Minulosť výrobcov covidových vakcín je plná zločinov, podvodov a pokút


Print Friendly, PDF & Email

Minulosť výrobcov covidových vakcín je plná zločinov, podvodov a pokút

(Dr. Joseph Mercola, mercola.com) – Ako uviedol v nedávnom videokomentári Russel Brand, niektoré z tých istých farmaceutických spoločností, ktoré majú dnes na starosti vývoj a výrobu zrýchlených vakcín proti ochoreniu COVID-19, sú zodpovedné aj za vznik opiátovej krízy, ktorá zabila toľko ľudí, koľko ich zomrelo na ochorenie COVID-19.

Väčšina z týchto firiem bola tiež v priebehu rokov usvedčená z ďalších neetických a zločinných činností, čo všetko spochybňuje ich etickú spôsobilosť.

Nie je pritom žiadnym prekvapením, že počas lockdownov v roku 2020 prudko stúpla závislosť na opiátoch a úmrtia z predávkovania. A teraz si vyberajú svoju daň aj vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Spoločnosť Johnson & Johnson uznaná za čiastočne zodpovednú za opiátovú krízu

V roku 2019 bola spoločnosť Johnson & Johnson uznaná za čiastočne zodpovednú za „ľudské a finančné náklady“ opiátovej epidémie a súd jej prikázal zaplatiť štátu Oklahoma 572 miliónov dolárov.

Hoci spoločnosť akékoľvek pochybenia odmietla, „dáta odhalené počas procesu dokázali kultúru zľahčovania rizík opiátov pred zákazníkmi a lekármi“, uviedlo Stredisko liečby závislostí Cassiobury Court, dodajúc, že:

„Predajcovia sú školení k tomu, aby lekárom hovorili, že riziko závislosti je maximálne 2,6%, keď lieky predpíše lekár. A najšokujúcejšie je, že ako na ´kľúčových zákazníkov´ sa obzvlášť zameriavala na lekárov, známych predpisovaním vysokých dávok opiátov.“

V článku „Kapitalizmus sa pokazil: Ako Big Pharma stvorila americký opiátový masaker“, uverejnenom 24. júla 2019 v novinách The Guardian, autor diela „Americké predávkovanie, opiátová tragédia v troch dejstvách“ Chris McGreal napísal:

„Generálny prokurátor štátu Oklahoma obvinil spoločnosť z rafinovanej, cynickej a podvodnej machinácie pre zvýšenie predaja narkotických liekov proti bolesti, ako jednej zo siete firiem, ktoré vytvorili najväčšiu drogovú epidémiu v dejinách Ameriky, pričom im plynuli zisky.

Spoločnosti konali vo vzájomnej zhode, aby zmenili medicínsku kultúru a prax ovplyvňovaním lekárov, výskumníkov, federálnych regulátorov a politikov.“

Kuriózne bolo, uviedol Brand, že ihneď po tomto verdikte stúpla cena akcií spoločnosti Johnson & Johnson o 5% (zrejme očakávaná pokuta bola vyššia, takže keď bola udelená nižšia suma, zdvihlo to cenu akcií).

To znamená, naznačuje, že sme vytvorili systémy, ktoré nabádajú k nedbalosti a zneužívaniu úradnej moci. Nad všetkými ostatnými obavami, vrátane smrteľných následkov, prevládajú motívy ziskov.

Dôležité je, že spoločnosť Johnson & Johnson produkovala lživé tvrdenia o bezpečnosti svojich opiátov, zájduc až tak ďaleko, že pre podporu svojho tvrdenia, že riziko vzniku závislosti je menšie než 2,6%, manipulovala vedeckými štúdiami.

Ako poukazuje Brand, keď sa spoločnosti angažujú v neetickom správaní, najmä vo falšovaní a manipulácii vedy, vytvárajú nedôveru a cynizmus.

Toto by malo byť zrejmé a je to jedine ich vina. Vieme na tieto veľmi konkrétne príklady poukázať a povedať: „Pozrite. Manipulovali a falšovali vedu, len aby zarobili peniaze. Keď ich chytili, stačilo im iba zaplatiť zvládnuteľnú pokutu, ktorú si nahradili zvýšením ceny akcií.“

Ak sa to stalo raz (a verte mi, stalo sa to viac ako raz), môže sa to stať znova. A ak sa to vôbec môže stať, prečo by k tomuto neetickému správaniu nemohlo dôjsť pri vytváraní niečoho, čo by malo byť fenomenálne ziskovou vakcínou proti pandémii?

Hovoria nám, že nemáme spochybňovať bezpečnosť ani účinnosť vakcín proti ochoreniu COVID-19, no história ich výrobcov je taká, že nezamýšľať sa nad všetkým, čo robia, by bolo extrémne naivné.

Spoločnosť Johnson & Johnson je tiež súčasťou dlhého zoznamu problémov s bezpečnosťou a kontamináciou, porušovaním zásad marketingu a bezpečnosti, vládnych kontraktov a korupčných praktík v zahraničí, čo malo za následok pokuty vo výške stoviek miliónov dolárov.

Ich trestný záznam si môžete vyhľadať na webovej stránke korporátnych výskumných projektov.

Dlhá história neetického správania spoločnosti Pfizer

Na ďalšieho výrobcu vakcíny proti ochoreniu COVID-19, spoločnosť Pfizer, boli podané žaloby na viacerých súdoch kvôli neetickému správaniu, napríklad nelegálnemu testovaniu liekov a nezákonným marketingovým postupom.

V roku 2014 jej bolo nariadené zaplatiť 75 miliónov dolárov na urovnanie obvinení v súvislosti s ich testovaním nových širokospektrálnych antibiotík na vážne chorých nigérijských deťoch.

Ako v tom čase uviedol denník Independent, spoločnosť Pfizer vyslala do Nigérie tím lekárov počas epidémie meningitídy.

