Príznaky nedostatku tohto vitamínu vás môžu dostať do väzenia


Print Friendly, PDF & Email

Príznaky nedostatku tohto vitamínu vás môžu dostať do väzenia

Tisíce rodičov boli kvôli tomuto poslaní do väzenia ako trýznitelia svojich detí. Boli ale nimi skutočne? Knihy modernej medicíny prehliadajú 95% znakov skrytého nedostatku vitamínov, ktoré na röntgenových snímkach vyzerajú rovnako ako zneužívanie detí.

Tento článok ponúka informácie, ktoré by mal bezpodmienečne poznať každý súčasný aj budúci rodič.

Epidémia detskej krivice

Zneužívanie detí je hrozná vec. Ako sa však podľa výskumníkov, akým je napríklad Dr. David Ayoub, ukazuje, pravda môže byť opäť raz niekde úplne inde.

Tisíce prípadov údajného zneužívania detí sú v skutočnosti nediagnostikované prípady buď nedostatku vitamínu D, prípadne dôsledok hliníkových prísad vo vakcínach.

Nedostatok vitamínu D je skrytým problémom, ktorý môže viesť k tomu, že na röntgenových snímkach vyzerajú kosti akoby boli predtým zlomené. No a takáto diagnóza vyslovená neskúseným okom zaručene povedie k obvineniu zo zneužívania a týrania detí.

Ide o kritický poznatok, ktorý by sa mal dostať viac do povedomia verejnosti. Informovanosť o spôsobe, akým detská krivica napodobňuje prípady týrania, vám ako rodičom dokáže nesmierne pomôcť. Budete tak vedieť predchádzať traumatickým nespravodlivostiam v prípadoch, keď ste nespravili nič zlého.

Okrem vlastnej ochrany, budete tiež vedieť, ako sa vyvarovať ochoreniu vášho dieťaťa v dobe, keď konvenčné lekárske odporúčania nekladú na dôležitosť vitamínu D dostatočnú váhu.

Čo zistili Dr Ayoub a ďalší experti

Dr. Ayoub je praktizujúci rádiológ v Springfielde, v štáte Illinois a pracuje pre jedno z najväčších rádiologických združení v krajine. Je tiež dobrovoľníkom na Južnej Illinoiskej lekárskej univerzite, kde učí študentov medicíny a rádiologických praktikantov.

Bol účastníkom stoviek prešetrovaných prípadov zneužívania detí, kde svedčil na strane rodičov. Taktiež konzultuje a hodnotí prípady pre iných expertov.

Dr. Ayoub dal dohromady množstvo dôkazov podporujúcich jeho teóriu, z ktorých niektoré boli v súčasnosti publikované v panelovo overovanom Americkom denníku röntgenológie.

Spoluautormi jedného takéhoto článku boli aj Dr. Chuck Hyman, pediater špecializujúci sa na zneužívanie detí a Marvin Miller, detský špecialista na kosti a genetik v Daytonskej detskej nemocnici.

Na základe svojej predošlej práce v súčasnosti zaslali na publikáciu ďalší článok. Ten sa zaoberá rizikvými faktormi počas tehotenstva vedúcimi k predispozícii plodu na krivicu kostí. Ide o faktory akými sú napríklad nízke hladiny vitamínu D a vápnika, časté používanie antacíd, nadváha a zopár ďalších faktorov menovaných nižšie.

Moje posledné interview poukazuje na spojitosť medzi hliníkovými adjuvantmi vo vakcínach a chorobami v rannom detstve. Jednou z takýchto klasických ochorení vyvolávané hliníkom je práve krivica.

Je tiež dosť pravdepodobné, že hliník je antikolagénom. Inými slovami, môže viesť ku vnútornému krvácaniu. To, čo mi prichádza na myseľ, sú zlomeniny a krvácanie u novorodencov, neraz spájané so Syndrómom z nadtrasania (SBS).

Ďalším príkladom je práca Dr. Eda Yazbaka.

Pracovali sme spoločne na článku o vplyve vakcín na tehotenstvo. Ed mi jedného dňa zatelefonoval a vraví – Viem, že tieto deti neboli zneužívané. Majú stopy krvácania v mozgu. Niektoré z nich majú zlomeniny a neviem to celkom pochopiť. Ty si rádiológ, nepozrel by si sa na to prosím a daj mi vedieť, čo si o tom myslíš.

