„Nič nevlastnite a buďte šťastní“: Vízia budúcnosti podľa Veľkého Resetu


Print Friendly, PDF & Email

Každoročné stretnutie Svetového ekonomického fóra (WEF) koncom januára vo švajčiarskom Davose dáva dokopy lídrov medzinárodného podnikania a politických lídrov, ekonómov a ďalších význačných jednotlivcov, aby diskutovali o globálnych otázkach.

Podľa najnovších správ sa stretnutie v roku 2021 možno neuskutoční tradične v Davose, ale v Singapure. Neuviedli síce dôvod prečo, no môžeme sa domnievať, že sa obávajú protestov Európanov, preto sa chcú pred nimi niekde schovať.

Prečo práve tam? Predsa len, napriek oficiálne deklarovanému demokratickému zriadeniu je Singapur skôr autokracia než demokracia, takže tam prípadných demonštrantov ľahšie udržia na uzde.

Kto je Svetové ekonomické fórum (WEF) a o čo sa snaží

Poháňané víziou vplyvného generálneho riaditeľa Klausa Schwaba je WEF hlavnou hnacou silou dystopického „Veľkého Resetu“, tektonického posunu, ktorý má zmeniť to, ako žijeme, pracujeme a komunikujeme jeden s druhým.

Veľký Reset so sebou nesie transformáciu spoločnosti, vedúcu k trvalým obmedzeniam základných slobôd a k hromadnému sledovaniu.

Zároveň sú tejto vízii obetované celé odvetvia kvôli podpore monopolov a hegemónie farmaceutických korporácií, veľkých technologických a dátových gigantov, Amazonu, Googleu, veľkých globálnych reťazcov, odvetví digitálnych platieb, biotechnologických koncernov, atď.

Využívajúc na presadenie tejto transformácie lockdowny a reštrikcie COVID-19, sa Veľký Reset zavádza pod pláštikom „Štvrtej priemyselnej revolúcie“, v ktorej sú staršie podniky doháňané k bankrotu alebo pohlcované monopolmi, účinne zatvárajúc obrovské odvetvia predkovidovej ekonomiky.

Ekonomiky sa „reštrukturalizujú“ a mnohé povolania budú vykonávať stroje, riadené umelou inteligenciou.

V krátkom videu uverejnenom na sociálnej sieti WEF predpovedá, že okolo roku 2030 „nebudete nič vlastniť a budete šťastní.“

Video si môžete pozrieť tu:

Vyobrazená je šťastne sa usmievajúca tvár, zatiaľ čo dron doručuje do domácnosti nejaký produkt, nepochybne objednaný online a zabalený v obrovskom sklade Amazonu:

„Na výrobe, balení ani doručení tohto produktu sa nepodieľali žiadni ľudia; buďte si istí, že je bez vírusov a baktérií“– pretože ešte aj v roku 2030 budú potrebovať plne udržiavať pri živote svoj naratív strachu z infekčných patogénov a zachovávať si úplnú dominanciu nad populáciou.

Vízia budúcnosti podľa Svetového ekonomického fóra

Tí bez práce (a bude ich veľa) by mohli dostávať nejaký druh univerzálneho základného príjmu a mohli by sa im odpísať ich dlhy.

Zadlženosť a bankroty v masívnej miere sú totiž zámerným výsledkom lockdownov a reštrikcií. Ako protihodnotu k odpusteniu dlhov svoje aktíva odovzdajú štátu, či presnejšie finančným inštitúciám, pomáhajúcim tento Veľký Reset riadiť.

WEF hovorí, že verejnosť si bude všetko, čo potrebuje, „prenajímať“: zbaviac ju práva na vlastníctvo pod zámienkou „udržateľnej spotreby“ a „záchrany planéty“. Samozrejme, úzka elita, ktorá tento veľký reset spustila, bude vlastniť všetko.

Stovky miliónov ľudí na celom svete považovaných za „nadbytočných“ budú obraté (alebo sú práve oberané) o svoje živobytia. Reštauráciami a fitkami to nekončí, iba začína. Každý náš pohyb a nákup budú monitorované a naše hlavné obchodné počínania budú online.

Plán pre jednotlivých občanov by mohol odrážať stratégiu, ktorá bude použitá pre národné štáty.

Napríklad, prezident Skupiny Svetovej banky David Malpass vyhlásil, že chudobnejším krajinám sa po rôznych lockdownoch, ktoré boli zavedené, „pomôže“ znovu postaviť na nohy. Táto „pomoc“ však bude podmienená zavedením a ďalším zakotvením neoliberálnych reforiem a oslabením verejných služieb.

Dňa 20. apríla sa vo Wall Street Journal objavil titulok „MMF, Svetová banka čelia záplave žiadostí o pomoc od rozvojového sveta“.

Množstvo krajín žiada o pomoc a pôžičky od finančných inštitúcií v celkovej výške 1,2 bilióna dolárov. Ideálny recept na podporenie závislosti.

