Ako Vás lieky na cholesterol môžu dostať do hrobu: 5 dôvodov, prečo sa im vyhnúť


Print Friendly, PDF & Email

Statínové lieky sú vo veľkom propagované ako tá najlepšia možnosť, ako si znížiť hladinu cholesterolu, a tým predchádzať infarktu.

Odporúčajú sa ľuďom s vysokým cholesterolom, s ochorením srdca a dokonca aj niektorým zdravým ľuďom ako forma prevencie.

Statíny patria medzi najčastejšie predpisované lieky na trhu a užíva ich každý štvrtý Američan nad 45 rokov.

Toto už beztak vysoké číslo by podľa návrhu odporúčaní americkej pracovnej skupiny Preventive Services Task Force (USPSTF) vydaného na začiatku tohto roka malo ešte značne stúpnuť.

Tento federálny poradný výbor odporučil statínovú liečbu ľuďom vo veku od 40 do 75 rokov s 10% a vyšším rizikom problémov so srdcom na najbližších 10 rokov — aj ak doposiaľ neutrpeli infarkt alebo mŕtvicu.

Netreba ani dodávať, že ak ste Američan a máte 40 rokov a viac, je veľká pravdepodobnosť, že váš lekár môže na najbližšej prehliadke otvoriť tému statínov.

Preto by ste sa mali na tento rozhovor pripraviť a čo-to si o nich naštudovať. Možno zistíte, že tieto lieky pre vás nie sú vhodné.

5 dôvodov, prečo sa statínom vyhnúť

1. Nefungujú

Statínové lieky naozaj znižujú cholesterol. Ako jeho hladina klesá, nadobúdate pocit, že ste čoraz zdravší a riziko vzniku srdcových ochorení a infarktu sa znižuje. To má však od pravdy skutočne ďaleko.

Srdce ohrozujú oveľa horšie veci, ako je vysoká hladina cholesterolu. Dokonca sú dôkazy, že statíny zdravotný stav srdca zhoršujú a účinné sa javia len v dôsledku štatistického podvodu.

Správa publikovaná v Expert Review of Clinical Pharmacology ukázala, že zástancovia statínov využívajú štatistický nástroj s názvom redukcia relatívneho rizika (RRR), aby tak zosilnili inak triviálne priaznivé účinky statínov.

Ak vezmete do úvahy absolútne riziko, statínové lieky sú osožné len pre 1% obyvateľstva. Čiže ak sa lieči statínmi 100 ľudí, pomôže sa jednému človeku.

Keďže to neznie veľmi pôsobivo, podporovatelia statínovej liečby používajú inú štatistiku, zameranú na relatívne riziko.

Pomocou tohto štatistického triku sa zrazu dozvedáme, že statínové lieky sú prospešné pre 30 až 50% populácie.

Podľa STATS z univerzity Georgea Masona „je výraznou charakteristickou črtou relatívneho rizika fakt, že sa nedozviete nič o skutočnom riziku.”

2. Statíny redukujú koenzým Q10 (CoQ10)

Statíny oberajú vaše telo o CoQ10, čo je jedným z ich mnohých ničivých dôsledkov. Aj keď padol návrh uviesť túto informáciu na statínových liekoch, FDA (Food and Drug Administration) ho zamietla v roku 2014.

CoQ10 potrebuje každá bunka v tele na tvorbu energie. Preto je nevyhnutný pre pevné zdravie, vnútornú silu a energiu, dlhovekosť a celkovú kvalitu života.

Ubiquinol, redukovaná forma CoQ10, je nevyhnutnou súčasťou bunkového dýchania a tvorby adenozíntrifosfátu (ATP).

ATP je koenzým, ktorý funguje ako prenášač energie v každej jednej bunke nášho tela. Keď sa zamyslíte nad tým, že srdce je orgán, ktorý si vyžaduje najviac energie, dokážete si predstaviť, aké škody môže napáchať obmedzenie hlavného zdroja bunkovej energie.

