Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Zástupca Moderny pripúšťa, že všetci sú súčasťou obrovského experimentu


Print Friendly, PDF & Email

Zástupca Moderny pripúšťa, že všetci sú súčasťou obrovského experimentu

(Dr. Joseph Mercola, mercola.com) –  Vo videu, odvysielanom 22. júna 2021 (nájdete ho tu), prehráva nezávislý reportér Stew Peters audionahrávku vyhotovenú mladou ženou, u ktorej sa po podaní injekcie Moderna náhle vyvinul Guillain-Barrého syndróm.

Jej neurológ je presvedčený, že jej stav je priamym dôsledkom očkovania na covid.

Zatiaľ čo neurológ podal správu o nežiaducej udalosti do amerického Systému nahlasovania nepriaznivých udalostí po očkovaní (VAERS), mladá žena sa to rozhodla nahlásiť aj Moderne.

Zástupca Moderny sa poškodením nezdá byť ani trochu prekvapený a akoby priznával, že podobné správy dostal už veľakrát predtým.

Každý, kto dostane injekciu, je súčasťou testu bezpečnosti

Počas telefonátu jej zástupca Moderny číta nasledovné dementi:

„Vakcína spoločnosti Moderna na ochorenie COVID-19 nebola schválená ani licencovaná Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). FDA jej však udelil oprávnenie na núdzové použitie, v zmysle oprávnenia na núdzové použitie na prevenciu koronoavírusového ochorenia 2019, pre použitie u jednotlivcov vo veku 18 a viac rokov.

Na prevenciu COVID-19 neexistuje žiadna vakcína, schválená FDA. Povolenie na núdzové použitie (EUA) pre vakcínu na COVID-19 od spoločnosti Moderna platí v podstate len po dobu trvania vyhlásenia EUA pre COVID-19, oprávňujúc na núdzové použitie produktu, pokiaľ to vyhlásenie nie je časovo ohraničené alebo to povolenie predtým neskončí.“

Predstaviteľ tiež poukazuje na to, že všetky fázy klinického testovania stále pokračujú a že dlhodobý ochranný účinok proti COVID-19 je neznámy.

Keď sa pacientka pýta, či je každý, kto dostane očkovanie na covid – napriek tomu, že sa za účastníka testovania výslovne neprihlásil – v skutočnosti účastníkom klinického testovania, predstaviteľ spoločnosti so smiechom odpovedá: „do veľkej miery áno“.

Takže, v kocke, zatiaľ čo vám výrobcovia vakcín, zdravotné úrady, mainstreamové médiá, platformy sociálnych sietí ako Facebook a verejné reklamy hovoria, že vakcína prešla dôkladným testovaním, že bola „schválená“ a je bezpečná a účinná, žiadne z tých tvrdení nie je pravdivé.

Tie vakcíny dostali iba povolenie na núdzové použitie, čo je úplne iné, než riadny súhlas a udelenie licencie od FDA.

Nevedia, aká je vakcína účinná, ani ako dlho trvajú účinky a nevedia, či je bezpečná, pretože nebolo ukončené testovanie. V skutočnosti, či si to ľudia uvedomujú, alebo nie, veľkou súčasťou tých testov je aj verejná očkovacia kampaň.

Do medicínskych experimentov sú nútené aj deti

Týmto sa nútenie k očkovaniu detí a dospievajúcich stáva ešte znepokojujúcejšie. Výrobcovia vakcín dostali EUA pre dvanásťročné deti a rodičom teraz hovoria, že sa ich deti „musia“ zúčastniť na tom, čo je medicínskym experimentom.

Ľuďom hovoria, že zúčastniť sa na medicínskom experimente je ich spoločenská „povinnosť“ či „zodpovednosť“. Hovoria im, že sa ho musia zúčastniť, inak prídu o prácu alebo o vyhliadky na vzdelanie.

To, čo sa tu deje, sa v ničom nelíši od toho, ako keby vám povedali, že ak si chcete udržať prácu alebo chodiť do školy, musíte sa zúčastniť testovania nového lieku proti rakovine. Je to úplne absurdné, neetické a nezákonné.

Keď ľudia očkovanie dostanú, nie sú informovaní o tom, že sa zúčastňujú medicínskeho experimentu a nepožaduje sa od nich podpísanie formulára informovaného súhlasu (keďže na základe pravidiel EUA sa práve od tejto konkrétnej požiadavky upúšťa).

A aj keď sa na základe EUA od formulárov súhlasu upúšťa, neplatí to pre poskytovanie pravdivých informácií o možných vedľajších účinkoch.

Je naozaj dôležité uvedomiť si, že vynucovanie účasti ľudí na medicínskych experimentoch porušuje dlho zavedené etické pravidlá výskumu. Ak chcete robiť nejakú lekársku štúdiu a rozhodli ste sa nalákať účastníkov poskytnutím zmrzliny či PlayStation zadarmo, etický výbor váš projekt zastaví.