Ide o zneužívanie detí alebo krivicu?

Od uvedeného telefonického rozhovoru Dr. Ayoub preštudoval vyše 3000 kusov medicínskej literatúry. Napokon dospel k záveru, že veľké množstvo prípadov údajného zneužívania detí sú v skutočnosti neodhalené prípady metabolickej disfunkcie.

Hojenie krivice sa totiž na röntgenových snímkach javí ako zlomenina. To okamžite u lekárov vedie k podozreniu zo zneužívania detí. Avšak po dodatočnej analýze sa neskôr ukáže, že nejde o žiadne poranenia.

Podľa odhadov sa ročne jedná len v USA o desaťtisíce nesprávne klasifikovaných prípadov týrania s zneužívania detí a tento trend siaha minimálne 25 rokov do minulosti.

Dr. Ayoub zdôrazňuje, že súčasné učebnice medicíny nepokrývajú krivicu tak, ako tomu bolo kedysi. A okrem toho chybný výskum bol použitý ako základ pre stanovovanie nesprávnych diagnóz považujúcich hojenie krivice za spôsobené úrazy.

Sme svedkami 95% poklesu množstva informácii týkajúcich sa krivice v dnešných učebniciach oproti tomu, čo v nich bolo pred 50 rokmi. Dnešní rádiológovia jednoducho nevedia správne posúdiť to, čo vidia na röntgenových snímkach.

To, na čo sa pozeráme sú na 100% prípady hojacej sa krivice. Verím tomu, že ide o práve hojivú fázu, ktorá robí kosti náchylnejšie na zlomeniny. Teda nejde o jej aktívnu fázu, ale obdobie rekonvalescencie, počas ktorého je riziko zlomeniny vyššie.

Rádiológovia Kathy Kellerová a Patrick Barnes publikovali sériu štyroch článkov v Denníku detskej rádiológie, popisujúc rovnaké zistenia ako doktor Ayoub. Podstatná časť informácii je možné nájsť v staršej literatúre rádiológie. Kupodivu, o krivici dnešní lekári nemajú dostatok informácii.

Nevidíme tu žiadne štiepenie. Pravdepodobne si spomínate na lekársku fakultu ako vyzerala krivica. Klasicky sa študenti učia, že pri krivici zakončenia kostí vyzerajú ako metla, či kefa.

Ale je to štiepenie a nepravidelné okraje. No a to my nevidíme. Nevidíme to pri žiadnych prípadoch preto, lebo krivica u novorodencov je veľmi, veľmi odlišná od typických vekových skupín, ktoré sú medzi jedným a dvomi rokmi života.

Bohužiaľ, keď sa podozrivý prípad dostane pred súd, obžaloba zvyčajne chce vyhrať za každú cenu. Dokonca aj vtedy, ak sa pravda a medicínske fakty odsunú na vedľajšiu koľaj.

Jedným z častých argumentov je to, že nedostatok vitamínu D je zriedkavý. Toto evidentne nie je pravda. Iným frekventovaným argumentom je, že nedostatok vitamínu D je síce častý, no krivica je zriedkavá. A to aj napriek tomu, že vedecké dôkazy hovoria, že je tomu inak.

Mal som jeden hrozný prípad z Ohia, v ktorom malé dieťa s viacnásobnými zlomeninami malo extrémne nízke hladiny vitamínu D, pričom jedna z jeho foriem, konkrétne 1,25-dihydroxid vitamín D bola nezvyčajne vysoká.

Ak sa vyznáte v metabolizme vitamínu D, tak viete, že táto forma je pri vysokých hladinách pre kosti zlá. Ide v podstate o ukazovateľ nedostatku vápnika, prípadne krivice z nedostatku vitamínu D.

Takzvaný expert súdu povedal, že sa jedná o aktívnu formu vitamínu D. A keďže je vysoká, znamená to, že je to pre dieťa zdravé a preto dieťa nemôže mať krivicu.

