Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Vianočné pandemické desatoro: Verejná výzva prezidentke, vláde a parlamentu


Print Friendly, PDF & Email

Vianočné pandemické desatoro: Verejná výzva prezidentke, vláde a parlamentu

Iniciatíva „Hovorme spolu“ pripravila VIANOČNÉ DESATORO pre prezidentku, členov vlády a poslancov národnej rady, ktorého dodržiavanie považuje za kľúčové v boji s akoukoľvek pandémiou.

Vďaka nemu máme v rukách efektívny nástroj na upokojenie situácie a opätovné spojenie mimoriadne rozdelenej spoločnosti. Bez jeho dodržiavania zo strany vládnej moci však nie je možné v tomto boji zvíťaziť. Preto budeme ako občania veľmi dôkladne dbať na splnenie každého uvedeného bodu.

Pre prípad, že by sa naši vládni predstavitelia zachovali nezodpovedne a chceli by toto Desatoro pre vládu porušovať, pripravili sme aj NOVOROČNÉ DESATORO pre našich zodpovedných občanov, ktoré oficiálne zverejníme po 10 dňoch (t.j. 20.12.2021 – k nahliadnutiu je však k dispozícii už teraz) a ktoré v prípade, že bude aj naďalej dochádzať k porušovaniu Desatora pre vládu, vstúpi 1.1.2022 do platnosti. Pretože v tomto boji nemôžeme poľaviť.

Všetkých zodpovedných občanov, ktorí súhlasia s uvedeným Desatorom pre vládu a Desatorom pre občanov, poprosíme o vyjadrenie súhlasu s touto VEREJNOU VÝZVOU. #budmezodpovedni #smevtomspolu

1. VYBERTE NAJLEPŠÍCH ODBORNÍKOV

– odborníci, ktorí nás opakovane doviedli k najhorším výsledkom na svete nemajú miesto v poradných štáboch či konzíliách a musia byť vymenení

– výber nových odborníkov musí byť pod verejným dohľadom a so zastúpením širokého spektra odborných názorov z rôznych táborov, aby bolo každé opatrenie podrobené kritickej diskusii

– každý odborník, ktorý bude radiť výkonnej moci pri opatreniach spojených s riešením aktuálnej epidémie, musí podpísať verejnú deklaráciu o bezkonfliknosti

– k zásadným sporným otázkam je nevyhnutné prizvať potrebných oficiálnych znalcov

2. ZAVEĎTE FUNKČNÉ OPATRENIA

– každé opatrenie musí byť v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a pred prijatím musí byť dôkladne odborne zdôvodnené

– každé opatrenie musí mať pre občanov viac plusov ako mínusov

– každé opatrenie musí byť primerané a funkčné s merateľnými výsledkami

3. VRÁŤTE PLURALITU DO RTVS

– verejnoprávna televízia a rozhlas musia opäť plniť svoju zákonnú funkciu

– doterajšie vedenie RTVS, ktoré zlyhalo pri plnení svojich povinností, musí byť odvolané a nahradené novým, a musí tam byť vyvodená zodpovednosť

– to isté platí aj pre kontrolné orgány RTVS

– do vysielania sa musia vrátiť široké diskusie s pluralitným zastúpením názorov, v ktorých dostanú priestor všetci relevantní odborníci

– do momentu, kým sa pripravia prvé diskusie, môže RTVS odvysielať prvé dve série diskusií realizované iniciatívou Hovorme Spolu

4. BUĎTE TRANSPARENTNÍ

– zverejnite zápisnice všetkých zasadnutí a rokovaní od marca 2020, ktoré sa týkali prijímania opatrení – vrátane rokovaní Permanentného krízového štábu, Krízového štábu, Konzília odborníkov, vládnych rokovaní za účasti poradných orgánov (Veda pomáha a pod) – aby sme vedeli kto a na základe čoho sa ich zúčastnil, o čom sa rokovalo, akým spôsobom sa hlasovalo a na základe akých podkladov sa niečo prijalo

– ak tieto zápisnice nie sú k dispozícii, treba vyvodiť zodpovednosť u tých osôb, ktoré tieto rokovania a zasadnutia iniciovali či zvolávali a nezabezpečili vyhotovenie predmetných zápisníc

– zverejnite všetky zmluvy, ktoré súvisia s opatreniami – s dodávateľmi vakcín, testov, liekov a pod – a to v plnom rozsahu

– v prípade, že ich znenie nebude v plnom rozsahu zverejnené, alebo sa po ich zverejnení ukáže, že pre našich občanov sú nevýhodné, je potrebné stiahnutie všetkých produktov predávaných a aplikovaných na základe týchto zmlúv z predaja a obehu na území Slovenskej republiky

– uvedenie každého ďalšieho produktu súvisiaceho s opatreniami proti Covidu musí podliehať verejnej kontrole

Stop Candida

5. ZRUŠTE OČKOVACIU KORUPCIU

– ukončite všetky projekty určené na podporu očkovania, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu – reklamné kampane v médiách, poukážky a pod

– náklady na ich financovanie je potrebné presunúť naspäť na firmy, ktoré očkovacie látky predávajú a zároveň je potrebné žiadať od nich refinancovanie všetkého, čo bolo použité z verejných zdrojov v prospech ich produktov

– je potrebné vyvodiť osobnú zodpovednosť u osôb, ktoré rozhodli, aby tieto kampane a projekty na podporu predaja súkromných produktov boli financované zo štátneho rozpočtu

6. INFORMUJTE PRAVDIVO

– o počtoch ľudí, u ktorých bolo ochorenie potvrdené oficiálnymi diagnostickými metódami

– prestaňte o ľuďoch s pozitívnym výsledkom testu hovoriť verejne ako o chorých, infikovaných, nakazených a pod – tieto testy sú nediagnostické, nespoľahlivé a ich pozitívny výsledok nehovorí nič o tom, či je testovaná osoba chorá alebo nie

– o počte hospitalizovaných, počte úmrtí a pod – nie je možné, aby naše štátne orgány manipulovali oficiálnymi štatistikami bez vyvodenia zodpovednosti (viď napr. dosiahnutie vládou určených 3 200 hospitalizácii potrebných na vyhlásenie núdzového stavu tým, že sa počas niekoľkých dní prirátavali len nové hospitalizácie, ale neodrátavali ukončené hospitalizácie)

– o účinnosti či nežiadúcich účinkoch aktuálne používaných vakcín proti Covidu v súlade s Rezolúciou parlamentného zhromaždenia Rady Európy

7. OBNOVTE LIEČBU

– počnúc elementárnou prevenciou (vitamíny, posilňovanie imunity a pod) a elimináciou rizikových faktorov (obezita a pod) a s tým spojenou informačnou kampaňou

– cez ambulantných lekárov s poskytnutím všetkých doteraz známych liečebných protokolov (vrátane FLCCC, či Možností profylaxie a liečby zosumarizovaných a zverejnených prof. Hrubiškom a prof. Jeseňákom) a uvoľnením predaja všetkých s tým súvisiacich liečiv (vrátane Ivermektínu)

