Elektronické cigarety a ich negatívny vplyv na vaše zdravie


Print Friendly, PDF & Email

Aromatizované náplne elektronických cigariet poškodzujú krvné cievy

Na rozdiel od tradičných horľavých cigariet, ktoré emitujú nepríjemný, obťažujúci zápach, fajčenie elektronických cigariet (e-cigariet) neprodukuje takmer žiaden zápach a zvyčajne je nesprávne považované za neškodné na ľudské zdravie.

Spoločnosti, ktoré vyrábajú tabakové výrobky, vytvárajú intenzívne a manipulačné reklamné kampane, ako aj reklamné tlačoviny. Ich cieľovou skupinou sa už okrem dospelých, stali aj deti a mládež.

Žiaľ, aj nefajčiari, ktorí sa nachádzajú v blízkosti fajčiara, i keď fajčí „len e-cigaretu“ sú vystavení účinkom toxického nikotínu, ťažkých kovov, jemných častíc zo spaľovania a formaldehydov, emitovaných z týchto zariadení.

Zatiaľ čo počet fajčiarov, ktorí fajčia tradičné cigarety poklesol, počet dospievajúcich, ktorí používajú elektronické cigarety, známe tiež pod názvom „vaping“, sa neustále zvyšuje.

Údaje z relevantných výskumov naznačujú, že dospievajúci, ktorí fajčia elektronické cigarety, sa stávajú náchylnými aj na fajčenie skutočných cigariet.

V súčasnej dobe prevláda názor, že elektronické cigarety nevystavujú ľudí tisíckam toxických zlúčenín, ktoré bežná horľavá cigareta obsahuje. Vedci však až teraz začínajú objavovať toxické látky, ktoré sú obsiahnuté v náplniach do e-cigariet.

Z určitého hľadiska sú tieto alternatívne výrobky na fajčenie, dopĺňané človekom vyrobeným, náhradným „tabakom“ rovnako nebezpečné pre zdravie, ako tradičné cigarety.

Výskumom sa ukázalo, že tekutina, ktorá sa používa na aromatizovanie náplne do e-cigarety, poškodzuje kardiovaskulárny systém človeka.

Arómy pridávané do náplní e-cigariet poškodzujú kardiovaskulárny systém

Podľa štúdie, ktorú realizovala lekárska fakulta Bostonskej univerzity, môže tekutina, ktorá sa používa na aromatizovanie e-cigariet, vyvolať skoré príznaky kardiovaskulárnych ochorení vedúcich k infarktu myokardu, mŕtvici a dokonca aj k smrti.

Vedci zistili, že zmeny sa takmer okamžite objavujú na bunkovej úrovni. Aromatické prísady sú populárne predovšetkým v populácii dospievajúcich, ktorí sa často radšej rozhodnú pre fajčenie e-cigariet. Uprednostňujú ich pred tradičnými cigaretami.

Zatiaľ čo zdravotné účinky tradičných cigariet a vodných fajok sú dobre známe, nebezpečenstvo účinkov e-cigariet sa začína teraz ešte len študovať.

Jedným z kľúčových faktorov výskumov je priame testovanie účinku výhradne len arómy, pridávanej do náplní e-cigariet. Predmetom tohto testovania sú také hladiny týchto aróm, aké sa pravdepodobne dosiahnu až vo vnútri ľudského tela.

Podľa Jessicy Fetterman, PhD, vedúcej výskumu, boli určité kritériá vyhodnocované už počas zberu údajov. A už v tomto štádiu výskumu boli detekované prvé zmeny v organizme, ktoré jednoznačne vedú k vzniku srdcovocievnych ochorení.

Výskumníci použili endoteliálne bunky, ktoré tvoria výstelku krvných ciev. Odobrali ich od dvoch skupín ľudí. Jedna skupina pravidelne používala tradičné cigarety s mentolovou príchuťou a druhá používala tabakové cigarety bez príchute.

Vedci porovnali bunky oboch skupín fajčiarov s bunkami dobrovoľníkov, ktorí neboli fajčiari. Bunky ani jednej z dvoch skupín fajčiarov neboli schopné vykonávať kľúčovú funkciu organizmu, ktorou je produkcia oxidu dusnatého.

Je to bezfarebný plyn, ktorý telo používa na dilatáciu krvných ciev. Bunky nefajčiarov nemajú s produkciou oxidu dusnatého žiaden problém.

