Vitamín, čo 25-násobne znižuje riziko, že skončíte s kovidom na JIS-ke


Print Friendly, PDF & Email

Vitamín, čo 25-násobne znižuje riziko, že skončíte s kovidom na JIS-ke

Odhliadnuc od inzulínovej rezistencie, o ktorej sa píše v článku „Skutočnou pandémiou je inzulínová rezistencia“, čoraz väčšie množstvo výskumu odhaľuje jednu závažnú vec.

Vedci zisťujú, že nedostatok jedného z bežných vitamínov predstavuje jeden z hlavných rizikových faktorov pre ťažký priebeh infekcie ochorenia COVID-19, hospitalizáciu, zdravotné komplikácie a smrť.

Ako vplýva vitamín D na ochorenie COVID-19

Vitamín D dokáže posilniť váš imunitný systém v priebehu niekoľkých týždňov a podľa nedávneho výskumu by náprava nedostatku vitamínu D mohla vo svete zachrániť tisíce životov.

Ako 20.septembra 2020 uviedli v článku denníka The Telegraphkonzervatívny člen Britského parlamentu David Davis a spisovateľ Matt Ridley:

 „Existuje jedna chemická látka, o ktorej vieme, že je bezpečná, o ktorej vieme, že ju aj tak potrebuje mnoho ľudí, o ktorej je známe, že má potvrdenú úspešnosť pomoci ľuďom v boji s respiračnými ochoreniami a ktorá je taká lacná, že ju nepresadzuje žiadna veľká firma: vitamín D.

Nie je to všeliek, ale čoraz viac dôkazov naznačuje, že by u niektorých ľudí mohol zabrániť tomu, aby sa ochorenie COVID-19 zmenilo na vážne.“

Randomizovaný kontrolný test potvrdzuje, že vitamín D znižuje mieru hospitalizácií na JIS

Ako uviedol The Telegraph, zatiaľ čo počiatočná podpora pre vitamín D sa spoliehala na údaje, ukazujúce korelácie medzi hladinami vitamínu D, mierami infekcií a výsledkami COVID-19, teraz nám to potvrdzuje randomizovaný, kontrolovaný pokus.

Štúdia publikovaná na internete 29.augusta 2020 sledovala hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19, ktorí okrem bežnej starostlivosti užívali aj hydroxychlorochín, azitromycín a doplnkový kalcifediol (analogický k vitamínu D3, známy tiež ako 25-hydroxycholekalciferol alebo 25-hydroxyvitamín D).

Výskumníci zistili, že títo pacienti mali výrazne nižší počet umiestnení na jednotke intenzívnej starostlivosti. Eliminovalo to aj úmrtia.

Z tých, ktorí dostávali kalcifediol, bolo potrebné prijať na JIS len 2%, v porovnaní s 50% tých, ktorí kalcifediol nedostávali. Povedané inak, pridanie vitamínu D 25-násobne znížilo riziko pacienta, že bude potrebovať intenzívnu starostlivosť.

Navyše, nik z tých, čo mali podporu vitamínu D, nezomrel, v porovnaní so 7,6% v skupine so štandardnou starostlivosťou.

Ako uviedli Davis a Ridley:

„Aj keď je vzorka príliš malá na to, aby sa dal vysloviť záver, že vitamín D odstraňuje u pacientov s ochorením COVID-19 riziko úmrtia, napriek tomu ide o ohromujúci výsledok.

Korešponduje to s tvrdením profesora Backmana, že náprava deficiencie vitamínu D by mohla znížiť úmrtnosť na polovicu. Na základe týchto najnovších dôkazov by teraz mala konať vláda.

Podávanie vitamínu D vo forme doplnkov je lacné – jedna tabletka nestojí ani pencu – a ľahko dostupné.

Teraz, keď už nemocnice čelia tlakom chrípky počas zimných mesiacov, mali by sa využiť všetky spôsoby, ako tento nápor znížiť. Toto nepochybne zachráni tisíce životov v akejkoľvek druhej vlne. Teraz nie je dôvod nekonať.“

Dostatok vitamínu D znižuje smrtnosť na polovicu

Ďalšia štúdia, publikovaná online 25. septembra 2020 na PLOS ONE, zistila, že pacienti s ochorením COVID-19, ktorých hladina vitamínu D bola aspoň 30 ng/ml, mali výrazne nižšie riziko nepriaznivých klinických výsledkov a tiež o 51,5% nižšie riziko úmrtia.

Pre túto štúdiu boli analyzované nemocničné údaje 235 pacientov, pozitívnych na ochorenie COVID-19. 74% z nich malo ťažké príznaky a 32,8% malo nedostatok vitamínu D. Ako uviedli autori:

 „Po úpravách z dôvodu mätúcich faktorov sa objavila výrazná súvislosť medzi dostatkom vitamínu D a znížením klinickej závažnosti, hospitalizačnou smrtnosti, sérovými hladinami C-reaktívneho proteínu (CRP) a nárastom percenta lymfocytov.

Infekcii podľahlo len 7,9% pacientov s vážnymi príznakmi starších ako 40 rokov, ktorí mali dostatok vitamínu D, v porovnaní s 20% tých, ktorí mali v krvnom obehu hladinu 25(OH)D<30 ng/ml.

Výrazné zníženie sérového CRP, zápalového markeru, spolu so zvýšeným percentom lymfocytov naznačuje, že dostatok vitamínu D môže tiež pomáhať zmierňovať imunitnú reakciu, zrejme znížením rizika cytokínovej búrky v reakcii na túto vírusovú infekciu.

