Varovanie pre všetkých užívateľov mobilov: Toto je najhoršie miesto, kde ho môžete nosiť


Print Friendly, PDF & Email

Dr. Devra Davisová, autorka knihy „Odpojení – pravda o radiácii mobilných telefónov,“ sa zaoberala výskumom bezpečnostných rizík žiarenia pochádzajúceho z mobilných telefónov.

Tak ako väčšina z nás, ani Dr. Davisová neverila, že by mobilné telefóny mohli byť zdraviu nebezpečné – až kým sa nezačala problematikou zaoberať dôkladnejšie.

No teraz, keď jej tvrdenia sú už podložené dôkazmi o jedovatosti a epidemických účinkoch žiarenia mobilných telefónov, snaží sa propagovať širokej verejnosti zistenia, že žiarenie mobilných telefónov nie je len škodlivé, ale v skutku smrteľné.

Vo svojej prednáške Dr. Davisová vysvetľuje, že vplyv žiarenia mobilných telefónov na organizmus nesúvisí so silou žiarenia, ktorá je mimochodom veľmi slabá, ale s tým, že signál ktorý je nepravidelného charakteru, narúša rezonanciu tela a prekáža v regenerácii štruktúry DNA.

To sa dnes považuje za najuspokojivejšiu teóriu, ktorá vysvetľuje množstvo novovzniknutých zdravotných problémov, vrátane rakoviny…

Ak si myslíte, že komisia stále nemá jasno v tom, či mobilné telefóny sú alebo nie sú zdraviu škodlivé, možno by ste si mali nájsť čas pozrieť si toto video:

(zdroj: Environmental Health Trust www.ehtrust.org).

Môže Váš mobilný telefón spôsobovať rakovinu?

Jeden príklad, ktorý nám môže slúžiť ako názorné varovanie pred rakovinovým potenciálom mobilných telefónov, je smrť jednej mladej ženy.

Táto žena, u ktorej sa nezistila žiadna predispozícia pre rakovinu, zomrela na multifokálnu rakovinu hrudníka. Prípad bol zverejnený v májovom vydaní letáku Environmental Health´s Trust i.

Tiež sa zistilo, že spomínaná mladá žena mala zvláštny zvyk, a to odkladať si mobilný telefón pod podprsenku…

Špecialisti na rakovinu Robert Nagourney a John West skonštatovali, že je len jedna možnosť, ktorou sa dá vysvetliť jej rakovina hrudníka.

„Pospájali sme bodky“, hovorí jeden z doktorov, „a tie bodky – ktoré sú doslova obrysom miesta rakoviny a rozmiestnením rakovinových buniek – sa dokonale zhodovali s tvarom mobilného telefónu.“

Pozrite si video o žiarení mobilných telefónov a rakovine hrudníka:

Doktor tejto mladej ženy nemôže dokázať, že rakovinu jej spôsobil mobilný telefón. No stále to môže slúžiť ako varovanie pre všetky ženy, ktoré možno majú podobný zvyk ukladať si telefón do podprsenky, ale aj pre každého, kto si odkladá telefón do vrecka na nohaviciach či tričku.

Ako všeobecné pravidlo by mohlo byť, že sa budeme vyhýbať noseniu telefónu na akomkoľvek mieste na tele.

Majte na pamäti, že najväčšie nebezpečenstvo, v zmysle pôsobenia žiarenia, je do vzdialenosti približne šesť palcov (približne 16 cm) od antény telefónu. Je nežiaduce, aby sa ktorákoľvek časť tela nachádzala k telefónu v menšej vzdialenosti.

Nosiť mobilný telefón blízko pri tele nie je dobrý nápad

Škodlivý potenciál žiarenia existuje bez ohľadu na to, ktoré oblasti nášho tela sú vystavené sústavnému žiareniu mobilného telefónu, no je zrejmé, že niektoré časti tela sú zraniteľnejšie než ostatné.

Napríklad, výskum publikovaný v roku 2009 dokazuje, že nosenie mobilného telefónu v blízkosti bedier môže oslabiť celú panvovú oblasť ii.