Tím sa na dva týždne rozložil „pár metrov“ od lekárskej stanice vedenej organizáciou Lekári bez hraníca začal podávať experimentálny liek Trovan. Z 200 vybraných detí dostala polovica ten experimentálny liek a druhá polovica antibiotikum Rocephin s už udelenou licenciou.

Z detí, ktoré liečil tím spoločnosti Pfizer, ich jedenásť zomrelo a mnohé ďalšie mali vedľajšie účinky, ako sú poškodenie mozgu a zlyhanie orgánov.

Pfizer previnenie odmietol. Podľa spoločnosti zomrelo iba päť detí, ktorým podali liek Trovan, oproti šiestim, ktoré dostali Rocephin, takže ich liek na vine nebol. Problémom bolo, že rodičom očividne vôbec nepovedali, že ich deti dostávajú experimentálny liek.

Akoby to nestačilo, keď spoločnosť Pfizer predložila súhlas od nigérijského etického výboru, ukázalo sa, že list je antedatovaný. Samotný etický výbor bol zriadený až rok po tom, čo sa konal proces.

Vo svojej prednáške „Tvrdo na zločincov? Pfizer a CIHR“, opísal Robert G. Evans, PhD., emeritný profesor na Vysokej škole ekonomickej vo Vancouveri, spoločnosť Pfizer ako „obvyklého delikventa, vytrvalo sa angažujúceho v nezákonných a korupčných marketingových praktikách, podplácaní lekárov a popieraní nepriaznivých výsledkov súdnych procesov.“

Len v období rokov 2002 až 2010 dostala spoločnosť Pfizer a jej pomocníci pokuty vo výške 3 miliardy dolárov za trestné činy, občianskoprávne previnenia a z rozhodnutí poroty.

Také sumy ju však nijako neodradili od nekalého počínania.

V roku 2011 súhlasila spoločnosť so zaplatením 14,5 milióna dolárov na urovnanie federálnych žalôb z nelegálneho marketingu a v roku 2014 urovnala čiastkou 35 miliónov dolárov federálne žaloby z nevhodného marketingu lieku Rapamune, používaného pri transplantácii obličiek.

Históriu úplatkárstva, porušení ochrany životného prostredia, práce a bezpečnosti pracovníkov  a podobne podrobne uvádza aj projekt nazvaný Corporate Reasearch Project. Spoločnosť Pfizer tiež nútila krajiny vložiť štátne aktívaako istinu na očakávané súdne spory za poškodenie jej vakcínou.

Továreň na výrobu vakcín spoločnosti Pfizer má celú históriu sťahovania závadných produktov

Na pretrvávajúce, dlhodobé problémy továrne spoločnosti Pfizer na výrobu vakcín v Kansase, ktorá má začať vyrábať vakcíny proti ochoreniu COVID-19, upozorňuje aj článok v KHN z 10. marca 2021:

„Zariadenie v kansaskom McPhersone, ktoré je podľa inšpektorov FDA najväčším výrobcom sterilných injekčne podávaných látok, má dlhú, problémovú históriu. Inšpekčné správy, dovolania a napomenutia od FDA za obdobie takmer desiatich rokov, prekontrolované KHN, ukazujú zariadenie ako opakovaného delikventa.

Vyšetrovatelia z FDA v správach opakovane uvádzali, že továreň zlyháva v kontrole kvality a kontaminácie a že ani plne nevyšetruje výrobné zlyhania.

Výrobný závod zo sedemdesiatych rokov minulého storočia mal roky pretrvávajúce problémy s plesňami a odkedy sa koncom roka 2015 po prevzatí firmy Hospira ujala jeho prevádzkovania spoločnosť Pfizer, zamerali sa naň aspoň štyri dôkladné inšpekcie FDA.“

Továreň sa pre vakcínu Pfizer stane plniacim a dokončovacím závodom. Otázne je, či závod už naozaj zmenil svoje správanie, alebo môže byť kontaminácia naďalej problémom.

„Záznam dovolaní a napomenutí hovorí o fľaštičkách liekov, obsahujúcich sklo alebo čiastočky kartónu a, ako sa po sťažoval jeden zákazník, ´drobný hmyz či kúsky prachu´,“ uvádza KHN.

„Vo varovnom liste od FDA z roku 2017 sa píše, že… znečisťujúce látky ako kartón a sklo, nájdené vo fľaštičkách, predstavujú ´závažné riziko poškodenia pacientov´ a naznačujú, že proces výroby sterilných injekčne podávaných produktov nemá zariadenie ´pod kontrolou´.“

Rozsiahly trestný register spoločnosti AstraZeneca

A potom je tu spoločnosť AstraZeneca, ktorej riaditeľ pre výskum lieku Seroquel Wayne MacFadden priznal začatie viacerých sexuálnych pomerov za jediným účelom – získania informácií a služieb, z ktorých mohla mať spoločnosť prospech.

Stop Candida

Okrem tohto pohoršujúceho škandálu sa spoločnosť AstraZeneca ocitla v súdnych sieňach častejšie.