– až po liečbu v nemocniciach v súlade s aktuálnymi dostupnými poznatkami a liečebnými protokolmi

– a to pre všetkých bez rozdielu

8. PODPORTE ZDRAVOTNÍCTVO

– namiesto nákupu testov za 26 mil EUR, molupiraviru za 24 mil Eur, či lotérií alebo mediálnych kampaní na vakcíny súkromných firiem v hodnote ďalších desiatok miliónov EUR, presuňte verejné zdroje do zdravotníctva – na zvýšenie platov zdravotníkov a zlepšenie vybavenia ambulancií a nemocníc

9. BUĎTE SOLIDÁRNI

– pri každom lockdowne si pozastavte vyplácanie mzdy a buďte tak solidárni s tými, ktorým ste zastavili ich príjmy – a to až do momentu, kým lockdown neukončíte

– zároveň sa vzdajte svojich príjmov za všetky predchádzajúce lockdowny a použite tie prostriedky na kompenzácie tým najrizikovejším skupinám

10. BUĎTE ZODPOVEDNÍ

– vyvoďte zodpovednosť za všetky pochybenia počas uplynulých 20 mesiacov – pri odborníkoch, pri ministroch zdravotníctva, pri členoch vlády, ale aj úradníkoch, manažmente RTVS a pri členoch kontrolných orgánov, ktorí rozhodli alebo konali v neprospech občanov Slovenskej republiky a občanom tým spôsobili škody na majetku či ujmu na zdraví

– zaveďte účinné (rýchle) zákonné prostriedky právnej nápravy v oblasti pandémie

Podpora petície

Ak súhlasíte s vyššie popísanými desiatimi bodmi, svoju podporu môžete vyjadriť aj pripojením sa k petícii, ktorú nájdete TU.

Tiež si môžete pozrieť video iniciátorov VIANOČNÉHO DESATORA, bratov Matyinkovcov, v nasledujúcom videu:

Tu je priamy link na vyššie uvedené video.

Záver

Naša stránka sa uverejnením VIANOČNÉHO DESATORA k nemu pridáva a zároveň mu vyjadrujeme našu plnú podporu.

Určite sa pridajte aj vy a spoločne tak dajme prezidentke, vláde a parlamentu jasne najavo, čo od nich v nasledujúcom období ohľadne riešenia pandémie bezodkladne očakávame.

Liečba osteoporózy

Zdroj: hovormespolu.eu, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. https://cz24.news/bomba-vsechno-je-venku-odhaleno-wikileaks-zverejnila-vsechny-sve-soubory-na-internetu-veci-se-dali-do-pohybu-nikdo-se-uz-neschova/
  BOMBA! VŠECHNO JE VENKU – ODHALENO! WIKILEAKS ZVEŘEJNILA VŠECHNY SVÉ SOUBORY NA INTERNETU! VĚCI SE DALI DO POHYBU, NIKDO SE UŽ NESCHOVÁ!

  • Marek Košice

   Tadesco, Carsten….. Tí už tých rozprávok narozprávali dosť… 😀

  • Vlasta Vyletelova

   To bolo bezvadné riešenie, diskusie s vedeckými pracovníkmi… Brané do úvahy aj pripomienky, kritika, klamstvá a iné. Odhalilo sa priamo veľa megazločinov, podvodov, korupcie a všetko možné.
   Je nutné Facebook stíhať za zavádzanie mazanie správ, blokovanie a iné…

 2. https://cz24.news/tak-to-je-bomba-spristupnene-dokumenty-pfizeru-odhaluju-az-160-tisic-vedlajsich-ucinkov-vakcin-pocas-prvych-mesiacov/
  TAK TO JE BOMBA! SPRÍSTUPNENÉ DOKUMENTY PFIZERU ODHAĽUJÚ AŽ 160 TISÍC VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOV VAKCÍN POČAS PRVÝCH MESIACOV!

 3. https://cz24.news/svetove-elity-a-superbohaci-jsou-nejvetsimi-producenty-odpadu-a-co2-omezuji-vsak-jen-ty-druhe-ktere-neustale-okradaji-a-uvadi-do-chudoby/
  Světové „elity“ a superboháči jsou největšími producenty odpadu a CO2, omezují však jen ty druhé, které neustále okrádají a uvádí do chudoby

 4. Celkový počet obyvatel je 167 milionů, hustota zalidnění se pohybuje kolem 1 240 obyvatel na kilometr čtvereční. Životní podmínky se vyznačují podvýživou a výrazně omezeným přístupem k čisté vodě a lékařské péči. Sociální distancování je nemožné. Stručně řečeno: V Bangladéši by teda měla být většina populace nakažena Covidem nebo na něj již zemřela , ale nic takového se tam neděje.

  Něco velmi podobného je vidět v Africe, kde je – s výjimkou omikronové varianty, která se objevila v Jižní Africe a některých dalších subsaharských zemích – jen zanedbatelné množství nakažených – i když proočkovanost je tam jen 6 procent . V polovině listopadu bylo v Zimbabwe registrováno pouze 33 nových infekcí Covid – a nula (!) úmrtí. V žádné africké zemi nenastaly hororové scénáře – také prorokované Christianem Drostenem a Karlem Lauterbachem – s miliony a miliony mrtvých. Výzkumník z Kolumbijské univerzity v New Yorku byl ohromen zjištěním, že ačkoli Afrika nemá ani vakcíny, ani jiné zdroje EU nebo USA, zdá se, že se tam věci daří lépe. Další srovnání: V Nigérii s 200 miliony obyvatel bylo zatím registrováno jen necelé 3000 úmrtí na , nebo s covidem.-zdroj

  report24-news.

 5. Centre Territorial d’Information Pharmaceutique d’Avis (CTIAP pro francouzskou zkratku) dospělo k závěru, že žádná ze čtyř vakcín zavedených ve Francii není bezpečná ani účinná. Všichni obdrželi povolení k nouzovému použití s ​​nedostatečnými klinickými důkazy, a proto požadovali jejich okamžité pozastavení.
  zdroj
  https://m.thebl.com/politics/french-drug-evaluation-center-concludes-all-4-covid-vaccines-should-be-discontinued.html/amp

  • Zpráva ukazuje zajímavou paralelu mezi výrobou vakcín a výrobou automobilů. Ptá se, zda bychom si představovali, že by bylo možné spustit výrobní linku pro nový vůz a začít jej uvádět na trh, aniž bychom dokončili studie kvality každé z jeho částí a motoru, včetně komponentů souvisejících s bezpečností, jako jsou brzdy a elektrické systémy.

