Globalisti chcú zneužiť pandémiu a cez „Veľký reset“ zaviesť celosvetový fašizmus


Print Friendly, PDF & Email

Globalisti chcú zneužiť pandémiu a cez „Veľký reset“ zaviesť celosvetový fašizmus

Plánom Veľkého resetu nezostane nedotknutá ani jedna oblasť nášho života.

Jeho cieľom je reformovať všetko od vlády, energie a financií až po stravu, medicínu, nehnuteľnosti, políciu – dokonca aj to, ako sa vzájomne stýkame s nám blízkymi ľudskými bytosťami.

Čo tento „Veľký reset“, o ktorom teraz počúvame, je?

Tento článok je trošku dlhší, tak si na úvod uvedieme stručný obsah a potom si rozoberieme jednotlivé body podrobnejšie.

Stručne o Veľkom resete:

 • Globalistická  technokracia využíva pandémiu COVID-19 na obchádzanie demokratickej zodpovednosti, víťazstvo nad opozíciou, urýchľovanie svojej agendy a jej vnucovanie verejnosti proti našej vôli.
 • Veľký reset sa vzťahuje ku globálnej agende monitorovania a riadenia sveta prostredníctvom digitálneho dohľadu. Budete  k nej pripojení prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu prepojeného s vaším bankovým účtom a zdravotnými záznamami a identifikačnej karty spoločenského kreditu, čo nakoniec skončí  diktátom vo všetkých oblastiach vášho života.
 • Veľký reset je o zbavení sa kapitalizmu a slobodného podnikania a ich nahradení technokraciou, verejne označovanou za „udržateľný rozvoj“ a „akcionársky kapitallzmus“
 • Z tohto Veľkého resetu nie je vynechaná ani jedna oblasť života. Plánovaná reforma sa dotkne všetkého, počnúc vládou, energiou a financiami až po stravu, medicínu, nehnuteľnosti, políciu – dokonca aj toho, ako sa vo všeobecnosti stýkame s nám blízkymi ľudskými bytosťami.
 • Veľkou prekážkou v tomto pláne je súkromné vlastníctvo, preto sa vyvíja veľké úsilie k zmeneniu názorov ľudí na právo na súkromie. V ceste stoja aj Ústavy štátov, preto narastajú snahy o ich podkopávanie, obchádzanie, ignorovanie alebo zneplatnenie.

Technokratický digitálny dohľad nad obyvateľmi

Veľký reset sa vzťahuje ku globálnej agende monitorovania a ovládania sveta prostredníctvom digitálneho dohľadu.

Ako vysvetlil v takzvanej „Corbettovej správe“ 16. októbra novinár James Corbett, Veľký reset je nová „spoločenská zmluva“.

Táto zmluva k sebe viaže každého človeka prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu, prepojeného s vaším bankovým účtom, zdravotnými záznamami a identifikačnou kartou spoločenského kreditu, ktorá bude nakoniec diktovať každému aspektu vášho života.

Je o zbavení sa kapitalizmu a slobodného ponikania a ich nahradení „udržateľným rozvojom“ a „akcionárskym kapitalizmom“ – čo sú pojmy, ktoré ich usvedčujú zo zločinných zámerov voči ľudstvu.

Ako bolo uvedené v knihe Technokracia: ťažká cesta k svetovému poriadku:

„… udržateľný rozvoj je technokracia… Hnutie za udržateľný rozvoj podniká obozretné kroky na utajenie svojej skutočnej identity, stratégie a cieľa, no keď sa raz nadvihne závoj, už ho nikdy nebudete vidieť inak.  

Po odmaskovaní jeho stratégie začne všetko ostatné dávať zmysel.“

Veľký plán

V poste „Veľký reset pre hlupákov“ na svojom blogu sumarizuje Tessa Lenaová zmysel volania po globálnom „resete“.

Ako uvádza, matematickým odôvodnením Veľkého resetu je, že vďaka technológiám sa planéta stala malou a ekonomický model nekonečného rastu padol.

Superboháči však očividne chcú aj ďalej zostať superbohatí, preto potrebujú zázrak, ďalšiu bublinu, a k tomu chirurgicky presný systém na riadenie toho, čo vnímajú ako „svoje obmedzené zdroje“.

A tak zúfalo potrebujú nejakú bublinu, zabezpečujúcu nový rast z ničoho – doslova – pričom sa zároveň snažia uťahovať popruhy sedliakom, čo je snaha, začínajúca sa „modifikáciou správania“, teda resetovaním pocitu nároku západných sedliakov na vysoké životné štandardy a slobody.

Psychologickým dôvodom Veľkého resetu je obava zo straty kontroly nad vlastníctvom, nad planétou.

Predpokladám, že keď vlastníte miliardy a presúvate bilióny, stáva sa vaše vnímanie reality zatuchnuté a všetko nižšie vám pripadá ako mravenisko, ktoré existuje pre vás. Len mravce a čísla, vaše aktíva.

A tak praktickým cieľom Veľkého resetu je od základu prebudovať svetovú ekonomiku a geopolitické vzťahy na základe dvoch predpokladov:

Po prvé, všetky prírodné živly a všetky formy života sú súčasťou globálneho inventára (spravoveného údajne dobrotivým štátom, ktorý zasa, prostredníctvom technológií, vlastní niekoľko zrazu dobrotivých zámožných ľudí).

A po druhé, že všetok inventár musí byť presne zrátaný: musí byť registrovaný v centrálnej databáze, čitateľný skenerom a ľahko identifikovateľný a spravovaný umelou inteligenciou s využitím najnovšej „vedy“.

Cieľom je teda zrátať a potom účinne riadiť a kontrolovať všetky zdroje, vrátane ľudí, v bezprecedentnom rozsahu, s bezprecedentnou digitálnou presnosťou, zatiaľ čo všetci páni si budú užívať, tešiť sa z obrovských plôch chránenej prírody, zbavenej zbytočne nezávislých sedliakov a ich nepredvídateľnosti.

Znovurozdelenie globálnych aktív neprospeje „ľuďom“

Tieto nové globálne „aktíva“ sa dajú zmeniť aj na nový druh finančných nástrojov, s ktorými sa potom môže obchodovať. Príklad toho mi v rozhovore poskytla Vandana Shivaová, PhD.

Vysvetľuje v ňom, ako India smeruje k prírodnému poľnohospodárstvu s nulovým rozpočtom – k úplne novej koncepcii poľnohospodárstva, v ktorej musia poľnohospodári obchodovať s mierou uhlíka vo svojej pôde na globálnom trhu, ak si chcú zarobiť na živobytie.

Za žiadne plodiny, ktoré aktuálne pestujú, nedostanú vôbec žiadne peniaze.

Tento Veľký reset nevynecháva ani jednu oblasť života. Plánovaná reforma ovplyvní všetko, počnúc vládou, energiou a financiami až po stravu, medicínu, nehnuteľnosti, políciu a dokonca aj to, ako vo všeobecnosti komunikujeme s nám blízkymi ľudskými bytosťami.

Samozrejme, veľkou prekážkou v tomto pláne je súkromné vlastníctvo, čo je dôvod, prečo sa vynakladá obrovské úsilie na zmiernenie názorov ľudí na právo na súkromie. V ceste stojí aj ústava, preto narastajú snahy o jej podkopávanie, obchádzanie, ignorovanie či vyhlásenie za neplatnú.

„Aby sme to zhrnuli, želaným koncovým výsledkom je obrovský, neradostný, silne kontrolovný globálny dopravník všetkého a všetkých všade tam, kde je súkromie strašne drahé, disent nemysliteľný a duchovné područie povinné.

Je to ako 24 hodín denne a 7 dní v týždni ordinovaná realita, až na to, že lieky sú chemické aj digitálne a nahlasujú vás spätne vašej materskej lietadlovej lodi, ktorá vás potom môže potrestať za zlé správanie.

