Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Je hystéria okolo koronavírusu psychologickou operáciou? Čo tým sledujú?


Print Friendly, PDF & Email

Je hystéria okolo koronavírusu psychologickou operáciou? Čo tým sledujú?

Počas celej histórie využívali vlády psychologickú vojnu na manipuláciu verejnej mienky, na získanie politickej výhody a tvorbu ziskov. Túto taktiku si vlády západných krajín osvojili tak v boji s terorizmom, ako aj v jemu predchádzajúcom boji s komunizmom.

V oboch prípadoch sa na deformáciu vnímania hrozieb verejnosťou využíval štátom sponzorovaný terorizmus a propaganda, čo viedlo k zvýšenej vládnej kontrole nad spoločnosťou a k obrovským finančným benefitom pre korporácie.

Zdá sa, že rovnaký druh efektov vidíme aj v dôsledku pandémie COVID-19.

V tomto novom „boji proti smrti“ sú teraz evidentné mnohé črty a výsledky, ktorých sme boli svedkami v nedávnom boji proti terorizmu či skoršom boji proti komunizmu.

Je preto logické klásť si otázku, či by extrémna reakcia na COVID-19 a s ním súvisiaci vírus SARS-COV-2, nemohla byť len ďalšou psychologickou operáciou proti verejnosti.

Túto možnosť ešte viac zvýrazňuje zamyslenie sa nad faktami o ochorení a neprimeranej reakcii.

Ak sa COVID-19 kooptoval z dôvodu manipulácie verejnosti, a to preháňaním hrozby a presadzovaním exploatačných riešení, kto za ním stojí a kto z neho má prospech?

Poďme najprv posúdiť, ktoré črty a výstupy má „strašiak koronavírusu“ spoločné s „červeným strašiakom“, ktorý poháňal vnímanú hrozbu komunizmu a „strašiakom moslimizmu“, za vnímanou hrozbou terorizmu.

Tieto vnímané hrozby majú tucet spoločných charakteristík:

 1. Zakladajú sa na strachu a sú riadené globálne.
 2. Sú ich plné médiá, so sklonom vyvolávať strach.
 3. Manipulácia s údajmi a propaganda.
 4. Cenzúra opačných názorov.
 5. Regulácia informácií tajnou službou.
 6. Predchádzajú im cvičenia, napodobňujúce hrozbu.
 7. Séria tvrdení, ktoré sa neskôr ukážu ako klamné.
 8. Reakcia na ne ohrozuje demokraciu.
 9. Veľký nárast bohatstva a moci pre malú skupinu; zvýšenie sociálnej nerovnosti.
 10. Zvýšenie vládnej kontroly nad verejnosťou a obmedzenie individuálnych slobôd.
 11. Reakcia zabíja oveľa viac ľudí, než pôvodná hrozba.
 12. Dôkazy o vyfabrikovaných udalostiach (pozri nižšie).

V reakciách na pandémiu COID-19 a na „boje“ proti komunizmu a terorizmu sú však aj rozdiely. Jeden z nich je, že pri víruse prevzali vedenie agentúry na ochranu zdravia verejnosti. Hoci ústrednými postavami, hlásajúcimi hrozbu komunizmu a terorizmu boli často tí istí ľudia, zvykli byť predstaviteľmi armády, diplomacie alebo tajných služieb.

Hlavnými hercami, presadzujúcimi obmedzenia pohybu a s nimi spojené kontrolné mechanizmy, sú politickí lídri. Pokyny, podľa ktorých sa hrá, však prichádzajú od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), agentúry Organizácie spojených národov, údajne zodpovednej za zdravie verejnosti v medzinárodnom meradle.

Ďalšími, kto riadi strašiaka koronavírusu, sú národné zdravotné agentúry, hlavne americké Centrá pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC), Národná zdravotná služba (NHS) Spojeného kráľovstva a na Slovensku Ministerstvo zdravotníctva či Úrad verejného zdravotníctva.

Konajú tieto úrady a agentúry výhradne v záujme verejného zdravia?

WHO (Svetová zdravotnícka organizácia)

Všeobecný dojem je, že celá táto záležitosť začala v reakcii na udalosti v Číne, ale ani to nie je jasné. Hovorí sa, napríklad, že vírus vznikol v meste Wuchan a k prvému, obmedzenému, zákazu pohybu došlo v tejto oblasti od januára do marca.

Čína potom povedala, že pred vírusom varovala WHO už v prvý januárový týždeň. Je však známe, že tajné služby USA si boli potenciálnej epidémie vedomé ešte predtým, v novembri 2019. Jeden čínsky hovorca neskôr naznačil, že vírus mohla do Wuchanu priniesť armáda USA počas armádnych hier, ktoré sa tam konali v októbri.

