Môže ústna voda spôsobiť cukrovku a zvýšiť krvný tlak?


Print Friendly, PDF & Email

Môže ústna voda spôsobiť cukrovku a zvýšiť krvný tlak?

Halitóza alebo zlý dych je nepríjemná a trápna. Ovplyvňuje takmer 50 % celkovej populácie a svoj pôvod môže mať buď v ústach alebo v inej telesnej disfunkcii.

Ústna voda sa stala možnosťou liečenia, ku ktorej sa obracajú mnohí, ktorým tieto príznaky vadia.

Zaujímavé je, že historické dokumenty z dávnych čias ukazujú, že Rimania dovážali stáčaný portugalský moč vo fľašiach, aby nimi ničili ústne baktérie. Táto prax bola taká bežná, že Nero stanovil na dovoz moču daň.

Moč zostal primárnou zložkou ústnej vody až do 18. storočia. V 19. storočí bol moč v týchto ústnych vodách nahradený alkoholom.

Značka Listerine sa prvýkrát dostala na trh v 80. rokoch 20. storočia, keď bola používaná na čistenie chodidiel a podláh ako chirurgického antiseptického prostriedku a na ošetrenie gonorey (kvapavky).

Produkt bol ponúkaný zubným lekárom ako prostriedok na zabíjanie orálnych baktérií. Ale až po roku 1920 začal vlastník spoločnosti uvádzať tento produkt ako prostriedok na ošetrenie halitózy.

Zároveň vytvoril rámec vnímania toho, že halitóza znamená určitú zmenu zdravotného stavu, ktorý by mohol predstavovať prekážku v tom, aby sa človek cítil naozaj dobre, ale aj prekážku z hľadiska spoločenského uplatnenia sa.

Hoci kampaň bola veľmi úspešná, spoločnosť naďalej predávala Listerine ako zubnú pastu, deodorant a prostriedok na ošetrenie lupín. Inými slovami, alkohol vo fľaši slúžil na liečenie rôznych bežných indispozícií.

Dnes, okrem alkoholu, ústne vody môžu obsahovať aj sorbát draselný, polymér 407, propylénglykol a karamel.

Nedávna štúdia publikovaná v časopise Oxid dusnatý (Nitric Oxide) odhalila, že kombinácia týchto chemikálií v ústnej vode môže zvýšiť riziko vzniku prediabetu alebo cukrovky.

Toto môže byť umožnené znížením schopnosti orálnych baktérií redukovať dusičnany na dusitany, čo ovplyvňuje celkový zdravotný stav človeka.

Štúdie prepájajú používanie ústnych vôd so zničením orálnych baktérií

Autori sa domnievajú, že ide o prvú štúdiu, ktorá sa venuje používaniu ústnej vody v spojení s vývojom prediabetu alebo cukrovky a vysokého krvnému tlaku.

Odhady naznačujú, že v ústach existuje 500 až 700 rôznych  druhov baktérií, ktoré žijú na zuboch, jazyku a sliznici ústnej dutiny. Ich počet môže narásť až na päťnásobok za každých 24 hodín.

Baktérie, ktoré žijú v ústach, sú zmesou prospešných baktérií, ktoré telu pomáhajú a patogénnych baktérií, ktoré sú zodpovedné za zoslabené zdravie a zlý dych.

Ústna voda je vytvorená tak, aby zabila všetky baktérie, ktoré sa nachádzajú v ústach, a to nie je v poriadku.

Podľa informácií, ktoré publikovala materská organizácia Johnson & Johnson o Listerine, by ste si mali dvakrát denne po tridsať sekúnd vyplachovať ústa na to, aby ste zlikvidovali až 99 % všetkých baktérií žijúcich v ústach.

Výskumníci použili údaje, získané od 945 účastníkov, ktorí sa podieľali na dlhodobej štúdii o nadváhe dospelých v San Juan (SOALS) a nemali cukrovku, ani kardiovaskulárne ochorenia a pokračovali v spolupráci s výskumníkmi.

Účastníci buď nepoužívali ústnu vodu, alebo ju používali raz alebo dvakrát denne. Tí, ktorí ju používali dvakrát alebo viackrát denne, mali o takmer 50 % väčšiu šancu na rozvoj prediabetu alebo cukrovky než tí, ktorí ju používali oveľa menej alebo vôbec.

Výskumníci sledovali viacero faktorov, medzi ktoré okrem iného patria lieky, príjem, vzdelanie, poruchy dýchania a strava.