Za zmiernenie dlhu alebo „podporu“ budú globálne konglomeráty spolu s takými, ako je Bill Gates, schopné ďalej diktovať národné politiky a vypitvať zvyšky suverenity národného štátu.

Zmeny osobnej identity

Čo sa stane s našou spoločenskou a osobnou identitou? Budú vymazané v snahe o zmenu a štandardizáciu ľudského správania a všetkého, čo robíme?

Miliardárska trieda, ktorá túto agendu presadzuje, si myslí, že môže vlastniť prírodu a všetkých ľudí a oboje mať pod kontrolou, či už napríklad prostredníctvom geoinžinierstva atmosféry, genetickej úpravy pôdnych mikróbov alebo odvádzaním lepšej práce než príroda výrobou biosyntetizovaných umelých potravín v laboratóriu.

Nazdávajú sa, že môžu ukončiť históriu a znovu objaviť koleso prebudovaním toho, čo znamená byť človekom. A myslia si, že to môžu dosiahnuť do roku 2030. Ide o chladnú dystopickú víziu, ktorá chce doslova cez noc vymazať tisíce rokov kultúry, tradície a zaužívané postupy.

A mnohé z tých kultúr, tradícií a zaužívaných postupov sa vzťahujú k potravinám a tomu, ako ich vyrábame a k našim hlboko zakoreneným spojeniam s prírodou.

Uvážte, že mnohé z dávnych rituálov a osláv našich predkov vznikli na základe príbehov a mýtov, ktoré im pomáhali vyrovnávať sa s niektorými najzákladnejšími problémami existencie, počnúc smrťou až po znovuzrodenie a plodnosť.

Zbohom vysoký krvný tlak

Tieto kultúrne zakorenené predstavy a postupy slúžili k posväteniu ich praktického vzťahu s prírodou a jej roly v udržiavaní ľudského života.

Poľnohospodárstvo sa stalo pre prežitie ľudstva kľúčovým a tým najdôležitejším v týchto zvykoch bolo sadenie a zber plodín a iné sezónne činnosti, súvisiace s produkciou potravín.

Napríklad v nórskom pohanstve vyznačuje kôň Freyfaxi začiatok žatvy, zatiaľ čo Lammas alebo tiež Lughnasadh je v pohanstve oslavou prvej žatvy či zberu obilia.

Ľudstvo oslavovalo prírodu a život, ktorý dávala. Staroveké presvedčenia a rituály boli prestúpené nádejou a obnovou a ľudia mali nevyhnutný a bezprostredný vzťah k slnku, semenám, zvieratám, vetru, ohňu, pôde a dažďu a meniacim sa ročným obdobiam, ktoré vyživovali a prinášali život.

Naše kultúrne a spoločenské vzťahy s poľnohospodárskou produkciou a súvisiacimi božstvami mali zdravý praktický základ.

Profesor Robert W. Nichols vysvetľuje, že kulty Wodena a Thora boli vytvorené na ďaleko starších a vžitejších presvedčeniach, vzťahujúcich sa k Slnku a Zemi, plodinám a zvieratám a k striedaniu ročných období medzi svetlom a teplom leta a chladom a tmou zimy.

Aby sme ocenili dôležitý vzťah medzi kultúrou, poľnohospodárstvom a ekológiou a tiež životnú dôležitosť monzúnu a sezónnej sadby a zberu úrody, úplne nám stačí pozrieť sa do Indie.

Z vidieka vychádzajúce presvedčenia a prírodou nasiaknuté rituály pretrvávajú, dokonca aj medzi Indmi, žijúcimi v mestách.

Tieto sú zviazané s tradičnými systémami poznania, v ktorých živobytie, ročné obdobia, potrava, varenie, spracovanie, výmena semien, zdravotná starostlivosť a odovzdávanie poznania všetko vzájomne súvisí a vytvára esenciu kultúrnej diverzity v samotnej Indii.

Hoci priemyselný vek viedol k oslabeniu spojenia medzi potravou a prírodným prostredím, lebo sa ľudia sťahovali do miest, tradičné „potravinové kultúry“ – postupy, postoje a presvedčenia sprevádzajúce produkciu, distribúciu a spotrebu potravín – stále prekvitajú a zdôrazňujú naše pretrvávajúce spojenie s poľnohospodárstvom a prírodou.

Božia ruka imperializmu

Keď sa vrátime do 50-tych rokov minulého storočia, je zaujímavé všimnúť si naratív korporácie Union Carbide, založený na sérii obrazov, zobrazujúcich spoločnosť ako „božiu ruku“, vychádzajúcu z oblohy pre „vyriešenie“ niektorých problémov, ktorým čelí ľudstvo.

Jeden z najslávnejších obrazov je ruka lejúca agrochemikálie na indické polia, ako keby tradičné poľnohospodárske postupy boli trochu „zaostalé“.

