Svet bez rakoviny? Lži, mýty a neuveriteľné fakty o vitamíne B17


Print Friendly, PDF & Email

Děkuji své ženě  Michaele za její pomoc i podporu při šíření informací ohledně Laetrilu-vitaminu B17.

Každým rokem na světě umírají desítky milionů lidí na následky rakovinových onemocnění. Přes tři čtvrtě milionu ve Spojených státech amerických a téměř dva miliony v Evropě. Každý třetí člověk vyspělého světa se během svého života s tímto onemocněním setkal a bohužel většina trpících rakovinou této chorobě dříve, či později nakonec podlehne.

Někdy je moderní medicína schopná prodloužit život pacienta o několik let, ve většině případů však jen o něco málo měsíců, nebo vůbec ne. Znamená to, že rakovina se dnes nevyhne téměř žádné rodině a minimálně jeden z příslušníků každé rodiny během svého života onemocní jedním z mnoha druhů tohoto zákeřného onemocnění.

O to více se zdá neuvěřitelné, že tragédii těchto rozměrů se dnes dá zcela předejít, a to s použitím léčebných prostředků a vědeckých znalostí v dnešní době zcela dostupných! Věřím, že následující řádky přinesou mnohým čtenářům novou naději jak co se týká léčby, tak i prevence této obávané nemoci.

Jsem si ale také jistý, že někteří z vás přijmou následující informace se značnou dávkou skepse, v našem národě tak dobře zakořeněnou a živenou.

Další z vás mohou následující řádky dokonce pobouřit a odsoudí mě a evidenci, kterou jsem shromáždil, jako naprostý výmysl a blábol.

Pevně ale věřím, že většina čtenářů začne o problematice prevence a léčby rakoviny vážně přemýšlet, hledat dále v dostupných informacích a nakonec dospěje ke stejnému závěru jako já před více jak dvaceti lety, totiž že je možné se rakovině v dnešní době vyhnout a u těch, kde zhoubné bujení již propuklo, je reálná šance úplného, či alespoň částečného uzdravení.

Vše, co vám dnes nabízím k přečtení, je ověřitelná skutečnost, i když se může běžnému nezasvěcenému čtenáři zdát absurdní a snad i nemožná.

Rakovina je způsobena nedostatkem látek na bázi vitaminů

Účelem tohoto článku je shromáždit co nejvíce informací podporujících skutečnost, že rakovina není nemocí způsobenou nějakou bakterií, jedovatou látkou či virem, ale ve skutečnosti naprostým nedostatkem přírodních látek na bázi vitaminů nepostradatelných pro naše tělo.

Ano, skutečně určitý druh viru, či působení jedovatých toxinů např. z kouření, konzumace alkoholických nápojů či jídel obsahujících různá aditiva a konzervační přísady mohou nenávratně vést k mutaci zdravé tkáně a tím ke vzniku nekontrolovaného rakovinového bujení v  lidském organismu.

Totéž se může stát i během tak banální věci jako je obyčejné opalování vlivem slunečního záření. Ale všechny tyto skutečnosti jsou jen jiskrami, které jsou schopny onemocnění rakovinou podnítit a vyvolat.

Co chybí je látka, která působí jako přírodní záložní pojistka, látka, jež byla během posledního století z našeho jídelníčku téměř vymýcena záměrným „čištěním a vylepšováním“ našich moderních potravin, počínaje moukou a cukrem a konče konzervami, masovými výrobky a mnoha dalšími.

Touto látkou je vitamin B17 (amygdalín), neboli Laetril

To znamená, že původ rakoviny je v našem vlastním metabolismu nebo chcete-li v tom, jak se člověk stravuje a jakým způsobem se tato potrava do těla vstřebává.

Že je to nemožné?

V historii lidstva jsme se mnohokrát a opakovaně setkali se smrtelnými a devastujícími chorobami, které jsou v dnešní době naštěstí již zcela vymýcené a patří do učebnic jako varovné příklady lidského konání z nevědomosti.

Všechny tyto choroby však mají společný jmenovatel. Naprosto bez rozdílu se dá těmto vážným nemocem zcela předejít a vyléčit je vitaminy, minerály a přírodními sloučeninami, což jsou látky běžně se vyskytující v přírodě.

I další těžké nemoci byly způsobeny nedostatkem vitaminů

Pro běžného čtenáře jsou snad nejznámější z těchto chorob kurděje. Smrtelná choroba, která vyhlazovala lidskou populaci po tisících. Nemoc, jež kdysi dokázala usmrtit celé polární expedice a v  průměru polovinu členů námořních vyprav.

Celá staletí se kurděje považovaly za nevyléčitelné. Je to nemoc, kterou je v dnešní době možno běžně léčit a předcházet jí dostatečným přísunem vitaminu C do našeho organismu, tedy látkou, jež by měla být nedílnou součástí našeho denního jídelníčku.

Dalším zhoubným onemocněním tohoto druhu je pelagra (nedostatek vitaminů způsobující kožní, zažívací a nervové poruchy).

V dřívějších dobách dosahovalo onemocnění pelagrou přímo epidemických rozměrů srovnatelných s dnešním výskytem rakoviny. Například na americkém jihozápadě byla většina nemocnic přímo přeplněna pacienty trpícími tímto strašlivým onemocněním.

Sir William Osler na přelomu 19. a 20. století v jeho slavných spisech „Principy a praxe medicíny“ uvádí následující:

„Během několika zimních měsíců jsem pobýval ve městě Lenor v Severní Karolině, kde jsem pracovně navštívil i místní psychiatrickou léčebnu. Brzy 75 % pacientů podlehlo zákeřné chorobě zvané pelagra. Nemoc zde řádila s takovou intenzitou, že nemohlo být pochyb o jejím vysoce infekčním původu.“

Později přišly dobře propracované studie United States Public Health Service Surgeon pana dr. Goldbergera, který jako první v historii medicíny nezvratně prokázal, že skutečný původ pelagry je v naprostém nedostatku čerstvé zeleniny v potravě pacientů.

Doktor Goldberger ve svých praktických studiích úspěšně nahradil čerstvou zeleninu pivovarskými kvasnicemi a tím nalezl i účinný lék na tuto jinak neléčitelnou chorobu. Další detailní studie následně prokázaly, že účinnou složkou a tím vlastně lékem na pelagru je vitamin B3 neboli niacin.

Další smrtelná a ve své podstatě chronická choroba byla tedy úspěšně vyléčena látkami, které se běžně vyskytují ve zdravé a vyvážené stravě.

My už dnes dobře víme, že ani onemocnění rakovinou netvoří v této kategorii žádnou výjimku a proto pro její léčbu neexistují žádná vlastní pravidla! To znamená, že každá metabolická chronická choroba musí být kontrolovaná látkami, které jsou součástí biologické zkušenosti lidského organismu.

