Svet trpí hromadnou halucinačnou psychózou. Ako z toho von?


Print Friendly, PDF & Email

Svet trpí hromadnou halucinačnou psychózou. Ako z toho von?

(Dr. Joseph Mercola, mercola.com) – Celý rad odborníkov na duševné zdravie vyjadruje obavy z nehorázneho šírenia strachu a paniky počas pandémie ochorenia COVID-19, varujúc pred možnými – a povedzme si to rovno, aj pravdepodobnými – psychickými následkami.

V článku v časopise Eviez 22. decembra 2020 hovorí S. G. Cheahová o tom, čo môže byť čoskoro skutočným problémom: o hromadnom šialenstve, vyvolanom „klamným strachom z ochorenia COVID-19“.

Cheahová sa zmieňuje o prednáškach a článkoch psychiatra a odborníka na medicínske právo Dr. Marka McDonalda, ktorý je presvedčený, že „skutočná kríza verejného zdravotníctva spočíva v šíriacom sa strachu, ktorý sa postupne zmenil a vyvinul do formy hromadnej halucinačnej psychózy“.

„Hoci štatistiky ukazujú u detí a mladých dospelých extrémne nízku mieru úmrtnosti (0,002% vo veku 10 rokov a 0,01% vo veku 25 rokov), mladí a zdraví sú napriek tomu pri konfrontácii s koronavírusom terorizovaní zvieraním iracionálneho strachu,“ píše Cheahová.

Nákazlivá hystéria

Cheahová pokračuje výpočtom celého radu iracionálnych správaní, ktoré sa už stali bežnými, napríklad, keď rodičov vyhodia z lietadla kvôli tomu, že ich malé deti odmietajú mať počas letu nasadené rúško, alebo hysterických výbuchov ľudí pri pohľade na človeka bez rúška.

O riziku, ktoré predstavujú asymptomatickí jednotlivci, sa veda vyjadruje celkom jasne, teda, že ktokoľvek, kto sa cíti dokonale zdravý, môže byť napriek tomu testovaný ako pozitívny na SARS-CoV-2 PCR testom, ktorý je nastavený na príliš vysoký počet cyklov. Pre iných však predstavujú mimoriadne nízke riziko, ak vôbec nejaké.

Ešte jasnejšie hovorí veda o zdravých jednotlivcoch s negatívnym testom na SARS-CoV-2. Jednoducho, nemôžete šíriť vírus, ktorý nemáte.

Množstvo publikovaných vedeckých poznatkov tiež dokazuje, že rúška nezabraňujú šíreniu vírusových infekcií, čo platí najmä v prípade nosenia látkových rúšok, chirurgických rúšok či respirátorov.

Napriek tomu všetkému môžu mnohí aj tak upadnúť do hystérie pri pohľade na osobu bez rúška, hoci vyzerá úplne zdravo a očividne netrpí žiadnym druhom problému s dýchaním. Ide o silne iracionálny stav, ktorý nemá základ v realite.

Títo ľudia vlastne, podľa McDonalda, trpia halucinačnou psychózou a je ich veľa.

Dokonca sa zmieňuje o vonkajšku svojho domova či pracoviska ako o „útulku vonkajšieho šialenstva“, v ktorom musí predpokladať, že „každý človek, na ktorého narazím, je šialený“, dokým sa nedokáže opak.

Ako vysvetlila Cheahová:

„Osoba s halucináciou namiesto toho, aby čelila realite, žije radšej vo svojom predstieranom svete. Aby si však tú vymyslenú realitu udržala, musí zabezpečiť, aby všetci v jej okolí tiež predstierali, že žijú v jej imaginárnom svete.

Povedané jednoduchšie, halucinujúca osoba odmieta realitu. A v tomto odmietaní reality musia ostatní s jej videním reality spolupracovať, inak jej svet nebude dávať zmysel. To je dôvod, prečo sa halucinujúca osoba nahnevá, keď sa dostane do styku s niekým, kto sa jej pohľadu na svet neprispôsobí…

Je to jeden z dôvodov, prečo vidíte toľko ľudí, ktorí by radi schválili umlčanie akýchkoľvek medicínskych expertov, ktorých názory sú v rozpore so smernicami WHO alebo CDC.

´Dodržiavať pravidlá!´ sa stáva dôležitejším, než zamýšľať sa nad tým, či sú tie pravidlá vôbec zákonné.“

Imaginárna kríza

Vo svojom interview s Jessem Lee Parkerom vysvetľuje McDonald svoju diagnózu takto:

„Žiadna medicínska kríza nikdy nebola. Vždy bol dostatok zdrojov riešiť ľudí, ktorí boli chorí… Mnohé zdroje boli v skutočnosti odmietnuté…

Otázkou sa teda, pre mňa, stalo ´Čo je tou skutočnou krízou? Čím vlastne ľudia trpia?´

Veľmi rýchlo mi začalo byť jasné, už v prvých dvoch alebo troch týždňoch marca [2020], že je to strach. Odvtedy sa… ten strach… menil a vyvíjal, nie iba na ´robím si starosti, som taký vydesený, že potrebujem zostať doma´, ale na ozajstné presvedčenie, ktoré je v rozpore s realitou – pretože definícia halucinácie je, že veríte niečomu, čo nie je v súlade s realitou.