Takže zatiaľ čo by mali statíny pomôcť odvrátiť ochorenia srdca, v skutočnosti toto riziko zvyšujú ochudobňovaním ho o CoQ10. Nedostatok CoQ10 zapríčinený užívaním liekov umožňuje statínom zvýšiť riziko akútneho zlyhania srdca.

Preto ak užívate statínové lieky, MUSÍTE užívať aj koenzým Q10. Pokiaľ máte viac ako 40 rokov, pre ľahšiu vstrebateľnosť je efektívnejšie užívať ubiquinol.

Doteraz každá vykonaná štúdia preukázala, že ubiquinol je oveľa viac biologicky dostupný ako jeho neredukovaná forma (CoQ10).

Dr. Steven Sinatra, kardiológ a zakladateľ New England Heart Center, odporúča prijať minimálne 100 mg, najlepšie však dennú dávku 200 mg kvalitného CoQ10 alebo ubiquinolu.

Štúdia zverejnená v European Journal of Pharmacology preukázala, že ubiquinol účinne ochránil bunky pred poškodením, ktoré mohlo spôsobiť užívanie statínového lieku simvastatínu. Takto ochránil bunky svalov pred myopatiami.

Málo ľudí si uvedomuje, že CoQ10 a ubiquinol sú rozpustné v tukoch a syntetizujú sa v krvi. Nosičom je cholesterol krvných tukov.

V skutočnosti ubiquinol udržuje nízku hladinu LDL (poznáte ho pod označením „zlý“ cholesterol), pretože je to mimoriadne silný antioxidant.

Ak je hladina LDL nízka, nemôže byť ani reči o „zlom“ cholesterole. Problémy spôsobuje len jeho zoxidovaná verzia.

Z toho vyplýva, že zredukovaním tvorby CoQ10 vo vašom tele prichádzate aj o mechanizmus, ktorý váš LDL udržuje v nízkej hladine. Tá pre vás nie je nebezpečná.

3. Statíny znižujú hladinu vitamínu K2

V marci 2015 sa zverejnilo nové zistenie, ktoré doteraz nie je všeobecne známe.

V súčasnosti vládne presvedčenie, že znižovanie cholesterolu statínmi má za následok aj znižovanie aterosklerózy.

Výskum, ktorý bol publikovaný v Expert Review of Clinical Pharmacology, zistil, že v skutočnosti tieto lieky aterosklerózu a zlyhanie srdca stimulujú.

Štúdia skúmala niekoľko fyziologických mechanizmov, ktoré vysvetľovali, ako môžu statínové lieky poškodiť zdravie vášho srdca.

Jeden z nich bol inhibícia syntézy vitamínu K2. Vitamín K2 ochraňuje tepny pred kalcifikáciou. Bez neho sa nánosy vápnika zvyšujú.

Úlohou vitamínu K2 je pomôcť vápniku dostať sa na potrebné miesta v tele, ako sú kosti či zuby.

Nemalú rolu zohráva aj pri odstraňovaní vápnika z oblastí, kde nemá čo hľadať, ako napríklad v tepnách a mäkkých tkanivách.

Podľa holandskej štúdie z roku 2009 sa vitamín K2 už v malých dávkach spája so zníženou vaskulárnou kalcifikáciou.

Statínové lieky znemožňujú funkcie vitamínu K2, čo znamená, že ich užívaním sa vystavujete nedostatku vitamínu K2. To môže prispieť k vzniku mnohých chronických ochorení, ako napríklad:

 • Osteoporóza
 • Nevhodná kalcifikácia, od pätovej ostrohy až po obličkové kamene
 • Srdcové ochorenia
 • Ochorenia mozgu
 • Infarkt a mŕtvica
 • Rakovina

4. Statíny redukujú produkciu ketónov

Statíny znižujú hladinu cholesterolu inhibíciou enzýmu v pečeni, ktorý produkuje cholesterol (HMG koenzým A reduktáza).

Bohužiaľ tento enzým produkuje nielen CoQ10, ale aj ketóny, ktoré sú nevyhnutnými živinami pre mitochondrie.

Ketóny sú životne dôležité biologické signalizačné molekuly. Existujú tri ketónové telieska – acetoacetát, beta-hydroxybutyrát a acetón.