Povedzme tým, že bude brániť vášmu prístupu na isté miesta alebo zablokovaním vášho digitálneho bankového účtu,“ píše Lenaová.

Akcionársky kapitalizmus

V článku z 5. októbra 2020 sa nezisková organizácia Winter Oak venovala „technokraticko-fašistickej vízii“ profesora Klausa Schwaba, zakladateľa a výkonného predsedu Svetového ekonomického fóra (WEF), ktorý napísal knihu „Štvrtá priemyselná revolúcia“.

Iniciatívu Veľký reset Svetového ekonomického fóra, ktorej súčasťou je zbavenie všetkých ľudí ich súkromne vlastnených aktív, ohlásil Schwab v júni 2020.

Okrem toho, že je Schwab zarytý technokrat, má aj silné transhumánne sklony a hovoril o blízkej budúcnosti, v ktorej ľudia splynú so strojmi a v ktorej nám orgány činné v trestnom konaní dokážu čítať myšlienky.

Winter Oak – britská nezisková organizácia na presadzovanie sociálnej spravodlivosti – poukazuje na to, že Klaus Schwab a jeho globalistickí komplici využívajú pandémiu COVID-19 na „obchádzanie demokratickej zodpovednosti, víťazstvo nad opozíciou, urýchľovanie svojej agendy a jej vnucovaniu verejnosti proti našej vôli.“

„V konečnom dôsledku povedie Veľký reset k dvom vrstvám ľudí: k technokratickej elite, ktorá má všetku moc a vládne nad všetkými aktívami a k zvyšku ľudstva, ktoré nemá žiadnu moc, žiadne aktíva a žiadne rozhodovacie právo v čomkoľvek.“

Nejde o žiadnu konšpiračnú teóriu. Plán je už odhalený. Ako uviedol časopis Time: „Pandémia COVID-19 poskytla jedinečnú príležitosť premýšľať o tom, akú budúcnosť chceme.“

To isté vyhlásenie vydal v nedávnych mesiacoch celý rad politikov a organizácií na celom svete.

Schwabova kniha „COVID-19: Veľký reset“ tiež nabáda lídrov priemyslu a tých, čo prijímajú rozhodnutia, „využiť pandémiu k dobru“ a „nenechať krízu vyjsť nazmar“.

Mimochodom, majiteľ časopisu Time a zakladateľ Salesforce Marc Benioff je tiež členom rady Svetového ekonomického fóra, takže plán restu očividne pozná.

Veľký reset bohumilosť iba predstieta

Problém je v tom, že hoci plán sa podáva ako spôsob, ako urobiť život spravodlivým a slušným pre všetkých ľudí, vyžadované obete sa netýkajú technokratov, ktorí systém prevádzkujú.

V konečnom dôsledku povedie Veľký reset k dvom vrstvám ľudí:

 1. technokratickej elite, ktorá má všetku moc a vládne nad všetkými aktívami
 2. zvyšku ľudstva, ktorý nemá žiadnu moc, žiadne aktíva a žiadne rozhodovacie právo v čomkoľvek.

Hoci technokrocia nie je politický, ale ekonomický systém, po praktickej stránke pripomína fašizmus.

Samozrejme, nič z neho sa nepredáva pod zástavou fašizmu. Skôr sa používajú finančnícke pojmy ako „akcionársky kapitalizmus“, opisovaný časopisom Forbes ako „koncept, že sa firma zameriava na napĺňanie potrieb všetkých svojich akcionárov.

Namiesto pôvodného slova „akcionári“ (shareholders) však používa vynovený termín „zainteresovaní“ (stakeholders) – vlastníkov, zákazníkov, zamestnancov, partnerov, komunity a spoločnosti ako celku.

V tom istom článku poukazuje Forbes na to, že táto stratégia už bola vyskúšaná a zlyhala.

Zlyhala kvôli tomu, že bolo takmer nemožné vyvažovať protichodné nároky „zainteresovaných“ a viedla len k hromadným zmätkom a chabým výnosom. Práve zlyhanie tejto stratégie viedlo veľké podniky k tomu, aby sa zamerali radšej na maximalizáciu hodnoty pre akcionárov (vlastníkov).

Veľký plán resetu pre skvelé potraviny

Článok z 9. novembra v The Defender, novej mediálnej platforme organizácie Childern´s Health Defense, poukazuje aj na problémy s plánom Veľkého resetu Svetového ekonomického fóra pre potravinový priemysel:

Stop Candida

 „Architekti plánu tvrdia, že zníži nedostatok potravín, hlad a choroby a že dokonca zmierni klimatickú zmenu.

No bližší pohľad na korporácie a think tanky, s ktorými sa Svetové ekonomické fórum spája pri ohlasovaná tejto globálnej transformácie naznačuje, že skutočným motívom je pevnejšia korporátna kontrola nad potravinovým systémom prostredníctvom technologických riešení.“

Okrem potravinárskeho priemyslu patria k partnerom aj giganti v získavaní dát, telekomunikácie, výrobcovia zbraní, financie, farmaceutické spoločnosti a priemysel biotechnológií.

Pri pohľade na ten zoznam nie je žiadnym prekvapením, keď Svetové ekonomické fórum trvá na tom, že budúcnosť potravín a verejného zdravia závisí od geneticky modifikovaných organizmov (GMO), laboratórne pestovaných bielkovín, liekov a priemyselných chemikálií.

Fórum EAT a vzostup potravinového imperializmu

Pre urýchlenie nástupu umelých potravín sa Svetové ekonomické fórum spojilo s fórom EAT, ktoré bude stanovovať politickú agendu pre globálnu produkciu potravín. Spoluzakladateľom fóra EAT bol Wellcome Trust, ktorý bol zase založený s finančnou pomocou farmaceutickej spoločnosti GlaxoSmithKline.

V súčasnosti EAT spoulpracuje s vedeniami takmer 40 miest v Afrike, Európe, Ázii, Severnej a Južnej Amerike a v Austrálii a udržiava blízke vzťahy so spoločnosťami na výrobu napodobnenín mäsa, akou je napríklad Impossible Foods, spolufinancovaná spoločosťou Google, Jeffom Bezosom (Amazon) a Billom Gatesom.

Ako uviedol The Defender, konečným cieľom je „nahradiť zdravé výživné potraviny geneticky modifikovanými laboratórnymi výtvormi“.

Z tohto dôvodu pracuje EAT s Detským fondom Organizácie spojených národov (UNICEF) na zavedení globálnych stravovacích smerníc a iniciatív udržateľného rozvoja.

„Zdravá planetárna strava“ vyvinutá EAT je spôsob stravovania, ktorý má nahradiť všetky ostatné. Potravinový vedec a profesor biotechnológie na Bruselskej univerzite pre The Defender povedal:

„Cieľom tohto spôsobu stravovania je obmedziť príjem mäsa a mliečnych výrobkov globálnej populácie v niektorých prípadoch až o 90% a nahradiť ho v laboratóriu vytvorenými potravinami, cereáliami a olejom.“

Vandana Shivaová, PhD., vzniesla proti navrhnovanej strave tvrdú kritiku, vyjadriac sa, že to „vôbec nie je o výžive“. Všetko je to o veľkom biznise a korporátnom prevzatí potravinového systému.“

The Defender dodáva:

„Podľa vlastných správ EAT, veľké úpravy, ktoré chce organizácia a jej korporátni partneri vykonať s potravinovým systémom, by len sotva boli úspešné, keby sa ponechali na jednotlivcov.

A zmeny, ktoré chcú zaviesť do stravovacích návykov spoločnosti a stravy si vyžadujú preformátovanie na systémovej úrovni s tvrdými politickými zásahmi, ako sú zákony, fiškálne opatrenia, subvencie a tresty, rekonfigurácia obchodu a ďalšie ekonomické a štrukturálne opatrenia.

