Začínajú sa súdne procesy kvôli laboratórnemu úniku SARS-CoV-2


Print Friendly, PDF & Email

Začínajú sa súdne procesy kvôli laboratórnemu úniku SARS-CoV-2

Investigatívna nezisková skupina U.S. Right to Know (USRTK), venujúca sa verejnému zdravotníctvu, podala žalobu na americký Národný ústav zdravia (NIH) po tom, čo táto agentúra neodpovedala na jej žiadosť z 10. júla 2020, podanú v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám (FOIA).

Podľa NIH boli záznamy zadržané preto, lebo sú súčasťou prebiehajúceho vyšetrovania.

O čo sa snaží investigetívna organizácia

USRTK sa pokúša získať prístup k neuvoľneným záznamom z experimentov na pridávanie nových funkcií vírusom, vzťahujúcim sa k pandémii COVID-19.

Do týchto experimentov mali byť zapojení Wuchanský virologický ústav, Wuchanské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, ako aj od aliancia EcoHealth, ktorá je partnerom a finančným podporovateľom Wuchanského ústavu.

Podľa tlačového vyhlásenia USRTK z 5. novembra 2020:

 „Dnešný súdny spor proti NIH je súčasťou našich snáh pokúsiť sa odhaliť, čo je známe o pôvode koronavírusu SARS-CoV-2, rizikách laboratórií biologickej bezpečnosti a výskumu pridávania nových funkcií vírusom, ktorými sa usilujú zvýšiť infekčnosť alebo smrtnosť potenciálnych pandemických patogénov.

Od júla sme k týmto témam podali 36 žiadostí o štátne, federálne a medzinárodné verejné záznamy.“

Základ zoonotickej teórie tvoria chybné štúdie

USRTK je tiež znepokojená novými tvrdeniami, že časopisy PLOS PathogensNature uverejnili kľúčové štúdie o pôvode koronavírusu SARS-CoV-2 napriek tomu, že sú chybné.

Zdá sa, že súbory dát boli zmenené bez uverejnenia oznámení o oprave.

9. novembra 2020 uverejnila USRTK sériu e-mailov, ktoré poslala hlavným autorom a vydavateľom zmienených štúdií. Otázky vyvolané obdržanými odpoveďami „spochybnili platnosť týchto kľúčových štúdií,“ píše USRTK.

Ako poznamenal reportér USRTK Carey Gilliam:

 „Predstavu, že zdroj pôvodcu ochorenia COVID-19 u ľudí pochádza od divožijúceho zvieraťa, uviedli čínske vládne úrady prvý raz v decembri. Vedci podporovaní čínskou vládou potom teóriu podporili v štyroch nezávislých štúdiách, predložených časopisom v období od 7. do 18. februára…

Pri komunikácii s autormi a vydavateľmi dvoch tých štúdií sa USRTK dozvedela o vážnych problémoch pri ich vydávaní.

…Problémy s výskumnými štúdiami vyvolávajú podľa biológa a sociológa Dr. Sainatha Suryanarayanana a tiež vedeckého pracovníka USRTK ´vážne otázky a obavy´ o platnosti zoonotickej teórie celkovo.“

Prečo potrebujeme poznať pôvod SARS-CoV-2

Mikrobiológ a profesor medicíny, mikrobiológie a imunológie na Stanfordovej univerzite Dr. David Relman vysvetľuje, prečo je také dôležité identifikovať pôvod koronavírusu SARS-CoV-2:

 „SARS-CoV-2 je betakoronavírus, ktorého zjavne najbližší príbuzní, RaTG13 a RmYN02, boli údajne získaní v rokoch 2013 a 2019 od netopierov, resp. v čínskej provincii Yunnan.

Ochorenie COVID-19 bolo prvýkrýt hlásené v decmbri 2019, viac než 1600 kilometrov odtiaľ, v meste Wuchan, v čínskej provincii Hubei.

Okrem týchto faktov chýbajú v ´pôvodnom príbehu´ mnohé kľúčové detaily, ako sú uveriteľná a do patričných detailov vysvetlená nedávna história vývoja vírusu, identita a miesto pôvodu jeho najnedávnejších predkov, a, prekvapujúco, miesto, čas a mechanizmus prenosu prvej infekcie na človeka.

