Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Sú lieky na maláriu dobý nápad pre liečbu COVID-19?


Print Friendly, PDF & Email

Sú lieky na maláriu dobý nápad pre liečbu COVID-19?

Prepuknutie najnovšieho opakovania koronavírusu – COVID-19 – núti vedcov hľadať účinné metódy poskytovania podpornej starostlivosti a minimalizácie účinku ochorenia. Ako v tomto krátkom videu vysvetľuje dr. Roger Seheult, spoluzakladateľ stránky MedCram.com, za rýchle šírenie je zodpovedných niekoľko faktorov.

Jedným zo v súčasnosti skúmaných liekov je chlorochín, liek, ktorý sa bežne používa na zvládanie šírenia malárie. Chlorochín je syntetický derivát chinínu, ktorý bol kedysi jediným liekom na maláriu. Chinín je však horký a má závažné vedľajšie účinky.

Stručná história chinínu a chlorochinínu

Legenda hovorí, že aby sa lepšie pil, miešali ho Briti v Indii s ginom a citrónom alebo limetkou.

Britskí kolonisti si chuť obľúbili a krátko nato bol v roku 1858 toniku udelený patent. Spoločnosť Schweppes uviedla tonik na americký trh takmer o 100 rokov neskôr a gin s tonikom sa zostávajú neoddeliteľnou súčasťou britskej a americkej histórie.

Lenže, hoci je toniková voda ochutená chinínom, lieku veľa neobsahuje. Tonik ho obsahuje v litrovej fľaši len 83 miligramov, no liečebná dávka chinínu je 500 až 1000 mg.

V poznámkach na tlačovom brífingu prezident Trump povedal, že americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) schválil na liečbu koronavírusu liek proti malárii zvaný chlorochín – čo nie je to isté ako chinín.

Už toho istého dňa ale FDA vydal vyhlásenie, že liek iba „skúma“, aby zistil, či liek „môže byť použitý na liečbu pacientov s miernym až stredne silným priebehom COVID-19“.

„Prebiehajú štúdie, ktoré majú stanoviť účinnosť použitia chlorochínu na liečbu COVID-19,“ pokračuje vyhlásenie, pričom zmocnenec FDA dr. Stephen Hahn dodáva:

 „Zároveň zaviažeme domácich výrobcov k zvýšeniu výroby tohto produktu pre zmiernenie akýchkoľvek možných tlakov dodávateľských režazcov.

Vieme, že ak klinické dáta naznačia, že by tento produkt mohol byť sľubný pri liečbe COVID-19, bude po ňom zvýšený dopyt. Podnikneme kroky k tomu, aby chlorochín zostal dostupný pre pacientov, ktorí ho užívajú na liečbu ťažkých a život ohrozujúcich ochorení, ako je lupus.“

Lenže, ako poukázala jedna blogerská webstránka: „Lekári môžu predpisovať chlorochín a hydroxychlorochín už teraz. FDA nereguluje a nemôže regulovať predpisovanie liekov na neschválené liečby.“ A mnohí lekári to očividne nielen vedia, ale, podľa The New York Times, tú medzeru aj využívajú:

„Žiadny z tých liekov nebol na to použitie americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv schválený. Niektoré z nich – napríklad chlorochín a hydroxychlorochín – sa bežne používajú na liečbu malárie, lupusu, reumatoidnej artritídy a iných stavov…

´Mám veľa lekárov, žiadajúcich o predpísanie Plaquenilu ako predbežného opatrenia pre seba a členov svojej rodiny. Je to etické?´ napísal v nedeľu jeden človek vo facebookovej skupine farmaceutov, zmieňujúc sa o obchodnej značke hydroxychlorochínu.“

Naliehanie farmaceutov: Zastavte vytváranie zásob

Z obavy, že by lekári mohli nielen konať skôr, ako sa potvrdí, že lieky na maláriu skutočne zaberajú na COVID-19, ale že o ne tiež oberajú pacientov, ktorí ich naozaj potrebujú na chronické stavy ako sú lupus a artritída, výbory štátnych farmaceutických spoločností naliehajú na svojich členov, aby predpisovanie týchto liekov obmedzili.

Okrem toho môžu mať tieto lieky aj závažné vedľajšie účinky. NPR uvádza:

 „Naši členovia rozhodne vidia vyšší dopyt po tomto lieku a niektorí ľudia sa ním možno snažia zásobiť,“ hovorí Todd Brown, výkonný riaditeľ Massachusettskej asociácie nezávislých farmaceutov… Farmaceuti sú svedkami nárastu žiadostí a jeho predpisovania pre seba v prípadoch, kedy nie je jasné, na čo ho pacient v tejto dobe potrebuje´…

Brown navrhuje, aby lekárnici odmietli hromadné predpisovanie lieku a pripravovali ho iba  pre pacientov, ktorí hydroxychlorochín naozaj potrebujú…

Michael Barnett, lekár prvotnej starostlivosti a odborný asistent na harvardskej Škole verejného zdravotníctva T. H. Chana hovorí, že aj keby sa na základe už prebiehajúcich klinických skúšok ukázalo, že liek je účinný proti COVID-19, treba ho šetriť pre tých, ktorí ho najviac potrebujú.

