Tajné prísady v ne-organickom (ne-bio) jedle, ktoré otrávia vašu rodinu


Print Friendly, PDF & Email

Tajné prísady v ne-organickom (ne-bio) jedle, ktoré trávia vašu rodinu

Celé roky som zástancom organickej stravy pre maximalizáciu zdravia, pre vyhnutie sa mnohým zdravotným problémom a pomoc životnému prostrediu.

Voľba organických potravín znižuje vystavenie človeka pesticídom, herbicídom a nebezpečným geneticky modifikovaným potravinám (GMO), ktoré obsahujú takmer všetky neorganické jedlá a obvykle nie sú ani len označené nálepkou.

Kupovanie organických potravín, okrem toho, že chráni životné prostredie a bojuje proti zmene klímy, prispieva aj k dobrým podmienkam chovu zvierat, podporuje udržateľné poľnohospodárstvo a udržateľným spôsobom hospodáriacich poľnohospodárov.

Nový, veľmi dobre spracovaný dokumentárny film „Tajné ingrediencie“, sleduje životy niekoľkých rodín, ktoré majú podozrenie, že ich zdravotné problémy im spôsobila ne-organická strava respektíve ne-bio.

Preto menia svoju stravu tak, aby neobsahovala geneticky upravené organizmy (GMO) a nebezpečné chemikálie.

Zdokumentované dramatické uzdravenia zo stavov, ako sú chronická bolesť, astma, ochorenia autistického spektra a problémy s plodnosťou sú skutočne inšpiratívne a mali by presvedčiť každého, aby konzumoval organickú/bio stravu.

Príbeh jednej rodiny

Film „Tajné ingrediencie“ začína príbehom Kathleen DiChiarovej a jej rodiny. Kathleen bola triatlonistka, kým sa jedného dňa po tridsiatke neprebudila s náhlou neuropatiou.

Po nevydarenej operácii zostala Kathleen paralyzovaná. Objavil sa u nej syndróm chronickej bolesti, syndróm dráždivého čreva, fibromyalgia a myofasciálny syndróm a stala sa natoľko postihnutou, že prišla aj o svoju prácu.

V tom istom čase, keď Kathleen bojovala s náhlym nástupom týchto obmedzujúcich stavov, diagnostikovali v ranom veku pervazívnu vývojovú poruchu (PDD) jej najstaršiemu synovi Stephenovi – poruchu autistického spektra.

PDD podľa DiChiarovej zahrňovala aj poruchu senzorického spracovania a tráviacu poruchu, jazykovú poruchu a selektívny mutizmus.

Film ukazuje aktívneho malého chlapca, ktorý nie je schopný komunikovať slovami a pre vyjadrenie svojich myšlienok a prianí musí ukazovať a chrčať.

Druhý DiChiarovej syn Camden, ktorý sa narodil krátko potom, mal tiež vážne zdravotné problémy.

Narodil sa s takou silnou astmou, že si rodina musela prenajať nebulizér – inhalačné zariadenie, ktoré mení tekutý liek na jemnučké kvapôčky, aby bola pripravená na jeho časté záchvaty.

Camden mal tiež silne nafúknuté brucho, zápchu, zmeny nálad, dráždivosť a vyrážky.

Ďalšie trápenie rodiny viedlo k novému uvedomeniu

Trápenie DiChiarovej rodiny pokračovalo. DiChiarovej tretí syn, Trevor, sa narodil so silnými vyrážkami, ekzémom a alergiami. Vyrážky a zápal za kolenami boli také silné, že často krvácali.

Akoby nestačili jej vlastné problémy a problémy jej troch synov, nové chronické problémy sa objavili aj u jej manžela Stephena, ktorému po štyridsiatke diagnostikovali benígny prsný nádorový stav, zvaný gynekomastia.

V tomto bode začala mať DiChiarová podozrenie, že rodina konzumuje niečo, čo k tej pohrome chronických ochorení prispieva. Okrem toho videla márnosť snahy jej rodiny viesť zdravý životný štýl, ak ho podkopáva škodlivá strava.

Videla tiež, koľko ďalších jej známych rodičov a detí zažíva podobné chronické zdravotné problémy, napriek tomu, že sa usilujú o zdravý životný štýl a sú presvedčení o výživnosti svojej stravy.

Rozhodla sa preto preskúmať možné príčiny mnohých zdravotných problémov rodiny. Začala neúnavne študovať holistickú výživu, až sa nakoniec stala výživovou poradkyňou a diagnostičkou.

