Aký je skutočný účel reštrikcií – od rúšok cez odstupy až po izolácie


Print Friendly, PDF & Email

Aký je skutočný účel reštrikcií – od rúšok, cez odstupy až po uzatváranie

Predstavte si, že by mali ľudia na výber. Na jednej strane by bolo zachovanie toxického sveta plného strachu, znečistenia a násilia pod kontrolou Štátu. Na strane druhej by bola prosperujúca a súcitná spoločnosť založená na slobode a právach jednotlivcov.

Dá sa len sotva pochybovať o tom, že by sa väčšina chcela zbaviť starej paradigmy umelých udalostí. Až na to, že táto voľba bola zdeformovaná pod pláštikom toho, čo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nesprávne označila za najsmrtiacejší vírus v dejinách.

Koronavírusová kríza prišla náhle a nebolo veľa času analyzovať, čo presne sa to, dočerta, deje.

Ľudia sa usilovali pochopiť, čo je skutočné, dôveryhodné a autentické, keďže rozkrývanie hlbokého politického úpadku odhalilo zákulisný utajovaný boj o moc so zámerom rozkladu celosvetovej spoločnosti, ktorý vyšiel na povrch.

Zatiaľ čo sa krajiny rýchlo približujú k extrémnej existenciálnej kríze, milióny ľudí zažili vnútorné  poznanie, že niečo nedefinovateľné nebolo v poriadku.

Uvedomili si, že počiatočné vysvetlenia boli len kecy, zatiaľ čo iní, závislí od mainstreamových médií a sociálnych sietí, ktorí stále verili ilúziu demokracie, súhlasili s litániami klamstiev zdravotníckeho a politického  establišmentu.

Abosútne chybné predpovede nakazených a mŕtvych

Lockdowny (uzatvorenie spoločnosti) mohli byť pre ľudstvo budíčkom, aby posunom paradigmy zmenilo svoje vedomie – či už by išlo o duchovné precitnutie, zmenu politickej orientácie alebo prehodnotenie svojich vlastných rozhodnutí ohľadom zdravia.

Napokon zostalo ľudstvo polapené vo veľkej zdravotnej kríze.

A najdôležitejšie je, že to bola príležitosť uznať, že aj sama planéta trpí zneužívaním a zanedbávaním, ktorých životopis je metaforou nabádajúcou k obnove osobného spojenia s Prírodou.

Začiatkom roku 2020 Neil Ferguson z britskej Imperial College použil desivú taktiku na predpoveď, že infikovaných bude 80% Američanov a v Amerike bude 2,2 milióna úmrtí.

Na Slovensku to boli identické alarmujúce predpovede Inštitútu zdravotnej politiky, ktorý spadá pod Ministerstvo zdravotníctva.

Nič z toho ale nenastalo. Fergusonov extrémizmus však dosiahol zamýšľaný cieľ – vytvoriť základ pre drakonické opatrenia ohľadom lockdownu. Ferguson neskôr svoju počiatočnú predpoveď zredukoval na 20 000 úmrtí.

Skutočné nebezpečenstvo nového koronavírusu a protirečenia úradov

Pri súčasnej miere smrtnosti na infekciu vo výške okolo 0,20% nemajú lockdowny oporu vo vede a vychádzajú zo svojvoľných, protirečivých a nekonzistentných opatrení.

Na um mi prichádza niekoľko príkladov, a to, že za „nevyhnutné“ sa považujú napríklad obchody s alkoholom (v zahraničí sú to osobitné obchody, nie ako na Slovensku, kde sa alkohol predáva priamo v potravinách).

Za nevyhnutné sa tiež považujú veľké reťazce a tie zostávajú otvorené, zatiaľ čo samostatné, nezávislé malé prevádzky nie. Otvorené môžu mať holiči, nie však kaderníctva.

Odporúča sa síce dať sa testovať na Covid-19, no kolonoskopia či iné vybrané operácie povolené nie sú. Hoci vitamíny C a D a slnečné žiarenie posilňujú imunitný systém, zrušené boli všetky vonkajšie športové programy.

Celkom neočakávane aj jedna štúdia banky JP Morgan potvrdila, že sa lockdownom nepodarilo „zvrátiť priebeh pandémie“, pretože „zničili milióny živností“, a že ako sa klesali miery infikovanosti nesúvisiace s často nekonzistentnými lockdownovými opatreniami“ bolo po zrušení karantén hlásených menej prepuknutí nákazy.

Keďže oficiálny príbeh o Covid-19 ako existenčnej hrozbe padol, je zaujímavé sledovať, ako sa objavujú „hot spoty“, čiže ohniská nákazy, práve keď nejaké konkrétne miesto ohlasuje znovuotvorenie.

