V Merkelovej Nemecku prepuká obrovský škandál kvôli Drostenovmu PCR testu


Print Friendly, PDF & Email

V Merkelovej Nemecku prepuká obrovský škandál kvôli Drostenovmu PCR testu

Veľmi vychvaľovaný nemecký model režimu Angely Merkelovej na zvládanie pandémie COVID-19 sa teraz potýka so sériou potenciálne zničujúcich škandálov.

Tie smerujú priamo k podstate testovania a zdravotných odporúčaní, používaných na vyhlasovanie drastických ekonomických lockdownov a následne de-facto povinných očkovaní.

Škandál v Merkelovej poradnej skupine

Škandály sa týkajú hlavne profesora zo samého stredu Merkelovej poradnej skupiny pre koronavírus.

Dôsledky však ďaleko presahujú nemecké hranice a siahajú až k samotnej Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) a jej globálnym odporúčaniam.

Celý prípad Svetovou zdravotníckou organizáciou nariadených uzavretí podnikov, škôl, kostolov a iných spoločenských arén na celom svete vychádza z testu zavedeného, prekvapujúco skoro, počas koronavírusovej ságy v čínskom Wu-chane.

Dňa 23. januára 2020 publikoval vo vedeckom časopise Eurosurveillance európskeho Centra pre prevenciu a kontrolu ochorení Dr. Christian Drosten (na úvodnom obrázku) spolu s niekoľkými kolegami z Berlínskeho virologického inštitútu v nemocnici Charité a šéfom malej berlínskej biotechnologickej spoločnosti TIB Molbiol Syntheselabor GmbH štúdiu, tvrdiacu, že vyvinuli prvý účinný test na zistenie toho, či je niekto infikovaný novým koronavírusom.

Ten bol len niekoľko dní predtým prvýkrát identifikovaný vo Wu-chane. Drostenov článok mal názov „Zistenie nového koronavírusu 2019 (2019-nCoV) testom RT-PCR“ (Eurosurveillance 25(8) 2020).

Správa bola s okamžitým odporúčaním prijatá skorumpovaným generálnym riaditeľom WHO Tedrosom Adhanomom, prvým doktorom vo vedení WHO, ktorý nie je lekár.

Odvtedy sa Drostenom odporúčaný test na vírus, zvaný Real-Time (v reálnom čase), alebo tiež RT-PCR test, šíril po celom svete ako najpoužívanejší protokol určovania toho, či človek môže mať ochorenie COVID-19.

Vedci žiadajú anulovať Drostenov článok

27. novembra 2020 veľmi rešpektovaná medzinárodná skupina 23 virológov, mikrobiológov a vedcov z príbuzných odborov uverejnila žiadosť, aby časopis Eurosurveillance anuloval Drostenov článok z 23. januára 2020.

Ich dôkladná analýza je usvedčujúca. (Odkaz na ňu nájdete TU). Ide o skutočne odborné posúdenie.

Drostena a jeho stúpencov obviňujú z „fatálnej“ vedeckej nekompetentnosti a chýb pri zavádzaní ich testu.

V prvom rade, ako odhaľujú kritizujúci vedci, štúdia, ktorá stanovila používanie Drostenovho PCR testu na wu-chanský kmeň koronavírusunebola pred svojím uverejnením v časopise Eurosurveillance nikdy podrobená odbornej kritike.

Napriek tomu následne v nepatričnej náhlivosti bol test prijatý Merkelovej vládou a WHO na celosvetové používanie, čo viedlo v globálnom rozmere k prísnym lockdownom a ekonomickej a spoločenskej katastrofe.

Kritici poukazujú na to, že:

„Corman-Drostenova štúdia bola do časopisu Eurosurveillance dodaná 21. januára 2020 a na uverejnenie prijatá 22. januára 2020 a 23. januára 2020 už bola štúdia na internete.“

Neuveriteľné je, že Drostenov testovací protokol, ktorý poslal WHO v Ženeve 17. januára, WHO oficiálne odporučila ako celosvetový test na stanovenie prítomnosti wu-chanského koronavírusu dokonca ešte predtým, než bola publikovaná štúdia!