Dnes by každý dobrý endokrinológ či detský endokrinológ o takomto vyhlásení povedal, že je absolútne nesprávne. V skutočnosti to totiž znamená presný opak.

Ak sa pozriete do akéhokoľvek manuálu pre laboratóriá, nájdete v nich informáciu o tom, že len istá forma vitamínu D je dôležitá pre zdravie kostí.

Tá žena, matka dieťaťa, je dnes vo väzení.

Ako metabolická choroba kostí u novorodencov je zamieňaná s týraním detí

Vždy, keď sa objaví krivica v prvých mesiacoch života, nejde v pravom slova zmysle o detskú chorobu. Pôvod treba hľadať u matky a preto sa treba podrobne zamerať na jej charakteristiky.

Podľa doktora Ayouba, matky, u detí ktorých sa po pôrode vyskytne krivica, majú niekoľko spoločných znakov. Medzi ne patria nasledovné:

 • Väčšina žije v severných zemepisných šírkach. Tam má populácia nižšie hladiny vitamínu D. Jeho priemerná hladina u týchto matiek býva v rozmedzí 18-19 ng/ml, čo je výrazný stav nedostatku.
 • Dvojičky sú v štatistikách často zastúpené. Ide teda o rizikový faktor. Riziko krivice u dvojičiek je 25-násobne vyššie ako u tehotenstva s jedným bábätkom.
 • Tehotenstvo prevažne počas jari. V mesiacoch marec až máj bývajú najnižšie hladiny vitamínu D v krvi.
 • Častejší výskyt tehotenskej cukrovky a komplikácií pri pôrode.
 • Nadváha. Vyše 80% matiek, ktoré skúmal Dr. Ayoub mali BMI index nad 30. Nadváha a obezita sú teda Tiež rizikovými faktormi pre nedostatok vitamínu D.
 • Svalovo-skeletálne symptómy. Polovica skúmaných matiek mala závažné nediagnostikované príznaky svalovo-kostrových ochorení. Niektoré z nich dokonca užívali silné lieky na tíšenie bolestí. Tie sú často následkom krivice u dospelých (osteomalacia).
 • Fajčenie. Približne 30% matiek fajčili cigarety pred alebo dokonca aj počas tehotenstva.
 • Žalúdočný reflux a lieky proti nemu. Približne 75% skúmaných matiek užívalo nadmerné množstvá antiantacíd, teda liekov proti tvorbe žalúdočnej kyseliny. Tie obsahujú karbonát vápnika, ktorý viaže fosfáty a tým robí kosti redšími.

Na počudovanie, značnému percentu matiek v uvedených prípadoch bol zistený Ehlers-Danlosov syndróm (EDS). Ide o ochorenie spojivových tkanív, ktoré sa prejavuje hypermobilnou pokožkou a hypermobilnými kĺbmi.

Doktor Ayoub poznamenáva, že nedostatok vitamínu D dokáže napodobňovať Ehlers-Danlosov syndróm, pretože hypermobilita kĺbov je preň typickým znakom.

Vieme, že kolagén si vyžaduje vitamín D. Pôvodne sme o tom nevedeli, no výskum za posledných 10 rokov ukazuje dôležitosť vitamínu D pre metabolizmus kolagénu podobne, ako je tomu u vitamínu C.

Tehotné ženy: Dávajte si pozor na lieky proti páleniu záhy!

Tuto by som chcel špeciálne pripomenúť závažnosť užívania antacidových liekov pri problémoch so žalúdkom a pažerákom. Ide pravdepodobne o hlavný, no prehliadaný faktor.

Uvedené lieky sa dajú bežne kúpiť v lekárni aj bez predpisu. Obsahujú však karbonát vápnika, ktorý neutralizuje kyseliny. Avšak okrem toho táto látka tiež spôsobuje spúšť v metabolizme vitamínu D a hustote vašich kostí.

A ak ste k tomu ešte tehotná, tak môže výrazne ovplyvniť aj hustotu kostí vášho dieťaťa!

Bol som prekvapený, keď gynekológovia a pôrodní lekári odporúčali tieto lieky svojim pacientkam, hovorí doktor Ayoub. Stretol som sa aj so zopár ľuďmi, ktorí užili stovky antacidových tabletiek v rozmedzí dvoch alebo troch dní! Bolo to vysoko nad odporúčané denné dávky.