Barnett má pochopenie [pre tých, ktorí chcú na liečbu COVID-19 vyskúšať všetko, čo sa dá], poukazuje však na to, že tento silný liek má závažné vedľajšie účinky a preto by sa nemal užívať, ak nie je známy prínos.

O bizarnú poznámku na okraj a ďalšie varovné titulky pre užívateľov sa postaral manželský pár šesťdesiatnikov, ktorí sa rozhodli pre samoliečbu prostriedkom na čistenie akvárií, obsahujúcim v sebe iný druh chlorochinónu. Oboch hospitalizovali do 30 minút po požití toxickej látky, no, ako uviedli noviny The Sacramento Bee, manžel neskôr zomrel.

Prostriedok na čistenie rybích nádrží „obsahuje rovnaké aktívne ingrediencie ako liek chlorochín fosfát, používaný na liečbu malárie, no má iný vzorec,“ vysvetlil zdravotný riaditeľ z miestneho centra na liečbu otráv.

Nanešťastie, rovnakú chybu spravili najmenej traja ďalší ľudia v Nigérii, preto je veľmi dôležité mať na pamäti, že by ste žiadny liek nemali užívať bez výslovného nariadenia svojho lekára.

Predošlé údaje naznačujú, že štúdie o chlorochinóne môžu byť priaznivé

Historicky existujú silné dôkazy, že chlorochín a hydroxychlorochín sú v laboratóriu účinné proti koronavírusu SARS, ktorý sa objavil v roku 2003.

Testy v laboratóriu tiež ukazujú, že chlorochín v kombinácii s antivírusovým liekom Remdesivor účinkuje v bunkových kultúrach proti COVID-19. Hydroxychlorochín (Plaquenil) využíva rovnaké dráhy ako chlorochín, je však bezpečnejší z pohľadu vedľajších účinkov.

Tieto a ďalšie výsledky viedli vedcov k vlaniu po ďalšom výskume využitia liekov proti malárii pre zastavenie prívalu infekcie COVID-19.

Nedávno boli v Číne ohlásené výsledky veľmi malého klinického testu, v ktorom bol proti infekcii použitý len samotný Plaquenil, no prístup k údajom pre kontrolu nebol spočiatku umožnený iným vedcom a keď sa tak stalo, dáta vykazovali len veľmi malý rozdiel medzi liekovou a kontrolnou skupinou.

Podobné štúdie prebiehajú už niekoľko rokov. Napríklad, v roku 2009 posudzovala jedna štúdia použitie chlorochínu na ľudský koronavírus subtypu OC43, známeho tým, že spôsobuje ťažké infekcie dolnej časti pľúc. Výskumníci použili pokusné zviera a zistili predbežnú liečbu, demonštrujúcu, že liek je proti tomuto subtypu vysoko účinný. Záujem o antimalariká zdôrazňuje špecifické šírenie vírusu.

Ako bolo uvedené v úvodnej štúdii „Globálne šírenie koronavírusového ochorenia 2019 a malárie: epidemiologický paradox“, ktorej odborné posúdenie momentálne prebieha:

 „Z analýzy údajov o šírení sa zdá, že endemická prítomnosť malárie chráni niektoré popoulácie pred prepuknutím COVID-19, najmä  v najmenej rozvinutých krajinách. Čo je dôležité, mechanizmus fungovania niektorých liekov na maláriu (napr. antivírusová činnosť) naznačuje ich potenciálnu rolu v chemoprofylaxii epidémie.“

Maláriu vyvoláva parazit, prenášaný na ľudí infikovanými komármi rodu Anopheles. Veľkú časť bremena podľa Svetovej zdravotníckej organizácie znáša africký región, s 93 % všetkých prípadov na svete a 94 % úmrtí, súvisiacimi s maláriou.

Keď nazriete do užívateľsky príjemnej interaktívnej mapy Zdravotného centra Univerzity Johnsa Hopkinsa, sledujúcej celosvetové šírenie epidémie, je zjavné, že jedinou väčšou pevninskou plochou, ktorá má menej prípadov než Afrika, je Rusko – čo je prinajmenšom veľmi zaujímavé.

Odborníci testujú účinnosť chlorochínu proti COVID-19

Vzhľadom k výsledkom z minulosti a súčasným údajom získava jeden prebiehajúci klinický test 1000 pracovníkov, ktorí majú na základe svojho vystavenia sa vírusu vyšší potenciál nakazenia. Oxfordská univerzita začína s testom v máji 2020 a jeho ukončenie sa očakáva v máji 2022.

Výskumníci používajú dvojito slepú, randomizovanú, placebom kontrolovanú štúdiu, určenú k posúdeniu užívania chlorochínu verzus placeba, podávaných po dobu 3 mesiacov, alebo kým im nebude diagnostikované ochorenie COVID-19. Výskumníci tiež merajú závažnosť respiračného ochorenia a klinických výsledkov.

Jedna nedávno uverejnená štúdia mala ohľadom použitia hydroxychlorochínu povzbudivé výsledky. Odborník na kontrolu infekčných ochorení dr. Didier Raoult z Francúzska prijal 24 pacientov, ktorí mali potvrdený COVID-19. Pacienti dostávali každý deň 600 mg hydroxychlorochínu a ich vírusová záťaž bola monitorovaná v nemocničnom prostredí.

V závislosti od klinických prejavov pridali výskumníci do liečebného protokolu azitromycín. Ako negatívna kontrola boli využití pacienti z inej nemocnice, ktorí protokol odmietli.