 6. https://afinabul.wordpress.com/2021/12/13/pred-plosnym-testovanim-tu-prisli-specialni-americki-vojaci-psyops-za-ich-pritomnost-hlasoval-aj-smer-sd/
  Pred plošným testovaním tu prišli špeciálni americkí vojaci – PSYOPS, za ich prítomnosť hlasoval aj SMER-SD

 7. https://otevrisvoumysl.cz/alarmujici-narust-mrtve-narozenych-deti-v-kanade-u-plne-ockovanych-matek/
  Alarmující nárůst mrtvě narozených dětí v Kanadě u plně očkovaných matek

  Ve zkratce…
  V tomto článku uvidíme jedno video, kde dr. Nagase z Kanady vysvětluje, že k mrtvě narozeným dětem dochází v různých částech Kanady a že se tak děje POUZE u očkovaných matek. Jako druhé video uvidíme poslance z kanadského parlamentu, kde poslanec Rick Nicholls konfrontuje ministryni zdravotnictví ohledně těchto statistik nárůstu mrtvě narozených dětí u očkovaných matek. Více v článku a videích.

 8. https://www.infowars.com/posts/double-jabbed-will-be-unvaxxed-by-february-uk-says-boosters-required-for-vaccine-passports/
  Double-Jabbed Will Be “Unvaxxed” By February – UK Says Boosters Required For Vaccine Passports
  Dvakrát zaočkovaní budú „nezaočkovaní“ do februára – Spojené kráľovstvo tvrdí, že pre očkovacie pasy sú potrebné posilňovacie vakcíny (boosters)

  • UK Health Secretary Sajid Javid announced Monday that a third Covid vaccination, or booster shot, will be required to have a valid vaccine passport.
   Minister zdravotníctva Spojeného kráľovstva Sajid Javid v pondelok oznámil, že tretie očkovanie proti Covidu alebo preočkovanie sa bude vyžadovať pre platný očkovací pas.

 9. Nic v zlom, ale ja by som napisal len „jednotoro“
  1. chodte do prdele

  • to na margo tej podvodnicky v prezidentskom palaci.
   a to iste na margo vlady
   a to som este sakramensky slusny, pretoze bod cislo 2 by bola verejne poprava tak ako v Thajsku, olovom do celeho tela.

 10. https://www.banned.video/watch?id=61b78de61ebb7e1a759f5b1d
  Hospitalizations, Mortality Cut In Half After Brazilian City Offered Ivermectin To Everyone Pre-Vaccine
  Hospitalizácie a úmrtnosť sa znížila na polovicu po tom, čo Brazílske mesto ponúklo Ivermektín každému pred očkovaním

 11. Ockovani ľudia otrasne zapachaju, smrdia. Je to niečo otrasný akoby chemický-hnilobny zapach. Je ti niečo neuveriteľné. Cítite to aj vy ľudia?

  • všimla som si to dávnejšie a hlavne muži …. u kolegov nebol taký smrad v kancelárii

   • Ten smrad ide z okolia pohlavných orgánov. Normálny pot športovca aj v tejto oblasti pohlavných orgánov nepáchne.
    Podľa GNM ide o REVÍRNO – GENITÁLNU OBLASŤ konfliktov – strach súvisiaci s XY situ – bližšie tu
    https://otevriocihz.blogspot.com/2017/11/dr-ryke-geerd-hamer-objevil-prirodni_30.html

    Veľmi zjednodušene – ak sa chlap nechá opichať experimentálnou gebuzinou, „hoci mu to ani rozum neberie“ – tak je jednoznačne submisívny voči situácii, v ktorej ho kontroluje niekto iný. „Chlap“ už nie je chlap, lebo si túto submisivitu a podriadenosť strachu začne uvedomovať a začína konflikt identity! Rakovina už je za rohom! A navyše – ak začne študovať alternatívu a zistí, že urobil najväčši pi.ovinu svojho života – páchne strachom! Vlastné gule mu smrdia!
    ————————————————-
    Odporúčam stiahnuť – budete to sakra potrebovať! PSY OP sú semenišťom rakoviny!
    Germánska nová medicína-Zdravoveda v novom svetle-Mgr.František Nagy.pdf
    https://ulozto.net/file/FXg3M7MGOpEp/germanska-nova-medicina-zdravoveda-v-novom-svetle-mgr-frantisek-nagy-pdf#!ZGpkLGR2AmH0BJH0Z2ZjAzIuLGZ3BUOSpR9ZHyp0BKI2pGD4BD==

    • Marek Košice

     Maroš, ďakujem krásne za tie odkazy… 😉
     Inak keď muž žije zdravo, tak oblasti jeho pohlavných orgánov voňajú vzrušujúco (nie žeby som čuchal k mužom, ale k sebe hej)….. Nie nadarmo mi bývalá známosť (nežili sme spolu) len tak kúpila 5ks bielych bavlnených boxeriek (tie nikdy „nezatuchnú“ na rozdiel od farbených, hlavne tmavých farieb či sivej farby) s tým, že ich bude prať ona, ale najprv si ich pred spaním poňuchá… (viem že ťa to nezaujíma, ale taký je život…)

  • Tak smrdí STRACH!

  • provokater

   no , pred smrťou to je bežný znak…

 12. https://www.banned.video/watch?id=61b62a99d131bc184b432fd9
  SOCIAL ENGINEERING | MASS DEPOPULATION
  SOCIÁLNE INŽINIERSTVO | HROMADNÁ DEPOPULÁCIA

  Our world is run by organized groups of sociopaths. And no one is coming to save us, but us
  Náš svet riadia organizované skupiny sociopatov. A nikto nás neprichádza zachrániť, iba my sami

 13. Tisíce ľudí vyšli na protest proti očkovaniu proti Covid v mestách po celej Austrálii po tom, čo regionálne úrady zaviedli povinné očkovanie pre široký okruh zamestnancov. V Melbourne sa v nedeľu pred miestnym parlamentom zhromaždili demonštranti, ktorí pochodovali centrom mesta a zastavili dopravu. Medzi sloganmi, ktoré bolo vidieť a počuť na demonštrácii, boli „moje telo, moja voľba“ a „vyhodiť Dana Andrewsa“, pričom to posledné bolo odkazom na premiéra štátu Victoria.

 14. Práca z domu, ktorá sa často uvádza ako zásadná zmena pre zamestnancov, ktorí môžu zmeniť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, je v skutočnosti dvojsečná zbraň. Mnoho nadšených prívržencov zmeny si teraz uvedomuje, že to stojí vysokú cenu osobnej autonómie a slobody. Zjednodušene povedané, keď sa z domu stane kancelária, nie je to kancelária; zostáva doma. Ale keď zamestnávatelia môžu konsenzuálne alebo nekonsenzuálne monitorovať váš každodenný život doma, váš domov už nie je súkromným prístavom sveta, ale novým zdrojom nátlaku a kontroly.