Tu je problémom to, že testy vakcíny na COVID-19 nemajú žiadne dohliadacie výbory.

Neexistuje žiadna Rada pre monitorovanie dát bezpečnosti, žiadny Výbor pre klinické udalosti a žiadny Výbor pre klinickú etiku. A to aj napriek skutočnosti, že taký dohľad je bežnou praxou v každom výskume, týkajúcom sa ľudí.

Ak ale také výbory existujú, neboli oznámené a nie sú publikované žiadne štandardné hlásenia.

Aktualizácia ohľadom myokarditíty (zápalu srdca)

Peters sa tiež zameriava na čoraz bežnejší vedľajší účinok, konkrétne na myokarditídu, t.j. srdcový zápal.

Výskum na zvieratách, realizovaný výskumníkmi z Masonic Medical Reasearch Institutev spolupráci s Bostonskou detskou nemocnicou, bol uverejnený na preprintovom serveri bioRxiv 20. júna 2021.

Subjednotka hrotového proteínu SARS-CoV-2 priamo poškodzuje srdce a spôsobuje myokarditídu tým, že v srdcových bunkách vyvoláva prehnanú imunitnú reakciu – cytokínovú búrku.

Štúdia „Selektívna expresia subjednotky S1 hrotového proteínu SARS-CoV-2 v kardiomyocytoch vyvoláva u myší srdcovú hypertrofiu“ zistila, že „endoteliálnu funkciu priamo narúša“ samotný hrotový proteín (bez zvyšnej časti vírusu).

Ukazuje sa, že subjednotka S1 hrotového proteínu SARS-CoV-2 aktivuje NF-kB proteín, ktorý reguluje nielen prepis DNA, ale aj prežitie bunky, tvorbu cytokínu a sekundárny zápal.

Proces tohto ochorenia sa netýka receptoru ACE2, ale skôr toll-like receptoru 4 (TLR4), ktorý je zodpovedný za odhaľovanie patogénov a spustenie vlastných imunitných reakcií. Keď to zhrnieme, tak výskum dokázal, že subjednotka hrotového proteínu „spôsobovala srdcovú dysfunkciu, vyvolávala hypertrofné premodelovanie a spúšťala srdcový zápal“.

Stručne povedané, subjednotka hrotového proteínu spúšťaním prehnanej imunitnej reakcie – cytokínovej búrky – v srdcových bunkách priamo poškodzuje srdce a spôsobuje myokarditídu.

Čo je dôležité, hypertrofné premodelovanie znamená, že ide o trvalé pretvorenie a poškodenie srdca, čo vyvracia tvrdenia, že stovky prípadov myokarditídy hlásených do systému VAERS nie sú dôvodom na veľké obavy a že ich srdcia sa nakoniec uzdravia.

Som presvedčený, že tieto predpoklady sa ukážu ako mylné a že mnohí z nich môžu skončiť s trvale poškodenými srdcami.

„Vedeli, čo robia“

Ako v programe Stewa Petersa uviedla Jane Rubyová, PhD., tento výskum mal byť vykonaný skôr, ak boli tieto vakcíny použité vo verejnej sfére.

Namiesto vykonávania dôkladných testov na laboratórnych zvieratách využívajú výrobcovia ako pokusné morčatá verejnosť, v jednom z najväčších experimentov v dejinách ľudstva. Dosahujú k tomu zisky v desiatkach miliárd dolárov, pričom sa tešia absolútnej imunite pred akýmkoľvek poškodením, ktoré ich experimentálne vakcíny spôsobujú.

Lživým označením týchto nástrojov génovej modifikácie za vakcíny (keďže génová terapia sa neposudzuje ako pandemická liečba, ktorej možno zaručiť imunitu pred trestnou zodpovednosťou) dostali pod zámienkou núdzového stavu verejného zdravia zelenú na vykonávanie experimentov na ľuďoch bez odškodňovania, informovaného súhlasu či právnej zodpovednosti.

Nebyť tejto nečestnej dezinterpretácie, v žiadnej rozumnej spoločnosti neexistuje žiadny spôsob, ako by mohli byť tieto génové terapie (lepší výraz je modifikácie, pretože terapie zvyčajne liečia) povolené na testovanie toľkých ľudských subjektov, vrátane tehotných žien a detí.

Najznepokojujúcejšia je však táto časť:

Zdá sa, že tieto vakcíny na covid mohli byť k spôsobeniu tohto druhu poškodenia buniek navrhnuté zámerne. Prečo? Pretože výskumníci zároveň testovali subjednotku prírodného hrotového proteínu ďalšieho koronavírusu, zvaného NL63.

Tento vírus bol vybratý preto, lebo, podobne ako SARS-CoV-2, používa na vstup do ľudskej bunky receptor ACE2. Hrotový proteín NL63 však tento druh poškdenia srdca nevyvolával.

