Dievča utieklo pred chemoterapiou, vyliečila ho prírodná medicína


Print Friendly, PDF & Email

Dievča utieklo pred chemoterapiou, vyliečila ho prírodná medicína

Začiatkom októbra 2013 celá Amerika počula príbeh Sarah Hershbergerovej. Šlo o 10 ročné dievčatko s leukémiou (teraz už vyzdravené), ktoré bolo násilím nútené do dvoj ročného nevyskúšaného protokolu s experimentálnou chemoterapiou v Akronskej detskej nemocnici.

Keďže rodičia s tým nesúhlasili, nemocnica  podala súdny návrh na zbavenie otca i matky ich rodičovských práv.

Súd napokon vydal rozhodnutie o zverení dievčatka do starostlivosti nemocnicou delegovanej právnej zástupkyne Márii Schimerovej. Tá sa mala postarať o to, aby sa dievčatko podrobilo nemocnicou navrhovaným procedúram.

Avšak pred samotným rozhodnutím súdu sa rodičom s dcérkou podarilo utiecť mimo USA, kde sa následne zverili do starostlivosti lekárov uprednostňujúcich prírodný prístup liečby rakoviny.

Nedávno rodičia dievčatka potvrdili, že ich dcérka sa po absolvovaní prírodnej terapie z leukémie plne vyliečila.

Ako sa to celé odohralo a kto je Mária Schimerová?

Mária Schimerová je vedúca oddelenia právneho zastúpenia Univerzity medicíny v severovýchodnom Ohio a tiež pobočníčka a obchodná partnerka Akronskej nemocnice.

Ako uvádza otec dievčatka, pani Schimerová sa s ním alebo s jeho dcérou Sarah nikdy nestretla. Dokonca rodičom nebolo nikdy povedané, že ich dcérka sa má, medzi inými vecami, v rámci navrhovanej liečby zúčastniť aj výskumnej štúdie.

Nemocnica má teraz pomerne veľký problém.

Dievčatko je totiž kompletne vyliečené (k 23.októbru 2013), pričom nemocnica rodičom i médiám tvrdila, že bez ich liečby do niekoľkých mesiacov zomrie.

Traja lekári, ktorí Sarah liečili prírodnými biochemickými protokolmi za použitia výživy, doplnkov stravy a výťažkov z rastlín deklarovali, že na snímkach z CT, ani v krvi sa žiadna rakovina už nenachádza.

Výsledky boli trojnásobne overené!

Zo stoviek rôznych médií, ktoré o prípade referovali, žiadne z nich sa o príbeh dievčatka, jeho rodičov, starého otca, ani miestneho biskupa, nezaujímali do hĺbky a nestranne.

Andy, otec dievčatka, vypovedá o tom, ako média z jeho výpovedí povytŕhali len výňatky a aj tie poprekrúcali. Následne potom už nebol ochotný im poskytovať ďalšie výpovede.

Kriminálne konanie zo strany nemocnice

Rodine Hershbergerových nebolo nikdy povedané, že v rámci nemocnicou navrhovanej liečby sa ich dcérka ma zúčastniť štúdie, pri ktorej mali byť použité nikdy neoverené chemikálie.

Ďalej uvádzajú:

Nemocnica nikdy nezískala náš podpis pre druhú sériu iných chemikálii a na súhlas s ich aplikáciou si vyžiadali len podpis maloletého dieťaťa. Nikdy sme neboli oboznámení s potenciálnymi vážnymi vedľajšími účinkami navrhovaného protokolu. A k tomu všetkému nemocnica nezákonne poskytla naše osobné údaje médiám, porušujúc tak zákony o ochrane súkromia.

Po počiatočnom úspechu chemoterapie na ničení rakoviny rodičia onedlho spozorovali, že podávaná chemoterapia začína ich dcérku zabíjať. Dokonca aj samotná dcérka prosila lekárov aj rodičov, aby s chemoterapiou prestali, lebo sa po nej cíti veľmi zle.

Na základe toho sa rodičia rozhodli v konvenčnej liečbe nepokračovať a nahradiť ju niečím lepším. V tom okamihu pristúpila nemocnica k právnym krokom, aby prinútila dievčatko Sarah  aj naďalej zotrvať v štúdii.

Počas 4 mesiace trvajúcich právnych poťahovačiek utrpeli rodičia nielen finančné straty, ale po stresujúcom traumatickom zážitku jej otec zostal dokonca 3 týždne práceneschopný.

Rodina a priatelia im pomáhali ako sa dalo, hlavne so starostlivosťou o ostatné deti, jedlom a predajom ich domácej produkcie na neďalekom trhovisku.

V súčasnosti je rodina stále mimo územia USA, no chcú sa vrátiť domov. Tam na nich čaká ďalších 6 detí. Nesmierne si želajú, aby sa ich životy mohli vrátiť späť do starých koľají. Chcú sa vrátiť domov bez strachu o to, že ich tam zatknú za neuposlúchnutie príkazu súdu.

Ako však hovorí Andy, otec dievčatka: „Nehodlám sa podrobiť tomu, o čom rozhodol súd“.

