Najznámejší kardiológ Veľkej Británie uvádza na pravú mieru problém s nasýtenými tukmi


Print Friendly, PDF & Email

Najznámejší kardiológ Veľkej Británie uvádza na pravú mieru problém s nasýtenými tukmi

Je to skutočne tak, že nasýtený tuk je reálnym nebezpečenstvom pre zdravie? Dr. Aseem Malhotra je konzultantom intervenčnej kardiológie v Londýne v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.

Po tom, čo v Britskom medicínskom žurnále (BMJ) v roku 2013 vyšla jeho recenzovaná publikácia, pritiahol k sebe veľa pozornosti.

Vo svojej publikácii vážne spochybňuje konvenčný pohľad na nasýtené tuky a predkladá prehľad o tom, ako nedávne štúdie nedokázali nájsť veľmi dôležitú väzbu medzi nasýtenými tukmi a rizikom vzniku kardiovaskulárnych ochorení.

Malhotra v skutočnosti uvádza, že dve tretiny ľudí, ktorí boli prijatí do nemocníc s diagnózou akútneho infarktu myokardu, majú úplne normálne hladiny cholesterolu.

Malhotra, zakladateľ Action on Sugar, pracuje aj ako poradca Národného fóra obezity Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

„Moja pozornosť bola upriamená na to, čo môžeme urobiť ako jednotlivci kolektívne (lekári), aby sme pomohli obmedziť dopyt po zdravotníckom systéme. Veľa z týchto chorôb je vyživovaných a riadených stravou. Tieto choroby súvisia s výživou. Sú jej dôsledkom.

Podľa správ Lancet Global Burden of Disease zlé a nedostatočne výživné stravovanie zapríčiňuje viac ochorení, chorôb a úmrtí než rôzne fyzické aktivity, medzi ktoré radíme aj fajčenie kombinované s alkoholizmom…

(GBD je komplexný regionálny a globálny výskumný program, ktorý sleduje zaťaženie chorobami so zameraním na úmrtnosť a postihnutia spôsobené chorobami, zraneniami a rizikovými faktormi.

GBD zastrešuje spoluprácu viac ako 1 800 výskumných pracovníkov zo 127 krajín sveta. GBD sídli na Washingtonskej univerzite a je financované Nadáciou Billa a Melindy Gates.)

Ako intervenčný kardiológ môžem vykonávať medicínske chirurgické zákroky, ktoré zachránia život človeka, ktorý má infarkt. Ale aby som bol úprimný, namiesto toho, aby som ich zachraňoval pred utopením, bol by som radšej, keby do tej rieky neboli vhadzovaní. Toto je skutočne to miesto, kam sa posunula moja pozornosť.

Myslím si, že pre mnohých z nás, ako klinických pracovníkov, ktorí sme v prvej línii, kde musíme reálne zasahovať, je vedomie toho, že to, čo môžeme medicínsky urobiť, je veľmi limitované s ohľadom na to, aký výsledok bude mať liečba, frustrujúce.

Preto si uvedomujeme, že fráza o tom, že celková „prevencia je lepšou voľbou než liečenie vzniknutého stavu“ je veľmi pravdivá.

Nemocnice a zdravotnícky personál sa nachádzajú ďaleko od toho, čo nazývame zdravím

Malhotrovo zjavenie, ktoré mu ukazuje, že so systémom nie je niečo v poriadku, prišlo už skôr. Kým pracoval ako rezident na kardiológii, vykonal núdzový chirurgický zákrok, pri ktorom vložil pacientovi stent (výstuž, vkladaná do artérie). Išlo o muža v päťdesiatke, ktorý nedávno utrpel srdcový infarkt.

Nasledujúce ráno Malhotra s týmto mužom hovoril a poskytol mu obvyklé rady o odvykaní od fajčenia a o tom, že je potrebné zlepšiť si stravovanie.

Práve keď som mu hovoril o zdravej výžive, o tom, aká dôležitá je správna strava, nemocničný personál mu podával hamburger a smažené hranolky.

Muž mi povedal: „Pán doktor, ako môžete odo mňa očakávať, aby som zmenil svoj životný štýl, keď mi ešte aj tu servírujete rovnaké svinstvo?“

Keď sa pozrel okolo seba, uvedomil si, že veľa zdravotníckych pracovníkov má nadváhu alebo obezitu a nemocnice servírujú chorým pacientom v podstate jedlo vyrábané z potravinových odpadov typu fastfood.

