Teraz budú najdôležitejšie eurovoľby v histórii. Určite choďte voliť a zabráňte progresívnym fašistom navoziť tu státisíce migrantov, zaviesť povinné očkovanie, zakázať autá na benzín, zdražiť energie a potraviny, zaviesť digitálnu totalitu, zatiahnuť nás do vojny a inak vám zničiť život!

MIMORIADNE: Pfizer obvinený z experimentov s covidovou vakcínou na sirotách


Print Friendly, PDF & Email

MIMORIADNE: Pfizer obvinený z experimentov s covidovou vakcínou na sirotách

(Daily Expose) – Whistlebloweri v Poľsku vzniesli nedávno obvinenia, že farmaceutická spoločnosť Pfizer vykonáva experimenty na malých šesťmesačných sirotách, aby otestovala svoju vakcínu proti ochoreniu Covid-19.

Obvinenie viedlo k tomu, že skupina právnikov, zdravotníkov a aktivistov požiadala od členov poľského parlamentu a senátu zorganizovanie naliehavej konferencie.

Organizácia Children´s Health Defense bola nedávno varovaná poľskými whistleblowermi, že spoločnosť Pfizer uskutočňuje na otestovanie svojich nových vakcín experimenty na osirelých 6-mesačných kojencoch.

Kojenci a deti na Covid nezomierajú a toto ochorenie prenášajú len zriedka. Už to by malo stačiť na odmietnutie akýchkoľvek klinických testov s experimentálnymi vakcínami. Pfizer však zrejme pôsobí mimo hraníc zákona.

Ak je to tak, potom je to jednoducho neakceptovateľné a treba to zastaviť. Potrebné sú odpovede a činy.

Medicínske testy na deťoch a kojencoch – medicínske, právne a etické problémy

Konferenciu zorganizovali poľské asociácie a nadácie, napríklad Poľská asociácia nezávislých lekárov a vedcov, Asociácia právnikov Hlas slobody, Asociácia zdravotné informačné centrum Dobrostan a Nadácia nové spektrum.

Ako medzinárodní rečníci vystúpili Dr. Natalia Prego Cancelová zo Španielska, Dr. Meryl Nassová a pani Vera Sharavová z USA.

Toto sú niektoré z hlavných otázok, ktoré musia byť zodpovedané:

 • Uskutočňuje spoločnosť Pfizer experimenty na osirelých deťoch, ktoré sú najzraniteľnejšie a nemajú nikoho, komu by ležali na srdci ich záujmy, keď niečo nevyjde? Ak áno, kto a prečo na to dal súhlas?
 • Prečo je spoločnosti Pfizer dovolené vykonávať klinické testy na malých deťoch produktom, ktorý nemá ukončenú tretiu fázu klinických testov a je novou technológiou?
 • Prečo spoločnosť Pfizer odmieta voleným predstaviteľom prístup k svojim dokumentom?
 • Čo sa deje v ďalších krajinách, ktoré tieto testy uskutočňujú?
 • Naozaj si EMA (Európska lieková agentúra) a FDA (Americká agentúra pre lieky a potraviny) konajú svoju prácu?
 • a nakoniec… Pôsobia výrobcovia vakcín v úplnej tajnosti a mimo akejkoľvek zákonnej kontroly?

Naše obavy vyvolali aj ďalšie informácie o odbornosti a etike klinických testov na deťoch.

Yaffa Shir-Raz, výskumník v oblasti rizikovej komunikácie z Haifskej univerzity v Izraeli, publikoval článok o veľmi otáznych metódach, používaných spoločnosťou, nazvaný „Vážne porušenia a manipulácie testového protokolu: Takto sa Pfizeru podarilo získať od FDA autorizáciu na núdzové použitie u detí“.

Článok poukazuje na znepokojujúce fakty, spochybňujúce zámer Pfizeru demonštrovať bezpečnosť používania svojich vakcín na deťoch.

Napríklad, u detí trpiacich silnou depresiou sa náhle zistilo, že mali už predtým existujúce psychiatrické stavy, ktoré by ich mali vylúčiť zo štatistického súboru štúdie a uvádzané kritériá sa zdajú byť stanovené tak, aby vylučovali signály nežiaducich reakcií.

Vývojári vakcín už dlho experimentujú na tých najzraniteľnejších: na sirotách, duševne a fyzicky hendikepovaných, politických utečencoch a zbedačených populáciách.

Stanley Plotkin, ktorý si patentoval početné vakcíny a prezývajú ho „vakcínovým pápežom“ sa raz bránil slovami, že hendikepovaní ľudia „sú ľudmi iba formou“.

V mene vyššieho dobra sa vždy praktizovalo zbavovanie sa najslabších. Teraz nastal čas prevziať zodpovednosť a túto barbarskú prax ukončiť.

List poľských aktivistov k medicínskym testom na deťoch a kojencoch

Vážení,

Chceme Vás pozvať na konferenciu, ktorá sa bude konať v poľskom parlamente. Súčasťou konferencie bude medicínska a právna diskusia ohľadom testovania medicínskych produktov na deťoch a veľmi malých kojencoch.

Táto konferencia je apolitická a nenáboženská. Organizujú ju poľské asociácie a nadácie ako Poľská asociácia nezávislých lekárov a vedcov, Asociácia právnikov Hlas slobody, Asociácia zdravotné informačné centrum Dobrostan a Nadácia nové spektrum.

K pasívnej účasti a pomoci v šírení verejného pochopenia hĺbky problému boli prizvaní aj predstavitelia parlamentu a vlády.

Táto konferencia bola vyžiadaná v súvislosti s teoretickou a praktickou analýzou klinických testoch týkajúcich sa detí a kojencov v dôsledku skutočnosti, že deti nemôžu udeliť súhlas s účasťou na biomedicínskej štúdii, a preto by na ich ochranu mali byť a musia byť uplatňované dodatočné bezpečnostné záruky. Sme presvedčení, že toto sa v súčasnosti nedeje.

Žiadame Vás preto o pomoc pri ochrane poľských detí a detí v klinických testoch na celom svete. Toto sa kvôli dezinformáciám a dôverným dohodám zavedeným spoločnosťou Pfizer deje v najmenej štyroch krajinách.

Od júna 2021 vykonáva spoločnosť Pfizer experimentálne testy na poľských deťoch s vakcínami proti ochoreniu Covid-19. Podľa našich vedomostí sa tieto experimenty robia na zdravých kojencoch, počnúc vekom 3 a 6 mesiacov až po deti do veku 11 rokov.

Tieto fakty nie sú poľskej verejnej mienke známe, lebo dokumenty Pfizeru obsahujú klauzulu o „utajení“. Prístup k týmto dokumentom bol zamietnutý ešte aj členovi poľského parlamentu, ktorý v tejto veci intervenoval, čo úplne odporuje poľským zákonom.

Je však známe, že vyššie zmienené testy vykonáva v Poľsku 8 centier. Ide o malé súkromné kliniky a centrá súkromného klinického výskumu, ktoré sa na vedenie takých štúdií nezdajú byť zariadené.

Okrem toho sme si vedomí toho, že na webovej stránke Pfizeru nebolo zmienené jedno ďalšie centrum. To vyvoláva otázku, či v tých 4 krajinách nemôže byť aj viac neodhalených miest, na ktorých sa tieto testy vykonávajú, než tvrdí Pfizer.

Z neoficiálnych správ (máme záznamy od júla do augusta tohto roku) vieme, že výrobkom Pfizeru už očkujú deti vo veku 6 až 11 rokov a deti vo veku 3 až 5 rokov už dostali aspoň 1 dávku.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Momentálne však robia nábor detí vo veku 6 mesiacov až 2 rokov. Spoločnosť Pfizer na svojej webovej stránke uverejnila dokumenty s dátumom 20. 9. 2021, tvrdiace, že výsledky najmladšej skupiny očakávajú do konca tohto roka.

To naznačuje, že testy na najmladšej skupine sa začali v rovnakom čase, keďže Pfizer tvrdí, že výsledky týchto testov budú k dispozícii po 6 mesiacoch.

Odhaduje sa, že v Poľsku je očkovaných okolo 1000 detí.

Keď vezmeme do úvahy, ako rýchlo spravili nábor detí na túto štúdiu, máme silné podozrenie, že tieto pochádzajú zo sirotincov a ústavov starostlivosti, ako sa to už stalo pri testoch iných vakcín.

Podľa poľských zákonov si také výnimočné prípady vyžadujú súhlas súdu, nateraz však nedokážeme nájsť žiadne súdne pojednávania, ktoré by také experimenty na deťoch povoľovali.

Súhlas na tieto pokusy na kojencoch a malých deťoch bol v Poľsku vydaný Grzegorzom Cessakom, farmakológom a prezidentom Úradu pre registráciu medicínskych produktov, medicínskych zariadení a biocídnych výrobkov. Je tiež členom Európskej liekovej agentúry (EMA), čo zrejme vytvára konflikt záujmov.

Keďže spoločnosť Pfizer nedokončila štúdie na zvieratách ani štúdie na mladých zvieratách (potomkoch), zdá sa, že ako prvých experimentálnych „potomkov“ používajú poľských kojencov a najmenšie deti.

Ak nebudú príslušné úrady poľského štátu konať, nebudeme schopní potvrdiť, koľko z týchto detí môže čeliť, alebo už čelilo smrti či ťažkým zdravotným komplikáciám. Podávanie génovej experimentálnej technológie je v medicíne úplne nové a definuje sa ako I. a II./III. fáza klinického testu na kojencoch a deťoch od 6 do 11 rokov veku.

U dospelých nie je III. fáza ukončená, boli však hlásené početné komplikácie, napríklad ťažká tromboembólia, autoimunitné a zápalové problémy a dokonca úmrtia.

Informácie o podobných komplikáciách a nešťastných úmrtiach platia aj pre 12-ročné deti.

Vlastníme audiozáznamy zo všetkých 8 centier, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní. Tieto záznamy dokazujú, že už boli zaočkované deti vo veku 6 až 11 rokov a zrejme aj vo veku 3 až 5 rokov.

Zároveň sa zdá, že podávanie vakcín bolo zastavené u najmladšej skupiny od 6 mesiacov do 2 rokov veku, pretože 22. júla 2021 sa konalo krízové stretnutie, na ktorom sa rozhodovalo, „čo robiť“ (mohlo byť vyvolané protestmi ľudí z miestnych organizácií za slobodu v blízkosti týchto centier).

Po tejto epizóde bolo vyhlásené, že nábor kojencov a detí do 2 rokov veku bude pokračovať a  znovu sa začne v auguste.

