Lockdown verzus sloboda: Dokedy budete poslúchať zločineckých tyranov?


Print Friendly, PDF & Email

Lockdown verzus sloboda: Dokedy budete poslúchať zločineckých tyranov?

(Dr. Joseph Mercola, mercola.com) – V roku 1962, v dnes už málo známom experimente, testoval psychológ z Yaleovej univerzity Stanley Milgram hranice ľudskej poslušnosti voči autorite. Vykonávateľ štúdie dal subjektom štúdie – „učiteľom“ – pokyn dávať študentovi elektrické šoky.

„Študent“ bol v skutočnosti herec, to ale subjekty štúdie nevedeli a konali v zhode s požiadavkou dať mu šok zakaždým, keď na otázku odpovie nesprávne. Aj keď študent stonal, prosil, aby mu prestali dávať šoky a nakoniec prestal odpovedať, subjekty poslúchali predstaviteľa autority v miestnosti a elektrické šoky uštedrovali.

Subjektom bola úloha očividne chvíľami nepríjemná, no stále pokračovali, dokazujúc, že ľudia môžu na príkaz autorít konať ohavné činy, lebo sa v takom postavení cítia za správanie menej zodpovední.

Pri rýchlo sa meniacich spoločenských normách a vynáraní sa čoraz autoritatívnejšieho prostredia vzniká otázka, či verejnosť bude alebo nebude ďalej slepo poslúchať zločineckých tyranov, bez ohľadu na dôsledky.

„Rozkaz je rozkaz“

K vykonaniu Milgramovho experimentu došlo po procese s nacistom Adolfom Eichmannom, ktorý používal norimberskú obranu, alebo tiež „befehl ist befehl“, v preklade „rozkaz je rozkaz“.

Milgramov experiment jasne dokázal, že ľudia budú konať proti vlastnému presvedčeniu a extrémne ubližovať inej osobe jednoducho len preto, že im to kázali.

Subjekty najprv dostali 45-voltový šok sami – aby vedeli, aké to je – potom uštderovali šoky v čoraz rýchlejších intervaloch. Šoky boli označené v rozmedzí od 15 do 450 voltov – počnúc ľahkým šokom, pokračujúc „šokom  extrémnej intenzity“, „varovaním: silný šok“, až po ten najsilnejší, „XXX“.

Podľa Gregoria Billikopfa Encinu z Kalifornskej univerzity:

„V reakcii na predpokladané volty ´študent´ (herec) začínal stonať pri 75 voltoch; ponosovať sa pri 120 voltoch; pri 150 voltoch žiadať, aby ho pustili; pri ďalších prosiť čoraz naliehavejšie; a pri 285 voltoch vydávať zmučené výkriky.

Nakoniec mal študent v zúfalstve hlasno kričať a sťažovať sa na bolesť srdca. V istom bode herec odmietal odpovedať na ďalšie otázky. Nakoniec, pri 330 voltoch, bol herec úplne ticho – teda, ak niektorý z účastníkov v role učiteľa zašiel tak ďaleko a predtým sa nevzbúril.“

V konečnom dôsledku pokračovalo v štúdii a uštedrilo maximálnu úroveň voltov 65% subjektov, hoci vedeli, že to nie je správne. Encina uviedol:

„Čo sa týka pokračovania, účastníci demonštrovali celý rad negatívnych emócií. Niektorí prosili spolu so študentom, žiadajúc herca, aby pozorne odpovedal na otázky. Ďalší sa začali nervózne smiať a rôznymi spôsobmi zvláštne konať.

Niektoré subjekty pôsobili chladne, beznádejne, melancholicky či arogantne. Niektorí si mysleli, že študenta zabili.

Napriek tomu však účastníci ďalej poslúchali, uštedrujúc žiakom plný šok. Jednému mužovi, ktorý chcel z experimentu odísť, povedali, že musí pokračovať. Namiesto toho, aby sa rozhodnutiu výskumníka vzoprel, v experimente pokračoval, opakujúc si pre seba: ´Musí to pokračovať, musí to pokračovať.´“

Milgramov experiment neskôr kritizovali ako neetický a štúdie spôsobujúce subjektom silnú úzkosť boli v USA neskôr zakázané.

Podobné štúdie v Európe však výsledky potvrdili, čo naznačuje, že ľudia budú ochotne a slepo poslúchať rozkazy tyranov, najmä ak sa cítia od svojho konania oddelení.

Nesmieme sa poddať lockdownom

Príklad: lockdowny. Úvodné lockdowny mali sploštiť krivku ochorenia COVID-19, lenže lockdowny pokračovali, aj keď sa tak stalo, niekedy aj dva a trikrát. S každým lockdownom si bola spoločnosť čoraz vzdialenejšia, viac akceptovala izoláciu a bola často ustrašenejšia.

„Prvý lockdown pôsobil ako niečo nové; tento – tretí – je ťaživý,“ napísal redaktor časopisu SpikedBrendan O´Neill.

„Prvý nás nabádal stiahnuť sa zo spoločnosti, no stále myslieť a správať sa ako jej členovia: prihlásiť sa za dobrovoľníkov do nemocníc, doručovať lieky starým, telefonovať priateľom, aby sme zistili, či sú v poriadku. Tento posledný lockdown už však od všetkých foriem spoločenského styku odrádza.“

To, čo sa začalo ako pocit spojenia so spoločnou nádejou, že sa už čoskoro budeme objímať a podávať si ruky, sa zmenilo na kultúru strachu, tvrdí O´Neill, ktorá nás núti hľadieť na seba skôr ako na zdroje ochorenia, než na ľudské bytosti:

„Ten posun od proklamovaného súhlasu, cez spoločenskú solidaritu až k nabádaniu obyvateľstva, aby sa považovalo za choré, predstavuje víťazstvo degradovaného pohľadu na ľudskosť, ktorý nám darovala kultúra strachu.