Chronická metabolická onemocnění nemohou být nikdy kontrolovaná látkami tělu cizími.

Nechte mě nyní vysvětlit, co je míněno biologickou zkušeností organismu. Do této zkušenosti je zahrnuto vše, s čím přišel živý organismus do styku od začátku svého vývoje. Živé organismy přišly do styku s vodou, vzduchem, sacharidy, tuky, aminokyselinami, solemi a dalšími přírodními substancemi.

Všechny tyto stavební prvky měly důležitý vliv na živý organismus a staly se proto během vývoje jeho pevnou součástí.

Výsledkem je, že vitální mechanismy života pracují  přesně jako precizně seřízené švýcarské hodinky, ovšem v daleko komplexnější rovině.

Jádra pecek ovocných plodů působí proti rakovině

V roce 1974, tedy více jak před čtvrt stoletím, byla poprvé vyslovena myšlenka, která se stále velmi špatně prosazuje u neinformované a do značné míry lhostejné veřejnosti. Bohužel nevyjímaje ani většinu lékařů a ostatních odborníků pracujících v medicíně a biochemii.

Jde o převratnou myšlenku, že užíváním pecek běžných ovocných plodů se dá předejít rakovině, onemocnění, které dosahuje stupně úmrtnosti srovnatelného s kdysi nevyléčitelnou zhoubnou anémií.

Vědecky prokázanou skutečností je, že jádra pecek všech plodů, kromě citrusů, totiž obsahují vysoké procento vitaminu B17, nebo chcete-li „protirakovinového“ vitaminu.

Rád bych vás nyní seznámil s poznatky přednesenými před lety dr. Krebsem jr. během lékařského semináře v Los Angeles. S pravdou, která je absolutně nenapadnutelná z hlediska vědeckého, historického či jakéhokoliv jiného.

Skutečností je, že žádné chronické metabolické chorobě v historii lidstva a medicíny nebylo možno předcházet či ji vyléčit jinou látkou než tou, která je běžně obsažená ve zdravé stravě nebo látkou běžně se vyskytující v přírodě.

To znamená, že budeme-li pravidelně užívat odpovídající množství vitaminu B17 v jeho čisté formě nebo ve formě jader, budeme schopni předejít onemocnění rakovinou stejně účinně, jako jsme schopni předejít onemocnění kurdějemi přísunem vitaminu C.

POZOR! Je prakticky nemožné určit miligramové množství vitaminu B17 v různých jádrech. Obsah tohoto vitaminu např. u jader meruněk, broskví, rynglí, švestek, „špendlíků“ a dalších peckovin se může lišit až o několik set procent.

Protože se z přírodních zdrojů vitaminu B17 může působením hydrolýzy vylučovat kyanid, je nutné dbát maximální opatrnosti a v žádném případě neužívat dávky, které by mohly vést k částečné nebo dokonce akutní otravě kyanidem.

I když zatím nebyl zaznamenán žádný smrtelný případ otravy kyanidem z přírodních zdrojů, je třeba vzít tuto možnost v úvahu a udělat vše k její prevenci.

Vitamin B17 v čisté formě zvaný Laetril není jedovatý a samovolné vylučování kyanidu nehrozí ani při vysokých dávkách (až do 9 g denně) podaných do žíly. Také každodenní přísun v miligramech je velmi jednoduše kontrolovatelný.

Já osobně doporučuji denní preventivní dávku 100 až 200 mg (jednu až dvě tablety denně) pro všechny, kteří ještě rakovinou neonemocněli a ani se nevyskytla v jejich rodině. Pacienti, kteří se z rakoviny již vyléčili a osoby mající zvýšené riziko onemocnění, by měli užívat 300 až 500 mg denně.

Jednou až dvakrát týdně je vhodné doplnit toto množství o 4 až 8 jader pecek broskví nebo švestek. Na hořkou chuť jader nedbejte, uvědomte si, že děláte velice prospěšnou věc pro své zdraví.

Co je to vitamin B17?

Vitamin B17 je ve vodě rozpustná, v zásadě neškodná látka, označovaná jako přírodní chemoterapeutikum. Je obsažen ve více jak 1200 druzích rostlin, z nichž velká část je jedlých. Vitamin B17 je také znám pod jménem Laetril či nitrilosid.

Každý z těchto názvů však označuje jednu a tutéž látku.

Tento vitamin je složen ze čtyř molekul vzájemně do sebe pevně propojených. Centrální molekulu tohoto vitaminu tvoří molekula kyanovodíku, stejně jako u vitaminu B12 neboli kyanokobalaminu. Dále je tento vitamin tvořen dvěma molekulami cukru a benzeovým řetězcem nebo případně acetonem.

Jak již bylo uvedeno, nejvyšší koncentrace vitaminu B17 je obsažena v jádrech pecek běžných druhů ovoce jako jsou meruňky, broskve, švestky, třešně, višně, ryngle, “špendlíky“ a mnoho dalších.

Jádra pecek meruněk a broskví obsahují téměř 2 % vitaminu B17 z celkové hmotnosti. Jediným druhem ovoce na severní polokouli, který neobsahuje žádný vitamin B17, jsou plody citrusů.

Zde bych rád připomněl, že jeden z nejznámějších lékařů a biochemiků 20. století dr. Hans Nieper z Německa v roce 2001 prohlásil, že stávající model působení B17 má vážné nedostatky. Slíbil, že svět bude překvapen, až zveřejní výsledky svých posledních výzkumů věnujících se působení B17 na rakovinové buňky.

Bohužel dr. Nieper zemřel náhle ve svých sedmdesáti letech na infarkt (vyskytly se dohady, zda nebyl otráven záměrně) a výsledky jeho práce nebyly údajně nikdy nalezeny. Následující řádky pojednávají o účinku vitaminu B17 a jeho působení v organismu tak, jak byl zkoumán předními vědci před dr. Nieperem.

Vitamin B17 ničí rakovinové buňky

Základem vysoké účinnosti léčby Laetrilem (čistý vitamin B17) je jeho schopnost velmi účinně usmrcovat pouze rakovinové buňky a zdravou tkáň ponechat naprosto nedotčenou a neporušenou. Tento mechanismus je výsledkem vysoce účinného procesu ničení rakovinové tkáně.

Již dlouhá léta se moderní medicína snaží vytvořit umělou chemoterapeutickou látku, která by působila pouze na určitý druh tkáně. Jak se však sami můžeme přesvědčit podle průměrných až mizivých výsledků účinnosti ozařování a moderní chemoterapie, taková látka prozatím nebyla člověkem vytvořena.

