Teraz budú najdôležitejšie eurovoľby v histórii. Určite choďte voliť a zabráňte progresívnym fašistom navoziť tu státisíce migrantov, zaviesť povinné očkovanie, zakázať autá na benzín, zdražiť energie a potraviny, zaviesť digitálnu totalitu, zatiahnuť nás do vojny a inak vám zničiť život!

Sú dva druhy šťastia: naháňate sa za tým nesprávnym


Print Friendly, PDF & Email

Sú dva druhy šťastia: naháňate sa za tým nesprávnym

Šťastie. Zdá sa, že ho stále hľadáme, ale vieme vôbec, čo to je? Ako ho definujeme? Nemám na mysli zoznam vecí, ktorých súčet podľa vás tú emóciu tvorí, ale skutočnú definíciu.

Vedci sú presvedčení, že existuje celý rad druhov šťastia a výskum odhaľuje, ako vieme každý z nich dosiahnuť.

Momentálne panuje presvedčenie, že existujú dva druhy šťastia a my sa ženieme za tým nesprávnym.

Dva druhy šťastia

Šťastie, z čoho sa šťastie skladá a ako sa dosahuje, je už celé veky témou neustávajúcich debát filozofov.

Sú ho dva hlavné druhy, na ktorých sa veda naďalej zhoduje, no existujú aj hybridné verzie a nové teórie, ktoré sa ešte skúmajú.

1 – Hedonické šťastie

Cesta k šťastiu a jeho definícia boli v histórii ľudstva témou už od čias, ako po Zemi kráčali starovekí Gréci. V tom čase definovali prvý druh šťastia ako hedonizmus, teda vnútornú túžbu po uprednostňovaní rozkoše pred bolesťou.

Grécky filozof Aristippus zo 4. storočia pred naším letopočtom definoval šťastie ako súčet hedonických životných udalostí.

Hedonické bolo definované ako stav uvoľnenosti, keď má človek pocit, že je bokom od akýchkoľvek životných problémov a môže povedať, že sa „cíti byť šťastný“.

Veľa ľudí chápe hedonické šťastie ako zamerané hlavne na seba a odvodzované skôr od vonkajšieho zdroja.

Zatiaľ čo hedonizmus sa vo všeobecnosti pokladá skôr za dosahovanie rozkoše prostredníctvom fyzických vnemov, ako sú alkohol, potrava, sex či drogy, hedonické šťastie môže vytvárať podobné účinky, ktoré pramenia z duševnej či emocionálnej rozkoše.

Príkladmi toho sú veci ako kúpa nového auta, získanie menovania alebo povýšenia v práci, či dosiahnutie nejakého veľkého cieľa.

Jedno sú skôr krátkodobejšie pocity šťastia či rozkoše, zatiaľ čo dosiahnutie toho druhého si vyžaduje dlhodobé úsilie.

Hoci sa filozofi o hedonickom šťastí a jeho plnom význame stále prú, všetci sa držia troch hlavných princípov.

Tieto princípy sú definované pod pojmom „subjektívna pohoda“, pričom „pohoda“ je používaná zameniteľne s pojmom „šťastie“:

 • spokojnosť so životom v danej chvíli alebo celková
 • mať pozitívnu náladu
 • nemať negatívnu náladu

2 – Eudaimonické šťastie

Pojem eudaimonické šťastie zaviedol Aristoteles. Mal pocit, že človek je poháňaný k niečomu viac, než len ku konaniu na základe rozkoše ako nejaké zviera.

Ľudské šťastie staval na schopnosti konať na základe morálky a cnosti. V podstate ide o myšlienku, že človek pociťuje šťastie, keď sa cíti byť úplný, alebo tiež svojím „pravým ja“.

Zástancovia tejto filozofie nevidia šťastie len ako číru rozkoš. Zakladá sa skôr na morálke, cnostiach a rozvoji silných stránok človeka.

Veria, že jednotlivec bude získavať šťastie prostredníctvom činov a prijímania rozhodnutí, ktoré sú konzistentné s ich presvedčeniami, morálkou a pocitmi vlastnej spôsobilosti.

Čím sofistikovanejšou sa stáva naša spoločnosť, tým viac táto filozofia preniká do myslí mnohých ľudí. Na tomto nadhedonickom ponímaní je založený celý koncept „hľadania seba samého“ v pozitívnej psychológii, liečenia svojho vnútorného dieťaťa a podobne.