Vedci dospeli k záveru, že aj napriek malej veľkosti vzorky prieskum „ukazuje, že liečba hydroxychlorochínom významne súvisí s redukciou/stratou vírusovej záťaze u pacientov s COVID-19 a že azitromycín jej účinok zosilňuje.“

O svoje pozitívne výsledky s podobným protokolom u malej skupiny pacientov sa podelil aj ďalší lekár. Dr. Vladimir Zelenko lieči úzko prepojenú židovskú populáciu v dedine Kiryas Joel, Monroe, štát New York. Zelenko uverejnil svoje video o ním vyvinutej liečbe a poslal ho Trumpovi, žiadajúc ho o jej celonárodné použitie.

Hositeľovi rozhlasovej relácie Seanovi Hannitymu povedal, že pri použití hydroxychlorochínu, azitromycínu a síranu zinočnatého, podávaných po dobu 5 dní mal u pacientov 100-percentnú úspešnosť. „Bol som svedkom pozoruhodných výsledkov; liečba skutočne bráni postupu ochorenia a pacienti sa liečia,“ povedal.

Predstavitelia okresného zdravotníctva vo svojej odpovedi povedali, že je od Zelenka „neopodstatnené“ a „veľmi nezodpovedné“ aplikovať výsledky svojich pacientov na celú komunitu a nabádali obyvateľov počúvať predstaviteľov verejného zdravotníctva a pokračovať v odporúčanom zachovávaní spoločenského odstupu a ďalších metódach prevencie.

Protokol nie je bez rizika

Chlorochín zvyšuje pH mechúrikov v bunkách napadnutých vírusom. Mierne kyslé prostredie vírusovú infekciu obvykle uľahčuje.

Jeremy Rossman z University of Kent očakáva pozitívne laboratórne výsledky, no poznamenáva, že „medzi tým, ako to funguje v laboratórnych bunkách a ako to funguje v tele, je často veľký rozdiel.“ K jednému z rozdielov patria potenciálne smrtiace vedľajšie účinky.

Hoci sú výsledky nádejné, je dôležité všimnúť si, ako poukazuje Seheult, že vedľajším účinkom oboch liekov je predĺženie vašej QT vlny na elektrokardiograme. To znamená, že sa v srdci mení elektrická aktivita. Najobvyklejšími symptómami stavu sú záchvat, mdloby a náhla smrť.

Tieto vedľajšie účinky nie sú minimálne. Iba dva dni nato, čo Čína vydala smernice pre liečbu chlorochínom, poslala varovanie pozorne monitorovať nepriaznivé vedľajšie účinky a obmedziť jej použitie na tých, ktorí nemajú ochorenie srdca, pečene ani obličiek a tých, ktorí neužívajú antibiotiká ako azitromycín či steroidy na predpis.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Malária s COVID-19 nemajú veľa spoločného – alebo áno?

Hoci sa zdá, že malária a koronavírus toho nemajú veľa spoločného, liek účinkuje proti malárii a dokáže zmierňovať symptómy koronavírusu. Seheult vysvetľuje možný mechanizmus:

 „Keď koronavírus infikuje vašu bunku, vloží do nej mediátorovú RNA, ktorá bude prepísaná za použitia ribozómov. Ako prvé tie ribozómy urobia to, že tú RNA molekulu prepíše na bielkovinu nazývanú na RNA závislá RNA polymeráza alebo replikáza. A je to práve tento enzým, ktorý je… potláčaný vysokými intracelulárnymi koncentráciami zinku.

Takže, ako sa ukazuje, chlorochín je zinkový ionofór a je ním aj hydroxychlorochín.

Zinkový ionofór je v podstate len bielkovina či brána, umožňujúca zinku vstup do buniek. Nevieme, či to takto skutočne funguje v tomto prípade, ale naozaj sa zdá, že prepožičiava dôveryhodnosť mechanizmu činnosti, že zinok potláča replikázu a že hydroxychlorochín a chlorochín zvyšujú intracelulárnu koncentráciu zinku.“

Poznámka: O zinku ako možnej prevencii ochorenia COVID-19 sme písali nedávno v článku Analýza: Skoro každá osoba, zomierajúca na koronavírus, má spoločné tieto 3 veci.

Dôkazy ukazujú, že glukonát a acetát zinku účinne zmierňujú závažnosť a trvanie vírusových infekcií. Zinok je veľmi dôležitý pre účinnosť nášho imunitného systému, činnosti enzýmov, syntéze bielkovín a delenei buniek. Štúdie dokazujú, že užívanie kryštálikov zinku skracuje trvanie prechladnutia o 33%  a zmierňuje vážnosť vašich príznakov.

Zinok je nevyhnutnou súčasťou antivírusových bielkovín zinkového prsta, o ktorých bolo dokázané, že „bránia replikácii istých vírusov potláčaním prepisu a podporou rozkladu vírusových mRNA“. Táto aktivita sa prejavuje podobným bránením aj proti chrípkovému vírusu A.

Lenže nie všetky zinkové produkty poskytujú rovnaké výsledky. Keď kryštál obsahuje zinku viac, môže proces narušovať. Viaceré ingrediencie sa môžu nejako vzájomne ovplyvňovať, a to aj vtedy, keď sú pri samostatnom užívaní bezpečné a účinné.