Napriek široko publikovaným tvrdeniam o opaku, tento chémiou živený prístup podľa štúdie Nové histórie Zelenej revolúcie od profesora Glena Stonea neviedol k vyššej potravinovej produkcii. Mal však dlhodobo zničujúce ekologické, spoločenské a ekonomické dôsledky.

V knihe Potravinové a kultúrne štúdie (Bob Ashley a kol.) vidíme, ako pred niekoľkými rokmi predávala televízna reklama na Coca Colu svoj produkt publiku, ktoré si modernosť spájalo s presladeným nápojom a dávne presvedčenia domorodcov zobrazovala ako škodlivé, primitívne a zastarané.

Pre vysmädnutých sa darkyňou života stala kola a nie dážď. Tento druh ideológie tvorí súčasť širšej stratégie na diskreditáciu tradičných kultúr a ich zobrazovania ako žijúcich v nedostatku a potrebujúcich pomoc „božských“ korporácií.

To, čo vidíme v roku 2020, je akcelerácia takých procesov.

Čo sa týka potravín a poľnohospodárstva, tradičné poľnohospodárstvo na miestach, ako je India, bude pod narastajúcim tlakom veľkých technologických gigantov a agrobiznisu.

Chcú, aby sa otvorilolaboratórne pestovaným potravinám, geneticky upraveným pôdnym mikróbom, nástrojom na zber údajov, dronom a ďalším „podvratným“technológiám.

K veľkému resetu patria farmy bez farmárov, obrábané strojmi bez vodičov, monitorované dronmi a máčané chemikáliami pre zaistenie produkcie komoditných plodín z patentovaných, geneticky modifikovaných semien, ktoré budú spracúvané na priemyselnú ´biohmotu´ a tá utváraná na niečo pripomínajúce jedlo. Čo sa stane s farmármi?

Svet po COVID-e

Po COVID-e hovorí Svetová banka o pomoci krajinám vrátiť sa do starých koľají výmenou za štrukturálne reformy.

Budú zo svojej pôdy odlákané desiatky miliónov drobných farmárov výmenou za individuálne zmiernenie dlhu a univerzálny základný príjem? Presídlenie týchto farmárov a následná deštrukcia vidieckych komunít a ich kultúr bola niečím, po čom kedysi volala Gatesova nadácia a čo cynicky nazvala „mobilita pôdy“.

Rozložme si tie eufemizmy a je jasné, že Bill Gates – a ďalší neuveriteľne bohatí jednotlivci v pozadí Veľkého Resetu.

Je staromódny kolonialista, ktorý podporuje tradičné vyvlastňovacie stratégie imperializmu, či už sú to získavanie, privlastňovanie si a speňažovanie farmárskych vedomostí, urýchľovanie transferu výskumu a semien do korporácií, či napomáhanie pirátstvu duševného vlastníctva a semenárskym monopolom, vytváraných prostredníctvom zákonov o duševnom vlastníctve a regulácií ohľadom semien.

Bude potom na miestach ako India – ktorá je stále poľnohospodársky založenou spoločnosťou – pôda týchto (už pred COVID-om) silne zadlžených farmárov odovzdaná technologickým gigantom, finančným inštitúciám a globálnemu agrobiznisu, aby chrlili svoj sofistikovaný, na dátach založený, geneticky modifikovaný priemyselný kal?

Je toto súčasť toho nádherného nového sveta „nič nevlastnite, buďte šťastní“ presadzovaného Svetovým ekonomickým fórom?

Po úplnom prerušení spojenia medzi výrobou potravín, prírodou a kultúrne zakorenenými predstavami, dávajúceho životu zmysel a vyjadrenie, nám zostanú jednotliví ľudia, existujúci na laboratórne vytvorenej potrave, odkázaní na príjem od štátu a zbavení uspokojujúcej tvorivej námahy a prirodzeného sebanaplnenia.

Technokratická všetečnosť už zničila alebo podkopala kultúrnu diverzitu, zmysluplné spoločenské kontakty a poľnohospodárske ekosystémy, ktoré čerpajú zo stáročného tradičného poznania.

Tie sú v čoraz väčšej miere považované za opodstatnené prístupy k zaisteniu potravinovej bezpečnosti (napríklad článok Potravinová bezpečnosť a tradičné poznanie v Indii, uverejnený v časopise Journal of South Asian Studies).

Záver

Bežne chápaná masívna technokratická transformácia nazerá na ľudí ako na komodity, ktoré treba kontrolovať a monitorovať práve tak, ako zavádzané neživé drony a umelú inteligenciu.

Ale netrápte sa – vo svojom otvorenom väzení masovej nezamestnanosti, závislosti na štáte, sledovacích a čipových zdravotných pasov, zbavenia hotovosti, hromadného očkovania a dehumanizácie budete bez majetku a šťastní.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Zdroj: zerohedge.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Chcem informácie, ktorím budem môcť verit

  • Nájdi si ich! Prečo by ti mal niekto poskytovať tento servis len tak?! A druhá vec je blokovanie a odstraňovanie zdrojov pravdivých informácií z internetu! Čiže my sme tu idioti, ktorí vám – tajnášom – budú prezrádzať, kam chodíme na jedlé huby – áno?!
   Takže namiesto tajnáša – dáme si riťáša!