Malhotra je toho názoru, že jednou z prvých vecí, ktoré sa skutočne musia stať, je to, že nemocnice budú slúžiť svojim dobrým príkladom.

Hovorí, že „nemocničné prostredie by malo byť takým, ktoré podporuje dosahovanie dobrého zdravia a nezhoršuje zlé zdravie“.

Jeho púť začala tým, že poslal e-mail slávnemu šéfkuchárovi, Jamiemu Oliverovi, ktorý urobil veľa osvety a kampaní v školských jedálňach v záujme toho, aby sa zdokonaľovala príprava jedál.

Malhotra požiadal Olivera o nápady, ako zlepšiť nemocničné stravovanie.

„O pár rokov neskôr som sa vyskytol na Výročnej konferencii Britskej medicínskej asociácie (British Medical Association). Veci som rozhýbal tým, že som predložil návrh na to, aby BMA do svojich politík zaradila zákaz predaja nezdravého a nevýživného jedla v nemocniciach.

Prevažná väčšina prítomných s mojím návrhom súhlasila.“

Zmeny týkajúce sa stravy a životného štýlu sú obzvlášť dôležité vzhľadom na skutočnosť, že lekárske omyly a predpisovanie nesprávnych liekov sú treťou najčastejšou príčinou smrti, hneď po srdcových ochoreniach a rakovine.

Nadmerná medikamentácia, preťaženie pacientov mnohými liekmi, spôsobuje obzvlášť závažný problém u starších ľudí, ktorí majú tendenciu trpieť viac vedľajšími účinkami.

„Súčasťou toho, čo sa deje, je to, že existujú veľmi silné záujmy určitých skupín, ktoré sú tlačené predajom určitých liekov,“ hovorí Malhotra.

„Oni dokonca podliezajú akademickým inštitúciám a manipulujú orgánmi, ktoré vydávajú usmernenia. Ľudia nedostávajú všetky tie informácie, na základe ktorých by sa mohli kvalifikovane rozhodovať o tom, či by mali alebo nemali brať lieky…

Toto je najväčším problémom, najmä odvtedy, čo sme zanedbali alebo sa vzdialili od normálneho životného štýlu, ktorý by nemal negatívny dopad na naše zdravie a nemal by ani žiadne vedľajšie účinky.“

Za posledných 60 rokov boli odsudzované tie nesprávne tuky

Za posledných 60 rokov konvenčná múdrosť diktovala to, že nasýtený tuk je nebezpečný a treba sa mu vyhnúť. Tento chybný názor pôvodne podporil aj Dr. Ancel Keys, ktorého Štúdia o siedmich krajinách položila základy pre mýtus, že nasýtený tuk spôsobuje srdcové choroby.

Pravdou je to, že miera výskytu srdcových chorôb začala rapídne stúpať začiatkom 20. storočia a ďalších 50 rokov sa tento trend postupne zvyšoval.

Je zaujímavé, že toto pred začiatkom 20. storočia naozaj nebolo problémom. Boli ale naozaj na vine nasýtené tuky?

Myslíme si, že to bolo naozaj kvôli tukom, ale na rozdiel od prevládajúcej verejnej mienky, problémom nebol nasýtený tuk. Boli to všetky tie ďalšie škodlivé tuky, ktoré ľudia jedli.

V 20. storočí priemerná osoba minula ročne na rafinované, spracované omega 6 mastné kyseliny v podobe rastlinných olejov menej ako 1 libru. K roku 1950, pravdepodobne asi 50 libier ročne.

Do roku 2000 sa tento náklad zvýšil asi na 75 libier ročne. Zdá sa, že „tuk“ ako taký, nie je problémom. To, čo je rozhodujúce, je typ tuku.

Toto masívne množstvo vysoko rafinovaného polynenasýteného tuku ďaleko prevyšuje to, čo navrhujeme ako zdravé množstvo na konzumáciu s cieľom udržania optimálneho zdravia.

Myslíme si, že práve toto bolo to, čo viedlo Keysiho k tomu, aby usmernil svoj výskum tak, aby našiel odôvodnenie pre svoje odporúčania na zníženie príjmu tukov.

„Ak sa pozriete na Spojené štáty Americké, zistíte zaujímavosť, ktorou je to, že v období rokov 1961-2011 až 90 %  príjmu kalórií predstavovali uhľohydráty a rafinované priemyselné rastlinné oleje,“ hovorí Malhotra.