Za použitia röntgenovej techniky pri diagnostikovaní a monitorovaní pacientov trpiacich osteoporózou, výskumníci merali hustotu kostí v panvovej oblasti u vzorky 150 mužov, ktorí pravidelne nosievali mobilný telefón pripevnený okolo pása.

Skúmaní muži nosili mobilný telefón v priemere 15 hodín denne po dobu približne šesť rokov.

Výskumníci vyslovili možnosť, že elektromagnetické pole vyžarované mobilným telefónom môže mať nepriaznivý vplyv na hustotu kostí. Zistili totiž, že hustota minerálov v kosti bola nižšia na tej strane panvy, na ktorej účastníci výskumu nosili mobilný telefón.

Je dôležité si uvedomiť, že pokiaľ je mobilný telefón zapnutý, prerušovane vysiela elektromagnetický signál, hoci aj neuskutočňujete telefonický hovor. Takže ak nosíme mobilný telefón na našom boku 15 hodín denne, táto časť tela je vystavená takmer neustálemu ožarovaniu.

V spomenutom výskume sa tiež zistilo, že žiarenie mobilného telefónu môže nepriaznivo ovplyvňovať tvorbu mužských spermií, ako aj ich kvalitu a pohyblivosť, čo môže byť omnoho väčším problémom než účinok žiarenia mobilného telefónu na hustotu kostí.

Jedným takým výskumom publikovanom v PLoS One iii sa zistilo:

„RF-EMR (rádiová frekvencia elektromagnetického vyžarovania) týkajúca sa hustoty sily a rozsahu frekvencie mobilných telefónov, zvyšuje tvorbu reaktívnych druhov mitochondrií kyslíka v ľudských spermiách, čím znižuje ich pohyblivosť a vitalitu.

Zároveň podporuje tvorbu rakovinových chemických produktov v DNA, a nakoniec vedie k rozštiepeniu DNA. Tieto zistenia jasne poukazujú na dopad a nebezpečenstvo nadmerného používania mobilného telefónnu u mužov vo veku plodnosti, s možnými negatívnymi účinkami na ich plodnosť či zdravie a blaho ich potomkov.“

Zvlášť muži by teda mali prehodnotiť nosenie mobilného telefónu na opasku či vo vrecku v nohaviciach, čo je v tesnej blízkosti pohlavných orgánov.

Navyše, v blízkosti panvy a pásu sa nachádzajú aj iné telesné orgány citlivé na elektromagnetické žiarenie, ako sú pečeň, obličky, hrubé črevo a močový mechúr.

Nedávny dôkaz ukazuje jasnú súvislosť medzi mobilnými telefónmi a rakovinou

Minulý rok skupina výskumníkov v Izraeli zaznamenala prudký nárast výskytu nádoru príušných žliaz za posledných 30 rokov, s najprudším nárastom po roku 2001.

Ľudská príušná žľaza je typom slinnej žľazy, ktorá sa nachádza najbližšie pri líci – mieste, kde obvykle väčšina ľudí prikladá mobilný telefón. Výskumníci zistili štvornásobný nárast rakoviny príušných žliaz za obdobie 1970 až 2006, zatiaľ čo výskyt rakoviny ostatných slinných žliaz zostal zhruba rovnaký iv.

V tom istom roku Dr. Siegal Sadetzki, vedúci výskumník štúdie uskutočnenej v roku 2008, potvrdil pred Komisiou Amerického Senátu zapodievajúcou sa výskumom sluchu, že mobilné telefóny prispievajú k rakovine slinných žliaz.

Podľa štúdie, riziko, že dostaneme rakovinu príušnej žľazy na tej istej strane hlavy kam si pri telefonovaní prikladáme mobilný telefón, vzrastá o:

 • 34 percent ak sme za posledných 5 rokov používali mobilný telefón pravidelne
 • 58 percent ak sme počas života uskutočnili zhruba 5500 telefónnych hovorov
 • 49 percent ak sme počas života telefonovaním strávili viac než 266,3 hodín

Svetová zdravotnícka organizácia zaradila žiarenie mobilných telefónov medzi karcinogény triedy B

Odhaduje sa, že v súčasnosti má na celom svete mobilný telefón asi 5,9 miliárd užívateľov v – to je 87% svetovej populácie!