Hoci definitívna odpoveď nemusí byť naporúdzi a hoci si ojektívna analýza vyžaduje zamerať sa na niektoré nepríjemné možnosti, je dôležité sa tejto otázke venovať. Predídenie ďalšej pandémii závisí od pochopenia pôvodu tejto jednej.

Keď nájdeme konkrétnejšie dôkazy o ´spúšťacej udalosti´, ktorá spôsobila priamy prechod koronavírusu z netopiera na človeka, budú musieť byť výrazne posilnené snahy o pochopenie a zvládnutie rozhrania medzi netopierom a človekom.

Ak ale SARS-CoV-2 unikol z laboratória preto, aby spôsobil pandémiu, stane sa dôležitým pochopiť reťaz udalostí a predísť tomu, aby sa to udialo znova.“

Protichodné pôvodné hypotézy

Ďalej Relman pokračuje posudzovaním troch najprotichodnejších pôvodných hypotéz:

 1. Vírus sa vyvinul u netopierov a potom sa prírodnými mechanizmami rozšíril priamo alebo cez medzihostiteľa na ľudí.
 2. SARS-CoV-2, alebo nejaký nedávny predchodca, bol získaný od nakazeného zvieraťa a pred náhodným vypustením potom buď vedome, alebo náhodne množený či geneticky manipulovaný.
 3. SARS-CoV-2 bol vytvorený zámerne koronavírusovým výskumom na získanie želaných funkcií (GoF) a zámerne vypustený.

Ako uviedol Relman, zatiaľ nie sme schopní identifikovať bezprostredného rodiča či rodičov koronavírusu SARS-CoV-2 a toto je kľúčová informácia, potrebná na rozlúštenie celej hádanky.

Dvaja najbližší príbuzní – RaTG13 a RmYN02 – nie sú dosť blízki na to, aby zmutovali na SARS-Cov-2.

„Dôkladnejšie pochopenie pôvodu COVID-19 povedie k účinnejším reakciám na túto pandémiu, ako aj k snahám predvídať ďalšiu a predísť jej. Posunie tiež naše diskusie o riskantnej vede.“– Dr. David Relman

Je celkom možné, že existuje aj viac než jedna rodová línia. Rekombinácia medzi rôznymi vírusmi je bežná tak v prírode, ako aj v laboratórnom výskume, a ak chceme určiť, ktorým smerom sa bude vírus uberať, potrebujeme identifikovať východiskový bod.

Nanešťastie, dôkazy naznačujú, že už došlo k úprave a utajovaniu, čím sa stanovenie pôvodu SARS-CoV-2 stáva o to ťažším.

Otázkou je, prečo sa tak stalo?

Liečba osteoporózy

Bol za tým nejaký politický účel? Bol toto zámerne vytvorený vírus, vypustený pre poskytnutie ospravedlnenia na globalistický plán „resetu“?

Išlo o náhodný únik, ktorý bol utajený, aby sa zachránila budúca existencia nebezpečného výskumu na získavanie želaných funkcií vírusu?

Presné zistenie pôvodu vírusu je pre zodpovedanie týchto otázok naozaj kľúčové a z utajovania pravdy pred verejnosťou, nech je akákoľvek, nemôže nikto nič získať, len tí, ktorí sú za pokus o utajovanie zodpovední.

Množstvo anomálií

Napísal som niekoľko článkov o rôznych hypotézach, súvisiacich s pôvodom SARS-CoV-2.

Čo je však dôležité, anomálie v jeho genetickej stavbe smerujú skôr k tomu, že ide o geneticky manipulovaný vírus, hoci presná metóda manipulácvie zostáva neznáma. Čo však vieme je, že existuje veľa spôsobov – vrátane technicky málo náročných – ktorými by vírus ako SARS-CoV-2 mohol byť vytvorený.