Epidémia srdcových chorôb dosiahla svoj vrchol medzi rokmi 1960 a 1970. Rozmáhať sa začala okolo roku 1920. Keď sa pozrieme na naše údaje, je celkom jasné, že tzv. tuky, ktoré sú za to zodpovedné, sú trans-tuky a je veľmi pravdepodobné, že to sú polynenasýtené rastlinné oleje s vysokým obsahom omega 6 mastných kyselín.

Teraz vieme, že okysličujú LDL cholesterol a svojím charakterom podporujú vznik a rozmach zápalov. Ďalšou otázkou bolo fajčenie. Fajčenie bolo veľmi rozšírené.

Keď došlo k útlmu fajčenia v dôsledku regulačných snáh, výskyt infarktov veľmi rýchlo poklesol. To je preto, lebo aktivita krvných doštičiek sa zvyšuje až po 30 minútach od fajčenia.

Rýchly príklad: mesto Helena, v štáte Montana 2002 zaviedlo zákaz fajčenia na verejných priestranstvách.

V priebehu šiestich mesiacov došlo k 40 % zníženiu počtu hospitalizácií z dôvodu infarktu myokardu. Keď bol zákon zrušený, miera hospitalizácií sa vrátila na predchádzajúce úrovne.

Keď skombinujete všetky tieto veci, je to veľmi jasné. Dietetické faktory, medzi ktoré patria trans-tuky, rafinované polynenasýtené rastlinné oleje a fajčenie, sú pravdepodobne tromi najdôležitejšími faktormi.“

Aké sú skutočné rizikové faktory srdcového ochorenia?

V dôsledku toho, že sa nerozlišovalo medzi trans-mastnými kyselinami a nasýtenými tukmi, vznikol obrovský zmätok. Zmätok nastal aj kvôli nevyjasnenosti vzťahu medzi nasýteným tukom a cholesterolom.

A aby to bolo ešte zložitejšie, pripomeňme si, že existujú aj rôzne typy nasýtených tukov, ktoré môžu mať rôzne biologické účinky.

Veľa nasýtených tukov zvýši hladinu LDL cholesterolu, takzvaného „zlého“ cholesterolu. Ale LDL sa vyskytuje v rôznych hodnotách a veľkostiach.

Zbohom vysoký krvný tlak

Veľké častice typu A sú menej aterogénne a sú ovplyvňované nasýteným tukom. Nasýtený tuk zvyšuje aj hladinu „dobrého“ HDL cholesterolu.

„Zaujímavosťou je nasýtený tuk, a to aj napriek tomu, že môže zvýšiť hladinu LDL cholesterolu. Zároveň však môže skutočne zlepšiť váš lipidový profil (za podmienky, že budete jesť viac nasýtených tukov), osobitne, keď vylúčite zo svojej stravy sacharidy.

Okrem toho význam LDL cholesterolu ako rizikového faktora vo vzťahu k srdcovým ochoreniam sa výrazne preháňal a nadhodnocoval. Výnimkou boli ľudia s vrodenou genetickou abnormalitou (familiárnou hypercholesterolémiou).“

„Iste, keď dosiahnete vek 60 rokov, kardiovaskulárna asociácia medzi LDL cholesterolom a kardiovaskulárnou úmrtnosťou sa znižuje. Stáva sa takmer zanedbateľnou.

Z hľadiska celkovej úmrtnosti tu existuje inverzná súvislosť s LDL cholesterolom. Čím je vyššia hladina LDL cholesterolu, ak máte viac ako 60 rokov, tým je menšia pravdepodobnosť toho, že na cholesterol zomriete.

Takže, čo je tým hlavným problémom, keď sa pozriete na srdcové choroby a infarkty myokardu? Inzulínová rezistencia… Dôvod, prečo sa táto vec zanedbáva, spočíva čiastočne v nedostatočne rozvinutej vede, ktorá sa zaoberá cholesterolom.

Ďalším dôvodom je aj to, že nikdy neexistovali účinné lieky, ktoré by boli zamerané na liečenie inzulínovej rezistencie.

Ak nie je vytvorený dostatočne veľký trh na predaj nejakého výrobku, niet ani dostatočného množstva ľudí, ktorí by o tom, o danom produkte, vedeli.

