Vedec varuje, že rúška v školách poškodia deťom mozog a znížia IQ až o 20%! Skončí za tento ohavný zločin hlavný hygienik Mikas vo väzení? Viac info tu

Ústavný súd definitívne zrušil rúška, karantény, covid pasy aj režim OP/OTP

Print Friendly, PDF & Email

Ústavný súd definitívne zrušil rúška, karantény, covid pasy aj režim OP/OTP

Posledný deň minulého roka, teda 31.12.2021, zverejnil Ústavný súd svoje rozhodnutie v podnete, ktorý podala verejná obhajkyňa práv, ombudsmanka Mária Patakyová.

Na počudovanie, vzhľadom na vysokú významnosť rozhodnutia, o ňom neinformovali takmer žiadne médiá hlavného prúdu. Zmienili sa len, že Ústavný súd zrušil karanténu (izoláciu) inde ako v domácom prostredí. Rozhodnutie Ústavného súdu však toho ruší omnoho viac.

Prelomový verdikt Ústavného súdu

Ako jediné médium hlavného prúdu o ňom informoval vo svojom článku denník Postoj.

Citujeme z uvedeného článku:

„Ústavný súd odobral možnosť nariadiť karanténu, karanténu v zdravotníckom (alebo inom) zariadení alebo karantenizovať osoby podozrivé z nákazy, pretože sa jedná o zásah do osobných slobôd. Ponechal možnosť izolácie v domácom zariadení, ale iba pre osoby choré, alebo podozrivé z nákazy.“

Z uvedeného vyplýva ešte ďalšia vec, a to, že človek vracajúci sa zo zahraničia nemôže byť automaticky považovaný za ani chorého, ani za podozrivého z nákazy. Inými slovami, karanténa po návrate zo zahraničia je nezákonná, a teda sa ruší.

Doteraz mali očkovaní výnimku z domácej karantény. Neočkovaní do nej ísť museli. Odteraz to už neplatí. Celá domáca karanténa založená len na tom, že sa niekto vrátil zo zahraničia, skončila.

Zaujímavé sú aj ďalšie veci vyplývajúce z rozhodnutia Ústavného súdu. Citujeme ďalší odsek z článku v Postoji:

„Ústavný súd odobral možnosť Ministerstvu a ÚVZ nariaďovať ďalšie opatrenia, zakazovať a nariaďovať ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas. (§ 4, ods.1  bod  g a §48 ods.4 bod aa). Zároveň zdôvodnil, že: 

Zákon nemôže splnomocniť orgán výkonnej moci na vydanie predpisu nižšej právnej sily, ktorý by určoval medze základných práv a slobôd. Ústava zveruje právo určiť medze základných práv a slobôd (z dôvodu zachovania povahy ústavnosti týchto práv a slobôd) len zákonodarnému zboru.

Inými slovami, horeuvedený výrok hovorí, že Vláda, Ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemajú právo uzneseniami vlády a vyhláškami ÚVZ obmedzovať základné práva a slobody. To môže len Národná rada SR zákonom.

Čo to znamená? To, že všetky opatrenia týchto orgánov, ktoré obmedzujú vaše práva a slobodu, sú dňom vyhlásenia rozhodnutia Ústavného súdu, teda od 31.12.2021, neúčinné.

Čo všetko Ústavný súd zrušil

Aj keď v rozhodnutí súdu to nie je explicitne vymenované, svojim rozhodnutím zrušil:

 • povinné nosenie rúšok a respirátorov
 • režim OP/OTP, čiže aj covid pasy
 • karanténu inú ako domácu po potvrdení alebo hodnovernom podozrení z nákazy Covid-19

Pozrime sa najprv na rúška a respirátory.

Najzákladnejším právom človeka je právo na život. Život je podmienený základnými fyziologickými potrebami – dýchanie, jedlo, pitie, teplo a podobne.

Dýchanie je jednoznačne na najvyššej priorite, lebo človek bez kyslíka do 5 minút umiera. Bez jedla vydrží podstatne dlhšie, aj niekoľko týždňov.

Takže je jednoznačné, že voľné a ničím neobmedzované dýchanie je bez pochýb základné ľudské právo, ktoré nemôže byť obmedzované za žiadnych okolností. To platilo rovnako aj predtým, teraz to Ústavný súd len priamo potvrdil.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Preto vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva o povinnom nosení rúšok a respirátorov, obmedzujúcich voľné dýchanie ako najnákladnejšiu životnú fyziologickú potrebu, sú neplatné.