Tieto nové „ohniská“ nabádajú k obnoveniu diskusie o povinnom nosení rúšok na tvár a dodržiavanie sociálneho odstupu, ktorej úspech závisí od zasievania strachu pokryteckými médiami a naivnej verejnosti, stále veriacej, že Covid-19 je nebezpečnejší, než bežná sezónna chrípka.

Nedávno sme aj na našej stránke priniesli dôkaz, že smrtnosť Covid-19 je nižšia ako bežnej chrípky.

Načo obmedzovať bezpríznakových občanov?

Dr. Maria Van Kerkhoveová, technická vedúca pracovnej skupiny WHO pre COVID-19, zhatila nedávno toto úsilie vyhlásením:

„Na čo sa chceme naozaj sústrediť… keby sme sledovali všetky symptomatické prípady, izolovali ich, tie kontakty vysledovali a dali ich do karantény… prenos by sme drasticky znížili. Výsledky by boli veľmi, veľmi dobré…“

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Dr. Van Kerkhoveová potom vysvetlila, že prenos vírusu od asymptomatických pacientov sa zdá byť veľmi zriedkavý:

„Stále sa javí byť zriedkavé, že by ho asymptomatická osoba skutočne preniesla na ďalšieho jednotlivca.“

Následne nastala vo WHO panika, no necenzurované poznámky Dr. Van Kerkhoveovej boli veľmi jasné, pretože oprávňovali k spochybneniu účelu celého procesu lockdownu.

Ak asymptomatická osoba chorobu nešíri, ale mohla by verejne zvyšovať kolektívnu imunitu, prečo má potom nosiť na tvári rúško alebo byť v karanténe?

Hovorkyňa Bieleho domu Pelosiová vyzvala k povinnému noseniu tvárových rúšok po tom, čo tajomník Ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb USA Azar uviedol, že Pence a Trump sú denne testovaní a sú asymptomatickí, preto nemusia nosiť rúška.

Načo vlastne rúška?

Nateraz neexistuje žiadna norma pre to, čo tvorí „bezpečné“ tvárové rúško, ani pokyny pre nakladanie s použitými rúškami, keď sa vezme do úvahy, že použité rúško bude kontaminované biologicky rizikovým materiálom.

A tak je tvárové rúško skôr prostriedkom na vynucovanie občianskej poslušnosti, než bezpečnostným opatrením.

Predpojatosti príbehu krízy ešte pridáva to, že najdrahšie opatrenia ohľadom zákazov vychádzania (v USA), z ktorých sú niektoré trestané ako zločiny, prichádzali hlavne od guvernérov a starostov z Demokratickej strany, ktorí nepredložili žiadne vedecké ani forenzné údaje dokazujúce, že by sa povinným tvárovým rúškam alebo domácejizolácii podarilo zabrániť šíreniu vírusu.

Počas stretnutia Výboru Bieleho domu pre dohľad nad súkromnými a občianskymi slobodami skončila debata v súlade s líniami strán, kedy Demokrati tú svoju poslušne obhajovali a zanietene namietali proti svojim kolegom, presadzujúcich zrušenie rúšok.

Ohromujúce verejné vypočutie Komisie okresu Palm Beach z 23. júna o navrhovanom povinnom zavedení rúšok vyvolalo nesmierny odpor.

Hoci povinnosťou OSHA (Agentúry pre bezpečnosť a zdravie pri práci) je dohliadať na zdravie a bezpečnosť každého pracovníka, keď každé pracovisko musí spĺňať normy OSHA, na svojej webovej stránke ohľadom COVID-19 uvádza, že látkové tvárové rúška „nebudú kvôli svojej nedoliehavosti, chýbajúcemu tesneniu či nedostatočnej filtrácii nositeľa chrániť pred vzduchom šírenými infekčnými agensami.

Ďalej OSHA informuje, že musí byť dodržaná bezpečná úroveň kyslíka, keďže atmosféra s nedostatkom kyslíka (definovaná ako menej než 19,5% objemu) predstavuje respiračné riziko.

Hoci nejestvujú žiadne solídne vedecké poznatky či dôkazy, preukazujúce výhody povinného používania rúšok, NE Journal of Medicine uviedol, že:

„Vieme, že nosenie rúška mimo zdravotníckych zariadení poskytuje iba malú, ak vôbec nejakú, ochranu pred infekciou […]

Šanca dostať Covid-19 z náhodného kontaktu na verejnom priestranstve je preto minimálna. Túžba po celoplošnom nosení rúšok je v mnohých prípadoch reflexívnou reakciou na úzkosť z pandémie.“

Celkom nedávno riaditeľ NIAID Dr. Anthony Fauci vyhlásil, že nosenie rúšok je do veľkej miery „symbolické“, keď uvádzal príklad, čo by mali robiť ostatní.