Naznačuje to preto, že zlepšenie stavu vitamínu D u celkovej populácie a konkrétne u hospitalizovaných pacientov má silný potenciálny prínos pre znižovanie závažnosti morbidít a smrtnosti, spájaných so získaním ochorenia na COVID-19.“

Jeden zo spoluautorov tejto štúdie bol Dr. Michael Holick, profesor medicíny, fyziológie, biofyziky a molekulárnej medicíny na lekárskej fakulte Bostonskej univerzity.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Holick je tiež členom odborného panelu GrassrootsHealth pre vitamín D a vo svete je všeobecne uznávaný ako jeden popredných odborníkov na vitamín D.

Vyššie hladiny vitamínu D znižujú riziko pozitívneho testu na SARS-CoV-2

V štúdii zo 17. septembra 2020 Holick so svojím tímom tiež uviedli zistenia ukazujúce, že ľudia s nižšími hladinami vitamínu D v krvi mali výrazne vyššie riziko pozitívneho testu na SARS-CoV-2.

Ľudia s hladinou vitamínu D aspoň 55 ng/ml (138 nmol/l) mali o 47% nižšiu mieru pozitívnosti na SARS-CoV-2 v porovnaní s tými, ktorých hladina bola pod 20 ng/ml (50 nmol/l).

„Dôkazy pre vitamín D sú ohromujúce. Počas pandémie by mali doplnok vitamínu D užívať všetci ľudia.“– Dr. David Grimes

Ešte aj po úpravách z dôvodu pohlavia, veku, etnickej príslušnosti a zemepisnej šírky bolo riziko pozitívneho výsledku testu u ľudí s hladinou vitamínu D 55 ng/ml nižšie, než u ľudí s hladinou 20 ng/ml.

Je nesporne veľa dôvodov, prečo nedôverovať testom na COVID-19. Vzhľadom k vysokej miere falošne pozitívnych výsledkov sú možno bezcenné. Napriek tomu ide v súčasnosti o jediný náš nástroj na posúdenie potenciálnej hodnoty akejkoľvek intervencie.

Ľuďom zúfalo chýba vitamín D

Aby v tom bolo jasno, USA a Európa používajú na meranie vitamínu D odlišné jednotkové miery.

USA používajú ng/ml a Európa, vrátane Spojeného kráľovstva, používa nmol/l. Údaj v ng/ml viete jednoducho previesť na nmol/l, keď údaj v ng/ml vynásobíte číslom 2,5.

Pre vysvetlenie, experti z panelu GrassrootsHealth (medzi ktorých patrí aj Holick) odporúčajú pre optimálne zdravie a prevenciu ochorenia hladinu vitamínu v rozmedzí 40 ng/ml a 60 ng/ml (100 nmol/l až 150 nmol/l).

Pre zdravie kostí sa odporúča hladina 30 ng/ml (75 nmol/l). V USA sa považuje za nedostatočnú hladina pod 20 ng/ml (50 nmol/l), zatiaľ čo Ministerstvo zdravotníctva Spojeného kráľovstva definuje deficienciu ako hladinu pod 10 ng/ml (25 ng/ml).

Podľa Greenbaumových údajov má veľa ľudí na severnej pologuli taký nedostatok vitamínu D, že pre dosiahnutie cieľovej hladiny 100 nmol/l či vyššej potrebujú zvýšiť svoje krvné hladiny vitamínu D štvor- až šesťnásobne!

Teraz je čas optimalizovať vašu hladinu vitamínu D

Keď teraz na západnej pologuli prichádza zima, je čas začať optimalizovať vaše hladiny vitamínu D. Odborníci varujú, že SARS-CoV-2 sa môže na jeseň a v zime objaví v zvýšenej sile, keď poklesnú teploty a miera vlhkosti, čím sa zvýši prenosnosť vírusu.

Optimalizácia vášho vitamínu D je obzvlášť dôležitá vtedy, keď ste starší alebo máte tmavšiu pokožku. Pre zaistenie šance na optimálnu činnosť vášho imunitného systému sa riaďte týmito tromi krokmi:

1. Zmerajte si svoju hladinu vitamínu D

V prvom rade si zistite, aká je u vás jeho počiatočná hladina. Jednoduchým a úsporným spôsobom, ako to urobiť, je kúpiť si testovaciu súpravu na vitamín D, prípadne požiadať vášho lekára, nech vám dá takýto test urobiť.

Keď budete poznať, aká je vaša krvná hladina, môžete posúdiť potrebnú dávku na udržanie alebo zlepšenie tejto hladiny. Aj tu platí, že sa máte usilovať dosiahnuť hladinu nad 40 ng/ml a ideálne medzi 60 až 80 ng/ml (európska miera: 100 nmol/l alebo, ideálne, 150 až 200 nmol/l).

2. Posúďte svoju individuálnu dávku vitamínu D3

Nasledujúci graf zobrazuje, koľko vitamínu D by ste mali užívať vzhľadom na vašu aktuálnu hladinu vitamínu D v krvi.

Horná červená čiara znázorňuje hladinu, pri ktorej môže dôjsť k toxicite.

*údaje upravené na osobu vážiacu 68 kilogramov

Svoju dávku si môžete ďalej doladiť tým, že vezmete do úvahy svoju počiatočnú hladinu vitamínu D. Môžete na to využiť buď nasledovnú tabuľku, alebo použiť vitamínovú kalkulačku GrassrootsHealth Vitamin D*calculator.