„Vedeli, čo robia, keď konštruovali túto mRNA na vytváranie tohto konkrétneho hrotového proteínu,“ hovorí Rubyová

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Ozýva sa obeť očkovania vakcínou Pfizer

Vo uvedenom videu sa Peters zhovára so Stevie Thrasherovou, predtým zdravou 29-ročnou ženou zo štátu Washington, ktorá dostala svoju prvú dávku vakcíny Pfizer 27. apríla 2021.

Odvtedy bola deväťkrát hospitalizovaná a jej lekár potvrdil, že jej poškodenia sú priamym dôsledkom mRNA injekcie Pfizer. Neurológ jej odporúčil, aby si už druhú dávku pichnúť nedala.

Jedným z jej prvých symptómov bolo silné menštruačné krvácanie. Potom začala pociťovať silné bolesti tela, svalovú slabosť a zlyhávanie svalstva, únavu, závrat a dezorientáciu. Od zaočkovania bola deväťkrát v nemocnici, absolvovala tri neurologické posudky a poslali ju na vyšetrenie k reumatológom a imunológom.

Pozoruhodné je, že napriek závažnosti jej symptómov sa všetky testy, vrátane zobrazovania a krvného obrazu, zdali byť normálne, s výnimkou krvného testu ANA (testu, ktorý detekuje antinukleárne protilátky, ktoré môžu napádať vaše vlastné tkanivá), čo naznačuje, že by mohla mať nejaký autoimuntný stav, hoci je nejasné, ktorý.

Jej lekári zatiaľ neboli schopní vysvetliť, prečo sú výsledky všetkých jej testov normálne, keď jasne zažíva symptómy ochorenia a jediné, čo jej zatiaľ diagnostikovali, je „nežiaduca reakcia na covidovú vakcínu Pfizer s myalgiou“.

Ako môžete vidieť vyššie vo videu, mala náhodné triašky, ktoré podľa nej prichádzajú a končia podľa okolností. Spúšťať ich môžu slnečné svetlo, teplo, nadmorská výška, stres a fyzická aktivita.

Hoci Thrasherovú varovali pred možnosťou krvných zrazenín a anafylaktickými reakciami, neinformovali ju, že môžu nastať neurologické a autoimunitné vedľajšie účinky.

„Keby som o tejto možnosti vedela, bola by som sa zvrtla a ušla,“ hovorí Petersovi.

Neočkovaní lživo obviňovaní z toho, že sú „továrňami na varianty vírusu“

Akoby nestačilo poškodenie, mainstreamové médiá teraz presadzujú predstavu, že za objavovanie sa variantov SARS-CoV-2 môžu tí, ktorí odmietajú očkovania na covid, hoci celý rad odborníkov na zdravotníctvo varoval, že je to úplne naopak – že rýchlejšie mutácie vírusu si vynucujú hromadné očkovania, vyvolávajúce veľmi úzky pás protilátok.

Ide o všeobecný princíp v biológii, vakcinológii a mikrobiologógii, že keď vystavíte tlaku živé organizmy, ako sú baktérie či vírusy, napríklad prostredníctvom antibiotík alebo protilátok, no úplne ich nezabijete, môžete nechtiac povzbudiť ich mutáciu na virulentnejšie kmene.

Tie, ktoré uniknú vášmu imunitnému systému, nakoniec prežívajú a vyberajú mutácie pre zaistenie svojho ďalšieho prežitia.

Ak sa nakazí nejaký jednotlivec, ktorý nemá úzky pás protilátok, potom, ak naozaj dôjde k mutácii, to s ďaleko menšou pravdepodobnosťou povedie k agresívnejšimu vírusu.

Takže, hoci k mutácii môže dôjsť tak u zaočkovaných, ako aj u nezaočkovaných ľudí, tí zaočkovaní budú s ďaleko väčšou pravdepodobnosťou tlačiť vírus do mutácie, ktorá ho posilňuje a robí nebezpečnejším.

Bohužiaľ však, podľa CNN:

„Nezaočkovaní ľudia toho robia viac, než že len riskujú vlastné zdravie. Odborníci na infekčné ochorenia hovoria, že ak sa nakazia koronavírusom, sú tiež rizikom pre všetkých. Je to preto, lebo jediným zdrojom nových variantov koronavírusu je telo infikovanej osoby.

´Nezaočkované osoby sú potenciálnymi továrňami na varianty´, povedal pre CNN Dr. Wiliam Schaffner, profesor z Oddelenia infekčných chorôb v Medicínskom centre Vanderbiltovej univerzity… ´Čím je viac nezaočkovaných, tým viac príležitostí množiť sa vírus má´.“

Schaffner a CNN sa zabudli zamerať na potvrdený fakt, že očkovanie na covid neposkytuje imunitnú ochranu proti infekcii SARS-CoV-2 a nebráni ani prenosu infekcie. Preto sa hostiteľom vírusu môžu stať aj zaočkovaní, práve tak ako tí, ktorých ešte na injekciu na covid nenalákali.

