Teraz budú najdôležitejšie eurovoľby v histórii. Určite choďte voliť a zabráňte progresívnym fašistom navoziť tu státisíce migrantov, zaviesť povinné očkovanie, zakázať autá na benzín, zdražiť energie a potraviny, zaviesť digitálnu totalitu, zatiahnuť nás do vojny a inak vám zničiť život!

Postavte sa tyranii: Ako reagovať na všetky tie zlá nášho veku


Print Friendly, PDF & Email

Postavte sa tyranii: Ako reagovať na všetky tie zlá nášho veku

(John W. Whitehead, wakingtimes.com) – „Cirkvi je treba pripomínať, že nie je pánom ani sluhom štátu, ale skôr jeho svedomím. Musí byť vodcom a kritikom štátu a nikdy nie jeho nástrojom. Ak cirkev znova nezíska svoju prorockú horlivosť, stane sa irelevantným spoločenským klubom bez morálnej či duchovnej autority.“ – Martin Luther King Jr. (Klopanie o polnoci, 11. júna 1967)

V každom veku sa pristihujeme pri premýšľaní nad otázkou, ako by na morálne otázky dnešných dní reagoval Ježiš Kristus – ten potulný kazateľ a revolucionársky aktivista, ktorý zomrel po tom, čo sa postavil policajnému štátu svojej doby, konkrétne Rímskej ríši.

Napríklad, presadzoval by Ježiš, ako to v posledných rokoch robili mnohí evanjelickí kresťanskí lídri, aby sa členovia kongregácie „podvolili svojim lídrom a tým, čo sú pri moci“?

V policajnom štáte sa to prekladá ako vyhovieť, prispôsobiť sa, podriadiť sa, poslúchať príkazy, skláňať sa pred autoritou a celkovo robiť všetko, čo vám nariadi predstaviteľ vlády?

Čo by robil Ježiš?

Preštudujte si život a učenie Ježiša a možno budete prekvapení, aké relevantné sú pre našu súčasnú dobu.

Ako radikálny nonkonformista, ktorý všade, kam sa pohol, spochybňoval autority, strávil Ježiš svoj dospelý život hovorením pravdy mocným.

Spochybňoval statusu quo svojej doby, vzpieral sa zlému zaobchádzaniu Rímskej ríše a poskytoval návod, ako sa vzoprieť tyranii, ktorým by sa mohli riadiť či už tí nábožensky založení, alebo iní, ktorí prišli po ňom.

Tí, čo žijú v tomto súčasnom veku vládnych lockdownov, imunitných pasov, zmilitarizovanej polície, prehliadok na krajniciach ciest, neoprávneného sledovania a podobne, by mohli mať pocit, že tieto udalosti sú bezprecedentné.

Lenže znaky policajného štátu a dôvody jeho existencie sú rovnaké dnes, ako boli v čase Ježišovho života: kontrola, moc a peniaze.

Veľmi podobne ako západné impéria dnes (USA, EÚ), aj Rímska ríša Ježišových čias bola charakterizovaná utajovaním, dohľadom, všadeprítomnou prítomnosťou polície, s občanmi sa zaobchádzalo ako s podozrivými len s malou možnosťou odvolať sa proti policajnému štátu, neustálymi vojnami, vojenským impériom, stanným právom (zákazmi vychádzania) a politickou odplatou voči tým, ktorí sa odvažovali spochybňovať moc štátu.

Policajný štát zďaleka neznamená len kroky orgánov činných v trestnom konaní.

V skutočnosti je policajný štát charakterizovaný „byrokraciou, utajovaním, neustálymi vojnami, národom podozrivých, militarizáciou, dohľadom, rozsiahlou prítomnosťou polície a občanmi, ktorí majú len malú možnosť brániť sa krokom polície.“

Znaky policajného štátu

V skutočnosti sú policajný štát, v ktorom žil (a zomrel) Ježiš a jeho neobyčajné podobnosti so súčasným svetom viac než znepokojujúce.

1. Utajovanie, dohľad a vláda elity

S roztváraním sa priepasti medzi bohatými a chudobnými v Rímskej ríši sa vládnuca trieda a trieda bohatých stali synonymom, zatiaľ čo nižšie triedy, ktorým boli čoraz viac odopierané ich politické slobody, čoraz viac strácali záujem o vládu a ich pozornosť sa dala ľahko odlákať „chlebom a hrami“.