Podľa štúdie z 2. augusta 2020 nositeľa Nobelovej ceny profesora Luca Monatgniera a matematika Jeana Claudea Pereza, boli v malej lokalizovanej oblasti genómu SARS-CoV-2 identifikované sekvencie HIV/SIV, čo vírusu umožňuje infikovať ľudské bunky.

„Táto oblasť bola manipulovaná ľuďmi,“ vyhlasujú autori, dodávajúc, že keďže u pacientov s COVID-19 boli v tejto oblasti pozorované delécie, „môžeme očakávať rýchlejší genetický vývoj vírusu smerom k menej patogénnemu kmeňu, ktorému táto človekom vytvorená oblasť chýba.“

Jedným z najbližších príbuzných koronavírusu SARS-CoV-2 je vírus RaTG13.

Objavený bol v roku 2013 Wuchanským virologickým inštitútom po tom, čo bolo hlásené, že šiesti baníci dostali záhadnú vírusovú infekciu vedúcu k ťažkému zápalu pľúc. Traja z baníkov zomreli.

Montaigner s Perezom napísali:

 „V porovnávacej analýze HROTOVÝCH génov ochorenia COVID-19 (t.j. SARS-CoV-2) a netopierieho vírusu RaTG13 pozorujeme dve abnormálne skutočnosti:

1. vloženie 4 susediacich PRRA aminokyselín doprostred HROTU (potom ukazujeme, že toto miesto bolo optimálnou ryhou už PRED týmto vložením).

2. nenormálny pomer synonymných a nesynonymných kodónov v druhej polovici HROTU.“

Je SARS-CoV-2 výsledok prenosu z transgénnych myší?

Toto nás vedie k ďalšej možnosti, konkrétne tej, že vírus SARS-CoV-2 by mohol byť výsledkom prenosu z transgénnych myší, vybavených ľudskými receptormi ACE2.

Ako uviedlo Jacksonovo laboratórium, štrukturálne rozdiely medzi myšími a ľudskými ACE2 proteínmi robia bežné laboratórne myši nevhodnými na výskum týkajúci sa SARS-CoV-2, keďže ich tento vírus nemôže ľahko infikovať.

Existujú však transgénne myši, ktoré majú ľudské receptory ACE2. Prvé z týchto transgénnych myší, známe ako K18-hACE2, boli vyvinuté v roku 2007. Ďalšie transgénne myši s ľudskými ACE2 boli vytvorené neskôr.

Najmenej dve nové štúdie ukázali, že SARS-CoV-2 ľahko infikuje a zabíja transgénne myši s ľudskými ACE2.

V odpovedi na otázky v článku časopisu Science z 31. júla 2020 vedkyňa Wuchanského virologického inštitútu Dr. Shi Zhengliová, zaoberajúca sa výskumom koronavírusov, uviedla, že:

 „Vykonali sme experimenty in vivo na transgénnych myšiach a cibetkách (vyjadrujúcich ľudské ACE2) v roku 2018 a 2019 v laboraóriu biologickej bezpečnosti Ústavu.

Vírusy, ktoré sme použili, boli netopierí SARSr-CoV, blízky SARS-CoV…

Výsledky naznačili, že netopierí SARSr-CoV dokáže priamo infikovať cibetky a môže tiež infikovať myši s ľudskými receptormi ACE2. U myší sa však prejavila nízka patogenecita a u cibetiek žiadna. Údaje sa triedia a budú čoskoro publikované.“

Takže v súhrne Zhengliová priznáva, že v rokoch 2018 a 2019 boli vykonávané experimenty na transgénnych myšiach s použitím od netopierov odvodeného so SARS súvisiaceho koronavírusu, ktorý značne pripomína SARS-CoV-1.

(SARS-CoV-1 je vírus zodpovedný za závažný akútny respiračný syndróm (SARS), ktorý prepukol v roku 2003.)

Mohol by toto byť chýbajúci medziľahlý druh, ktorý vysvetľuje, prečo je SARS-CoV-2 tak dobre adaptovaný na infikovanie ľudí prostredníctvom receptoru ACE2?

Je ešte priskoro na to, aby sa to dalo povedať, ale je to možnosť. To, pravdaže, nevylučuje možnosť, že boli použité aj iné metódy inžinierstva.