Ako vy, tak aj my vieme, že ak sa zameriate na liečenie inzulínovej rezistencie tým správnym druhom stravovania a zmenami životného štýlu, znížením stresu, správnym druhom fyzického cvičenia, dosiahnete najväčší vplyv na udržanie svojho zdravotného stavu.“

Meranie rizika srdcového ochorenia

Medzi faktory, ktoré môžu pomôcť pri meraní rizika srdcového ochorenia, patria:

 • hladina inzulínu nalačno je nad hodnotou 3
 • pomer triglyceridov k hladine HDL je nad hodnotou 2
 • obvod pása indikujúci nadváhu alebo obezitu
 • vysoký krvný tlak

Ak sa u vás vyskytujú 3 z uvedených 5 indikátorov metabolického syndrómu, potom máte vysoké riziko vzniku srdcových ochorení.

Týchto päť indikátorov predstavuje rezistenciu na inzulín: vysoké hladiny triglyceridov, nízka hladina HDL cholesterolu, vysoký krvný tlak a nadmerný obvod pásu.

Ďalším hlavným rizikovým faktorom srdcového ochorenia, ktorému sa prakticky nevenuje žiadna pozornosť, je vysoká hladina železa.

U menštruujúcich žien to nepredstavuje žiaden problém, pretože tie strácajú krv na mesačnej báze. Je to vlastne súčasťou toho, prečo je u premenopauzálnych žien znížené riziko srdcových ochorení.

U mužov môže hladina železa stúpať na nebezpečne vysoké hladiny. Podľa našich skúseností má väčšina dospelých mužov a postmenopauzálnych žien zvýšené hladiny železa, ktoré ohrozujú zdravie.

Kontrola hladiny železa je jednoduchá a môže sa uskutočniť jednoduchým krvným testom, nazývaným ako sérový feritínový test.

Máme za to, že toto je jeden z najdôležitejších testov, ktoré by si mali dať všetci robiť pravidelne ako súčasť preventívnej, proaktívnej lekárskej prehliadky v priebehu svojho zdravia.

Ak sú vaše hladiny železa vysoké, stačí len darovať krv niekoľkokrát do roka.

Väzba medzi nasýtenými tukmi a cukrovkou

Malhotra predstavuje štúdiu Lancetu z roku 2014. Zaoberá sa súvislosťou medzi nasýtenými tukmi v potravinách, plazmovým nasýteným tukom a cukrovkou typu 2.

Zaujímavé je to, že zatiaľ čo dietetické nasýtené tuky, ktoré sa nachádzajú v mliečnych výrobkoch boli silne inverzne prepojené s vývojom cukrovky typu 2 (čo znamená, že toto spojenie malo ochranný charakter), endogénne syntetizované plazmatické nasýtené tuky boli silne spájané so zvýšeným rizikom vzniku srdcových ochorení.

Endogénne syntetizované plazmatické nasýtené tuky sú mastné kyseliny produkované ľudskou pečeňou počas jej reakcie na čisté uhľohydráty/sacharidy, cukor a alkohol.

Tieto zistenia naznačujú, že konzumácia plnotučných mliečnych výrobkov môže telo chrániť pred cukrovkou typu 2, zatiaľ čo konzumácia príliš veľkého množstva čistých sacharidov (celkové množstvo uhľohydrátov/sacharidov mínus vláknina) zvýši riziko cukrovky typu 2.

Dosiahne to čiastočne zvýšením hladín nasýtených tukov v krvi.

Tým sme chceli povedať to, že bude na mieste, ak budete opatrní. Mlieko, dokonca aj surové mlieko, je v skutočnosti plné čistých sacharidov. Tie sa v ľudskom tele premenia na glukózu. Preto ako všeobecné pravidlo, odporúčame vyhýbať sa mlieku. Výnimkou je maslo. To je takmer čistý tuk a neobsahuje prakticky žiadne čisté sacharidy.

Tipy na zdravé tuky

Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu získať pocit istoty, že jete tuky, ktoré sú prínosom pre vaše zdravie.