Podľa Shivaovej však ide o nesprávny prístup, pretože „všetky vedecké poznatky“ dokazujú, že spôsoby stravovania by sa mali zameriavať na regionálnu a geografickú biodiverzitu.

Vysvetlila, že uniformné globálne stravovanie podľa EAT-u bude vyrábané západnou technológiou a poľnohospodárskymi chemikáliami. Vnucovať toto suverénnym národom nadnárodným lobingom je niečo, čo nazývam potravinovým imperializmom.“

Budúcnosť potravín a zdravotnej starostlivosti

Predstavu o tom, kam smeruje budúcnosť potravín, môžete získať analýzou strategickej mapy Svetového ekonomického fóra.

Ako na nej môžete vidieť, tento hierarchický prístup spája výrobu potravím s celým radom sektorov, ako sú biotechnológie, chemický priemysel, umelá inteligencia, internet vecí a digitálna ekonomika.

Pokiaľ niečo z toho vyvolá vaše obavy, potom sa vám pravdepodobne nebude páčiť ani to, čo chystá Svetové ekonomické fórum pre reformu zdravotnej starostlivosti. Ako sa uvádza na jeho webovej stránke:

„Náš súčasný kapitálovo náročný model, v ktorého centre sú nemocnice, je neudržateľný a neefektívny.

Platforma pre utváranie budúcnosti zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti uvažuje o systéme poskytovania na základe údajov a virtuálnej starostlivosti, integrovaných kontinuálnou starostlivosťou, počnúc presnou prevenciou až po personalizované poskytovanie starostlivosti…“

S touto transformáciou zdravotnej starostlivosti pomáhajú najväčší korporátni zločinci v dejinách moderného sveta, ako sú Bill Gates, spoločnosti AstraZeneca, Bayer, Johnson & Johnson, Merck, Pfizer, Novartis a celý rad ďalších.

Tieto spoločnosti boli veľakrát usvedčené z viny v celom rade trestných činov, za ktoré zaplatili pokuty vo výške desiatok miliárd dolárov.

Tiež sú zaťažené množstvom konfliktov záujmov v takmer každom podnikaní, v ktorom sa angažujú. A my teraz máme veriť, že tieto spoločnosti odložia svoje ziskové stimuly a celý systém napravia?

Postavme znova lepšie (Build back better)

Ako bolo 21. júla 2020 uvedené v článku Svetového ekonomického fóra, ekonomická devastácia spôsobená pandémiou COVID-19 „má potenciál zastaviť globálnu prosperitu pre nastávajúce generácie“.

Odpoveďou je prísť so stimulačnými opatreniami, ako je napríklad rozvoj infraštruktúry, ktoré krajinám umožnia pohnúť sa vpred.

Pritom sú však krajiny nabádané k zabezpečeniu toho, aby bol ekonomický systém „postavený znova a lepšie“. Nemýľte sa, tento chytľavý slogan je neoddeliteľnou súčasťou plánu Veľkého resetu, akokoľvek altruisticky možno znie. Ide o nový poznávací slogan globalistov.

Ako uviedli Fox News:

„Zničí to súčasný kapitalistický systém a nahradí ho progresívnymi a modernými socialistickými systémami, so zvláštnym dôrazom kladeným na eko-socialistické politiky…

Medzi myšlienky politiky ponúkanej zástancami „Veľkého resetu“ patria programy vládou poskytovaného základného príjmu, univerzálnej zdravotnej starostlivosti, masívnehp zvyšovania daní a Zelená nová dohoda…

Napríklad, 9. júla 2020 počas kampane Biden povedal, že potrebujeme ukončiť éru akcionárskeho kapitalizmu, čo je veľká časť návrhu Veľkého resetu, ktorý by zmenil spôsob hodnotenia spoločností, povýšiac nad práva na vlastníctvo otázky sociálnej spravodlivosti a obavy z klimatických zmien…“

Plán Postavme znovu lepšie pochádza priamo zo scenára Veľkého resetu. Len nedávno, 13. júla 2020, uviedlo Svetové ekonomické fórum do života slogan „Stavanie znovu a lepšie“ (Build back better) prostredníctvom zelených programov infraštruktúry ako súčasti Veľkého resetu.

Snahy o zmenu menového systému

Súčasťou „Stavania znovu a lepšie“ je posun finančného systému k celodigitálnemu menovému systému, ktorý je zasa súčasťou systému spoločenskej kontroly, pretože sa dá ľahko využiť na stimuláciu požadovaných správaní a odradenie od tých nežiadúcich.

Článok z 13. augusta na webovej stránke Federálneho rezervného systému rozoberá predpokladané prínosy digitálnej meny centrálnej banky (CBDC).

Medzi expertmi panuje všeobecná zhoda, že CBDC zavedie väčšina krajín v najstávajúcich dvoch až štyroch rokoch.

Mnohí neinformovaní ľudia sú presvedčení, že tieto nové CBDC digitálne meny budú veľmi podobné jestvujúcim kryptomenám ako je Bitcoin, ale to by sa veľmi mýlili.

Bitcoin je decentralizovaná a racionálna stratégia, ako sa vyhnúť existujúcemu systému riadenému centrálnou bankou, zatiaľ čo tieto CBDC digitálne meny budú centralizované a pod úplnou kontrolou centrálnych bánk a budú mať jasné zmluvy, ktoré bankám dovolia mať dohľad nad vaším životom a riadiť ho.

Každá jedna tranzakcia bude presne zaznamenávať medzi akými dvoma stranami prebehla, presný čas kedy a presné miesto kde (podľa GPS zo zariadení ako sú smartfóny či registračné pokladnice). Anononymita, akú dnes poskytuje hotovosť, má úplne zmiznúť.

Sprievodca psychologickými vojnami Veľkého resetu

Nie je potrebné hovoriť, že dosiahnuť taký druh radikálnej transformácie každej časti spoločnosti má svoje výzvy.

Nijaký človek so zdravým rozumom by nesúhlasil s celkovým plánom, keby poznal jeho detaily. A tak, aby s ním mohli začať, museli využiť psychologickú manipuláciu. A najúčinnejším jestvujúcim nástrojom je strach.

Ako vysvetľuje psychiater Dr. Peter Breggin, existuje množstvo výskumu ohľadom verejného zdravotníctva, zameriavajúceho sa na identifikáciu najúčinnejších spôsobov ako vydesiť ľudí, aby prijali žiadané opatrenia verejného zdravotníctva.

Keď sa do tejto zmesi pridá zmätok a neistota, viete jednotlivca doviesť od strachu k úzkosti – stavu zmätku, v ktorom už neviete logicky premýšľať – a v tomto stave ste ľahšie manipulovateľní.

Pre vládu technokratov je najdôležitejšie sociálne inžinierstvo

Záverom majte na pamäti, že technokracia je vo svojej podstate technologická spoločnosť, riadená prostredníctvom sociálneho inžinierstva.

Strach je len jedným manipulačným nástrojom. Zameranie na „vedu“ ďalším. Vždy, keď sa niekto ohradí, označia ho jednoducho za „nevedeckého“ a každá veda, ktorá je v rozpore so status quo, je vyhlásená za „falošnú“ alebo „pa“ vedu.

Jediná veda, na ktorej záleží, je tá, ktorú za pravdivú pokladajú technokrati. A je jedno, koľko je proti nej dôkazov.

Z prvej ruky sme to videli počas tejto pandémie, keď technologickí giganti ako Google, YouTube, Facebook či Twitter cenzurovali a zakazovali všetko, čo išlo proti názorom Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá je len ďalším ozubeným kolieskom v tejto technokratickej mašinérii.

Ak dovolíme tejto cenzúre pokračovať, bude konečný výsledok takmer zničujúci. Jednoducho musíme stále naliehať na transparentnosť a pravdu. Musíme trvať na slobode liečby, osobnej slobode a práve na súkromie.

