11 dôvodov prečo by deti do 12 rokov nemali používať smartfóny ani tablety

Print Friendly, PDF & Email

deti a smartfony

Technológia sa stále rozvíja a už niekoľko rokov nám umožňuje žiť pohodlnejší život. Viete ale, čo tieto mobilné zariadenia spôsobujú deťom?

Deti by mali mať zamedzený prístup k zariadeniam ako mobilné telefóny, tablety a podobne. Tieto technológie majú na deti 4 až 5 krát nepriaznivejší účinok ako bežné televízory. To môže u nich viesť k vývojovým poruchám.

Zbohom vysoký krvný tlak

Veľa štúdií poukazuje na to, že dané technológie deti poškodzujú. Napriek tomu mnohí dospelí svojim ratolestiam k nim naďalej umožňujú neobmedzený prístup.

Nielen deti, ale dokonca aj batoľatá sa dnes ponárajú do virtuálneho sveta, čo ich ochudobňuje o kriticky dôležité faktory pre ich správny vývin, správanie a učenie.

Tuto nasleduje 11 dôvodov, prečo by ste svoje deti mali držať preč z dosahu elektronických zariadení.

1. Rýchly rast mozgu

Medzi narodením a 2 rokmi sa objem mozgu dieťaťa strojnásobí a pokračuje v rapídnom rozvoji až do veku 21 rokov.

Skorý vývoj mozgu je ovplyvňovaný stimulmi z prostredia, respektíve ich nedostatkom.

Mozog vystavený nadmernému používaniu týchto technológii ukázal neskôr sklony k nedostatku pozornosti, oneskorenému kongnitívnemu vývoju, poškodeniu schopnosti učiť sa, zvýšenej impulzívnosti a zníženej schopnosti samoregulácie.

2. Spomalený vývin

Mobilné technológie obmedzujú pohyb detí, čo spomaľuje ich vývin. 1 z 3 detí prichádza do školy s oneskoreným mentálnym vývjom, čo nepriaznivo ovplyvňuje ich akademické napredovanie.


Naša rada: Kompletne zregenerujte svoju pečeň a vyčistite ju od tuku i toxínov už za 30 dní. Tu zistíte, ako

Pohyb posilňuje pozornosť a schopnosť učiť sa. Keď sa používajú technológie pred 12. rokom života, má to na deti neblahý vplyv.

3. Epidémia obezity

Deti, ktorým je dovolené mať vo svojej detskej izbe elektronické zariadenia, majú o 30% vyššie riziko obezity. V USA a Kanade je každé tretie dieťa obézne. Európa ich v tom rýchlo dobieha.

U 30% obéznych detí dochádza k rozvoju cukrovky.

Obézny ľudia majú oveľa väčšie riziko infarktu a mozgovej mŕtvice. To výrazne skracuje ich vek dožitia. Deti 21. storočia môžu byť prvou generáciou, ktorá neprežije vlastných rodičov.

4. Nedostatok spánku

60% rodičov u svojich detí nekontroluje používanie mobilných technológii. 75% detí má povolené ich používať v detských izbách.

Uvedených 75% detí má permanentne nedostatok spánku a to až do tej miery, že to ovplyvňuje ich známky v škole.

5. Mentálne ochorenia

Nadužívanie technológii je príčinným faktorom mnohých duševných chorôb ako depresia, úzkosť, porucha nadväzovania vzťahov, nedostatok pozornosti, autizmus, bipolárna porucha, psychóza a problémové detské správanie.

Dnes má 1 zo 6 detí nejaký problém s duševným zdravím.

6. Agresivita

Násilie v médiách vyvoláva agresivitu aj u detí. Mnohé hry v mobiloch sú násilného alebo sexuálneho charakteru, čo má na deti rovnako nepriaznivý vplyv.

V USA je už násilie v médiách charakterizované ako riziko pre verejné zdravie, pretože priamo ovplyvňuje agresivitu detí.

Je hlásené stále častejšie používanie donucovacích prostriedkov a odlučovacích miestností na zvládanie agresívnych prejavov detí.

7. Digitálna demencia

Média zobrazujúce rýchly pohyb dokážu vyvolať nedostatok pozornosti a zníženú koncentráciu. Zhoršenú pamäť tým, že mozog preusporadúva neurónové spojenia v prednej mozgovej kôre.

Deti, ktoré nedokážu koncentrovať svoju pozornosť, sa nedokážu ani učiť.

8. Závislosť

Keď rodičia vystavujú deti väčšiemu množstvu technológii, sami sa od nich odpútavajú. Pri absencii väzby rodiča a dieťaťa, sa dieťa viaže na zariadenia. To následne vedie k závislosti.

1 z 11 detí vo veku 8 až 18 rokov je dnes závislých na technológiách.

9. Emisia elektromagnetického žiarenia

V máji 2011 klasifikovala svetová zdravotnícka organizácia (WHO) mobilné telefóny do rizikovej kategórie 2B (možný karcinogén) práve kvôli ich radiačným emisiám.

V roku 2013 doktor Anthony Miller z Univerzity v Toronte, Fakulty verejného zdravia, na základe výskumu odporučil, aby frekvencie mikrovlnného žiarenia boli zaradené do kategórie 2A (pravdepodobný karcinogén).

10. Neudržateľnosť

Spôsob, akým sú dnes deti vychovávané a vyučované v oblasti technológii, je neudržateľný.

Deti budúcnosti bohužiaľ nebudú, pretože neexistuje budúcnosť pre deti, ktoré nadužívajú technológie.

11. Záťaž pre oči

Je bežné, že u detí, ktoré celé hodiny pozerajú na obrazovku, sa rozvinú ochorenia zraku. Vraví sa im aj syndróm počítačového videnia.

Nedávno médiami prebehla správa, že dnes je o 30% viac detí krátkozrakých. Príčinou je jednak dlhodobé pozeranie do blízka a tiež nedostatok denného svetla, keďže deti sedia doma pri obrazovkách namiesto hrania sa vonku.

Problémom so zrakom u detí dokážete predísť tak, že im budete limitovať čas ich sledovania na 30 minút denne.

Zdroj: 11 Reasons Why Children under the Age of 12 Shouldn’t Use Handheld Devices



Podobné články

Odoberajte nové články na email!

Pridajte sa k našim vyše 150.000 odberateľom a dostávajte nové články priamo na váš email (zdarma). Ako stáli čitatelia zároveň získavate 15% zľavu na naše e-knihy a výživové doplnky DrBuzgi. Prihláste sa tu:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.



Upozornenie: Tento článok v žiadnom prípade nenahrádza konzultáciu ani vyšetrenie lekárom v zdravotníckom zariadení. Príspevky môžu vyjadrovať názory, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie.

 

Komentáre

  1. zdravy.rozum

    K tým mentálnym ochoreniam by mali pridať aj degeneráciu sexuality z nadmerného sledovania porna, ktoré je deťom dostupné po jednoduchom alibistickom odkliknutím ze uz mali 18 rokov. Následkom toho vznikajú rôzne poruchy deviácie ako napr homosexualita zoofilia pedofilia atď ..

  2. Stefan Polgari

    Môj krátky názor z pohľadu IT-čkára 🙂 http://www.polgari.sk/nazor-it-ckara-displeje-do-ruk-deti-nepatria/

Pridajte komentár

*