Sú presvedčení, že zomrú – bez ohľadu na svoj vek, na svoj zdravotný stav – ak nebudú každý deň odchádzať z domu s nasadeným rúškom a rukavicami a bočiť od iných ľudských bytostí.

Je to halucinačná psychóza. Je vymyslená, je mylná, nie je podložená dôkazmi. A veľmi mnohí Američania tým žijú a veria tomu.“

Hoci nie sú žiadne údaje, ktoré by to potvrdzovali, podľa McDonalda sa zdá, že k halucinačnej psychóze majú väčší sklon ženy než muži.

Naznačuje, že to sčasti môže byť tým, že vyľakané ženy sa za tých istých okolností zvyknú nadmerne chrániť viac než muži, pravdepodobne preto, lebo ženy – samozrejme, čisto všeobecne – zvyknú byť viac poháňané emóciami.

Hromadná halucinačná psychóza traumatizuje deti

Obzvlášť znepokojený je McDonald trvalými následkami, ktoré bude mať toto všeobecné šialenstvo na dorastajúce deti.

Ako psychiater, špecializujúci sa na liečbu detí a adolescentov, by to mal vedieť. Odkedy sa v prvom štvrťroku 2020 začali lockdowny, vidí masívny nárast pacientov a ich duševné stavy sú oveľa horšie, než zvykol vídať u týchto vekových skupín.

Jednou z najhorších tráum, ktorými v dôsledku tohto šírenia strachu deti trpia, je predstava, že môžu zabiť svojich rodičov či starých rodičov už len tým, že sú v ich blízkosti. Ako poznamenala Cheahová, učia sa tiež pociťovať vinu pre správanie, ktoré by za zvyčajných okolností bolo úplne normálne.

Ako jeden z príkladov stačí hysterický dospelý, ktorý nazve „faganom“ batoľa, odmietajúce nosiť rúško, hoci vzpierať sa noseniu obmedzujúceho rúška na tvári je v tom veku úplne normálne.

„Nie je normálne, aby deti vyrastali v predstave, že je každý nebezpečenstvom pre všetkých ostatných,“ hovorí Cheahová a oprávnene.

Nie je to vôbec normálne a hysterickí dospelí nevedomky spôsobujú ťažkú emocionálnu traumu celej generácii.

Ako uviedol McDonald vo svojom vyššie zmienenom interview s Petersonom, hlavnou príčinou depresie, hlavne u mladých, je izolácia od ostatných. Potrebujeme osobný aj fyzický kontakt, a tiež citovú dôvernosť. Tieto veci potrebujeme, aby sme sa cítili bezpečne pri iných, aj sami v sebe.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Digitálne interakcie tieto najzákladnejšie ľudské potreby jednoducho nahradiť nedokážu a svojou vnútornou podstatou skôr rozdeľujú než spájajú.

McDonald cituje nedávne štatistiky organizácie CDC, podľa ktorých došlo u depresie mladistvých k 400-percentnému nárastu v porovnaní s minulým rokom a v 25% prípadov mladiství zvažovali samovraždu. Tieto štatistiky však nikto nepočúva, hovorí.

Nikdy predtým neuvažovalo nad spáchaním samovraždy toľko tínedžerov.

„Ide o hromadnú udalosť,“ hovorí McDonald a viniť z nej treba rodičov – dospelých, pretože to oni ich desia do tej miery, až majú pocit, že im už nestojí za to žiť. Je to tiež dôvod, prečo len liečenie detí nebude dostatočne účinné.

„Musíme sa zamerať na psychózu dospelej populácie. Náprava toho je na nás, dospelých,“ dodáva McDonald, „pretože deti nebudú schopné napraviť to samé.“

Ľudia s preludmi si v konečnom dôsledku vyžadujú kontrolované prostredia

Na hromadnú halucináciu sa musíme zamerať aj z iného dôvodu, a to z toho, že nás všetkých, duševne zdravých aj duševne chorých, vedie k spoločnosti zbavenej všetkých predošlých slobôd a občianskych práv a skorumpovaní politici, ktorí tomu velia, sa moci, ktorú im raz dáme, dobrovoľne nevzdajú.

McDonald je presvedčený, že úplným koncom tejto spoločenskej psychózy, pokiaľ niečo neurobíme a neuvedomíme si, že „sme v poriadku a úplne v bezpečí“, je totalitná spoločnosť.

V skutočnosti nie sme v o nič väčšom nebezpečenstve, než sme boli pred covidom. Nesmieme dopustiť, aby nás kvôli halucinačným strachom obrali o naše slobody.

Ako vo svojom článku uviedla Cheahová:

„Nie je nepredstaviteľné, že by konečným výsledkom bola úplná spoločenská kontrola každého aspektu vášho života.

Zamyslite sa nad týmto – konečným bodom duševne chorej osoby je pre nich umiestnenie do nejakého kontrolovaného prostredia (majúceho charakter útulku), v ktorom sú obmedzené všetky slobody.