Paradoxem zůstává skutečnost, že vysoké procento pacientů neumírá na samotnou nemoc, ale následkem zmíněných druhů „léčby“.Princip zdravé výživy a vývoje našeho organismu nám napovídají, že takovou látku nelze vyrobit umělou cestou.

Naše tělo není možné přesvědčit, aby přijalo a pozitivně reagovalo na cizí chemickou látku.Ve výrobě takové látky nás však dávno předstihla sama příroda a o její účinnosti nemůže být pochyb, jak se sami přesvědčíte z následujících řádků.

Mechanismus účinku vitaminu B17 v lidském organismu

Po užití vitaminu v jeho čisté formě (Laetril) projde tato látka v nezměněné formě žaludkem. Kyseliny přítomné v našem žaludku nemají žádný vliv na případnou změnu chemické struktury tohoto vitaminu.

POZOR! Vitamin B17 z přírodních zdrojů může uvolnit hydrolýzou předem neurčitelné množství volného kyanidu. Z tohoto důvodu je nutné udržovat denní dávku pod hranicí případné toxicity, což je např. 12 meruňkových jader užitých ve čtyřech rozdělených dávkách, 3 jádra každých 8 hodin.

Ve střevech dochází pouze k částečnému rozkladu B17 na kyselinu kyanovodíkovou, mandelonitril, volný benzaldehyd a prunasin. Vysoké procento Laetrilu se dále dostává do krevního oběhu v nezměněné formě.

Účinnost Laetrilu a jeho protirakovinového účinku závisí na dvou důležitých enzymech. Na enzymu rhodanese, který je obsažen v každé buňce zdravé tkáně, avšak zcela chybí ve zmutované tkáni zhoubných nádorů a na enzymu beta-glucosidase, jež je ve vysoce koncentrovaném množství přítomen přímo v rakovinovém nádoru.

Zdravá tkáň neobsahuje téměř žádný enzym beta-glucosidase, tedy přesněji 500 až 1000 x méně než tkáň rakovinová.

Věnujte, prosím, maximální pozornost následujícím větám. Kyanid obsažený v čistém B17 je automaticky uvolněn přímo v oblasti samotného nádoru vlivem enzymu beta-glucosidase, který je v nádorových buňkách obsažen.

Volné molekuly kyanidu okamžitě usmrtí buňky samotného nádoru. Jakékoliv molekuly kyanidu, které se dostanou mimo nádor, jsou kompletně neutralizované enzymem rhodanese na nejedovatou látku zvanou thiocyanate.

Jak již bylo uvedeno, enzym rhodanese je přítomen ve všech buňkách zdravé tkáně, ale není  přítomen ve zmutované tkáni rakovinových nádorů. Rakovinové buňky tedy nemají žádnou obranu proti smrticímu efektu kyanidu.

To však zdaleka není jediný způsob destrukce rakovinového nádoru vitaminem B17.

Jak již bylo řečeno, nejvyšší koncentrace enzymu beta-glucosidase, který je schopen uvolnit kyanid z molekul Laetrilu, je přímo v rakovinové tkáni. Prunasin (monoglykosid mandelonitrilu) se ve vysoké koncentraci dostává přímo do centra vlastního nádoru.

Zde také dochází vlivem zmíněného enzymu beta-glukosidase k uvolnění kyanidu, benzaldehydu a jedné molekuly glukózy. V tomto okamžiku se volný kyanid a benzaldehyd automaticky spojí a vytvoří novou látku. Tato látka je jed, toxičtější více než stokrát v porovnání s každou výchozí složkou zvlášť.

To znamená, že tento jed je mnohonásobně toxičtější než samotný kyanid nebo benzaldehyd. Kombinace kyanidu s benzaldehydem je jednou z nejjedovatějších látek známých člověku.

V těle neexistuje rakovinová buňka, která by odolala smrticímu efektu takových rozměrů. Tato chemická reakce tedy s konečnou platností znamená definitivní konec každé zhoubné buňky.

Namísto vypadávání vlasů, nesnesitelných bolestí a pocitu silné nevolnosti, tak jak je to běžné při léčbě moderní chemoterapií a radioterapií, jsou jedinými vedlejšími účinky léčby vitaminem B17 ústup bolesti, zvýšená chuť k jídlu, přibývání na váze a zvyšující se celkový pocit pohody.

Vitamin B17 léčí všechny typy rakoviny

Průkopník léčby Laetrilem dr. Krebs ve svých zevrubných studiích uveřejnil přímo šokující výsledky týkající se účinnosti a prevence rakoviny vitaminem B17.

Jeho studie byly v průběhu dalších let potvrzeny řadou lékařů a biochemiků. Zde bych rád uvedl alespoň některé z těchto závěrů. Dr. Hans Nieper z Německa podal následující prohlášení do světového tisku:

„Po dvaceti letech experimentálních prací s netoxickým nitrilosidem, tj. s Laetrilem, jsem dospěl k jednoznačnému závěru, že tato látka je nejúčinnější substancí v boji proti rakovině, jak co se týká prevence, tak i vlastní léčby, která je schopna kontrolovat všechny typy rakovinových onemocnění.“

MUDr. Hans Nieper byl jedním z nejznámějších a nejúspěšnějších biochemiků v oblasti výzkumu rakoviny a roztroušené sklerózy. Jako bývalý ředitel nemocnice Silbersee v Hannoveru začal používat kobalt pro lékařské účely.

Doktor Nieper má zásluhy na objevu protirakovinového léku Cyclophosphamide. Je také objevitelem metody „elektrolyte carriers“ a do své smrti zastával funkci ředitele společnosti pro výzkum a léčbu rakoviny „German society for medical tumor treatment“.

Z dalších lékařů a specialistů zabývajících se aktivní léčbou rakoviny s použitím vitaminu B17 je to dr. Bouziane, bývalý ředitel výzkumných laboratoří nemocnice St. Jeanne de Arc v Montrealu, Kanada, dále MUDr. Manuel Navarro, jeden z nejuznávanějších lékařských kapacit Filipín, MUDr. Ernesto Contreras, ředitel nemocnice Oasis v Mexiku, MUDr. Shigeaki Sakai z Tokia, MUDr. John A. Richardson, Doc. MUDr. E. Binzel, autor uznávané knihy Alive and Well a dále Etore Guidetti z Turinské university v Itálii.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Vitamin B17 je netoxický

MUDr. Dean Burk, dlouholetý ředitel NCI (Národní institut pro výzkum rakoviny, USA), jeden z nejvýznamnějších odborníků v oblasti biochemie uvádí, cituji:

„Během 45 let, které jsem věnoval studiu a výzkumu rakoviny, z toho téměř 33 let ve službách NCI s možností studia veškerých dostupných materiálů týkajících se seriózního výzkumu Laetrilu, jsem se nesetkal s jediným vědeckým výsledkem, který by demonstroval zvýšenou toxicitu nebo jinou zdravotní závadnost tohoto vitaminu.

