Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

25 spoločných znakov Ligoša Rakoša a sekty Svedkovia Jahodoví


Print Friendly, PDF & Email

25 spoločných znakov Ligoša Rakoša a sekty Svedkovia Jahodoví

“A v tom trstí-chrastí čo kvety rozvíja, skrýva sa nám tá stará známa múmia.

Na konári sedí ako voš, dnes odhalený – Ligoš Rakoš!”

Dovoľte predstaviť vám nového maskota našej iniciatívy „Odhoď narcis, kúp si jabko!“. Na úvodnom obrázku sa vo svojej plnej kráse zobrazuje náš známy aj neznámy, Ligoš Rakoš.

Jeho vypátranie nám trvalo pomerne dlhú dobu. Museli sme naň najať toho najlepšieho súkromného detektíva, Ružového Partnera.

Ako je z obrázku vidieť, zatiaľ čo väčšina slovenských pacientov žije v treskúcej zime doma na Slovensku, náš Ligoš Rakoš si užíva niekde v teplých krajoch.

Veď akoby nie, peňazí vyzbieraných od ľudí má neúrekom.

Netreba zabúdať na to, že sa nejedná len o peniaze z celonárodných zbierok konajúcich sa iba raz ročne ako je Deň narcisov. Okrem toho Ligoš Rakoš vyberá aj 2% z vašich darovaných daní či sponzorské dary od firiem.

Pomerne významné prostriedky má aj z pravidelných príspevkov od ľudí počas celého roka.

Euro k euru…no a za štyri nedele sú z toho nielen kapce, ale aj luxusný životný štandard nášho známeho aj neznámeho, Ligoša Rakoša!

Prejdime ale k hlavnej téme dnešného článku. Mnohí z vás sa teraz určite pýtajú, ako som pre pána Jána došiel na spojitosť medzi Ligošom Rakošom a Svedkami Jahodovými?

No viete,… dlhú dobu som sa zamýšľal nad tým, koho mi Ligoš Rakoš vlastne pripomína. Určite poznáte ten pocit, keď vám je niečo strašne povedomé, no ani za nič neviete prísť na to, čo to je.

Až jedného dňa mi to svitlo!

Ligoš Rakoš sa až príliš náramne svojím správaním podobá na známu sektu Svedkovia Jahodoví. V našom dnešnom článku ponúkame 25 znakov, ktoré majú tieto dve subjekty takmer identické. Síce vlastným spôsobom a trocha inak, no podstata je u oboch rovnaká.

No a tu je tých 25 spoločných znakov:

#1

Svedkovia Jahodoví: Veria, že oni jediní sú tí praví kresťania.

Ligoš Rakoš: Verí, že len on je ten jediný pravý bojovník proti rakovine. Svojich protivníkoch nazýva „konkurencia“ aj napriek tomu, že údajne funguje ako nezisková organizácia.

Pokiaľ viem, tak konkurencia existuje len v ziskovej sfére. Viaceré neziskovky so spoločným cieľom sa označujú ako „spolupracujúce“.

#2

Svedkovia Jahodoví: Len sám Veľký Jahoda je ten správny boh. Tu chyba nastala v zlom preklade z 13. storočia.

Ligoš Rakoš: Len chemoterapia a rádioterapia sú tie správne liečebné postupy. Chyba nastala v prvopočiatkoch vedy 20. Storočia, v čase vynájdenia rádioaktivity a nervových plynov ako napríklad sarín. Odvtedy sa Ligošove mentálne ponímanie liečby neposunulo napred ani o krok.

#3

Svedkovia Jahodoví: Čudný názor na vzkriesenie – ak si od náš odišiel, tvoja duša už nikdy nebude vzkriesená.

Ligoš Rakoš: Čudný názor na lojálnosť. Ak o ňom pochybuješ, razom nie ste kamaráti. Stačí si v jeho poradni prečítať zopár odpovedí na otázky čitateľov dotazujúcich sa na alternatívne spôsoby liečby rakoviny.

#4

Svedkovia Jahodoví: Kontrola nad členmi, bránenie sa stretávať s inými ľuďmi ktorí by im mohli otvoriť oči.

Ligoš Rakoš: Na svojej stránke neustále propaguje iba konvenčné prístupy k liečbe rakoviny. Nikdy neuviedol odkaz na iné zdroje. Očividne teda nechce aby pacienti získali ucelené informácie z rôznych zdrojov a sami sa potom rozhodli, akú liečbu uprednostnia.