Nižšie je uvedená ukážka jej zločineckej histórie. Ešte viac sa toho dá nájsť na stránke projektu Corporate Reasearch Project pod heslom „AstraZeneca: rozsiahly trestný register“:

 • V roku 2003 dostala AstraZeneca pokutu 355 miliónov dolárov za urovnanie obvinení z podvodu pri zneužití programu zdravotného poistenia Medicare, týkajúcich sa predaja lieku proti rakovine Zoladex. Jedným z mnohých obvinení, v ktorých priznali vinu, bolo, že nabádali lekárov k nezákonnému požadovaniu refundácie z poistenia Medicare. O štyri roky neskôr, v roku 2007, dostala spoločnosť príkaz zaplatiť škody za ďalších 12,9 miliónov dolárov, lebo účtovali Medicare a súkromným poisťovniam za Zoladex priveľkú prirážku
 • V roku 2005 udelila spoločnosti AstraZeneca za zneužitie patentového systému na oddialenie vstupu na trh konkurenčných generík pokutu 60 miliónov eur Európska komisia.
 • V roku 2010 dostala spoločnosť AstraZeneca pokutu 520 miliónov dolárov za predaj liekov na neschválené účely.
 • V roku 2010 sa tiež spoločnosť podvolila zaplatiť 198 miliónov dolárov na urovnanie viac než 25 000 súdnych žalôb, podaných pacientmi, poškodenými tromi jeho psychiatrickými liekmi.
 • V roku 2016 americká Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) udelila spoločnosti pokutu 4,3 milióna dolárov za nevhodné ovplyvňovanie a odmeňovanie predpisujúcich lekárov za používanie ich produktov, inými slovami, za podplácanie.

Vakcíne spoločnosti AstraZeneca napokon o zisk ide, hoci tvrdila opak

Spoločnosť AstraZeneca sa postarala o veľký rozruch svojím prísľubom, že jej pri vakcíne proti ochoreniu COVID-19 nepôjde o zisk. Adrian Hill, riaditeľ oxfordského Jennerovho inštitútu a spolutvorca vakcíny spoločnosti AstraZeneca na záznam povedal:

„Osobne nie som presvedčený, že by v čase pandémie mali existovať výhradné licencie.“

Ako uviedli KHN:

„Oxfordská univerzita v apríli prekvapila a potešila zástancov reorganizácie vakcínového biznisu prísľubom darovať práva na svoju sľubnú vakcínu proti koronavírusu každému výrobcovi liekov.

Predstavou je poskytnúť lieky predchádzajúce ochoreniu COVID-19 alebo ho liečiace za nízku cenu či zadarmo, povedala britská univerzita…“

„Naozaj sme si mysleli, že to spravia,“ povedal na margo sľubu Oxfordu James Love, riaditeľ neziskovej organizácie Knowledge Ecology International, ktorá sa venuje rozširovaniu prístupu k medicínskej technológii.

„Prečo by ľudia nesúhlasili s tým, aby mal každý prístup k najlepšej možnej vakcíne?“

Ten rozmar však netrval dlho. O niekoľko týždňov neskôr Oxfordská univerzita kapitulovala pred naliehaniami Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov a podpísala so spoločnosťou AstraZeneca exkluzívnu zmluvu.

Podľa článku na The Nation „Sám Bill Gates opisuje svoju nadáciu ako dôverne zapojenú do partnerstva medzi spoločnosťou AstraZeneca a Oxfordskou unfiverzitou.“

Táto zmluva o vakcíne dáva spoločnosti AstraZeneca „výhradné práva a žiadnu záruku nízkych cien“, píšu KHN. Sľub o neziskovosti skončením pandémie vyprší a zdá sa, že do ohlásenia koncového dátumu má čo povedať aj sama spoločnosť AstraZeneca. Podľa memoranda spoločnosti, ktoré získali Financial Times, to môže byť už 1. júla 2021.

Ako vysvetlila investigatívna novinárka Whitney Webbová v nedávnom interview pre Corbett Report, držiteľom aktuálnych patentov a tantiém na vakcínu AstraZeneca je súkromná spoločnosť Vaccitech, ktorá sa celkom otvorene vyjadrila o budúcom ziskovom potenciáli pre svojich akcionárov.

Poznamenala, že vakcína proti ochoreniu COVID-19 sa najpravdepodobnejšie stane každoročnou vakcínou, ktorá sa bude každú sezónu aktualizovať. Na tejto dohode zrejme zarobí milióny aj Oxfordská univerzita.

Podľa KHN:

„Rovnakým postupom sa riadili aj ostatné spoločnosti na výrobu vakcín proti koronavírusu, získavajúc miliardy z vládnych grantov, hromadiac patenty, čo možno najmenej prezrádzajúc o svojich dohodách – a plánujúc si účtovať 37 dolárov za dávku pri potenciálne stovkách miliónov injekcií.“

Všetko toto nám hovorí, že rovnaká nenásytnosť, ktorá hnala tieto farmaceutické spoločnosti do predošlých trestných činov, je v hre aj dnes a ony opakovane dokázali, že možnosť zisku zakaždým víťazí.

Uniknuté dáta varujú pred nestabilitou mRNA

Nedávny investigatívny článok novinárky Sereny Tinariovej, publikovaný v časopise The BMJ, sa venuje obsahu uniknutých – zrejme hacknutých – dokumentov.

Tie dokazujú, že Európska lieková agentúra (EMA) mala obavy z toho, že prvé dávky vakcíny spoločnosti Pfizer mali nižšie než očakávané hladiny neporušenej mRNA:

„Vedci EMA, ktorých úlohou bolo kontrolovať zabezpečenie výrobnej kvality – chemického zloženia, postupu výroby a kontrolných aspektov písomného podania Pfizeru pre EMA – znepokojilo, že v hotovom produkte boli prítomné ´oklieštené a modifikované druhy mRNA´.

Spomedzi mnohých uniknutých súborov, ku ktorým sa dostal časopis The BMJ, načrtol kopu problémov e-mail vysokopostaveného predstaviteľa EMA z 23. novembra 2020.

V skratke, komerčná výroba nevyrábala vakcíny očakávaných špecifikácií a regulátori si neboli istí dôsledkami. EMA reagovala podaním dvoch ´závažných námietok´ proti spoločnosti Pfizer, spolu s celým radom otázok, ktoré žiadala zodpovedať.

