Naomi Wolfová: Dosiahli sme „Desiaty krok“ z 10 krokov k fašizmu


Print Friendly, PDF & Email

(Naomi Wolfová, Children’s Health Defense) – V roku 2008 som napísala knihu Koniec Ameriky: varovanie mladému patriotovi.Varovala som v nej, na základe svojho štúdia končiacich demokracií v dejinách 20. storočia, že sa potrebujeme mať na pozore pred veľmi ľahko možným skĺznutím do totality.

Varovala som, že ašpirujúci tyrani, či už sa nachádzajú na ľavej alebo pravej strane politického spektra, vždy používajú na ukončenie demokracií akúsi mapu a že zakaždým robia tých istých desať krokov.

Či už používajú kroky ako „Vyvolaj vonkajšiu a vnútornú hrozbu“ , „Vytvor paramilitantné sily“, „Obmedz tlač“, alebo posledný krok „Zvrhni vládu zákona“, tieto kroky sú vždy rozpoznateľné – a pri likvidácii demokracií a zavádzaní tyranií vždy fungujú.

V čase, keď som knihu písala, bola strašidlom, ktoré vzývali mocnosti pre útok na naše slobody, „globálna hrozba terorizmu“.

Kniha si našla veľa čitateľov a veľa sa o nej diskutovalo, tak v čase jej vydania, ako aj za uplynulých 12 rokov. Posledných desať rokov sa ma ľudia pravidelne pýtajú, kedy, resp. či sme už dosiahli „desiaty krok“.

Spolu s mojou odvážnou vydavateľkou Chelsea Greenovou uverejňujeme bezplatné video, v ktorom teraz, v roku 2021, čítam prvú a poslednú kapitolu knihy „Koniec Ameriky“.

Pokračovanie tejto knihy, ktoré práve píšem, má názov „Desiaty krok“ – lebo v marci minulého roku (2020), hoci to nerada hovorím, sme dospeli k „desiatemu kroku“ z 10 krokov k fašizmu a začali v ňom žiť.

Aj keď v roku 2008 som explicitne nepredvídala, že nástrojom, ktorý celú zemeguľu posunie k „Desiatemu kroku“, bude zdravotná pandémia. V rôznych bodoch som varovala pred nebezpečenstvami zdravotných kríz ako nástrojov, ktoré dokáže tyrania využiť pre ospravedlnenie potláčaní občianskych práv.

Dnes prevzala rolu zámienky na konečné dosiahnutie zbavenia nás všetkých základných slobôd toľko omieľaná zdravotná kríza, čo sa obavám z terorizmu, napriek 20 rokom úsilia, nepodarilo.

V roku 2015 sa mi mainstreamové média vo veľkom vysmievali, že varujem pred hystériou, sprevádzajúcou správy o Ebole a ja som už vtedy upozorňovala, že infekčné choroby by sa dali využiť ako ospravedlnenie na zavádzanie potláčania slobôd, vždy pod pláštikom núdzových opatrení.

V roku 2020 som vo svojej knihe Pobúrenia: sex, cenzúra a kriminalizácia lásky ukázala, ako britský štát v 19. storočí využíval epidémie infekčných ochorení, napríklad choleru a týfus, na likvidáciu slobôd a porušovanie ľudského súkromia. Písala som o tom, ako sa medzi britskými rodičmi vo viktoriánskej dobe objavili prvé antivakcinačné hnutia.

Tú knihu najprv zrušili a na jej varovaný odkaz stále útočia. Aj ona však bola prorocká: začiatkom marca 2020, ako inak, bola ohlásená globálna pandémia ochorenia COVID-19.

Okamžite po ohlásení a predstavení príbehu pandémie zapadla na svoje miesto väčšina prvkov nemennej, 360-stupňovej totality vo väčšine krajín Západu, a to aj v tých, ktoré boli silnými demokraciami. Všetko sa to udialo veľmi rýchlo a komplexne.