(Na prepočítanie ng/ml na nmol/l stačí len vynásobiť údaj v ng/ml číslom 2,5.)

Príklad:

Ak máte počiatočnú hladinu vitamínu D v krvi 20 ng/ml (50 nmol/l) a budete denne brať 5000 IU jednotiek vitamínu D, tak 90% dospelých ľudí časom dosiahne hladinu vitamínu D v krvi aspoň 40 ng/ml (100 nmol/l).

3. Opätovne sa otestujte

Nakoniec si potrebujete o 3 až 6 mesiacov svoju hladinu vitamínu D znova zmerať, aby ste posúdili, ako u vás funguje pobyt na slnku, respektíve dávka doplnku.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Zdroj: mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. S tymi "obycajnymi " ludmi je aj problem v politike ...

  Bolo by pekne napisat co treba jest , co obsahuje vitamin D .
  oily fish – such as salmon, sardines, herring and mackerel.
  red meat.
  liver.
  egg yolks.
  fortified foods – such as some fat spreads and breakfast cereals.

  • Pol hodina na slnku vám dá viac vitamínu D ako kilá rybieho mäsa.

   • a hlavne bez opalovacieho krému

    • Na opaľovanie sú vhodné za studena lisované oleje – stačí olivový, ten je cenovo myslím najdostupnejší. Najlepší je podľa mňa chladivý kokosový olej.

   • Lenže treba spomenúť aj to, že sa jedná o slnečné žiarenie koncom jari a v lete a aj to okolo obeda, uhol dopadu slnečných lúčov musí dosahovať aspoň 45 °, ak si dobre pamätám. V jesenných a zimných mesiacoch je to už úplne o ničom, zo slnka nezískate žiadnu vlnovú dĺžku potrebnú na syntetizáciu vitamínu D v pokožke. A čím je človek starší, tým klesá aj jeho schopnosť tento vitamín syntetizovať aj v ideálnych podmienkach. Ešte nemám 60 rokov a pred 3 rokmi mi napriek tomu, že som bola v kuse na slnku pri práci na záhrade zistená hladina D tesne pod spodnou odporúčanou hranicou. Okrem nejakého fejkového covidu je však vitamín D životne dôležitý v prevencii rakoviny, vedeli ste to? A vedeli ste, že pri rakovine je jeho spotreba enormná, a preto ľudia, ktorí toto nevedia, majú jeho hladinu katastrofálne nízku? Ja som sa to dozvedela pri mojom otcovi, ktorý umrel na rakovinu močového mechúra, ale až keď už bolo neskoro. Dovtedy „lekári“ nepovažovali asi za potrebné o tom informovať ani jeho a ani mňa, ktorá som s ním k nim chodila.

   • Není to pravda, slunce je pro nás naprosto nedostačujícící
    https://www.youtube.com/watch?v=JqprLcF39_I
    https://www.youtube.com/watch?v=sNUd2yIFvMg
    Porovnejte to s tímto článkem. Současně užíváme 4000IU a přejdeme na 5000IU

    • Záleží na ktorom stupni zemepisnej šírky sa nachádzaš ..severne od 40.st.zem.šírky (Rím) klesá intenzita jeho žiarenia každým stupňom. Jeden stupeň predstavuje 111km.

    • Ak je slnko dostatočným zdrojom na tvorbu vitamínu D pre zvieratá, malo by stačiť aj pre človeka.
     V prírode je všetko – a v správnych pomeroch – čo pre svoje zdravie potrebujeme. Namiesto čítania moderných brakov od predisponovaných odborníkov sa radšej dôsledne porozhliadajme vôkol seba a spoľahnime sa na zdravý sedliacky rozum

   • to nie je tak celkom pravda 🙂
    https://youtu.be/JqprLcF39_I

  • Antonín Růžička

   Vitamín D koupit v lékárně, užívat násobky 1000mj kapsle

   • v lekárni pokiaľ viem kúpim D3

    cit.“Vitamín D3 je prirodzene sa vyskytujúca forma vitamínu D, ktorý vzniká v koži pôsobením slnečného žiarenia. „

 2. Ďakujeme za preloženie ďalšieho potrebného článku môjho obľúbeného Dr. Mercolu. Dr.Mercola má nielen dobré články ale aj veľmi dobré videa (hovorí s lekármi z celej zemegule čo majú záujem o zdravý spôsob života).
  Dnes ráno keď som si kvapla 1 kvapku vit.D3 v bio olivovom oleji z web stránky Bádateľa (čo už roky užívam) som sa usmiala, že ja asi aj vstávam s touto „dobrou“ web stránkou, čo nám otvára oči, čo nás mnohému učí. Tu sa tu nechcem „líškať“ len konštatujem pravdu.

 3. https://www.naturalnews.com/2020-11-20-britain-mp-encourages-social-venues-to-require-vaccine-certificate.html#
  Možno že by bolo dobré preložiť aj tento článok. Prekopírovala som napr. túto vetu z tohto článku:
  Your body may soon belong completely to the Big Vaccine Government if you don’t rise up.
  Prekladám:
  Vaše telo môže čoskoro kompletne (úplne) patriť veľkej farmaceutickej vláde (priemyslu) ak sa nevzbúrite.
  Ďalšia veta z tohto článku:
  Europe looking to segregate healthy un-vaccinated people to ultimately achieve 100 percent vaccine compliance.
  Európa plánuje segregovať zdravých nevakcinovaných ľudí aby nakoniec dosiahla 100 percentné vakcinačné podrobenie sa (poslušnosť).

