Zabudnite všetko, čo viete o baktériách, vírusoch a infekciách


Print Friendly, PDF & Email

Zabudnite všetko, čo viete o baktériách, vírusoch a infekciách

Pred viac ako sto rokmi došlo k výrazne negatívnemu obratu v ľudskom myslení. Lekári, ktorí predtým považovali svoju prácu za akýsi druh vyššieho poslania, sa pod ekonomickým tlakom menili na obchodníkov so zdravím.

Ľudia masívne spracovávaní propagandou riadenou stále mohutnejšími farmaceutickými firmami a spolkami „neomylných, ale študovaných lekárov“ až príliš rýchlo zabudli na to, že existovala aj iná ako chemická medicína.

Všetko dospelo až tak ďaleko, že všade je množstvo „doktorov“, ale lekárov v Hippokratovom zmysle slova je medzi nami pramálo.

Rozmach chémie aj napriek všetkým optimistickým tvrdeniam nevniesol do nášho života mnoho dobrého. V prístupe k užívaniu rôznych výdobytkov sme doposiaľ vždy preukazovali a stále preukazujeme naivitu v priamo neuveriteľnom rozsahu.

Stačí len pripomenúť prípad DDT, ktorým boli počas obedňajších prestávok postrekované deti. To ale ani zďaleka nie je ojedinelý prípad.

Maximálne hodnoty v stále obsiahlejších tabuľkách, do ktorých vedeckí cynici zaznamenávajú úrovne prípustnej toxicity chemických výrobkov, sú stále benevolentnejšie.

Biznis je biznis.

Znečistili ste si odev umelým chemickým svinstvom? Nevadí! Na vyčistenie použijete iné chemické svinstvo. No a čo, že obidva výrobky vám škodia a nevyhnutne sa taktiež dotknú vášho zdravia.

Pre tento účel máme predsa na sklade iné chemikálie umožňujúce žiť a zomrieť, pokiaľ možno bezbolestne. Aj keď trocha predčasne.

Hovorí sa tomu liečba

Stali sme sa otrávenou a všetko otravujúcou súčasťou otráveného prostredia a podľa toho vyzerá aj naše telo.

Nezdravé vplyvy duchom peňazí ovládaného životného prostredia poškodeného chémiou sa snažíme zmierniť ďalšími chemickými zásahmi prinášajúcimi ďalšie často aj dlhodobé poškodenia ľudského genofondu.

Tento diabolský kruh je ako ruská ruleta, v ktorej riskujeme vlastné životy.

Neustále farebnejšími prospektmi sme presvedčovaní o tom, že v bubienku revolveru, ktorý si už od detstva prikladáme k spánkom, nie je vražedný náboj. Však je to len hra, ktorú predsa aj tak hrajú všetci.

Tak ľudia nebláznite a hrajte s nami, čo sa môže stať?

K porovnaniu tisícročných múdrostí so súčasnými praktikami môže poslúžiť niekoľko pozoruhodných výrokov ľudí, ktorí ľudské telo ešte nepozorovali očami mechanikov opravujúcich neposlušný stroj a príbehov, ktoré sa odohrali pomerne nedávno.

„Sú tri veci, ktoré držia našu civilizáciu. To, čo vám teraz poviem, je pravda. Tie tri veci sú: čistý vzduch, čistá voda a čistá strava. Aj tie najsilnejšie civilizácie, ktoré kedy existovali, zanikli, pretože mali nečistý vzduch nečistú vodu a nečistú stravu.“ Zenda Avesta, cca 3000 pred.n.l.

„V prípade ak je dráždená lekárom, ktorý nepozná nič viac ako rezanie, nádorová choroba sa rozhnevá. Po rezaní vždy nasleduje smrť.“ -Abrábia, cca 500 pred n.l.

„Vyliečenie choroby zostáva pre lekárov Grécka neznáme pretože neštudujú a neliečia pacienta v celku.“ -Sokrates, cca 460 pred.n.l.

„Na nádorovú chorobu je lepšie nepoužiť žiadne pálenie alebo liečenie nožom. Ak sa použijú, pacient zomrie. Ak sa nepoužijú, pacient sa môže udržať dlhšie a dokonca sa sám vyliečiť.“ -Hippokrates, cca 450 pred.n.l.

„Neoddeliteľnou súčasťou vyliečenia je prianie a vôľa sa vyliečiť. Pacient sa lieči, lekár len pomáha.“ -Seneca, cca 40 n.l.

„Po rezaní nádoru sa choroba vráti a zapríčiní smrť, pričom väčšina pacientov, ak sa lieči jemne, dožije sa vysokého veku.“ -Celsus, cca 100 n.l.