Keď vezmeme do úvahy, koľko vážnych komplikácií je po týchto očkovaniach, vrátane smrti u dospelých a adolescentov, potom tieto očkovania predstavujú pre život a zdravie týchto detí oveľa väčšiu hrozbu, než samotný Covid-19.

Ďalšie informácie o testoch Pfizeru

Celý zoznam 101 centier v 4 krajinách (v USA, Španielsku, Fínsku a Poľsku) sa dá nájsť TU.

V pondelok 20. septembra 2021 spoločnosť Pfizer na svojej oficiálnej webovej stránke oznámila výsledky svojho prvého hlavného testu vakcíny proti ochoreniu COVID-19 u detí do veku 12 rokov.

Podľa Pfizeru bola vakcína u účastníkov vo veku 5 až 11 rokov bezpečná, dobre znášaná a preukázala silné protilátkové odozvy. Spoločnosti plánujú predložiť tieto dáta FDA, EMA a ďalším regulačným agentúram na celom svete čo najskôr.

Uviedli tiež, že neskôr tohto roku sa očakávajú aj výsledky detí do veku 5 rokov.

Čo sa týka 1., 2. a 3. fázy testov na deťoch:

„Na 1., 2. a 3. fázu testu bolo v Spojených štátoch, Fínsku, Poľsku a Španielsku pôvodne prihlásených do 4500 detí vo veku 6 mesiacov až 11 rokov, z viac ako 90 miest klinckých testov.

Ich úlohou bolo posúdiť bezpečnosť, znášanlivosť a imunogénnosť vakcíny Pfizer-BioNTech v dvojdávkovom režime (v časovom rozostupe približne 21 dní) u troch vekových skupín: vo veku 5 až 11 rokov; vo veku 2 až 5 rokov; a vo veku 6 mesiacov až 2 roky.

Na základe zvyšovania podielu dávky v 1. fáze testu dostali deti vo veku 5 až 11 rokov v dvojdávkovom režime po 10 μg, zatiaľ čo deti do 5 rokov dostali v 2. a 3. fáze štúdie pri každom očkovaní nižšiu dávku, 3 μg.

Na teste sa zúčastnili deti s alebo bez predošlého preukázania infekcie SARS-CoV-2.“

Záver

O zločinnom charaktere farmaceutických spoločností sme nemali nikdy žiadne pochybnosti. Sú známe mnohé prípady, keď tieto firmy robili nelegálne experimenty liekov a vakcín na ľuďoch a neraz aj na deťoch.

Doteraz sa toto dialo prevažne v krajinách tretieho sveta, kde je vysoká korupcia a slabá zákonná ochrana.

Arogancia a bezohľadnosť farmaceutickej mafie sa však v poslednom čase stupňuje. Obrovské zisky, ktoré zarobili počas pandémie, im zrejme dávajú pocit beztrestnosti a už si dovoľujú robiť nelegálne experimenty aj v samotnej Európskej únii.

Za takéto odhalenia by firmy ako Pfizer mali dostať likvidačné pokuty a zákaz činnosti. Namiesto toho sa ich vakcíny podávajú ľuďom naďalej a dokonca mnohé štáty zavádzajú povinné očkovania.

Je preto najvyšší čas, aby sme ich my, ako občania, začali bojkotovať, a to nielen vakcíny, ale všetky ich produkty. Čoskoro však príde doba, kedy za svoje činy budú niesť zodpovednosť tak farmaceutické firmy, ako aj všetci skorumpovaní politici, ktorí s nimi kolaborujú proti vlastným občanom.

Pre obrovský rozsah a závažnosť ich hyenistických zločinov bude možno potrebné aj obnoviť tresty smrti. Nič iné si totiž títo neľudskí kriminálnici nezaslúžia.

Prírodná liečba osteoartritídy

Zdroj: dailyexpose.uk, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. No tak toto je skutocne vrchol !! Teraz v Polsku a potom kde vsade? To sa nenajfde skutocne nikto kto by dokazal tych bastardov v Pfizeri zadtavit??!

 2. Zaujíma ma či Poľsku nechýba plyn, keď im ho Putin pred pár dňami zavrel.

 3. Dve slova. Trest smrti.

 4. Dr.Nur Hassan

  A zasa Poliaci v špine…Tak ako strielajú utecencov na Bieloruských hraniciach…Požidovčený národ sa nezaprie…

  • Hm, lenže tí Poliaci sa v aspoň niečom stavajú na zadné Európskej únii, zatiaľ čo Slováci v od volieb 2020 v ničom. Takže aj to strieľanie utečencov na hranici s Bieloruskom beriem s rezervou. Koniec koncov u nás sa už začalo s očkovaním detí vo veku od 5 rokov a pokiaľ naša súčasná vláda čoskoro nepadne, budeme voči Pfizeru v strednej Európe najústretovejší.

  • nikdy sa nezaprie,uz im asi slyny tecu aj na Slovensko,ako na zaciatku WW2

 5. Veľká demonštrácia na Novom Zélande proti covid opatreniam:
  https://www.banned.video/watch?id=61c79dbe153b4036f71e1090

 6. https://www.infovojna.sk/article/analyza-americkeho-uradu-pro-kontrolu-potravin-a-leciv-fda-na-jejimz-zaklade-byla-schvalena-aplikace-vakciny-comirnaty-pfizer-pro-vekovou-skupinu-5-11-let-v-usa
  Analýza amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv FDA , na jejímž základě byla schválena aplikace vakcíny Comirnaty (Pfizer) pro věkovou skupinu 5-11 let v USA

 7. https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/nastvani-protestujici-proti-covid-19-ockovani-vtrhli-na-zasedani-politiku/
  Naštvaní protestující proti covid-19 očkování vtrhli na zasedání politiků

  Povinné očkování zdravotníků vyvolalo na francouzském ostrově v Karibiku vlnu protestů a vyvolalo kritiku z Paříže.

 8. https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2021/12/26/20yearold-suffers-memory-loss-stroke-after-moderna-jab.aspx
  20-Year-Old Suffers Memory Loss, Stroke After Moderna Jab
  20-ročná trpí stratou pamäti, mŕtvicou po Moderna vakcíne

 9. Dnešný článok MUDr. Mercolu ako liečiť Covid:
  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/12/26/outpatient-treatments-for-covid-19-reviewed.aspx
  Outpatient Treatments for COVID-19 Reviewed
  Ambulantná liečba COVID-19 bola prehodnotená (preskúmaná)

 10. Zapredana SR

  Odpoveď Pfizeru: NIE nerobíme. A celý svet bude spokojný, a môže sa testovať ďalej. Už to pochopte, na Slovensku napíšu v Poľsku, v Poľsku napíšu v Rumunsku, v Rumunsku napíšu na Slovensku, atd. Keď pochopíte komu patria médiá, pochopíte ako vás klamú. Keď prišla varianta delta z Indie, všade ste počúvali koľko na ňu zomiera ľudí, akurát vám zabudli vysvetliť percenta z akého počtu obyvateľov. A bol z toho celosvetový blížiaci sa mor. Že má India 1,4 miliardy obyvateľov, to ovciam na Markíze zabudli vysvetliť. A takto je to zo všetkým. A stačí Pfizeru povedať NIE, a markizacikovia a jojkovia otočia hlavu a dajú si pichnúť ďalší Booster, akurát že je to tá istá sračka od začiatku. Nezabúdajme na to, že diablove semeno funguje na 110 % na to čo bola vyvinutá. Čím viac očkovaných, tým menej očkovanych.

  • presne tak, súhlas!!!!
   COVID-19 nie je vírus!!!
   COVID-19 je cieľ!!!
   C-certificate
   O – of
   V – vaccine
   I – identificate
   D – date
   1 – A – artficate
   9 – I – inteligence
   už som to tu písala viac krát a stále hráte toto debilné covid divadlo s nimi!!!!

  • Úplne nadrzovku a polopaticky to volajú testovanie – a ľuďom to nevadí! Za normálnych okolností by museli dobrovoľníkom vyplatiť 1000-1500 USD za testovanie. Tak si zrátajte – čo tisíc testovaných zadarmo – to milión ušetrený. A to sú peniaze na úplatky politikom. Keď chcú mať podiel na zisku – musia tlačiť na ľudí!

   Pfizer mení plány a začína testovať až tri dávky vakcíny …
   [Prehľadávať doménu webnoviny.sk] https://www.webnoviny.sk › vzdravotnictve › pfizer-meni-plany-a-zacina-testovat-az-tri-davky-vakciny-pre-deti-mladsie-ako-pat-rokov
   Farmaceutická spoločnosť Pfizer v piatok oznámila, že mení svoje plány a začína testovať tri dávky jej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 na deťoch mladších ako päť rokov namiesto tradičných dvoch.. Viac o téme: Koronavírus. Ku kroku pristúpila po tom, čo predbežná analýza výsledkov ukázala, že dvoj až štvorročné deti nemali takú silnú imunitnú reakciu, ako sa …
   ———————————————
   Čiže detičkám-králičkom odoberú krvičku, keďže ich to nezabilo v prvom kole. A čo tak rovno testovať mačací koronavírus – keď ho rozchodí mačka – malo by aj dieťa. Či? Sprostí rodičia-degeneráti môžu svoje deti rovno darovať na orgány! A iné veci.

 11. Pokiaľ nikoho, respektíve všetkých zodpovedných za takúto činnosť, minimálne na doživotie a zhabanie majetku spoločností, je všetko o ničom.

 12. lubomír lubomir

  Ak sa takéto testy a výskumy dejú a je to dokázateľné, najmú ich zločinná podstata je preukázateľne dokumentovaná , tak tieto farmaceutické spoločnosti, treba okamžite zlikvidovať. Ich predstaviteľov postaviť pred medzinárodný súd , aby sme nemali žiadne žiadne pochybnosti o ich zločine. Ak sú známe mnohé takéto prípady treba ich okamžite medializovať a použiť verejnú mienku na zákaz pokusov . , Ak tieto firmy robili nelegálne experimenty liekov a vakcín na ľuďoch a neraz aj na deťoch, celé aj s kolektívami výskumných centier spolu s ich predstavenstvami navrhnúť súdom, na odsúdenie na najvyššiu mieru testu, akou je trest smrti – obesením

 13. Jozef Jozefovič

  A čo poľská vláda? Zareagovala vôbec? Zrejme je to podobné ako u nás.

