Prečo väčšina rastlinných olejov vedie k rakovine a čím ich nahradiť


Print Friendly, PDF & Email

Prečo sú rastlinné oleje karcinogénne

Tuky v potrave sú dôležitou zložkou zdravej stravy, no tajomstvo sa ukrýva v detailoch. Nesmierny rozdiel môže spôsobiť druh tukov, ktoré si vyberáte.

Jedným z jednoduchých spôsobov pre zlepšenie vášho zdravia a zníženia rizika chronického ochorenia je nahradenie nebezpečných olejov zdravými tukmi.

Smutné, priam ironické na tom je, že k ochoreniam najviac prispievajú tuky, o ktorých nám hovoria, že sú najzdravšie a naopak.

K najhorším druhom tukov, aké môžete konzumovať, patria rastlinné oleje, napríklad kukuričný, sójový, slnečnicový a repkový. Čiže oleje nachádzajúce sa vo väčšine spracovaných potravín a jedál v reštauráciách.

Podľa správy „Trendy USA v potravinovej dostupnosti“ Ministerstva poľnohospodárstva USA z roku 2017, konzumácia nasýtených živočíšnych tukov ako sú maslo, bravčová masť a hovädzí loj klesla v období rokov 1970 až 2014 o 27 %, zatiaľ čo konzumácia rastlinných olejov o 87 % vzrástla.

Konkrétne o pozoruhodných 248% vzrástol príjem šalátových a kuchynských olejov.

Z môjho pohľadu sú zo všetkých najnebezpečnejšie spracované rastlinné oleje bohaté na omega-6 polynenasýtené mastné kyseliny (PUFA), ktoré si vyberajú na ľudskom zdraví ešte vyššiu daň než kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy (vysoko fruktózový sirup z kukuričného škrobu).

Rastlinné oleje sa spájajú nielen s chorobami srdca, gastrointestinálnymi ochoreniami (ako je choroba dráždivého čreva) a zápalovými stavmi (ako je artritída), ale aj s rakovinou, najmä s neuroblastómom, rakovinou prsníka, prostaty, hrubého čreva a pľúc.

Rastlinné oleje – skrytá príčina rakoviny

V článku v časopise Medium z 8. novembra 2019 sa hovorí o vedeckom pozadí rastlinných olejov a o tom, čo ich robí karcinogénnymi.

Konkrétne:

„Existujú dve triedy PUFA: omega-6 a omega-3. Hoci sú svojou funkciou rozdielne a nezameniteľné, tieto dve triedy sa neustále zapájajú do aktu metabolického vyvažovania, pretláčajúc sa a naťahujúc v súboji o absorpciu v tele.

Na samotných omega-6 PUFA nie je nič zlé: potrebujeme ich… ak sú omega-6 mastné kyseliny pre zdravie dôležité, tak nedáva zmysel, že môžu tiež spôsobovať rakovinu…

Preto sú vedci presvedčení, že na vine nie sú samotné omega-6 mastné kyseliny. To, čo nie je v poriadku a spôsobuje škodu našim telám, je nerovnováha medzi týmito dvoma skupinami PUFA.

Vyvinuli sme sa a geneticky sa prispôsobili strave, ktorá poskytuje viac-menej rovnaké množstvá omega-3 a omega-6 mastných kyselín…

Pri industrializácii našej stravy a obrovských množstvách rastlinných kuchynských olejov, ktoré do nej idú, sa však pomer omega-6 a omega-3 mastných kyselín nesmierne posunul a my konzumujeme až 25-krát viac omega-6 než omega-3 mastných kyselín…

To nemôže nemať dôsledky a ono ich naozaj má: experimentálne údaje podporujú teóriu, že na vznik tumoru vplýva práve táto vychýlená rovnováha medzi dvoma druhmi PUFA.“

Ako vychýlené pomery PUFA vedú k rakovine

Súvislosť s rakovinou sa skúma aj v štúdii z roku 2016, nazvanej „Rola stravy, bohatej na omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, pri vzniku rakoviny“, ktorá poukazuje na to, že „omega-6 a omega-3 PUFA často vzájomne súperia o metabolizmus a pôsobia antagonisticky.“

Vaše telo metabolizuje omega-3 a omega-6 PUFA na eikosanoidy, čo sú látky podobné hormónom a vo všeobecnosti platí, že omega-3 eikosanoidy sú protizápalové, zatiaľ čo omega-6 eikosanoidy majú prozápalové účinky.

Časťou prínosu omega-3 mastných kyselín je, že blokujú prozápalové účinky omega-6 eikosanoidov.