Samozrejme, rúška a respirátory sa týmto rušia aj v školách.

Ak ste rodič, máte ďalší argument pre učiteľov a riaditeľa školy, keď budú od vášho dieťaťa naďalej vyžadovať nosenie rúška. Tejto téme sme sa venovali len nedávno v tomto článku.

Teraz sa pozrime na covid pasy a režim OP/OTP.

Ďalšie základné ľudské právo je sloboda pohybu a pobytu, ktoré tiež nemôže byť obmedzované vyhláškami ÚVZ alebo uzneseniami vlády.

Ak vás niekto nechce pustiť do obchodu alebo nejakej inej prevádzky v režime OP/OTP bez preukázania sa covid pasom, tak obmedzuje vaše právo na slobodu pohybu a pobytu.

Pochopiteľne, prevádzka má právo obmedziť vstup napríklad prevádzkovými hodinami, no musí sa to týkať všetkých. Nemôže obmedzovať vstup jedným a umožniť druhým na základe nejakého očkovania. To už by bola diskriminácia a apartheid, no a tie sú tiež zakázané, dokonca trestné.

Ako postupovať, ak vás bude niekto obmedzovať

Od začiatku roka 2022 sú všetky spomínané pandemické opatrenia obmedzujúce ľudské práva a slobody, ktoré boli zavedené na základe vyhlášok ÚVZ a uznesení vlády, neplatné.

Ak by vás ktokoľvek akokoľvek obmedzoval, upozornite ho na to. Môžete si aj vytlačiť celé plné znenie rozhodnutia Ústavného súdu (má 43 strán). Nájdete ho TU.

V prípade, že aj po upozornení budú na vás alebo na vašich blízkych naliehať, máte právo na nich podať trestné oznámenia:

Na policajtov – zvyčajne za rúška alebo za kontrolu covid pasov pôjde o trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia (rozhodnutia Ústavného súdu).

Na učiteľov a riaditeľa školy – zvyčajne za rúška pôjde o trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia, trestný čin vydierania (vykázanie zo školy, ak dieťa nenosí rúško), ale aj trestné činy mučenia a nátlaku.

Na obchodné a iné prevádzky – zvyčajne, ak vás nebudú chcieť bez covid pasu pustiť dnu do nejakej prevádzky v režime OP/OTP, tak sa dopúšťajú diskriminácie a trestného činu apartheidu a tiež trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.

Záver

Je naozaj zarážajúce, akým tichom prešli médiá a štátne orgány toto, podľa nás doposiaľ najdôležitejšie rozhodnutie Ústavného súdu. Tvária sa, že akože nič sa nedeje a idú si svoje ďalej.

Pred pár dňami dokonca mnohé školy rozposielali inštrukcie pre začiatok vyučovania, v ktorých rodičom pripomínali Ústavným súdom už zrušenú povinnosť detí nosiť v škole rúška.

Netreba sa báť a okamžite, najlepšie ešte dnes, cez EduPage poslať riaditeľovi oznam, že Ústavný súd Slovenskej republiky túto povinnosť zrušil.

Kto iný ako vy má bojovať za vaše práva a práva vašich detí? Ak to neurobíte vy tu a teraz, nikto iný to za vás nespraví.

Treba sa okamžite a pevne chytiť naskytnutej príležitosti s najnovším rozhodnutím Ústavného súdu. Nesmieme dať vládnej čvarge žiaden čas ani šancu na preskupenie síl, inak si opäť vymyslia spôsob, ako rozhodnutie Ústavného súdu obísť.

Teraz vám bola daná do rúk silná zbraň. Nedovoľte si ju vziať alebo nevyužiť ju!

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Zdroje: slov-lex.sk, postoj.sk, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace článkyUpozornenie: Tento článok je názorom jeho autora a v žiadnom prípade nenahrádza konzultáciu ani vyšetrenie lekárom v zdravotníckom zariadení. Príspevky a komentáre môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. No ale toto.

