Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Profesori medicíny z Harvardu vyzradili nepríjemnú pravdu o vakcínach


Print Friendly, PDF & Email

Profesori z lekárskej fakulty Harvardovej univerzity odhaľujú nepríjemnú pravdu o vakcínach

Neustále nám hovoria, že vakcíny sú bezpečné a účinné a že sa nemáme čoho obávať. Tak to však jednoducho nie je a túto pravdu odmietajú mnohí ľudia, vrátane špičkových lekárov a univerzitných profesorov uznať.

Kampane hromadného marketingu vykresľujú vakcíny v „božskom“ svetle, pričom veda sa ignoruje. Pravdou je, že vakcíny sú v skutočnosti vyňaté z dvojitých, placebom overovaných štúdií a že neprešli príslušným testovaním na bezpečnosť.

Znepokojenia nad bezpečnosťou vakcín

Navyše, početné znepokojenia ohľadom bezpečnosti vakcín vyslovili mnohí vedci z celého sveta. Ja používam rád ako príklad hliník.

Štúdia uverejnená v roku 2011 pomenúva tento problém jasne, uvádzajúc, že:

„Hliník je experimentálne preukázaný neurotoxín a najbežnejšie používaný vakcínový adjuvans. Napriek takmer 90 rokom všeobecného používania hliníkových adjuvansov (prísad) je chápanie mechanizmov ich činnosti lekárskou vedou stále pozoruhodne chabé.“

Presuňme sa v čase rýchlo dopredu a zistíme, že už pred takmer desiatimi rokmi vedci dokázali, že injekčne zavedený hliník telo neopúšťa, že v ňom v skutočnosti zostáva a  konkrétnymi bunkami je odnášaný do vzdialených orgánov a mozgu, kde sa dá po podaní injekcie objaviť.

Tieto zistenia zdôrazňovali mnohé štúdie, no jediné, čo dosiahli, bolo mlčanie farmaceutickej lobby a úradov pre dozor nad zdravotnou starostlivosťou.

Korupcia v dozorných úradoch

Úrady pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, akou je napríklad organizácia Centra pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC), majú dlhú históriu preukázateľnej korupcie a na otázky vedcov neodpovedajú.

Jeden príklad pochádza z pilotnej štúdie vykonanej Federálnou agentúrou pre prieskum zdravotnej starostlivosti (AHCR), ktorá mala overiť účinnosť najmodernejšieho výpočtového systému (AI) na dátových záznamoch z Inštitútu zdravotnej starostlivosti Harvard Pilgrim.

Hlavnými lekármi, ktorí sa na štúdii podieľali, boli Michael Klompas, M.D. a Lazarus Ross, MBBS, MPH, MMeD, GDCompSci.

Klompas je profesor populačnej medicíny na Harvardovej lekárskej fakulte a Lazarus bol profesorom na tej istej fakulte 11 rokov a bol ním aj počas tejto pilotnej štúdie.

Vstupné údaje boli zozbierané v období od júna 2006 do októbra 2009 od 715 000 pacientov a 376 452 jednotlivcom bolo podaných 1,4 milióna dávok (45 rôznych vakcín). Z týchto dávok bolo identifikovaných 35 570 možných reakcií (2,6 % vakcinácií). To je v priemere 890 možných prípadov, v priemere 1,3 prípadu na jedného klinického lekára za mesiac.

Tieto údaje boli prezentované v roku 2009 na konferencii AMIA a úplne protirečia tvrdeniu CDC, že vakcínami je poškodený len jeden človek z milióna.

Títo lekári tiež upozorňujú na niečo veľmi dôležité, a tým je skutočnosť, že vyšetrovatelia zo Systému nahlasovania nepriaznivých prípadov po očkovaní (VAERS) z CDC sa zúčastnili panelu „na preskúmanie stanoviska klinických lekárov, predajcov elektronických zdravotných záznamov (EHR), farmaceutického priemyslu a FDA k systémom využívajúcim proaktívne, automatizované nahlasovanie nepriaznivých udalostí“.