Protirakovinové účinky této látky byly nezvratně prokázány jak naší institucí, tak řadou dalších klinik po celé Americe i západním světě.

Navzdory tvrzení odpůrců Laetrilu z řad kartelů ovládajících trh se syntetickými léky prohlašuji, že vitamin B17 je tou nejúčinnější látkou pro kontrolu rakoviny, se kterou jsem se za celou dobu své profesionální kariéry setkal. Je velmi nehumánní, že oficiální a veřejné stanovisko naší instituce se v tomto případě staví plně na stranu nadnárodních kartelů.“

Při jiné příležitosti dr. Burk napsal:

„Například při sérií testů na bílých laboratorních krysách, které byly krmeny dávkou Laetrilu sedmdesátkrát vyšší než je tomu u terapeutických dávek u lidí, byly jediným vedlejším účinkem zvýšená chuť k jídlu, přírůstek na hmotnosti a celkově výborný zdravotní stav.“

V Burkových spisech pro NCI se uvádí: „Nehydrolyzovaná forma amygdalinu-Laetrilu je méně toxická než glukóza.“

Úspěšnost léčby vitaminem B17

Souhrn výsledků práce výše jmenovaných lékařských kapacit je následující:

 1. Úspěšnost metabolické léčby Laetrilem v případě neléčitelných metastáz v terminální fázi je 15 %. Pro porovnaní, úspěšnost klasických druhů léčby se ve stejném případě rovná 0,03 %.
 2. Úspěšnost metabolické léčby Laetrilem v případě raného stadia rakoviny je 85 %. Pro porovnání, úspěšnost klasických druhů léčby se v tomto případě pohybuje mezi 1,5 až 18 % podle druhů nádorového onemocnění.
 3. Úspěšnost Laetrilu jako prevence proti všem typům rakovinových onemocnění je 99,98 %. Dvě setiny procenta tvoří lidé, kteří byli dlouhodobě ve styku se silně rakovinotvornými látkami nebo radiací.

Vitamin B17 v přírodní formě užívají příslušníci asijského kmene Hunza

Jak všichni víme, zaručené výsledky účinnosti léčiv je možné objektivně posoudit jen když izolujeme co možná největší skupinu lidí, podáváme jim nové léčivo a zároveň zkoumáme, jaký vliv má tento lék na organismus jednotlivců, nebo jestli postrádá jakýkoliv léčebný efekt.

Ale i o tuto studii léčby a prevence vitaminem B17 se nám postarala sama příroda.

Vysoko v horách na pakistánsko-indickém pomezí již staletí žije asijský národ zvaný Hunza. Tento kmen žije v naprostém souladu s přírodou a je zajímavé, že největší částí jídelníčku těchto lidí jsou meruňky, kterým se v tomto klimatu velmi daří.

Obyvatelé kmene Hunza jedí meruňky jak čerstvé v době zrání, tak sušené během zimních a jarních měsíců. Nejzajímavější na celé věci ale je, že tito lidé považují za nejhodnotnější část meruňky vyloupnuté jádro a ne samotnou dužninu.

Tato jádra konzumují v obrovském množství, tvoří až 50 % zimního jídelničku tohoto kmene.

Kmen Hunza byl podroben intenzívnímu studiu již od roku 1905 a mnoho moderních studií proběhlo během let 1970 až 1985. Tito lidé se totiž naprosto vymykají světovému průměru jak svým pevným zdravím a dlouhověkostí běžně přesahující 100 let (rada starších má ve svém kruhu členy o stáří až 120 let), tak jejich zachovalým vzhledem i ve velmi pokročilém věku.

Lidé kmene Hunza vypadají v průměru o 25 let mladší než jejich vrstevníci v západní Evropě nebo v Americe. Ženy tohoto kmene mají nádhernou vyhlazenou kůži i ve věku 50 až 60 let.

Co je ale naprosto zarážející je fakt, že žádný z členů tohoto relativně velkého kmene nikdy neonemocněl rakovinou. Souvislost mezi stravovacími návyky a přísunem zhruba 250 mg vitaminu B17 denně v jeho přírodní formě je tedy naprosto zřetelná a nevyvratitelná.

Naprostá většina vědců se shodla v tom, že dlouhověkost a ideální zdraví těchto lidí jsou způsobeny příjmem vitaminu B17 společně s ostatními důležitými vitaminy a minerály, které vysoký přísun z jejich stravy zaručují.

Podobné stravovací návyky a dietu obsahující vysoké procento Laetrilu je možno pozorovat také u severoamerického indiánského kmene Navajo.

Také tito lidé nikdy netrpěli výskytem rakoviny, pokud zůstali u svých původních stravovacích zvyklostí. Změna nastala v okamžiku, kdy se lidé kmene Navajo začali stěhovat do amerických měst a tím pádem i změnili stravovací návyky. V této chvíli začali trpět výskytem rakoviny naprosto stejně, jako všichni ostatní lidé na americkém kontinentě a v Evropě.

Příběhy zachráněných pacientů

A nyní nahlédněme do historie i současnosti očima skutečných pacientů, kterým Laetril, nebo-li vitamin B17 zachránil život. Z důvodu jejich značného množství je samozřejmě nemožné podat o všech informaci, včetně kompletních lékařských zpráv.

Pro informaci čtenářů jsem vybral několik příběhů zachráněných pacientů. U většiny případů jsem se snažil uvést celá jména, u pacientů, kteří si nepřejí být kontaktovaní, jsem uvedl pouze iniciály, nebo jsem jméno z textu kompletně vypustil. Někdy jsou příběhy podány vlastními slovy pacientů.

Nejznámější případy z nedávné historie:

1. Koncem léta roku 2000 jsem navštívil Vranovskou přehradu. Náhodou jsem potkal svého kamaráda Zdeňka H., dlouholetého zaměstnance jedné pražské lékařské instituce, kterého jsem neviděl již několik měsíců.

Svěřil se mi, že má rakovinu. „Aleši, já umírám. Mám rakovinu. Neléčitelný typ na ledvinách, už je to větší než vlašský ořech, snímky to potvrdily. Vím to, dělám přece v medicíně už 35 let.“

Po několika dalších větách jsem svého kamaráda pozval do nedaleké restaurace, abychom mohli vše v klidu probrat. Zde jsem mu poprvé řekl, že i já jsem měl stejný problém před mnoha lety a vyléčil jsem se stejně jako mnoho mých přátel a známých.