 2. Trestný čin Apartheidu, hej? A lieky ste si nazabudli vziať?

  Apartheid je v rámci medzinárodného trestného práva vnímaný ako zločin proti ľudskosti. Neľudské činy vyplývajúce z politiky a praktík rasovej segregácie a diskriminácie sú zločiny, ktoré sú v rozpore so zásadami medzinárodného práva, predovšetkým s cieľmi a zásadami charty OSN a vážne ohrozujú medzinárodný mier a bezpečnosť. Apartheid je možné definovať ako konanie jednotlivca v rámci inštitucionalizovaného režimu systematického útlaku a nadvlády jednej rasovej skupiny nad inou rasovou skupinou alebo skupinami, ktoré je páchané s úmyslom zachovať tento režim. Pod rasovou, etnickou, národnostnou, náboženskou alebo triednou segregáciu je možné chápať akékoľvek rozlišovanie, obmedzovanie alebo zvýhodňovanie založené na príslušnosti jednotlivca k niektorému národu, etnickej skupine, rase, náboženstvu, triednej príslušnosti alebo k inej podobnej skupine osôb (vymedzenej napr. jazykom, pohlavím alebo sexuálnou orientáciou), ktorej cieľom alebo následkom je znemožniť alebo obmedziť uznanie, výkon alebo uskutočňovanie garantovaných ľudských práv a základných slobôd na základe rovnosti v politickej, hospodárskej, kultúrnej, sociálnej alebo ktorejkoľvek inej oblasti verejného života. Inou rozsiahlou alebo systematickou diskrimináciou skupiny osôb je zaobchádzanie porovnateľné svojou intenzitou alebo účinkami so segregáciou. Z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje úmyselné zavinenie. Trestný čin apartheidu a diskriminácie skupiny osôb je vo svojej základnej skutkovej podstate zločinom. Uplynutím premlčacej doby nezaniká trestnosť trestného činu apartheidu a diskriminácie skupiny osôb a súčasne sa výkon trestu uloženého za trestný čin apartheidu a diskriminácie skupiny osôb nepremlčuje.

  • A čomu nerozumiete na situácii s apartheidom u nás? Apartheid nemusí byť založený len na etnickom, rasovom či náboženskom základe. Základ pre segregáciu môže byť akýkoľvek. U nás ide o segregáciu na základe PRÍSLUŠNOSTI K INEJ SKUPINE OSÔB. A tú skupinu osôb definuje očkovací status človeka. Očkovaný môže ísť do obchodu, neočkovaný nemôže. Očkovaný môže ísť sa najesť do reštaurácie, neočkovaný nemôže.

   Aptarheid v Južnej Afrike bol založený na rasovom základe. Dnešný apartheid u nás je založený na očkovacom statuse. Prejavy segregácie (nemožnosť uplatňovať svoje základné práva a slobody) sú identické. Segregácia na základe očkovania sa nedá ospravedlniť ani epidemiologickým, ani medicínskym dôvodom, nakoľko dáta z NCZI potvrdzujú, že pozitivita a teda infekčnosť očkovaných aj neočkovaných je rovnaká. Čiže, ak neexistuje vedecký motív pre segregáciu, jediný motív, ktorý ostáva, je ten ten zločinný.

   Čo je na tom nepochopiteľné?

 3. Mně zablokovali na novinkách.cz. Prý šířím odkazy na web s pochybným obsahem.
  Může někdo vložit odkaz na rozhodnutí ústavního soudu?

 4. Ja nerozumiem co je na tom také nejasné a nezrozumiteľné. Myslím si ze mnohým uniká ta podstata tohto celého. My sa tu bavíme a ZAKLADNYCH LUDSKYCH PRAVACH A SLOBODACH. Áno UVZ môže vydávať vyhlášky to nikto nepopiera ale nemôže nimi obmedzovať ZAKLADNE LUDSKE……….Tie ako hovorí ústava a rozhodnutie US môžu byť obmedzené len ZAKONOM nie na základe zákona a iné kecy. Véd je to tam jasne napísané. UVZ môže co ja viem vydať vyhlášku že pri vstupe do reštaurácie musí byť dezinfekcia a ja si ňou mam vydezinfikovat ruky keď prídem. Ôk to je fajn lebo NEOBMEDZUJE moje ZAKLADNE LUDSKE PRAVA A SLOBODY. Ale keď vyhláškou povie kto môže a nemôže do reštaurácie vstúpiť to je obmedzovanie.

 5. Vedel by niekto znalejsi potvrdit,vyvratit,nasmerovat nasledovne?
  Kedze Referendum z roku 1993 je podla Medzinarodneho Prava nelegalne ,NEPLATNE
  Slovenska Republika , policia Slovenskej Republiky,sud Slovenskej Republiky a akykolvek organ operujuci pod tymto logom “Slovenska Republika“ NEMA PRAVO Vam,nam,mne ,COKOLVEK nariadovat ,prikazovat?

