Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Tu je spôsob, ako vyrábajú falošné počty „pozitívne testovaných“


Print Friendly, PDF & Email

V našom predošlom článku bývalý hlavný vedec farmaceutickej firmy Pfizer spochybňuje existenciu druhej vlny pandémie. Ako uvádza, pandémia sa skončila a súčasná druhá vlna je len podvod falošne pozitívnych testov.

Za hlavný dôkaz považuje rozpor medzi počtom „pozitívne testovaných“ a počtami úmrtí, prípadne počtami pacientov v nemocniciach a na JIS-kách. Kým počty „pozitívne testovaných“ rastú, úmrtia a skutočne chorí pacienti nie, respektíve nie rovnakým tempom.

V tomto nadväzujúcom článku sa zameriame na vysvetlenie, akým spôsobom vlastne úrady tieto počty „pozitívne testovaných“ vyrábajú a prečo k tomu počas prvej vlny nedochádzalo.

Avšak skôr, než prejdeme k samotnej ukážke vzniku falošných „pozitívnych prípadov“, pre lepšie pochopenie si najprv vysvetlíme základy o 2 hlavných druhoch medicínskych testoch.

Skríningové verzus diagnostické medicínske testy

V medicíne existujú 2 základné druhy testov:

 1. Skríningové testy
 2. Diagnostické testy

1. Skríningové testy sú také, ktoré nedokážu priamo diagnostikovať ochorenie, ale len upriamia pozornosť na možný zdravotný problém.

Príkladom takýchto testov sú napríklad testy okultného krvácania pri rakovine hrubého čreva alebo PSA testy pri rakovine prostaty.

Pozitívny výsledok takého testu ešte neznamená automaticky ochorenie. Za ním nasledujú ďalšie vyšetrenia a diagnostické testy, ktoré ochorenie potvrdia alebo vyvrátia.

Pri rakovine hrubého čreva je to napríklad kolonoskopia či DNA testy stolice, pri rakovine prostaty zasa vyšetrenie pohmatom a biopsia.

2. Diagnostické testy sú také, ktoré, ako sme uviedli vyššie, potvrdzujú alebo vyvracajú ochorenie.

RT-PCR testy na COVID-19 sú diagnostické testy (hoci ich vynálezca Kary Mulis varoval, že PCR metóda by sa na diagnostiku ochorení používať nemala, ale to teraz nechajme bokom).

Prečo sa používajú najprv skríningové až potom diagnostické testy

Teraz vás zrejme napadne otázka, prečo sa nepoužívajú pri vyšetreniach pacientov rovno diagnostické testy namiesto oboch (teda najprv skríningové a až potom diagnostické).

Nebolo by to snáď týmto spôsobom jednoduchšie a pohodlnejšie pre ľudí, ktorí by namiesto dvoch testov podstupovali iba jeden, ten diagnostický?

To je veľmi správna otázka a odpoveď na ňu nás prinesie bližšie k pochopeniu toho, ako dnes úrady vyrábajú falošné počty „pozitívne testovaných“ na COVID-19.

Dôvodom, prečo sa u pacientoch nepoužívajú hneď diagnostické testy je jednoduchý. Je ním fakt, že tieto testy dávajú spoľahlivé výsledky iba vtedy, ak je medzi testovanými vysoká pravdepodobnosť ochorenia.

Vysvetlíme to na príklade…

Vezmime si zjednodušený príklad, že medzi 100 testovanými je iba 1 chorý (napríklad s rakovinou prostaty). Pri takomto malom pomere chorých k testovaným (1:100) je vysoká pravdepodobnosť, že diagnostické testy odhalia vysoký podiel „falošne pozitívnych“.

Majme diagnostický test, ktorý má senzitivitu 99% (spoľahlivosť odhalenia pozitívnych) a špecificitu 98% (spoľahlivosť odhalenia negatívnych). To sa môže na prvý pohľad zdať ako vysoká presnosť, no zdanie často klame.

Takýto test by medzi 100 testovanými síce odhalil toho jedného chorého (99% senzitivita), ale okrem neho aj ďalších dvoch „falošne pozitívnych“ (98% špecificita).

V tomto prípade by sme mali 3 pozitívnych, ale iba 1 z nich by bol skutočne chorý. Miera falošne pozitívnych by tak bola obrovských 66% (2 z 3)!

Preto sa použijú najprv skríningové testy, ktoré najprv odhalia horúcich kandidátov na nejaké ochorenie a až potom sa nasadia diagnostické testy.