#5

Svedkovia Jahodoví: Hlásajú slovo božie od domu k domu .

Ligoš Rakoš: Hlása slovo rakovinové od školy ku skole. Veľká časť jeho finančných zdrojov ide na publikáciu a distribúciu brožúriek pochybnej kvality, ktoré distribuuje po školách. Zároveň verbuje študentov za dobrovoľníkov na vyzbieravanie finančných príspevkov od verejnosti počas Dňa narcisov.

#6

Svedkovia Jahodoví: Zvýrazňujú vplyv rodiny, no neváhajú ju rozdeliť ak im rodinný príslušník stojí v ceste.

Ligoš Rakoš: Ak si poslušný pacient alebo jeho rodina, radi ťa počas liečby ubytuje. Spochybníš však jeho dogmy a vyrazí ťa hoc aj uprostred noci na ulicu… viď článok o babke, ktorá pomáhala dcére so starostlivosťou o vnučku.

#7

Svedkovia Jahodoví: Členovia majú zákaz zúčastňovať sa iných ekumenických akcií.

Ligoš Rakoš: Nemal problém na svojej stránke zverejniť upozornenie, že na „internete sa šíria správy“… Mal však problém uviesť kde konkrétne.

To aby nedajbože jeho verné ovečky nezablúdili na zakázané stránky a neinfikovali sa ich jedovatou ideológiou.

#8

Svedkovia Jahodoví: Uznávajú len jeden sviatok – Pánovu večeru.

Ligoš Rakoš: Uznáva len jeden sviatok – Deň narcisov, ktorým je doslova posadnutý.

#9

Svedkovia Jahodoví: Členovia nesmú prijímať krvné transfúzie

Ligoš Rakoš: Pacienti nesmú prijímať počas liečby žiadne vitamíny. Veď telo si zo stravy všetko potrebné vyberie. Podľa neho aj vtedy, ak to v tej strave ani vôbec nie je…viď mlieko a biele pečivo podávané v onkologických ústavoch ako bežná strava.

#10

Svedkovia Jahodoví: Mladí členovia nesmú mať vlastné záujmy, napríklad šport. Ako náhrada sa poskytujú seansy pre štúdium biblie.

Ligoš Rakoš: Mladým pacientom sa nedá šanca vyskúšať nič alternatívne pred tým, než sa im chemoterapiou zničí imunita a kostná dreň. Ako náhrada sú im ponúkané letné tábory, kde sa im hlavičky vymyjú o tom, ako majú byť starej tete, sestre Ligoša Rakoša, vďační.

#11

Svedkovia Jahodoví: Posadnutosť koncom sveta, na ktorý často nalákajú nových členov. Keď ku koncu sveta nakoniec nedôjde, jednoducho ho vždy o pár rokov posunú.

Ligoš Rakoš: Posadnutosť takzvaným vedeckým výskumom liečby rakoviny, na ktorý láka od nových prispievateľov finančné dary. Keď sa nakoniec nič nevyskúma, termín sa posunie. Nový liek je permanentne „na dosah“ už posledných 100 rokov.

#12

Svedkovia Jahodoví: Považujú sa za vyvolený národ, ktorý bol Bohom vybraný, aby spasil zem od hriechu.

Ligoš Rakoš: Považuje sa za vyvolený subjekt, ktorý spasí ľudstvo od rakoviny. Skôr mu ale k nej dopomáha.

#13

Svedkovia Jahodoví: Opovrhujú ostatnými náboženstvami a vystupujú útočne vo svojom učení.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Ligoš Rakoš: Opovrhuje alternatívnou medicínou a vystupuje útočne proti jej predstaviteľom…viď vyhrážanie sa žalobou a trestným oznámením našej stránke.

#14

Svedkovia Jahodoví: Pápeža považujú za Antikrista.

Ligoš Rakoš: Nás považuje za šarlatánov, ktorí sa ani len nepodpíšu pod svoje články…pre dôvod, prečo je tomu tak, viď bod 13.

#15

Svedkovia Jahodoví: Hlavný úspech majú u jednoduchých a chudobných ľudí

Ligoš Rakoš: Hlavný úspech má u jednoduchých a chudobných ľudí.