10 znakov fašizmu v našej spoločnosti

V súčasnosti už máme všetky nasledovné znaky fašizmu:

1. Núdzové opatrenia v mnohých štátoch, ktoré dočasne vylučujú riadne zákonné postupy. Toto je charakteristickým znakom policajného štátu.

Ako dôvod pre zavedenie zákonov núdzového stavu sa uvádza ochorenie COVID-19. Na uvoľnenie týchto zákonov núdzového stavu však neexistuje žiadny koncový bod.

2. Zatváranie škôl, ktoré ruší spoločenskú zmluvu s ďalšou generáciou.

3. Sú prijímané zákony o „očkovacích pasoch“, ktoré obchádzajú Ústavy štátov i Norimberský kódex tým, že dovoľujú vláde a veľkým technologickým spoločnostiam narúšať zdravotné súkromie a vytvárať štát komplexného digitálneho dohľadu.

Vlastne, už skutočnosť, že akcie technologických spoločností vzrástli každý štvrťrok pandémie o 27%, poukazuje na jednu hnaciu silu tejto vojny proti človeku: každá minúta, ktorú ľudské bytosti strávia v triede, v krčme, reštaurácii, v kostole alebo synagóge, je čas, kedy technologické spoločnosti prichádzajú o peniaze, lebo nie sú schopné zbierať  dáta.

Postupy COVID-19, riadené „Vládnymi opatreniami na COVID-19“ – no v skutočnosti veľkými technologickými spoločnosťami – zabezpečujú, aby sa ľudia nemohli spájať inak, než cez digitálne platformy.

Dôvodom je zisk a tiež spoločenská kontrola.

4. Povinné zatváranie podnikov. Priamym zasahovaním do ekonomiky a umožnením prosperovania istým druhom podnikania (Amazon, siete supermarketov ako Tesco, Kaufland, Lidl a podobne) na úkor malých podnikov, obchodov na hlavných uliciach, reštaurácií a podnikov s jediným vlastníkom všeobecne, zlúčil štát vládu a korporácie spôsobom, ktorý je typický pre taliansky fašizmus a súčasný čínsky komunizmus.

5. Zákazy zhromažďovania. Mnohé štáty (pozn. redakcie: vrátane Slovenska či Česka) pokutujú ľudí za to, že sa schádzajú či navštevujú priateľov v ich domovoch a vyhlasujú za protizákonné, keď sa deti hrajú so svojimi priateľmi.

Zakázali zhromažďovanie viac než 6 ľudí súčasne, zakázali náboženské obrady v kostoloch. Sú zatvorené parky, ihriská a pláže. V krajinách ako Británia pokutujú ľudí za opustenie domova na viac než hodinu cvičenia denne.

Zbohom vysoký krvný tlak

6. Povinné tvárové rúška. Mnohé štáty pokutujú ľudí za nenosenie rúšok dokonca i vonku alebo v prírode – zákon tak núti robiť už aj deti.

Ani tento zákaz nebol podporený odbornými štúdiami, ktoré by dokazovali jeho zdravotnú nevyhnutnosť. A týmto výnimočným porušovaniam osobnej slobody sa nečrtá žiadny koniec.

7. Potláčanie slobody prejavu. Veľké technologické spoločnosti sú cenzormi politiky COVID-19 a politiky očkovania, ako aj cenzormi názorov na vlasteneckej strane politického spektra.

Zo slova poburovanie, dlhodobo známeho v 20. storočí pri zakazovaní slobody prejavu, sa stala zbraň na zrušenie slobody slova. V Iných formách cenzúry a riadenia prejavu a verejnej diskusie financujú magnáti ako Bill Gates veľké spravodajské médiá, do ktorých na „vzdelávanie o ochorení COVID-19“ smerujú milióny dolárov.

V dôsledku toho sú nesúhlasné hlasy vytláčané na okraj a zahanbované, alebo sa im dokonca vyhrážajú právnymi krokmi, stratou zamestnania či dokonca kriminalizáciou.

8. Veda a dáta sú unášané v záujme „biofašizmu“.  Výdatným financovaním vedeckých komentátorov, akým je v USA Dr. Fauci, Imperial College a SAGE v Spojenom kráľovstve a Dr. Christian Drosten v Nemecku, vytvoril dominantný komplex postupov a vyhlásení o ochorení COVID-19.