K prvému prípadu nariadenia zákazu pohybu pre celú krajinu kvôli koronavírusu došlo v Taliansku. Stalo sa tak 9. marca na základe rady poradcu talianskej vlády pre koronavírus Waltera Ricciardiho, ktorý povedal: „Riziká situácie sa vymykajú spod kontroly a tieto opatrenia sú nevyhnutné pre zamedzenie šírenia.“

Ricciardi, člen výboru WHO, neskôr pripustil, že Taliansko počet úmrtí na koronavírus nafúklo, keď uviedol:

„Spôsob, akým v našej krajine klasifikujeme úmrtia, je veľmi veľkorysý; v tom zmysle, že všetci ľudia, ktorí v nemocniciach zomierajú s koronavírusom, sú považovaní za mŕtvych na koronavírus.“

Mnohí si všimli nadmerný vplyv miliardára Billa Gatesa na činnosť a riadenie WHO. Od roku 2017 sa tento vplyv vníma ako znepokojujúci, pričom zástancovia zdravia sa obávajú, že:

 „keďže peniaze Gatesovej nadácie pochádzajú z investícií do veľkých podnikateľských príležitostí, mohli by slúžiť ako trójsky kôň pre korporátne záujmy na podkopanie roly WHO pri stanovovaní štandardov a tvorbe zdravotných politík.“

Bývalý kolega a spoluzakladateľ Microsoftu Paul Allen nazval Gatesa bezohľadným intrigánom a s týmto hodnotením nie je osamotený.

Napriek angažovaniu sa v nákladnej „kampani okúzľovania verejnosti“, vnímajú Gatesa mnohí ako predátorského a monopolistického oportunistu, ukrývajúceho sa za falošnú fasádu filantropa. No čo sa týka strašiaka koronavírusu a Gatesom ohláseného cieľa zaočkovania celosvetovej populácie, najväčšie obavy by mali mať ľudia z toho, že usilovne pracoval na mechanizmoch kontroly pôrodnosti.

Samozrejme, žiadna jedna osoba nemôže zatiaľ riadiť celý svet, no kto myslíte, že okrem Billa Gatesa riadi WHO?

Tvárou WHO je Dr. Tedros Adhanom, generálny riaditeľ organizácie. Čo sa týka jeho etiky riadenia, spája sa s Tedrosom nepekná história. Boli proti nemu vznesené mnohé obvinenia, vrátane toho, že v minulosti zatajoval epidémie.

Poplašné zvony ohľadom Tedrosa sa rozozvučali hneď po jeho menovaní v roku 2017, keď za ambasádora dobrej vôle WHO vymenoval Roberta Mugabeho, niekdajšieho diktátora zo Zimbabwe.

Mugabeho vláde nad Zimbabwe dominovali „vražda, krviprelievanie, mučenie, prenasledovanie politických oponentov, zastrašovanie a volebné podvody veľkého rozsahu.“ Toto menovanie naznačilo, že Tedrosova predstava o dobrej vôli je prinajmenšom pochybná.

List od amerických lekárov z toho istého roku opísal, prečo sa Tedros stal známy ako „Dr. Kamufláž“.

Napísali:

 „Vaše mlčanie o očividne masívnej epidémii cholery v Sudáne sa stáva každým dňom trestuhodnejšie. História tejto epidémie, ktorá bude nevyhnutne napísaná, vás určite postaví do neúprosného svetla.“

Dodali, že Tedros je „plne spoluvinný za hrozné utrpenie a umieranie, ktoré sa stále šíri vo Východnej Afrike.“

Problémy vo WHO sa však nezačali Tedrosom.

Po pandémii H1N1 v roku 2009 sa dostali na svetlo dôkazy, že WHO nebezpečenstvo preháňala a namiesto užitočných informácií šírila strach. Neskôr sme sa dozvedeli, že „Taliansko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo uzavreli s farmaceutickými spoločnosťami tajné dohody“, ktoré „zaväzovali krajiny k nákupu očkovaní len vtedy, keď WHO zvýši stupeň pandémie na úroveň 6.“

Následne WHO pristúpila k zmene svojich smerníc pre definíciu pandémie, aby ich prispôsobila týmto kontraktom, zvýšiac tým strach verejnosti, aj napriek skutočnosti, že pandémia sa nikdy nestala vážnou hrozbou.

Hoci WHO za jej prácu pri obmedzení niektorých ochorení, napríklad detskej obrny, chvália, zistilo sa tiež, že lieky a vakcíny odporúčané WHO sa „ukázali byť škodlivé a bez výrazného klinického účinku.“

Komplexný pohľad naznačuje, že WHO je skôr agentúrou korporátnych záujmov, než organizáciou angažujúcou sa v zachovaní verejného zdravia.