Zdeněk naslouchal a snažil se porozumět mým slovům, i když to pro něho v tuto chvíli bylo velmi těžké.

Několik náhodných hostů kolem stolu naslouchalo naší konverzaci a v jednu chvíli jsem měl pocit, že mě začnou veřejně lynčovat. Nikdo nevěřil ani slovo z informací, které jsem Zdeňkovi sděloval. „Nech už těch blábolů o léčení rakoviny nějakým vitaminem!“ obořil se na mě mohutný muž v rybářském oblečení.

„Vždyť ten chudák je na tom už tak dost bídně, nech ho být. Nic takového co tady vykládáš neexistuje.“ Pána v rybářském jsem ignoroval, taky mě napadlo, kde bere to sebevědomí a tvrdí, že léčba B17 je nesmysl. Kolem půlnoci jsme se rozloučili.

Druhý den již v sedm hodin ráno mě Zdeněk vzbudil a téměř násilím vytáhnul z postele. To dopoledne jsem mu naordinoval 3 g Laetrilu denně v rozdělených dávkách, 6 jader švestek nebo meruněk každé 4 hodiny, kombinovaný enzymový preparát, 4 g přírodního vitaminu C denně, čtyři tablety vitaminu B15, přírodní vitaminový preparát, půl ananasu denně a tvrdou bezmasou dietu.

Následující týdny jsme byli často v kontaktu, Zdeňkův stav se začal rapidně zlepšovat, hlavně psychicky. Chemoterapii i radioterapii můj přítel odmítl a pevně věřil, že vitamin B17 v kombinaci s jádry meruněk a ostatními preparáty ho neléčitelného nádoru zbaví. Stalo se.

Na snímku, který následoval zhruba 8 týdnů po potvrzení nálezu, nebylo ani stopy po Grawitzově nádoru (zhoubný nádor ledviny). Ošetřující lékař se tehdy Zdeňka zeptal, co v posledních dvou měsících dělal, že evidentně došlo ke kompletní remisi (vymizení) nádoru.

Zdeněk začal vysvětlovat, ale záhy byl lékařem přerušen větou: „Přece mi tady pane H. nebudete tvrdit, že jste si neléčitelný nádor vyléčil nějakými bylinkami!“ „Dál už jsem nic nevysvětloval“ prohlásil Zdeněk, „S panem doktorem jsme bohužel nenašli společnou řeč“.

Zdeněk je nyní zcela zdravý, udržuje se pravidelným přísunem vitaminu B17 denně a tyto řádky píši u něho na chatě, jen pár metrů od místa, kde jsem jej před šesti lety našel v depresi a plačícího, oddaného myšlence na tiše přicházející nevyhnutelnou smrt.

2. Má vlastní zkušenost byla podobná, ale datuje se do doby již před 25 lety. Brzy po mojí emigraci do USA byl u mně diagnostikován velmi agresivní typ nádoru štítné žlázy.

Operaci provedl v roce 1981 jeden z nejuznávanějších odborníků MUDr. Brisbin z nemocnice Sharp v San Diegu. Tento těžký zákrok trval téměř 12 hodin, po operaci začala chemoterapie. Šance na přežití dalších pěti let mi byla dána méně než 20 %.

A skutečně, ještě neuplynuly ani dva roky od první operace a během kontroly mi bylo nalezeno 12 roztroušených tělísek bujení, všechny na pravé straně krku, většina z nich v bezprostřední blízkosti míchy.

V té době jsem se svěřil svému příteli panu Jamesovi, který pracoval jako odborník v biochemii a biofyzice v jedné vládní instituci. James mě přinutil, abych si sehnal tehdy ještě zakázanou substanci zvanou Laetril a začal tuto látku užívat v dávce 4 g denně s enzymy trypsin, chimotrypsin, bromelin, vitaminem B15 a ostatními preparáty.

Moje druhá operace byla naplánovaná velmi rychle, jen 5 týdnů po tom, co jsem začal užívat vitamin B17.

Operace proběhla v nemocnici University Hospital San Diego a byla velmi krátká. Celý zákrok trval 30 minut včetně šití a operující primář mě po probuzení z narkózy s údivem v očích informoval, že „bohužel“ nebylo co operovat.

Všechna tělíska, která byla na předoperačních snímcích, zmizela beze stopy. Od té doby užívám 500 mg udržovací dávku vitaminu B17 denně v jeho čisté formě, 5 až 10 tablet Wobenzymu a několik ostatních přírodních preparátů.

Tento rok uplynulo již 23 let od mojí druhé operace, jsem stále zde a těším se vynikajícímu zdraví.

3. U pacienta Edwarda Rudolpha (USA) byla diagnostikovaná  rakovina plic a tlustého střeva. Trpěl silnými bolestmi v oblasti konečníku a nádor velikosti vejce byl jasně hmatný.

V listopadu 1998 přešel na metabolickou léčbu sestávající z pankreatických enzymů, 6 tablet B17 po 500 mg denně a 3 jader meruněk každé čtyři hodiny. Během ledna 1999 se tumor zmenšil na velikost vlašského ořechu a bolesti ustaly (tel: 001-313-942 1026).

4. Pacientka Gail G. Edwarová: „Jako občanka Spojených států amerických žijící na Long Island dobře vím, že každá devátá žena této země onemocní v průběhu svého života rakovinou prsu.

Zhruba v polovině roku 1998 jsem si nahmatala malou bulku v levém prsu, která se brzy začala zvětšovat. Měla jsem šílenou hrůzu z odborné diagnózy a návštěvu lékaře jsem stále odkládala.

Místo toho jsem usilovně hledala v dostupné literatuře nějaké řešení a pomoc.

V moři informací jsem nalezla i informace o metabolické léčbě Laetrilem. Objednala jsem si knihu World without cancer a video s kazetou o způsobech léčby rakoviny. Z nových poznatků se mi točila hlava.

Čím více jsem o této netradiční léčbě četla, tím více mi vše dávalo smysl a všechny údaje do sebe zapadaly jako obrovská skládanka. Okamžitě jsem si sehnala léčebnou dávku vitaminu B17 (500mg tablety) a celou jsem ji podle návodu využívala.

K mému úžasu a nevýslovnému štěstí se bulka v mém prsu zmenšovala až zcela zmizela.

Nyní beru denně preventivní dávku a příležitostně několik čerstvých meruňkových jader. Žádný lékař sice nestanovil přesnou diagnózu mého problému, ale dnes jsem si zcela jista, že bulka v prsu byla rakovina a Laetril mi ji pomohl vyléčit. S vědomostmi, které dnes mám a s možností koupit si B17 se rakoviny již neobávám.