Je známe, že napríklad Steve Jobs, zakladateľ a riaditeľ (CEO) firmy Apple dlhé roky trpel rakovinou pankreasu. On sa však liečil alternatívne. Síce už zomrel, no so svojou chorobou žil dlhé roky napriek tomu, že rakovina pankreasu je jedna z najagresívnejších. Doba dožitia u nej pri použití konvenčnej onkológie je veľmi krátka, často iba zopár mesiacov.

Taký Patrick Swayze, ktorý trpel rovnakým ochorením, skonal oveľa skôr. Chudobou síce netrpel, no zrejme bol jednoduchšej povahy a dôveroval šarlatánom v bielych plášťoch. Zlé rozhodnutie…

#16

Svedkovia Jahodoví: Ľudstvo si podľa nich nezaslúži nič, iba záhubu.

Ligoš Rakoš: Ľudia si podľa neho nezaslúžia nič iba záhubu. Preto 11 ročnému dieťaťu s rakovinou povie „Čo chceš, aj tak skapeš„.

A preto vymysleli aj takú cynickú morbídnosť akou je „mobilný hospic„.

#17

Svedkovia Jahodoví: Tešia sa z medzinárodného napätia, vyostrovania konfliktov a lokálnych vojen. Považujú to za dokaz blížiaceho sa konca sveta.

Ligoš Rakoš: Má rád štatistiky o zvyšujúcom sa počte rakovinových ochorení. Je to pre neho ako olej do ohňa. Umožňuje mu to rásť a zvyšovať požiadavky nielen na príspevky od občanov a iných organizácii, ale aj klásť stále nové nároky na vládu, ministerstva a ostatné subjekty zapojené do systému zdravotníctva.

Viď jeho rezolúcia z III. fóra onkologických pacientov.

#18

Svedkovia Jahodoví: Viera v ľudské sily a možnosť urobiť svet lepším je pre Jahodovcov cudzia.

Ligoš Rakoš: Viera v samoliečiacu schopnosť ľudského tela vyzdravieť z rakoviny je pre neho vzdialená. Je známe stanovisko onkológov, že rakovina sa sama alebo bez len ich pomoci vyliečiť nedá.

#19

Svedkovia Jahodoví: Neberú do úvahy vedecké poznatky o začiatkoch kresťanstva. Prehliadajú sociálne aspekty. Selektívne si vyberajú len tie historické fakty, ktoré im pomáhajú dokazovať správnosť ich tvrdení.

Ligoš Rakoš: Neberie do úvahy všetky vedecké poznatky z oblasti výskumu a liečby rakoviny. Vyberá si len tie, ktoré mu vyhovujú. Úplne prehliada prírodné nepatentovateľné terapie, ktoré nemajú dostatočný ziskový potenciál, pretože sú nepatentovateľné.

#20

Svedkovia Jahodoví: Skresľujú pozemskú biedu a splnenie ľudských túžob po šťastí a nesmrteľnosti presúvajú do roviny nadprirodzeného.

Ligoš Rakoš: Skresľuje biedu onkologických pacientov, často im klame o miere úspešnosti liečby a zatajuje alebo zľahčuje nepriaznivé vedľajšie účinky liečby.

Splnenie túžob po úplnom vyliečení nahrádza útechami o predĺžení života o pár mesiacov. Ďalej ponúka vidinu dožitia sa 5 rokov od diagnózy, čo do svojich štatistík bez hanby uvádza ako „vyliečenie“.

#21

Svedkovia Jahodoví: Podobne ako iné sekty, aj oni vkladajú svoju vieru do biblického rámca.

Ligoš Rakoš: Podobne ako iné organizácie, aj on sa snaží vkladať svoju činnosť do na vede založeného rámca. To aj napriek tomu, že ním ponúkané riešenia sú pseudovedecké alebo založené na vede, ktorá má dopredu stanovená výsledky. Do tých sa potom už len dopasovávajú vhodne štúdie a vyradzujú sa tie, ktoré nepriniesli očakávaný výsledok.

#22

Svedkovia Jahodoví: Ľudia zdedili od Adama a Evy prirodzenú náklonnosť k hriechu.

Ligoš Rakoš: Ľudia vraj zdedili od svojich rodičov prirodzenú genetickú predispozíciu k rakovine. Aj keď to vo výnimočných prípadoch môže byť pravda, úloha tohto faktoru sa neúmerne zveličuje a využíva na vyvolávanie strachu u ľudí.