Výsledky sa dajú zhrnúť do záverov, ktoré hovoria, že pravidelné používanie ústnej vody, ak sa používa podľa odporúčaní, ktoré sú na výrobku uvedené výrobcom, viedlo k zvýšenému riziku vzniku prediabetu alebo cukrovky.

Americká dentálna asociácia uvádza, že ústna voda môže byť užitočná, ale varuje, že:

„Používanie ústnej vody nenahradí optimálne čistenie zubov a následné vyplachovanie ústnej dutiny. Ústne vody môžu ponúknuť ďalšie výhody, napríklad znížiť riziko ústneho zápachu, vzniku dier v zuboch alebo ochorenia ďasien.

Môžu byť úľavou od suchosti v ústach alebo zmierňovať bolesti spôsobené ústnymi vredmi.“

I keď sa vyplachovanie úst dvakrát denne môže zdať neškodným a môže byť súčasťou vašej dennej rutiny, štúdia úplne jasne preukázala, že paušálna likvidácia všetkých ústnych baktérií môže mať dlhotrvajúce zdravotné následky.

Keď vezmeme do úvahy, že 200 miliónov ľudí v USA používa ústnu vodu rutinne a takmer 100 miliónov ľudí trpí cukrovkou, alebo sa u nich vyvíja prediabetes, analýza účinkov tohto zvyku by mohla ponúknuť ďalšiu stratégiu životného štýlu, ktorý môže pomôcť v prevencii tohoto zničujúceho nezdravého stavu.

Orálne baktérie zohrávajú dôležitú úlohu na celkovom zdravotnom stave

Ústna mikroflóra je životne dôležitá z hľadiska celkového zdravotného stavu, pretože má priamu väzbu na výskyt latentných chronických zápalov v ľudskom tele. To je následne spojené s množstvom chronických ochorení.

Ochorenie ďasien zvyšuje riziko výskytu infarktu myokardu o 50 %. Následne pokročilé štádium paradentózy môže ďalej zvyšovať riziko výskytu infarktu, ktorý vyústi do smrti.

Umožnenie nadmernej tvorby zlých baktérií v ústach má za následok kazenie zubov a ochorenie ďasien. Toto ďalej zvyšuje počet zlých baktérií, ktoré vstupujú do obehového systému a následne spôsobujú uvoľnenie C-reaktívneho proteínu z pečene.

To zvyšuje úroveň chronického zápalu v tele, ktorý postupne podporuje rozvoj chronických ochorení. Keď to teda zhrnieme, dospejeme k záveru, že ako zničenie úplne všetkých baktérií, tak aj umožnenie ich premnoženiu, má nejakým spôsobom negatívne účinky na vaše zdravie.

To je dôvod, prečo je dôležité udržiavať rovnováhu mikroflóry v ústach. Keďže ústna mikroflóra je spojená s črevným systémom, táto väzba je mimoriadne dôležitá a jedinečná.

Baktérie, ktoré sa nachádzajú v ústach, pomáhajú chrániť črevá pred cudzími útočnými baktériami a pomáhajú naštartovať proces trávenia.

Napriek tomu, že črevnú mikroflóru je možné účinným spôsobom naočkovať a obnovovať, probiotiká v ústach nefungujú.

V štúdii, ktorú realizovali na Universite v Uppsale, vedci zistili, že zelenina bohatá na dusičnany má pozitívny účinok na zredukovanie žalúdočných vredov.

Dusičnany sa menia na dusitany v ústach, a potom v žalúdku na biologicky aktívny oxid dusnatý, ktorý chráni sliznicu.

Orálne baktérie spojené s kardiovaskulárnym zdravím a cukrovkou

Uvedená štúdia poukazuje na spojitosť medzi celoplošným ničením baktérií v ústach a vznikom cukrovky a kardiovaskulárnych ochorení.

Prírodná liečba osteoartritídy

Presná modalita síce nebola identifikovaná, ale ako pri všetkých systémoch v ľudskom tele, odpoveď je pravdepodobne zložitejšia, než len odvolávanie sa na jeden faktor.

V štúdii publikovanej v Časopise o periodentálnom výskume (periodentálne choroby sú ochorenia závesného systému zubov a ďasien, pričom s nimi súvisia aj choroby ústnej dutiny) vedci zistili, že viaceré typy aktinobaktérií majú prepojenie na riziko vzniku obezity a cukrovky 2. typu.