5. Pacient Merle, USA. V prosinci 1997 se mi v moči náhle objevila krev, proto jsem navštívil svého lékaře. Ten mě odeslal k urologovi s tím, že to nebude nic závažného. Při vyšetření a po odebrání vzorku tkáně se ukázalo, že mám nádor močového měchýře a prostaty.

Bylo stanoveno datum první a druhé fáze chemoterapie.

Zároveň jsem však na radu svého přítele konzultoval odborníka na nutriční léčbu, který mi poradil Laetril. V březnu 1998 jsem začal užívat 6 tablet vitaminu B17 po 500 mg denně plus 15 až 20 čerstvých meruňkových jader v rozdělených dávkách.

Zároveň s vitaminem B17 jsem se podrobil i první vlně chemoterapie. Na rozdíl od ostatních pacientů jsem se však i během chemoterapie cítil relativně dobře, bez klasických vedlejších příznaků jako je zvracení, silné nevolnosti a bolesti. Koncem května 1998 mě komplexně vyšetřili včetně cystoskopie a bylo mi odebráno celkem sedm vzorků tkáně.

K překvapení všech nebyla nalezena žádná zhoubná tkáň a byl jsem prohlášen za zcela vyléčeného. Byla mi sice doporučena další dávka chemoterapie, ale s díky jsem ji odmítl. Nyní užívám preventivní dávku B17 a cítím se výborně ([email protected]).

6. Iris Strausová, Florida, USA, leden 1998, podává následující svědectví ohledně léčby jejího jedenáctiletého syna. Syn paní Strausové měl rakovinový nádor velikosti golfového míče mezi nosem a horním rtem.

Specialista prohlásil, že jediným řešením je operace, při které bohužel dojde k odstranění části chlapcova obličeje. Následovala by chemoterapie. Paní Strausová se v té době od přítelkyně dozvěděla několik kusých informací ohledně vitaminu B17 a koupila si videokazetu detailně pojednávající o léčbě tímto vitaminem.

Na základě informací z  kazety objednala paní Strausová  tablety po 500 mg a jádra meruňkových pecek. P

od dohledem nutričního specialisty bral její syn 5 tablet denně v rozdělených dávkách plus tři meruňková jádra každých pět hodin. Tumor se během 14 dnů začal zmenšovat, avšak na druhé straně rtu došlo k velkým otokům.

Dále začal tumor mokvat a silně zapáchat. Během dalších dnů až týdnů však došlo k dalšímu zmenšování nádoru. V současné době je syn paní Strausové zcela vyléčen a to bez jakéhokoliv chirurgického zákroku i bez použití chemoterapie.

7. Čerstvou zkušenost s léčbou Laetrilem uvádí i čtenářka Meduňky E. Leiblová ([email protected]):

Mojí tetě L.T. (nar. 1943) se v květnu roku 2003 udělala na sternu u klíční kosti boule, která se postupně zvětšovala. Myslela si, že jde o následek úrazu, neboť se do téhož místa pořádně uhodila.

Až v listopadu 2005 došlo k řadě vyšetření, protože se výrůstek zvětšoval a bolel. Histologie po jeho odstranění zřejmě ukázala, že se jedná o tumor, protože vykazoval určitou hladinu tumorových markerů. Jisté to ale nebylo a jako prevenci jí nasadili hormonální léky na bázi chemoterapeutik v tabletách, které užívala nepravidelně a pak vůbec, protože jí nedělali dobře.

V květnu 2006 začal výrůstek růst znovu a přidružily se další příznaky (bulka v podpaží, dechové potíže, bolest) a nová vyšetření stanovila v prosinci 2006 diagnózu karcinom mammy, již s metastázami na lymfatické uzliny.

Potíže se zhoršovaly.

Při první hospitalizaci dostávala jen antibiotika a kyslíkovou terapii. O Laetrilu se teta zmínila už vícekrát, ale pátrání po něm, kde se jen dalo, bylo bezvýsledné. Až snad čirou náhodou jsme si o něm přečetli zmínku v té době právě vyšlé Meduňky.

Kontaktovali jsme pana Křivánka, který se jím také vyléčil a který nám mimo zasílání Laetrilu poskytoval další informace, rady a doporučení k léčbě.

Vzhledem k jejímu beznadějnému případu ošetřující lékaři souhlasili s podáváním Laetrilu. Při druhé hospitalizaci (6.4.2007) nasadili chemoterapii a od 23.května začali tetě aplikovat Laetril v injekční formě (1 injekce denně, celkem jich měla 30).

Již po třech týdnech se její zdravotní stav začal velice rapidně zlepšovat a žasli i lékaři. Za jeden jediný měsíc od aplikace Laetrilu byl tetin stav natolik dobrý, že mohla být propuštěna do domácího ošetření. Začaly rychle ustupovat otoky, zduřelé uzliny, postupně se dostavovala chuť k jídlu,ustoupila dušnost, výpotek se přestal vytvářet, pozvolna ustupovaly teploty (předtím vysoké kolem 40 °C).

Doma následně pokračovala v tabletové formě.

Samozřejmě byla po chemoterapii zubožená, hubená a bez vlasů, ale byl to úžasný, více než 100% úspěch a ještě za tak krátkou dobu a v jejím závažném stavu.

Krevní obraz měla zakrátko tak dobrý, že už nebyla nutná transfůze krve, jak bylo plánováno. Další lékařka žasla. V současné době pokračuje v terapii Laetrilu tabletami a vitaminů a cítí se přesně tak, jako kdyby nikdy neonemocněla.

Pokud by měl někdo zájem, mohu uvést další příklady, jestliže mi to dovolí moje pracovní vytížení.Závěrem tohoto příspěvku bych rád všem čtenářům vřele doporučil další studium přírodní léčby Laetrilem.

Uvádím některou odbornou literaturu:

Griffin, E.G.: World without cancer. American Media, USA.2006.

Kelly, W.: Cancer. New Century Promotions. USA, 2005.

Mc Naughton Fondation: Complete study of toxicity of Laetrile on animals. Cancer Book House International. Canada, 1976.

Mc Naughton Fondation: Laetriles-Nitrilosides in prevention and control of cancer. Mc Naughton Association Press. Canada, 1988.

Navaro, D.: Laetrile therapy in cancer. University of Santo Tomas. Manila, 1988.

Nieper, H.A.: The curious man. Avery Publishing Group, New York (Berlin), 2005.

Podle anglických originálů a vlastních zkušeností sestavil: Ales P. Krivanek, přírodní léčba a prevence rakovinových onemocnění Laetrilem. Obstarání a zaslání Laetrilu přímo od výrobce zprostředkovává autor tohoto článku tj. Ales Patrick Krivanek, 586 Pinto Road, P.O. Box 3985, Page AZ. ZIP 86040-3985, U.S.A., e-mail: [email protected], nebo [email protected], mobil do USA je 001-928-614 0129.