Myslím, že pokiaľ ide o túto technológiu, s istotou môžeme povedať, že sme prekročili bod, z ktorého niet návratu. S tým ako neochvejne pokračuje nárast používania mobilných telefónov, stále väčšia skupina vedcov sa vyjadruje proti tejto technológii.

Varujú nás, že nadmerné používanie mobilných telefónov môže mať vážne vedľajšie biologické dôsledky, ktoré budeme musieť uznať a liečiť.

Našťastie, ich varovania začínajú byť pomaly ale isto brané vážne.

31. mája 2011 Svetová zdravotnícka organizácia spolu s Medzinárodným zastupiteľstvom pre výskum rakoviny vydali štúdiu, v ktorej sa priznáva, že mobilné telefóny naozaj môžu spôsobovať rakovinu.

Rádiovú frekvenciu elektromagnetického poľa klasifikovali ako „pre človeka možný karcinogén“ (trieda 2B) vi. Táto klasifikácia bola čiastočne odozvou na výskum, ktorý dokazuje, že používanie bezdrôtových telefónov zvyšuje riziko rakoviny mozgu.

Podľa verzie uvedenej v tlači vii:

„Dr. Jonathan Samet (Univerzita v Južnej Kalifornii, USA), predseda výskumnej skupiny uviedol, že hoci sa dôkazy stále hromadia, už teraz postačujú k jasnému záveru a 2B klasifikácii.

Jasným záverom máme na mysli možnosť rizika, a preto musíme pozorne skúmať súvislosť medzi mobilnými telefónmi a rizikom rakoviny.“

„Po zohľadnení zistení a 2B klasifikácie a ich možných dôsledkov na zdravie spoločnosti,“ hovorí Christopher Wild, riaditeľ Medzinárodného zastupiteľstva pre výskum rakoviny, „bude dôležité aby sa uskutočnil dodatočný výskum dlhodobého, intenzívneho používania mobilných telefónov.

Keďže máme k dispozícii všetky tieto informácie, bude dôležité uskutočniť pragmatické kroky na zníženie vystavenia sa žiareniu bezdrôtových zariadení, či už pri telefonovaní alebo písaní textových správ.“

Najviac ohrozené sú deti – aj tie v maternici

Smutné je, že deti a tínedžeri sú ohrození najviac. A to v oboch prípadoch – nádoru príušných žliaz a nádoru mozgu. Majú tenšie lebečné kosti, ktoré tak umožňujú väčší prienik žiarenia mobilného telefónu.

Žiarenie telefónu je schopné úplne preniknúť do stredného mozgu, kde sú nádory smrteľnejšie. Bunky dieťaťa sa navyše aj rýchlejšie reprodukujú čím sú náchylnejšie na agresívne rozrastanie.

U detí je aj pravdepodobnosť, že budú vystavené žiareniu mobilných telefónov dlhšieho obdobia počas ich života.

Podľa švédskeho profesora Lennarta Hardella, u jednotlivcov, ktorí začali intenzívne používať mobilný telefón už ako tínedžeri, je 4 až 5 násobne častejší výskyt rakoviny mozgu keď dosiahnu vek mladej dospelosti!

Nasledovná ilustrácia, ktorú uvádzame s povolením autora knihy Zdravie spoločnosti SOS: Tienistá stránka bezdrôtovej revolúcie (Public Health SOS: The Shadow Side of the Wireless Revolution), jasne ukazuje rozdiely v hĺbke prieniku žiarenia u dospelých a mladých detí.

Tehotné ženy tiež spravia múdro, keď sa budú mobilným telefónom čo najviac vyhýbať.