Aj keď sú tieto lieky vo všeobecnosti považované za bezpečné, karbonát vápnika bola látka podávaná myšiam počas výskumných štúdii v rokoch 1920-1950 zameraných na vyvolanie krivice!

Áno, je to šialené, no je tomu tak – karbonát vápnika, aktívna látka v týchto liekoch, je chemikália spôsobujúca krivicu vďaka svojej schopnosti viazať fosfáty. Karbonát vápnika sa dokonca používa aj pri dialýze pre tento účel.

Okrem toho väčšina populácie žije v mylnej domnienke, že potrebujú užívať vápnik, aby tým predišli osteoporóze. Karbonát vápnika je jedným z najčastejšie používaným doplnkom pre tento účel.

Tragicky, namiesto predchádzaniu osteoporózy, karbonátová forma vápnika v skutočnosti znižuje hustotu kostí.

Za normálnych okolností by ste ju považovali za zdroj vápnika, ktorý zabráni vypuknutiu krivice. Avšak ako vysvetľuje doktor Ayoub, kosti na svoju mineralizáciu potrebujú viac, než len samotný vápnik.

Naozaj tu ide o pomer fosforu a vápnika v diéte, čo optimalizuje mineralizáciu kostí. Je známe od 20. rokov minulého storočia, že ak máte vysoký príjem vápnika a nízky fosforu, prípadne naopak, potom sa vaše kosti nemineralizujú.

Optimálny pomer vápnika a fosforu je 2:1.  Inými slovami, môžete konzumovať dostatok vápnika, no ten sa do kostí nedostane, pretože nie je dosť fosforu na vytvorenie kostnej matrice.“

Poznámka: Našou nutričnou kalkulačkou je možné jednoducho zistiť, aký pomer vápnika a fosforu prijímate vo vašej strave a učiniť adekvátne korekčné opatrenia v prípade, ak je tento pomer zlý.

Podľa doktora Ayouba, komerčne predávané prípravky obsahujúce karbonát vápnika sú tiež kontaminované ťažkými kovmi, vrátane olova a hliníka. Obe z týchto kovov sú známe spôsobovaním krivice a ďalších ochorení kostí.

Pálenie záhy – prehliadaný príznak nedostatku vitamínu D

Ďalším dôležitým bodom je, že pálenie záhy je v podstate dôsledkom nedostatku vitamínu D. Váš horný gastro-intestinálny trakt od hltana až po spodnú tretinu pažeráka je kostrovým svalom. No a vitamín D je dôležitý pre svalovú silu.

Stop Candida

Literatúra medicíny, ktorú doktor Ayoub preštudoval odhalila, že dyspepsia, nadúvanie, zápcha a symptómy refluxu sú pomerne časté u tých, ktorí majú nedostatok vitamínu D. Je to hlavne preto, že jeho nedostatok vedie k zníženej mobilite pažeráka a k disfunkcii žalúdočného zvierača.

Ako už bolo spomenuté o niečo vyššie, testovanie ukázalo, že matky v týchto prípadoch  mali priemerné hladiny vitamínu D v krvi medzi 18 až 19 ng/ml, čo predstavuje stav výrazného nedostatku. No a deti sa rodia s 60 až 70% matkinej úrovne.

Nemáme síce kontrolnú skupinu, avšak disponujeme údajmi populácie, uvádza doktor Ayoub. Úrovne u týchto matiek sú asi len 50 % v porovnaní s bežnou populáciou.

To bolo prvým signálom, že sa jedná o unikátnu skupinu. V nej bolo viac kaukazských žien (označenie pre belochov/európanov) ako žien černoských. Jednalo sa prevažne o ten typ žien s extrémne svetlou pokožkou, ktoré sa úmyselne vyhýbali slnku, prípadne sa natierali silnými krémami na opaľovanie.“

Tieto matky tiež zvyčajne mali veľmi zlú stravu, veľkú konzumáciu kofeínu, trpeli na laktózovú intoleranciu, prípadne len neznášali mliečne výrobky.