Tvoria sa v pečeni (sú to vedľajšie produkty rozkladu mastných kyselín) a ako sa uvádza v časopise Trends in Endocrinology & Metabolism, ich produkcia sa zvyšuje počas pôstu:

„Ketónové telieska sú základné regulátory metabolického zdravia a dlhovekosti vďaka schopnosti regulovať aktivitu HDAC [histondeacetylázy], a tým aj epigenetickú reguláciu génov.”

Zdá sa, že ketónové telieska inhibujú funkciu HDAC, ktorá sa podieľa na regulácii starnutia. Okrem toho vedci zistili, že „ketónové telieska môžu prepájať environmentálne podnety, napríklad strava, s reguláciou starnutia.“

Zbohom vysoký krvný tlak

5. Zvýšené riziko vzniku závažného ochorenia

Keďže statíny oberajú telo o CoQ10, inhibujú syntézu vitamínu K2 a znižujú produkciu ketónových teliesok, zvyšujú riziko vzniku inej závažnej choroby, vrátane nasledovných:

Rakovina

Výskum preukázal, že dlhodobé užívanie statínových liekov (10 a viac rokov) viac ako zdvojnásobuje riziko vzniku 2 hlavných typov rakoviny prsníka u žien: invazívny duktálny karcinóm a invazívny lobulárny karcinóm.

Podľa doktora Sinatru statíny blokujú cestu skvalénu (skvalén je prekurzor biologickej syntézy cholesterolu), ktorý je podľa neho nevyhnutný pri prevencii rakoviny prsníka.

Okrem toho sa v jednej samostatnej štúdii uvádza, že užívanie akýchkoľvek statínových liekov v akomkoľvek množstve sa spája so značne zvýšeným rizikom vzniku rakoviny prostaty.

Riziko vzniku rakoviny narastalo zároveň s kumulatívnou dávkou lieku.

Podľa listu editorovi, ktorý bol publikovaný v časopise Journal of Clinical Oncology:

„U hlodavcov sa niektoré z liekov na zníženie cholesterolu, vrátane statínov, preukázali byť karcinogénne. Išlo o dávky, ktoré vytvárajú koncentráciu lieku v krvi podobnú tej, aká sa dosiahla pri liečbe pacientov.

V liečebnej skupine klinického skúšania CARE (Cholesterol a recidivujúce príhody) sa následkom toho vyskytla rakovina prsníka u 12 z 286 žien, ale len v 1 prípade z 290 žien v placebom kontrolovanej skupine…

V klinickom skúšaní PROSPER (Prospektívna štúdia pravastatínu u ohrozených starších ľudí) sa rakovina vyskytla u 245 z 2891 pacientov v liečebnej skupine, ale len u 199 pacientov z 2913 v placebom kontrolovanej skupine…

V klinickom skúšaní SEAS (Simvastatín a ezetimib pri aortálnej stenóze) sa rakovina objavila u 39 z 944 pacientov v liečebnej skupine, ale len u 23 z 929 v placebom kontrolovanej skupine…

V prvých dvoch skúšaniach so simvastatínom sa častejšie vyskytla aj nemelanómová rakovina kože, a pokiaľ sa výsledky vyhodnocujú dokopy z oboch skúšaní, potom je tento výskyt štatisticky významný…

Toto zistenie by mohlo vysvetľovať súčasnú takzvanú epidémiu nemelanómovej rakoviny kože.”

Cukrovka

Statíny zvyšujú riziko vzniku cukrovky pomocou viacerých mechanizmov. Najpodstatnejším je zvyšovanie inzulínovej rezistencie, čo môže mať na vaše zdravie veľmi neblahé následky.

Statíny zároveň zvyšujú riziko vzniku cukrovky zvyšovaním hladiny cukru v krvi. Statínové lieky vlastne fungujú tak, že zabraňujú vašej pečeni produkovať cholesterol.

Výsledkom je, že pečeň vracia cukor späť do krvného obehu a hladina cukru v krvi sa následne zvyšuje. Tieto lieky tiež ochudobňujú vaše telo o niektoré dôležité živiny, čo môže ovplyvniť hladinu cukru v krvi.