Jeden konkrétny boj, ktorému sa podľa mňa nedokážeme vyhnúť, je boj proti povinným očkovaniam na COVID-19. Ak sa mu pevne nepostavíme a nebudeme bojovať za právo na vlastné rozhodnutie, nasledovná medicínska tyrania nebude mať konca.

Ako bolo uvedené v článku Covert Geopolitics:

„Ako ste možno uhádli, najdôležitejšia spása zotavenia je pri COVID-19 vakcinácia. Dôsledkom je, že bez vakcíny nebude svet schopný vrátiť sa k žiadnemu dojmu normálnosti, najmä čo sa týka otvorenej interakcie s vašimi blížnymi.

Aktuálne sa môžete zúčastniť na globálnych úsiliach ochromiť organizovanú zločinnú kabalistickú schopnosť Tieňovej svetovej vlády (Deep State) vyvolať genocídu tým, že budete úplne bojkotovať farmaceutické spoločnosti a zároveň si pritom dopriavať slobodu zdravotnej starostlivosti.“

Zbohom vysoký krvný tlak

Zdroj: Mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. https://www.naturalnews.com/2020-12-13-merck-covid19-vaccines-biohazard-nightmare-feces-filth.html#
  Merck plant where COVID-19 vaccines will be manufactured a “biohazard nightmare,” production floor smeared with feces
  Prevádzka Merck-u kde sa budú vyrábať COVID-19 vakcíny je „biologicky nebezpečná nočná mora,“ podlaha prevádzky je zašpinená výkalmi.
  Eli Lilly also has filthy manufacturing plants
  Eli Lilly tiež má špinavé výrobné prevádzky (továrne).

 2. LORD KRISHNA

  TJ TEN SLAVNEJ: PLÁN, O KTERÝM NEUSTÁLE BLOUZNÍ http://www.tadesco.org
  DALŠÍ PODVOD NA LIDI, OD CHYTROLINU PROVOZOVATELŮ FAŠISTICKÉHO WEBU…
  POVEDLO SE JIM UKLIDŇOVAT LIDI,
  ABY NEDĚLALI NIC – DOKUD JEŠTĚ MOHLI.
  INTELIGENCE NA NULE, ALE TZV. PROBUZENÉ – OVCE – JIM TO ŽEROU 🙂

  • He – Hare Krišna – hare hare! „Věřte plánu! Budou vám odpuštěny všechny dluhy!“ – a šup s vami do digitálneho „nepodmieneného“ príjmu! Podmienka – nevlastniť nič!

   Inak tobogán sa používa aj na bitúnkoch – stresované zvieratá osprchované príjemne vlažnou vodou sa upokoja, a potom ich pošlú koridorom na šmykľavku, na ktorej ich čakajú elektrické kliešte, šup zavesenie za zadné, podrezanie krku, vypucovanie, rozrábka.

   Kto verí Tadesco, verí, že existuje niekto, kto za neho vyrieši problémy apokalyptických rozmerov – verí sektárom.

 3. Treba zbuchat navod ako im hodit polena pid nohy. Napr preferovat hotovost, domaci dopyt, bojkotom oligarchov a podobne.
  Treba vymysliet ako nasporene peniaze preniest za reset. Napady?

  • Myslím, že vďaka lockdown si mnoho menších a stredných firiem uvedomilo, že dobrá im je každá hotovosť, takže v tejto dobe si len idioti vynucujú platbu kartou „kvôli epidemiologickej situácii“. Veľké reťazce hrajú globálnu hru a majú iné kapitalové zázemie – tie budú bezhotovostné platby podporovať, pretože si myslia, že sme na nich odkázaní – a nie naopak. Áno – chce to bojkot zahraničných firiem – normálne neísť všetci napr. do Tesca aspoň 3 dni. No ale keď vidím maníka – hipstera neurčitého pohlavia s pridrbaným nezúčastneným pohľadom, ako machruje tým, že platí nejakým vinylom – pomyslím si – ty magor – mať prachy v ruličke a v gumičke – to je ako mať stoporený penis vo vrecku nohavíc. Inak – teraz by mali ľudia pochopiť, prečo podporovať našich výrobcov a nesrať sa na nákupy niekde do Rakúska – nie kvôli cenám ani kvôli kvalite ani kvôli solidarite – kvôli zachovaniu našej vlastnej ekonomickej a technologickej identity. Každý skutočný poctivý výrobca kedysi vyrábal akoby pre seba – v takej kvalite. Akoby tie párky dával na stôl svojej rodine. Odbočím – kedysi Fiľakovo smaltovalo skoro všetky plechy vo svojich kachliach – dnes je to surová plecharina, a keď si nenatrieš rôzne zákutia – to, čo kedysi vydržalo 30-50 rokov ti zhnije za 5-8. Čo je to za záruka na kachle 24 mesiacov?! Ide o to, že tam, kde už nemáš šróby s čiarovou štrbinou, ale na krížový šrobovák – to už sú aj u nás vyrábané šmejdy podľa medzinárodného kartelového dohovoru z roku 1960 – Dohovor o postupnom zastarávaní výrobkov. A potom že kto pľundruje planétu! Kúpil som novučičké kachle – krásny design a deklarovaný vysoký výkon. Šedá farba ide nechtom dole, dymovodný nástavec – zohnutý plech 2 mm – teda ani celistvá rúra a už vôbec nie liatina – musím vypodložiť zinkovým plechom, šróby samorezné – do plechu – všetky som uvoľnil a namazal – aby so vedel vymeniť čo bude treba – ešte som to celé nerozobral, ale vnútro určite nebude natreté – o emaili už vôbec reč, spodný prieduch cez čelo popolníka z tenkého plechu – keď to odhnije – musím improvizovať, spodná nosná časť z plechu bez náteru a z 1,5 mm plechu – tá bez náteru skoroduje prvá – musím tam nastaviť lyžiny zo zinkovanej pásoviny – no – už ľutujem, že som nekúpil celoliatinové, ale výkon majú mať 12 kW a na uhlie drevo – oproti bežným 7 kW z liatiny len na drevo, a majú šikovnú antikorovú trúbu – hlavne ako výmeník tepla a na sušenie ovocia – keby som v tom piekol kačky, tak to bude zasraté tak, že až – sklenené dvierka ako na mikrovlnke – normálny sporák nemá rúru zo skla lebo mastné výpary – aj ohniskové sklo sa vie od dechtu riadne zasrať. Vymením ho za antikorový plech. Čiže prerábka podľa už nadobudnutých skúseností – pomer výkonu a ceny dobrý a v akcii o 50 eur lacnejšie – len tá plecharina na neskutočne serie. Keby to bolo aspoň celé z antikory. Aj chladničky – doslova na nich zhnijú plechy. Ešte socíkové chladničky majú síce dobré plechy, ale žerú ako sviňa. Tak nekúp novú úspornú, ktorú vyhodíš po záruke. A tak to ide dokola. Belgický bicykel – rozpadol sa mi stred a nevedel som ho rozobrať – páky pedálov boli asi nasadené za horúca ako ložiská /nie s klinmi/. Musel som to odrezať karboškou a celý stred je iný systém – ktorý nezoženiem – kostra nemá vnútorné závity ako naše bicykle, takže kostra ide do šrotu – ale v šrote si hádam nájdem nejakú našu starú poctivú kostru za pár eur. A tak recyklujeme – akurát nie naše peniaze. Vôbec tieto nákupy cez katalógy a internet – neohmatané – a bezhotovostne – nevidím v tom žiadnu výhodu v budúcnosti. Čiže – chcem chladničku – vyberiem si obrázok, zaplatím za obrázok – priletí nákladný dron a zloží mi chladničku – z ktorej ma jebne!
   https://www.pece-krb-krby.sk/resize/eq/300/400/files/sporaky-na-tuhe-palivo-panonia/kachle-taurus-s-rurou-cervene.jpg