 14. niektoré testujú na sirotách, niektoré na nevzdelaných ľuďoch v Afrike

 15. jeden názor očkovaného:
  „Vakcína je konečne niečo dobré, čo ti tento štát dáva zadarmo a ty nechceš z nejakého priblblého dôvodu !“

  • Milá Ametyst, smejem sa, je to dobré, dobručké…
   My nezaočkovaní sme konšpirátori, čítame hoaxy, sme zaostalí, nemáme školy, sme dezoláti…

 16. Napadol ma teraz román E.Hemingwaya – Komu zvonia do hrobu, kde ideou je protest proti vojne ničiacej individuálne i kolektívne šťastie, apel na záchranu celej Európy.
  „Nikto nie je ostrovom samým pre seba, každý je kusom pevniny, kusom súše, a ak more odmyje hrudu, Európa sa zmenší, akoby sa stratil výbežok zeme alebo sídlo tvojich priateľov či tvoje vlastné, smrť každého človeka umenší mňa, lebo ja som súčasťou človečenstva, a preto sa nikdy nepýtaj, komu zvonia do hrobu, lebo zvonia tebe. „

 17. https://cz24.news/pravnik-reiner-fuellmich-o-norimberku-2-0-spravedlnost-neprinesou-soudy-ale-to-ze-lide-povstanou-video/
  PRÁVNÍK REINER FUELLMICH O NORIMBERKU 2.0: SPRAVEDLNOST NEPŘINESOU SOUDY, ALE TO, ŽE LIDÉ POVSTANOU (VIDEO)

  EU/USA: Dr. Reiner Fuellmich, který vykonává právní praxi v Německu a v Kalifornii, odhalil zločiny proti lidskosti ze strany globalistů, kteří na veřejnost vyvolali falešné vyprávění o COVID-19 a prostřednictvím svého Corona vyšetřovacího výboru za poslední dva roky nařídili své nebezpečné biologické zbraně zvané „vakcíny“.

  “Jediný způsob, jak to ukončit, je, že lidé povstanou a řeknou úřadům, že toto je konec hry.

  Právo je na NAŠÍ straně, ale pokud chceme vidět spravedlnost, budeme si ji muset vzít. Nikdo nám to jen tak nepředá.

  • Snaží se všechny vyděsit, aby už nikdo nemohl přemýšlet a aby nakonec všichni souhlasili s očkováním něčím, co není vakcína, ale co zabíjí.”

  • Zapredana SR

   Všetko vlastnia oni, aj súdy. Fuelmich to zistil tiež asi až teraz. A to ešte dobre obyšiel, lebo takým ako on sa stávajú smrteľne nehody a vraždy. Ak si niekto myslel, že súdy budú proti nim a čakal spravodlivosť, tak mu z istotou môžem odporučiť 3,4,5…. booster a ktorý je z tej istej krabici ako tie 3 pred tým. Mohol si buchnúť všetkých 6 naraz a nemusel sa trápiť s covidom. Ako povedala jedna … (pomenovanie už pre ňu nemám)
   Slovensko je krajina kde sa ľudia nebudú báť zomierať.
   https://youtu.be/VnG2jUOlGCg

  • Nuz mila Jean Ludia nic nespravia,drviva vacsina je za toto otroctvo,preco nemasiruje 5 millionov rakusanov,ale len menej ako 100 tisic??

 18. holistický prístup

  Najnovšie správy:

  Vrchný veliteľ ozbrojených síl obnoveného ZSSR plukovník V. V. Putin:

  Vážení občania Ruska a Zväzových republík ZSSR!
  Dnes, v predvečer nového roku 2022, vám s veľkou radosťou oznamujem, že nadišiel dlho očakávaný deň, ku ktorému sme išli celé tie dlhé roky. Áno, najťažšie bremeno padlo na údel sovietskeho ľudu a vo všeobecnosti na údel ruského ľudu, ale dokázali sme prežiť a posilniť sa.
  Keďže sme boli pod prísnou kontrolou a riadením Spojených štátov, Veľkej Británie, Izraela a Vatikánu, po roku 2000 sme boli schopní. obnoviť obranu Ruska ako veľkej jadrovej veľmoci a dokázali zlomiť chrbát nielen vojenskému bloku NATO, ale celému kapitalistickému svetu. Ak v roku 2000. Rusko bolo prakticky odzbrojené a nebojaschopné, dnes sme pripravení reagovať na akúkoľvek agresiu NATO a odraziť akýkoľvek nepriateľský útok. V dôsledku masívnej zrady najvyššieho vedenia štátnej moci Sovietskeho zväzu, ktoré je pod totálnou kontrolou ÚV KSSZ, 25.12.1991. Sovietsky zväz bol nimi bez boja odovzdaný cudzej kontrole na 30 rokov.
  Nejdeme obnoviť bývalý Sovietsky zväz, a to je neprijateľné, keďže sovietsky ľud hlasoval v celozväzovom referende 17. marca 1991. pre obnovený Sovietsky zväz. Tu to musíme postaviť. Navyše na to máme všetko. Áno, sovietsky ľud prešiel dobrou školou komunistickej a kapitalistickej vlády a nadobudol obrovské skúsenosti a vedomosti, naučil sa všetky slasti i strasti predchádzajúcej vlády.
  Dnes, 26.12.2021 uplynulo obdobie okupácie Sovietskeho zväzu a ja s právom konať ako Hlavný veliteľ ozbrojených síl ZSSR s právom použiť jadrové zbrane, oficiálne sa obraciam a vyhlasujem celému svetu, všetkým hlavám zväzových republík a celému sovietskemu ľudu o obnovení obnoveného Sovietskeho zväzu v rámci územných hraníc zakotvených v medzinárodných aktoch po druhej svetovej vojne, ktoré nikto nezrušil. Rovnako nezabudneme ani na krajiny Ruskej ríše a krajiny Varšavskej zmluvy.
  Preto všetky jednotky NATO do 30 dní do 25. januára 2022. okamžite splniť svoje záväzky a bez časového obmedzenia opustiť všetky krajiny Sovietskeho zväzu a krajíny Varšavskej zmluvy, zakotvené v medzinárodných aktoch po výsledkoch druhej svetovej vojny.
  Po tomto čase Rusko pošle svojich vojakov do všetkých republík Zväzu a krajín Varšavskej zmluvy, aby zaistili bezpečnosť a mier. A toto by sa nemalo považovať za vyhlásenie vojny, je to naša vnútorná záležitosť a žiadna krajina nemá právo zasahovať do suverénnych práv Sovietskeho zväzu. Odlet z Ruska a zväzových republík bude dočasne zakázaný.
  Odteraz prechádzajú všetky štruktúry Ruska a zväzových republík ZSSR na stanné právo. Nariaďujem všetkým mocenským štruktúram Ruska a zväzových republík, aby pristúpili stanné právo a zabezpečili poriadok, nedovolili žiadne násilie voči civilnému obyvateľstvu.
  Doterajšie zloženie riadiacich orgánov všetkých zväzových republík bude naďalej dočasne plniť svoje úradné povinnosti až do volieb v roku 2022. Činnosť všetkých vládnych orgánov je zosúladená so základným zákonom (ústava) ZSSR z roku 1936, pred voľbami a referendom o prijatí nového zvrchovaného (ústavného) zákona v súlade s celozväzovým referendom zo 17.3.1991.
  Taktiež všetky vládne orgány poskytujú obyvateľom potraviny a základné potreby. Vezmite pod ochranu všetky obchody s potravinami, detské a vzdelávacie inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, médiá, úrady.
  Dnes som podpísal všetky potrebné dokumenty pre všetky zložky vlády, sabotáž alebo nedodržanie týchto požiadaviek sa bude považovať za vlastizradu. Všetky zločiny spáchané počas vojnového obdobia bude posudzovať Vojenský tribunál.
  Činnosť Rospotrebnadzor a Federálnej služby súdnych exekútorov ukončuje svoju činnosť od 27.12.2021. Rusko a zväzové republiky prechádzajú na socialistickú cestu rozvoja.
  Všetci, ktorí sa zaviazali zločiny proti ich ľudu po roku 1991 budú stíhané. Žiadna honba na čarodejnice nebude, no páchatelia budú patrične potrestaní.
  Všetky hlavné výrobné prostriedky, pôda, voda, vzduch, podložie, prírodné zdroje, energetické zdroje, zlato a devízové ​​aktíva budú vrátené do národného štátneho majetku obnoveného Sovietskeho zväzu.
  Všetky účty za energie, platby za vzdelávanie a lekárske služby sú zrušené až do volieb orgánov v roku 2022. Všetky civilné daňové odvody sú zrušené. Všetky finančné prostriedky občanov Ruska a republík Zväzu umiestnené v zahraničných bankách budú vrátené Štátnej banke ZSSR.
  Nové zloženie vlády preberá všetku zodpovednosť za mierový prechod Ruska a zväzových republík k sociálne spravodlivému obnovenému Sovietskemu zväzu, kde je zakázané vykorisťovanie človeka človekom.
  Moskva, Kremeľ, 12.00 hodín, 26.12.2021 a o. Vrchný veliteľ ozbrojených síl obnoveného ZSSR plukovník V. V. Putin.

  https://m.vk.com/wall346193557_1448

 19. Hlavne ,že Putin je tiež člen z jednej odnoží superloží, ktorí sa dohodli na zavedení NWO. Ja už neverím nikomu.

  • Presne tak Lea, aj ja to tak viem. Preto aj Putina beriem „veľmi s nadhľadom“.

  • holistický prístup

   Lea, Janka,

   nie je PUTIN ako „PUTIN“ …

   • holistický prístup

    … poskladajte si všetky dieliky (je ich veľa) mnohorozernej mozaiky s otvorenou mysľou a otvoreným srdcom … odložte všetky negatíva – hnev, strach, zlobu, zášť, otroctvo, smrť, … a zamerajte sa na všetko konštruktívne – prinášajúce radosť, šťastie, spoluprácu, súnaležitosť, pravdu, svobodu, život, …

    • holistický prístup

     Ďalšia skvelá správa zapadajúca do dejov – tzv. „BIELY PÁPEŽ“ natiahol svoje krvavo červené bačkory priam na tzv. „ŠTEDRÝ DEŇ“ – poniektorí, ktorí sledujú vatikán v priamom prenose zdieľajú. že je od toho dňa celý bez svetla – vypnuté aj ozdoby na „vian. strome“ …

     „Zajímavá zpráva dnes ohromila vícero lidí. Vzápětí byla stažena. Papež zemřel právě na štědrý den. To jsou mi ale věci.