Vyčleňovanie nezaočkovaných ľudí ako jediných prenášačov ochorenia či mutácie je z medicínskeho hľadiska absolútne neoprávnené. Dokazujú to prípady u plne „zaočkovaných“ ľudí.

Bohužiaľ, očkovaní jednotlivci nie sú informovaní o možnosti, že môžu zažívať na protilátkach závislé zosilnenie (ADE) alebo paradoxné imunitné zosilnenie (PIE), čo ich môže v skutočnosti robiť náchylnejšími na nakazenie sa variantmi a ťažší priebeh ochorenia.

Ak sa ukáže, že je to tak – a viacero indikátorov už naznačuje, že sa to už deje –, tak potom očkovanie väčšieho počtu ľudí nie je odpoveď.

Nezaočkovaných jednotlivcov nemožno považovať za zodpovedných za to, čo sa deje tým, ktorí sa podujali zúčastniť sa tohto hromadného experimentu, ani od nich žiadať, aby tých ľudí „zachránili“ ohrozením svojho vlastného zdravia.

Zámerne zničené kontrolné skupiny

Čo je znepokojujúce, všetky dôkazy poukazujú na to, že výrobcovia vakcín a zdravotnícke agentúry si problémy s týmito očkovaniami identifikovať neželajú.

Hoci tu ide o najväčší medicínsky experiment v dejinách ľudstva, výrobcovia vakcín zámerne eliminujú svoje kontrolné skupiny, aby bolo ďaleko ťažšie zistiť poškodenia a príjemcov vakcíny nebolo s kým porovnať.

V správe v časopise JAMA cituje Rita Rubinová, dopisovateľka časopisu, hlavného vedeckého poradcu operácie Warp Speed Moncrefa Slaouiho, PhD., podľa ktorého „je veľmi dôležité test okamžite odslepiť a placebovej skupine ponúknuť vakcíny“, pretože účastníci testu by za svoju účasť „mali byť odmenení“.

Také vyhlásenia ohrozujú samotné základy toho, čo si test bezpečnosti vyžaduje, a tými je kontrolná skupina, s ktorou môžete porovnať účinky daného lieku v dlhodobom meradle.

Považujem za nepochopiteľné, že sa o odslepení vôbec uvažovalo, keď ešte neboli ukončené ani základné štúdie a niektoré štandardné štúdie bezpečnosti sa úplne obišli.

O čom vlastne hromadná očkovacia kampaň naozaj je?

Je očividné, že výrobcovia vakcín na covid zámerne odstránili všetky monitorovacie kontroly bezpečnosti, pretože chceli zahmliť očakávané komplikácie, ku ktorým malo určite dôjsť.

Chceli, aby sa zabránilo prezradeniu čo najväčšieho množstva komplikácií. Bezpečnosť očividne nie je niečo, čo ich znepokojuje.

Zamyslite sa nad tým:

Keby vakcinačná kampaň bola o vytvorení vysokej miery imunity v populácii, akceptovali by ako alternatívu k očkovaniu aj prirodzenú imunitu.

Oni to však nerobia. Očkovať sa na covid musíte ešte aj vtedy, keď máte vysoké hladiny protilátok z prirodzenej infekcie – ak chcete chodiť do školy alebo si udržať prácu v niektorých oblastiach – a prirodzená imunita sa nepočíta, keď chcete imunitný pas na covid (napríklad, keď máte protilátky, no neboli ste testovaní PCR testom, lebo ste chorobu prekonali bez príznakov).

To znamená, že očkovania NIE SÚ o vytváraní kolektívnej imunity. Ihlu v každej ruke chcú z nejakého iného dôvodu. Čo myslíte, aký dôvod by to mohol byť? Mnohí, ktorí sa nad touto otázkou zamýšľali, dospeli k záveru, že nech už je ten dôvod akýkoľvek, je zločinný.

Táto kampaň o pichnutí ihly do každej ruky je prinajmenšom kvôli maximalizácii ich ziskov. A vo svojom najhoršom extréme môže byť súčasťou dômyselne zostavenej depopulačnej stratégie.

Michael Yeadon, PhD., výskumník v oblasti biológie a bývalý viceprezident a hlavný vedec alergologického a respiračného výskumu v spoločnosti Pfizer na záznam povedal, že je presvedčený, že očkovania na COVID-19, a najmä následné očkovania, sú „vážnym pokusom o hromadnú depopuláciu“.

Záver

Podľa môjho názoru je stále veľa potenciálnych ciest škodenia a veľmi veľa neistôt.