Ľudia, ktorí trpeli cukrovkou 2. typu, mali vo svojej orálnej mikroflóre menej aktinobaktérií ako tí, ktorí cukrovku nemali.

Dr. Kaumudi Joshipura v spomínanej štúdii vysvetľuje svoju teóriu o tom, ako môže používanie ústnej vody súvisieť so zvýšeným rizikom vzniku cukrovky.

„Mnohé baktérie v ústach sú schopné metabolizovať dusičnany na dusitany, ktoré potom človek prehltne do gastrointestinálneho traktu a tie sa premenia na oxid dusnatý.

Väčšina týchto antibakteriálnych zložiek v ústnej vode nie je selektívna. Inými slovami, nezameriavajú sa na špecifické ústne baktérie. Namiesto toho tieto zložky pôsobia na širokú škálu baktérií.“

Zníženie množstva oxidu dusnatého, ktorý sa metabolizuje v ľudskom tele, je významné preto, lebo oxid dusnatý je dôležitou signalizačnou molekulou, ktorá pomáha regulovať hladinu energie, metabolizmus a hladinu inzulínu.

To má význam pred nástupom cukrovky a aj v priebehu cukrovky typu 2. Používanie ústnej vody už počas siedmych dní zníži produkciu orálnych dusitanov o 90 % a hladiny dusitanov v krvi o 25 %.

Zistilo sa, že účinok ústnej vody na produkciu oxidu dusnatého viedol k nárastu krvného tlaku už po jednom dni a pokračoval počas siedmych dní, pokiaľ účastníci používali ústnu vodu.

Tieto výsledky naznačujú, že endogénny proces zohráva významnú úlohu pri určovaní hladiny dusitanov v plazme a reguluje krvný tlak.

Nathan Bryan, PhD., jeden z popredných odborníkov na problematiku oxidu dusnatého, ktorý sa tejto štúdie nezúčastnil, vysvetľuje:

„Objavy ukazujú, že perorálne baktérie poskytujú ľudskému telu trvalé zdroje oxidu dusnatého. Oxid dusnatý je jednou z najdôležitejších molekúl produkovaných v ľudskom tele.

Kontroluje a reguluje krvný tlak a je hlavným faktorom pri prevencii kardiovaskulárnych ochorení.

Strata oxidu dusnatého je prvým krokom, ktorým sa začína, a potom už pokračuje priebeh kardiovaskulárnych ochorení (CVD). Tie sú najčastejšou príčinou smrti mužov a žien na celom svete.

Zlá alebo nedostatočná ústna hygiena, používanie antiseptickej ústnej vody alebo antibiotík môže zabíjať tieto symbiotické baktérie a narušiť produkciu oxidu dusnatého, čím dochádza k vzniku kardiovaskulárnych ochorení (CVD).

Existuje množstvo dôveryhodných údajov, ktoré dokazujú, že antiseptické ústne vody môžu eliminovať „zápach z úst“. Súčasne však zvyšujú riziko ničenia „dobrých“, t. j. prospešných ústnych baktérií, ktoré zvyšujú krvný tlak.

Zvýšenie krvného tlaku až o 26 mmHg spôsobuje u zdravých jedincov primárnu hypertenziu.“

Pre vysvetlenie: primárna hypertenzia je zvýšený krvný tlak, ktorého príčina sa nedá s určitosťou zistiť.

Táto, ani iné štúdie nepresvedčili priemyselné združenia, ktoré vyrábajú ústne vody

Nikoho neprekvapuje, že združenia výrobcov ústnych vôd nedôverujú výsledkom tejto štúdie. Dr. William Cefalu, vedúci medicínskeho a vedeckého tímu Americkej asociácie pre cukrovku, označil štúdiu za zaujímavú, ale jej výsledky nepovažuje za presvedčivé.

Pre neho nemajú tieto zistenia dostatočnú výpovednú hodnotu bez ohľadu na to, že sú podložené údajmi z výskumov prebiehajúcich po celé desaťročie a ktoré dokazujú, že zničenie ústnej mikroflóry má negatívny dopad na ľudské  zdravie.

Výsledky tejto štúdie dokazujú negatívne účinky ústnej vody na ústnu mikroflóru. Poškodenia spôsobené alkoholom a inými antibakteriálnymi látkami sú len jedným z mnohých nebezpečenstiev.

Väčšina ústnych vôd obsahuje fluorid, ktorý sa ukázal ako nebezpečný a pritom nemá žiaden, alebo len minimálny úžitok na zdravie zubov.