Existuje napríklad dôkaz, že kyselina citrónová, manitol a sorbitol sa viažu so zinkom a obmedzujú jeho vstrebávanie. Viac o tom, ako užívať zinok pri angíne či chrípke sa dočítate v článku (v angličtine) „When Should You Take Zinc to Shorten Your Cold?

Krátkodobé náklady by mohli priniesť dlhodobé benefity

Spoločnosť Bayer, ktorá je v súčasnosti zapletená do súdneho sporu kvôli výrobe a distribúcii herbicídu Roundup, oznámila, že daruje 3 milióny tabliet fosfátu chlorochínu (Resochinu), lieku, ktorý spoločnosť objavila v roku 1934.

Resochin sa v Európe používa na prevenciu a liečbu malárie, no FDA jeho použitie neschválila.

Tento dar snahám zdravotníkov zmierniť účinky COVID-19 môže Bayeru poskytnúť cestu k schváleniu v USA.

Lenže, hoci ponuka upútala pozornosť médií a spoločnosť môže dúfať, že si tým nakloní verejnú mienku, základom lieku je chlorochín, na rozdiel od v súčasnosti FDA schváleného lieku Plaquenil, používajúceho lepšie znášaný hydroxychlorochín.

Rýchle šírenie COVID-19 zvyšuje potrebu preventívnych opatrení

Seheult vo svojom videu opisuje výsledky štúdie, publikovanej v marci 2020 v časopise Science. Na určenie toho, ako sa choroba šírila pred a po tom, ako v Číne 23. januára 2020 vstúpil do činnosti zákaz cestovania, použili matematický model.

Zistili, že v tom čase bolo nediagnostikovaných 86 % ľudí, čo znamená, že neboli na vírus testovaní a tak nevedeli, že ho majú. Autori štúdie poukazujú na to, že tí, ktorí sú nediagnostikovaní, majú často mierne alebo žiadne príznaky vírusovej infekcie a tak si potreby testovania nie sú vedomí.

Matematický model použitý v štúdii odhalil, že tieto nezdokumentované prípady boli v Číne zodpovedné za 79% všetkých zdokumentovaných prípadov. To znamenalo, že keby nezdokumentované prípady COVID-19 boli identifikované, počet známych nakazení by klesol o 79 % a, ako opisuje Seheult, počet infikovaných vo Wuhane by klesol o 66%.

Podľa výskumníkov boli tí nediagnostikovaní s miernymi či žiadnymi príznakmi na 55% rovnako nákazliví ako tí s príznakmi. Lenže k rýchlemu šíreniu vírusu po celej Číne prispel samotný počet nediagnostikovaných prípadov.

Výskumníci napísali: „Naše  zistenia tiež naznačujú, že pre úplné zvládnutie SARS-CoV2 by bolo potrebné radikálne zvýšenie identifikácie a izolácia v súčasnosti nezdokumentovaných infikovaných. Zvýšená miera mediálneho pokrytia a povedomia o víruse u celkovej populácie už zrejme viedli k zvýšenej miere vyhľadávania lekárskej starostlivosti kvôli respiračným príznakom.“

Ako poukazujúvýskumníci, na úplné potlačenie šírenia a jeho dostanie pod kontrolu sa vyžaduje kombinácia identifikácie za pomoci dôkladného testovania a následnej izolácie tých, ktorí vírus majú.

Lenže, zatiaľ čo správy o prvých prípadoch v Číne sa dostali na verejnosť 31. decembra 2019, americké Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) ohlásili vývoj laboratórnej testovacej súpravy, dostupnej v USA, až 3. februára 2020.

USA odmieta používanie testovacej súpravy WHO, dostupnej v januári

Len čo bola v januári k dispozícii genetická sekvencia COVID-19, nemeckí výskumníci na vírus rýchlo vyvinuli PCR test. The New York Times uviedli, že úvodné testovacie súpravy, vyvinuté CDC, boli chybové a zmätky s testovaním mali na svedomí politici, nie veda.

The Verge  uviedol:

 „Ten test sa stal základom pre test Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), používaný v krajinách na celom svete, vrátane Južnej Kórey, no ktorý Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) odmietli používať.

Vytvorenie PCR testov je, teoreticky, celkom jednoduché: vedci vezmú útržky vírusového génu a použijú sériu chemických látok pre vyhľadanie útržku toho génu vo vzorke. Keď útržok nájdu, znamená to, že pacient vírus má.“

Južná Kórea je jednou krajinou, ktorá konala rýchlo na dvoch frontoch.

Ako sa Seheult zmieňuje na konci videa, krajina začala rýchlo používať liek proti malárii. Údaje zhromaždené univerzitou Johnsa Hopkinsa ukazujú, že zatiaľ čo Južná Kórea patrí pri víruse medzi 10 najlepších krajín, počet tých, ktorí zomreli, sa približuje číslam, obvykle pripisovaným chrípke – k 22. marcu 2020 to bolo 1,16 %.

Ako uvádza časopis Science, toto všetko bolo dosiahnuté bez masívneho uzatvárania celých miest. Namiesto toho krajina zaviedla pre izolovanie vírusu potrebné celoplošné testovanie s veľkou snahou vysledovať kontakty tých, ktorí vírus mali alebo aby sa tí, ktorí mu boli vystavení, dostali do karantény.