 4. Ešte by som dodala, že:
  Vitamín D vlastne nie je vitamín, ale prohormón, teda akýsi prekurzor, ktorý sa až v aktívnej forme mení na hormón.
  „Patrí do skupiny steroidných hormónov, pretože jeho prítomnosť vieme dokázať už v planktóne“ (Dr.med.Raimund von Helden) V čase keď bol objavený sa vychádzalo z mylného predpokladu, že ho telo prijíma v potrave, preto bol označený za vitamín.
  Hlavným zdrojom je slnečné svetlo. Žiarenie UV-B pôsobí v koži ako katalyzátor premeny 7-dehydrocholesterolu z pečene na vitamín D3.
  Predpokladom tvorby vitamínu D v koži je potrebný min. 20-minútový pobyt napoludnie na priamom slnku, počas slnečného počasia, bez krému na opaľovanie a s odhalenými rukami a nohami.

  Rozsiahla štúdia s takmer 2000 nemeckými deťmi nepotvrdila priaznivý účinok krému na opaľovanie. Krémy s vysokým ochr.faktorom 20 až 50, pritom počnúc ochr.fakt.8 koža prestáva produkovať vitamín D!

  Podľa zistení Inštitútu Roberta Kocha v Nemecku má vyše 60% dospelých ľudí hodnotu vitamínu D na úrovni pod 20 ng/ml (= 50 nmol/l), čo je absolútny nedostatok.
  Pre normálne fungovanie látkovej premeny je potrebná min. hodnota aspoň 30 ng/ml (= 75 nmol/l). Optimálna je 40-60 ng/ml.

  O tom, že vitamín D znižuje riziko rakoviny o 77% dokázala štúdia v Nebraske, publikovaná na Creighton University School of Medicine. Ďalšia štúdia z Francúzska z r. 2011 tiež dokázala výrazne nižšie riziko rakoviny u žien po menopauze. Štúdiu urobili na vzorke 60 000 žien.

  Prof.Dr. Med. Hartmut Glossmann z Innsbruckej univerzity kritizuje strach pred slnkom a odporúča vlastné zásoby vit.D dopĺňať denne 10-min.pobytom na poludňajšom slnku, keďže vtedy je najlepšie UV spektrum. Samozrejme , len ak nepoužijeme opaľovací krém.

  Zdroj: kniha Prírodná hormonálna liečba

  • toto je najpodstatnejšie, pobyt na SLNKU cez obed, a čo najviac odhalenej pokožky , nie ruky a nohy, to je málo, 🙁 , doplnky a vhodná strava je super ale UV slnečné žiarenie je najpodstatnejšie , a samozrejme u nás máme smolu že vhodná „sila “ slnečného žiarenia je len 1, na poludnie 2, a len cez letné mesiace keď je slnko najvyššie , doplnkami udržíte hodnotu ale zvýšiť je veľký problém, minimálne 10000 IU , nevýšenie jen pobytom na slnku, všetko vyskúšané z a posledné dva roky na sebe,
   štartovacia hodnota 33 nmol/l a terajšia 175 nmol/l , už len udržiavať a nezvyšovať,
   vysoká hladina D zase umožnuje lepšie uchytenie koronavírusu na sliznici, ale to ešte nie je úplne potvrdené , takže nič nepreháňať 🙂

   • He – nemôžeš byť na obed na slnku, keď musíš pozerať rakovinotvornú frustrujúcu reláciu „O 5 minút 12“ – na základe ktorej sa udržiavajú v povedomí verejnosti tí najväčší politickí debili! Keď už platíš tie koncesionárske!

   • RYAN
    vit.D stabilizuje imunitný systém, chráni pre zápalmi, redukuje riziko autoimunitncýh chorôb, nehovoriac o účinkoch v boji proti rakovine…
    napr. u detí pri nedostatku spôsobuje časté infekcie dýchacích ciest…
    (to len na margo covidu)

  • len to Slnko, slnečných dni málo. Treba to riešiť náhradnými zdrojmi…

 5. Drbe mne – alebo drbe vám?!

  Vitamín D3 je spôsob, ako udržiavať PSY OP Covid 19 pri živote?! Dokedy?!

  • Vitamín D3 účinkuje ako prevencia na všetky respiračné ochorenia – či je to chrípka, nádcha, prechladnutie, viróza alebo údajný COVID.

   Cieľom nie je udržiavať žiadny PSYOP pri živote, ale poskytnúť ľuďom ochranu bez ohľadu na to, či na kovid veria alebo nie.

   • He -„poskytnúť ľuďom ochranu bez ohľadu na to, či na kovid veria alebo nie.“ – ved na to máme Matoviča a AstraZenecu! Skúste iné argumenty – čo tak šípkový čaj? Len tak na chuť! Bez „zdravotného“ dôvodu.

    • inú ochranu..napr. dračia krv.. antivirotikum, antibiotikum, analgetikum a iné pozitíva… odskúšané na všetkých rod.príslušníkoch a kolegoch min.10r.

  • Drbe asi tebe. Pozri si na dôležitosť vitamínu D napr. pri rakovinách.

   • Pokiaľ tu niekto /viď Bukovský/ dáva do kontextu vitamín D3 s Covid 19 – tak udržiava v povedomí podvod Covid 19 – teda drbe vám! Ja nemám žiaden problém dávať vitamín D3 s prevenciou rakoviny – ako barličku, hoci o podstate hovorí GNM!

    • prečo hneď Bukovský? ..iné štúdie neexistujú??