Tí sú potom nútení podrobovať často zbytočným a nebezpečným diagnostickým procedúram ako mamografy, biopsie, röntgeny, či CT-čka.

#23

Svedkovia Jahodoví: Miesto v raji môžu ľudia získať iba vtedy, ak budú počas celého života výlučne slúžiť Veľkému Jahodovi. Ich významnými rituálmi sú krst a pamätná večera.

Ligoš Rakoš: Miesto v spoločnosti, uznanie a prestíž môžu získať iba tí ľudia, ktorí statočne celý život podporovali a prispievali na aktivity Ligoša. Jeho prvým posvätným rituálom je trápny žltý narcis z umelej hmoty pripnutý na odev počas Dňa narcisov.

Je to znakom toho, ako si Ty svoj súcit s onkologickými pacientmi prejavil výlučne prostredníctvom jeho organizácie. Druhým rituálom, ak si mu finančne prispel aj počas roka je, že tvoje meno sa na veky vekov vyryje na jeho webovú stránku. To aby aj všetci ostatní videli, že aj Ty si sa rituálu zúčastnil.

#24

Svedkovia Jahodoví: Sú nedôslední a často si vo svojich výkladoch boha a biblie protirečia.

Ligoš Rakoš: Je nedôsledný a často si vo svojich vysvetleniach a postojoch k príčinám a liečbe rakoviny protirečí. Ak napríklad budete vystavený prírodnej radiácii z pozemského plynu radón, máte zvýšené riziko rakoviny. Avšak niekoľko tisíc násobné dávky radiácie pri ožarovaní vás z nej nejakým zázrakom vyliečia.

#25

Svedkovia Jahodoví: Človek nie je sám schopný pochopiť bibliu. Jediným spôsobom na jej pochopenie je sprostredkované štúdium knihy, v ktorej ich zakladateľ po zjavení boha vysvetľuje skutočné učenie Jahody.

Ligoš Rakoš: Obyčajný človek bez medicínskeho vzdelania nemá šancu pochopiť ako dosiahnuť zdravie. Len on jediný je tým prostredníkom, cez ktorého sa môžu ľudia vyliečiť (klame) a keď liečba zlyhá, tak aspoň dokonať v ním financovaných hospicoch.

Napadli vás nejaké ďalšie spoločné znaky Ligoša Rakoša a Svedkov Jahodových? Napíšte nám ich v komentároch! 🙂

* * * * *

Toto je ďalšia časť seriálu článkov „Odhoď narcis, kúp si jabko!“. Celú sériu nájdete tuto:

(1) Prečo ignorujem Deň narcisov

(2) Malý príbeh o veľkej onkológii

(3) Prečo to celé robíme?

(4) List pre starú Blaškovú

(5) Ako Liga proti rakovine babku dieťaťa s rakovinou večer na ulicu vyrazila

(6) Študenti dobrovoľníci pozor! Vyhnite sa podvodu „Deň narcisov“

(7) 25 spoločných znakov Ligoša Rakoša a sekty Svedkovia Jahodoví

(8) Kde sa berú a kam tečú príspevky Lige proti rakovine?

(9) Prečo v piatok na Deň narcisov neprijmite kvietok beznádeje

(10) Kde iní berú, my rozdávame: Malý darček pre každého z Vás!

P.S.

Týmto článkom sme sa nechceli nijako dotknúť Svedkov Jahodových. Ak sme sa dotkli, tak sa vopred ospravedlňujeme.

Čo sa týka Ligoša Rakoša, tak ten má korienok tuhý ako rakovina. Toho len tak niečo nerozhádže. Na obrázku má síce kožu z plyšu, no po ním sa schováva koža hrošia. Ten to určite nejako rozchodí.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Výborně napsané a pravdivé 🙂