Podľa lekárov Dr. Russella Blaylocka a Zacha Busha hrozí tiež „všetkým nositeľom masiek riziko hypoxie“.

Sociálny odstup a karantény (izolácie)

Hoci sociálny odstup nemá ani kúsok opory vo vede, ide o vzájomne sa vylučujúcu frázu, pretože na vynútenom odstupe od iných ľudí nie je nič sociálne.

Pripisuje sa protokolu CIA, používanému do päťdesiatych rokov na zlomenie odporu väzňa alebo vedeckému projektu pre mladistvých.

V každom prípade sa sociálny odstup ukázal ako skvelý spôsob narušenia normálnej potreby jednotlivca po sociálnom kontakte, pre účinné vyhladovanie funkcie mozgu po kontakte s ľuďmi a porovnateľný s inými emocionálne nezdravými depriváciami.

Ako uviedol bývalý vojnový zajatec z Vietnamu John McCain: „Ničí vám to ducha účinnejšie než akákoľvek iná forma zlého zaobchádzania.“

Pravidlá číslo 3 a 44 Pravidiel Nelsona Mandelu varujú pred odrezaním od vonkajšieho sveta a viac ako dva týždne izolácie zakazujú ako kruté a neľudské zaobchádzanie.

Záver

Zatiaľ čo vyfabrikovaná zdravotná kríza COVID-19 otvorila dvere Svetovému ekonomickému fóru a jeho priateľom k zavedeniu Jednej svetovej vlády, miliardy ľudí na celom svete ďalej hrajú hru kognitívnej disonancie.

Len málo z nich si však uvedomuje, že sú svedkami celoplanetárneho prevratu s nastupúujúcim silným dohľadom naď všetkým obyvateľstvom a tvrdou cenzúrou.

Prírodná liečba osteoartritídy

Zdroj: off-guardian.org, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Redakcia – okolo obeda som vám k článku „trestné oznámenie“ poslal hutný koment – bol zaradený do fronty. Večer som vám to už poslal e-mailom /Maroš – Ad Absurdistan/. Zaraďte ho prosím k tomuto článku – jedná sa o. i. aj o to, že v rokoch 2016-18 mnohé európske štáty prijali zákon o zákaze zahalovania tváre – kvôli teroristickým útokom sa jednalo o burky, hidžáby, ale aj o rúška /Antifa/ – a boli za to mastné pokuty. Takže teraz čo je viac – nariadenie /svojvoľné – bez opory v zákone – aj keď pozmenenom/, alebo platný zákon. Nás sa to netýka, pretože slovenskí socanskí saracéni – ficovci a spol. za to nehlasovali a dali prednosť pomalej islamizácii Slovenska – to by Fico s Kaliňákom vtedy asi nesmeli do mešity na návšteve v Emirátoch, a Kaliňák by nedostal od Ara-bačov motorku.

  • Redakcia – Ad Jela „Skutočne, ani sa už nebudem čudovať, ak vás zakážu, kvôli vaším postojom! “ – kedy pochopíte význam načasovania určitej informácie? Čo vám vadí na tom mojom Ad Absurdistan? Alebo vám robí dobre, keď vám hyeny obžierajú uši? Tak raz vás z toho stanu dostanú…

 2. Milan Mašcuch

  A Fico aj Pelegrini držia zobáky, pretože oni by postupovali podobne.

 3. Ďakujeme za ďalší potrebný článok. Len že bohužiaľ veľa ľudí neverí, čo sa s nami robí. My sme pre nich len konšpirátori, zaostalí, nemáme potrebné školy…

 4. Aké „peknučké“ – tí čo pretláčajú očkovanie proti Covidu majú obrovské akcie vo farmaceutickom priemysle.
  https://www.naturalblaze.com/2020/09/chief-scientific-adviser-criticized-for-large-investments-in-vaccine-developer.html

 5. Prečo sa tieto veci ohľadom nosenia rúšok, očkovania či iných reštrikčných opatrení nedajú na medzinárodný trestný tribunál v Haagu,alebo niekde kto sa tým zločinmi proti slobode, ľudskosti bude zaoberať.Prečo právnici u nás s tým nič nerobia.

  • Lebo celý svet je zblbnutý a výsledok medzinárodného súdu by bol tak o 5 rokov, čo nám moc v súčasnej situácii nepomôže.

   • Redakcia – pomôže čo najširšia informovanosť verejnosti. Dosť mi začína vadiť vaša prispatosť – toto tu by malo chŕliť info s rovnakou frekvenciou, ako protistrana s mainstreamovým delostrelectvom.