Počiatočný posun vlády od nabádania ľudí k prijatiu zodpovednosti za obmedzenie svojich sociálnych kontaktov, k používaniu starších metód zastrašovania pre zabezpečenie podvolenia sa opatreniam lockdownu, potvrdil, že kultúra strachu redukuje ľudí z občanov zaoberajúcich sa problémami na tých, ktorých treba riadiť.“

Keď raz COVID-19 ustúpi a titulky už nebudú zapĺňať reči o pandémii, hrozba „Nového normálu“ zostane – a v mnohých ohľadoch predstavuje ešte väčšiu hrozbu, než fyzické ochorenie.

Ako píše O´Neill: „Tí, ktorí kultúru strachu podceňovali, budú na tieto budúce bitky slabo pripravení. Budú mať sklon sa Novému normálu poddať.

My ostatní by sme mali stáť pevne, a to aj zoči-voči osočovaniam a zámerným dezinterpretáciám a pokračovať v spoznávaní a zvládaní skutočných a ochromujúcich dôsledkov, ktoré má strach na každodenný život a budúcnosť ľudstva.“

To, čo strácame, je oveľa ťažšie získať späť

Je nevyhnutné, aby vaše ústavné práva a občianske slobody boli chránené pred nezákonným chytračením vlády. Napriek tomu sa však mnohí ochotne vzdávajú slobôd, ktoré, keď sa raz stratia, je ťažké, ak nie nemožné, získať späť.

Očkovacie pasy sú len jedným takým príkladom. Preukázaním sa, že ste boli zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, či už prostrednícvom digitálneho certifikátu alebo aplikácie vo vašom telefóne máte nádej, že raz budete môcť znova nastúpiť od lietadla a slobodne cestovať, navštíviť koncert alebo si pochutnať na jedle vo vašej obľúbenej reštaurácii tak, ako ste boli zvyknutí.

Až na to, že požadovanie predloženia vašich „dokladov“, aby ste mohli žiť svoj život, v skutočnosti žiadnou slobodou nie je – je stratou vašej niekdajšej osobnej slobody, ktorá sa vám stratila priamo pred očami a teraz pripravuje pôdu zvýšenému dohľadu a narušovaniu vášho súkromia.

„Keď raz o svoje občianske slobody prídete, je ťažké ich získať späť,“ napísali v Bozeman Daily Chronicle.

Hoci je povinnosťou vlády chrániť zdravie a blaho spoločnosti, treba pritom brať do úvahy potenciálnu trvalú stratu individuálnych slobôd. Práve teraz ale čelíme boju slobody s tyraniou.

„Žiadne ústavné právo nie je v bezpečí, ak je v konflikte s ortodoxnosťou dňa,“ pokračovali noviny Bozeman Daily Chronicle.

„Pre vlády to často nie je otázka politiky, ale uplatňovania moci na prikázanie podvoleniu sa obmedzeniam, ktoré zbavujú základných slobôd.“

Dlhodobé lockdowny ubližujú deťom a starým

Stále chýba verejné priznanie škôd, spôsobovaných lockdownami, aj keď sa stále objavujú správy o deťoch a tínedžeroch, ktorí kvôli stresu a izolácii, vyvolanými lockdownami, spáchali samovraždu.

Na túto tragédiu sa upriamilo tlačové vyhlásenie štátneho zariadenia v Pennsylvánii, keď psychiater pennsylvánskeho Štátneho zdravotného centra Miltona S. Hersheyho Dr.Taranjeet Jolly uviedol: „Sme svedkami nárastu naozaj zlých pokusov o samovraždu.“

A za tým nárastom je pravdepodobne pandémia,“ píše sa ďalej vo vyhlásení.

Obzvlášť zraniteľné môžu byť tlačením „cez okraj“ s dôvodu sociálnej izolácie počas pandémie deti a adolescenti s existujúcimi problémami duševného zdravia, povedal Jolly, dodajúc, že riziká zvyšuje aj nefunkčnosť rodiny a starosti rodičov – z dôvodu financií, zdravia a správ – presakujúce k deťom.

Stop Candida

Trápia sa aj starší dospelí, vrátane tých, ktorí čelili lockdownom počas pobytu v zariadení dlhodobej starostlivosti. Zbavení sociálneho kontaktu, návštev rodiny, jedla s priateľmi a činnosti stratili mnohí vôľu žiť a ich blízki opisujú zrýchlený pokles zdravia.

„Ja si nemyslím, že sa jej stav zhoršuje, ja to viem,“ povedala pre AARP Judith Gimbelová o svojej 95-ročnej matke, žijúcej v zariadení opatrovateľskej starostlivosti v New Jersey.

„Zomiera tam pomalou smrťou.“

Obzvlášť bolestné môžu byť lockdowny pre tých, ktorých blízki trpia demenciou a žijú v zariadeniach starajúcich sa o ľudí s poruchami pamäti, keďže ich neprítomnosť často nechápu alebo nevedia, prečo sú v karanténe.

Známe tiež je, že sociálna izolácia škodí ľuďom s demenciou.