Odborne posúdiť štúdiu nie je možné za 1 deň!

Ako poukazujú kritizujúci autori, pri téme takej komplikovanej a dôležitej pre svetové zdravie a bezpečnosť, nie je možné skutočné 24-hodinové „odborné posúdenie“ od aspoň dvoch odborníkov v odbore.

Kritici poukazujú na to, že Drosten a jeho spoluautorka Dr. Chantal Reuskenová nepriznali do očí bijúci konflikt záujmov. Obaja boli aj členmi redakčnej rady časopisu Eurosurveillance.

Navyše, ako uvádza BBC a štatistiky Google, 21. januára bolo na celom svete pripísaných wu-chanskému vírusu celkovo iba 6 úmrtí.

Pýtajú sa:

„Prečo autori prijali test pre laboratóriá verejného zdravotníctva, keď v tom čase neexistoval žiadny skutočný dôkaz naznačujúci, že je epidémia rozšírenejšia, než sa pôvodne myslelo?“

Ďalším spoluautorom Drostenovej štúdie, ktorý Drostenovmu PCR protokolu dodal krytie zdanlivej vedeckej dôveryhodnosti, bol Olfert Landt, šéf spoločnosti Tib-Molbiol v Berlíne, ktorá vyvíjala test.

Ich test je dnes predávaný s požehnaním WHO v stovkách miliónov kusov. Tento trefný fakt ale v Drostenovej štúdii nepriznal ani Landt.

Určite na tom nie je nič podozrivé či nepatričné?

Bolo by relevantné vedieť, či Drosten, hlavný vedecký poradca Merkelovej pre ochorenie COVID-19, de facto nemecký „Tony Fauci“, nedostáva percentá za každý test predaný spoločnosťou Tib-Molbiol v ich globálnej marketingovej dohode so spoločnosťou Roche.

Falošne pozitívni (zdraví označení za chorých)?

Od konca januára 2020 nás svetové mainstreamové média zaplavujú desivými hodinovými aktualizáciami „celkového počtu infikovaných koronavírusom“. Zvyčajne len jednoducho pripočítajú každodenný nárast k celosvetovému počtu „potvrdených prípadov“, ktorých je momentálne vyše 93 miliónov (k 14.1.2021).

Alarmujúce, ale čo sa toho faktu týka, ako poukazuje Pieter Borger a jeho kolegovia a vedeckí spolupracovníci, „počet potvrdených prípadov“ je nezmyselné číslo. Prečo?

Borgerova správa identifikuje to, čo v Drostenovej štúdii z konca januára považuje za „fatálne problémy“. Vyberáme tie najočividnejšie, aby ich ľahko pochopila aj väčšina bežných ľudí.

Drosten a jeho spoločníci poskytli mätúco nešpecifikované sekvencie primeru a sond (génové sekvencie, ktoré test hľadá v odobratej vzorke).

Kritici uvádzajú, že:

„Tento vysoký počet variantov je nielen nezvyčajný, ale pre laboratóriá aj veľmi mätúci. Týchto šesť nešpecifikovaných pozícií by mohlo ľahko viesť k návrhu niekoľkých rôznych alternatívnych sekvencií primerov, ktoré nesúvisia so SARS-CoV-2

Mätúci nekonkrétny opis v Corman-Drostenovej štúdii sa nehodí na štandardný operačný protokol. Tieto nešpecifikované pozície mali byť navrhnuté jednoznačne.“

Ďalej dodávajú, že:

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

 „Metóda RT-PCR sa pre prvotnú diagnostiku ochorenia neodporúča. To je dôvod, prečo RT-PCR test používaný v klinickej praxi na zistenie ochorenia COVID-19 nie je indikovaný pre diagnostikovanie COVID-19 na pravidelnej báze.“

Cykly amplifikácie sú stanovené škandalózne vysoko

No ešte usvedčujúcejším pre Drostena je fakt, že sa nikde nezmienil o tom, kedy je test pozitívny alebo negatívny alebo čo definuje vlastne pozitívny alebo negatívny výsledok!

