Štúdia odhalila vyše 300 utajovaných nežiaducich účinkov liekov na cholesterol


Print Friendly, PDF & Email

Štúdia spája statíny s viac ako 300 nepriaznivými zdravotnými účinkami

Nová štúdia zisťuje, že chemická vojna proti cholesterolu bola ospravedlňovaná štatistickým podvodom a zakrývaním viac ako 300 nepriaznivých zdravotných účinkov zdokumentovaných v biolekárskej literatúre.

Radšej istota, než ľutovať, však? Taká je logika definujúca moc, ktorú má farmaceutická spoločnosť na našu dušu.

Možno aj vašej matke, otcovi, bratovi a priateľovi odporučili liečbu na zníženie cholesterolu, len aby pomohli zlepšiť ich šance pri možnom úmrtí na zlyhanie srdca.

Nedávne smernice v skutočnosti okruh potenciálnych príjemcov statínových liekov ešte viac rozšírili, takže sa zdá, že len veľmi málo z nás tu ešte chodí s prijateľnými hladinami pre „kal upchávajúci artérie“, čiže cholesterol.

Ako je však možné, že sa farmaceutické spoločnosti vyrábajúce tieto lieky tak uchytili? Ako presvedčili lekárov, že ich pacienti tie lieky skutočne potrebujú a potrebujú ich teraz?

Využívajú fakt, že nesledujete štatistiky…

Švindľovanie s údajmi

Ukazuje sa, že bežným trikom v lekárskej literatúre je popularizácia tvrdení okolo „zníženia relatívneho rizika“, čo môže vytvárať zdanie zmysluplnosti, kedy sa ukazuje nepodstatnosť „zníženia absolútneho rizika“.

Takýmto spôsobom sa statínovými liekmi lieči 100 ľudí, aby z toho mal osoh jeden človek a zmena počtu infarktov z 2 % na 1 % sa vyhlasuje za zníženie o 50 %, namiesto 1% zlepšenia, ako to v skutočnosti je.

Ide teda o obyčajnú hru s číslami…

Možno by sa to dalo stále kvalifikovať ako „radšej istotu, než banovať“, keby tieto lieky nepatrili medzi najtoxickejšie chemické látky. Tie majú podľa publikovanej literatúry najmenej 300 nepriaznivých zdravotných účinkov, z toho najmenej 28 jasných príznakov toxicity, medzi ktoré patria:

 • poškodenie svalov (myotoxicita): 80 štúdií
 • poškodenie nervov (neurotoxicita): 54 štúdií
 • poškodenie pečene (hepatotoxicita): 32 štúdií
 • narušenie endokrinného systému: 16 štúdií
 • vyvolanie rakoviny: 9 štúdií
 • vyvolanie cukrovky: 8 štúdií
 • kardiovaskulárne poškodenie: 15 štúdií
 • spôsobovanie vrodených vád (teratogénnych): 11 štúdií

Okrem známej skutočnosti, že statínové lieky zbavujú telo dvoch základných živín – koenzýmu Q10 a selénia – sú tiež veľmi myotoxické a neurotoxické.

Keďže je srdce jedným z najviac nervami prestúpených svalov v ľudskom tele, predstavuje kombinácia týchto dvoch druhov toxicity „dokonalú búrku“ kardiotoxicity.

Je to nesmierna irónia, keď uvážime, ako sa propagujú „život zachraňujúce“ vlastnosti statínových liekov na ochranu srdca.

Zámer klamať

Rázna odborná správa od Diamonda a Ravnskova ničí akékoľvek prijateľné označenie pre tieto prostriedky znižujúce cholesterol, plne sa zamýšľajúc nad vyššie uvedenými vedľajšími účinkami.

Jasne uvádzajú, že:

„Celkovo je naším cieľom v tejto správe vysvetliť, ako bola vedená cholesterolová vojna stúpencami, využívajúcimi štatistický podvod, na vytváranie zdania, že statíny sú zázračné lieky, pričom skutočnosť je taká, že ich triviálny prínos viac než prevyšujú ich nepriaznivé účinky.“

Cholesterolový mýtus

Je lákavé pozrieť sa do očí najväčšiemu dnešnému zabijakovi a povedať: „KTO toto urobil? Kto je za to zodpovedný?“

Takisto je v súlade s našim vnímaním zdravia a pohody démonizovať radšej prirodzenú a vitálnu časť našej fyziológie, než sa prizrieť faktorom životného štýlu, vrátane vládnej podpory potravinových produktov spôsobujúcich zápaly.

Nízky cholesterol je nielen problém, ale kvôli dôležitej role, ktorú hrajú lipidy v integrite bunkovej membrány, tvorbe hormónov a imunite, vystavuje jednotlivca aj riziku vírusovej infekcie, rakoviny a duševného ochorenia.