„Celý problém izolácie je práve teraz obrovský,“ povedal pre National GeographicDoug Pace, riaditeľ misie partnerstiev s Asociáciou Alzheimerovej choroby.

„Vieme, že osamelosť, bezmocnosť a nuda sú niečím, čo aj v normálnych časoch dokáže skutočne ovplyvňovať kvalitu života človeka s demenciou.“

Správa Well Being Trustu (WBT) a Centra Roberta Grahama pre štúdie postupov v rodinnej medicíne a primárnej starostlivosti odhadol, že počas pandémie ochorenia COVID-19 môže v dôsledku nadmerného užívania liekov či alkoholu a samovrážd zomrieť v USA do 75 000 ľudí – ide o takzvané úmrtia zo zúfalstva.

V prepočte na veľkosť Slovenska je to okolo 1200 ľudí.

Zabúdame na dôležité lekcie z minulosti?

Kniha „Päť komínov“ je spomienkou na holokaust od Olgy Lengyelovej, ktorá bola väznená v Auschwitzi (Osvienčime).

Opisuje nočnú moru testovania experimentálnych liekov a vakcín na väzňoch a bielym práškom poprašované jedlo pre potlačenie činnosti hormónov a plodnosti.

Konkrétne sa pri zasielaní neoznačených fľašiek s liekmi pre použitie v experimentoch, z ktorých niektoré z nich sa týkali sterilizácie a zmeny pohlavia, spomínala spoločnosť Bayer.

Na základe jej zločinov proti ľudstvu je šokujúce, že tu spoločnosť ako Bayer dnes stále je a, nielen to, že je aj veľkou silou v potravinárskom priemysle, keď v roku 2018 za 63 miliárd dolárov kúpila neslávne známu spoločnosť Monsanto, ktorá vyvíja genetocky modifikované plodiny.

Ako už bolo výstižne povedané, dôležité je mať sa na pozore a učiť sa z chýb a lekcií minulosti, inak je nám súdené ich opakovať.

COVID urýchlil plány na odobratie všetkého, ešte aj práv

Postavy vrcholovej politiky a lídri technologického sektora používajú obvyklý refrén o tom, že pandémia COVID-19 poskytla príležitosť k „resetu“ a „vybodovaniu spoločnosti znovu a lepšie“.

„Vybudujme znovu lepšie“ je niečo ako slogan Veľkého resetu, a hoci sa vydáva za novú iniciatívu, sú to len premenované pojmy pre technokraciu a starý „Nový svetový poriadok“.

Za týmto plánom technokratov na riadenie spoločnosti prostredníctvom technológie, naprogramovanej vedcami, technikmi a automatizovanej prostredníctvom používania umelej inteligencie, je namiesto demokraticky volených politikov a vládnych lídrov skôr elita oligarchie.

Súčasnú pandémiu využíva hnutie ako ospravedlnenie, no jeho agenda nemá nič spoločné s vaším zdravím a, naopak, všetko s plánom dlhodobého monitorovania a riadenia sveta prostredníctvom technického dohľadu.

Časťou vyhlásenia tohto „nového normálu“ je, že nebudete nič vlastniť a budete šťastní.

Neuvádzaným dôsledkom je, že svetové zdroje bude vlastniť a kontrolovať technokratická elita a vy budete musieť za dočasné použitie (prenájom) absolútne všetkého platiť. V skutočnosti vám nič nebude patriť. Všetky veci a zdroje majú byť používané kolektívne, pričom skutočné vlastníctvo je vyhradené vyššej vrstve spoločenskej triedy.

A s presunom bohatstva sa už začalo. Väčšina veľkých podnikov vychádza z lockdownov zväčša nepostihnutá a vo väčšine prípadov s prudkým nárastom ziskov. Porovnajte si to so 48% malých podnikov, ktorým hrozí trvalé zatvorenie.

Zatiaľ čo milióny ľudí bojujú kvôli pandémii COVID-19 s nezamestnanosťou a s finančnou neistotou, tí najbohatší sa stali ešte bohatšími.

Inštitút pre politické štúdie (IPS) v spolupráci s organizáciou Američania za daňovú spravodlivosť (ATF) vydali správu, upozorňujúcu na to, čo nazývajú „pre-existujúcim stavom“: extrémnu majetkovú nerovnosť.

IPS počas pandémie pravidelne aktualizuje nezamestnanosť v USA a majetok miliardárov, čím sa ukazuje veľký predel medzi boháčmi a väčšinou Američanov.

Správa odhaľuje celý rad nápadných nerovností, ako sú:

 • Majetok Jeffa Bezosa vzrástol od 1. januára 2020 do 15. apríla 2020 o 25 miliárd dolárov; len samotný nárast jeho majetku je väčší než hrubý domáci produkt Hondurasu, ktorý bol v roku 2018 23,8 miliardy dolárov.
 • Majetok 34 najbohatších miliardárov USA vzrástol od 1. januára 2020 do 10. apríla 2020 o desiatky miliárd dolárov; ôsmi z nich zaznamenali čistý nárast o viac než 1 miliardu dolárov.
 • Majetok miliardárov v USA stúpol od roku 1990 do roku 2020 o 1 130%; medián zámožnosti USA vzrástol za to isté obdobie o 5,37%.

Majstrovskí manipulátori

Presun majetku od priemerných ľudí k tým najbohatším prostredníctvom plánovaného ekonomického kolapsu už prebieha, no vďaka majstrovskej manipulácii si toho väčšina ľudí nie je vedomá.