  • Tak chod na CNN a daj sa okamzite zaockovat sudruzko Jan

  • Sudruzko Janko a comu tuna neveris,,Pani Jean preklada dobre clanky,Maros ma perfektne,aj ja sa zapojim,ja ovladam Anglicky,Spanielsky,atd a zijem v USA ,na straz

  • Tak si ich hľadaj, čítaj a rozmýšľaj všade sú!!!

 2. Pre tých, ktorých by to zaujímalo…

  Nižšie je preklad spomienok na prednášku Richarda Daya z roku 1969, v ktorej svojim študentom medicíny popísal, ako bude vyzerať pripravovaný Nový Svetový poriadok. Je to veľmi zaujímavé a zároveň mrazivé čítanie, hlavne v kontexte toho, ako detailne sa všetky predpovede až dodnes plnia.

  V kapitole 10 o finančnej kontrole zaznela jedna zaujímavá poznámka, ktorá súvisí so súčasnou témou Veľkého Resetu. A to, že globalisti si neželajú, aby v budúcnosti mali ľudia príliš veľký vlatný majetok. Úspory a majetok totiž dávajú ľuďom určitú mieru nezávislosti, čo z nich robí hrozbu pre plánovaný budúci svetový systém. A súčasná úvaha o úplnom vyvlastnení ľudí v súvislosti s covid krízou presne sedí na tieto plány.

  Nižšie nasleduje rozcestník na danú prednášku.

  —–

  The New Order of Barbarians. Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku.

  (vysvetlenie: v roku 1969 pracoval lekár Richard Day ako riaditeľ Spoločnosti pre Plánované rodičovstvo, ktorá bola jednou z kľúčových organizácií, ktoré dostali za úlohu vypracovať detailné plány na nový svetový systém. Na rozdiel od známejšieho Rímskeho klubu, zvládala IFFP pracovať prakticky mimo pohľad svetovej verejnosti. Evidentne mal určité pochybnosti o svojej roli v týchto plánoch a tak sa v slabej chvíli podelil o svoje informácie so svojimi študentmi medicíny… )

  1.časť https://diskuter.wordpress.com/2019/10/15/the-new-order-of-barbarians-prednaska-dr-richarda-daya-z-roku-1969-o-pripravovanom-novom-svetovom-poriadku-1-cast-uvod-prednasky/
  – Skupina ľudí, ktorí organizujú a riadia ZMENY
  – Všetko je už pripravené a nikto nás nemôže zastaviť.
  – Ľudia si budú musieť zvyknúť na neustále zmeny
  – Skutočné a predstierané ciele

  2. časť
  https://diskuter.wordpress.com/2019/10/16/prednaska-dr-richarda-daya-z-roku-1969-o-pripravovanom-novom-svetovom-poriadku-2-cast-populacna-kontrola/
  – Populačná kontrola
  – Povolenky na rodenie detí
  – Presmerovanie účelu sexu
  – Antikoncepcia všeobecne dostupná pre každého
  – Sexuálna výchova ako nástroj Svetovej vlády
  – Potraty financované z daní ako forma populačnej kontroly
  – Podpora homosexuality
  – Provokatívne oblečenie
  – Technológie na umelú reprodukciu
  – Význam rodín zoslabne

  3. časť
  https://diskuter.wordpress.com/2019/10/17/prednaska-dr-richarda-daya-z-roku-1969-o-pripravovanom-novom-svetovom-poriadku-3-cast-eutanazia-zdravotnictvo/
  – Eutanázia a “Tabletka smrti”
  – Obmedzenie prístupu k zdravotnej starostlivosti
  – Plány k ovládnutiu zdravotníctva
  – Odstránenie súkromných doktorov
  – Objavia sa nové, ťažko diagnostifikovateľné a neliečiteľné choroby
  – Potláčanie liečby rakoviny ako nástroj populačnej kontroly
  – Spôsobovanie infarktov ako forma úkladnej vraždy

  4.časť
  https://diskuter.wordpress.com/2019/10/19/prednaska-dr-richarda-daya-z-roku-1969-o-pripravovanom-novom-svetovom-poriadku-4-cast-zdraviu-skodliva-strava/
  – Zdraviu škodlivá strava, predpoveď nástupu fast-foodov, mikrovlnkových jedál a škodlivých polotovarov

  5.časť
  https://diskuter.wordpress.com/2019/10/25/prednaska-dr-richarda-daya-z-roku-1969-o-pripravovanom-novom-svetovom-poriadku-5-cast-nabozenstvo-cenzura-skolstvo/
  – Zlúčenie všetkých náboženstiev
  – Zmena Biblie prostredníctvom revízie kľúčových slov
  – Cirkev nám v tom pomôže
  – Prepisovanie diel literárnych klasikov
  – Viac času stráveného v školách, ale nič žiakov nenaučia
  – Kontrola, kto má prístup k informáciam
  – Školy ako centrum spoločenskej komunity
  – Niektoré knihy proste zmiznú z knižníc