Chabé nahlasovanie nežiadúcich účinkov očkovania

Lekári zdôrazňujú, že sa dokonca nahlasuje menej než 1% nepriaznivých následkov očkovania.

A tak, teoreticky, je údaj 1 z 39 zistený z vyššie zmienených údajov v skutočnosti oveľa vyšší, čo vyplýva zo skutočnosti, že mnohé nepriaznivé reakcie ani nie sú nahlásené.

Ako uvádzajú autori:

Nízke udávané počty znemožňujú alebo spomaľujú identifikáciu „problémových“ liekov a vakcín, ktoré ohrozujú zdravie verejnosti.

Potrebné sú nové metódy dohľadu nad nepriaznivými účinkami liekov a vakcín.

Medzi prekážky, ktoré bránia ich zverejňovaniu, patria nedostatok povedomia klinických lekárov, neistota v tom, kedy a čo hlásiť, ako aj bremeno nahlasovania: nahlasovanie nie je súčasťou obvyklého pracovného procesu klinických lekárov, zaberá čas a je opakované.

Proaktívne, spontánne, automatizované nahlasovanie nepriaznivých reakcií, ktoré je zakotvené v EHR a ďalších informačných systémoch, má potenciál urýchliť identifikáciu problémov s novými liekmi a obozretnejšie kvantifikovať riziká starších liekov.

Naozaj výrečné je, keď lekári uvádzajú, že nikdy nemali príležitosť vykonať posúdenia činnosti systému, a to preto, lebo „potrebné kontakty v CDC už neboli dostupné a konzultanti CDC zodpovední za prijímanie údajov na naše početné žiadosti o pokračovanie v testovaní a hodnotení už viac nereagovali“.

Tá posledná časť je dosť znepokojujúca, však? Pripomína mi záležitosť Spider Papers.

Skupina s názvom Vedci CDC za zachovanie integrity, dôkladnosti a etiky vo výskume (skrátene CDC SPIDER) zostavila v liste adresovanom riaditeľovi CDC zoznam sťažností a kópiu listu poskytla organizácii verejného ochrancu práv, U.S. Right to Know (USRTK).

Sme skupina vedcov z CDC, ktorí sú veľmi znepokojení súčasným stavom etiky v našej agentúre. Naše poslanie sa zdá byť ovplyvňované a modelované vonkajšími stranami a zločinnými záujmami.

Niektorí naši vedúci pracovníci akoby obchádzali naše poslanie a zámer, ktorý má Kongres s našou agentúrou. Čo nás znepokojuje najviac, je, že sa to stáva normou, a nie iba zriedkavou výnimkou.

Niektorí vyššie postavení predstavitelia vedenia v CDC si tieto počínania očividne uvedomujú, a dokonca ich prehliadajú.

Prepojenia dozorných orgánov na farmaceutické spoločnosti

Existuje tiež zrejmé prepojenie medzi zamestnancami CDC a Big Pharmy. Skvelým príkladom, čo sa týka vakcín, by bola Julie Gerberdingová. Pomerne nedávny príspevok Roberta F. Kennedyho ml. na jeho instagramovom účte vysvetľuje:

Julie Gerberdingová. Ako riaditeľka CDC v rokoch 2002 – 2009 Gerberdingová:

1. Umožnila spoločnosti Merck lukratívny monopol na jej bombastickú vakcínu MMR založený na falšovaní údajov spoločnosťou Merck o jej účinnosti a na tom, že ju nikdy nepreverovala CDC.

(Na oklamanie regulátorov prikázala spoločnosť Merck svojim vedcom pridať do ľudskej krvi králičie protilátky.) Vakcína teraz spôsobuje u staršej populácie objavovanie sa nebezpečného mumpsu.

2. Dohliadala na vydanie dôležitej štúdie CDC, Desteffano 2004, ktorej zámerom bolo zakryť súvislosti medzi vakcínou MMR spoločnosti Merck a epidémiou autizmu.

3. Potrestala, zastrašovala a umlčala whistleblowera CDC, Dr. Williama Thompsona, keď sa pokúsil nahlásiť, že predstavitelia CDC zničili údaje spájajúce epidémiu autizmu s vakcínou MMR od spoločnosti Merck.