Konkrétne ide o vitamín D a koenzým Q10. Tieto živiny sú potrebné pre udržiavanie ideálnej hladiny cukru v krvi. Metaanalýza z roku 2011 potvrdila, že čím je vyššia dávka statínového lieku, tým je vyššie riziko vzniku cukrovky.

Výsledky preukázali, že cukrovka sa vyvinie u 1 z 498 ľudí, ktorí užívajú vysoké dávky statínových liekov.

Nasledujúce vedecké prieskumy dospeli k zisteniu, že užívanie statínov súvisí aj so zvýšeným výskytom novovzniknutého diabetu:

1. Metaanalýza 13 klinických skúšaní so statínom z roku 2010, ktorá pozostávala z 91140 účastníkov, zistila, že statínová liečba sa spája s 9% zvýšeným rizikom vzniku cukrovky.

V tomto prípade sa cukrovka vyvinula v dôsledku užívania statínového lieku po dobu 4 rokov u 1 z 255 ľudí.

2. V štúdii z roku 2009 bolo užívanie statínu spojené so zvýšením plazmatickej hladiny glukózy nalačno u pacientov bez diabetu i s diabetom bez ohľadu na iné faktory, ako vek, užívanie aspirínu, β-blokátorov alebo ACE blokátorov (liečivá blokujúce angiotenzín konvertujúci enzým).

Štúdia obsahovala informácie o viac ako 345 400 pacientov po dobu 2 rokov. V priemere statíny zvýšili plazmatickú hladinu glukózy nalačno u nediabetických pacientov užívajúcich statínové lieky o 7 mg/dL, a u diabetických pacientov to bolo o 39 mg/dL.

Neurodegeneratívne ochorenia

Cholesterol je nevyhnutný aj pre váš mozog, ktorý obsahuje asi 25% celkového cholesterolu vo vašom tele.

Je veľmi dôležitý pre tvorbu synapsií, t. j. spojení medzi neurónmi, ktoré vám umožňujú myslieť, učiť sa nové veci a vytvárať si spomienky.

Preto zrejme nie je prekvapivé, že s užívaním statínov často kráča ruka v ruke aj strata pamäti.

Netreba zabúdať na to, že statíny znižujú tvorbu ketónov. Ketónové telieska sú palivom pre mozog a preukázali aj potenciu ochraňovať pred ochoreniami ohrozujúcimi a poškodzujúcimi neuróny, pred záchvatmi a ochoreniami mozgu spojenými s vekom, ako napríklad Alzheimerova, Huntingtonova a Parkinsonova choroba.

Vedci z Penn State College of Medicine dokonca zistili, že statíny sa spájajú aj so zvýšeným rizikom vzniku Parkinsonovej choroby.

Celkový zvýšený cholesterol a LDL sa spájajú s nižším rizikom vzniku Parkinsonovej choroby. Štúdia dospela k záveru, že „užívanie statínu sa môže spájať s vyšším rizikom PD [Parkinsonovej choroby], zatiaľ čo celkový vyšší cholesterol sa môže spájať s nižším rizikom”.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy

Pacienti užívajúci statín sú náchylnejší na poruchy pohybového aparátu, jeho zranenia a bolesti. Myalgia, svalová slabosť, svalové kŕče, rabdomyolýza, autoimunitné ochorenia svalov a ochorenia šliach sú bežne hlásené ochorenia pri užívaní statínovej liečby.

Jedným z dôvodov môže byť zasahovanie statínov do bielkovín s obsahom selénu. Selenoproteíny ako glutatión peroxidáza sú nevyhnutné pri prevencii oxidačného poškodenia v svalovom tkanive.

Ako sa uvádza vo Wellness Resources:

„Blokovanie selenoproteínového enzýmu glutatión peroxidáza sa podobá tomu, keď nalejete benzín na oheň zápalov a voľných radikálov, ktoré poškodzujú svalové tkanivo.

Podľa vedcov toto blokovanie selenoproteínov pripomína zlyhanie srdca z dôvodu nedostatku selénu, známe pod názvom Keshanova choroba. Tá bola prvý raz  zaznamenaná v 30. rokoch minulého storočia.”