A čoraz viac to vyzerá, že ide o konečný bod, ku ktorému celá táto hromadná psychóza smeruje.“

McDonald poukazuje na to, že mnohí naši lídri rovnakými falošnými obavami zjavne netrpia. Príkazy na zákaz vychádzania vydávajú zo svojich dovolenkových domovov v Karibiku či Dubaja a opakovane porušujú svoje vlastné nariadenia na povinné nosenie rúšok a lockdowny.

Jazdia na bicykloch, prechádzajú sa v parku, majú rodinné stretnutia a bez obáv stolujú. Vedia, že COVID-19 nie je tou smrtiacou pohromou, ktorou ho spravili, no tú hru hrajú, lebo z nej majú prospech.

Strach nie je nikdy cnostný

Vo svojej krátkej prednáške, ktorú McDonald preniesol počas 2. samitu Biely plášť amerických lekárov z prvej línie v polovici októbra 2020, poukazuje na to, že sa strach zmenil.

Dnes strach predstavuje nielen klamné presvedčenie, že k tomu, aby človek zostal nažive, sú potrebné rúška, rukavice a fyzická izolácia, ale aj cnosť, čo je dvojnásobne tragické a mylné.

Nosenie rúška sa stalo spôsobom ako demonštrovať, že ste „dobrý a zodpovedný človek“, niekto, komu očividne záleží na druhých, zatiaľ čo nenosenie rúška z vás len samotným dýchaním robí bezohľadného hulváta, ak nie možného masového vraha.

Zdraví ľudia by nikdy nemali nosiť rúška, udržiavať sociálny odstup ani sa izolovať. Nielenže sú tieto stratégie nezdravé z fyzického hľadiska, ale tiež zachovávajú halucinačnú psychózu, škrtiacu národ a preto musia skončiť.

Nabádaním k tomu, aby sme zotrvávali v strachu, aby sme sa doň ponorili a dovolili mu riadiť a obmedzovať naše životy, sa strach stal takým zabarikádovaným, že sa útočí na všetkých, ktorí hovoria, že sa nesmieme báť a musíme bojovať za svoju slobodu.

Takíto ľudia sú označovaní nielen za hlúpych, ale aj nebezpečných. „Namietol by som, že je to presne naopak,“ hovorí McDonald.

Problém, ktorému teraz čelíme je, že sa ten klam natoľko udomácnil, že aj keby bolo dnes v celej krajine ukončené povinné nosenie rúšok, mnohí by sa zloženiu svojich rúšok bránili a neprestali by ani kárať tých, ktorí ich nenosia.

Navyše, máme teraz súkromné spoločnosti (firmy, obchody a podobne), ktoré tieto výnosy, oberajúce o slobodu, presadzujú, odmietajú služby tým, ktorí nenosia rúška.

Čoskoro vás nepustia na niektoré miesta, ak nebudete aj zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 a k týmto neústavným pravidlám podnecujú súkromné firmy. Je to preto, lebo mnohé súkromné spoločnosti sú súčasťou globálnej technokratickej aliancie, snažiacej sa odstraňovať naše slobody, aby sa obohatila.

„Začali sme strachom a hystériou. Prešli sme k halucinačnej psychóze a teraz tu máme skupinovú kontrolu,“ hovorí McDonald.

„Teraz po nás idú policajti a vláda. Viac našich spoluobčanov nás teraz kritizuje, z právneho hľadiska bráni nastupovať do vozidiel [ako sú Uber či lietadlá], chodiť do práce a získavať prácu.“

Návrat k zdravému rozumu pri posune vpred

V podstate teraz občania v potláčaní slobôd iných ľudí konajú de facto ako „polícia“ a to má na spoločnosť nesmierne škodlivý vplyv.

Ako sa teda z toho príslovečného útulku šialenstva dostaneme? Ako obnovíme zdravý rozum našej spoločnosti, pričom ďalej pomáhame tým, ktorí sú kvôli komplikáciám a úmrtiam na COVID-19 v najväčšom riziku?

Vo svojej prednáška ponúka McDonald tieto rady:

* Musíme rozhodne odmietnuť rúška (a respirátory) ako signál cnosti; predstavu, že krok podniknutý zo strachu – akým je nasadzovanie si rúška – je cnostný. Strach nie je nápomocný a nikdy nie cnostný.

* Mali by sme chrániť tých najohrozenejších – teda starých, krehkých jednotlivcov s komorbiditami a tých so slabým zdravím – používaním jednoduchých, lacných a ľahko dostupných profylaktík, ako sú vitamíny D a C, hydroxychlorochín či iverkmektín a zinok.

* Zdraví ľudia by nikdy nemali nosiť rúška, nemali by dodržiavať sociálny odstup, ani sa izolovať. Tieto stratégie sú nielen nezdravé z fyzického hľadiska, ale udržiavajú aj halucinačnú psychózu, zvierajúcu národ a preto sa musia skončiť.

* Musíme sa chopiť odvahy, pravdy, čestnosti a slobody, nie iba v našich myšlienkach a slovách, ale aj v našich činoch.

Ako vo svojom interview uviedol McDonald, ľudia v stave halucinačnej psychózy nedokážu logicky myslieť, preto zvykne byť uvádzanie informácií, faktov, údajov a dôkazov neúčinné, okrem prípadov, kedy osoba koná skôr len z nátlaku, než z klamného presvedčenia.