Povedzme, že po skríningovom teste medzi 100 podozreniami bude 60 skutočne chorých a 40 zdravých. Ak nasadíme diagnostický test teraz, tak odhalí 59 chorých (99% z 60), 1 chorého prehliadne (1% z 60) a falošne pozitívny bude iba 1 človek (2% z 40).

Takže v tomto prípade bude mať diagnostický test mieru falošne pozitívnych prípadov nie 66% ako predtým, ale už len asi 2% (1 zo 60 pozitívnych).

A toto je presne dôvod, prečo v súčasnosti PCR testy na koronavírus dávajú také veľké množstvo falošne pozitívnych prípadov – lebo sa používajú ako skríningové testy.

Prečo je teraz viac falošne pozitívnych prípadov ako počas prvej vlny

Keď si pamätáte, tak v začiatkoch pandémie netestovali hocikoho, ale iba tých, ktorí mali nejaké príznaky ochorenia COVID-19 ako sú horúčka, kašeľ, problémy s dýchaním a podobne.

Zbohom vysoký krvný tlak

To bol veľmi správny prístup k testovaniu, lebo zameraním sa iba na ľudí s príznakmi ochorenia sa urobil úvodný „skríning“, ktorý v testovanej vzorke zvýšil podiel skutočne chorých.

PCR testy na COVID-19 preto vtedy vykazovali pomerne vysokú presnosť. Inými slovami, nevykazovali vysoké počty „falošne pozitívnych“, čiže zdravých ľudí, ktorým vyšli testy pozitívne.

Čo sa však medzičasom zmenilo?

Zmenilo sa hlavne to, že sa začalo testovať hromadne. Štát rozšíril testovacie kapacity a z pôvodných pár stoviek ľudí s príznakmi začal testovať tisíce ľudí bez príznakov ochorenia.

Medzi týmito bezpríznakovými sú napríklad ľudia, ktorí si test sami platia, pretože chcú vedieť, či náhodou nie sú nakazení. Ďalej sú to dohľadané kontakty, ľudia vracajúci sa z „červených“ krajín a ďalší „preventívne“ testovaní.

No a čo tým úrady spôsobili?

To, že v testovanej vzorke sa týmto spôsobom prudko znížil podiel skutočne chorých.

A ako sme už ukázali na príklade s rakovinou prostaty vyššie, ak sa v testovanej vzorke zníži počet skutočne chorých, tak sa stane čo? No zvýši sa miera falošne pozitívnych prípadov.

Na problém s vysokou mierou falošne pozitívnych výsledkov RT-PCR testov na COVID-19 upozorňuje v najnovšej štúdii aj prestížny medicínsky žurnál The Lancet.

Ako by predošlý výpočet vyzeral pri PCR testoch na COVID-19

Vyššie uvedená štúdia uvádza, že miera senzitivity a špecificity RT-PCR testov na COVID-19, ktoré sa používajú vo Veľkej Británii, je nad 95%.

Pokúšali sme sa od Ministerstva zdravotníctva SR získať hodnoty týchto parametrov platné pre testy používané na Slovensku, ale odmietli nám odpovedať. Uvažujme preto so strednými hodnotami 97% pre špecificitu aj senzitivitu.

Ak máme 50 chorých na COVID-19 a testujeme 500 ľudí s príznakmi (zvyšných 450 má chrípku alebo iné respiračné ochorenia), tak dostaneme:

 • 48 odhalených pozitívnych (senzitivita 97% z 50)
 • 2 prehliadnutých pozitívnych, teda falošne negatívnych (50 – 48 = 2)
 • 14 falošne pozitívnych (špecificita 97%, čiže 3% z 450)

Miera falošne pozitívnych je v tomto scenári: 14 / (48 + 14) = 22,6%

A teraz si vezmime, že pri 50 chorých na COVID-19 otestujeme 5000 ľudí, z ktorých 500 má príznaky nejakého respiračného ochorenia a ďalších 4500 je bezpríznakových. Dostaneme nasledovné výsledky:

 • 48 odhalených pozitívnych (senzitivita 97% z 50)
 • 2 prehliadnutých pozitívnych, teda falošne negatívnych (50 – 48 = 2)
 • 148 falošne pozitívnych (špecificita 97%, čiže 3% z 4950)

No a teraz je miera falošne pozitívnych: 148 / (48 + 148) = 75,5% !!!

Už vidíte ten rozdiel? Pri testovaní bezpríznakových môže miera falošne pozitívnych prípadov vykazovať závratné úrovne. Mnohí odborníci tvrdia, že sa pohybuje aj vysoko nad 50%!