    Teraz konkrétne fenomén zabúdania – všeobecne známy! Teda – verejnosť už „zabudla“, že pred 3 rokmi boli prijaté zákony proti zahaľovaniu tváre! Čo vám vadí na tejto informácii?! Ilustračne sem dávam torzo článkov bez linkov! Aby to prešlo – na pár minút prípadne. Ušlel vám o .i. aj zákaz vakcíny AstraZeneca v USA – bolo to v tom stopnutom komentári – nevadí?! Jáj! Vy viete…

    „“Okamžité zatčení a vězení za nenošení roušky, zní z Řecka“
    „Tyto pokyny vydal řecký prokurátor z tamního Nejvyššího soudu Vassilis Pliotas, který také navrhuje, aby protestujícím ve zrychleném soudním řízení mohl být udělen trest odnětí svobody až do výše jednoho roku.“ – zdroj si nájdite.

    „“Letisko Viedeň: Od zajtra platí zákaz zahaľovania tváre
    Pridal Števo Bodor
    30. septembra 2017
    „Zákon hovorí, že každý človek na verejnosti má mať tvár jasne rozoznateľnú od brady až po čelo. Nesmú sa nosiť burky, nikáby, rúška alebo iné predmety ktoré by zahaľovali tvár. Zákon je takto napísaný len z dôvodu toho aby nebol “proti náboženský”, ale “nábožensky neutrálny”.

    Dodržiavanie zákona budú kontrolovať policajti aj colníci najmä v príletovej hale letiska. Osobe ktorá bude zákon ignorovať hrozí zadržanie políciou a pokuta do 150 Eur.“ – zdroj si nájdite!

    „Zákaz zahaľovania tváre? Rakúska polícia chcela pokutovať pacienta s leukémiou. redakčný výber 24 apríla, 2018. Rakúska polícia chcela uložiť pokutu 80 eur mužovi, ktorý na ulici nosil lekármi predpísanú zdravotné rúšku. … Skutočný účel Matovičovej vlády je rozpredať Slovensko do zahraničia.“ – zdroj si nájdite.

    „Vigano: Temné mocnosti si želajú rozpustiť spoločenský poriadok, aby mohli vytvoriť neslobodný svet“ – zdroj si nájdite.

    „Slovensko dostane rusky lek proti koronaviru! – zdroj si nájdite.

    Teraz položím otázku namiesto Jely – máte tu – redakcia – niečo kanalizovať – odviesť pozornosť?

    Double Game is over? /Keďže neverím ani vlastnej materi…/

    • Ved to uz pochopte! Keby badatel zverejnil clanok o tom zakaze prekrytia tvare, tak by ich uz vymazali uplne z netu, tak preto! Ano, mate pravdu, je to tak, co tak si zalozit vlastnu web stranku alebo blog a sirit tieto info tam??

 6. Práve som vypočula video na infowars.com
  Pán Alex Jones mal interview s Dr. Andrew Wakefield-om (odborníkom na vakcíny).
  Dr Wakefield odborne vysvetľuje ako budú veľmi nebezpečné vakcíny proti Covidu-19, ako Bill Gates sa vyjadril, že toto je jeho najlepšia investícia, ktorú v živote urobil. Ako Bill Gates už svojimi vakcínami zavraždil veľa ľudí, zničil im zdravie. Ako farmaceutické spoločnosti si vybavili, že nenesú zodpovednosť za vakcíny, ako ich nemožno zažalovať.
  Všetko je len o peniazoch o zisku.
  Plaquenil, zink, vit. C, D – pomôže vyliečiť Covid.
  Dr. Wakefield vysvetľuje aký nezmysel je nosenie rúšok, udržovanie vzdialeností medzi ľuďmi, izolácia…
  Hovorí, že vôbec vakcíny pre deti majú byť dobrovoľné a nie povinné. Predtým ako sa dieťa zaočkuje nejakou vakcínou, lekári by mali informovať rodičov o vedľajších účinkoch vakcíny a rodič by sa mal dobrovoľne rozhodnúť či dá svoje dieťa proti niečomu zaočkovať.
  Títo dvaja páni nedali svoje deti zaočkovať – dnes sú zdravé.

 7. Vynikajúci článok, škoda, že takých je málo. Bolo by potrebné ich kopírovať a po vytlačení vylepovať vo vchodoch domov,. Možno potom by ľudia pochopili, kto im chce dobre a kto ich zavádza a kto sú ozajstní odborníci. A čo sa rúšok týka, mali by ich úplne zakázať, a to všade!