 2. Osobne tento clanok nepovazujem za clanok vhodny pre badatel.sk. Aby nedoslo k nedorozumeniu. Nesuhlasim so sucasnim riesenim rakoviny a inych chorob tradicnou medicinou, som plne za alternativne sposoby liecby a nie som clenom SJ (ani ineho nabozenstva). Kazdopadne, pri tychto typoch clankov by som ocakaval objektivitu a neutocenie na skupinu ludi (ktora evidentne autorovi lezi v zaludku). Dovody su nasledovne:
  1.) V pripade ak SJ s rakovinou zabludi na tieto stranky, po precitani tohto konkretneho clanku, dalsie ani citat nebude. A kedze vacsina ludi (nielen SJ) si myslia o tom svojom nabozenstve, ze je jedine spravne, bude to brat akurat ako utok na neho a jeho vierovyznanie. Tymto urazanim skupiny ludi sa z clanku vytraca to podstatne, co malo byt povedane.
  2.) Niektore fakty o SJ, ktore su uvedene nie su ani pravdive. Nepoznam ich nauky dopodrobna, ale niekolkych SJ mam v rodine (a aj adventistov) a zarucene viem, ze SJ neucia, ze papez je antikrist (k tomu sa priklanaju skor ti adventisti – neviem ci to ale ucia oficialne alebo je to nazor jednotlivcov).
  3.) Profesionalna forma clanku unika uz na tom, ze autor clanku nevie pomenovat vec pravym meno: Svedkov Jehovovych vola Svedkami Jahodovymi a podobne. Clanok, ktory ma zniet aspon odborne by si mal zachovat odborne vystupovanie a objektivitu a nie zanasanie vlastneho citenia a urazok voci skupine ludi.
  4.) Kazdopadne mnozstvo povedaneho sedi na viacero nabozenstiev, cast nie je ani pravdiva o tom jednom, ktore si autor vybral. Takze nabuduce aspon nastudovat viac a zverejnovat az potom.
  5.) V clankoch a to nie len v tomto mi zacinaju chybat odkazy na zdroje, z ktorych bolo cerpane. Pokym odkazy nevidim, je to len mlatenie prazdnej slamy.
  6.) Kazdopadne, keby som informacie o alternativach v tomto smere nemal z inakadial, nebral by som clanky ako tento (a zacina sa ich tu mnozit viac) vobec vazne. Posobi to ako lacna propaganda.
  Bez urazky, mnoho clankov tu ma patricnu uroven, ale tento rozhodne nie.

  • Ďakujem za váš komentár. Tento článok bol pokusom o trocha humoru. Ak by všetky články boli len vysoko odborné, stránka by sa čoskoro stala nudnou. Mená ako Svedkovia Jahodoví nie sú preklep alebo neznalosť správnych pomenovaní.

   Tento názov, rovnako ako Ligoš Rakoš, boli vybraté zámerne, aby sa nikto necítil urazený. Ak sa v tých označeniach niekto spoznal, zrejme na písanom bude potom čo-to pravdy. To však nie je náš problém ale tých, kto sa v tom spoznal.

   Ešte raz, tento článok má byť viac na pobavenie ako na vzdelávanie. My napokon sme blog a nie vydavateľstvo nudných vysokoškolských skrípt. Neberte život smrteľne vážne 🙂

   • Tento blog má názov :“Bádateľ.sk & Kampaň za pravdu v medicíne „-no po prečítaní tejto vety : „Ešte raz, tento článok má byť viac na pobavenie ako na vzdelávanie. My napokon sme blog a nie vydavateľstvo nudných vysokoškolských skrípt. Neberte život smrteľne vážne“, beriem tento blog ako zábavu niekoho, kto nemá čo robiť.

   • Teraz som zostala uplne zaskočená po prečítaní si vášho článku neurazate kresťanov Js ale PRAVEHO BOHA JEHOVU, UNIVERZALNEHO,ZVRCHOVANEHO, ktorý vytvoril vsetky veci na zemi i v nebesiach. Všetkých nás vytvoril teda aj vas na svoj obraz so všetkými úžasnými vlastnostami, nic nevytvoril len tak na darmo pretože všetko ma svoj zmysel, účel, vyznam, svoje miesto..všetko je krásne dokonale, či už tvarom, farbou, veľkosťou, silou, jenmosťou, hĺbkou ci výškou či šírkou či dĺžkou, … Slnko je presne vzdialené od zemi aby sme nezhoreli alebo nezamrzli, dokonca zem je ale uplne presne a zámerne naklonená tak aby sme mali ročné obdobia, dokonca zem je vytvorena tak aby nam dávala zdrave vyzivne, zdraviu prospešné potraviny, ktoré vy ODPORUCATE aby sme boli relativne zdravy a to nie je náhoda že ovocie a zelenina obsahuju vsetko čo maju,na naše vyzdravenie, ,,relatívne“ pretože boli Bohom zámerne vytvorené pre nás ľudí aby sme boli čo?? Zdravý!!! A vam o čo ide no predsa aby sme boli zdravy