  6.časť
  https://diskuter.wordpress.com/2019/10/25/prednaska-dr-richarda-daya-z-roku-1969-o-pripravovanom-novom-svetovom-poriadku-6-cast-zakony-drogy-kriminalita/
  (svet sa má zmeniť na zákon džungle, drogy, kriminalitu, aby sa v ňom ľudia necítili dobre a aby boli ochotní odovzdať svoju slobodu do rúk vláde, ktorá im má zabezpečiť bezpečie)

  7.časť
  https://diskuter.wordpress.com/2019/10/25/https-diskuter-wordpress-com-2019-10-25-prednaska-dr-richarda-daya-z-roku-1969-o-pripravovanom-novom-svetovom-poriadku-7-cast-priemysel-migracia-globalizacia/
  Priemysel, migrácia, globalizácia, výrobky s krátkou dobou funkčnosti

  8.časť
  https://diskuter.wordpress.com/2019/10/28/prednaska-dr-richarda-daya-z-roku-1969-o-pripravovanom-novom-svetovom-poriadku-8-cast-sport-filmy-hudba/
  – šport ako nástroj globalizácie
  – Kontrola zbraní
  – Šport pre dievčatá namiesto bábik
  – Filmy a hudba. Sex a násilie vštepované prostredníctvom zábavy

  9.časť
  https://diskuter.wordpress.com/2019/10/28/prednaska-dr-richarda-daya-z-roku-1969-o-pripravovanom-novom-svetovom-poriadku-9-cast-totalitny-systemimplantatykontrola-pocasia-a-zdrojov-jedlasvetova-politikajadrove-zbraneterorizmu/
  – Reštrikcie v cestovaní a implantované I.D.
  – Kontrola nad zdrojmi jedla
  – Ovládanie počasia
  – Ovládaní politici
  – Vieme predvídať, ako ľudia zareagujú. Urobia presne to, čo chceme
  – Falšovaný vedecký výskum
  – OSN a zavádzanie Svetovej vlády
  – Jadrové zbrane pri zavádzaní NWO
  – Terorizmus

  10.časť
  https://diskuter.wordpress.com/2019/11/03/prednaska-dr-richarda-daya-z-roku-1969-o-pripravovanom-novom-svetovom-poriadku-10-cast-financna-kontrola-implantaty-televizor-ktory-vas-sleduje-konec-vlastnictva-bytov/
  – Finančná kontrola
  – Implantáty
  – Televízor ktorý vás sleduje
  – Dráty, ktoré vás odpočúvajú
  – Súkromné vlastníctvo domov sa stane minulosťou

  11.časť
  https://diskuter.wordpress.com/2019/11/03/prednaska-dr-richarda-daya-z-roku-1969-o-pripravovanom-novom-svetovom-poriadku-11-cast-nastup-totalitneho-systemu-zaverecne-poznamky/
  – Príchod totalitárneho globálneho systému
  – “Ľudia proste zmiznú.”

  • Takze zacina uz 11 cast

   • Bolo by fajn co najskôr kupit a vlastniť pôdu,naučiť sa byt sebestačný a nezávislý na tomto systéme. Mozno zit niekde odlahlejsie od civilizácie. Hory alebo more este to nevidím uplne jasne,no zdá sa,ze sa to zacina javiť ako najreálnejsie riešenie. Vlastná voda,studňa,permakultura,pestovanie plodín,chovanie zvierat…Da sa tomu vyhnut. Len ked sa niekto takto “vymaže” co potom so zdravotnou starostlivosťou v prípade akútneho stavu. Operácia apod. Toť otázka…

    • ad: naučiť sa byť sebestačný, žiť odľahlo od civilizácie

     Bohužiaľ, v súčasných podmienkach hroziaceho NWO je táto stratégia veľmi problematická a riziková. Ak chceš žiť odľahlo od civilizácie, musíš mať veľmi kvalitnú výzbroj, pretože ak sa totalitná vláda rozhodne nezávislých ľudí zlikvidovať, tak ako jednotlivci nebudú schopní armáde klásť absolútne žiaden zmysluplný odpor.

     V súčasných globalizovaných podmienkach naopak dokážu tlaku NWO najefektívnejšie vzdorovať husto zaľudnené lokality (veľkomestá), ktoré je z pohľadu nepriateľskej armády mimoriadne komplikované dostať pod kontrolu. Príkladov z nedávnej doby je pomerne veľa: obliehanie Donbasu na Ukrajine, obliehanie Allepa a Idlíbu v Sýrii, v dávnejšej minulosti obliehanie Leningradu a Stalingradu.

     Pokiaľ sa populácia v takejto veľkej aglomerácii zjednotí a spoločne čelí nepriateľovi, je schopná klásť snahám pokusom o ovládnutie zvonka (napríklad globalistickou vládou) veľmi tuhý odpor. Čo nikdy nezvládnu osamelé ranče niekde na vidieku.