Po tomto výpočte už je snáď každému jasné, aká hra sa tu dnes hrá…

A to ani nerozoberáme ďalšie vážne problémy RT-PCR testov, ako napríklad príliš vysoký počet amplifikácii, ktorý ešte viac zvyšuje mieru falošných pozitivít, ďalej to, že tieto testy nerozlišujú medzi živým a mŕtvym vírusom či náhodné kontaminácie vzoriek.

Kto je za toto celé zodpovedný?

Za toto doslova šarlatánstvo, keď sa diagnostické testy používajú v podstate na skríningové účely, môžu všetci tí, ktorí vyzývajú k masovému testovaniu aj bezpríznakových ľudí – teda vláda, prezidentka, rôzne „autority“ typu Mistrík a ďalší.

U prezidentky je možné predpokladať, že sa v medicínskych veciach nevyzná a len preberá názory druhých, preto by sa jej toto šarlatánstvo snáď dalo odpustiť, hoci si myslíme, že aj ona dobre vie „ktorá bije“.

U ďalších aktérov, ako sú Ministerstvo zdravotníctva, Krajčí či Mistrík, sa však už tieto výzvy k masovému testovaniu bezpríznakových odpustiť nedajú, pretože oni zo svojej odbornej pozície tieto základné princípy medicínskeho testovania musia poznať.

Problémom je, že sa tak deje nielen u nás, ale v takmer každej krajine. Podnetom pre tento článok bola aj jedna lekárka z Nového Zélandu, ktorá vo svojom videu na problém falošne pozitívnych prípadov upozornila.

Natískajú sa tu preto otázky:

Je táto snaha o masívne testovanie bezpríznakových koordinovaná celosvetová snaha o živenie falošnej pandémie, ktorá sa zrejme už dávno skončila?

Ak áno, prečo to robia a čo tým sledujú?

Na tieto otázky sme čiastočne odpovedali v našich predošlých článkoch tu, tu a tu. A budeme sa im podrobnejšie venovať aj v budúcich článkoch, preto nás určite sledujte aj naďalej!

Prírodná liečba osteoartritídy

Zdroje: TheLancet.com, YouTube.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Redakcia – ad „Na tieto otázky nech si každý zatiaľ dá odpoveď sám. “ – to má byť akože čo – „vyšší“ level „logiky“ – či „slobody“?

  Ja som Papuánec a preto žiadam pravdivú ucelenú odpoveď!
  Inak si aj súdy budú u nás dávať naďalej odpovede sami! Viď – Čo dokáže ulica, či – Aj múdry schybí. Riadiaci proces je informačný proces a opačne – informačný proces je riadiaci proces. Tu v tomto poondenom štáte si naši zamestnanci = vláda a verejné inštitúcie „odpovedajú“ sami a podľa toho to tak vyzerá! Teda – nesúhlasím, aby si tu odpovedal každý sám, keď ide o prežitie a o planétu.

  • Časť odpovede sme už uviedli v týchto článkoch:

   https://www.badatel.net/aky-je-skutocny-ucel-restrikcii-od-rusok-cez-odstupy-az-po-izolacie/

   https://www.badatel.net/je-hysteria-okolo-koronavirusu-psychologickou-operaciou-co-tym-sleduju/

   https://www.badatel.net/v-15-krajinach-maju-hromadne-zaviest-sledovacie-imunitne-pasy-covi-pass/

   O ďalších cieľoch tohto celosvetového totalitného prevratu budeme ešte písať viac neskôr, nezmestí sa všetko do jedného článku.

   • Maroš – veľmi dobre, že si spomenul okruh „opýtaných“ z relácií „Čo dokáže ulica“ či „Aj múdry schybí“. Pri vysokých percentách nezmyselných odpovedí oproti tým správnym som mala pocit, že redaktori vyberajú práve tých nevedomých, ak nie rovno exhibicionistov – jedných aj druhých neraz odhadneš už napohľad. A nevylučujem ani to, že zábavné programy tohto druhu môžu fičať na princípe „čím viac trepneš, tým viac dostaneš“. Neverím totiž, že Slovač by bola až taký tupý národ, ako sa nám to tu tie najmenej dôveryhodné médiá snažia podsúvať…pri týchto trápnych programoch som zakrátko prestala strácať čas úplne.
    Na druhej strane – koľko je ľudí s až takým vysoko vyvinutým synteticko-analytickým myslením, ako máš ty? Dve – tri percentá? (…možno aj to som ešte nadniesla…)
    K tým prvým spomenutým: Ak na otázku aký je rozdiel medzi kruhom a guľou opýtaný dokáže odpovedať „Kruh nemá začátek, no gula má nejaký začátek“ – teda, ak odpoveď nebola z čistej recesie – neviem si predstaviť, aké argumenty by bolo treba zvoliť, aby aj táto grupa pochopila… avšak neverím, že týchto ľudí je viac, ako tých zdravo normálnych. A myslím, že takéto prepité či absolútne nechápavé indivíduá na portál Bádateľ ani nechodia…
    Na tieto stránky sa vrhajú uvedomelí ľudia s investigatívnym vnímaním, no textom podľa mňa môže rozumieť aj široká verejnosť – a ak by niektorí aj nie, sme tu ešte my komentátori: ty si z tých najbystrejších – tak Bádateľa stále čo najviac podporuj, a celej veci + nám ostatným čitateľom naďalej pomáhaj otvárať oči. My to oceníme.