V podstate až 90 %  z nich sa úplne vyhýbali mlieku. Dokonca nespĺňali ani základné kritérium jedného pohára mlieka, prípadne jeho ekvivalentu, denne. Takže tu máme nedostatok vápnika, nedostatok vitamínu D, no a ak k tomu pridáme ešte aj karbonát vápnika z antacidov u 75% z týchto žien, tak potom…

Tragicky, krivica u novorodencov perfektne kopíruje zneužívanie detí. A aby veci sa stali ešte horšími, tieto deti spočiatku nemávajú žiadne príznaky. Tie sa ukážu až pri najbližšej zlomenine.

Predsa je tu len jeden príznak uvádzaný v staršej literatúre – príznakom krivice býva nadmerné potenie hlavy.

Pozornosť by u mňa vzbudilo dieťa, ktoré sa v noci silne potí, hlavne v okolí tváre, hlavy a krku, uvádza doktor Ayoub. „Niekedy sa tieto deti tiež označujú ako „nasiakovatelia“ svojich vankúšov. Často sa im musia meniť obliečky, keďže sú neustále mokré.

Toto je jedným zo starších, menej známych znakov infantilnej krivice. Taktiež infekcie horných dýchacích ciest a infekcie dutín sú pomerne časte u tejto skupiny detí.

Vitamín D je kritický počas tehotenstva

Ak ste tehotná alebo sa ňou plánujete stať, potom je absolútne nevyhnutné, aby ste sa ubezpečili, že máte dostatok vitamínu D. Prakticky všetkému, čo popisuje Dr. Ayoub, sa dá na 100% predísť vykonaním jediného kroku – optimalizovaním svojich hladín vitamínu D počas tehotenstva.

Síce každý by mal mať optimálnu hladinu vitamínu D, avšak najviac rizikovou populáciou sú práve tehotné ženy. Pre mňa je trestuhodnou lekárskou nezodpovednosťou netestovať nadchádzajúce matky na hladiny vitamínu D.

Bohužiaľ politika a rôzne vyššie záujmy narobili v tejto oblasti obrovské škody.

Vo svojej prezentácii „Krivica v mene zákona“ poukazuje na to, ako strašenie viedlo k dramatickému poklesu úrovní vitamínu D, keď sú rodičia neustále vyzývaní aby zahaľovali svoje deti a vyhýbali slnečnému žiareniu.

Ženy sú tiež nabádané používať ľubovoľné množstvá opaľovacích krémov za každých okolností, či už sú tehotné alebo nie. Výsledkom, ako ukázali štúdie, je potom situácia keď len každá tretia biela a každá desiata čierna žena má normálne hladiny vitamínu D.

Úrovne vitamínu D (formy 25-Hydroxy D) v krvi:

 • Nedostatočná: menej ako 25 ng/ml
 • Optimálna: 50-70 ng/ml
 • Pre liečbu rakoviny a chorôb srdca: 70-100 ng/ml
 • Vysoká: viac ako 100 ng/ml

Väčšina umelých dojčenských mliek má neblahé účinky na detské kosti

Kŕmenie vášho dieťaťa komerčne vyrábaným umelým mliekom môže problém ešte zhoršiť.

Štúdia z roku 2006 publikovaná v Denníku americkej školy výživy (Journal of the American College of Nutrition) zistila, že palmový olein (syntetický triglycerid, ktorý mal napodobniť funkciu kyseliny palmitickej v materskom mlieku) pridávaný do tukovej prímesi v detských mliekach, má neočakávané fyziologické následky.

Medzi ne patrí hlavne znížená absorpcia tuku, palmitickej kyseliny a vápnika v črevách. To napokon môže vyústiť k zníženej hustote kostí u detí.

Následné štúdie tento efekt potvrdili. Fakticky, virtuálne každý výskum skúmajúci efekty detských mliek obsahujúcich palmový olein na detské kosti zistil osteopantiu, čiže zníženú mineralizáciu kostí.

Aj napriek uvedeným zisteniam, do dnešných dní je možné nájsť palmový olein v takmer každom dojčenskom mlieku. Dokonca už štúdie robené v 20-tych rokoch minulého storočia poukazovali na umelé mlieka, ako na rizikový faktor pre detskú krivicu.