 15. Chucpe desatoro = nechať sa znovu oje.ať desaťkrát! Ale nemyslím si, že to vymysleli idioti – je to PSY OP tentoraz nie podľa štokholmského syndrómu, ale podľa biblického projektu a podľa syndrómu týranej ženy, ktorá dostáva do držky stále od toho istého, lebo ona nemôže opustiť psychopata – on ju áno. Žena v určitom okamiku začne vydávať signály, že už by potrebovala nejakého ochrancu. V okolí to zaregistruje ďalší takýto tyran, a keďže má väčšie päste – tomu prvému rozbije držku a prevezme jeho agendu. Zakrátko začne žena dostávať do držky od neho, a cyklus pokračuje, pokiaľ sa niečo nestane! Redakcia nás považuje zrejme za submisívne obete. Odporúčam jej, aby išla vyjednávať s ISIL! Alebo vyjednávať s Bruselom! Určite sa dohodnete v náš prospech!

  Takéto jednania by mohli mať význam po skončení občianskej vojny – kopa „bodov“ by odpadla – hlavne celá vláda! Táto vláda sú teroristi a fašisti a s takými sa nevyjednáva. Pozitívom článku je, že až teraz som pochopil, čo za manipulácie to tá moja sesternica pozerá – ako tu niekto – vrátane tejto redakcie -vytvára priestor na zakonzervovanie vlády, od ktorej sa nedá očakávať absolútne nič pozitívne pre nás! Mohol by som to rozbiť bod po bode – zapracujte aj iní – napríklad, že ľudia nasledujú autority a nie vlastné vedomosti a preto tu niekto volá po odborníkoch, akoby ich tu už nasraných nebolo dosť a už vôbec „volať“ po objektivite RTVS prelezenej nosatými, ktorú treba fyzicky zrušiť! „Vráťte nám ambulancie! A nechajte si nemocnice!“
  „Zrušte očkovaciu korupciu! Očkujte nás transparentne!“ „Nosatí – buďte solidárni! Vyvoďte voči odporcom zodpovednosť vďaka náhubkovému zákonu!“ Skrátim – a to všetko na Cabal červenom flastri so symbolickou babylonskou vežou uprostred – VŠETKO PRE VLÁDU – Satana na Zemi! ZNOVU SPOLU!

  Nie, nie sme až tak sprostí, naivní negramotní! Ten, kto vyhráva alebo drží šance /obranný val/ – s nepriateľom nevyjednáva! Dosť týchto „konštruktívnych“ sračiek! Žiaden nepriateľ môj dom po jeho granáte opravovať nebude! Zhorte v pekle aj s vašou vládou! Toto nie je moja vláda – toto je môj úhlavný vnútorný nepriateľ od samého začiatku – od jeho úmyslu! FUCK! To majú byť ich Vianoce – nie naše Vianoce debili! Obrancovia Donbasu určite tichú-svätú noc spievať s okupantmi nebudú!

  HYPNÓZA – die wiener sangerknaben – stille nacht heilige nacht.mp3
  https://ulozto.net/file/F4WW8mBZORNl/die-wiener-sangerknaben-stille-nacht-heilige-nacht-mp3#!ZGH0MGR1LmEwLJMuZwx1LwqwZTRkoR5FG1V1ESEfrJR3BTV0

  DIKTATURA ELIT POKRAČUJE TEROR SE TÝKÁ KAŽDÉHO Z NÁS.vob
  https://ulozto.net/file/jHN31mGph1ew/diktatura-elit-pokracuje-teror-se-tyka-kazdeho-z-nas-vob#!ZJSwLmR2A2V2ZTD2BGqyLGMzZGx5L3qyZJuhqTETpySWoGxlAN==

  • Vy to beriete príliš fatalisticky. Môžete sa na to pozerať aj tak, že zločinci dostali šancu na nápravu a ak ju nevyžijú, prejde sa k ďalším krokom a už nebudú môcť povedať, že „oni nevedeli“ alebo „že nemali šancu na opravu“. Je to podobné, ako keď sa v stredoveku upaľovali kacíri. Aj oni dostali na hranici poslednú šancu odvolať svoje tvrdenia. Nečakalo sa síce, že to aj urobia, no šancu dostali a nevyužili ju. Toť, ich chyba.

   • „Môžete sa na to pozerať aj tak, že zločinci dostali šancu na nápravu “ – v „desatoro“? JA MYSLÍM AŽ V INOM ŽIVOTE! Ja myslím, že táto mediálna „biblia“ bola pre nich pripravená, aby mohli pokračovať! Alebo ich mám brať ako nevinné malé deti a prenechať im môj vlastný osud a osud štátu? Viete – každý pavúk sa cíti istý v tej svojej pavučine – pokiaľ ho nezožerie aj s pavučinou iný pavúk. Našťastie pre nás – tá vaša pavučina je veľmi chabá.

    https://sk.srimathumitha.com/novosti-i-obschestvo/74877-kak-nazyvaetsya-tropicheskiy-paukoobraznyy-hischnik.html

    • Tak a je to! Fauci je vybavený – otázka je, ako to, že je ešte nažive! A s ním ďalší! Schválne začnem Sulíkom, Krajčím, Lengvarským! A všetkými lekármi, ktorí doteraz zabíjajú – za veľké prachy – covidových pacientov v nemocniciach remdesivirom! Drahým remdesivirom – preto lacnejšia je vražda vakcínou /Sulík/! A keďže vražda remdesivirom je drahá – treba antivakcerov pokutovať! Chucpe!

     PREUKÁZATEĽNE A DOKAZATEĽNE – REMDESIVIR ZABIL 54% pacientov – min. 30% na zlyhanie obličiek – na čo následne po zadržaní vody v bruchu, srdci a pľúcach sa tí ľudia utopili vo vlastných tekutinách v pľúcach! O tom bolo popisovanie takejto smrti ako hroznej akože na covid. Účelom nanúteného podávania remdesiviru bolo zvýšenie smrtnosti „na covid“!

     Zatiaľ čo ja som špekuloval, že Krajčího rozhodnutie z 26.10.2020 a liečení výhradne v nemocniciach „malo byť presmerovanie toku peňazí“ – išlo o premyslenú organizovanú vraždu tisícov chorých ako PSY OP! Títo VRAHOVIA sú v PI.ČI!

     Ako vždy – všetko sa nakoniec zvrtne – len treba vydržať! A vy – redakcia – tu iniciujete diskusie s vrahmi! Lebo Krajčí netušiac, že sa to už prevalilo – dáva rozhovory! HLÁSIM SA DO POPRAVČEJ ČATY!!!

     VIDEO: Genocida pomocí Remdesiviru odhalena & důkazy, jak se Dr. Fauci chystal zabíjet lidi již před začátkem Plandemie
     https://www.infovojna.sk/article/video-genocida-pomoci-remdesiviru-odhalena-dkazy-jak-se-dr-fauci-chystal-zabijet-lidi-jiz-pred-zacatkem-plandemie

     Každý druhý Slovák chorý „na covid“ bol v našich nemocniciach medicínsky a metodicky zavraždený remdesivirom! Stačilo! Smrť vrahom!
     https://conservativemedia.com/wp-content/uploads/2018/04/GettyImages-647587460-640×480.png

     Oprava – nie remdesivirom, ale vrahmi v bielych plášťoch! Smrť medicinálnej mafii na Slovensku!