Napriek tomu však naša spoločnosť kladie veľký dôraz aj na dôležitosť peňazí, vonkajšie dobrá, prestíž a postavenie. Tieto veci sú obrazom skôr hedonického šťastia.

Eudaimonické šťastie na našom tele

Zaujímavé je, že na University of California v Los Angeles realizovali výskumníci štúdiu, v ktorej porovnávali účinky oboch druhov šťastia na naše genómy.

Jednotlivci, ktorí sa charakterizovali ako tí, čo dosahujú šťastie eudaimonickými prostriedkami, zvykli mať na základe expresie svojich génoch menej zápalov a vyššie expresie antivírov a protilátok.

Naopak, tí, ktorí sa definovali ako dosahovatelia hedonického šťastia, mali sklon k úplnému opaku. Mali vysoké zápaly a nízke génové expresie protilátok a antivírov.

Nezdalo sa, že by rozdiel v ich genómoch ovplyvňoval ich celkovo pozitívne pocity, rozhodne však demonštroval, že odlišné filozofie spôsobovali rozdiel v tom, ako reagujú naše telá.

Dosahovanie šťastia

Hlavným predajným prínosom eudaimonického šťastia je, že vkladá kontrolu, zodpovednosť a odmenu do rúk jednotlivca.

To, či ste šťastní, nezávisí od toho, či vyhráte v lotérii, či váš šéf ocení vašu ťažkú prácu a odmení vás menovaním alebo povýšením, alebo či dokážete spraviť dojem na iných svojím novým autom, odevom, alebo domom.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Keďže ide o vonkajšie premenné, ktoré skutočne neviete mať pod kontrolou, nemuseli by ste svoje šťastie dosiahnuť, alebo, ak ho aj dosiahnete, potrebujete sa potom naháňať za ďalšou vecou, aby vám ten pocit vydržal.

Povedzme si to jasne: bez ohľadu na vašu osobnú definíciu šťastia, všetci pociťujeme radosť pri dosiahnutí významného míľnika, kúpe skvelého predmetu alebo prijatí pochvaly a uznania od iných.

Rozdiel je v motivácii. Pre niekoho, kto dosahuje šťastie hedonickými metódami, sa tieto úspechy rovnajú ich jedinému šťastiu.

U eudaimonických nie sú tieto úspechy, aj keď cenené, centrom šťastia. Šťastie sa dá vytvárať pre seba, bez závislosti na vonkajších nepredvídateľných udalostiach a môže byť konzistentnejšie a dlhodobé.

Ako sa také dosahuje?

8 uskutočniteľných tipov na vytvorenie svojho šťastia

Sú isté správania a návyky, ktoré si osvojujú šťastní ľudia, aby si šťastie vytvárali sústavne.

1 – Vytvorte si čas vychutnať si život

Zastavte sa a privoňajte k ružiam. V dnešnej dobe sa toho deje toľko, že je ľahké prepnúť na autopilota a neoceňovať to dobré, čo sa vo vašom živote deje.

Zastavte sa a dožičte si 15 minút navyše, aby ste si vychutnali ten sendvič pri obede, doprajte si 10 minút počúvania ranného spevu vtákov, vychutnania si chladivého vánku či západov slnka.

2 – Darujte svoje peniaze

Zaobchádzajte štedro so svojimi peniazmi (keď môžete) a so sebou. Zarobiť peniaze je ťažké a život nepredvídateľný. Šťastní ľudia radi pozvú priateľa na obed, pomôžu jeden týždeň členovi rodiny s potravinami, alebo prispievajú na charitu.

Patrí k tomu aj delenie sa o svoj čas a energiu na pomoc iným. Možno váš sused potrebuje v ten večer opatrovateľku k deťom, alebo zaviezť do obchodu.

Byť schopný pomôcť v tej či onej forme iným šťastie zvyšuje.

3 – Priateľov si vyberajte múdro

Nešťastie má rado spoločnosť, a to isté platí o šťastí. Pozitívne naladení, energickí, šťastní ľudia pomáhajú ostatným cítiť sa dobre, kreatívne a pozitívne zmýšľať o iných.

Život vám vždy pripadá lepší s priateľmi, ktorí majú rovnaké záujmy a tešia sa z vašich úspechov.

Byť s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi upevňuje vaše hodnoty, presvedčenia a návyky ohľadom šťastia.

4 – Hýbte sa

Zostať fyzicky aktívny nielenže vyrába hormóny, ktoré vytvárajú ten šťastný pocit, ale tiež to spaľuje stres, udržiava tok vašej krvi pre podporu tvorivosti a drží vás vonku s ostatnými, ktorí sa venujú rovnakej činnosti.

