Po dôslednej analýze došiel biomedicínsky vedec k záveru, že virológia je „podvodná pseudoveda“


Print Friendly, PDF & Email

Po dôslednej analýze došiel biomedicínsky vedec k záveru, že virológia je „podvodná pseudoveda“

(Lance D. Johnson, Natural News) Vedec s bohatou publikačnou činnosťou v oblasti biomedicínskeho výskumu, ktorý strávil takmer desať rokov prácou v oblasti virológie, dnes tvrdí, že virológia bola vždy „podvodná pseudoveda“.

V novo publikovanom výklade vedec Simon Lee došiel k záveru, že virológia je „umierajúca vedná oblasť“, ktorá nemá žiadne základy vo vedeckej metóde.

„Zatiaľ čo väčšina ľudí považuje virológiu za bonitnú tvrdú vedu, v skutočnosti sa neriadi vedeckými metódami, ale svoje korene má pevne zavŕtané v podvodnej pseudovede,“ napísal Simon Lee.

Oblasť virológie nedodržiava princípy vedeckých metód

Simon Lee upozorňuje, že oblasť virológie nedodržiava zásady vedy. Vo vedeckých metódach treba najprv pozorovať prírodný jav. Potom sa musí vytvoriť hypotéza pomocou nezávislých a závislých premenných, ktoré možno testovať proti správnej kontrolnej vzorke.

Prevládajúci názor vo virológii predpokladá, že cudzorodý proteín (virión) sa pripojí k hostiteľskej bunke, množí sa v nej a následne sa rozšíri na iných hostiteľov, vrátane zvierat a ľudí.

Od začiatku sa predpokladá, že tento prirodzený jav je založený na pozorovaní podobných symptómov u viac ako jednej osoby.

Napríklad horúčka, kašeľ, nádcha alebo vyrážka u jednej osoby sú často spájané s vírusovou infekciou, ktorá sa šíri z jednej osoby na druhú na základe obyčajného pozorovania, že podobné symptómy sa vyskytli aj u inej osoby.

Existuje však množstvo príčin ktoréhokoľvek z týchto symptómov a existuje veľa premenných, ktoré môžu poškodiť základnú patológiu bunky.

Od roku 1952 sú virológovia schopní používať elektrónovú mikroskopiu. Toto bola ich šanca konečne potvrdiť, že vírusy spôsobujú u ľudí choroby. Avšak podozrivé „vírusy“ priamo v chorom tkanive pozorované neboli. Proces rozkladu bunky, ktorý bol predtým nesprávne interpretovaný ako „vírusová infekcia“, sa vyskytol aj u zdravých zvierat, orgánov a tkanív.

Po celé desaťročia neboli virológovia schopní vyčistiť a izolovať častice „vírusov“ priamo z chorých tkanív a ich pozorovania nedokázali reprodukovať všetci vedci pracujúci s údajnými „vírusmi“.

V priebehu desaťročí boli virológovia schopní navrhnúť hypotézu na vysvetlenie tohto javu, ale nedokázali vytvoriť experiment s nezávislou premennou (predpokladaná príčina) a zároveň vybrať závislé premenné (pozorované účinky) vo vzťahu k adekvátne definovanej kontrolnej vzorke.

Keď sa výskumníci snažia určiť príčinu následku, kontrolné vzorky sa používajú ako systém bŕzd a protiváh. Správne zostavené kontrolné vzorky umožňujú výskumníkom študovať len jeden faktor naraz.

Správna kontrolná vzorka zabezpečuje, že predpokladaná príčina (nezávislá premenná) je jediná vec, ktorá mohla spôsobiť pozorovaný následok (závislá premenná). Pre korektný experiment musia byť kontrolné aj experimentálne vzorky vystavené presne tým istým podmienkam okrem jednej premennej, ktorá sa skúma.

Avšak tieto zásady správnej vedeckej metódy neboli dodržané, keď vedci testovali metódu bunkovej kultúry v 50. rokoch 20. storočia. V roku 1954 sa vedci pod vedením Johna Franklina Endersa pokúsili vypestovať údajné „vírusové“ častice v bunkovej kultúre, pretože ich nedokázali správne izolovať a očistiť z tkanív chorého človeka.

Liečba osteoporózy

Tieto experimenty s bunkovými kultúrami dnes tvoria základy modernej virológie. Vedcom sa podarilo preukázať štrukturálne zmeny hostiteľskej bunky in vivo (reálne v tele) – najmä rozpad bunkovej membrány.

Predpokladalo sa, že cytopatický účinok (zmena štruktúry bunky) pozorovaný v bunkovej kultúre pochádza iba z vírusu. Avšak to, čo pozorovali, bola otrávená bunka, ktorá za sebou zanechala kúsky bunkového odpadu.

Tento cytopatický efekt bol podvodne použitý ako závislá premenná (následok), aj keď to nikdy nebol prirodzene pozorovaný jav. Bola to len umelá konštrukcia laboratórneho experimentu. Zjednodušene povedané, bunky sa rozpadali nie kvôli vírusu, ale pretože samotná bunková kultúra bola otrávená (napríklad antibiotikami).

Aby toho nebolo málo, vedci nikdy neizolovali nezávislú premennú („vírus“) na vytvorenie hypotézy, ktorú by mohli testovať. Cytopatický účinok sa prejavil aj vtedy, keď sa v kultivačnom médiu nenachádzal žiadny predpokladaný „vírus“.

To viedlo dokonca aj Johna Franklina Endersa k tomu, že spochybnil, či jeho vlastné experimenty in vivo predstavujú takzvaný zlatý štandard, za ktorý boli považované.

Vírusy nie sú jedinou príčinou chorôb a nie vždy spôsobujú choroby

Iní vedci, ako napríklad Dr. Stefan Lanka, sa domnievajú, že cytopatický účinok takzvaných vírusov by mohol byť výsledkom spôsobu, akým sa kultivačný experiment uskutočnil.

Replikoval výsledky „vírusového zlatého štandardu“ s použitím čistej RNA z kvasiniek. Výsledky zopakoval aj znížením percenta fetálneho teľacieho séra, použitím „minimálneho živného média“, trojnásobným zvýšením antibiotík a znížením živín dostupných pre rast buniek.

Cytopatický účinok pozorovaný v experimente nie je vhodnou závislou premennou na „dokázanie“ nového infekčného vírusu. Cytopatické účinky možno pozorovať aj u baktérií, améb a parazitov pre mnohé rôzne antibiotiká, antimykotiká a chemické kontaminanty.

Medzi ďalšie faktory patrí vek buniek, nutričný stres, degradácia buniek a environmentálny stres.

Podobne ako pri počiatočnej výskumnej štúdii, ktorá „dokázala“ existenciu nového koronavírusu SARS-CoV-2, vedci použili pre kontrolnú vzorku „falošný vírus“. Tento „falošný vírus“ bolo jednoduché zdvojnásobenie antibiotík používaných v bunkovej kultúre, čo spôsobilo cytopatický účinok v 1 z 24 kultúr.

Pretože sa s kontrolnou vzorkou nezaobchádzalo rovnako ako s experimentálnou vzorkou, okrem jednej nezávislej premeny (údajného vírusu), dôkaz o novom víruse SARS-CoV-2 bol neplatný.

Záver

Už len tieto príklady si vyžadujú prehodnotenie celej oblasti virológie. Pre lepšie dodržiavanie vedeckých metód by výskumníci mali študovať rozdiely medzi zdravými a nezdravými ľuďmi a zvážiť všetky faktory, ktoré bunku ovplyvňujú.

Týmto spôsobom môžu výskumníci lepšie porozumieť skutočným príčinám chorôb, namiesto falošného obviňovania údajných príčinných činiteľov, ktoré nie sú správne definované a izolované, ani nie je dokázané, že sú jedinou príčinou choroby.

