Zmenili definície pandémie, vakcín a kolektívnej imunity, aby mohli rozpútať teror


Print Friendly, PDF & Email

Zmenili definície pandémie, vakcín a kolektívnej imunity, aby mohli rozpútať teror

(Joseph Mercola, Zdroj: Mercola.com) – Mali ste niekedy minulý rok pocit, že žijete v nejakej zmenenej verzii reality, kde veci, o ktorých ste kedysi vedeli, že sú pravdou, ňou už nie sú?

Nie je to len vašou predstavivosťou. V posledných rokoch a mesiacoch sa zmenili dlho zaužívané definície všetkých troch slov, s nesmiernymi dopadmi na politiku verejného zdravotníctva uprostred ochorenia COVID-19.

Ešte väčším dopadom pre spoločnosť je, že uverejňovaním týchto klamných informácií sa pokúšajú zmeniť vaše vnímanie toho, čo je a čo nie je pravdivé a pritom prekrúcať vedu.

WHO zmenila definíciu pandémie

Čo presne pandémia je?

Pôvodná definícia pandémie podľa WHO z 1. mája 2009 konkrétne uvádzala simultánne epidémie v celosvetovom meradle „s enormnými počtami úmrtí a ochorení“:

„K chrípkovej pandémii dochádza vtedy, keď sa objaví nový chrípkový vírus, proti ktorému nemá ľudská populácia žiadnu imunitu, čo vedie k niekoľkým simultánne prebiehajúcim epidémiám v celosvetovom meradle, s enormnými počtami úmrtí a ochorení.“

Táto definícia bola zmenená len mesiac pred vypuknutím pandémie prasacej chrípky v roku 2009, čím boli odstránené kritériá závažnosti a vysokej smrtnosti a ponechaná definícia pandémie ako „celosvetovej epidémie nejakého ochorenia“.

Tento posun v definícii umožnil WHO vyhlásiť prasaciu chrípku za pandémiu už po tom, ako na infekciu zomrelo celosvetovo len 144 ľudí a preto sa ochorenie COVID-19 stále vyhlasuje za pandémiu, hoci množstvo dát naznačuje, že smrtnosť ochorenia COVID-19 je zhruba na úrovni sezónnej chrípky.

Zmenená definícia vakcíny

Zmieňovaním sa o vakcínach proti ochoreniu COVID-19 ako o „vakcínach“ a nie o génových terapiách porušuje vláda USA paragraf 41 svojho Zákona č. 15, ktorý reguluje zavádzajúce praktiky v medicínskych tvrdeniach. Podľa tohto zákona je nezákonné tvrdiť:

 „… že nejaký produkt alebo služba dokážu predchádzať, liečiť alebo vyliečiť ľudské ochorenie, ak na to nemáte primeraný a spoľahlivý vedecký dôkaz, vrátane, ak sú potrebné, dobre kontrolovaných klinických štúdií na ľuďoch, dokazujúcich pravdivosť tvrdení v čase, kedy boli vykonané.“

Ba čo viac, nemôžete mať „vakcínu“, ktorá definíciu vakcíny nespĺňa. Až donedávna definoval Merriam-Websterov slovník vakcínu ako:

„Prípravok z mŕtvych mikroorganizmov, oslabených živých organizmov alebo živých, plne virulentných organizmov, ktorý sa podáva na vytvorenie alebo umelé zvýšenie imunity voči konkrétnemu ochoreniu“.

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 nie sú obvyklé vakcíny, vyrobené zo živých alebo oslabených vírusov. Sú to v skutočnosti génové terapie. Vakcíny spoločností Pfizer a Moderna sú vyrábané s lipidovými nanočasticami, obsahujúcimi polyetylénglykol (PEG) a mediátorovú RNA (mRNA).

mRNA sú útržky genetického kódu, nesúce bunkám pokyny vytvárať proteíny.

Definícia genetiky je „vzťahujúca sa ku génom“ a gény obsahujú inštruktážny kód, ktorý telu hovorí, aké proteíny má vyrábať. Terapia je medicínska liečba ochorenia, preto sú vakcíny mRNA celkom jasne génovou terapiou.

Ako uviedol David Martin, PhD., v podaní pre americkú Komisiu pre burzy a cenné papiere (SEC), spoločnosť Moderna špecifikuje a zdôrazňuje, že FDA považuje jej technológiu za „technológiu génovej terapie“, pôvodne zamýšľanú na liečbu rakoviny. To, že ide o génovú terapiu, potvrdzuje aj mechanizmus jej činnosti.