Z týchto postupov má prospech malá skupina zlých hercov – najmä záujmy technologických a farmaceutických spoločností, konajúcich v dohode s vládami – armádu spoľahlivých, overených podporovateľov.

Keď sa ale o diskusiu či transparentnosť usilujú iní vedci či inštitúcie, vyhrážajú sa im stratou zamestnania alebo útočia na ich reputáciu, ako v prípade Dr. Simona Goddekeho z Holandska, ktorému prikázala jeho univerzita mlčať, keď napadol chybné protokoly PCR testov na ochorenie COVID-19.

Táto manipulácia pravdy, ktorú som naznačila v knihe „Koniec Ameriky“, je typická pre sovietskych cenzorov.

Platformy pre ochorenie COVID-19, ako sú COVID Tracking Project a Univerzita Johnsa Hopkinsa, financované technokratmi typu Michaela Bloomberga, podávajú neoveriteľné údaje o COVID-19, ktoré majú priamy vplyv na akciové trhy.

Aj keď toto splývanie korporátnych záujmov a verejnej politiky pripomína taliansky fašizmus, prekrúcanie umožňované prezentáciou digitálnych údajov a jeho vzťah k akciovým trhom sú celkom z 21. storočia.

9. Útoky na náboženské menšiny. Na potrestanie za prípadné nedodržiavanie pravidiel pre ochorenie COVID-19 boli vyčlenené ortodoxné židovské komunity v Brooklyne a kresťanské kostoly v Kalifornii – útok na náboženstvo je typický pre komunistické režimy, najmä v Číne.

10. Zavádzanie a kontrolapostupov oslabujúcich putá medzi ľudskými bytosťami a oslabujúcich rodinu. Tento vývoj je najzávažnejší zo všetkých.

Aké ciele sleduje biofašizmus

Nový biofašizmus, do veľkej miery presadzovaný lídrami veľkých technologických spoločností, je vojnou proti ľudským bytostiam a proti vlastnostiam, ktoré nás robia ľuďmi.

Rúška rušia schopnosť ľudských bytostí vytvárať si osobné putá a mať radosť z ľudského kontaktu, úsmevov a vtipov. Rúška tlmia účinnosť ľudskej „technológie“ v podstate tým, že nám sťažujú vzájomne sa „čítať“ a chápať sociálne narážky.

Zákaz zhromažďovania nám bráni vytvárať ľudské spojenectvá proti týmto odporným záujmom. Zákaz zhromažďovania ľudí tiež bráni vzniku nových kultúr, objaveniu sa nových hrdinov a nových podnikateľských modelov.

Všetci sme zostali v tom, kde sme boli a čo sme si mysleli v marci 2020.

Nútenie detí dodržiavať v škole sociálny odstup a nosiť rúška sa postará o generáciu, ktorá nevie vytvárať ľudské spojenectvá a nedôveruje svojim vlastným ľudským inštinktom. To sú techniky výcviku kontrarevolucionárov.

Presúvanie všetkej výučby na (už pripravené) platformy dištančného vzdelávania zaručuje, že sa deti nebudú vedieť správať v ľudskom priestore, v priestore, ktorý nie je sprostredkovaný technológiou.

Mnohé postupy pri ochorení COVID-19 sa zdajú byť určené na zabezpečenie toho, aby ľuďom nezostal žiadny „analógový“ priestor ani kultúra.

A nakoniec, presúvanie všetkých ľudských kontaktov na Zoom (ktorý je výkladnou skriňou Komunistickej strany Číny, pretože platformu vlastní Čína) je nielen spôsobom získavania všetkých našich technologických a obchodných tajomstiev a IP adries, ale aj spôsobom, ako zabezpečiť, aby sa intimita a styk v budúcnosti odohrávali online a aby bol zničený osobný ľudský kontakt.

Prečo sa toto deje?