Celkovo do 17. marca 2020 Južná Kórea „otestovala viac než 270 000 ľudí, čo predstavuje viac ako 5 200 testov na milión obyvateľov… Spojené štáty zatiaľ [v tom čase], ako ukazujú údaje amerických  Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), vykonali 74 testov na milión obyvateľov.

Testovanie mohli spomaliť politici, nie veda

Iné výsledky malo šírenie vírusu v Taliansku. Správy o ochorení a smrti šokovali svet, vyvolávajúc strach, že rovnaká miera nákazy a úmrtnosti sa bude šíriť po celom svete. Dôležité je však všimnúť si rozdielnosť situácií medzi krajinami.

Zatiaľ čo Južná Kórea začala s testovaním vo veľkom kvôli izolácii asymptomatických ľudí a liečbe v januári, Taliansko sa zmietalo v politických hádkach.

Jedno talianske mesto vykonalo testovanie celej populácie a bolo údajne schopné epidémiu v ich meste zvládnuť. Tieto výsledky zdôrazňujú odporúčania výskumníkov identifikovať a izolovať tých, ktorí sú nakazení.

V liste úradom to komentoval istý profesor klinickej imunológie z Florentskej univerzity:

 „Percento infikovaných ľudí v populácii, aj tých asypmtomatických, je veľmi vysoké. Základom pre to, aby sme boli schopní mať pod kontrolou šírenie vírusu a závažnosť ochorenia je izolácia tých asymptomatických.“

Druhá časť rovnice v Taliansku sa vzťahuje v vyššej miere úmrtí než u väčšiny ostatných krajín. Táto zvýšená miera bola zistená aj počas sezónnej chrípky, keď úmrtnosť pripisovaná chrípke je v Taliansku vyššia než v iných európskych krajinách, najmä u staršej populácie.

Stránka Wired uvádza, že 23% talianskeho obyvateľstva sú seniori, zatiaľ čo v USA je to 16 %. Mladí Taliani tieť zvyknú udržiavať blízke vzťahy so staršími, čo zvyšuje riziko toho, že by mladá asymptomaická osoba mohla preniesť vírus na seniora.

Vedci, zapojení do nedávneho výskumu, posudzujúceho šírenie vírusu, dospeli k záveru:

 „Aj v roku 2009 spôsobil vírus pandemickej chrípky H1N1 mnohé mierne prípady, rýchlo sa rozšíril po celom svete a nakoniec sa stal endemickým.

V súčasnosti kolujú v ľudských populáciách štyri enedemické koronavírusové reťazce (229E, HKU1, NL63, OC43). Ak sa nový koronavírus bude riadiť modelom pandemickej chrípky H1N1 z roku 2009, bude sa tiež šíriť globálne a stane sa u ľudskej populácie piatym endemickýcm koronavírusom.“

Nápomocné možnosti výživy pre prevenciu a liečbu vírusu

Pri tom, ako sa tento príbeh vyvíja, cítim záväzok prinášať vám realizovateľné možnosti prevencie a liečby, ktoré môžete využiť doma. Nedávno publikovaný článok Marka McCarthyho a Jamesa DiNicolantonia, PharmD, uvádza, že existujú nutraceutiká, ktoré môžu pomôcť zmierniť symptómy a závažnosť chrípky a koronavírusov.

Tieto vírusy podľa autorov:

 „…spôsobujú zápalovú búrku v pľúcach a práve táto zápalová búrka vedie k akútnym dýchacím problémom, orgánovému zlyhaniu a smrti.

Určité nutraceutiká môžu pomáhať znižovať zápal v pľúcach z RNA vírusov a ďalšie môžu tiež pomôcť zosilniť interferónovú reakciu 1. typu na tieto vírusy, čo je pre telo hlavný spôsob ako pomôcť vytvárať antivírusové protilátky pre potláčanie vírusových infekcií.“

Na základe záverov niekoľkých randomizovaných klinických štúdií sú DiNicolantonio a McCarthy presvedčení, že antivírusové účinky niektorých nutraceutík sú celkom jasné a dúfajú, že tieto prínosy podnietia ďalší výskum na otestovanie tejto stratégie.

To, ako môžu niektoré cenovo dostupné výživové doplnky zmierňovať závažnosť a trvanie vašich príznakov angín, chrípky alebo COVID-19 môžete zistiť v článku (v angličtine) „Quercetin and Vitamin D — Allies Against Coronavirus?„. Slovenský preklad titulky je: „Quercetin a vitamín D – spojenci proti koronavírusu?“

Dôležité pre podporu vášho úsilia zostať zdraví je tiež nezabúdať sa starať o svoj črevný mikrobióm, obmedziť príjem cukru a sacharidov, dbať na dostatok spánku a dobre si umývať ruky.

Viac o posilnení imunity píšeme v našom článku: Ako posilniť imunitu, aby ste čo najlepšie zvládli akúkoľvek nákazu.

Záver

Nezabúdajte sa držať ďalej od iných, keď ste chorí, aby ste zamedzili šíreniu akéhokoľvek vírusu, ktorého môžete byť prenášačom a vyhľadať lekársku pomoc, ako keby ste mali silnú chrípku.

Ťažkosti s dýchaním sú jasným indikátorom toho, že môžete potrebovať pozornosť lekára.