4. Schválila a povinne zaviedla nebezpečnú a neúčinnú vakcínu Gardasil od firmy Merck za 3,2 miliardy dolárov na základe jasne sfalšovaných údajov o bezpečnosti a účinnosti.

V roku 2010 odmenila spoločnosť Merck Gerberdingovú za jej výnosnú vernosť za 7 rokov vo funkcii riaditeľky CDC poverením viesť v Mercku divíziu vakcín s ročným platom 2,5 milióna dolárov a 5 miliónmi dolárov v opciách na akcie.

O poškodeniach vakcínou vieme, sú ale vakcíny rovnako účinné/nevyhnutné u tých, u ktorých k poškodeniu nedôjde?

Ako príklad poškodení vakcínou rád používam vakcínu MMR.

Zbohom vysoký krvný tlak

Podľa prieskumu MedAlerts databázy Systému nahlasovania nepriaznivých prípadov po očkovaní (VAERS), ktorý je predmetom vyššie zmienenej štúdie z 5.2.2019, kumulatívny hrubý počet nepriaznivých udalostí len z vakcín proti osýpkam, mumpsu a rubeole bol 93 929 nepriaznivých prípadov, 1 810 invalidít, 6 902 hospitalizácií a 463 úmrtí.

Národný výnos pre deti poškodené očkovaním vyplatil ako odškodné rodinám očkovaním poškodených detí približne 4 miliardy dolárov.

Hoci ide o astronomickú čiastku, ešte znepokojujúcejšia je vzhľadom na tvrdenie Ministerstva zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, že do Systému nahlasovania nepriaznivých prípadov po očkovaní (VAERS) je odhadom nahlasované len 1% poškodení vakcínami.

Aj tieto skutočnosti sú ilustrované štúdiou, na ktorú sa hlavne zameriava tento článok.

Ak sú čísla od VAERS a Ministerstva zdravotníctva a sociálnej starostlivosti správne – že je nahlasované len 1% poškodení vakcínami a odškodnená je len 1/3 sťažností – potom až 99 % poškodení zostáva nenahlásených a rodiny drvivej väčšiny ľudí poškodených vakcínami znášajú náklady, opäť len kvôli chybným produktom výrobcov vakcín.

V období rokov 2013 až 2017 zabili osýpky 2 ľudí, no vakcína ich zabila 127. Šanca úmrtia na osýpky je 0,01 – 0,02 %, čo znamená, že máte mnohonásobne vyššiu šancu, že vás zasiahne blesk.

Navyše, ak vaše dieťa dostane osýpky, bude po celý život imúnne, čo sa ale nedá povedať o zaočkovaných deťoch.

Takže tak. A potom je tu skutočnosť, že k epidémiám osýpok došlo u vysoko zaočkovaných populácií. Celkom jasne to hovorí štúdia uverejnená už v roku 1994 v časopise JAMA Internal Medicine.

Osýpky sú to najprenosnejšie ochorenie, aké človek pozná. V priebehu 80. rokov minulého storočia počet prípadov osýpok v USA dramaticky vzrástol.

Očkovanie proti osýpkam je málo účinne

Prekvapujúco, k 20 až 40% prípadov prepuknutia osýpok došlo u osôb, ktoré boli proti osýpkam patrične zaočkované. V reakcii na to USA prijalo proti osýpkam dvojdávkový univerzálny imunizačný program.

Kriticky skúmame účinok zlyhania vakcíny u osýpok objavujúcich sa u zaočkovaných osôb. Zistili sme 18 hlásení prepuknutí osýpok u veľmi vysoko zaočkovaných školských populácií, kde bolo proti osýpkam zaočkovaných 71 až 99,8 % študentov.

Napriek tejto veľmi vysokej miere zaočkovanosti, 30 až 100% (v priemere 77%) všetkých prípadov osýpok u týchto epidémií nastalo u predtým zaočkovaných študentov.

V našom hypotetickom školskom modeli, po tom, ako bolo proti osýpkam zaočkovaných 95% školopovinných detí, sa väčšina prípadov osýpok objavuje u patrične zaočkovaných detí.