Klamanie verejnosti sa teraz deje v hromadnom meradle, vedené a organizované nadnárodnou PR spoločnosťou Publicis Groupe.

Publicis je partnerom Svetového ekonomického fóra, ktoré vedie volanie po „resete“ globálnej ekonomiky a úplnej generálke nášho spôsobu života. A tak sa zdá, že Publicis hrá dôležitú rolu, koordinujúc zamlčiavanie informácií, ktoré protirečia naratívu technokracie.

Úlohou slobodnej tlače je čeliť propagande priemyslu, tá rola však bola úspešne podkopaná reklamnou činnosťou, keďže spravodajské médiá len zriedka informujú o niečom, čo by mohlo poškodzovať ich inzerentov.

Spoločnosť Publicis má napojenia na farmaceutický a bankový priemysel, NewsGuard/Health Guard (internetoví cenzori), vzdelávacie inštitúcie, veľké technologické spoločnosti ako sú Google, Microsoft a Bing, Ministerstvá vnútra a obrany USA, globálne technokratické inštitúcie ako Svetová zdravotnícka organizácia, národné a globálne neziskové organizácie a dominantné zdravotné stránky ako sú WebMD a Medscape.

Keď sa tieto spojenia dajú dokopy, vysvetľuje to, ako je možné tak účinne vymazať niektoré názory, zatiaľ čo sú presadzované iné agendy. Často je to jednoducho záležitosť „lingvistickej vojny“.

Vezmite si Russellovo spojenie, hovoriace o lingvistickom koncepte, ktorý v roku 1948 definoval Betrand Russell. Ide o formu falše, v ktorej faktický význam slov či frázy zostáva rovnaký, no v závislosti na použitých slovách sa mení emocionálna konotácia.

Vezmite si, napríklad, slová „železná vôľa“ verzus „tvrdohlavosť“, či „udavač“ verzus „nahlasovateľ“. Zámenou slov vytvárate úplne iné vnímanie tej istej veci. Ten istý koncept používa agenda Veľkého resetu frázami ako „znovuvynájdenie kapitalizmu“ a „vybudujme znovu lepšie“.

Samotným účelom „vybudujme znovu lepšie“ je ale odstrániť to, čo bolo kedysi „normálne“ a nahradiť to niečím iným, z čoho má prospech len úzka elita.

Zámožní technokrati však počas resetu nebudú prerozdeľovať svoj vlastný majetok, ale budú len pokračovať v rozširovaní svojich finančných impérií, zatiaľ čo zvyšok sveta dáva súhlas vzdať sa svojho súkromia a vlastníctva všetkého, vrátane svojich práv.

Keď sa znovu zamysíme nad Milgramovým experimentom, vyvstáva otázka, koho budete pri teste poslúchať vy – svoj vlastný morálny kompas, zdravý rozum a logiku alebo zločineckú autoritu?

Voľba je na vás

Je veľmi dôležité pochopiť, že drvivá väčšina informácií, ktorým ste vystavovaní v mainstreamových médiách, je dôkladne zostavená propaganda, vytváraná z kradnutých osobných údajov, ktoré od vás zbierali takmer dvadsať rokov.

Tieto údaje sú potom vkladané do veľmi sofistikovaných a pokročilých algoritmov hlbokého učenia, ktoré sú potom schopné presne predpovedať, čo spustí vaše emócie pre dosiahnutie nimi želaného správania.

Ako som dôkladne identifikoval v mnohých predošlých článkoch, tento plán povedie k postupnej strate vašej slobody a to nakoniec povedie k tyranii a otroctvu.

Majte sa preto stále na pozore a hľadajte pravdu, aby ste vedeli natoľko chápať realitu, že budete rozlišovať medzi faktom a fiktívnym naratívom, sľubujúcim poskytnúť vám slobodu, no namiesto toho vás nakoniec zotročí.

Liečba osteoporózy

Autor: Dr. Joseph Mercola, Zdroj: mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Poznámka k tejto časti – medzitým po roku 2000 /audio listy Dr.Petra Betera/ – vystriedali v Kremli sion-boľševikov kremeľskí kresťanskí Rusi /Putin/.
  https://www.mojevideo.sk/video/1a21a/vysoke_hry_ruskej_mafie_cast1_(dokument).html
  —————————————————————–
  „V šokujícím psychologickém thrilleru si zahrál Adrien Brody a Forest Whitaker. Téma filmu se točí kolem dvaceti čtyř mužů, kteří se účastní experimentu, který má simulovat život ve státním vězení. V šokujícím psychologickém thrilleru natočeném na základě nechvalně známého Stanfordova vězeňského experimentu si zahráli oscaroví herci Adrien Brody a Forest Whitaker. Tým vědců provádí dvoutýdenní psychologický experiment, kterého se účastní čtyřiadvacet dobrovolníků. Pravidla jsou jednoduchá: některým ze zúčastněných bude přidělena role dozorců a ostatní budou vězni. Ačkoli jsou bachaři jasně poučeni, že musejí udržet pořádek mezi vězni bez použití násilí, po vypuknutí vzpoury mezi trestanci jdou jakákoli pravidla stranou. Čím více se muži vžívají do svých rolí, tím více se o slovo hlásí moc, strach a celý experiment se dostává absolutně mimo kontrolu…“
  https://www.freefilm.to/film/experiment

