Čo sa deje s dospelými i deťmi, keď prejdú na organickú stravu


Print Friendly, PDF & Email

Čo sa deje s dospelými i deťmi, keď prejdú na organickú stravu

Ľudstvo rýchlo napreduje v rôznych smeroch a bolo by pekné povedať, že sa posúva vpred aj kolektívne. V mnohých oblastiach to tak ale nevyzerá.

Iste, stávame sa oveľa zdatnejší po technologickej stránke a nepochybne pokročilejší v niekoľkých oblastiach, no zdá sa, že všetok náš pokrok je poháňaný ziskom, chamtivosťou, snahou mať všetko pod kontrolou a klamstvami.

A tiež manipuláciou nášho vedomia, aby sme sa zmierili s istým vývojom.

„V rámci tohto procesu boli rôzne obavy vykresľované len ako nezasvätené názory dezinformovaných jednotlivcov – a zosmiešňované ako nielen nevedecké, ale aj antivedecké.

Potom sa dali do práce presvedčiť verejnosť a predstaviteľov vlády, prostredníctvom šírenia nepravdivých informácií, že existuje akýsi komplexný odborný konsenzus, založený na pevných dôkazoch, o tom, že geneticky modifikované organizmy sú zdravé.“

Autorkou vyššie uvedeného citátu je Jane Goodallová, ktorá napísala predslov ku knihe o súdnom spore z roku 1998, ktorý donútil americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) odtajniť svoje spisy o geneticky upravených potravinách.

Tie dokázali, že úrad urýchľoval ich schvaľovanie na základe pochybnej vedy. Dnes sú geneticky upravené potraviny (GMO) v mnohých krajinách zakázané, lebo bolo zverejnené veľké množstvo štúdií, ktoré jasne dokazujú veľký dôvod na obavy ohľadom nášho zdravia a životného prostredia.

„Jedného dňa sa obzrieme na túto temnú éru poľnohospodárstva a budeme krútiť hlavami. Ako sme mohli vôbec uveriť, že je dobrý nápad pestovať naše jedlo za pomoci jedov?“ – Jane Goodallová.

To isté platí pre pesticídy, lebo predstavujú skvelý príklad tesne previazaného vzťahu, ktorý sužuje tak severoamerické, ako aj európske zdravotné regulačné úrady.

Nedávno bol publikovný článok o Robertovi F. Kennedym Jr., v ktorom sa vysvetľuje, ako boli úplne podplatené americké federálne regulačné úrady, zriadené údajne na to, aby chránili občanov. V článku sú uvedené aj niekoľko ďalších príkladov.

„Predstavte si tú moc, akú majú nad republikánmi aj demokratmi. Ovládli ich (naše regulačné úrady) a zmenili na handrové bábiky. Podplatili tlač… a ničia publikácie, uverejňujúce pravdivú vedu.“ – Robert F. Kennedy, Jr.

Nielenže tieto publikácie ničia, ale ich aj úplne ignorujú a vedecké údaje, využívané k schvaľovaniu pesticídov, rozprašovaných po našom životnom prostredí a tiež po našich potravinách (ktoré tiež končia v našom jedle), pochádzajú od korporácií, ktoré tieto pesticídy samy vyrábajú.

Napríklad glyfosátu, aktívnej zložke herbicídu Roundup od spoločnosti Monsanto, nedávno znovu obnovili licenciu a schválil to aj Európsky parlament.

Členovia parlamentu však zistili, že vedecké podklady, ktoré im dodali, sú plagiát, plný priemyselnej vedy, spísanej spoločnosťou Monsanto.

Organické verzus bežné

Veľa ľudí sa bude pýtať: „Ako zistíme, či organické je naozaj organické?“

Nuž, je to celkom jednoduché. Stačí vziať do laboratória kúsok bežného jablka a sami si spraviť test na pesticídy, alebo si jednoducho prečítať štúdie, ktoré to už spravili.

Jedna z najnovších bola uverejnená v časopise Environmental Research pod názvom „Zavedenie organickej stravy výrazne znižuje urinárne hladiny pesticídov u detí i dospelých“.