Je dokázané, že prítomnosť fluoridu v ľudskom tele znižuje inteligenciu, spôsobuje osteoartritídu a inzulínovú rezistenciu.

Cetylpyrídíniumchlorid je ďalšou chemickou zložkou, ktorá sa bežne vyskytuje v ústnej vode. Pridáva sa do nej údajne na zníženie množstva plakov a zubného kameňa.

Medzi jeho vedľajšie účinky patrí zafarbenie zubov, zmenené chuťové vnímanie a zvýšenie produkcie zubného kameňa. Triklozán sa do ústnych vôd pridáva ako antibakteriálne činidlo.

Prináša so sebou viaceré riziká vrátane narušenia hormonálnej regulácie. Na Stanfordskej univerzite zistili, že triklozán zabíja baktérie v ústach, ale zároveň môže v črevnom trakte vytvárať zhluky kmeňových buniek, ktoré spôsobujú rezistenciu voči antibiotikám.

Prírodná alternatíva je bezpečná, zdravá a poskytuje väčšie výhody

Jednou z vynikajúcich alternatív, ktorá sa dá využívať ako náhrada zubných pást a ústnych vôd, je preplachovanie úst olejom.

Od roku 2011 dôsledne preplachujem ústa kokosovým olejom, pretože je to užitočná mechanická metóda odstraňovania malých zbytkov potravy a ničenia baktérií, ktoré spôsobujú zubný kaz a zlý dych.

Preplachovanie úst olejom je starodávna ajurvédska prax, ktorá posilňuje zuby a ďasná a pomáha predchádzať zubnému kazu, zápachu a krvácaniu ďasien. Tento proces je jednoduchý a raz denne sa dá bez problémov vykonávať.

Namerajte si asi 1 polievkovú lyžicu kokosového oleja. Pre niekoho to môže byť príliš veľa, pre iného málo, ale je dobré, ak s tým nejakým spôsobom začnete. Olej má v pevnej forme teplotu nižšiu ako 24,4 °C, ale v ústach sa rýchlo rozpúšťa.

Pohybujte olejom v ústach, aby ste urýchlili skvapalnenie, a potom ho jazykom posuňte do líc a medzi zuby. Snažte sa udržať sánky v uvoľnenom stave, aby nedošlo k ich stuhnutiu. Robte to podobne, ako to robíte s ústnou vodou.

Nechcite však olejom kloktať, alebo ho prehltnúť. Keď to budete robiť prvýkrát, môžete cítiť nutkanie olej prehltnúť. Dôležité však je, aby ste to potlačili a začali odznova, kým sa to nepodarí.

Keď olejom obmývate ústnu dutinu, do oleja sa začleňujú sliny a baktérie. To je dôvod, prečo ho nemáte prehltnúť. Asi po 20 minútach sa začne roztok, ktorý v ústach vznikne, zahusťovať a nadobudne mliečnobielu farbu.

Dbajte na to, aby ste to následne vyhodili do odpadu, nie na rastlinstvo, ktoré máte v záhrade a podobne, lebo olej by mohol upchať cievy v rastlinách. Postupom času sa táto prax stáva takou prirodzenou ako čistenie zubov.

Zvyšovaním pH v ústnej dutine po preplachovaní úst olejom môžete ešte viac zredukovať rast škodlivých baktérií. Zmiešajte 1 čajovú lyžičku jedlej sódy v 3 ml vody a s týmto kloktajte.

Alkalizuje to ústa, potláča rast baktérií, ktorým sa darí v kyslom prostredí.

Okrem vylúčenia ústnej vody a jej nahradenia kokosovým olejom na čistenie úst použite jedno jednoduché cvičenie.

Nazýva sa to Odstránenie oxidu dusnatého a autorom tohoto postupu je  Dr. Zach Bush. Toto cvičenie je zdraviu osožné a prospieva celkovému stavu spokojnosti, čo prispieva k znižovaniu  krvného tlaku.

Toto rutinné cvičenie trvá tri až štyri minúty a zvyčajne sa vykonáva dva až trikrát denne. Po jeho ukončení je potrebné počkať minimálne dve hodiny, aby ste oxidu dusnatému umožnili čas na jeho regeneráciu.

Toto jednoduché cvičenie zvýši hladinu oxidu dusnatého v krvi, čo pomôže znížiť krvný tlak, stimulovať imunitnú funkciu a znížiť viskozitu krvi, čiže napomáha jej zriedeniu, aby sa znížilo riziko vzniku krvných zrazenín.

Stop Candida

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*