    • Emily – výroba tých stupidít prebieha presne podľa „Aj múdry schybí“ – tým protagonistom dávajú toľko otázok, až sa aj majster utne a oni odvysielajú len tie hlúposti. Raz mi jedna pani na komparze povedala, ako sa jej syn nechal na toto nachytať – dali mu asi 30 otázok a uverejnili presne len tri, ktoré nevedel. To ju vyslovene ako matku naštvalo, že z neho verejne urobili debila. Veľa záleží na formulovaní otázok – a mnohé v kvízoch sú často uvádzané ako správne – hoci správne nie sú. Teda záleží na „arbitrovi“.

     Raz som prehral stovku kvôli tomu, že som tvrdil, že letný slnovrat je 21. júna, ale ostatní tvrdili, že „na Jána“ = 24.6. Súhlasil som, aby nás rozsúdila istá redakcia – a tam nejaký blbec potvrdil, že na Jána. No lebo cirkev chcela zlikvidovať paganistické oslavy slnovratu, ktoré trvali „odkedy sa Slnko na pár dní zastavilo“ a zaviedla tie 3 dni po – Jána, ako významný sviatok Krstiteľa.

     Človek má schopnosť pamätať si všetko aj čerpať z kolektívneho vedomia. Preto sú všetky vedomostné kvízy organizované s hlučnými džingelmi a stroboskopickými svetelnými efektami a moderátorom, ktorý má účastníka vyslovene rozhádzať a vystresovať. Vyplatená výherná suma musí byť zásadne nižšia, detto náklady na výrobu – ako peniaze získané z reklamy zavesenej na takýto „formát“.

     Téma – kineziológia – svalový test podvedomia – analogicky správne /áno, nie/ odpovede na položené otázky – teda pri dobrých formuláciách sa dá vylučovacou metódou dopracovať veľmi ďaleko – bližší mi je výraz hlboko.

     „THREE IN ONE CONCEPTS

     Termín „kineziológia“ má svoj základ v gréckom slove „kinesis“, čo významovo značí náuka o pohybe. V šesťdesiatich rokoch dvadsiateho storočia chiropraktik, Dr. George Goodheart, vypracoval v USA základy kineziológie. Objavil, ktoré svaly súvisia energetickými cestami, meridiánovým systémom, ktorý je známy z akupunktúry. Vznikla praktická syntéza západnej a východnej medicíny a filozofie. Neskôr Gooheartov žiak, Dr. John F. Thie, rozpracoval koncepciu svalov a zostavil učebný plán „Touch for Health“, ktorý sa stal svetoznámym. V 70- tich rokoch Dr. Paul Dennison vypracoval systém s názvom „Brain Gym“ – gymnastika mozgu. Tieto jednoduché telesné cvičenia pomáhajú deťom rozvinúť ich tvorivosť a odstrániť ťažkosti pri učení. Cvičenia sa stali známymi pre ľudí v rôznych povolaniach a rozvinuli ich v školstve, hudbe, športe i v manažmente.Vývojom sa vyšpecifikovalo niekoľko oblastí kineziológie. Jeden zo systémov je One Brain systém, ktorého zakladateľom je Gordon Stokes. Systém sa zameral na odstraňovanie emocionálnych blokov. Systém One Brain sa stal základom pre Three In One Concepts.Táto koncepcia sa prednáša aj na Slovensku.
     Metóda Jednotného mozgu, One Brain