  „V budove korporácie Belko sa počas obyčajného pracovného dňa ozve z mikrofónu zvláštny hlas, ktorý pracovníkov upozorní, že budú súčasťou experimentu. Normálne by sa väčšina zamestnancov potešila, že nemusia pracovať, lenže tento experiment má náročné požiadavky a keď im hlas oznámi, že v priebehu ôsmich hodín bude väčšina z nich mŕtvych, začne sa krutý boj o život. “
  https://www.freefilm.to/film/the-belko-experiment

  „Profesor Coupland provádí společně s týmem studentů na odlehlé usedlosti experiment na Jane Harperové, mladé dívce skrývající nevyřčená tajemství. Odhalené temné síly jsou pro všechny zúčastněné ještě děsivější, než si kdokoli myslel. Jane Harperová je hluboce problémová dívka posedlá všepohlcující temnotou. Profesor Joseph Coupland má nezvyklý plán, jak ji zničující temnoty zbavit. Pár vyvolených studentů pozve na svou odlehlou usedlost za Londýnem, kde navrhne, aby se společně pokusili Janinu negativní energii vyvolat. Studentům se to podaří, ovšem to, co následuje, je čisté šílenství – horor tak děsivý a silný, že možná pohltí každého z nich, aniž by si kdokoli uvědomil, že se do odvážného plánu neměli vůbec pouštět…“
  https://www.freefilm.to/film/tichy-experiment

 2. Od témy. Bol vykonaný prvý oficiálny vedecký výskum účinkov CDS na covid19. V angličtine:
  https://drive.google.com/file/d/1AX2IOOP2CnOEFE9mfcspV_Mf96Ra76pU/view

 3. Ako dobre, že už otvorili tie obchody… konečne mám novú kabelku!!… čo jednu, rovno dve 😀 😀

 4. „Hoci je povinnosťou vlády chrániť zdravie a blaho spoločnosti, “
  nemyslim si. Vlada chce prachy, a na zdravom sa zarobit neda.
  Ale fascinuje ma, ako sa ludia vyslovene vyhovaraju na koronu, pricom len su lenivi.

 5. „Vezmite si, napríklad, slová „železná vôľa“ verzus „tvrdohlavosť“, či „udavač“ verzus „nahlasovateľ“. Zámenou slov vytvárate úplne iné vnímanie tej istej veci. Ten istý koncept používa agenda Veľkého resetu frázami ako „znovuvynájdenie kapitalizmu“ a „vybudujme znovu lepšie“.“

  Nemyslim si, ja ich prekuknem ihned, zlodeja prekuknete aj vy, polahky – ide mu o vase spory, to je cele. Nic viac tam nie je.

  PS: v ktorej krajine budu mat tieto „reset“ firmicky registraciu, ze si budu moct nechat majetky? Budu na to offshore uzemia?

 6. Voda je najrozšírenejším a najuniverzálnejším nosičom energeticko-informačných štruktúr na Zemi
  „Má veľa životne dôležitých vlastností: maximálna tepelná kapacita zo všetkých známych látok, je diamagnetom (oslabuje účinok magnetického poľa) atď.

  Podľa nedávnych štúdií sa tiež ukázalo, že voda má pamäť a môže niesť negatívne aj užitočné informácie pre organizmus. Napríklad minerálne vody nie sú liečivé zložením látok, ktoré sú v nich rozpustené, ale informáciou, ktorú voda absorbovala pri prechode cez štruktúry Zeme.

  Voda sa môže v organizme prejaviť ako elixír života, ale aj ako aktívny nepriateľ. Voda obsiahnutá v organizme sa kvalitatívne líši od bežnej vody. Toto je štruktúrovaná voda.

  Pri použití súčasných metód fyzikálneho experimentu sa už zistilo, že pri najbližšom kontakte s biologickými molekulami sú molekuly vody akoby v zmrazenom stave – majú štruktúru ľadu. Tieto „ľadové štruktúry“ vody sú matricami živého organizmu.

  Všetky ostatné molekuly v bioorganizme sú spočiatku akoby vnorené v „ľadovú mriežku“ vodnej štruktúry v určitom poriadku. To naznačuje, že porušenie tohto poriadku v konštrukcii ideálnych štruktúr matrice vedie k porušeniu ideálnej práce živého organizmu.

  To znamená, že každý organizmus od okamihu svojho vzniku má založenú svoju pôvodnú informačnú štruktúru, podľa ktorej má v prípade potreby schopnosť obnovovať zničené molekulárne spojenia a štruktúry v súlade so svojím ideálne stanoveným informačným programom.

  Môžeme tiež povedať, že každý organizmus má svoju vlastnú pamäť a „pamätá si“ do nej vloženú ideálnu matricovú informáciu týkajúcu sa práce celého organizmu ako celku, ako aj na úrovni rôznych fyzikálno-chemických procesov prebiehajúcich v bunkách a aj na úrovni molekulárnych štruktúr.

  V procese života dochádza pod vplyvom rôznych vnútorných a vonkajších faktorov k narušeniu a zničeniu počiatočnej ideálnej štruktúry stavu a práce vnútorných systémov ľudského organizmu. To znamená, že je porušená vodná štruktúra, aj energeticko-informačné štruktúry.

  Voda môže aktívne pomôcť človeku obnoviť prácu jeho organizmu na zlepšenie a udržanie si zdravia. Ale nie bežná voda, ale štruktúrovaná, ktorá obsahuje informácie a energiu užitočnú pre človeka, ktorá pomáha jeho samoregulačnému systému obnoviť systém práce celého organizmu ako celku, a to nielen na úrovni molekulárnych štruktúr, ale aj na energeticko-informačnej úrovni.