Poznámka redakce: Nepřeberné množství informací o Laetrilu můžete najít v cizojazyčných citacích na internetu ve vyhledavači Google. Zatímco ke dni 29.9.2007 bylo v češtině uvedenou pouze 52 odkazů na heslo „Laetril“ (z toho část negativních), v cizojazyčné části je to 11 400 odkazů.

I tato skutečnost dokumentuje náš a celosvětový přístup k tomuto problému. V češtině je pak zmínka o vitaminu B17 v knize Prof. ing. Pavla Valíčka, DrSc. „Rostliny pro zdravý život“ z nakladatelství Start Benešov (2007). Informace o Laetrilu z této knihy vyšla v Meduňce č. 9/2007.

* * * * *

Prírodná liečba osteoartritídy

Viac informácií k problematike, vrátane liečebných protokolov nájdete v článku Terapia vitamínu B17 pre liečbu rakoviny.

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Dobrý den,
  prodám výrobky Cytopharmyonline – jediná originální B17 na trhu
  Injekce – Powder (10 ampulí) 3000Kč
  Tablety 100tablet/500mg 2700Kč
  B15 100tablet 890Kč
  pište na [email protected]
  nebo volejte 731127733

 2. Ing. Peter

  Chcem vás opraviť v tom, že sa nemusíte obávať zjesť naraz aj viacej ako vami uvádzaných 3 jadierok horkých marhúľ. Nesúhlasím s vašou vetou: „Z tohoto důvodu je nutné udržovat denní dávku pod hranicí případné toxicity, což je např. 12 meruňkových jader užitých ve čtyřech rozdělených dávkách, 3 jádra každých 8 hodin.“ Toto je prehnaná opatrnosť, ktorá nezabezpečí vášmu telu potrebnú dostatočnú dávku B 17 denne, pretože takáto toxicita kyanovodíku skutočne nehrozí – podčiarkujem to ešte raz – SKUTOČNE NEHROZÍ !! Ja som chemický inžinier a viem, čo teraz píšem. Ja sám užijem na posedenie – to znamená naraz okolo 12 až 15 jadierok z divokých horkých marhúľ a to bez akéhokoľvek škodlivého účinku alebo pozorovanej prípadnej toxicity v dôsledku uvoľňovaného kyanovodíku (kvázi „cyankáli“) na môj organizmus. Nemám žiadne problémy pri užití 12 – 15 jadierok naraz, skutočne nemám! Sami píšete, že vo svete nie je doposiaľ ani jediný zaznamenaný prípad otravy kyanovodíkom, uvoľneným z jadierok horkých marhúľ alebo horkých mandlí. Ide o to, že pokiaľ naozaj chcete, aby vaše telo malo dostatočnú koncentráciu Vitamínu B 17 v tele, tak je nutné užiť denne aspoň 20 jadierok divoko rastúcich horkých marhúľ (záhradné sladké druhy marhúľ neobsahujú v jadierku kôstky potrebné množstvo B17!). Moja denná dávka jadierok divokých marhúľ je cca. 30 – 40 kusov a cítim sa výborne, nemám už dlhé roky žiadne chrípky, žiadne prechladnutia a moja imunita sa vplyvom horkých marhuľových jadierok úžasne posilnila. Tieto jadierka nie sú len darcami tejto vzácnej protirakovinovej látky zvanej vitamín B 17 resp. laetril – amygdalín – nitrilozid, ale obsahujú takmer všetky základné vitamíny, minerály, aminokyseliny a ďalšie pre zdravie človeka veľmi prospešné látky, preto vrele odporúčam či už preventívne (ako v mojom prípade) alebo v prípade už prepuknutého ochorenia rakovinou brať tieto jadierka v dostatočnom množstve, pretože v množstvách ako vy uvádzate, je to príliš málo, je to proste nedostatočné a za týmto tvrdením si plne stojím! Ja chápem, že z dôvodu istenia sa a aby vás nikto nemohol brať na zodpovednosť za prípadné predávkovanie B 17- tkou uvádzate takéto samozrejme veľmi bezpečné množstvá. Ale keď vám z osobnej skúsenosti píšem, že ja sám beriem na posedenie 12 – 15 jadierok a to robím 3 x denne (za deň užijem cca. 36 až 45 jadierok) bez akýchkoľvek negatívnych alebo subjektívne pociťovaných účinkov prípadne uvoľneného kyanovodíku. Preštudoval som veľa literatúry a kritická dávka je od 60 a viac jadierok denne!! Prosím, aby každý, kto berie tieto jadierka, dbal na to, aby medzi jednotlivými dávkami bol odstup aspoň 3 a viac hodín, aby pečeň mala dostatočný čas na odbúranie a zneškodnenie prípadne uvoľneného kyanovodíku. Pokiaľ dodržíte tieto časové intervaly a budete užívať 3 x denne po cca. 12 resp. 15 jadierok, tak ste v bezpečnom dávkovaní a nič sa vám nemôže stať, pokiaľ ste inak zdravý človek so zdravou funkciou pečene. Ak máte predsa len isté obavy, tak vezmite napr. 8 jadierok tri krát denne. Ale minimálne aspoň tých 20 jadierok denne je naozaj to minimum, aby ste boli preventívne chránení pred rakovinou! B17 musí byť dostatočne koncentrovaná vo vašom tele, inak to nebude účinkovať alebo len nedostatočne! Po dlhšom užívaní týchto jadierok zbadáte, ako výrazne sa váš zdravotný stav zlepšil, ako ste menej chorí, ako máte menej prechladnutí, chrípok a angín a ako ste celkove vitálnejší a zdravší. Ja sám vám toto píšem zo svojej osobnej skúsenosti a v plnej zodpovednosti týchto na verejnosť púšťaných informácií. Keby som to na sebe sám nepozoroval a nemal túto vlastnú osobnú skúsenosť, tak verte, že by som si nedovolil toto všetko verejne napísať. Som nadšený a absolútne presvedčený o jadrách divokých marhúľ a o preventívnom účinku B 17. V prípade, že ste už chorí na rakovinu, tak odporúčam buď vnútrožilovo vpichovať niekoľko gramov denne B 17 alebo miesto B 17 brať Salvestrol, takisto prelomovú rastlinnú látku. Ďalšie informácie uvádzam na diskusii http://www.lekári-online.cz pod nickom „Ing. Peter“ (email: [email protected]) tu: http://www.lekari-online.cz/health-and-beauty/diskuze/alternativni-lecba-rakoviny/rakovina-mozku-a-leky-z-ciziny-i95296

  • Kde sháníte nebo kupujete divoké meruňky? Nebo kde se dají sehnat protože v nabídkách se neobjevuje zda je to z pěstěných či divokých. Děkuji

   • já je koupil ve zdrave viživě normální sáček jsou hořká jak blázen obsah 100g.)
    země puvodu je turecko ….vyrábí to J.O.D. dvořákovi sro zeměchy ..louny….www.jodlouny.cz tak by se mělo dát zjistit či jsou s divokých nebo ne .)