     Najdete na tomto odkaze: https://www.express.co.uk/news/world/1541186/ITV-News-Pope-Francis-dead-newsreader-blunder-video-vn

     carsten“

     • John Dorusinec

      Dalsia LOZ

     • holistický prístup

      Isteže, veď ten psychopat to je LOŽ sama o sebe – dávno je zlikvidovaný.

      Sme TVORCOVIA – na čo zamerá kritické množstvo TVORCOV svoju myseľ, tak sa staň.

 20. https://cz24.news/pavel-kamas-rok-2021-dablova-vylhaneho-viroveku-se-chyli-ke-konci-nebudeme-ohybat-hrbet-lepsi-svet-spolecne-vybojujeme/
  Pavel Kamas: Rok 2021 ďáblova vylhaného virověku se chýlí ke konci. Nebudeme ohýbat hřbet, lepší svět společně vybojujeme

  • Chceme žít plnohodnotný život ve skutečném zdraví, bez závislosti na vnucených jedech farmaceutické mafie. O našem těle, o našem zdraví, o našich životech chceme rozhodovat jen a pouze my sami.

 21. https://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/sef-motola-porovnal-chripku-a-covid-19-proc-nas-media-strasi/
  Šéf Motola porovnal chřipku a covid-19. Proč nás média straší?

 22. vlastimila

  Myslim, ze toto by si mal precitat kazdy clovek, ktory vie citat:
  https://celostnivzdelavani.cz/ubuntu-prispivani

  • Sa divím, že to na celostnom vzdelávaní vôbec vyšlo – je to program Zeitgeist – nosatá utopistická ideológia bezodporového prechodu na bezhotovostnú spoločnosť!

   Aj komunizmus mal „Každému podľa jeho potrieb!“ Veľmi rýchlo zistíš, že tvoje deti do systému neprispievajú – detto starí rodičia – hoci by mohli vykonávať služby – starať sa o vnukov – ale to sa pre systém nepočíta – štát by nemohol ovládať rodinu.
   Keď poznáš cieľ, že cez bezhotovostné peniaze chcú ovládnuť každého na planéte – ako môžeš pri tomto juchať – lebo vieš čítať?

   • holistický prístup

    Maroš,

    čítal si to vôbec? – súhlasim s vlastimilou.

    • to znamena ze suhlasis s: BRAWE NEW WORLD,GREAT RESET,Karl Swab,v preklade ide o hrozne otroctvo,genocida Ludstva,ale len SNIVAJTE Otroci

     • holistický prístup

      John … čítal si to vôbec?!? … alebo len drukuješ Marošovi za každú cenu?!? Uvedený článok umožňuje mnohým pochopiť systém LŽÍ, KLAMU, PODVODU, … v ktorom si „myslia“ že „žijú“.

      Ak niečo chcete podrobiť kritike, tak sa s tým najprv oboznámte …

    • Čítal som a zároveňto poznám vo viacerých variantoch!

     Len úryvky – článok je dlhý…

     „Zeitgeist predstavuje ideu akejsi technokratickej a bezpeňažnej komunistickej spoločnosti. Všetko bude racionálne a účelové, všade bude poriadok a zároveň dostatok
     pre každého. Zeitgeist tak pokračuje v tradícii utopických modelov spoločnosti počnúc Thomasom Morem a jeho modelom ideálnej spoločnosti „ostrovom Utópia“ , alebo Thomasom Campanellom a jeho „Slnečným štátom“ až po utopických socialistov a Marxa končiac.“ – už tu by som mohol skončiť!

     “ Takýto model môže na papieri vyzerať pekne a časť ľudí môže osloviť, ale na druhej strane tam pozorujem silný prvok dehumanizácie, vládu strojov a kasty technikov, ktorí môžu ľahko zneužiť systém a Venus sa stane totalitnou spoločnosťou.“ – ???

     „Dokonalá planéta s dokonalými systémami, ale úplne odľudštená, bez atmosféry lásky, tvorivosti, vyprahnutá civilizácia. Anastázia vravela o bytostiach, ktoré prídu na Zem a ponúknu ľuďom nové a ekologickejšie riešenie života. Ale za cenu zavedenia pretechnizovanej spoločnosti, kde zmizne cit a ľudskosť a z ľudí sa stanú len bioroboti.“

     “ Základným prvkom hnutia Zeitgeist je model Venus. To je model ideálneho dokonale fungujúceho „mesta“, v ktorom človek a celá spoločnosť žijú symbioticky a v harmónii so všetkými ostatnými zložkami prírody. Jacque Fresco, autor tohto projektu, pracoval celý svoj život na hľadaní efektívnych nástrojov a ciest potrebných k vytvoreniu sveta, ktorý by skoncoval s vojnami, chudobou, zločinmi, sociálnou stratifikáciou a korupciou. Navrhuje preto zásadnú spoločenskú zmenu založenú na tzv. zdrojovom, t.j. bezpeňažnom hospodárstve (resource-based economy). Ponúka plán, ktorý smeruje k vytvoreniu celosvetovej mierumilovnej a ekologicky udržateľnej civilizácie, ktorá dokáže zabezpečiť dostatok zdrojov pre dôstojný život všetkých obyvateľov našej planéty.

     Jednou z hlavných zásad Projektu Venus je vyhlásenie všetkých zdrojov Zeme za spoločné dedičstvo celého ľudstva.“

     “ Za rozhodujúce podmienky navrhovanej zmeny považuje Fresco rozvoj automatizácie a kybernetizácie, ktoré svojou vysokou produktivitou práce dokážu zabezpečiť dostatok zdrojov pre každého. Stroje a automatizácia majú za úlohu oslobodiť človeka od manuálnej prace pri produkovaní základných životných a iných potrieb. Kybernetické systémy majú za úlohu zozbierať, katalogizovať, vyhodnotiť dáta a pripadne ponúknuť varianty ďalšieho postupu v tej ktorej oblasti. A všetko to má byť zosúladené navzájom. Fresco nadizajnoval modely miest centralizovaných do kruhovitého tvaru, kde všetko je funkčne usporiadané, všetko je automatizované, využívané sú obnoviteľné zdroje energií, dodávka potravín je podľa potreby. Prezentácie ponúkané na stránkach hnutia sú veľmi pôsobivé a vizuálne pekné. Sú tam zobrazené veľké presklené výškové veže, kde sa bude efektívne pestovať zelenina pre obyvateľov mesta, všetko bude zelené a čisté a dostupné pre každého. Úplné sci-fi aké poznáme z filmov.

     Podľa názoru hnutia Zeitgeist, len veda rieši otázky, ako nastaviť spoločnosť. Nerieši to náboženstvo, ani politici. Základom je teda globalizácia, zrušenie súkromného charakteru výrobných prostriedkov, bezpeňažná a zdrojová ekonomika, plná automatizácia a systémový prístup. Zeitgeist navrhuje zrušenie štátov a ich nahradenie akýmsi centralizovaným a globalizovaným svetom. Čo sa týka spirituality, hnutie vyslovene a dosť obšírne na svojej stránke deklaruje, že Boh a duchovno-objektívne neexistuje, že svet je vysvetliteľný a pochopiteľný len z vedeckého hľadiska a všetky duchovné a mystické praktiky a rituály sú neúčinné. Veda (myslené len ako materialistická) je jediným a hlavným zdrojom poznania. Zeitgeist tým zavrhuje nielen všetky náboženstvá, ale aj celú mystickú skúsenosť ľudstva, ktorú považuje za poveru. Tým sa stavia na pozície tvrdého materializmu a racionalizmu. “ – čižeNWO, Total Control, umelá inteligencia, transhumanizácia, odtrhnutie od Stvoriteľa!
     —————————————–
     “ Zeitgeist považujem za technokraticky poňatý komunizmus, za príklad čistého sociálneho inžinierstva. Ak spejeme k určitému modelu „bezpeňažnej ekonomiky“, tak riešenie organizovania spoločnosti musí ísť ruka v ruke s duchovným vývojom. Nemôže vzniknúť správny sociálny systém, ak v ňom nebude zaručená úplná sloboda myslenia a tvorenia a vedomie ľudí nebude stáť
     na duchovnom vedeckom základe, na nekonfesijnej spiritualite. Podľa antropozofického výkladu sa v najbližších storočiach začne ľudstvo už viditeľne deliť na dve skupiny ľudí idúce inými vývojovými cestami. Jeden pravdepodobne väčší celok bude nasledovať formu technokratickej spoločnosti po vzore Zeitgeistu. Druhá menšia časť ľudí sa bude snažiť žiť spirituálnym, kreatívnym a ekologickým životom v sieťach komunít bližšie k prírode . Určitý čas môžu existovať dva prúdy ľudstva aj paralelne popri sebe, kým nedôjde k ich definitívnemu rozdeleniu a k vzniku dvoch úplne odlišných civilizácii (svetov) v ďalšej evolúcii ľudstva.“
     Autor – David Sulík
     https://duchovna-veda.webnode.sk/clanky/hnutie-zeitgeist/

     Epilóg:
     „Takýto model môže na papieri vyzerať pekne a časť ľudí môže osloviť, ale na druhej strane tam pozorujem silný prvok dehumanizácie, vládu strojov a kasty technikov, ktorí môžu ľahko zneužiť systém a Venus sa stane totalitnou spoločnosťou. Hneď som si v súvislosti s projektom Venus (Už len ten názov Venus akoby odkazoval na niečo mimozemské. Núka sa myšlienková asociácia s planétou Venušou, ktorá podľa mytológií a tiež duchovnej vedy je planéta, z ktorej pôsobia luciferské sily klamu, vábenia a pokušenia) spomenul na jeden výjav z knihy o Anastázii od V. Mergeho. Teraz nechcem polemizovať, nakoľko je Anastázia reálna alebo nie, nakoľko ju máme brať vážne, ale skôr sa zamyslieť nad určitým obrazom, ktorý v knihe bol opísaný. Anastázia a Vladimír sa premiestnili na inú planétu a tam videli dokonalé automatizované systémy, kde bez zásahu ľudí stroje vyrobili všetko, čo si človek len v myšlienkach predstavil. Dokonalá planéta s dokonalými systémami, ale úplne odľudštená, bez atmosféry lásky, tvorivosti, vyprahnutá civilizácia. Anastázia vravela o bytostiach, ktoré prídu na Zem a ponúknu ľuďom nové a ekologickejšie riešenie života. Ale za cenu zavedenia pretechnizovanej spoločnosti, kde zmizne cit a ľudskosť a z ľudí sa stanú len bioroboti. Takýto možný budúci vývoj ľudskej civilizácie je mimochodom aj obsahom mnohých sci-fi filmov a kníh. “
     Viac tu: https://duchovna-veda.webnode.sk/clanky/hnutie-zeitgeist/

     Ja tu nemám k nikomu osobný vzťah! Buď s niečim súhlasím, alebo nie. Takže ak ti HP vadí, že niekto mi drukuje – mne je to fuk! Dúfam, že si sa v tomto článku našiel!