Email identifikoval ´závažný rozdiel v % integrity RNA resp. oklieštených druhov´ medzi klinickými dávkami a chystanými komerčnými dávkami – v rozmedzí od okolo 78% do 55%. Dôvod bol neznámy a dopad tejto straty integrity RNA na bezpečnosť a účinnosť vakcíny ´ešte nie je zistený´, písalo sa  v e-maile.“

Keď vezmeme do úvahy, že pre účinnosť tejto vakcíny je nesmierne dôležité podanie nepoškodenej mRNA, existuje podozrenie, že nižšie hladiny by mohli robiť vakcínu neúčinnou.

Jedným z problémov je to, že hoci EMA vakcínu od spoločnosti Pfizer autorizovala a vydala verejné hodnotenie, uvádzajúce, že kvalita sa považuje za dostatočne konzistentnú a prijateľnú“, nie je jasné, či a ako boli v skutočnosti napravené obavy agentúry EMA ohľadom neadekvátnych hladín mRNA.

EMA problém vysvetlila vyhlásením, že niektoré z uniknutých informácií boli „čiastočne falšované“, v podstate vystrihnutím a vlepením údajov od rôznych užívateľov do neplatných e-mailov.

„Dokumenty však ponúkajú širšej lekárskej komunite šancu zamyslieť sa nad zložitosťami zabezpečenia kvality u nových vakcín mRNA,“ píše Tinariová, „ku ktorým patrí všetko od kvantifikácie a integrity mRNA a nosných lipidov až po meranie distribúcie veľkosti častíc a účinnosť zapuzdrenia.“

Je dobre známe, že pri tomto druhu technológie je najdôležitejšia nestabilita RNA a že aj menšia degradácia kdekoľvek na vlákne RNA môže spomaliť vykonanie prepisu a viesť k neúplnej expresii cieľového antigénu (v tomto prípade hrotového proteínu SARS-CoV-2).

Jeden z problémov je, že pre „vakcíny“ na báze mRNA neexistujú žiadne regulačné pokyny.

Ďalší problém je, že súčasne dostupné dáta sú také obmedzené, že regulátori by zrejme neboli schopní vykonať príslušné zhodnotenie percenta neporušenej mRNA, požadovanej pre účinnosť.

Lipidové nanočastice sú vysoko zápalové

Krehkosť a nestabilita mRNA sú dôvodom, prečo spoločnosti Pfizer a Moderna používajú ako doručovací systém lipidové nanočastice, ktorý prináša celý rad ďalších problémov.

Vedkyňa a výskumníčka Judy Mikovitsová, PhD., je presvedčená, že nanočastica umožňuje mRNA uniknúť bežnej degradácii enzýmami, ktoré mRNA normálne odstraňujú a tým jej umožniť pretrvávať vo vašich tkanivách po dlhý čas, pričom neustále vytvára hrotové proteíny.

Ako sa už predtým tušilo, výskum uverejnený 4. marca 2021 na predtlačovom serveri bioRxiv teraz varuje, že zložka lipidových nanočastíc týchto mRNA vakcín je v skutočnosti „vysoko zápalová“ a môže byť zodpovedná za mnohé z udávaných vedľajších účinkov.

Podľa autorov:

„Vakcíny na báze mRNA obsahujúce lipidové nanočastice (LNP) sú sľubnou novou platformou, využívanou dvoma poprednými vakcínami… Klinické testy a prebiehajúce očkovania ukazujú veľmi vysoké miery ochrany a rôzne stupne vedľajších účinkov. Povaha udávaných vedľajších účinkov však zostáva slabo definovaná.

Tu predkladáme dôkazy, že LNP použité v mnohých predklinických štúdiách sú u myší vysoko zápalové.

Intradermálne podanie týchto LNP viedlo k rýchlym a silným zápalových reakciám, charakterizovaných masívnou infiltráciou neutrofilov, aktiváciou rôznorodých zápalových dráh a tvorbou rôznych zápalových cytokínov a chemokínov.

 Rovnaká dávka LNP podaná intranasálne viedla k podobným zápalovým reakciám v pľúcach a viedla k vysokej miere smrtnosti…

Ich silná adjuvantná aktivita a udávaná nadradenosť oproti iným adjuvantom pri podpore vyvolania adaptívnych imunitných reakcií, by mohla prameniť z ich zápalovej povahy.

Okrem toho, predklinické LNP sa podobajú tým, ktoré sa používajú u vakcín pre ľudí, čo by tiež mohlo vysvetľovať pozorované vedľajšie účinky u ľudí, využívajúcich túto platformu.“

Môžete veriť Big Pharme, že bude chrániť vaše zdravie?

Keď vezmeme do úvahy dlhú históriu ich neetického, nezákonného a zločinného správania, sú spoločnosti Pfizer, Johnson & Johnson a AstraZeneca v záležitosti ochorenia COVID-19 – či, keď sme už pri tom, akejkoľvek inej pandémie, sotva majákmi nádeje pre ľudstvo.

Smutné je, že rýchlo pribúdajúce správy o závažných vedľajších účinkoch a úmrtiach z dôvodu týchto očkovaní a odmietanie týchto udalostí spoločnosťami ako náhodných či nevýznamných ďalej dokazujú, že ich poháňa hlavne zisk.

Ak môžu ignorovaním problému niečo zarobiť, tak to urobia.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Autor: Dr. Joseph Mercola, Zdroj: mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Ďakujeme, že ste preložili tento článok. Nech sa nám ovečkám otvoria oči. Trochu sa aj bojím o život MUDr. Mercolu aby „náhle“ neumrel, resp. aby nebol odstránený za to, že odhaľuje pravdu.

  • Vasilij Blažený

   Najhoršie je, že zaočkovaní vydychujú nanovektory z vakcín do vzduchu a tak sa ďalej šíria v okolí.
   Nanovektory prechádzajú v pľúcach z krvi do vzduchu.
   Jediný spôsob ako sa pred tým ochrániť je mať nasadený respirátor minimálne úrovne FFP2 a tak odfiltrovať nanovoktory z vdychovaného zamoreného vzduchu.
   Pomôže ešte konzumácia borovicového ihličia, ale POZOR
   zásadne v surovom stave !