     Three In One Concepts – edukačný systém vyvinutý Fakultou v Burbenku, v Kalifornii v USA. K zakladateľom Three in One Concepts patrí Gordon Stokes, Daniel Whiteside a Candace Calloway. Vytvorili systém techník na odstraňovanie stresu. Systém je rýchly, veľmi jemný a rešpektuje individualitu osobnosti. Duševné konflikty i telesné symptómy je možné objasniť pri konzultácii s klientom. Three In One sa stal „srdcovou záležitosťou“ kineziológie svojím emocionálnym prístupom k problémom. „Barometer správania“, mapa pocitov, používaná v tomto systéme, uľahčila cestu k hľadaniu a riešeniu konfliktov uložených v podvedomí. Revolučným prínosom Three In One concepts je hľadanie príčin problémov v minulých negatívnych zážitkoch.“
     https://www.modernabrain.sk/techniky/kineziologia/

     Dôležitá poznámka – s uvedenými školiteľmi /v článku/ nemám osobnú skúsenosť, takže to neberte ako moje odporúčanie. Pri všetkých kurzoch ponúkajúcich určité programovanie si treba bezpodmienečne preveriť, že nejde o nejakú scientologickú odnož NLP – neuro linguistického programovania /prešiel ním Kiska napr./. Ale tému kineziológia rozhodne odporúčam prelúskať – to je to, čo vás – v mori klamstva – v škole nenaučia! V podstate ide o reálne prepojenie na kolektívne vedomie.

  • Ilustračný príklad, ako si niektorí naši bodrí policajti odpovedajú sami…

   Blbý a Blbšý – policajt v uniforme = v službe – bez rúška – proti osobe na výsluchu bez rúška.

   „Úvod:

   Policajti, objasňujúci priestupok „bezrúšky“ vykonávajú úkon bez rúšky .
   VIDEO prepis:

   Na výzvu policajta stálej služby boli mu odovzdané doklady totožnosti…

   Policajt stálej služby: …natáčať môžete policajta jedine pri výkone jeho činnosti, pani, nie keď ja tu stojím

   Advokátka: veď ju vykonávate…

   Policajt: (opakujem stálej služby s prevzatými OP od stránok vo svojich rukách): ja nevykonávam žiadnu činnosť teraz, to že som prevzal doklad teraz, to je len sekunda, …..to že som tu s vami rozprával (za okienkom v úradnej miestnosti) to som nevykonával žiadnu činnosť (policajta)

   Advokátka: a za koho stojíte v týchto dverách, nie za policajta ?

   Policajt: …pri vykonávaní jeho činnosti, teraz nevykonávam žiadny služobný zákrok, pani, rozumiete ??!!

   Advokátka: vykonávate

   Policajt: nevykonávam ! …buch dverami“
   https://www.infovojna.sk/article/video-ako-si-advokatka-judr-krajnikova-na-vyzvu-policie-odmietla-nasadit-nahubok

   Inak toto nasieranie verejnosti orgánmi moci je tiež pre niekoho neviditeľnou agendou vnútorného rozvratu štátu – divide et impera! Čisto hypoteticky – predstavte si, že ste sa doma stali obeťou nejakého prepadnutia a ste s rozbitou držkou pochopiteľne bez rúška – však ste doma – a príde takýto debil policajt a začne vás buzerovať, že vás nevypočuje, pokiaľ si nenasadíte rúško!

   V Čechách sa zase na úrovni parlamentu pokúsili o „hlasné uvažovanie“, že návštevníci reštaurácií a krčiem by sa mali zapisovať do návštevných kníh, aby boli potom dohľadateľní kvôli testom na Covid. Owertonovo okno – salámová metóda na každom kroku!

   • Tu je spôsob, ako na Slovensku vyrábajú policajtov.

    Všetci policajti vykonávajú test s geometrickými údajmi. Podstata – postavia ich pred drevenú tabuľu, v ktorej sú vyrezané otvory – kruh, štvorec a trojuholník. Adept potom dostane do rúk loptu, kocku a kužeľ. Jeho úlohou je v čo najkratšom čase prestrčiť tieto objekty cez otvory v tabuli.

    Policajný zbor potom vyberá do stavu uchádzačov podľa dvoch hlavných kritérií – jedných pre nadmernú inteligenciu – druhých pre nadmernú silu!