Veľmi podobne ako dnešná doba so svojou chýbajúcou transparentnosťou vládnutia, prehnaným vnútroštátnym dohľadom a vládou bohatých, aj vnútorné fungovanie Rímskej ríše bolo zahalené tajomstvom, pričom jej lídri sa mali stále na pozore pred potenciálnymi ohrozeniami svojej moci.

Výsledný celoštátny dohľad vykonávala hlavne armáda, ktorá konala ako vyšetrovateľ, donucovateľ, mučiteľ, policajt, kat a žalárnik.

Dnes túto rolu plnia polícia, tajné služby, ministerstvo vnútra a čoraz viac sa militarizujúce policajné sily v celej krajine.

2. Rozsiahla policajná prítomnosť.

Rímska ríša využívala na udržanie „mieru“ svoje vojenské sily, čím zaviedla policajný štát, ktorý zasahoval do všetkých aspektov života občanov.

Takto títo vojenskí velitelia, využívaní na riešenie širokého rozsahu rutinných problémov a konfliktov, presadzovali vôľu štátu.

Úlohou dnešných špeciálnych tímov, pozostávajúcich z bežnej polície a rôznych špeciálnych útvarov je vykonávať rutinné príkazy na prehliadku kvôli menším prečinom, ako sú držanie marihuany, či zneužitie kreditnej karty.

3. Občania s malou možnosťou brániť sa policajnému štátu

S rozširovaním Rímskej ríše takmer vymizla osobná sloboda a nezávislosť, ako aj akýkoľvek skutočný zmysel miestnej vlády a národného povedomia.

Podobne aj v dnešnej dobe sa občania cítia do veľkej miery bezmocní, nevyslyšaní a nezastúpení pred po moci prahnúcou vládou. Ako sa štáty a lokality dostávajú pod priamu kontrolu vládnych agentúr a nariadení, zmocňuje sa národa pocit naučenej bezmocnosti.

4. Ustavičné vojny a vojenské impérium

Veľmi podobne ako u dnešnej Ameriky a NATO s ich praxou robiť svetového policajta, vojna a nad ňou sa klenúci militaristický étos určovali rámec Rímskej ríše.

Tá sa rozprestierala od talianskeho polostrova po celej južnej, západnej a východnej Európe, siahajúcej až do severnej Afriky a západnej Ázie.

Okrem významných zahraničných hrozieb boli vojny vedené aj proti nevyspelým, neorganizovaným a spoločensky nižšie postaveným nepriateľom.

5. Stanné právo (zákazy vychádzania)

Nakoniec Rím zaviedol trvalú vojenskú diktatúru, ktorá vydala občanov a na milosť a nemilosť nedotknuteľného a utláčateľského totalitného režimu.

Pri absencii zdrojov na zriadenie síl občianskej polície sa Rimania čoraz viac spoliehali na armádu, ktorá zasahovala do všetkých záležitostí konfliktu či prevratu v provinciách, počnúc šarvátkami menšieho rozsahu až po veľké vzbury.

Veľmi podobne ako policajné sily dnes s ich nácvikom stanného práva a myšlienkovým nastavením „najprv strieľaj, potom sa pýtaj“, aj rímsky vojak mal vo svojich rukách „výkon smrtiacej sily“, s potenciálom spôsobovať chaos v životoch bežných občanov.

6. Národ podozrivých

Rovnako ako dnešné vlády hľadiace na svojich občanov ako na podozrivých, ktorých treba trasovať, sledovať a kontrolovať, aj Rímska ríša hľadela na všetkých potenciálnych buričov, počnúc obyčajným zlodejom až po plne kvalifikovaného vzbúrenca, ako na hrozbu pre svoju moc.

Vzbúrenec bol vnímaný ako niekto, kto vzdoruje priamo cisárovi. „Bandita“ či revolucionár ako niekto, kto je schopný zvrhnúť ríšu. Bol vždy pokladaný za vinného a zasluhoval si tie najkrutejšie tresty, vrátane trestu smrti.

Banditov zvyčajne trestali verejne a kruto, pre odradenie ďalších od spochybňovania moci štátu. Jedným takým verejným trestom bola Ježišova poprava.

7. Skutky občianskej neposlušnosti zo strany vzbúrencov

Počnúc svojím skutkom občianskej neposlušnosti v židovskom chráme, v administratívnom sídle Sanhedrinu, najvyššieho židovského súdu, sa Ježiš označil za politického revolucionára.

