestor, takze sa vratim na zaciatok. Verte mi, ze vasu a vam podobne webstranky citam a zaujimave clanky preposielam vsetkym znamym a kamaratom. Drzte sa a tesim sa na dalsie clanky.

 2. Ivan Ruskov

  Dobrý deň Miriam,
  je výborné, že sú ľudia ako Ty. Jediná cesta, ako zastaviť to chemicko-farmateuticko-genetické šialenstvo je návrat k prirodzenosti a zdravému rozumu. Ak budeme kupovať biopotraviny od našich ohrozených biopestovateľov, pomôžeme im zosilnieť a časom aj ceny týchto produktov budú klesať, alebo aspoň neporastú. Farmakartely sú „všetkéhoschopní“ a kto ešte stále pochybuje, nech si pozrie prednášku MUDr. Matthiasa Ratha v Berlíne. Doktor Rath je statočný lekár a zatiaľ jediný, čo podal na farmakartel žalobu na MS v Haagu za zločiny proti ľudskosti. Rath pracoval v USA 20 rokov s nositeľom Nobelovej ceny Linusom Paulingom. Vie o liečení rakoviny a iných chorôb viac, ako celý medicínsky establishment verne slúžiaci Big Pharme. Establishment vie, čo činí a raz, ruka v ruke s Pharmou, bude hnaný na zodpovednosť. Pharmou.

  • ANo, videla som prednasku dr. Ratha, aj pravidelne v nasej rodine uzivame jeho produkt LyCin (Vitamin C s lyzinom), skvela zalezitost.

 3. Škoda, že mnoho ľudí je hlúpych a ani keď im poviem pravdu a ukážem dôkazy, tak nezmenia názor na pharma firmy a iné veci.
  Vidím to aj na svojej matke.

 4. MUDr. Michal Piják

  Článok poskytuje neskreslené informácie o mafiánskych praktikách farmabiznisu. V úvode sa autori právom pohoršujú nad tým, že “ Internetové stránky zaoberajúce sa oboznamovaním verejnosti s pravdou o súčasnej medicíne a zdravotníctve sú čím ďalej, tým viac terčom útokov.“ Bohužiaľ, neuvedomujú si skutočnosť, že jedným z dôvodov, prečo sa stávajú ľahkým terčom pre takéto útoky je to, že svoje údaje často zakladajú na informáciach z diskreditovaných stránok, ako je mercola.com, naturalnews.com a podobne, ktoré spomínajú aj v tomto článku. To však nemení nič na vierohodnosti údajov o mafiánskych spôsoboch farmabiznisu, ktoré sa uvádzajú v tomto konkrétnom článku, pre ktoré existuje nespočetné množstvo spoľahlivých dôkazov.

  Na zlepšenie kreditu takýchto článkov by som ich autorom tiež odporúčal, aby namiesto pojmu alternatívna medicína používali pojem integratívna medicína. Tento pojem pojem zahrňuje komplexné riešenie zdravotníckej starostlivosti s využitím aj alternatívnych, resp. komplementárnych metód, ktoré boli overené štandardnými metódami medicíny založenej na dôkazoch.

  • Pod pojem „alternatívna medicína“ už mnoho tzv. „odborníkov“ zahrnulo aj šarlatánske spôsoby liečby, preto vítam zverejnenie oveľa správnejšieho pojmu „integratívna medicína“. Jeho obsah je mi dôverne známy už viac ako dve desaťročia – už vtedy som sa vo svojom okolí snažil poukazovať práve to, čo Dr. Piják vo svojom príspevku vysvetlil stručne a jasne. Má to nielen jasnú logiku – veď človeku, pacientovi by malo byť úplne jedno, ako niekto nazýva medicínu, ktorá mu pomohla. Dôležité (pre každého z nás) musí byť to, aby akákoľvek terapia bola overená štandardnými metódami medicíny založenej na dôkazoch, aby jej výsledky boli riadne preukázané a publikované prinajmenšom v karentovaných periodikách.

 5. henry mayer

  bohuzial my ovce stale este spime. ked kupujes nieco, a ignorujes si precitat co si kupil,-nieje ti pomoci. kazdy sme si strojcom svojho osudu. je smutne, ze sme vzdali svoje ja, a davame nicit svoje telo chemikaliami druhym, a este za to platime. boze nas, preto sme tak primitivni!! cim viac klapiek na kompjutru, tym menej mozgovych buniek.

 6. V clanku sa uvadza niekolko stranok, nasich aj zahranicnych zaoberajucimi sa alternativnou medicinou a informaciami. Moholi by ste zverejnit alebo uviest cely list, aby sme sa mohli dostak k viac informaciam o skutocnom zdravi? Vopred vdaka.

 7. inak môžeme polemizovať, čo je v skutočnosti „alternatívna“ medicína. Čínska medicína má takmer 5000 rokov, porovnateľne stará je aj liečba rastlinami, minerálmi, energiami …. koľko rokov má táto pseudomedicína? 150? 200?

Pridajte komentár

*