Z dôvodu ťažkého stavu svojho najstaršieho syna sa DiChiarová zamerala na biochémiu, súvisiacu s autizmom a spôsob, akým sa v tele rozkladajú potravinové chemické látky.

Vlastne hovorí, že autizmus bol „mojím najlepším učiteľom o ľudskom systéme a jeho interakcii s jedlom“.

Kľúče k záhade epidémie autizmu

Dnes si takmer všetci uvedomujú epidémiu autizmu. Keď som bol pred viac ako 30 rokmi na lekárskej fakulte, vyskytoval sa autizmus v 1 prípade na 10 000 obyvateľov, zatiaľ čo dnes ho má v USA, podľa štatistiky vládnej agentúry CDC, 1 z 59.

No a Slovensko sa na Ameriku aj v tejto oblasti pomerne rýchlo doťahuje.

Z môjho pohľadu existuje veľa potenciálnych, a niekedy aj vzájomne pôsobiacich faktorov, ktoré prispievajú k ohromujúcemu nárastu poruchy autistického spektra.

Patria medzi ne hlavne:

  • vakcinačné adjuvanty, najmä keď sa skombinujú s genetickými predispozíciami
  • mikrobiálne toxíny, ako sú plesne
  • prenatálny nedostatok vitamínu D
  • dokonca aj vystavenie elektromagnetickým poliam (EMF) – jedna štúdia zistila, že ženy, ktoré boli počas tehotenstva vystavované vysokým dávkam žiarenia z mobilov a wifi, sa rodilo omnoho viac autistických detí.

Na vrcholu zoznamu podozrivých faktorov môžu celkom dobre byť GMO potraviny a poľnohospodárske chemikálie, používané na ich pestovanie, ako sú glyfosát, pesticídy, fungicídy a umelé hnojivá – vrátane chemických látok, ukrývajúcich sa v kaloch, ktoré sa teraz vo veľkom používajú pri pestovaní plodín.

Článok v časopise BMJ z roku 2019 nazvaný „Prenatálne a kojenecké vystavenie pesticídom prostredia a porucha autistického spektra u detí: populačná prípadová kontrolovaná štúdia“ potvrdila niektoré znepokojujúce súvislosti:

„Zistenia naznačujú, že riziko poruchy autistického spektra u detí sa zvyšuje po prenatálnom (pred narodením) vystavení pesticídom prostredia do 2000 metrov od bydliska matky počas tehotenstva, v porovnaní s potomstvom žien z tej istej poľnohospodárskej oblasti bez takého vystavenia.

Také vystavenie dieťaťa by mohlo ďalej zvyšovať riziká poruchy autistického spektra s komorbídnym mentálnym postihnutím.“

Kľúče k záhade hormonálnych stavov

U niekoľkých rodičov, ktorí sa objavujú vo filme „Utajené ingrediencie“ a trpia s hormónmi súvisiacimi stavmi, zväčša došlo k dramatickým zlepšeniam po prechode na stravu z organických potravín.

Mia mala, napríklad, dva potraty, no po prechode na organickú stravu porodila zdravé dieťa.

Hormonálne stavy, aké podľa svojich slov zažívali ľudia v dokumentárnom filme – gynekomastia, ktorou trpel DiChiarovej manžel a dcéra jednej ženy, ktorej vo veku osem rokov narástli prsia – nie sú prekvapením, keď sa pozrieme na to, aké chemikálie sa používajú v neorganických potravinách.

Článok z roku 2018 v časopise Food and Chemical Toxicology potvrdzuje súvis rakoviny prsníka s bežne používaným glyfosátom, známym obvykle pod názvom Roundup.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

„Predchádzajúce štúdie ukázali, že glyfosát prostredníctvom receptorov estrogénu podnecuje rast buniek rakoviny prsníka. Súčasná štúdia skúmala účinok glyfosátu na signálnu cestu estrogénu, zúčastňujúceho sa na indukcii bunkového rastu cholangiokarcinómu (CHCC)…

Boli merané účinky glyfosátu na bunkový rast, bunkový cyklus a molekulárne signálne dráhy. Výsledky ukázali, že bunky HuCCA-1 sa prejavili v estrogénovom receptore alfa…

Údaje tejto štúdie naznačujú, že glyfosát dokáže indukovať bunkový rast v ERα pozitívnych CCA bunkách prostredníctvom signálnej dráhy negenómového estrogénového receptoru/ERK1 a 2.“

V roku 2018 časopis Clinical Nutrition ESPEN uviedol, že vo veľkom používaný herbicíd glyfosát utlmuje „aromatázu, ktorá mení androgény na estrogény“.