Štúdia zdôraznila, že hlavným zdrojom vystavenia pesticídom je tak u detí, ako aj dospelých, strava. Bolo zistené, že organická strava výrazne znížila vystavenie neonikotínoidu, OP pyrehtroidu, 2,4-D, pričom najväčší pokles bol pozorovaný u malatiónu, klotianidínu a chlórpyrifosu.

Výskumníci uviedli, že všetci sme vystavovaní „koktailu toxických syntetických pesticídov z našej každodennej stravy, spájaných s celým radom zdravotných problémov“.

Vysvetľujú, že „certifikované organické potraviny sa vyrábajú bez týchto pesticídov“, a kladú otázku: „Môže konzumácia organických potravín naozaj znížiť hladiny pesticídov v našich telách?“

Aby to zistili, podrobili testu štyri americké rodiny, ktoré obvykle organické potraviny nekonzumujú.

„Najprv sme šesť dní testovali hladiny pesticídov v ich telách pri neorganickej strave. U každého účastníka štúdie sme našli 14 chemických látok, predstavujúcich potenciálne vystavenie vplyvu 40 rôznym pesticídom, ako sú organofosfáty, pyrethroidy, neonikotínoidy a fenoxyherbicíd 2,4-D.

Niektoré zistené pesticídy sa dávajú do súvisu so zvýšeným rizikom rakoviny, neplodnosti, porúch učenia, Parkinsonovej a Alzheimerovej choroby a podobne.“

Potom ich testovali pri výhradne organickej strave a zistili, že spôsobila dramatický pokles ohľadom vystavenia vplyvu pesticídov. Už za šesť dní konzumácie organickej stravy klesli všetky pesticídy, zistené v tele, v priemere o 60 %.

Najvýraznejší pokles nastal u triedy pesticídov nervových chemických prostriedkov nazývaných organofosfáty. Do tejto triedy patrí chlórpyrifos, veľmi toxický pesticíd, dávaný do súvisu so zvýšenou mierou autizmu, porúch učenia a zníženým IQ u detí.

Organofosfáty sú pre vyvíjajúce sa detské mozgy také škodlivé, že vedci požiadali o ich úplný zákaz.

Významne tiež pokleslo vystavenie vplyvu neonikotínoidu. Tieto pesticídy výrazne prispievajú k masívnemu úbytku opeľovačov a úhynu včiel a sú dávané do súvisu s problémami vývoja plodu a detí, ktoré môžu viesť k zmenám správania a pozornosti, ako aj k poruchám autistického spektra.

Okrem toho, že znižujú vystavenie konzumentov vplyvu toxických pesticídov, chránia systémy organického poľnohospodárstva aj zdravie poľnohospodárskych pracovníkov, poľnohospodárov a vidieckych komunít a ochraňujú naše ovzdušie, vodu, pôdu, opeľovačov a ďalšie dôležité druhy.

Organické potraviny potrebujeme pre všetkých. Nikto by nemal byť vystavovaný toxickým pesticídom v potrave, ktorú konzumuje.

Žiadny farmár ani pracovník v poľnohospodárstve by nemal kvôli potravinám, ktoré všetci jeme, obetovať svoje zdravie či zdravie svojich detí.

A spôsob, akým potraviny pestujeme, by mal ekosystémy, ktoré udržiavajú všetok život, skôr chrániť, než im škodiť.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Nová štúdia ukazuje, čo sa deje s dospelými a deťmi, keď prejdú na organickú stravu

Obr. 1: Najvyššie poklesy pesticídov, Zdroj: collective-evolution.com, 2019

Nová štúdia ukazuje, čo sa deje s dospelými a deťmi, keď prejdú na organickú stravu

Obr. 2: Najvyššie poklesy pesticídov, Zdroj: collective-evolution.com, 2019

Výskumníci jasne uviedli, že pesticídy sú jedovaté nielen pre ľudí, ale aj pre iné formy života. Poukazujú na to, že zistiteľné pesticídy má vo svojich telách viac ako 90% ľudí, a že vládne testovanie zistilo u priemerného obyvateľa najmenej 29 rôznych pesticídov.

Údaje za celé desaťročia jasne dokazujú, že pesticídy dokážu narušiť a vykoľajiť zdravé fungovanie našich tiel.