Nabádam vás všetkých, aby ste si robili svoje domáce úlohy, neprestávali čítať a učiť sa, zvažovali potenciálne pre a proti a neponáhľali sa v rozhodovaní o tom, či absolvujete jednu z týchto génových terapií (modifikácií) COVID-19.

Ak ste už jednu absolvovali, dobre si premyslite, či si dáte pichnúť nejaké ďalšie.

Ešte jedno odporúčanie

Národné vakcinačné informačné centrum (NVIC) nedávno zverejnilo viac ako 50 pôvodne platených videoprezentácií z Piatej medzinárodnej verejnej konferencie o očkovaní, ktorá sa konala v dňoch 16. až 18. októbra 2020 a sprístupnilo ich zadarmo pre všetkých.

Témou konferencie bola „Ochrana zdravie a autonómie v 21. storočí“ a vystúpili na nej lekári, vedci a ďalší zdravotníci, aktivisti z oblasti ochrany ľudských práv, lídri náboženských komunít, právnici z oblasti ústavného a občianskeho práva, spisovatelia a rodičia očkovaním poškodených detí, hovoriac o očkovacej vede, politike, práve, etike a infekčných ochoreniach, vrátane koronavírusu a vakcín na COVID-19.

V decembri 2020 jedna britská spoločnosť publikovala o NVIC a jeho konferencii lživé a zavádzajúce informácie, čo NVIC podnietilo poskytnúť zhliadnutie celej konferencie zadarmo.

Tá konferencia má všetko, v čom sa potrebujete vzdelať a chrániť svoje osobné slobody vo vzťahu k vášmu zdraviu.

Nepremeškajte túto neuveriteľnú príležitosť. Bol som rečníkom na tejto podnetnej konferencii a nabádam vás, aby ste si tieto videoprezentácie pozreli skôr, než ich technokratické elita scenzuruje a odstráni.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Autor: Dr. Joseph Mercola, Zdroj: mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Ďakujeme za preloženie článku môjho obľúbeného lekára Dr. Mercolu od ktorého som sa veľa naučila.

 2. https://www.naturalnews.com/2021-08-15-graphene-oxide-in-coronavirus-vaccines-linked-to-death.html
  Graphene oxide used in coronavirus vaccines linked to adverse events, even death
  Oxid grafénu používaný vo vakcínach proti koronavírusu je spojený s nežiaducimi udalosťami, dokonca so smrťou

  The End of Cycle Formula – the so-called “depopulation equation”
  Vzorec konca cyklu-takzvaná „rovnica depopulácie“

  The coronavirus vaccine is the “final solution” depopulation weapon against humanity; globalists hope to convince BILLIONS of people to commit “suicide-via-vaccine”
  Vakcína proti koronavírusu je „konečným riešením“ depopulačnej zbrane proti ľudskosti; globalisti dúfajú, že presvedčia MILIARDY ľudí, aby spáchali „samovraždu prostredníctvom vakcíny“

  Endgame: All COVID-19 vaccines have this toxic ingredient
  Koncová hra: Všetky vakcíny proti COVID-19 obsahujú túto toxickú zložku

 3. Ad „Neočkovaní lživo obviňovaní z toho, že sú „továrňami na varianty vírusu““ – toto im prechádza, pretože obviňujú nie presne zadefinovanú identifikovanú skupinu ľudí, ktorá nie je právnickou osobou, a teda ich nemožno žalovať za poškodzovanie dobrého mena – riešením by bolo vytvoriť združenie – čo má aj svoju odvrátenú tvár, aj keď systém bude postupne vedieť kto je a kto nie je vacknutý, takže potom je to fuk. Ale chcel by som niekoho vidieť, kto by mňa zažaloval konkrétne – reagoval by som trestným oznámením za ohováranie a krivé obvinenie.

  Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika …
  [Prehľadávať doménu pravnelisty.sk] http://www.pravnelisty.sk/clanky/a649-trestny-cin-ohovarania-vs-pripustna-dovolena-kritika
  Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 4. Ešte stále tu rozoberáme ten vírus, čo ho nikto neizoloval?

  • Dá sa to vyriešiť po Dalíovsky. Keď sa Salvatora Dalího st. pýtali, čo je to surrealizmus prehlásil – „Ja som surrealizmus!“ Ergo – hľadá sa dobrovoľník, ktorý prehlási že on je vírus Covid-19! O jednom viem – sedí v base na doživotie po tom, čo aj s kumpánom znásilnili po Havlovej amnestii jednu Holanďanku a aj s jej mužom ju brutálne zavraždili. Už od socíku ho volajú Vírus.

   • Motáme sa všetci v kruhu.
    Čo ak to vôbec nie je vírus a všetka energia ide zlým smerom?