Obzvlásť to platí, keď ste tehotné, máte oslabený imunitný systém alebo chronický zdravotný stav, ktorý vás môže dostať do tejto kategórie s vyšším rizikom ťažkej infekcie vírusom COVID-19.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Zdroj: Mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Tlamka Jozef

  Pozorne som si prečítal celý článok…..z hľadiska môjho pohľadu na svet po prežitej klinickej smrti ma oslovil najmä z i n o k , liečbu by som videl najmä s aplikáciou poznatkov z egyptskej chrámovej medicíny……
  Ale môj názor je taký. že stále chodíme okolo horúcej kaše…….podstata antivirusovej prevencie aj terapie
  je vo funkčnosti epifýzy v kvantovej dualite s VNO – Jacobsonovým orgánom a synchronicite s funkciou sleziny – makrofágy…….
  Odporúčam vývoj testov na funkčnosť epifýzy v jej
  systémovej podstate…….
  Priamy terapeutický efekt predpokladám v
  systémovej embryonálno-geronto-apiterapii s
  pyramidálnymi intervenčnými impulzami permanentného procesu znovuzrodzovania…je to
  na dlhšiu reč, niečo o tom viem……vďaka za prečítanie
  a prípadné oslovenie našich slovenských vedcov…Jozef

 2. https://banned.video/watch?id=5e8639d5d753df001e1eb96d
  Covid 19 vzniká z 5G. 5 G je veľmi nebezpečné pre zdravie. Kde vypukol Covid 19 bolo zavedené 5 G (Wuhan, Taliansko, Španielsko). Teraz sa pripravuje vakcína z čipom čo bude mať spojenie s 5 G…Depopulácia v plnom prúde.

  • Svetové dianie postupuje presne podľa biblie – čo si boh predsavzal, to si postupne aj plní, už len čipovanie s číslom šelmy chýba.
   Nájde sa niekto, kto mi vysvetlí, čo môže mať takýto ničivý boží plán spoločné so skutkami napr. Ježiša, ktorý nikdy nikoho nepotrestal a na kríži odpustil úplne všetkým, ešte aj vrahom? Apropo – čo má celý súčasný skazonosný proces napĺňania si biblie spoločné s Láskou??

   • Ahoj Emily. V biblii je napísané čo sa bude diať. Pan Ježiš to zjavil učeníkovi Jánovi. Nie je to tak , že Boh si napĺňa čo si predsavzal. On nám dal vedieť čo všetko príde. Pretože Boh pozná budúcnosť. To nie Boh zavedie čipovanie ale ľudia. Ľudia si vytvárajú vírusy, ľudia si zamilovali peniaze a moc, ľudia sa zabíjajú, znásilňujú, podvadzajú, klamú, nenávidia.. a to nevieme všetko čo ľudia robia. A Boh to vidí. Dal nám slobodnú vôľu a takto sme ju použili. Na zlé veci. Boh je práveže neskutočne milosrdný a zhovievavý. Pretože keby ktokoľvek z nás bol Bohom a videl by všetky zverstvá ktorých je ľudstvo schopné už dávno by sme všetkých rovno odstránili. Ale Boh nám dáva stále šancu sa obrátiť k Nemu. Ale raz sa naplní miera všetkej tej zloby a Boh zakročí. A vďaka Bohu že to spraví. Ale predtým žiaľ ešte ľudia urobia veľa zlých vecí. Budú stále viac nenávidieť, vykorisťovať, budú prenasledovať kresťanov, zavedú čipovanie atď. Je to všetko v biblii. Božie súdy prídu až potom všetkom. Ak by sa ľudia spamätali a začali žiť v láske tak by Boh žiadne súdy neposlal. Ale žiaľ to sa nestane. My ľudia sme sa už priveľmi skazili. Ale každý jednotlivec má šancu. Vďaka Panovi Ježišovi, stačí sa k Nemu obrátiť, oľutovať všetko zlé a začať žiť nanovo s Božou pomocou. Boh si nevyberá podľa sympatií, každý máme šancu.

 3. Jednoduchá

  Milá Emilka,
  verím tomu, že Vám to nebude prekážať,
  ak Vás tak oslovím.
  P.Boh nemá s nami žiadny ničivý plán, nesmieme sa takto ,,vyhovárať“.
  PRÁVE NAOPAK, chce nám dopriať spokojný a plnohodnotný život,
  ktorým si ,,zabezpečíme“ešte lepší – ten budúci život.
  Okrem života sme od neho ,,dostali do vienka“ aj SLOBODNÚ VOĽU.
  Takže je na nás samých, ako so svojím životom naložíme.
  A ako sa správame teraz, tak sa raz budeme aj mať.
  Existuje 1 dôležitý prírod.teda aj Boží zákon:
  ,,Čo človek zaseje, to bude žať“
  A to platí tak pre všetkých, bez ohľadu na ich rasu, vek alebo miesto,
  kde bývajú!
  Nič nespravodlivé nezostane nepotrestané!
  Taký život, aký má každý 1 z nás teraz,
  sme si ,,zariadili“ naším konaním v minulosti.
  A to, ako sa raz budeme mať,
  si ,,zariaďujeme“ naším správaním v prítomnosti.
  Samozrejme, nemáme len 1 pozemský život,
  máme ich viac,
  no nie každý tomu verí, zvlášť v rímsko – katolíc.cirkvi
  to neprichádza do úvahy.
  Svojími myšlienkami, slovami a skutkami
  sa vo svoj.životoch duchovne ,,posúvame“ vyššie alebo nižšie…..
  p.Boh Z LÁSKY k NÁM nám dal možnosť,
  aby sme išli ,,čo najvyššie“, čo najbližšie k Nemu,
  no rozhodnúť sa musíme sami…….
  Pretože len človek je na takej úrovni, ako je,
  mimo ostatného všetkého živého na Zemi,
  tak by sa aj mal podľa toho správať……………………..
  Treba hľadať správne informácie,
  časom pochopíte.
  Nech sa Vám Emilka darí.