Ďalším účinkom rušivého účinku glyfosátu na hormóny podľa časopisu je: „slabé androgény a spotrebovávanie estrogénu logicky vysvetľujú asymetriu bielej hmoty a diskonexiu u autizmu“.

Povedzte nie glyfosátu (najpoužívanejšiemu herbicídu na svete)!

Možno ste niektorí primladí na to, aby ste si pamätali škandál okolo DDT, organochlorínového insekticídu, používaného vo veľkom u množstva plodín dovtedy, kým nevyšli najavo jeho smrtiace účinky na zvieratá a životné prostredie, čo viedlo k jeho zákazu.

Glyfosát, navrhnutý tak, aby ho znášali geneticky modifikované organizmy, je DDT našej éry. A keď vyjdú najavo plné dôsledky jeho toxicity, tak ho, dúfam, zakážu tiež.

Ako bolo uvedené v dokumentárnom filme, chemické spoločnosti ako Monsanto (dnes už kúpená firmou Bayer) robia rastliny rezistentnými voči jedu glyfosátu, aby ho mohli viac predávať.

Glyfosát má súvis s autizmom, endokrinnou poruchou a problémami s plodnosťou, a tiež s tráviacimi problémami, alergiami a ďalšími problémami – mnohé z nich boli opísané vo filme „Utajené ingrediencie“. Ohrozuje ľudský mikrobióm, hovorí neurológ Dr. David Perlmutter, čo zasa môže ovplyvňovať mozog a náladu, imunitu a telesnú hmotnosť.

Glyfosát sa používa tak nevyberavo, hovorí v dokumentárnom filme Jeffrey M. Smith, zakladateľ Inštitútu pre zodpovednú technológiu, že je v rozpore so svojím pôvodným účelom.

Teraz je 121 miliónov hektárov rastlín odolných voči herbicídom, čo vedie k ďalšiemu používaniu glyfosátu a iných, ešte toxickejších herbicídov, hovorí Smith.

Ako sa uvádza vo filme, pred zberom sa postrekujú glyfosátom ešte aj plodiny, ktoré nie sú geneticky modifikované, ako napríklad pšenica tesne pred zberom, aby sa vysušila, pretože suché steblá menej opotrebovávajú kombajny. Strašné čo i len pomyslieť! Viac sa o tom dočítate v tomto našom dávnejšom článku.

Glyfosátom postrekujú aj úrody bavlny, čo znamená, že jeho vplyvu môžu byť vystavené aj veci, ako sú obväzy, či dokonca tampóny.

Glyfosát odčerpáva z ľudského tela dôležité živiny

Glyfosát odčerpáva a robí nedostupnými dôležité živiny v ľudskom tele, čo by mohlo vysvetľovať jeho súvis s toľkými ochoreniami. Článok z roku 2015 v časopise Surgical Neurology International uvádza:

„Často prehliadanou, no dôležitou živinou je mangán (Mn), potrebný v malých množstvách pre mnohé základné funkcie v tele.

Nedávna štúdia o kravách, kŕmených geneticky upraveným krmivom, ošetreným Roundupom®-Ready, zistila závažný pokles sérového Mn. Bolo tiež dokázané, že glyfosát, aktívna zložka Roundupu®, v rastlinách silne znižuje hladiny mangánu.

My tu skúmame vplyv mangánu na fyziológiu a jeho súvis s črevnou dysbiózou, ako aj neuropatológiami, ako sú autizmus, Alzheimerova choroba, depresia, syndróm úzkosti, Parkinsonova choroba a prionové ochorenia.

Nedostatkom mangánu sa dá vysvetliť nadmerné vystavenie sa glutamátu v mozgu v súvislosti s autizmom, Alzheimerovou chorobou a ďalšími neurologickými ochoreniami.

Mangánová superoxid dismutáza chráni mitochondrie pred oxidačným poškodením a dysfunkcia mitochondrií je hlavnou črtou autizmu a Alzheimerovej choroby.

Na mangán sa spolieha syntéza chondroitín sulfátu a jeho nedostatok vedie k osteoporóze a osteomalácii. Kvôli antioxidačnej ochrane od mangánu kriticky závisí Lactobacillus, odčerpávaný pri autizme.