5 – Netrápte sa, buďte pozitívni

To, čo do sveta vložíte, zvyčajne aj dostanete. Keď budete presvedčení, že všetko zlé sa deje vám, potom nebudete vidieť nič iné. Rozhodnutie zostať pozitívni aj napriek ťažkostiam vám umožňuje vidieť celý obraz.

Nevidíte iba ten nezaplatený účet za plyn. Viete tiež, že ho budete môcť zaplatiť o tri dni a zatiaľ máte na stole jedlo na ďalší deň.

6 – Uvedomte si dôležitosť spánku

Spánok je pre spracovanie vášho dňa veľmi dôležitý. Umožňuje vášmu mozgu a telu zotaviť sa z toho všetkého, čo pre vás ten deň urobili, aby to zajtra mohli robiť znovu.

Keď to preháňate a nemáte dostatok odpočinku, je ťažké zostať pozitívni, lebo máte vyššiu hladinu frustrácie, silnejšie emócie a váš mozog nespracúva informácie tak rýchlo.

Toto všetko môže viesť k dianiu vecí, ktorým sa dalo ľahko vyhnúť.

7 – Osvojte si šťastnú mentalitu

Rozhodnite sa byť šťastní. Šťastie je voľba. Každé ráno, každú minútu, hodinu či deň má človek voľbu byť šťastný.

Chce to len rozhodnutie byť dnes šťastný a nenechať sa deprimovať podrobnosťami vášho dňa.

8 – Investujte do svojho rastu

Osobný rast je stále pokračujúci životný štýl. Keď je človek presvedčený, že „je taký, aký je“, tak potláča svoj rast. Uzatvára sa do spôsobu bytia, ktorý sa nepohybuje so životom.

Rozhodnutie mať rastovú mentalitu vám umožňuje učiť sa nové veci, dozvedať sa viac o sebe a byť kreatívni v tom, ako sa staviate k prekážkam.

Záverečné úvahy o vašej schopnosti nachádzať šťastie

Sú dva druhy šťastia a my sa naháňame za tým nesprávnym.

Šťastie si vyžaduje prácu a oddanosť voči sebe. Úžasné a mocné je, že šťastie nemusí byť niečo mimo vašej kontroly a závislé na úspechoch či iných ľuďoch.

Kľúč k blaženosti odomykáte svojimi rukami, svojou mysľou a svojou túžbou byť šťastní. A možno budete musieť zmeniť  niektoré zvyky, pozrieť sa na svet inak a prevziať zodpovednosť za svoju mentalitu.

Na konci však za to budete šťastnejší.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Zdroj: powerofpositivity.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Ano, DARUJTE PENÍZE! NA CHARITU, lenošným žebravým neziskovkám, kterým se po listopadu pěkně daří a které mají pořád málo, které jsou bezedné. Vždyť ti všichni nevýkonní „zajišťovatelé provozu“ takových spolků stojí většinu těch peněz, pokud se nerozkradou úplně, ale k těm, kteří by pomoc potřebovali a údajně pro které žebrají, se toho dostane minimum. Nikdo nekontroluje jejich práci, nikdo nekontroluje jejich hospodaření…a my jim máme DAROVAT PENÍZE, na které se dřeme nebo jsme se v produktivním věku poctivě nadřeli? A jestli máme něco ušetřeno, je to jen naší skromností. Sobec jsem rozhodně nikdy nebyla a dám-li, tak jen tomu, kdo si pomoc způsobem svého života zaslouží a komu to pomůže se zvednout ze dna. Lehkoživky nikdy podporovat nebudu, to bych fakt šťastná nebyla, spíš úplně blbá.
  Opět divný článek s jeětě divnější radou v něm zaobalenou, a chytře právě teď před vánoci, kdy všichni příživníci útočí na city. Zkrátka – složení redakce je rozmanité, jak poznávám podle jednotlivých článků. Jestlipak autor tohoto článku, anonymní už nějaké peníze „charitě“ podaroval, aby byl správně šťastný? Samozřejmě že ne!

 2. No nevím, ale nikde jsem se v článku nedočetl, že mám darovat peníze neziskovkám (to je slovo,které nějak nechápu – neziskovka a všichni zainteresovaní mají zisk 🙂
  Peníze jsem vždy daroval komu jsem chtěl, kromě daní.
  Mi naopak připadá článek velmi zamyšleni-hodný. Tímto chci poděkovat redakci.
  Hezké svátky.

Pridajte komentár

*