 4. Vďaka za podnetné reakcie, babenky – to je dobre, že nad vecou premýšľate…
  Uvažujem aj ja: Zabije si MILUJÚCA matka svoje neposlušné dieťa? Ja určite nie…ani čo aké nepodarené by bolo. Láska nezabíja. Láska odpúšťa, donekonečna. Ježiš je toho pravým dôkazom. A hovoril, že ROBÍ TO, ČO VIDEL U SVOJHO OTCA, ktorý je v nebi (t. j. na inej planéte, ako Zem). Ježiš, a teda ani jeho Otec nikdy nikoho nepotrestali, neodsúdili, nezabili, a ani nezabijú. Pretože Láska zabiť nedokáže – a to vôbec nikoho.
  Podľa princípu dedukcie a logiky Ježišov láskyplný Otec nemôže mať nič spoločné s Bohom, ktorý si vyvolil a ochraňoval iba Židov, zatiaľ čo Egypťanov zabíjal. Ani Mária nemôže byť Ježišovou matkou, keďže on žil dávno pred ňou. (A kde by bol po tri desaťročia ukrytý, ak po celý čas býval s matkou na Zemi?)
  Milujúci, donekonečna odpúšťajúci Otec a jeho syn Ježiš nemajú spoločnú ani jedinú vlastnosť s trestajúcim a posledným súdom sa vyhrážajúcim „Bohom“, a rovnako ani s Máriiným synom Kristom, ktorého po „zmŕtvychvstaní“ nespoznali ani „jeho“ učeníci. Fyzická podoba tam čiastočná bola, no totožnosť nie. A odlišnosť medzi nimi je očividná hlavne v ich rozporuplnom učení.
  Nemilosrdný boh si napĺňa hrozný scenár svojej biblie, ktorý má byť zavŕšený čipovaním (znamenie šelmy 666), aby nás mohol dokonale kontrolovať a ovládať. A milostivý Otec sa musí chtiac-nechtiac prizerať na stále narastajúce ľudské utrpenie a nemôže zasiahnuť, tak ako nezasiahol ani pri ukrižovaní svojho milovaného syna: od začiatku dal všetkým ľuďom slobodnú vôľu – a on si za svojím slovom stojí. Čo ak čaká práve na samozvaného boha, kým sa spamätá a pochopí, že aj on je s nami na tej istej potápajúcej sa lodi. Milujúci Otec určite zachráni aj jeho, pretože aj on je jeho dieťa…len musí pochopiť, že zmyslom života je láska k blížnemu a znamená všetko, zatiaľ čo nadradenosť a neutíchajúca túžba po absolútnej moci je nič.
  (Nielen Ježiš, ale aj ostatní menovaní sú ľudia, dokonalí, využívajúci mozog na 100 % a techniku takisto. Na duchov neverím – fungovali by rovnako ako softvér bez hardvéru.)

 5. Milá Emily, podľa Tvojho názoru „Nemilosrdný boh si napĺňa hrozný scenár svojej biblie, ktorý má byť zavŕšený čipovaním , znamenie šelmy 666, aby nás mohol dokonale kontrolovať a ovládať“. Dovoľujem si k tomu len upresniť, že to nie Boh, ale satan má tento zámer. On si svojich bude označovať týmto znamením 666. Boh si označuje svojich znamením lásky. Ide o tých, ktorí Boha ctia a milujú nadovšetko a majú svoje srdce u neho, nie v statkoch tohto sveta. Na tomto svete máme iba prechodný pobyt, a teda prioritou človeka má byť snaha o dosiahnutie večného života v nebeskej blaženosti.