Probiotiká s lactobacilmi dokážu liečiť úzkosť, ktorá je komorbiditou autizmu a chronického únavového syndrómu. Znížené množstvo črevných lactobacilov vedie k nadmernému rastu patogénu Salmonela, ktorý je voči toxicite glyfosátu rezistentný, a aj tu zohráva úlohu mangán.

Od mangánu závisí pohyblivosť spermií, čo môže čiastočne vysvetľovať zvýšené miery neplodnosti a vrodených chýb.“

Glyfosát: pravdepodobný karcinogén

V roku 2015 preklasifikovala Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (patriaca pod Svetovú zdravotnícku organizáciu) glyfosát na pravdepodobný ľudský karcinogén, a odvtedy sú neustále uvádzané znepokojujúce zistenia.

No problém s prístupom ku skutočným nebezpečenstvám je rovnaký, ako vidíme u farmaceutického priemyslu a ostatných vplyvných priemyselných odvetví.

„Výskum“ financujú spoločnosti, ktoré produkt vyrábajú, vedcom platia veľké čiastky, aby obhajovali bezpečnosť tých produktov a usvedčujúci výskum je zatajovaný.

Takto nedávno opísal časopis BMJ problém získania skutočného obrazu o nebezpečenstvách glyfosátu:

„V hodnoteniach EFSA, Spoločného mítingu OSN o zvyškových pesticídoch a americkej Agentúry pre environmentálnu ochranu, vyšlo najavo utajované angažovanie sa priemyslu.

Lobovanie priemyslu bolo rozsiahle a dobre zdokumentované. Hoci je ťažké to kvantifikovať, lobing zrejme ovplyvnil výsledok niektorých týchto hodnotení a správ v médiách a predstaviteľov vlády USA viedol  k spochybneniu podpory programu LARC organizácie WHO.“

Šťastný koniec pre rodinu DiChiarovcov

Po šiestich mesiacoch konzumácie organických (bio) potravín a odstránení všetkých pesticídov, chemických látok a GMO zo stravy, sa zdravotný stav členov rodiny DiChiarovcov rýchle zlepšoval.

„V priebehu niekoľkých týždňov sme zaznamenali významné zmeny a zlepšenie všetkých symptómov u každého jednotlivca,“ hovorí DiChiarová o prechode svojej rodiny na konzumáciu organickej stravy.

„V porovnaní s tým, ako dlho sme trpeli, to bolo v relatívne krátkom čase,“ hovorí. „Po šiestich mesiacoch všetky stavy a symptómy jednoducho zmizli. Považujeme sa za výsledok ľudského experimentu,“ hovorí DiChiarová dôrazne.

Zázračné výsledky po prechode na organickú stravu a zbavení sa potravinových toxínov dosiahli aj iné rodiny a deti, ktoré sa objavili v dokumente.

Toxické jedlo je ale všade a v skutočnosti je normou.

„Je ťažké uveriť, že jedlo, ktoré tak dobre vyzerá a tak dobre chutí, môže byť pre vás zlé,“ zamýšľa sa DiChiarová na konci filmu, dodávajúc, že hoci je organické jedlo o čosi drahšie, stále je oveľa lacnejšie, než liečba chronických ochorení, majúcich pôvod v tom toxickom.

Jedným z poučení tohto skvelého dokumentárneho filmu je, že spotrebitelia musia pri nákupe potravín hľadať nie jednu, ale dve nálepky.

Nálepka, že ide o potravinu bez GMO, je, pravdaže, cenná, to ale ešte nemusí znamenať, že nebola pred zberom postriekaná chemikáliami. Aby si spotrebitelia mohli byť istí jej čistotou, musí mať aj nálepku 100% bio / organické.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Zdroj: articles.mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. Ľudstvo sa už nedostane z krízovej situácie , kde korporáty ovládajú svet – round-up, podozrivá vakcinácia , GMO, žiarenie z mobilných veží operátorov , pripravovaná G5, tiež pochybné sociálne a dôchodkové programy štátov . . . a mnoho iných indikácii života , ktorý nebude trvať dlho . . .

  2. Stručné, jasné, výstižné. A, žiaľ, asi v plnej miere reálne.

    Alebožebynie? (tie skazonosné vynálezy musia predsa ohrozovať zdravie a životy aj svojich producentov… tak už len dúfať, že sa raz spamätajú)

Pridajte komentár

*