Kurín strážia líšky

Po mesiacoch obštrukcií sú teraz  spúšťané vyšetrovacie komisie, aby sa údajne dostali k podstate pôvodu SARS-CoV-2.

Či naozaj odkryjú pravdu, alebo ju len jednoducho zakopú ešte hlbšie, to iba zistíme, no vychádzajúc z jasného konfliktu záujmov kľúčových členov to nevyzerá sľubne.

Napríklad, komisiu Lancetu pre COVID-19 vedie Dr. Peter Daszak. Nielenže už Daszak hovoril o svojom presvedčení, že vírus je prírodný a vyhol sa teóriám, tvrdiacim opak, ale ako prezident aliancie EcoHealth je tiež v silnom konflikte záujmov z obchodného hľadiska.

EcoHealth totiž dostala od NIH granty na výskum koronavíru, ktorý potom ako subdodávku zadala Wuchanskému virologickému inštitútu.

Daszak má všetky dôvody zabezpečiť, aby bol SARS-CoV-2 napokon vyhlásený za prírodný, lebo ak sa ukáže, že ide o laboratórny výtvor, je v stávke jeho živobytie ako vedca.

Bolo by naivné veriť, že by zabezpečenie pokračovania nebezpečeného výskumu získania želanej funkcie vírusu nebolo silným motivačným prvkom na udržanie príbehu o zoonotickom pôvode.

Stop Candida

Zdroj: Mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Zuzana Nowina von Axt

  Na jar sa stopli platby do Číny, zamrazil to Trump, autorizoval to Obama, tie informácie boli konkrétnejšie, ale už neviem ktorý prameň, súviselo to s tým kanadským vedcom, ktorý pôsobil vo wuhane… Keď sa pozrieme na nehorázne sfalšovane americké voľby, tak je všetko jasné aj s týmto vírusom. Niektorí tvrdia, že ten vírus mal slúžiť aj americkým voľbám, aby ľudia museli byť izolované a volili listami, ktoré tak dopadli ako dopadli…, celosvetové u resetu a likvidácii ľudstva podľa Georgia guide stone….

 2. Ďakujem za preloženie ďalšieho článku z môjho obľúbeného webu Dr. Mercolu. Dnes tam zase nabehli ďalšie zaujímavé články na túto tému. Napr. tento:
  https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/12/04/priest-in-moderna-covid-vaccine-trials-has-died.aspx
  Zomrel kňaz pri testovaní Covid vakcíny firmy Moderna.
  Ďalší článok:
  https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/12/04/uk-government-no-liability-for-pfizer-if-brits-are-harmed-by-covid-vaccine.aspx
  Vláda Veľkej Británie: Nezodpovedáme za to ak Briti budú poškodení Pfizer Covid vakcínou.

 3. https://www.naturalnews.com/2020-12-04-court-rules-covid19-tests-worthless-media-rejects-science.html#
  Súd stanovil, že Covid 19 testy sú bezcenné (zbytočné), média odmietajú vedu.

 4. Niečo na pobavenie a je tam aj veľmi dobrý obrázok:
  http://nebudkoronak.xf.cz/

 5. Prekopírovala som jeden zaujímavý blog:
  Pol sveta už vie, že corona šialenstvo je obrovský medzinárodný podvod zinscenovaný a načasovaný svetovými zločincami. No týmto idiotom, čo sa dali do služieb zločinu to nie a nie dozvoniť v tých ich sprostých gebuliach. Budú stáť všetci rad radom pred tribunálom a podmienečné tresty nech neočakávajú ani v najkrajších snoch.

 6. Prekopírovala som ďalší zaujímavý blog:
  U nás v jednej z najväčších nemocníc na Slovensku, ktorú nebudem radšej menovať je na oddelení na ktorom pracujem 6 Covid pozitívnych pacientov v pokročilom veku so závažnou diagnózou a nikomu nič ale absolútne nič nie je. A to sú tí tzv. hospitalizovaní na Covid.
  Nie väčšina pacientov bola pozitívne testovaná a vôbec im nič nie je, to je jedna skupina.
  Druhá sú DSS-kári o ktorých rozprával aj Krajčí „až polovicu pacientov môžu tvoriť DSS-kári, ktorí už dávno mohli byť prepustení, lenže ich nechcú prijať späť“.
  Tretia skupina sú ťažko chorí a ti čo majú ťažké príznaky avšak zatiaľ nie na JIS-ku. Tých bohužiaľ nevieme koľko je. Možno 200 až 300 tipujem.