     • holistický prístup

      Maroš,

      ak si čítal zbežne len prvý odstavec -pretože je to ma Teba pridlhé – tak čo Ťa oprávňuje ku kritike ako celku? – Mám Ti ho sem celý vložiť? – Tvoje príspevky sú tiež často extréne a zbytočne dlhé a riadne zmätočné … ale hľadám v nich ten „iný rozmer“ – v danom prípade si úplne mimo.

     • holistický prístup

      Vkladám celý článok okrem obrázku – čítaj!!!!!

      UBUNTU přispívání
      https://celostnivzdelavani.cz/ubuntu-prispivani

      Plán na dosažení prosperity lidstva ve společnosti bez peněz

      V nové společnosti UBUNTU každý přispívá svými přirozenými talenty nebo získanými dovednostmi k lepšímu prospěchu všech ve své komunitě. Krása dobrovolného přispívání spočívá v jeho jednoduchosti. Ale protože je tento systém tak jednoduchý, každá kost v našem zmanipulovaném těle okamžitě reaguje proti němu a říká nám, že to nemůže být tak jednoduché, jinak by to tu už dávno bylo.
      Šest tisíc let v otroctví peněz se ale dá jen těžko vymazat v okamžiku. Ponechte svou mysl úplně otevřenou a připravte se na uvažování o nových ideách, které jsou naprosto cizí nemocné kapitalistické společnosti, naplněné otráveným myšlením a otrávenými těly.

      Naše nezcizitelná práva – LIDSKÁ PRÁVA

      My, lidé, jsme jmenovali politiky našimi služebníky, aby pro nás, pro lid, dělali to nejlepší, co mohou. Ale v momentě, kdy jsou zvoleni, tak jsou převálcováni systémem, pak zkorumpováni a potom už rychle zapomínají a dělají si, co chtějí, bez ohledu na to, co si přejí lidé. Vždy existuje milión výmluv. Jasným výsledkem je to, že vláda neslouží lidu. Politici a vláda nás dramaticky zradili vždy a na všech frontách. Zradili sny miliónů lidí, včetně vizí moudrých, poctivých mužů jako byli Gándhí, Nelson Mandela, Martin Luther King, William Wallace, John Lennon a mnoha dalších, kteří své životy zasvětili naší svobodě.

      Všichni jsme se narodili na této planetě svobodní. Živé, dýchající lidské bytosti s nezcizitelnými právy, která nám nikdo nemůže vzít. A přece, skrze veliký podvod, který se na naší planetě odehrává, tomu tak není. Všechna naše práva jsou zneuctěna v okamžiku, kdy se poprvé nadechneme. Musíme si ujasnit rozdíl mezi právy lidských bytostí a právy fiktivních jedinců, kteří jsou vytvořeni rodným listem, reprezentovaným identifikačními a dalšími oficiálními dokumenty, které nutí lidi uvěřit tomu, že oni jsou jméno na kousku papíru nebo identifikační číslo a že jsou známé úřední terminologii jako právnické osoby a reprezentují kus papíru a ne lidskou bytost z masa a krve.

      Je nejvyšší čas abychom si připomenuli naše nejdůležitější a nezcizitelná práva.

      Při narození jsme živé dýchající lidské bytosti z masa a krve, s nekonečnou duší a s nezcizitelnými právy.
      Svoboda není naše právo, je to dar Stvořitele každému z nás, který nikdo nesmí napadnout nebo jakýmkoliv způsobem poškodit.
      Nikdo, ani žádná vláda, ani žádná korporace nesmí omezit naši individuální svobodu žádným způsobem.

      V rámci těchto práv platí sada tří morálních principů, které prošly testem času a které stále představují základ integrity a cti pro lidstvo.
      Jsou jednoduše nazývány jako PŘIROZENÝ MORÁLNÍ ZÁKON.

      1. Nezabíjej ani neškoď druhým
      2. Nekraď ani neber, co není tvoje
      3. Chovej se čestně ve všem, co děláš a říkáš

      Tyto tři principy přirozeného morálního zákona jsou základem všech dalších zákonů a pravidel, která jsme si zvolili pro vytvoření naší společnosti. Jestliže se jich budeme držet, potom se následující práva stanou částí naší kultury a dovolí každé lidské bytosti žít volně s námi, nebo se stanou součástí komunity, kterou si vyberou. Planeta a její bohatství je zde pro každého k užívání, ne pro osobní zisky nebo vykořisťování ostatních, ale k užitku každého v komunitě a k prospěchu celého lidstva.

      1. Země je zde pro své lidi
      2. Půda je zde pro své lidi
      3. Voda je zde pro lidi
      4. Lesy jsou zde pro lidi
      5. Řeky a jezera jsou zde pro lidi
      6. Nerosty, suroviny a všechny ostatní minerály v zemi jsou zde pro lidi
      7. Vzduch a vzdušné vlny jsou pro lidi
      8. Všechno, co roste na zemi, je zde pro lidi
      9. Pláže, hory a obloha jsou zde pro lidi
      10. Zvířata nepatří nám ani nikomu jinému, patří planetě a my jsme jejich opatrovníci a ochránci
      11. Znalosti a moudrost má být sdílena těmi, kteří ji obdrželi se všemi, aby všichni měli z kolektivní moudrosti užitek.
      Toto vše nepatří politikům, vládě nebo jakékoliv korporaci, která si na vše nezákonně dělá nárok.

      Plán na dosažení prosperity lidstva ve společnosti bez peněz

      V nové společnosti UBUNTU každý přispívá svými přirozenými talenty nebo získanými dovednostmi k lepšímu prospěchu všech ve své komunitě. Krása dobrovolného přispívání spočívá v jeho jednoduchosti. Ale protože je tento systém tak jednoduchý, každá kost v našem zmanipulovaném těle okamžitě reaguje proti němu a říká nám, že to nemůže být tak jednoduché, jinak by to tu už dávno bylo.
      Šest tisíc let v otroctví peněz se ale dá jen těžko vymazat v okamžiku. Ponechte svou mysl úplně otevřenou a připravte se na uvažování o nových ideách, které jsou naprosto cizí nemocné kapitalistické společnosti, naplněné otráveným myšlením a otrávenými těly.

      Naše nezcizitelná práva – LIDSKÁ PRÁVA

      My, lidé, jsme jmenovali politiky našimi služebníky, aby pro nás, pro lid, dělali to nejlepší, co mohou. Ale v momentě, kdy jsou zvoleni, tak jsou převálcováni systémem, pak zkorumpováni a potom už rychle zapomínají a dělají si, co chtějí, bez ohledu na to, co si přejí lidé. Vždy existuje milión výmluv. Jasným výsledkem je to, že vláda neslouží lidu. Politici a vláda nás dramaticky zradili vždy a na všech frontách. Zradili sny miliónů lidí, včetně vizí moudrých, poctivých mužů jako byli Gándhí, Nelson Mandela, Martin Luther King, William Wallace, John Lennon a mnoha dalších, kteří své životy zasvětili naší svobodě.

      Všichni jsme se narodili na této planetě svobodní. Živé, dýchající lidské bytosti s nezcizitelnými právy, která nám nikdo nemůže vzít. A přece, skrze veliký podvod, který se na naší planetě odehrává, tomu tak není. Všechna naše práva jsou zneuctěna v okamžiku, kdy se poprvé nadechneme. Musíme si ujasnit rozdíl mezi právy lidských bytostí a právy fiktivních jedinců, kteří jsou vytvořeni rodným listem, reprezentovaným identifikačními a dalšími oficiálními dokumenty, které nutí lidi uvěřit tomu, že oni jsou jméno na kousku papíru nebo identifikační číslo a že jsou známé úřední terminologii jako právnické osoby a reprezentují kus papíru a ne lidskou bytost z masa a krve.

      Je nejvyšší čas abychom si připomenuli naše nejdůležitější a nezcizitelná práva.

      Při narození jsme živé dýchající lidské bytosti z masa a krve, s nekonečnou duší a s nezcizitelnými právy.
      Svoboda není naše právo, je to dar Stvořitele každému z nás, který nikdo nesmí napadnout nebo jakýmkoliv způsobem poškodit.
      Nikdo, ani žádná vláda, ani žádná korporace nesmí omezit naši individuální svobodu žádným způsobem.

      V rámci těchto práv platí sada tří morálních principů, které prošly testem času a které stále představují základ integrity a cti pro lidstvo.
      Jsou jednoduše nazývány jako PŘIROZENÝ MORÁLNÍ ZÁKON.

      1. Nezabíjej ani neškoď druhým
      2. Nekraď ani neber, co není tvoje
      3. Chovej se čestně ve všem, co děláš a říkáš

      Tyto tři principy přirozeného morálního zákona jsou základem všech dalších zákonů a pravidel, která jsme si zvolili pro vytvoření naší společnosti. Jestliže se jich budeme držet, potom se následující práva stanou částí naší kultury a dovolí každé lidské bytosti žít volně s námi, nebo se stanou součástí komunity, kterou si vyberou. Planeta a její bohatství je zde pro každého k užívání, ne pro osobní zisky nebo vykořisťování ostatních, ale k užitku každého v komunitě a k prospěchu celého lidstva.

      1. Země je zde pro své lidi
      2. Půda je zde pro své lidi
      3. Voda je zde pro lidi
      4. Lesy jsou zde pro lidi
      5. Řeky a jezera jsou zde pro lidi
      6. Nerosty, suroviny a všechny ostatní minerály v zemi jsou zde pro lidi
      7. Vzduch a vzdušné vlny jsou pro lidi
      8. Všechno, co roste na zemi, je zde pro lidi
      9. Pláže, hory a obloha jsou zde pro lidi
      10. Zvířata nepatří nám ani nikomu jinému, patří planetě a my jsme jejich opatrovníci a ochránci
      11. Znalosti a moudrost má být sdílena těmi, kteří ji obdrželi se všemi, aby všichni měli z kolektivní moudrosti užitek.
      Toto vše nepatří politikům, vládě nebo jakékoliv korporaci, která si na vše nezákonně dělá nárok.