    • KONEČNE niekto trafil kliniec po hlavičke !
     Sledujte čo sa deje oko, nie to čím vám kŕmia médiá.
     Zisťuje, neverte a overujte, spájatje si okolnosti,, zabudnite na vzdelaniui a použite „sedliacky“ rozum a intuíciu.
     Výsledok príde ihneď.

     • Keďže všetko je to podvodnícka PSY OP a fašistická propaganda – slovenčina má pre Covid-19 jednoznačné významové synonymum – Biľag-19!
      ————————————–
      biľag význam, synonymá a skloňovanie

      biľag -u m. (slovo maďarského pôvodu)

      negatívny príznak, znamenie, pečať: biľag hanby, biľag zradcu
      • vypáliť niekomu (na čelo) biľag obviniť ho z niečoho

      biľag synonymá

      Synonymá slova biľag v synonymickom slovníku:

      – biľag – zn. Covid-19 / Biľag-19

      – atribút – VEĽMI nebezpečný, spol. nepriateľ č. 1, veľmi diverzibilný, kozmopolitný – je všade a zároveň nikde!

      – charakter – veľmi zákerný, veľmi prispôsobivý – neútočí keď stojíš – útočí keď sedíš napr.

      – címer /= rodový znak/ – prísne národne ohniskový, ale nikdy nie z Izraela, pretože z izraela nemôže pochádzať nič negatívne! Teda len ako britský, indický – po protestoch vlastencov zmenený na delta a ďalej podľa gréckej abecedy. ASAP

      – emblém – guľatá pičovina v tvare morského ježka s prísavkami – grafike a farebnosti sa medze nekladú.

      – erb – výsostne mediálny – súčasť sionžidovského slobodomurárskeho mediálneho design manuálu – postupne by mal nahradiť Vševidiace Oko.

      – návesť – voľný priechod, zelená vlna, vždy má prednosť pri vybavovaní. VIP

      – náznak – je nevypočítateľný, avšak vždy sa začne vyskytovať vo zvýšenej miere tam, kde je plánovaný rozvrat, bieda, lockdown, obmedzovanie ľudských práv – podobenstvo s chrípkou ako chorobou špinavých rúk – toto je choroba z biedy ducha a idiotizmu viery médiám a politikom.

      – odznak – nahradzuje ho /“ježka“/ symbolické nosenie rúšok a respirátorov.

      – označenie – MUKL /muž-man-človek určený k likvidácii/

      – pokyn – Total Control! Biľag-19 dobytčí pas!

      https://www.slovensky.eu/bilag/

     • Oprava-doplnenie ad:

      – označenie – ŠUKL-MUKL 19 /man-človek určený ŠUKLom k likvidácii vakcínou farmananobiľag 19/

  • Ametyst, dávam návod, kde nájdeš Visolajskú, ak si prečítaš článok, tak myslím, že Ti do smiechu nebude a čítaj tam aj komentáre.
   Je to na Info vojne

  • A vtom je ten problem Ametyst,pokial bu ludia verit ze „virus“ existuje,potial budu vrazedne rezimy robit depopulaciu sveta

 5. https://www.naturalnews.com/2021-08-15-feds-unveil-90-day-plan-to-wage-false-flag-violence-blame-on-anti-lockdown-extremists.html
  Feds declare anti-vaxxers are “terrorists,” unveil 90-day plan to wage false flag violence and blame it on “anti-lockdown extremists”
  Federáli vyhlásili, že anti-vaxéri sú „teroristi“, predstavili 90-dňový plán boja proti násiliu pod falošnou vlajkou a obvinili ich z „anti-lockdownových extrémistov“

  DHS warning is really a blueprint for a coming false flag violent attack to be waged by the deep state and blamed on the unvaccinated
  Varovanie DHS je skutočne plánom nadchádzajúceho násilného útoku pod falošnou vlajkou, ktorý má viesť hlboký (skrytý) štát a obviniť neočkovaných

 6. https://www.naturalnews.com/2021-08-15-top-10-biggest-lies-about-covid-19.html
  Top 10 BIGGEST LIES about Covid-19
  Top10 najväčších klamstiev o Covid-19

  Which of these TEN most popular Covid lies do you still believe?
  Ktorej z týchto DESAŤ najobľúbenejších lží o Covide stále veríte?

  LIE #1. Covid is still contagious when you’re asymptomatic.

  LIE #2. PCR tests tell you whether or not you have or had Covid-19 (or Delta).

  LIE #3. Vaccines usually prevent you from catching Covid, or make it a mild case if you do.

  LIE #4. Covid-19 vaccines help with immunity against variants, like Delta and Lambda.

  LIE #5. A lab can test for Covid-19 and prove in court if you had it (like forensic DNA).

  LIE #6. Covid vaccines are safe, even for pregnant women.

  LIE #7. Vaccine immunity is stronger than natural immunity.

  LIE #8. Without vaccines, you’re at high risk of catching and dying from Covid.