Prečo vytvárame postupy, ktoré trestajú, zamedzujú a zakazujú ľudský kontakt v analógových (nesledovaných, nesprostredkovávaných) priestoroch?

Pretože ľudský kontakt je mocnou revolučnou silou, keď ide o ľudskú slobodu a odpor voči tejto forme komplexného biofašizmu – biofašizmu reprezentovaného Novým normálom – medicínsko-fašistického „Desiateho kroku“.

Dovoľte mi teraz zrekapitulovať udalosti od roku 2008 a prečítajte si môj úvod z knihy „Koniec Ameriky“ (v PDF), ako aj varovanie v závere knihy.

Jej odkaz, bohužiaľ, nebol nikdy aktuálnejší. Tentoraz sa ohrozenia slobody, vtedy ospravedlňované terorizmom, prezliekli do kostýmov zdravotnej pandémie.

Teraz však nečelíme len vojne o slobodu. Teraz čelíme vojne o ľudské bytosti a o všetko, čo nás robí ľuďmi.

Stop Candida

Autor: Naomi Wolfová, Zdroj: Children’s Health Defense, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. „…aby sa intimita a styk v budúcnosti odohrávali online a aby bol zničený osobný ľudský kontakt.“ — takže pozor… Big Brother sa díva
  čoskoro budeme všetci celebrity 🙂

 2. Ďakujeme tímu Bádateľa za preloženie ďalšieho dôležitého článku z webu Roberta F. Kennedy, juniora.

 3. https://otevrisvoumysl.cz/kabala-ii-11-cast-bill-gates-a-jeho-falesna-filantropie/
  Kabala II (11. část – Bill Gates a jeho falešná filantropie)
  Ve zkratce…
  Další odhalení Billa Gatese, který má svoje chapadla ve společnostech, co znečišťují a ničí planetu, a jak svoji filantropii využívá k prosazení své agendy.

 4. https://zemavek.sk/mesto-myjava-zabezpecilo-obcanom-liek-ivermektin/
  Mesto Myjava zabezpečilo občanom liek Ivermektín

  • Takže Záhoráci prežijú 🙂

  • Takže p, primátor Myjavy išiel v šlapajách p. starostu Becíka. Šikovní to páni na správnych miestach.
   No a p. Becíka obdivujem aj za jeho postoje k tomuto marazmu, ďakujem za odvahu.

  • Čo sa J.Borrell do toho stará kam si Rusi presúvajú svojich vojakov??

   • Ak Rusi presúvajú vojakov treba sa mať na pozore.Nie sú agresori, prichádzajú vždy na „pozvanie“. 1956 Chruščov do Maďarska, 1968 Brežnev s Vašavskou zmluvou k nám, 1980 Afganistan pozval Babrak Karmal, Krym, tam prišli dovolenkujúci ruskí vojaci, aj na Donbas, Afrika-tam kvôli farbe pleti chodila kubanská armáda.Myslíte,Lotyšsko, Litvu, Estonsko by zachránil pred tankami/ktorých majú Rusi viac ako celý svet spolu/ ich pletivový plot?

    • V 1968 „pozvali“ do Československa jednotky NATO cvičením VIKING na čsl. hranici – 20 tisíc mužov a niekoľko obrnených divízií.

     V súčasnosti Rusi jednoznačne prehlásili – čokoľvek priletí na ruské územie – bude to považované za jadrovú hlavicu a miesto odkiaľ to priletelo, bude zlikvidované preventívnym jadrovým úderom.

     Kremeľských kresťanských Rusov sa obávať netreba – treba sa obávať prozápadných ruských židoboľševikov – sion sovietov, ktorí v Rusku stratili moc a pracujú už len pre Západ – detto u nás! A pracujú na sebazničení Slovanov. Matovičov Naď a Čaputová ako NATO bábky a ich užitoční idioti teda potenciálne pracuje na sebazničení Slovenska! Čiže ak by z nich vyšiel povel na útok proti Rusku z územia Slovenska – treba to zastaviť a tomu, kto ho vydal a veliteľsky posunul jednotkám – treba okamžite odrezať hlavu!