 4. „Experimenty prokázaly, že jsou stromy důmyslně a komplikovaně propojené, sdílejí živiny, informace, přeposílají si varovné signály a předávají zkušenosti. Nejde tedy jen o náhodný shluk solitérů, ale skutečnou rodinu. Mladší stromy vyrůstají pod dohledem těch starších, které na ně mají zásadní vliv… Jeden německý lesník si všimnul, že stromy v jeho revíru spolu vzájemně komunikují a s láskou pečují o výhonky svých potomků nebo o staré a nemocné sousední kmeny. Díky tomu napsal knižní bestseller Tajný život stromů. Zatímco milovníci přírody nešetří chválou a nadšením, většina ostatních lesních profesionálů to odmítá a klepe si na čelo. Ale zdá se, že výzkum, který probíhá na univerzitě Britské Kolumbie, potvrzuje slova lesníka a spisovatele Petera Wohllebena. Dokumentární film přibližuje detektivní práci zkušených vědců, kteří se snaží porozumět interakcím mezi stromy a odhadnout, jaké by toto odhalení mohlo mít důsledky. “
  https://www.freefilm.to/film/inteligentni-stromy

  Je to pár rokov dozadu, čo bola EU donútená pod tlakom verejnosti zrušiť zákaz pestovania /môžu sa pestovať od 22. mája 2014/ – pod hrozbou pokuty 3 tisíc eur pre fyzické osoby – topinambury – „zemiakov“ slnečnice hľuznatej. Ten zákaz sa týkal aj nás – poznámka k rodu-názvosloviu – topinambura = tá snečnica, ale ten topinambur od fonetického prepisu názvu indiánskeho kmeňa „Topinamba“ – Tupinamba – známeho zo Dňa vďakyvzdania v USA – na počesť záchrany kolonistov z lode My Flower – od smrti hladom týmito indiánmi, ktorí zachránili prišelcov v roku veľkého sucha 1612 práve hľuzami topinambury, a keďže celá rastlina je jedlá, tak aj ich zvieratá – a sem tam im priniesli aj ulovené divé morky. Je to rastlina, ktorá nevyžaduje prakticky žiadnu agrotechnickú starostlivosť mimo priamej výsadby aj do neobrobenej pôdy, a priebežný zber úrody, pričom odpadá skladovanie – hľuzy prežijú mráz mínus 36 st. Celzia, prežijú aj sucho – aj keď väčšie hľuzy narastú vďaka vlahe a topinambury sa v domovine vyskytujú popri vodných tokoch, na stanovištiach s množstvom naplavenej organickej hmoty. V našom pásme ich semená nedozrievajú, preto sa dobre udržiavajú jednotlivé sorty – najlepšie biele. Pred zákazom ich u nás hromadne vysádzali do lesov popri poliach poľovníci – pre diviaky, aby obmedzili ničenie úrody. Vlastne toto bol hlavný argument pre znovu povolenie ich pestovania. Keďže nepotrebujú žiadnu chemickú ochranu a nespadajú pod tzv. DNA patentované plodiny – boli a sú tŕňom v oku firmám ako Monsanto. Je pravda, že sa vedia po rokoch „roztiahnuť“ po okolí, ale len preto, že ich ľudia nepestujú a nezbierajú aktívne – t. j. z okrajov porastov. Z jednej hľuzy narastie úroda cca 3 a pol kg. V Rakúsku ich pestujú na hektáre a vedia prečo! Okrem 2-3 metrovej vňate – krmiva pre domáce zvieratá – hľuza topinambura je liečivá a výživná rastlina, detto jedlé žlté kvety – zdroj flavobiónov. Priamo lieči pankreas a cukrovku – liečivé látky sú priamo pod jemnou pokožkou hľuzy – nesmú sa teda bieliť, len vydrhnúť kefkou a umyť. Najlepšia – keď už tepelná úprava jedla ako liek z ich, je dusenie v celku – podliate trochou mierne osolenej vody a s maslom – potom rozmačkať. Surové sú výborné práve biele odrody – chutia niečo medzi paštrnákom a mladým kalerábom a sú veľmi osviežujúce – narezané na kolieska ako reďkovka. Je to vitamínová bomba – obsahujú viac vitamínu C ako známa zelenina alebo citróny – dôležité v zime proti skorbutu. Majú extrémny obsah organickej kyseliny kremičitej – dôležitej na naviazanie vápnika v kostiach pri osteoporóze a dôležitej pri detoxe organizmu od ťažkých kovov /topinambur nečerpá z pôdy toxíny!/. Obsahujú veľké množstvo inulínu – ako koreň čakanky, takže sú potravou aj pre zdravý črevný mikrobióm – základ imunity vôbec. Kto máte čas a záhradku – odporúčam zamyslieť sa nad ich diverznou výsadbou na vám známe skryté vhodné trampské lokality v „zemi nikoho“ – pre prípad potravinovej núdze. Treba však počítať aj so stratami – lebo zver a hlodavce. V zime si ich hniezda nájdete podľa oblámaných stoniek, s ktorými sa výborne v zime zakladá v prírode táborový oheň – zvnútra suché dutinky s vatovitou výplňou. Rastlina si tým, že tvorí mohutnú vňať a kvety podobné malým slnečniciam – po konci vegetačného obdobia táto organická hmota vytvára dôležitý prirodzený mulč. Odporúčam sa tejto téme venovať – je to rastlina nášho prežitia.

  https://guidasalute.it/wp-content/uploads/2017/03/topinambur.jpg
  https://detoxtela.sk/wp-content/uploads/2016/08/topinambur-pestovanie-Kop%C3%ADrovat.jpg
  https://detoxtela.sk/topinambur/

  Topinambur und Yacon Knollen – Geheimtipp für … – YouTube
  [Prehľadávať doménu http://www.youtube.com/watch?v=_jLkTkOgwrk%5D https://www.youtube.com/watch?v=_jLkTkOgwrk
  Die süßen Knollen sind übrigens auch für Low Carb und Diabetiker interessant, wegen deren hohen Ballaststoff- und Inulin-Gehalt. Und sie wachsen auch in Mitteleuropa und in eigenen Gärten …

  Poznámka – rôzni autori vypichujú alebo zamlčiavajú rôzne veci o topinamburách – absolútna zásada – topinambury sa nešúpu – prídete tak o to najdôležitejšie liečivé – viď liečba cukrovky podľa Edgara Cayce BIELYMI topinamburami – sortou – nie „obielenými“ ako zemiaky!

  • Topinambury jsem koupila 3 malé hlízky v obchodě, zasadila na zahrádce vedle kompostu a druhý rok sklidila 2 velké vrchovaté kýble velkých i malých hlíz. Nechala jsem v půdě asi 4-5 malých hlíz a už jsem letos pár malých při rytí vyryla. Přitom jsem zjistila, že si už podlezly skoro 3 metry pod kompostama. Jsou opravdu chutné, křehké jako mladé kedlubny, jíme je jen tak nebo nastrouhané v salátu. Ale kůžička je nahořklá, každý ji nezvládne, takže škrabu.

   • MarieK – a máte biele? Lebo ja si pamätám „nešťastné“ topinabury od kamaráta poľovníka – hnedé – síce neboli horké, ale nič moc – niečo v nich bolo po uvarení – ošúpaných – protivné. K tým chutným „židovským bielym“ /a sú aj hladšie-oblejšie – nemajú toľko „frňákov“/ som sa dostal pred vyše 2 rokmi – od susedy, ktorá ich zdedila po kúpe domu domu – tieto som jedol surové kvôli cukrovke – som vyliečený, ale tá kľúčová info bola v tomto dokumente –
    Léčení cukrovky podle E. Cayce aneb Josef doporučuje – YouTube
    [Prehľadávať doménu http://www.youtube.com/watch?v=pZxy8NHArIg%5D https://www.youtube.com/watch?v=pZxy8NHArIg
    Jak na cukrovku – jak jí předcházet, případně zlepšit stávající diabetický stav podle Josefa.