Obvykle to najlepšie, čo môžete urobiť, je odolať a konať v súlade s pravdou a objektívnou realitou. Veľmi podobne tomu, ako by ste konali, keby ste boli prvý, kto príde do styku s obeťou nehody, hystericky reagujúcu na niečo, o čom viete, že je len menšie poranenie.

Liečba osteoporózy

Autor: Dr. Joseph Mercola, Zdroj: mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. To je ono!!..rukavice nenosíme. Prečo sme prestali keď je to taký pohroma? Kto si dáva rúško aj respirátor, toho by nemali do potravín pustiť bez rukavíc. Lebo ten je najchorejší…min.na hlavu!

  • ametyst, odkedy sú u nás povinné rúška s respirátorom, presne odvtedy si pred vstupom do inštitúcií nasadzujem zásadne až dve rúška.
   …tie nariadené zbrane hromadného dusenia totiž obsahujú toľko nevedno čoho všetkého, že pred touto vyšinutou pseudoochranou (pred neexistujúcim vírusom) si radšej ústa aj nos najskôr prekryjem bavlneným rúškom, a až potom symbol tejto povinne otrockej, donebavolajúcej stupídnosti zavŕšim FFP2 dusičom.

 2. https://www.naturalnews.com/2021-03-23-gavi-vaccine-alliance-the-source-of-terror-vaccine-coercion.html#
  GAVI Vaccine Alliance: The source of terror behind global lockdowns and vaccine coercion
  GAVI vakcinačná aliancia (spojenectvo): Zdroj teroru za celosvetovými lockdownami (uzatvoreniami) a vakcinačný nátlak

  Bill Gates Vaccine Alliance is the source of terror behind WHO’s lock downs and coercive vaccine passports
  Bill Gatesova Vakcinačná aliancia (spojenectvo) je zdrojom teroru za WHO lock downami (uzatvoreniami) a vynútených vakcinačných pasov

  GAVI and WHO control governments around the world now, threaten populations
  GAVI a WHO kontrolujú teraz vlády okolo (celého) sveta, vyhrážajú sa obyvateľom

  Tento článok by sa mohol preložiť (pravda týmto nechcem rozkazovať), sme za všetko povďační tímu Bádateľa

  • Jean, nastavte si automatický prekladač do SJ

   • Milá Emily, ja si to bohužiaľ nastaviť neviem, musím niekoho poprosiť. Predtým, mi to vyskakovalo (to okno napravo – len som to vždy zatvorila). Teraz už sa neobjavuje.
    Takto my dôchodcovia, darmo už nie sme tak šikovní ako mladší.

    • Na text si kliknite pravým tlačidlom myši a z kontextového menu si vyberte „preložiť do jazyka slovenčina“. Krásny deň, Jean a vďaka aj Vám za zaujímavé linky 🙂

     • Danka, veľmi pekne ďakujem. V jednote je sila, je pekné, keď si navzájom pomáhame, navzájom radíme.

     • …až teraz som konečne zasadla k PC… aj ja Vám, Dana, ďakujem, že ste navigovali našu neúnavnú včeličku Jean – veľa pre nás robí…

      sorry, naša Jean, že som Vám rovno nedala kompletnú informáciu – nadránom mi už odkvickávala hlava (lebo od Bádateľa je neraz ťažké sa odtrhnúť) – akosi som to v tom polosne už asi nedomyslela…

  • Ti co este milujete Trumpa,asi vam nevadi,ze dal Gavi 1.16 Billiona Dolarov,ked bol s Borisom v Londyne,Rusi dali 10 millionov,atd. (Bill gates Company)_

 3. Ďakujeme za preloženie veľmi dobrého článku od MUDr. Joseph Mercola.

  • „Domáce šťastie“ – geniálna rastlina do tmavých bytov a všelijakých kútov – tam kde je ostatným rastlinám smutno! Prvý krát som si ju „potiahol“ z kvetináča /množenie rastlín NIE JE KRÁDEŽ!/ na chodbe Dôchodkového úradu BA v roku1989, druhý krát na chodbe polikliniky v Galante /“výhoda“ čakať na časenku už od 5. rána ako debil/ – a to som híkal od radosti! Volá sa to KOREŇOKVET – kvety má nenápadné pri koreňoch ako jeden druh húb. Elegantná ako antúria. Nepresádzal som ju 8 rokov – nažíva si v starej zemine po begónii – s peknou vrstvou machu. Prežila sucho aj mokro /kvetináč bez dierky/, v zime prežila dlhodobo okolo +3, +4 st. C. Tak ako sa o ňu skoro nestarám, tak ju miľujem – za záclonou na parapete si žije svoj život – okorenený napadanými muchami a pavúkmi. Ideálna babuľka na kozmický let – prežije aj pri umelom osvetlení.