Vystavenie pôsobeniu pesticídov má súvis s rakovinou, astmou, poruchami nervového vývoja, ako sú autizmus a ADHD a s ochoreniami dospelých, ako sú Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

Vystavenie vplyvu pesticídov má tiež súvis s poruchami reprodukcie, ako je neplodnosť a s ďalšími poruchami, vzťahujúcimi sa k endokrinnému systému.

S rozkladom endokrinného systému je spájaných vyše 50 pesticídov. Chemické látky, čo i len v extrémne malých dávkach, ktoré rozkladajú endokrinný systém, dokážu miasť, blokovať alebo napodobňovať bunkové mechanizmy, zodpovedné za vývoj a riadenie reprodukčných, neurologických, metabolických či imunologických systémov tela.

Endokrinné disruptory sú dávané do súvisu s druhmi rakovín ovplyvňovaných hormónmi, ako sú rakovina štítnej žľazy, prsníka a prostaty, ako aj s neschopnosťou učenia, problémami vývoja mozgu, vrodenými chybami, obezitou, cukrovkou a reprodukčnými poruchami.

Nová štúdia ukazuje, čo sa deje s dospelými a deťmi, keď prejdú na organickú stravu

Obr. 3: Zdravotné dopady pesticídov, Zdroj: collective-evolution.com, 2019

Organickí poľnohospodári dorábajú dostatok potravín bez použitia odhadovaných 17 000 pesticídových výrobkov, schválených  pre používanie v tradičnom poľnohospodárstve. Ukázalo sa, že organická strava znižuje celkové riziko vzniku rakoviny o 25%.

Ďalšia štúdia zistila prínosy na plodnosť u žien, ktoré jedli viac organických potravín.

Nová štúdia ukazuje, čo sa deje s dospelými a deťmi, keď prejdú na organickú stravu

Graf 1: Hladiny pesticídov pred a po prechode na organickú stravu, Zdroj: collective-evolution.com, 2019

Vyššie uvedená informácia ďalej dokazuje to, čo vedci vedia už dlho. Napríklad štúdia, realizovaná bádateľmi z austrálskej univerzity RMIT, publikovaná pred takmer piatimi rokmi v časopise Environmental Research zistila, že už aj týždeň trvajúca konzumácia organickej stravy výrazne znížila vplyv vystavenia pesticídom u dospelých.

Náhodne vybrali trinásť účastníkov, ktorí mali presne 7 dní konzumovať stravu, pozostávajúcu z najmenej 80% organických resp. bežných potravín a potom prešli na opačnú stravu, než s ktorou začínali. Na analýzu použili hladiny v moči.

Štúdia zistila, že namerané hodnoty dialkylfosfátov (DAP) v moči boli pri sedemdňovej konzumácii organickej stravy o 89 % nižšie v porovnaní s rovnako dlho trvajúcou konzumáciou bežnej stravy.

Veľa týchto chemických látok bolo pôvodne vyvinutých ako nervové plyny pre chemické zbrane, preto vieme, že vo vysokých dávkach majú toxické účinky na nervový systém.

Tradičná výroba potravín bežne využíva organofosfátové pesticídy, čo sú neurotoxíny, brzdiace nervové systémy ľudí tým, že blokujú dôležitý enzým.

Nedávne štúdie vyvolali obavy zo zdravotných účinkov týchto chemických látok aj v relatívne nízkych množstvách. Táto štúdia je dôležitým prvým krokom k rozšíreniu nášho chápania vplyvu organickej stravy.

Pre pochopenie tohto kontroverzného problému je užitočné prizrieť sa histórii používania pesticídov. Pesticídy, ktoré používame dnes, pred 2.svetovou vojnou ešte neexistovali.

Niektoré v súčasnosti využívané pesticídy boli v skutočnosti vyvinuté v priebehu 2. svetovej vojny pre bojové použitie.

Organofosfátové insekticídy boli vyvinuté ako nervové plyny a herbicídy na báze fenoxov, ako je 2,4-D (kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová; najbežnejší v Kanade používaný herbicíd), boli vytvorené na zničenie japonskej úrody ryže a neskôr použité ako zložka zmesi Agent Orange na odstránenie listov z veľkých oblastí džungle vo Vietnamskej vojne.