     Takže moja predstava o schopnostiach prežiť plány zavedenia NWO: flexibilita, schopnosť improvizácie, spolupráca, budovanie vzájomne sa podporujúcich komunít, kvalitný systém šírenia informácií a premyslené záložné plány pre prípad zlyhania niektorej obrannej línie.

 3. Definitiva

  tvrzení francouzského virologa Dr. Luca Montagniera, že virus SARS-Cov-2 obsahuje ve svém genetickém kódu sekvence viru HIV:
  https://aeronet.cz/news/pred-pul-rokem-jsme-psali-o-pribuznosti-sars-cov-2-s-virem-hiv-a-spustil-se-rev-na-mainstreamu-ze-je-to-dezinformace-ted-to-oficialne-potvrdila-australie-ze-zastavuje-vyvoj-vlastni-vakciny/

  To, že očkovanie proti Covidu-19 sa koncentrovalo len na metódu založenú na mRNA, vychádza z toho, že mRNA možno produkovať veľmi rýchlo a vo veľkom množstve.
  Doplním:
  Covid bol plánovaný roky dopredu.
  mRNA bola použitá, lebo prvotným cieľom elít nie je imunita človeka, ale iné ciele:
  zmena genetického kódu človeka, depopulácia, neplodnosť, totálna kontrola a zotročenie človeka, čiže čipovanie a ovládnutie mysle.
  https://www.czechfreepress.cz/zdravi/expert-imunolog-prof-hockertz-korona-vakcína-je-len-experimentom-na-ludoch.html

 4. Ďakujeme za preloženie ďalšieho článku. Veru Bill Gates riadne zničil Indiu, predal im gmo semená vďaka, ktorým zomrelo aj veľa zvierat, veľa farmárov si zobralo život, lebo nevládali splácať pôžičky za gmo semená…
  Vďaka Gatesovým vakcínam veľmi veľa nevinných ľudí, nevinných detí zomrelo v Indii.
  Veru Indiu zničili, hoci napr. ich naturálna medicína – ajurvéda je neskutočná.
  Dr. Mercola mal veľmi dobré video s jednou indickou vedkyňou čo toto svinstvo odhaľuje.
  Aj na naturalblaze.com je jeden pán čo vysvetľuje, čo nás čaká v poľnohospodárstva, že Bill Gates má firmu kde sa bude vyrábať mäso z chémie.
  Dnes v rádiu prehovoril pán Jarčuška (platený farmáciou) o vakcinácii. Ja naivne sa pýtam: My ovečky dovolíme aby napr. aj pán Jarčuška bol zaočkovaný len placebo vakcínou a my depopulačnou? Lebo vieme, že budú dva druhy vakcín.
  Radšej ani nepokračujem.

  • Jean asi 496 tisic dievcat bolo paralyzovane v rozlicnych stadiach,od Bill Gates Vaccine,tak ho vyhostili,ale zrejme India bude dalej pokracovat v jej Depopulacii

 5. Tento článok je „neuveriteľný“:
  https://www.naturalnews.com/2020-12-11-cnn-reveals-vaccinating-elderly-covid19-kill-them.html
  CNN reveals that vaccinating elderly for COVID-19 could kill them, but if you mention this anywhere, you will be BANNED
  CNN odhaľuje, že vakcinovanie starších pre COVID-19 ich môže zavraždiť, ale ak to kdekoľvek spomeniete, budete zakázaní.
  Ďalšia veta z tohto článku:
  COVID-19 vaccines have never been tested in the most at-risk old people.
  COVID-19 vakcíny nikdy neboli testované na najviac ohrozených starých ľuďoch.

 6. https://www.hlavnespravy.sk/rakusky-poslanec-otestoval-v-plene-parlamentu-coca-colu-aj-ta-mala-koronavirus/2378112
  Rakúsky poslanec použil Coca Colu na testovanie korony a vyšiel pozitívny výsledok

  • Líšky sa vakcinujú perorálne proti besnote – pokladaním návnad – zhadzovaním z vrtuľníkov. V pláne je – dostať hydrogélové nanovakcíny – ako binárne zbrane – do potravín a nápojov. Coca Cola je nadnárodná globalistická korporácia – a teda logický vektor genocídy! To svinstvo však dokážu distribuovať aj cez jednotlivé komponenty, ktoré preberajú národní výrobcovia potravín! Cukor s, alebo bez hydrogélu – lebo fruktóza z kukuričného škrobu – napr.
   Súčasťou výroby tzv. hladovej populácie bude aj PSY OP – zasiata nedôvera voči potravinám v supermarketoch – lenže pokiaľ bude populácia cielene koncentrovaná v mestách – inde ich nezoženiete. S tým súvisí aj cielene likvidovaná národná sebestačnosť a závislosť práve na medzinárodných dodávateľoch potravín /Sulíkové zdôvodnenie „však si ich nakúpime“!/. Treba si naštudovať alternatívne info o Codex Alimentarius. Ešte k tej Coca Cole – rozpúšťajú sa v nej mince a je účinná na rozpúšťanie vodného kameňa vo WC.