    U nás sú povolené tieto odrody topinambury – ako v čechách – 3 sú biele, jedna červená.
    https://www.vubhb.cz/cs/clanky/topinambury

    Zákaz už neplatí – článok sem dávam kvôli pozadiu zákazu.

    „Prečo zakázali topinambur
    Topinambur bol ešte nedávno propagovaný nie len v odbornej záhradkárskej tlači, ale aj v televízii. Bol považovaný na nenáročnú rastlinu, zužitkovateľnú bezo zvyšku a doporučovaný všetkým záhradkárom. Ba dokonca zlepšoval zdravotný stav ľudí postihnutých jednou z vraj neliečiteľných civilizačných chorôb.

    No a dnes vám za jej pestovanie hrozí pokuta vyše 3400 eur! Čo sa vlastne stalo?

    Topinambur je vlastne taký ľudový názov pre rastlinu slnečnica hľuznatá, ktorá pochádza zo Severnej Ameriky a u nás je pestovanie v 18. storočí vytlačili zemiaky. Topinabur sa aj pôvodne pestoval ako alternatíva zemiakov. Jeho hľuzy sú totiž jedlé a používajú sa aj ako diétna potravina pri reumatizme, opuchoch a vďaka vysokému obsahu inulínu (až 8 %) ako podporný prostriedok pri cukrovke. Topinambury sú veľmi vhodné pre diabetikov, pretože neobsahujú škrob, ktorého je veľa v zemiakoch, ale inulín, železo, kremík, draslík a vitamín C.

    Zelené časti topinamburu sa dajú využiť ako krmivo pre hospodárske zvieratá a kvety po vysušení ako čaj. Zelené časti sa veľmi dobre silážujú.

    Topinambur je nenáročný na podmienky prostredia, znáša vlhké aj suché polohy, hľuzy nie sú poškodzované ani silnými mrazmi, je preto vhodný pre pestovanie aj v podhorských i horských oblastiach. U nás sa vyskytuje najmä na brehoch riek, v priekopách, na medziach aj na miestach nedávnych zemných prác. Skôr sa pestoval ako na jedenie, tak ako krmivo, najmä u lesníkov pre čiernu zver. V súčasnej dobe sa začína jeho pestovanie vo svete opäť obnovovať.

    Práve u nás niektorí poľovníci zaorávali topinambur na lúkach v blízkosti lesov, aby diviačia zver nenapádala polia a neničila úrodu. To zrejme viedlo k rozšíreniu topinamburu a následne dalo zámienku k vyhláseniu topinamburu za invazívnu rastlinu.

    Že sa jedná čisto o administratívne a lobbystické opatrenie, ktoré nemá s ochranou prírody nič spoločné, o tom svedčia dva fakty. Za prvé, že v okolitých krajinách žiadny taký hlúpy zákaz nemajú a dokonca podporujú rozširovanie pestovania topinamburu a za druhé to, že už teraz oznámil predstaviteľ ministerstva novú vyhlášku, ktorá umožní pestovanie slnečnice hľuznatej. Ale iba šľachtenej. Zarezonovalo vám slovo „Monsanto“ pri slove „šľachtenej“? Nie ste jediní. A sme zrejme pri kamei úrazu.

    Topinambur rastie sám, dobre sa množí, nepotrebuje žiadnu chemickú ochranu. Teda kto si zaobstará jednu hľuzu, nepotrebuje míňať peniaze za žiadne „výdobytky poľnohospodárstva“ a teda nemusí platiť peniaze nijakej chemickej a geneticko-modifikačnej firme ani výrobcom postrekov, čo znamená, že ani vláda neuvidí žiadne peniaze za DPH. A teda takýto človek sa stáva nezávislý, čo súčasne znamená, že aj nepriateľ nášho (súčasného) štátu.

    Navyše liečivé účinky v oblasti diabetes ohrozujú príjmy nie len lekárnikov a farmaceutických koncernov, ale aj lekárov a opäť sme pri výpadkoch príjmov štátu v oblasti dane z pridanej hodnoty (za lieky).

    Uvedené informácie dávajú jasne najavo, že sa jedná čisto o účelový zákaz a týka sa nie prvej rastliny, ktorá má vynikajúce hospodárske a zdravotné využitie. Preto je dobré mať veľký dvor a na ňom ešte väčších dvoch psov.“
    http://www.mojazahradka.sk/preco-zakazali-topinambur/

    https://www.uksup.sk/oos-listina-registrovanych-odrod/

  • Maroš ďakujeme!

 5. Definitiva
 6. Ďakujeme za preloženie ďalšieho článku z môjho obľúbeného webu. Ja som to v angl. prečítala aj vypočula video Dr. Mercolu s pani Shiva z Indie.
  Len ja naivná dôchodkyňa stále si kladiem otázku: 7,8 miliardy ľudí počúva, poslúcha niekoľko rodín… Nikto sa nevzbúri…
  Bohužiaľ aj u nás je veľká neinformovanosť.
  A ešte vrchol všetkého, že tí čo vymysleli túto depopulačnú vakcínu nedovolia seba a svoje rodiny zaočkovať.
  Celá „dobrota“ je určená len pre nás „ovečky“.

 7. https://www.naturalnews.com/2020-12-14-astrazeneca-covid-19-vaccine-a-dangerous-dud.html
  AstraZeneca’s COVID-19 vaccine is a dangerous dud
  Vakcína COVID-19 od AstraZeneca je „nebezpečný nevybuchnutý náboj“

 8. https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/12/14/gates-says-bars-and-restaurants-need-to-close-another-4-to-6-months.aspx
  Gates Says Bars and Restaurants Need to Close Another 4 to 6 Months
  Gates hovorí, že bary a reštaurácie potrebujú byť zatvorené ďalších 4 až 6 mesiacov.

 9. „V době koronaviru, 5G a mRNA vakcín Dr. Charles Morgan skvěle vysvětluje, co to dohromady dokáže. Dr. Charles Morgan v roce 2018 o psycho-neurobiologii a válce: „Toto všechno je nyní k dispozici. Není to science fiction.“ “
  https://ac24.cz/-/ano-umime-vymazat-i-pozmenit-pamet-neni-to-sci-fi-varuje-dr-charles-morgan?redirect=%2F

 10. https://banned.video/watch?id=5fd7a0d29677ad7de455cefd
  HIV In The Vaccine
  HIV vo vakcíne (proti Covidu-19)
  Research reveals the vaccine attacks the immune system and fertility.
  Výskum odhaľuje, že vakcína útočí na imunitný systém a plodnosť.

 11. Nekdy po valce davali detem kombinovane injekce La Roche, dosti jich zemrelo dalsi postizeni pro zivot.
  S nastupem komunizmu jiz tyto svinarny prestaly existovat az dnes ale v daleko horsim jsou znovu uvadeny …

  Ti prebohati jsou jiz od Unora 2020 zalezli pryc od bezne civilizace, prevedene jmeni vetsinou na Svycarske F a pod.

  „Vlivni jezdi jiz alespon 15 roku s 4 identickyma cernyma autama, nikdo nevi v kterem kdo je, vcetne Bloomberga… ano, az 4 obrnene Limuziny stridajici se v poradi … s plne ozbrojency typu Black Water, samopalniky, snad horsi///

  Pry NYC je take zpustosen, vylidnen … smutny jako Berlin, Drazdany po 2. svetove valce? Na to mozete vyt velice hrdi pani Sorosove Bill & Melinda, nejak jste rychle zacali chradnout, co se s Vama pro Krista Pana zacina dejt? Zacinam mit o Vas vskutku vazne starosti, abyste prezili vzdyt Rockefeller a dalsi jiz take neni … Kde se jen nachazi?
  Pane Gattes a Spol vy jste snad Satanuv upsanec, vazal, sluzebnik, proc jste se zaprodali to nevite co vas vuebc ceka??
  Jaci jste a na co, odbornici?
  Diktatori panacci pro jeste koho?
  Jestli se vam to povede, jen trochu, bude vam naraz smutno, zacnete byt asi velice nestastni, s prazdnotou a nekdy z toho pak zesilite?