      Vláda ukradla zemi vlastním lidem

      Vlády a korporace si dělají nároky na naše země, naši půdu, naši vodu, naše minerály, naše rostliny a zvířata, vzdušné vlny, pobřeží a oceány a pokračují v přípravě nových zákonů, které jim zaručují větší a větší kontrolu nade vším, co si jen dovedeme představit. Jediný závěr, ke kterému můžeme za současné situace dojít, je to, že vláda a velké korporace ukradly zemi lidem. Všechno pěkně potichu skrze lži a podvody a živí se na nevědomosti a dobrosrdečnosti lidí.
      Nyní je to na nás, na lidech, vzít si vše zpátky. Je to na nás, zastavit rychlou destrukci naší překrásné planety. Země je naše Matka a my jsme zde pouze díky ní a její existenci v prostředí, které je součástí nekonečného stvoření. Půda, voda, vzduch musí být pro nás posvátné. A proto toto vše musíme bedlivě střežit a chránit proti všemu, co Zemi škodí.

      Pamatujte, že jsme jmenovali politiky a vládu, aby nám sloužili a dělali pro nás to nejlepší a ne, aby se stali otrokáři, kteří se obohacují a napomáhají k obohacení korporacím, které je pak na oplátku udržují u moci.

      Vláda každý týden vytváří nové zákony, které lidem neprospívají.
      Proč je s lidmi nekonzultují, když mají být pro lidi?
      Jak je možné, že lidé nemohou nijak zakročit proti zneužívání moci vládou a mocnými nadnárodními korporacemi, které si přivlastnily naši zemi, jakoby jim náležela?
      Proč nejsou zákony země výhodné pro lidi, ale jsou výhodné pro korporace?
      Proč jsou soudy ve skutečnosti pouhé nástroje k prosazování agendy vlády a korporací?

      Půda patří lidem.
      Proč je tedy všude tolik chudoby a lidí bez domova?
      Jak může vláda dovolovat prodej půdy, která náleží lidem, cizím nadnárodním korporacím, které se vůbec nezajímají o prospěch lidí, ale místo toho jsou lidé využíváni korporacemi jako levná pracovní síla k jejich trvalému obohacování?
      Proč vláda vlastní tolik půdy a zabraňuje obyčejným lidem v přístupu k půdě, která jim náleží?

      Voda patří lidem.
      Proč lidé platí za vodu?
      Jak si může vláda nárokovat právo na vodu naší země a nutit nás, abychom za ni platili?
      Jak může vláda prodávat práva k naší vodě nadnárodním korporacím?
      Proč vláda dovoluje těžebním korporacím naši vodu otravovat?
      Proč všechny naše přehrady a řeky neprodukují elektřinu? V našich přehradách a řekách je dost energie, abychom mohli mít elektřinu ZADARMO. Vláda a dodavatelé energie nám trvale lžou, aby nás udrželi v otroctví a v závislosti na nich, jen proto, aby nám mohli účtovat přehnané poplatky za něco, co patří lidem.

      Všechno, co roste na půdě, patří lidem.
      Z jakého důvodu jsou určité rostliny, které jsou součástí božského stvoření, zakazovány naší vládou, zatímco jiné, smrtelné a jedovaté, je vůbec nezajímají?
      Proč jsou tradiční léčitelé vytlačováni na okraj a mnohé naše rostliny, které se používaly po celá tisíciletí, jsou zakazovány?
      V této situaci je již zcela jasné, že naše vláda má skrytou agendu, překračující hranici běžné logiky, která je namířena proti lidem.
      Proč jsou přírodní byliny a způsoby léčení zakazovány ve prospěch nebezpečných léků vytvářených v laboratořích mezinárodních farmaceutických korporací?

      Obloha nad námi a vzdušné vlny patří lidem.
      Proč se lidem zabraňuje začít vysílání vlastního rádia nebo televizní stanice?
      Proč si vláda vyhradila právo omezovat používání radiových vln a dala tato práva hrstce mocných nadnárodních korporací, které je používají hlavně k šíření dezinformací a vůbec nemyslí na prospěch lidí? Tyto práva nepatří vládě a nejsou ani exkluzivním majetkem několika málo korporací. Vysílací a telekomunikační frekvence jsou součástí Matky Přírody, stejně tak i vzduch a měly by být všem dostupné a používané k prospěchu lidí.

      Divoká příroda, zvířata a rostliny nepatří nikomu z nás a ani nikomu jinému, patří planetě a my jsme jejich opatrovníci a ochránci.
      Proč se loví divoká zvířata v takové míře, až úplně vymizí z našich zemí?
      Proč byla rozlehlá území prohlášena za národními parky, kam lidé nesmí vstoupit bez placení nebo bez povolení?
      Proč je lidem v podstatě zabráněno být v přímém v kontaktu s původními zvířaty naší země.
      Je nutné navrátit starost a péči o zvířata a přírodní parky lidem, kteří se postarají jak o zemi, tak o zvířata, která na ní žijí. Dovolte mi zopakovat toto prohlášení, protože je nutné, aby se nám trvale uložilo v mysli:
      „Vláda ukradla zemi a půdu na ní vlastním lidem.“

      Jak to můžeme dokázat? Protože NAŠE ZEMĚ JSOU REGISTROVÁNY JAKO KORPORACE
      Toto všechno začne dávat hluboký smysl, jakmile zjistíme, že naše země jsou registrovány jako korporace. A co dělají zapsané korporace? Obchodují s majetkem, včetně obyvatel, na světových akciových burzách. Ale tady to nekončí, registrace společností se rozšiřuje dále do států, provincií, měst, vládních oddělení a dokonce vlády samotné jsou registrovány jako korporace. Celý svět kolem nás a všechno, co je nám drahé, je proměněno na korporátní majetek, aby mohl být vlastněný a kontrolovaný nějakou korporací a nakonec bankéři, kteří si na to vytisknou peníze. Závěrem je zcela jasné, že vše má být nakonec kontrolováno a vlastněno elitními bankéřskými rodinami, jejichž královské rodokmeny sahají tisíce let zpátky.

      Téměř všechny země jsou registrované korporace

      Zde je seznam několika dalších zemí registrovaných jako korporace u US Securitities & Exchange Commission. Některé jsou chytře vedené na jiných burzách a jejich registrace se nedá snadno dohledat. Toto vše se děje bez naší vědomosti a souhlasu, a jelikož máme jmenované vůdce, kteří pro nás dělají to nejlepší, musíme dojít k závěru, že je ve hře špatný úmysl.

      Podle Black’s Law Dictionary občan je osoba, která se zavazuje věrností státu výměnou za výhody a privilegia. Víte vůbec, že prohlášením se za „občana“ se podřizujete státu (nebo korporaci) výměnou za několik málo výhod a privilegií schovaných za termínem práva? Jestliže naše země jsou korporace, pak lidé jsou jejich akciemi a majetkem. Náš rodný list je akciový lístek, potvrzující, že se s námi obchoduje na akciových burzách. Vyzývám vás, abyste si ověřili všechny tyto informace a tak se ujistili o obrovském podvodu. Je čas se probrat z našeho hypnotického spánku nevědomosti a sdílet toto se všemi. Celý svět je zotročený těmi, kteří řídí korporace – elitními bankéřskými rodinami. Jak tohle vysvětlíte vašim dětem?
      V ignoranci a dobrovolně je necháváme prodat do otroctví. Budou majetkem korporací a absolutními otroky systému, stejně jako my a budou bez budoucnosti, pokud s tím něco neuděláme. Pouze my můžeme zastavit ten pokračující řetěz zotročování.
      „Nikdo není více zotročený než ti, kteří věří, že jsou svobodní.“ Goethe

      Celý svět je gigantická korporace, která zotročuje nevědomé lidi

      Nejen naše země jsou registrovány jako korporace, ale rovněž vlády, parlamenty, provincie, státy a také města. Nyní po odstranění závoje podvodu je zřetelně vidět vzor korupce. Vláda je také registrovaná jako korporace a tak dochází okamžitě ke změně ve vztahu mezi vládou a jejím lidem. Vláda již není služebníkem lidu, ale s lidmi manipuluje. Rovněž se vláda stává nedotknutelná ze strany lidu, protože zákony korporace chrání vládu a ne lid.
      Takže když vláda prohlásí, že je jediným majitelem nějakého průmyslu, znamená to, že se jedná o vlastnictví soukromé korporace, které přináší výhody akcionářům, ale nemusí přinášet výhody lidem dané země. A tak jsme stále klamáni nenápadným překrucováním slov a platíme přehnané ceny za elektřinu a za všechno další, na co vláda sáhne, protože musí vytvářet zisky pro korporace.
      Je jasné, že naše práva jsou hrubě zneuctěna a my všichni jsme byli vmanipulováni do pozice služebníků, aniž bychom si to uvědomili.

      Korporátní převzetí moci v USA, v OSN a všude ve světě

      Musíme se vyrovnat se skutečností, že korporace jsou nepřátelé živých, dýchajících lidských bytostí. Jejich agendou je zničit veškerou humánnost, redukovat lidi na čísla a držet je zhlouplé a blažené, pochodující podle příkazů jejich korporátních pánů.
      „Musíme odstranit nelidské, robotické vedení korporací, orientovaných pouze na peníze. OSN je bohužel také jen korporace s mnoha korporátními divizemi pod kontrolou bankéřských rodin.“

      „… na trůn usedly korporace a přijde doba korupce na vysokých místech. Peníze této země poslouží k prodloužení jejich kralování. S předsudky lidí bude manipulováno až do doby, kdy veškeré bohatství se shromáždí v několika málo rukou a pak bude Republika zničena. V této chvíli se velmi obávám o bezpečnost mé země jako nikdy před tím, dokonce více, než v době války.“
      Prezident Abraham Lincoln

      Vláda a podnikání na vysoké úrovni

      Jestliže vlády dovolí takový průběh událostí za našimi zády, musí se všeho účastnit a musí být zapleteny do korupce a zločinu proti lidem. Vzájemné korupční vztahy mezi podnikáním na vysoké úrovni a vládou USA dnes již lze lehce dohledat a také vměšování a vliv velkých korporací na vládu USA. Ale vlády jsou voleny lidmi, aby sloužily lidu. Jak mohou lidé dovolit tak silný vliv korporací na činnost vlády?
      Korporace jsou kontrolované lidskými bytostmi, z nichž většina v ignoranci zasvětí svůj život prospěchu korporace, zatímco zotročují své bratry a sestry. Pouze lidé mohou odstranit tuto velkou nespravedlnost. Korporace nemohou a ani to neudělají.