Ako sa uvádza vo vyššie citovanej štúdii z roku 2016, „niekoľko štúdií demonštrovalo, že omega-6 PUFA spôsobujú progresiu pri určitých druhoch rakoviny“, kým „omega-3 PUFA majú pri určitých druhoch rakoviny liečivú rolu“.

Tabuľka číslo 1 v tej štúdii uvádza osem známych mechanizmov, ktorými omega-3 mastné kyseliny znižujú vaše riziko rakoviny.

Bolo napríklad dokázané, že omega-3 mastné kyseliny potláčajú inzulínu podobný rastový faktor (IGF) a tlmia receptory rastového faktoru, zainteresované do rakoviny.

Omega-3 mastné kyseliny tiež obmedzujú angiogenézu a medzibunkovú adhéziu, zlepšujú štruktúru a činnosť buniek, potláčajú zápal (ktorý je charakteristickou známkou rakoviny) a spôsobujú apoptózu (bunkovú smrť) rakovinových buniek.

Tabuľka č. 2 v tej istej štúdii uvádza pronádorové mechanizmy omega-6 mastných kyselín.

Ide napríklad o:

 • vytváranie reaktívnych druhov, poškodzujúcich DNA
 • epoxidácia 17-β-estradiolu, čo potom vytvára karcinogénnu zložku
 • zvýšenie genotoxických účinkov ďalších zložiek

Ako bolo vysvetlené v knihe od Dr. Mercolu „Superpalivo“, ktorú napísal spoločne s Jamesom DiNicolantoniom, Pharm.D., omega-6 mastné kyseliny tiež potláčajú kardiolipín, dôležitú zložku vnútornej membrány vašich mitochondrií, ktoré pre svoje správne fungovanie potrebujú byť nasýtené DHA.

Kardiolipín sa dá prirovnať k poplašnému bunkovému systému, ktorý signálnou kaspázou-3 spúšťa apoptózu (bunkovú smrť), keď sa s bunkou niečo deje.

Keď nie je kardiolipín nasýtený DHA, nemôže signalizovať kapsázu-3 a tak nedochádza k apoptóze. V dôsledku toho môžu pokračovať v raste dysfunkčné bunky, ktoré sa môžu zmeniť na rakovinové.

Rastlinné oleje dopomáhajú k prakticky všetkým chronickým ochoreniam

Rakovina nie je ani zďaleka jediným zdravotným rizikom, súvisiacim s rastlinnými olejmi. Ako už bolo zmienené, dopomáhajú k prakticky všetkým chronickým ochoreniam tým, že vychyľujú z rovnováhy váš pomer omega-3 a omega-6 mastných kyselín. Vaše riziko ochorenia však ovplyvňujú aj inak.

Dôležité je vedieť, že rastlinné oleje sa pri zahrievaní rozkladajú, vytvárajúc extrémne škodlivé produkty, napríklad cyklické aldehydy.

Tie sú príčinou oxidizovaného lipoproteínu s nízkou hustotou (LDL), ktorý má súvis s chorobou srdca. Sieťujú tiež tau-proteín a vytvárajú neurofibrilárne splete, čím prispievajú k vzniku neurodegeneratívnych ochorení.

Ako vo svojej knihe „Hlboká výživa: prečo vaše gény potrebujú tradičné jedlo“ vysvetľuje Dr. Cate Shanahanová pre pochopenie toho, ako tuky v potrave ovplyvňujú vaše zdravie, potrebujete porozumieť tomu, ako tuky oxidujú.

Omega-6 PUFA nachádzajúce sa v rastlinných olejoch majú väzby, ktoré veľmi  rýchlo podliehajú skaze a reagujú s kyslíkom, vytvárajúc tak kaskádu voľných radikálov, meniacu normálne mastné kyseliny vo vašom tele na nebezpečné vysokoenergetické molekuly, ktoré sa preháňajú hore-dolu, spôsobujúc podobnú pohromu ako radiácia.

Navyše, mnohé dnes vyrábané rastlinné oleje – najmä kukuričný a sójový – sú geneticky upravované a významným zdrojom vystavenia herbicídu glyfosátu, ktorý sa tiež dáva do súvisu s poškodením čreva a ďalšími zdravotnými problémami.

Shanahanovej kniha tiež líči nebezpečenstvá 4-hydroxynonenalu (4HNE), vznikajúceho pri spracovaní väčšiny rastlinných olejov.