     čo sa týka vit.D a rakoviny:
     – bráni nekontrolovanému deleniu buniek, čím potláča šírenie rakoviny
     – zmierňuje vytváranie nových ciev v rak.tkanive
     – „odstrihne“ tým nádor od prívodu kyslíka a živín
     – aktivuje gény zodpovedné za opravu DNA
     – znižuje riziko tvorby metastáz
     – podporuje plánovanú smrť rak.bunky

     text z knihy Die richtigen Mikronährstoffe bei Krebs

     • definuješ účinky lyzínu a vitamínu C!

      Lyzín – zdroj – bravčové mäso, „ortuťové“ mäso zo sumcov, „kadmiová“ šošovica, tvrdé obilie – funguje ako „blokátor enzýmov rozrezávačov buniek“ – príklad menzes – rozrezávači buniek uvoľnia vo vaječníkoch vajíčka-vajíčko na ovuláciu. O pár hodín nastúpi lyzín, ktorý zablokuje rozrezávače buniek. Potom nastúpi vitamín C, ktorý tieto rany zahojí. Rakovina – mimo psychosomatických pravidiel GNM, je často spôsobená neustálym dráždením tkanív, ich nešpecifickým nehojením /v zmysle špecifickej – funkčnej definície tkaniva – kosť je kosť, sval je sval, koža je koža, sliznica je sliznica/ a granuláciou /“mozole“/.

 6. asi treba drbať

  • Ľubomír

   Krajiny ktore zavedu ockovaci pas maju smolu. Urcite ich nenavstivim a nebudem sa kvoli dovolenke testovat a ockovat. Dufam, ze tak rozmysla podstatna cast rozumne zmyslajucich ludi a krajiny zijuce z turizmy ako Chorvatsko si to rozmyslia, ci toto budu vyzadovat. Ja sa nebudem ani testovat ani ockovat. Sa netestujte ako blbci ked nemusite. Ale ako vidiet ludi to prestava bavit a aj tak si myslim, ze kebyze nie su podmienky kvoli zamestnaniu tak sa by sa tolko netestovali ludia. Koho by to bavilo do nekonecna sa testovat a neskor ockovat ked podstatna cast ludi nema problem. Media riadne vystrasili ludi. Sice mozu mat niektori problem ale ja si myslim, ze vsetko je to zvelicene a zdravotne problemy ludia z rizikovych skupin mali aj predtym (resp. ochorenia). Ved aj tie dychacie pristroje (plucne ventilacie) su tu desiatky rokov. Tiez boli iba zneuzite na vyvolanie strachu. Ma to stve, ze doteraz nikoho ziadne umrtia na chripku ale aj ine choroby nikoho nezaujimali? Ci uz media, ministerstvo, UVZ ale aj samotnych ludi. Dost zvlastne az mi to pride uz riadne „okate“.

   • Jeden z dôvodov, prečo som si nenechal vystaviť nový pas bol, že si nemienim nechať odobrať odtlačky prstov ako zločinec – lebo nie som zločinec a dnes je možné replikovať každé odtlačky pomocou 3D tlačiarne a ľudského tuku!

    Mám starý pas, ktorý je síce neplatný ako verejná listina, avšak ako verejná listina je stále originálny a dokladuje moju totožnosť, takže ak by som musel zdrhnúť /čo radšej zomriem/ – tak je to originálny doklad mojej totožnosti. Prosto je! Áno – nemôžem s ním cestovať, ale zdrhnúť môžem! Nechcem zdrhnúť. Ani do Ruska.

 7. Na tomto webe https://www.otevrisvoumysl.cz/ sú videa na túto tému.

 8. Včera v rádiu som počula niečo v tomto zmysle – že sa pripravuje Európska zdravotná únia – zdravotníctvo má byť centralizované, EÚ bude môcť kedykoľvek vyhlasovať „núdzové situácie“, jedným slovom naša depopulácia, depopulačnou vakcínou má byť centrálne riadená z Bruselu.

 9. A co tak horske slunicko, doma?

  • Jaroslav – Z toho vyložene starne pokožka. To je dobré na dezinfekciu plesní v baráku. Zháňam – ale sú drahé ako sviňa – aj keď som videl lampy okolo 30 eur – ono to vyžaduje konkrénu vlnovú dĺžku, takže tie UV na peniaze sú na prd. Samozrejme – kvety treba dať preč. Horské slnko vyslovene unavuje. Mám odskúšané, lebo ma do toho ako dieťa nútila matka. Nie!

   • Maroš, mama ťa nútila, ale isto nie ani pol hodinu 🙂
    Neviem či tam nie je limit nejakých 10 min max. a v červených okuliaroch 😀

    • Za pol hodinu UV zhoríš! Ja som musel vydržať blbých 10 minút a do školy som išiel ako fialový neger – na druhý deň sa mi ošúpal nos! Bol som na smiech spolužiakom a mal som fyzické potiaže!

     Moja drbnutá matka je konečne zavretá v blázninci! Mala tam byť zavretá ešte pred tým, než ma porodila! He – som ja ale mešuge! DNA exot – dôkaz, že aj jebnutým ľuďom sa narodia normálni odrezávači matovičovských hláv. Eugenika nefunguje. Keď Pánboh chce – tak vystrelí nielen motyka.