 2. Ďakujem za ďalší článok, za ďalšie otváranie našich očí. Ja dôchodkyňa, ja „naivná“ som včera dôchodcom vo svojom okolí chcela vysvetliť pravdu. Teda dostala som „svoje“ – som konšpirátorka, nemocnice sú preplnené, milióny ľudí už vo svete zomrelo na Covid (nie s Covidom), jedna dôchodkyňa mi povedala, že dnes uteká k obv. lekárke aby sa jej ešte ušla vakcína proti chrípke, lebo v rádiu bolo, že ich bude nedostatok.
  Večer som z tohto bola neskutočne vyčerpaná. Povedala som si: „Musíš si dať pomyselnú lepiacu pásku na ústa, lebo to v zdraví neprežiješ“.
  Dnešný článok na mojom obľúbenom webe naturalnews.com:
  https://www.naturalnews.com/2020-10-01-coronavirus-vaccine-trial-subjects-report-extreme-exhaustion-headaches-cracked-tooth.html
  Je to o tom ako ľudia veľmi ochoreli, na ktorých boli odskúšané vakcíny proti Covidu-19. Vedľajšie účinky: obrovská vyčerpanosť, nedostatok dychu, celodenná bolesť hlavy, obrovská triaška…Prvá veta začína, že je to depopulačná vakcína.

  • Milá Jean, rada čítam Tvoje komentáre, sme rovnaká krvná skupina. Ja som sa už naučila základné pravidlo: NAJLEPŠIA RADA JE VYŽIADANÁ!!!! Aj my sme pred rokmi robili „osvetu“ v rámci rodiny, priateľov…. a zrazu sme si pripadali ako z Marsu a kládli otázku, či sme nenormálni my alebo svet okolo nás. Takže aj keď mám niekedy obrovskú indíciu poradiť, oboznámiť, vysvetliť, veeeeeeľmi dôkladne zvážim, komu a čo poviem. Každý si ten svoj horúci zemiak musí vyhrabať sám. Ja sa riadim nonverbálnou komunikáciou, zatiaľ ma nesklamala. Držím palce a nenechaj si vycucať energiu! Veľa zdaru!

   • Milá pani Vanity, ďakujem za povzbudenie. Lenže aj ja som neskoro zobudená, obeť očkovania. Povedzme mám tú „malú výhodu“, že som už dôchodkyňa, mám trochu viac času a viem anglicky. Ale aj mne to niekto poradil, ktoré weby čítať, počúvať. Tiež som múdra „z neba nespadla“.
    Prajem všetko najlepšie.

 3. Ďalšia moja obľúbená web stránka naturalblaze.com dnes uverejnila tento článok:
  https://www.naturalblaze.com/2020/10/covid-19-phase-3-vaccine-trial-participants-report-day-long-migraines-fever.html
  Uvádza sa tu aké vedľajšie účinky sa vyskytli v tretej fáze testovania vakcín proti Covidu-19: celodenná migréna, horúčka, veľmi silná triaška, vyčerpanosť…

  • Teraz vidím, že je to nečitateľné, opíšem názov článku:
   Prečo sú PCR testy neúčinné a prečo by sa malo testovanie zastaviť?

 4. Definitiva

  Pandemické hry sú súčasťou tretej svetovej, vojny o nové územia a ich zdroje. Politici sú idioti, ktorí ničia národy, elity to robia už tisíc rokov. Globálna moc je neviditeľná, nemá štruktúry, niet koho žalovať a proti komu bojovať. Globálnu moc dokážu poraziť iba občania vzdelaní, ktorých rozum a logika budú pracovať pre rodinu, národ a budú ignorovať záujem globalistov. Napr. zdravá, priemyselne nespracovaná strava vs. ponuka supermarketov, odmietnuť zadlžovanie a bezhraničný konzum a spotrebu podriadiť životným potrebám a nie duševnej závislosti a otroctvu v prospech globalistov, vytvoriť si podmienky pre zdravý spôsob života a ignorovať ponuky globalistov užívať si život…žiť aktívny život 90 -100 rokov bez lekárov a „liekov“ a nie globalistický konzum, ktorý sa rovná závislosti na liekoch a doktoroch..

  http://www.nwoo.org/2020/09/29/bezici-treti-svetova-valka-a-role-pandemickych-her-v-ni-cilem-je-omezit-spotrebu-zavest-plosna-omezeni-a-kontrolu-zmocnit-se-zdroju-uzemi-a-zbavit-se-tech-kteri-je-z-pohledu-globalni-elity-ujid/

 5. Niečo na zasmiatie ohľadne Covidu. Oplatí sa to vypočuť resp. prečítať preklad:
  https://www.otevrisvoumysl.cz/jp-sears-pandemicka-horka-linka/

  • Špičkové drísty – nemá to chybu. Super.
   …ich smutnou stránkou je to, že sa až príliš nápadne podobajú skutočnosti…

 6. Vážená redakcia Bádateľa, ďakujem že rozširujete obzor prebudeným ľuďom.

  • Ms. Darinka,
   mate pravdu!
   Ja som sam az prekvapeny, ze Badatel je tak informovany a neboji sa tieto imformacie zdielat s nami ( Jeho citatelmi ).
   Good Job Badatel!