Génové terapie mRNA, v súčasnosti zavádzajúco označované za „vakcíny“, menia vaše bunky na bioreaktory, chrliace vírusové proteíny pre vyvolanie imunitnej reakcie. A nie je tam žiadny vypínač!

Keďže „vakcíny“ proti ochoreniu COVID-19 predošlej definícii vakcíny nevyhovujú, bola nedávno, bez toho, aby to niekomu prekážalo, zmenená definícia vakcíny v Merriam-Websterovom slovníku tak, aby obsahovala opis experimentálnych génových terapií na ochorenie COVID-19:

 „Prípravok, ktorý je podávaný (injekčne) na vyvolanie imunitnej reakcie tela proti konkrétnemu infekčnému ochoreniu:

 1. antigénový prípravok z obvyklým spôsobom deaktivovaného či oslabeného (pozri oslabeného, význam číslo 2) patogénneho pôvodcu (napríklad baktérie alebo vírusu), alebo jednej z jeho zložiek či produktov (ako sú proteín alebo toxín)
 2. prípravok z genetického materiálu (napríklad vlákna syntetizovanej mRNA), ktorý využívajú bunky tela na vytváranie antigénovej látky (napríklad fragmentu hrotového proteínu vírusu)“

Prečo nechcú, aby sa vakcíny proti ochoreniu COVID-19 nazývali génovou terapiou

Podania spoločnosti Moderna pre Komisiu pre burzy a cenné papiere (SEC), ktoré boli podľa Martinových tvrdení dôkladne posúdené, špecifikujú a zdôrazňujú, že jej technológia je „technológiou génovej terapie“.

Pôvodne bola navrhnutá na liečbu rakoviny, preto ide, konkrétnejšie, o technológiu chemoterapeutickej génovej terapie.

Ako uviedol Martin, kto by sa hlásil, že chce dostať profylaktickú chemoterapeutickú génovú terapiu na rakovinu, ktorú nemáte a ktorá vám možno nikdy nebude hroziť? S veľkou pravdepodobnosťou by takú ponuku využil len málokto. A je na to dobrý dôvod.

Štáty a zamestnávatelia by neboli schopní prikázať jednotlivcom prijať chemoterapeutickú génovú terapiu na rakovinu, ktorú nemajú, lebo by to jednoducho nedovoľoval zákon.

Napriek tomu ale navrhujú, aby k prijatiu génovej terapie na ochorenie COVID-19 bolo donútené celé ľudstvo. Keby ju naozaj nazývali tým, čím je, konkrétne „chemoterapeutickou génovou terapiou“, tak by ju väčšina ľudí – a múdro – prijať odmietla.

To je možno jeden z dôvodov ich nepravdivého zaradenia ako vakcín. Môžu však na to byť aj iné dôvody.

Martin sa uchyľuje k domnienke, pretože nemáme žiadny dôkaz o ich zámeroch, no uvažuje, že dôvodom, prečo túto experimentálnu technológiu génovej terapie nazývajú „vakcínou“, je to, že sa takto dokážu vyhnúť právnej zodpovednosti za poškodenia.

Keď sa štáty nachádzajú v núdzovom stave, vtedy sú veci ako PCR testy a „vakcíny“ proti ochoreniu COVID-19 povolené na základe povolenia na núdzové použitie.

A keď platí povolenie na núdzové použitie, nie sú výrobcovia týchto experimentálnych génových terapií finančne zodpovední za žiadne poškodenie, ku ktorému následkom ich použitia dôjde. Teda, za predpokladu, že ide o „vakcíny“.

Zbohom vysoký krvný tlak

Ak tieto injekcie vakcínami NIE SÚ, potom ochranný štít pred právnou zodpovednosťou padá, pretože pre medicínske núdzové protiopatrenie, ktoré je génovou terapiou, žiadna ochrana pred právnou zodpovednosťou nejestvuje.

WHO zmenila definíciu kolektívnej imunity

V júni 2020 bola definícia kolektívnej imunity podľa WHO uverejnená na jednej z jej stránok s otázkami a odpoveďami k ochoreniu COVID-19 a bola v súlade so široko akceptovaným konceptom, ktorý bol desaťročia štandardom pre infekčné ochorenia.