 • Používajte organické maslo vyrobené zo surového mlieka od dobytka chovaného na pasienkoch namiesto margarínov a nátierok z rastlinného oleja.
 • Na varenie používajte kokosový olej. V princípe to je nasýtený tuk a je odolnejší voči tepelnému poškodeniu ako ostatné jedlé oleje. Pomôže zlepšiť vašu schopnosť spaľovať tuky a slúži ako úžasný zdroj energie, ktorý vášmu organizmu pomôže prejsť na spaľovanie tukov.
 • Sardinky a ančovičky (známe aj pod názvom sardely) sú vynikajúcim zdrojom zdraviu prospešných omega 3 mastných kyselín a na rozdiel od ostatných rýb, obsahujú len veľmi málo toxínov.
 • Aby ste úspešne zavŕšili sortiment zdravých tukov, ktoré by ste mali konzumovať, určite nezabudnite na surové tuky a na ich zdroje, ako napríklad na avokádo, olivový olej a na krillový olej, ktorý je vysoko kvalitným zdrojom omega 3 mastných kyselín.

Prečo sú statíny zlým nápadom pre väčšinu ľudí

Okrem odporúčaní na to, aby ste dodržiavali diétu s nízkym obsahom tukov, mnohí lekári nadšene pokračujú v predpisovaní statínov, ktoré pomáhajú znížiť hladinu cholesterolu v krvi.

Realita ukazuje, že 1 zo 4 ľudí vo vyspelých západných krajinách je určite užívateľom týchto liekov. Nepotrvá dlho a pomer bude 1 z 3. Malhotru tieto štatistiky znepokojujú.

„Toto je liek, ktorý bol za posledné tri desaťročia predávaný ako zázračný liek. Je za tým niekoľko biliónový priemysel. Až teraz si uvedomujeme, že údajné prínosy statínov boli značne nadhodnocované.

Samozrejme, ako to už chodí, ich vedľajšie účinky boli podhodnocované. Jedným z dôvodov je to, že väčšina, ak nie všetky štúdie, na základe ktorých sa pripravovali medicínske a zdravotné usmernenia, ktoré potom slúžili na predpisovanie týchto liekov, boli sponzorované práve týmto priemyslom.

Jednou z vecí, ktorú sme v medicíne zanedbali, je práve otázka okolo absolútneho rizika a relatívneho rizika.

Ak sa pozriete na zverejnené údaje…uvidíte, že ak máte choré srdce a mali ste infarkt, tak ste po dobu piatich rokov užívali statín a šanca na to, že to zachráni váš život, je 1 z 83.

To znamená, že v 82 z 83 prípadov to ľudský život nezachráni. Tieto informácie pacientom poskytované nie sú ani napriek tomu, že sú mimoriadne dôležité.

Informovanosť a transparentnosť sú nástrojom na to, aby človek pochopil prínos, ktorý mu má lekár predpísaním lieku poskytnúť.

Navyše, keď sa pozriete na ľudí, ktorí sú zdraví a u ktorých je riziko ochorenia nižšie, je bezpredmetné hovoriť o tom, že by im liek nejak pomáhal vyhnúť sa úmrtiu v dôsledku ochorenia.

Ľudia by mali vedieť, že ak nemajú srdcový infarkt, nie sú vystavení vysokému riziku toho, že umrú na infarkt, a preto nemá zmysel, aby užívali statíny. Pre nich to nie je nijak indikované.“

Statíny sú spájané so závažnými vedľajšími účinkami

Potom tu je problém s vedľajšími účinkami. Podľa Malhotru neprijateľnými účinkami (ktoré sa, mimochodom, považujú za vedľajšie účinky, i keď narúšajú alebo dokonca znižujú kvalitu vášho života) trpia pacienti v miere kvantitatívne vyjadrenej pomerom 1 z troch až 1 z piatich.

Najmarkantnejším z vedľajších účinkov je bolesť svalov a za ňou nasleduje hneď únava (predovšetkým u žien). Nie je to prekvapujúce, veď statíny sú v podstate metabolický blokátor a mitochondriálny jed.

Statíny inhibujú, blokujú enzým nazývaný HMG-CoA reduktáza. To je vlastne práve ten mechanizmus, ktorým sa znižuje hladina cholesterolu. Ten istý enzým je však zodpovedný aj za množstvo ďalších vecí.

Je zodpovedný za tvorbu koenzýmu Q10, preto dochádza k bolestiam svalov a únave. Keď užívate statíny, budete s týmito diskriminujúcimi následkami konfrontovaní neustále.

Bolesti svalov a únava sú prejavom toho, že statín zlikvidoval to, čo bolo dovtedy v poriadku a čo malo zostať nedotknuté. Statín spôsobil vyčerpanie vášho koenzýmu Q10 (CoQ10) a vy ste boli lekármi zbavení svojej potrebnej bunkovej energie.