Liečba osteoporózy

Autor: Lance D. Johnson, Zdroj: naturalnews.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Vedeli ste, že tento týždeň americký Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) pohodlne presadil zmenu zákona tak, že informovaný súhlas už na účasť v klinických skúškach nebude potrebný?

 2. Marek Košice

  Dovolím si dať netradičný koment…
  Prakticky vôbec sa tu na badatel.net nepreberá téma posilňovania.
  Mám doma veľa posilňovacích nástrojov, aj riadne „exotické“. Medzi také patrí napríklad aj „ViPR“ & posilňovací tubus. Je to vyrobené z pryže, a teda z veľmi pevnej gumy, bez akéhokoľvek zápachu. Sám vlastním dva kusy (6kg a 12kg) od značky SharpShape. Je to česká značka, a majú SUPER AKCIU (vďaka nej som si ich objednal, inak by som si na to peniaze nevyčlenil).
  Treba ale platiť v Kč, pretože ak si na ich stránke zvolíte ako menu Euro, zľava sa nenačíta. Poštovné je 4-5€ (teraz presne neviem).

  https://www.sharpshape.cz/vyhledavani/?w=tubus&submit=

  Len tak pre zaujímavosť, „originál ViPR“ (posilňovací tubus) napr. 12kg verzia stojí 260€ a viac. Od značky SharpShape stojí v slovenských obchodoch 120-130€.
  V čechách ho má priamo výrobca v super cene (viď odkaz čo som postol) 70€ za 12kg verziu (k dispozícii 6, 8, 10 a 12kg)……
  Ženám odporúčam 6kg verziu, mužom 6 až 12kg.
  Ja 6kg veriu používam na rozcvičku a „rehabilitáciu“, 12kg verziu na celotelové cviky. A aké cviky mám na mysli? Napríklad takéto…..

  https://www.youtube.com/watch?v=75iBPu7MT0o

  https://www.youtube.com/watch?v=mXzIF_Q9bAI&t=957s

  https://www.youtube.com/watch?v=o24rzjShemw

  Viem, že ma tu väčšina nemáte radi, ALE …nič to nemení na tom, že som vám dal super radu. Ak chcete cvičiť, alebo si spestriť svoje cvičenie niečim novým, čo využíva 3D pohyby (priestorové pohyby, nie len predozadné či dolno-horné) a čo je dobré nie len pre svaly ale aj pre fascie, objednávajte kým to nie je vypredané.

  A PREČO JE NA TO AKCIA (ani sa ich nemusím pýtať na dôvod a odpoveď viem)? Pretože je to „exotický nástroj“ pre „čecho-slováka“…… Ja ale pravidelne cvičím 16 rokov (vo výsledku oči na mne keď idem ku vode – a to mi nevyhovuje, takže si zaplávam v jazere asi len 2-3x ročne), ak odporúčam „posilňovací tubus“, viem čo robím.

  Dá sa s ním cvičiť tak ako vo videách, ALE AJ „klasické“ kulturistické cviky, napr. tlaky na ramená, hrudník, príťahy. Dá sa to samozrejme aj „unilaterálne“ (jednou končatinou), a v tom prípade posilňovací tubus uchopíme v jeho strede (tam je presne logo značky), a „tlačíme“. Je to OMNOHOOOO zaujímavejšie ako sú tlaky s činkou rovnakej hmotnosti, pretože treba udržať aj balanc, a posilňuje sa tým aj úchop oveľa lepšie, než v prípade činky.

  Ešte na záver… Nie je 6kg ako 6kg, nie je 12kg ako 12kg….atď…. Napríklad najťažší „posilňovací tubus“ (originál ViPR) ako sa vyrába, váži 32kg (u nás nezoženiete, a cena musí byť „astronomická“). Prečo váži „tak málo“, keď existujú napríklad jednoručné činky, ktoré vážia 60kg, 80kg a občas dokonca aj 100kg? No preto, pretože s ViPRom (resp. posilňovacím tubusom SharpShape) sa cvičí iný typ cvikov. A verte mi, tento cvik (odkaz na konci príspevku) s 12kg posilňovacím tubusom (s takým ho robím) nie je žiadna „malina“. Krásne sa doň zapojí celé telo… 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=_ENyNG7qZ-M

  • No podľa to čo chceš dosiahnuť – objem svalstva alebo pevné telo. Ak chceš pevné telo tak pracuj len s vlastnou váhou. Pozor však na akékoľvek prepínanie svalstva – nejde o to, že k tomu bude alebo nebude dochádzať ale o to aby si vo chvíľach keď už nebudeš vládať urobiť nejaký pohyb alebo udržať pozíciu nikdy nezadrziaval dych ale naopak – zvýšil frekvenciu dýchania – aby si si v tele nevytváral spazmy, ktoré si vytvárajú skoro všetci športovci a tiež tú čo sa venujú bojovým športom. Čo viem ja tak jediná ale prácna cesta pokiaľ ide o komplexné spevnenie tela, odstránenie niektorych dlhoročných zdravotných komplikácií a pochopenie toho, čo je skutočne silné a pevné telo, ktoré nieje ako to býva permanentne roky v kŕčoch bez toho aby si to človek uvedomoval je si osvojiť niektoré cvičenia a princípy ruskej Systemy. Pracuje sa z vlastnou váhou, s partnerom alebo aj vo väčšej skupine naraz. A cvičiť môžeš aj doma. Sú to jednoduché cviky ktoré však drvivá väčšina borcov nieje schopná plynulo bez utrpenia urobiť – a dokonca vôbec. Nájdi si na jutube alebo inde „Systems Ryabko“ alebo len Systema cviky alebo to môžeš zadať v angličtine. Cvičí sa to v celom svete, Ruskí inštruktori chodia vyučovať po celom svete a záujem o Systemu je obrovský všade vo svete. Nie je to len boji ale aj o človeku celom – o tele, psychike, cíteniu.
   Aj keby ťa nezaujímala bojová stránka Systemy tak tie cvičenia plne postačujú aby si si skutočne spevnil telo a nijako si neublížil.
   Za dva mesiace pravidelného cvičenia budeš nebudeš spoznávať svoje telo – teda skôr budeš sa diviť ako neskutočne spevnelo a to bez trápenia a prepínania sa – treba však pri to dýchať ak pociťuješ, že začínaš mať „dosť“ a pôjde to – ide sa tak posunúť ďalej a neublížiš si. Mal som tiež v pláne obnoviť posilňovanie činkami ale dnes som rád, že som sa k tomu nevrátil a dostal som sa k Systeme. Ako píšem – nemusí ťa zaujímať bojová stránka Systemy ale len sa zamerať na cvičenia, ktorých je obrovske množstvo a môžeš si z nich vybrať, ktoré ti ako osobe po psychickej stránke budú sedieť.

   • Systema však vo svojom jadre nieje o boji či súperení. Je to o človeku ako pristupuje k druhému človeku a to aj v prípade, že je ním napadnutý. V agresii, tranze, hneve alebo v nenávisti voči útočníkovi Systema u človeka nefunguje tak ako má. Rovnako nefunguje ani ak sa niekto bojí dotknúť druhého či udrieť. A to udrieť sa nemá v hneve a nenávisti lebo tak človek nikdy nieje sám sebou a nejedná ako človek ani keď stojí voči agresorovi – sám sebe škodí . Takže je to o prístupe človeka k človeku aby sa naučil vždy pristupovať s láskou a nie v pomste alebo alebo aj ostro avšak nikdy akokoľvek negatívne. A k tomu je potreba sa naučiť byť uvoľnený a naučiť sa zbaviť sa strnulosťi jak telesnej tak aj psychickej. A to Systema učí.
    Ale to ide zvládnuť komplexne len vtedy keď má človek dobré úmysly a jedná či udiera len s dobrým úmyslom – pre dobrý zámer. Avšak netreba si to zamieňať s tým že idem niekoho „rozkopať“ s dobrým zámerom vyrovnať účty – to už je iný prístup.