Zbohom vysoký krvný tlak

Nie je to prekvapujúce, keďže 80% financovania WHO pochádza z „dobrovoľných príspevkov“ súkromných darcov, ako sú farmaceutické spoločnosti a priemyselné skupiny, ktorou je aj Globálna aliancia za očkovanie a imunizáciu (GAVI) Billa Gatesa.

A keďže celosvetová reakcia na COVID-19 bola riadená a koordinovaná organizáciou, ktorá pracuje v prospech nadnárodných korporácií, ktoré na tom získavajú, vyzerá predstava, že by strašiak koronavírusu mohol byť psychologickou operáciou, celkom uveriteľná.

Americká CDC (podobné nášmu Úradu verejného zdravotníctva)

Organizácia CDC v USA je silne ovplyvňovaná korporátnymi a politickými záujmami. Jasným sa to stalo v roku 2016, keď skupina skúsených vedcov z CDC podala etickú sťažnosť proti agentúre, v ktorej to presne odôvodnili. Napísali:

„Zdá sa, že naše poslanie je ovplyvňované a utvárané vonkajšími stranami a nečistými záujmami.“

Vedci uviedli, že kvôli politickým cieľom sa v CDC „menili definície a vstupné údaje“, až do tej miery, že údaje sa Kongresu interpretovali nesprávne.

Podobne ako WHO, aj CDC sa podieľala na presadzovaní škodlivých vakcín. Jednému príkladu sa venoval 60-minútový dokumentárny film, odhaľujúci poškodenie, ku ktorému došlo v roku 1976 po podaní vakcíny proti prasacej chrípke a naliehaní CDC, že touto škodlivou vakcínou by sa mali zaočkovať všetci Američania.

Správa odhalila, že ochorenie bolo nafúknuté na základe veľmi pochybných údajov a vakcína spôsobila neurologické poškodenie.

Súčasným riaditeľom CDC je vyslúžilý lekár armády USA doktor Robert Redfield, známy tým, že v osemdesiatych rokoch viedol katastrofálnu reakciu Pentagonu na HIV-AIDS.

Ako zbožný katolík pokladal Redfield AIDS za produkt nemorálnej spoločnosti. Veľa rokov presadzoval veľmi ospevovaný liek, ktorý v testoch pohorel. Bol to debakel, ktorý v roku 1994 viedol k jeho odvolaniu.

Novinárka Laurie Garretová, venujúca sa téme verejného zdravia, poznamenala:

„Redfield je asi tou najnevhodnejšou osobou, ktorú si v súčasnosti viete predstaviť vo vedení CDC. Necháva do vedy zasahovať svoje predsudky, čo si počas pandémie nemôžete dovoliť.“

CDC je agentúra, spadajúca pod Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí USA (HHS). V roku 2017 bol za tajomníka tohto ministerstva vymenovaný Alex Azar, právnik a niekdajší vedúci pracovník farmaceutickej spoločnosti. Azar má hlboké prepojenia na farmaceutický priemysel a je o ňom známe, že sa u svojho predošlého zamestnávateľa angažoval v stanovovaní premrštených cien pre odberateľov.

Azar je tiež známy tým, že v roku 2001 viedol reakciu Ministerstva na hrozbu antraxu, prvý známy bioteroristický útok na USA. Útoky antraxom boli cielené proti členom Kongresu a médiám, reprezentujúcim nesúhlasné hlasy v celonárodnej diskusii o takzvanom Vlasteneckom zákone (Patriot Act), tvrdej legislatíve, zavedenej hneď po útokoch z 11. septembra 2001.

Hoci ako prvých na základe veľmi sporných dôkazov obvinili moslimov, nakoniec sa zistilo, že antrax použitý ako zbraň pochádzal z laboratórií armády USA.

Azar bol v roku 2018 nápomocný pri definovaní Národnej stratégie biologickej obrany, pracujúc v úzkej spolupráci s Trumpovým poradcom pre Národnú bezpečnosť Johnom Boltonom. S neokonzervativistom a členom Projektu pre nové americké storočie (PNAC) Boltonom sa spája dlhá história presadzovania autoritárskych metód a vojny.

Najviditeľnejšou osobou v USA, ktorá velí reakcii na COVID-19, je Anthony Fauci, dlhoročný riaditeľ Národného ústavu alergických a infekčných ochorení (NIAID). Podobne ako Redfield, aj Fauci je katolík a vyjadril sa, že sa stále riadi hodnotami, ktoré si osvojil vo svojom jezuitskom vzdelaní.