 2. Nejako tie pokuty zaplatiť musia… A vakcíny, za ktoré neručia , sú dobrý business.

  • testy su este lepsi… vid tie MOMky ako huby po dazdi, a nie len u nas, ale aj v nemecku sa vykazuje viac testov, ako sa v skutocnosti urobilo.
   Sleduj tok penazi, follow the money

  • Buzi – nes. Pretože sú za tým buzerantské masónske slobodomurárske spolky!

 3. No a nezabudajme na to najpodstatnejsie – zlociny a podvody ktore este neodhalili.

 4. https://www.naturalnews.com/2021-06-05-fauci-collusion-zuckerberg-fearmonger-coronavirus-election.html
  Fauci emails: Fauci colluded with Zuckerberg to fearmonger about the coronavirus before the election
  Fauciho emaily: Fauci sa dohodol s Zuckerbergom aby šírili strach čo sa týka corona vírusu pred voľbami

  Prebehla som týmto článkom, neskutočné špinavosti. Behom dňa to celé prečítam.

 5. Jednoduchá

  ….čím viac testov, tým viac väčš.,,haló“ kvôli ,,covidocir.“…….nedávať sa očkovať, nedovoliť im to………………..

 6. https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/slovensko-je-pripraveno-na-dalsi-celoplosne-testovani-skladem-ma-12-milionu-testu/
  Slovensko je připraveno na další celoplošné testování: Skladem má 12 milionů testů

  Správa státních hmotných rezerv (SSHR) na Slovensku má nevyužité antigenní testy, a není jich málo. Informuje o tom portál vZdravotnictve.sk.

  Evidují téměř 12 milionů testů, které nakoupilo Ministerstvo zdravotnictví SR.

  Podle mluvčí resortu zdravotnictví Zuzany Eliášové, ministerstvo letos koupilo spolu 35 milionů antigenových testů prostřednictvím Evropské komise.

  Analytici projektu Data bez patosu dokonce Slovensko označili za „absolutního krále antigenových testů v Evropě“.

 7. https://tadesco.org/americka-armada-zatkla-dr-deborah-birxovou-za-zlocinne-spolceni-ve-veci-covid-hysterie/
  Americká armáda zatkla dr. Deborah Birxovou za zločinné spolčení ve věci COVID hysterie

  Naopak uznali, že vleklé „maskování“ má závažné vedlejší účinky na lidskou fyziologii, zejména u dětí, starších osob a lidí se sníženou imunitou.

  • Jean NIE. ziadna armada, klamstvo ,tato informacia je od“ Q Anon“,,Janko

   • Ďakujem pán John, vidím že Vy sa v tom vyznáte. Ja to trochu sledujem ale pritom robím veľa ďalších vecí (nemôžeme byť stále za počítačom) a na starobu ma aj sily riadne opúšťajú.

    • Sily ťa opúšťajú preto, pretože to máš tak vsugerované!
     Li Qingyun je Číňan, ktorý žil 256 rokov. životopis a …
     [Prehľadávať doménu sk.public-welfare.com] https://sk.public-welfare.com/3953059-li-qingyun-is-a-chinese-who-has-lived-for-256-years-biography-and-secrets-of-longevity-quoteternal-liquot
     Číňan, ktorý žil 256 rokov: fotografia dlhej pečene a niekoľko impozantných faktov. 1677-1933 – v tomto období žil slávny Li Qingyun. Inými slovami, naraz našiel štyri storočia svetových dejín. Číňania, ktorí žili 256 rokov, sa začali učiť tajomstvá života už od mladého veku. Málo sa o ňom vie.

     • Milý Maroš, prečítala som. Zvyknem prečítať články o dlhovekosti. Lenže bývam v králikárni v Bratislave, je tu pustené 5 G, atď.
      Viem chýba mi príroda, bohužiaľ nežijem pri mori (nejakú dobu som žila a tam som praktizovala chodenie na pláži v troche vody a tak naberala energiu).
      No už nejdem nariekať. Ale chcem urobiť ďalšie pozitívne veci (čo sa dá) lebo my starší už len chceme ostať čo najdlhšie sebestační.
      Len neviem dokedy budú žiť všetci dôchodcovia v mojom okolí čo sa dali zaštepiť (t.j. zaočkovať).

 8. https://tadesco.org/zpravy-od-jury-6-cerven-2q21/

  – Čína tedy stoprocentně vytvořila tento virus, aby zabíjela a ovládala lidi.

  – Fauci v tom nejenže jel, ale financoval to z našich daní a spolupracoval s Čínou, protože dělat to na domácí půdě by bylo nelegální a nemorální.

  – Fauci věděl, že omezení a masky nefungují, ale stejně to lidem vnutil. Nedovedu si představit, kolik Čína vydělala na vývozu masek a smála se, zatímco její konkurenti dobrovolně uzavírali vlastní ekonomiky.

  – Z laboratoře to s jistotou uniklo, protože jejich vlastní výzkumníci byli první, kdo onemocněl, a oni to zpočátku kryli, protože je to činilo odpovědnými.

  – Naše hlasovací zařízení byla absolutně napojená na internet, našli v nich čínské modemy, i když tam žádné být neměly.

  – Máme nahraný forenzní důkaz, že Čína hacknula naše volby pomocí softwaru Dominion, Lindell to všechno opravdu dobře vysvětluje ve svém posledním videu s odborníkem na kybernetickou válku.

  – 3/7 členů představenstva Dominionu jsou čínští občané, 400 milionů dolarů převážně z peněz CCP bylo investováno do Dominionu pouhý měsíc před volbami.

