Slovenská lekárska únia špecialistov pripomína vláde a ministerstvu školstva pokyny WHO


Print Friendly, PDF & Email

Slovenská lekárska únia špecialistov pripomína vláde a ministerstvu školstva pokyny WHO

WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) publikovala 20.1.2021 správu1, v ktorej upozorňuje, že výsledky RT-PCR testov platia, len ak sú súčasne prítomné aj klinické prejavy ochorenia.

Na základe tejto správy z WHO žiadame Ministerstvo školstva SR, aby ukončilo výberové konanie na dodávateľa a realizátora kloktacích testov na školách.

Podľa správy WHO nemá zmysel testovať týmto kloktacím testom žiakov, rodičov a učiteľov, ktorí nemajú žiadne klinické príznaky ochorenia COVID-19.

Ak sa u žiaka, rodiča alebo učiteľa objavia takéto príznaky, mali by dodržiavať všetky karanténne opatrenia, aby zabránili rozširovaniu nebezpečnej choroby.

Jediný test, ktorý je výrobcom deklarovaný, že je vhodný aj pre bezpríznakových nosičov, je bezkontaktný antigénový test zo sliny.

Na základe vyššie uvedeného, žiadame Ministerstvo školstva SR, aby urýchlene zabezpečilo tieto bezkontaktné antigénové testy zo sliny. Tieto testy sú cenovo porovnateľné s bežnými paličkovými antigénovými testami.

Kloktacie testy patria do kategórie RT-PCR testov. Ich cena je cca 59 eur za kus. Cena bezkontaktného antigénové testu zo slín je okolo 6 eur za kus a sú certifikované v EÚ.

1https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

Citácia z vyššie uvedeného odkazu:

WHO guidance Diagnostic testing for SARS-CoV-2 states that careful interpretation of weak positive results is needed (1). The cycle threshold (Ct) needed to detect virus is inversely proportional to the patient’s viral load.

Where test results do not correspond with the clinical presentation, a new specimen should be taken and retested using the same or different NAT technology.

Preklad:

Pokyny WHO Diagnostické testovanie na SARS-CoV-2 uvádza, že je potrebná starostlivá interpretácia slabých pozitívnych výsledkov (1). Prahová hodnota cyklu (Ct) potrebná na detekciu vírusu je nepriamo úmerná vírusovej záťaži pacienta.

Ak výsledky testu nezodpovedajú klinickému prejavu, je potrebné odobrať novú vzorku a opäť otestovať pomocou rovnakej alebo rozdielnej technológie NAT.

V Košiciach, 27.01.2021

 • MUDr. Andrej Janco, v.r.
 • MUDr. Alena Jancová, v.r.
 • Mgr. Tomáš Janco, v.r.
 • MUDr. Miroslav Šnapko, v.r.
 • MUDr. Igor Hurta., v.r.
 • Ing. Miroslav Sagan, v.r.

Zdroj: www.ssn.sk

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Zaujímavé video:
  https://zemavek.sk/zvtv-rene-balak/

  Vakcína nie je vakcínou. Páchame bunkový kanibalizmus?
  Vo vakcínach sú nanočastice. Ich úmyslom je preniknúť do živej bunky a zadávať príkazy. Je etické – keď nevieme, čo sa stane – aby sme to robili? Je to experiment na ľuďoch. Genetická úprava človeka? Na výskumnom experimente sa musí zúčastniť aspoň 1 člen z tímu výskumníkov! To sa nedeje a porušuje sa aj Norimberský kódex.

 2. Konečne sa SLÚŠ začína hýbať AKTUÁLNE – ale chcelo by to aj preventívne informačné aktivity – WHO reaguje až keď musí a nevie ústáť ten tlak – tomu však predchádzajú takéto informácie aj rok dopredu. WHO NIE JE už dávno nezávislá organizácia – v podstate pracuje pre nadnárodné farmako korporácie, lebo je nimi z 80-90% financovaná. Avšak – stále je to nástroj ovplyvňovania svetovej verejnosti – takže ak chcú prežiť nástroj riadenia – musia v niečom „povedať pravdu“ – inak ich verejnosť /Trumpovo nariadenie o stopnutí podpory WHO/ zmetie – takže teraz sa chvíľu hrajú na tých „dobrých“. Ale oni už dobrí nikdy nebudú, tak ako zo žumpy nebude nádrž na pitnú vodu. Opierať sa o názor WHO je choré – prečo by tak mala urobiť „naša“ vláda?! Zloduch má byť arbitrom medzi zloduchmi?

