11 dôvodov prečo by deti do 12 rokov nemali používať smartfóny ani tablety


Print Friendly, PDF & Email

deti a smartfony

Technológia sa stále rozvíja a už niekoľko rokov nám umožňuje žiť pohodlnejší život. Viete ale, čo tieto mobilné zariadenia spôsobujú deťom?

Deti by mali mať zamedzený prístup k zariadeniam ako mobilné telefóny, tablety a podobne. Tieto technológie majú na deti 4 až 5 krát nepriaznivejší účinok ako bežné televízory. To môže u nich viesť k vývojovým poruchám.

Veľa štúdií poukazuje na to, že dané technológie deti poškodzujú. Napriek tomu mnohí dospelí svojim ratolestiam k nim naďalej umožňujú neobmedzený prístup.

Nielen deti, ale dokonca aj batoľatá sa dnes ponárajú do virtuálneho sveta, čo ich ochudobňuje o kriticky dôležité faktory pre ich správny vývin, správanie a učenie.

Tuto nasleduje 11 dôvodov, prečo by ste svoje deti mali držať preč z dosahu elektronických zariadení.

1. Rýchly rast mozgu

Medzi narodením a 2 rokmi sa objem mozgu dieťaťa strojnásobí a pokračuje v rapídnom rozvoji až do veku 21 rokov.

Skorý vývoj mozgu je ovplyvňovaný stimulmi z prostredia, respektíve ich nedostatkom.

Mozog vystavený nadmernému používaniu týchto technológii ukázal neskôr sklony k nedostatku pozornosti, oneskorenému kongnitívnemu vývoju, poškodeniu schopnosti učiť sa, zvýšenej impulzívnosti a zníženej schopnosti samoregulácie.

2. Spomalený vývin

Mobilné technológie obmedzujú pohyb detí, čo spomaľuje ich vývin. 1 z 3 detí prichádza do školy s oneskoreným mentálnym vývjom, čo nepriaznivo ovplyvňuje ich akademické napredovanie.

Pohyb posilňuje pozornosť a schopnosť učiť sa. Keď sa používajú technológie pred 12. rokom života, má to na deti neblahý vplyv.

3. Epidémia obezity

Deti, ktorým je dovolené mať vo svojej detskej izbe elektronické zariadenia, majú o 30% vyššie riziko obezity. V USA a Kanade je každé tretie dieťa obézne. Európa ich v tom rýchlo dobieha.

U 30% obéznych detí dochádza k rozvoju cukrovky.

Obézny ľudia majú oveľa väčšie riziko infarktu a mozgovej mŕtvice. To výrazne skracuje ich vek dožitia. Deti 21. storočia môžu byť prvou generáciou, ktorá neprežije vlastných rodičov.

4. Nedostatok spánku

60% rodičov u svojich detí nekontroluje používanie mobilných technológii. 75% detí má povolené ich používať v detských izbách.

Uvedených 75% detí má permanentne nedostatok spánku a to až do tej miery, že to ovplyvňuje ich známky v škole.

5. Mentálne ochorenia

Nadužívanie technológii je príčinným faktorom mnohých duševných chorôb ako depresia, úzkosť, porucha nadväzovania vzťahov, nedostatok pozornosti, autizmus, bipolárna porucha, psychóza a problémové detské správanie.

Liečba osteoporózy

Dnes má 1 zo 6 detí nejaký problém s duševným zdravím.

6. Agresivita

Násilie v médiách vyvoláva agresivitu aj u detí. Mnohé hry v mobiloch sú násilného alebo sexuálneho charakteru, čo má na deti rovnako nepriaznivý vplyv.

V USA je už násilie v médiách charakterizované ako riziko pre verejné zdravie, pretože priamo ovplyvňuje agresivitu detí.

Je hlásené stále častejšie používanie donucovacích prostriedkov a odlučovacích miestností na zvládanie agresívnych prejavov detí.

7. Digitálna demencia

Média zobrazujúce rýchly pohyb dokážu vyvolať nedostatok pozornosti a zníženú koncentráciu. Zhoršenú pamäť tým, že mozog preusporadúva neurónové spojenia v prednej mozgovej kôre.

Deti, ktoré nedokážu koncentrovať svoju pozornosť, sa nedokážu ani učiť.

8. Závislosť

Keď rodičia vystavujú deti väčšiemu množstvu technológii, sami sa od nich odpútavajú. Pri absencii väzby rodiča a dieťaťa, sa dieťa viaže na zariadenia. To následne vedie k závislosti.