Borgerova správa uvádza:

„Tieto typy virologických diagnostických testov musia byť založené na SOP (štandardnom operačnom protokole), vrátane validovaného a fixného počtu PCR cyklov (Ct hodnota), po čom sa vzorka pokladá buď za pozitívnu, alebo negatívnu.

Maximálna primerane hodnoverná Ct hodnota je 30 cyklov. Pri Ct nad 35 cyklov treba očakávať rýchlo rastúce počty falošne pozitívnych výsledkov (čiže nenakazení ľudia, ktorých test mylne označí za infekčných)…

Vedecké štúdie dokazujú, že pri hodnotách Ct 35 sú zisťované len neinfekčné (mŕtve) vírusy.“

WHO a Drosten odporúčajú Ct 45 cyklov a údajne tak v súčasnosti robia aj predstavitelia nemeckého zdravotníctva. Niet sa čo čudovať, že pri rastúcom počte testov na prahu zimnej chrípkovej sezóny počet PCR „pozitívnych“ v Nemecku a inde prudko stúpa.

Ako poukazujú kritizujúci autori, keby zdravotnícke úrady špecifikovali ako maximum 35 cyklov, počet pozitívnych na koronavírus by nebol ani 3% súčasného počtu!

Poznamenávajú, že:

„Analytický výsledok s Ct hodnotou 45 je vedecky a diagnosticky absolútne nezmyselný (prijateľná Ct hodnota by nemala prekročiť 30). Všetko toto by sa malo veľmi jasne komunikovať.

Je závažnou chybou, že sa Corman-Drostenova štúdia nezmieňuje o maximálnej hodnote Ct, pri ktorej môže byť vzorka jednoznačne považovaná za pozitívny alebo negatívny výsledok testu.

Tento dôležitý prahový limit cyklu tiež nie je doteraz špecifikovaný ani v žiadnych následných výkladoch.“

Autori ďalej dodávajú:

 „Fakt, že tieto PCR produkty neboli validované na molekulárnej úrovni, je ďalšia nápadná chyba protokolu, ktorá robí nepoužiteľným každý na ňom založený test ako špecifický diagnostický nástroj pre identifikáciu vírusu SARS-CoV-2.“

Povedané jednoduchým jazykom, celá konštrukcia Gatesovej nadácie, Merkelovej vlády, WHO a Svetového ekonomického fóra, ako aj dôvody pre de-facto vynútené nedostatočne testované vakcíny, stoja na výsledkoch PCR testu na koronavírus, ktorý je nanič. Test Drostena a WHO je, viac-menej, vedecký hnoj.

Chýbajúca lekárska skúška. Je Drosten navyše aj podvodník a plagiátor?

Táto zničujúca kritika od 23 popredných svetových vedcov, medzi ktorých patria tí, čo majú patenty súvisiace s PCR, izolovaním a sekvenovaním DNA a bývalým hlavným vedcom spoločnosti Pfizer, je usvedčujúca, no nie je jediným problémom, ktorému dnes čelí profesor Dr. Christian Dorsten.

On a predstavitelia frankfurtskej Goetheho univerzity, na ktorej vraj získal v roku 2003 svoj lekársky doktorát, sú obvinení z podvodného získania, resp. udelenia titulu.

Podľa Dr. Markusa Kühbachera, špecialistu na vyšetrovanie vedeckých podvodov ako sú plagiátorstvo pri dizertačných prácach, musí byť diplomovka Dr. Drostena podľa zákona na istý čas uložená u akademických predstaviteľov jeho univerzity.

Títo zástupcovia univerzity potom podpíšu zákonom požadovaný formulár, Revisionsschein, overený podpisom, pečiatkou univerzity a dátumom, s uvedením názvu a autora diplomovej práce, aby mohol byť odoslaný do univerzitného archívu. Spolu s ním sa zakladajú tri originálne výtlačky diplomovky.

Kühbacher obviňuje Goetheho univerzitu z podvodu tým, že klamne tvrdí, že Drostenov Revisionsschein bol založený do evidencie.