    • Marek Kosice

     Achnaton, nehnevaj sa, ale po „Ak chceš pevné telo tak pracuj len s vlastnou váhou.“ som prestal citat…

     Pises, akoby cvicenie inak nez s vahou vlastneho trla znemanelo, ze clovek bude svalnaty viac nez by chcel…NONSENS…. Jedine zzenstily homosexual by sa mohol branit NATURALNEJ svalovine. Heterak dozaista nie, a zena ak nebude brat steroidy, moze cvicit aj cele roky s velkymi vahami a nikto nepovie „fuj, aka svalnata“, pretoze ma malo testosteronu na to, aby sa svalnatou (takmer ako naturalne cviciaci – cize bez steroidov – muz) stala.
     Nemam nic proti cviceniu s vlastnou vahou, ale v prvom rade by mal clovek cvicit s roznymi nastrojmi. TAKTO sa stane „funkcnym“. Na co je dobre robit kvanta pritahov na hrazde, klikov, drepov a vypadov s vlastbou vahou, a pritom nevediet robit „kettlebell swing, dvihat pakove nastroje a rotovat nimi (clubbell, macebell), robit rotacne silove pohyby, vyrazy, atd? NANIC. Ako doplnok SUPER, ale ako hlavny ci dokonca jediny sposob cvicenia fakt NIE…. Navyse cvicenie cisto s vahou vlastneho tela znemoznuje dostatocne dobre odcvicit ramena, trapezy, dolny chrbat a hamstringy….ANI FUKNCNOST zapästia a predlaktia (nie je to len o vydrzi vo vise). Na to najlepdie sluzia clubbelly a macebelly…

     ALE najviac univerzalny je ViPR/posilnovaci tubus.

     • No vidíš – to si celý ty – to je tvoj prístup – a to asi k všetkému. A pritom tu píšeš najdlhšie články, dlhšie ako ja. Už váham či rátaš s tým, že ich bude niekto vôbec čítať alebo si sem chodíš len uľaviť. Aspoň keby si sa nepriznal ale ty sa ešte bez hanby prináš, že kašleš na iných ale chceš aby druhý nekašlali na teba. Tak to nefunguje ani medzi mafiou. Asi ti také veci nedocvaknú.
      Chápem, že ťa moja reakcia prestala zaujímať keď v nej potom nešlo o činky ale vôbec nevieš či tam niečo nebolo čo ťa mohlo zaujať. A aj keby ťa nič nezaujalo tak si aspoň urobíš o mne a diskutéroch ďalší obrázok – dielik skladačky väčšieho obrazu, ktorý je zasa dielikom ešte väčšieho obrazu – deja. Všetko bezozbytku – čo sa deje aj nedeje treba využiť pre získanie informácií o niečom/niekom, Marek.
      S činkami by som cvičil len ako môj známy – len ľahké váhy, viac opakovaní – pomaly a hlboko dýchať a posledné jedno alebo dve opakovania (prípadne na konci striedať – raz jedno, raz dve – si dať väčšiu váhu ale nie na hranici výkonnosti ale tak na 80 – 90 percent ktoré zvládneš). A jedno jediné na maximum (prípadne trocha nad maximom) ktoré zvládneš ale ak ti nepôjde tak sa extrémne neprepínať ale zámerne to nedať (napríklad tlaky) – len telo a psychiku zoznámiť s to váhou.

  • Marek,kto povedal,ze ta tu nemame radi? Ked neielen tvoje prispevky budu esencialne a vecne,informativne tak si super chlap.mi sme si na vojne vyrabali cinky z dos z uhoriek,kapusty-plechovych do nich sme naliali beton a to sme pouzivali pre cvicenie a taktiez cvicenie s vlastnou vahou,to sa pisal rok 1977.vojencina ako sme ju mi zazili by mala byt a hlavne ,,mazacka,,mnohi z terajsich mladych,by prvdepodobne ziskali trochu iny pohlad na zivot

  • ty kokos, to za hentú rúru 70 éčiek???, ste normálni???, veď idem do lesa, zdvihnem hocijaké spadnuté drevo a zacvičím si priamo v lese na čerstvom vzduchu…vy mladí ste už načisto osprostení….

   • DD,velky suhlas

   • Vladimír

    Iba primitívny blbec cvičí činkami. Normálny človek cvičí manuálnou prácou. Svalovci nemajú silu, najväčší siláci sú štíhli a šľachovitý. Chodte si pozrieť závody horských nosičov. Svalnáči odkvecnú vždy ako prví.

 3. + Ukrajina podpísala s WEFom zmluvu o digitalizícii ukrajinského stáda

  • Job,nuz,ako vsade na svete,vcetne Ruska,a to len zacina,C40 Cities,co budu 15 minutove mesta,stale je este plno blaznov,co tomu neveria,tiez ,ze CBDC,je len ako Creditova carta,vsak budu prekvapeni

 4. Vie o tom Mikas, Sabaka, Dolinková – vie o tom Kotlár? Lebo čo nie je oficiálne uznávané – to neexistuje!!! Oni to musia dostať od štátneho tajomníka pre zdravotníctvo! Kovid ako vírusové náboženstvo – už má svoje chrámy!
  https://www.shponline.co.uk/wp-content/uploads/2014/10/Sea-mine-hires.jpg
  https://viraltab.news/wp-content/uploads/2020/10/Newsflash-SeaMine-011.jpg

  • Maroš ako sa volá to antibiotikum cipok na zápal pľúc písal si nedávno o tom? Ďakujem

   • Už som ti to písal – dohľadaj si to spätne pri tvojej predchádzajúcej otázke – ďakujem.

    • Prepáč neviem sa v tom orientovať.

     • Choď na články zhruba spred mesiaca – tam nájdeš svoj komentár. Na ten môj si nereagoval – ani beriem na vedomie, ani ďakujem. No a teraz si to mám znovu zopakovať? No ale po mesiaci hádam už zápal pľúc nemáš, resp. niekto z tvojej blízkosti. Takže ma budeš zamestnávať? No nebudeš!

    • Maroš ok budem hľadať stále mám problém z pľúcami asi tretí zápal pľúc neviem čo sa to tu deje už sú zavreté aj školy stále sa to vracia v kuse vo mne chrčí neviem spávať celé rodiny sú choré.

     • mariankosnac

      Stejne to bolo na predpis takže to asi nezoženieš keď sa v tom nevieš orientovať.

     • holistický prístup

      sunimona,

      asi hľadáš toto:

      indometacin-100-berlin-chemie

      akosi je problém s odoslaním linku

     • https://www.youtube.com/watch?v=Y1flNphh664
      Antonín Gondolán – Matka umiera – YouTube
      About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features NFL Sunday Ticket Press Copyright …
      ————-
      Ja teda vôbec nie som ješiťák, ale keď moje psy na dvakrát nereagovali – kopol som ich do rebier! U ľudí mám o stupeň vyššie nároky.

      Na tvoju požiadavku som vtedy reagoval dosť podrobným komentárom, aj ruským receptom na nediagnostikovatelné ochorenie, „keď ležiacemu zoslabnutému lekári nevedia pomôcť“ – bol to recept so slepačími vajíčkami. Snáď si to tu niekto bude pamätať – ak nie – moja zbytočná práca. Si na Badatelovi, čo je najobľúbenejšia stránka o zdraví. Ups! Smola! Musíš si nájsť najobľúbenejšiu stránku o chorobách.

      Nie som zlomyselný, ale nemôžem ťa kopnúť do rebier, keď ma máš hneď na prvý krát na háku! Môj altruizmus má určité hranice a určité pravidlá. Keď nemôže ísť Mohamed do supermarketu – supermarket príde za ním! No určite.