Na kojenie, ako rizikový faktor, však nepoukazovali. Hovorili o pacientoch, ktorí boli umelo prikrmovaní. Naprieč spektrom sa zhodli, že kŕmenie umelým mliekom je rizikovým faktorom. To sa však dnes otočilo. A prečo? Pretože dnes aj matky samotné majú nedostatok vitamínu D a tak jeho nedostatkom je postihnuté aj ich mlieko.

Moja manželka kojila naše posledné, tretie dieťa. Počas dvoch mesiacov sme testovali jeho hladiny vitamínu D. Bol kojený na 100% a hladinu vitamínu D mal okolo 55 ng/ml. Preto sme to dopĺňali slnečným žiarením. Tiež sme merali hladiny mojej ženy. Myslím, že bola presne v norme s hladinou 74 ng/ml.

A čo deti s krvácaním do mozgu?

Mnoho prípadov týrania detí zahŕňa situácie, kde dieťa krváca do mozgu. Ide o typický príklad syndrómu natriasaného dieťaťa.

Keď sa objaví krvácanie do mozgu spojené so zlomeninami, je pochopiteľné, že pediatri hneď ukážu vyslovia obvinenie z týrania dieťaťa. Ako však uvádza Dr. Ayoub, nemusí to byť vždy tak jednoznačné.

Prečo teda deti s krivicou sú zároveň vystavené zvýšenému riziku krvácania do mozgu? Ide tu niekoľko faktorov:

1. Traumy pri pôrode a znížený prísun kyslíka

Patologické správy vykonané na deťoch, ktoré podľahli na prirodzené príčiny zistili, že približne 20 percent z týchto detí malo krvácanie v hlave, zvyčajne nepovšimnuté krvácanie v dôsledku traumy pri pôrode.

Taktiež mohli trpieť na krvácanie spojené s udalosťami obmedzujúcich prísun kyslíka, ako napríklad záchvaty alebo dusenie. Inými slovami, ak na obmedzený čas znížite prísun krvi a kyslíka do mozgu, vytvoríte tým predispozíciu na možné budúce krvácanie.

Tieto udalosti môžu nastať kedykoľvek a nečakane, pričom niektoré z nich sú dávané do súvisu práve s krivicou, ako napríklad laryngospazmus.

2. Nedostatok vápnika

Počas kašľania alebo kojenia v dôsledku nedostatku vápnika môže dôjsť ku kŕčom dýchacích ciest a dieťa sa udusí k smrti. Hypoxia, teda znížený prísun kyslíka do mozgu, v ňom môže vyvolať krvácanie.

3. Nedostatok vitamínu C

Tento faktor tiež zohráva svoju úlohu. Približne 90% detí s krivicou majú zároveň aj nedostatok vitamínu C.

4. Nedostatok vitamínu K

Vitamín K sa metabolizuje pomocou vitamínu D. Krvné zrazeniny sa častejšie vyskytujú pri nedostatku vitamínu D. Cievy v mozgu sa môžu upchať, čo následne vedie k ich prasknutiu a krvácaniu.

5. Kumulácia vody v hlave

Existuje ochorenie, pri ktorom sa voda zadržiava v hlave, nazývané externý hydrocefalus. Doktor Ayoub cituje jednu čínsku štúdiu publikovanú pred niekoľkými rokmi zaoberajúcu sa 73 prípadmi krivice so súčasným výskytom vody v hlave.

To spôsobilo zväčšenie hlavy a približne 10 až 20 percent týchto detí subdurálne krvácalo. Ide teda o presne rovnaký prejav, ako pri syndróme natriasaného dieťaťa.

Naliehavo sú potrebné rozsiahle systémové zmeny

Ako vidíte, nedostatok vitamínu D môžňe spôsobovať fyziologické symptómy, ktoré verne napodobňujú týranie detí.

Problém takzvaného „vyspelého“ západného sveta je, že boli vybudované celé priemyselné odvetvia okolo ochrany detí pred týraním a zneužívaním. Avšak tento priemysel je založený na chybných predpokladoch.

