Teraz budú najdôležitejšie eurovoľby v histórii. Určite choďte voliť a zabráňte progresívnym fašistom navoziť tu státisíce migrantov, zaviesť povinné očkovanie, zakázať autá na benzín, zdražiť energie a potraviny, zaviesť digitálnu totalitu, zatiahnuť nás do vojny a inak vám zničiť život!

Pri vakcínach sleduj tok peňazí


Print Friendly, PDF & Email

Nestáva sa často aby guvernér štátu v USA vetoval zákon, ktorý bol jednomyseľne schválený oboma komorami parlamentu.

Pripomína to jedno staré porekadlo o matke sledujúcej svojho syna po prvý krát pri vojenskom pochode:

„To všetci ostatní vojaci pochodujú zlým krokom a nie môj syn“. Tentokrát je mimo správneho kroku George Ryan, guvernér štátu Illinois, ktorý vetoval zákon parlamentu číslo 1304 pod názvom „Zákon o imunizácii“

Tento zákon pojednával o tom, že členom Illinojskej poradnej imunizačnej komisie by nesmela byť žiadna osoba, ktorá je súčasne aj členom, zamestnancom alebo agentom farmaceutickej firmy produkujúcej vakcíny, prípadne taká osoba, ktorá sama alebo jej manžel/ka má v takejto firme akékoľvek vlastníctvo alebo iný finančný záujem.

Taktiež by týmto zákonom bolo bývalo zakázané pre členov imunizačnej komisie alebo im partnerom akceptovať akúkoľvek hodnotu alebo ekonomický prínos od farmaceutickej spoločnosti produkujúcej vakcíny v prípade, ak by takéto odmeny neboli súčasne všeobecne dostupné aj licencovaným lekárom a verejnosti.

Toto znelo ako vynikajúce pravidlo a človek sa len diví, prečo niečo podobné nebolo vždy zákonom.

Veď je predsa logické, že tí, ktorí oficiálne odporúčajú vládnym agentúram to, ktoré vakcíny majú byť pre občanov povinné a ktoré nie, nebudú súčasne na výplatných listinách firiem profitujúcich na výrobe a predaji týchto vakcín.

Ako ospravedlnenie svojho veta guvernér uviedol:

„Tento zákon by výrazne limitoval počet pediatrických lekárov a pediatrických špecialistov vo všeobecnosti, ktorí by boli schopní byť členmi poradnej imunizačnej komisie“.

Uvedený neskutočný výrok naznačuje, že na rozhodovanie a určovanie, ktoré vakcíny majú byť povinné, by bolo zložité nájsť iných ľudí ako tých, ktorí sú súčasne platení firmami vyrábajúcimi tie isté vakcíny.

Konflikt záujmov bol potvrdený aj emocionálnym vystúpením proti tomuto zákonu jedným členom Illinojskej poradnej imunizačnej komisie na svojom zasadnutí, kde povedal:

„Žiadny špecialista na infekčné choroby by v prípade platnosti takéhoto zákona nebol schopný slúžiť v spomenutej komisii. My všetci predsa príjmame peniaze od farmaceutických firiem“.

Guvernérovo veto teda jednoznačne potvrdilo, že americký štát Illinois je pri vypracovávaní svojich zdravotníckych vyhlášok plne závislý na sprostredkovateľoch farmaceutických firiem.

Ďalej napísal:

„Mnoho lekárov s expertízou v oblasti imunizácie a infekčných chorôb má zmluvné vzťahy s farmaceutickými firmami. Taktiež mnoho lekárskych fakúlt a akademických centier zamestnáva špecialistov na infekčné choroby, ktorí súčasne vykonávajú výskum financovaný farmaceutickým priemyslom.“

Čiže takto to celé funguje…

„Experti“ platení výrobcami vakcín majú oficiálne kanály, prostredníctvom ktorých radia štátnym orgánom určovať povinnosť tých-ktorých vakcín.

A takýto vzťah medzi farmaceutickými firmami a štátnymi orgánmi nie je jedinečný len pre štát Illinois.

Vypočúvanie pred americkou parlamentnou komisiou ohľadne vládnej reformy zdravotníctva viedlo k dôkazom, že podobné praktiky a konflikty záujmov sú vlastné aj pre federálne úrady akými sú FDA (komisia pre potraviny a lieky) a CDC (stredisko pre kontrolu chorôb).