V roku 2008 skupina výskumníkov spravila analýzu dát približne 13 000 detí. Zistili, že pôsobenie žiarenia mobilného telefónu na dieťa v maternici, ale aj počas detstva, viedlo k problémom v správaní. viii

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Používanie mobilného telefónu počas tehotenstva len dva až tri krát denne je dosť na to, aby sa u detí zvýšilo riziko výskytu hyperaktivity, problémov so správaním, problémov so vzťahmi s rovesníkmi či emocionálnych problémov – to všetko ešte v predškolskom veku.

A riziko bolo ešte väčšie ak deti samotné pred dovŕšením siedmeho roku veku používali mobilný telefón.

Keď to zhrnieme, výskum odhalil 54 percent väčšiu pravdepodobnosť výskytu problémov so správaním u detí, ktorých matky používali mobilný telefón.

Neskôr, keď deti samé začali používať mobilný telefón, boli u nich:

 • 80 percent väčšia pravdepodobnosť, že budú mať problémy so správaním
 • 25 percent väčšie riziko objavenia sa emočných problémov
 • 34 percent väčšia pravdepodobnosť, že budú mať problémy vo vzťahoch s rovesníkmi
 • 35 percent väčšia pravdepodobnosť objavenia sa hyperaktivity
 • 49 percent väčšia náchylnosť k problémom so sebaovládaním

Odborníci neústupne tvrdia, že škodlivé účinky žiarenia mobilných telefónov sú už dokázateľné

Odborníci v oblasti pôsobenia elektromagnetickej frekvencie (EMF) a bezdrôtových technológií na živý organizmus tvrdia, že už naozaj nie je pochýb o tom, že mobilné telefóny a ich príslušenstvo môžu nielen spôsobiť rakovinu, ale prispieť tiež k rade ďalších zdravotných problémov akými sú depresia, cukrovka, nepravidelný tep či neplodnosť.

Výskumníci už určili množstvo mechanizmov, ktoré vysvetľujú akým spôsobom elektromagnetické pole pôsobí na bunky a poškodzuje naše DNA.

Jedným z týchto výskumníkov je Dr. Martin Blank, PhD. Je jedným z najskúsenejších výskumníkov v USA v oblasti pôsobenia elektromagnetických polí na bunky a molekuly.

18. novembra 2010 vystúpil v programe pre Spoločenský klub Kalifornia s informatívnym príhovorom „Vplyv elektromagnetických polí na zdravie“. Program bol spolufinancovaný spoločnosťou ElectromagneticHealth.org.

Dr. Blank vo svojom príhovore vysvetľuje prečo je naše DNA, skladajúce sa z mnohých závitov, zvlášť zraniteľné pôsobením elektromagnetických polí najrôznejších druhov.

Medzinárodnom žurnále radiačnej biológie, aprílové vydanie 2011 ix, sa uvádza, že DNA má dve štrukturálne vlastnosti fraktálových antén: 1. je vodivé, a 2. je samo so sebou symetrické.

Tieto vlastnosti DNA spôsobujú, že v porovnaní s inými telesnými tkanivami a látkami viac podlieha pôsobeniu elektromagnetických polí.

Opakované pôsobenie mikrovĺn na náš genetický materiál môže mať z dlhodobého hľadiska vážne dôsledky. Dr. Blank neoblomne tvrdí, že EXISTUJE dôkaz o škodlivom vplyve elektromagnetického žiarenia, a že poškodenie zdravia môže byť veľmi vážne.

Dodáva, že jeho štúdiu, ktorá preukázala škodlivosť elektromagnetických poli, skontrolovalo množstvo jeho kolegov-vedcov. Výsledky štúdie sa opakovane potvrdili, posúdili a zhodnotili ich aj „iní vedci, ktorí sú v danej oblasti výskumu kompetentní“.

V januári minulého roku som na základe týchto zistení napísal článok, ktorý sa problematikou zaoberá do hĺbky. Ak ste ho ešte nečítali, nájdete ho na tejto webovej adrese.