Sociálne úrady veľmi často operujú na základe neúplných, neadekvátnych a zastaraných informácií, prípadne ich kombinácie.

Takže, čo môžeme urobiť pre zmenu systému a čo môžu urobiť rodičia pre vlastnú ochranu, ak oni alebo nejaký ich známy sú obvinení z týrania, či zanedbávania detí? A pritom vedia, že tomu tak nie je, že príčinou môže byť napríklad nedostatok vitamínu D?

Doktor Ayoub odpovedá:

Myslím si, že existujúci systém sa až príliš spolieha na súčasné vedecké poznatky, ktoré sú chybné. Lekári by mali byť viac zodpovední. Je potrebné urobiť viac výskumu. Ten sa už aj robí.

Po prvé: Musíme publikovať viac správ a byť schopní presne stanoviť, o čo sa jedná. Musíme byť citliví aj na fakt, že k týraniu naozaj niekedy dochádza. Že aj dieťa s krivicou stále môže byť zároveň aj týrané.

Musí tu byť presne stanovený proces, ktorý vyhodnotí zlyhania rodičov a skutočné zanedbávanie.

Avšak podľa vlastných skúseností z prípadov, ktoré som videl, nestretol som sa so skutočne vysoko rizikovou rodinou. Som presvedčený o tom, že žiaden z týchto prípadov nebol výsledkom skutočného týrania detí.

Už ste zrejme počuli o vede, ktorá spája očkovanie s autizmom. Prečo sa tejto vede nie príliš dôveruje? Ba doslova sa ňu útočí?

Je zaznávaná, pretože existujú protirečiace štúdie, ktoré sú ale chybné. Oni naprojektujú štúdie tak, aby dali také odpovede, aké sami chcú. To sa stáva práve vtedy, ak existuje silný priemysel s vlastnými záujmami.

Vláda a štát je veľkým priemyslom. Sociálka je obor, to mi verte. V systéme ochrany detí zarába veľké množstvo ľudí príliš veľa peňazí.

Vzdelávanie profesionálov o vitamíne D považujem za jeden z úspechov, ktorý sme dosiahli prostredníctvom zdieľania informácii. Stále viac a viac lekárov si začína byť toho vedomí.

Ale stále je tu veľké množstvo lekárov, hlavne pôrodníkov a gynekológov, ktorým to nedochádza. Ak by im to dochádzalo, potom by tu nebolo také veľké množstvo prípadov infantilnej krivice.

Bohužiaľ lekárske komory a združenia gynekológov a pôrodníkov si tieto poznatky zatiaľ neosvojili a neaktualizovali procedúry starostlivosti o tehotné ženy a ich deti.

Ich odporúčania sú priepastné.

Oni v podstate uznávajú, že nedostatok vitamínu D je rozšírený.

Oni uznávajú, že nedostatok vitamínu D vedie k mnohým závažným ochoreniam v tehotenstve, vrátane tehotenskej cukrovky, preklamsii, vysokému krvnému tlaku, predčasnému pôrodu, ťažkému pôrodu a zvýšenému výskytu cisárskych rezov.

Oni sa však otočili chrbtom a vyhlásili, že potrebujú viac štúdií pred tým, než zmenia svoje odporúčania.

To je však absurdné! Na to nepotrebujete náhodné dvojito zaslepené štúdie!

Tu nejde o testovanie liekov. Tu ide o zdravie.

Na odporúčanie konzumácie zeleniny tiež nepotrebujete štúdie. Potreba zlepšenia týchto hrozne nízkych hladín vitamínu D je totiž neodkladná. Ich politika nedáva vôbec žiadny zmysel“, dodáva doktor Ayoub.

Čo môžete spraviť Vy pre prevenciu tejto hroznej tragédie

Môj odkaz vám je, že sami dokážete urobiť výraznú zmenu. S informáciami od doktora Ayouba viete zmeniť niekoho život.

Profesionálne organizácie sa zdráhajú o tom informovať. Kým sa tak stane, sú potrební ľudia, ktorí rozumejú pravde a rozšíria ju medzi rodičov a detí tohto tragického a absolútne zbytočného trápenia.

Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si prezentáciu doktora Ayouba z roku 2010 na kongrese Americkej spoločnosti pre kosti a výskum minerálov (ASBMR).