     • Maroš
      30/12/2023 at 9:55
      Nie sú to antibiotiká, ale systémové antipyretiká – oficiálne proti artritíde, ale ja s tým liečim všetko – to je ako keď použiješ ivermektin, ktorý je pôvodne len proti parazitom.
      Ide o čípky do konečníka – mal by stačiť jeden, max. 3 celkovo za 3 dni. Ide aj o prepojenie meridiánu pľúc a konečníka. Volá sa to Indometacín Berlin Chemie 100 mg. To Berlin je dôležité, pretože nedráždi konečník ako tie iné, čo je dôležité na udržanie lieku aspoň 2 hodiny v sebe.

      Potom je tu ruský spôsob – pomocou vajec – na škrupine sú antibiotiká, ktoré chránia zárodok. Odporúča sa domáce vajíčka, ale ja myslím,. že dôležitejšie je, aby neboli kontaminované salmonelózou. Postup – 10 velmi dobre umytých /nie saponátom – čistou vodou/ sa v porcelánovej – sklenenej nádobe /polievková misa je ideálna/ zaleje vodou a v chlade /v komore, zakryté/ sa to nechá 48 hodín vyluhovať. Pacientovi sa potom dáva piť táto voda v rámci pitného režimu, pričom sa priebežne dolieva. Našiel som to na ruských weboch – išlo o situ, keď niekomu ležiacemu nebolo pomoci bežným spôsobom. O dva dni by mal byť na nohách. Obdobne funguje aj ten Indometacín – akože lieči celé telo, hoci nevieš ako.
      https://content-adc-sk.azureedge.net/images/439509/vxrpfu0_400x400.jpg

     • holistický prístup

      sunimona,

      vidím, že dokážeš byť skutočne „vďačná“.

   • Propolis,Cesnak,Golden seal,su tiez prirodne antibiotics

 5. A takto to vyzeralo v gubernii SR, vid dolu mapky Slovenska! Teraz budu postupne prichadza nasledky, aneb ovocie novinarov, politikov a lekarov… – katov !
  https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-22-9-2021-okresy-situacia

  • Tá Rimavská Sobota – to je Bohom chránená cigánska oblasť? Ku.va! A nemajú internet, nemajú Badatela! Zrejme prirodzená xenofóbia – strach z neznámeho – neprehlušený mediálnym marketingom fuckcinácie! Svätá prostota!

  • Reagoval som na fenomén okresu Rimavská Sobota – komentár uviazol na schvalovaní.

  • nuz ano Olinka,smrtka bude este viac zametat

 6. holistický prístup

  Predsa to všetko vieme aj bez toho, že to bolo poniektorým DOVOLENÉ publikovať.

  Nie sme chorí – sme TRÁVENÍ – a vieme, kto je tým TRAVIČOM. Najväčšou travičkou bola členka tzv. čiernej šľachty, ktorá s vlastným bio-„otcom“ splodila PÁPEŽA – slávna travička Lukrécia Borgia – križiaci, Jezuiti, … a ich otroci – to sú dnešní traviči rozšírení po celej „zemi“ … v každej dedine, … sú všade, všade, všade, …

  • holistický prístup

   Konečne im – falošným vedcom – dovolili povedať pravdu o tom, čo zabezpečovalo ich úbohú otrockú luxusnú existenciu v hojnosti, dostatku, radovánkach, …

 7. Čínska centrálna televízia odhaľuje podrobnosti o ruskom systéme sociálneho hodnotenia
  V Rusku bude spustený sociálny obchodný ratingový systém na báze TenChat, podobný tomu, ktorý funguje v Číne a pomáha posúdiť spoľahlivosť potenciálneho partnera alebo protistrany.

  • Sberbank i nadále pokračuje v prosazování globalistické agendy, tentokrát již zejména na domácí půdě.

   Herman Gref, šéf Sberbank vám již sám představí zbrusu nové SberCity, které se nachází na klidném moskevském předměstí.
   https://necenzurovanapravda.cz/2024/02/sberbank-stavi-na-predmesti-moskvy-15minutove-mesto-video/
   Jednoho dne by mělo být domovem více než 65 000 šťastných obyvatel, kteří budou mít vše v dosahu – přesně tak jak je to v 15minutovém městě předem naplánováno.

   Město nazvané „Dobrograd“ vám Herman Gref představí ve 30minutovém videu:

   https://youtu.be/4Cd8Qp9qYnA

   • Gref- ten nech už sedí s nabiulionovou a jej partou v lochu! Už nech to je! Zdá sa, že im ide karta ale aj im dôjde šťava – oni ten štátny prevrat v Rusku pre Západ nijako nedajú aj keby rozoštvávali ruské obyvateľstvo jak chceli. Teraz už nie. Hodiny, ktoré zostávajú Západu do jeho konca – toľko ich zostáva aj piatej kolóne v Rusku. Nech už skúšajú čokoľvek, nič im nevyjde. Skončia aj s ich 15 minútovými mestami a ostatnými. Rusi vedia, že to všetko čo sa zlé v Rusku dialo a deje nieje práca V.V.Putina, že ani on to nemá ľahké v pozícii v akej je. Všetkých Rusov médiá a propagandisti neoblbnú keď mu všetko zlé hádžu zámerne na krk.

 8. Keby sa vedci a lekári celého sveta spojili a namiesto nezmyselných bádaní čo len týždeň sledovali životosprávu a celkové správanie sa voľne žijúcich zvierat + vzali by si z nich príklad, nebolo by treba bielych mafiánov, ani farmaceutických firiem, ani ich administratívy a ďalších zbytočných, na hlavu postavených profesií. A oni to veľmi dobre vedia. Lenže sú v pasci: prísahami sa upísali samozvanému, narcistickému, trestajúcemu „bohu“ sionu – a dobrovoľne vstúpili do boja proti zdravému rozumu. Už len tými nasprostastými covid-skafandrami a nosovýtermi, podporenými dôležitým správaním sa tak zhovädili, že viac sa už ani nemohli. Dobre im tak. Nech ešte ďalej naťahujú čas. Nech si tú hanbu svojho narcistického ega vychutnajú až do dna.

  • Doplním – virológia je samozrejme podvod. Alebo pozná niekto zviera, ktoré ochorelo na chrípku či ovčie kiahne?

   • ja poznám 8 miliárd ľudských zvieratiek, často ochorejú aj na chrípku, aj na ovčie kiahne

   • Pozná niekto černocha, ktorý by ochorel na chrípku ´= predzimný detox bielych ľudí z mierneho a severského pásma?

    • Marek Kosice

     Bez srandy – napis Ibimu Maigovi na FB a spytaj sa ho, ci dostal na Slovensku niekedy chripku.

    • Marek Kosice

     Inak – myslis, ze bieli ludia (pristahovalci) z Australie, ci z Kalifornie chripku nedostavaju?

     Mimochodom, keby cernosi nedostavali chripku (& detox), myslim, ze by sme o tom uz vedeli….JEDINE VTEDY NIE, keby sa to zamerne tajilo, aby sa ludia pocudovane nepytali „Vari maju cernosi taku skvelu imunitu? Preco?“.

     • Ty hlupák!!! Komentuješ zásadne to, čomu nerozumieš! Bieli – teda pôvodom z mierneho a severského pásma, majú predzimný detox zafixovaný státisíce rokov – ty chuj! Je to ochrana, pretože v zime biele plemeno spotrebúvalo všetok zásobný tuk! Ale v tuku sa ukladali – ukladajú všetky možné toxíny! Napr. toxíny z plesní! Z potravy, z mierne jedovatých rastlín! Teraz nemyslím moderné toxíny, ktorými nás trávia! No a teraz si daj do súvislosti stratu energie v zime a telo zaplavené toxínmi zo spotrebovaného tuku! Akú má šancu?! Aj z tohto dôvodu sa dnes neodporúčajú žiadne pôsty v zime!