 3. Dobrý den,

  pokud by někdo z vás měl zájem o informace ohledně léčby Amygdalinem B17 tz. protokol, případně pokud by někdo měl zájem o tento produkt (originál Cytopharma Mexiko), tak mne určitě kontaktujte. Protokol zašlu každému na požádání zdarma.

  Mohu pomoci dovézt:

  Amygdalit injectable 10vials per 3g (cena cir. 3100kč)

  Amygdalin tablets 100tablets per 500mg (cena cir. 2800Kč)

  B15 tablets (cena cir. 1000Kč)

  + všechny ostatní doplňky k metabolické léčbě, které nejsou v ČR k dostání.

  Přeji všem hodně síly

  Kontaktujte mne na: [email protected] či na tel. 731127733

  Simona

  • JAROMÍRA DOSTÁLOVÁ

   Dobrý den,
   díky bohu léčbu zatím snad nepotřebuji,počítám,že na BORRELIOZU to asi nezabírá,ale pokud bych někdy využila,tak bych prosila o zaslání protokolu.Škoda,že jsem tyto informace neobjevila před 2 lety,zemřela mi maminka na rakovinu,bohužel oba její rodiče také na tuto diagnozu,V budoucnu tak mohu očekávat stejný ortel.Předem moc děkuji.Dostálová z HK.

   • Prepáčte, že až teraz, Čítal som, že na boleriozu je dobré Coloidne striebro. Skúste to nájsť na bádateľ.

  • zajimalo by nás proč máte stejné telefoní číslo i email jako má na horním příspěvku uživatel : LukN …….. navíc mě zajímá proič to máte u ampulí o 100kč dražší než LukN 🙂 díky
   LukN says:
   14/11/2013 at 20:47
   Dobrý den,
   prodám výrobky Cytopharmyonline – jediná originální B17 na trhu
   Injekce – Powder (10 ampulí) 3000Kč
   Tablety 100tablet/500mg 2700Kč
   B15 100tablet 890Kč
   pište na [email protected]
   nebo volejte 731127733

 4. Dobrý den.Mužu nabídnou po lečbe 57ks ampulek Amigdalina B17 original z Cytopharma Mexiko.Prípadne informace na [email protected]
  jedná se o injekční nejsilnejší 3g formu expirace 2015 jun-červen, prípadne 1balení tablet 500mg Amigdalina B17.

 5. Co se tafdy píše o maximálných dávkach jader meruňky mohu potvrdit, že jako dítě jsem je milovala a konzumovala ne méně jak 40-50 ks denně, a jsem tady. Žádna pohroma z kyanovodíku se nekonala. takže mohu potvrdit autorove tvrzení, že ty dávky jsou příliš opatrnícke a vhodné je raději vyšší, ako nižší.

  • taky tam máte a všude v jiných článcích napsáno že u každého stromu a oblasti se to muže měnit až několika set krát větší či menší množství v jádrech podle oblasti sběru atd .) takže tam kd ejste je s oblibou konzumovala je možné že zrovna tam obsahovali množství nizke dost na to aby vam to neublížilo tudíáš si pečlivě nepřečíst članek a pak psat at jich každý sní kolik chce je docela hazardování se zdraviím ostatních .)

 6. Pozdravujem,
  ak by mal niekto zaujem, po nebohej mamke mam na predaj injekcie a tablety najcistejsieho amigdalinu od cytopharmy. Mamka mala posledne stadium rakoviny a nestihli sme liecbu injekciami zahajit.
  Predam za cenu aku sme to objednali, bez cla ci dph, priamo za cenu ako na stranke cytopharmy. Poskytnem aj fakturu od cytopharmy v pripade pochybnosti. Nepotrebujem zarobit, dufam ze to niekomu pomoze a nepreexpiruju. Datum expiracie je oktober 2016, takze este rok su pouzitelne.

  Mam 4 balenia injekcii Amigdalina Solucion Inyectable, kazde balenie ma 10 injekcii, jedno balenie nam vsak prislo od colnikov otvorene a 2 ampulky chybali, takze je ich 38 namiesto 40, co ale staci na uvodnu vnutrozilovu 20 dnovu kuru. Cena bola $85.00 USD za balenie, t.j. 340.00 USD.

  Po vnutrozilovej kure je potrebne uzivat dlhodobo tablety. Mam 2 balenia po 100 kusoch 500 mg. Cena bola $81.00 USD,t.j. $162.00 USD.

  Pocas celej liecby je potrebne uzivat pankreaticke enzymy, tieto su tiez od cytofarmy: Univas forte, ale podobne daju sa pozhanat aj u nas. Mam ale len jedno balenie, cena bola $55.00 USD.

  Vsetky ostatne doplnky sa daju objednat u nas.

  Takisto mam knihu RAKOVINA – PREČO STÁLE UMIERAME BEZ SPOZNANIA PRAVDY -PHILLIP DAY, ktora vsetko vysvetli o danej liecbe, odporucam precitat, popripade predam za 15 EUR.

  Predam len ako celok, pricom postovne ma vyslo na 81.50 USD.

  Ak by mal niekto zaujem, zamailujte ma na [email protected], zijem v UK, ak by mal niekto zaujem telefonovat tak 00447856128782. Som vodic ambulancie takze ak nedvihnem, nemozem.

  S pozdravom,

  Peter

 7. Dobrý deň, predám injekcie aj tabletky B17 originál z Cytopharma, Mexiko, taktiež enzýmy, vitamíny B15, , infúzie k protokolu B17. Cena dohodou.

 8. Dobrý deň, predám injekcie aj tabletky B17, originál z Cytopharma Mexiko, aj ďalšie vitamíny B15, C, enzýmy k protokolu B17, infúzie. Cena dohodou, viac info v správe.

 9. Dobrý deň, predám injekcie aj tabletky B17, originál z Cytopharma Mexiko, aj ďalšie vitamíny B15, C, enzýmy k protokolu B17, infúzie. Cena dohodou, viac info v správe, píšte na email [email protected]

 10. Tady se píše o divokých meruňkách, ale předpokládám, že se to týká i běžných meruněk ze zahrádky a tedy jader z nich?!

Pridajte komentár

*