V monografii „Netepelné účinky a mechanizmy pôsobiace medzi elektromagnetickými poľami a živou hmotou“ x, ktorá bola publikovaná v novembri 2010, je analýza množstva známych mechanizmov pôsobenia, vrátane tých ktoré pôsobia na DNA.

Aj automobilový priemysel uskutočnil svoj vlastný výskum v 13 krajinách.

Výskum niesol názov Interphone xi a zistil o 40 percent vyššie riziko rakoviny mozgu u osôb, ktoré používali mobilný telefón 1 640 a viac hodín.

Taktiež nezávislý výskum uskutočnený vo Švédsku, publikovaný v roku 2007, preukázal 540 percent vyššie riziko rakoviny mozgu u osôb, ktoré používali mobilný telefón viac než 2 000 hodín xii.

Moje top odporúčania pre bezpečné používanie mobilného telefónu

Je dobré si uvedomiť, že telekomunikačný priemysel je omnoho väčší než komplex farmaceutického priemyslu. Má aj omnoho väčší vplyv než farmaceutické spoločnosti.

Telekomunikačný priemysel dokonca prebral od tabakového priemyslu mnohé taktiky zamerané na čo najefektívnejší predaj svojich produktov. To zahŕňa aj pokusy zdiskreditovať výskumníkov, ktorí publikovaním svojich štúdií ukazujú nepohodlnú pravdu o mobilných telefónoch.

Vo vyššie uvedenom videu prednášky Dr. Davisovej môžeme vidieť, že výsledky akéhokoľvek výskumu sa dajú pomerne presne odhadnúť podľa toho, kto daný výskum sponzoruje.

Podľa správy z roku 2008, ktorej autorom je Dr. Lai, pravdepodobnosť, že výskumom sa nepreukáže „žiaden vplyv“, je dva až tri krát väčšia pri výskumoch financovaných priamo priemyslom. Naproti tomu, pri nezávislých výskumoch vplyvu mobilných technológií na zdravie, je až DVAKRÁT vyššia pravdepodobnosť, že potvrdia vplyv na zdravie človeka.

Takže si prosím uvedomme, že máme k dispozícii pevný vedecký dôkaz o značnom zdravotnom riziku nás všetkých, ktoré spočíva v používaní mobilných telefónov a iných bezdrôtových zariadení.

Zvlášť ohrozené sú deti a tehotné ženy.

Takže, hoci sú zistenia vedcov zatiaľ veľmi málo publikované, je rozumné už teraz prijať opatrenia, ktorými ochránite seba a svoje deti.

Môžete minimalizovať vystavenie sa elektromagnetickému žiareniu mobilných telefónov a iných bezdrôtových zariadení dodržiavaním nasledovných odporúčaní:

1. Deti by sa vždy mali vyhýbať používaniu mobilného telefónu

S výnimkou tiesňového hovoru, deti by nemali používať mobilný telefón ani žiadne iné bezdrôtové zariadenie.

2. Obmedzte používanie mobilného telefónu

Vypínajte Váš mobilný telefón častejšie. Používajte ho len v nutných a dôležitých prípadoch. Pokiaľ je telefón zapnutý, v prerušovaných intervaloch vysiela elektromagnetické žiarenie, hoci aj neuskutočňujete telefonický hovor.

Ak je užívateľom tehotná žena, je obzvlášť dôležité aby obmedzila či úplne prestala s používaním mobilného telefónu.

3. Doma a v práci používajte pevnú linku

Hoci stále viac a viac ľudí používa na telefónny kontakt výhradne mobilný telefón, pravdou zostáva, že je to nebezpečný a šialený trend – no máme na výber sa k nemu nepridať.

V prípade, že cestujete, SKYPE ponúka možnosť preniesť si telefónne číslo do Vášho počítača, ktorý potom môžete napojiť na ktorýkoľvek Ethernet vstup.

4. Obmedzte alebo úplne prestaňte používať iné bezdrôtové zariadenia

Je rozumné obmedziť používanie bezdrôtových zariadení. Tak ako aj v prípade mobilného telefónu, položme si otázku, či naozaj tieto zariadenia potrebujeme využívať tak často.