 7. Jednoduchá

  Milá Jean, ďakujem moc za opäť skvelé, Vami pridané príspevky :-).
  Čo sa týka tých nemocníc, je to smutná správa, no viem, že pravdivá :-(….,,vďaka ,,koronacirkusu“ sa robilo a aj stále robí veľké bu- bu-bu kvôli chrípk.prejavom, kt.tu boli aj pred tým a skutoč.ťaž.chorí ,,musia počkať“ , kedy bude ,,vôľa, chuť aj miesto“ sa nimi vôbec zaoberať, HLAVNE KEDY TO TÍ hore DOVOLIA !!!:-(((….to,že bikupi ,,svoj.ovečkám doporučujú očkovanie“ sa už ani nečudujem, mnohí z nich sú sami ako tie ovce, česť výnimkám ! / príkl.bis.BEZÁK /……no smutné a pravdivé je, že väčšina národa hľadá spásu práve v týchto klas.katolíc.kostol. a ,,vďaka týmto biskupom“ sa ,,formuje“ ich vedomie = nulové použitie vlast.úvahy či rozumu !!!:-(((…. však čo sa tam povie, je predsa ,,sväté a pravdivé“ ! :-(………………ten článok o smrti očkov.kňaza som čítala, malo to trag.koniec :-(…..no niekt.ľudia, resp.vlády to aj tak chcú realizovať, najbl.Veľká Brit., no je to OTRASNɧ no ale však dali sa podplatiť, tak ,,musia“ / naozaj musia??? / to dotiahnúť do konca!…….STOP, Stop, Stop! ….nič nemusia!!!…… MALI BY Sa / A môžu sa ešte/ HLAVNE SPAMATAT!!!….ako môžu ROZHODOVAŤ o ŽIVOTE iných ľudí??? …..na to nemajú právo! a tí ostatní zasa majú PRÁVO CHRÁNIŤ si SVOJE ZDRAVIE !!! …na to treba pamätať a podľa možnosti aj ostat.pripomenúť!……
  No a čo sa týka toho príspevku na pobavenie p.Jean, to ste ma ozaj potešila! aj keď je to trošku reálne/ hlavne pre tých, kt.sa tam spoznali! :-(….:-)/, veľmi som sa zasmiala, a to hlavne v ,,rade“- dať si igel.tašku cez hlavu, aby bola ochrana dokonalá, nesmie byť taška deravá a musí sa stiahnúť umel.škrtidlom“ :-(….to mi už príde ako rada na dobrovoľ.odchod zo sveta, no ale však tak sa to aj pomaly rysuje, podľa súčas.ELITY a jej ,,podskokov“- vládam na cel.svete !!!….ako som spomínala už viac x, treba používať svoj ,,zdrav.sedl rozum“ a chrániť si svoje zdravie, nedať so sebou MANIPULOVAŤ !…….
  Želám Vám milá Jean peknú pohod.sobotu :-)………………..

  • Milá pani Jednoduchá, len neviem ako tento „cirkus“ skončí. Ja bohužiaľ poznám ľudí, čo sa chcú dať zaočkovať a keď začnem vysvetľovať tak mi neveria, povedia, že konšpirujem.
   Z tohto som veľmi smutná. Tiež prajem príjemný víkend, peknú prechádzku na slniečku (ja som práve absolvovala).

 8. https://banned.video/watch?id=5fcacae128f48762652461b0
  Lawsuit Reveals MRNA Vaccines Will Sterilize Women
  Prekladám názov tohto videa:
  Súdny proces odhaľuje, že MRNA vakcíny budú sterilizovať ženy.