Keď Ježiš „za pomoci svojich učeníkov, blokuje vstup do nádvoria“ a zakazuje „vstúpiť do Chrámu všetkým, ktorí nesú tovar na výmenu či predaj“, dopustil sa nehorázne zločinného a buričského činu, ktorý „nepochybne urýchlil jeho uväznenie a popravu“.

Keďže obchodné podujatia boli sponzorované náboženskou hierarchiou, ktorá zasa konala so súhlasom rímskej vlády, Ježišov útok na zmenárnikov a obchodníkov je možné vnímať ako útok na samotný Rím, ako nespochybniteľné vyhlásenie politickej a spoločenskej nezávislosti od rímskeho útlaku.

Zbohom vysoký krvný tlak

8. Zatýkania vo vojenskom štýle uprostred noci

Spôsob vykonania Ježišovho zatknutia svedčí o tom, že ho Rimania vnímali ako revolucionára.

Spôsobom desivo podobným zásahu dnešných tímov kukláčov Ježiša uprostred noci potajme zatkla veľká, po zuby ozbrojená vojenská jednotka. Namiesto toho, aby sa na Ježiša, keď ho prišli zatknúť, len opýtali, spolupracovali predtým jeho prenasledovatelia s Judášom.

Správajúc sa ako informátor vlády, vymyslel Judáš ako tajné poznávacie znamenie bozk, čo naznačuje, že k získaniu spolupráce toho zdanlivo „nebezpečného revolucionára“ bolo potrebné použiť istú mieru klamstva a ľsti.

9. Mučenie a kapitálny trest

Za Ježišových čias neboli kazatelia, samozvaní proroci a nenásilní protestujúci okamžite väznení a popravovaní. V skutočnosti vysokí kňazi a rímski guvernéri bežne umožňovali, aby protest, najmä ak bol malého rozsahu, prebehol.

Vládne úrady sa ale rýchlo zbavovali vodcov a hnutí, ktoré sa javili ako hrozba pre Rímsku ríšu.

Obvinenia vznesené proti Ježišovi – že bol hrozbou pre stabilitu národa, staval sa proti plateniu rímskych daní a vyhlasoval sa za zákonitého kráľa – boli čisto politické, nie náboženské.

Pre Rimanov každé jedno z týchto obvinení postačovalo na to, aby si zaslúžil smrť ukrižovaním. To bolo zvyčajne vyhradené pre otrokov, nerimanov, radikálov, revolucionárov a tých najhorších zločincov.

Ježiša predstavili pontskému Pilátovi ako „narušiteľa politického pokoja“, vodcu rebélie, politickú hrozbu a, čo bolo najzávažnejšie, toho, kto si nárokuje kráľovskú hodnosť, ako „kráľa revolučného typu“.

Po tom, čo je Ježiš Pilátom formálne usvedčený, je odsúdený na smrť ukrižovaním, na „rímsky spôsob popravy zločincov, usvedčených z velezrady“.

Cieľom ukrižovania nebolo ani tak zločinca zabiť, ale išlo skôr o veľmi verejné vyhlásenie na vizuálne varovanie tých, ktorí by sa vzpierali moci Rímskej ríše. A tak bolo vyhradené len pre tie najextrémnejšie politické zločiny: zradu, rebéliu, poburovanie a organizované lupičstvo.

A tak po nemilosrdnom bičovaní a zosmiešňovaní Ježiša pribili na kríž.

Ako poznamenal profesor Mark Lewis Taylor:

Kríž v rímskej politike a kultúre bol znamením hanby, toho, že ste zločincom. Keď vás dali na kríž, boli ste označený ako hanebný, ako zločinec, no najmä ako rozvracač. A na kríž bolo pribitých tisícky ľudí.

Kríž bol vlastne umiestnený na mnohých križovatkách a, ako nám pripomenula odborníčka na Nový zákon Paula Fredricksenová, slúžil ako druh verejného vyhlásenia, ktoré hovorilo:

„Konaj, ako konala táto osoba a takto skončíš.“

Ježiš – revolucionár, politický disident a nenásilný aktivista – žil a zomrel v policajnom štáte

Akékoľvek úvahy o Ježišovom živote a smrti v policajnom štáte musia brať do úvahy niekoľko faktorov: Ježiš sa hlasno vyslovoval proti veciam ako sú ríše, ovládanie ľudí, štátne násilie a mocenská politika.

Vzoprel sa politickému systému a systému náboženskej viery svojej doby.