Na to, aby sa im to podarilo, bol dokonca zriadený na internete fond, z ktorého príspevky sa majú použiť na uhrádzanie právnej obhajoby. Tiež kolujú zatiaľ nepotvrdené správy, že na rodičov už boli vydané zatykače.

Pozadie príbehu

Nútené súdne opatrovníctvo pre Sarah bolo zriadené až po štyroch súdnych zasadnutiach. Na prvé rozhodnutie podala odvolanie nemocnica zastupovaná až štyrmi právnikmi.

Avšak odvolací ich odvolanie zamietol a presunul prípad na iný odvolací súd, ktorý napokon požiadavke nemocnice vyhovel a pridelil prípad novému sudcovi na okresnom súde.

Tento nový sudca napokon rozhodol proti Hershbergerovcom a uznesením im odobral rodičovské právomoci.

Fond na podporu Sarah

Ako sme už spomenuli, nemocnica tvrdila, že bez ich liečby Sarah do niekoľkých mesiacov umrie. Isaac Keim, amišský biskup uvádza, že nemocnica v Akrone aj jemu povedala to isté pred približne rokom v čase, keď aj jemu diagnostikovali rakovinu.

Zbohom vysoký krvný tlak

Biskup však chemoterapiu odmietol a podujal sa na viac prírodnú liečbu. Dnes sa cíti skvelo.

Okrem toho tiež pozná mnoho ďalších ľudí, ktorí sú zdraví a žijú dlhé roky po tom, ako im bolo nemocnicou tvrdené, že ak neakceptujú ich odporúčanú liečbu chemoterapiou, tak do pár mesiacov zomrú.

Stranený biznis a ohromné zisky pre nemocnicu

Nemocnica v Akrone stratí vyše 1 milión dolárov v prípade, ak Sarah u nich neabsolvuje plných 110 týždňov štúdie. Podľa zdrojov blízkych nemocnici už aj stihla vyfakturovať 130 tisíc dolárov za prvých 5 týždňov experimentálnej liečby.

Okrem toho nemocnica príde aj granty na výskum detskej rakoviny a ďalšie príspevky priamo, či nepriamo spojené s touto štúdiou.

A to sme do toho nezahrnuli príjmy z následnej liečby vedľajších účinkov, ako napríklad chemoterapiou vyvolané ďalšie rakoviny, zlyhanie obličiek, problémy so srdcom, poškodenie nervovej sústavy – teda všetko problémy typické pre tých, čo prežijú konvenčnú liečbu rakoviny.

Otec dievčatka hovorí o tom, ako amišská komunita v Ohio sa odvracia od tejto nemocnice a ich vyše 80 pridružených ambulancií.

Mnohí z tejto komunity teraz vyhľadávajú zdravotnú starostlivosť inde.

Nemocnica nechce, aby sa ľudia dopočuli o tom, ako bolo s ich rodinou zle zaobchádzané. Obzvlášť ju trápi skutočnosť, že Sarah sa za pomoci prírodnej terapie úplne vyliečila za tak krátku dobu, akou sú 2 mesiace.

Ide tu o náboženský motív odmietnutia zdravotnej starostlivosti?

Nie, tak tomu nie je. Amišské vierovyznanie akceptuje modernú medicínu. Tak tomu bolo aj v prípade rodiny Hershergerových, keď začali s chemoterapiou.

Tento príbeh je o dobrých rodičoch, ktorí chceli využiť svoje právo na slobodnú voľbu zdravotnej starostlivosti. Starostlivosti, ktorá je menej finančne náročná a dokonca i viac účinná v porovnaní s konvenčnou liečbou.

Tento príbeh je tiež o moci korporácii, ktorá prevyšuje práva jednotlivca pri rozhodovaní o tom, aký typ liečby a aké experimenty sú deti i dospelí nútení podstúpiť.

Isaac Keim, z pozície svojej autority biskupa Amišského vierovyznania deklaroval, že je proti rozhodnutiu súdu aj nemocnice. Ako ďalej uvádza, podobného názoru sú aj iní biskupi tohto vierovyznania.

Zamyslenie sa nad krokmi nemocnice

Otázkou ostáva, prečo nemocnica je ochotná vynaložiť toľko úsilia, času i peňazí na presadenie vlastných záujmov pred inými možnými alternatívami, ktoré sú známe nielen v USA, ale i v Európe a v ostatných častiach sveta?

A dokonca aj za cenu zničenia svojej reputácie… Museli predsa vedieť, že prevalenie sa prípadu do médií môže pre nich spustiť PR nočnú moru!

Asi sa spoliehali na to, že sa tak nestane, pretože amišská komunita je známa tým, že sa nerada súdi a zvyčajne je pokorná a tichá.

Zrejme aj preto nelegálne poskytli osobné údaje rodiny médiám.

Biznis s rakovinou

Na to, aby sme lepšie pochopili pozadie tohto prípadu, je nutné pozrieť sa viac do hĺbky na biznis odohrávajúci sa v pozadí takzvanej konvenčnej liečby rakoviny.