 9. tak predsa to máme z labáku a nie od netopiera? 😀 😀
  Žeby konečne prišlo na slová molekulárnej biologičky S.Pekovej, ktorá o tom hovorila ešte začiatkom r.2020 (ak nie skôr) ?

 10. Ak nemáte presvedčivé a jednoznačné dôkazy, nemôžete s istotou tvrdiť nič! V tomto prípade je však niekoľko skutočností, ktoré stoja na zamyslenie. Blízkosť prvého výskytu vírusu neďaleko laboratória, jeho charakteristiky, prejavy a účinky vzbudzujú veľa otázok. Je to celé ako detektívka. Aj keby niekto vedel pravdu, nedostane sa to už von. Podľa môjho skromného názoru a mám už niečo v tomto smere za sebou, ide o prírodný pôvod vírusu skúmaný v laboratórnych podmienkach, ktorý sa z neviem akých dôvodov dostal von!!! Ostatné úvahy a „zaručene pravdivé informácie“ nechávam na posúdenie iným.

  • Covid 19 reštartoval – a legalizuje a zakrýva výskum biologických zbraní hromadného ničenia – vyhovuje to USA, Číne, Izraelu aj Rusku. Čo pán VK nedopovedal je – že je to presne v súlade s projektom Zlatej miliardy – teda – ľudstvo sa nemá vyzabíjať atómovou vojnou, ktorá by zničila planétu a znemožnila by prežitie elít, ale pokapeme, až unikne niečo oveľa horšie! Teda – sústredenie sa na „výskum vakcín“ – áno aj – ale v intencii s výskumom biologických zbraní. Prežijú tie rasy – ktoré vyhrajú súťaž. Momentálne sa prevalilo, že Covid 19 nám sem bol masívne importovaný ešte predtým, než preskočil z Wu Chanu – pravdepodobne cez chemtrails – kontaminované boli krvné konzervy už v marci – teda infencia tu bola skôr – nenápadne, kontaminované boli – už v marci – odpadové vody. Zdroj – španielsky výskum. Coronavirus patrí medzi chrípkové vírusy a je pre svoju nenápadnosť mimoriadne atraktívny a BZHN. To, čo sa odohralo vo Wu Chane bola skúška BZHN na vlastných ľuďoch, ktorá odštartovala svetové preteky vo vývoji BZHN.Čiže – prežijú len chránené elity a odolní, alebo chránení otroci.

   V prvej časti relácie je projekt „Mikasovho“ totálneho nadúradu – superúradu v Čechách. Stredoveká inkvizícia je šuviks – aj UVZ na Slovensku – „U chudákov Slovákov“ je len odvar toho, čo čaká bratov Čechov! No a potomsa to „normálne“ preklopí zase k nám! „Indukčné“ Owertonovo okno. „Malá kopa pýta viac!“

   2020-12-04 – Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události.
   https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-12-04-sefredaktor-zpravodajskeho-portalu-aeronet-cz-pan-vk-komentuje-aktualni-udalosti/

   • Čo sa týka chemtrailsu, veru nevieme čo na nás denno-denne sypú. Lenže aj to je smutné, že ľudia za peniaze urobia všetko. Veď piloti chemtrailsových lietadiel vedia čo robia, ľudia v skafandroch čo to tam plnia – vedia čo robia, ľudia v laboratoriach čo vyrábajú tieto jedy vedia čo robia…atď. Keď niekto schytá Morgellenovu chorobu z chemtrailsu, tak mu povedia: choďte na psychiatriu – pravda sa nesmie pripustiť. No comment.
    Túto tému dobre odkrýva Dane Wigington na http://www.GeoengineeringWatch.org a raz do týždňa má video na youtube.com.

 11. Jednoduchá

  Milá p.Jean, ďakujem pekne:-)….
  …hm, ako to skončí, nevie na 100% nikto, no v každ.prípade ku ,,konečnému bodu“
  prispejeme aj my- každý svoj.rozhodnutím. Stále verím, že to dobre dopadne !……
  Ďakujem aj za ostatným za ich príspevky, človek má väčší prehľad, no o to viac si uvedomuje vážnosť situácie………………………..

Pridajte komentár

*