     • O vraždení remdesivirom sme písali aj my v tomto článku:

      https://www.badatel.net/pravnici-a-lekari-varuju-ze-nemocnice-uz-viac-nie-su-bezpecne-miesta/

     • Redakcia – otázka – ak remdesivir zabíja 54% príjemcov tohto jedu v USA – koľko asi zabíja na Slovensku a inde, kde bol jed indikovaný v rámci PSY OP „covid“? Mienite sa tomu prizerať?! Alebo neviete, že ten istý jed zabíja ľudí rovnako na celej planéte?
      Zhrniem:
      1/ Mysleli sme si, že poznáme „o čo ide“. Toto je základ taktiky – bod – v ktorom zmiasť nepriateľa. Aby si myslel, že nás prekukol!
      2/ Takže sme prekukli nepriateľa – lebo peniaze, lebo genocída, lbo zisky takých onakých, lebo idioti na svojich miestach, lebo bábky, atď.
      3/ Zatiaľ čo Slovákov vraždia v nemocniciach remdesivirom vrahovia v bielych plášťoch a zdravotnícki idioti, resp. oklamaní – my „už vieme“, že je to pre ich neschopnosť, že ide o zisky atď! Teda – kreujeme motivácie tých v pozadí v rámci konšpiračnej teórie a nevedomosti u nej u iných ľudí. Bavkáme sa mudrujeme! A medzi tým – vraždia našich ľudí pred našimi očami!

      „O vraždení remdesivirom sme písali aj my v tomto článku:

      https://www.badatel.net/pravnici-a-lekari-varuju-ze-nemocnice-uz-viac-nie-su-bezpecne-miesta/
      —————
      Aj ja som sa v nevedomosti o cielenom vraždení – pozor – v domnienke, že ide o cielenú nesystémovosť, o babráctvo – rozpisoval o nazokomiálnych podmienkach nemocníc – nevediac – že ide o plánovitý, metodický zločin vraždenia doboha! Vraždenia kvôli PSY OP – a vyšším cieľom genocídy vakcínami
      !
      Takže zhrniem – písať o tom, že niečo nesedí je jedna vec – ale od dnešného dna už vieme, že je to plánovité vraždenie!
      A vy redakcia – mieniťe toto opäť len konštatovať?! Že ste o tom písali?! Ale tak to robia aj SATANISTI!

      Onedlho navštívim najbližšiu policajnú stanicu! Že prebieha operácia vraždenia určitej skupiny obyvateľstva – chorých akože na „covid“ pomocou remdesiviru, aby mohla prebehnúť genocída omnoho väčšej skupiny obyvateľstva. Ja už argumenty nepotrebujem – mám všetky. Ja potrebujem zbraň a potrebujem sa dostať k našim vrahom! Odvezie ma niekto?

      Ešte raz ku.va! Každý druhý Slovák „obvinený“ z ochorenia na „covid“ je v nemocnici zavraždený pomocou remdesiviru – ktorý nakúpil Sulík, naordinoval Krajčí a udržiava Lengvarský! Vraždenie pokračuje!

      Toto je moje LOGO!
      https://conservativemedia.com/wp-content/uploads/2018/04/GettyImages-647587460-640×480.png

   • holistický prístup

    redakcia,

    plný súhlas s príspevkom od Maroša.

    “ Je to podobné, ako keď sa v stredoveku upaľovali kacíri. Aj oni dostali na hranici poslednú šancu odvolať svoje tvrdenia. Nečakalo sa síce, že to aj urobia, no šancu dostali a nevyužili ju. Toť, ich chyba.“

    – ak ste dokázali takéto – doslova jedovaté sliny – vypľuť, tak ako nás chcete presvedčiť, že nie ste OTROCI TEMNÝCH?!? – to akože bolo a je stále v pohode, ak ktokoľvek na kohokoľvek – kto mu je akokoľvek tŕňom v očiach – ukáže a HURÁ ideme upaľovať, stínať, mučiť, vraždiť, … v mene NIKOHO?!? … a samozrejme tí, ktorí UPAĽOVALI pre nich „nepohodlných“ boli akože v práve?!? – takže KLADIVÁ NA ČARODEJNICE sú aj dnes úplne v pohode?!? … to sa mi snáď len sníva.

    Už samotným oslovením a titulovaním prejavujete svoju podriadenosť (submisivitu) – legitimizujete oslovených – vyjadruje uznanie ich postov a titulov … takže: AKÚ HRU HRÁTE?!? … koho ste FIGÚRKOU na akej šachovnici?!? …

    Váš komentár, na ktorý reagujem, je doslova HNUS!!!!!

   • Odpoveď hodná je..
    Ičinec sa len tak zmení lebo bu bu bu…
    A kto bol kacír? Aha zabudol som. Kacír bol ten čo vedel a chcel aby to vedeli aj iní okolo neho a nie len hŕstka samozvaných vyvolencov

    • holistický prístup

     … ak sa „kacír“ na mučidlách priznal – bol VINNÝ a ak sa odmietol priznať, tak bola jeho VINA ešte väčšia a pred upálením ho ešte aj veľmi ťažko a veľmi ponižujúco mučili …

     ZABI TÝCH NAJLEPŠÍCH Z NAJLEPŠÍCH A POKRAČUJ!

 16. https://www.naturalnews.com/2021-12-13-democratic-governor-colorado-ends-covid-lockdowns-mask-mandates.html
  Democratic governor of Colorado finally decides it’s time to go with the REAL science and end foolish, ineffective COVID lockdowns and mask mandates
  Demokratický guvernér Colorada sa konečne rozhodol, že je čas ísť so SKUTOČNOU vedou a ukončiť hlúpe, neefektívne COVID lockdowny a povinnosť nosenia masiek

 17. https://www.naturalnews.com/2021-12-13-studies-prove-lockdowns-mask-mandates-harmful-health.html
  More than 400 studies prove that lockdowns, mask mandates are harmful to human health
  Viac ako 400 štúdií dokazuje, že lockdowny a masky sú škodlivé pre ľudské zdravie

  Tyrants want another round of full-scale tyranny in response to Omicron
  Tyrani chcú v reakcii na Omicron ďalšie kolo totálnej tyranie

  More of the latest news about the destruction of society at the hands of the plandemic tyrants can be found at Fascism.news.
  Viac najnovších správ o deštrukcii spoločnosti v rukách plandemických tyranov nájdete na Fascism.news.

 18. https://www.naturalnews.com/2021-12-13-us-pilot-deaths-increase-after-covid-vaccine-rollout.html
  US pilot deaths increase by 1,750% after covid vaccine rollout
  Po zavedení vakcíny proti Covidu sa úmrtia pilotov v USA zvýšili o 1 750 %.

 19. https://www.naturalnews.com/2021-12-13-vaccinated-and-covid-positive-show-similar-symptoms.html
  Vaccinated people show symptoms similar to those diagnosed with COVID-19… a “pandemic of the vaccinated?”
  Zaočkovaní ľudia vykazujú symptómy podobné tým, ktorým bol diagnostikovaný COVID-19… „pandémia očkovaných“?