 3. Ja mam humor rad, ale po istu hranicu… Otazne je, ci by tolko humoru a pochopenia dokazal prejavit napr. ten SJ s rakovinou po citani tychto stranok a ci by mi tu pomohlo zamysliet sa trebars nad inym sposobom liecby jeho ochorenia. Verim teda, ze ucelom tychto stranok je pomahat roznym typom ludi. O SJ moc neviem, nevenoval som sa tomu nejako do podrobna, ale niektore vyroky pravdive urcite nie su. O LigaR viem velmi malo mimo toho, co sa clovek dozvie z medii. Kazdopadne ked si clovek vsimne tie chyby u SJ, tak rozmyslam kolko je toho chybneho i u LigaR. A potom to vyvolava znacnu nedoveru, lebo clovek vlastne nevie, co je v tom clanku pravda co nie je. Humor je dobra vec (ja to beriem ako jednu alternativu pre chorych – clovek aspon mysli trocha pozitivne a to nie je na skodu). Ale uz ked humor a uz ked SJ a LigaR, tak ponechat len to, co skutocne pravda (napr. trasfuzie krvi to sa mi pacilo). Osobne mam rad nezaujate a overene informacie. Len jedna mala loz v clanku moze nalomit doveru v cely clanok. A pritom vsetko ostatne moze byt pravdive. Nech sa Vam dari.

 4. 100 bodov ! zabavne a pravdive.

 5. Pekny članok a aj prirovnania s mi pačili, a Vitarian to prirovnanie k SJ tam muselo byt pretože LR je veľmi podobná sekte a aby si to človek všimol museli to k niečomu prirovnať….. je to pravda takže uraziť neuraziť … pravda boli bohužial

 6. Prečo brať život vážne? Aj tak z neho nevyviazneme živí. Bavilo ma čítať tento článok. Náboženstvá aj šarlatáni majú navrch vtedy, keď im naivní a chudobní duchom, skočia na lep. Nebuďme hlúpi, nebojme sa…Strach je základ každej choroby.

 7. Mňa by len zaujímalo odkedy bádateľ odporúča transfúziu krvi? To je fakt taká zdravá?
  Pár mesiacov som tu na stránke nebol ale pozorujem, že s novým faceom prišiel aj nový vietor a nejaké nové názory.
  Mám rád humor, ale tento článok bol úbohý. Súhlasím s vitarianom. Je to primitívne a amatérske. Keď chcem písať článok, mal by som si overiť fakty. Toto tu sú kraviny.
  Záleží však na cieľovej skupine. Určitých ľudí to určite pobavilo.

  • My sme nikdy nevystupovali proti transfúzii krvi. Viete uviesť jediný príklad, kedy sme ju odsudzovali?

   V situáciách ako sú havárie alebo iné úrazy, pri ktorých dôjde k väčšej strate krvi, tak tranfúzia je jediný spôsob ako zachrániť život. To nikto nepopiera.

   Poviem vám jedno malé tajomstvo: sám som pravidelným darcom krvi… To ste zrejme nečakali, že? 🙂

 8. Časté otázky o Jehovových svedkoch:
  http://www.jw.org/sk/jehovovi-svedkovia/caste-otazky/

  Každý nech posúdi sám, čo je pravda…

 9. Tento článek mne velmi zklamal, s mnohými předešlými jsem souhlasila a díky tomuto už nemohu předchozí články brát vážně a doporučit je jiným. Když člověk jednou zalže, tak už je považován vždy za lháře. A vzhledem k tomu, že jsem už svědkem Jehovovým 20 let, tak vím jednoznačně, že tento článek je plný lží a polopravd. Svědkové Jehovovi jsou známi svou čestností, pravdomluvností, dodržováním Božích zákonů jako např. nezabiješ a budeš milovat své bližní. Za druhé světové války se to jasně ukázalo, odmítli se zapojit do válečné mašinérie a tisíce jich skončili v koncetračních táborech a přišli o život. Kdyby tak jednali členové jiných náboženství, tak by k žádným válkám nedošlo a nebylo tolik zmařených životů. Takže je vhodné si vzít jako námět svých fantazií úplně jiné skupiny lidí, protože takovýmto jednáním potěšíte jen hloupé zakomplexované lidi plné předsudků.

Pridajte komentár

*