   „Ak vaše okná idú na sever, sú blokované zo slnka vysokou budovou alebo balkónom v hornom poschodí, aspidistra sa stáva ideálnou rastlinou, ktorá vytvorí zelený kútik.“

   „aspidistra, s nevhodnou starostlivosťou, je náchylný k kolonizácii pavúkov, múčnikov a močiarov /pozn. – myslené asi mach rašeliník/. “ ₋ TO JE ONČO!
   To jej robí spoločnosť! Domáce pavúky na dedine majú rady tmavé kúty rovnako ako koreňokvet.
   https://coastlinesurfsystem.com/kvety-a-rastliny/starajte-sa-o-aspidistra-doma/

   „Je to rostlina našich babiček a prababiček. pěstovaly jí jako naprosto nenáročnou rostlinu . Vydrží na jakékoli i velmi málo osvětleném místě, mimo přímého slunce. Snáší dobře jakoukoli pokojovou teplotu až k bodu mrazu. Vydrží výkyvy teplot, průvan, vysokou prašnost a dokonce i umístění na zimu do temného sklepa.
   Přesazuje se po 2–3 letech do květinové zeminy. V létě i v zimě zalévat přiměřeně vzhledem k umístění rostliny. Hnojit spíše méně. Vhodná jsou prakticky všechna hnojiva /???/.
   Protože je možné aspidistru umístit i do extrémního prostředí, většinou se tak děje a rostlina vykazuje jen malé přírůstky. Doporučujeme ji vyzkoušet i v běžném pokojovém prostředí. Odměnou Vám bude výrazná tmavě zelená solitera.“
   https://www.plantica.cz/pokojove-rostliny/aspidistra-elatior-korenokvetka-sevcovska-palma.html

 4. https://zemavek.sk/video-slovenski-lekari-liecia-ivermectinom/
  Video: Slovenskí lekári liečia Ivermectinom

 5. K článku – už som tu spomínal VK z Aeronetu – INDUKOVANÝ KRETÉNIZMUS.

  Metodika PSY OP – Hypnóza kurčaťa vyvolaná desom – r.1778 – zdroj kniha
  Meinhold J. Werner_Veľká príručka hypnózy /1992/
  https://www.antikvariatik.sk/?podstranka=kniha&id_knihy=3434

  https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-03-19-sefredaktor-zpravodajskeho-portalu-aeronet-cz-pan-vk-komentuje-aktualni-udalosti/

  https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-03-20-prof-ing-peter-stanek-csc-vedomie-rastlin/

  https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-03-22-j-chvatal_252_temne-sily-bigfarmy-a-253_bozska-spirala-v-lidskem-tele/

  Poznámka – strach pôsobí aj na rastliny – je to všeobecný fenomén blokády-zasahovania do DNA!
  ————————————-
  Mimo tému, ale užitočné
  „Kyselina křemičitá a její účinky:

  kyselina křemičitá, která chrání epitel močových cest před tvorbou povlaku z rozkladných látek pocházejících z moče, čímž se předchází vzniku močových kamenů
  je nezbytná pro síťování kolagenových vláken
  napomáhá hojit poškozená místa v tkáních, například v cévní stěně či plicích
  posiluje i plicní tkáň a dělá ji tím odolnějším
  zvyšuje pružnost a pevnost cév, nehtů, chrupavek a vlasů
  přispívá k ukládání vápníku do tkání, vazů, kostí, chrupavek, vlasů a nehtů, podporuje transport vápníku do kostí, celkově posiluje kostru
  posiluje obranyschopnost a zvyšuje počet fagocytů (buňky, které jsou zodpovědné za pohlcování a ničení cizorodých prvků v krvi a lymfatickém systému)
  má vliv na látkovou přeměnu, vstupuje do hormonálních procesů a metabolismu tekutin
  působí jako prevence rakovinných onemocnění
  soli kyseliny křemičité jsou důležitými stavebními kameny pojivových tkání, například vazů, kostí, chrupavek, vlasů a nehtů, jejich nedostatek nebo poruchy jejich využití mohou způsobovat lámavost nehtů, vypadávání vlasů a svědění kůže
  prospívá při tuberkulóze plic (odvar z přesličky)
  prospívá při vypadávání vlasů
  snižuje hladinu cholesterolu v krvi, příznivě ovlivňuje srdce
  podporuje růst je vhodná zejména pro děti
  křemík (kyselina ortokřemičitá obsažená v přesličce) podporuje vylučování hliníku z těla“

  Viac v článku tu
  https://www.awashop.cz/kyselina-kremicita-c1347/

  Poznámka – keďže kyselina kremičitá vzniká aj reakciou horúcej vody /horúce pramene/ s kremeňom skremeňom pri zvýšenom tlaku – môžete ju získať prostým vyváraním bielych kremených kamienkov pri varení vody na čaj spolu s bylinkami – čo je dôležité kvôli obsahu organických kyselín. /Zakódované v ruskej rozprávke o bezdetných manželoch ich zázračnej dcére z vrbového prútika, ktoré starkým varila biele kamene z rieky ako zemiaky/

  Tieto ľahko rastúce kryštály vyzerajú ako drahokamy
  [Prehľadávať doménu http://www.greelane.com/sk/science-tech-math/veda/how-to-make-faux-gems-from-crystals-607668/%5D https://www.greelane.com/sk/science-tech-math/veda/how-to-make-faux-gems-from-crystals-607668/
  Tento materiál má rovnaké chemické zloženie ako prírodný kremeň. Potrebujete kyselinu kremičitú a domáci tlakový hrniec. Kyselina kremičitá môžu byť zakúpené alebo pripravené zmiešaním práškového oxidu kremičitého s vodou

  https://www.celostnimedicina.cz/vazivova-tkan-a-kyselina-kremicita-aneb-jak-se-citit-opet-fit-i.htm

  • Chcela som len dodať, že praslička sa musí variť a nielen lúhovať..ale v tom poslednom linku je to napísané,aj pomer.