Svetské mocnosti sa Ježiša obávali nie preto, že spochybňoval ich moc nad trónmi či vládu, ale preto, lebo podkopával ich tvrdenia o nadradenosti a odvážil sa moci hovoriť pravdu v čase, kedy to človeka mohlo stáť – a často aj stálo – život.

Bohužiaľ však je Ježiš, ten politický disident, ktorý kritizoval nespravodlivosť a utláčanie, dnes do veľkej miery zabudnutý a nahradený milým, usmievajúcim sa Ježišom, predvádzaným počas náboženských sviatkov, ale inak umlčiavaným, čo sa týka záležitostí vojny, moci a politiky.

No pre tých, ktorí skutočne študujú život a učenie Krista, je nastolená téma vyslovene vzdorom proti vojne, moci a ríši.

V konečnom dôsledku je toto nezrovnalosť, ktorú je treba vyriešiť, ak má byť ten radikálny Ježiš – ten, ktorý sa postavil Rímskej ríši a bol ukrižovaný pre výstrahu iným, aby sa nestavali proti jestvujúcim právomociam – príkladom pre náš súčasný vek.

Ako ďalej v dnešnej dobe

Dnes sa musíme sa rozhodnúť, či pôjdeme cestou najmenšieho odporu – ochotní privierať oči nad tým, o čom Martin Luther Jr. hovoril ako o:

„…zlách segregácie a ochromujúcich účinkoch diskriminácie, morálnom úpadku náboženskej bigotnosti a rozleptávajúcich účinkoch úzkeho sektárstva, o ekonomických podmienkach, ktoré ľudí pripravujú a prácu a jedlo a o šialenstvách militarizmu a sebapoškodzujúcich účinkoch fyzického násilia.“

Alebo či budeme transformovanými nonkonformistami, ktorých etická nonkonformnosť stále stimuluje svedomie ľudstva.

Ako King vysvetlil v silnej kázni, prednesenej v roku 1954:

„Tento príkaz neprispôsobovať sa pochádza… od Ježiša Krista, najhorlivejšieho nonkonformistu sveta, ktorého etická nonkonformnosť stále stimuluje svedomie ľudstva.“

Okrem toho:

Potrebujeme znova dosiahnuť žiaru evanjelia prvých kresťanov, ktorí boli nonkonformistami v tom najrýdzejšom zmysle slova a odmietli upraviť svoje svedectvo podľa pozemských modelov sveta.

Ochotne obetovali slávu, majetok a aj život v záujme veci, o ktorej vedeli, že je správna. Počtom boli malí, ale kvalitou obri. Ich silné evanjelium spravilo koniec takým barbarským zlám ako boli vraždenie novorodencov a krvavé gladiátorské súboje.

Nakoniec, kvôli Ježišovi Kristovi, ovládli Rímsku ríšu…

Nádej na bezpečný a obývateľný svet je v rukách disciplinovaných nonkonformistov, oddaných spravodlivosti, mieru a bratstvu. Priekopníci v oblasti ľudskej, akademickej, vedeckej a náboženskej slobody boli vždy nonkonformisti.

V každej veci, ktorá sa týka pokroku ľudstva, vkladajte svoju vieru do nonkonformistov!

Úprimnosť ma núti priznať, že transformovaná nekonformnosť, ktorá je vždy nákladná a nikdy nie celkom pohodlná, môže znamenať cestu údolím tieňov utrpenia, straty zamestnania, či otázku šesťročnej dcéry: „Ocko, prečo musíš chodiť tak často do väzenia?“

Hlboko sa však mýlime, ak sa nazdávame, že nás kresťanstvo chráni pred bolesťou a agóniou smrteľnej existencie. Kresťanstvo vždy tvrdilo, že kríž, ktorý si nesieme, predchádza korune, ktorú nesieme.

Aby bol človek kresťanom, musí zdvihnúť svoj kríž, so všetkými jeho ťažkosťami a agóniou a tragédiou naplneným obsahom a niesť ho dovtedy, dokým na nás samotný ten kríž nezanechá znamenia a nevykúpi nás pre tú znamenitejšiu cestu, ktorá prichádza len skrze utrpenie.

Záver

V týchto časoch celosvetového zmätku sú zúfalo potrební muži a ženy, ktorí budú odvážne bojovať za pravdu.

Musíme sa rozhodnúť. Budeme ďalej pochodovať v rytme bubnov konformity a bezúhonnosti, alebo, načúvajúc rytmu vzdialenejšieho bubna, vykročíme za jeho rozliehajúcim sa zvukom?