      Toto sa netýka plemien, rás, ktoré žijú počas roka prevažne v teplom podnebí! Preto žiaden černoch detox chrípku nemá zakódovanú v DNA! Tá tzv. „prenosnosť chrípky“ je len synchronizácia detoxu vďaka impulzu – chemickej informácii, ktorú začínajú vylučovať prví jedinci v režime detoxu, na ktorú reagujú ostaní! Ten istý efekt, ako u feromónov! Ak je z niekoho cítiť chlast – tak je cítiť – nevedome – aj detox! Každý niečim páchne! Na rozdiel od tvojich zajebaných slipov, že!

     • Viac ako 25 rokov späť – vyšla štúdia /v tlači, nie na internete/, že vo veľkých, prevažne ženských kolektívoch – sa menštruácia žien načasuje do spoločného rytmu – vedci to vysvetľujú tým, že takto všetky ženy majú rovnakú šancu na oplodnenie, keď sa v čase plodnej fáze – ovulácie – objaví „veľký samec“, ktorý by ich mal oplodniť. My muži vieme, ako páchne žena cez menzes a zároveň „nevieme“, keď je pre nás príťažlivá, keď je v ovulácii.

      Rovnakým spôsobom sa časuje aj „povel“ na detox, čo židolekári označujú ako epidémia chrípky! Viac nemám ku tomu čo!

     • Marek Kosice

      Maros & agresivny nepodarok…….TAKZE IBI MAIGA NEDOSTAL NIKDY CHRIPKU? NAJDI STUDIU, kde sa pise, ze cernosi zijuci aj v Europe (kludne aj Svedsko, atd) nikdy nedostanu chripku.
      Si len primitivny „prskac“, nic viac. Prskas aj v pripadoch, kedy je to absolutne neobhajitelne. Si prskajuci BIOROBOT.

     • MzK – ty idiot! Ja mám hľadať štúdiu, že žiaden neger nedostal chrípku?! Ty debil – nájdi si ju sám! Neskutočný východniarsky debi! Logika východniara v Bratislave! To sú tí dilinošimečkoví v Bratislave! Ko.ot nenávidí Bratislavčanov, ale jebe sa do Bratislavy! Východniarska logika! Jebo!

   • Job,vsetci su v tom,ci rusi,usa,cina europa asia,juzna america,vacsina afriky,pod nacelnikom sveta Rothschildmi ,vcetci su na haciku,z ktoreho sa uz nedz vyslobodit

   • ano,absolutny podvod

 9. Marek Kosice

  Nezabudni napisat nezmysel, ze „riesenim je cisto surova rastlinna strava“… Surova RASTLINNA strava je velmi tazko stravitelna, casto krat az jedovata. Na rozdiel od surovej bryndze, bio ceratvych vajecnych zltkov, surovej bycej pecene, surovej svaloviny bio zvierata (pricom VOBEC nie je nutne jest mäso surove).
  TRAVIACE STAVY spolahlivo zabiju kazdy enzym okrem bromelainu a papainu. Tie sa nachadzaju len v ananase a v papaji. Ale aj ananas treba „vediet“ jest, inak „natravi“ dasna a pery.

  Varenie nici len tusum dva typy B vitaminu a C-cko (ALE NIE CELE). Spominame B-cka doplnime napr. zjedenim maleho kuska surovej pecene, alebo par gramami bryndze. C-cko idealne pomocou papriky, surovej kyslej kapusty (nie kazdemu robi dobre), alebo pomocou tabletky/tobolky/prasku C-cka spolu s bioflavonoidom.

  Ak pises o prirode, tak je ti hadam jasne, ze bez mäsa by si v nej neprezila, ak sa nebavime o tropickej prirodeplnej bananov, kokosov, atd. (ale aj tam by si len zivorila a prisla o svalovu hmotu, Q10, vapnik, atd….Pozri sa na SKUTOCNYCH dlhorocnych vitarianov aki su zniceni)….

  • Marek, okrem kvanta načítaných nesúrodých vedomostí je fajn občas pozrieť sa aj von oknom. Kôň nemá svaly? Krava nemá svaly?
   A slon? Ten, keby si ľahol, tak viac už nevstane; jeho niekoľko tonová váha mu v tom zabráni.

   • Marek Kosice

    Emily, preco sa takto zhovadujes, dievca….

    Benzinove auto funguje na benzin, naftove na naftu, plynove na plyn, elektricke na bateriu…..
    KEDY VO SVOJEJ HLUPOSTI pochopis, ze tebou spomenute zvierata su VYTVORNE STVORITELOM TAK, aby pojedali (z velkej väcsiny) LISTNATE/TRAVNATE RASTLINY A KONARIKY??? Nedoslo ti, ze to je KOLOBEH POTRAVY? Preco tie najväcsie zivocichy zeru hlavne spomenutu potravu a super na nej prosperuju? PRETO, ABY MALI CO JEST VLK, LEV, CLOVEK……Co je ti na tom nepochopitelne?
    Fakt si tak vymleta? Vitariani maju NAJMENEJ sily. Ci „v tvojom svete“ patria o najsilnejsim ludom? Su to NAJSLABSI A NAJNEPLODNEJSI LUDIA…..

    • Nie v mojom svete, Marek, ale v mojej najbližšej rodine. Koľko detí si odchoval, že tie Zmeny v stravovaní (a postupne aj v povahe a správaní sa) máš tak „presne“ vysledované?
     Mäsožravce sú zväčša agresívne. Bylinožravce naopak. Každý z nás má právo riadiť sa svojimi skúsenosťami a svoje poznatky ponúknuť tým, ktorí ich hľadajú. Niekoho možno podnietia k vyskúšaniu si niečoho na sebe, a potom k posúdeniu a k vlastnému rozhodnutiu sa.
     Odkiaľ si vzal, že som vitariánka? Vytrhávaš vety z kontextu, len aby si mohol bezbreho na všetky strany útočiť.
     Aký osoh ti prináša taký druh komunikácie? Daj aspoň jeden.

    • Ty debil, podľa akej štúdie je človek carnivora? Pozri sa do zrkadla aké ti narástli zuby. Urob si výter žalúdka akú máš kyselinu. Zmeraj dĺžku svojho čreva. Ak to všetko porovnáš s ostatnými živočíchmi zistíš, že sa vôbec našimi parametrami nepodobáme carnivora, omnivora ani herbavora. My sme fructivora.

     PS: Nebuď drzý ku ženám, a zvlášť ku tým, ktoré majú vek rovnaký alebo vyšší ako tvoja matka. Ty sopliak zasratý!

    • Náš tráviaci trakt je stavaný na ovocie, zeleninu a hlavne ORECHY. Podľa Velesovej knihy, naši dávni predkovia nejedli mäso, pretože bola teplá klíma a všetkého hojnosť. Ale začali jesť mäso po Veľkej Struži, pred cca 13000 rokmi. Veľmi sa vtedy ochladilo a bola neúroda, preto hľadali náhradný zdroj obživy, lebo nemali na výber. Vzhľadom nato že dnes nehladujeme (zatiaľ) je kľudne možné mäso úplne vynechať a prosperovať, ale je to samozrejme trochu ťažšie, človek si musí viac sledovať aby nejakú zložku výživy nezanedbal.

     Hlavne v dnešnej dobe, keď obsah živín a vitamínov v ovocí a zelenine rapídne klesá v dôsledku masovej produkcie a oberania nezrelých plodov, ktoré potom zrejú pri transporte z druhej strany zemegule. A obsah pesticídov a herbicídov zase stúpa.

     Mäsožrút nemusí sledovať nič, lebo v mäse (a orgánoch zvierat) je prakticky takmer všetko. Ale našemu tráveniu nerobí dobre. Je to samozrejme aj dosť individuálne. Trávenie sa do určitej miery dokáže prispôsobiť, potom záleží koľko dotyčný mäsožrút má pohybu, koľko toho mäsa skonzumuje, aké kvalitné mäso konzumuje, ako často. V mäse zase máme také mňamky ako rastové hormóny, antibiotiká a určite aj stopy pesticídov a herbicídov, ktoré sa dostali do tela toho živočícha.