 8. Vo štvrtok 24.9. bola na čt1 relácia Máte slovo s M.Jílkovou ohľadom vakcíny na covid. V závere sa moderátorka pýtala kompetentných, ako rozpoznáme pri nachladnutí a zvýšenej teplote, či máme chrípku alebo covid? Nakoľko ak zavoláte k svojmu alebo detskému lekárovi, tak vám povie aby ste si dali urobiť test na covid a potom prišli.
  Žiaľ, na toto odpoveď zatiaľ nikto nedal.
  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/220411030520027/

  Taktiež..to, že na SK pribudli prípady nakazených, nikto nedáva do súvisu s presunom študentov. Veď nič také mimoriadne sa neudialo v krajine od septembra, ako to, že školy začali testovať svojich VŠ študentov. Ale najjednoduchšie je povedať, že SK sa dostalo nad kritickú hranicu. Kto prosím určil tú hranicu? Ako si dovolí premiér hádzať všetkých občanov do jedného vreca tým, že sme zodpovední za nárast prípadov??!!
  Kedy nám dôjde, že je to proste vírus, ktorý z jedného dňa na druhý nezmizne a musíme sa s ním naučiť žiť?! Mám kolegyňu, ktorá má v práci nonstop rúško odvtedy ako sa nariadilo a každý dokument na podpis donesie v gumenných rukaviciach.
  Som z toho smutná a rozčarovaná z tohto zrnka v smetisku.

 9. Palaga Milan

  Velmi zaujimave. Dnes bolo na STV1 spravach ze vas coskoro zakazu lebo blaznite verejnost neoverenymi informaciami. Ale uznajte, kam potom budeme chodit citat konspiracne teorie a vymysly „blaznov“ ako ich nazyva pan priemer?

  • Ako nás zakážu? Veď už 30 rokov nežijeme v totalite. Či sloboda slova sa už dnes v „liberálnej“ demokracii nenosí?

   • Vcera zrusili kompletne ucet Miroslavovi Saganovi na FB a kedze pracuje v nejakej korporacii, hrozia mu vyhadzovom, ak neprestane podavat TO na vladu a sirit to medzi ludmi!!!
    Ja som aj jemu uz davnejsie hovorila, ze sa ma zdruzit do OZ a tak podavat TO na vladu a konat, pretoze umlcat jednotlivca je lahke ale take OZ dost tazke!!!

  • Milan – zakázané ovocie a bla bla – niekto otáča kormidlom!
   „Televízny videoarchív – RTVS.sk
   [Prehľadávať doménu http://www.rtvs.sk/televizia/archiv?ord=dt%5D http://www.rtvs.sk/televizia/archiv?ord=dt
   Spiaci agenti I. Dramatika Seriál Spiaci agenti, je fiktívnym príbehom, ktorý začína teroristickým útokom na Ruské veľvyslanectvo v Líbyi, pri ktorom zomrie 17 diplomatických zamestnancov.“ – tak keď pustili do vysielania toto, čo pred 4 rokmi intenzívne mazali – tak sa naozaj niečo deje! Odporúčam pozrieť – prvé 4 diely sú super – 5. až 8. už od iného filmárskeho tímu – nič moc. „Darček“ na rozlúčku Nicholsonovi a Lipšicovi – asi tak.

 10. Dusan Belacik

  LUDOVE POVEDANE „:VYSRAT SA NA VSETKO A ULAVI SA VAM“hovori stare historicke stalozelene ludove porekadlo.
  V dvesnej dobe mame uz velke mnorstvo vysoko vzdelanch kvalifikovanych idiotov generujucich velke mnozstvo problemov.

 11. Treba prečítať, čo nás čaká:
  https://www.hlavnespravy.sk/ursula-von-der-leyenova-chce-zaviest-pre-obcanov-eu-jednotnu-digitalnu-identitu/2304624
  Jednu vetu z tohto článku som prekopírovala:
  Paralelne k zavedeniu jednotnej digitálnej identity, pracuje EÚ-komisia aj na zavedení jednotného digitálneho očkovacieho preukazu.

  • He – milí Bádateľkovia!
   Kúpte si u Číňana peknú tašku a začnite si do nej baliť pyžamká a zubné kefky! Zubnú pastu nie – ale prášok na riad – v base si budete čistiť hajzlík zubnou kefkou. Tú pastu nebudete potrebovať – zuby vám vyrazia pri prvej príležitosti. Ešte odporúčam pribaliť si horolezecké mačky – budete ich potrebovať v ajnclíku, aby ste mohli „dôstojne“ stáť na studenej šikmej podlahe a neopierať si čelo o stenu. NORBERT je už pre vás pripravený! „Vždy pripravený!“