 20. https://www.naturalnews.com/2021-12-13-governments-use-pandemic-to-normalize-surveillance.html
  Big Brother is here: Governments exploit pandemic to normalize surveillance
  Veľký brat je tu: Vlády využívajú pandémiu na normalizáciu dohľadu

 21. https://www.naturalnews.com/2021-12-13-omicron-hysteria-made-pfizer-moderna-shareholders-richer.html
  Omicron hysteria made 8 top Pfizer, Moderna shareholders $10 billion
  Omikronová hystéria zarobila 8 popredným akcionárom Pfizer, Moderna 10 miliárd dolárov

  No evidence we need a vaccine for Omicron, but Pfizer makes the case, anyway
  Žiadny dôkaz, že potrebujeme vakcínu pre Omicron, ale spoločnosť Pfizer to aj tak to doporučuje

  • Najhoršie na tom je, že minister Lengvarský sa riadi odporúčaniami Pfizeru, čo aj verejne povedal. Preto už je na Slovensku tak rýchlo „ústretovosť“ poskytnúť tretiu dávku po troch mesiacoch od podania druhej dávky. Len som zvedavý, aké sankcie naša servilná vláda vymyslí pre tých, ktorí tretiu dávku odmietnu. Pfizer-rektoskopy už niečo vymyslia. Vidno, že vakcinácia naberá špirálový vzostup …

   • To áno, ale už sa budú dokola vakcinovať len tí už opichaní. Kto nemá prvú a druhú dávku, si predsa nemôže dať tretiu. A tí, čo sa budú každé 3 mesiace opichávať, tak postupne budú po častiach vypadávať (mrieť) až sa časom úplne sami vytriedia.

    • Nuž, ak tomu správne rozumiem, tú zlatú miliardu (či len pol miliardu) otrokov, korí prežijú vakcinačný holokaust, budú tvoriť nezaočkovaní. Čiže nakoniec to dopadne tak, že živí budú závidieť mŕtvym.

 22. https://www.naturalnews.com/2021-12-13-situation-update-dead-pilots-vaccine-tyranny-artificial-intelligence-depopulate-planet-earth.html
  Situation Update: Dead pilots, vaccine tyranny, and the exopolitical Artificial Intelligence origins behind the plot to depopulate planet Earth
  Aktualizácia situácie: Mŕtvi piloti, vakcínová tyrania a pôvod exopolitickej umelej inteligencie stoja za plánom vyľudniť planétu Zem

  Who is giving the orders for global depopulation of planet Earth?
  Kto dáva príkazy na globálnu depopuláciu planéty Zem?

 23. https://www.naturalnews.com/2021-12-13-hhs-virologist-fully-vaccinated-major-covid-transmission.html
  Former HHS advisor, virologist says that “fully vaccinated are a major source of covid virus transmission”
  Bývalý poradca HHS, virológ hovorí, že „úplne zaočkovaní sú hlavným zdrojom prenosu vírusu covid“

 24. https://cz24.news/bloody-mary-kolikova-priznala-stretnutie-s-mega-zlocincom-sorosom-hovorili-spolu-o-projektoch-ktore-suviseli-s-demokraciou-takze-vsetko-je-jasne/
  „Bloody Mary“ Kolíková priznala stretnutie s MEGA zločincom Sorosom. Hovorili spolu o “projektoch, ktoré súviseli s demokraciou”. Takže všetko je jasné

 25. https://cz24.news/islamske-skoly-v-evrope-uci-jak-rezat-hlavy-bezvercum-nebo-jak-vyrabet-bomby-hyperkorektni-bezverci-je-za-odmenu-toleruji-a-zivi-video/
  Islámské školy v Evropě učí jak řezat hlavy bezvěrcům nebo jak vyrábět bomby. Hyperkorektní bezvěrci je za odměnu tolerují a živí (video)

 26. https://www.hlavnespravy.sk/budu-podla-noveho-zakona-moct-zdravotnici-v-skolach-ci-skolkach-deti-ockovat-otazky-a-odpovede-o-poskytovani-zdravotnej-starostlivosti-vasim-detom/2789650
  Budú podľa nového zákona môcť zdravotníci v školách či škôlkach deti očkovať? Otázky a odpovede o poskytovaní zdravotnej starostlivosti vašim deťom

 27. https://www.banned.video/watch?id=61b81831173ca41bd07c120a
  mRNA Tech Inventor: The Future of Global Totalitarianism is Here
  Objaviteľ mRNA Technológie: Budúcnosť globálneho totalitarizmu je tu

 28. https://www.infowars.com/posts/australian-parliament-member-i-dont-intend-to-have-the-jab-im-not-putting-that-sht-in-my-body/
  Australian Parliament Member: “I Don’t Intend to Have the Jab – I’m Not Putting That Sh*t in My Body”
  Členka austrálskeho parlamentu: „Nemám v úmysle dať si vakcínu – nedávam si do svojho tela to hovno“

  ‚I don’t intend to listen to bureaucrats, or politicians or UN, or the bloody WHO pushing their own agenda and taking away my freedoms‘
  „Nemám v úmysle počúvať byrokratov, politikov alebo OSN, alebo tú prekliatu WHO, ktorá presadzuje svoju vlastnú agendu a odstraňuje moje slobody.“

 29. Výnimočne a veľmi nerád túto iniciatívu nepodporujem. A autorom sa ospravedlňujem a veľmi si cením ich snahu. Ale v tomto štádiu a stave sveta? Vy chcete vyzývať politikov (prízvukujem, že tu nejde o slovenských politikov, pretože toto nie problém Slovenska!) k transparentnosti a zodpovednosti??? Veď to je ako keby ste písali závery 15. zjazdu KSČ! Prepáčte, tudy cesta nevede. S tým nemá nič spoločné ani prezidentka, ani Vianoce ani boh nad nami. Priatelia, toto je vojna, na život a na smrť! Jednajme podľa toho.

 30. cituji: Politici, za pomoci malej a nevolenej skupiny odborných poradcov, ktorí odmietajú kritické otázky a otvorenú diskusiu (a evidentne nemajú ani dostatočnú kvalifikáciu a osobnostné predpoklady pre riadenie krízy), urobili z medicínskeho problému násilnú konfrontačnú politiku, ktorá rozvrátila celú spoločnosť. Každé jej zákutie a každý vzťah.

  Títo ľudia zmenili definíciu „epidémie“. Zmenili definíciu „pandémie“. Zmenili definíciu „testu“. Zmenili definíciu „prípadu“. Zmenili definíciu „chorého človeka“. Zmenili definíciu „prevencie“. Zmenili definíciu „liečby“. Zmenili definíciu „skupinovej imunity“. Zmenili definíciu „vakcíny“. Zmenili definíciu „slobody“. Takmer dva roky nám tvrdia, že štvorec je kruh. Zmenili celý náš svet bez toho, aby k tomu existoval skutočný (medicínsky) dôvod.
  A teraz sa čudujú, že tak veľa ľudí pochybuje a neverí im? Kto tu stratil zdravý rozum?