  Proč naši zahraniční nepřátelé, kteří se nás zjevně snaží zabít, vůbec mohou ovládat naše volební společnosti, média a politiky? Nemáme si snad myslet, že je „divné“, že senilní stařec, který nedokázal přilákat na shromáždění více než tucet lidí, vyhrál s větším počtem hlasů než kterýkoli jiný prezident? Jste si jisti, že to nemá nic společného s tím, že Biden má dlouhodobé a lukrativní vztahy s Čínou, kde trump zajistil, aby politika „America First“ byla přednější než čínský obchod?

  Jo, něco mi říká, že rok 2021 je rokem, kdy se zbytek světa konečně probudí z podvodu Deep State.

 9. https://otevrisvoumysl.cz/jp-sears-jak-se-chovaji-odbornici-na-zdravi-v-roce-2021/
  JP Sears – Jak se chovají odborníci na zdraví v roce 2021?

  Humor
  Ve zkratce…
  Už jste se „pobodali”? Nové zásady Centra pro nadvládu a kontrolu nad lidmi vydalo nové nařízení. Kdo se nepobodá, bude vyloučen ze společnosti. Poslechněte si nové (sarkastické) video od JP Sears.

 10. http://svobodnenoviny.eu/farmaceuticka-lobby-jiz-pripravuje-vakciny-na-dalsi-globalni-pandemii/
  Farmaceutická lobby již připravuje vakcíny na další globální pandemii

  Nyní, když Pfizer a Moderna předvedly, jak výnosný může být obchod s vakcínami během globální pandemie, farmaceutické společnosti po celém světě spěchají, aby se připravily buď na oživení mutantního COVID-19, nebo možná na nějaký nový virus, jak připouští doktor Anthony Fauci a další.

  Blog pod týmto článkom:
  Jen úkazka co jsou fermautika ochotni dělat a nebojí se DOSLOVA jít přes mrtvoly

 11. https://outsidermedia.cz/cesta-k-mori-volna-bez-testu-i-bez-pichani-jedu-do-tela/
  Cesta k moři volná bez testů i bez píchání jedu do těla

  Zhrnuti – na cele trase k Jaderskemu a Jonskemu mořu nepotřebujete ani test, ani pichani jedu do žil. Slovenskem, Hungaristanem a Srbskem projedete pomoci hesla „Tranzit“, Makedonyja a Albanyja su už naprosto svobodne, bez hadru přes pysk, bez testu, bez pichani předraženych jedu do žil, bo na tyto male staty se zločinecka mezinarodni mafia biologicke valky zatim nezaměřuje.

 12. Jednoduchá

  …..milá Jean, toto je ozaj ,,podarené“ video, presne vykreslené, dobre som sa ,,pobavila“…….sú to ozaj ,,odborníci“ na zdravie :-(……
  ,…..Vasilij o konzumácii surového ihličia tu už dal výborný návod Maroš a Kvetka, no nosiť respirátor ??? to už je dávno ,,prediskutované“ ako veľmi ,,pomáha“, resp.škodí…..tak ten rovno vyhoď a radšej sa nadýchaj čerst.vzduchu…………………

  • Milá Jednoduchá, Jean, Maroši, musela jsem se smát, když jste tu diskutovali o tom, kdo sem dal první příspěvek o čaji. Je to úplně jedno. Však Vy sem dáváte pořád nějaké překlady. Škoda, že to stejně čteme asi jen my, a ne ti, kteří by to potřebovali.
   Ale zeptám se. Narazila jsem v knize s plejádskými poselstvími, že naše duše může být ve více tělech na Zemi. Co si o tom myslíte? Mne už asi nepřekvapí nic.
   Zdravím Vás

   • Na Plejáďanov, Arcturiánov a iných mimoňov pozor… nie všetci nám chcú dobre.

    • Milá Ametyst, já vím. Ale zrovna Plejáďané i Arkturiáni nám prý chtějí pomoci. Jsou i dobří. Jenže jaksi nemohou zasáhnout. A to mě zaráží.
     No, my už své názory nezměníme

 13. Heger chce FINANČNE odmeňovať tých, čo sa dajú očkovať ak sa však zaočkovať nedáte hrozí vám toto…

  “Heger chce finančne odmeňovať tých, čo sa dajú očkovať a množia sa návrhy zároveň diskriminovať tých, čo sa nedajú. Samozrejme, že je to protiústavné, nakoľko štát nemôže v rovnakej situácii dve osoby inak posudzovať. Nakoľko štúdie tvrdia, že sa nedá vylúčiť, že očkovaní sú naďalej možnými šíriteľmi, tak sú v rovnakom postavení ako neočkovaní. Preto štát nevie vynucovať žiadnu diskrimináciu. Zaujalo ma však to príživnícke, arogantné myslenie za touto myšlienkou” poukazuje vo svojom komentári opozičný poslanec Tomáš Taraba

  “Oni chcú vyplácať peniaze nezaočkovaných (ktorých je stále výrazná väčšina), teda týmito peniazmi chcú korumpovať ľudí, aby sa stali očkovanými a aby následne mohli diskriminovať tých, čo sa očkovať nedali? Toto by ma fakt zaujímalo v akej totalitnej hlavičke tento nápad vznikol” uvažuje Taraba.

  Vysvetlí mi Heger a spol. či už v histórii očkovania bolo hlásených toľko nežiadúcich účinkov po vakcínách a aj či bolo toľko úmrtí s tým spojených.
  Tomuto sa hovorí sloboda? Ale kde do neba?
  Ako môže niekto používať donucovacie prostriedky, čo sme trestanci?

  • Firmy čo vyrábajú tieto depopulačné vakcíny vedia čo robia. Nie nadarmo si vybavili imunitu (ale ako sa to povie) – že ich nemôžeme zažalovať, že za svoje výrobky nenesú žiadnu zodpovednosť.
   Jedným slovom ak niekto ochorie z covid vakcíny alebo umrie, môže sa ísť sťažovať na „lampáreň“.