Budeme pochodovať len na dobovú hudbu, alebo, riskujúc kritiku a nadávky, budeme pochodovať na dušu spasujúcu hudbu večnosti?

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Autor: John W. Whitehead, Zdroj: wakingtimes.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Neviem, čo má Ježiš spoločné s tým, že my /ako kto/ máme strčenú naleštenú buzerantskú tonfu v prdeli?! Ešte tomu tí masónski policajní /SBS/ hazli hovoria „Bianchi“ – „nevinný – neviniatko“ – pozn. značkový výrobok pre silové zložky. Sku.vená vláda v bianchi rukavičkách.
  https://www.policeequipmentstore.com/bianchi/
  https://thumbs.dreamstime.com/b/toys-adult-people-toys-adult-130485664.jpg

 2. „a niesť ho dovtedy, dokým na nás samotný ten kríž nezanechá znamenia a nevykúpi nás pre tú znamenitejšiu cestu, ktorá prichádza len skrze utrpenie.“

  Ha – a ja som si vždy myslel, že skrze uvedomenie. Fuj – jak neznášam, keď niekto nado mnou máva krížom! A teraz máva vakcínou! Kto na sebe vláči kríž zo železničných podvalov – nemôže mávať mečom! „A vôl si nabral na rohy viac ako uniesol!“ Výraz – „Ježiš revolucionár a kapitál-ny trest“ – ty kokso! Toto písal Marx v sutane s prstom v Engelsovej prdeli?

  „Ježiš Kristus – ten potulný kazateľ a revolucionársky aktivista,“ – a jeho učedníci boli mimovládka! Toto je neskutočný židácky neochronologický paskvil s typickými znakmi trockizmu = profesionálneho revolucionizmu.

  „Priekopníci v oblasti ľudskej, akademickej, vedeckej a náboženskej slobody boli vždy nonkonformisti.“ – slobodomurári! Dnes ako rozvratní liberáli!

  A čo tak – Badatel-ka – rozobrať Rímsky klub?

 3. Ďakujeme tímu Bádateľa za preloženie ďalšieho poučného článku.

  „Lenže znaky policajného štátu a dôvody jeho existencie sú rovnaké dnes, ako boli v čase Ježišovho života: kontrola, moc a peniaze.“ Aj ja to takto vidím kontrola, moc a peniaze. Politici urobia akékoľvek gaunerstvo pre peniaze a nemyslia na svoje deti, vnúčence len na to, že teraz mám peniaze.

  Ja sa tiež modlím aby som nepotrebovala lekára. Lebo to čo počúvam od dôchodcov, katastrófa, lekár chce od dôchodcu aby bol zaočkovaní, testovaní. Dobre, lekári kvôli peniazom prevedú každé gaunerstvo, depopuláciu, ale ak oni tu ešte ostanú tak budú ordinovať v skafandroch? Veď je dokázané, že zaočkovaní vylučujú spike protein, firma Pfizer to aj uvádza vo svojich dokumentoch.

  Slovenskí politici sa postavili proti Rusku. Ale ak Rusom dôjde trpezlivosť s našou sprostosťou a prestanú nám dodávať ropu a plyn, tak sa Slovensko stane stredovekom. Veď Rusi vo veľkom stavajú plynovod do Číny, Rusi sú nie odkázaní na nenormálnosť Slovákov.

  Slovensko sa pchá do …. otvoru Ameriky. Amerika potrebuje odbyt zbraní. Veľmi ľahko tu môže byť vojna. Veď vieme koľko vojen už Amerika vyvolala (rozdeľuj a panuj) a na tom veľmi zbohatla.

  A teraz čo s nami stvárajú farmaceutické firmy čo podplatili politikov, podplatili Európsku komisiu. Pardón dnes sa podplácanie nazýva aj lobbing.

  Aj naši politici čo hlava, nehlava pretláčajú túto depopulačnú vakcínočku majú finančné prepojenie na tieto farmaceutické firmy.

  Atď. Atď.

  • A teraz aké peknučké, Matovič chce z našich daní zvýšiť detské prídavky. Je to fakticky kupovanie Rómskej populácie z našich daní aby za neho hlasovali. Rómovia už vôbec nebudú musieť pracovať. Veď aj načo, bielym zase pekne zvýšia vek odchodu do dôchodku.
   Keď sa niekde pridá, inde sa musí odobrať.

   • Je to len politická hra, napodobňuje Fica. Načo zvyšovať prídavky, keď ľudia po vakcinácii budú neplodní?