   „„Chtěl bych upozornit uživatele zakázaných zdrojů. Musí to být jejich odpovědnost, proč a nač to dělají. Jde o to, že začíná fungovat systém (kybernetické ochrany), budeme o všech těchto uživatelích vědět, budou evidováni, a budou-li i nadále šířit ruský kontent na Ukrajině, budou mít určité problémy bezprostředně s naší policií a s našimi silovými strukturami,“ řekl Danilov v průběhu prezentace Globálního střediska pro součinnost v kybernetickém prostoru založeného za podpory Ministerstva vnitra Ukrajiny a společnosti Naftogaz Ukrajiny.“
   https://ac24.cz/-/uzivatele-zakazanych-ruskych-internetovych-zdroju-budou-na-ukrajine-evidovani?redirect=%2F

 12. Niečo som prekopírovala:
  18. marca 2020 mnoho ľudí veľmi ostro reagovalo na ďalšie „odhalenie“ Billa Gatesa počas
  odpovedí na otázky predplatiteľov sociálne skupiny Reddit. Na otázku, aké zmeny sa
  očakávajú v blízkej budúcnosti, odpovedal Gates najmä: „Nakoniec budeme mať určité
  DIGITÁLNE CERTIFIKÁTY, ktoré budú ukazovať kto sa zotavil, kto sa nedávno testoval,
  alebo kto dostal vakcínu.“

 13. Palaga Milan

  Bill Gates, ktory odovzdal 99% svojho majetku charite a vy ho obvinujete ze „svojimi“ vakcinami zavrazdil ludi? Naozaj a vazne?

  • Stálo by rozhodne za to zistiť si ako sa Billa Gatesa stal známy a ctihodný stvoriteľ najväčšej IT spoločnosti, koľko naivných perespektívnych spoločností odumrelo pod tlakom globalistických ambícií BG a iných.

 14. Jednoduchá

  Pre Jean -ďakujeme pekne za skvelé články, vďaka nim vieme viac o tom ako to s tým covidom je./podobne ako máte od Dr.Mercolu, tak také čítam aj ja 🙂 /….Na to,ako BillGates robil a ,,vraždil“ v ,,záujme očkovaní“ mal už ozaj dávno sedieť v chládku!……veľmi smutné !!! a nielen on, ale aj tí ďalší ,kt.mu tak radi nie preto, že je to ,,dobrá“ vec, ale za peniaze sa nechajú kúpiť! čo na tom, že prišli o život iní ľudia a aj mnoho,mnoho detí!:-(((….otrasné, čo sme to za luďia ! a vôbec sú to ešte ľudia??? nie podľa mňa už dávno nie, jednoducho sú to bezcitné ,,bábky“, za peniaze ,,naprogramované“ plniť príkazy iných !!! :-(((…..a ešte k tej zamask.tvári od p.Maroša – takto myslím chodili oblečení eunuchovia v dák.histor.filmoch, myslím že to bolo aj v Angelike….a teraz mi to príde, že ak niekto zavelí, že si máme dať pomaly ,,šerblík“ na hlavu, lebo nám to pomôže?….koľkí z nás to urobia ? a koľkí to urobia automaticky ? a koľkí z nás oprášia ten klasic.,,sedliac.rozum“ a povedia si – toto? tak to určite nie!…Milé dámy a milí páni, tak nosenie rúšok je úplne ale úplne rovnaké!….zamyslite sa prosím nad tým ! ……..
  Želám pekný večer všet.slob.zmýšľajúcim! :-)……………..

 15. Už len čakam kedy bude verejne zlynčovany prvy človek za to,že ma rúško po nosom.Zaruškovani hypochondri su mimoriadne agres ivny.Miesto toho aby svojich rodičov zavreli do pivnic a zostali doma,tulaju sa po svete a šikanuju ludi ktori chcu žit.Neviem či ste postrehli ako sa na vas upieraju nevražive pohlady.Naraz covidmaniakom nevadi že sa ludia prežieraju,fajčia ,droguju alebo inač si humplujú zdravie.Hlavne noste rúška a budete zdravi.Toto je chorý svet.

 16. Jednoduchá

  Presne tak, tento svet je akýsi chorý ! no nie všetci v ňom sú takí chorí a to je už rozdiel ! a či niekto zazerá, pozerá alebo ohŕňa ,,frňákom“, mi je šuma – fuk ! / ako hovoria moje deti/….pokiaľ viem, že svoj.zmýšľaním, rozprávaním a konaním nikomu neubližujem a neobmedzujem, aspoň vedome, žeby som o tom vedela, mi môže byť úplne jedno, čo si kto myslí !………

 17. FAŠISTI si – a nám skrátka nedajú pokoj! Slovensko momentálne terorizujú piati ľudia doboha!

  „Slovensko má nové opatrenia

  Ústredný krízový štáb rozhodol o nových opatreniach, ktoré budú platiť od 1. októbra. Premiér Igor Matovič spolu s hlavným hygienikom Jánom Mikasom o nich informovali počas tlačovej konferencie.