  Madarsko az Palestina dostali vakciny z Ruska, takze asi preziji, vy verite EU, NARTO, atd atd, proc jset se od 1989 tak enchali napalit, vyrabovat a ozebracit, ??

  Doslycha se, kdyz nektery z tech ESSO nekde se objevi tak nekdy, nekdy neprezije, zmizne, zeby UFONI, oni se asi vsichni dosti boji. Hure enz Francouska Revoluce?
  Kdyz treba jeli Clintonove, Barakove treba jen na Letiste tak po nekolik minut vse zustavalo paralyzovano, uzavreno …

  Palestinci, Madari dostavaji vakciny z Ruska, Svycarsko, Ukrajina asi jiz tajke odmita, takze nova moznost na preziti“

  RADEJ se prichyl tam k tomu velkemu Dubisku… Slavy Dcera…

  Je jich asi max 1 : 75000 a poskokove stale nechapou vcetne tech politiku -, aprodanbcu, ze budou na dalsich predem planovane fazi depopulace? Ze ani nakradsene penize se promeni v mucive skutecnosti? NULU?

 12. Videos
  Video result for poslech cteni zjeveni svateho jana2:20:18
  Evangelium podle Jana – Bible CZ
  YouTube · Novi Zelando
  Apr 21, 2014
  Video result for poslech cteni zjeveni svateho jana2:45:07
  Evangelium podle Matouše – Bible CZ
  YouTube · Novi Zelando
  Apr 27, 2014
  Video result for poslech cteni zjeveni svateho jana
  PREVIEW
  3:29
  Zjevení Janovo – Biblické příběhy a konec světa
  YouTube · Ježíš Kristus je jedinou cestou k Bohu
  Oct 8, 2017
  Feedback
  View all

  Pokroková revue – Volume 4 – Page 415 – Google Books Resultbooks.google.com › books· Translate this page
  Ve zjevení sv. Jana na místě dvanácte tisíců znamenaných stálo prý tam dvanácte tisíců zapečetěných. … Pater Neumann povzbudil ve mně touhu po čtení. … já jsem příliš pospíchal – přicházeli k nám na poslech i od hospodářů, ano i lidé ze …
  1908

  AKJV Bible Free Download – Authorized King James …play.google.com › store › apps › details
  AKJV Bible Free Download – Authorized King James Version The Authorized King James Version (AKJV) is an English translation of the Protestant Bible.
  Rating: 4 · ‎5 votes · ‎Free · ‎Android · ‎Reference

  RVC Bible – Reina Valera Contemporánea (Spanish …play.google.com › store › apps › details
  RVC Bible Free Download – Biblia Reina Valera Contemporánea Version The Reina Valera Contemporánea Version (RVC) is an English translation of the …

  33. neděle v mezidobí – Cyklus A – Víra.cz, Bůh, křesťanstvíwww.vira.cz › 33-nedele-v-mezidobi…
  Translate this page
  Nov 15, 2020 — Poslední služebník se na první poslech jeví jako chudák, možná neměl tolik schopností… … Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.

  čtení z písma sv. nového zákona zjevení svatého jana apoštolawww.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com › literatura › No…PDF
  Obsah: jediné prorocké knihy novozákonní vzácným darem Ducha sv. Cirkvi. Ježíš Kristus pnslíbil apoštolÍlln: ,,Když pfijde onen Duch pravdy, naučí vás všeliké …
  Missing: poslech ‎| Must include: poslech

 13. https://www.arfa.cz/bojovnice-proti-vakcinam-nalezena-mrtva-pote-co-oznamila-ze-nikdy-nespacha-sebevrazdu-pomsta-vsemocne-farmaceuticke-mafie/#.X9j-VthKgt9
  Bojovnice proti vakcínám nalezena mrtvá poté, co oznámila, že nikdy nespáchá sebevraždu. Pomsta všemocné farmaceutické mafie?

 14. Jan Jurečka

  Dobrý den,

  mohl by mi někdo moudrý a skutečně zasvěcený do problému Big Resetu odpovědět, jakým způsobem se bude řešit otázka Ruska, Číny v rámci tohoto projektu?
  Víme, že Evropa existenčně končí, a je jen otázkou času, kdy početné skupiny jiných národností ve volbách „přejedou“ evropskou kulturu? To je případ Francie, Německých Turků, Nizozemska,.
  Domnívá se však někdo, že například Rusko dobrovolně odevzdá své nerostné bohatství do společného globálního vlastnictví v rámci globálního socialismu?
  …tudíž pokud není „dořešena“ tato otázka, pak je celý článek i filozofie Big Resetu zbytečná, neboť konflikt, který by se řešil ve jménu Big Resetu, by se udál nad hlavami Evropanů a při současném zbraňovém systému do 10 dnů by 350 miliónů lidí v Evropě „zmizelo“…
  De facto,nebude co resetovat.
  Byl bych opravdu rád, pokud mi někdo kvalifikovaně odpoví.
  Děkuji
  Jan

  • Oni maji tam nasazene stenice, zradce jako na Slovensku a promyvacky mozecku… a doufaji, ze se jim podari prevrat jako od Jugoslavie, Ukrajine az po Libye… Ale po vypatrani oni mohou zaprodancum zakroutit krky a jit jeste dal na odvety… Nikdo na ne nebudem mit asi… A spaseni ma prijit z Vychodu! Je boj sdelovani az po umelou inteligenci… a jeste vice.

  • Prectete si Bibli Svatou prosim a radne alespon Zjeveni Sv Jana a dozvite se, ze k te utopii asi nikdy nedojde EU, neb neco jineho muze byt v prach jiz v lete 2022 .
   Dne 20. 7 2015 otevrel andel 7. pecet nad Ladeoceji, my tam byli!!! Pak splynul ve Slunci.. a my nasly take misto kde ta pecet byla otevrena, od smerek k Damasske Brane.

  • Odpoveďou je „truc“ Putinovho Ruska – že Hodvábnu cestu preklápa na svoju stranu a zároveň vytvára prepojenie aj cez Indiu – pôvodná Hodvábna cesta mala Indiu a Rusko obchádzať. No a keďže globalistické plány sú dlhodobé – a ide o obchodno-zdrojové vzťahy – ak s Ruskom a Indiou nepočítal Veľký reset ako s plnohodnotnými hráčmi v NWO – len ako s kolóniami – pôvodný reset v kontexte s investíciami – aj kádrovými a politickými – sa logicky /?/ neuskutoční.

   • O tom je svetoznámy Putinov prejav na summite v Mníchove – o ruskej predstave Nového svetového poriadku – nemôže fungovať bez ruského – slovanského sveta – v zmysle aj kultúrnom a etickom.

 15. Jednoduchá

  …hm, skutočne veľmi smutné s tou p.z Kalifornie – veľa o tom vedela a tak sa stala ,,nežiadúcou“ pre urč.ľudí. :-(………….vďaka aj za ostat.príspevky, pri niekt.,,zíram“ ako ten svet vlastne ,,funguje“ :-(………………………………………..

  • Nebudte smutna ona je tam kde oni nikdy se nemohou dostat, Je v pritomnosti Bozi a je stastna… Ja vim co to je byt nekolikrate mimo telo jiz na ceste ve Zlatem Tunelu vecnosti a superblaha. Nechce se vracet zpet…

   • Podľa skutočnej udalosti.
    https://www.freefilm.to/film/zazraky-z-neba

    Inak je na to aj vtip.