Drobný prínos všeobecne toxických, xenobiotických, chemických statínových liekov sa ukázal byť len štatistickou manipuláciou. Diamond s Ravnskovom napríklad objasňujú, že:

 • Test JUPITER lieku Crestor verzus placebo mal u liečenej skupiny za následok zvýšený počet smrteľných srdcových infarktov, čo sa zamaskovalo skombinovaním fatálnych a nefatálnych infarktov.
 • Pri teste ASCOT bolo u lieku Lipitor použité na vytvorenie tlačovej správy prehnané 36% zníženie rizika, pri priamom užívaní dosahovalo toto číslo relatívne zníženie rizika od 3 do 2 %.
 • Štúdia HPS vyradila pred začiatkom pokusu (ktorý tiež demonštroval s liečbou 1% zlepšenie) 26 % účastníkov, takže tí so závažnými vedľajšími účinkami boli zo štúdie neskôr úradne vylúčení).

Zatiaľ žiadna štúdia nikdy nepreukázala akúkoľvek spojitosť medzi mierou zníženia cholesterolu a opisovanými výslednými prínosmi z hľadiska zníženia absolútneho rizika.

Avšak vedľajšie účinky sú v týchto výrazoch nielen vždy prítomné, ale aj minimalizované technikou delenia všeobecne známych vedľajších účinkov na množstvo rozličných kategórií, kvôli minimalizácii očividného výskytu.

Tieto vedľajšie účinky sú skutočné a všeobecne známe a patria medzi ne „zvýšené počty rakoviny, zákalov, cukrovky, kognitívnej poruchy a muskuloskeletálnych porúch“.

Ich štúdia sa zameriava na tri hlavné nepriaznivé účinky, z ktorých všetky vás zrejme dostanú do kategórie „mrzí ma, že som si myslel, že bude lepšie mať istotu než banovať“.

Majú statíny súvis s rakovinou?

Štatisticky významné zvýšenie výskytu rakoviny bolo zistené v minimálne štyroch pokusoch a všetkými autormi s ľahkosťou odmietnuté ako bezvýznamné, keď vyhlásili, že sa nevie o „žiadnom známom potenciálnom biologickom základe“.

Môže to byť tým, že autori stále uvažujú o rakovine ako o genetickej časovanej bombe, ktorá nijako nesúvisí s mitochondriálnou dysfunkciou, stratou lipidovej integrity či vystavením sa vplyvom prostredia.

Pri štatisticky významných zvýšeniach výskytu rakoviny a úmrtí v niektorých pokusoch je minimálny kardiovaskulárny prínos ďaleko zatieňovaný úmrtnosťou na rakovinu.

V jednom z dlhodobých pokusov došlo u žien, užívajúcich statíny dlhšie než desať rokov, k zdvojnásobeniu výskytu duktálneho a lobulárneho karcinómu prsníka.

Čiže sa vám mierne zníži riziko úmrtia v dôsledku srdcovocievneho ochorenia (aj to nie vždy), no zároveň oveľa viac sa zvýši riziko úmrtia na rakovinu. To nie je teda žiadna výhra.

Ide o jeden z mnohých dôvodov, prečo by týmito liekmi nikdy nemali byť liečené ženy.

Zbohom vysoký krvný tlak

…a myopatiou

Ako jeden zo známejších vedľajších účinkov statínov sa v literatúre zahmlievalo aj postihnutie svalov a súvisiaca bolesť, teda myopatia.

Napriek až 40 % výskytu počas prvých mesiacoch liečby, výskumníci zaznamenávajú len pacientov, u ktorých sa muskulárne symptómy objavili spolu s desaťnásobným zvýšením krvnej jednotky zvanej kreatínkináza (CK), normálnym pre dve jednotky (nie 9,9, nie 8-násobným a nie pre jednu jednotku).

Vlastne štúdia z roku 2006 v časopise Journal of Pathology zistila, že statínová liečba spôsobuje ultraštrukturálne poškodenie skeletálneho svalu u pacientov bez myalgie.

To naznačuje, že so statínmi súvisiace svalové poškodenie je možno univerzálny, aj keď zväčša subklinický problém z pohľadu miliónov, ktoré sa na ne vynakladajú.

…a dysfunkciou centrálneho nervového systému

Spojitosť nízkeho cholesterolu so samovraždami u mužov, depresiou, vrátane popôrodnej psychózy a kognitívnou dysfunkciou nie je vytúžený cieľ priemerného psychiatrického pacienta, čo znamená polovice populácie.

Ukazuje sa, že 25 % z celkového množstva cholesterolu nachádzajúceho sa v ľudskom tele je lokalizovaných v mozgu, väčšina z neho v myelínovej pošve, ktorá obaľuje a izoluje nervy:

„Odhaduje sa, že až 70 % mozgového cholesterolu sa spája s myelínom. Keďže z myelínu sa môže skladať až polovica bielej hmoty, nie je prekvapením, že mozog je na cholesterol najbohatší orgán tela.