  • Vladimír Jurišta MSc

   ovciam rozum nenaleješ, sami sa odsudzujú, takže, kto chce kam, pomôžme mu tam. Hlúposť je nevyliečiteľná.

 3. „V Evropě začala druhá fáze covidového teroru, v Rakousku a Německu došlo ke spuštění pokusu s povinným nošením respirátorů FFP2 v obchodech a MHD, roušky už nestačí! Andrej Babiš a Igor Matovič plánují, že totéž zavedou v Česku a na Slovensku, pokud se to osvědčí! Proč těhotné matky mají v Rakousku výjimku z nošení FFP2 respirátorů, když logicky by se měly chránit nejvíce? Nošení respirátorů totiž může těžce poškodit plod a jeho imunitu, prozradil lékař! Policejní komando ve Vídni při pondělní demonstraci brutálně napadlo starší ženu, která vyšla z obchodu s taškami a měla místo respirátoru jenom roušku!“
  https://www.infovojna.sk/article/v-evrope-zacala-druha-faze-covidoveho-teroru-spusteni-pokusu-s-povinnym-nosenim-respirator-ffp2-babis-a-matovic-planuji-ze-totez-zavedou-v-cesku-a-na-slovensku-pokud-se-to-osvedci

  „Moderátorka: Rodina Zookových je otřesená. Kyle přišel o tátu a Rochelle přišla o manžela po 37 letech. Tim Zook byl ve věku 60 let. Pracoval jako rentgenový technik v Santa Anna. Jako zdravotník se těšil, že konečně bude mít ochranu proti koronaviru. Tohle byl jeho poslední facebookový příspěvek, kde napsal: „Nikdy předtím jsem se na vakcínu tak netěšil. Nyní jsem po 2. dávce vakcíny Pfizer plně očkovaný.” Ale jen dvě hodiny po obdržení vakcíny začal mít břišní bolesti a najednou se mu těžce dýchalo. Od té chvíle to šlo z kopce.

  Rachelle: Lékaři mají za to, že jeho tělo na něco reagovalo poté, co si vzal vakcínu. Nazvali to zánětlivá reakce. Tělo snaží přijít na to, co se děje, a ochránit se, ale bylo to tak intenzivní, že to začalo napadat hlavní orgány. Neměl šanci se zotavit. A šlo to jen z kopce dolů a během čtyř dnů mu to vzalo život.“
  https://www.infovojna.sk/article/video-zdravotnik-z-kalifornie-zemrel-po-druhe-davce-vakciny-pfizer

  • Aktuálna legislatíva – články /zhoda, definície, výnimky/ na stránke výrobcu
   https://kn95.sk/

   V zmysle tohto zákona Podľa § 4 – Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov, sa zakazuje počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2, FFP3 (ďalej len „osobný ochranný prostriedok“), inej osobe, než:

   a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
   b) zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
   c) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
   d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
   e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
   f) právnickej osobe alebo fyzickej – osobe podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,
   g) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
   h) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
   i) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).

   Pokračovanie…
   Rozbor na záver:

   Vláda SR v zákone v bode 9 uvádza:

   „Zoznam diagnóz, pri ktorých existujú zdravotné dôvody pre výnimku podľa odseku 1 písm. h), a podrobnosti o poskytovaní osobných ochranných prostriedkov osobám s takýmito diagnózami ustanoví Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.“

   To v preklade znamená, že k dnešnému dňu, tj. k 03.04.2020 zákon NEDEFINUJE záväzným právnym predpisom, čo je to zdravotný dôvod na zakúpenie ochranného prvku a teda nedefinuje, či sa má jednať len napr. o rakovinu, cukrovku alebo aj o obyčajnú nádchu. Bod H) je v čase vzniku tohto blogu na Vašom vlastnom posúdení.
   https://kn95.sk/blogs/news/pozor-zmena-podmienok-predaja-respiratorov-ffp2-ffp3-podla-zakona-z-3-aprila-2020

   Predaj respirátorov KN95 bez výdychového ventilu

   „V zmysle uvedeného je možné aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona predávať ochranné prostriedky spĺňajúce FFP2 a FFP3 kritéria, bez vdychovacieho a/alebo vydychovacieho ventilu.