Musíme zdôrazniť, že nech Vás ani nenapadne mať akékoľvek elektronické či bezdrôtové zariadenia v spálni, pretože tie by narúšali kvalitu Vášho spánku. Ak už musíte používať domáci prenosný telefón, používajte starší typ, ktorý pracuje na frekvencii 900 MHz.

Síce počas volania nie je o nič bezpečnejší, no väčšina z nich aspoň nevysiela neustále elektromagnetické žiarenie aj v prípade, že sa neuskutočňuje hovor.

Dodajme, že jediný spôsob ako si byť istí, že sme vystavení elektromagnetickému žiareniu bezdrôtových telefónov, je zmerať prostredie meračom elektrosmogu. Mal by to byť taký, ktorý dokáže zachytiť aj frekvenciu Vášho prenosného telefónu (starý typ merača nám moc nepomôže).

Keďže niektoré prenosné LTE(4G) telefóny pracujú až na frekvencii 5,8 Gigahertza, odporúčame Vám zohnať RF merač, ktorý dokáže namerať frekvenciu až 8 Gigahertzov. To je najvyšší rozsah RF meračov dostupných a vhodných pre bežného užívateľa.

Ďalšou možnosťou je starostlivo zvážiť umiestnenie hlavného prijímača v domácnosti. Hlavný prijímač môže spôsobovať najviac problémov vzhľadom na to, že vysiela elektromagnetické signály 24 hodín denne, 7 dní v týždni, dokonca aj keď neuskutočňujeme telefónny hovor.

Najlepšie by teda bolo umiestniť hlavný prijímač aspoň o tri miestnosti vedľa priestoru, v ktorom trávite najviac času, a najmä spálne. Takto nebude mať až tak škodlivé účinky na naše zdravie.

Ďalšou možnosťou je jednoducho vypnúť prenosný telefón. A používať ho len vtedy, keď si vyslovene chcete vychutnať to, že ste v pohybe a zároveň telefonujete.

V ideálnom prípade by veľmi pomohlo, keby ste vypínali hlavný prijímač každú noc pred spaním.

RF merač a liečivé doplnky nájdete na webovej stránke www.emsafetystore.com. No môžete si byť celkom istí, že Váš prenosný telefón je problémom ak využíva technológiu DECT (digitálne podporovaná bezdrôtová technológia).

5. Používajte mobilný telefón len na miestach s dobrým signálom

Čím je signál slabší, tým musí telefón na vysielanie vyvinúť väčšiu silu. A čím musí vyvinúť väčšiu silu, tým je silnejšie pôsobenie jeho rádiových vĺn, a tie následne hlbšie prenikajú do nášho tela.

Ideálne by bolo používať mobilný telefón iba pri plnom signáli a dobrom príjme.

6. Vyhýbajte sa noseniu telefónu priamo na tele

Nosením telefónu priamo na tele je najvyššia pravdepodobnosť, že budeme vystavení pôsobeniu žiarenia telefónu. Najlepšie je odkladať ho do peňaženky či do tašky.

Ak si však odkladáme telefón do vrecka na košeli v blízkosti srdca, koledujeme si tým o problémy.

To isté platí pre mužov, ktorí si chcú chrániť svoju plodnosť no odkladajú si telefón do vrecka na nohaviciach.

7. Nespoliehajte sa na to, že by jeden mobilný telefón mohol byť bezpečnejší než iný

Z tohto pohľadu neexistuje nič také ako „bezpečný“ mobilný telefón. Zvlášť to platí pre spoločnosti podporujúce SAR systémy.

Tie sú pri meraní skutočného biologického rizika úplne nepoužiteľné. SAR systémy merajú vyžarovanie tepla, ktoré nepredstavuje pre organizmus žiadnu hrozbu.

8. Keď je telefón zapnutý snažte sa ho uchovávať ďalej od tela

Najnebezpečnejšie miesto z pohľadu pôsobenia vyžarovania telefónu, je do vzdialenosti šesť palcov (približne 16 cm) od antény telefónu.