Podľa štúdie publikovanej v JAMA Internal Medicine:

„…Užívanie statínov sa spája so zvýšenou pravdepodobnosťou diagnózy muskuloskeletálnych ochorení, artropatie a zranení…

Nežiaduce účinky statínovej liečby na muskuloskeletálny systém je možné vysvetliť pomocou viacerých faktorov, vrátane inhibičného účinku na syntézu koenzýmu Q10, selenoproteínovej syntézy a respiračného reťazca mitochondrií.

Okrem toho štúdie in vitro ukázali, že statíny môžu ovplyvniť gény apoptózy; nesprávna regulácia apoptózy je spojená s myopatiou.

Patologické štúdie tiež preukázali, že užívanie statínu sa môže spájať s myopatiou za prítomnosti normálnych hladín kreatínkinázy, a to aj pri absencii symptómov.

U nekrotizujúcej autoimunitnej myopatie spojenej s užívaním statínov sa zistilo, že pretrváva alebo pokračuje aj napriek ukončeniu statínovej liečby.”

Šedý zákal (Katarakta)

Objektívna revízia publikovaných databáz PubMed, EMBASE a databáza prehľadov spoločnosti Cochrane zistili, že na každých 10 000 ľudí užívajúcich statínovú liečbu pripadá 307 pacientov, u ktorých sa vyskytol šedý zákal.

Toto tvrdenie podporila aj samostatná štúdia JAMA, ktorá zistila, že pacienti na statínovej liečbe majú vyššie riziko vzniku šedého zákalu ako tí, čo statíny neužívajú.

Katarakta je zakalenie očnej šošovky a je hlavnou príčinou slabého zraku u starších pacientov.

Ak užívate statínovú liečbu, nezabúdajte užívať aj vitamín K2 a CoQ10

Ak sa rozhodnete podstúpiť statínovú liečbu, je dôležité doplniť si aj vitamín K2. Vyberte si formu MK-7; je to extrakt z japonského fermentovaného sójového produktu s názvom natto.

Profesor Cees Vermeer, jeden z najvýznamnejších vedcov na svete, ktorí sa zaoberajú vitamínom K2, odporúča dennú dávku pre dospelého vo výške 45 až 185 mikrogramov.

Ak užívate aj antikoagulanty, buďte opatrní s vyššími dávkami. Ak ste však celkovo zdraví a tieto lieky neužívate, odporúča sa dávka 150 μg denne.

Určite si doplňte aj CoQ10 alebo ubiquinol (jeho redukovanú formu). Jedna štúdia hodnotila prospešnosť užívania CoQ10 a doplnkov selénu u pacientov s myopatiou súvisiacou s užívaním statínovej liečby.

Liečebná skupina pociťovala v porovnaní s placebom kontrolovanou skupinou podstatne menšiu bolesť, menšiu svalovú slabosť, kŕče a menej únavy.

Ako si ochrániť srdce

Rozmýšľate, akým iným spôsobom okrem liekov by ste mohli posilniť svoje srdce? Ponúkame vám zopár odporúčaní:

Stop Candida

 • Obmedzte až úplne vypustite obilniny a cukor z vašej stravy. Najpodstatnejšie je eliminovať obilniny s vyšším obsahom gluténu a z cukrov najmä fruktózu.
 • Snažte sa konzumovať veľa surovej stravy.
 • Užívajte dostatok kvalitných živočíšnych omega-3 tukov, ako napríklad krilový olej. Výskum naznačuje, že už 500 mg krilového oleja denne dokáže zlepšiť váš celkový cholesterol a triglyceridy a pravdepodobne aj zvýšiť HDL cholesterol.
 • Nahraďte škodlivé zeleninové oleje a syntetické trans-tuky zdravými tukmi ako olivový olej, maslo a kokosový olej (nezabúdajte, že olivový olej treba používať len v studenej kuchyni; na varenie a pečenie používajte kokosový olej).
 • Zahrňte do vašej dennej stravy aj fermentované potraviny. Pomôžu vám nielen optimalizovať črevnú mikroflóru, a tak posilniť celkovú imunitu, ale postarajú sa aj o prospešné baktérie vo vašich ústach. Priveľa zlých baktérií v ústach je tiež silný indikátor zvýšeného rizika srdcových ochorení.
 • Optimalizujte si hladinu vitamínu D, a to najmä správnym vystavovaním sa slnečným lúčom. To pomôže vášmu telu vytvoriť si aj vitamín D sulfát – ďalší faktor, ktorý môže zohrávať kľúčovú úlohu v prevencii vytvárania aterosklerotického plaku v tepnách.
 • Pravidelne cvičte. Určite do svojho plánu začleňte aj vysoko intenzívny intervalový tréning, ktorý pomáha optimalizovať produkciu ľudského rastového hormónu.
 • Prestaňte fajčiť a piť alkohol v nadmernom množstve.
 • Doprajte si kvalitný posilňujúci spánok.
 • Cvičte techniky na ovládanie stresu.