   • Presne tak, Maroš, tvoje slová môžem potvrdiť. V mladosti som sa počas zimy pravidelne opaľovala horským slnkom; to, že mi starne pokožka, mi v tom veku obzvlášť neprekážalo. Rozum mi osvietil až fakt, keď som od kamoša dostala päť nádherných červených antúrií – no a tie po niekoľkominútovom mojom opaľovaní sa vďaka zásahu ÚV žiarenia sčerneli a z vázy odkväcli v podobe vechťa.
    Telo si vie utvoriť dostatočné zásoby vitamínu D. Voľne žijúce zvieratá sú po celý život zdravé a krásne, a takisto majú počas niekoľkých mesiacov slnka poskromne, medvede ho napr. po celú zimu nemajú vôbec. A tučniaky?
    Už dávnejšie mám pocit, že všetko človekom umelo vytvorené zdraviu viac škodí, než prospieva. Príroda má geniálny mozog (na rozdiel od človeka), preto ju netreba „opravovať“.

 10. Ľubomír

  Preto by bolo najlepsie aby sme vystupili z unie, lebo tato pochybna institucia, z ktorej maju najvacsi osoch europoslanci (vysoke platy) a cela administrativa nas vsetkych stoja zbytocne vela penazi. Mozme sa vykaslat najblizsie volby na vsetky stare politicke strany (aj tie co sa tvaria ako nove). Smer, novy smer = hlas, SNS, madarske, dobra volba a neviem ake. Budem volit uz iba stranu ktorej priorita c. 1 bude vystupenie z eu. Bodaj by sa rozpadla cela tato unia. Najvacsia vyhoda s pomedzi viacerych pre nas beznych je volnost pohybu ale nie za cenu, ze stratime moznost rozhodovat sa sami v dolezitych temach ako je aj ockovanie. Tak to sa mozme na celu uniu z vysoka vykaslat.

  • ja hochu, to chce veľa ľudí, len to bude sakra problém…

  • Je pravdou, že naše bývalé Československo malo takmer všetko, čo sme potrebovali – a na to niečo, čo tu chýbalo, by bol možno postačil výmenný obchod s dôveryhodnou krajinou… s takou, ktorá by nám nebola diktovala svoju politiku. Spolky – čertove volky, hovorili starí ľudia. A zdá sa, že sa nemýlili.
   Slovensko má schopných, aj neschopných vodcov. A má múdrych, aj nerozumných voličov. Aká strava aj celý životný štýl, také myslenie. Aj konanie.
   Mám pocit, že t. č. – našu zruinovanú, rozkradnutú, v súčasnosti už absolútne nesamostatnú krajinu – by dokázal zachrániť hádam už jedine Putin… som zvedavá, ako sa aj on nakoniec postaví k vakcinácii.
   …Trump – ten to svinstvo jednoznačne odmieta a vakcinátora Fauciho sa chystal vyhodiť. Čo ak práve preto musí voľby „vyhrať“ ten, kto tú likvidačnú zbraň na celom svete pretlačí…

 11. Definitiva

  Neviem, či chemtrails sú pre redakciu politicky korektná téma. Mám otázku, existuje štúdia o vplyve chemtrails na UV žiarenie a tvorbu vit. D?
  Celý život trávim čas na slnku. Ale posledné roky sa nie a nie opáliť, lebo slnečné dni sa dajú spočítať na prstoch rúk a nôh. A keď je náhodou obloha mliečne modrá /číra modrá už neexistuje/, tak slnko hreje, ale nepáli na koži, ako v minulosti a za celé leto sa nie a nie opáliť.

  Ak UV neopaľuje, tak asi ani netvorí vit. D!?

  Pozrite sa v noci na mesiac, vždy je okolo neho haló efekt, hmlovina. V minulosti boli obrysy mesiaca ostré, bez hmloviny. Čiže aj keď vidíme tzv. modrú oblohu, tak ona nie je číra modrá, ale mliečne zakalená. Aj oceľ sa kalila, ale to asi nebude to isté, ako kaliť oblohu.
  V minulosti slnko slnko vychádzalo a zapadalo spoza a za obzor. Dnes vychádza a zapadá spoza-za hmlovinu. Slnečný svit je kratší o hodinu aj viac denne!
  Ja registrujem chemtrails už 12 rokov. Ešte pár rokov a vyrastie generácia, ktorá bude pokladať chemtrails za prírodný úkaz.
  Predpovede počasia sú dnes zbožným prianím počítačových mágov a nie predpoveďami. Nevedia predpovedať počasie ani na deň dopredu, ešte nedávno bola trojdňová predpoveď s 90% istotou. Namiesto dažďových kvapiek padajú vodné mikročastice.
  Ak sú hmloviny kvalitné, tak cez deň je tma, že musíte doma svietiť. V minulosti boli tiež také tmavé, zamračené dni, ale nesledovala okamžite prietrž mračien. A dnes nič, len tma, len chemtrails, tma taká, že vtáčky prestávajú spievať.

  Pred dvoma dňami bolo pod mrakom a doobeda nebo hučalo, akoby ste mali hlavu v úli. Hučalo neprestajne, kontinuálne, nebolo ani minúty ticha. Neboli to stíhačky, ani dopravné lietadlá, boli to lietadlá letiace vysoko, pomaly, veľké nákladné lietadlá. Chemtrails lietadlá poznám podľa zvuku. Ľudia v meste hluk oblohy nemajú šancu registrovať.

  Aktuálne žijeme koronou a riziko chemtrails nevieme doceniť, občan je zavalený existenčnými vecami a nemá na chemtrails ani energiu, ani čas. Tak ako korona pandémia neexistuje, tak existuje problém chemtrails.