  LIE #9. Vaccines provide better immunity for Covid than vitamin D, zinc and Ivermectin.

  LIE #10. Masks, social distancing and lockdowns have helped “flatten the curve.”

 7. Taliban zakazuje očkování

  https://stargatenewsletter.blogspot.com/2021/08/taliban-bans-jab-in-afghanistan.html

  Je tohle poslední kapka, která lidem na celém světě ukáže, že Biden je katastrofa? Taliban ovládl Afghánistán a Kábul je před pádem. Dokonce i pověstný Taliban je chytřejší než Biden, zakazuje vakcíny.

 8. https://www.hlavnespravy.sk/93-izraelskych-lekarov-neockujte-deti-proti-covid-19/2642428
  93 izraelských lekárov: „Neočkujte deti proti Covid-19!“

  „Veríme, že by žiadne dieťa nemalo byť ohrozované plošným očkovaním proti chorobe, ktorá ho neohrozuje, “ uvádza sa v stanovisku lekárov, ktoré adresovali izraelskému ministerstvu zdravotníctva

 9. https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/zaloba-na-slovenskou-vladu-do-haagu-za-neopravnene-testovani-jak-to-aktualne-vypada/
  Žaloba na slovenskou vládu do Haagu za neoprávněné testování. Jak to aktuálně vypadá?
  V médiích v uplynulých týdnech jaksi zanikla zpráva, že dne 12. dubna 2021 podala skupina advokátů, vědců, lékařů, zástupců jiných profesí a občanských aktivistů žalobu na Vládu Slovenské republiky k Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu.

 10. Hanba v priamom prenose! Ľudia nadávajú na Matovičovu očkovaciu lotériu: na ereporte……………….

  Úbohé, tak ako celá covid mafia. Dnes v novinách rozhovor s Kálavskou s titulom od Krčméryho školy a s rozumom od Pfizeru,ktorý získala na konferencii aj s Krčmérym, ktorej sa pred časom zúčastnili. Dobre, že ju Fico odstavil, človek to pochopí až neskôr.
  To čo je za vakcína keď sa ľudia bez hanby uplácajú, to čo je za chaos , Matoviča by mala vziať mama do parády, lebo ináč Slovensko bude na kolenách pri jeho hospodárení.

  A média prezentujú iba jedných a tých istých podplatených „odborníkov“ tejto vlády.Nikto iný nemá šancu. Preto ľudia hľadajú aj iné zdroje,ktoré ONI nazývajú konšpiračnými, alebo hoaxmi.

  No však ako vidno všetko sa stáva pravdou čo sa v nich dočítame.

  My sme kŕmení tým ako je to v Bielorusku, že vraj nevládne demokracia podľa amerických predstáv a pretože Lukašenko si nedá diktovať.

  Mazurek upozornil, že Lukašenko je v médiách prezentovaný ako zlý diktátor, ktorý obral svoj národ o slobodu. „A my vraj žijeme v demokratickom a slobodnom priestore. Pravda je však taká, že Bielorusi žijú v slobodnom štáte, za ktorý my dnes môžeme s chorými vládami v EÚ a Európskou komisiou len tvrdo bojovať,“ dodal Mazurek.

  K Mazurekovmu príspevku je pripojené aj video na ktorom hovorí Lukašenko zhruba toto: „
  Nechcem, aby sme stratili rozum ako to bolo na celom svete v prvom štádiu choroby.“ Povedal aj, že v Bielorusku nebude nikdy očkovanie povinné. Dokonca sa vyhráža svojim podriadeným, že ak zistí, že niekto niekoho v štáte núti k očkovaniu, jeho reakcia bude „okamžitá a kategorická“.

  Dodávam, že kto sa podriaďuje mocným nikdy nebude slobodný. Rozhodovať by si mal každý štát sám za seba a nie diktátom záujmových skupín.

  • Ja poznám niekoho z Bieloruska. Oni sú spokojní s Lukašenkom. Sú spokojní že dostávajú zdarma štátne byty, že majú zdarma prístupnú lekársku starostlivosť. Lukašenko dbá na to aby mali zdravé potraviny. Je tam nízka kriminalita.
   Dôchodkyňa je tam schopná vyžiť zo svojho dôchodku.
   Pochopiteľne západ útočí lebo Lukašenko nedovolí vyrabovať Bielorusko, nedovolí Majdan. Platí tam morálka.

 11. https://otevrisvoumysl.cz/kam-zmizelo-33-tisic-duchodu-jiny-pohled-na-statistiky/
  Kam zmizelo 32 tisíc důchodů? Jiný pohled na statistiky

  Podívejte se na tohle velmi zajímavé video od Matouše Svobody, ve kterém se podíváme na oficiální grafy a statistiky, a možná zjistíme něco dost alarmujícího.