Takto sa definovala pôvodne:

„Kolektívna imunita je nepriamy dôsledok infekčného ochorenia, ku ktorému dochádza vtedy, keď je populácia imúnna buď prostredníctvom vakcinácie alebo imunity vytvorenej počas predošlej infekcie.“

Malo by sa poznamenať, že „imunita vytvorená počas predošlej infekcie“ je spôsob, ktorý funguje odvtedy, čo je tu ľudstvo.

Váš imunitný systém nie je stavaný na prijímanie vakcín. Je stavaný na to, aby fungoval v reakcii na vystavenie nejakému infekčnému agensu. Toto už, podľa WHO, očividne neplatí.

Toto je ich aktualizovaná definícia z októbra 2020, ktorá je teraz „konceptom používaným pre vakcináciu“:

„Kolektívna imunita, známa aj ako ´populačná imunita´, je koncept, ktorý sa používa pri vakcinácii a podľa ktorého môže byť populácia chránená pred určitým vírusom, ak sa dosiahne nejaký prah zaočkovanosti. Kolektívna imunita je dosahovaná ochranou ľudí pred vírusom, nie tým, že sú mu vystavení.“

Vakcíny trénujú naše imunitné systémy k vytváraniu proteínov bojujúcich s ochorením, známych ako ´protilátky´, práve tak, ako by sa dialo, keby sme boli vystavení nejakému ochoreniu, ale – čo je veľmi dôležité – vakcíny fungujú bez toho, aby sme z nich ochoreli.

Zaočkovaní ľudia sú chránení pred ochorením na dané ochorenie a jeho ďalším odovzdávaním, prerušujúc všetky reťazce prenosu.“

Výskumná analytička Heather Taylorová uverejnila na Twitteri snímku obrazovky s dvoma, jasne zmenenými, definíciami – jednou z 9. júna 2020 a druhou z 13. novembra 2020 –, aby naznačila, že kolektívna imunita sa v priebehu niekoľkých mesiacov náhle stala konceptom, ktorý sa vzťahuje len na vakcináciu.

„Toto ma stále ohromuje,“ napísala. Ide vlastne o nehoráznu deformáciu vedy.

V roku 2020 na pacientskej stránke časopisu Journal of American Medical Association (JAMA) o kolektívnej imunite Dr. Angel Desai, zástupca šéfredaktora JAMA Network Opena Maimuna Majumderová, PhD., z Bostonskej detskej nemocnice Harvardovej lekárskej fakulty jasne vysvetľujú, že kolektívna imunita sa dá dosiahnuť prirodzenou infekciou a zotavením, ako to bolo vždy:

 „Kolektívna imunita sa dá dosiahnuť buď prostredníctvom infekcie a uzdravenia, alebo vakcináciou… Pre dosiahnutie kolektívnej imunity je potrebné, aby bolo ochorením nakazené dostatočné množstvo ľudí a aby sa z neho zotavilo, pričom si vyvinú protilátky proti budúcej infekcii.“

Rady WHO sa často menia

Možno si spomínate, že v prvých dňoch pandémie sa tvárové rúška neodporúčali bežnej verejnosti (hlavne v USA a Veľkej Británii).

Vo februári 2020 sa vo videu objavila Christine Francisová, poradkyňa ústredia WHO pre prevenciu a zvládanie infekcií, držiaca v ruke jednorazové tvárové rúško a povedala:

“Lekárske rúška, ako je toto, nemôže chrániť pred novým koronavírusom, keď sa používa samotné… Používanie rúšok odporúča WHO len v presne stanovených prípadoch.“

Medzi tieto presne stanovené prípady patrí, že máte kašeľ, horúčku, alebo dýchacie ťažkosti.

Povedané inak, keď ste aktívne chorí a prejavujete symptómy. „Ak tieto symptómy nemáte, rúška nosiť nemusíte, pretože neexistuje žiadny dôkaz, že chránia ľudí, ktorí chorí nie sú,“ pokračovala.

V marci 2020 hlavný lekár zdravotníckej služby USA verejne súhlasil, keď twítol odkaz: „Ľudia, vážne – PRESTAŇTE KUPOVAŤ RÚŠKA!“ a pokračoval tým, že nie sú účinné ako prevencia bežnej populácie pred nakazením sa koronavírusom.

Ešte 31. marca 2020 WHO stále radila nepoužívať tvárové rúška ľuďom bez symptómov, uvádzajúc, že „nie je žiadny dôkaz“ o tom, že také používanie rúšok bráni prenosu ochorenia COVID-19.