Keď doktorovi Ayoubovi zavolá právnik rodičov obvinených z týrania svojich detí, prípadne rodičia samotní, toto sú jeho najdôležitejšie odporúčania:

 • Okamžite choďte k svojmu lekárovi nech vám spraví test na hladinu vitamínu D, pretože jeho hladina u dieťaťa po narodení sa dramaticky zvyšuje. Počas prvých 15 mesiacov života sa môže zvýšiť až 3, 4, či 5 násobne. Jeho hladina po roku nebude vypovedať nič o tom, na akej hladine sa vyvíjal počas tehotenstva. Hladiny matky však zostávajú relatívne stabilné. Teda, pokiaľ sa ich nesnažíte vedome vylepšiť napríklad cez vystavovanie sa slnku, prípadne doplnkami. Zistením vašej hladiny sa dozviete s čím sa vaše dieťa narodilo a s čím pracovalo počas prvých pár týždňov po narodení.
 • Vyhľadajte pediatrického endokrinológa, pretože títo špecialisti sú najlepší na posúdenie klinických okolností metabolickej choroby kostí z nedostatku vitamínu D. Vyžiadajte si od nich biochemický klinický posudok.

Záver

Radi by sme zistili, aká je v tejto oblasti situácia na Slovensku.

Ak ste sa stretli s prípadmi falošných obvinení lekármi alebo ste o nich počuli, napíšte prosím o nich komentár k tomuto článku.

Stop Candida

Zdroj: mercola.com, Úvodné foto: freedigitalphotos.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. zaujímavý článok. Mna by taktiež zaujímal vitamín K, ktorý sa bežne dáva novorodencom, ked sa narodia /vraj je to na Sk povinnosť zo zákona, pričom v nemecku je to zakázané – ale neviem nakoľko mám správne informácie/ V každom prípade, je to veľmi protirečivé – potešil by ma teda aj takýto článok na tému Vitamín K od narodenia
  dakujem Lenka Popovičová

 2. Gabriela Magdová

  Pred rokom som si urobila odber krvy na hladinu vitanínu D. Robím v zdravotníctve takže nebol to pre mna problém. No vysledok bo,l strašny! 14 ng/ml! Objednala som si z anglicka D vitamín 5000 iu a každy den som si dala po dve . Po roku som znova zopakovala odber krvy. Mala som hladinu 50 ng/ml. Nadalej beriem a cítim sa ovelqa lepšie či psychicky či fyzicky. Každému to vrelo odporúčam vo vlastnom záujme.

 3. Mne tiež zistili uprostred leta minulý rok nízku hladinu vit. D pod 15 ng/ml. Lekár bol zhrozený, no ja ešte viac, pretože milujem slnko, nikdy na ničím nenatieram, mám tmavú pokožku a nikdy sa nespálim. Okrem toho som celú minulú zimu brala vit. D, pretože som si o ňom prečítala, že je lepší ako očkovanie proti chrípke. Tak som sa prestala dávať očkovať /stále som aj tak ochorela) a začala som užívať vit. D. Odvtedy som nebola chorá, ale bolia ma kosti a kĺby už skoro rok. Teraz mi robili kontrolné testy a mám ho stále málo, 17 mg/ml, tak tomu naozaj nerozumiem čo mi ho „žerie“ Teraz beriem už niekoľko mesiacov vit D predpísaný od lekára (vigantol) a pijem 2x denne makový olej ( má najväčší obsah vápnika), tak som zvedavá na ďalšiu kontrolu. Pani Magdová, mohli by ste mi napísať niečo viac o tom anglickom vit. D“ Ďakujem!

 4. Nemusíte D3 objednávať z Anglicka, dá sa aj u nás kúpiť. Najvyššiu 5000 potenciu má Swanson: http://www.swanson.sk/p/373/vitam%C3%ADn-d3-5000-iu
  Beriem ho priebežne dva roky hlavne v období bez slnka.
  Doplnila by som k D3, Vápniku aj Magnézium, ako jeden z najdôležitejších minerálov pre srdcovo-cievny a nervový systém.

Pridajte komentár

*