4HNE je vysoko toxický, najmä pre vaše črevné baktérie a jeho konzumácia sa dáva do súvisu s obezogénnou rovnováhou črevnej flóry. Spôsobuje cytotoxicitu a poškodenie DNA a podnecuje kaskády voľných radikálov, ktoré poškodzujú membránu mitochondrií.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Ako uviedla Shanahanová v našom interview z roku 2017, uverejnenom v článku „Potravinové tuky – dobrý, zlý a škaredý“:

„Nemôžete vymyslieť lepší dopravný prostriedok pre toxín, ktorý bude pomaly, možno v priebehu 10, 20 rokov ničiť vaše zdravie, v závislosti od genetiky kapacity vášho antioxidačného systému.“

Shanahanová tiež uvádza, že odpoveďou nie je ani organický rastlinný olej, pretože 4HNE sa vyskytuje dokonca aj v oleji z organicky pestovaných rastlín.

Je to prirodzený vedľajší produkt rafinácie a spracovania oleja, bez ohľadu na to, aký zdravý pôvodne olej bol.

Omega-6 mastné kyseliny, nachádzajúce sa v rastlinných olejoch, tiež poškodzujú endotel (bunky, tvoriace výstelku vašich krvných ciev), umožňujúc tak časticiam LDL a lipoproteínu s veľmi nízkou hustotou (VLDL) prenikať do subendotelu.

Povedané inak, tieto oleje sa vám začlenia do bunky a membrán mitochondrií a keď tieto membrány narušia, vytvára sa priestor pre celý rad zdravotných problémov.

Tiež robia bunkové membrány menej tekutými, čo má vplyv na dopravcov hormónov v bunkovej membráne, spomaľuje to rýchlosť vášho metabolizmu a bráni odstraňovaniu starnúcich buniek – buniek starých, poškodených alebo zmrzačených, ktoré stratili schopnosť reprodukovať sa a vytvárajú zápalové cytokíny, veľmi urýchľujúce chorobu a starnutie.

Rastlinné oleje tiež oberajú vašu pečeň o glutatión (ktorý vytvára antioxidačné enzýmy), čím znižujú vašu antioxidačnú obranyschopnosť a tlmia delta-6 desaturázu (delta-6), enzým, ktorý sa vo vašej pečeni zúčastňuje na premene omega-3 kyselín s krátkym reťazcom na omega-3 kyseliny s dlhším reťazcom.

Pre ochranu svojho zdravia sa zamerajte na pomer omega-6 a omega-3 mastných kyselín

Omega-3 mastné kyseliny morského pôvodu sú jedny z najdôležitejších tukov v ľudskej strave, pretože kyselina dokozahexaénová (DHA) a kyselina eikosapentaénová (EPA) sú vlastne kľúčovými stavebnými prvkami buniek, vrátane vašich mozgových, a nie iba prostým palivom.

Ak nemáte dostatok DHA a EPA, tak je vážne narušená schopnosť vášho tela opravovať a udržiavať zdravé bunkové štruktúry.

Kľúčom, ktorý mnohí prehliadajú, je dôležitosť dosiahnutia správneho pomeru omega-3 a omega-6 mastných kyselín.

Jednoduché pridanie väčšieho množstva omega-3 kyselín stačiť nemusí, ak zároveň nepodniknete kroky na výrazné zníženie svojho príjmu omega-6 mastných kyselín. A hlavným zdrojom sú rastlinné oleje.

Ako sa uvádza v štúdii „Dôležitosť pomeru omega-6 a omega-3 esenciálnych mastných kyselín“ z roku 2002:

 „Nadmerné množstvá omega-6 polynenasýtených mastných kyselín (PUFA) a veľmi vysoký pomer omega-6/omega-3, nachádzajúcich v súčasnej západnej strave, prispievajú k patogenéze mnohých ochorení, ako sú kardiovaskulárne choroby, rakovina a zápalové a autoimunitné ochorenia, zatiaľ čo znížené hladiny omega-3 PUFA (nízky pomer omega-6/omega-3) majú potláčajúce účinky.

V druhotnej prevencii kardiovaskulárneho ochorenia sa pomer 4:1 spájal so 70-percentným poklesom celkovej úmrtnosti. Pomer 2,5:1 znížil množenie rektálnych buniek u pacientov s rakovinou hrubého čreva, kým pomer 4:1 pri rovnakom množstve omega-3 PUFA žiadny efekt nemal.

U žien s rakovinou prsníka sa nižší pomer omega-6/omega-3 spájal so zníženým rizikom. Pomer 2 – 3:1 potláčal zápal u pacientov s reumatickou artritídou a pomer 5:1 mal prospešný účinok u pacientov s astmou, zatiaľ čo pomer 10:1 mal opačné dôsledky.