Hovorca univerzity bol neskôr nútený pripustiť, že založený nebol, alebo ho aspoň nevedia nájsť. Navyše, z troch povinných výtlačkov jeho lekárskej diplomovky, veľmi relevantnej vzhľadom ku globálnej dôležitosti Drostenovej roly pri koronavíruse, dva výtlačky „zmizli“ a zvyšná jediná kópia je poškodená vodou.

Kühbacher hovorí, že Drosten bude teraz pravdepodobne čeliť súdnym žalobám za používanie podvodne získaného doktorského titulu.

Kritikov sa snažia očierňovať

Wolfgang Wodarg

Či sa tak stane, nevieme, no faktom je, že v Berlíne sa vedie samostatný právny proces proti dvom ľuďom zodpovedným za nemeckú mediálnu stránku Volksverpetzer.de, za ohováranie a očierňovanie, iniciovaný známym a kritickým nemeckým lekárom Dr. Wolfgangom Wodargom.

Súd požaduje od obžalovaných 250 000 € za nactiutŕhanie a materiálne škody spôsobené Wodargovi obvinenými na ich internetovej stránke, ako aj v ďalších nemeckých médiách.

Toho sa mali dopustiť svojimi tvrdeniami, v ktorých zlomyseľne a bez dôkazu očierňovali Wodarga, nazývajúc ho „popieračom Covidu“, označujúc ho lživo za pravicového extrémistu (je niekdajším celoživotným členom Sociálno-demokratickej strany) a za početné ďalšie lživé a poškodzujúce obvinenia.

Obhajcom Dr. Wodarga je známy nemecko-americký právnik Dr. Reiner Fuellmich.

Vo svojich obvineniach proti obžalovaným Fuellmich plne cituje obvinenia proti Drostenovmu testu na koronavírus od Dr. Pietera Borgera a jeho kolektívu, zmienené vyššie.

To obžalovaných v podstate núti vyvrátiť Borgerovu štúdiu. Ide o veľký krok na ceste k dokázaniu celého podvodu WHO s PCR testovaním na COVID-19.

Odvolací súd v portugalskom Lisabone už 11. novembra 2020 rozhodol, že PCR test od Dorstena a WHO nie je presvedčivý na zistenie nakazenia koronavírusom a že nie je žiadnym základom pre nariadenie celonárodných či čiastkových lockdownov.

Keby to, čo je v stávke, nebolo pre ľudstvo také hrozivé, bol by to všetko materiál na absurdnú komédiu.

Cár svetového zdravotníctva, šéf WHO Tedros, nie je lekár a jeho WHO je masívne financovaná neúspešným univerzitným študentom a miliardárskym počítačovým manažérom Billom Gatesom, ktorý ohľadom opatrení proti COVID-19 radí aj Merkelovej vláde.

Záver

Merkelovej vláda (a nielen ona) používa Drostenov PCR test a Drostena samého ako „vševediaceho“ odborníka na zavádzanie tých najdrastickejších ekonomických opatrení mimo času vojny.

Jens Spahn a Angela Merkelová

Jej minister zdravotníctva Jens Spahn (na obrázku vľavo) je bývalý bankár, ktorý nemá žiadny lekársky titul, len funkciu lobistu pre Big Pharmu.

Lothar Wieler, šéf nemeckej obdoby CDC zvanej Inštitút Roberta Kocha (čiže niečo ako Úrad verejného zdravotníctva), nie je virológ, ale veterinár.

S touto posádkou sa Nemci (a nielen oni) prizerajú, ako im životy ničia lockdowny a sociálne opatrenia, aké si dovtedy nedokázali ani len predstaviť.

Existuje veda a veda. No nie všetka „veda“ je platná.