   Zjednodušenie:

   Zákon č. 69/2020 Z.z. ako ani ďalšia európska legislatíva, na ktorú sa tento zákon odvoláva v § 4 ods. 1, nedefinuje pojem filtračná tvárová polmaska kategórie FFP2, FFP3. Tento pojem je v podmienkach SR definovaný v STN EN 149 + A1, ktorej vydanie je v pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a podľa ktorej filtračná polmaska „…má vdychovací a/alebo vydychovací ventil (ventily).““
   https://kn95.sk/blogs/news/predaj-respiratorov-kn95-bez-vydychoveho-ventilu

   REPLAY – „Obmedzenie distribúcie,,,. sa zakazuje počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2, FFP3“ – takže trieda KN95 bez ventilu je stále zároveň trieda FFP2, FFP3 ale zákon na ňu nemyslí – a tak sa nám tu kvôii idiotom na ministerstve zdravotníctva a vo vláde vôbec bijú „dva“ zákony!

   V prípade nedostatku respirátorov teda kontaktujte svoju OBEC!!! Keď už respirátor, tak s ventilom. „Lebo“ – pri 2-metrovom odstupe sa vám bude lepšie dýchať, a každý blbec vidí, že máte „respirátor“ a nie rúško.

   • He he – inak presne tieto unifikované /deklarované výrobcami aj ako unisex/ respirátory z nás majú urobiť tú unifikovanú masu – dokonca aj bez „rúškovej individuality“. Kokso! Onedlho budeme všetci v jednych čínskych montérkach!

    • Vážený pán Maroš, aby onedlho sme tu nemali čínsky kreditný sociálny systém. V mestách, v Číne kde je to zavedené, každý človek je pod kontrolou, milióny kamier nonstop skenujú, internet je pod kontrolou…Ak nemajú dostatočný počet bodov tak si nenakúpia, nemôžu vojsť do obchodu, do vlastného bytu…Jedným slovom moderný koncentračný tábor. Ale aj to sme čítali, že čínsky komunisti spolupracujú s Rockefellerovcami, čo vymysleli a spustili tento kovid…
     V marci minulého roku na infowars.com bol uvedený dokument Rockefellerovej nadácie Scenarios for the future of technlogy and international development a na stránke 18 je „Lockstep“ Guarantee and Curfew.
     Zatiaľ všetko ide podľa plánu Rockefellerovcov.

     • Od roku 2025 do 2028 je uz pripraveny SCENAR,od John Hopkins University: the SPARS PANDEMIC, ma 89 stranok,z roku 2017,podobne ako Lockstep/Rockefeller,to uz bude po masivnom vyhladni ludi do 2025,hlavne v Europe,USA,Canada,toto bude zamerane na Indoneziu,Filipines a krajiny,ktore,neboli v plane do 2025( deadle report,rockefeller Foundation)

    • cakat v rade na Guillotine

 4. Ešte že naši debili neriešia „Fukušimu“ – to by už dávno bolo po nás.
  https://uloz.to/file/qfAZixFghhfZ/fukusima-2020-c-dabing-mp4

  „Až do novembra 1989 však verejnosť nemala k výsledkom týchto meraní žiadny prístup. Preto bolo Ministerstvom životného prostredia od roku 1990 iniciovaných hneď niekoľko štúdií. Prvé vzorky z 10. októbra 1990 odobraté z riečky Dudváh ukázali 20-násobné prekročenie prípustnej hladiny radiácie. Najrozsiahlejší a najpodrobnejší výskum kontaminovaných plôch iniciovala IAEA (International Atomic Energy Agency) v spolupráci s VÚJE (Výskumný ústav jadrových elektrární) vďaka čomu sa podarilo zmapovať 19 km dlhý úsek kanálov a riečnych tokov, ktorými pretekala voda z elektrárne.“