      Zákon – peníze – spravedlnost

      Slovo „act“ (hrát roli) mluví samo za sebe. Jde o divadlo, předváděné na jevišti. Jevištěm je soudní síň, kde se většinou muži (a několik málo žen) oblečení do kostýmů a plášťů, klanějí jeden druhému a „modlí se navzájem“ kvůli něčemu, čemu se říká „spravedlnost“, jež je reprezentována sochou slepé ženy držící v ruce váhy, které jsou obvykle nakloněné. Pokud se normální lidé dostanou shodou okolností na jeviště, jsou považováni za dobrovolníky a jsou v této iluzi spravedlnosti rozdrceni všemocnou falešností epické tragédie.
      Každý týden tisíce lidí ztratí svůj dům, auta a další majetek, neboť je proti nim vydán rozsudek, dokonce i v případě, že nikdy u soudu nebyli a ani před soudcem nestáli, aby se mohli vyjádřit k žalobě. Ve většině těchto případů si lidé buď nejsou vědomi celé akce proti nim, nebo nemají peníze na právníka. Ti, kteří mají za sebou nějakou zkušenost se soudy, budou vědět, že právnická pomoc je tak přehnaně drahá, že většina lidí se vzdá, aniž by to jenom zkusila. A tak bez mrknutí oka soudci a soudy ničí životy tisíců lidí každý týden, v několika málo vteřinách, aniž by lidé pronesli jediného slůvka na svou obranu. A těch několik málo přítomných u soudu, kteří se stanou svědky vlastního pádu, se dokonce podle soudního protokolu musí uklonit soudci a poděkovat mu. Ach, jak se oni musí vysmívat nevědomým lidem, kteří nedovedou hájit svá lidská práva. Naše mládež je podvedená a jejich budoucnost a budoucnost jejich země je rozkradená nadnárodními korporacemi a nezákonnými vůdci, kteří z našich dětí udělali otroky.

      Zákony slouží korporacím

      Nyní již víme, že naše země je korporace a že tato skutečnost má nesmírný vliv na zákony, které jsou vytvářeny tak, aby nás ovládaly. Naše zákony nemají nic společného s LIDSKÝMI PRÁVY. Zákony, které nás zotročují, byly vytvořeny, aby sloužily korporacím a naší vládě, která jim slouží také. Pouze ti s penězi a mocí mají přístup k soudu. Celá řada zkušeností ukázala, že ani Listina lidských práv nemá ani cenu papíru, na kterém je vytištěná.
      Lidé, kteří normálně pracují, si nemohou dovolit trávit svůj čas právními spory. Ti, kteří jsou neprůbojní, stydliví, se také nedovedou sami bránit v takovém nepřátelském prostředí, ale také většina ostatních by si nikdy nemohla dovolit právníka na vlastní náklady, protože všichni, kteří v soudním systému pracují, jsou odborníci na odkládání, prodlužování, vyhýbání se, předkládání námitek a vytváření záměrně tak obrovských nákladů pro lidi, že se nakonec většina z nich položí pod náporem finančního tlaku. U soudu jde na každém kroku pouze o peníze. Pokud nemáte bezedné kapsy, třeba tak jako banky, nemůžete získat spravedlnost.

      Ve Spojených státech jsou soudci nazýváni „Vaše Ctihodnosti“. Oslovení nemá vůbec nic společného se ctí. Slovo „čest“ je používáno jako opak k „nepoctivosti“.
      Čest v soudní síni jednoduše znamená, že „všechno je v rovnováze“. Proč si myslíte, že boží patronka drží váhy v ruce, jsou to váhy spravedlnosti? Váhy se ale používají k vážení zlata a drahých kovů, dříve používaných jako peníze. Tak nám tyto váhy naznačují, že všechno v soudní síni je o penězích a ne o spravedlnosti.

      Právní systém slouží vládě a korporacím

      Říkají nám, že máme nezávislý právní systém. To je ale naprostá lež, jejíž pravý význam lidem uniká, protože neznají jemnější detaily podvodu, který je dokonáván způsobem jmenování vrchního soudce, ministra spravedlnosti, prezidenty soudu a soudcem nejvyššího soudu. Soudci, státní prokurátoři a další lidé spojení s právním systémem jsou placení vládou. To znamená, že vláda je může zaměstnat a kdykoliv vyhodit, když není spokojená s jejich prací. Mělo by být naprosto jasné, že právní systém je na hony vzdálen nezávislosti a že „korporace“ nazývaná STÁT a její výkonní ředitelé ovládají právní systém. Je to evidentní konflikt zájmů.

      Korporace ani vláda nemohou vnucovat svá pravidla lidem

      Jelikož vláda je registrovaná korporace, pak zákony, které tvoří, platí pouze pro ty, kteří pro korporaci pracují nebo kteří přísahali té dané korporaci věrnost. Když pracujete pro KFC, musíte dodržovat jejich pravidla chování a poslouchat jejich nařízení. Jestliže NEPRACUJETE pro KFC, oni nemají žádné právo vám přikazovat nebo vnucovat jejich zákony, shledat vás vinným, napařit vám pokutu, nebo vás dokonce poslat do vězení. A přeci, přesně toto se děje s lidmi a zeměmi. Vládní „korporace“ nutí svoje pravidla a nařízení lidem. A z těchto důvodů by zákony, které vláda vytváří každý týden, neměly platit pro lidi, pokud nepracují pro vládu nebo nejsou majetkem vlády. Většina z nás si myslí, že NENÍ majetkem vlády – věříme, že jsme svobodní a naopak my věříme, že vláda pracuje pro nás – no, možná budeme muset naše názory přehodnotit…

      Slibem věrnosti své zemi nebo své vládě slibujete svou věrnost korporaci a tím zároveň zákonům, které vytváří. Tento skutek podporuje existenci pokračujícího práva na prosazování „zákona země“ vůči lidem. Pokaždé, když je někdo identifikován použitím kombinace legálního jména a data narození nebo identifikačním číslem, poddává se právnímu systému korporace nazývané stát nebo republika, ve které žije.
      Všeobecně platí, že jediní lidé, kteří přísahají a slíbí věrnost zemi, jsou ti, kteří nastoupí k policii, letectvu, armádě nebo do jiné vládní agentury. Zbytek lidí je přece veden k tomu, aby věřili tomu, že jsou občany země, ve které se narodili.

      „Jste občany své země?“ Většina lidí by odpověděla „ano“.
      „A jaká je definice občana?“ Většina lidí o tom neví vůbec nic. Jestliže neznáte definici občana, proč byste tedy měli odpovídat ano? Podle Black´s Law Dictionary je občan osoba, která slibuje svou věrnost státu výměnou za výhody a privilegia.
      Gratuluji, právě jste slíbili svou věrnost korporaci, aniž byste si toho byli vědomi. Stejně jako v armádě, všechna vaše „přirozená práva“ jsou vám odebrána a jsou nahrazena výhodami a privilegii. Ty vypadají jako práva a zní jako práva, ale práva to nejsou. Stejně jako v armádě vaše privilegium je jít o víkendu domů, nebo jezdit volně po silnici, může však být kdykoliv zrušeno.

      Vojsko a policie neslouží lidu, ale korporacím

      Zavedením tohoto zdánlivě neškodného procesu vláda podvádí všechny, kteří slouží u armády, policie, námořnictva, FBI a u dalších tajných vládních agentur tím, že jim napovídá, že dodržují práva lidí, zatímco ve skutečnosti tyto složky prosazují zákony korporace, která lidi zotročuje, včetně jich samotných. Je to opravdu neuvěřitelný a pozoruhodný podvod. Úloha policie se změnila z ochránců pořádku na výběrčí daní pro korporaci, bez vědomí policie samotné. Místo boje s kriminalitou vybírá daně, dopravní pokuty, mýtné a dokonce vyhání lidí z domů.

      Na druhé straně, když si zvolíte odstoupit od korporace a vymanit se z jejího vlivu, neměla by mít žádné právo vám násilím vnucovat své zákony. Toto je koncept často nazývaný jako FREEMAN (svobodný člověk) nebo princip SUVERENITY a podle něj postupuje stále více a více lidí po celém světě.

      Nyní by již mělo být naprosto jasné, že všechny zákony jsou tvořeny tak, aby „věci“ připadaly obyčejným lidem velmi složité a matoucí. Je to spirála podvodu, která jde velmi hluboko a která po velmi dlouhou dobu brání lidem postřehnout škodlivé aktivity jejich vůdců.

      Korporace je nenasytná saň

      Je to pouze idea napsaná na papír a parta lidí běhajících a hrajících divadlo o idejích a pravidlech, napsaných na kousek papíru. Korporace nedýchají ani nekrvácejí, nemají emoce a nemohou ukázat nekonečnou lásku, toho jsou schopni pouze lidé.

      Od roku 1868 se s korporací začalo zacházet přesně stejně jako se skutečnou živou bytostí. Reálný právní termín zní „umělá osoba“. Ale protože „on?“, „ona?“, „to?“ nemá žádnou morálku, nemůže zemřít a nemá žádné buňky nebo živou tkáň, bude se korporace asi rozpínat na věky.
      Lidské bytosti označované jako „spotřebitelé“ tuto zrůdu neustále krmí, živí a sledují, jak vysává život ze všeho, co se s ní dostane do kontaktu. Pohlcuje přírodní zdroje bez jakékoliv odpovědnosti a slouží jednomu jedinému účelu: maximalizovat finanční profit.
      Naše zákony prosazují práva korporací – kousků papíru – a staví je nad práva živých dýchajících lidských bytostí. Korporace jsou považovány za „osoby“ stejně jako my. Jediný rozdíl je v tom, že téměř vždy jsme to my, kdo podepíše s nimi smlouvu. Oni málokdy. Pokud s námi vůbec podepíší smlouvu, tak nás to staví do podřízené pozice, v níž musíme pracovat, platit a opakovaně podřizovat svá práva korporacím. Tragédií je, že většina těchto zákonů je napsaná a uvedená do praxe také lidskými bytostmi, které vůbec netuší, co vlastně dělají.
      Napadají mě v tuto chvíli slova proroka: „Odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“
      Jestliže se někdy odehrávala obrovská manipulace proti celému lidstvu, tak to je právě teď. Ani netušíme, že tato nezákonná aktivita probíhá již tisíce let.