    • Presný zásah, Agata. Zvyšovať – asi nato, aby ich nebolo komu solídnemu vyplácať a aby stratil ďalšie volebné preferencie… jeho opatrenia zdvihnú pôrodnosť najmä tých skupín, ktoré nie sú schopné o svoje ratolesti sa postarať a iba zneužívajú sociálny systém. Ako to bolo za komunizmu.
     Ja som za zvýšenie na 1., 2. a možno aj ďalšie dieťa – ale rozumných a starostlivých rodičov; pochybujem, že trináste dieťa tej istej matky pocíti vyššiu životnú úroveň…skôr viac alkoholu.

 4. http://www.nwoo.org/2021/05/08/christian-elliot-uvadi-18-duvodu-proc-si-nenecha-aplikovat-vakcinu-proti-covid-19-vcetne-pretrvavajicich-otazek-a-obav-z-bezpecnosti/
  Christian Elliot uvádí 18 důvodů, proč si nenechá aplikovat vakcínu proti Covid-19 včetně přetrvávajících otázek a obav z bezpečnosti.

 5. Niečo som prekopírovala:
  Válka je pro mnoho nadnárodních firem a zbrojařských koncernů především výdělečný podnik. Jejich servisní organizace, zvané národní vlády, se starají o plynulý tok peněz. Před 2. světovou válkou stejně jako dnes.

 6. Pozor na omyl. Ježiš nebol politický aktivista. Vedel, že nič sa nedeje náhodou, ale všetko zlo je dôsledok hriechu. Preto hlásal pokánie. To isté by robil aj dnes. Ak sa ľudia obrátia k Bohu, zlo postupne stratí moc. Ľudské sily na boj s nim nestačia.

 7. svatoslav butora

  Geopolitická hegemónia USA a spol. a tzv.EU a spol. vytlačuje zo Strednej Európy to, čo nás po r.1945 po oslobodení z „kvitnúceho spoločenstva Hitlerovej nemeckej EU“ zbavilo otrockej podriadenosti nemeckým nadľuďom.
  Preto cítime vo všeobecnosti, že to čo sa v Strednej Európe deje nie je ani normál-ne ani civilizačné ani dobré a ani demokratické a ľudské. Nenávisť k Rusku a k ľu-ďom z Ruska je typická otrokárska duševná nemoc nemeckých nadľudí a ich USA ochrancov.
  Vatikán, ktorý sa svojho času pasoval za ochrancu myšlienok J.Krista a svojho vý-kladu kresťanstva sa dodnes nedištancoval od nenávisti, ktorú proti Rusku a Rus-kej Federácii šíria okrem USA a spol. a tzv.EU a spol. i naše stredoeurópske vlády. Prípravu agresívnej nenávistnej politiky USA a spol. a tzv.EU a spol. na vojnu proti Rusku vatikánski prznitelia kresťanskej myšlienky a lásky k ľuďom a ľudstvu nijako nekomentujú ani neodsudzujú. Vatikán počas II.sv.vojny bol spojencom Hitlera a jeho agresívnej politiky. Tých pár katolíckych kňazov, ktorí v odboji proti fašistické-mu Nemecku pomáhali reputáciu Vatikánu nenapraví.
  Spojovanie „žido-bolševizmu a myšlienok J.Krista do jednej antitézy“ bola metóda, ktorú používali nacisti pre ospravedlnenie svojej agresie proti národom Európy a proti židom a proti Sovietskemu Svazu a Rusku. Títo „nadľudia“ zastrešení „nadľuď-mi“ z USA a spol. túto špinavú ideológiu používajú v dnešných času znova. Nemeckí nacisti našli po II.sv.vojne útočište na Západe a prepracovali sa do vedú-cich pozícií v ich vládach. Ich sluhovia sa prepracovali aj do našich stredoeuróp-skych vlád. Preto s takou ľahkosťou a zápalom generujú nenávisť voči Rusku.

  Učenie Ježiša Krista nemá nič spoločné ani s Vatikánom ani s tzv,EU a spol. a už celkom nič s USA a spol. Ježiš Kristus pred Pontským Pilátom prehlásil, že Jeho Kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Rímsky miestodržiteľ Pontský Pilát ako mysliaci človek ho chcel oslobodiť, ale zvrhlá nemysliaca svorka náboženských vodcov prekričala hlas rozumu.
  Postaviť sa tyranii politických zvrhlíkov bez použitia zbraní je možné tým, že neakceptujeme ich zvrhlícke mocenské nezmysly a odvážne sa nepodrobíme ich nenávisti k ľuďom a ľudstvu v ich zlomyseľnej nevedeckej vakcinačnej politike a k ich nenávisti voči Rusku a ani k nikomu inému. To nie je židobolševizmus. To je kresťanstvo v praxi.