Keď boli bunky nefajčiarov vystavené priamym účinkom mentolu, stalo sa to isté. Vedcom to poskytlo východiskový bod, východiskovú hodnotu, ku ktorej porovnávali účinky aromatických prísad, pridávaných do náplní bežne používaných e-cigariet.

Testovaných bolo týchto deväť chemických aróm:

 • Mentol (fefermint),
 • Acetylpyridín (spálená aróma, ktorá napodobňuje chuť tradičnej cigarety),
 • Eukalyptus (chladiaca korenina)
 • Eugenol (klinčeky),
 • Cinamanaldehyd (škorica),
 • Diacetyl (maslo),
 • Vanilín (vanilka),
 • Dimetylpyrazín (jahody),
 • Izoamyl acetát (banán).

Výskumníci potom vystavili endoteliálne bunky pôsobeniu rôznych úrovní týchto deviatich aróm. Chemikálie boli ohrievané na rovnakú teplotu, aká by sa vytvárala v zariadeniach elektronických cigariet pri ich fajčení.

Pri najvyššej, najintenzívnejšej expozícii, chemikálie vyvolali úplne usmrtenie buniek. Na nižšej úrovni vystavenia týmto chemikáliám bolo zistené zhoršenie produkcie oxidu dusnatého a odštartovanie zápalových procesov.

J. Fetterman komentovala dôležitosť štúdie a povedala nasledovné:

„Naša štúdia naznačuje, že aromatické prísady používané v samotných tabakových výrobkoch, akými sú napríklad e-cigarety, sami o sebe, spôsobujú poškodenie kardiovaskulárneho systému.

To by mohlo mať vážne dôsledky, pretože dochucované tabakové výrobky sú najpoužívanejšími výrobkami, predovšetkým medzi mládežou.“

Ešte k tomu dodala:

„Zvýšená náchylnosť na zápal a strata oxidu dusnatého sú niektorými z prvých zmien, ku ktorým dôjde. Spektrum zdravotných rizík je rozsiahle.  

Dosahuje až k srdcovo-cievnym ochoreniam a udalostiam, akými sú infarkt a mŕtvica. Preto sú zápaly a strata oxidu dusnatého považované za predčasné prediktory srdcových ochorení.

Naše zistenia napovedajú tomu, že tieto aromatické prísady spôsobujú vážne zdravotné dôsledky.“

Deti sú trhom pre tabakový priemysel

Vo svojej honbe za rastom spotrebiteľskej základne v prostredí, kde počet ľudí, ktorí fajčia tradičné cigarety, klesá, tabakové spoločnosti predávajú svoje výrobky na nový trh – deti.

Zatiaľ čo vedci dokazujú, že e-cigarety predstavujú zdravotné riziká, ktoré sú väčšie, ako sa pôvodne predpokladalo, spoločnosti sa ženú za ziskom a vedome spôsobujú otravu ďalšej generácii.

Americký Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) a Federálna obchodná komisia (FTC) vsádzajú svoje zdroje na značkovanie výrobkov, pričom používajú rovnaké farby a obaly, aké sa dávajú bežne na šťavy a cukríky, predávané deťom.

Jeden výrobok, Twirly Pop, je dokonca zabalený do obalu so zobrazenou lízankou. „E-tekutiny“, aromatizované tekutiny používané na dopĺňanie do e-cigariet, sú kombináciou nikotínu, arómy a ďalších zložiek, ktoré pri požití, fajčení môžu spôsobiť otravu a smrť, najmä v prípade malých detí.

Takmer 8 300 detí vo veku do 6 rokov bolo podľa údajov Národného systému údajov o jedoch otrávených e-tekutinami v období od januára 2012 do apríla 2017.

Počet detí vystavených účinkom aromatických náplní do e-cigariet sa po januári 2015 znižoval. Vedci to pripisujú čiastočne federálnym zákonom o povolenom balení, ktorému deti odolajú.

Až dovtedy výrobcovia sami dobrovoľne nevytvorili obaly, ktoré sú prijateľné pre deti, ani napriek tomu, že medzi rokmi 2012 a 2015 došlo k nárastu počtu otrávených detí o 1  398 % z tekutej náplne do e-cigariet.

Rastúca popularita e-cigariet zvyšuje zdravotné riziká, najmä vo vzťahu k malým deťom, u ktorých je 2,5-násobne vyššia pravdepodobnosť ťažkých následkov na zdravie, ako u detí, ktoré sú vystavené účinkom tradičných, horľavých cigariet.

Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) a Federálna obchodná komisia (FTC) sa obávajú, že toto riziko vzrastie tým, že výrobok je zabalený tak, aby pripomínal cukríky a džúsy.

Agentúry navyše obmedzujú predaj Juul e-cigariet neplnoletým spotrebiteľom. Výrobok „iPhone e-cigs“, pripomína USB kľúč, slabo dymí, má ovocnú arómu a dá sa ľahko schovať pred rodičmi a učiteľmi.

Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) tiež požaduje, aby laboratóriá Juul vydali dokumentáciu o svojom marketingu, cieľových skupinách, toxikológii a procese vývoja.

Snahou FDA je overiť vyhlásenie výrobcu, že tento výrobok nie je úmyselne uvádzaný na trh pre deti.

Asistent správcu pre študentské služby vo veľkej štátnej škole v Chicagu dúfa, že pomocou tohto kroku sa na verejnosť dostanú informácie o rizikách, ktoré vyparovanie arómy z JUUL spôsobuje.

Zároveň bude možné túto spoločnosť brať na zodpovednosť za zdravotné riziká, ktoré spôsobuje mladým ľuďom.

FTC požaduje prijatie okamžitého opatrenia proti zavádzajúcemu označovaniu výrobkov

Federálna obchodná komisia (FTC) vo svojej tlačovej správe oznámila, že začala rozsiahlu celoštátnu tajnú operáciu, ktorej cieľom je nájsť maloobchodné predajne, ktoré predávajú e-cigarety, najmä výrobky Juul, maloletým.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

V snahe prinútiť výrobcov, aby zmenili kategorizáciu a označovanie e-tekutín, aby sa tak veľmi nepodobali na výrobky pre deti (netabakové), FTC a FDA pripomenuli spoločnostiam to, že spôsob, akým „označujú a/alebo propagujú svoje výrobky, napodobňuje potraviny, ktoré sú vhodné pre deti, je falošný a zavádzajúci.“

FTC pripomína, že je orgánom, ktorý spadá pod zákon o federálnej obchodnej komisii, ktorý zakazuje nekalú, zavádzajúcu alebo klamlivú reklamu.

Výrobcovia dostali 15 dní na to, aby reagovali zmenou svojich plánov v oblasti označovania alebo balenia výrobkov. Agentúry varujú, že v prípade, ak spoločnosti nebudú reagovať a neprijmé opatrenia, môže to viesť k ďalším krokom FTC, vrátane zablokovania produktu alebo súdnych príkazov.

Okrem toho Scott Gottlieb, komisár FDA, povedal novinárom, že by bolo dosť ťažké predstaviť si, že určité výrobky nie sú určené deťom, pretože obaly imitujú presne tie predmety, ktoré často deti spotrebúvajú.

Propagátori aromatických náplní do e-cigariet kopírujú pravidlá hry veľkých tabakových výrobcov

Tabakový priemysel využíval silné a účinné reklamné kampane na to, aby si vytvoril obrovskú spotrebiteľskú základňu, ktorá bude závislá od jeho produktov.

Zdá sa, že elektronické cigarety kráčajú presne v tých istých šľapajach. Používajú niektoré z tých istých reklamných taktík, aké boli používané pre tradičné tabakové výrobky a teraz je už ich používanie zakázané.

Zatiaľ čo tradičné reklamy na cigarety boli zamerané na dospelých, tieto uhladené taktiky sa teraz využívajú na získavanie nových spotrebiteľov v rámci pediatrickej populácie (deti a mládež do 18 rokov).

Mnohé staré reklamy na tradičné cigarety používali ako svojich hovorcov celebrity, ako napríklad Garyho Coopera a Marléne Dietrich, ktorí zvyk fajčiť prezentovali ako niečo trendové a úžasné.

Elektronické cigarety používajú hercov, televízne osobnosti a hudobníkov, aby deťom ukázali to isté a naviedli ich na to isté.

Reklamy na časopisoch ukazujú robustných mužov a očarujúce ženy, čo podsúva teenagerom dojem, že tí, ktorí sú mužní, sexy alebo rebelanti, by mali fajčiť elektronické cigarety.

Spoločnosti vyrábajúce e-cigarety sponzorujú športové podujatia a hudobné festivaly podobne, ako to kedysi robili ich tabakové náprotivky. Sponzorovanie a propagácia cigariet je zakázaná, ale značky e-cigariet sponzorujú automobilové preteky z vlastných zdrojov.