Po tom, ako Fauci celé týždne viedol v USA reakciu na koronavírus, sa zistilo, že NIAID financoval výskum „zvýšenia funkčnosti koronavírusov“ vo wuchanskom laboratóriu, podozrievanom z toho, že v ňom vznikol vírus SARS-COV-2.

Na otázky o tejto nevysvetliteľnej zhode náhod Fauci reagoval namiesto priamej odpovede ich strohým odmietnutím ako „konšpiračných teórií“. Veľmi podobne to robili iní, keď sa ich pýtali, či vedeli vopred o útokoch z 11. septembra.

To, či bol SARS-COV-2 vytvorený geneticky v nejakom laboratóriu, napríklad v NIAID financovanom wuchanskom laboratóriu, je téma, ktorá začala zaujímať mnohých vedcov.

Laboratórium vo Wuchane však nie je jediné miesto, kde USA podporujú podobnú prácu, keďže také laboratóriá financuje Pentagon v 25 krajinách sveta.

Nachádzajú sa na miestach ako sú Východná Európa, Stredný východ, Juhovýchodná Ázia a Afrika a tieto laboratóriá izolujú vírusy a manipulujú s nimi. Jedným z príkladov je netopierí koronavírus, z ktorého vznikol SARS-COV-2. Tento program výskumu netopierov ďalej koordinuje skupina nazývaná EcoHealth Alliance.

Manipulácia s vírusmi pre „zvýšenie ich funkčnosti“ (čiže buď zvýšenie nákazlivosti, alebo zosilnenia účinkov) v USA financovaných laboratóriách je, podobne pôvod antraxu použitého ako zbraň v laboratóriách USA, dôkaz toho, že bioterorizmus a pandémie môžu byť vyfabrikované udalosti.

Toto je ďalší spôsob, akým by sa strašiak koronavírusu mohol podobať boju proti terorizmu a boju proti komunizmu, ktoré  boli poháňané vyfabrikovanými teroristickými udalosťami.

Pozoruhodné je, že Fauci financoval prácu na manipulácii koronavírusov vtedy, keď sa stal hlasom reakcie na pandémiu koronavírusu, pričom tiež úzko spolupracoval s iniciatívou GAVI Billa Gatesa. Fauci sa chválil, že NIAID a GAVI pri vakcínach spolupracujú v „priamej vzájomnej spolupráci pri stanovovaní štandardov toho, čo je potrebné“.

Ľahšie je tak vidieť, že nový model nafúknutej pandémie, vedúci k zvýšenej kontrole nad obyvateľstvom a ku globálnej vakcinácii je nielen možný, ale že by bol aj veľmi lukratívnym podnikateľským modelom.

NHS a nadnárodné korporácie

Teraz je už známe, že počiatočné projekcie úmrtí, spôsobených ochorením COVID-19, boli veľmi prehnané a za túto paniku je zodpovedná jedna vedecká štúdia.

Vedúci autor tej štúdie, Neil Fergusson z Imperial College, následne s hanbou odstúpil zo svojho postu poradcu vlády. Veľmi podobne ako vysvetlenie vlády USA pre deštrukciu budov Sverového obchodného centra, aj jeho odhady boli založené na počítačových modeloch, ktoré nesmela vidieť verejnosť.

Tak ako v USA, aj v Spojenom kráľovstve prevzali vedúcu rolu v zvládaní strašiaka koronavírusu tajné služby. Pre vedenie nového „centra biologickej bezpečnosti“ na posúdenie hrozby koronavírusu a „umožnenie rýchleho zásahu“ vybrali experta na terorizmus, ktorý sa podľa očakávaní mal stať novým šéfom MI6.

Okrem toho bola tajnej službe Spojeného kráľovstva, známej ako Štáb vládnej komunikácie (GCHQ), zverená moc nad počítačovými systémami NHS. GCHQ je známy svojím angažovaním sa v nelegálnych aktivitách, súvisiacich s mechanizmami kontroly nad obyvateľstvom, akým je napríklad masový dohľad a sledovanie ľudí.

Totalitárske výstupy sú umožené aj vďaka CIA iniciovanej spoločnosti Palantir miliardára Petra Thiela, spravujúcej databázy, využívané pri rozhodovaní o COVID-19 rovnako CDC, ako aj britskou NHS.

Aby ste si vedeli spraviť obraz, v roku 2009 Thiel povedal: „Neverím už, že sloboda a demokracia sú kompatibilné“ , čo vedie k ďalšiemu náznaku, že zdravie verejnosti a uvedomelosť nie sú pri strašiakovi koronavírusu tými hlavnými prioritami.