Dňa 6. júna 2020 sa už rétorika zmenila. Uvádzajúc „vyvíjajúce sa dôkazy“ WHO svoje odporúčania zmenila, keď generálny riaditeľ WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) Tedros Adhanom Ghebreyesus radil vládam nabádať bežnú verejnosť k noseniu rúšok tam, kde je rozsiahly prenos a náročné dodržiavať sociálny odstup.

K ďalšiemu príkladu toho, ako WHO podľa potreby mení predošlé pravdy tak, aby zapadali do jej agendy, došlo v júni 2020.

Počas tlačového brífingu sa veľmi jasne vyjadrila Maria Van Kerkhoveová, technická vedúca WHO pre pandémiu COVID-19, že ľudia, ktorí majú COVID-19 bez akýchkoľvek príznakov, len „zriedka“ prenesú ochorenie na iných. V dramatickom obrate o 180 stupňov potom WHO už na druhý deň vyhlásenie stiahla.

Dňa 9. júna 2020 Dr. Mike Ryan, výkonný riaditeľ WHO pre program núdzových situácií, od Van Kekhoveovej vyhlásenia rýchlo ustúpil, vyjadriac sa, že poznámky boli „zle interpretované, alebo sme na vysvetlenie toho možno nepoužili tie najelegantnejšie slová“.

Rozsiahle asymptomatické šírenie je jediný dôvod, prečo by dávali zmysel lockdowny a používanie rúšok zdravými ľuďmi.

Predstavitelia zdravotníctva tak celé mesiace udržiavali mýtus o asymptomatickom šírení, aby eskalovali strach. Medzná štúdia na 9 899 828 obyvateľoch čínskeho Wu-chanu, publikovaná v multidisciplinárnom časopise Nature Communications, však nezistila ani jeden prípad asymptomatického prenosu COVID-19.

Život v na hlavu postavenom svete

V posledných rokoch, a v niektorých prípadoch v posledných mesiacoch, boli drasticky zmenené dlho udržiavané definície pandémií, vakcín a kolektívnej imunity tak, aby sa hodili do nového naratívu, šíreného predstaviteľmi verejného zdravotníctva a mainstreamovými médiami.

V mnohých ohľadoch žijeme práve teraz, podľa Jeffreyho Tuckera, edičného riaditeľa Amerického inštitútu pre ekonomický výskum (AIER), v nejasnej situácii, akoby v hmle – v hmle covidovej vojny.

Počas takej hmly „je často nejasné, kto a prečo robí rozhodnutia a aké sú vzťahy medzi stratégiami a cieľmi. Keď jasnosť a racionálnosť nahradia frustrácia a dezorientácia, môžu sa stať ťažko pochopiteľnými ešte aj logické dôvody“.

Prvým krokom, ako z tejto vojny vyjsť nezranený, je vidieť cez hmlu.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Autor: Joseph Mercola, Zdroj: Mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Mňam by zaujímalo, kto im tú zmenu odsúhlasí pred schválením?

 2. Dušan Frantál

  Oni nepotřebují souhlas, oni sami odsouhlasí, jak bude příští svět (dle nich)vypadat!

 3. https://www.naturalnews.com/2021-04-08-fauci-funded-gain-function-research-wuhan-covid19.html
  Fauci secretly funded gain of function research at Wuhan lab that produced Covid-19
  Voľný preklad:
  Fauci tajne financoval výskumu vo Wuhan laboratóriu, ktorá vyprodukovala Covid-19

 4. https://childrenshealthdefense.org/defender/johnson-johnson-covid-vaccine-reactions-hospitalized/?itm_term=home
  Johnson & Johnson Vaccine Site Shut Down After 11 People Suffer Reactions, 2 Hospitalized
  Vakcinačné stanovisko firmy Johnson and Johnson zatvorili potom čo 11 ľudí utrpelo reakcie, dvaja boli hospitalizovaní

 5. Ďakujeme za preloženie ďalšieho článku od Dr. Mercolu. Bohužiaľ na Dr. Mercolu v Amerike sú veľké útoky.
  Teraz som prebehla článkom (čo som hore uviedla o vakcíne Johnson a Johnson) je to úplny horor o vakcínach proti Covidu-19. Kto vie angl. nech to prečíta (ale nie teraz pred spaním).

  • Nemohla by ste mi ten článok preložiť a poslať. Som dôchodkyňa odchovaná na ruštine.