     Možno teda v dnešnej dobe je najlepšie v lete mäso úplne vynechať a jesť zeleniu, ovocie a orechy z vlastnej záhrady a v zime vyjedať čo sme si odložili do pivnice a občas dopĺňať živiny mäsom z vlastného chovu, kvôli chýbajúcemu ovociu a zelenine.

     • Vieš čo je pozoruhodné Zbraslav? Že keď som choval zvieratá leto – zima tak keď som mal obdobie, že som jedol len to čo bolo doma vychované – buď čerstvé alebo z mrazáku (všetko moje domáce a bio) tak som niekoľko dní nepotreboval mäso než som si „ulovil“ ďalšie vo vlastnom chove alebo v mrazáku. Úplne som bol nastavený tak, že som myslel iba na mäso ktoré budem jesť z mojej „, výroby“ až za niekoľko dní a to čo som predtým zjedol akokeby bolo vo mne – v psychike stále nejako prítomné (asi kvôli tomu že obsahovalo všetko čo som za mesiace, roky doňho vložil alebo ja neviem).
      Cítil vašom sa ako nejaký lovec a nevadilo mi že mäso mám menej často. Vôbec ma nič nijako netlačilo ani psychicky ani fyzicky a ani som netrpel nejakými absťákmi keď sa mi čas na ďalšie mäso z nejakých dôvodov posunul o nejaký deň.. Keď to obdobie sebestačnosti pominulo a kupoval som ho v obchode tak som pociťoval potrebu dať si mäso oveľa častejšie.

    • Marek,tiez sa obycajne nedozivaju vysokeho veku

     • Choď sa pozrieť na vegánske cintoríny John. Najprv odskúšaj a potom kritizuj. Ja som carnivora aj omnovora bol a viem ako to škodí ľudskému zdraviu.

    • Choď sa pozrieť do Indie, koľko je tam „neplodných“ vitariánov! Sedíš celé mesiace v hranatej krabičke, panelák zvanej a chrlíš okolo seba nezmysly!

   • Bylinožravce majú v žalúdku baktérie, a to je vlastne mäso.

  • Ano Marek,vegetariani su blazni,lebo,aj keby si mu dokazal,ze je na zlej ceste,stale bude zrat tie svinstva,ja mam tiez rad pecienku,skoro surovu,treba jest vsestrannu,ak mozne doma vypestovanu stravu,dobru kapustu s kminom,jablkami,velmi zdrave,zvlast,ked to mlada kocka udupe s peknymi nohami

 10. „Několik týdnů po rezignaci prezidentky Harvardu Claudine Gayové kvůli skandálu s plagiátorstvím byla ze stejného činu obviněna i Sherri Ann Charlestonová, vedoucí pracovnice univerzity pro diverzitu a inkluzi. (Foto: Flickr)

  Podle pondělní stížnosti podané na univerzitu a analýzy Aarona Sibaria z Washington Free Beacon se zdá, že velké části Charlestonovy práce byly velmi zřetelně převzaty od jiných autorů, a to bez jakýchkoli citací. Podle zprávy si dokonce přisvojila zásluhy za práci svého vlastního manžela.

  Ve stížnosti je uvedeno 40 obvinění z plagiátorství, která se týkají celého Charlestonova útlého publikačního rejstříku. Ve své disertační práci z roku 2009, kterou předložila Michiganské univerzitě, Charlestonová cituje nebo parafrázuje téměř tucet vědců bez řádného uvedení autora, uvádí se ve stížnosti. A ve svém jediném recenzovaném článku v časopise – který napsala v roce 2014 společně se svým manželem LaVarem Charlestonem – dvojice recykluje velkou část studie z roku 2012, kterou publikoval LaVar Charleston, zástupce rektora pro diverzitu a inkluzi na Wisconsinské univerzitě v Madisonu, a starý materiál vydává za nový výzkum.“
  https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/byvala-prezidentka-harvardu-nejmene-40krat-plagiovala/

  Harvard byl označen za nejhorší školu v oblasti svobody projevu
  https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/harvard-byl-oznacen-za-nejhorsi-skolu-v-oblasti-svobody-projevu/

 11. O. i. – Čína vyrába a predáva solárne panely zhruba za tretinu výrobných nákladov na výrobu solárnych panelov v Európe. EU výrobcovia sú v prdeli a týmto sa aj rúca celý Green Deal.
  Konec demokracie v Německu, podvody v USA, trapné hnutí STAN – POLITICKY NEKOREKTNÍ ZPRÁVY 4/2024
  https://odysee.com/@incorrectCZ:3/politicky-nekorektni-zpravy-4-2024:a

 12. Marek, ak si tvoj všeobecný koment adresoval mne, tak sa ťa opýtam? Koľko detí si odchoval? A koľko z nich po prechode na 100%-ne surovú klíčenú stravu, akoby švihnutím čarovného prútika zrazu neochorelo?
  Koľko bylinožravcov vo voľnej prírode má útočný reflex? A koľko mäsožravcov ho nemá? Odtiaľto začni skúmať.
  My ľudia máme príliš dlhé črevo, aby sme si mohli dovoliť denne jesť potraviny, ktoré pridlho trávia a neraz v črevách úplne zhnijú. Hlavne, ak sa mäso skombinuje so škrobmi. A potom sa do WC montujú ventilátory, hoci pri správnom výbere a správnej kombinácii potravín sú tam úplne zbytočné. Keď už mäso – tak jedine s veľkým tanierom čerstvej surovej zeleniny a bez škrobovej prílohy.
  Ešte sa ťa opýtam: ktoré živočíchy majú nadmieru vyvinutý útočný reflex: bylinožravce, alebo mäsožravce? A koľké z nich útočia aj na ľudí, hoci ich mäso ani nežerú? A ktorí ľudi takisto?

  • Marek Kosice

   Emily, pises totalne bludy. Aj ohladom dlzky criev.
   VITARIANSTVO JE TVOJA BIBLIA….Uplne si zahodila kriticke myslenie…
   Chod na WC po tom ako som tam bol na velkej. Budes citit ZDRAVY PACH stolice. Mam ju pravidelnu, a väcsinou toaletny ostane cisty. NIC VO MNE NEHNIJE, a to tyzdenne zjem 1,5kg hovädzieho mäsa a minimalne 35 vajec. Netrpim plynatostou, a „sirovodikovy“ (ci ako sa mu hovori) smradlavy prd mam asi 2x v roku. Inak take „neskodne“ prdy, ktore takme uplne vobec necitit. A to mam spickovy cuch (moja rodina je na tuto skutocnost „alergicka“). TAK TU NEPIS NEZMYSLY. ROZSIRUJES PODVOD, EMILY. Si rovnaka ako Israismael. On ohladom Biblie, ty ohladom vitarianstva. NEKRITICKY TO HLTATE. POCHOP, ze clovek je SAMOSTATNY PROJEKT. V risi zvierat je ako druh NEPRIRODZENY. Neopatreny srstou, perim, hrubou kozou…. NAJSLABSI (v pomere k hmotnosti tela) zo vsetkych zivocichov…. DIETA cloveka je najdlshie neschopne samostatne fungovat zo vsetkych zivocichov…. A ty si vo svojej „mudrosti“ myslis, ze je to len „dokonalejsia opica“… A UKAZKOVO IGNORUJES, ze NAJPROSPERUJUCEJSIE prirodne kmene mali (kym ich nevyhubili, ale este stale sa najdu) vo svojom jedalnicku NAJVYSSIE PERCENTO zivocisnych potravin spomedzi ostatnych kmenov. PRECO TO IGNORUJES????? LEBO TA NEZAUJIMA PRAVDA… TEBA ZAUJIMA LEN POTVRDZOVANIE SI SVOJEJ NEOMYLNOSTI (ktora je v skutocnosti jednym velkym OMYLOM).