  • V roku 1993 nebolo žiadne referendum. Čiže to, čo nebolo, nemôže byť ani legálne, ani nelegálne, pretože to proste nebolo. Najprv musí byť podstatné meno, ku ktorému sa naviaže prídavné meno. Prídavné meno samo o sebe bez podstatného mena nedáva žiadny zmysel.

   • Uprimne dakujem za Vasu odpoved a vysvetlenie.

    Teda,pre lepsie pochopenie mojej otazky, dodavam par suveti,z ktorych vychadzam:

    “…ČSSR bolo rozbité protiústavne, pretože Ústava ČSSR požadovala na jeho rozpad VYKONANIE REFERENDA *. Toto však nikdy vyhlásené nebolo, iba sa partia prevratových, Západom financovaných poslancov z jednej aj druhej strany dohodla, potom prijali zákon o ukončení Československa a hotovo. Právne pole ČSSR teda doteraz EXISTUJE! V tejto otázke sme na tom v podstate tak, ako ZSSR. Tam Ústava tiež požadovala vykonanie referenda – ktoré sa aj uskutočnilo. Okolo 80% obyvateľov ZSSR sa vtedy vyjadrilo, že sú za zachovanie ZSSR – to však partia Západom platených predajných politikov aj tak rozbila. Preto v Rusku silnie hnutie za návrat ZSSR – je to postavené nie na ilúziách, ale na existujúcom právnom poli! A preto už dosahujú aj konkrétne výsledky.

    Z pohľadu medzinárodného práva teda ani Rusko nie je právnym následníkom ZSSR a ani Slovenská republika jedným z právnych následníkov ČSSR. Dodajme iba to, že nejde o návrat marxisticko-leninskej ideológie, pretože dnes už máme vlastnú ideológiu (súhrn hodnôt). Socialistické zriadenie však bolo sociálne spravodlivé – a o tento aspekt politického systému nám ide.“

    “…V prvom rade si treba uvedomiť, že Slovenská republika (s.r.o.) je komerčný subjekt pôsobiaci na území právne stále existujúcej ČSSR, ktorá je dodnes zaregistrovaná v registri OSN. Ale pretože sme uverili, že jej viac niet, tak v nej nemáme vytvorené orgány riadenia. A kto sú oni, ktorí prevádzkujú Slovenskú republiku? Nuž, jej majitelia. Ide teda o súkromnú firmu zapísanú v obchodnom registri takýchto firiem v Londýne alebo možno Kalifornii.“

    “…Občiansky preukaz ČSSR sám osebe ustanovoval právo občana na určitý podiel na národnom majetku. Je to niečo podobné, ako pri nehnuteľnostiach existuje podielové vlastníctvo. Na realizáciu tohto práva musí byť majiteľ nehnuteľnosti zapísaný v registri Katastra. Teda všimnime si dobre – dôkazom a dokladom nadobudnutia a vlastnenia nehnuteľnosti nie je vaša zmluva o kúpe, ale zápis do štátneho Katastra! Štát teda rozhoduje o tom, komu čo patrí, aj keď vy môžete mať v rukách úplne dokonalú kúpnopredajnú zmluvu. Takejto „výzve“ očividne neodolajú ani niektorí prezidenti… a vždy sa nájde štátny úradník, ktorý si rád prilepší.

    A tak je to aj so súkromnou spoločnosťou Slovenská republika (s.r.o.). Máme s ňou uzavretú privátnu dohodu, na základe ktorej nám vydala doklady o našej totožnosti (tzv. „občiansky preukaz“, presnejšie ID Card). Ale my, Národ sme právne neprestali byť majiteľmi „nehnuteľnosti“, ktorú sme za socialistického práva nazývali Národné hospodárstvo, či Národný majetok. Môže sa mladší subjekt – SR, s.r.o. – preukázať dokladom o nadobudnutí národného majetku občanov ČSSR? Nemôže. Otáznou ostáva aj otázka tretej funkcie socialistického občianskeho preukazu – preukázanie občianstva. Ak sme de jure občanmi Slovenskej Republiky, tak sa pozrime na to, akou procedúrou musí prejsť ten, kto žiada o občianstvo Slovenskej republiky. Teda takto: prešli sme takouto procedúrou? Odpoveď je jasná. Ďalej – vydal nám nejaký oprávnený orgán (občianstvom sa zaoberá Ministerstvo vnútra) právoplatné, písomné potvrdenie, že sme boli pozbavení občianstva ČSSR? Aj tu odpoveď poznáme.