 8. Niečo pekné som prekopírovala:
  A nezapomeňte, že se říká: „Člověče přičiň se, pán Bůh ti pomůže.“

  • To je ako na sk „pomôž si sám, aj Boh ti pomôže“..t.j. najskôr musí vidieť snahu v každom človeku, aby mu bolo pomožené.

  • Áno,ten pisateľ má pravdu,ktorý napísal,že Ježiša miesto držiteľ Pontský Pilát ako mysliaci človek chcel oslobodiť,ale zákerná banda náboženských vodcov ho poslala na smrť,však je aj napísané v Biblii,že Pilátovi pohrozili,že “ ty nechceš
   byť priateľom cisára?“,tým ho vlastne ohrozili priamo na živote!Ale predsa
   mal svoju česť,prikázal napísať na kríž,že „Jesus Nasareti,reč Judeorum“,v skratke „INRI“,,a dodal: čo som povedal,to som povedal!

 9. Zaujímavé video aj s prekladom:
  http://www.zvedavec.org/vezkratce/17738/

  Skutočná pandémia je očkovanie.
  Testy, rúška, respirátory.
  Skutočná pandémia nás ešte len čaká a to práve v dôsledku očkovania.

  • presne tak, zúčtovanie príde určite. Skôr, či neskôr. A všetko bude zaúčtované správne: má dať-dal.
   Vyrovnaná bilancia.

 10. https://zemavek.sk/ockovaci-pas-bol-vytvoreny-2-roky-pred-zaciatkom-pandemie/
  Očkovací pas bol vytvorený 2 roky pred začiatkom pandémie

 11. Ježiša nezapredali Rimania, zapredali a odsúdili ho Židia a naozaj jeho učenie namá čo robiť s politizovaním. jeho učenie je o skratka do duchovneho sveta… overujte si pravdy, lebo zverejnujete to čo sa Vám hodí do Vašej propagandy.

  • Iveta, Židia – a medzi nimi aj Mária, matka kristova (nie Ježišova; Ježiš matku nemal) – iba POVZBUDZOVALI verdikt rímskeho súdu pokrikmi „Ukrižuj ho!“, resp. „Ukrižovať!“. Ale Ježiša (Pravého – t.j. toho, ktorý sa na našu Zem dopravil z nevedno akej planéty, aby povedal pravdu o svojom milujúcom a donekonečna odpúšťajúcom Otcovi, ktorý je „v nebi“) odsúdil Pontský Pilát, a teda Rím. No a potom v mene ZA PRAVDU ZABITÉHO Pravého Ježiša nastúpil Falošný židovský tzv. ježiš-kristus, ktorého otcom bol buď Jozef, alebo niekto z planéty Zem, ale určite otcom krista nemohol byť Ježišov Otec, ktorý našu planétu nikdy nenavštívil.
   Náboženstvo s politikou súvisí až príliš. Svätú trojicu tvorí náboženstvo, politika a obchod.

   • keď sa niečo varí a nestíšite oheň, ono to prekypí. To je realita našich dni, len to čaká na to prekypenie a verte mi, dočkáme sa…
    a ešte niečo – Emily – každé náboženstvo je len a len prešpekulovaná politika

    • áno, Vlado, tiež mám ten pocit…
     čím viac nad tým uvažujem, tým viac dochádzam k záveru, že náboženstvo je tá najsofistikovanejšia forma politiky

 12. https://www.hlavnespravy.sk/mz-sr-objednalo-reklamu-na-vakciny-u-tychto-medii/2530662
  Minulé leto Covid vymizol aj bez vakcín, no MZ SR im ide teraz robiť reklamu za 1,5 mil. v týchto médiách

  Môžeme sa pripraviť na vymývanie mozgov divákov a čitateľov, ktoré nám budú nahovárať, že sloboda je vakcína a aké výhody budú mať tí, ktorí si experimentálne genetické vakcíny dajú pichnúť. Ich ochrana je pritom len 6 mesiacov.