 14. … tak to im môže dôverovať len blázon a samovrah…

 15. Jednoduchá

  …milá Kvetka, ja si myslím, že naša duša môže byť, nie môže, ona určite je vo viac.telách, no NIE časovo naraz……podľa toho, ako sa duchovne vyvíja, opätovne sa ,,vracia“ na Zem….. takže tak. ak vieš dačo viac, napíš.

  • ešte tu máme paralelné svety a naše životy v nich…….??

   • Myslím, že reinkarnace existuje. Ale četla jsem, že temné síly nás nutily se znovu a znovu vracet na Zemi, kvůli energii. A chytily i mnoho duší, které patří jinam, na jiné planety. Takže doufám, že pokud světelné síly vyhrají, tak pak se i ty cizí duše vrátí tam, kam patří.
    Ametyst, to může být, ty paralelní světy.
    A aby to bylo ještě zajímavější, tak Jarda Chvátal na Svobodném vysílači mluvil o tom, že některé duše jsou zvířecí. Takže z toho už jsem……jelen

 16. https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-data-deaths-reported-following-covid-vaccines/?itm_term=home
  Latest VAERS Data Show: 5,165 Deaths Reported Following COVID Vaccines
  Posledné údaje VAERS ukazujú: 5 165 hlásených úmrtí po COVID vakcínach

  VAERS data released today showed 294,801 reports of adverse events following COVID vaccines, including 5,165 deaths and 25,359 serious injuries between Dec. 14, 2020 and May 28, 2021.
  Údaje z dnešného dňa ukazujú 294 801 hlásení o nepriaznivých účinkoch po COVID vakcínach, vrátane 5 165 úmrtí a 25 359 vážnych poranení medzi 14. decembrom 2020 a 28. májom 2021.

 17. „… Chrípka takmer úplne zmizla a nahradil ju covid. Existuje niekto, kto ešte nepochopil, že celá pandémia je jeden gigantický podvod?…“

  Áno, aj dnes ešte existuje strašne veľa idiotov, čo fakty o podvode s kovidom považujú za hoax, konspiraciu. Veria tomu, že pandémia je skutočná.

 18. Po známych novinároch najnovšie zomrel známy právnik (44) po tom, čo propagoval očkovanie

  Ešte 18.4. 2021 JUDr. Roman Jurík, PhD na svojom facebookovom profile propagoval očkovanie, ktoré sám podstúpil, pred niekoľkými dňami však Spotrebiteľské centrum, pre ktoré pracoval, oznámilo, že 30.5. 2021 „nás navždy opustil“
  eľa ľudí v rozkvete života končí svoju životnú cestu v tomto období práve po tom, čo sa niekoľko týždňov pred smrťou pochválili očkovaním. Možno v žiadnom z týchto prípadoch smrť nesúvisí s tým, že sa nechali zaočkovať, tieto možné spojenia však je nutné v každom prípade prešetriť, lebo ak majú tieto úmrtia a očkovanie súvis, môže odhalenie dôvodov zachrániť veľa životov.

  Advokát Roman Jurík sa pridal k tým, ktorí veria, že vakcína je sloboda. V statuse z 18. apríla tohto roku napísal: „Dnes som dostal prvú dávku vakcíny od AstraZeneca. Chcel by som poďakovať tým, ktorí zorganizovali očkovanie vo VKOC Nitra na Slančíkovej 6. Všetko fungovalo skvele. Neviem presne, kto všetko sa na tom podieľal, ale určite zamestnanci Nitrianskeho samosprávneho kraja, zdravotníci z Nemocnice Agel Komárno, príslušníci Ozbrojených síl SR a iste mnohí ďalší. Za skvelú prácu patrí veľké ĎAKUJEM!
  V ten istý deň tento známy právnik zverejnil poster MZ SR, že očkovanie netreba odkladať, lebo šanca ochorieť na „vzácny typ krvnej zrazeniny po očkovaní AstraZeneca vakcínou je 0,00065%“. Tento status je aj jeho posledný.

  Zomreli aj ďaľšie známe osobnosti a tiež propagovali očkovanie.
  Ale nie je predsa normálne, aby v tak krátkom čase zomierali ľudia na očkovanie, ktoré by malo zachraňovať a nie usmrcovať.
  Je iné ak človek zomrel na covid-vírus, lebo na vírusy sa vždy našli ľudia,ktorých imunita to nevydržala, ale je predsa niečo iné ak Vás „zabije “ choroba“ ako „sloboda“ vakcína. To má byť liečivo a nie zabijak.

 19. Len zamyslenie – lebo viditeľné to je práve na dedine. Ľudia tu žijú úplne na plné gule! Myslím, že až teraz si uvedomili, o čo ich ten sku.vený režim okradol v priebehu roka! He – kto chce zaveliť na jeseň novej vlne PSY OP – skončí s podrezaným hrdlom!

 20. https://www.hlavnespravy.sk/vyskumnik-vakcin-po-studii-pfizeru-pripusta-velku-chybu-hovori-ze-spike-protein-je-nebezpecny-jed-najviac-ohrozene-su-dojcene-deti-deti-a-dospievajuci-ohroze/2563864
  Výskumník vakcín po štúdii Pfizeru pripúšťa „veľkú chybu“, hovorí, že spike proteín je nebezpečný „jed“. „Najviac ohrozené sú dojčené deti, deti a dospievajúci. Ohrozená je plodnosť žien aj mužov, otázne začína byť darcovstvo krvi“. Výrobcovia vakcín zatiaľ mlčia

  „Desivý“ nový výskum neočakávane objavil proteín v krvnom obehu. Tento proteín súvisí s krvnými zrazeninami, poškodením srdca a mozgu a potenciálnymi rizikami pre dojčené deti a plodnosť

  „Mysleli sme si, že spike proteín je skvelým cieľovým antigénom, nevedeli sme, že samotný spike proteín je toxín a je to patogénny proteín. Takže očkovaním ľudí ich chtiac-nechtiac zaočkujeme toxínom“, uviedol Bridle v relácii, ktorú nenájdete ľahko pomocou vyhľadávania Google, ale tento víkend sa stala virálnou na internete.