  Počas dňa, ani šoférovania, sa na oblohu nepozerám, ale okamžite reagujem na zjavenú chemtrails hmlovinu, ako keby mi spadol strom cez cestu, moja reakcia je silná a vždy. Asi mi zmysly chcú niečo povedať. Čiastočne to rieši šiltovka do očí, ako kôň, má klapky na očiach, aby sa neľakal áut. Konskému osudu neutečieme, lebo stádo nemá vodcu a cieľ snaženia, lebo vodca je nahradený masmédiami, TV, android a pod. svinstvá, novodobou drogou ľudstva.

  Mečiar je médiami zadupaný do zeme, počúvam jeho „Hovory M“. Je to človek rozhľadený, mysliaci v kategórii faktov, má jasno v smerovaní Slovenska, je zakladateľ štátu, má jasno v medzinárodnej politike a nadnárodnom riadení štátov, v korona opatreniach, je schopný okamžite a správne reagovať na každú situáciu, je odosobnený, nad vecou a prioritou mu je slovenský štát a národ.
  Píšem to preto, že to je jediný vodca schopný nájsť Slovensku miesto na politickej mape sveta, je výborný rečník, dokáže osloviť masy a viesť národ k prosperite a nie do záhuby, ako sa to už 30 rokov deje. Politika je umenie možného. A Mečiar nie je človek, ktorý sa dohodne, má vyhranený názor a celá sk politická perepúť je v situácii, že ak chcú prežiť, tak by mali k nemu naklusať a dohodnúť sa sním.

  • Ja nedostatok bio žiarenia vidím na nedozretých hroznách. Úroda nadmerná, ale nakoniec zhnije.

  • Bukovský je pózer a exhibicionista, ktorý sa momentálne zviditeľňuje – kvôli predaju svojich kníh – na vlne covidu a túto vlnu globálneho podvodu fakticky udržiava. Z podstaty veci – je to korporátny lekár s korporátnym vzdelaním a korporátnymi názormi – akurát si vyberá zaujímavé hrozienka a kritizuje to, čo už vidí každý. Bukovský je niečo ako tolerovaná opozícia. Bukovský vás z ničoho NIKDY NEVYLIEČI!

   Chemtrails na juhu Slovenska 22.11.2020 – vďaka HAARPu kompletné „ovčie rúno“ – zaujímavý úkaz na západe – dokonalý niekoľko kilometrový kruh na oblohe – akoby ho vytvorilo obrie UFO.

 12. Vážený pán Definitiva, veru chemtrailsom sa nikto nezaoberá, nikoho nezaujíma aké jedy sa na nás púšťajú, nikto sa nevzbúri. Veru aj pre chemtrails trpíme nedostatkom vit. D3.
  Existuje jedna americká web stránka http://www.geoengineeringwatch.org ktorú vedie jeden americký klimatológ Dane Wigington. Včera napr. nahral toto video:
  https://www.youtube.com/watch?v=av-KzEne31o
  Poobede to chcem vypočuť. 1 x do týždňa nahráva video, kde odhaľuje a odhaľuje.
  Lenže dnes sa už tlačia učebnice s chemtrailsovými čiarami, aby deti to brali za normálne, že tak má vyzerať obloha. Bohužiaľ niekoľko rodín ovláda túto zemeguľu, robia s nami čo chcú, túžia mať ešte viac, túžia po obrovskej depopulacii, každého chcú mať pod kontrolou – čipom vo vakcíne, rôznymi povinnými sledovacími apkami v telefónoch, sociálny kreditný systém – ktorý už Rockefellerovci zaviedli v Číne, ďalšia a ďalšia cenzúra internetu…

 13. Antonín Růžička

  Najděte si slovenská youtube videa MUDr. Bukovského o D vitamínu a COVIDu a i jen o COVIDu. Opravdu stojí za to.

 14. Jednoduchá

  Ďakujem p.Jean, p.Ametystovi za výborné príspevky k vit.D. Čo sa týka cestov.p.Ľubomír, pre mńa osobne to nič nehovorí, pokiaľ netreba cestovať do zahr.napr.kvôli práci alebo škole.U nás je naše Slovensko také krásne, na rôz.miestach, a predsa sa mnohí z nás berú radšej do zahraničia…lebo je to zahraničie!….. lebo medveď ! :-(…..a pritom naše krásne miesta na rod.Slovensku vôbec nepoznajú! je to smutné! ktovie, možno vplyvom ,,cest.pasu“ by zmenili názor, no nechcem, aby niečo také bolo, to by bolo otrasné!!!….. a tiež mám pod.názor ako p.Maroš. Prečo by mal niekto mať moje odtlačky, však nie som zločrinec !!!……Pre p.Definitívu – máte zaujímavý príspevok ohľadom chemtrailsu,
  no Mečiar ako vodca z terajš.situácie ? Tak toto si neviem vôbec predstaviť, viem, že takých pevn.ľudí, čo vedia ,čo chcú, je málo, no ,,p“.Mečiar si myslím, že ,,má za ušami viac, než dosť“ !!! a voliť ho znovu? NIE. Stále verím tomu, že sa to porieši k dobrému pre nás – väčšinu ľudí……
  Želám pekný deň všet.skut.bádajúcim :-)……………….

 15. Účinnosť vitamínu D je zakódovaná v kvantovej epifýznej heliobiologii……
  Ide o systémové chápanie podstaty života človeka v rámci slnečnej sústavy resp.
  galaktických energií na báze poznatkov N.Teslu, J.Beckensteina…….
  a v kombinácii s A.Einsteinom – podstata a úloha včiel pre ľudskú civilizáciu,
  s embryonálnou apiterapiou – historická podstata z Egyptského chrámu zdravia KARNAK, je to alternatívne východisko na zvládnutie súčasnej pandémie….Jozeft

  • Do kelu – žiadna pandémia – PSY OP! Do kedy vám to má Definitíva vysvetľovať?! Ste idioti?! Vás baví hrať sa na bubákov?!