  • To je na trest smrti taka sprenevera…

  • pisal som do telekomu, ze neprajem si markizu v ponuke a odpisali mi, ze mam si ju dat nizsie a nemat na kanal cislo 3, tak som zrusil cely telekom, od toho momentu nemam TV, odporucam vsetkym, ktori nechcu krmit tych parazitov

 13. Jednoduchá

  …milá Jean, vďaka za ďalšie výborné postrehy a komentáre, aj tie
  v nemec.jazyku…………………………………………………..

 14. https://gloria.tv/post/Sf3Cy9HqEhTk2NkNQ41ZTwRgA
  Drvivý dôkaz, že falošná pandémia je najťažší zločin v histórii !

  • Fuellmich tiež hovoril s ďalším informátorom, ktorý vysvetlil, prečo je Európa v tejto vojne hlavným bojiskom. „Európa je v úplnom bankrote.“ Penzijné fondy boli úplne prázdne. Európa je zadlžená. A nakoniec povedal, nemôžete zachrániť každého, preto zdieľajte, aby to čítalo čo najviac ľudí. Zomrie ešte hodne ľudí. Vakcína nemá s klasickou vakcínou nič spoločného. Je to genetická therapia, zmení DNA, kedy Spaik Proteín napadne vašu DNA. Proste niečo ako Mengele za 2. svetovej vojny.

 15. Jednoduchá

  Ďakujem Jean, ozaj zaujímavé príspevky……………..

 16. Ander Kixa

  ZUjimave by boli aj odpovede na otazku čo by teraz robil Hitler.
  Bola by korona?
  Bola by imigrácia?
  Bolo by tolko chlapcov s dievčenskými prsiami?
  Bolo by v potravinach tolko jedov?
  Bolo by dlhové otroctvo?

  • Zjavne si pletieš sociálny experiment uvedenia Hiltlera k moci so sociálnym experimentom uvedenia k moci svetovú diktatúru – toto je vyšší level fašistickej diktatúry! Hitler – kontrolovaný Rotschieldami – kontroloval svoju skupinu gangstrov /gros/ len na území Nemecka – dnes tu máme metáztázy „národných“ gangsterských skupín kontrolovaných priamo Rotschieldami. Je to akoby niekto na miesto iba Bronxu ovládol celý New York. A preto sa to volá svetovláda. Pokiaľ viem – 80% Nemcov bolo za Hitlera na pervitíne /vtedy bežne dostupný v drogériách/ – to bola podstata eufórie a optimizmu Blitz Krieg. Len potom čo s tým absťákom na odrezanej fronte.

   Ja osobne vidím „perník“ práve v tých plných nákupných košíkoch. Dokedy?!
   Dokedy nedôjdu pečené holuby! Hladomor je tiež riadiaci nástroj.

   Hitler nebol subjektom globálneho riadenia – bol len nástrojom rotschieldovského riadenia – takže „za Hitlera vtedyô je u mňa za Rotschieldov vtedy. Asi tak. ???

   Čiže tvoje otázky by mali byť správne formulované ako
   „čo by teraz robil Rotschield.
   Bola by korona?
   Bola by imigrácia?
   Bolo by tolko chlapcov s dievčenskými prsiami?
   Bolo by v potravinach tolko jedov?
   Bolo by dlhové otroctvo?“

   Odpoveď : Určite áno – veď to práve robí-robia.

   Nejaké otázky?

   • Aby som to logicky upresnil – Hilter ako objekt a nástroj rotschieldovského riadenia určite nemal pojem o ich plánoch na desaťročia dopredu, takže „asi“ by to rozhodne z jeho hlavy nevzišlo a čo – tento užitočný idiot Rotschieldovcov má byť preto blahoslavený či nebodaj svätý? Bianchi? Neviniatko? Každý užitočný riadený idiot zločincov je bianchi?!

    V tvojej „logike“ je jednoznačné Owertonovo okno – tolerancia k postupne sa gradujúcej zločinnosti! Že tí predchodcovia sú vlastne Bianchi: Tento pojem si osvoj – svetovláda je v podstate perverzita!

    • Stupňujúca sa svetovládna perverzita! NWO je orgazmus úchylákov!
     Vieš – najprv iba do riti! Potom najprv do riti a potom do huby! A potom zožerieš aj hovno! A to je stále len predohra!

 17. Maroš, vytiahol svoj paloš a seká zľava, sprava,ale čo, nie je v tom žiadna faloš, len budúcnosť nám divne máva, a akože to máva, či spadla z bidla,veď…uťaté má krídla…

Pridajte komentár

*