Údaje ohľadom pandémie COVID-19 neboli nikdy spoľahlivé. Nevhodné boli testovacie súpravy, vládne politiky nafukovali počty úmrtí (hlavne v USA a Veľkej Británii) a médiá sa zameriavali výhradne len na desivé predpovede, ktoré sa opakovane ukázali ako nepravdivé.

Nedávno sa začali ozývať vedci a predstavitelia vlád iných krajín, ako sú Rusko, Nemecko a Dánsko, že hrozba koronavírusu sa preháňa.

K výsledkom strachu z koronavírusu patria obrovské zisky pre miliardárov, finančné inštitúcie a korporácie. Legislatíva, prijímaná v reakcii na COVID-19, prospieva hlavne záujmom korporácií. Výsledkami pre všetkých ostatných sú strach, nezamestnanosť, chudoba, strata slobôd, vážne riziká pre demokraciu a smrť.

To, že je toto možné, súvisí so skutočnosťou, že vlády a národy, ktoré tieto vlády reprezentujú, už nie sú tým, čím bývali.

Vlády ako presadzovateľov verejnej politiky nahradili v mnohých ohľadoch korporácie a, podobne ako u Thielovej spoločnosti Palantir, verejný záujem nie je ich starosť. Medzitým sa väčšími a silnejšími než mnohé národné vlády stali viac ako dva tucty spoločností.

V dôsledku toho sú teraz vlády umelými fasádami pre korporácie a nimi prijímané rozhodnutia, napríklad zákaz vychádzania pre obyvateľov a prestavba ich ekonomík, sú poháňané stratégiami založenými na zisku, ľahostajnými k záujmom verejnosti.

Záver

Celkovo črty a hystéria okolo koronavírusu odrážajú črty a kroky predošlých psychologických operácií, teda boja proti terorizmu a jeho predchodcu, boja proti komunizmu.

Ľudia a agentúry, živiace strašiaka koronavírusu, sú známi svojimi predošlými neetickými konaniami, ako sú nafukovanie pandémie kvôli zavedeniu vakcín a zdá sa, že im cez zavedenie vysoko kontrolovanej spoločnosti ide o dlhodobé zisky.

Preto je možné vnímať reakciu na COVID-19, a možno aj vírus samotný, ako psychologickú operáciu, využívanú na dosiahnutie týchto cieľov.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Zdroj: off-guardian.org, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Hystéria okolo Covid 19 je jednoznačne PSY-OP!
  Teraz ide o to, aby sme jej aktérov – „VEDCOV-ZDRAVOTNÍKOV“, POLITIKOV, NOVINÁROV A VŠETKÝCH POSKOKOV za toto divadlo naučili chodiť aj s ich rodinami PO KANÁLOCH – než naučia chodiť po kanáloch oni nás! Mor ho!
  https://assets-animated.rbl.ms/2677675/980x.gif
  https://cloudinary.cagle.com/image/upload/w_250/cartoons/235607.png
  https://2qibqm39xjt6q46gf1rwo2g1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/03/15909437_web1_190311_EDH_0312-antivax-sack_M.jpg

  https://dollarvigilante.com/blog/2020/06/17/covid-19-is-the-biggest-psy-op-in-human-history/

 2. Majko Glasser

  Priatelia aj nie .. Celá táto fraška,má spoločného menovateľa, tým je tvorba, informačného poľa, vytváranie kvantového modulu chaosu ,stresu ,no hlavne strachu. Z čoho majú ľudia najväčší strach? Ľahko uhádnuť,zo smrti, pretože ju nepoznáme.. Všetky v minulosti, dostupné informácie s touto problematikou, pohltil čas a relígie“.
  Strach plynie z nevedomosti, možnosť manipulácie,( nie len v masách), prichádza s pocitu viny, je úplne jedno či z opodstatnenej, falošnej i vnútenej, prostredníctvom tretích strán, tých ktorí ťahajú za tie neviditeľné nitky. Napríklad tie najjednoduchšie ako je Overtonovo okno,či Mandelov efekt,(akože https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F )( od zmeny nálad,emócií až k zmenám časopriestorov-ých os-í. Existuje na to, množstvo vekmi overených techník, ako aj technológií“. Okrem týchto, tzv Jemných,( podobných akváriu zo žabou, kde jej tiež, veľmi jemne, postupne zvyšujú teplotu až ju uvaria) ku ktorým patrí, zmena a následná likvidácia, materinského jazyka, až po tie náročnejšie. Mohli by sme spomenúť, takmer všetky akože epidémie, aj tzv Španielsku chrípku, morové nákazy, tiež ,,vojny“,až po čiastočnú či plošnú genocídu. Viď vyhladzovanie indiánov, ako v severnej, tak i južnej Amerike“. To čo robia i v tejto dobe, tak ako im to vyhovuje..
  Dnes je už vo svete, čoraz viac chápavých ľudí, tých vnímavejších až k tým prebudenejším“. Takže stačilo..
  Kto chce nájsť cestu von, určite ju nájde.
  Apropo malá pripomienka na cestu, treba ísť Do a nie zo seba 🙂

  Prajem všetko dobré,teda príjemné prebúdzanie, no hlavne čím skôr, tým lepšie, tak ako to naznačil, predo mňou Maroš.