V roku 2009 federálny zákon zakázal cigarety, na ktorých boli zobrazené ovocia a cukrovinky, aby pomohol znížiť počet detí, ktoré boli pokúšané na to, aby začali fajčiť cigarety.

Dnes, tekutiny, ktoré sú vkladané do náplní e-cigariet sú miešané na také chute, ktoré oslovujú zákazníkov (existujúcich a potenciálne budúcich), ktorí majú radi cukor.

Apollo Vapors ponúka Almond Joyee (mandľová radosť), „chuť sladkej tyčinky bez kalórií!“ a vôňu francúzskej vanilky, ktorá „je ako zahryznutie do lahodne sladkého vanilkového koláčika.“

Marketing používa karikatúry a nalieha na svojich zákazníkov, aby vymenili značky a neprestali fajčiť.

Robia to tak isto, ako to robili reklamy na skutočné cigarety, keď vyvíjali tlak na svojich zákazníkov reklamami typu: „Vzhľadom na to, čo som počul, som sa rozhodol, že buď prestanem fajčiť alebo budem fajčiť to pravé. Fajčím Pravdu.“

Reklama na modrú cigaretu hovorí: „Prečo prestať? Prejdi na Blu.“

Reklamy sú budované na mylnej predstave, že mnohí teenageri sa domnievajú, že fajčenie e-cigarety  je neškodné.

Iróniou je, že tie isté spoločnosti, ktoré presvedčili lekárov, aby odporúčali fajčenie ako nástroj na zaháňanie úzkosti, teraz predávajú podobné výrobky novej generácii spotrebiteľov.

Pritom veľmi dobre vedia, že to, čo sa zmenilo, je len balenie. Zatiaľ čo sa spoločnosť začne po desaťročiach vzdelávania vyhýbať tradičným cigaretám kvôli významným nebezpečenstvám, ktorým vystavujú svoje zdravie, zdá sa, že fajčenie e-cigariet je akceptované.

Titulky nerozprávajú príbeh

Všeobecná správa o chirurgii z roku 2016 uviedla, že e-cigarety sú hlavným ohrozením v oblasti verejného zdravia. Toto tvrdenie je podopreté tým, že ich používanie sa v období od roku 2011 do roku 2015 u študentov stredných škôl zvýšilo o ohromujúcich 900 %.

I keď titulky správ uvádzajú, že počet ľudí, ktorí fajčia e-cigarety je na ústupe, odhaduje sa, že 3 milióny dospievajúcich stále fajčia e-cigarety.

To predstavuje pokles iba o 11,3 % od roku 2015 a treba to porovnať s 900 % nárastom za predchádzajúce štyri roky. Správy o klesajúcom počte sú založené na tomto miernom poklese.

Keď vezmeme do úvahy počet dospievajúcich, ktorí fajčia e-cigarety, mali by sme si uvedomiť, že neexistuje žiadna bezpečná úroveň vystavenia ľudského organizmu tabakovým výrobkom, či už bez dymu, alebo s dymom.

Mladí ľudia, ktorí začínajú používať elektronické cigarety, veľmi pravdepodobne začnú fajčiť aj klasické cigarety. Túto obavu podporujú výsledky niekoľkých štúdií.

Údaje hovoria o tom, že študenti, ktorí fajčia elektronické cigarety, neskôr prejdú na fajčenie klasických, horiacich cigariet. Opačne to ale nefunguje. O rizikách používania elektronických cigariet napísali vedci toto:

„Napríklad dospievajúci, ktorí fajčia elektronické cigarety to s najväčšou pravdepodobnosťou robia  kvôli faktorom, ktorými sa vyznačujú elektronické cigarety. Napríklad kvôli tomu, že si myslia, že e-cigarety sú menej škodlivé ako bežné cigarety.

Svoje v tom zohráva aj to, že aromatizované náplne do e-cigariet sú dostupné, a to je obzvlášť príťažlivé pre mládež. Najhoršie na tom celom je to, že obmedzenie prístupu mládeže k elektronickým cigaretám je takmer nulové.“

Aj riziko návykového správania sa dospievajúcich narastá. Je to spôsobené tým, že dospievajúci sú vystavení nikotínu. Výskumníci z Perelmanovej lekárskej fakulty na univerzite v Pennsylvánii použili model zvieraťa, aby demonštrovali to, že keď je organizmus vystavený nikotínu ako dospievajúci, začne piť viac alkoholu ako dospelý, ktorý nebol vôbec vystavený účinkom fajčenia.