  Vo vode sa skrývajú veľké možnosti obnovy zdravia, čo sú v skutočnosti programy na riadenie práce buniek a obnovenie informačnej pamäte organizmu.

  Jedným z najefektívnejších spôsobov prevencie zdravia, zlepšovania zdravia, zvyšovania priemernej dĺžky života, posilňovania energetickej ochrany organizmu a zvyšovania imunity možno teda bezpečne označiť použitie rôznymi spôsobmi štruktúrovanej vody.

  „Aurogramy vytvorené počítačovou diagnostikou metódou výboja plynu (GRV).

  Pri použití štruktúrovanej (bioaktívnej) vody, sa obnoví a zlepší biopole človeka. Metóda GRV bola použitá na získanie aurogramov osoby, ktorá mesiac používala štruktúrovanú vodu.

  Voda odobratá 19. januára je tiež štruktúrovaná, pri dlhodobom používaní sa dostaví tiež pozitívny liečivý účinok.“
  https://www.biosferaklub.info/voda-je-najrozsirenejsim-a-najuniverzalnejsim-nosicom-energeticko-informacnych-struktur-na-zemi/
  https://www.biosferaklub.info/wp-content/uploads/2021/01/EdC40zH3BZM-1024×485.jpg

  • Ako si človek môže v byte vytvoriť štrukturovanú vodu? Ja si vodu filtrujem v Laice, vylejem do pohára a dám na – neviem sa vyjadriť – na také koliesko (aj stočené drôty sú v ňom) – kúpila som to v bio obchode – má to nejako tú vodu nabiť, zharmonizovať.
   Ale veľmi tomu nerozumiem.
   Toľko viem, že alergik si má vodu filtrovať, lebo chlór z vody môže zle urobiť. Viem, že alergik nemá piť studené veci, jest studené veci – lebo to oslabuje slezinu.

   • Ja mam electrolyte reduce masinu,znama aj ako Kangen Water,vyliecil som si zaludok a ine neduhy,pijem ju aspon 14 rokov,Janko

   • Štrukturovaná voda
    1/ Fľašu vody nie z PET – aspoň z PE /väčšinou z destilky/ – napustiť pitnou vodou a nechať vymrznúť v mrazáku. Potom nechať pomaly rozpúšťať a cca 1/4 vody z ľadu vyliať – zvyšok už je štrukturovaná – dá sa to hromadiť a cyklus opakovať do vyššej koncentrácie štrukturovanej. Treba ju chápať, ako čistý naformátovaný disk, ktorý zálohuje dáta z DNA.

    2/ Hocijaké ovocie – najlepšie cukrové melóny a slivky treba nechať zmrznúť na kameň, trochu popustiť a jesť ako zmrzlinu – nevhodné pre cukrovkárov, pankreas a zápal 12-storníka /vôbec žiadne studené/.

    • Ďakujem Maroš a teraz ste mi aj niečo pripomenuli. Pred mnohými rokmi som kupovala minerálky, dala do mrazničky, potom rozpustila a tak pila – potom som to prestala robiť.

     • Lenže aj voda z mrazáku nie je úplne harmonická, pretože jej kryštalizácia je ovplyvnená EMG polom mrazničky. Do tvorby kryštálov sa premieta kimatická frekvencia okolia.
      https://ulozto.net/file/BYd22Esnu3VU/snehove-vlocky-jpg

      Čiže – najlepší by bol ľad z nedotknutej prírody harmonizovaný Schummanovou frekvenciou. Ako živá voda.

      Predstavte si USB disk, ktorý sa dá formátovať 3 spôsobmi-formátovými clostermi, a potom je pripravený ako médium na prácu s určitými informáciami. Štrukturovaná voda je médium, na ktorom sa zapisujú a užívajú DNA frekvenčné záznamy bioinformačných procesov – živá voda. Neštrukturovaná voda vyvoláva negatívny šum a chybovosť informačného toku v biologických procesoch – mŕtva voda.

      Lenže aj mŕtva voda má svoj význam práve pri prerušení síce biologických procesoch – ale pre nás negatívnych procesoch. Naši predkovia používali aj mŕtvu aj živú vodu – presne podľa účelu.

     • Mŕtvou vodou prerušili chorobu a živou vodou reštartovali organizmus. Tak!

     • Prišla som z Hincovho plesa a nejaký ten ľad som si ešte doniesla.

     • to fakt chcete byť takí zdraví? …veď na niečo sa umrieť musí 😀

  • provokater

   nepi jano nepi vodu, pi slivovicu a máš po probléme

 7. Ďakujeme za preloženie ďalšieho článku z môjho obľúbeného webu – Dr. Mercolu

 8. https://www.naturalnews.com/2021-04-20-israeli-scientists-covid-19-side-effect-herpes-zoster.html
  Israeli scientists announce yet another COVID-19 vaccine side effect: herpes zoster
  Izraelskí vedci oznamujú ešte ďalší vedľajší účinok z COVID-19 vakcíny: herpes zoster (pásový opar)

 9. https://www.naturalnews.com/2021-04-20-india-health-ambassador-dies-covid-vaccine.html
  India’s health ambassador dies one day after taking Covid vaccine
  Indický veľvyslanec v zdravotníctve umiera deň po prijatí Covid vakcíny

  Mal 59 rokov.