  ***

  Jedna z najtragickejších chýb, ktorú slovenské aj svetové Kovidbyro spáchalo a pácha ju v podstate doteraz, je redukcia celého sveta a ľudských problémov na jediný bod – ochorenie COVID-19. Tá patologická posadnutosť, propaganda, uzavretosť v názorovej bubline, nečestné konanie a možno aj veľmi temné úmysly členov Kovidbyra spôsobili, že všetky ostatné choroby a problémy ľudského života prakticky prestali existovať. Niežeby prestali existovať naozaj. Zmizli však z médií a zo sociálnych sietí a tým akoby zmizli naozaj.

  ***

  Kovidbyro presvedčilo celý svet, že „nový koronavírus“ je jediný a najväčší problém ľudstva. No nie je. A nikdy nebol.
  autor MUDr. Igora Bukovského, PhD.,

  • pokrač. citace:
   Rozhodne žijeme zaujímavú dobu, ktorá je ale v mnohých ohľadoch veľmi tiesnivá aj nebezpečná. Môžeme ju premeniť na príležitosť zmeniť svoje chápanie vlastného života aj celého sveta.

   Môžeme dospieť, dozrieť, posilniť sa…

   a něco málo rad pro zdraví: cituji:Fibrinogén je bielkovina nevyhnutná pre správne zrážanie krvi, takže jej určite nechceme mať v krvi málo. Nový výskum však ukazuje, že veľa fibrinogénu v krvi a k tomu chronický nízkostupňový zápal spôsobujú prestup fibrinogénu z krvi do mozgu, kde táto bielkovina prispieva k rýchlejšej degenerácií a odumieraniu nervových buniek.

   Podrobne túto správu a jej praktické využitie v prevencii demencie a Alzheimerovej choroby vysvetlí Dr. Bukovský v jednom decembrovom videu.
   Sledujte naše videá, čítajte naše mailové Novinky!

   Použité informácie:
   https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190205115419.htm
   https://www.sciencedaily.com/releases/2021/11/211108162210.htm
   autor MUDr. Igora Bukovského, PhD.,

 31. EMIL HODAL

  DOTERAZ ZIIDIA TVRDILI ZE TO JE HOAX !!!! VITAJTE V MOSLIMSKEJ KRAJINE !!! DEBILI SLOVENSKI PRIMITIVNI !!!
  Slovensko bude migračná krajina! Na stretnutí ministrov v Bruseli sa podľa zahraničnej tlače Mikulec dobrovoľne zaviazal prijať afganských utečencov
  Odoberajte nás cez

  icon
  476
  Bratislava 14. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)

  Vo svetových médiách sa blysla krátka správa, že krajiny EÚ sa zaviazali prijať 40 000 afganských utečencov z celkového počtu 60 000. Nie však všetky štáty EÚ, lebo podľa Európskej komisie tento sľub zložilo len pätnásť krajín EÚ. Zatiaľ vraj nie je jasné, ako budú utečenci rozdelení, no jasné je, že z nich zrejme niekoľko tisíc poputuje aj na Slovensko

  Roman Mikulec
  Na snímke minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO)
  “Pätnásť členských štátov EÚ sa zaviazalo prijať ďalších 40 000 afganských utečencov,” oznámila Európska komisia po stretnutí s ministrami vnútra. „Všetci zdieľame ochotu prejsť od neregulárnych príchodov k pravidelnej migrácii,“ povedala na štvrtkovej tlačovej konferencii komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Ylva Johannsonová a dodala, že:„Myslím si, že ide o pôsobivý akt solidarity.“

  Hovorkyňa EÚ Komisie Laura Berardová pre médiá TRT World potvrdila, že krajiny ochotné presídliť utečencov sú Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko a SLOVENSKO- zaviazalo sa ptijat 5500 moslimov..

  A nie, nejedná sa o Slovinsko, pretože slovinský minister vnútra jasne pre slovinskú tlačovú agentúru STA vyhlásil, že sa Slovinsko na schéme prijímanie 40000 afganských migrantov nezúčastní.

  • holistický prístup

   Na „SK“ (a nielen tam) sú ich už ťažké tisíce – mnohí OTVORENE ale nosná časť je umiestnená v rôznych „opustených“ rekreačných a kúpeľných zariadeniach, v opustených táboroch niekedy slúžiacich na rekreáciu detí, … stačí sa tam po okolí trochu potúlať … – toto je už len verejná „legalizácia“ súčasného stavu …

   • holistický prístup

    … a mohutne prúdili a prúdia nielen počas „panovania“ súčasných pssychopatov … to sa deje už veeeľmi dlhodobo …

 32. Existuje prostě spousta nezodpovězených otázek:
  – Proč jsou výrobci vakcín osvobozeni od jakékoli odpovědnosti za své produkty?
  – Proč nejsou smlouvy o dodávkách těchto vakcín zveřejňovány a dokonce jsou předkládány politikům, kteří se na ně ptají, jen z velké části začerněné?
  – Proč je každý, kdo vyjádří něco kritického, označen za nacistického nebo konspiračního myslitele?
  – Proč během této pandemie nedochází v žádné zemi na světě k významné nadměrné úmrtnosti?
  – tady to proč se týká teda Německa-Proč je během této quazypandemie v Německu zavřeno více než 20 nemocnic a demontováno více než 6000 lůžek intenzivní péče a následně obsazenost lůžek intenzivní péče zdůrazněna jako důvod pro omezení?
  – Proč jsou kritické zprávy o vakcínách mazány po tisících na mediálních portálech, jako je YouTube? viz i mudr. Bukovský a i jiní.
  – Proč jsou prohlášení o účinnosti vakcín neustále revidována? Citace z Institutu Paula Ehrlicha: „08/15/2021 Vakcíny Covid-19 chrání před infekcemi virem SARS-CoV-2.“ CoV-2 virus. „“ 09/27/2021 Vakcíny Covid-19 jsou indikovány pro aktivní imunizace k prevenci onemocnění Covid-19 způsobeného virem SARS-CoV-2.“
  – Proč je procento průlomů ve vakcínách u symptomatických onemocnění Covid-19 téměř 50 %? U nad 60 let dokonce přes 70 %! (Podle týdenního reportu RKI za týdny 44-47 – viz graf níže)
  – Proč máme nyní vyšší pseudo čísla výskytu, ńebo incidenci než před rokem, kdy navzdory očkování nebyl očkován téměř nikdo?!
  – Proč máme prý nyní vyšší úmrtnost než před rokem s covidem , kdy navzdory očkování nebyl očkován téměř nikdo?!
  -proč by se třeba měla vláda, byt jenom zlomkově výhledově podílet na odškodnění z následků očkování, když tohle přísluší výhradně již napakovanému výrobci vakcín a NE to dotovat Z PENĚZ DANOVÝCH POPLATNÍKŮ přes stát odškodnovat tyto následky?