    Na Manhattane počas výstavby nového mrakodrapu spadlo niekoľko výškových robotníkov z konštrukcie. Zabiii sa všetci, až na jedného – pôvodom Slováka. Médiá sa toho chytili ako zázraku. Pri interwiev s preživším Slovákom Slovák poprel, že by išlo o zázrak – bežne u nás padajú ľudia z vysokých stromov pri oberaní šišiek, alebo sa opití zrútia niekde do rokliny a nič sa nedeje. Jeden ironický novinár sa spýtal Slováka, či by si to trúfol teda zopakovať! Slovák na to – „A kto mi zaručí, že spadnem znovu na hlavu?!“

 16. Maros najdeme reseni rostliny s megavyrobou Kysliku a tim je CO2 navzdy vyresen a nemusi dojit k depopulaci? Comajio v Lednici za vzacne stromy na dosloechteni? Teda treba jen extra osvit a nejake upravy??? Pry rakos, bambus ma nejvetsi spotrebu CO2, Chci vysadit neci=o co nevyroste ale vyse nez 2.5 m… aby nestinily solarky. Orech a moiruse jsou vynikajici miluji vuni orechu. a pod.

  • Orech je pre svoje okolie podobný problém ako agát. Podľa výrobcov kompostov – lístie orechov odhníva najpomalšie, konáriky zotlejú približne za 15 rokov. Preto naši starí sadili orechy mimo gruntu.

   Orech je inak dobrý repelent proti komárom /pri besiedke/ – sušené lístie sa dá fajčiť. V posledných 2 rokoch tu máme problém s černením plodov – oplodie plné červíkov – následná mikrobiálna nákaza prechádza na plody. A je to všade – v živote u nás taká kalamita nebola – nejaký import vrtivky orechovej. Orechy sú významný potravinový zdroj.

   Čo spôsobuje černenie plodov orechov?
   [Prehľadávať doménu http://www.floraservis.sk/dokumenty/Orechy_cernenie plodov orechov 03_2019.pdf] https://www.floraservis.sk/dokumenty/Orechy_cernenie plodov orechov 03_2019.pdf
   Ak sa černenie plodov orechov objaví až v letných mesiacoch (júl až september), pôvodcom sú larvy vrtivky orechovej (Rhagoletis completa) , ktorej muchy sa roja od poslednej dekády júna až do konca leta a samičky zapúšťajú

   Takže – namiesto orechov v odľahlej časti záhrady pri ceste som dal prednosť morušiam čiernym veľkoplodým. S nimi je ten problém – priestorový, že po desiatkach rokov sa ich kmeň rozpadne ale jednotlivé časti žijú ďalej ďalšie storočia – len ľudia toto nepoznajú a považujú takýto strom za mŕtvy. Účel tohto rozpadu nepoznám, ale mohlo by to byť podľa teórie symbiózy s určitými hubami niečo ako autovakcinácia – vyprovokované zranenie, ktoré potom produkuje obranné látky proti škodcom a pomáha iným stromom v okolí.

   Ad „Comajio v Lednici za vzacne stromy na dosloechteni? Teda treba jen extra osvit a nejake upravy??? Pry rakos, bambus ma nejvetsi spotrebu CO2, Chci vysadit neci=o co nevyroste ale vyse nez 2.5 m… aby nestinily solarky.“ – odporúčam okrasné ostrice ako okrasa čínska – rastie v hniezdach – trstnatá, nie výbežkatá. Odumretá sa dá využiť ako pomerne trváca podstielka, mulč, technická rastlina. Je trochu náročnejšia na vodu ako ostatné príbuzné, ale je dekoratívna – z pohľadu pozorovateľa ju odporúčam sadiť – pozorovatel-tráva-Slnko – keď cez jej biele pásiky presvitá Slnko – je to nádhera. Trávy v záhrade symbolizujú slobodu „ako vietor“ – keď krásne šuštia a hýbu sa.

   Žiaden šáchor v záhrade! – žiaden pabambus – lebo sa z toho zblázniš – som to u tety vykopával po prsia hlboko. Pabambus trhá betón!

   https://www.lumigreen.sk/eshop/ozdobnica-cinska-alligator-kont-1-l/p-4771136.xhtml

   https://www.lumigreen.sk/eshop/okrasne-travy/c-67.xhtml

   Ešte existuje nádherná tráva – základ je slamovo okrová farba a priečne pásiky béžovo hnedošedé – tigria tráva, už neviem botanický názov – naposledy som ju videl pred 40 rokmi v arborete v Brne a pred 30 rokmi v záhradníctve v Blave – tri steblá v kvetináčiku za 150 korún. No – neviem, či som nezaváhal.

   Osobne zháňam ružu mošusovú – pozor nie damascénsku – šibnutá matka mi ju zničila u nej na balkóne – jeden kvet rozvoňal niekoľko bytov okolo. Je plnokvetá svetlofialová a tŕne má ako „chlpy“ – ako ruža bedrovníkolistá /ako maliny/. Pravú mošusovú nenájdete zobrazenú ani na internete. Zo socíku známe parfémy z 80-tych rokov – Divoká láska – Moschus Wild Love od Fabergé.
   3% stojí desiatky eur
   https://www.ebay.de/b/Moschus-Wild-Love-Parfums/bn_7005715539

   Náhrady
   https://www.preis.de/index.htm?AKT=sem&search=ich+moschus+wild+love+parf%FCm%F6l&af=1&d=4&w=13&y=2018&preis_aff_id=0000-bing_golf-1111&impid=210&srcid=32&proex=amzde,ebyde&br=0&mtype=b&msclkid=2e01071b58a9143baff158c2a9d59107&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=46&utm_term=ich%20moschus%20wild%20love%20parf%C3%BCm%C3%B6l&utm_content=ich%20moschus%20wild%20love%20parf%C3%BCm%C3%B6l

   Z detstva si pamätám, že babka používala na písanie listov na sviatky do zhraničia okrasný atrament, ktorý po vyschnutí hádzal zlaté a dúhové odlesky a úžasne voňal mošusom. Je to veľmi euforizujúca vôňa a mám ku nej silné pozitívne asociácie. Ruža bedrovníkolistá vonia ako najluxusnejšia kurtizána – je to základ pre šľachtenie všetkých voňavých ruží /anglických/ – mošusová je pravdepodobne kríženec damascénskej a bedrovníkolistej – chcelo by to prieskum DNA. Čaj z čiernych šípok bedrovníkolistej má farbu českých granátov a úžasnú orientálnu chuť. V Bratislave sa vyskytuje na Dúbravskej hlavici – treba si zobrať odkopky z rôznych lokalít – vyžaduje cudzosprašné opelenie – lebo len jeden klon potom produkuje minimum šípok. Včely sa idú z tejto ruže zblázniť. Treba sadiť do prírody – aj ako úkrytovú a medonosnú rastlinu.

   • Len mi napadlo – ak je orechové lístie zaručeným repelentom – sušené čerstvé listy sa používajú proti skriňovým moliam – či by to prinieslo nejaký efekt – napadané lístie z minulého roku vysušiť a uložiť a v období rojenia vrtiviek ním dymiť pod stromom – ono aj ten dym zanecháva nejaké reziduá obranných látok. ??? Čiže – nespaľovať ho hneď na jeseň – ale až na budúci rok v lete.

 17. Šarocká Beáta

  Tak čo máme robiť aby nedošlo k tomu resetu sveta?

  • Jednoduché – nepodriaďovať sa. Ani Satan nemôže vziať vašu dušu bez toho, aby ste súhlasili. Ani upír nemôže vojsť do vášho domu bez toho, aby ste mu dovolili vstúpiť. Videli ste hororový film „Let me in“ z roku 2010?

Pridajte komentár

*