 16. Prekopírovala som jeden blog – je to na zamyslenie:
  Hovorí sa, že Gates chce pustiť chorobu Covid 21.
  Ako by ju mohol rozhodiť naraz po celom svete ? Lebo musí vakcínovať, ak chce znížiť populáciu.
  Najlepšie ju rozšíri cez testovanie.

  • myslíš tú miešaninu SARS-HIV-MERS ? …tiež som počula, ak sa nedosiahne cez covid predpokladaný úbytok

 17. Podla dnešných článkov z hlavných správ, sa zlosyn (miestny krutovládca) vyjadruje presne podľa scenára, ktorý unikol cez alternatívu už pred rokmi, prípadne pred 3/4 rokom pri nástupe riadenej plandémie.
  Tak znova nebude nič dobrovoľné (prípadne znova to dobrovoľnosťou lživo označkujú), sankcie pre odmietavých, obmedzovanie práv už naveky bez vakcíny proti ľudskosti…
  A slovenský národ vybraný na prednostné podmanenie sa, len mlčky akceptuje.

  Veď keď už toto niekomu nezapne, že ako niekto z „neuznávaných stránok“ (vrátane znevažovaných odborníkov) mohol tak dopredu vedieť, čo bude nasledovať, a v akých krokoch, sledoch, že tým sedia aj všetky ostatné predpovedané sprievodné plány a zámery NWO …
  Asi väčšina bezmyšlienkovito hltá oficiálny internet s TV, mimochodom tam je plandémia tiež už slušne rozťahaná, takmer žiadna ani zahraničná stanica sa už nedá pozerať, aby tam nestrčili každý moment propagandu fabrikovaného strachu.

  Lenže toto je cesta len do dobrovoľne podvolenej poroby a neustále sťahovanej slučky… na aké príležitosti národ ešte čaká?

 18. prečo tie nakúpené testy ˇŠUKL neprekontroloval, alebo sa len tak naslepo dôveruje testom z iných krajín. Kto bude za to zodpovedný. My ako SR si nevieme vytvoriť, vyrobiť testy . Prečo nepodporia našu SAV

  • Nika, načo sú nám testy? Všetky okolnosti nasvedčujú tomu, že Covid-19 je čisto vojenská operácia a s vírusmi nemá nič spoločné. Prečo „túto hnusobu“ nemajú zvieratá? Preto, že ony nepotrebujú Covid-pasy; ony totiž neohrozujú biznis. A nie sú vhodné ani na „darovanie“ orgánov, ani na otroctvo.
   Slovensku toto bolo jasné už pred štrajkom, prečo sa stále vraciame na začiatok?
   Celý Covid je taký istý podvod, ako náuka, že človeka stvoril duch.

 19. hhttps://cz24.news/; hhttps://cz24.news/

 20. „Najnovšie aj Bill Gates pripúšťa, že jeho nové vakcíny proti koronavírusu zrania alebo zabijú 700 000 ľudí.

  Vo svojej snahe vyvinúť jednu, dve alebo dokonca sedem rôznych vakcín proti koronavírusu COVID-19 miliardár Bill Gates otvorene pripustil, že týmito vakcínami môže byť traumatizovaných alebo môže zomrieť viac ako 700 000 ľudí. To znamená, že realita je taká, že oveľa viac ľudí zomrie na vakcínu ako na samotný vírus.

  Gates v nedávnom segmente CNBC priznal, že ak majú vakcíny fungovať pre najzraniteľnejšie skupiny, musia byť určitým spôsobom „viac nabité“. A toto „prebíjanie“ znamená, že v dôsledku toho budú niektorí ľudia zranení alebo zabití.

  “Jednoznačne potrebujeme vakcínu, ktorá funguje aj v staršom vekovom rozmedzí, pretože oni sú vystavení najväčšiemu riziku,” uviedol Gates o svojom pláne očkovania proti koronavírusu COVID-19.

  „A urobiť to tak, aby ste ju posilnili, aby to fungovalo u starších ľudí a aby ste nemali vedľajšie účinky, a ak budeme mať jeden z 10 000 vedľajších účinkov, postihne to 700 000 ľudí.”

  V rovnakom rozhovore Gates pripustil, že vakcíny proti chrípke sú pre starších ľudí takmer zbytočné. Hoci údajne starší ľudia s vyšším rizikom sú nútení každý rok robiť očkovanie proti chrípke, Gates pripustil, že tento každoročný rituál ich pred chrípkou nechráni.“
  https://www.biosferaklub.info/obcania-nemecka-prinutili-vladu-vzdat-sa-planov-na-povinnu-vakcinaciu/

  Dobrá správa – po týždni masívnych protestov dánska vláda údajne zrušila zákon o povinnom očkovaní.

  • Bill Gates argumentuje číslami – jeden z 10.000! Lenže pokiaľ sa pri skúškach ukážu negatívne vedľajšie účinky na idiotoch dobrovoľníkoch jeden z 200, či jeden z 2000 – toto číslo postihnutých nadobudne obludné rozmery – a Bill Gates sa ani netají, že jeho osobný záväzok je znížiť populáciu ľudstva na planéte o 10-15 percent! To sú verejne deklarovaní priznaní zločinci!

Pridajte komentár

*