   • Bejbina /he…/ – klik na stránku pravou sranou myši a vybrať ponuku „Translate page with Google Translate“ – otvrí sa modrá pokuka „Prekladám…“ – kliknúť na ňu ľavou stranou myši a počkať. Potom sa v texte automaticky prekladajú aj hypertextové linky. Stránka sa ako preložená nedá uložiť ako HTML, pretože nekopíruje originál URL adresu. Teda – text si treba označiť, vybrať Ctrl + C, otvoriť si nový dokument vo Worde – a tam to vložiť Ctrl + V. Ak to chceš niekomu poslať mailom v prílohe ako preložený článok – ulož to do formátu PDF.

 6. https://www.naturalnews.com/2021-04-08-covid-third-wave-mass-death-among-vaccinated.html
  Covid’s “third wave” will see mass death among the VACCINATED
  Covidova „tretia vlna“ uvidí masové úmrtia medzi ZAOČKOVANÝMI

 7. https://www.naturalnews.com/2021-04-08-woman-tests-positive-after-vaccination.html
  Long Island woman tests positive for COVID-19 after second vaccine dose
  Žena z Long Islandu je testovaná pozitívne na COVID-19 po prijatí druhej dávky vakcíny

 8. https://www.naturalnews.com/2021-04-08-australian-woman-dies-hours-after-coronavirus-jab.html
  Australian woman, 82, dies three hours after receiving first dose of Pfizer’s coronavirus vaccine
  Žena z Austrálie, 82 ročná umiera tri hodiny po prijatí prvej dávky Pfizer corona vírusovej vakcíny

 9. V aprílom časopise Zem a vek sú dobré články na túto tému.

 10. Toto sa oplatí prečítať:
  https://www.hlavnespravy.sk/rakusky-politik-hauser-fpo-riaditelka-ema-stravila-cely-svoj-pracovny-zivot-lobovanim-za-farmaceuticky-priemysel/2496360
  Rakúsky politik Hauser (FPÖ): Riaditeľka EMA strávila celý svoj pracovný život lobovaním za farmaceutický priemysel

 11. https://otevrisvoumysl.cz/dekodovani-davosu-globalni-konecna-faze-dokument/
  Dekódování Davosu – globální konečná fáze [DOKUMENT]

  Ve zkratce…
  Davos třída globálních technokratických elit má v plánu provést Velký reset a přebudovat celou společnost – co se ale skutečně skrývá za jejich plány a kam to vše směřuje?

 12. https://tadesco.org/byvaly-viceprezident-spolecnosti-pfizer-odhaluje-planovanou-depopulaci-pomoci-ockovaci-agendy/
  Bývalý viceprezident společnosti PFIZER odhaluje plánovanou depopulaci pomocí očkovací agendy!

 13. https://tadesco.org/morgellony-a-corona-morgellony-v-op-ruskach-ffp2-ruskach-a-pcr-testoch/
  Morgellony a corona: Morgellony v OP rúškach, FFP2 rúškach a PCR testoch?

  • Písala som hneď na začiatku príkazu, že ich treba žehliť, lebo niekomu sakra vadilo že tie látkové sa dajú žehličkou dezinfikovať!!

 14. http://www.zvedavec.org/vezkratce/17683/
  Colorado: Vakcinační síť Covid vakcín Johnson & Johnson byla uzavřena kvůli nežádoucím účinkům

 15. http://www.zvedavec.org/vezkratce/17678/
  Michigan: Úředníci vyšetřují 242 plně vakcinovaných lidí, kteří onemocněli Covidem-19 – tři zemřeli

 16. https://www.casopis-sifra.cz/sifrovany-svet-co-stoji-za-humbukem-kolem-ockovani/
  Šifrovaný svět: Co stojí za humbukem kolem očkování?

 17. https://www.infowars.com/posts/new-discoveries-revealed-in-spars-2025-2028-depopulation-document/
  New Discoveries Revealed in SPARS 2025-2028 Depopulation Document
  Nové objavenia odhalené v SPARS 2025-2028 depopulačnom dokumente

 18. Je až neuveriteľné, ako pár ľudí na čele s Billom Gatesom,vedia zmanipulovať celý svet!!! Menia si prekrúcajú zákony a všetky rokmi dané smernice! Je zaujímavé, že nikto sa proti tomu nepostaví, až na pár jedincov! Svet speje k diktatúre!!!

Pridajte komentár

*