  A nebol by to Gustáv Murín, keby nepísal „pravdu“ v Pravde. Raz ho tá pravda dobehne.
  „A nikdy by nevznikla tzv. černobyľská lož (veľmi výhodná na diskreditáciu komunistického režimu a perspektívne zákazky západných firiem v jadrovej energetike východných krajín po jeho páde), ktorej žiaľ šokujúco naivne uveril aj svetoznámy spisovateľ Paulo Coelho a jeho fantázia ho v knihe „Čarodejnica z Portobella“ priviedla k fantazmagorickým apokalyptickým opisom následkov, ktoré je ľahké vyvrátiť.“ – tých mutácií som len ja videl v prírode dosť.
  https://gumurin.blog.pravda.sk/2011/03/19/havaria-jadrovej-elektrarne-pozname-boli-sme-prvi/

  • O čom Murín – „dokonale znalý faktov o Jaslovských Bohuniciach“ – nenapísal.
   https://df.sk/tema/havaria-jadrovej-elektrarne-a1

   Pokiaľ bude debilizácia školstva na Slovensku prebiehať v „kovidovom“ tempe – ruchne nám o generáciu celá technológia /Pjakin/. Iste – „zavrieť ventil“ môžete poslať aj černocha – akurát ten nebude vedieť, čo je to ventil, a už vôbec nie ktorý.

 5. Sú dobré tieto výzvy. Možno príde čas, že sa zodpovedných bude niekto pýtať, prečo nekonali, ak mali o tom informáciu.

 6. bývalá učiteľka

  Určite by sa už konečne mohli ozvať aj učitelia, zriaďovatelia škôl, psychológovia i samotné samosprávy, nielen ticho prikyvovať, plniť nezmyselné nariadenia a participovať na páchaní genocídy SK národa. Je našou povinnosťou chrániť tých najzraniteľnejších a byť nekompromisní voči tým, ktorí nie sú schopní riadiť tento štát a chrániť zdravie a záujmy občanov SR!!!

 7. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/01/29/pfizer-admits-vaccine-does-not-prevent-covid.aspx
  Pfizer Admits Vaccine Does Not Prevent COVID
  Pfizer pripúšťa, že vakcíny nechránia pred kovidom

 8. https://www.hlavnespravy.sk/s-myslienkou-plosneho-testovania-sme-ostali-sami-briti-a-rakusania-to-nechali-plavat-upozornuje-draxler/2421576
  S myšlienkou plošného testovania sme ostali sami. Briti a Rakúšania to nechali plávať, upozorňuje Draxler
  Sme jedinou krajinou na kontinente, ktorá praktikuje také bláznovstvo, ako je plošné testovanie.

 9. https://www.hlavnespravy.sk/nemci-neodporucaju-podavanie-vakciny-astrazeneca-ludom-starsim-ako-65-rokov/2421720
  Nemci neodporúčajú podávanie vakcíny AstraZeneca v EÚ ľudom starším ako 65 rokov

 10. Testovať na koronavírus sa budeme týždeň čo týždeň, avizoval premiér Igor Matovič. Jeho plán vtedy síce na vláde neprešiel, no Slováci sa aj tak sústavným výterom v najbližšom období nevyhnú. Nové certifikáty budú totiž potrebovať na cestu do práce zrejme až do jari.
  Matovičovo testovanie je medicínsky nezmysel.
  Generálna prokuratúra sa zaoberá vyjadreniami Igora Matoviča voči Richardovi Sulíkovi, potvrdil to Maroš Žilinka. Matovič v súvislosti s nákupom antigénových testov obviňoval Sulíka zo smrti tisícov ľudí. Žilinka uviedol, že padli trestné oznámenia.
  Nič však ,neurobí ani GP všetci sú z Matoviča rozklepaní, to sa nám potvrdzuje každým dňom a jeho EGO rastie.
  Premiér zvíťazil. Ani nie nad koronou, ale nad partnermi, samosprávami i občanmi
  Matovič skúma hranice svojej moci dovtedy dokiaľ mu to všetci kompetentní naokolo dovolia. A my tiež!!!!

  • Slovo M….. treba zmazať z verejného vedomia! A ešte ho doboha oslovujte pán! Pán ten, pán ten! Čo vám už všetkým hrabe s tou zdvorilosťou?! Každého zločinca chcete oslovovať pán len preto, aby ste ukázali, aký ste vychovaní?! Aby vás iní idioti neodsúdili, že ste grobiani?! Tak ja tých, ktorí vyslovujú mená týchto zmrdov aj oslovením pán – volám ty submisívny debil!