     Moja reč – Sám (feat. Ivanhoe) – YouTube
     [Prehľadávať doménu http://www.youtube.com/watch?v=av7dNTAGIuk%5D https://www.youtube.com/watch?v=av7dNTAGIuk
     Moja reč – Sám (feat. Ivanhoe)

 5. https://www.banned.video/watch?id=606a6b2ea75d6e7dab6ba53f
  BOMB SHELL: MASSIVE VACCINE DAMAGE PREDICTED BY JOHN HOPKINS SPARS SCENARIO DAMAGE FULL SHOW 4-4-21
  Masívne poškodenie vakcínou bolo predpovedané JOHN HOPKINS-om

 6. https://orgo-net.blogspot.com/2021/04/vysledky-covid-testu-jsou-predem-urceny.html
  Výsledky covid testů jsou předem určeny podle použité špejle

  Zdravotní sestra v práci tajně vyfotila výtěrové špejle používané na testy, u nichž je předem dán výsledek:

  P.S.Orgonet:
  Už loni (téměř před rokem) se psalo o tom, že v Německu si lze obstarat testy podle požadovaného výsledku: chcete zůstat doma, koupíte si pozitivní. Chcete do práce, koupíte negativní.
  Nedávné a stále probíhající „plošné testování ve firmách“ ukazuje nepatrný podíl „nakažených“. Jak bylo mnohokrát dokázáno, používané testy jakéhokoli druhu ukazují „správný výsledek“ asi tak stejně přesně, jako kdyby si člověk hodil kostkou.
  Takže věřím, že i manageři našich firem byli schopni si testy se zaručeným výsledkem opatřit…
  Což vládním covidteroristům nevadí, hlavně že se testy povinně kupují a spotřebovávají, a všichni spokojeni …

 7. https://www.hlavnespravy.sk/sedem-britov-zomrelo-po-prvej-davke-vakciny-astrazeneca/2491616
  Sedem Britov zomrelo po prvej dávke vakcíny AstraZeneca

  Britská agentúra pre kontrolu liečiv a zdravotníckych výrobkov (MHRA) uviedla, že po očkovaní vakcínou AstraZeneca zomrelo sedem Britov na následky krvných zrazenín. Píše o tom „The Financial Times“

 8. rotschieldovy bankstri

  hlavna pričina sučastneho fašizmu tkvie v tom že v norimberhgu na šibenici nestali praví autori fašizmu abolševizmu stalinovi aj hiteroví bankari a ich pani zo svetovej kabali čierna šlachta 300 satanskych familii .

 9. Jednoduchá

  …milá Ametyst, verím tomu, že tak ako prežijú Záhoráci aj vďaka svojmu šikovnému primátorovi, tak prežijú aj ďalší, že takých ľudí bude čoraz viac a viac…….aj na ,,úkor“ toho, že Big Brother sa nakoniec nebude mať na čo dívať :-(…:-)……

  • Keďže o Záhorákoch kolujú všelijaké vtipy, tak…aj smiech lieči 🙂

   • Našťastie Záhoráci sa neurážame. Úspešne odrážal vtipkovanie na Záhorákov p. Machata, rodák z Malaciek. Proti sebe mal plejádu skvelých hercov, rovesníkov, kamarátov zo stredného Slovenska /nebudem menovať, aby som na niekoho nezabudol/.Hovoril im, že keď Vaši dedovia a pradedovia po grúňoch a holiach s ovcami obcovali / použil expresívnejší výraz/ , tak naši dedovia a pradedovia s Viedňou čulo obchodovali, denne prichádzali na trhy mostami, lavičkami rieky Moravy…

 10. Jednoduchá

  …to áno ametyst, smiech je tým správnym ,,korením“ života :-)……….

 11. V tomto angl. blogu je presne napísané ako tento Covid bol vytvorený (momentálne nemám síl to preložiť):

  „The Chinese biological laboratory in Wuhan is owned by Glaxosmithkline, which (accidentally) owns Pfizer!“ The one’s who make the vaccine against the virus which was (accidentally) started at the Wuhan Biological Lab and which was (accidentally) funded by Bill Gates and Dr. Fauci, who (accidentally) promotes the vaccine. Bill Gates (coincidentally) owns Patents on the Sars Cov2 (COV-19)Virus!