 7. Vladimír Jurišta MSc

  pokračujte

 8. Jednoduchá

  Ozaj dobré príspevky od p.Jean, p.Definitívu, p.Maroša – ozaj to vysvetľuje veľa vecí!…..
  ďakujeme za možnosť viac o tom pouvažovať a vidieť, ako sa ,,veci majú ……
  Želám pekný večer všetkým slobod.zmýšľajúcim :-)…………………..

 9. Jednoduchá

  Pre Maroša – ako si to zariadime, tak to budeme mať!…..to platí aj v prípade umel.inteligencie…………………
  Želám pekný večer Vám aj ostat. všet.slob.zmýšľajúcim :-)……………………………

 10. Trump does not have COVID-19/ The 10 Days of Darkness
  •2. 10. 2020
  https://www.youtube.com/watch?v=F1KGwzRAlpY

  • Dakujem za toto info…mam to iste z inych zdrojov ale vzdy kazda taka sprava potesi, zvlast v dnesnom obdoby ked uz ide do tuheho. Tesime sa na velke positivne zmeny :D.

 11. „„Představme si, že bychom chtěli vytvořit pandemii rhinovirů, což jsou viry běžné rýmy. V současné době se z virů způsobujících infekce dýchacích cest vyšetřuje prakticky jen SARS-CoV-2. V naší specializované laboratoři tvoří z celkového počtu vyšetření v roce 2020 97 % SARS-CoV-2, pouhá 3 % jde na vrub ostatním dvanácti respiračním virům. Naprostá většina z těch tří procent byla provedena v prvních třech měsících roku. Od té doby všechno převálcoval nový koronavirus.

  Od začátku roku 2020 se zde vyšetřilo 100 000 vzorků na SARS-CoV-2. Z nich bylo 6,4 % pozitivních. Za stejnou dobu se ve stejné laboratoři vyšetřilo 60 vzorků na rhinoviry. Z nich bylo pozitivních 6, včetně vzorku zemřelého měsíčního kojence. Rýma je banální nemoc, běžná viróza. Rhinoviry nikoho nezajímají, téměř se nevyšetřují.

  Kdybychom místo 60 vzorků na rhinoviry (6 pozitivních, 1 mrtvý) vyšetřili 100 000 vzorků, v celé republice milión (bylo by to při stejném poměru 100 000 pozitivních a 16 000 mrtvých) a na celém světě miliardu (100 miliónů pozitivních a 16 miliónů mrtvých), už by to byla pěkná pandemie. Rhinovirus sice většinou dělá jenom rýmu, ale může být také nebezpečný. U malých dětí a starých lidí je vůbec nejčastějším původcem zápalů plic. Až 9,6 % hospitalizovaných seniorů s rhinovirem zemře právě na zápal plic.

  Podobné by to bylo i s jinými viry, protože čím víc vzorků vyšetříme, tím víc případů odhalíme.“
  https://www.infovojna.sk/article/jak-se-protestovat-k-pandemii

 12. „Katolícki duchovní na čele s pápežským nunciom arcibiskupom Carlom Mariom Viganom, Gerhardom Muellerom, Josephom Zenom a Janisom Pujatsom sa pripojili k výzve „pre Cirkev a svet“, ktorá varuje, že pandémiu COVID-19, používajú svetoví lídri ako „zámienku“ na „kontrolu“ ľudí, aby ich mohli zbaviť ich základných ľudských práv, a súčasne zaviedli „znepokojivú predohru k realizácii svetovej vlády, ktorá sa bude vymykať všetkej kontrole“.“

  „Na základe oficiálnych údajov o výskyte epidémie a následnou mortalitou, máme dôvod domnievať sa, že tu pôsobia sily, ktorých záujmom je medzi svetovou populáciou vyvolávať paniku, a to s jediným cieľom, zaviesť neprijateľné formy obmedzovania slobôd, kontroly ľudí a sledovania ich pohybu.