  Majko

  • Presne do seba ,nie zo seba. Odpoveď prebudeného človeka. Kto sa prebudí, prežije. Ten zvyšok neprežije zdesenie z poznania klamstva, že mu to tak dlho trvalo.

 3. Ďakujeme za ďalší potrebný článok na otvorenie našich očí.
  Náš milučký pán Bill Gates:
  https://zemavek.sk/osn-pripusta-ze-gates-sposobil-vakcinou-vypuknutie-pandemie-obrny-v-afrike/

 4. Na web stránke http://www.naturalblaze.com sú články s videami ako Rockefellerovci, Dr. Fauci, Bill Gates plánujú zničiť poľnohospodárstvo, farmárom sa budú dávať peniaze aby nič nepestovali…budeme nahnaní do Smart cities (Múdre mestá – kde každý bude pod kontrólou)
  https://www.naturalblaze.com/2020/09/farms-blamed-for-covid-as-food-reset-agenda-continues.html
  Je na to aj web: http://www.IceAgeFarmer.com

  • Agenda 2020, Agenda 2030 hovorí, že elity sveta budú mať pod kontrólou všetky zdroje, vrátane poľnohospodárstva.

 5. provokater

  mne to je jasné už dávno, všetky riadené akcie, ako vyvolávanie konfliktov s náboženským motívom, či iným, migracionvírus atd…veď vieme o o ide. Rozprúdenie vášni, nenávisti….. tomu všetkému netreba podľahnúť. Čo už, keď riadiace politické špičky sú ovplyvnené, i zastrašené…Dá sa to zastaviť, jedná z možnosti sú voľby, aj keď volebné zákony sú už dávno fraškou a treba ich zmeniť. Voliť nie politické strany, ale regionálnych odborníkov..ak nie, tak to bude pokračovať…chcete zanechať takéto dedičstvo našim deťom a vnukom…?????? A voliť by mali tí, čo si to zaslúžia, nie paraziti…!!!

 6. Ako sa zmenil slovník:
  Človek zomrel s Covidom, nie z Covidu.
  Keď zomrel s Covidom mal x ďalších chorôb, na ktoré zväčša zomrel.

  • MuDr-lant

   Aj pred epidémiami vtáčej i prasacej a tiež španielskej chrípky ľudia umierali s Coronavírusmy pretože ich máme v sebe všetci cicavci po státisíce rokov ! ! ! Najrozšírenejší koronavírus je Rhinovírus spôsobujúci „sopľavku“ – zvýšenú sekréciu z nosa v dôsledku infekcie. Všetky chrípkové vírusy patria ku koronavírusom ! Umierame s koronavírusmi, ale iba zlomky promile na akýkoľvek koronavírus v dôsledku zlyhávania imunity napríklad ak nemá dostatok ZINKU, vitamínu C komplet či SELÉNU dôležitých pre výkonnú imunitu.

 7. Jednoduchá

  pre p.Jean + p.Maroša – zaujímavé je, že reagujete na ďalšie príspevky a na ten môj /konkrétne p.Marošovi/ absolútne nie ! no neva,aspoň viem, že či už Vám mám niečo vôbec písať …..určite nebudem, a Váš najnovší príspevok p.Matroš neviem, čo mal ten pes a potkan spolu znamenať ? no ako minule, zrejme si to vysvetlíte po svojom, alebo neodpoviete vôbec…..robte čo chcete, ste voľáky ,,náladový“, ja Vám nmienim tie Vaše nálady ,upravovať “ a samozrejme ani p.Jean nie, kt.raz reaguje a raz nie! s príspevkami končím aj pre p.Jean, nemá zmysel písať osobe, kt.z postele ráno vstala raz pravou a raz ľavou nohou :-(((……
  Dobrú noc všetkým ,,skutočne bádajúcim “ :-)……

  • Milá pani Jednoduchá, ja dôchodkyňa sa už ledva zvládam. Nie všetko čítam, musím urobiť aj veľa iných vecí, naším pomalým dôchodkovým tempom. Prajem len a len to najlepšie.