Koncentrácia cholesterolu v mozgu, a konkrétne v myelíne, je v súlade so základnou funkciou, vzťahujúcou sa k vlastnostiam jeho membrány.“

Veľmi zraniteľná na poškodenie statínmi je konkrétne bunková membrána:

„Bunková membrána je 8 nanometrov hrubá magická nebeská brána, kde s podporou fosfolipidov a ich polynenasýtených mastných kyselín prechádzajú cez bielkovinové vráta informácie, živiny a bunkoví poslovia.

Cholesterol a nasýtený tuk poskytujú nenahraditeľnú pevnosť v rovnováhe s ostatnými zložkami membrány. Bez nich sa membrána stáva porézna (deravá).

Cholesterol v sebazáchovnom úsilí podporuje produkciu žlčových kyselín, nenahraditeľných pri rozklade a absorpcii skonzumovaných esenciálnych potravinových tukov.“

Zvýšené riziko samovražedných myšlienok

Prejavom tejto na tuku založenej interferencie môžu byť aj nepriaznivé behaviorálne a kognitívne účinky.

Diamon s Ravnskovom uvádzajú:

„Zistilo sa tiež, že nízka hladina sérového cholesterolu slúži ako biologický marker veľkej depresie a suicidálneho správania, zatiaľ čo vysoký cholesterol pred nimi chráni.“

V Davisonovej a Kaplanovej štúdii je výskyt samovražedných predstáv u dospelých s poruchami nálady viac než 2,5-krát vyšší u tých, ktorí užívajú statíny.

Navyše, niekoľké štúdie ukázali, že nízky cholesterol súvisí s nižšou poznávacou schopnosťou a Alzheimerovou chorobou a že vysoký cholesterol pred tým chráni.

Recenzný článok s názvom Neuropsychiatrické nepriaznivé príhody súvisiace so statínmi: epidemiológia, patopsychológia, prevencia a manažment sa zaoberá stavom literatúry na rozhraní medzi duševným zdravím a kontrolou cholesterolu.

Napriek tomu, že článok vo všeobecnosti silný signál na znepokojujúce psychiatrické nepriaznivé príhody odmieta, dospieva zrejme k nasledovným záverom:

Zistenie č.1

Vo všetkých prípadových štúdiách a národných registroch osôb, užívajúcich statínové lieky, sa uvádzali silná podráždenosť, vražedné impulzy, vyhrážky, násilie za volantom, depresia a násilníctvo, paranoja, odcudzenie a antisociálne správanie; zhoršenie kognitívnych a pamäťových schopností; poruchy spánku a sexuálna dysfunkcia.

Znie to ako nákupný zoznam narýchlo vyslovovaných vedľajších účinkov na konci reklamy na nejaký liek?

Rolu týchto teraz všadeprítomných liekov by mal zvážiť každý, kto niekedy mal alebo v súčasnosti má psychiatrické príznaky.

Zistenie č.2

Silnejší signál bol u lipofilických statínov – simvastatínu a atorvastatínu.

Dáva zmysel z pohľadu mechaniky, keďže tieto lieky prenikajú mozgom a nedostatok mozgového cholesterolu mal za následok bipolárnu poruchu, silnú depresiu a schizofréniu.

Statíny: Naozaj nestoja za to poškodenie zdravia

Samozrejme, žiadne z týchto zistení ani ich zamlčiavanie by nemalo byť prekvapujúce, lebo, ako sa vraví „neexistuje žiadny obed zadarmo“ a ľudia sú veľmi navyknutí harmonizovať ľudské zdravie optikou modelu tabletka na každú chorobu.

Poťahujeme za tú pavučinu a očakávame, že vytiahneme len jedno vlákno.

Tento pohľad by bol menej znepokojujúci, keby neslúžil ako základ liečebnej praxe, o ktorej rozhodujú lekárske komisie, z ktorých väčšina je intenzívne naviazaná na farmaceutický priemysel.

Priemysel, ktorý len za posledných päť rokov vyplatil za obvinenia v občianskych a trestných sporoch 19,2 miliardy dolárov.

Keď teda nabudúce počujete, že vám lekár odporúča zásah na zníženie cholesterolu, povedzte mu, že to 1% riziko podstúpite a ušetríte sa rakoviny, kognitívnej dysfunkcie, myopatie či cukrovky.

A potom si choďte dať omeletu z troch vajec SO žĺtkami.

Kniha o cholesterole a cievach

Na našej stránke sme túto tému cholesterolu a upchávania ciev spracovali podrobnejšie v podobe e-knihy.

Jej slovenskú verziu nájdete TU a českú verziu zasa TU.

V knihe sa dozviete, čo je skutočnou príčinou upchávania ciev, ako si udržať cholesterol v normálnych hladinách bez liekov, ako si vyčistiť cievy od usadených nánosov cholesterolu a mnoho ďalších užitočných informácií.

Liečba osteoporózy

Zdroj: kellybroganmd.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*