Jediné smutné na vyššie uvedenej štúdii je, že odporúčala vyskúšať viac vakcín a zlyhanie vakcíny kompenzovať opakovaným očkovaním.

Epidémie vyvoláva dokonca aj živý vírus zo samotnej vakcíny

Počas epidémie osýpok v Kalifornii v roku 2015 došlo k veľkému počtu podozrivých prípadov u nedávno zaočkovaných ľudí.

Zo 194 vírusových sekvencií osýpok získaných v roku 2015 v USA bolo 73 identifikovaných ako vakcínové sekvencie. Médiá (vlastnené farmaceutickou lobby) vyvolali vo verejnosti veľkú úzkosť.

Toto šírenie strachu viedlo k démonizácii nezaočkovaných detí, ktoré boli vnímané ako šíritelia ochorenia.

Rebecca J. McNallová, spoluautorka  uverejnenej štúdie a vedúca pracovníčka CDC Divízie vírusových ochorení, ktorá mala údaje, dokazujúce, že epidémiu osýpok sčasti spôsobila vakcína. Ide o dôkaz zlyhania vakcíny pri zabezpečení imunity.

Podľa článku uverejneného v roku 1991 v časopise American Journal of Public Health počiatkom roku 1988 došlo k epidémii 84 prípadov osýpok na univerzite v Colorade, v ktorej 98 % študentov malo dokumentáciu o patričnej imunite proti osýpkam vďaka požiadavke na očkovanie účinnej od roku 1986“.

Štúdia uverejnená vo veľmi prestížnom časopise Bulletin of the World Health Organization sa prizrela nedávnemu výskytu osýpok v Číne a zistila, že v období rokov 2009 až 2012 bolo v krajine zaznamenaných 707 epidémií osýpok s prudko stúpajúcim trendom v roku 2013.

„Počet prípadov osýpok hlásených za prvých 10 mesiacov roku 2013 – 26 443 – bol trojnásobok čísla udávaného za celý rok 2012.“

Je to zvláštne, keď sa vezme do úvahy, že od roku 2009 „… prvá dávka vakcíny obsahujúca vírus osýpok sa dostala k viac ako 90% cieľovej populácie“.

Štúdia publikovaná v časopise Clinical Infectious Diseases – k jeho autorom patria vedci pracujúci pre Výbor pre imunizáciu, Oddelenie zdravia a mentálnej hygieny mesta New York City, Národné centrum pre imunizáciu a respiračné ochorenia a Centrá pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) v Atlante, štáte Georgia – sa prizrela dôkazom z epidémie osýpok v New Yorku z roku 2011.

Tie dokazovali, že schopní nakaziť sa osýpkami a zároveň nakaziť nimi iných (sekundárny prenos) boli aj jedinci s dôkazom o predošlom zaočkovaní proti osýpkam a imunitou proti nim.

Zoznam príkladov je dlhý a naznačuje, že namiesto zanedbania očkovania sme svedkami zlyhania vakcíny, na tieto skutočnosti sa však mainstreamové média nikdy nezameriavajú.

V človeku to vyvoláva otázky, nakoľko sú vakcíny účinné a či vôbec vytvárajú imunitu, ktorú sľubujú.

Rozlúčim sa s vami videom, ako Mary Hollandová poučuje washingtonský výbor o zákone HB1638, návrhu povinného očkovania podobného nedávnemu zákonu o povinnom očkovaní SB276 schválenom v Kalifornii.

 

Ponaučenie

Je celkom jasné, že povinné očkovania sú neospravedlniteľné. Informácie uvedené v tomto článku sa sústavne ignorujú a zdravotnícke úrady sa na ne nikdy nezmeriavajú.

Mainstreamové média radšej používajú výrazy ako „protiočkovacie konšpiračné teórie“ a ich predstaviteľov zosmiešňujú, aby ďalej zdôrazňovali svoju korporátnu agendu.

Prečo sa nikto nikdy nevenoval otázkam vysloveným v tomto článku, prečo ich nikto nevyvrátil, ba ani na ne nereagoval?

Stop Candida

Zdroj: collective-evolution.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*