Prírodná liečba osteoartritídy

Autor: F. William Engdahl, Zdroj: thelibertybeacon.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. ja si myslím, že p. Drosten je nedocenený jasnovidec, ako aj náš p. Krajči čo sa týka nárastu mŕtvych

 2. Csaba Vazsko

  Pred niekolkymi dnami som sa skontaktoval s davnym znamym, ktory posobi v zdravotnickej organizacii v zahranici. Popisal mi, ako „musia spolupracovat“ s WHO, lebo ina moznost vraj nie je. Cital mi uryvky z emailovej komunikacie, kde ich pan Drosten ukoluje ohladne testovacieho procesu v Nemecku. Predtym som o Drostenovi takmer nepocul a nechcelo sa mi to uplne verit. Tak som zacal hladat informacie a narazil som aj na tento clanok. Som rad, ze este existuju ludia, ktori nie su naivni a rozmyslaju svojou hlavou. Vela sa potvrdzuje, hlavne ak si davate dokopy udaje z viacerych na sebe nezavislych zdrojov. Doposial zverejnovane informacie su casto polopravdy. Clanky ako tento su nieco ine, no je to prinajlepsom iba spicka ladovca. Podarilo sa nam ziskat interne udaje z firmy, ktore prepajaju cely skandal od Drostena, Merkelovej v Nemecku, WHO, az po Trumpove „nepokoje“ v americkom kapitole. To co chcu niektori mocni dosiahnut sa nesmie naplnit. Ak chcete prispiet k sireniu skutocnych informacii, zapojte sa formou dobrovolneho prispevku cez kryptomenove ucty:

  V dnesnej dobe je to posledna moznost bezpecneho financovania (klasicke bankove prevody su lahko dohladatelne). Ziskane zdroje budu pouzite na: 1) masivnejsiu medialnu kampan, aby sa konecne dostala k ludom aj pravda a mohli sa slobodne rozhodovat; 2) na ukrytie znameho v izolacii, aby nebol uvazneny ako Assange a Snowden, nedajboze umlcany ako mnohi pred nim…
  Ak si prajete vidiet informacie, ku ktorym sme sa dostali, prispejte a ozvite sa na [email protected]
  Po overeni transakcie bude vytvorene jednorazove ulozisko pre kazdeho individualne, aby sme zamedzili sledovaniu.
  Kryptomenove adresy budu aktivne do 21.01.2021. Musi sa nam to dovtedy podarit, aby nebolo neskoro…

  • Poprosíme neuvádzať na našej stránke priame výzvy o zaslanie peňazí. Nevravíme, že nie ste legitímny, ale nie ste ani preverený, či náhodou nejde o nejaký podvod. Môžete uviesť len odkaz na nejakú konkrétnu webovú stránku, kde je k iniciatíve viac informácii a kde ľudia si to môžu overiť, že ide o legitímny zámer.

   Z uvedeného dôvodu sme odkazy na QR kódy crypto-peňaženiek z vášho príspevku vymazali. Nič v zlom, iba opatrnosť.

   • Zvlášť opatrný by som bol pri spúšťaní tzv. euro koruny – český vynález, na vrchole potravného reťazca je cca 800 ľudí. Celkovo tzv. krypto meny majú zásadnú slabinu – obchádzajú zdaňovanie príjmu, takže pri výbere zisku z tejto špekulácie ide o trestný čin automaticky. A tým sa stávate vydierateľným – ľuďmi, ktorí majú k dispozícii vaše osobné údaje.

    • Mať zriadený účet proti sledovaniu na platforme Gatesovho Microsoftu je pokus o vtip?

     Outlook – free personal email and calendar from Microsoft
     [Prehľadávať doménu http://www.outlook.com] https://www.outlook.com
     Expand your Outlook. We’ve developed a suite of premium Outlook features for people with advanced email and calendar needs. A Microsoft 365 subscription offers an ad-free interface, custom domains, enhanced security options, the full desktop version of Office, and 1 TB of cloud storage.

     • a po „rozkliknutí“ linku čítame:
      about:blank#blocked

      Myslím, že povedali dosť. Vďaka im za to, že aj takýmito úbohými opatreniami nám stále viac otvárajú oči. Už len oni vedia, čoho sa až tak veľmi boja.

  • ja osobne sa divím občanom Nemcom, že frau Merkel dávno nekopli do prdele

   • Nemci sú hypnotizovaní „kolektívnou“ vinou za spustenie nacizmu. Zároveň však majú s nacizmom najväčšie skúsenosti. Musia sa len prebudiť – že opäť žijú v nacizme.