  • Jednoduchá – ad „pre p.Jean + p.Maroša – zaujímavé je, že reagujete na ďalšie príspevky a na ten môj /konkrétne p.Marošovi/ absolútne nie ! no neva,aspoň viem, že či už Vám mám niečo vôbec písať …..určite nebudem, a Váš najnovší príspevok p.Matroš neviem, čo mal ten pes a potkan spolu znamenať ? no ako minule, zrejme si to vysvetlíte po svojom, alebo neodpoviete vôbec…..robte čo chcete, ste voľáky ,,náladový“, ja Vám nmienim tie Vaše nálady ,upravovať “
   – tomuto sa hovorí výpadok prúdu a tým pádom aj informácie.
   1/ Na tvoj príspevok som reagovať nemohol z jednoduchého dôvodu – nevidím ho tu zaradený!
   2/ Ja nie som klbko nervov, takže nereagujem na každé pichnutie.
   3( Keď potkan manipuluje so psom – je to na zamyslenie! Takto s nami manipulujú vyvolení!
   Jungle Jail!
   https://www.youtube.com/watch?v=dFlA3RZe-UA
   4/ Už dlhšie tu pozorujem tvoju prioritu – hodnotiť iných. A mať ich tak akože v moci. Momentálne si uzurpuješ pozornosť. No a odtiaľ je len skok k obviňovaniu iných. Čím to je, že ja svoju tyranskú matku – neustále štylizovanú do role obete – objavujem ako schému na diskusiách na nete? Moja matka je právom zavretá v bláznici – hoci relatívne nič zlé nikomu neurobila, len zničila všetko, na čo dosiahla – ale len v rámci rodiny, takže „toto sa nepočíta“. Koľko vás takých blúzniacich ešte chodí po svete? Ako mám reagovať – potrebuješ ovaliť?!
   Už si si všimla – že som si ťa všimol?! Matroš? Freudovské prerieknutie. Si zhulená?

   Jednoduchá – neboj! Si v dobrých rukách – tento web je predsa o zdraví!

 8. Jednoduchá

  pre p.Majka Glassetra – netreba mať strach zo smrti, vtedy človek už nevníma……skôr si myslím, že na mieste sú ,,obavy z umierania“ – aby človek netrpel, netrápil sa a ,,nezaťažoval“ tak svoju najbližšiu rodinu :-(…..a čo bude potom ? presne to, čo si ,,zasejeme“ počas svojho života svojimi skutkami …………………………………
  Želám Vám a Vám podobným pekný večer :-)………………….

 9. Jednoduchá

  Pre p.Jean – to je v poriadku p.Jean, predsa ako dôchodkyňa a nielen ako ona / však Vy ste vitál.energ.osôbka na svoj vek 🙂 / ale aj ako ostatný bežný človek, máte právo voľby a rozhodnutia !….. Uvedomila som si, že je na Vás aj p.Marošovi, príp.ďalším, čo, či vôbec, ako, kedy a komu odpíšu……je to naozaj na slob.a dobrovoľn.výbere človeka, ako sa rozhodne…..ja to nemôžem nikomu ani prikázať, ani to od niekoho očakávať, však ? ….avšak, je tu jedno ALE, myslím na urč.kritéria, či také ,,pomyselné hranice“ ako v tomto príp., že ak niekto ,,rozvinie“ dáky dej či príbeh a niekto 2.mu naň reaguje, tak v rámci tých ,,pomysel.hraníc“ či zásad slušnosti? ani neviem, ako by som to správne nazvala by som očakávala ,,odozvu“ či ,,odpoveď“ od toho 1.na moju odozvu. No neva, zrejme sa v živote treba riadiť niekedy viac rozumom:-(, ako citom……….. a zasa nie všetci konajú tak, ako konáme my, takže netreba mať žiadne očakávania, lebo my ľudia sme ozaj rôzni, aj keď sa zdá, že občas natrafíme na tú ,,spriaz.dušu“ , však p.Jean, či ?………………………..
  želám aj ja Vám všetko dobré …………………..
  Prajem pekný deň všetkým ,,slobodne zmýšľajúcim „……………………

 10. Co sa tyka virusu uz davno mne bolo cudne, ze cely svet sa zlakol…cely svet!! Ale nerozumiem ze preco sa nenajde jedina jedna vlada, ktora sa proste neprida…to proste nie je mozne..nikdy neide vsetko spolu rovnakou cestou..stale existuje pozitivum a negativum. Neverim, ze cely svet , uplne vsetci tam hore na celom svete sa rozhodli, ze svojich ludi daju pod papucu..a vlozia do ludstva strach…nepasuje mi to. urcite nieco za tymto virusom je, ja tomu verim a cakam ktora krajina zacne skutocne chranit zdravie ludstva a slobodu ako to bolo doteraz. Zijem v Skotsku a sledujem udalosti ale zial hlupe prikazy ze je choroba nebezpecna mame aj tu…alebo je nebezpecna ale z ineho dovodu…tam hore vedia, ze tato choroba je naozaj umelo vytvorena a moze znicit vecsinu liudstva ..comu neverim pretoze od januara by uz nezila najmenej polovica ludstva…
  Cakam…pisanim a reagovanim ja sama nic nevyriesim…cakam kto ma tu moznost skutocne sa postavit za zdravie ludstva a zacat otvorene konat proti hlupim prikazom..