      Mnozí otroci jsou tak beznadějně závislí na systému, že budou bojovat za jeho obranu

      Brutální nelidská praxe otroctví a obchodu s otroky, obzvláště během minulých 500 let, je střízlivou připomínkou, poukazující na nekonečně větší význam korporace před zákonem, ve srovnání s lidskými bytostmi, se kterými se obchodovalo jako s živým majetkem nebo jako s pohyblivou věcí v rukou korporací, kupujících a prodávajících otroky.
      Obchodníci s otroky byli často šlechtici vysokého postavení ve společnosti. Mnozí se stali nesmírně bohatými a politicky vlivnými, právě díky obchodování s lidským utrpením. Dnes jsou takové skutky pro většinu z nás nemyslitelné. A přece, přesně takovým otrokem se stal každý z nás. Nevědomým otrokem korporace nebo takzvané země, ve které se narodil – ani to nevíme. Nejsmutnější částí tohoto podvodu je skutečnost, že mnozí z nás, otroků, mají tak dobře vymyté mozky našimi otrokáři a jejich systémem, že jsme připraveni bránit tento systém a dokonce pro něj zemřít. Připomeňme si dva historické výroky:

      „Nikdo není větším otrokem než ti, kteří věří, že jsou svobodní.“
      Goethe

      „Matrix je systém, Neo. Ten systém je náš nepřítel. Ale když jsi uvnitř a podíváš se okolo, co vidíš? Podnikatele, učitele, právníky, tesaře. Mysl právě těchto lidí se snažíme zachránit, ale dokud se nám to nepovede, ti lidé jsou stále částí matrixu a proto jsou zároveň našimi nepřáteli. Musíš pochopit, že většina těchto lidí není připravena k odpojení a mnozí z nich jsou tak navyklí, tak beznadějně závislí na systému, že budou bojovat za jeho obranu.“
      Morpheus

      Vytváří impérium pomocí papírových, bezcených, jimi vytištěných peněz

      Naše zákony slouží korporacím.
      Naše zákony neslouží lidem.
      Korporace mají více práv než živé dýchající lidské bytosti.
      Nás je 99%.
      Jmenovali jsme vládu, aby nám sloužila.
      Oni NÁM ale neslouží.
      Co s tím budeme dělat?

      Nikdy nezapomeňme, že moderní „peníze“ byly vytvořeny těmi, kteří vlastní zlato a otroky. Oni si uvědomili, že mohou vydávat mnohem více papírových peněz než fyzického zlata, které schovali a teď tisknou peníze na požádání. Tyto peníze jim vybudovaly kartel, říši, která i dnes stále roste.

      Potřebujeme úplně nový právní systém sloužící lidem. Zákony, které jsou napsány námi lidmi a pro lidi. Zákony, které budou na prvním místě pro lidské bytosti, před jakoukoliv „fiktivní entitou“ nebo korporací – proto bychom je měli nazývat Lidskými zákony.
      Jestliže máme mít nějakou budoucnost, hlavními autory těchto nových zákonů musí být mladí, nezávislí lidé. Tyto nové zákony nás uvedou do budoucnosti plné hojnosti ve všech oblastech lidské činnosti. Protože za současné situace na naše děti čeká absolutní otroctví.

      Prosím, podívejte se na internetovou stránku http://www.ubuntuparty.org.za, kde jsem začal publikovat více dokumentů a informací o tom jak se přechod bude odehrávat.

      M. Tellinger

      01.01.2017

     • holistický prístup

      Maroš,

      môžem rozobrať na drobné aj príspevok od Teba … ale je to zbytočné – čítaš len vlastné výpotky … to nie je o tom, že Ti ktokoľvek drukuje – ide o to, že na základe Tvojej LŽI si dokázal prinútiť aj iných držať sa tejto LŽI – v danom prípade si sa stal TEMNÝM čarodejom … áno, uvedený článok je v mnohom oči otvárajúci – usmerňujúci – pre mňa sú to staré známe fakty …

     • Toto nie sú moje výpotky – si psychopat, ktorý keď nemože dostať to svoje, dostane záchvat zúrivosti. Odhrizni si ruku! Ja som agresívny stále – z iných dôvodov – pre istotu!.

      Michael Tellinger Archives – abzu2
      [Prehľadávať doménu abzu2.com] https://www.abzu2.com › tag › michael-tellinger
      Outcry Against Banking Practices with Michael Tellinger Economy , Zeitgeist Author, researcher and scientist, Michael Tellinger has just filed his 1,100 page notice of motion against Standard Bank in the Constitutional Court, accusing the bank of „unlawful and unconstitutional activity“.

      HARRY J: The ‚We Were Created By Aliens‘ Deception
      [Prehľadávať doménu revolutionharry.blogspot.com] https://revolutionharry.blogspot.com › 2011 › 06 › we-were-created-by-aliens-deception.html
      Whether it’s Zeitgeist or a Michael Tellinger video the solution always look similar. This was only a brief look at these videos but it was enough to recognise many New Age themes that are so prevalent at the moment. One of the fundamental aims of these themes seems to be the undermining or discrediting of the Bible and the idea that there was a loving God that created us all. I remain open …
      ———————————————
      Mimochodom – tie jeho archeologické nálezy z Južnej Afriky sa dajú nájsť aj v naplaveninách v Podunajskej nížine. V štrkových depóniách – k čomu nemá každý prístup ešte pred triedičkami – poznáme to viacerí a zároveň je nás len pár ľudí na Slovensku, čo o tom niečo vieme. Archeológovia sa týmto zdrojom vyhýbajú, lebo sú idioti, lebo nemôžu takéto nálezy z bagrovačky presne „na meter“ zaregistrovať – ovorím o tomto!
      https://michaeltellinger.com/gallery/

     • holistický prístup

      Maroš,

      “ … si psychopat, ktorý keď nemôže dostať to svoje, dostane záchvat zúrivosti…“ – gratulujem k sebapoznaniu.

      Znovu si úplne mimo misu – pletieš piate cez deviate … bez súvislosti s danou témou … uvedený článok, ktorý si zúrivo na drzovku odsúdil – aj jedinca, ktorý na článok upozornil – článok je predsa o „riadení stávajúceho systému“ … ale to vieš veľmi dobre – len si si potreboval kopnúť do niekoho „nového“ – čo Ťa núti takto činiť ?!? – je to vari Tvoje vyárendované územie?!? … zúrivosť prenechávam Tebe – ja sa usmievam a občas ma riadne rozosmeješ … ale oceňujem Tvoju schopnosť – či už vedomú – alebo len podvedomú – pretože občas možno nájsť v príspevkoch od Teba aj skutočný klenot … prestaň sa hrať na obeť – si už veľký chlapec …

  • Vlastimila je to falosna nadej a podobne NWO,ktori tiez propaguju zivot bez “ hotovosti“-digitalna kontrola,via AI controla vaxxovanych priamo

   • holistický prístup

    John,

    najprv si prečítaj uvedený článok a až následne „mudruj“ a píš … alebo si v rýchlosti čítal len prvý odstavec a Marošov „komentár“?!? … zrejme je na vás uvedený článok pridlhý …

    • Prepáčte ale mnohí si vysoko vážime vedomosti, životné skúsenosti, citový prístup nášho Janka (Johna) z LA.

     • holistický prístup

      Milá Janka,

      oboznám sa s tým, o čom mudruješ … zbytočne tu dávaš toľko odkazov, ktorých obsah zrejme ani nepoznáš – len udržuješ paniku – si jedným z tvorcov tohto temného lživého PODVODU – aj samotný John (Janko z LA) to tu pravidelne potvrdzuje … ja nikomu nič nemusím prepáčiť – len prijímam každého takého, ako sa sám svojimi príspevkami predstavuje …

      S ľúbosťou v srdci
      hp

     • Ďakujem, pani Jean, že nám tu dávate odkazy na dôležité stránky, a takto sa dozvieme mnohé informácie.

 23. http://www.nwoo.org/2021/12/26/nova-kniha-dr-richard-m-fleming-je-covid-19-biologicka-zbran/
  Nová kniha: Dr. Richard M. Fleming – Je COVID-19 biologická zbraň?

  Cílem této knihy je jednou provždy odhalit zločince zodpovědné za biologickou zbraň známou jako SARS-CoV-2, virus, který způsobuje COVID-19. Tato kniha je určena pro vás. Takže až se vás někdo bude ptát nebo vás nazve konspiračním teoretikem, můžete vzít tuto knihu, podat mu ji a říct: „Tady máte důkaz.“ Všichni, kdo se na vás ptají, se mohou obrátit na tuto knihu.

 24. http://www.nwoo.org/2021/12/25/vanocni-interzmezzo-aneb-zhodnoceni-i-etapy-covidoveho-manevru-co-bude-dal/
  Vánoční interzmezzo aneb zhodnocení I. etapy covidového manévru. Co bude dál?

  Až „nepochopitelně“ rychlé šíření Omikronu v kombinací s (trochu neochotně) přiznaným faktem, že nakažení jsou v drtivé většině očkovaní, může vést k domněnce, že to není nová mutace, ale „jen“ onemocnění z očkování.

 25. http://www.zvedavec.org/vezkratce/18408/
  Politici věděli, že očkovaní roznášejí virus. Akorát nám to zapomněli říct

 26. https://www.hlavnespravy.sk/nemecki-pravnici-vydali-vyhlasenie-s-desiatimi-bodmi-povinne-ockovanie-proti-covidu-19-je-nepripustne/2804526
  Nemeckí právnici vydali vyhlásenie s desiatimi bodmi: povinné očkovanie proti Covidu-19 je neprípustné!

  • 10. Požiadavka povinného očkovania by bola ústavná iba vtedy, ak by okrem iných aspektov neexistovali žiadne alternatívne možnosti ako liečiť Covid-19, ale ako preventívne ochranné opatrenie by bolo dostupné len očkovanie. To sa však dá spochybniť, keďže existujú vedecké publikácie, ktoré naznačujú, že liečba ivermektínom môže znížiť nemocničnú liečbu o 75 až 85 percent.

   • holistický prístup

    Udržujte paniku, LOŽ, KLAM, … o fiktívnom patentovanom „kovide“!!!! – ako možno liečiť niečo, čo nikdy neexistovalo?!? – celá ta „virológia“ je PODVOD, LOŽ, ABRAKA-DABRA, …

    Janka,

    skutočne Ti robí dobre vyhľadávať samé JOBOVKY?!? – pre mňa je záhadou, kde na to berieš „ČAS“.

 27. https://www.hlavnespravy.sk/mesik-poukazal-na-vysoke-cisla-nakazenych-v-najzaockovanejsich-krajinach-ale-to-veriacim-a-financne-motivovanym-vobec-nevadi-tretie-a-stvrte-davky-su-na-ceste/2804610
  Mesík poukázal na vysoké čísla nakazených v najzaočkovanejších krajinách: “Ale to veriacim a finančne motivovaným vôbec nevadí – tretie a štvrté dávky sú na ceste!”

Pridajte komentár

*