  Existuje aj takáto web stránka: https://depopulation.news/ depopulácia

 10. https://www.naturalnews.com/2021-04-20-big-pharma-chasing-new-covid19-variants-vaccines.html
  Big Pharma now chasing new Covid-19 “variants” with more vaccines
  Voľný preklad:
  Farmaceutický priemysel naháňa nové Covid-19 „varianty“ aby mohli vyrábať nové vakcíny

 11. Ony uz majú svoje tresty len o tom nevedia lebo niesu ludia sú to diablovi posluhovači obyčajne babky figúrky ..

 12. https://zemavek.sk/svet-stoji-na-rozhrani/
  Svet stojí na rozhraní

  A možno by si mali dôkladne premyslieť, či im stojí počítanie dolárov za to, aby ich deti a rodiny živorili v bunkroch, bez toho, aby ešte niekedy videli modrú oblohu a dýchali čerstvý vzduch.

  Pretože prisluhovať k podrobeniu ľudstva pre potreby anglo-amerického kapitálu, je diametrálne odlišné od zničenia života na zemi.

 13. https://www.hlavnespravy.sk/aj-vakciny-od-pfizera-a-moderny-sposobuju-krvne-zrazeniny-v-usa-skoro-polovica-umrti-po-ockovani-sa-udajne-prejavila-ochorenim-do-48h/2508630
  Aj vakcíny od Pfizera a Moderny spôsobujú krvné zrazeniny. V USA skoro polovica úmrtí po očkovaní sa údajne prejavila ochorením do 48h

  Aj vakcína od Johnson & Johnson spôsobuje podobné problémy zrážanlivosti ako AstraZeneca. Ide o rovnaký typ DNA vakcín akou je aj Sputnik V. No poruchy zrážanlivosti krvi sú hlásené aj pri mRNA vakcínach od Pfizera a Moderny

 14. https://otevrisvoumysl.cz/svedectvi-vrchni-sestry-z-anglie-o-vakcinacni-kampani-a-situaci-ve-zdravotnich-oddelenich/
  Svědectví vrchní sestry z Anglie o vakcinační kampani a situaci ve zdravotních odděleních
  Ve zkratce…
  Poslechněte si svědectví vrchní sestry z Anglie, která je zapojená do vakcinačního programu, a jaká je skutečná situace v nemocnicích a co ti, kteří tyto „vakcíny” podávají, o nich skutečně ví.

 15. Lidé zlatí, dnes mě to dostalo. Bydlím v Čechách, nedaleko Prahy. V sedmipatrovém paneláku už 43 let. Mám tedy hodně známých rodin. A všichni se chtějí naočkovat. Dnes mi to vehnalo slzy. Naši známí a kamarádi jdou na jatka a nevědí o tom. Snažila jsem se, ale nevěří mi. Vím, že řeknete, sami si zvolili. Ale kdy to už skončí?
  Ráda Vás tu všechny čtu a mám Vás ráda

  • Pani Kvetka – my dve si teda môžeme ruky podať. Ani mne neveria. Som len konšpirátorka, baba stará zaostalá.

  • provokater

   ale Kvetka, veď Kráľovstvo nebeské je raj, nezaviď im…

  • Ander Kixa

   Jebnanich, nebudú zápchy a zlacnejú byty.

   • Pre tých 700 miliónov Nigérijcov /2100/ v Európe.

    • Náhodou ja som sa chcela úprimne poďakovať všetkým, čo sa dali vakcinovať … Možno nám čoskoro aj náhubky zakážu??

     • Chorý spôsob komunikácie!

     • radšej im budem Ďakovať, ako na nich pľuvať, že sa dali očkovať ..aj tak sme pre nich MY nezaočkovaní len nezodpovední osadníci … miluje svojho nepriateľa!

     • ametyst – ale bez srandy – je viac ako pravdepodobné, že keď budú všetci vakcínochtiví zaočkovaní, stopnú nosenie rúšok. Však aj oni musia vedieť (keď to vieme my), že vírusy prenášajú práve tí zavakcínovaní, a nie naopak.
      Však ako inak by nás dostali do košiara?

     • Emily …ale v mojom komentári nie je ani kúsok srandy ani sarkazmu.

     • Viem.

 16. Vyborny clanok (zdielam) a dobra spolocenska sebareflexia ????

 17. Ander Kixa

  Problem nie je hlupost obyvatelstva. Hlupych a podpriemernych bola vzdy vyrazna vacsina, minimalne 80%. Problem je vseobecne volebne pravo a tie kugvyobgezane dobre vedia preco ho zaviedli.

  • Problém je nulová konceptuálna inteligencia a nulové znalosť riadenia na všetkých úrovniach – a ešte sa to volá Infovojna s globálnou perifériou moci GP. Médiá a technológie v rukách DNA sociopatov.

 18. https://childrenshealthdefense.org/defender/woman-hospitalized-paralysis-pfizer-vaccine/?itm_term=home
  33-Year-Old Woman Hospitalized for ‘Mysterious’ Paralysis 12 Hours After Pfizer Vaccine
  33 ročná žena bola hospitalizovaná pre „záhadné“ ochrnutie 12 hodín po Pfizer vakcíne

 19. https://tadesco.org/dr-judy-mikovits-vakcina-covid-19-je-stroj-na-zabijeni/
  Dr. Judy Mikovits: Vakcína covid-19 je stroj na zabíjení

 20. http://www.zvedavec.org/komentare/2021/04/8686-veda-o-smrti-americke-vojenske-biologicke-laboratore-obklicily-svet.htm
  Věda o smrti – americké vojenské biologické laboratoře obklíčily svět
  Jen na Ukrajině se nachází 16 amerických biologických laboratoří

  7. dubna Nikolaj Patrušev, tajemník ruské Rady bezpečnosti, v rozhovoru pro deník „Kommersant“ upozornil na skutečnost, podle které po celém světě přibývají v hojném počtu nové biologické laboratoře pod kontrolou USA. A v podstatě také u hranic Ruska a ČLR.