  • MuDr-lant

   Bieloruská sovietska socialistická republika sa nepridala ku klamstvu s koronavírusom. Prezident sa vyjadril, že si to nemôžu dovoliť z ekonomických dôvodov. O 2 dni na to boli cudzincami rozpútané protestné demonštrácie proti zvolenej vláde ! ! ! V Bielorusku epidémia ani pandémia nieje ! NEOJEBÁVAJÚ vlastný ľud !

 11. Jednoduchá

  pre p.Jean, tak to si viete podareno ,,zmenežovať“ ja buď varím alebo som pri pc :-)….tak ako to Vy robíte teraz, som robila kedysi aj ja, to som mala ešte malé deti :-(…..no teraz sú už veľké, už spolu ani nie sme, tak si robia ako uznajú za vhodné a ja tiež :-)…..
  pre p.Eriku -. no vlády sú v tom zrejme ,,namočené „všetky, dôležité je NEVZDÁVAŤ sa
  a nepodliehať panike ! :-)………..
  Želám pekný večer všetkým skutočne bádajúcim :-)………………

 12. Keď je vraj choroba tak nebezpečná,tak prečo sa zistí len testovaním a bez nejakých zlých príznakov. Ja nebezpečnú chorobu nepoznám,ktorú by chorý človek sám nespozoroval. Testovaním sa len vyrábajú počty. Vždy tu boli chrípky a vírusy, ale takýto ošiaľ neexistoval a že je v tom celá zemeguľa to je veľmi zaujímavé, že prečo.
  Však ľudí privedú za chvíľu do stavu šialenstva,lebo ktorúkoľvek TV stanicu otvoríte iné nepočujete len korona,korona dookola už pol roka a to nie je koniec. Toto si kto zoberie na zodpovednosť? Neverím ,že rúška sú bezpečné, je viacej dôvodov,
  ktoré sú za tým,len preboha už riešte ekonomiku a ostatné zdravie a nepodsúvajte nám nové a nové čísla z testov. Keď to platí vo Śvédsku v Bielorusku a nič sa tam hrozné nedeje,tak si zoberte vzor a nepodávajte trestné oznámenia za to čo si myslí väčšina ľudí,ale zo strachu pred štátnou šikanou sa bojí vysloviť aj názor.

 13. Pandémia, panhystéria … niekedy od marca 2020 tvrdili politici, niektorí odborníci zo zdravotníctva a skoro všetka verejnosť verila, že sme príkladom pre celý svet ako sa úspešne chrániť pred koronanákazou, že Slovensko a Česko zaviedli najúčinnejšie opatrenia proti šíreniu infekcie, okrem rôznych reštrikcií aj tzv. R-O-R, Slovensko je, že vraj jednička… O polroka neskôr sa stali Čecho-Slováci príkladom ako padnúť na samé dno. Ošiaľ malých z nadradenosti nad silnými a vyspelými sa rozplynul. Pýcha sa zmenila na nemohúcnosť, ostal strach, strata kontaktov, vzťahov, ľudskosti, zamestnania, udavači sa ukájajú pri podávaní informácií… Pád na dno ale neznamenal návrat zdravého rozumu, nepriznalo sa, že naj-opatrenia boli k ničomu, zbytočné a naopak asi ublížili, zhoršili stav, určite na psychike obyvateľstva. Potvrdzuje sa, že úmrtnosť nesúvisí s opatreniami, čo už od začiatku kompetentným nehrá do karát a nechávajú si to pre seba. Vraj súčasný stav je spôsobený cestovaním a svadbami vysvetľujú teraz tzv. kompetentní. Je smutné, že im to verejnosť znova žerie. Nikdy by som neveril, že väčšinu ľudí je možné pretvoriť na nemysliace stádo. Ako to ale napraviť, ako vysvetliť hovädu, že respiračné choroby tu boli a budú a samozrejme zapríčinia aj množstvo úmrtí? Ako spraviť z hoväda človeka?

Pridajte komentár

*