   • „křemík (kyselina ortokřemičitá obsažená v přesličce) podporuje vylučování hliníku z těla“ – chemtrails, vakcíny

    • Tak ja som to skôr myslela na kĺby pre športovcov a ženy v menopauze.

     Niekto zvykne zalievať napr.neopracovaný kremeň ruženin vodou a potom piť.
     Má to nejaký zmysel? A ak áno,nebolo by lepšie zaliať ho horúcou prevarenou vodou?

     • Keď môžeš prevárať vodu v sklenenom čajníku – môžeš aj kryštalický kremeň, avšak výhodnejšie sú minerály vzniknuté rýchlym vyzrážaním – nie kryštalizáciou, pretože nemajú také pevné väzby – napr. opál, rôzne pôrovité, alebo mliečne formy kremeňa. Variť môžeš – aj ho zjesť celý – čistý silikagél /Rusko vyrába detox gél na vnútorné použitie – Enterosgel/. Zaujímavý môže byť aj kremnický kremeň so zlatou žilou, alebo s lupienkovým zlatom, avšak treba mať istotu, že to neobsahuje iné ťažké toxické kovy – pyrity, antimonit, atď.

      Minerály a horniny Slovenska
      [Prehľadávať doménu mineraly.sk/files/zber/035_opustene_bane_v_m_karpatoch.htm] mineraly.sk/files/zber/035_opustene_bane_v_m_karpatoch.htm
      Zlatonosné žily tvorí kremeň, v ktorom bolo vtrúsené zlato v podobe malých plieškov púhym okom neviditeľných, iba v najlepšej žilovine boli pliešky také veľké, že ich bolo možno rozoznať púhym okom. Žily boli hrubé až 60 cm. Dobývali sa však i 20-centimetrové.

      https://www.vyzivovy-doplnok.sk/enterosgel/
      https://www.playsafe.sk/sk/lavera-neutral-zubny-gel-75ml.html

     • Ešte to dorazím…
      OPRAVA – silikagél – guličky /vnútorná plocha 800m2 /1g/ na pohlcovanie vlhkosti – sú netoxické, tak ich samozrejme možno bez problémov pár prehltnúť, nie však pojedať – mohli by spôsobiť vážnu zápchu hrubého čreva, v ktorom sa vstrebáva voda do organizmu, a teda môže byť aj málo zavodnené.

      Enterosgél sa nevstrebáva – pôsobí svojim povrchom rovnako ako silikagél, a podobne povrchom ako živočíšne uhlie /1 tabletka tuším 800 m2/. Všetko by bolo fajn, keby tieto látky zároveň neodvádzali z tela aj užitočné baktérie a vitamín K2, takže toto používať len v prípade akútnej intoxikácie choroboplodnými mikrooganizmami, pokazeným jedlom, atď. Anorganická makromolekulárna forma – organicky neviazanej kyseliny kremičitej sa do krvi nevstrebáva, preto sú v tomto rastliny /praslička/ nenahraditeľné – rastliny získavajú kyselinu kremičitú z pôdnych kremičitanov pomocou organických kyselín v korienkoch, prípadne pomocou symbiotických húb – a to na molekulárnej úrovni – teda nie na makromolekulárnej úrovni. Aj výluh kremeňa horúcou vodou je primárne na molekulárnej úrovni kyseliny kremičitej v stave zrodu – časom však vzniká medzi molekulami väzba /ako vodný kameň/, preto treba ten kremeň variť s bylinkami a ich kyselinami. Aj z prasličky sa kyselina kremičitá uvoľňuje do stavu zrodu až varom, pretože je už zabudovaná v nejakej chemickej väzbe – teda už nie v stave zrodu.
      —————————-
      E363 – kyselina jantárová E363 – Succinic Acid
      https://www.biosferaklub.info/kyselina-jantarova/
      Pozor na predávkovanie!!!
      https://sk.iliveok.com/health/pripravky-s-kyselinou-jantarovou_103569i15828.html
      https://sk.iliveok.com/health/skodenie-kyseliny-jantarovej-pre-ludske-telo_123419i16052.html

      Poznámka – kyselina jantárová je priamy protijed včelieho jedu! Obsahujú ju všetky nedozreté jablká – v zrelých sa mení na kyselinu jablčnú. V prípade uštipnutia včelou/osou – ak máte poruke zdroj jabĺčok na strome – stačí odhryznúť kus nedozretého jablka /aj opadané nevyvinuté/ – vytlačiť šťavu a priložiť na ranu – do minúty je po bolesti a miesto nenapuchne. Šanca zvládnuť anafylaktický šok pri alergii na včelí jed – aj šok detí na prvé uštipnutie včelou. Poznám toto od svojich 3 rokov – pichla ma za uchom – dedo chemik zareagoval a vysvetlil mi to – odvtedy si to pamätám – ako Krovák.