 21. https://www.infovojna.sk/article/naprojektovana-pandemia-znaky-mozneho-globalneho-podvodu
  Naprojektovaná pandémia? Znaky možného globálneho podvodu

  • Berou se v úvahu pouze očkovaní. Lze však WHO věřit? Podle trefného vyjádření Andreje Fursova není tato organizace o nic méně zkorumpovaná než MOV (Mezinárodní olympijský výbor). O děsivých účincích vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou na lidské zdraví ani nemluvě.

   Zdá se, že rukama a ústy podvodníků se planeta vyhlášením režimu pandemie ponořila do temných běsů noci. A to umožňuje dělat věci, které byly ještě nedávno nepředstavitelné.

 22. František

  Skvelý článok! Chcem dodať,že najhoršie je to,že ľudia sú tak zmagorení, a začína im to byť všetko jedno!!! Všetko je už tak skorumpované,že len malá hŕstka ľudí by bola ochotná sa postaviť proti režimu!!! Tí čo sa majú dobre,tým to je jedno,chudáci riešia skôr existenčné problémy,a to vyhovuje týmto majstrom, ktorí chcú NWO!!!!
  Tu už pomôže jedine boží zásah!!!!

  • no kto sa im postaví?
   deti – nie
   dôchodcovia – nie
   matky na materskej – nie, veď im pridali
   zamestnanci štátnej a verejnej správy – nie, výplata istá
   zamestnanci automobiliek – po tých 12h šichtách tiež nie
   živnostníci, tí čo dostávajú počas lockdownu zaplatené aj full mzdy zamestnancom – nie
   živnostníci, tí čo nič nedostávajú – možno
   Tak KTO by sa im mal postaviť?

 23. Ja len aby sa nezabudlo – ako harmonizuje genocída 6 mld. ľudí so šetrením zdrojov pre svetové zdegenerované „elity“ – a Dzurindovo „uťahovanie si opaskov“.
  Jedna banda! Ešte raz – ČR má zdroje na chod štátu do júla 2021 – dokedy Slovensko – vy banda sion zmrdov?!

 24. Viera Mrázková

  Vážený „Bádateľ“, vaše články sú negativne naladené, nemám z nich dobrý pocit, nútite ľudí chovať sa podľa vašich návodov. Už dlhšiu dobu uvažujem o skončení s vámi, lebo mi to neprináša nič dobré. I tie názory ľudí ma desia. Ja viem, nič sa nestane, zemeguľa sa naopak točiť nebude, ak jedna odberateľka sa odhlási. Len som vám chcela povedať, prečo sa čo najskor odhlásim. A dosť by ma aj zaujímalo, kde na tie články vlastne chodíte.

  • Viera – už keď budeš mať teda dosť času pre seba – odporúčam ti prelúskať si tému Terra Convexa. Napomáhať ti zásadne nebudem. Lebo.

  • Vierka… ak prečítaš článok do konca, (čo isto zvládneš) tak tam nájdeš niečo ako ZDROJ 🙂

  • …moja mama, ako malé dieťa, prežívala (a iba zázrakom prežila) druhú svetovú vojnu v obci, ktorá bola fašistami vypálená do tla. Pred očami jej odbachli starého otca, ju – maličkú – „omilostili“… Myslíte, Vierka, že tí ľudia v tom čase si medzi sebou rozprávali a boli by vôbec schopní vnímať nejaké veselé poviedky?
   V prípade, že ste klasická lekárka, vrchná sestra, alebo pracujete v inštitúcii podporujúcej celoplošnú vakcináciu, tak so žiadnym protiargumentom redakcia ani my pravdepodobne u Vás neuspejeme. Avšak aj v tom prípade sme všetci spolu na jednej a tej istej, potápajúcej sa lodi.
   Vierka, neviem, či si uvedomujete, ale to, čo sa na tejto planéte práve odohráva, je ideologická, rádiologická, chemická, biologická, psychologická, ekonomická, informačná…vojna. Tretia svetová. A zrejme posledná.

 25. https://www.naturalnews.com/2021-04-21-covid-19-vaccine-safety-adverse-events.html
  COVID-19 vaccine safety in doubt as more than 56,000 adverse events reported
  Bezpečnosť COVID-19 vakcín je na pochybách, viac než 56 000 nežiadúcich udalostí je hlásených

 26. Jednoduchá

  ..ozaj zaujím. a dosť ,,vážne“ príspevky, no nie o tom som chcela, toho ….ako písal provokatér /inak ozaj netrad.,,meno“ / o tej 52 bošáckej…u nás na dedine žila 1 starká a tá si vraj každé ráno dala ,,nalačno“ štamperlík,,…ten ,,plaskáčik“ mala pod vankúšom a samozrejme ráno ho hneď mala poruke….spomínam ju, pretože sa dožila v celkom dobrom zdraví a veľmi pozitív.mysle vysok.veku / samozrejme nepreháňala to, a aj sa riadne starala o rodinu…./…..takže ktovie? žeby to pomohlo aj dnes ? :-)………………..

 27. Jednoduchá

  …oprava…toho vážneho je dosť……

Pridajte komentár

*