Expozícia nikotínu zmení neurologické obvody v dráhach mozgu, ktoré súvisia s pocitom satisfakcie a odmeňovania jednotlivca. Ďalšie štúdie preukázali podobné výsledky.

Podávanie nikotínu v čase dospelosti nevyvolalo identickú zmenu vo funkcii inhibičného obvodu stredného mozgu tak ako expozícia počas adolescencie.

Vedci zistili, že zmeny, ktoré nastávajú počas prenosu neurotransmiterov, zodpovedajú za signály počas stresu alebo pri rozpoznávaní odmeny.

Dlhodobé zmeny centra odmeňovania v strednom mozgu sa môžu stať vstupnou bránou k iným návykovým látkam, ako je kokaín, heroín a morfín.

Aj pasívni fajčiari sú postihnutí toxickými látkami, ktoré sú obsiahnuté v náplniach do e-cigariet

Nedostatok agresívneho zápachu z elektronických zariadení na fajčenie, viedol k väčšej miere akceptovania fajčenia na verejných miestach. Nič menej, ani pasívni fajčiari nie sú imúnni voči zdravotným rizikám súvisiacim s fajčením elektronických cigariet.

Je dokázané, že elektronické zariadenia na fajčenie produkujú významné hladiny olova, niklu, chrómu a horčíka.

Zatiaľ čo výsledky boli v súlade so zisteniami iných štúdií, výskumníci zistili, že vtedy, keď bola tekutina v náplniach vystavená procesu ohrievania, uvoľňovali sa väčšie množstvá toxínov.

Takmer 50 % vzoriek výparov uvoľňovaných pri fajčení e-cigariet obsahovalo hladiny olova, ktoré boli vyššie, než limity stanovené Agentúrou na ochranu životného prostredia USA.

Inhalované olovo môže napadnúť ľudský  mozog a nervový systém, obličky, pečeň a kosti.

Aerosól obsahujúci nikotín produkovaný elektronickými zariadeniami na fajčenie, takisto obsahuje jemné častice, ktoré sa ľahko vstrebávajú inhaláciou aj do tela osôb, ktoré sa nachádzajú v blízkosti fajčiacej osoby.

Dym, vznikajúci horením náplne v elektronickej cigarete, obsahuje aj acetaldehyd a formaldehyd. Obe sú známymi karcinogénmi.

Aspoň jedna z testovaných vzoriek obsahovala desaťkrát viac týchto toxínov, než koľko sa ho našlo v tradičných cigaretách. FDA zistila aj to, že nemrznúce chemikálie, ktoré sa nachádzajú v náplniach e-cigariet sú ďalším známym karcinogénom.

Výpary z „druhej ruky“, čiže tie, ktoré inhaluje pasívny fajčiar, môžu obsahovať najmenej 10 chemikálií identifikovaných na kalifornskom zozname reprodukčných toxínov a karcinogénov, ktoré sú definované Zákonom o právach nefajčiarov v USA.

Pravdepodobne najznámejšou z nich je diacetyl, jedna z aromatických látok testovaných v prebiehajúcej štúdii, ktorá preukázala škodlivý účinok diacetylu na krvné cievy.

Táto chemikália spôsobuje aj známe poškodenia dýchacieho systému a trvalé zjazvenie dýchacích ciest.

Počet dospievajúcich, ktorí používajú elektronické zariadenia na fajčenie a v dôsledku toho trpia ohrozením svojho zdravia, je kritickým problémom verejného zdravia a výhľadovo ohrozuje zdravie každého spoločenstva.

Správa Americkej pľúcnej asociácie zverejnila v roku 2018 Správu o kontrole tabaku. V nej požaduje realizáciu významných a dôležitých krokov zo strany štátnych a federálnych agentúr, ktoré budú eliminovať používanie tabaku.

Cieľom je zamedziť nárastu počtu úmrtí spôsobených tabakom, ktorým sa dá predísť, a tým zároveň znížiť bolesť a utrpenie, ktoré zažívajú fajčiari a ich rodiny.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Prosím , sú teraz v predaji dalsie elektricke cigarety, ktore sa nenaplnaju zmesou, ale vkladá sa tam takova malinka cigaretka s tabakom. Tato cigareta sa nabija elektrinou. Možete mi o tom nieco napisat, prosim? Velmi mna zaujima , co to vsetko sposobuje.

  Dakujem vam za vasu odpoved, ktoru by som prosila na moj email.
  Velmi dakujem za kazdu informaciu.
  S pozdravom
  Danuse

Pridajte komentár

*