     • Vďaka… čiže pozor na alergiu na včeličky.

 6. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/03/24/big-pharma-gene-therapy.aspx
  Can You Trust Big Pharma’s Gene Therapy Vaccine?
  Môžete dôverovať génovej terapii vakcín farmaceutického priemyslu?

 7. https://www.naturalnews.com/2021-03-23-cdc-ignores-deaths-injuries-after-covid-vaccines.html
  CDC ignores inquiry into increasing number of deaths, injuries reported after COVID vaccines
  CDC ignoruje dopyt na zvyšujúce sa množstvo úmrtí, poranení hlásených po COVID vakcínach

 8. https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2021/03/23/covid-spiking-in-states-with-high-vaccination-rates.aspx
  COVID Spiking in States With High Vaccination Rates
  COVID narastá v štátoch kde je veľká zaočkovannosť.

  • …čo je pochopiteľné a vyplývajúce aj zo zákonov elementárnej logiky… (vďaka za link, včelička naša) – a čo sme my, spolubádatelia, už vopred s OBAVAMI očakávali…
   A oni? Čo spia? Usnuli na vavrínoch?? Nie je im ľúto toľkých zmietnutých životov a navždy poznačených osudov ich najbližších? Asi ich treba poriadne preplieskať, aby sa konečne zobudili – a nech zmiznú aj s ich šialenými „život zachraňujúcimi“ vakcínami na najodľahlejší koniec sveta.

   • Milá Emily, veľmi dobre mi padlo, že ste ma nazvali „včelička naša“. Dnes už bohužiaľ sa nenosí pochválenie, povzbudenie…
    Dnes ide rozdeľuj a panuj, druhého zhodiť, druhého „napraviť“, v zamestnaniach v školách šikana…

 9. svatoslav butora

  Prajem pekný deň. Bylinky sú dobré skoro na všetko, veď sú darom Stvoriteľa jeho ľudstvu. Hromadná Vakcinácia a Lockdowny sú darom Smrtihlava, ktorý si urobil a má hniezdo medzi nadľuďmi na sparchantelom Západe. Je treba vyhlásiť karanténu voči tým, ktorí sú autormi tohoto na Západe vygenerovaného kovidného svinstva a karanténu na všetky ich rady a vakcíny o boji proti nimi vygenerovanej biologickej zbrani. Je treba karanténa voči všetkému, čo tu u nás účinkuje ako Servisná Služba tzv.Západu a ich smrtiace nástroje. Nie sme Západ. My k nim nepatríme a nikdy patriť nebudeme. Ich vakcíny a ich lockdowny sú len dobre maskované smrtiace nástroje. Máme dosť vlastných lekárskych kapacít, ktoré by si s tým kovidným Západným svinstvom v krátkom čase poradili, keď ich nebudú riadiť tzv.Západom riadení kovidníci.

 10. rúška a respirátore ako zdroj nákazy?
  https://www.youtube.com/watch?v=YswjytLuvUE

 11. Som zvedavy, kedy zacne ludom retazovo prepinat. Myslim, ze je ticho pred burkou a miera samovrazd a mnohich afektovanych cinov bez rozmyslu stupne na taku uroven, ze hlavne media nebudu schopne nadalej udrzat „pozadovanu“ mieru mlcanlivosti.. Tento stav je neudrzatelny a vacsina ludi ho prizivuju aj tym, ze mlcime, trpime, znasame, slepo doverujeme opatreniam a vysvetleniam politikov a nehladame skutocnu pravdu. Cakame az to vybuchne? Dobre, cakajme teda…

 12. https://www.hlavnespravy.sk/stale-nechapem-co-sa-tu-deje-hovori-brnensky-primar-ktory-uspesne-lieci-ivermektinom-na-tazenie-proti-lieku/2479760
  Stále nechápem, čo sa tu deje, hovorí brnenský primár, ktorý úspešne lieči ivermektínom, na ťaženie proti lieku

 13. REŽIM VYCHÁDZOK:

  Vláda predĺžila núdzový stav od 20. marca do 28. apríla 2021.

  Vláda prijala uznesenie, podľa ktorého naríklad platí výnimka zo zákazu vychádzania na cestovanie do zahraničia, s výnimkou cestovania za rekreáciou. Výnimku zo zákazu vychádzania dostanú aj študenti vysokých škôl zdravotníckeho zamerania, aby mohli absolvovať prax a ukončiť štúdium. Zároveň sa doplnila vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa upravuje používanie respirátorov, aby sa umožnilo aj používanie typu s označením KN95, a nielen FFP2. Predĺženie núdzového stavu ešte musí do 20 dní schváliť parlament.