„Malo by byť zakázané a tvrdo trestané liečenie nádorov rezaním, pálením a iným podobným mučením. Táto choroba vznikla od prírody a len príroda ju dokáže vyliečiť, nie mučiaci lekári.“ -Paracelsus, cca 1530 n.l.

„Moderná medicína“ svojho času vysmiala objaviteľa príčiny skorbutu

Keď Jacques Cartier v roku 1535 zakotvil na rieke St. Lawrence postihol posádku skorbut (na ktorý v tej dobe neexistoval žiadny liek).

Objavil sa však priateľský indián a ukázal Cartierovým mužom strom, ktorý ich svojou kôrou a ihličím vylieči. Skorbut zmizol (kôra a ihličie toho stromu obsahovali vitamín C) a Cartier o tom po návrate do Európy písomne informoval lekársku komoru.

Zožal len výsmech, pretože sa vraj nechal nachytať na takýto nezmysel nevzdelaným divochom, každý predsa vie, že skorbut je neliečiteľný.

Lekárska komora si nevzala žiadne ponaučenie z toho, čo „divoch“ a Carter odporučili. Scorbut tak sužoval a zabíjal námorníkov ešte ďalších 200 rokov.

„Cukor kazí zuby a spôsobuje choroby. Preto hovorím: pozor, je to biela smrť!“ -Moliér, cca 1650

„V rokoch 1479-1735 bolo takmer 9 miliónov ľudí, prevažne žien mučených a upálených za kacírstvo. Väčšina z nich boli bylinkárky a intuitívne liečiteľky neliečiteľných chorôb, preto boli považované za čarodejnice.“ -Záznam, cca 1750

„Len pochopením moci a vplyvu prírodnej potravy na telo sa nám podarí zvládnuť choroby a bolesti, len to nám umožní, aby sa ľudstvo zbavilo tohto nešťastia.“ -William Harvey, cca 1750 

„Historicky vzaté, priemerná dĺžka civilizácii sa pohybovala okolo 200 rokov a ich priebeh bol takýto: Despotizmus -> viera v lepšiu budúcnosť -> odvaha na zmenu -> demokracia -> sloboda -> bohatstvo -> sebeckosť -> pýcha -> depresia -> beznádej -> závislosť -> kolaps. A to všetko sa opakovalo znovu a znovu.“ -Alexander Tyler, cca 1770

„Ignaz Semmelweis z Viedne dokázal, že ak si lekár a zdravotná sestra poriadne vydrhli ruky, infekcie u pacientov a úmrtnosť matiek po pôrode klesli. Požiadal vedenie nemocnice, aby bolo personálu prikázané poriadne umývanie a hygiena pred operáciou alebo pôrodom. Bol varovaný, požiadal o to znovu a následne bol z nemocnice vyhodený. Napísal o tom lekárskej komore, bol verejne zosmiešnený, jeho objav ignorovaný a Semmelweis nakoniec zomrel v blázinci.“ -Záznam, 1880

„Lekár budúcnosti nebude predpisovať drogy, ale vzbudí u pacientov záujem o význam prevencie a správnej výživy.“ -Mark Twain, cca 1900

„Môžete si život úžasne predĺžiť tým, že budete jest zdravé jedlo a piť čistú vodu.“ -Dr. J. R. Michel, cca 1920

„Spolčení lekári dokázali zablokovať prístup k novým spôsobom liečby oveľa viac, ako ktorákoľvek iná skupina.“ -Prezident USA Jim Carter

„Pred jedným bizónom je možné utiecť, ale pred mrakom komárom nie.“ -Indiánska múdrosť

„Mesiac, v ktorom štrajkujúci kanadskí lekári vykonávali len „nevyhnutné základne úkony“ sa zapísal do štatistiky úplne nečakaným spôsobom: Úmrtnosť pacientov v tomto mesiaci poklesla o 40 percent!“ -Záznam, 1990

(doplnené redakcia: následne po tejto skúsenosti, Svetová Zdravotnícka Organizácia dotlačila členské štáty k tomu, aby prijali v ústave zákaz štrajku lekárov)

„To čo vieš ti môže pomôcť, ale to čo nevieš ťa môže zabiť.“ -Autor neznámy

Príbeh tichého pracanta a úspešného podvodníka

Prírodná liečba osteoartritídy

Antoine Béchamp (1816 – 1908)

Bol jedným z najvýznamnejších francúzskych biológov. Vyučoval na univerzitách a lekárskych školách a publikoval v širokom rozsahu od biológie buniek cez choroby, botaniku a príbuzné témy.

Jeho osoba by dnes pravdepodobne bola všeobecne známa, ak by nebolo aktivít istého Louisa Pasteura.

S týmto druhým mužom dejiny naozaj zaobchádzajú nadmieru láskavo, ak zvážime jeho vedecké podvody, tendenciu kradnúť a prekrúcať cudzie myšlienky (prevažne Béchampové) a falšovanie údajov z experimentov.