1 z 11 detí vo veku 8 až 18 rokov je dnes závislých na technológiách.

9. Emisia elektromagnetického žiarenia

V máji 2011 klasifikovala svetová zdravotnícka organizácia (WHO) mobilné telefóny do rizikovej kategórie 2B (možný karcinogén) práve kvôli ich radiačným emisiám.

V roku 2013 doktor Anthony Miller z Univerzity v Toronte, Fakulty verejného zdravia, na základe výskumu odporučil, aby frekvencie mikrovlnného žiarenia boli zaradené do kategórie 2A (pravdepodobný karcinogén).

10. Neudržateľnosť

Spôsob, akým sú dnes deti vychovávané a vyučované v oblasti technológii, je neudržateľný.

Deti budúcnosti bohužiaľ nebudú, pretože neexistuje budúcnosť pre deti, ktoré nadužívajú technológie.

11. Záťaž pre oči

Je bežné, že u detí, ktoré celé hodiny pozerajú na obrazovku, sa rozvinú ochorenia zraku. Vraví sa im aj syndróm počítačového videnia.

Nedávno médiami prebehla správa, že dnes je o 30% viac detí krátkozrakých. Príčinou je jednak dlhodobé pozeranie do blízka a tiež nedostatok denného svetla, keďže deti sedia doma pri obrazovkách namiesto hrania sa vonku.

Problémom so zrakom u detí dokážete predísť tak, že im budete limitovať čas ich sledovania na 30 minút denne.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Zdroj: 11 Reasons Why Children under the Age of 12 Shouldn’t Use Handheld Devices

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. zdravy.rozum

  K tým mentálnym ochoreniam by mali pridať aj degeneráciu sexuality z nadmerného sledovania porna, ktoré je deťom dostupné po jednoduchom alibistickom odkliknutím ze uz mali 18 rokov. Následkom toho vznikajú rôzne poruchy deviácie ako napr homosexualita zoofilia pedofilia atď ..

 2. Stefan Polgari

  Môj krátky názor z pohľadu IT-čkára 🙂 http://www.polgari.sk/nazor-it-ckara-displeje-do-ruk-deti-nepatria/

 3. Anna Dudová

  Umelá maternica? Možno to bude dobre pre predčasné pôrody -až potraty. Ale nezabúdajte, že nielen tá klasická genetika robí z rodiny rodinu. Už dávno sa vie, že tzv. epigenetika je silnejšia ako sa myslelo. To preto sa tak rýchlo živcé bytosti prispôsobujú okoliu. A pri umelej maternici toto odpadne. Deti sa rodia stále väčšie. Veľká hlavička traumatizuje matku pri pôrode. Budúcnosť by mohla byť v plánovaných cisárskych rezoch, ktoré by boli minimálne zaťažujúce a hneď po narodení by sa dali deti do akéhosi valca, ktorý by im jemne stláčal hrudníček-podobne ako pri pôrode normálnymi cestami. Vtedy sa vraj z hrudníka vytlačí hlien a je to priaznivé predalší vývoj pľúc.
  Bojím sa, že sa umelá maternica zneužije na klonovanie ľudí. Nikdy to nebude rovnocenné! Určite nepoznáme všetky zákonitosti genetiky, epigenetiky a ďalších okolností v tehotenstve. A čo pôsobenie elektromagnetických vĺn z mozgu matky na mozpg dieťaťa? A aj na iné orgány?
  Smutné je však to, že mnohé zdravé embrya skončia vo vedre pri potrate a to z blbých sociálnych príčin-bieda alebo kadejaké predsudky- ako tie jebnuté svadby a pod.

 4. Anna Dudová

  ešte dodatok- príčiny potratov- podľa Harryho a Meghan- obavy zo znečistenia životného prostredia. Mala by to byť však kvalitná antikoncepcia a sexuálna zdržanlivosť a nie potraty. Smutné je však to, že aj tam, kde sú na to možnosti, nehrozí hlad a nie je preľudnenosť krajiny- tak aj tam majú byť potraty? Skôr by mali byť tam, kde krajina, resp. rodičia a najbližší príbuzní nedokážu dieťa uživiť,resp. hrozia vojny, mučenie, genetické choroby a pod. praxi však vidno pravý opak. Tzv. biele ženy, kt. sú vzdelané a vychovávané boli nie pre rodinu, ale pre prácu, tak tie ,akoby nemali až taký kladný vzťah k rodičovstvu. Je to chyba vo výchove, alebo len nevyhnutný proces v civilizácii?

Pridajte komentár

*