  Hromadné podujatia budú na Slovensku od októbra zakázané. Výnimkou budú sobáše, pohreby, krsty, zasadnutia orgánov verejnej moci či podujatia, kde budú všetci negatívne otestovaní. Zakázať by sa tak mali športové, kultúrne či firemné podujatia, ale aj omše. Organizovanie rodinných osláv sa neodporúča.

  Povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri opäť vstúpi do platnosti. Nosiť sa však bude v prípade, ak rozstupy medzi ľuďmi budú menšie ako dva metre. V interiréri je rúško povinné aj naďalej.

  Školáci a študenti druhého stupňa základných škôl a na stredných školách budú musieť aj naďalej nosiť rúška. Na prvom stupni budú odporúčané. “

  „Na Slovensku by sa opäť mal vyhlásiť núdzový stav. Tento krok musí ešte v stredu (30. 9.) odobriť vláda.

  „Nebude len na oblasť zdravotníctva, bude to všeobecný núdzový stav,“ vysvetlil Matovič.“
  https://najmama.aktuality.sk/clanok/303038/na-slovensku-pribudlo-265-novych-chorych-v-karantene-su-dalsie-skoly/?utm_source=azet.sk&utm_medium=magaziny-top&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-azet-new

  Parafrázujem časť známej vtipnej poémy o SNP /“Samopal v kredenci – granát v hrnci – kuknem ven – jebenci – Nenci!“/:

  „Slováci vymysleli pre Matoviča nový obrnený voz! Rebriňák! Guľa priletí – preletí – a škody nenarobí!“

 18. „Právna analýza a výzva Matovičovej vláde na zastavenie neplatných korona opatrení
  28.09.2020 | 17:05
  Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, opierajúce sa o Uznesenie vlády sú NULITNÉ, ničotné, sú paaktami.“

  „JUDr. Adriana Krajníková vykonala právnu analýzu pod názvom: Žiadosť o zdržanie sa protiprávneho konania a výzva o zastavenie vydávania a výkonu nulitných právnych aktov, ktorú dňa 25.9.2020 adresovala predsedovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi.

  Predmet predkladanej veci sa týka Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, vydávaných na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky, č. 111, zo dňa 11.3.2020, podľa § 5 ods. 4 písm. h) Zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a podľa § 12 ods. 2 a/alebo § 48 ods. 4 cit. zákona, § 46 a 47 Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, niektoré podľa § 7, 20 a 25 Zák. č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

  Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva trpia viacerými ťažkými procesno-právnymi vadami, pre ktorý dôvod sú nulitné, ničotné, sú paaktami. Pre účely tohto podania je ako primárne podstatná vada nedostatku právneho základu Opatrení a nedostatku právomoci Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky konať.

  O d ô v o d n e n i e :“ /materiál sa skladá z množstva pdf formátov/
  https://www.infovojna.sk/article/pravna-analyza-a-vyzva-matovicovej-vlade-na-zastavenie-neplatnych-korona-opatreni

  VIDEO: Tisíce lidí na demonstraci v Praze proti rouškám a totalitním opatřením vlády kvůli údajné pandemii
  https://www.infovojna.sk/article/video-tisice-lidi-na-demonstraci-v-praze-proti-rouskam-a-totalitnim-opatrenim-vlady-kvli-udajne-pandemii

  Takže ako hovoria bratia Česi – „Demise nebo defenestrace!“ – he! – u nás by ich mohli vyhodiť na úrade vlády leda z prvého poschodia…

  Ozaj viete aký rozdiel je, keď padá človek z 5. poschodia a z 1. poschodia?

  Z piateho je to – „Aáááááá – duf!!!“
  Z prvého je to – „Duf!!! – aáááá…“

  Rebriňák je rebriňák….