  „GlaxoSmithKline is (accidentally) managed by the finance division of Black Rock, which (accidentally) manages the finances of the Open Foundation Company (Soros Foundation), which (accidentally) manages the French AXA!

  „Soros (accidentally) owns the German company Winterthur, which (accidentally) built a Chinese laboratory in Wuhan and was bought by the German Allianz, which (coincidentally) has Vanguard as a shareholder, who (coincidentally) is a shareholder of Black Rock,“ which (coincidentally) controls central banks and manages about a third of global investment capital.

  „Black Rock“ is also (coincidentally) a major shareholder of MICROSOFT, owned by Bill Gates, who (coincidentally) is a shareholder of Pfizer (which – remember? Sells a miracle vaccine) and (coincidentally) is now the first sponsor of the ‚WHO!
  Now you understand why they blame a dead bat sold in a wet market in China! Copy & Paste far & Wide.

  • Milá Jean, s preposlaným anglickým textom si väčšina starších čitateľov Bádateľa neporadí… stačí poslať link a pôvodný text sa na našich monitoroch za zlomok sekundy objaví v slovenčine.

 12. Toto treba vypočuť, resp. prečítať:
  https://otevrisvoumysl.cz/kampan-jak-emocni-manipulaci-primet-lidi-k-ockovani/
  Kampaň, jak emoční manipulací přimět lidi k očkování

  Ve zkratce…
  Kanadská vláda bude spouštět kampaň, v rámci které budou vybráni účastníci s nejlepším nápadem, jak přimět lidi k očkování proti covidu-19.

 13. Rakúsky súd rozhodol, že PCR test nie je vhodný na diagnostiku
  Dňa 24. marca bol vydaný rozsudok „v mene republiky“ číslo VGW-103/048/3227 / 2021-2, ktorý dal rakúskej vláde ráznu facku. Súd vo viacerých bodoch konštatuje, že PCR test nie je vhodný na stanovenie infekčnosti. Tento vecne správny úsudok nepriamo odmieta celú koronavírusovú politiku v Rakúsku, ktorá je založená na tomto teste.
  Viedenský správny súd vyhovel sťažnosti Slobodnej strany Rakúska (FPÖ). Strana na súde napadla zákaz zhromažďovania, konkrétne zákaz protestu proti koronavírusovým opatreniam, ktorý organizovala 31. januára vo Viedni. Zákaz dostali od viedenskej mestskej polície kvôli zlej epidemiologickej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19.

  „Zákaz bol nesprávny,“ píše sa v rozsudku. V jeho odôvodnení súd uviedol, na základe vedeckých štúdií, že argumenty zákazu, ktoré uvádzala viedenská polícia sú nedôvodné. Súd súhlasí s tvrdeniami, ktoré sa uvádzajú v sťažnosti strany „vo všetkých bodoch“ a ide dokonca nad rámec argumentov predložených samotnou FPÖ. Obzvlášť sú masívne spochybňované kritériá a definície používané na určenie počtu chorých na COVID-19.

  „PCR test nie je vhodný na diagnostiku“
  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) „nie je test PCR určený/vhodný pre diagnostiku a preto sám o sebe nemá výpovednú hodnotu o chorobe alebo infekcii u človeka“. Minister zdravotníctva však používa úplne inú, oveľa širšiu definíciu pre prípady ochorenia COVID-19, ktorú nie je možné použiť pre odôvodnenie zákazu zhromažďovania, pretože: Ak koronavírusová komisia vychádzala z definície ministra zdravotníctva, a nie z definície WHO; je akékoľvek stanovenie počtu „chorých/infikovaných“ nesprávne.