Je nežiaduce, aby sa ktorákoľvek časť tela nachádzala k telefónu v menšej vzdialenosti.

9. Berte ohľad na citlivejšie osoby

Niektoré citlivejšie osoby môžu v tej istej miestnosti pociťovať pôsobenie iných zapnutých telefónov, aj keď sa cez tieto telefóny neuskutočňuje hovor.

Ak ste na stretnutí, cestujete hromadnou dopravou, ste v súdnej sieni, či na iných verejných miestach ako je čakáreň u lekára, radšej vypnite svoj mobilný telefón. Žiarenie Vášho telefónu môže pôsobiť na druhých.

Deti sú ešte menej odolné účinkom žiarenia, preto sa vyhýbajte používaniu mobilného telefónu v blízkosti detí. Možno s telefónom používate Pong puzdro, ktoré odkláňa žiarenie mobilného telefónu preč z blízkosti hlavy a účinne znižuje SAR pôsobenie.

Treba si však uvedomiť, že odklonením žiarenia z jedného miesta sa žiarenie zintenzívňuje na inom mieste, možno smerom k osobe, ktorá stojí vedľa Vás, či smerom k Vášmu telu ak máte telefón uložený vo vrecku.

Pri zaobchádzaní s akýmkoľvek zariadením, ktoré vydáva žiarenie, opatrnosti nikdy nie je dosť. Odporúčame mať mobilný telefón „vypnutý“, s výnimkou naliehavých prípadov.

10. Používajte bezpečnejšiu technológiu telefónnych slúchadiel

Slúchadlá s káblom Vám isto umožnia umiestniť mobilný telefón ďalej od tela.

Avšak, ak slúchadlá s káblom nemajú dobrú clonu (a väčšina z nich nemá), samotný kábel potom funguje ako anténa a priťahuje okolité rádiové vlny, ktoré potom prenikajú do nášho mozgu.

Uistite sa, že káble ktoré prenášajú signál do slúchadiel sú s clonou. Najlepšie typy slúchadiel využívajú kombináciu káblov s clonou a vzduchových trubíc (technológia Air Tube). Fungujú na rovnakom princípe ako stetoskop, t. j. že prenášajú do nášho ucha skutočný zvuk prostredníctvom vibrácie vzduchu.

Aj v tomto prípade musia byť káble vybavené clonou a to napriek tomu, že žiaden z nich nesiaha až celkom do blízkosti hlavy.

Autor: Dr. Mercola, Publikované na: realfarmacy.com

Zdroje a odkazy

i The Environmental Health Trust June 6, 2012 (Spoločnosť pre zdravé prostredie, 6. jún 2012)
ii Journal of Craniofacial Surgery September 2009;20(5):1556-60 (Žurnál kraniofaciálnej operácie, september 2009)
iii PLoS ONE 4(7): e6446
iv Epidemiology January 2011 -Volume 22 -Issue 1-pp 130-131 (Epidemológia, január 2011, zv. 22, 1. vydanie, s. 130 – 131)
v Mobithinking.com Mobile statistics 2012 (Mobithinking.com, Štatistika mobilných zariadení 2012)
vi Electromagnetichealth.org, WHO/IARC Classifies Radiofrequency Electromagnetic Fields as Possibly Carcinogenic to Humans (Electromagnetichealth.org, Svetová zdravotnícka organizácia a Medzinárodné zastupiteľstvo pre výskum rakoviny klasifikovali rádiovú frekvenciu elektromagnetických polí ako možný karcinogén)
vii International Agency for Research on Cancer, May 31, 2011, Press release # 208 (Medzinárodné zastupiteľstvo pre výskum rakoviny, 31. máj 2011, vydanie v tlači # 208)
viii Epidemiology. 2008 Jul;19(4):523-9 (Epidemológia. Júl 2008)
ix International Journal of Radiation Biology April 2011, Vol. 87, No. 4 , Pages 409-415 (Medzinárodný žurnál rádiovej biológie, apríl 2011, zv. 87, č. 4, strany 409 – 415)
x Electromagnetichealth.org, Non-Thermal Effects and Mechanisms of Interaction Between Electromagnetic Fields and Living Matter (Electromagnetichealth.org, Netepelné účinky a mechanizmy pôsobiace medzi elektromagnetickými poľami a živou hmotou)
xi International Journal of Epidemiology June 2010;39(3):675-94 (Medzinárodný žurnál epidemológie, jún 2010)
xii International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 2007: 13(1); 63-71 (Medzinárodný žurnál bezpečnosti a ergonómie práce 2007)