 19. Matovič má veľký problém – medzi psychopatmi zatiaľ nenašli jeho dvojníka!

  https://www.freefilm.to/film/dictator–diktator

  „Jmenuje se Aladdin a od smrti Kim Čong Ila je považován za posledního mohykána mezi diktátory. Komik a mystifikátor Sacha Baron Cohen si po kazašském Boratovi a rakouském Brunovi navlékl mužný plnovous a spolu s ním masku neomezeného vládce zemičky jménem Wadiya, kterou chce ze všech sil zachránit před demokracií. Takového borce by chtěl mít za svého prezidenta každý. “
  „Na světě jsou ale i země, které nebezpečí demokracie neodolaly, a jejich představitelé se rozhodli pozvat Aladdina do budovy OSN, aby mu vážně promluvili do stylu vládnutí. Aladdin, který se nikoho a ničeho nebojí, se k výzvě postaví čelem a vyrazí do Ameriky. Pro jistotu v doprovodu svého hlavního poradce (Ben Kingsley) a dvojníka, jenž je mu k nerozeznání podobný, až na tu mozkovou kapacitu (pasáček koz ji mít extra velkou nepotřebuje). Až ve stínu Sochy svobody Aladdin na vlastní kůži pozná, jak zhoubné zřízení ta „slavná“ vláda lidu může být.“
  „Průvodce „džunglí“ normálního světa najde shodou náhod v člověku, od kterého by si jinak udržoval co největší distanc. V ženě (Anna Faris)! Mezi její další zásadní vady patří to, že je ortodoxní feministkou s chlupatým podpaždím, levicovou aktivistkou, vegetariánkou a nesnáší diktátory všeho druhu. Přesto se Aladdin s její pomocí pokusí pro svou zemi diktaturu a tyranii zachránit.“

  • He! “ Přesto se Aladdin Matovič s její pomocí pokusí pro svou zemi diktaturu a tyranii zachránit.“

   „Vyhlásenie núdzového stavu je vážnym krokom, nakoľko tento osobitný ústavný režim umožňuje aj nad rámec limitov daných Ústavou SR zasahovať do sféry základných práv a slobôd. Tieto možné zásahy a obmedzenia upravuje ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čl. 5 ods. 3 tak, že „v čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu:

   a) obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,

   b) uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd,

   c) obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení,

   d) obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie,

   e) obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,

   f) obmedziť doručovanie poštových zásielok,

   g) obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie,

   h) obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,

   i) obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,

   j) zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo,

   k) zakázať uplatňovanie práva na štrajk,

   l) vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.“

   Ide o široký katalóg možných obmedzení, pritom v porovnaní s ostatnými osobitnými ústavnými režimami podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu (teda vojna, vojnový stav a výnimočný stav) ide o katalóg najužší.

   Ako ústavný zákon o bezpečnosti štátu ustanovuje, núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území (čl. 5 ods. 1 in fine). Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní (čl. 5 ods. 2).

   Opatrenia, ktoré na zmiernenie šírenia epidémie koronavíru SARS-CoV-2 ku dňu písania článku (14. 3. 2020) Slovenská republika prijala, sa zatiaľ nezakladali na vyhlásení núdzového stavu, keďže v čase písania článku k vyhláseniu núdzového stavu nedošlo. Je však dosť možné, že sa tomuto kroku vláda SR nevyhne (práve v deň písania tohto článku predseda vlády P. Pellegrini avizoval, že vláda možno prijme v nasledujúci deň – teda v nedeľu 15. marca 2020 – prísnejšie opatrenia[6]). Toto moje konštatovanie však nie je kritikou možného vyhlásenia, keďže podmienky na vyhlásenie núdzové stavu naplnené sú a ak vláda vyhlásenie núdzového stavu vyhodnotí ako potrebný krok, mali by sme to akceptovať ako krok vykonaný v záujme nás všetkých. Možno pritom predpokladať, že na rozdiel od roku 2011 by došlo k vyhláseniu núdzového stavu na celom území Slovenskej republiky.

   Z možných opatrení a obmedzení zrejme ako najpravdepodobnejšie sa javia možné uloženie pracovnej povinnosti (na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti či udržiavania verejného poriadku), ďalej obmedzenie slobody pohybu, obmedzenie zhromažďovacieho práva a možno aj zákaz uplatňovania práva na štrajk.

   Autor: doc. Mgr. Ján Škrobák PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva“

   REPLAY: „h) obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,

   i) obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,“ = CENZÚRA!!!
   https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/03/15/spravne-pravo-v-casoch-pandemie-koronavirusu-cast-prva-nudzovy-stav/

   https://www.finance.sk/184226-nudzovy-stav-co-sa-moze-a-nemoze/

 20. Jednoduchá

  pre p.Maroša – viem, že je tu vážna téma, no veľmi som sa pobavila Vaším záverom v dneš,komentári o 6:22hod- krátke, stručné, výstižné ! :-)…trošku menej slušné, no tak ,,ľudovo“ ? povedané !…….a ten fim ,,Diktátor“ vyzerá byť výborná satirická komédia! určite si ho niekedy pozriem…… len aby mi potom susedia neklopali na dvere ! :-(….no neva, nech si poslúžia ! :-)))……………
  p.Matovič si aj so svoj.tímom ,,zmýlili“ svoju prácu a potom ,,mýlia“ aj tých ostaných !….otrasné!!!….Slováci, nedajme sa ! ………………..
  Želám pekný večer Vám aj ostat. všetkým slobodne zmýšľajúcim ! :-)………………

Pridajte komentár

*