 6. Ahoj Emily. Dobre si napísala nemilosrdný boh s malým b, lebo to nie je Boh stvoriteľ ale diabol , ten navedie ľudí na čipovanie. Ten je bohom tohto sveta ,pretože si to ľudia slobodne vybrali, keď ho začali počúvať a obrátili sa proti svojmu Stvoriteľovi. Boh Stvoriteľ mal s nami iné plány. Ale napriek tomu, že vedel ako si vyberieme, nechal nám slobodnú vôľu. A ešte k tomu nám aj dal cestu z toho von. Od hriechu (zloby) naspäť k svätosti (dobru).Skrze svojho Syna Pána Ježiša Krista. Ale sama dobre vieš, že zlo vyžaduje trest. Každý máme v sebe túžbu po spravodlivosti. Preto existujú aj súdy na zemi. Keby ti niekto napr. znásilnil dcéru alebo zabil syna, tiež by si chcela spravodlivosť. Nehovor mi prosím že nie. Že ty by si takému človeku ešte poďakovala a bola s ním priateľka. Keď terorista vystrieľa školu plnú detí , myslíš že mu niekto z rodičov príde podať ruku a povie mu že láska je najdôležitejšia preto sa na neho nehnevajú? Určite nie. Zlo musí byť potrestané. Takisto raz Boh potrestá všetko zlo a bude to dobré a spravodlivé. Ale kým príde tento konečný súd, dovtedy máme všetci šancu sa odvrátiť od zlého. Túto šancu nám dal Boh vďaka svojmu Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi. Preto On prišiel na zem ako človek skrze Máriu,aby zobral trest za každého z nás na seba. Nechal sa potrestať za naše hriechy. Naplnil tak spravodlivosť. Preto ak sa k Nemu obrátime a vyznáme Mu svoje hriechy, ktoré sme urobili tak nám môže úplne odpustiť pretože sa nechal potrestať za nás. To je tá najväčšia láska , ze On bez zloby v sebe sa dal potrestať za naše zlo. Kým neprišiel Pán Ježiš na zem , tak Boh súdil národy spravodlivo. Tak ako si zaslúžili. To neboli dobrý ľudkovia ktorí boli nevinní. Tie národy boli skazené. Zabíjali sa navzájom kľudne bez trestu, obetovali upaľovali malé deti. Všetky tie národy to robili, obetovali svojim vymysleným bohom tak ,že vraždili panny a deti. Boli okultisti. Ale aj z týchto ľudí ak sa niekto obrátil k jedinému ozjastnému Bohu, a prestal robiť tie zverstvá tak bol zachránený. Jediný rozdiel bol v tom, že za čias pred Pánom Ježišom prišiel súd za napáchané zlo v ich čase a po príchode Pána Ježiša sa súd odložil na určitý čas. Ale súd bude. A tak to má byť. No dovtedy máme šancu sa obrátiť od zlu k dobru. Boh je stále ten istý , On je láska aj spravodlivosť. Určite by si nechcela raz žiť v jednej domácnosti s vrahom a násilníkom. Iba ak by bol zmenený na dobrého človeka. A toto nám ponúka Pán Ježiš. Obrátiť sa k Nemu, prestať s hriechom a prijať že On je potrestaný za moje hriechy alebo sa neobrátiť k Pánovi Ježišovi a naďalej robiť zlé veci a čakať že raz príde súd a budem znášať dôsledky. Podľa mňa je to všetko úplne logické a spravodlivé. Boh je láska. Raz bude oddelené zlo od dobra, láska od nenávisti. Zlo bude potrestané a každý kto si vybral dobro bude za to vďačný.

 7. Milé babenky,
  najskôr mi dovoľte povedať veľké ďakujem nášmu tolerantnému, veľkorysému Bádateľovi, ktorý nezasahuje do komunikácie nás, čitateľov, a ponecháva nám priestor na vzájomnú konfrontáciu názorov i v prípadoch, keď sme už trochu mimo hlavnej témy… aj keď – na druhej strane – mám pocit, že ono to všetko so všetkým súvisí: Spoločne hľadáme vinníka zla, ktorý je poriadne zakuklený… ja osobne nie preto, aby bol potrestaný, ale aby bola konečne pravda očistená od lži. Pretože Ježiš, ktorý položil život za to, aby vydal pravdivé svedectvo o svojom Otcovi, si to od nás zaslúži…
  Pokúsim sa predmet celej našej debaty už iba zhrnúť:
  Vo všeobecnosti sa hovorí, že boh je láska. V liste Židom 10:31 sa píše – citujem: „Strašné je upadnúť do rúk živého Boha.“ (Roháčkov preklad)
  „Upadnúť“ do rúk Ježiša nebolo strašné pre nikoho – počnúc smilnicou a končiac vrahom na kríži. Odpustil úplne všetkým, s prísľubom Raja. A po celý čas hovoril, že robí to, čo videl u svojho Otca, ktorý je v nebi.
  Pravý Ježiš nepredstavoval žiadnu cirkev – nikdy nemal apoštolov, mal len svojich učeníkov, s ktorými sa po celý čas musel ukrývať – pred Židmi, aj pred Rimanmi: tí prví ho chceli ukameňovať, no a rímsky prefekt – Pilát Pontský – odsúdil Ježiša na smrť. A „po jeho smrti nastala tma“…a trvá až dodnes. Na to, že po ukrižovaní Ježiša prídu v jeho mene falošní kristovia, ktorí budú robiť divy a zázraky, a zvedú mnohých, nás Pravý Ježiš vopred upozornil o.i. aj v Zjavení 16:12-16 slovami „…sú to duchovia démonov, ktorí robia divy…“ Tak prečo o tom pochybovať?

  Dovolím si ešte jeden citát: „A pobití od Hospodina budú toho dňa od konca zeme až po koniec zeme.“ (…takže Zem má koniec??) „Nebudú oplakávaní ani nebudú sprataní ani nebudú pochovaní; budú za hnojivo na tvári zeme.“ (Jeremiáš 25:33)
  Niečoho takéhoto úbohého a nedôstojného by sa inteligentný Ježiš a inteligentný Stvoriteľ určite nikdy nedopustili.

  Nebojme sa rozmýšľať. Dokonalá láska nepotrebuje mať tu ovečky. Preto nám Ježiš odkázal: „Skúmajte písma, či je tomu tak.“

Pridajte komentár

*