Na rozdiel od plachého Béchampa, značne výrečný Pasteur si nakoniec drzo uplatnil nároky, na ktoré v skutočnosti nemal žiadne právo.

Nebojím sa postaviť za vyššie uvedené. Všetko je možné úplne doložiť, pretože bádateľ Béchamp aj zlodej Pasteur boli členmi francúzskej akadémie vied a doposiaľ sa zachovali nimi predložené doklady a listy, ktoré si vymieňali medzi sebou aj medzi inými vedcami danej doby.

Radšej to ale skráťme, je to naozaj rozprávanie na dlho.

Pasteur v podstate bezohľadne preboxoval „teóriu choroboplodných zárodkov“ pod svojím menom. Napriek tomu, že si uplatnil nárok na ich „objavenie“, v skutočnosti táto myšlienka nebola nová.

Tento pojem už niekoľko rokov pred ním predostreli iní. Ale ono je to aj tak scestná myšlienka, takže v podstate vôbec nezáleží na tom, kto s ňou prišiel ako prvý.

Doba dozrieva a teória choroboplodných zárodkov ako pôvodcov chorôb už za pár rokov zmizne zo sveta akoby ani nikdy neexistovala, rovnako ako dlho platná prihlúpla teória o plochej zemi.

Vynikajúce dielo odhaľujúce pozadie Pasteurovej machinácie napísala Ethel Hume, ktorej kniha Pasteur Exposed vyšla už v roku 1923.

Autorka do detailu a úplne správne poukazuje na to, že ako Pasteur doslova prevrátil Béchampové pôvodne myšlienky naruby, takže ich zmysel nakoniec vyznel úplne inak ako ukazovali výsledky dlhoročného výskumu okradnutého vedca.

Ďalšiu prácu o tom napísal R.B. Pearson (Pasteur, Plagiarist, Imposter, cca 1940), viď tiež H. Grasset – Béchamp, an appreciation, 1912.

Viem, že je tomu už dávno a nič z toho sa nezdá byť dôležité. Ak ale vezmeme do úvahy „drobný vedľajší účinok“ a to, že na chémiu sa spoliehajúca „moderná západná medicína“ bezo sporu vyšla z pasteurizmu, tak v tom potom spočíva obrovská tragédia.

Vyslúžili sme si „neliečiteľné choroby“ ako rakovina, BSE, AIDS a iné.

Prečo sa vlastne tak ľahko uchytil takýto zrejmý omyl?

Sumeri a Egypťania ešte vedeli svoje, no od doby starovekého Grécka prevládla viera, že telo je dar od boha, takže vnútri je všetko, vrátane krvi, nespochybniteľne sterilné.

Ak telo ochorie, potom choroba príde vždy len zvonku. Na túto populárnu vieru bol Pasteurov traktát vtipne ušitý a s nadšením prijatý ako „nový objav veľkého syna francúzskej vedy“.

Okrem vplyvu spoločenských konexií sa presadil hlavne preto, že nepriniesol nič prevratné a tak sa kvôli tomu nemuselo nič meniť. Prevratné objavy totiž vždy prinášajú systémové problémy a preto je vždy lepšie ich zatĺcť a radšej preleštiť to, čo už máme.

Na rozdiel od extravagantného Pasteura pracoval Béchamp skôr samotársky a uzatvorený s kvasinkami určenými pre pivovary. Časom si všimol, že to, v čo sa verilo, nemusí byť tak celkom pravda.

Následne prišiel s poznatkom, že telo vo vnútri nie je ani z ďaleka sterilné a že si príčinu zdravia alebo choroby nosí v sebe.

Dokázal, že choroba zvonka príde len vtedy ak sa v tele zmení to, čomu on hovoril „terén“ (presnejšie „zloženie pôdy“ alebo prostredia, niečo čo je možné chápať ako obdobu rovnováhy pH) a že až zmena prostredia vo vnútri tela „pozve“ zvonku choroby.

Aby sme tomu zabránili, je podľa Béchampa potrebné všímať si predovšetkým rovnováhu prostredia vo vnútri tela a nezameriavať sa na to, čo poletuje vzduchom (A. Béchamp, Third Element of the Blood).

Populárne to prirovnával k pravidlám v rastlinnej ríši. Napríklad púpavy rastú len na pôde určitého zloženia, kvality a vlastností a to isté platí o kaktusoch a iných rastlinách. Ak presadíme púpavu do pôdy vyhovujúcej kaktusu tak neporastie a zvädne a naopak. Musí mať pôdu, v ktorej sa jej darí.

Chápete? Je to ako so všetkým – presný opak toho, čo je už sto rokov vehementne vtĺkané do hláv študentov.