  Zavedenie týchto opatrení je znepokojivou predohrou k realizácii svetovej vlády bez akejkoľvek kontroly. Tiež sme presvedčení o tom, že v niektorých situáciách opatrenia, ktoré boli prijaté na zabránenie šírenia vírusu, vrátane zatvorenia obchodov a podnikov, urýchlili krízu, ktorá zničila celé odvetvia hospodárstva, čo podporuje zásah cudzích mocností, a má vážne spoločenské a politické dôsledky.“

  „Tiež ako pastieri nesmieme zabúdať na to, že pre katolíkov je morálne neprijateľné vyvíjať, alebo používať vakcíny vyrobené z materiálu potratených plodov. Prosíme tiež vládnych predstaviteľov, aby zaručili, že sa dôsledne budú vyhýbať uplatneniu foriem kontroly nad populáciou, či už prostredníctvom sledovacích systémov, alebo akejkoľvek inej formy zisťovania polohy.

  Boj proti COVID-19, nech by bol akýkoľvek vážny, nesmie byť zámienkou na podporu skrytých úmyslov nadnárodných orgánov, ktoré majú v tomto pláne veľmi silné obchodné a politické záujmy.

  Občanom, ktorí si neželajú používať vakcíny, nechať sa sledovať s kým boli, alebo akýkoľvek iný podobný nástroj, musí byť predovšetkým poskytnutá možnosť odmietnuť tieto obmedzenia osobnej slobody bez toho, aby za to boli akýmkoľvek spôsobom potrestaní.

  Tiež sa zamyslime nad očividným rozporom tých, ktorí uskutočňujú politiku drastickej kontroly populácie, a zároveň sa prezentujú ako záchrancovia ľudstva, a to bez akejkoľvek politickej alebo sociálnej legitimity. Napokon, politickú zodpovednosť zástupcov ľudu nemožno v žiadnom prípade zveriť do rúk „expertom“, ktorí si skutočne môžu nárokovať akúsi imunitu pred trestným stíhaním, čo je prinajmenšom znepokojivé.“
  https://www.infovojna.sk/article/video-arcibiskup-vigano-vyzval-svet-postavit-sa-proti-spiknutiu-s-koronavirusom-vlady-a-nadnarodne-organizacie-obvinil-zo-zneuzivania-pandemie-na-zbavenie-slobod-obcanov-a-nastolenie-diktatury

  • Čiže – tento tento arcibiskup je „konšpiračný teoretik ako hovado“ – povedal by ten zku.vy syn Matovič! A vraj Trnava = Malý Rím! Sic semper tyrannis! Matovič – s tými omšami si to posral! Katolícka cirkev je vojenská organizácia – ty dilino! Opus Dei!

 13. svatoslav butora

  Z internetových informácií z vonkajšieho sveta plynie, že kovidnú situáciu vo svete riadi a udržiava v chode OSN-WHO v úzkej spolupráci s MMF. Nie je potrebné obvi-ňovať naše vlády. Tie „len“ ako obvykle poslúchajú „dobre mienené rady“ z týchto „nadriadených“ darebáckych inštitúcií. Všetko je dočasu. Nadriadenosť svetových darebáckych inštitúcií už stratila svoj autoritatívny potenciál…aj ujo Gates.

  • svato – ostáva tu potenciál sebakontroly! Som dosť sklamaný, ale nie prekvapený z postojov takých ľudí, ako je lekárnička v dedine. Obrat lekární sa zvýšil len v apríli o 800 percent. A ľudia furt nakupujú „preventíva“. Títo ľudia nemajú čas na alternatívne informácie – prachy sa im sypú. Detto mi jeden pán povedal, že tiež aj moja lekárka ho v čakárni zdrbala, že nemá rúško aj na nose. Tiež nemá čas! A tiež má kopec „zákaziek“! A bojí sa komanda, že jej strčia dve tyčinky do nosa a „nedajbože“ jej kvôli C 19 /C 4 je výbušnina, pozn./ zrušia prax! Tento debilizmus je Eldorádom, ako kovidfašizmom vyryžovať prachy! Takže nech žije kovidfašizmus! Keď to sype – kto by chcel ísť z kola von! Keď sa dá zarobiť na vojne – a toto vojna je – tak prečo nie! ??? A ešte ďalšie prašule visia vo vzduchu!

   Myslím, že sa tu tým zrúti veľa ustálených vzťahov! Pôjdeš si k lekárke pre „zlatú“ dávku?

 14. Nech je u nás akákoľvek vláda, vždy bude mať na krku dlh, ktorý jej bude zväzovať ruky. Dlh je u nás obrovský, viac ako 80 miliárd a toto už nesplatíme a každá vláda bude cez ten dlh tlačená k múru. Diplomaticky, ale bude tlačená.

Pridajte komentár

*