   • dcerkou sudruha Hitlera,nevlastnym synom Rotschilov

  • Csaba Vazsko – dôkazy odporúčam preposlať cez cez mail Svobodného vysílače pánovi VK z Aeronetu!
   [email protected]

   Podobný materiál
   https://ulozto.net/file/T97AjeGpnfar/som-klinicky-laboratorny-vedec-a-otestoval-som-1500-vraj-pozitivnych-vzoriek-covid-19-pdf

 3. Ďakujeme redakcii Bádateľa za preloženie ďalšieho článku, za ďalšie otváranie našich očí.
  Aj tento článok je dobré prečítať a pozrieť v ňom videa:
  https://www.naturalnews.com/2021-01-14-compilation-of-recent-stories-covid-vaccine-injuries-deaths.html#
  Compilation of recent stories and videos covering covid vaccine injuries, side effects and DEATHS
  Súbor (zbierka) nedávnych príbehov a videí, ktoré obsahujú zranenia zapríčinené covid vakcínou, vedľajšie účinky a úmrtia.

 4. Definitiva

  Zdravie a totálna kontrola ľudstva. Covid, zelený údel, CO2, potraviny… sú iba nástroje na dosiahnutie totálnej kontroly ľudstva. Proces už začal, EÚ schválila novú „zelenú“ potravinu. Každé mediálne sprisahanie sa v nosatom svete stáva pravdou, je iba to iba otázka času.

  https://aeronet.cz/news/green-new-deal-jezte-cervy-evropska-unie-schvalila-novou-potravinu-v-podobe-tepelne-zpracovanych-cervu-pro-koncovou-konzumaci-a-substratove-pouziti-v-potravinarskem-prumyslu-jako-nahradu-zivocisnych/

  V tejto súvislosti dám do pozornosti moju životnú filozofiu, byť nezávislý od korporácií, bývanie, energie, potraviny = makrobiotika, ktorá je zdravá a dopestujem si ju sám, viem čo konzumujem. Bez vlákniny v čreve ľudstvo vykape na choré črevá, rakovinu a srdco cievne tragédie. Živočíšne potraviny vlákninu prakticky nemajú. Autá nebudú a ja ich nebudem potrebovať, za domom mám les, pohyb kedy chcem a kde chcem. 
  Makrobiotika vám dá dlhý a zdravý život, 90 – 100 rokov a to bez doktorov, fyzickú a duševnú sviežosť, jasnú hlavu a vnímavé zmysly.

  Z pohľadu politiky.
  Treba mobilizovať ľudí k potravinovej sebestačnosti, tá sa rovná potravinovej bezpečnosti, za komunistov sme tento stav žili. 
  Potravinová bezpečnosť sa rovná zdravý človek.
  Potravinovú sebestačnosť dosiahne iba suverénny štát.
  Suverénny štát môže dnes existovať iba pod ochranou Ruska.

  • Danka Rakúsová

   Ahoj, nemozem kupit knihu o makrobiotike neporadis, neda sa niekde stiahnut? Dakujem Danka

   • Definitiva

    Kushi, Makrobiotikou ke skutečnému zdraví, vydavateľstvo svítaní.cz. Kniha ponúka konkrétne návody pri rôznych zdravotných problémoch a funguje to perfektne.
    Campbell, Čínska štúdia, zaoberá sa výskum civilizačných ochorení a ich príčinami, príčinou sú potraviny, iné faktory v malej miere. Poukazuje na korporátnu politiku, ktorá bezohľadne a na úkor zdravia ľudí uvalila tabu na informácie o zdravom spôsobe stravovania. Politika neslúži ľuďom, ale záujmom korporácií. Kniha naučí človeka myslieť.
    Toto sú základné informácie na pochopenie zdravého spôsobu života, celostný prístup a vytvorenie si životnej filozofie, cieľ a zmysel života. Nie služba elitám, ale rodina, národ, spoločnosť.

    Makrobiotika je známa vyše už 130 rokov, ale v školách sa nevyučuje, rodičia to nepoznajú, deti sú obeťami režimu, korporácie cez politiku ovládajú štáty, garantom škôl je štát. Občan, ktorý ide voliť, mal by mať v týchto veciach jasno, pravdou je masmediálna temnota, média a elity zrádzajú národ.