Väčšina dnešných detí pred vstupom do základnej školy bolo nútených sa podrobiť v priemere 33 očkovaniam a súčasne mnoho ďalších vakcín sa práve nachádza v schvaľovacom procese a to aj napriek širokej kontroverzii týkajúcej sa ich účinnosti a možných vedľajších účinkov.

Je očkovanie proti hepatitíde naozaj potrebné pre novorodencov?

Vakcína proti hepatitíde B je podávaná novorodencom už v nemocnici krátko po narodení a to aj napriek tomu, že neexistuje vedecký dôkaz podporujúci opodstatnenosť jej podávania skôr než vo veku, kedy je dieťa vystavované rizikovým faktorom, akými sú napríklad sexuálna promiskuita alebo spoločné užívanie špinavých ihiel.

Očkovanie proti hepatitíde B je spájané s 53 úmrtiami a 828 vážnymi poškodeniami zdravia, hoci ročný výskyt nakazenia touto chorobou je len 191 prípadov spomedzi 38 miliónov detí mladších ako 10 rokov.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Tieto čísla sú uvádzané v publikácii Denníka Americkej Medicínskej Asociácie.

Ako ďalšiu doplňujúcu informáciu k tomu Ázijské centrum pre choroby pečene pri Stanfordskej univerzite v súčasnosti ohlásilo, že viac ako polovica všetkých prípadov hepatitídy B v USA sa vyskytuje u američanoch ázijského pôvodu.

Miera výskytu u tejto časti populácie je 70 krát vyššia v porovnaní s bielymi alebo hispáncami a 14 krát vyššia ako u černošskej populácie.

Ďalší článok v Denníku Americkej Medicínskej Asociácie uvádza nasledujúce dôvody pre očkovanie novorodencov proti hepatitíde B:

  1. Bol by v tom zmätok očkovať len tých, ktorí to potrebujú
  2. Existujú prípady (aj keď veľmi ojedinelé) malých detí nachádzajúcich sa v riziku
  3. Očkovanie novorodencov podchytí všetky deti
  4. Je jednoduchšie dostať vakcínu do bábätok ako do adolescentov

Človek nepotrebuje byť expertom, aby vedel posúdiť, že toto sú veľmi chabé argumenty zdôvodňujúce očkovanie všetkých novorodencov bez výnimky.

Vyzerá to tak, že výrobcovia vakcín proti hepatitíde B prišli na to, že nebudú schopní zarobiť veľké peniaze predajom ich vakcín len tým, ktorí sú rizikovou skupinou a tak sa rozhodli, že vakcínu je treba podávať rutinne všetkým novorodencom.

A poradné vakcinačné komisie im v tom dali za pravdu…

Stanovisko Kampane za pravdu v medicíne:

Kampaň zaujíma stanovisko, že každý by mal mať právo na vlastné slobodné rozhodnutie ohľadne svojej vakcinácie a vakcinácie svojich detí a to bez žiadneho nátlaku vládnych alebo lekárskych inštitúcii.

Náš hĺbkový výskum ukázal, že proklamované výhody očkovania sú vysoko prevýšené krátko- a dlhodobými komplikáciami, ktoré môžu po očkovaní nastať.

Požiadavky na kompenzačné platby vo výške miliónov dolárov boli podané proti mnohým vládam vo svete kvôli vedľajším účinkom z bežných vakcín.

Oveľa lepší prístup ako očkovanie je snaha o prirodzené posilňovanie imunitného systému prostredníctvom zdravej stravy tak, ako to robia niektoré neindustrializované národy, čo im poskytuje vlastnú silnú imunitu a úspešne tak čelia mnohým chorobám.

Najnovšou smutnou nehoráznosťou je očkovanie malých dievčat proti rakovine krčka maternice.

Materiál, ktorý poukazuje na pozadie a nezmysel tejto vakcíny, prekladáme.

UPOZORNENIE!

Prosíme rodičov dievčat, aby zatiaľ vyhľadávali objektívne a nezaujaté informácie zo zahraničných akademických, alebo aspoň internetových zdrojov a vážne zvážili svoje rozhodnutie!

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Autor: Phyllis Schlafly
Preklad: Bádateľ

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*