  Súd dospel k záveru, že „informácie“ od Viedenskej mestskej zdravotnej služby, na ktorých sa zakladal zákaz viedenskej štátnej polície, „neobsahovali nijaké platné a na dôkazoch založené vyhlásenia ani nálezy o epidémii“.
  Súd doslovne prehlásil:

  „Na základe definície ministra zdravotníctva zo dňa 23.12.2020 sa za „potvrdený prípad COVID-19“ považuje 1) osoba, ktorá má pozitívny PCR test bez ohľadu na klinické prejavy alebo 2) osoba s dôkazom antigénu špecifického pre SARS-CoV, ktorá spĺňa klinické kritériá, alebo 3) osoba s dôkazom antigénu špecifického pre SARS-CoV, ktorá spĺňa epidemiologické kritériá. Ani jeden z troch (vyššie uvedených) „potvrdených prípadov“ definovaných ministrom zdravotníctva, nespĺňa požiadavky WHO „chorá/infikovaná osoba“. Spoliehať sa iba na pozitívny PCR test WHO odmietla („potvrdený prípad“ bod 1).

  Aký je teda rozdiel medzi sudcami Rakúska a Slovenska v tej istej európskej únii?
  Na Slovensku viď rozhodnutie ÚS. Ani Žilinka nič neznamená.

  • Terno, rozdiel tam je, ale len taký malinký… tam na druhý deň NAKA, alebo nejaká iná zložka polície, nevykopne sudcovi na druhý deň dvere a neobvinia ho z nejakého trestného činu…takže, sudcovia sa neboja rozhodnúť správne, aj vtedy, keď to vláde príliš nevyhovuje…

 14. Zvolebnieva sa.

 15. Jednoduchá

  …milá Jean, už to tu niekto radil, fakt už ale neviem kto presne, na ,,myši“ od pc kliknete pravú stranu, ukáže sa Vám stĺpček a tam je riadok – preložiť do jazyka slovenčina. tam kliknite a článok sa Vám preloží. ….veľmi dobre viem, že Vy ste šikovná osôbka a angl.viete, no ak sa veľmi zarozmýšľate a teda spolucítite s tými ostat.dôchodcami, trápite sa a nemáte sily na prekl. …..vyskúšajte, určite Vám to pomôže ! :-)…..a ešte, kvôli samej sebe, netrápte sa toľko nad nimi….viem chcete im pomôcť, no nedá sa to len tak….proste buď sa sami uvedomia alebo nie…..druhých ľudí totiž nikdy nezmeníme, resp.ich názor, ak oni sami nechcú……….
  …a potom ,,zvelebnievať?“…….všetko záleží od ľudí samých, ako sa rozhodnú……….

 16. Prečo sa toto deje?
  lebo ludia s zmagoreni a nechaju sa zmagorit este viac.
  napr moji rodicia, hraju sa na neviem aky kovid-čovid a nevidime sa s nimi.
  nevadi, svokrovci to istia..

 17. Jozef Sivák

  S tými 10-mi krokmi možno len súhlasiť, pravda, čo sa týka formulácie, nie však realizácie. Je najvyšší čas, aby národy a štáty si zobrali naspäť časť zvrchovanosti, ktorú odovzdali svetových silám, pričom sa ukazuje , že skorumpované politické reprezentácie už toho nie sú schopné. Ostáva teda už len občan, ktorý by sa mal zmobilizovať. Vo voľbách si ľudia vlastne volia svojich nepriateľov tváriacich sa priateľsky. Čo sa týka ešte r. 1968, vojská Varšavského paktu sem neprišli preto , aby sa nemohol čítať Kant, alebo aby Bulhari nemohli predávať zeleninu, ale vtedajšie neskúsené vedenie si to mylne vysvetlilo tak, že sa treba vrátiť kdesi späť. Rusi využili ostatných spojencov ako hráčov s českou s slovenskou kartou, ktorí sa dodnes neospravedlnili za onú okupáciu. Tak ako v r. 1944 tak aj v r. 1968 boli naše územia scénami pre stret cudzích záujmov, takže ani v jednom prípade nemožno hovoriť o nejakom národnom hnutí či povstaní.

Pridajte komentár

*