   • Naj- autor, už nežijúci – Michio Kushi. Jeho najlepšie práce bolo zakázané publikovať. Skúste antikvariát.

  • Vědělo se hned od začátku, že se jedná o velký podvod. Je přímo nemožné, aby se dal vyčíslit počet nemocných na kovi 19 a počet umírajících. Kdo měl tady pravdu byl bývalý prezident Pan Klaus, který konstatoval, že je vše podvod a byznys určitých lidí. Sledujeme vše pozorně a náš názor je totožný s názorem pana Klause.

 5. Zaujímavé video:
  https://www.youtube.com/watch?v=owi0KinnaqQ
  Špičkový prejav R. Schlosára v NR SR: O akej epidémii tu hovoríte?! (21. schôdza – 12. 1. 2021)

 6. Ve světle těchto informací není prakticky možné testovat SARS-CoV-2, nebyl nikdy nikým izolován (nikdo ho ještě nenašel, ale celý svět kvůli tomu šílí).

  https://www.resetheus.org/2021/01/13/ministerstvo-zdravotnictvi-nema-dukaz-o-tom-ze-virus-sars-cov-2-realne-existuje/

  nebo zde

  https://www.facebook.com/watch/?v=1241857546199494

 7. https://www.hlavnespravy.sk/prekvapivy-pocet-zdravotnickych-pracovnikov-v-usa-odmieta-ockovanie-proti-covid-19/2403804
  Prekvapivý počet zdravotníckych pracovníkov v USA odmieta očkovanie proti COVID-19

  • Na konci tohto článku je niečo „podarené:
   P.S.:

   O tom, do akej absurdnej doby sme sa dopracovali, svedčí aj veľavravný vtip, kde sú zobrazené dve myši, ktoré zdá sa že sú chytrejšie než mnohí ľudia:

   – Necháš sa očkovať proti Covidu?

   – Hrabe ti? Veď ešte nemajú dokončené ani pokusy na ľuďoch!

 8. Odborníci na koronu sa prezradili úplne – žvástami o „mutácii“ vírusu, ktorý ani dodnes nedokázali izolovať… boli by z nich super pekári – napiekli by tony chleba, hoc aj bez múky.

 9. https://ac24.cz/en/-/v-norsku-zemrelo-23-lidi-po-ockovani-vakcinou-proti-koronaviru-od-spolecnost-pfizer?redirect=%2Fen%2Fweb%2Fac24%2Fuvod
  V Norsku zemřelo 23 lidí po očkování vakcínou proti koronaviru od společnost Pfizer

  • Ale veď to boli len starouši – po dlhom pobyte v ozdravnom zariadení možno len trochu viac dehydrovaní, prípadne im to zo zákona „tretiaci“ omylom pichli rovno do srdca.

   Ozaj – kam sa nám zašil posledný židovský križiak Krajniak?

  • CHYBA: „zlá brána“

 10. https://zemavek.sk/v-nemecku-vakcinu-odmieta-polovica-zdravotnickeho-personalu-nemocnic-a-dss/
  V Nemecku vakcínu odmieta polovica zdravotníckeho personálu nemocníc a DSS

  Záujem o očkovanie proti COVID-19 je medzi zdravotníkmi a opatrovateľmi v Nemecku prekvapivo nízky, výnimkou nie sú situácie, keď v nemocniciach či domovoch pre seniorov vakcináciu nateraz odmieta polovica personálu.

 11. https://www.hlavnespravy.sk/vedecky-casopis-spochybnil-efektivnost-vakcin-proti-covid-19-od-pfizera-i-moderny/2407718
  Vedecký časopis spochybnil efektívnosť vakcín proti COVID-19 od Pfizera i Moderny

 12. https://www.naturalnews.com/2021-01-15-long-term-mask-use-breeds-microbes-lung-cancer.html
  STUDY: Long term mask use breeds microbes that infiltrate the lungs and contribute to advanced stage lung cancer
  Štúdia: Dlhodobé nosenie rúška plodí mikróby, ktoré infiltrujú pľúca a prispievajú k pokročilému stupňu rakoviny pľúc.

Pridajte komentár

*