 12. https://www.protiproud.cz/politika/5969-kdyz-se-to-prepiskne-strach-jako-metoda-podvoleni-prestava-fungovat-na-radu-prichazeji-otevrene-represe-kdy-ucini-vakcinaci-povinnou-misto-zlutych-vest-zlute-hvezdy-volba-jen-pro-nektere-kdyz-kat-o-moralce-kaze.htm
  Když se to přepískne: Strach jako metoda podvolení přestává fungovat. Na řadu přicházejí otevřené represe. Kdy učiní vakcinaci povinnou? Místo žlutých vest žluté hvězdy. Volba? Jen pro některé. Když kat o morálce káže

 13. https://www.banned.video/watch?id=6119dc3a5d83f55364636728
  WORLD SHOCKED: Biden Officialy Labels Anti Vaxxers As NUMBER ONE Terror Threat FULL SHOW 8-15-21
  SVET ŠOKOVANÝ: Biden oficiálne označuje Anti Vaxxerov ako ČÍSLO JEDNA (najväčšia) teroristická hrozba CELÉ SHOW 8-15-21

 14. https://www.banned.video/watch?id=6119a5c55f9bed525db38b7f
  Former Pfizer VP Latest Message On Covid Vaccines – Everyone Must Listen!
  Bývalá najnovšia správa VP spoločnosti Pfizer o očkovacích látkach proti Covid – každý musí počúvať!

  Dr. Yeadeon warns of the dangers of new mRNA technology.
  Doktor Yeadeon varuje pred nebezpečenstvom novej technológie mRNA.

 15. https://www.infovojna.sk/article/mudr-liptak-vakcina-nefunguje-cim-vyssia-zaockovanost-tym-je-to-horsie
  MUDr. Lipták: Vakcína nefunguje. Čím vyššia zaočkovanosť tým je to horšie

 16. https://www.infovojna.sk/article/o-bojovnikoch-s-lekarskou-mafiou-skorumpovanej-zdravotnej-starostlivosti-a-narodnych-mafiach-ktore-sa-postupne-spajaju-do-globalnej-lekarskej-mafie
  O bojovníkoch s lekárskou mafiou, skorumpovanej zdravotnej starostlivosti a národných „mafiách“, ktoré sa postupne spájajú do globálnej „lekárskej mafie“

  Panika ako marketingový nástroj farmafiriem

  Organizovaný farma zločin

  Na trh vstupujú prípravky, ktoré zabíjajú a zmrzačujú ľudí

  Diela z posledných rokov: Deadly Psychiatry and Organised Denial (Smrteľná psychiatria a organizované popieranie); Survival in an Overmedicated World: Look Up the Evidence Yourself (Prežitie vo premedikovanom svete: Vyhľadajte si dôkazy sami); Death of a whistleblower and Cochrane’s moral collapse (Smrť informátora a Cochraneov morálny kolaps).

 17. https://www.infowars.com/posts/huge-lawsuit-hawaii-attorney-says-covid-vaccines-killed-nearly-45000/
  Huge Lawsuit! Hawaii Attorney Says Covid Vaccines Killed Nearly 45,000
  Obrovská žaloba! Havajský prokurátor povedal, že Covid vakcíny zabili takmer 45 000 ľudí

 18. VIDEO: V zaočkovaných regiónoch sa bude pandémia výrazne šíriť, vyhlásil Heger16.08.2021 | 11:00- je to na infovojne

  Redaktor z RTVS sa predsedu vlády spýtal ak situáciu očakáva na začiatku školského roka v okresoch, v ktorých je nízka miera zaočkovanosti.

  „Samozrejme, vieme, že celá tá báza bude fungovať na regionálnom princípe. A práve tam, kde sú tie regióny výraznejšie zaočkované môžeme očakávať, že sa tá pandémia bude aj výrazne viac šíriť,“ uviedol šokujúco vo svojej odpovedi premiér Eduard Heger (OĽaNO).

  To čo ONI vlastne vedia, tak nečakane aj povedia.

  Len takú poznámku sedela babka v reštike a len sa zosypala á la Lasica po divadelnom predstavení. To je ale skutočnosť,tak nech sa Hegerko aj celou bandou zamyslí čo sa to vlastne deje. A Čaputová nech odkáže rodine, že to je úsmev!

 19. No ak to je tak, tak sa už z toho nevykrúti. Im treba vždy dať aspoň jednu nedohodnutú otázku a vtedy povedia pravdu.

 20. Naozaj ? on si niečo asi šlahol ?

  • Bývalý obchodník s vodkou toho musí zniesť a satanisti musia hovoriť pravdu. „Míľnik, ktorý sme dosiahli genocídou vlastného národa…“

 21. Slováci, boli ste vždy synovia slávy, Slovenky vašej kráse sa nik nevyrovná. Zachovajte svoje gény, svoju rasu pre budúcnosť.
  Tento národ, hoci malý, prežil a prežije.

Pridajte komentár

*