   Iný submisívny debil na inej úrovni submisivity – TO VYPASENÉ CHUCPE PRASA-HYGIENIK – aké symbolické žiť s ním v jednom štátnom chlieve, že – porušením zákona-pravidiel na FARME – vypustil z klietok ďalšie svine, ktoré sa vďaka tomu dohodli na zmene pravidiel FARMY – a natrvalo nás zavreii do klietok a zahodili kľúč! Ku.va – žiadna sviňa nie je a nebude MOJÍM PÁNOM! Choďte doboha!
   https://www.infovojna.sk/article/mikas-spachanim-trestnych-cinov-zabezpecil-zmenu-ustavneho-zakona

   Bez porušenia zákona touto sviňou by sa nemohli zísť v dostatočnom množstve v parlamente svíň a odhlasovať si a zlegalizovať zmenu ústavného zákona o núdzovom stave – rozhodol jediný hlas! Každý normálny človek vie, čo treba urobiť s touto vypasenou predinfarktovou sadistickou škaredou sviňou, ktorá otvorením karanténnych dvierok iným sviniam pomohla zavrieť celý národ! A toto mu má prejsť akýmsi konštatovaním?!

  • Pretoze je to verny puppet, Rotschildov

 11. Odporučam prečitať knihu indigova realita od loyda uplne celu a ešte kapitolu teorie stredu. Mam doma audio knihu. Je pravdiva a zaroveň pozitivna. Treba vidieť vždy svetlo aj na konci tunela. Inak všetkym ďakujem za zaujimave prispevky aj redakcii. Je dobre poznať všetky uhly pohĺadu aby sme sa k žiadnemu nepriputali. ? prajem vam všetkým len to najlepšie.

 12. Spáchaním trestných činov Mikas zabezpečil zmenu ústavného zákona:
  Svojim konaním naplnil všetky pojmové znaky trestného činu uvedené v § 163 trestného zákona:
  Spáchaním trestných činov zabezpečil zmenu ústavného zákona.
  Ako dotknutá verejnosť pri pohľade k čomu konaním hlavného hygienika došlo a aké dôsledky mali, alebo mohli mať jeho dispozície s právomocou sme toho názoru, že tu nejde o rozpor s právnymi predpismi, ale priamo o zneužitie právomoci verejného činiteľa. Mikas si predsa prisvojil také právomoci, ktoré mu zákona neumožňuje a cielene ich využil na plnenie politickej objednávky.
  A to by už nemalo uniknúť pozornosti prokuratúry.
  A prokuratúre by nemalo uniknúť ani to kto ho k tomu nútil a kto za to hlasoval.
  To je na rozpustenie politických strán na tom zúčastnených!!!!!!!!!
  Test štatisticky významným spôsobom určil, že:
  Vzásade všetci, ktorí klinické príznaky nemajú a putujú do karantény, budú v karanténe omylom ako zdraví.
  Na Slovensku sa choroba, ktorej prítomnosť sa testuje, vlastne nevyskytuje (zámerne nehovorím nový koronavírus a pozdravujem pánov Cormana a Drostena, ktorí vedia, o čom je reč, a takmer isto raz budú čeliť aj trestoprávnej zodpovednosti). Alebo sa vyskytuje, ale v nepodstatnom množstve.
  Tento minimálny, limitne nulový výskyt znamená potrebu okamžitého uvoľnenia všetkých opatrení, počnúc zrušením núdzového stavu.
  Vláda nemá deklarovať, že núdzový stav je. Má v každom momente dokazovať, či trvajú podmienky na vyhlásenie a trvanie núdzového stavu. Práve testovaním dokázala, že tieto podmienky splnené nie sú. Teraz má už len deklarovať, čo testovaním dokázala! A nech si tento dôkaz aj odpublikuje hoc aj vo vedeckom časopise. Tentokrát by možno dostala ja peer-review.
  Že vám v Nitre zomierajú pacienti?
  Otázka do pléna, možno rečnícka: Opýtajte sa už spomenutých pánov Cormana a Drostena, pred tým, ako prídu o slobodu, prečo na túto „hnusobu“ pravdepodobne zaberajú antiparazitiká? Mimochodom, prečo ste sa ich nepýtali medzi 21.1.2020 a 20.1.2021, v čase keď platil ich podvodný RT-PCR protokol?