  „Je to prvýkrát, čo vedci videli, kam tieto messenger RNA [mRNA] vakcíny idú po očkovaní“, hovorí Bridle. „Je to bezpečný predpoklad, že zostáva v ramennom svale? Krátka odpoveď znie: absolútne nie. A to je veľmi znepokojujúce.“

  Namiesto toho japonské údaje ukázali, že neslávne známy spike proteín koronavírusu sa dostáva do krvi, kde cirkuluje niekoľko dní po očkovaní a potom sa hromadí v orgánoch a tkanivách, ako je slezina, kostná dreň, pečeň, nadobličky, a čo Bridleho obzvlášť znepokojuje, hromadí sa v „pomerne vysokých koncentráciách“ vo vaječníkoch.

  Oplatí sa prečítať celý tento článok – no comment, bez komentára, aký jed je táto vakcínočka

  • Zaujímavé blogy pod týmto článkom:
   Satanistami ovládaná Big Farma dobre vedela, čo robí, veď pokusy na zvieratách dopadli „podľa očakávania“ – všetky zahynuli. Tak to začali pichať do podľa nich „hovoriaceho dobytka“, ktorý im prekáža v tom aby vlastnili planétu ako celok!

   Lengvarského nový štátny tajomník Száz vlastní 20 odberných miest: Necítim sa v konflikte záujmov.

   AstraZeneku pozastavili, treba dúfať, že čoskoro Pfizer-najväčšieho killera a potom tie ostatne “drobné“…

   Mám stále nádej, že začnú tie veľké žaloby a celé to čoskoro praskne a ľudia sa dozvedia pravdu, že a ako boli podvedení …

 21. Ako sa vraždia starí ľudia v nemocniciach, hospicoch, domovoch dôchodcov vo Veľkej Británii:
  https://www.banned.video/watch?id=60ba5abd7b5c05683dbd757e
  BREAKING NEWS!! RIGHT NOW with Gareth Icke – Journalist Jacqui Deevoy has an explosive story, a story of state Euthanasia

 22. Amalaki (Amla) – indický egreš je prírodný bylinný prípravok, ktorý priaznivo a regeneračne vplýva na telo a myseľ. Taktiež je to jeden z najbohatších prírodných zdrojov vitamínu C, ktorý zostáva v Amalaki aj po varení a sušení. Podporuje obranyschopnosť organizmu, zdravú funkciu obličiek a močového systému. Vynikajúci extrakt z ovocného plodu s omladzovacími účinkami.

  Amalaki sa bežne používa na podporu dlhovekosti v Ajurvédskej medicíne. Takisto ho ajurvédski lekári používajú na zlepšenie zdravia krvi, kostí, tráviaceho systému, pečene a kože. Okrem toho sa uvádza, že Amalaki má chladiace vlastnosti, ktoré môžu upokojiť pittu (tepelnú energiu v tele). Podľa zásad Ajurvédy môže nadmerná pitta prispievať k zápalom, ťažkostiam so spánkom, kožným problémom, gastrointestinálnym poruchám a stresu, ale taktiež vysokému krvnému tlaku. Liek Amalaki zmierňuje zápal, zmierňuje bolesť, podporuje imunitu detoxikáciu, vyostruje pamäť a chráni pred rakovinou.

  Zloženie: Amalaki – Embelika lekárska (Phyllanthus emblica) plod 500 mg, kapsule z rastlinnej celulózy.

 23. Proti spik proteínu aspoň myslím co si myslite o tomto prípravku? Amalaky Ďakujem za odpovede

 24. Slovensko sa stalo kolóniou:
  https://www.youtube.com/watch?v=0EKmESknVow
  Verejnosť proti násiliu? Naši liberáli zlikvidujú aj liberalizmus – Ján Cuper

 25. Jednoduchá

  ….Maroš dal si tu ozaj zaujímavý článok o dlhovekosti, teraz viem, ako sa dožiť v zdraví aspoń tých 120 rokov ……sa smejem, no možné to je, nie ? :-), hlavne aby bol človek zdravý a tá dlhovekosť? tak to by bol bonus navyše ! :-)…….a tiež si myslím, že stále môžeme žiť naplno, všetko je o našom rozhodnutí ……………teraz si mi Štefan pripomenul Maroša, práve tými výbornými infor. o podpore zdravia a dlhovekosti, ako jeho dvojča :-)……….všetko je dobré si poznačiť a využiť…..a Jean? vy ste ma milo prekvapila, práve posl.príspevkom……..boli tam pasáže na výuč.nemč., a tiež aj veľmi zaujím. prísp.o p.Mudr.Štefanovi Mikulášovi……sú to ozaj úžasné informácie!!! presne ako keď Maroš minule dal príbeh z knihy ,,Pre ľudí“……. aj na tej stránke je kopec dobrých kníh, ozaj takých, čo človeka ,,nadchnú“ a posunú ho ďalej………tak milá jean, skúste viac popočúvať toho p.Š.Mikuláša alebo pozrite tie stránky od Maroša…….určite Vám pomôžu, nebudete sa tak obávať, rozhodne Vás posilnia! :-)…… a ĎAKUJEM MOC všetkým za výborné články a rady! :-)……a ktovie Jean, zrejme ste to už počula? či čítala?….tak to by bolo pre Vás ozaj výborné………………………………………….a nielen pre Vás, ale aj pre každého jedného človeka…….asi tak. ………………………….
  ….

Pridajte komentár

*