   • Ty si pacient psychiatrie, nepoznáš iné myšlienky iba svoje EGO. Všetko čo je iné ako tvoje EGO je zlé. Si sociopat a psychopat v jednej osobe a na to si patrične hrdý. Nemáš kúska hanby a ani normálnosti. Živú prírodu absolútne nepoznáš a ani jej zákonitosti, si úbožiak. Hanbia sa za teba celé Košice.

   • Niekoľkoročná nevyhnutná očista tela (aj ducha) neznamená, že som vitariánka (rovnako človeka, ktorého v nejakej preňho nezvládnuteľnej situácii budem mesiac vidieť naloženého v alkohole, nebudem označovať za alkoholika).
    Zdravý človek číta s porozumením a nevytrháva vety z kontextu jedného z príspevkov len preto, aby mal dôvod agresívne útočiť – a to hoci aj úplne „z cesty“.

   • Israismael

    MZK ….ROZSIRUJES PODVOD, EMILY. Si rovnaka ako Israismael. On ohladom Biblie, ty ohladom vitarianstva.
    MzK ,TY MEGA ZRUDA NA TEJTO ZEMI…NEKOMENTUJ MA TU UZ NIKDY ,POKIAL UZ SEM NECHODIM,NEKOMENTUJEM . A ZE TU UZ NEBUDEM PISAT NIC ,TAK TO LEN PRE TAKE ZRUDY AKO SI TY MzK . PACI SA TI TO OB*IERAT MA,ALE ZE TAK O ,MNE BEZO MNA? ..BIBLIA A POSOLSTVO GRALU MA SICE SPOJITOST ALE SU TO DVE ODLISNE KNIHY A ODLISNE SPISY ..TAKZE ESTE NABYSE AJ ZAVADZAS ….
    POKIAL TU BUDEŠ KOMENTOVAŤ NIECO ,, O MNE -BEZO MNA“. TAK TA VZDY BUDEM HEJTOVAT TVRDO A NEKOMPROMISNE ..NIC INE LEN TEBA BUDEM SLEDOVAT .. MOJE KOMENTARE TU UZ NEBUDU ..JEDINE KED TAK NA TEBA SI BUDEM DAVAT POZOR KED SI BUDES O MNA OPIERAT SVOJU NEBETYCNU ,,INTELIGENTNU “ HUBICKU

   • Pri tvojej výžive sa určite nedožiješ ani môjho veku a ani veku ľudí, ktorých tak rád kritizuješ.

  • Galaxia andromeda

   Uz ste sa zacyklilimasozrave zvierata maju utocny mod snad logicky inak by neprezili. Vy sa skutocne do tej prirody nepozerate!!!
   Vyhynuli dinosaury? Vyhynuli a aj tie bilinozrave!!!
   Masozravec ma samcu najst potravu v zime pozrite sa do arktidy preco su tam asi neni slony. Priroda funguje perfektne len ludstvo sa zopsulo. Ked ide o o prezitie nikto nebude spekulovat co zjest a z praxe vieme ze aj ludske maso!!! Jest tak ci tak je sloboda kazdeho jedinca aj s nasledkami!!!Problem je otravene prostredie chemikaliami plastami a biologickym odpadom!!!! Pijete vodu z vodovodu? Je plna chloru co je v podstate SAVO vo velmi zriedenom stave. Prezradim male tajomstvo polovica mineralok je dnes chlorovana voda obohatena o CO2. 2 plyny v jednom. Telo udrzuje mysel v starovekom grecku platilo v zdravom tele zdravy duch ale hlavne to plati aj naopak . Kedysi boli ludia inteligentnejsi ako dnes. Mimochodom preco by mal byt bylinozravec v utocnom mode pri jedle??? Co mu trava z luky uteka a brani sa??? Vsetko je spravne tak ako je opakujem problemom je clovek.

  • Emily nemas na 100% pravdu,aj bilinozravci,utocia,hlavne Samci a zabiju,aj leva,aj domace zvierata,cap,koza,baran Sliepka,kohut,zajac,prepelica,tiez na mna zautocila a samozrejme ze vszravci takysto ako medved,diviak,atd.

   • – áno aj, John, no správanie sa domácich zvierat vo veľkej závisí od človeka, ktorý sa o tebou menované zvieratá stará. Nedávno som navštívila chovateľa niekoľkých kusov hovädzieho dobytka, a po štvrťhodine mi poltonový býk olizoval ruku (tipujem, že to bola jeho odmena za to, že som mu masírovala chrbát). Tieto zvieratá sú živené v lete trávou, v zime kvalitne vysušeným senom. Teda nie silážou, ani kadejakými novodobými prídavkami, bohvie čo všetko obsahujucimi…
    Rovnako ľudia (z tých, čo poznám), v ktorých strave prevažuje kvalitná rastlinná potrava nad živočíšnou, nebývajú agresívni v takej miere, ako pričastí konzumenti mäsa.

 13. „Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) predstavil publikáciu Únos spravodlivosti v rokoch 2020 až 2023. Učinil tak na dnešnej tlačovej besede po rokovaní vlády. Ako uviedol, 140-stranová brožúra prináša 140 káuz a prípadov, pri ktorých boli masívne porušované ľudské práva. „Nie sú tam domienky, frázy, nie sú tam rôzne politické stanoviská, sú tam iba čisté fakty,“ priblížil minister a dodal, že brožúra obsahuje rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, Generálnej prokuratúry SR, ale aj Európskeho súdu pre ľudské práva. Brožúra by podľa Kaliňáka mala zodpovedať otázku, kde dochádzalo k porušeniam práv. Zároveň podľa neho potvrdzuje, že za posledné tri roky „bola na prvom mieste politická moc a zneužívanie policajnej a trestnoprávnej agendy proti vybraným členom slovenskej spoločnosti“. Zdôraznil tiež úlohu Úradu špeciálnej prokuratúry vo viacerých konaniach.

  Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) dodal, že daný materiál sa opiera o fakty, podporené rozhodnutiami rôznych, najmä súdnych autorít, ale napríklad aj verejného ochrancu práv, nie sú v ňom hodnotiace úsudky. Zdôraznil, že za príbehmi nezákonne stíhaných, väznených či obvinených nie sú len ich osobné osudy, ale i osudy rodín a okolia. Považuje za potrebné nastaviť opatrenia tak, aby v budúcnosti nedochádzalo k takémuto porušovaniu práv. „A to sa snažíme urobiť práve prostredníctvom návrhu novelizácie Trestného zákona a súvisiacich predpisov,“ dodal minister Susko. Avizoval i to, že dokument zverenia, aby si občania mohli sami spraviť názor na oprávnenosť predloženej novelizácie trestných kódexov. “
  https://www.extraplus.sk/clanok/kalinak-predstavil-brozuru-unos-spravodlivosti-v-rokoch-2020-az-2023
  ——————–
  1/ Celkom určite ide o prípravu informačného pola – a potom sa uvidí.
  2/ Uvidí sa podľa reakcie verejnosti – ak ostane otupená – všetko sa zametie pod koberec. Pretože židoboľševik teraz myje ruku židoliberálovi-progresívcovi – a keďže všetko smeruje k totalite – tak táto ficovláda nebude stíhať priestupcov zákona a priestupcov ľudských práv. 100 dní pre „orientáciu“ vlády skončilo. Sloboda v otrokárskej demokracii miesto nemá.

 14. mariankosnac

  Ako teda dochádza k tomu že sa všetci v domácnosti postupne nakazia od prvej osoby, ktorá sa nakazila obvykle niekde kde je veľa ľudí (škola, či robí pokladníčku v obchode). Takisto šírenie Corony odpovedá šíreniu virového ochorenia (miesta kde je veľa turistov, oslavy, niekto si odskočil na návštevu k známym a doniesol to).

  A je to i v prírode, viď besnota alebo mor divokých králikov.