Statíny blokujú aj tvorbu ketónov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou výživy mitochondrií a celkového zdravia. Ak vaše telo nemôže vyrábať ketóny, metabolizmus celého vášho tela, vrátane srdca je paralizovaný.

Tým sa zvyšuje riziko vzniku srdcových problémov a iných chorôb. Nedávno sa zistilo, že v priebehu niekoľkých rokov od momentu, keď človek začne užívať statíny, nastupuje cukrovka typu 2. Táto sa ako dôsledok statínov vyskytuje u jedného zo sto pacientov.

Zasa raz nezabudnime, že ide o vynikajúci obchod. Diabetes (cukrovka) je rizikovým faktorom vzniku srdcových ochorení. Ale aj iných chronických ochorení.

Dr Michel De Lorgeril, uznávaný francúzsky kardiológ, pôsobiaci na Univerzite v Grenoble, uverejnil recenziu, v ktorej odbornej verejnosti položil otázku, či statíny prinášajú aspoň nejaký prospech. Týmto krokom otvoril obrovskú diskusiu o statínoch.

Malhotra o tom hovorí nasledovné: „Poukázal na niekoľko nezrovnalostí, ktoré sa vyskytli v pôvodných pokusoch… poukázal na štatistické manipulácie, na konflikt záujmov…“ 

V skutočnosti naznačil, že nikto nemôže užívať statíny; dokonca ani tí, ktorí ich užívajú preventívne (!).

Hovorí, že pokiaľ nemáme prístup k surovým, priamym, t. j. nespracovaným údajom, k nezávislej analýze, zatiaľ nemáte šancu uvidieť to, že tvrdenia o výhodách statínov stoja na hlinených nohách.

„Toto nie je môj osobný názor. Ja hovorím, že toto je už naozaj zaujímavé a určite to vyvoláva veľmi veľa otázok… Je to niečo, čo ľudia majú vedieť.

Keby sme aspoň správne interpretovali publikovanú literatúru, aj to by prispelo k lepšej informovanosti ľudí. Takto to vidím ja.“

Ďalšie informácie

Malhotra v súčasnosti finalizuje film s názvom „Veľká tučná oprava“, v ktorom predstaví diétny program.

Ten bude obsahovať mnohé zo zložiek stredozemného životného štýlu, ktoré znižujú riziká vzniku obezity, zabraňujú vzniku cukrovky typu 2 a zlepšujú kardiovaskulárne zdravie.

„Išli sme navštíviť dedinu, v ktorej Ancel Keys trávil každoročne šesť mesiacov. Takto tam žil tridsať rokov. Dĺžka života domácich obyvateľov je veľmi vysoká.

Snažíme sa zistiť, čo je tým tajomstvom a ako došlo k tomu, že veci sa tak veľmi dezinterpretovali,“ hovorí Malhotra.

„Toto je naozaj to, čo náš film ukáže. Kde sa veci pokazili a kam sa odtiaľ dostaneme?“

Zbohom vysoký krvný tlak

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. zatiaľ čo mnohí hovoria, aby ste sa vyhli mliečnym výrobkom a mlieku za každú cenu, vyhnúť sa mu, vám nepomôže vyriešiť vaše problémy so štítnou žľazou. Je všeobecne známe, že značná časť populácie je hypotyreózna.
  V skutočnosti ich z dlhodobého hľadiska iba zhoršuje .
  Zopár „výhod“ mlieka: Mlieko znižuje paratyroidný hormón, znižuje zápal, zvyšuje váš metabolizmus a produkciu energie, potláča vašu odpoveď na stres a chráni vaše nadobličky, podporuje zdravú funkciu štítnej žľazy…

 2. Vážení, již nějaký čas čtu Vaše zajímavé články, Prosím však o zformovaní textu na podstatné věci, mnohdy velmi obšírné pasáže jsou zatěžující a efekt se ztrácí !
  Jde to přece i jinak podat – děkuji s pozdravem – I.P. Ostrava, ČR
  P.S. Také reklama je nežádoucí všude !

 3. Špekulant

  …predpisovanie nesprávnych liekov sú treťou najčastejšou príčinou smrti, hneď po srdcových ochoreniach a rakovine.
  Celosvetovo? Aj u nás?
  Ďakujem za tento šťavnatý článok, i keď trochu chaotický a prekombinovaný.

Pridajte komentár

*