Tieto štúdie naznačujú, že optimálny pomer sa môže meniť podľa uvažovanej choroby. To je v súlade s faktom, že chronické ochorenia sú multigénne a multifaktorové.

Preto je celkom možné, že terapeutická dávka omega-3 mastných kyselín bude závisieť od stupňa závažnosti ochorenia, vyplývajúceho z genetickej predispozície.

Pri znižovaní rizika mnohých chronických ochorení s vysokým výskytom v západných spoločnostiach je žiaducejší nižší pomer omega-6/omega-3 mastných kyselín…“

Keďže tieto oleje obsahuje väčšina spracovaných potravín a jedál v reštauráciách, odstrániť ich zo svojej stravy znamená vzdať sa spracovanej stravy a reštauračných jedál a variť od piky s použitím zdravších kuchynských tukov.

Omega-6 mastné kyseliny síce potrebujete, ale mali by byť v nespracovanej forme, nie priemyselne vyrábané rastlinné oleje. Dobrými zdrojmi sú celé, surové semená rastlín a stromové orechy.

Najzdravšie tuky na varenie

Hoci to zložité spočíva v detailoch a tie môžu byť komplikované, najjednoduchším spôsobom, ako pochopiť, z čoho pozostáva zdravá strava, je vrátiť sa v duchu o nejakých sto rokov späť a zamyslieť sa nad tým, aká bola strava vtedy a ako sa pripravovala.

To, o čo vám ide, je skutočná strava – nespracované potraviny, ktoré majú čo najbližšie k prírodnému stavu. Obzvlášť dôležité to možno je, keď ide o tuky.

Aj tu môže pri znížení zápalu a poškodzovaní mitochondrií a buniek veľmi pomôcť, keď vyradíte rastlinné tuky a všetky jedlá s nimi pripravované.

Ochráni vás to pred celým radom bežných zabijakov, vrátane rakoviny. A čo sa týka toho, čím rastlinné oleje nahradiť, medzi vaše najzdravšie voľby patria:

1. Bravčová masť z organicky chovaných zvierat – Analýza viac ako 1000 surových potravín z roku 2015 zaradila surový separovaný bravčový tuk, známy aj ako bravčová masť, na 8. miesto spomedzi 100 najzdravších potravín.

V masti sa nachádzajú rôzne živiny ako vitamín D, omega-3 mastné kyseliny, mononenasýtené tuky (rovnaké ako sa nachádzajú v avokáde a v olivovom oleji) nasýtené tuky a cholín.

2. Kokosový olej je ďalším skvelým kuchynským olejom, plným zdravotných benefitov.

3. Olivový olej – Pravý olivový olej obsahuje zdravé mastné kyseliny, ktoré vám môžu pomôcť znížiť riziko srdcového ochorenia.

Hoci štandardné odporúčania zneli vyhýbať sa používaniu olivového oleja na varenie a používať ho len studený, nedávny výskum, v ktorom porovnávali 10 obľúbených kuchynských olejov, tejto rade protirečí, dokazujúc, že extra panenský olivový olej v skutočnosti dosiahol najlepšie výsledky tak v oxidačnej stabilite, ako aj v absencii vytváraných škodlivých zložiek pri zohriatí.

Na mieste je však varovanie: Existuje veľké množstvo nepravých olivových olejov, preto je dôležité preveriť si svoje zdroje.

Mnohé sú pančované lacnými rastlinnými olejmi či olivovými olejmi nevhodnými pre konzumáciu ľuďmi, ktoré v mnohých ohľadoch škodia ľudskému zdraviu.

Viac informácií nájdete v článku „Falošný olivový olej je všade: Takto rozlíšite pravý od nepravého“, kde sa tejto téme venujeme do hĺbky.

4. Organické maslo (najlepšie vyrobené z mlieka organicky pasených kráv) namiesto nátierok z margarínu a rastlinného oleja.

Maslo je zdravá prírodná potravina, ktorej sa dostalo nezaslúženej kritiky.

5. Ešte lepšie je organické ghee, keď odstránite mliečnu sušinu, s ktorou majú mnohí problémy – ghee je čistý tuk bez sacharidov, ktorý osobne používam aj ja.

Najlepším spôsobom jeho prípravy je vložiť ho v sklenej nádobe do sušičky a pre zachovanie kvality zahriať na teplotu maximálne 37,7 ⁰C.

Mliečnu sušinu môžete odstrániť sklenou kuchynskou pipetou. Získané ghee už ani nemusíte chladiť v chladničke, pretože vydrží celé týždne pri izbovej teplote.

Pre doplnenie svojho príjmu zdravých tukov rozhodne jedzte surové tuky, ako napríklad avokádo, surové orechy, surové mliečne výrobky a olivový olej.