  Takže chápu každého, kdo váhá s tím, aby si jednu z těchto vakcín nechal aplikovat.

  Osobní zdraví není společné dobro založené na solidaritě! Osobní zdraví nepatří ani referendu! Je to na jedinci! Moje tělo nepatří systému i kdyby systém kolaboval, je to moje tělo! Systém mi ho nedal, ten nemá právo o něm rozhodovat ! Pouze já!
  https://www.akzentmoebel-unger.de/

 33. https://otevrisvoumysl.cz/zpoved-zdravotni-sestry-z-fnkv-o-pomerech-a-skutecne-situaci-v-nemocnicich-behem-covidu/
  Zpověď zdravotní sestry z FNKV o poměrech a skutečné situaci v nemocnicích během covidu

  Ve zkratce…
  Šokující zpověď zdravotní sestry z FNKV, která se nebála říct pravdu o kovidismu a poměrech v nemocnici. Jak se vytváří zemřelí asi nejlépe vystihuje věta: „My víme, že byste chtěla zachránit pacienta, ale my ho budeme i přesto intubovat.” Prosíme, sdílejte a šiřte dál.

 34. https://www.infowars.com/posts/elon-musk-i-am-against-forcing-people-to-be-vaccinated-not-something-we-should-do-in-america/
  Elon Musk: “I am Against Forcing People To Be Vaccinated; Not Something We Should Do In America”
  Elon Musk: „Som proti tomu, aby sme nútili ľudí byť očkovaní; Nie niečo, čo by sme mali robiť v Amerike”

  The wealthiest individual on the planet, Elon Musk, declared this week that he is against vaccine mandates, noting that “I think this is just not something we should do in America.”
  Najbohatší jednotlivec na planéte, Elon Musk, tento týždeň vyhlásil, že je proti mandátu očkovania, pričom poznamenal, že „myslím, že toto nie je niečo, čo by sme v Amerike mali robiť“.

 35. https://www.protiproud.cz/politika/6186-rozdel-a-panuj-ohavna-metoda-vlady-i-vakcinovani-mohou-byt-jiz-zitra-mezi-diskriminovanymi-neockovanymi-rezim-nam-lze-rano-v-poledne-i-vecer-falesna-modla-vakcinace-nedejme-se-rozdelit-jsme-jeden-narod-otevreme-oci.htm
  Rozděl a panuj: Ohavná metoda vlády. I vakcinovaní mohou být již zítra mezi diskriminovanými neočkovanými! Režim nám lže ráno, v poledne i večer. Falešná modla vakcinace. Nedejme se rozdělit! Jsme jeden národ. Otevřeme oči

 36. https://www.hlavnespravy.sk/ucinnost-vakcin-je-taka-biedna-ze-museli-zmenit-jej-samotnu-definiciu-tvrdi-kalinak-nakoniec-budeme-chodit-s-infuziou-a-capovat-si-nonstop-vakciny-do-zil-kazdy-dosta/2790028
  Účinnosť vakcín je taká biedna, že museli zmeniť jej samotnú definíciu, tvrdí Kaliňák. „Nakoniec budeme chodiť s infúziou a čapovať si nonstop ´vakcíny´ do žíl. Každý dostane bandasku na mesiac a ideme…,” smeje sa Belousovová

 37. https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2021/12/14/from-her-hospital-bed-19yearold-warns-about-the-pfizer-shot.aspx
  From Her Hospital Bed, 19-Year-Old Warns About the Pfizer Shot
  19-ročná z nemocničného lôžka varuje pred Pfizer vakcínou

  Takéto ťažkosti má po Pfizer vakcíne:
  breathing difficulties, vision disturbances, a terrible headache and blood clots in her lungs and legs.
  dýchacie ťažkosti, poruchy videnia, strašná bolesť hlavy a krvné zrazeniny v pľúcach a nohách.

  She has other side effects that she wants to keep personal, she says.
  Má ďalšie vedľajšie účinky, ktoré si chce ponechať pre seba (nechce to dať na verejnosť), hovorí.

 38. https://childrenshealthdefense.org/defender/dr-oz-remove-anthony-fauci/?itm_term=home
  Dr. Oz: It’s Time to ‘Remove’ Fauci
  Dr. Oz: Je čas „odstrániť“ Fauciho

 39. https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-nw-most-reported-u-s-omicron-cases-hit-fully-vaccinated/?itm_term=home
  Most Reported U.S. Omicron Cases Have Hit the Fully Vaccinated + More
  Väčšina hlásených prípadov Omikrónu v USA zasiahla úplne zaočkovaných + viac

  As the Pandemic Raged, at Least 75 Lawmakers Bought and Sold Stock in Companies That Make COVID Vaccines, Treatments and Tests
  Ako pandémia zúrila, najmenej 75 zákonodarcov nakúpilo a predalo akcie v spoločnostiach, ktoré vyrábajú vakcíny, liečby a testy na COVID

  Hospitalizations, Mortality Cut in Half After Brazilian City Offered Ivermectin to Everyone Pre-Vaccine
  Hospitalizácie, úmrtnosť sa znížila na polovicu po tom, čo Brazílske mesto ponúklo Ivermektín každému pred očkovaním (namiesto očkovania)

 40. https://www.youtube.com/watch?v=Swy6F8TtSBE
  ČO MYSLÍTE, JE TO TAK ISTO AJ V ČESKEJ REPUBLIKE? MALÉ POROVNANIE, PRIATELIA… SMIAŤ SA ČI PLAKAŤ?

 41. https://www.youtube.com/watch?v=S2F6De4F-YI
  Marian Kotleba: Mám informáciu, že Pellegriniho poslanci majú pomôcť schváliť rušenie nemocníc!

 42. https://www.youtube.com/watch?v=KWtgZwmwbpA
  R Fico SMER SD reaguje na šokujúce zadržanie prezidenta záchranárov SMER SD

 43. https://cz24.news/soukroma-armada-bankeru-a-korporaci-valky-zisk-a-pleneni-zbytek-sveta-chudne-skutecna-tvar-usa-video-audio-cz-93min/
  Soukromá armáda bankéřů a korporací. Války, zisk a plenění, zbytek světa chudne. Skutečná tvář USA! (VIDEO/AUDIO CZ, 93min)

  • 5 europoslancov, ktorí sa neboja povedať Ursule čo si myslia. Ja by som trochu zmenil slová talianskej europoslankyne, ktorá na margo príp. schválenia povinného očkovania povedala, že by bolo hanbou všetkým demokratickým krajinám byť členom EÚ. Čo chceli títo europikulíci povedať bolo, že je tu fašizmus.

 44. Při vší úctě ke snaze zúčastněných zahájit se slovenskou „vládou“ další dialog se nemůžu ubránit pocitu, že jediný výsledek bude to, že tato vláda zase ušetří za toaletní papír… Doufám, že se mýlím…

Pridajte komentár

*