Buďte v lete na horách všímaví. Uvidíte, že isté rastliny alebo buriny rastú vždy na určitých miestach. Ak urobíte rozbor pôdy tak zistíte, že každá rastlina žije len na mieste s určitým zložením pôdy, inde jej to neprospieva.

To isté platí aj pre baktérie, vírusy, červíky a iné makroskopické potvorky.

Zaujímavý prípad z Ameriky dokazujúci Béchampovú teóriu

Pred niekoľkými rokmi v jednom americkom meste náhle padali z ničoho nič inak zdraví ľudia mŕtvi k zemi. Umierali počas chôdze alebo uprostred rozhovoru. Nikto nechápal čo sa deje.

Neskôr sa zistilo, že vinníkom je vírus z vtáčieho trusu, ktorý vyvolával opuch a trojnásobne zväčšenie srdcového svalu behom jednej hodiny.

Sláva, vieme o čo ide!

Lenže potom sa prišlo na to, že uvedený vírus je sám o sebe neškodný – takže čo ďalej?

Vedci sa pustili do pitiev, dávali dohromady 2 + 2, až sa po mesiacoch handrkovania sa nakoniec zhodli na tom, že v črevách všetkých ľudí, ktorí takto zomreli, sa premnožila jedna kvasinka.

V tieni pasteurizmu odchovaní vedci dodnes nepochopili ako je možné, že táto kvasinka aktivovala inak úplne neškodný vírus a ako sa spoločne pustili do zhubného diela.

Potom, ako vtáčím vírusom podporená kvasinka zpôsobila opuch srdca, ten istý vírus následne doslova a do bodky odpojil elektrické impulzy do srdca! Človek jednoducho skončil v polovici slova.

Iný bizardný prípad z Čiech

V januári 2000 sa v Čechách objavila epidémia králičej toxoplazmózy. Nič zvláštneho, lenže postihnutí boli tentokrát ľudia.

Podľa prehlásenia hygienikov bola zdrojom nákazy údajne voda. Prapodivné je, že klasickým spôsobom upravovaná voda tam pochádzala z hlbinného vrtu a že ochoreli len ľudia pracujúci v istej továrni.

Čo dobrého asi mali na obed v jedálni? Čo podporilo vírus, ktorý sa na človeka prenáša len priamym kontaktom so zvieraťom a to aj keď, tak veľmi-veľmi zriedka?

Toto boli len dva z mnohých prípadov potvrdzujúcich Béchampové tvrdenie, že ak ma vyrásť púpava, musí byť pripravená pôda (keby im programy neposkytli potrebnú „pôdu“, boli by internetové vírusy úplne neškodné).

Týmto sa dostávame k črevám, v ktorých na ploche 200 m2 žije v populácii rátajúcej sa na mnoho triliónov háveď, o ktorej veda z väčšej časti nemá ani poňatie čo je zač a aká je vlastne jej úloha v našom živote.

Napriek tomu, že sa v poslednej dobe množia protichodné poznatky patológov, medicína sa stále tvrdohlavo drží teórie podvodníka Pasteura, čím výrazne prispieva k redukcii populácie. Nakoniec je aj tak všetko v poriadku a pod kontrolou.

Pasteur priznal svoj omyl, no medicína to ignorovala

Iróniou osudu je, že sám Pasteur na smrteľnej posteli prehlásil (a to je zaznamenané!): „Antonie mal pravdu. Je to terén.“

Následne odkázal Béchampovi ospravedlnenie za ohováranie a strasti, ktoré mu spôsobil. Toto všetko je známe a dokázané, čo ale bohužiaľ nič nemení na tom, že ešte stále platí mylná posvätná doktrína.

Pasteur nič neobjavil. Ukradol výsledky Béchampovho výskumu, prekrútil ich a s masívnou politickou podporou sa stal „otcom modernej medicíny“.

Som dokonca ochotný uveriť tomu, že za týmto počínaním bol skrytý úmysel, pretože istí vplyvní ľudia (viď Malthus) mali už v vtedy obavy z nadmerného rastu populácie, ktorú je teda potrebné držať pekne na uzde.

A o ziskoch z predaja rôznych chemických „liekov“ ako antibiotiká, cytostatiká a iné -tiká ani nehovoriac.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Zdroj: Prevzaté a do slovenčiny preložené z WM Magazín, článok „Fakta o bíle medicíne“, spracoval Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. Vaše informácie idú na hranu Georgijských kameňov s granitami smerníc, ktoré
    sú určené na likvidáciu ľudskej populácie so zvyškom do 500 milionov ľudí….
    – je to tabuizovaná informácia, ale v súčasne j dobe sa realizuje vírusmi aj vojnami,,,,

Pridajte komentár

*