  Prečo mlčíte Vy – vedci, klinickí lekári, imunológovia, laboranti? Všetci do nohy dobre viete, že podkladom pre ten „test“, ktorý nie je testom boli sekvencie z GenBanky k 1.1.2020 in silico, t.j. vycucané z prsta. Až v novembri 2020 si čestní vedci dovolili povedať, že autori protokolu boli v konflikte záujmov. Slušne povedané. Laicky povedané: uprednostnili veľký biznis pred zdravím ľudí.
  Medzinárodné koleso spravodlivosti sa začalo točiť. Ťažkopádne, ale začalo. Už sa nezastaví. Stojte preto na strane svojho svedomia a vedeckej cti.

 13. Ľudia, zabudla som zdôraznit dôležitosť tejto kapitoly : Dobro a zlo alebo temné sily !! Z knihy Indigova realita od Simona Loyda
  Nahliadnite do nej nech nestratite svoj stred.
  Všetko dobré !!

  • Ešte som to nepreštudoval, ale tuším, že to bude mať niečo spoločné s teóriou kyvadiel – aby sme sa príliš nesústreďovali na „okolie“ – „máš len 2 možnosti – buď pôjdeš vlastnou cestou, alebo ti ju vyberú iní“. Otázka – spoločná cesta ľudstva – nič? Lebo aj to je „okolie“. Pri autoroch si dávam pozor na židovské mená a židovských autorov a ich postuláty – lebo. Vrodený egoizmus – „dobré je len to, čo je dobré pre mňa“ – sebestrednosť ako teória stredu? Šimon a Loyd. Jedna kniha nemôže obsahovať univerzálnu pravdu – len jej časť – a často tú „vyhovujúcu“ časť práve len z osobného pohľadu. Duchovný modrý – červený hmotný – lebo vibrácie vysoké – nízke. Stred teda fialový. Kompromis v tejto dimenzii? O tom je „dávidovka“ – pôvodná brahmánska védska hviezda, ktorú si privlastnili židia tak, ako si privlastnili Budhove výroky a označili ich za Šalamúnove. Tá hviezda svojími protichodnými trojuholníkmi symbolizuje prienik horného duchovného a spodného hmotného sveta – teda stred v našej dimenzii. Akurát židia nám tu podsúvajú len ten spodný – materiálny svet, ale pre seba si ponechávajú aj ten duchovný – aby mali nadvládu nad naším odduchovnením. Preto je človek podľa nich – tá aj duchovná bytosť – čo je správne – ale nás programovo sotili len do ich chtonického programu materiálneho sveta – určeného bezduchým zvieratám. O tom to celé je. Takže áno – stred – kde sa stretávajú obidva sveta, kde to iskrí a vzniká realita tejto dimenzie. Otázka – komu je táto kniha určená? Lebo už materializovaný „človek“ po nej nesiahne – teda je všeobecne určená ešte nie strateným – v oboch extrémoch.
   https://uloz.to/file/n6aE5iCr2QgZ/simon-loyd-indigovy-svet-audiokniha-mp3

  • <Momentalne sme 100% ovladani Temnymi Silami a masovymi Vrahmi

 14. https://otevrisvoumysl.cz/skoleni-virologu-a-odborniku-2019-jak-lhat-a-manipulovat-v-dobe-pandemie/
  Školení virologů a odborníků 2019 – Jak lhát a manipulovat v době pandemie

 15. https://rizikaockovania.sk/cbr-zdravotne-certifikaty-nie-su-matovicov-napad-ale-gatesov-skorumpovany-plan/
  CBR: Zdravotné certifikáty nie sú Matovičov nápad, ale Gatesov skorumpovaný plán

  • „Popol“ jakživ nič nové nevymyslel! Dokonca ani žiaden nový podvod. To si každý kriminálnik myslí, že vymyslel niečo nové, pri čom ho neprichytia. Na to už sú učebnicvé schémy – vrátane Protokolov.

Pridajte komentár

*