Stop Candida

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Ľudstvo má hračku a nezbaví sa ho ako sa nezbavilo áut, lietadiel a atómových zbraní.

 2. A este par postrehov z merani. Pozor na telefonovanie v podzemných garažach, vo vlakoch, v zelezobetonových budovach so slabým signálom.-NETELEFONOVAT! Nekricte do mobilu, viac Vas ozaruje.

 3. terezkaterka

  Nie MT škodí. Škodia prechemizované potraviny, a stresy, ktoré prežívajú občania.

 4. Mám 63 rokov, pred televízorom sedím od siedmych rokov skoro každý deň, pred monitorom počítača posledných 25 rokov cca 10 hodín denne. Môj prvý mobilný telefón bol veľký ako tehla ale tie ďalšie nosím cca 20 rokov vo vrecku košele, 5 cm od srdca a v noci ho mám pravidelne od hlavy asi pol metra. Telefonujem v priemere 5 minút denne.
  Doma v činžáku zachytím asi 20 wifín od susedov. Naša ide bez vypínania, takže v priemere 10 hodín denne som v prostredí pôsobenia wifi.
  Nepociťujem žiadny zdravotný problém, posledných 12 rokov darujem krv 4x do roka, cítim sa fit, až na to, že telo starne. Kamarát má biorezonančný prístroj, ktorý vie zmerať elektronický smog v organizme a nezistil mi nič. Verím, že každý organizmus je iný a podľa svojich dispozícií je každý inak náchylný byť ovplyvnený elektronickým smogom.

  • Suhlasim s Vasim nazorom, svet ide v technologii a inych veciach dopredu. Radsej nepolutujme planetu a drzme cistu vodu. Na co potrebuju niektore velmoci zbrojit. Snazme sa zit v sulade a porozumeni ako aj ucme sa od inych kultur a nenicme ich. Ved nic nenechame nasim detom a ich detom, pamatajme na to, ze sme boli zvoleny sa narodit, aby sme nieco tvorili a prenechali to pre tich co pridu po nas. Nieco zabudame co Lenin zanechal “ UCME SA , UCME SA , UCME SA “ nezabudajte preco sme tu! Prajem krasny weekend !

 5. Ivo Šimič

  Z toho všetkého mi vychádza, že najonakvejšie nosenie mobilu je na palici pri batôžku, ktorý mal hlúpy Jano na ceste do sveta. Asi to začnem praktikovať.

 6. 4 kvalitní dokumentární filmy o škodlivosti nejen mobilních telefonů
  Průmysl mobilních telefonů před soudem https://www.youtube.com/watch?v=ur_31a2Exi8
  Plný signál nebezpečí mobilních telefonů a elektromagnetického záření https://www.youtube.com/watch?v=HRf691IV0eI
  Život mezi vlnami https://www.youtube.com/watch?v=ORduuEdNYD8
  Rezonance jsme elektromagnetické bytosti https://www.youtube.com/watch?v=2x5MG0fArIs

 7. Petra Bertová

  Ďakujem za super článok. Už mnoho rokov aj na Slovensku bojujeme s úradmi ohľadom vysokého elektrosmogu.
  Od marca 2021 fungujeme ako občianske združenie Elektrosmog a zdravie.
  Kto má záujem bojovať s nami, radi vás uvítame ako ďalšieho člena.
  S pozdravom
  Petra Bertová
  predsedníčka http://www.elektrosmogAzdravie.sk

Pridajte komentár

*