Národný inštitút rakoviny v USA (NCI – National Cancer Institute) dnes vykonáva v Akronskej nemocnici a na Univerzite medicíny v Ohio 39 rôznych rakovinových klinických štúdii. Do každej štúdie je zaradených niekoľko detí.

Ročný obrat nemocnice je 700 miliónov dolárov, z čoho je 60% fakturovaných vláde a iným vládnym organizáciám.

V súčasnosti má uvedená nemocnica vo výstavbe nové budovy v hodnote 250 miliónov dolárov.

Lekár, ktorý mal na starosti Sarah, pracuje v Akronskej nemocnici len na čiastočný úväzok. Okrem toho pracuje aj v ďalších 4 nemocniciach v Ohio a je tiež profesorom pediatrie na spomínanej univerzite.

Čo je v stávke?

Dnes tu ide o otázku, či rodičia majú exkluzívne právo rozhodovať o výbere zdravotnej starostlivosti pre svoje deti a o tom, či korporácie môžu násilím nútiť ľudí podieľať sa na lekárskych experimentoch.

Totiž, nielen v USA právo dovoľuje súdom nariadiť „dočasnú opateru“, keď sa jedná o „najlepší záujem detí“.

Uvedený princíp bol použitý aj právnikmi zastupujúcich nemocnicu v prípade Sarah.

Táto skutočnosť otvára niekoľko vážnych otáznikov:

 • Ako môže byť nemocnica, ktorej primárnym cieľom je tvorba zisku z aplikácie drahých procedúr, objektívna v hodnotení čo je „najlepším záujmom dieťaťa“?
 • Ako je možné, že súd dá za pravdu v otázkach liečby obchodnému partnerovi nemocnice?
 • Čo toto rozhodnutie súdu znamená pre akúkoľvek osobu, ktorá do nemocnice prinesie rodinného príslušníka a následne nesúhlasí s odporúčaniami lekárskej komisie?
 • Riskujú rodičia právne kroky aj keď ich názor je podložený názormi iných lekárov (ktorí zastavajú prírodné terapie)?
 • Riskujú rodičia odobratie detí?

V našom príbehu je dosť pravdepodobné, že rozhodnutie súdu o zverení starostlivosti dieťaťa do náhradnej opatery bude neskôr zrušené vyšším súdom na základe ústavných dôvodov.

Súdy však často pracujú príliš pomaly. V otázkach zdravia sú neraz rozhodujúce dni, či hodiny. Čo ak vynesenie konečného rozhodnutia príde príliš neskoro?

Do toho času nemocnica a jej zištní lekári môžu napáchať nenapraviteľné škody!

Je preto potrebné sa podobnými otázkami zaoberať vopred a snažiť sa o to, aby k takýmto prípadom nedochádzalo. A ak náhodou dôjde, je dobré byť vždy dopredu pripravený.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Zdroj: journal.livingfood.us, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Toto je priklad USA demokracie v praxi.Lekarsko-farmaceuticka mafia ovlada cele USA a sud zveri dieta na pokusy tymto zlocincom.Nech nas Boh ochranuje od USA ktore po celu dobu svojej existencie vedu krvave vojny doma a napadaju v mene mamonu cely svet aby si vojensko-priemyselny complex tiez prisiel na svoje..

 2. Ján Rehák

  Lekárom ide len o zisk a farmaceutická mafia vydí všade len peniaze,ludia ich nezaujímajú,maximalne ako pokusné králíky,gde nanich skúšajú chemikálie.Chemoterapia sa mi dobre vieme že ludí zabýjá nie liečí.Prírodná medicína je daleko účinešia ako ich chemické lieky,vedci skúšali v laboratóriu umelo vytvoriť Graviolu ktorá pochádza z Amazonského pralesa ale mali smolu.A eu dokonca zakázala aby firmy ktoré predávajú len prírodné preparáty aby sa ludia nedozvedeli na čo slúží a to len preto že i tam sahá chobotnica mafia.Ludia Sú pre nich len pokusné králíky a peniaze.

 3. maria Kulichova

  Je fajn, ze sa denne presvedcujeme o tom, ze prirodna medicina ma uspechy a lekari iba liecia a Pan BOH uzdravuje a pomaha. Sama mam s tym co pisem osobne skusenosti.. Tesim sa zdraviu maleho dievcatka. Vdaka za clanok

 4. Hádam neveríte tomu, že za dva mesiace sa dievčatko vyliečilo z leukémie? Tak ako existuje biznis farmaceutického priemyslu, existuje podobný, ale s doplnkami výživy.. Sa uvedomte, ľudia! Dievčatku prajem, aby jej stav „vyzdravenia“ trval čo najdlhšie…( Troška sa obávam, aby celý tento dojemný príbeh nebol vymyslený pre úspech biznisu s prírodnými doplnkami výživy)… Praktiky biznismanov sú rôzne…

 5. Keby lekari aj vedeli vyliečiť chronicke ochorenia,tak z principu by boli velmi zdrzanlivy,kedze len z prevencie by nevyzili a farmaceut.priemysel by padol…smutny stav sveta o(

Pridajte komentár

*