 7. https://www.hlavnespravy.sk/jarcuska-slovensko-prijalo-vakcinacnu-strategiu/2377940
  Jarčuška: Slovensko prijalo vakcinačnú stratégiu. Zaočkovať treba 65% populácie
  Prekopírovala som jeden blog pod týmto článkom:
  Pavol Jarčuška je prezidentom Slovenskej spoločnosti infektologov a členom vládnej pandemickej komisie. Nezisková organizácia Euro MEdPro, ktorú vedie tento pán, berie od firmy Pfizer príspevky v státisícoch EUR. Ak Pfizer takto podporuje bezvýznamnú neziskovku na malom Slovensku, môžeme sa právom pýtať, koľko takýto „poberateľov príspevkov“ majú v EÚ a po svete?

  • 2020-12-11 – Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události.
   https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-12-11-sefredaktor-zpravodajskeho-portalu-aeronet-cz-pan-vk-komentuje-aktualni-udalosti/

   Veľmi hustá relácia – treba si vypočuť celé – vypichujem len jedinú vec – v Austrálii sa pri testovaní vakcíny proti Covid 19 prevalilo to, na čo upozorňoval taliansky držiteľ Nobelovej ceny ešte v apríli 2020, t.j. že sa mu podarilo v materiáli získanom z príznakových pacientov získať aj antigény na HIV – ku čomu mlčali médiá pol roka a označovali to za hoax! Čiže – po podaní tejto „austrálskej“ vakcíny sa okrem covid antigénov objavili aj antigény HIV – akoby dotyčný mal HIV!

   Toto presne koleruje aj s vyhlásením V.V.Pjakina z februára 2020, že „testovanie“ na prípravu Covid 19 manipulatívneho nástroja globálneho riadenia prebehlo v roku 1980 vývojom a rozšírením HIV v Afrike a u niektorých vybraných sociálnych – promiskuitných skupín bieleho obyvateľstva. Takže žiadna náhoda – základným kameňom DNA inžinierskeho produktu Covid 19 je chrípkový vírus, umelý HIV vírus a SARS vírus. Pričom následné testovanie na takéto HIV proticovidové vakcíny má obrovský psychologický a stresujúci dopad na HIV pozitívne testovaného človeka – čo spustí psychosomatickú reakciu a ochorenie. Detto prehnanú autoimunitnú reakciu – prakticky AIDS príznaky!

   To je o. i. dôvod, prečo sa Matovič ani Babiš a ostatné prasatá vakcinovať – ani ich rodiny – nedajú!

   Už len pokus o vakcináciu obyvateľstva takýmto svinstvom je trestným činom genocídy a ja osobne verím – keďže kandelábre sú designované tak, aby sa na ne nedalo vešať – že pokiaľ bude popri cestách dosť orechov, alebo pokiaľ elektrárne nevypnú prúd vysokého napätia – problém s protišibeničným designom kandelábrov až taký problém nebude!
   MOR HO!

 8. https://www.hlavnespravy.sk/ministerstvo-zdravotnictva-sr-ma-zastaraly-protokol-liecby-covid-19-kto-sa-dostane-s-koronavirusom-do-nemocnice-ma-20-sancu-ze-z-nej-uz-nevyjde-preco-sa-ignoruju-nove-poznatky-o-liecbe/2378202
  Prekopírovala som časť článku:
  Vo svete sa prešlo v nemocniciach na MATH+ protokol, ktorý vychádza práve z Marikovho protokolu, ten zahŕňa navyše aj veľmi dôležitú ambulantnú liečbu ako prevenciu hospitalizácií. MATH+ sa zakladá na podávaní lacných vitamínov D3 a C vo veľkom množstve, zinku, melatonínu, tiamínu, kortikosteroidov, heparínu a antiparazitík Ivermektínu ťažko chorým pacientom v nemocnici. Dodnes 23 štúdií potvrdilo preventívny aj terapeutický účinok lieku Ivermektín na COVID-19 (viac TU), no u nás je dostupný len v kréme, čo teda nie je celkom ono. Nemocnice by si ho mohli vedieť zaobstarať aj na špeciálny dovoz, hoci americký protokol ho odporúča aj ako prevenciu ešte pred objavením symptómov, špeciálne u rizikovej skupiny.
  Osvedčený je aj Plaquenil (hydroxochloroquin) v skorej liečbe, ale u nás je dostupný len na recept a aj tak ho nepredpisujú.

 9. Prekopírovala som jeden blog (neviem či je to pravda, viem že v USA za to že ľudí dajú na umelú ventiláciu nemocnice berú obrovské peniaze, veľakrát dajú ľudí, ktorí to vôbec nepotrebujú a takto ich fakticky zavraždia):
  Mám info, že naše nemocnice inkasujú 2000 eur za covid pozitívneho živého a 5000 eur za covid pozitívneho mŕtveho….. viac niet čo dodať, pokiaľ ide o motiváciu….