  Uznesenie vlády: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19129/1

  Aktuálne vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 22. marca 2021:
  https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_51_2021.pdf

  – do 28. marca na Slovensku platí zákaz vychádzania od 20.00 do 1.00 h nasledujúceho dňa. Z tohto zákazu platí viacero výnimiek,
  – je povolený pobyt v prírode vrátane individuálneho športu len v rámci okresu, v prípade Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja, v prípade Košíc sa za okres považuje územie Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice okolie,
  – nosenie respirátora je povinné v obchodoch a hromadnej doprave, ako aj v interiéroch

  Negatívny test na ochorenie COVID-19 je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:
  – na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, ak je daný okres zaradený do IV. stupňa varovania.

  Bez testu na ochorenie COVID-19 si možno uplatniť výnimku na cestu:

  – v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a na cestu späť v čase od 5.00 do 20.00 h,
  – do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
  – na preventívnu prehliadku v čase od 5.00 do 20.00 h,
  – v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
  .
  Test nepotrebujú okrem spomínaných výnimiek ani osoby mladšie ako 15 rokov, staršie ako 65 rokov, ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sa pohybujú s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorým bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, alebo osoby dispenzarizované so závažnou poruchou autistického spektra,
  .
  – zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo ťažko zdravotne postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, …alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19…, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti od 5.00 do 20.00 h,
  ———————————————
  Otázka – KAM ZMIZLI – „z vyhrážky“ – RÚŠKA?!!

 14. Toto video treba vypočuť:
  https://www.youtube.com/watch?v=bNRedVy7iXQ
  Sestřička promluvila o podvodech s Covidem-19. Na co se ve skutečnosti umírá?

  Rúška spôsobujú kandidu (pleseň v pľúcach) …
  V Prahe už zomrelo 150 ľudí po vakcíne ale treba to tajiť
  atď.

  • Myslím, že vypúšťaním „niečoho“ z vyhlášky skúšajú – do akej miery sa vieme kontrolovať sami! Čiže – odvykať si budeme od rúšok asi ako čerstvý dôchodca od roboty.

 15. https://www.infowars.com/posts/ukrainian-soldier-dies-after-receiving-indian-made-astrazeneca-vaccine/
  Ukrainian Soldier Dies After Receiving Indian-Made AstraZeneca Vaccine
  Ukrajinský vojak umiera po prijatí Indickej AstraZeneca vakcíny

 16. https://www.naturalnews.com/2021-03-24-two-suffer-brain-hemorrage-from-astrazeneca-vaccine.html
  Two Danes suffer from brain hemorrhage after getting AstraZeneca coronavirus jab
  Dvaja Dáni utrpeli krvácanie do mozgu po prijatí corona vírusovej vakcíny od AstraZeneca

 17. Jednoduchá

  ,,milá Danka, ďakujem aj ja za radu pri práci s pc, pomohlo :-)…..
  ….pre p. s meniac.sa znač. – ešte mi napadlo, ak je človek naučený robiť, keď je už aj na dôchodku, vôbec si od roboty neodvykne, a to je dobré….však primeraný pohyb je zdravý……a odvyknúť si od rúšok, to je to najmenšie, aspoň pre mňa, nosím ho totiž minim. …………………..

 18. Obavy z nehorázneho šírenia strachu a paniky počas pandémie ochorenia COVID-19, sú opodstatnené. Pochopili sme cieľ organizátorov manipulácie konania ľudí. Boje o zisky sa nezastavia pred ničím, využívajú poznatky z psychológie ľudí. Najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva sú deti a dôchodcovia. Obe nemajú správnu schopnosť rozoznávať realitu, zmysel uháňania za niečím a strácajú aj rozhodovacie schopnosti a uvažovanie.
  Horšie je to, že tomuto tlaku začínajú podliehať aj ostatné vekové kategórie obyvateľstva, jednotlivé sociálne skupiny. Situácia je veľmi nebezpečná, lebo pôsobením médií , strachom o stratu zamestnania manipulátori oberajú ľudí o peniaze. V rámci očkovania proti chrípke, kedy strach vyvolaný médiami núti ľudí hromadne uvažovať nad očkovaním. Aj vtedy ak nie sme si istí čo je vlastne pôvodcom Covidu 19. Žiaľ aj vtedy ak sme presvedčení o tom, že sme v podstate zdraví. Psychóza však rozožiera naše mysle a začíname pochybovať o tom, že sme zdraví. Postupne podliehame tomuto vplyvu hystérie . Psychóza vyvolaná medializovanými správami vie veľmi rýchlo ovplyvniť uvažovanie a konanie ľudí.
  Tento stav je vyvolaný zámerne .Psychóza je veľmi zaujímavý stav ľudskej mysle, ktorý môžeme nazvať inšpiráciou, strachom, záujmom. Spočíva v stave mysle človeka, ktorá v prvom rade vníma okolie a následne koná ako motivovaná dejom na okolí. Ľudia sa inšpirujú a opakujú rovnakú činnosť. Silu „ vyžarujúcu“ zo silnej masy využívajú pri svojich stúpencoch rôzne sekty, politické presvedčenia, kulty, alebo ju využívajú manipulátori v súčasnom období. „ Zarábajú „ na nevedomosti ľudí . Jediná zbraň proti tomuto šialenstvu je vedecké poznanie , ktoré nás učiní odolnými proti šarlatánom .

Pridajte komentár

*