    Teda od nás súkromná organizácia „Slovenská republika“ pod hrozbou násilia a prenasledovania vymáha dane a všakovaké ďalšie poplatky, ale nemôže sa preukázať, že je vlastníkom územia, na ktorom „bačuje“, ktoré územie rozkráda a predáva do zahraničia, ktorého lesy drancuje minister – ktorý inak dostáva ministerský plat – ale „nezaháľajú“ ani iní ministri. Dal jej Národ (majiteľ) na niečo také povolenie? Samozrejme, že nie. Teda musia rátať s tým, že príde čas zúčtovania. Ak niekto predáva niečo, čo mu nepatrí, tak sme na pôde trestného zákona.

    Ústava ČSSR predpokladala zánik ČSSR jedine na základe referenda*, ktoré malo preukázať nezáujem jej občanov na pokračovaní republiky. Toto referendum sa NEUSKUTOČNILO. To, že sa jedna zaplatená partia poslancov dohodla s druhou podplatenou skupinou poslancov na zrušení ČSSR nič na právnej podstate veci nemení. Právny priestor ČSSR stále EXISTUJE. Ak sa teda Národ či Národy, ktoré ju vytvorili rozhodne/ú domôcť sa svojho práva, majú právo – na základe medzinárodného práva – prevziať si naspäť pod svoju kontrolu svoj majetok. Praktickým krokom je napríklad – v zmysle platných zákonov ČSSR – začať vydávať občianske preukazy ČSSR – ktoré majú všetky tri spomenuté funkcie: identifikáciu, občianstvo aj podiel na národnom majetku. A rovnako je možné zostaviť – zase v zmysle STÁLE PLATNÝCH zákonov ČSSR súdy a začať súdiť rozkrádačov národného majetku. A všetko bude v súlade s medzinárodným právom!

    Nuž, dnes nemáme dokumenty preukazujúce náš podiel na spoločnom vlastníctve, štát nevynakladá žiadne úsilie na vedenie našich amortizačných účtov, ale štátni úradníci tvrdia, že majú stále vyššie a vyššie výdavky, a teda že my im to máme hradiť a platiť im za to dane – za čo vlastne? Za rozkradnutie nášho národného majetku? Vznik práva vlastníctva musí byť zaregistrovaný, pôda sa stáva našim vlastníctvom až zapísaním do Katastra. Ale štát od nás vymáha peniaze za používanie našej zeme, na ktorú nemá žiadny doklad o nadobudnutí. Navyše porozdával národný majetok kdejakou privatizáciou a pokútnym predajom všakovakým zahraničným subjektom. Predával to, čo nevlastní. Na čo vlastne použil prostriedky, ktoré neboli ich, ale ich iba ako správcovská spoločnosť rozpredal?

    Zem patrí Národu, všetky nehnuteľnosti sú k nej priviazané. A za používanie našej zeme štát od nás vymáha peniaze. Páči sa nám to?

    Pre hĺbavejších čitateľov odporúčame jednu zaujímavú prednášku. Niečo také sa určite v demokratických médiách nedozviete:

    https://youtu.be/f95KCDxbiO4
    https://youtu.be/pfY6QbjG0O4
    zdroj:tartaria.sk

    A tak sa skromne a trpezlivo pytam znova.

    Vedel by niekto znalejsi ,na zaklade horeuvedenych informacii {alebo vlastnych} potvrdit,vyvratit,nasmerovat ?

    Kedze referendum* z roku 1993 je podla Medzinarodneho Prava nelegalne ,NEPLATNE
    Slovenska Republika , policia Slovenskej Republiky,sud Slovenskej Republiky a akykolvek organ operujuci pod tymto logom “Slovenska Republika“ NEMA PRAVO Vam,nam,mne ,COKOLVEK nariadovat ,prikazovat?

    *VYKONANIE REFERENDA,referendum- zdrojovy text neobsahuje ziadne pridavne meno a tak z Vasim dovolenim improvizujem: “ukoncovacie referendum“,“referendum o zaniku CSSR“,“referendum o vzniku Slovenskej Republiky“,“referendum o zachovani CSSR“.

Pridajte komentár

*