 10. https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/12/12/dentists-eye-doctors-getting-certified-to-give-covid-vaccine.aspx
  Dentists, Eye Doctors Getting Certified to Give COVID Vaccine
  Zubní lekári, oční lekári budú môcť podávať COVID vakcínu.
  Dentists and eye doctors will soon be approved for administering COVID-19 vaccines, along with flu shots.
  + vakcínu proti chrípke

 11. https://www.infowars.com/posts/fauci-tells-black-americans-to-trust-covid-vaccine-because-it-was-created-by-an-african-american-woman/
  Fauci Tells Black Americans To Trust COVID Vaccine Because It Was Created By An African American Woman
  Fauci hovorí čiernym Američanom, aby dôverovali COVID vakcíne, pretože bola vytvorená africko-americkou ženou.

 12. Jednoduchá

  Ďakujem všetkým za ďalšie informácie, aj keď priznám sa, je mi z toho hrozne, keď to len čítam a keď si predstavím, že sa to má aj ozaj diať??? vôbec sa mi nepáči, že chcú do toho zatiahnúť aj napr.zubárov a očn.lekárov a tiež ďalš.zdravotníkov ako ste písala p.Jean.. Dosť, že už teraz im mnohí prestávajú veriť, ak začnú a HLAVNE budú chcieť pristať aj na očkov.vakcínami, tak to je úplne hrozné!!! Nie som pomstychtivá, ale v 1.momente som sa s Vami p.Maroš úplne stotožnila, keď ste písal o orechoch popri cestách a elektr.stožiaroch……..a je to úplne strašné, ak tie peniaze nemocnica ozaj dostáva!!!to si nadháńajú cov.pacient.kvôli týmto ,,papierikom“??? to akú hodnotu má život človeka, a vôbec sám človek, akú má on hodnotu, keď začínajú byť v poredí VŠETKÉHO ???…..alebo ten príspevok od p.pzv- keď sa starý človek bude cítiť nepotrebný, ,,zje“ si tabletku a odíde ,,na 2.svet“.Tak toto sa mi DOSLOVA HROZNE ČíTALO!!! to kde sme a čo sme to za ľudia, že sa chceme ,,pasovať“ do úlohy, kt.nám vôbec ale vôbec NEPRINÁLEŽÍ ??? koľko času nám bude dané, toľko tu budeme, a nie že ja sa budem dívať na svoju mamu alebo iného blíz.starš.príbuz.ako si dá tabl., lebo tu už nEMÁ ČO ROB´ˇT !!! A čo tak ÚCTA k starším? čo tak ÚCTA k prírode? čo tak ÚCTA k životu vôbec??? hovorí nám to niečo??? to kde spejeme, že máme takého hlav.predstaviteľa našej krajiny??? to sme už tak všetci OTUPOELI a máme vymyté mozgy úplne???…………………………
  ten nám ten poslanec z Rakúska urobil ,,dobrý pokus“, aspoň sa mnohí presvedčili, aká je úspešnosť tak žiadaného testovania !!!…..čo sa týka tých vakcín, ,,veľaváž.elita“- Matov., Jarč.,Krčméry a im podob.véééľmo dobre vedia, čo to vlastne je, takže oni placebo, tí ostat.vakcínu……presne ako p.Maroš povedal -,,MOR HO“!!! Som zásadne proti očkovaniu, nedám sa , nebudem sa testovať, rúškovať a neviemčo ešte.To idsté hovorím aj svoj.blíz.a známym.Je pravda, že nemôžem za nich rozhodnúť, no nechcem, aby si uškodili.Tak im hovorím a hádam sa :-(….no neva, možno si čosi len uvedomia!…a presne ako p.Definitíva napísal -bolo to VOPRED ROKY NAPLÁNOVANÉ! a pritom sa tvária , že táto cov.situácia vypukla na jar r.20, alebo keď tak v 12/2019 v číns.meste,,,hanba im, takto tu všetky národy sveta vodia za nos!…….Milí pisatelia na bádateľ, hovorte, hovorte a ešte raz hovorte! nech Vás počúva a číta čo najviac ľudí, musíme si za svojím stáť!!!………………………………..ĎAKUJEM …………….

 13. Jednoduchá

  Presne ako p.Jean povedala- Indiu, kt. môže byť pre nás svetlým príkladom, ako možno zdravo žiť, zdravo sa stravovať , má úžasnú ajurvédu- vďaka nej možno žiť ozaj pLNOHODNOT.ŽIVOT tak ju idú depopulizovať! no otrasné, kam to všetko speje!!! ….
  …máte dobré pripomienky p.Jack, a áno, už začína tá 11.časť …………………
  TREBA SI STÁŤ na SVOJOM NÁZORE a NEDAŤ SA !…………………….

Pridajte komentár

*