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Dobry den. Co je to „krilovy“ olej? Predem diky za vysvetleni.

  • Krilový olej je extrakt z pancierovky antarktickej, ktorá spolutvorcom morského planktónu. Tento olej obsahuje zdraviu prospešné omega 3, antioxidanty a fosfolipidy.

 2. Statíny sú zdravotným problémom najmä pri dlhodobom užívaní (čo je v alopatickej medicíne štandard). Otázne je, čo je horšie: mať vysokú hladinu LDL cholesterolu, ( t.j. statíny neužívať vôbec, hoci vám ich kardiológ predpísal) alebo ich užívať a riskovať nežiadúce vedľajšie účinky. Myslím si, že pre človeka s vysokým cholesterolom je lepšie ich užívať a dopĺňať ubiquinolom, lebo v staršom veku už telo nedokáže koenzým Q10 (ubiquinon) dostatočne transformovať na ubiquinol. Problémom pre mnohých je však jeho vysoká cena.

 3. terezkaterka

  Niet záchrany pre ľudí tohto sveta. Naschváľ nás trovia s chémiou v potravinách a nápojoch. Naschváľ nás likvidujú liekmi, z ktorých nám mnohé viac škodia, než liečia.

 4. Cholesterol sa tvorí z dôvodu zápalu v cievach. Má pomôcť „zalepiť“ cievy poškodené zápalom, aby nepraskli, čo by malo fatálne dôsledky. Na druhej strane však neustálym lepením ciev dochádza k ich zužovaniu. Dôležité je odstrániť zápal z ciev a tela, t.j. užívať protizápalové lieky, najmä kvalitný c-vitamín a magnézium, piť veľa čistej vody, pohyb na čerstvom vzduchu, zhlboka dýchať, pozitívne myslieť, a zdravo jesť – v rámci možností… Veľa zdravia všetkým!

 5. Tibor Komáromy

  V článku „Ako Vás lieky na cholesterol môžu dostať do hrobu: 5 dôvodov, prečo sa im vyhnúť“ – nie je meno autora (pozn. – autor redakcia ) . Aby som vedel tvrdenia citované v tomto článku niekde oficiálne predložiť potrebujem presné citácie článkov z ktorých to bolo použité, napr. „Metaanalýza 13 klinických skúšaní so statínom z roku 2010, ktorá pozostávala z 91140 účastníkov, zistila, že statínová liečba sa spája s 9% zvýšeným rizikom vzniku cukrovky.“ – aká metaanalýza ? aký autor vydal ? v akom časopise ? na ktorých stranách ?, alebo – „V štúdii z roku 2009 bolo užívanie statínu spojené so zvýšením plazmatickej hladiny glukózy nalačno u pacientov bez diabetu i s diabetom ……Štúdia obsahovala informácie o viac ako 345 400 pacientov po dobu 2 rokov. “ a znovu názov štúdie, kto ju napísal, kde bola publikovaná ??? a dané tvrdenie na ktorých stranách ??? Inak informácie z tohto článku nemôžu byť relevantne použité. viete mi k tomu dať predmetné citácie ??? Ďakujem. S pozdravom TK

Pridajte komentár

*