  • Miroslav Čižmár

   Alebo ovčie kiahne. Deti sa chodia nakaziť k infikovanému dieťaťu, aby chorobu prekonali v detstve a nie v dospelosti.

   • Miroslav Čižmár

    K infekcii dochádza fyzickým kontaktom s infikovanou látkou. Pri infekcii besnotou stačí laboratórnym zvieratám vstreknúť infikované sliny. Čokoľvek je v tých slinách, vytvorilo sa to v infikovanom organizme. Ak to nie je vírus, tak čo to je? Môže to byť nejaký hormón? Hormóny ovplyvňujú imunitný systém.

    • He – veď odpoveď máš v replikácii spike proteínov! Spike proteíny tiež nie sú organizmy schopné sa množiť podľa Kochových pravidiel – napriek tomu si ich vyprovokovaný organizmus vyrába sám! Tak ako kovid – ani „vírus“ besnoty nebol nikdy izolovaný.

     U besnoty je „zaujímavé“ to, že útočí na nervový systém, miechu, mozog – teda útočí na informačný systém – teda je to určitý „druh“ chemickej informácie – jed! Poznáš jed štvorzubca – fugu? Aj s ním sa môžeš „nakaziť“ a nebude ti pomoci!

     Nie je náhoda, že prvé „vakcíny“ vyrobil Pasteur z miechy besného psa, oslabenej, vysušenej vystavením kyslíku – čím prebehla oxidácia a čiatočná neutralizácia tohto jedu, a po jeho aplikácii koňom – kôň si vedel proti tomuto vyrobiť protijed – čo je základ séra – detto u hadieho jedu. Odbočím. Vieš čo je základný protijed proti kyanidu – ktorý inak pôsobí v priebehu sekúnd? Cukor! Roztok cukru, ktorý ho mení na AMYGDALÍN – ktorý obsahujú aj známe marhuľové jadra. ???
     https://dobrepotraviny.sk/marhulove-jadra/
     —————
     Ako chemik viem, že existujú tzv. postupujúce látky – bežne sa nedajú neutralizovať ľudským tkanivom – napr. kvapka koncentrovaného hydroxidu sodného ti v pohode prepáli stehno, pokiaľ ju nezneutralizuješ nejakou pufrovacou kyselinou /citrónovou, octom/. Takže aj pri besnote podľa mňa ide o takýto postupujúci toxín – viazaný na špecifické nervové tkanivá.

    • bakterie,virusy neekzistuju

     • John: Kúp si poriadny mikroskop a uvidíš že baktérie existujú. Niektoré sú nebezpečné nákazlivé choroby.

     • Baktérie existujú. Vírusy, myslím, že nie.

 15. Ice Cube: Gangsterský rap byl Psy-op CIA, který měl zasít rozkol v Americe

  https://aktax.cz/ice-cube-gangstersky-rap-byl-psy-op-cia/

 16. E.coli a baktérie Pseudomonas používané v chemtrails.
  Chemtrails – tajná vojna
  https://odysee.com/@milkomilko582:3/Chemtrails—tajn%C3%A1-vojna:6

 17. Nemusí nastať ani „výron slnečných erupcií“, pričom o vypnutie internetu v tzv. Kolektívnom EÚ-Západe, stačí, aby sa postaral „obyčajný“ človek – s „kliešťami“ (povedané obrazne).

  „Jemenskí Húsíovia sa vyhrážajú, že prerušia kábel z optických vlákien, ktorý vedie po dne Červeného mora, ak USA a Spojené kráľovstvo opäť zaútočia na jemenské letiská. Ide o veľmi vážnu hrozbu, keďže tento kábel napája komunikačné kanály spájajúce Európu, Afriky a Blízkeho východu.
  Ak by kábel zlyhal, ovplyvnilo by to geopolitickú stabilitu, globálne finančné trhy a informačnú bezpečnosť.
  Viac ako 99 % svetovej internetovej prevádzky a viac ako 80 % medzinárodných telefónnych liniek prechádza po dne svetových oceánov“.

  https://politikus.info/events/158899-yemenskie-husity-grozyatsya-obrubit-optovolokonnyy-kabel-na-dne-krasnogo-morya.html

  P.S: Je to tak, že so svetovým USA-satan-hegemónom sa nemôžeš rozprávať slušne, pretože on rozumie faktom len z pozície sily.

  Rovnako tak, ako v oceáne globalisti „odpálili“ NS2, sa má právo človek zamýšľať, v čom je taký zásadný problém – odpáliť internetové optické vlákna v útrobách oceánu? To, že by nemusela byť ani III. WW, je viac ako jasné, pretože bez Netu, by skolaboval celý hospodársko-ekonomicko-tržný systém v tzv. – „vyspelej“ liberálno-buržoázno-oligarchickej spoločnosti.
  Myslím, že ani chleba v Bille.. – bez funkčnej elektro-pokladne, by sme si – bez Netu -nevedeli – kúpiť.

 18. náš tráviaci trakt je stavaný aj na to, aj na to…túto bitku nevyhráte nikto…je to o človeku individuálne…každý má iné preferencie…sú typy ľudí sacharidové a typy ľudí bielkovinové – mäsové. Každý preferuje niečo iné a robí mu to dobre…dlhodobo sa venujem stravovaniu a viem o čom hovorím…ja som napr. mäsový typ, ale kolegyňa sacharidový…ona keby mala zjesť toľko mäsa čo ja, tak zahynie…a mne zasa robí zle ovocie a zelenina…nemôžem ju jesť, mám kŕče…takže sa všetci ukľudnite a jedzte to, čo vám prospieva a chutí…apropo, vegetariáni, čo hovoríte na oxaláty v rastlinnej strave????

  • Galaxia andromeda

   Presne tak👍

  • Negatívne účinky oxalátov je možné eliminovať (aj v dostatočnej miere blokovať) správnym prírodným „protijedom“ (aký zvoliť, závisí od nastavenia, metabolického typu…ale aj od konkrétnych zdravotných porúch jednotlivca). Na to je potrebné veľmi dobre poznať svoj celkový zdravotný stav aj fungovanie jednotlivých príslušných orgánov. Ja uznávam čo najprirodzenejšiu stravu. Zvieratá žijúce vo voľnej prírode (až do zásahu globalistov) nezvykli mávať tráviace problémy. A ich rýchlosť, ostražitosť, koncentráciu, reflexy… s tými našimi – to ani zďaleka nie je možné porovnať.

  • Neexistuje jeden ukazovateľ, ktorý poukazuje na toxicitu oxalátmi. Kyselina kremičitá, ktorá je tiež zastúpená vo vitariánskej strave eliminuje oxaláty. Kamienky v organizme majú mnohé príčiny a na oddelení urológie som nikdy nestretol žiadneho vitariána a ani vegána. Pracoval som tam.

 19. Z objektívneho hľadiska – každý z nás je iný (a každú chvíľu iný). Je fajn, ak máme sami na sebe dlhodobo vysledované, čo nám zväčša prospieva, a čo naopak nie. Zvieratá sa riadia prirodzeným inštinktom, zatiaľ čo šialenci v bielych plášťoch nás ľudí, hneď od nášho príchodu na svet, oň očkovacím sajrajtom starostlivo ošklbali…a v súčasnosti nás vraždia nano“vakcínami“.
  Aj to bol zámer „boha“ sionu: rozvrátiť čo najviac ľudskú súdržnosť, ideálne na všetky strany, a potom nás vyvraždiť. A my, namiesto toho, aby sme sa snažili zdravotne si navzájom pomôcť prispievaním vlastných poznatkov a skúseností, sa tu dobre že nepozabíjame v boji o to, kto z nás je tu jediný múdry, zatiaľ čo ostatní sú sprostí… a pritom najspoľahlivejším indikátorom, ako to aj v hlave zdravotne máme, je skutočnosť, ako jeden na druhého reagujeme.

Pridajte komentár

*