Neskôr sa tieto chemikálie začali používať ako pesticídy v poľnohospodárskej výrobe, na postreky proti komárom a na individuálne použitie doma a v záhrade.

Nižšie je vložený veľmi zaujímavý klip s názvom „Organický efekt“ od švédskeho Inštitútu environmentálneho výskumu. Pozrite sa, čo sa stalo, keď sa táto rodina rozhodla prejsť na organickú stravu.

Ponaučenie

Je zvláštne, že povedomie o rakovine ako aj povedomie o iných chorobách, zmienených v tomto článku, nepúta prakticky žiadnu pozornosť, keď ide o ich súvislosť s pesticídmi.

Namiesto toho počúvame len o darovaní peňazí rôznym charitám či nadáciám, no príčinami týchto ochorení sa, bohužiaľ, nikto nezaoberá.

Preto to zostáva na ľuďoch ako sme my, vy a ja. V dnešnej dobe sa nenájde nikto, kto by nepoznal niekoho postihnutého rakovinou. Počty neustále stúpajú a v tomto ohľade sú veľmi znepokojujúce.

Najlepšie, ako s týmito ochoreniami bojovať, je zvyšovať povedomie, angažovať sa v témach, zmienených v tomto článku a, čo je najdôležitejšie, zamerať sa na zmeny životného štýlu.

Môžeme sa rozhodnúť, čo urobíme s našimi Eurami a do veľkej miery minimalizovať množstvo škodlivých výrobkov a chorobu spôsobujúcich potravín, ktorými sa obklopujeme.

Riešenie je celkom jednoduché.

Zbohom vysoký krvný tlak

Zdroj: collective-evolution.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Anka Košičanka

  Poruchy endokrinného a napr. aj pohybového systému spôsobujú nielen pesticídy, ale aj bežne užívané lieky. Napr. lokálne kortikoidy

 2. Ako dobre sa čítajú pravdivé úsudky, ktorých je dnes už iba ako šafránu… áno, anorganické chemické látky spôsobujú v telách živých organizmov spúšť – či už sú to pesticídy, alebo „lieky“. Iba živé, organické látky by dokázali tento úbohý širokoprstý superbiznis poraziť, pretože naša prapôvodná matka príroda má geniálny mozog a nijaký otitulovaný vzdelanec ju nikdy nepreskočí. Veda napáchala omylov už dosť a za svoje prešľapy nenesie žiadnu zodpovednosť. V oblasti zdravia nás ešte aj zvieratá už dávno predbehli.

 3. Organické potraviny musia byť pestované v bezpečnej pôde, nemôžu mať žiadne modifikácie a musia sa držať mimo od normálnych produktov.
  Farmári s organickými potravinami nemôžu používať umelé pesticídy, žiadno GMO a žiadne umelé hnojivá. Ekologický dobytok musí mať voľný prístup k vonkajším pastvinám a musia sa kŕmiť iba organickým krmivom. Takémuto dobytku sa nesmú podávať žiadne antibiotiká alebo rastové hormóny.
  Ja mam malú záhradku, kde pestujem bylinky, paradajky, papriku, kvetiny a pod.
  Veľmi sa snažím, aby moje jahody, zelenina, bylinky boli bio, organické. Myslíte, že sa mi to darí? Jednoducho ich napadnú také parazity – vošky, skočky…, potom plesne a iné neduhy, ktoré sa nedajú zlikvidovať ničím organickým. Žiadne výluhy žihľavy, prasličky, cesnaku… ani nič prírodné z obchodu nezaberá, ani striedavý výsev zeleniny (čo s čím).. . Myslím, že tieto škodce sú už úplne rezistentné voči akýmkoľvek prírodným postrekom. A preto veľmi, veľmi pochybujem, že ten nápis na výrobkoch -organické, či bio je pravdivý. Zase niečo čím by si zvýšili zisky rôzni pestovatelia. A čo kyslé dažde….?
  Rada na nechám poučiť, lebo už po 4 roky som nedopestovala rukolu, či kapucínku, všetko zožrali skočky.
  Preto neverím v dnešnej dobe na organické potraviny, všetka pôda je už infikovaná pesticídmi a škodce bežnými bio prípravkami nezničiteľné

Pridajte komentár

*