Zvýšte tiež svoj príjem omega-3 mastných kyselín živočíšneho pôvodu, konzumáciou väčšieho množstva sardiniek, ančovičiek (sardel), makrel, sleďov či voľne žijúcich aljašských lososov, alebo užívajte doplnok s krilovým olejom.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Zdroj: articles.mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Z toho by jedného šiblo. Práve som dopozeral video MUDr. Bukovského, kde hovorí o rastlinných tukoch v porovnaní s kravským maslom presný opak. No a o bravčovej masti už ani nehovorím.
  A tiež sa odvoláva na výskumy a štatistické rozbory. Tak si vyber človeče.

  • Je potřeba si uvědomit v jakém podnebním pásmu žijeme,konzumovat co se u nás rodí a vzpomente si jak vařily a jedly naše babičky vše na sádle na másle.V zimě maso,v létě hodně zeleniny,celou zimu bylo doma kysané zelí.To co doktoři valí do jedné škatulky je blbost,pro nás středoevropany je to jasné.Přemýšlejte,kdyby Eskymákům naordinovali jen tropické ovoce,to by vyhynuli.Myslete a hlavně myslete jak jedli naši prarodiče,to co dnes vymyslí je jen obrovský byznys

   • Toto ze ten najsprávnejší názor,držte sa ho a budete daleko zdravší.Ja to robím asi 50 rokov a som docela v pohode.

 2. Definitiva

  Kushi odporúča nekonzumovať žiadne tuky a oleje, hlavne u ľudí s klinickými príznakmi akejkoľvek civilizačnej choroby /obezita, rakovina, srdco cievne choroby, cukrovka, starecké nervové ochorenia…/. Telo si vytvorí tuky v množstve a kvalita, aké práve potrebuje. Tuky nahradíte zeleninou a celozrnnými obilovinami, z glycidov si telo tvorí všetko potrebné. Funguje to na 100 %.
  Najlepšie je zdravo sa stravovať celý život, predchádzate tým všetkým civilizačným chorobám. Zdravému človeku stačí, ak vymastí hrniec min. množstvom tuku.

  Keď ochoriete a začnete behať po doktoroch, vytrpíte si pekelné muky.
  Kushi, Makrobiotikou ke skutečnému zdraví. Campbell, Čínksa štúdia.

  Dnešná veda slúži korporáciám a nie ľudstvu a zdravému rozumu.

 3. Všetky živé bytosti (nielen zvieratá) potrebujú na to, aby si udržali zdravé telo aj mozog, čerstvé a prirodzené potraviny. Teda surové – plné vitamínov, minerálov, stopových prvkov a – aby menovaná trojica látok fungovala – tiež neodmysliteľných ENZÝMOV, ktoré sa tepelným spracúvaním ničia. To, čo sa nedá jesť v prirodzenom stave, treba naklíčiť. A to, čo nie je možné ani naklíčiť, kvôli zachovaniu si zdravého tela a mozgu by sa nemalo jesť vôbec. Tak sa vyhneme večným polemikám, ktoré oleje áno, a ktoré nie.
  Za skutočný zdroj zdravých(?) olejov či mastných kyselín sa dajú považovať čerstvo postrúhané kokosové orechy, čerstvo vylúpané jadrá, semená. Keďže človek ako jediný živočích vďaka svojej katastrofálnej životospráve predčasne prichádza o zuby a je nútený si orechy a semená pomlieť, tak ručne, v mlynčeku z ušľachtilého dreva s keramickým mlecím mechanizmom (a hneď zjesť, kým nezoxidujú). No a piť by mal iba čistú pramenitú vodu. Ktorú, samozrejme, vďaka svojim nahlavupostaveným aktivitám dnes už sotvakde nájde…

  Myslím, že keby prekomplikovaný človek nemal ruky a keby nepočúval kdejakých mudrlantov, mohol byť svet zdravý.

 4. existuje pojem metabolická endotoxémia (ME) .. súvisí s hmotnosťou a metabolickými chorobami.
  Vedecké štúdie hovoria, že ME vedie k nízkym hladinám testosterónu a obezite u mužov, čo znižuje kvalitu života a zvyšuje riziko depresie a srdcových chorôb.
  Ostala som prekvapená, že okrem nasýtených tukov tam patrí aj kokosový olej, nakoľko jeho kyselina laurová je mimoriadne endotoxická. Štúdie dokázali, že probiotiká znižujú hladinu endotoxínov.

  viac sa dočítate ak zadáte Kiran Krishnan – metabolic endotoxemia

Pridajte komentár

*